Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.009.02.217

Απάντηση ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2008 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Άκη Κλεάνθους στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.217, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κύπρου Χρυσοστομίδη

«Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.217, ημερ. 20/11/2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κύπρου Χρυσοστομίδη

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 23.06.009.02.217 ημερ. 23/11/07 για την πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ ότι, μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 25/10/2007, ο Πρόεδρος και τα τρία μέλη που παραιτήθηκαν από τη Σχολική Εφορεία Επισκοπειού απέσυραν τις παραιτήσεις τους και επανήλθαν στη θέση τους. Έκτοτε η Σχολική Εφορεία Επισκοπείου λειτουργεί κανονικά.

2. Όσον αφορά τη λειτουργία Περιφερειακού Δημοτικού σχολείου στα Πέρα Ορεινής, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αρχίσει διαβουλεύσεις με τους γονείς τόσο του σχολείου Επισκοπείου (Α – Ε τάξεις δημοτικού και τάξη προδημοτικής) όσο και του Νηπιαγωγείου Πέρα Ορεινής σχετικά με τα οφέλη που θα έχουν τα παιδιά τους με τη φοίτηση σε μεγαλύτερη σχολική μονάδα.

3. Υπογραμμίζεται πως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προτίθεται να επιβάλει στους γονείς οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με αυτό το θέμα. Αντίθετα οι γονείς των εμπλεκόμενων σχολείων θα κληθούν να ψηφίσουν για το ενδεχόμενο κλεισίματος του Δημοτικού Σχολείου Επισκοπειού και τη λειτουργία Περιφερειακού Σχολείου Ταμασού. Το Δημοτικό Σχολείο Επισκοπειού θα κλείσει μόνο εάν συμφωνεί το 75% των γονέων.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων