Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙ:

Π

1 Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2001
2 Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου νόμου του 2000, Νόμος του 2001
3 Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος του 2001
4 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος του 2001
5 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμος του 2001
6 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος του 2001
7 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων Νόμος του 2001
8 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος του 2001
9 Ο περί Προϋπολογισμού του 2001 του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος του 2001
10 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμος του 2001
11 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2001
12 Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2001
13 Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2001
14 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2001
15 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2001
18 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 2001
19 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 2001
20 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2001
21 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του 2001
23 Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος του 2001
24 Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2001
25 Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2001
26 Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου Νόμος του 2001
28 Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Νόμος του 2001
29 Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος του 2001
34 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες για το έτος 2001 Νόμος του 2001
35 Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 (Εξαίρεση θέσεων από εξετάσεις)
39 Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου του για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος του 2001 Νόμος του 2001
43 Ο περί Προϋπολογισμού του 1997 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
46 Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001

Σ

16 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.1) του 2001 (£293.369 για θέσεις αξιωματικών)
22 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.2) του 2001 (πολυνομοσχέδιο)
27 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Νόμου του 2000, Νόμος του 2001
30 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος (Αρ.1) του 2001
31 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ.1) του 2001
33 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.3) του 2001 (£44.029.536 χορηγία κομμάτων και άλλων οργανισμών)
36 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.1) του 2001 (£425.000 επιχορηγήσεις αθλητικών φορέων)
37 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.4) του 2001 (£12.284.000 Επιδότηση πετρελαιοειδών)
38 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.5) του 2001 (£31.370.799 ποσά σε διάφορες υπηρεσίες)
39 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2001
40 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.6) του 2001 (£970.000 αγορά κτιρίου Συνεργατικής Εταιρείας Κωφών)
41 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2001
42 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) του 2001
44 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος(Αρ. 1) του 2001
45 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2001

Τ

32 Ο περί Τροποποιητικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ.1) του 2001

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων