Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις:

Α

Αριθμός ΚΔΠ

Συνοπτικός Τίτλος

194

Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

216

Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

104

Οι περί Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στη Εργασία) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

226

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

268

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

361

Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2000

275

Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

282

Οι περί Αποχετεύσεων Απλικίου Κανονισμοί του 2000

217

Οι περί Αποχετεύσεων Λάρνακας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

201

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

114

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

396

Οι περί της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

75

Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Γ

204

Οι περί Γεωργικών Φαρμάκων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Δ

214

Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης) κανονισμοί του 2000

146

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και Άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

36

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

157

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2000

192

Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς Κανονισμοί του 2000

191

Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2000

147

Οι περί Δικηγόρων (Συντάξεις και Χορηγήματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

320

Οι περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Ε

193

Οι περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

76

Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

212

Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών για τη Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονοσμοί του 2000

205

Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Δελτία Ταυτότητας Επιθεωρητών Πλοίων και Εποπτών Πλοίων) Κανονισμοί του 2000

395

Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογία Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλοίων) Κανονισμοί του 2000

348

Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικοί) Κανονοσμοί του 2000

164

Οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Εξώδικο Πρόστιμο και Διαδικασία) Κανονισμοί του 2000

287

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μελιτζανών Κανονισμοί του 2000.

288

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Πεπονιών Κανονισμοί του 2000.

289

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ντοματών της ποικιλίας Lycopercicum esculentum Mill Κανονισμοί του 2000.

290

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπαραγγιών Κανονισμοί του 2000.

291

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σέλινων με Ραβδώσεις Κανονισμοί του 2000.

292

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μπανανών Κανονισμοί του 2000.

293

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Φασολιών Κανονισμοί του 2000.

294

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Δαμάσκηνων Κανονισμοί του 2000.

295

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μαρουλιών, Κατσαρών Αντιδιών και Πλατύφυλλων Αντιδιών (Σκαρόλες) Κανονισμοί του 2000.

296

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κραμπιών Κανονισμοί του 2000.

297

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Βερίκοκων (Prunus Armeniaca L.) Κανονισμοί του 2000.

298

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αβοκάντο Κανονισμοί του 2000.

299

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ακτινιδίων Κανονισμοί του 2000.

300

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κουνουπιδιών Κανονισμοί του 2000.

301

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρπουζιών Κανονισμοί του 2000.

302

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγκινάρων Κανονισμοί του 2000.

303

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κολοκυθιών Κανονισμοί του 2000.

304

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κρεμμυδιών (Ξηρών) Κανονισμοί του 2000.

305

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σπανακιού Κανονισμοί του 2000.

306

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Καρότων Κανονισμοί του 2000.

307

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ραδικιών Witloof Κανονισμοί του 2000.

308

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Αγγουριών Κανονισμοί του 2000.

309

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Λάχανων Βρυξελλών Κανονισμοί του 2000.

310

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Σκόρδων Κανονισμοί του 2000.

311

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Φραουλών Κανονισμοί του 2000.

312

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μήλων και Αχλαδιών Κανονισμοί του 2000.

313

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Εσπεριδοειδών Κανονισμοί του 2000.

314

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Γλυκών Πιπεριών Κανονισμοί του 2000.

315

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μπιζελιών Κανονισμοί του 2000.

316

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Κερασιών Κανονισμοί του 2000.

317

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Πράσων Κανονισμοί του 2000.

318

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Ροδακίνων και Νεκταρινιών Κανονισμοί του 2000.

319

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Επιτραπέζιων Σταφυλιών Κανονισμοί του 2000.

88

Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων Κανονισμοί του 2000

166

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή του Φρέσκου Κολιάνδρου Κανονισμοί του 2000

167

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Πατατών Κανονισμοί του 2000

168

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μέθης Κανονισμοί του 2000

169

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή της Μπάμιας Κανονισμοί του 2000

170

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή του Άνηθου Κανονισμοί του 2000

171

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή του Δυόσμου Κανονισμοί του 2000

172

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή της Ρόκας Κανονισμοί του 2000

173

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή των Λαχάνων Κανονισμοί του 2000

174

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή του Μαϊντανού Κανονισμοί του 2000

346

Οι περί Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

227

Οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Κανονισμοί του 2000

200

Οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών Κανονισμοί του 2000

Ζ

18

Οι περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Κανονισμοί του 2000

Θ

202

Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Ι

283

Οι περί Ι Ο Οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας (Εξουσίες Επιθεωρητών) Κανονισμοί του 2000

73

Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Κ

394

Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί του 2000

391

Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

225

Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισμοί του 2000

11

Οι περί Κυβερνητικού Υδατικού Έργου για την Υδατοπρομήθεια των Καθορισμένων Περιοχών των χωριών Μενεού, Κιτίου, Περβολιών και Μαζωτού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

347

Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

103

Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (Συντάξεις και Φιλοδωρήματα) Κανονισμοί του 2000

90

Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Αναθεώρηση Εικοστής Τρίτης Σειράς) Κανονισμοί του 2000

190

Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Άδειες Λειτουργίας, Παραγωγής και Εμπορίας Έτοιμου Σκυροδέματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Λ

122

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Εσπερινών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

127

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Μ

392

Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

330

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

331

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοομελικοί Πίνακες) Κανονισμοί του 2000

332

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Αλκοολόμετρα και Αραιόμετρα Αλκοόλης) Κανονισμοί του 2000

333

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Σταθμά) Κανονισμοί του 2000

334

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Πιεσόμετρα Ελαστικών Μηχανοκινήτων Οχημάτων) Κανονισμοί του 2000

335

Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Όργανα Μέτρησης της Μάζας του Εκατόλιτρου των Δημητριακών Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000) Κανονισμοί του 2000

187

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Κανονισμοί του 2000

188

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

189

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2000

206

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.3) Κανονισμοί του 2000

384

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ.4) Κανονισμοί του 2000

Ν

37

Οι περί Ναρκωτικών Ουσιών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Ξ

175

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

176

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

177

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

178

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

393

Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2000

Ο

148

Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Π

349

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

356

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής) Κανονισμοί του 2000

123

Οι περί Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

70

Οι περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

143

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

203

Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2000

281

Οι περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000

145

Οι περί Προσφορών του Δημοσίου (Παραχώρηση Δικαιώματος Ανάπτυξης, Λειτουργίας, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Μαρίνων) (Ειδικοί) Κανονισμοί του 2000

Ρ

10

Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000

280

Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000

276

Οι περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οδοντοτεχνιτών Κανονισμοί του 2000

Σ

213

Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονοσμοί του 2000

41

Οι περί Συμβουλίου Αμπελουργικών Προϊόντων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων για τους Υπαλλήλους του Συμβουλίου και για τους Εξαρτωμένους τους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

40

Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) Θεσμοί του 2000

158

Οι περί Συντεχνιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Τ

379

Οι περί Ταμείου Θήρας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2000

380

Οι περί Ταμείου Θήρας (Πειθαρχικός Κώδικας) Κανονισμοί του 2000

381

Οι περί Ταμείου Θήρας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2000

382

Οι περί Ταμείου Θήρας (Απολαβές, Επιδόματα και Άλλα Οικονομικά Ωφελήματα Υπαλλήλων του Ταμείου Θήρας) Κανονισμοί του 2000

383

Οι περί Ταμείου Θήρας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2000

215

Οι περί Ταχυδρομείου (Ταχυδρομικές, Χρηματικές Επιταγές Εσωτερικού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

8

Οι περί Τροφίμων Βαθείας Κατάψυξης Κανονισμοί του 2000

Υ

38

Οι περί ΥΟι περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

355

Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τέλη και Άλλες Χρεώσεις) Κανονισμοί του 2000

354

Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τηλεφωνικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

19

Οι περί Υπηρεσίας Φυλακών Κανονισμοί του 2000

Φ

74

Οι περί Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Πιστοποίησης Πατατοσπόρου Εγχώριας Παραγωγής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Χ

39

Οι περί Χορηγημάτων και Απολαβών της Εθνικής Φρουράς της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων