Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Απάντηση 23.06.008.02.382

Απάντηση ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2003 της Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνας Ακκελίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.382, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης επιδημικών ασθενειών, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Αμέσως μετά τη λήψη αναφοράς από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για τα περιστατικά ΣΟΑΣ, που παρουσιάστηκαν σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας το Μάρτιο του 2003, οι Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην Κύπρο τέθηκαν σε εγρήγορση. Έγινε αμέσως προγραμματισμός για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τον έγκαιρο εντοπισμό και κατάλληλο χειρισμό ασθενών με ύποπτο ή πιθανό ΣΟΑΣ, προς αποφυγή μετάδοσης της νόσου και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, διασφαλίζοντας τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει κατάλληλη ενημέρωση, ώστε όλοι οι ιατροί να είναι σε εγρήγορση για άμεση αναγνώριση τυχόν ύποπτου κρούσματος ΣΟΑΣ.

2. Όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και το προσωπικό στα αεροδρόμια και αεροπλάνα να είναι σε θέση να αξιολογούν / εντοπίζουν με επάρκεια και ασφάλεια τυχόν κρούσματα της νόσου, με τους ακόλουθους τρόπους:

α. Τη διασφάλιση του απαιτούμενου ατομικού εξοπλισμού προστασίας για το ΣΟΑΣ.

β. Την κατάλληλη ενημέρωση του πιο πάνω προσωπικού για το ΣΟΑΣ, τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα πρόληψης κατά την επαφή με ύποπτο κρούσμα.

γ. Τη δημιουργία τεσσάρων δωματίων απομόνωσης με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη νοσηλεία ασθενών με ΣΟΑΣ στο νοσοκομείο Λεμεσού.

δ. Τον καθορισμό ξεχωριστού χώρου αναμονής και εξέτασης των ασθενών με ύποπτη συμπτωματολογία τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα αεροδρόμια.

ε. Την καθιέρωση διαδικασίας διαλογής περιστατικών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και στα αεροδρόμια.

στ. Τον καθορισμό διαδικασίας παραπομπής ύποπτων περιστατικών για διερεύνηση και νοσηλεία στο νοσοκομείο Λεμεσού.

3. Εφαρμογή μέτρων για τον έγκαιρο εντοπισμό τουριστών με ΣΟΑΣ κατά την άφιξη και παραμονή τους στην Κύπρο, ως ακολούθως:

α. Χορήγηση ενημερωτικού εντύπου με τίτλο “Ιατρική Προειδοποίηση” για το ΣΟΑΣ σε όλους τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην Κύπρο, μεταφρασμένο σε τέσσερις γλώσσες (αγγλικά, κινεζικά, ρωσικά, αραβικά). Με το έντυπο αυτό γίνεται κατάλληλη ενημέρωση για το ΣΟΑΣ και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση που παρουσιαστούν συμπτώματα ύποπτα της νόσου.

β. Έλεγχος ταξιδιωτών που φτάνουν από περιοχές με πρόσφατη μετάδοση από το νοσηλευτικό προσωπικό του αεροδρομίου σε συνεργασία με τις υγειονομικές υπηρεσίες.

γ. Ιατρική επιτήρηση των φοιτητών που φτάνουν από τις υπό αναφορά χώρες με ιατρική εξέταση την πέμπτη και δέκατη μέρα από την άφιξή τους στην Κύπρο.

4. Λήψη μέτρων για αποφυγή εισαγωγής περιστατικών ΣΟΑΣ στην Κύπρο.

  • Παροδική αναστολή στη χορήγηση νέων αδειών εισόδου σε φοιτητές, εργαζομένους και επισκέπτες στην Κυπριακή Δημοκρατία από τις χώρες που βρίσκονταν στον κατάλογο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ως χώρες υψηλού κινδύνου για το ΣΟΑΣ.
  • Συστάσεις προς τους Κύπριους πολίτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους σε περιοχές που είχαν επηρεαστεί από το σύνδρομο ΣΟΑΣ.

5. Ανάπτυξη συστήματος για άμεση δήλωση περιστατικών ΣΟΑΣ από τους ιατρούς.

  • Εισαγωγή του νοσήματος στα υποχρεωτικά δηλούμενα νοσήματα.
  • Συμπλήρωση του δελτίου δήλωσης για το ΣΟΑΣ.
  • Τηλεφωνική δήλωση προς τις Ιατρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

Με την ανακοίνωση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στις αρχές Ιουλίου 2003 ότι σταμάτησε η επιδημία ΣΟΑΣ παγκόσμια, το Υπουργείο Υγείας έχει άρει τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 3 και 4 της παρούσας επιστολής μας.

Παρ’ όλα αυτά, οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και παρακολουθούν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την ασθένεια ΣΟΑΣ, καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα για τυχόν επανεμφάνισή της.»

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων