Αρχείο

Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

  • Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος
  • Κίκης Γιάγκου
  • Αντώνης Καράς
  • Λευτέρης Χριστοφόρου
  • Μάριος Ματσάκης
  • Ζαχαρίας Κουλίας
  • Δώρος Θεοδώρου
  • Ανδρέας Φιλίππου

Μη μέλη της επιτροπής:

  • Γιώργος Χριστοφίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2000. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου, ώστε να επιτρέπεται υπό όρους η εισαγωγή, κατοχή και χρήση αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται στο άθλημα της τοξοβολίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε σκόπιμη, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα εισαγωγής στην Κύπρο αγωνιστικών τόξων που χρησιμοποιούνται από τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για το άθλημα της τοξοβολίας. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας με αίτημά της ζήτησε να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία, για να αρθούν τα εμπόδια που επηρεάζουν την ομαλή άσκηση του διεθνούς αυτού αθλήματος.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μελέτησε το πιο πάνω αίτημα σε συνεργασία με την αστυνομία και έκρινε σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα η υφιστάμενη νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000».

9 Οκτωβρίου 2000

 

     

Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων