Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Χρίστος Μαυροκορδάτος
Νίκος Μουσιούττας Νίκος Κλεάνθους
Κώστας Κωνσταντίνου Στάθης Κιττής
Κίκης Καζαμίας Ηλίας Μυριάνθους

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου 2000. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης και εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 93, 97(1) και 387(1)(β) της βασικής νομοθεσίας για τις εταιρείες, σκοπείται η τροποποίηση των ομώνυμων κανονισμών με στόχο τη μηχανογράφηση και τη βελτίωση των εντύπων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών.

Ειδικότερα, με βάση όσα στοιχεία κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμόδιους φορείς, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επιδιώκεται η μεγαλύτερη διαφάνεια και η καλύτερη πληροφόρηση του κοινού στα θέματα των εταιρειών, προσπάθεια που κρίνεται απαραίτητη, τόσο στα πλαίσια καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη όσο και για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, χωρίς να διαφωνούν με την ουσία των τροπολογιών που προτείνονται, εξέφρασαν αρχικά ορισμένες επιφυλάξεις για το χρόνο έναρξης της ισχύος των τροπολογιών που προτείνονται και για το θέμα της έγκαιρης διεκπεραίωσης των εργασιών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, τις οποίες όμως απέσυραν αργότερα, μετά την ανταλλαγή απόψεων με την Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

  

13 Νοεμβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων