Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000»

Παρόντες:

 

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους

 

Κίκης Καζαμίας

Ηλίας Μυριάνθους

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για το συνεργατισμό, ώστε να δοθεί η εξουσία στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης να εκδίδει γενικές και ειδικές οδηγίες προς τις εγγεγραμμένες συνεργατικές εταιρείες για θέματα χρηματοπιστωτικής πρακτικής και δεοντολογίας, με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των ακάλυπτων επιταγών.

Ειδικότερα, με το νόμο που προτείνεται παρέχεται η εξουσία στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης, είτε από μόνος του είτε σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να εκδίδει οδηγίες προς τα συνεργατικά ιδρύματα με σκοπό τη δημιουργία κεντρικού αρχείου πληροφοριών, όπου θα καταχωρίζονται τα ονόματα των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών και όλων όσοι καταδικάστηκαν για αδικήματα σχετικά με την έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Με το ίδιο νομοσχέδιο παρέχεται επίσης η εξουσία στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε κάθε συνεργατικό ίδρυμα που δε συμμορφώνεται με τις οδηγίες του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια ρύθμιση έχει γίνει ήδη για τις εμπορικές τράπεζες με σχετική τροπολογία στο νόμο για τις τραπεζικές εργασίες. Σύμφωνα με τους αρμόδιους για το θέμα φορείς, οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να υποβοηθήσουν στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ακάλυπτων επιταγών.

Με τις τροπολογίες που προτείνονται συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

17 Οκτωβρίου 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων