Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 18 Ιουλίου 2000.

«Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι έργα τέχνης που βρίσκονται σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους υφίστανται σοβαρή φθορά λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στους χώρους αυτούς. Δε γνωρίζω πόσο τούτο ανησυχεί τους αρμόδιους, αποτελεί όμως μια ακόμη ένδειξη ότι λείπει από την πολιτεία μας ο σεβασμός προς τα έργα πολιτισμού, γεγονός που υποβαθμίζει την ίδια τη ζωή μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση μέχρις ότου γίνει πινακοθήκη, όπου θα φιλοξενηθούν τα έργα αυτά.

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να υπήρχε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένας κατάλογος των έργων τέχνης που είναι αποθηκευμένα ή εκτίθενται σε διάφορα δημόσια κτίρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 2 Αυγούστου 2000.

«Στις 28 Ιουλίου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσε στις 11.00 π.μ. τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το 2000 για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ωστόσο πριν από την ανακοίνωση του υπουργείου τρία ραδιοφωνικά κανάλια μετέδιδαν τα αποτελέσματα.

Είναι πασιφανές ότι έγιναν διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Θα ήθελα να γνωρίζω πώς, ποιοι και με ποια ανταλλάγματα άφησαν να διαρρεύσουν τα αποτελέσματα, αλλά και γιατί επέλεξαν τα συγκεκριμένα κανάλια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.003 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδη στις 2 Αυγούστου 2000.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ποταμιάς, μού αναφέρθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο ότι κάποια προβλήματα που έχουν συζητηθεί με τις αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα ακόλουθα προβλήματα:

 1. Ανέγερση τρίτης αίθουσας διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας με ταυτόχρονο διορισμό τρίτου δασκάλου. Το αίτημα υποβάλλεται για το λόγο ότι η κοινότητα είναι ακριτική, παρ’ όλο που αυστηρά ομιλούντες η κοινότητα δεν πληρεί τα σχετικά κριτήρια.
 2. Επίσπευση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων για νεαρά και άπορα ζευγάρια και εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν σε άλλες ακριτικές περιοχές όπως στο Μάμμαρι.
 3. Κλείσιμο της δεξαμενής του παλιού βιολογικού σταθμού Αγίου Σωζομένου. Σημειωτέον ότι, παρ’ όλο που έχουν γίνει συσκέψεις, δεν έγιναν ως τώρα συγκεκριμένα διαβήματα.
 4. Επίσπευση της απομάκρυνσης του χοιροστασίου Ζαβού που γειτνιάζει με την κοινότητα.
 5. Επίσπευση των διαδικασιών για εκτέλεση των προγραμματισθέντων για το 2000 έργων ανάπτυξης, για τα οποία εγκρίθηκε ποσό £23.000 στους φετινούς προϋπολογισμούς.
 6. Συμπλήρωση του εξωραϊσμού της κοινοτικής πλατείας, έργο για το οποίο προβλέπεται κονδύλι ύψους £10.000 σε δύο χρόνια.
 7. Καθάρισμα της κοίτης του ποταμού Γιαλιά όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σκύβαλα και άλλα άχρηστα οικοδομικά υλικά. Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για περίφραξη του χώρου προς αποφυγή απόρριψης αντικειμένων στο μέλλον.
 8. Επιδιόρθωση και βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει την Ποταμιά με το δήμο Ιδαλίου και με τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Αυγούστου 2000.

«Στις πρόσφατες πυρκαγιές της επαρχίας Πάφου η εμπλοκή και δράση του Τμήματος Δασών ήταν καταλυτική, αφού μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα της εκχώρησης εξουσιών στο Τμήμα Δασών για την προστασία των αγροτικών περιοχών από τις πυρκαγιές με παράλληλη ενίσχυσή του τόσο με έμψυχο όσο και άψυχο υλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Αυγούστου 2000.

«Στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου εδώ και αρκετό καιρό παραμένει κενή μία εκ των δύο θέσεων βοηθού αστυνομικού διευθυντή, παρ’ όλο που υπάρχει αξιωματικός που λόγω υπηρεσίας και βαθμού θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Το όλο θέμα δημιουργεί σοβαρή παραβίαση των κανονισμών της αστυνομικής δύναμης με τη συστηματική παράλειψη και εμμονή της ηγεσίας της Δύναμης να διατηρεί τη θέση ακόμα κενή.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση της πιο πάνω θέσης με την αξιοποίηση του διαθέσιμου αξιωματικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χριστόδουλο Βενιαμίν στις 29 Αυγούστου 2000.

«Υπό της εταιρείας “Ερύμανθος” υποβλήθηκε αίτηση για τη δημιουργία χοιροστασίου στην περιοχή Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας.

Παρ’ όλον ότι η περιοχή αυτή φαίνεται να περιλαμβάνεται εντός των χώρων στους οποίους είναι δυνατή η ανάπτυξη κτηνοτροφίας, οι κοινότητες Αγίου Θεοδώρου και Αλαμινού πιστεύουν ότι η ανέγερση χοιροστασίου στο χώρο που μελετάται θα είναι μια συνεχής ενόχληση λόγω της δυσοσμίας που θα προκαλείται, όχι μόνο στις κοινότητες αλλά και στις παραλιακές περιοχές των κοινοτήτων τούτων, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, βρίσκονται σε ανάπτυξη.

Παράκληση είναι όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει το σώμα κατά πόσο θα επιδιώξει την εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης των επηρεαζόμενων κοινοτήτων προ της λήψεως οιασδήποτε απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.007 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Ρότσα στις 29 Αυγούστου 2000.

«Δημιουργείται τώρα στην Ευρώπη μια νέα αγορά τηλεπικοινωνιών που αφορά τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς. Κάποιες χώρες ενοικίασαν για μακρύ χρονικό διάστημα τις συχνότητές τους μέσω πλειστηριασμού, ενώ κάποιες άλλες βάσει της καταλληλότητας των ενδιαφερομένων και καταβολής συγκεκριμένου χρηματικού ποσού.

Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, που εισέπραξε το ιλιγγιώδες ποσό των τριάντα δισεκατομμυρίων ευρώ και η Γερμανία, της οποίας ο πλειοδοτικός διαγωνισμός ξεπέρασε τα σαράντα πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα θα διατεθούν για μείωση του δημόσιου χρέους, για την παιδεία, για έργα υποδομής και ίσως και για μείωση της φορολογίας.

Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται χώρες όπως η Φινλανδία και η Γαλλία που δε χρέωσαν υπερβολικά ποσά για να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές.

Ενώ όλα τούτα συνεχίζονται με αυξημένη ταχύτητα στην Ευρώπη, εμείς πού βρισκόμαστε σε σχέση με το εν λόγω θέμα και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιαννάκη Αγαπίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2000.

«Λόγω του ότι τον τελευταίο καιρό αυξήθηκαν τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, που σε μερικές περιπτώσεις ήταν και θανατηφόρα, δεδομένης και της σημασίας που οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές έχουν τόσο για τον τουρισμό όσο και για τον ντόπιο πληθυσμό, και εξαιτίας των κινδύνων που υπάρχουν για την ασφάλεια και υγεία αυτών που τις χρησιμοποιούν, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα τα εξής:

α. Πόσες δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές υπάρχουν στην Κύπρο και πόσες κατανέμονται κατά επαρχία;

β. Κατά πόσο υπάρχουν δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή που δεν έχουν ανανεώσει τέτοια άδεια.

γ. Κατά πόσο διεξάγεται κανονικά από τους αρμοδίους η υπό του νόμου και των κανονισμών προβλεπόμενη επιθεώρηση.

δ. Αν κατά τα τελευταία χρόνια έχουν ανακληθεί άδειες λειτουργίας ή έχει διαταχθεί το κλείσιμο τέτοιων δεξαμενών, και πόσων, συνεπεία μη συμμόρφωσης με το νόμο και τους κανονισμούς.

ε. Κατά πόσο έχουν κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου, και πόσα, πρόσωπα που διατηρούν ή διαχειρίζονται δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, για παράλειψη συμμόρφωσης με το νόμο και τους κανονισμούς.

στ. Κατά πόσο το αρμόδιο υπουργείο θεωρεί ικανοποιητικό τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τη διαχείριση, τη χρήση, την ασφάλεια, την καθαριότητα και την εποπτεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 27 Σεπτεμβρίου 2000.

«Η κοινότητα Δρούσιας με συνεχή υποβολή αιτημάτων ζητά όπως κατασκευαστεί λιμνοδεξαμενή, έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει κάποιες αρδευτικές της ανάγκες.

Σε απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που δόθηκε το 1998, αναφέρεται ότι οι λειτουργοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης μελέτησαν διάφορες τοποθεσίες για την κατασκευή εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής και κατέληξαν καταρχάς σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, για την οποία θα προωθηθεί περαιτέρω τεχνοοικονομική μελέτη από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει οι μελέτες για τη συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή;

β. Ποια τοποθεσία έχει επιλεγεί;

γ. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τεχνοοικονομική μελέτη;

δ. Πότε θα υπάρξει επίλυση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.010 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιαννάκη Αγαπίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2000.

«Με βάση στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Υπαλλήλων Τμήματος Ευημερίας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τα κρατικά γηροκομεία “Άγιος Παντελεήμονας” και “Μέριμνα Λεμεσού” αντιμετωπίζουν πρόβλημα διοικητικής στελέχωσης και βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση σε σύγκριση με τα κρατικά γηροκομεία άλλων πόλεων. Παρατίθενται στοιχεία με βάση τα οποία τα κρατικά γηροκομεία Λεμεσού στελεχώνονται με το 50% και κάτω των αναγκών τους και των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα για την κατάσταση των πιο πάνω κρατικών γηροκομείων και να απαντήσει στους ισχυρισμούς για πρόβλημα στελέχωσής τους και, αν η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω, να πληροφορήσει το σώμα τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 4 Οκτωβρίου 2000.

« Η κατάσταση στο σκυβαλότοπο Αγίας Μαρινούδας έχει καταντήσει ανυπόφορη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Πέραν τούτου οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξαιτίας του ότι ο σκυβαλότοπος και λυματότοπος έχει φθάσει σε σημείο κορεσμού, είναι τεράστιες, αφού τόσο επιφανειακά όσο και υπόγεια το έδαφος έχει υποστεί τεράστια αλλοίωση και μόλυνση.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

α. Πότε προγραμματίζεται η οριστική μετακίνηση του σκυβαλότοπου - λυματότοπου Αγίας Μαρινούδας;

β. Ποια μέτρα λαμβάνονται για περιορισμό της μόλυνσης και της καταστροφής του περιβάλλοντος στην περιοχή;

γ. Ποια μέτρα προγραμματίζεται να ληφθούν για βελτίωση του περιβάλλοντος στην περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 4 Οκτωβρίου 2000.

« Η κοινότητα Αγίας Μαρινούδας με αίτημά της ζητά όπως εξασφαλιστεί πρόσβαση προς το νέο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου που διασχίζει την κοινότητα.

Με βάση αυτό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Οκτωβρίου 2000.

« Στην Πάφο, με βάση παράπονα που εκφράζουν γονείς, οι ανάγκες για λογοθεραπευτές είναι αρκετά μεγάλες, αφού η υποστήριξη που παρέχεται σήμερα στα παιδιά τους που έχουν προβλήματα είναι μόλις μία ώρα την εβδομάδα.

Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα τόσο στα παιδιά όσο και στις οικογένειές τους, αφού η υποστήριξη που χρειάζονται τα παιδιά πρέπει να είναι καθημερινή και ποικιλόμορφη.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παιδιών, όπως περιγράφονται πιο πάνω, και τι σκέψεις υπάρχουν για να δοθεί περισσότερη υποστήριξη τόσο σε θέματα λογοθεραπείας όσο και σε θέματα άλλης ειδικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μάριο Ματσάκη στις 16 Οκτωβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω ερωτήματα:

 1. Υπάρχει διαρροή χημικών αποβλήτων, από το σταθμό της Α.Η.Κ. Δεκέλειας, στη θάλασσα;
 2. Αν ναι, τι είδους είναι αυτά τα απόβλητα και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον;

α. Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία;

β. Υπάρχουν πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού που παράγεται από την παρακείμενη μονάδα αφαλάτωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 17 Οκτωβρίου 2000.

«Από το 1995 η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι θα άρχιζαν σύντομα οι εργασίες για ανέγερση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κοφίνου. Έχουν περάσει πέντε χρόνια και δεν έγινε κανένα πρακτικό βήμα για υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα του νέου νοσοκομείου Κοφίνου και πότε προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για ανέγερσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 17 Οκτωβρίου 2000.

« Ο διαχωρισμός των τριάντα τεσσάρων οικοπέδων αυτοστέγασης στο Καλό Χωριό Λάρνακας καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα διαχωριστούν αυτά τα οικόπεδα, για να δοθούν στις δικαιούχους οικογένειες έπειτα από έγκριση για αυτοστέγαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 19 Οκτωβρίου 2000.

«Η δημοσιοποίηση των ημερήσιων τιμών των γεωργικών προϊόντων, που καθορίζονταν στη Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, ήταν ένα μέτρο το οποίο ίσχυε για αρκετό καιρό και το οποίο σύμφωνα με τους παραγωγούς είχε αρκετά θετικά αποτελέσματα.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει την επαναφορά της δημοσιοποίησης των πιο πάνω τιμών, οι οποίες για κάποιο λόγο σταμάτησαν να δημοσιοποιούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 2000.

«Αρκετά παράπονα γίνονται από συνδέσμους γονέων των εκπαιδευτηρίων Πάφου, όπου γίνονται βελτιωτικά έργα ή έργα συντήρησης, ότι δεν υπάρχει η κατάλληλη επίβλεψη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αποτέλεσμα να γίνονται κακοτεχνίες οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση την καταλληλότητα των εν λόγω κτιρίων, καθώς και την ασφάλεια που παρέχουν τα κτίρια αυτά.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως επιληφθεί του πιο πάνω προβλήματος, ώστε να σταματήσει η οποιαδήποτε εκμετάλλευση του δημοσίου, που κατ’ επέκταση επηρεάζει την ασφάλεια των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 2000.

«Η υφιστάμενη οργανωτική δομή και στελέχωση της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα απαιτείται η άμεση διαφοροποίηση του οργανογράμματος της επαρχιακής διοίκησης, καθώς επίσης και η ικανοποιητική στελέχωσή της με την πρόσληψη επιπρόσθετου επιστημονικού προσωπικού.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αριστοφάνη Γεωργίου στις 20 Οκτωβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβεί σε τροποποίηση του νόμου περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εργαζομένων, με σκοπό τη δημιουργία ταμείου κάλυψης των εργαζομένων που πέφτουν θύματα εργατικών ατυχημάτων, ενώ οι εργοδότες τους, κατά παράβαση του νόμου, δεν είναι ασφαλισμένοι, δηλαδή ταμείου ανάλογου με το MIF, που υφίσταται για σκοπούς τροχαίων ατυχημάτων;
   
 2. Προτίθεται το υπουργείο σας να παραχωρήσει οιανδήποτε βοήθεια ή να καλύψει τους εργαζομένους που υπέστησαν ατύχημα στις περιπτώσεις που οι εργοδότες τους ήταν ανασφάλιστοι και οι εργαζόμενοι κέρδισαν την υπόθεση στο δικαστήριο, αλλά τελικώς, λόγω έλλειψης περιουσίας, δεν μπόρεσαν να αποζημιωθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Με βάση το σχέδιο που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την τεχνολογική αναβάθμιση της μεταποιητικής βιομηχανίας, παραχωρείται επιδότηση του επιτοκίου των δανείων που γίνονται προς το σκοπό αυτό, αλλά και επιδότηση του κόστους αγοράς των μηχανημάτων.

Παρ’ όλα αυτά αρκετές επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτηση για να εξασφαλίσουν την επιδότηση αυτή έχουν απορριφθεί. Υπάρχουν δε περιπτώσεις επιχειρήσεων της ίδιας δυναμικότητας και τεχνολογικής διάρθρωσης στις οποίες έχουν δώσει την επιδότηση, ενώ σε κάποιες άλλες την έχουν απορρίψει.

Με βάση αυτά, φαίνεται καθαρά ότι κάποιες επιχειρήσεις αδικούνται στον τρόπο που η υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τις αξιολογεί.

Παρακαλείται λοιπόν το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων της ίδιας δυναμικότητας και διάρθρωσης;

β. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται οι επιχειρήσεις αυτές;

γ. Ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία καταχωρίζονται στα θετικά μιας επιχείρησης και ποια στα αρνητικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Το δημόσιο νηπιαγωγείο της κοινότητας Πομού αντιμετωπίζει σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα, με κυριότερο την αίθουσα διδασκαλίας, η οποία χρειάζεται ολοκληρωτική αναδόμηση.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και πότε ενδέχεται να προβεί στην επίλυσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 26 Οκτωβρίου 2000.

«Το αρδευτικό δίκτυο του υδατοφράκτη Πομού κατασκευάστηκε το 1960 με μεταλλικές σωλήνες, οι οποίες σήμερα έχουν υποστεί φθορά, με αποτέλεσμα αρκετές ποσότητες νερού να χάνονται κάθε χρόνο λόγω διαρροών.

Με βάση αυτό υπάρχει άμεση ανάγκη πλήρους αντικατάστασης του δικτύου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Στην περιοχή κοντά στο φράγμα της Ευρέτου υπάρχουν γεωτρήσεις των κοινοτήτων Γουδιού, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχούς, καθώς και του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς, οι οποίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς ύδρευσης. Κοντά σ’ αυτές τις γεωτρήσεις υπάρχει χοιροστάσιο και υπάρχουν φόβοι ότι τα λύματά του δεν πέφτουν σε στεγανοποιημένες δεξαμενές, με αποτέλεσμα να απορροφούνται από το έδαφος.

Αυτό ουσιαστικά εγκυμονεί κινδύνους και ενδέχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρξει μόλυνση των νερών των μοναδικών για σκοπούς ύδρευσης γεωτρήσεων των πιο πάνω κοινοτήτων.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

α. Τι έλεγχοι γίνονται στο συγκεκριμένο χοιροστάσιο για τα λύματα και τα ζωικά απόβλητα;

β. Τι έλεγχος γίνεται στην ποιότητα του νερού των πιο πάνω γεωτρήσεων;

γ. Οι κοινότητες της περιοχής διαπιστώνουν ότι δεν έχουν παρατηρήσει μέχρι σήμερα διέλευση λυματοφόρου οχήματος το οποίο να καθαρίζει τις δεξαμενές λυμάτων του χοιροστασίου. Με βάση αυτό, ζητείται να γίνει έλεγχος για το πιο πάνω θέμα.

δ. Υπάρχει πρόθεση να μετακινηθεί το συγκεκριμένο χοιροστάσιο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Οι κοινότητες Γουδί, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχού ζητούν όπως βελτιωθούν και συντηρηθούν με επίστρωση μπετόν τα ερείσματα των δρόμων που ενώνουν τις τέσσερις κοινότητες μεταξύ τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Οι αγροτικοί δρόμοι που έγιναν στα πλαίσια του αρδευτικού έργου του φράγματος της Ευρέτου χρειάζονται βελτίωση και συντήρηση.

Με βάση αυτό, οι κοινότητες Γουδί, Σκούλλη, Χόλη και Χρυσοχού ζητούν την οικονομική στήριξη του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Ενώ τα έργα για δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής στην κοινότητα Χρυσοχούς έχουν ολοκληρωθεί εδώ και δέκα χρόνια περίπου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση εκεί κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται εντός της κατοικημένης περιοχής της κοινότητας.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα :

α. Γιατί δεν έχει γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση μέχρι σήμερα κτηνοτροφικών μονάδων στην εν λόγω περιοχή και ποιοι είναι οι λόγοι;

β. Τι μέτρα λαμβάνονται, για να μετακινηθούν οι συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 1η Νοεμβρίου 2000.

«Παρά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι από το 1999 θα ξεκινούσαν οι εργασίες για τη βελτίωση του δρόμου Σίμου-Λάσας, μήκους 3,7 χμ., εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Επιπλέον, από το 1998 υπάρχει σημαντικό ποσό στους προϋπολογισμούς για το έργο αυτό, αλλά παραμένει αναξιοποίητο.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για το συγκεκριμένο έργο και γιατί εδώ και τρία χρόνια, ενώ μπαίνει ποσό στον προϋπολογισμό, αυτό δεν αξιοποιείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Νοεμβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

 1. Έχουν γίνει μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας ακινήτων από Τουρκοκυπρίους σε Ελληνοκυπρίους από το 1974 μέχρι σήμερα;
 2. Αν έχουν γίνει, παρακαλώ να κατατεθεί στη Βουλή ο κατάλογος των ονομάτων τόσο των Ελληνοκυπρίων αγοραστών όσο και των Τουρκοκυπρίων πωλητών.
 3. Στην περίπτωση που έγιναν μεταβιβάσεις, παρακαλώ να κατατεθούν τα στοιχεία των μεσολαβητών ή κτηματομεσιτών.
 4. Αν έχουν γίνει μεταβιβάσεις, ποια αποτελέσματα έχουν σε τουρκοκυπριακή γη η οποία κατέχεται σήμερα από πρόσφυγες;
 5. Επίσης να δοθούν οι τιμές πωλήσεως κατά στρέμμα και οι τιμές πωλήσεως ομόρων κτημάτων που ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Νοεμβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα περιβαλλοντικής ανάπτυξης έχουν ληφθεί εντός και εκτός του διυλιστηρίου Λάρνακας για αναβάθμιση του περιβάλλοντος τα τρία τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Νοεμβρίου 2000.

«Το άρθρο 5Α-(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει περιοχές της παραλίας ή περιοχές της παραλίας που εφάπτονται σ’ αυτήν εντός των οποίων απαγορεύεται η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής, εκτός αν εξασφαλισθεί έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Για όλες τις περιοχές έχουν δημοσιευθεί τέτοιες γνωστοποιήσεις, οι οποίες είναι γνωστές ως ζώνες προστασίας της παραλίας. Στην πράξη, σε κάποιες περιοχές (ιδιαίτερα της Λάρνακας) λόγω διάβρωσης ή και εισχώρησης της θάλασσας σε τεμάχια, που επηρεάζονται από τη ζώνη προστασίας της παραλίας, παρατηρούνται τα εξής προβλήματα:

 1. Ζώνες προστασίας της παραλίας έχουν εξαφανισθεί και μετατραπεί σε θάλασσα, με αποτέλεσμα να ανεγείρονται οικοδομές οι οποίες εμποδίζουν τη χρήση της παραλίας από το κοινό.
 2. Η θάλασσα βρίσκεται σήμερα πέραν της ζώνης προστασίας της παραλίας, με αποτέλεσμα κάποιες Αρχές δίκαια να μη χορηγούν άδειες ανάπτυξης ιδιωτικών τεμαχίων.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, οι μεν ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν εγγεγραμμένη στο όνομά τους περιουσία, ενώ ταυτόχρονα το κοινό δεν μπορεί, σε περίπτωση αξιοποίησης των περιουσιών αυτών, να έχει προσπέλαση στην παραλία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα σοβαρά αυτά προβλήματα και τι σκέψεις γίνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 14 Νοεμβρίου 2000.

«Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2000 οργανώθηκε στη Λευκωσία, στο Δημοτικό Κήπο, εκδήλωση επικοινωνίας με τους ξένους εργαζομένους μέσα στα πλαίσια κατανόησης του πολιτισμού τους.

Η ανθρώπινη προσέγγιση των ξένων εργατών και η πολυπολιτιστική αντίληψη αποτελεί στοιχείο που εμπλουτίζει την κυπριακή κοινωνία και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η κυβέρνηση δυστυχώς έχει αποξενωθεί από τέτοιες πρωτοβουλίες και ενέργειες. Τούτο επισημάνθηκε από τους οργανωτές της εκδήλωσης.

Με αυτή την ευκαιρία ρωτούμε την κυβέρνηση για μια ακόμη φορά πού βρίσκεται η δημιουργία ενός πολυδύναμου κέντρου αλλοδαπών, που έχει από μακρού αποφασισθεί και για το οποίο έχει εξευρεθεί μάλιστα και ο κατάλληλος χώρος.

Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θέλει να λειτουργήσει ένα τέτοιο κέντρο, χωρίς μάλιστα οικονομική επιβάρυνση, ή έχει εγκαταλείψει το σχέδιο, που έπρεπε να προωθηθεί το φθινόπωρο του 1999;

Έχει παραιτηθεί η κυβέρνηση από την ανθρωπιστική και πολιτιστική προσέγγιση των ξένων εργαζομένων και διατηρεί μόνο τις διωκτικές της αρμοδιότητες και τούτο πώς συμβιβάζεται με τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει;

Θα προχωρήσει ή όχι στη δημιουργία του κέντρου αλλοδαπών και ποιος ο σχετικός προγραμματισμός;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 15 Νοεμβρίου 2000.

«Επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε μετά τη διάσκεψη υπουργών Παιδείας στην Πράγα πριν από δύο χρόνια αξιολόγησε σαράντα ένα εκπαιδευτικά συστήματα και το 2000 υπέβαλε σχετική έκθεση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Αληθεύει ότι στις θετικές επιστήμες, που προάγουν την κριτική σκέψη και τις αναλυτικές ικανότητες, η Κύπρος κατετάγη τελευταία;
 2. Πού οφείλεται η αποτυχία αυτή;
 3. Ποια διορθωτικά μέτρα έχουν ληφθεί, ώστε να μην επαναληφθεί η αποτυχία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 16 Νοεμβρίου 2000.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός τουρκοκυπριακών περιουσιών που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας έχουν μεταβιβασθεί μετά το 1974 σε Ελληνοκυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες τουρκοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές έχουν μεταβιβασθεί σε Ελληνοκυπρίους, πότε και σε ποιους έχουν μεταβιβασθεί και σε ποιες τιμές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 17 Νοεμβρίου 2000.

«Γνωρίζω ότι για κάποιο χρονικό διάστημα το Γραφείο της Γενικού Ελεγκτού ερευνούσε υπόθεση απάτης εις βάρος του δημοσίου στην κατασκευή του δρόμου Σταυρού της Ψώκας - Πλατιάς Σχινιάς.

Πριν κοινοποιηθεί το πόρισμα της Γενικού Ελεγκτού, δημοσιεύθηκαν πληροφορίες για συμβιβασμό με την εργοληπτική εταιρεία, με καταβολή επιπρόσθετου ποσού ύψους £250.000.

Αν αληθεύει η πληροφορία για μικρότερο πάχος ασφαλτικού οδοστρώματος, τι σημαίνει τούτο για την ποιότητα του δρόμου και ποιες συνέπειες μπορεί να έχει για την ασφάλεια εκείνων που χρησιμοποιούν το δρόμο;

Επίσης, ποιο κόστος θα έχει για την κυβέρνηση η ανακατασκευή του έργου και πώς αξιολογούνται οι ευθύνες της εργοληπτικής εταιρείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 23 Νοεμβρίου 2000.

«Το σχολείο του Αγίου Ιωάννη της Μαλούντας αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων που αφορούν θέματα ασφάλειας και άλλα που σχετίζονται με τη λειτουργικότητά του.

Σε υπόμνημά του ο σύνδεσμος γονέων καταγράφει τα πιο κάτω προβλήματα:

 1. Ενίσχυση υποστυλωμάτων αίθουσας διδασκαλίας.
 2. Ανέγερση αποχωρητηρίων για τους δασκάλους και μικρής κουζίνας για τις ανάγκες του σχολείου.
 3. Εγκατάσταση κυρτωμάτων μπροστά από το σχολείο.
 4. Επέκταση πεζοδρομίου.
 5. Αγορά επιπρόσθετων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του σχολείου.
 6. Συντήρηση παλαιάς αίθουσας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.
 7. Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου.

Πώς πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και ποιος προγραμματισμός υπάρχει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 23 Νοεμβρίου 2000.

«Η οικοδόμηση εξοχικών και μη κατοικιών, διεσπαρμένων στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα στην κοιλάδα Κλήρου προς Φικάρδου, δημιουργεί πρόβλημα μόλυνσης των υπόγειων υδάτων εξαιτίας της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος.

Πώς αντιμετωπίζει το αρμόδιο υπουργείο τους κινδύνους που προκαλούνται από τα λύματα των βόθρων των πιο πάνω κατοικιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 23 Νοεμβρίου 2000.

«Έχω πληροφορηθεί ότι απέναντι από το Γυμνάσιο Κλήρου υπάρχει φάρμα αλόγων και σύντομα πρόκειται να προστεθεί φάρμα για κοτόπουλα.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο πώς επηρεάζει τη λειτουργία του γυμνασίου, καθώς και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 8 Δεκεμβρίου 2000.

«Υπάρχουν καθηγητές που παραπονιούνται ότι από τον Ιούνιο - Ιούλιο του 2000, που εργάστηκαν για τις προεισαγωγικές εξετάσεις, δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

 1. Αληθεύει η πληροφορία;
 2. Πότε θα λάβουν οι καθηγητές τα αναλογούντα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στα λύκεια της πόλης Πάφου υπάρχουν αρκετά μετακινούμενα τμήματα και παράλληλα τα τμήματα αυτά είναι υπερπλήρη.

Ως εκ τούτου, η ανέγερση νέου λυκείου στην Πάφο είναι επιβεβλημένη.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προβλέπεται η ανέγερση νέου λυκείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στο Λύκειο Κύκκου στην Πάφο χρειάζεται να ανεγερθεί δεύτερο εργαστήριο χημείας και να εξοπλιστεί το εργαστήριο φυσικής με σύγχρονο εξοπλισμό.

Παράλληλα χρειάζονται βελτίωση τα γυμναστήριά του και ενίσχυση της βιβλιοθήκης με περισσότερα βιβλία.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Η Τεχνική Σχολή Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, τα οποία για αρκετά χρόνια παραμένουν ανεπίλυτα. Μερικά από τα προβλήματα αυτά είναι τα πιο κάτω:

 1. Υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις με στέγες από αμίαντο.
 2. Τα αποδυτήρια γυμναστικής είναι μικρά και ακατάλληλα.
 3. Χρειάζεται δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης.
 4. Χρειάζεται ανέγερση νέας σχολικής καντίνας.
 5. Η στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό είναι απαράδεκτη, γιατί πάρα πολλοί καθηγητές διδάσκουν μόνο μερικές ώρες τη βδομάδα στην Τεχνική Σχολή Πάφου, ενώ τις υπόλοιπες σε άλλα εκπαιδευτήρια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα πειθαρχίας και συνοχής του σχολείου.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς και πότε προτίθεται να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Δεκεμβρίου 2000.

«Στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου χρειάζεται επειγόντως να γίνει συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και να βελτιωθούν τα γήπεδα, τα οποία με τις πρώτες βροχές γίνονται λίμνες.

Καλείται τα αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Δεκεμβρίου 2000.

«Ο οδικός φωτισμός που υπάρχει σήμερα μέσα στις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου Λεμεσού - Πάφου θεωρείται ανεπαρκής. Ένα μέτρο με το οποίο πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι να μπογιατιστούν τα τοιχώματα των σηράγγων με άσπρο χρώμα, μέτρο το οποίο εφαρμόζουν αρκετές χώρες.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Δεκεμβρίου 2000.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα του καθεστώτος εργοδότησης των έκτακτων ειδικών αστυφυλάκων.»

Απάντηση

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 3 Ιανουαρίου 2001.

«Οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις των μόνιμων στελεχών της Εθνικής Φρουράς γίνονται πολλές φορές με άδικο τρόπο και με διακρίσεις, αφού άλλοι υπηρετούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δυσμενείς μονάδες και άλλοι σε ευμενείς, λαμβανομένου

υπόψη ότι έχουν τον ίδιο βαθμό, τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και την ίδια ειδικότητα.

Πιστεύω λοιπόν ότι τα λεγόμενα μόρια, που ισχύουν και στον ελληνικό στρατό, για σκοπούς μεταθέσεων, θα έπρεπε να εισαχθούν και στην Εθνική Φρουρά.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 24 Ιανουαρίου 2001.

«Τριάντα πέντε οικογένειες από το ακριτικό Καϊμακλί διαμαρτύρονται, διότι αυτές επιχορηγήθηκαν μόνο με £2.000 η καθεμιά για την αγορά κατοικίας στο συγκρότημα “Αλώνια”, ενώ άλλες οικογένειες που αγόρασαν στο ίδιο συγκρότημα επιχορηγήθηκαν με £3.000.

Στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης των πολιτών, οι τριάντα πέντε οικογένειες ζητούν να αρθεί η αδικία εις βάρος τους και να επιχορηγηθεί καθεμιά από αυτές με το επιπρόσθετο ποσό των £1.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να επιληφθεί του θέματος και να ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

«Έχει παρατηρηθεί πως δημόσιοι υπάλληλοι σχεδόν σε όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες και υπάλληλοι των ημικρατικών οργανισμών επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό για αποστολή προσωπικών ευχετήριων καρτών κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. εάν έχει υπολογίσει το κόστος για το κράτος. και
 2. εάν προτίθεται να λάβει μέτρα, για να σταματήσει η άσκοπη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Φεβρουαρίου 2001.

«Σύμφωνα με τα συμβόλαια, η πρώτη φάση του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού προνοούσε για δύο μονάδες 130MW η καθεμιά. Χρόνος παράδοσης της πρώτης μονάδας ήταν η 1η Νοεμβρίου 1999 και της δεύτερης η 2α Μαΐου 2000.

Λόγω κακού σχεδιασμού και λόγω κακής διαχείρισης του σχετικού συμβολαίου από την ΑΗΚ η πρώτη μονάδα παραδόθηκε μαζί με τη δεύτερη τον Ιούλιο του 2000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι σημαίνει σε χρήματα η καθυστέρηση αυτή, ενόψει της χαμηλότερης απόδοσης των δύο άλλων σταθμών, στη Μονή και στη Δεκέλεια, και ενόψει του γεγονότος ότι ο σταθμός του Βασιλικού είναι απόδοσης 36%;
 2. Τι σημαίνει η αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΒΒ να παραδώσει τα κατάλληλα μηχανήματα στην ΑΗΚ όσον αφορά στη μακροζωία του σταθμού, στην απόδοσή του, στην ασφάλεια και στη συντήρησή του;
 3. Τι αποζημιώσεις πρόκειται να ζητήσει η ΑΗΚ από την κατασκευάστρια εταιρεία;
 4. Έχει ενημερωθεί το αρμόδιο υπουργείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου την 21η Φεβρουαρίου 2001.

«Ένα πρόσφατο δυστύχημα στο δρόμο Λευκωσίας - Κοκκινοτριμιθιάς είχε ως επακόλουθο τον ακρωτηριασμό ενός εφέδρου που μετέβαινε στο χώρο άσκησής του.

Επειδή τα θανατηφόρα και σοβαρά δυστυχήματα στο δρόμο αυτό είναι συχνά και επειδή σ’ ένα ορισμένο σημείο η κατάσταση του δρόμου συνιστά παγίδα λόγω χρονιζόντων ημιτελών έργων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αποπερατωθεί ο τετραπλής κατεύθυνσης αυτοκινητόδρομος προς τη Μόρφου, ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση και ν’ αποφεύγονται τα αυτοκινητικά δυστυχήματα με τραγικές συνέπειες για τους ανθρώπους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Φεβρουαρίου 2001.

«Το παιδιατρικό τμήμα του νοσοκομείου Πάφου παρουσιάζει εδώ και καιρό έλλειψη σε θέματα στελέχωσης.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν μόνο τρεις παιδίατροι στο τμήμα αυτό, εκ των οποίων ο ένας είναι υπεύθυνος της σχολιατρικής υπηρεσίας.

Με βάση αυτά, είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών της επαρχίας μας με μόνο δύο παιδιάτρους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου την 1η Μαρτίου 2001.

«Παρ’ όλες τις διαψεύσεις της κυβέρνησης για ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο, οι πληροφορίες γύρω από το θέμα αυτό επιμένουν, τόσο στο διεθνή χώρο όσο και στον εγγύτερό μας κυπριακό και ελληνικό.

Πρόσφατα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Ελληνικής Βουλής ασχολήθηκε με το θέμα του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος και ενώπιόν της κατατέθηκαν ανησυχητικά στοιχεία για εμπλοκή Κυπρίων και κυπριακών κεφαλαίων.

Κατετέθη στην επιτροπή ότι δεκαοκτώ ξενοδοχεία στη Ρόδο αγοράστηκαν σε διπλάσια τιμή από την κανονική και ότι ανάλογα φαινόμενα παρατηρήθηκαν και στην Κρήτη. Άλλοι κατάθεσαν ότι Κύπριοι εμπλέκονται σε παρόμοια φαινόμενα και στη Λέσβο.

Αλλά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ρώσος, πρώην μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ρωσίας και πρωταγωνιστής σκανδάλου στη χώρα του, Βιτάλι Σμυρνόβ έχει επενδύσει σε εταιρεία της Κύπρου 1.300.000 δολάρια.

Στην αθηναϊκή εφημερίδα “Καθημερινή” δημοσιεύονται φωτοτυπίες με ονόματα Κυπρίων που επιβεβαιούν τις δραστηριότητες του κ. Σμυρνόβ στην Κύπρο.

Ένα τρίτο δημοσίευμα συνδέει την Κύπρο με την διακίνηση χρημάτων γύρω από το σκάνδαλο της εξαγοράς της Γιουγκοσλαβικής Telekom από την αντίστοιχη ιταλική εταιρεία και της διοχέτευσης των χρημάτων μέσω Κύπρου.

Υποθέσεις για πληρωμή χρημάτων για αγορά γης ή επιχειρήσεων πιο ψηλά από την κανονική τιμή καταγγέλθηκαν και στην Κύπρο.

Επειδή η υπόθεση του βρώμικου χρήματος εκθέτει την Κύπρο και διασύρει το λαό της και επειδή οι διαψεύσεις δεν επαρκούν για να απαντήσουν στα όσα πολύ συχνά δημοσιεύονται, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι επιπλέον λογαριάζει να κάνει η κυβέρνηση, ώστε να μη γινόμαστε όλοι συνένοχοι κάποιων απατεώνων ή ασυνειδήτων που πλήττουν ηθικά την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 7 Μαρτίου 2001.

«Η Βουλή ολοκληρώνει σε λίγες εβδομάδες τη θητεία της, αλλά εκκρεμεί ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί από την κυβέρνηση. Αυτό αφορά την εισήγηση της Βουλής και την απόφαση της κυβέρνησης για ίδρυση κέντρου αλλοδαπών. Το κέντρο αυτό, που θα αυτοχρηματοδοτείτο και θα λειτουργούσε αυτόνομα, θα έδινε την ευκαιρία στους αλλοδαπούς εργαζόμενους να ζουν ως άνθρωποι και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την κοινωνία την οποία εξυπηρετούν.

Παρ’ όλο που βρέθηκε ο χώρος και ο Υπουργός Εργασίας κ. Μουσιούττας ανάγγειλε τη λειτουργία του το Νιόβρη του 1999, μέχρι σήμερα τίποτα δεν έγινε και βλέπουμε τους ξένους εργαζόμενους να περιφέρονται σε ανοικτούς χώρους, χωρίς κανένας να νοιάζεται γι’ αυτούς. Αν η κυβέρνηση δεν αισθάνεται την ευθύνη και αν η κοινωνία δεν αντιδρά, τούτο δε δηλώνει επίσημο ρατσισμό;

Πότε αλήθεια θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην εκτέλεση της απόφασής της, αν αληθινά λογαριάζει να την εκτελέσει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 7 Μαρτίου 2001.

«Δημοσιεύματα του τύπου συνδέουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο με νέα στρατηγικά σχέδια, παγκόσμιας και διαστημικής εμβέλειας, που ορίζουν διαφοροποιημένη χρήση των βάσεων. Μια τέτοια εξέλιξη είναι δυνατό να εμπλέξει τις βάσεις σε καταστάσεις επικίνδυνες και ανεπιθύμητες για την Κύπρο.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η κυβέρνηση έχει οποιαδήποτε πληροφορία γύρω από το ζήτημα αυτό και τι σκοπεύει να κάνει, ώστε να προστατεύσει την Κύπρο από ανεπιθύμητες επιπλοκές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 7 Μαρτίου 2001.

«Η είδηση ότι το θέατρο ΕΝΑ χρωστά £100.000 στο ΦΠΑ και ότι σύρονται στα δικαστήρια εκλεκτοί λογοτέχνες και διανοούμενοι που προσφέρουν τα έργα τους αμισθί και τιμής ένεκεν, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι πραγματικά εκπληκτική.

Όταν λογαριάσουμε ότι το ελεύθερο θέατρο επιχορηγείται σε σημαντικό βαθμό από το κράτος, η αφαίρεση στη συνέχεια των χρημάτων της επιχορήγησης μέσω του ΦΠΑ αποτελεί μία αντιφατική πολιτική που σημαίνει έλλειψη μίας συγκροτημένης πολιτιστικής πολιτικής.

Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και ποια ανασυγκροτημένη και ολοκληρωμένη πολιτική προτίθεται να εφαρμόσει για το ζήτημα αυτό;»

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.056 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδη στις 8 Μαρτίου 2001.

«Παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν τη Βουλή πού βρίσκεται το θέμα παραχώρησης νερού για άρδευση στην περιοχή του αναδασμού των κοινοτήτων Πύργου Λεμεσού, Παρεκκλησιάς, Μονής και Πεντακώμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Μαρτίου 2001.

«Ο Γεώργιος Τρύφωνος είναι ιδιοκτήτης σχολής οδηγών με την επωνυμία «Διοικητής» στην Πάφο. Είναι 71 ετών και έχει πολλά προβλήματα υγείας. Το αρμόδιο υπουργείο εξέτασε τελευταία αρκετούς εκπαιδευτές οδηγών που έχουν προβλήματα και αφού κρίθηκαν ακατάλληλοι, τους στέρησε την άδειά τους.

Πριν 2 μήνες περίπου, ο υπεύθυνος εξεταστών παγκύπρια κ. Γιαννικκούρης και ο υπεύθυνος Λεμεσού - Πάφου κ. Δριάδης εξέτασαν τον Γεώργιο Τρύφωνος στην Πάφο και του αφαίρεσαν την άδεια οδηγού και την εκπαιδευτική άδεια για λόγους υγείας. Ο Γεώργιος Τρύφωνος έκαμε αρκετές ενέργειες, για να πάρει πίσω την άδεια οδηγού. Εξετάστηκε ξανά ο «Διοικητής» στη Λεμεσό (και όχι στην Πάφο που είναι η επαρχία του) και πήρε μαθητική και κανονική άδεια την ίδια μέρα. Στις 14 Φεβρουαρίου 2001 ο «Διοικητής», και πάλι με μυστικό τρόπο, εξετάστηκε στη Λεμεσό και του δόθηκε επαγγελματική άδεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Ποιος έδωσε οδηγίες να εξεταστεί, εφόσον εξετάστηκε από ανώτερους εξεταστές και θεωρήθηκε ακατάλληλος;
 2. Γιατί να εξεταστεί από απλό εξεταστή;
 3. Γιατί να μην εξεταστεί στην Πάφο, που είναι η επαρχία του;
 4. Γιατί να εξεταστεί την ίδια μέρα και για μαθητική και για κανονική άδεια, τη στιγμή που αρκετός κόσμος περιμένει μέχρι έξι μήνες σειρά;
 5. Ποιος θα φέρει ευθύνη αν προκαλέσει ένα σοβαρό δυστύχημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 14 Μαρτίου 2001.

«Είχα διατυπώσει εξαρχής τις ανησυχίες μου για τη δραστηριοποίηση της Κύπρου στον υπεράκτιο τομέα. Τώρα, ύστερα από τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου που δυσφημούν την πατρίδα μας, δε θα έπρεπε η κυβέρνηση να επανεκτιμήσει τη συνολική της πολιτική;

Ιδιαίτερα, ποια είναι η υπεράκτια εταιρεία MCC Overseas Trade Ltd, η οποία αποκρύπτει μάλιστα την ταυτότητα των ιδιοκτητών της;

Πού βρέθηκαν τα είκοσι πέντε χαρτοκιβώτια λογαριασμών υπεράκτιων εταιρειών που διερευνώνται, όταν μέχρι σήμερα μας λεγόταν ότι όλα ήταν υπό έλεγχο και ότι ουδεμία παρανομία συντελείτο;

Μέσω ποιας τράπεζας γινόταν διαβίβαση χρημάτων της MCC και ποια η εμπλοκή των κυπριακών τραπεζών στα διεθνή οικονομικά σκάνδαλα που καταγγέλλονται σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 14 Μαρτίου 2001.

«Σε πρόσφατο δημοσίευμα κυπριακής εφημερίδας, ημερήσιας έκδοσης, αναφέρθηκε ότι πλοία τα οποία διαγράφηκαν από το ελληνικό νηολόγιο, ηλικίας είκοσι οκτώ χρόνων, έχουν εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο.

Με βάση αυτό το δημοσίευμα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η κυπριακή σημαία στην εμπορική ναυτιλία εξακολουθεί να είναι σημαία ευκαιρίας.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το πιο κάτω:

 1. Πόσα πλοία έχουν εγγραφεί στο κυπριακό νηολόγιο κατά το έτος 2000 μέχρι το Φεβρουάριο του 2001 και τι ηλικία είχαν αυτά;
 2. Τι μέτρα έχουν ληφθεί ή λαμβάνονται, για να αναβαθμιστεί το κύρος της κυπριακής σημαίας στη διεθνή εμπορική ναυτιλία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.060 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 15 Μαρτίου 2001.

«Οι κοινότητες Μηλιού, Πάνω και Κάτω Ακουρδάλεια ζητούν όπως παραχωρηθεί νερό για σκοπούς άρδευσης είτε από το υφιστάμενο φράγμα Ευρέτου είτε από το υπό κατασκευή φράγμα της Κανναβιούς.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Ενώπιον της διεύθυνσης των Κυπριακών Αερογραμμών έχουν τεθεί καταγγελίες από τη ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ για δυσμενή διάκριση και θυματοποίηση μελών της που εργάζονται στο αεροδρόμιο Πάφου σε πρόσφατες προαγωγές και εσωτερικές μεταθέσεις στο αεροδρόμιο της Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή σε σχέση με το αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες, καθώς και για τα πορίσματα της έρευνας που διεξήχθη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Πρόξενος ξένης χώρας στην Κύπρο είναι συνδεδεμένος με επαγγελματικές σχέσεις με όλους σχεδόν τους πολίτες της χώρας του οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο και που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Αυτή η σχέση δημιουργείται συνεπεία της προξενικής του ιδιότητας, γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η παραμονή του εν λόγω προξένου στη θέση του ανταποκρίνεται στα διεθνή και κυπριακά προξενικά θέσμια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Στα τέλη του 2000 υπάλληλος της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού καταδικάσθηκε από το δικαστήριο σε φυλάκιση ενός χρόνου για κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλου. Έπειτα από παραμονή δεκαεπτά ημερών στη φυλακή, απολύθηκε με προεδρική χάρη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο εν λόγω υπάλληλος επέστρεψε στην εργασία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Μαρτίου 2001.

«Για το Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς υπήρχε πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2000, ύψους £50.000, για έργα συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών του εγκαταστάσεων. Μέρος του ποσού αυτού αφορούσε την αλλαγή της στέγης από αμίαντο και τη βελτίωση γενικότερα του φαρμακείου του νοσοκομείου το οποίο ουσιαστικά δεν έχει βελτιωθεί.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε πρόκειται να αρχίσουν τα βελτιωτικά έργα για τις πιο πάνω εγκαταστάσεις και γενικά η βελτίωση του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.065 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 29 Μαρτίου 2001.

«Εκπαιδευτικοί της μέσης εκπαίδευσης στην Κύπρο που έχουν εργαστεί σε μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα στην Ελλάδα διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν ότι η προϋπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο, ενώ στην Ελλάδα αναγνωρίζεται και είναι επίσης συντάξιμη.

Καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο η καταγγελία αυτή αληθεύει και, σε περίπτωση που αληθεύει, τι προτίθεται να πράξει για το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.066 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 29 Μαρτίου 2001.

«Οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι των Αγίων Ομολογητών διαμαρτύρονται γραπτώς για την πρόσφατη «αντικανονική απόφαση για κατασκευή νησίδας στη συμβολή της λεωφόρου Δημοσθένη Σεβέρη με την οδό Κανάρη, διότι απουσίαζε ο εκπρόσωπος του δήμου Λευκωσίας, αλλά και διότι δε δόθηκε η ευκαιρία στους επηρεαζόμενους κατοίκους να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις και εισηγήσεις.

Από την ημέρα κατασκευής της νησίδας», συνεχίζουν οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες, «δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και οι κάτοικοι των Αγίων Ομολογητών -και όχι μόνο- ταλαιπωρούνται αφάνταστα, με αποτέλεσμα πολλοί να αναγκάζονται να παρανομούν με δεξιά στροφή στη λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη ή διασταύρωση με κατεύθυνση την οδό Κατσώνη».

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των επηρεαζόμενων πολιτών.»

Απάντηση

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων