Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000» και για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

Σοφοκλής Χατζηγιάννης, πρόεδρος Μάριος Ματσάκης
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Τάκης Χατζηδημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου
Θάσος Μιχαηλίδης Αντιπρόσωποι θρησκευτικών ομάδων:
Γιώργος Λιλλήκας Πετρός Καλαϊτζιάν

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρός της κ. Σοφοκλής Χατζηγιάννης, και ετοίμασε έκθεση που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής τον Ιούλιο του 2000, η συζήτηση όμως ενώπιον της Βουλής αναβλήθηκε εν αναμονή της κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται η θέση της Βουλής ότι το θέμα που πραγματευόταν η πρόταση νόμου για επέκταση της παροχής της ειδικής χορηγίας και στις οικογένειες που έχουν τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου θα έπρεπε να αφεθεί να ρυθμιστεί με κυβερνητικό νομοσχέδιο, τόσο για να αποφευχθούν οποιοιδήποτε τυχόν λόγοι αντισυνταγματικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης όσο και για να δοθεί στην κυβέρνηση η ευκαιρία να μελετήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω επέκτασης της εν λόγω χορηγίας, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα έκθεσή της.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή, όπως αναμενόταν, το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου 2000. Στα πλαίσια των συνεδριών αυτών κλήθηκε και εξέφρασε τις απόψεις του ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΣΙΑΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) και των φοιτητικών οργανώσεων ΠΟΦΝΕ και ΣΕΦΙΣΤΕ.

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι ταυτόσημες με αυτές της πιο πάνω πρότασης νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου εγέρθηκαν εκ νέου τα ίδια ζητήματα για τα οποία γίνεται αναφορά στην προαναφερθείσα έκθεση που ετοίμασε η επιτροπή για την πιο πάνω πρόταση νόμου.

Αναφορικά με τα εγερθέντα ζητήματα, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι καταρχήν συμμερίζεται την άποψη της επιτροπής για την ανάγκη αναθεώρησης στο σύνολό του του συστήματος παροχής των ειδικών χορηγιών στις οικογένειες των φοιτητών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και του εξωτερικού, με απώτερο στόχο αφενός τη δικαιότερη κατανομή της εν λόγω χορηγίας και αφετέρου την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα τεθούν κριτήρια οικονομικά ή άλλα, έτσι ώστε να επωφεληθούν και οικογένειες που δεν καλύπτονται σήμερα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι από δημοσιονομικής άποψης στο παρόν στάδιο αντιμετωπίζει αρνητικά την προώθηση οποιασδήποτε μορφής επέκτασης της φοιτητικής χορηγίας, πέραν αυτής που προτείνεται με το υπό μελέτη νομοσχέδιο, για το λόγο ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται τεράστια αύξηση της σχετικής δαπάνης που είναι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Για τους λόγους αυτούς ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε έτοιμος να επανεξετάσει μόνο την περίπτωση επέκτασης της χορηγίας και για φοιτητές που παρακολουθούν μονοετείς ή και διετείς κλάδους σπουδών οι οποίοι είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένοι-πιστοποιημένοι από τα αρμόδια συμβούλια.

Στη βάση της πιο πάνω δήλωσης του Υπουργού Οικονομικών και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του ίδιου υπουργείου, η επιτροπή προχώρησε στη διαμόρφωση των διατάξεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, έτσι ώστε να καλύπτει και την πιο πάνω κατηγορία φοιτητών. Ωστόσο, η επιτροπή δηλώνει ότι αναμένει το συντομότερο δυνατό από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη μελέτη για την αναθεώρηση του συστήματος της φοιτητικής χορηγίας στη βάση αυτών που έχουν τεθεί υπόψη των κυβερνητικών αρμοδίων στα πλαίσια της μελέτης της πιο πάνω πρότασης νόμου και του πιο πάνω νομοσχεδίου και να επανέλθει στο θέμα με συγκεκριμένες προτάσεις με τις οποίες να αίρεται η άδικη μεταχείριση σε βάρος ορισμένων κατηγοριών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, το οποίο ουσιαστικά υποκαθιστά την υπό αναφορά πρόταση νόμου.

23 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων