Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στην Υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Κίκης Καζαμίας

Νίκος Μουσιούττας

Γιώργος Λιλλήκας

Ισίδωρος Μακρίδης

Τάκης Χατζηδημητρίου

Χρίστος Ρότσας

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας ένταξης στην υπηρεσία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας των έκτακτων υπαλλήλων που υπηρετούσαν σ’ αυτό την 29η Δεκεμβρίου 1995.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το έκτακτο προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε και υπηρετεί από την 29η Δεκεμβρίου 1995 στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας καλύπτει μόνιμες ανάγκες και απασχολείται σε συνεχή βάση στο οικονομικό και τεχνικό τμήμα του συμβουλίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και, λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοια ρύθμιση έχει γίνει για το έκτακτο προσωπικό που υπηρετούσε στο δήμο Πάφου και δεδομένης της προϋπόθεσης ότι οι εν λόγω υπάλληλοι θα μονιμοποιηθούν, μόνο εφόσον κατέχουν τα προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

 

31η Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων