Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙ:

 

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

O Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1994 Νόμος του 2002

2

O Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου του 1996 Νόμος του 2002

3

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 2002

4

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 2002

5

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμος του 2002

6

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2002

7

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος του 2002

8

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημοσίων Δανείων Νόμος του 2002

9

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 2002

10

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Νόμος του 2002

11

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του 2002

12

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2002

13

Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2002

14

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος του 2002

15

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 2002

16

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2002

17

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος του 2002

18

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2002

19

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 2002

20

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2002

21

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 2002

22

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 2002

23

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2002

24

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2002

25

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2002

26

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2002

27

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2002

28

Ο περί Προϋπολογισμού του 2001 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

29

Ο περί Προϋπολογισμού του 2000 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

30

Ο περί Προϋπολογισμού του 1999 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

31

Ο περί Προϋπολογισμού του 1996 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

32

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2001 Νόμος του 2002

33

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2002

34

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2002

35

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2002

36

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002

37

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος του 2002

38

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το Έτος 2002 Νόμος του 2002

39

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 5) του 2002

40

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) του 2002

41

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2002

42

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2002

43

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 9) του 2002

44

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2002

45

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2002

46

Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών του 2003 Νόμος του 2002

47

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002

48

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 10) του 2002

49

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 2002

50

 

51

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002

52

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 2003

53

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2003 Νόμος του 2002

54

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002

55

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ. 1) του 2002

56

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.12) του 2002

57

O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 2002

58

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2002

59

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2002

60

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002

61

Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002

62

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 14) του 2002

63

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 15) του 2002

64

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2002

65

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002

66

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2003 Νόμος του 2002

67

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης του 2003 Νόμος του 2002

68

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2003 Νόμος του 2002

69

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2002

70

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2002

71

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2002

72

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2002

 

 

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων