Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

  Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Νίκος Κλεάνθους
  Κίκης Καζαμίας Ηλίας Μυριάνθους
  Χρίστος Μαυροκορδάτος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, του Συνδέσμου Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, ώστε να δοθεί η ευχέρεια στο εργαστήριο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα να εξαιρεί, κατά την κρίση του, από τη σφράγιση ορισμένα αντικείμενα που είναι εύθραυστα ή που δεν είναι δυνατό για τεχνικούς λόγους να σφραγιστούν. Σημειώνεται ότι στην υπό τροποποίηση νομοθεσία κριτήριο εξαίρεσης από τη σήμανση των αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα αποτελεί μόνο το μικρό βάρος αυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα, οι τροπολογίες που προτείνονται κρίνονται αναγκαίες για την προστασία των καταναλωτών, αφού στην αγορά της Κύπρου διατίθενται πολλά αντικείμενα μικρού βάρους και μεγέθους που παρουσιάζονται ως ασημένια ή χρυσά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι.

Με τις τροπολογίες που προτείνονται συμφώνησαν όλοι όσοι παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Οκτωβρίου 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων