Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

 

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Αβραάμ Αντωνίου

 

Νίκος Μουσιούττας

Τάκης Χατζηδημητρίου

 

Ισίδωρος Μακρίδης

 
 

Χρίστος Ρότσας

Μη μέλη της επιτροπής:

 

Παναγιώτης Δημητρίου

Μάριος Ματσάκης

 

Κίκης Καζαμίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας για παροχή κυβερνητικής εγγύησης στο δήμο Στροβόλου για την αποπληρωμή δανείου συνολικού ύψους £700,000, το οποίο ο δήμος συνήψε με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της δεύτερης και τρίτης φάσης του πάρκου Ακροπόλεως.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σ’ αυτό.

17 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων