Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.161

Απάντηση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2006 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.161, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με το λιμάνι Λάρνακας και τις προοπτικές ανάπτυξής του, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια προωθείται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η ανάπτυξη του λιμανιού της Λάρνακας με τη μέθοδο “Design-Built-Finance-Operate-Transfer”. Την ίδια περίπου περίοδο προωθείτο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η ανάπτυξη της μαρίνας της Λάρνακας με την ίδια μέθοδο, αλλά με μια εντελώς ξεχωριστή διαδικασία προσφορών. Σημειώνεται ότι και για τα δύο έργα παρουσιαζόταν μειωμένο διεθνές ενδιαφέρον, γιατί από τεχνοοικονομικής πλευράς τα έργα ήταν οριακά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και επειδή και τα δύο έργα έχουν κοινές αναπτύξεις στο χερσαίο χώρο, αποφασίστηκε η ενοποίηση και η ανάπτυξή τους μέσα από ένα συμβόλαιο.

Η εξέταση της ενοποίησης έγινε σε συνεργασία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το δήμο Λάρνακας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τις συντεχνίες, το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας και άλλους συνδέσμους και οργανωμένους φορείς. Μετά τη συμπλήρωση των επαφών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με όλους τους εμπλεκομένους φάνηκε ότι όλοι συμφωνούσαν ότι η κοινή ανάπτυξη των δύο έργων είναι μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η προώθηση της υλοποίησης του ενοποιημένου έργου της ανάπτυξης του λιμανιού της Λάρνακας και της μαρίνας της Λάρνακας.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει προκηρύξει με σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 4ης Νοεμβρίου 2005 σχετικό διαγωνισμό. Τα έγγραφα προεπιλογής υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων στις 23 Δεκεμβρίου 2005 και στο παρόν στάδιο αξιολογούνται με σκοπό την προεπιλογή των καταλληλότερων οίκων, οι οποίοι θα κληθούν στη συνέχεια να υποβάλουν προσφορές στη βάση εγγράφων προσφοράς που ετοιμάζονται.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων