Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από το Κεφάλαιο 16.01.2 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 13 4 30 - Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος Αβραάμ Αντωνίου
Νίκος Μουσιούττας Τάκης Χατζηδημητρίου
Ισίδωρος Μακρίδης
Χρίστος Ρότσας Μη μέλη της επιτροπής:
Παναγιώτης Δημητρίου Μάριος Ματσάκης
Κίκης Καζαμίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000, μελέτησε επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2000, με την οποία ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων ύψους £9.720 από το Κεφάλαιο 16.01.2 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 13 4 30 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά χορηγίες για μηχανογράφηση υπηρεσιών των κοινοτικών συμβουλίων.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ουδεμία σχετική δαπάνη διενεργείται από το σχετικό άρθρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου ζητείται για την πρόσληψη συμβούλου μελετητή για μηχανογράφηση των υπηρεσιών όλων των κοινοτικών συμβουλίων της ελεύθερης Κύπρου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια της απαιτούμενης δαπάνης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

25 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 (Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000), καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 16.01.2 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 13 4 30 - Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση ποσού ύψους £9.720 από το Κεφάλαιο 16.01.2 του κρατικού προϋπολογισμού για το 2000 - Υπουργείο Εσωτερικών - Άρθρο 13 4 30 - Μηχανογράφηση Υπηρεσιών των Κοινοτικών Συμβουλίων, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμό φακέλου 141/87/4 και ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2000.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ύστερα από σχετική ενημέρωσή της, δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση στην αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την απόφασή της αυτή, εγκρίνει την αποδέσμευση και διενέργεια της πιο πάνω ζητούμενης δαπάνης.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων