Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙI:

1 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
2 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
3 Ο περί Τροποποιημένης Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
4 Ο περί του Δευτέρου Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
5 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Συμμετοχή -της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων σχετικά με το Περιβάλλον (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
6 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
7 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
8 Ο περί της Σύμβασης για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας Ειδικά ως Βιοτόπους Υδρόβιων Πτηνών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
9 Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στοιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
10 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν με τις Αποφάσεις 1987 έως το 1995 (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
11 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν με τις Αποφάσεις 1987 έως το 1995 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
12 Ο περί του Πρόσθετου Πρωτόκολλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
13 Ο περί της Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του 2001
14 Ο περί Παράτασης της Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Εταιρείας ΣΟΔΑΠ Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
15 Ο περί Παράτασης της Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Εταιρείας ΕΤΚΟ Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
16 Ο περί Παράτασης της Εγγύησης της Χρηματοδότησης της Εταιρείας ΛΟΕΛ Λτδ (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
17 Ο περί της Σύμβασης για τη Διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών που Ανήκουν στην Άγρια Πανίδα (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
18 Ο περί του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
19 Ο περί Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας κατά της Ρύπανσης Προερχόμενης από Χερσαίες Πηγές και Δραστηριότητες (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
20 Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
21 Ο περί της Συμφωνίας Μεταξύ Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου για Συνεργασία στην Αντιμετώπιση Μεγάλων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
22 Ο περί της Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
23 Ο περί της Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Μέσα Γειτονιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
24 Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων σχετικά με την Ανώτερη Εκπαίδευση στον Ευρωπαϊκό χώρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
25 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
26 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη Συνεργασία και για Αμοιβαία Συνδρομή των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
27 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αγλαντζιάς (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
28 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
29 Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (Κυρωτικός και Άλλες διατάξεις) Νόμος του 2001
30 Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
31 Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρώπου Αναφορικά με την Εφαρμογή της Βιολογίας και Ιατρικής (Κυρωτικός) και Άλλες Συναφείς με την Εφαρμογή της Σύμβασης Διατάξεις Νόμος του 2001
32 Ο περί του Πρωτοκόλλου για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Τελωνειακά Ζητήματα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
33 Ο περί Πρωτοκόλλου για την Καταστολή Παράνομων Πράξεων Βίας σε Αεροδρόμια που Εξυπηρετούν τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Κυρωτικός) Νόμος του 2001
34 Ο περί του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Ευρετήριο των Διμερών Συμφωνιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων