Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Μέρος ΙΙ:

Π

Αριθμός Νόμου

Συνοπτικός Τίτλος

3

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2000

4

Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2000

5

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου Νόμος 2000

6

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας Νόμος 2000

7

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημοσίων Ταμείων Νόμος 2000

8

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος 2000

9

Ο περί Προϋπολογισμού του ΘΟΚ Νόμος 2000

10

Ο περί Προϋπολογισμού του ΚΟΑ Νόμος 2000

11

Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος 2000

12

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμος 2000

14

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος 2000

18

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος 20

20

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος 2000

23

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος του 2000

24

Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος του 2000

25

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος του 2000

26

Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 (αύξηση θέσεων στην ΕΦ)

28

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου Νόμος του 2000

31

Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας για το έτος 2000 Νόμος του 2000

32

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Νόμος του 2000

40

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος του 2000

44

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Νόμος του 2000

Σ

13

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.1) του 2000 (£7.500.000 επιδότηση πετρελαιοειδών)

17

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.2) του 2000 (£1.499.000 ενιαίο λύκειο)

19

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ.1) του 2000 (£46.020 Νομικός Σύμβουλος, γραφείς, κτηματολόγοι)

21

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.3) του 2000 (£22.445.000 αυξήσεις μισθών)

22

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.4) του 2000 (£700.000 αποζημίωση λιμενεργατών)

29

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.5) του 2000 (£4.437.000 ανάπτυξη Διαρίζου)

33

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.6) του 2000 (£550.000 δαπάνες για γενετικό υλικό)

34

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.7) του 2000 (£6.500.000 επιδότηση πετρελαιοειδών)

35

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος (Αρ.1) του 2000 (£93.700 έξοδα γραφείου)

36

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.8) του 2000 (£780.000 πλωτή μονάδα αφαλάτωσης)

37

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.9) του 2000 (£31.706.416 πολυνομοσχέδιο)

38

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.10) του 2000 (£3.000.000 χορηγία ΡΙΚ)

41

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.11) του 2000 (£15.000.000επιδότηση πετρελαιοειδών)

48

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.12) του 2000 (£1.163.000 εισφορά ΡΙΚ)

49

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.13) του 2000 (£36.059.373 πολυνομοσχέδιο)

50

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.14) του 2000 (£1.300.000 τακτικές δαπάνες Υπ. Παιδείας)

51

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.15) του 2000 (£4.000.000 επιχορηγήσεις πετρελαιοειδών)

39

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Θήρας (Αρ.1) Νόμος του 2000

42

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμος (Αρ.2) του 2000 (£44.770 διαχειριστικά έξοδα)

43

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.1) του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμος του 2000 (£35.000 αποδοχές προσωπικού)

45

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών Νόμος (Αρ.2) του 2000 (£2.500.000 σπουδαστικά δάνεια)

46

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού των Δανειστικών Επιτρόπων Νόμος (Αρ.1) Νόμος του 2000-12-08 (£4.700.000 δανειοδότηση γεωργών)

47

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος του 2000

52

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.1) του 2000

53

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος (Αρ.2) του 2000

54

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμος (Αρ.1) του 2000

55

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Αρ.1) του 2000

Τ

1

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1999 Νόμος του 2000

2

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου του 1999, Νόμος του 2000

15

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου του 1998, Νόμος του 2000

16

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου του 1999, Νόμος του 2000

27

Ο Τροποποιητικός (Αρ.2) του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1999 Νόμος του 2000 (αύξηση θέσεων στην ΕΦ)

30

Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων Νόμου του 1997 Νόμος του 2000

 

     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων