Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.162

Απάντηση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2005 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.162, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με τη βελτίωση του παραλιακού δρόμου Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Έχουν ήδη προκηρυχθεί προσφορές από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτη μελετητή και αναμένεται η αξιολόγηση/κατακύρωσή τους πριν από τις 15 Ιανουαρίου 2006. Η περίοδος για την ετοιμασία της μελέτης υπολογίζεται σε είκοσι δύο μήνες και η έναρξη των εργασιών για την αποπεράτωση του όλου έργου θα διαφανεί, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις χρειαστείτε.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων