Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.135

Απάντηση ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2006 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.135, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με τον προγραμματισμό ανάπτυξης των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στην ύπαιθρο, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται τεκμηριωμένες ανάγκες για ανάπτυξη ή/και βελτίωση προγραμμάτων σχετικών με τη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στις περιοχές της υπαίθρου και στις ορεινές περιοχές, που ικανοποιούν βέβαια τις απαιτήσεις και περιορισμούς που βρίσκονται σε ισχύ προκειμένου να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της λειτουργίας των ΚΙΕ, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προωθεί ενέργειες για μελέτη βιωσιμότητας και στη συνέχεια υλοποίηση των όσων απορρέουν από αυτή.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις χρειαστείτε επί του θέματος, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε εκ νέου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων