Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Τάκης Χατζηδημητρίου, πρόεδρος Δώρος Χριστοδουλίδης
Αντώνης Καράς Κώστας Παπακώστας
Σοφοκλής Χατζηγιάννης Νίκος Μουσιούττας
Κώστας Κωνσταντίνου Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε πέντε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 7 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2000, στα πλαίσια των οποίων κλήθηκαν και εξέφρασαν τις απόψεις τους ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους κανονισμούς που προτείνονται και που εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ρυθμίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αναδρομική προαγωγή των υπαξιωματικών που επηρεάστηκαν από ακυρωτικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, με απώτερο στόχο να αντιμετωπιστούν μέσα στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

23 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων