Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την Aπόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που Εξουσιοδοτεί τη Διενέργεια Δαπάνης από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04.631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών του Προϋπολογισμού του 2000

Παρόντες:

  • Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος
  • Νίκος Μουσιούττας
  • Τάσσος Παπαδόπουλος
  • Ισίδωρος Μακρίδης
  • Πρόδρομος Προδρόμου
  • Κίκης Καζαμίας
  • Χρίστος Μαυροκορδάτος
  • Γιώργος Λιλλήκας
  • Δώρος Θεοδώρου

Μη μέλη της επιτροπής:

  • Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 18, 25 και 29 Σεπτεμβρίου 2000 μελέτησε επιστολές του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, με ημερομηνίες 14 Ιουλίου και 12 Σεπτεμβρίου 2000, με τις οποίες ζητείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η αποδέσμευση πιστώσεων συνολικού ύψους £841.000 από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04.631 του Προϋπολογισμού του 2000, το οποίο αφορά δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία μελετών.

Όπως είναι γνωστό, με βάση σχετική σημείωση που έχει περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, καμιά δαπάνη δε διενεργείται από το εν λόγω άρθρο για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία μελετών, χωρίς να δοθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφερόμενες επιστολές, η αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου, ύψους £841.000, ζητείται για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ετοιμασία εγγράφων για προσφορές αναφορικά με την επιλογή επενδυτή με σκοπό την ανάπτυξη του λιμανιού της Λάρνακας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία των μελών της, βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την αποδέσμευση του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια της απαιτούμενης δαπάνης και εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της σχετικής απόφασης με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότησή της, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται εναντίον της αποδέσμευσης του πιο πάνω κονδυλίου για τη διενέργεια της σχετικής δαπάνης για λόγους αρχής, τους οποίους θα αναλύσουν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής, βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

10 Οκτωβρίου 2000

 

Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με ειδική διάταξη του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2000 [Νόμος Αριθμός 4(ΙΙ) του 2000], καμιά δαπάνη δεν μπορεί να διενεργηθεί από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04.631 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών χωρίς την εκ των προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο, ενεργώντας με βάση την πιο πάνω ειδική διάταξη, ζήτησε την αποδέσμευση ποσού συνολικού ύψους £841.000 από το Κεφάλαιο 21.01.2 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Άρθρο 04.631 - για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές επιστολές του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με αριθμούς φακέλου Υ.Σ.Ε 168/99 και 168/99/3 και ημερομηνίες 14 Ιουλίου 2000 και 12 Σεπτεμβρίου 2000 αντίστοιχα.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ύστερα από σχετική ενημέρωσή της δεν έχει οποιαδήποτε ένσταση για την αποδέσμευση του πιο πάνω ποσού χρημάτων.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων με την απόφασή της αυτή εγκρίνει την αποδέσμευση και τη διενέργεια της πιο πάνω ζητούμενης δαπάνης.

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων