Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Ανδρέας Παρισινός, πρόεδρος

Μάριος Ματσάκης

Ισίδωρος Μακρίδης

Ζαχαρίας Κουλίας

Θάσος Μιχαηλίδης

Δώρος Θεοδώρου

Κυριάκος Τυρίμος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη φαρμακευτική και τα δηλητήρια, ώστε να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και παράλληλα να αποφευχθεί η δημιουργία μονοπωλίων.

Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο:

(α) εισάγεται διάταξη με βάση την οποία μπορεί να διαγραφεί το όνομα φαρμακοποιού από το οικείο μητρώο υπό ορισμένες προϋποθέσεις?

(β) προβλέπεται ότι η πώληση φαρμάκων πραγματοποιείται από φαρμακοποιούς που απασχολούνται σε εγγεγραμμένα φαρμακεία?

(γ) καθορίζεται ότι κανένα άτομο δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης περισσότερων του ενός φαρμακείων ή να είναι κάτοχος πέραν του 51% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που διατηρεί επιχείρηση φαρμακείου?

(δ) παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονισμών σχετικά με την εκ περιτροπής λειτουργία των φαρμακείων?

(ε) παρέχεται η ευχέρεια σε πρόσωπα ή εταιρείες που διατηρούν επιχείρηση φαρμακείου κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου να συμμορφωθούν με τις προτεινόμενες διατάξεις εντός δεκαπέντε ετών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας τόνισαν την ανάγκη για την άμεση ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου, για να επιτευχθεί η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσαν ότι με το νόμο που προτείνεται θεραπεύονται ορισμένες αδυναμίες της υφιστάμενης νομοθεσίας και παράλληλα αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους φαρμακοποιούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

30 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων