Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους Κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμοί του 2000»

Παρόντες:

Ανδρέας Παρισινός, πρόεδρος
Κατερίνα Παντελίδου
Δώρος Χριστοδουλίδης
Θάσος Μιχαηλίδης
Κυριάκος Τυρίμος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2000. Στην πιο πάνω συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών και του Συνδέσμου Εργαστηρίων Οδοντοτεχνιτών Κύπρου.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 21 του περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Νόμου του 1996, σκοπείται η ίδρυση και λειτουργία ταμείου συμβουλίου οδοντοτεχνιτών και η ρύθμιση της λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, του τρόπου λειτουργίας του Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών και των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο Οδοντοτεχνιτών.

Ειδικότερα, με τις βασικότερες πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών καθορίζονται:

  1. Η λειτουργία του Συνδέσμου Οδοντοτεχνιτών και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στη γενική συνέλευση.
  2. ίδρυση και η λειτουργία οδοντοτεχνικών εργαστηρίων.
  3. Ο απαραίτητος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει κάθε οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
  4. Οι ποινές που θα επιβάλλονται σε οποιοδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις των κανονισμών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Οδοντοτεχνιτών και του Συνδέσμου Εργαστηρίων Οδοντοτεχνιτών Κύπρου, οι υπό αναφορά κανονισμοί αποτελούν προϊόν διαβουλεύσεων των εμπλεκόμενων μερών. Οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν επίσης ότι οι πιο πάνω κανονισμοί αποσκοπούν, ανάμεσα σ’ άλλα, στην προστασία του κοινού και την παροχή ψηλής ποιότητας οδοντοτεχνικών εργασιών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

22 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων