Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος

Στάθης Κιττής

Κίκης Γιάγκου

Μάριος Ματσάκης

Γιαννάκης Θωμά

Ανδρέας Φιλίππου

Λευτέρης Χριστοφόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα έκδοσης κανονισμών με αναδρομική ισχύ για θέματα που αφορούν τους όρους υπηρεσίας, τα σχέδια συντάξεων και χορηγημάτων και την αξιολόγηση των υπαλλήλων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

27 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων