Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 21.01.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Αβραάμ Αντωνίου
Νίκος Μουσιούττας Τάκης Χατζηδημητρίου
Ισίδωρος Μακρίδης
Χρίστος Ρότσας Μη μέλη της επιτροπής:
Παναγιώτης Δημητρίου Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000, μελέτησε σχετική επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων ύψους £377.500 από το Κεφάλαιο 21.01.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία σχετική δαπάνη διενεργείται από το σχετικό άρθρο αναφορικά με δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίου ύψους £377.500, το οποίο θα διατεθεί ως μέρος αμοιβής (40%) στον οίκο “Pricewaterhouse Coopers” για ετοιμασία μελέτης για την κατασκευή και διαχείριση των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου με το σύστημα ΒΟΤ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια της απαιτούμενης δαπάνης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

25 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 21.01.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ύστερα από σχετική ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση ποσού ύψους £377.500 από το Κεφάλαιο 21.01.3 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04 631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με αριθμό φακέλου Υ.Σ.Ε. 166/98/4 και ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση και διενέργεια της πιο πάνω ζητούμενης δαπάνης.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων