Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.009.01.289

Απάντηση ημερομηνίας 27 Απριλίου 2007 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.289, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων με Ερ. 23.06.009.01.289, ημερ. 7.3.2007 για το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η παράκτια ζώνη της Επαρχίας Λάρνακας, για σκοπούς μελέτης, έχει χωριστεί σε 2 περιοχές. Ο κόλπος Λάρνακας, από το ακρωτήρι Κίτι μέχρι το ακρωτήρι Πύλα, μήκους 39 χλμ. περίπου και η παράκτια περιοχή Ζυγίου-Κιτίου από το ακρωτήρι Δόλος μέχρι το ακρωτήρι Κίτι, μήκους 36 χλμ. περίπου.

Κόλπος Λάρνακας

Η περιοχή αυτή μελετήθηκε από Ολλανδούς εμπειρογνώμονες την περίοδο 1993-1996, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και έχει ετοιμαστεί Γενικό Σχέδιο για την προστασία και βελτίωση της παραλίας.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου έχουν κατασκευαστεί 3 κυματοθραύστες στην περιοχή Ορόκλινης (2001) και 3 κυματοθραύστες στην περιοχή Πύλας (2002).

Η παράκτια περιοχή μεταξύ λιμανιού Λάρνακας και ξενοδοχείου “Lenios” μήκους 4 χλμ. περίπου, είχε εξαιρεθεί τότε της μελέτης, λόγω της ύπαρξης των διυλιστηρίων και μέχρις ότου διευκρινιστεί το καθεστώς της περιοχής (χρήσεις γης κτλ). Το 2006 υποβλήθηκε πρόταση για χρηματοδότηση της μελέτης για την πιο πάνω περιοχή από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, δυστυχώς όμως η πρόταση δεν εγκρίθηκε.

Μετά την πιο πάνω εξέλιξη το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει Όρους Εντολής για ανάθεση της μελέτης σε Συμβούλους Μηχανικούς και θα συμπεριλάβει το συγκεκριμένο έργο (εκπόνηση μελέτης), στις προτάσεις του για τον Προϋπολογισμό 2008.

Περιοχή Ζυγίου-Κιτίου

Η περιοχή μελετήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων και έχουν ετοιμαστεί Γενικά Σχέδια προστασίας και βελτίωσης των ακτών.

Στα πλαίσια υλοποίησης των Γενικών Σχεδίων έχουν ετοιμαστεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την υποπεριοχή ανατολικά του Ζυγίου μήκους 1,5 χλμ. περίπου και έχουν προκηρυχθεί οι προσφορές το Φεβρουάριο 2007 για την κατασκευή 5 κυματοθραυστών έναντι προϋπολογιζόμενης δαπάνης £1,2 εκ. Οι προσφορές θα υποβληθούν στις 25 Μαΐου, 2007 και αναμένεται η έναρξη του έργου πριν το τέλος του φετινού χρόνου (το έργο προωθείται ως ενιαίο μαζί με το αλιευτικό καταφύγιο).

Για τη δεύτερη υποπεριοχή προτεραιότητας Περβολιών, μήκους 3 χλμ. περίπου, ετοιμάζονται τα κατασκευαστικά σχέδια για 15 κυματοθραύστες και Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία αναμένεται ότι θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για αξιολόγηση περί το τέλος Μαΐου 2007. Εφόσον η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι θετική και εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις με δάνειο της Τοπικής Αρχής θα μπορεί να προωθηθεί η σταδιακή υλοποίηση των έργων και η διαδικασία προκήρυξης προσφορών μέχρι το τέλος του 2007 (υπάρχει σχετική πρόνοια στο φετινό Προϋπολογισμό). Σημειώνεται ότι η συνεισφορά της Τοπικής Αρχής στη δαπάνη κατασκευής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική είναι 50%.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων