Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Κίκης Γιάγκου

Μάριος Ματσάκης

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Φιλίππου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Επάρχου Λευκωσίας και εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Απλικίου.

Οι υπό έγκριση κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, θεσμοθετούν τη διαδικασία διαχείρισης και λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Απλικίου και προνοούν για την επιβολή και είσπραξη από το οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων τελών και δικαιωμάτων για την κάλυψη των εξόδων κατασκευής και συντήρησης του συστήματος.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Απλικίου συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

30 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων