Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Ανδρέας Παρισινός, πρόεδρος
Κατερίνα Παντελίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης
Θάσος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2000. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 42 της νομοθεσίας για τη φαρμακευτική και τα δηλητήρια, σκοπείται ο καθορισμός των ωρών λειτουργίας των φαρμακείων κατά τις αργίες.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς:

(α) Καθορίζονται οι αργίες και οι ημιαργίες των φαρμακείων.

(β) Προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργικού Συμβουλίου:

(i) να καθορίζει το Σάββατο ως αργία των φαρμακείων, νοουμένου ότι παραμένουν ανοικτά τα μισά από αυτά?

(ii) να ρυθμίζει με γνωστοποίησή του την εκ περιτροπής διανυκτέρευση ή και διημέρευση των φαρμακείων.

(γ) Προβλέπονται ποινές για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Φαρμακευτικής και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσαν ότι με τους υπό αναφορά κανονισμούς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σχετικά με τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις των φαρμακείων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

30 Οκτωβρίου 2000 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων