Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.008.05.132

Απάντηση ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2006 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.132, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με τη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία θα εισηγείται το διορισμό επιτροπής μελέτης του θέματος. Έργο της επιτροπής θα είναι η ετοιμασία και υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο ολοκληρωμένης μελέτης αναφορικά με τη μορφή, τη δομή, τις αρμοδιότητες και τη χρηματοδότηση της ενιαίας αρχής πολιτισμού.»

`

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων