Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.160

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.160, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με την επέκταση των αστικών περιοχών από τα 10 στα 15 χμ. όσον αφορά στις άδειες αγροτικών ταξί, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το πιο πάνω θέμα εξετάστηκε λεπτομερώς στη συνεδρία της Αρχής Αδειών με α/α 64/2004 και ημερομηνία 14 Οκτωβρίου 2004 (τα σχετικά πρακτικά επισυνάπτονται), όπου αποφασίστηκε, με βάση σχετική πολιτική απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, να μην επεκταθούν οι αστικές τροχαίες περιοχές, διότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα αγροτικά ταξί, τα οποία θα μετατρέπονταν σε αστικά, να εγκαταλείψουν τις κοινότητές τους και να μετακινηθούν στις πόλεις. Αυτό αφενός θα επηρέαζε τα υφιστάμενα αστικά ταξί και αφετέρου οι κοινότητες θα έμεναν χωρίς εξυπηρέτηση.

Συνεπώς, για να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην προσέγγιση του θέματος της επέκτασης των τροχαίων περιοχών, θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν αυτή την εξέλιξη, όπως είναι η συνεχής δόμηση και η ανάπτυξη εμπορικών, βιομηχανικών ή άλλων κέντρων που δημιουργούν επιβατική κίνηση.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα βρίσκονται στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων