Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙΙ:

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

1

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

2

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

3

Ο περί της Σύμβασης Αναφορικά με την Πολιτική Δικονομία (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

4

Ο περί της Σύμβασης για Διεθνή Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

5

Ο περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

6

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

7

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της ΚΔ και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για Συνεργασία στους Τομείς του Πολιτισμού, της Παιδείας και της Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

8

Ο περί Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας σε Μεγάλες Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

9

Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Αναθεωρημένη) (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

10

Ο περί του Καταστατικού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Τροποποίηση) (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

11

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κεντρικού Σφαγείου (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

12

Ο περί της Τροποποίησης της Σύμβασης για τον Έλεγχο της Διασυνοριακής Διακίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της Διάθεσης τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

13

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

14

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

15

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κυρωτικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

16

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (Κυρωτικός) (Αρ.3) Νόμος του 2000

17

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

18

Ο περί τη Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (Έβδομο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

19

Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Καταστολή της Βομβιστικής Τρομοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

20

Ο περί τη Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Διαβίβαση Ποινικών Διαδικασιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

21

Ο περί της Συμφωνίας Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Οργανισμού Κινητής Δορυφορικής Επικοινωνίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

22

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως EUROCONTROL και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

23

Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

 

(Κυρωτικός) Νόμος του 2000

24

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

25

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λάρνακας (Κυρωτικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000

26

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Λειβαδιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

27

Ο περί Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

28

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

29

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Λεμεσού (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

30

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

31

Ο περί της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

32

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

33

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

34

Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών (Κυρωτικός) Νόμος του 2000

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων