Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Ανδρέας Παρισινός, πρόεδρος
Κατερίνα Παντελίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης
Θάσος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 42 της νομοθεσίας για τη φαρμακευτική και τα δηλητήρια, σκοπείται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φαρμακοποιούς, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς:

(α) υιοθετείται η ευρωπαϊκή πρακτική με βάση την οποία τα φάρμακα χορηγούνται από το φαρμακοποιό που διευθύνει το φαρμακείο?

(β) τίθενται προδιαγραφές για την εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του φαρμακείου, η οποία πρέπει να συνάδει με την αποστολή του?

(γ) λαμβάνονται πρόνοιες για το μέγεθος, το σχεδιασμό και τον εξοπλισμό του φαρμακείου, καθώς και πρόνοιες που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Φαρμακοποιών και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς συντελείται η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή πρακτική και παράλληλα βελτιώνεται ο τρόπος λειτουργίας του ιδιωτικού φαρμακείου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

30 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων