Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙ:

 

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.238.2003)

2

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2004 (23.01.018.2004)

3

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 2000 Νόμος του 2004 (23.01.268.2003)

4

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.276.2003)

5

O περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.242.2003)

6

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2003 Νόμος του 2004 (23.01.275.2003)

7

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2003 Νόμος του 2004 (23.01.274.2003)

8

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.242.2003)

9

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμος του 2004 (23.01.008.2004)

10

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.013.2004)

11

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.021.2004)

12

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2004 Νόμος του 2003 (23.01.277.2003)

13

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.019.2004)

14

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.024.2004)

15

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.064.2004)

16

Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.092.2004)

17

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.063.2004)

18

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2004 Νόμος του 2004 (23.01.095.2004)

19

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2004 Νόμος του 2004 (23.01.119.2004)

20

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2004 (23.01.232.2004)

21

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2002 Νόμος του 2004 (23.01.136.2004)

22

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 (23.02.038.2004)

23

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του 2003 Νόμος του 2004 (23.01.249.2004)

24

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2004 (23.01.248.2004)

25

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2004 (23.01.252.2004)

26

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος (Αρ. 1) του 2004 (23.01.256.2004)

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων