Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 20.02.3 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Άρθρο 73 872 - Δευτερεύουσες Βελτιώσεις Υφιστάμενων Σχολικών Κτιρίων του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Αβραάμ Αντωνίου
Νίκος Μουσιούττας Τάκης Χατζηδημητρίου
Ισίδωρος Μακρίδης
Χρίστος Ρότσας Μη μέλη της επιτροπής:
Παναγιώτης Δημητρίου Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000, μελέτησε σχετικές επιστολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με ημερομηνίες 5 και 10 Οκτωβρίου 2000, με τις οποίες ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £114.200 από το Κεφάλαιο 20.02.3 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Άρθρο 73 872 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά δευτερεύουσες βελτιώσεις υφιστάμενων σχολικών κτιρίων.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία δαπάνη διενεργείται από το εν λόγω άρθρο για δευτερεύουσες βελτιώσεις υφιστάμενων σχολικών κτιρίων, χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τις αναφερθείσες επιστολές, η αποδέσμευση του πιο πάνω αναφερόμενου κονδυλίου ύψους £114.200 ζητείται για την κάλυψη δαπανών που απαιτούνται για επιδιορθώσεις, βελτιώσεις και κατασκευή έργων σε διάφορα σχολικά κτίρια, κατάλογος των οποίων έχει αποσταλεί στη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση των πιο πάνω κονδυλίων για τη διενέργεια των σχετικών δαπανών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση της Βουλής για τη διενέργεια των εν λόγω δαπανών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

25 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 20.02.3 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Άρθρο 73 872 - Δευτερεύουσες Βελτιώσεις Υφιστάμενων Σχολικών Κτιρίων χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση διάφορων ποσών συνολικού ύψους £114.200 από το Κεφάλαιο 20.02.3 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Άρθρο 73 872 - Δευτερεύουσες Βελτιώσεις Υφιστάμενων Σχολικών Κτιρίων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές επιστολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αριθμούς φακέλων Υ.Π.Π. 1/200/2 και ημερομηνίες 5 Οκτωβρίου και 10 Οκτωβρίου 2000, αντίστοιχα.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση για την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού για τη διενέργεια των ζητούμενων δαπανών.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων