Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Καταβολής Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Αβραάμ Αντωνίου, πρόεδρος Στέλιος Γερασίμου
Αριστοφάνης Γεωργίου Λία Γεωργιάδη
Γιαννάκης Θωμά Νίκος Πιττοκοπίτης
Ανδρέας Παρισινός

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου, στις 10 Φεβρουαρίου και στις 19 Οκτωβρίου 2000. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας, ώστε να παρασχεθεί εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να εκδίδει κανονισμούς για σκοπούς διασφάλισης της καταβολής ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας και γενικά για οποιοδήποτε θέμα απαιτεί ρύθμιση με κανονισμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο ρυθμίσεις, που αποφασίστηκαν ύστερα από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, θα βοηθήσουν στη δημιουργία κατάλληλων δομών για καλύτερη εφαρμογή της υπό τροποποίηση νομοθεσίας.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000».

22 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων