Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.118

Απάντηση ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστου Ταλιαδώρου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.118, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με τα προβλήματα από τη λειτουργία οινοποιείου στην κοινότητα Κοιλίνιας, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το οινοποιείο “SHOUFAS WINERY LTD” επιθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2005 από τον κ. Τάκη Σωκράτους, προϊστάμενο του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Πάφου. Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε σε περίοδο κατά την οποία το οινοποιείο δεν ήταν σε λειτουργία, γι’ αυτό και δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν οποιεσδήποτε παραβάσεις της νομοθεσίας.

Ο κ. Σωκράτους είχε συνάντηση με το διευθυντή της εν λόγω εταιρείας κ. Χρυσόστομο Σιούφα και με κατοίκους της κοινότητας. Επίσης, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επόπτη της περιοχής (την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου) κ. Ηλία Ηλιάδη. Από τα παράπονα των κατοίκων διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το οινοποιείο δημιουργεί προβλήματα που αφορούν την απόρριψη των υγρών αποβλήτων, τη δημιουργία θορύβου από τη λειτουργία δύο μηχανών οι οποίες λειτουργούν υπαίθρια και έχουν εγκατασταθεί πολύ κοντά στον εφαπτόμενο με το εργοστάσιο κύριο δρόμο, καθώς και την οχληρία από τη λειτουργία του εργοστασίου και τη διακίνηση οχημάτων. Ο διευθυντής του οινοποιείου ανέφερε στον κ. Σωκράτους ότι το σύστημα παραλαβής των σταφυλιών θα αλλάξει από την ερχόμενη χρονιά.

Από τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο βασικός εργοστασιακός χώρος του οινοποιείου καλύπτεται από άδεια οικοδομής. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η εταιρεία “SHOUFAS WINERY LTD” έχει αποταθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας για επέκταση του οινοποιείου, προχώρησε όμως στην κατασκευή μέρους της επέκτασης, χωρίς να εξασφαλίσει την απαραίτητη πολεοδομική άδεια. Για το λόγο αυτό ο έπαρχος Πάφου έχει προβεί σε λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εν λόγω εταιρείας.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την απόρριψη υγρών αποβλήτων από το οινοποιείο δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, γι’ αυτό και η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στο διευθυντή της υπηρεσίας αυτής.

Όσον αφορά το πρόβλημα θορύβου, μέσα στο φετινό χρόνο προγραμματίζεται επιθεώρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του εν λόγω υποστατικού από αρμόδιο επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατά τη διάρκεια παραλαβής σταφυλιών, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Επισημαίνω τέλος ότι γενικότερα τα θέματα οχληρίας δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά των τοπικών αρχών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων