Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 27 Ιουλίου 1999.

«Ο παρακαμπτήριος δρόμος Χόλου - Στατού - Αγίου Φωτίου, παρ’ όλον ότι εδώ και χρόνια εγκρίνεται ποσό στον προϋπολογισμό για την κατασκευή του, μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.007.04.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Το παλιό πετρόκτιστο γεφύρι του Ρυζοβάτη μέσα στην κοινότητα Χούλου χρειάζεται άμεσα βελτίωση και συντήρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.003 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 22 Ιουλίου 1999.

«Παρ’ όλες τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας για βελτιωτικά έργα στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί οτιδήποτε και ούτε έχει δαπανηθεί ποσό για το σκοπό αυτό που είναι εγκριμένο από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το όλο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 22 Ιουλίου 1999.

«Ο κύριος δρόμος Πάφου - Πόλεως Χρυσοχούς - Πομού αποτελεί για όλες τις κοινότητες που διασχίζει την κύρια οδική αρτηρία.

Ο οδικός φωτισμός όμως που υπάρχει σήμερα στο δρόμο αυτό είναι αδύνατος και ανεπαρκής με αποτέλεσμα πολλές φορές να υπάρχει κίνδυνος σοβαρών ατυχημάτων.

Με βάση αυτό ζητείται όπως στηριχθούν οικονομικά οι κοινότητες αυτές, ώστε να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους λαμπτήρες με νέους που έχουν πολλαπλάσια απόδοση φωτός.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το σοβαρό αυτό πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χρυσοχούς ζητά όπως γίνει διαχωρισμός οικοπέδων για τις ανάγκες της κοινότητας, αφού πολλά νεαρά ζευγάρια που παντρεύονται αναγκάζονται να φεύγουν από την κοινότητα. Παράλληλα, ζητείται όπως τα τεμάχια στα οποία υπήρχαν παλιές οικοδομές που γκρεμίστηκαν παραχωρούνται για αυτοστέγαση.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Στο Κτηματολόγιο Πάφου υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην απαλλοτρίωση τεμαχίων στην κοινότητα Σκούλλη για σκοπούς διαπλάτυνσης του δρόμου εντός της κοινότητας μήκους 200 μέτρων.

Παράλληλα, παλιό αίτημα για επαναοριοθέτηση της κοίτης του ποταμού από το τμήμα Χωρομετρίας μένει εκκρεμές εδώ και χρόνια.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πότε ενδέχεται να ολοκληρωθούν οι πιο πάνω εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.007 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Ιουλίου 1999.

«Αίτημα της κοινότητας Γουδιού εδώ και χρόνια είναι η διαπλάτυνση και η βελτίωση του δρόμου μέσα στην κοινότητα που οδηγεί στο πάνω χωριό.

Παρ΄ όλα ταύτα και ενώ ο δρόμος αυτός λόγω και της απότομης κατωφέρειας που έχει είναι άκρως επικίνδυνος, εντούτοις δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε βελτίωση.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Γουδιού ζητά όπως ο παλιός δρόμος Πάφου-Πόλης που διασχίζει την κοινότητα διαπλατυνθεί και καθαριστεί από τα δέντρα τα οποία εισέρχονται εντός του δρόμου και δημιουργούν πρόβλημα ορατότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χόλη με πληθυσμό 48 κατοίκους κάνει έκκληση ακόμα μια φορά όπως το ποσό των £5.690,55 που οφείλεται για το αρδευτικό τμήμα «΄Αγιος Ανδρόνικος» διαγραφεί, γιατί είναι αδύνατη η αποπληρωμή του.

Παρακαλείται το υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.010 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Η κοινότητα Χόλη ζητά όπως της παραχωρηθεί νερό από το φράγμα Ευρέτου και συνδεθεί με το παλιό Αρδευτικό.

Παρακαλείται το υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για την έναρξη των εργασιών μέσα στο 1999 για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου δρόμου στο Νέο Χωριό Πάφου, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.

Να αναφέρω ότι το όλο θέμα έχει από το 1994 υποβληθεί επανειλημμένως από διάφορους βουλευτές της επαρχίας Πάφου και οι διαβεβαιώσεις ήταν ότι το έργο θα ξεκινούσε, πράγμα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Με βάση αυτά παρακαλείται ακόμα μια φορά το αρμόδιο υπουργείο, για να ενημερώσει το σώμα πότε επιτέλους ενδέχεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Ιουλίου 1999.

«Στο δρόμο Νέο Χωριού προς Λατσί, έχει τοποθετηθεί προστατευτικό κιγκλίδωμα. Υπολείπεται όμως η τοποθέτηση επιπλέον προστατευτικού κιγκλιδώματος, μήκους 500m περίπου, το οποίο παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για σύντομη τοποθέτησή του, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με 23.06.007.04.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Ιουλίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρούν οι διαχωρισμοί των οικοπέδων αυτοστέγασης επί τουρκοκυπριακής γης.

Γιατί να παρατηρείται μακρά και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Ιουλίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού εργάζονται οι αστυνομικοί που το υπουργείο σας έστειλε στο εξωτερικό, για να ειδικευτούν στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για το έγκλημα και αν οι αστυνομικοί που εργάζονται στο τμήμα αυτό κατέχουν τα ανάλογα προσόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 24 Αυγούστου 1999.

«Με βάση τους τελευταίους σεισμούς στην Κύπρο αλλά και στη γύρω περιοχή, μπαίνει εύλογα το ερώτημα πόσο έτοιμοι είμαστε ως Κύπρος να αντιμετωπίσουμε τέτοια θεομηνία.

Παράλληλα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα διάσωσης για τέτοιου είδους περιστατικά, λαμβανομένου υπόψη ότι βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή, και εάν όχι, τι σκέψεις γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.007.04.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χριστόδουλο Βενιαμίν στις 26 Αυγούστου 1999.

«Σε επίσκεψή μου στην παραλία Πεντακώμου και Μοναγρουλλιού μού αναφέρθηκε ότι από την κυβέρνηση προγραμματίζεται η κατασκευή δρόμου τετραπλής κατεύθυνσης κατά μήκος της θάλασσας.

Με την κατασκευή ενός τέτοιου δρόμου, εάν τούτο αληθεύει, όλα τα κτήματα κατά μήκος της ακτής θα στερηθούν τη σημερινή έξοδο προς τη θάλασσα. Μια τέτοια εξέλιξη, αναμφίβολα, θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της περιοχής αυτής.

Πολύ θα υποχρεωθώ, εάν το αρμόδιο υπουργείο πληροφορήσει το σώμα:

(α) κατά πόσο, πράγματι, έχει αποφασιστεί η κατασκευή τέτοιου δρόμου,

(β) εάν ναι, κατά πόσο η κατασκευή είναι τωόντι αναγκαία, δεδομένης της ύπαρξης του κύριου δρόμου Λεμεσού - Λευκωσίας σε πολύ κοντινή απόσταση, βορείως της περιοχής αυτής, και

(γ) κατά πόσο έχει μελετηθεί η δημιουργία πρόσβασης προς τις περιοχές αυτές, κατά τρόπο που να μη στερούνται άμεσης εξόδου προς τη θάλασσα.»

Απάντηση ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 1999 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Αβέρωφ Νεοφύτου

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 1999 του Υπουργού Εσωτερικών  κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου 


Eρώτηση με αρ. 23.06.007.04.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 7 Σεπτεμβρίου 1999.

«Υπάρχει ένα θέμα για το οποίο δε χωρεί ούτε καθυστέρηση ούτε αναμονή. Είναι το καθημερινό μαρτύριο των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον παλιό δρόμο της Μόρφου και ιδιαίτερα από την Κοκκινοτριμιθιά μέχρι τον Αστρομερίτη και, φυσικά, εκείνων που χρησιμοποιούν το δρόμο του Τροόδους.

΄Ομως θα ήθελα να επικεντρωθώ στο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη, που συγκεντρώνει την κίνηση όλων των πολυπληθών κοινοτήτων της περιοχής. Το αδιαχώρητο που παρατηρείται στο δρόμο αυτό καθ΄ όλην τη διάρκεια της εβδομάδας δοκιμάζει καθημερινά τα νεύρα των ανθρώπων και επιβαρύνει την οικονομία του τόπου με τις καθυστερήσεις και τις ουρές που σχηματίζονται. Κοντά σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τα δυστυχήματα που ένας δρόμος περασμένης εποχής προκαλεί.

Για το δρόμο αυτό υπάρχει εγγεγραμμένο θέμα στη Βουλή και δίνεται με απόφαση του σώματος εξαμηνιαία έκθεση. ΄Ομως τούτο δεν είναι αρκετό. Η θεωρητική κατά εξάμηνον συζήτηση για την κατασκευή του νέου δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Μόρφου δε συνοδεύεται από την επίσπευση της κατασκευής του.

Είναι με αυτό το πνεύμα που υποβάλλω επίσημα προς το αρμόδιο υπουργείο την ερώτηση:

Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει το αρμόδιο υπουργείο για την επίσπευση της κατασκευής του νέου δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Μόρφου και μέσα σε ποιο χρονοδιάγραμμα;

Σημειώστε ότι οι κάτοικοι της δυτικής επαρχίας Λευκωσίας αισθάνονται παραμελημένοι και ότι κανένα μείζον έργο δεν έχει κατασκευασθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει την κατασκευή φράγματος στην περιοχή ΄Αγιος Νικόλαος Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Ο αγροτικός κόσμος διαμαρτύρεται αναφορικά με την ποιότητα των φυτοφαρμάκων που εισάγονται και διατίθενται στην αγορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα τι έλεγχος γίνεται τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των φαρμάκων αυτών, καθώς επίσης και στη χημική τους σύνθεση που αναγράφεται στη συσκευασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει συμφωνία μεταξύ των αρμόδιων τμημάτων και της χωριτικής αρχής Κοιλίνειας σχετικά με την ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί η κοινότητα.

Η κοινότητα Κοιλίνειας ισχυρίζεται ότι οι συμφωνίες δεν τηρήθηκαν και αντί αυτού της ζητείται να πληρώσει σήμερα συσσωρευμένο ποσό γύρω στις ΛΚ.10.000 περίπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα γιατί δεν έχουν τηρηθεί οι συγκεκριμένες συμφωνίες και πώς έχει προκύψει το ποσό αυτό που απαιτείται από την κοινότητα να πληρώσει.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.007.04.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Γαλαταριάς με αίτημά της ζητά όπως γίνει ευθυγράμμιση του δρόμου Γαλαταριάς-Κοιλίνειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Οι κοινότητες Πενταλιάς, Γαλαταριάς και Κοιλίνειας ζητούν όπως τους παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αποκομιδή των σκυβάλων τους, καθώς επίσης και όπως καθοριστεί σκυβαλότοπος για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα γιατί αρνείται τη συμπερίληψη της κοινότητας Πενταλιάς μέσα στις κοινότητες που θα αρδευτούν από το φράγμα ΄Εζουσας, αφού τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται από τους αρμοδίους δεν έχουν τηρηθεί σε άλλες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.007.04.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η αντιδικία μεταξύ των υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας σε σχέση με το θέμα ευθύνης για τα αγρινά επιδεινώνει συνεχώς το πρόβλημα που δημιουργείται από τις ζημιές που προκαλούν.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τα αγρινά βρίσκονται σε απόγνωση και, εάν η πολιτεία δε λάβει ριζικά μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος, ενδέχεται να δημιουργηθούν καταστάσεις που θα είναι ανεπιθύμητες για όλους μας.

Με βάση αυτό, παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν το θέμα.»

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 1999 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου

Απάντηση ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2000 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Θεμιστοκλέους


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κρίτου Μαρόττου εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την πιθανολογούμενη παραχώρηση κρατικής γης εντός των κοινοτικών της ορίων σε πολίτη που έχει απαλλοτριωθεί και αποζημιωθεί η γη του για την κατασκευή του φράγματος της ΄Εζουσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο σε κτίριο της κοινότητας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως κοινοτικό ιατρείο.

Με βάση αυτό ζητείται όπως επισκέπτεται την κοινότητα κυβερνητικός ιατρός κάθε εβδομάδα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς με αίτημά της ζητά όπως κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κοινότητα στο σημείο που βρίσκεται το δημοτικό σχολείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 9 Σεπτεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Κανναβιούς ζητά όπως ο ποταμός που διασχίζει την κοινότητα οριοθετηθεί και ο χώρος ένθεν και ένθεν του ποταμού διαμορφωθεί και εξωραϊστεί κατάλληλα, ώστε να χρησιμοποιείται για τις κοινοτικές εκδηλώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 21 Σεπτεμβρίου 1999.

«Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου και ιδιαίτερα κατά το μήνα Αύγουστο ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών κατασκηνώνει σε περιοχές της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου, που δεν έχουν τις στοιχειώδεις εγκαταστάσεις και την υποδομή, για να φιλοξενήσουν κατασκηνωτές, προκαλώντας έτσι μεγάλες εστίες ρύπανσης στο περιβάλλον και σημαντική οικονομική επιβάρυνση στην κοινότητα για καθαρισμό και αποκατάσταση της περιοχής.

Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της κοινότητας η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα για δημιουργία ενός σύγχρονου κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αυτό αίτημα της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου.»

Απάντηση ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 1999 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου

Απάντηση ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 1999 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου την 21η Σεπτεμβρίου 1999.

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου ταλαιπωρούνται αφάνταστα από την αύξηση της κυκλοφορίας διά μέσου της κοινότητας από τουρίστες που επισκέπτονται τον Ακάμα και ιδιαίτερα από τα αυτοκίνητα τύπου JEEP που πραγματοποιούν εκδρομές-σαφάρι στην περιοχή. Το οδικό δίκτυο του χωριού δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες, γι’ αυτό οι κάτοικοι απαιτούν επίσπευση της κατασκευής δρόμου που παρακάμπτει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1) γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου

2) ποιο το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου Νέου Χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«Ο δρόμος Τσάδας-Λετύμπου-Χούλου βελτιώθηκε πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, χωρίς να γίνει όμως καμιά βελτίωση στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται μέσα από την κοινότητα, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική η διέλευση λεωφορείων και άλλων βαρέων οχημάτων και ο δρόμος στην ουσία να καθίσταται αδιέξοδος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Χούλου για συνέχιση της βελτίωσης του οδικού δικτύου και σύνδεση της κοινότητας Χούλου με την κοινότητα Αμπελίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«΄Ενα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές μας είναι το θέμα της νομιμοποίησης και εγγραφής ως δημόσιων των αγροτικών δρόμων. Με το νόμο αρ. 59(Ι)/95 που ψηφίστηκε πριν τέσσερα χρόνια προβλέπονται η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένας αγροτικός δρόμος μπορεί να εγγραφεί ως δημόσιος.

Μέχρι σήμερα ο νόμος έμεινε στην πράξη ανεφάρμοστος, λόγω αδυναμίας του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να αναλάβει το έργο και λόγω του γεγονότος ότι δεν προχωρεί η κυβέρνηση στη λήψη της πολιτικής απόφασης να αναλάβει τη δαπάνη για εκτέλεση του όλου έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το δίκαιο αίτημα των κοινοτήτων μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 4 Οκτωβρίου 1999.

«Το Υπουργείο Γεωργίας, στα αλλεπάλληλα διαβήματα της κοινότητας Πάνω Αρόδων και των βουλευτών της επαρχίας μας για μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς από 1/2 και 1/6 για τις δαπάνες κατασκευής του οδικού δικτύου στην περιοχή που διενεργείται αναδασμός, απαντά στερεότυπα ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας, γιατί τα έργα αναδασμού άρχισαν να εκτελούνται πριν από τις 28/7/1993, ημερομηνία που το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τη χορηγία για τις δαπάνες κατασκευής του οδικού δικτύου σε περιοχές αναδασμού σε αρκετές κοινότητες στην Κύπρο.

Οι κάτοικοι της κοινότητας Πάνω Αρόδων είναι μόλις εκατόν είκοσι, εκ των οποίων οι ογδόντα και πλέον είναι συνταξιούχοι και αδυνατούν να πληρώσουν τις 400.000 λίρες που τους αναλογούν για την κατασκευή των δρόμων.

Η κυβέρνηση κατ’ επανάληψιν διακηρύσσει τη θέλησή της να στηρίξει τις κοινότητες της υπαίθρου στη δύσκολη προσπάθεια που καταβάλλουν για να παραμείνουν στη ζωή.

Η επιμονή της κυβέρνησης για καταβολή αυξημένης συνεισφοράς από την κοινότητα των Πάνω Αρόδων για την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού, όχι μόνο δε στηρίζει τον αγώνα για αναζωογόνηση της υπαίθρου, αλλά στην πράξη τον υποσκάπτει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αυτό αίτημα της κοινότητας Πάνω Αρόδων και εάν προτίθεται να αναθεωρήσει τη μέχρι σήμερα στάση του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 7 Οκτωβρίου 1999.

«Τα εστιατόρια ή οι καντίνες που έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσα στα αεροδρόμια χρεώνουν με υπερβολικές τιμές τα προϊόντα τα οποία προσφέρουν προς τους ταξιδιώτες. Αν λάβουμε υπόψη τις τιμές που επικρατούν στα διεθνή αεροδρόμια των χωρών της Ευρώπης, θα διαπιστώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις είμαστε πολύ πιο ακριβοί.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει έλεγχος των τιμών αυτών και εάν όχι τι προτίθεται να κάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 7 Οκτωβρίου 1999.

«Τα οδικά δίκτυα στην Κύπρο βρίσκονται άλλα κάτω από την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλα κάτω από την ευθύνη του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων.

Αυτός όμως ο διαχωρισμός δημιουργεί πάρα πολλές φορές προβλήματα σε ό,τι αφορά τις βελτιώσεις και συντηρήσεις τους, π.χ. στην ίδια περιοχή μπορεί να βρίσκεται συνεργείο από το ένα υπουργείο, ενώ βρίσκεται και συνεργείο από το άλλο.

Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που, μόλις η μια υπηρεσία ολοκληρώσει τις εργασίες της, έρχεται άλλη υπηρεσία και ξαναρχίζει άλλες εργασίες. ΄Ετσι λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός, που δημιουργεί προβλήματα συντονισμού, δημιουργεί και τεράστια ταλαιπωρία στους κατοίκους των περιοχών που διεξάγονται κατά καιρούς οι εργασίες αυτές.

Με βάση αυτό ο έλεγχος όλων των οδικών δικτύων από ένα υπουργείο πιστεύω ότι θα βοηθούσε στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών που εμπλέκονται κατά καιρούς στη βελτίωση και τη συντήρησή τους, αλλά επίσης και στην εξάλειψη της ταλαιπωρίας του κόσμου.

Καλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι οικοπέδων φτωχών οικογενειών, γιατί δεν πήραν τίτλους ιδιοκτησίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ριζικές επιδιορθώσεις στις κατοικίες αυτοστέγασης χαμηλού κόστους με αρχική έγκριση £2.250, εφόσον υπάρχουν εγκριμένα κονδύλια, για να μη χαθεί και ο φετινός χρόνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1) Από πότε συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του ΤΑΕΠ το κονδύλι για τη διαμόρφωση της πλατείας Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα;

2) Γιατί δεν έχει δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια:

3) Ποιος ο λόγος της μη καταβολής του στο δήμο Λάρνακας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Στους κυβερνητικούς οικισμούς υπάρχουν κατοικίες που κατακρατούνται από οικογένειες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα κριτήρια, ενώ υπάρχουν προσφυγικές οικογένειες χωρίς στέγη. Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Τον ακριβή αριθμό και ονομαστικό κατάλογο όσων διαμένουν στους κυβερνητικούς οικισμούς χωρίς έγκριση.

Τον ονομαστικό κατάλογο αυτών στους οποίους παραχωρήθηκαν κατοικίες με ενοίκιο.

Τον αριθμό κατόχων οικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα.

Πόσοι είναι οι κάτοχοι οικιών που διαμένουν σε γηροκομεία και τον ονομαστικό κατάλογο αυτών.

Πόσοι και ποιοι ένοικοι κυβερνητικών οικισμών έχουν ιδιόκτητες κατοικίες και είναι εις γνώση της πολεοδομίας.

Πόσες κατοικίες παραμένουν κλειστές λόγω του ότι απεβίωσαν οι ένοικοί τους και πού βρίσκονται αυτές.

Πώς σκέφτεται να ανακτήσεις τις κατοικίες η πολεοδομία, για να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Εάν χρειάζεται τροποποίηση η νομοθεσία, κατά πόσο προτίθεται η πολεοδομία να το πράξει και πότε θα ζητηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 1999.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου για εργασίες της Βουλής στη Ρόδο είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους των Κυπρίων κατοίκων Ρόδου. ΄Ενα βασικό αίτημα που μου έχουν θέσει είναι όπως οι Κυπριακές Αερογραμμές εκτελούν πτήση προς τη Ρόδο και μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον.

Με βάση αυτά και λαμβάνοντας υπόψη το νέο πλαίσιο πολιτικής της Υπουργικής Επιτροπής Αερομεταφορών, παρακαλώ το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 20 Οκτωβρίου 1999.

«Παρατηρούμε συνεχώς ότι ο αριθμός των θανατηφόρων δυστυχημάτων αυξάνεται και αυτό παρ’ όλα τα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει διαρκώς η αστυνομία.

Παράλληλα, φαίνεται ότι όποια μέτρα και αν ληφθούν και όποιοι νόμοι και αν θεσπιστούν το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο.

Πέρα από αυτά, τα δυστυχήματα και οι παραβάσεις που αφορούν άτομα νεαρής ηλικίας διαρκώς αυξάνονται.

Με βάση αυτό παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της εισαγωγής στη σχολική εκπαίδευση μαθήματος οδικής αγωγής και συμπεριφοράς.»

Απάντηση ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 1999 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιου Ιωαννίδη

Απάντηση ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 1999 του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Νίκου Κόση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.042 που υποβλήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Ανδρέα Χρίστου την 31η Οκτωβρίου 1999.

«Προτού τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Περί Κοινοτήτων Νόμος, τα εκλεγμένα συμβούλια βελτιώσεως λειτουργούσαν για χρόνια ως η αρμόδια αρχή για τον «Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο», με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Στα πλαίσια αυτά είχαν την εξουσία να ελέγχουν και να εκδίδουν τις άδειες οικοδομής της κοινότητάς τους, έχοντας μάλιστα και τον κατάλληλο μηχανισμό.

Στις 15 Οκτωβρίου 1999 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ανάκληση του διατάγματος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα επηρεαζόμενα κοινοτικά συμβούλιο. Επειδή ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι η υπουργική απόφαση συγκρούεται μετωπικά με το πνεύμα του νέου νόμου που διευρύνει τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων, ερωτούμε:

1) Σε ποιους λόγους στηρίχθηκε η υπουργική απόφαση που στερεί τις κοινότητες από μια ουσιαστική αρμοδιότητα που είχαν για χρόνια;

2) Πώς συμβιβάζεται η υπουργική απόφαση με το πνεύμα και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει κυρώσει και η Κυπριακή Δημοκρατία;

3) Πώς προτίθεται το κράτος να αποζημιώσει τις επηρεαζόμενες κοινότητες για τα λειτουργικά έξοδά τους που παραμένουν, ενώ έχουν στερηθεί το δικαίωμα να εγκρίνουν άδειες οικοδομής;

4) Η απόφαση του υπουργού στερεί τις επηρεαζόμενες κοινότητες από ένα σημαντικό έσοδο. Πώς προτίθεται το κράτος να αποζημιώσει τις κοινότητες για τα έσοδα αυτά;

5) Ενόψει των πολλών και έντονων διαμαρτυριών, δεν προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 3 Νοεμβρίου 1999.

«Από έγκυρες πληροφορίες τις οποίες κατέχω αποκαλύπτεται ότι πολλά οχήματα τα οποία εισάγονται στην Κύπρο υποτιμολογούνται από τους εισαγωγείς, χωρίς οι τελωνειακές αρχές να προβαίνουν στις απαραίτητες έρευνες, για να καταβληθεί ο νενομισμένος δασμός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλείστοι τελωνειακοί λειτουργοί χαριστικά για ευνόητους λόγους αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα υποτιμολογημένα από εισαγωγείς τέτοιων οχημάτων.

Επειδή η πιο πάνω πληροφορία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1) εάν υπάρχει τέτοια καταγγελία και εάν προτίθεται να διατάξει ανεξάρτητη έρευνα, καθότι είναι οι ίδιοι παπάδες και οι ίδιοι τατάδες για την εκτίμηση των οχημάτων,

2) εάν υπάρχουν τελωνειακοί ή μέλη της οικογένειάς τους που αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ποιοι είναι αυτοί και

3) εάν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του δικαιώματος προσώπου για αφορολόγητο αυτοκίνητο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 3 Νοεμβρίου 1999.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της τελευταίας κλοπής κινητών τηλεφώνων στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστο Πουργουρίδη στις 4 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την έκταση των ζημιών που έχει υποστεί το δημόσιο από την εμπλοκή του κράτους στην υπόθεση των χημικών βιομηχανιών, καθώς επίσης και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η εκτελεστική εξουσία, προκειμένου να επιτύχει είτε την ολική είτε τη μερική αποκατάσταση των ζημιών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρήστο Πουργουρίδη στις 22 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με οποιαδήποτε έργα πραγματοποιούνται σήμερα με συνεργασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων και τοπικών επιτροπών.

Στην απάντησή σας παρακαλώ να περιλαμβάνεται περιγραφή της πορείας εκτέλεσης, καθώς επίσης και αναλυτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού, συγκρινόμενη με τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες δαπάνες για καθένα από τα έργα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Νοεμβρίου 1999.

«Στο αεροδρόμιο Πάφου η αστυνομική δύναμη που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του αεροδρομίου, καθώς και για τον έλεγχο διαβατηρίων είναι ανεπαρκής.

Αν λάβουμε δε υπόψιν ότι υπάρχει συνεχής αύξηση του επιβατικού κοινού, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο.

Παράλληλα σε λίγες βδομάδες αρχίζουν αρκετά βελτιωτικά έργα στο αεροδρόμιο και θα υπάρχουν αρκετά εργοτάξια να εργάζονται εκεί, με εργάτες να μπαινοβγαίνουν στον αερολιμένα. Η ασφάλεια του αερολιμένα θα τεθεί σε κίνδυνο.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Νοεμβρίου 1999.

«Η λειτουργία των αερολιμένων στην Κύπρο, υπό το σημερινό καθεστώς λειτουργίας, κρίνεται αντιπαραγωγική, αντιοικονομική και με αρκετά προβλήματα λειτουργίας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα της δημιουργίας μιας Αρχής Αερολιμένων που θα έχει την κύρια ευθύνη για τους αερολιμένες μας και παράλληλα θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης που προανέφερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 8 Νοεμβρίου 1999.

«Το διάβημα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προς το Μουσείο του Λούβρου μέσω του Γάλλου πρέσβη για την αποστολή στην Κύπρο της Αφροδίτης της Μήλου, για να πλαισιώσει τα καλλιστεία που θα γίνουν το 2000 στην Κύπρο, αποτελεί μια ενέργεια που εκθέτει διεθνώς την Κύπρο και που θα προκαλέσει τουλάχιστον τη θυμηδία των υπευθύνων του μουσείου.

Η Αφροδίτη της Μήλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ελληνικού πνεύματος και της ελληνικής τέχνης και εκφράζει μια εποχή πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας μοναδικής στην ιστορία του ανθρώπου. Ήταν στην εποχή της ένα έργο θρησκευτικής λατρείας, σεβασμού και ανάτασης και έμεινε για τους αιώνες, τους περασμένους και τους μελλούμενους, ένα μοναδικό έργο τέχνης.

Η σκέψη και μόνο ότι το άγαλμα αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με την εμπορευματοποίηση της ωραιότητας του ανθρώπινου σώματος και να ταυτιστεί με μια διαφημιστική εκστρατεία που αποσκοπεί στον εντυπωσιασμό αποτελεί την έκφραση ασύγγνωστης επιπολαιότητας.

Ερωτώ το αρμόδιο τμήμα της κυβέρνησης να μας απαντήσει:

Πότε θα παύσουμε να εκθέτουμε την Κύπρο ως έναν τόπο χωρίς αίσθηση του μέτρου, της ποιότητας και του πολιτισμού;

Πότε θα αντιληφθούμε ότι όλα δεν μπορούν να μπουν στην υπηρεσία των καλλιστείων και ότι η ελληνική μυθολογία, η αρχαία λατρεία και ο ελληνικός πολιτισμός δεν έγιναν για να εξυπηρετήσουν τους διαφημιστές και τα καλλιστεία του 2000;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αριστοφάνη Γεωργίου στις 11 Νοεμβρίου 1999.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να απαντήσει τα ακόλουθα ερωτήματα:

Πόσα κόστισε στο κράτος η αγορά των κτιρίων, όπου στεγάστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στην Ακρόπολη;

Πόσα δαπανήθηκαν για να γίνουν αλλαγές στα ως άνω κτίρια, ώστε να καταστούν κατάλληλα για γραφεία;

Πόσα ακόμη αναμένεται να δαπανηθούν για περαιτέρω εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται να γίνουν;

Πώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να επιλύσουν το πρόβλημα χώρων στάθμευσης για τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;

Ποιοι λόγοι υπέβαλαν τη μεταφορά του γραφείου του υπουργού από το αρχικό σημείο που βρισκόταν σε άλλο χώρο και πόσα κόστισε η μεταφορά αυτή σε εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και σε επίπλωση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Νοεμβρίου 1999.

«Πριν από τρεις μήνες αξιωματικός της αστυνομίας χειροδίκησε εναντίον του ειδικού αστυφύλακα 7006 εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου Λάρνακος ενώπιον πλήθους κόσμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προέβη, για να τιμωρήσει τον παρεκτραπέντα αξιωματικό και να αποκαταστήσει το όνομα της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Νοεμβρίου 1999.

«Το 1999 συνελήφθη από την αστυνομία ο Γεώργιος Αρέστη με λαγούς και περδίκια προερχόμενα από τις κατεχόμενες περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 18 Νοεμβρίου 1999.

«Αρκετά λεωφορεία με άδεια για μεταφορά μαθητών βρίσκονται σε κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο.

Με βάση αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω θέμα και να μας προσκομίσει κατάλογο των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές, τα οποία έχουν ηλικία μεγαλύτερη των είκοσι πέντε ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Νοεμβρίου 1999.

«Ερωτώ το αρμόδιο υπουργείο πώς και πότε οι κρατικές υπηρεσίες θα επιλύσουν τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικισμός ‘‘ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΣ’’ στην Πάφο.

Η αντικατάσταση των πορτοπαραθύρων και η στεγανοποίηση των ταρατσών της α΄ φάσης δεν επιδέχονται οιανδήποτε αναβολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα ελήφθησαν εναντίον του ανώτατου στελέχους της αστυνομίας που με τη συμπεριφορά πιστολέρο της Δύσης δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο σε βάρος Βρετανών ειρηνευτών.

Ο κύριος υπουργός γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα πως η συμπεριφορά και τα όποια τυχόν αδικήματα διεπράχθησαν από το στέλεχος αυτό καθίστανται ασύγγνωστα ως εκ της θέσεως και της επιστημονικής κατάρτισής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 25 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα τεμάχια γης:

Ποιος ο προηγούμενος κάτοχος;

Ποιος ο σημερινός κάτοχος;

Έναντι ποιου ποσού πωλήθηκαν;

Ποια η εκτιμημένη αξία;

Ποια η τελευταία πράξη αγοραπωλησίας;

Αναλιόντας: Αρ. τεμ. 33 φ/σχ. ΧΧΙΧ 12.

Αναβαργός - Πάφος: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471 φ/σχ. XLV/60. Τεμ. 265, 259, 289, 291, 552, 267, 550, 266.

Στρόβολος: Αρ. τεμ. 812, 813, φ/σχ. ΧΧ 154.6.111.

Έγκωμη: Τεμ. 5129 φ/σχ. ΧΧ1 52 W2.

Αγία Νάπα: Τεμ. 109 φ/σχ. 41/24.

Πέρα Ορεινής: Φ/σχ. 42/24 τεμ. 119, φ/σχ. 30/50 τεμ. 1365.

Κονιά - Πάφος: Αρ. τεμ. 342 και 345/2 344 φ/σχ. 4/4.

Αγία Φύλα - Λεμεσός: α. Αρ. εγγραφής 21133 φ/σχ. LIV/41 τεμ. 316

β. Δύο οικόπεδα Α247, Α253, φ/σχ. LIV/49.3.111.

Πολιτικό: Φ/σχ. 30/58 αρ. τεμ. 241, 242, 243, 244, 323, 324, 325, 351, 353, 400, 538.

Άγιος Τύχωνας - Λεμεσός: Αρ. εγγραφής 8663 φ/σχ. LIV/46 αρ. τεμ. 408(173/1).

Αρ. εγγραφής 8600 φ/σχ. LIV/46. Αρ. τεμ. 1060.

Δάλι: Φ/σχ. ΧΧΧ39W2 αρ. τεμ. 1737-1755. 1760, 1761, αρ. τίτλου 1688-1706, 1711, 1712.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 36 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αγορά κτήματος στην Πάφο: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471, φ/σχ. XLV/60. Αρ. τεμ. 265, 259, 289, 552, 267, 550, 266.

Αγροκηπιά: Αρ. τεμ. 6/6.

Αγία Νάπα: Τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 αρ. τεμ. 109 φ/σχ. 42/24.

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13-14 φ/σχ. ΧΧΧ 1Χ48 (5 σκάλες).

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 430 τεμ. 47 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αναβαργός - Πάφος: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471, φ/σχ. XLV/60. Τεμ. 265, 259, 289, 291, 552, 267, 550, 266.

Στρόβολος: Αρ. τεμ. 812, 813, φ/σχ. ΧΧΙ154.6.111.

Έγκωμη: Τεμ. 5129 φ/σχ. ΧΧΙ 52 W2.

Αγία Νάπα: Τεμ. 109 φ/σχ. 42/24.

Αγία Νάπα: Ανταλλαγή κτήματος φ/σχ. 42/24 τεμ. 119 με κτήμα εις Πέρα Ορεινής φ/σχ. 30/50 τεμ. 1365.

Κονιά - Πάφος: Αρ. τεμ. 342 και 345/2 344 φ/σχ. 4/4.

Αγία Φύλα - Λεμεσός: 1) Αρ. εγγραφής 21133 φ/σχ. LIV/41 τεμ. 316.

Λεμεσός: 2) Δύο οικόπεδα Α247, Α253, φ/σχ. LIV/49.3.111. 272 278

Πολιτικό: Φ/σχ. 30/58 αρ. τεμ. 241, 242, 243, 244, 323, 324, 325, 351, 353, 400, 538.

Άγιος Τυχώνας - Λεμεσός: Αρ. εγγραφής 8663 φ/σχ. LIV/46 αρ. τεμ. 408(173/1).

Αρ. εγγραφής 8600 φ/σχ. LIV/46. Αρ. εγγραφής τεμ. 1060.

Δάλι: Φ/σχ. ΧΧΧ39W2 αρ. τεμ. 1737-1755, 1760, 1761 αρ. τίτλου 1688-1706, 1711, 1712.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 36 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αγορά κτήματος στην Πάφο: Αρ. εγγραφής 3345, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471 φ/σχ. XLV/60. Αρ. τεμ. 265, 259, 281, 211, 552, 267, 550, 266. 583.000-ετιτλοποιήθη σε ποιον - υπάρχει πωλητήριο σε τρίτους;

Αγροκηπιά: Αρ. τεμ. 6/6.

Αγία Νάπα: Τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 (αγοραστής: Γ. Ποταμίτης).

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 104 φ/σχ. 42/24 (Αγοραστής: Άντης Χ’’ Αναστασίου)

6866 τ.μ. προς £46.360.

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13-14 φ/σχ. ΧΧΧ 1χ48 5 σκάλες

69.000 αγοραστής: Νίκος Μελετίου.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 430 35820 τετρ. μετρ. προς £2.500 τη σκάλα 47 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αναλιόντας: Αρ. τεμ. 33 φ/σχ. ΧΧΙΧ 12.

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 έκτασης 7579 Τ.Π. £24.000 (Αγοραστής: Γ. Ποταμίτης).

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13/13 φ/σχ. ΧΧΧΙΧ 48 εκτάσεως 5 σκάλων £69.000 (αγοραστής: Νίκος Μελετίου).

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 104 φ/σχ. 42/24 εκτάσεως 6866 τ.μ. £46.000 (Αγοραστής: Άντης Χ’’ Αναστασίου).

Μακεδονίτισσα: Αρ. τεμ. 4358 φ/σχ. ΧΧ160.W1 και ΧΧ152W2.

Παραμάλι: Φ/σχ. 58/1 αρ. τεμ. 51/52 και 218 εκτάσεως 12 σκαλών.

Μιτσερό: Αρ. τεμ. 1034, φ/σχ. ΧΧΙΧ/53 έκτασης 7024 τ.μ..

Αγία Νάπα: Φ/σχ. 42/24, τεμ. 109.

Αγία Νάπα: Φ/σχ. 42/24, τεμ. 119.

Πέρα Ορεινής: Φ/σχ. 30/50, τεμ. 1365.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 25 Νοεμβρίου 1999.

«Μεγάλη δυσφορία επικρατεί στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου εξαιτίας των παρανομιών της ΣΠΕ Παραλιμνίου σε συνεργασία με συγκεκριμένο χρηματιστηριακό γραφείο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται από το νόμο να ασχολείται η ΣΠΕ με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου;

2. Είναι εις γνώσιν του Εφόρου Συνεργατικής Ανάπτυξης η επέκταση του κύκλου εργασιών της ΣΠΕ στο χρηματιστήριο;

3. Γίνεται έλεγχος των κερδών της ΣΠΕ από την πιο πάνω δραστηριότητα;

4. Πόσα κέρδη ή ζημιές είχε η ΣΠΕ;

5. Απασχολεί μέρος του υφιστάμενου προσωπικού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Δεκεμβρίου 1999.

«Οι πρόσφυγες της ενορίας Μούτταλου μου κατάγγειλαν ότι στην είσοδο της ενορίας και συγκεκριμένα στην οδό Φυλλούχογλου επιχειρηματίας μη πρόσφυγας κατέχει και αξιοποιεί τουρκοκυπριακή περιουσία (πρόκειται για τον Κυριάκο Σπύρου από τη Χλώρακα).

Πριν από μερικά χρόνια ο εν λόγω επιχειρηματίας, άγνωστο πώς, εξασφάλισε κατάστημα τουρκοκυπριακό το οποίο λειτουργούσε ως καφενείο και το μετέτρεψε σε γραφείο της επιχείρησής του. Επίσης, άγνωστο πώς, χρησιμοποιούσε και άλλο διπλανό κενό τουρκοκυπριακό χώρο, τοποθετώντας γεωργικά μηχανήματα. Τώρα στον κενό ανοικτό χώρο άρχισε και την ανέγερση υποστατικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή πώς εξασφαλίστηκαν και χρησιμοποιούνται από μη πρόσφυγα επιχειρηματία αυτές οι τουρκοκυπριακές περιουσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Δεκεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Λάρνακος για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος, ποια ημερομηνία και με ποιο ποσό χρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.060 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 14 Δεκεμβρίου 1999.

«Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η φύλαξη των παραλιών μας στις περιοχές που υπάρχουν λουόμενοι κρίνεται ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά τους.

Αυτό κατά κύριο λόγο συμβαίνει, γιατί οι ναυαγοσώστες που εργοδοτούνται καλούνται να καλύψουν, πολλές φορές χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, μεγάλη έκταση παραλίας.

Με βάση αυτά καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με:

1. τα μέτρα που λαμβάνει για την ασφάλεια των λουομένων,

2. τον εξοπλισμό που παρέχεται στους ναυαγοσώστες,

3. τα κριτήρια επιλογής των ναυαγοσωστών και

4. το πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επέκτασης της περιόδου εργοδότησης των ναυαγοσωστών, λόγω διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Λετύμπου αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω αναποτελεσματικότητας του υφιστάμενου ηλεκτρικού μετασχηματιστή. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις για αντικατάστασή του, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η αντικατάστασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Ο παλιός δρόμος της κοινότητας Λετύμπου βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια χωρίς συντήρηση, παρ’ όλον ότι μέσα στο 1999 υπήρχε εγκριμένο ποσό στους προϋπολογισμούς.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η βελτίωση και συντήρησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Για τα πλείστα αναπτυξιακά ή βελτιωτικά έργα που προγραμματίζεται να γίνουν σε κοινότητες απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Οι διαδικασίες όμως των απαλλοτριώσεων είναι τόσο χρονοβόρες που στο τέλος η κατασκευή ενός έργου καθίσταται χωρίς σημασία.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το τι προγραμματίζεται να γίνει για την απάμβλυνση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Η κοινότητα Καλλέπεια είναι μια μικρή και φτωχή κοινότητα η οποία δεν μπορεί με τα λιγοστά έσοδα που έχει να καλύψει δαπάνες για παλαιά αλλά και νέα αναπτυξιακά έργα.

Συνεπώς ζητείται όπως αυξηθεί η κρατική χορηγία και επίσης να διαγραφεί χρέος ύψους Λ.Κ. 70.000 που έγινε για σκοπούς αλλαγής του δικτύου υδατοπρομήθειας.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.065 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 23 Δεκεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας να επισκέπτεται κάθε βδομάδα την κοινότητα κυβερνητικός ιατρός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.066 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί κατά το σχεδιασμό για βελτίωση του δρόμου που οδηγεί στην Αγία Νάπα από το δρόμο Ξυλοφάγου - Αγ. Νάπας προβλέπεται επιλεκτικά η δημιουργία δρόμου, ώστε να εξασφαλίσει πρόσβαση το τεμάχιο 56 Φ/Σ XLII. 13.W2.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.067 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Κτηνοτρόφοι και γεωργοί από το χωριό Κλαυδιά με πληροφόρησαν ότι ο Θεμιστοκλής Χ’’ Κωσταντή κατέλαβε παράνομα εκατοντάδες σκάλες χαλίτικης και τουρκοκυπριακής γης. Στους χώρους αυτούς παλαιότερα όλοι οι κτηνοτρόφοι έβοσκαν τα κοπάδια τους.

Ο κ. Χ’’ Κωσταντής έχει οικειοποιηθεί ολόκληρη την εν λόγω περιοχή καλλιεργώντας την, παρεμποδίζοντας με οποιαδήποτε μέσα - χρήση βίας και απειλές - την πρόσβαση στους κτηνοτρόφους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα πάρει, για να τεθεί τέρμα στην παράνομη επέμβαση από τον εν λόγω κύριο και να αποδοθεί η γη στους πραγματικούς δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.068 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Λόγω του ότι παραχωρήθηκε σε ιδιώτη συντελεστής δόμησης κατά 50% μεγαλύτερος στην παραλία της Ορόκλινης, αρ. φακ. Β585/95 τεμ. 74 και 409 φ.σχ.41/26, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι πολιτική απόφαση ή πολεοδομική παρέμβαση, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι για το δημόσιο συμφέρον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.069 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 12 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου στη Γεροσκήπου και για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, για να επισπευσθούν οι διαδικασίες εκτέλεσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.070 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μάριο Ματσάκη στις 13 Ιανουαρίου 2000.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες περιοχές της Κύπρου, εκτός ορίων των βρετανικών βάσεων, διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις των Βρετανών. Παρακαλώ όπως αποσταλεί λεπτομερής χάρτης.

Επίσης να πληροφορηθεί η Βουλή για οποιεσδήποτε ειδικές πρόνοιες ισχύουν για τις περιοχές αυτές όσον αφορά την ανάπτυξή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.071 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 14 Ιανουαρίου 2000.

«Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στις εφημερίδες ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να εκδώσει γραμματόσημα με την ευκαιρία των καλλιστείων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά ποιο τρόπο σκέφτεται ή λογαριάζει να τιμήσει τους πνευματικούς ανθρώπους, τους καλλιτέχνες και τους επιστήμονες της Κύπρου που τίμησαν την πατρίδα μας στον εικοστό αιώνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.072 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 20 Ιανουαρίου 2000.

«Επειδή δημιουργήθηκε πολύς θόρυβος γύρω από την τοποθέτηση υπευθύνου στο ‘‘Σπίτι της Κύπρου’’ στην Αθήνα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

α. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή και

β. αν υπήρχε υποψήφιος με περισσότερα προσόντα από την επιλεγείσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει προσφυγικό σωματείο «Πανένωση Ελληνοκυπρίων Προσφύγων» (Π.Α.Ε.Π.) και αν έχει άδεια να διεξάγει έρανο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.074 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Ο νόμος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας προβλέπει τη δημιουργία αρχείου που να είναι προσιτό στο κοινό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιήθηκε το άρθρο του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.075 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Οι αποκαλύψεις ότι ο πολιτιστικός όμιλος ‘‘ΙΡΙΔΑ’’, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη μυστικιστική καταστροφική λατρεία ‘‘ΕΜΙΝ’’, χρηματοδοτείται από το κράτος προκάλεσαν αναστάτωση.

Το 1980 ο Raymond Armin, ιδρυτής της ‘‘ΕΜΙΝ’’, σφετερίστηκε εκατομμύρια από το ταμείο του ιδρύματος και εξορίστηκε στη Ν. Ζηλανδία. Θεωρούν ότι ο υπόλοιπος κόσμος είναι ψεύτες, απατεώνες, υποκριτές και σχιζοφρενικοί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ο πολιτιστικός όμιλος ‘‘ΙΡΙΔΑ’’ χρηματοδοτείται από το κράτος, με ποιο ποσό και από ποιο ταμείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.076 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 27 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις γύρω από τη σύναψη διακρατικών συμβάσεων με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ξένοι εργάτες για τη μεταφορά των δικαιωμάτων τους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 31η Ιανουαρίου 2000.

«Αρκετοί κυβερνητικοί ιατροί συστήνουν στους ασθενείς τους να προμηθεύονται κάποια φάρμακα, τα οποία διαθέτουν και οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, από ιδιώτες φαρμακοποιούς, για το λόγο ότι τα φάρμακα που χορηγούνται από το δημόσιο δεν είναι τόσο δραστικά και έχουν μικρή βιοδιαθεσιμότητα.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο γίνεται έλεγχος στα φάρμακα που προμηθεύονται οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, καθώς και για τη βιοτεχνική και τη βιοδιαθεσιμότητα των φαρμάκων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.078 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους την 31η Ιανουαρίου 2000.

«Παρ’ όλες τις κυβερνητικές υποσχέσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς αναφορικά με τη βελτίωση και αναβάθμιση του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς, εντούτοις, μέχρι σήμερα, το μόνο που έγινε ήταν η αλλαγή της στέγης. Πέραν τούτου, καμία άλλη βελτίωση δεν έγινε, ενώ τα προβλήματα μεγεθύνονται συνεχώς.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για το τι σκέψεις κάνει για το πιο πάνω θέμα και πότε θα υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για αναβάθμιση του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.079 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Φεβρουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα ανάπτυξης έγιναν τα έτη 1995-1996-1997-1998-1999 αναλυτικά στους δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας, Στροβόλου Παραλιμνίου για τους πρόσφυγες που κατοικούν σ’ αυτούς».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.080 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χριστόδουλο Βενιαμίν στις 22 Φεβρουαρίου 2000.

«Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 1999, ο πρόεδρος της κοινότητας Βάσας (Κοιλανίου) ζήτησε τη βοήθεια και συμπαράσταση της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση/λύση των αναφερόμενων στην επιστολή προβλημάτων, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1. Αξιοποίηση της διάτρησης 126/87

2. ασφαλτόστρωση δρόμου Βάσας-Κοιλανίου.

3. μετακίνηση σκυβαλότοπου.

4. διατηρητέα.

5. αγροτουρισμός.

Για την παροχή βοήθειας και συμπαράστασης στην αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων της κοινότητος και της περιοχής γενικά, όπως φαίνεται από την επιστολή του κοινοτάρχη, δόθηκαν από τον υπουργό κάποιες διαβεβαιώσεις το Σεπτέμβριο του 1997, στην εκδήλωση που έλαβε χώρα με κύριο θέμα τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο η μελέτη των προβλημάτων που ήγειρε ο κοινοτάρχης έχει ολοκληρωθεί και πώς και πότε οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στην αντιμετώπιση/λύση των.»

Απάντηση

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 28 Φεβρουαρίου 2000.

«Το Νοσοκομείο Πάφου αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω έλλειψης διαιτολόγου.

Με βάση αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 16 Μαρτίου 2000.

«Τα χωριά της Τηλλυρίας, Πάνω και Κάτω Πύργος, Πηγένια και Μοσφίλι έχουν ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, ιδιαίτερα αιγοτροφία. Μόνιμο αίτημα αυτής της απομονωμένης περιοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η τοποθέτηση στην περιοχή ενός κτηνίατρου. Δυστυχώς το αίτημα τούτο δεν έχει ικανοποιηθεί.

Οι περιοδικές επισκέψεις κτηνίατρου έχουν από καιρό διακοπεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και ιδιαίτερα τι σκοπεύει να κάνει για την τοποθέτηση στον Πύργο μόνιμου κτηνίατρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.083 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηδημητρίου στις 28 Μαρτίου 2000.

«Σε καταγγελία του το Κίνημα Οικολόγων-Περιβαλλοντιστών αναφέρει ότι γίνονται κατασκευαστικά έργα στην προστατευόμενη περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού. Επιπλέον αναφέρεται ότι οι μπουλντόζες εργάζονται πυρετωδώς μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας και μέσα σε δασική γη. Είναι αυτές οι πληροφορίες αληθινές;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα το ταχύτερο δυνατό, γιατί αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη ευαισθησία για ό,τι συμβαίνει σε εκείνο το πανέμορφο τοπίο όπου κάποτε γεννήθηκε η θεά της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.084 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 31η Μαρτίου 2000.

«Έγινε το 1999 προσφορά εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για αγορά αυτοκινήτων. (αρ. προσφοράς ΑΤ49/99). Στην πιο πάνω προσφορά, στο τμήμα ‘‘Ι’’, ζητούνται είκοσι ένα Station Wagon 4X4. Αγοράστηκαν είκοσι ένα Subaru Forester, τα οποία ήταν κατά £30.000 περίπου πιο ακριβά από δύο άλλες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους συντήρησης για επτά χρόνια).

Η δικαιολογία για την πιο πάνω αγορά ήταν ότι τα αυτοκίνητα αυτά διέθεταν στην πίσω ανάρτηση stabilizer bar και τα άλλα όχι. (Στην παράγραφο για το stabilizer υπήρχε επίσης αναφορά για σύστημα equivalent or better). Οι άλλοι αντιπρόσωποι εξήγησαν το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων τους, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σπαταλήθηκαν £30.000 περισσότερες για κάτι που καμία υπηρεσία ή τεχνικός μπορεί να πει ότι όλα τα άλλα εργοστάσια κατασκευάζουν μειονεκτικά ή αυτοκίνητα που υστερούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.085 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 6 Απριλίου 2000.

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόβλημα ικανοποιητικής ροής νερού στο φράγμα της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και γενικά μείωση της παραχώρησης νερού στην περιοχή.

Εντούτοις, παρ’ όλον ότι έγιναν σοβαρές αποκοπές και μειώσεις παροχής νερού στους καταναλωτές γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν εντάξει νέα τεμάχια στον αναδασμό για άρδευση.

Παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να διευκρινίσουν το θέμα αυτό.

Περαιτέρω παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν το σώμα τι σχέδια υπάρχουν για αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην περιοχή και συγκεκριμένα για την κατασκευή διυλιστηρίου και ανόρυξη γεωτρήσεων στην τοποθεσία Κελλιέγη.

Τέλος, παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το αίτημα της κοινότητας για επιχορήγηση της αγοράς νερού από την κοινότητα Λαγουδερών, καθώς επίσης και το αίτημα για επιστροφή του ποσού που πλήρωσε η κοινότητα για την αξιοποίηση της γεώτρησης 131/84, η οποία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της φάνηκε ότι ήταν ανεπιτυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.086 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 6 Απριλίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πού βρίσκεται το θέμα κατασκευής νέων τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης με κάγκελα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, στις δυο πλευρές που συνορεύουν με το δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 14 Απριλίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα κτίρια ενοικιάζονται από τον ιδιωτικό τομέα για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, ποια είναι η χρήση τους και πόσα έχουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.088 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 20 Απριλίου 2000.

«Ο δρόμος Κάτω Μονής - Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου έχει υποστεί καθίζηση και σε δύο σημεία χρειάζεται η κατασκευή τοίχων για συγκράτηση των βράχων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή πού βρίσκεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 8 Μαΐου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να εφοδιάσει το σώμα με κατάλογο των πλοίων που παρέμειναν ελλιμενισμένα στα κυπριακά λιμάνια για περίοδο πέραν του ενός μηνός τα τελευταία πέντε χρόνια.

Παράλληλα καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή για το ύψος των ημερήσιων τελών ελλιμενισμού των πλοίων στα κυπριακά λιμάνια, αφού υπάρχει πληροφόρηση ότι τα τέλη αυτά είναι τόσο χαμηλά, ώστε να αποτελούν κίνητρο για να παραμείνουν τα πλοία σταθμευμένα στα κυπριακά λιμάνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 2 Ιουνίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Σχετικά με τα πιο κάτω ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στη Λεμεσό:

1. Οι υφιστάμενες σε αυτά οικοδομές πληρούν τους όρους των αδειών οικοδομής τους; Υπάρχουν άδειες οικοδομής για όλα;

2. Έχουν πιστοποιητικά τελικής έγκρισης και αν δεν έχουν, γιατί;

3. Οι οικοδομές σ’ αυτά είναι σύμφωνες με το ποσοστό δόμησης και κάλυψης;

4. Υπάρχουν σ’ αυτά παράνομες οικοδομές;

5. Οι διάφορες οικοδομές, προβλήτες, λιμενοβραχίονες και λοιπά που έγιναν επί της παραλίας έγιναν με άδειες της αρμόδιας αρχής;

Σε περίπτωση που υπάρχουν παρανομίες -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπάρχουν- τι μέτρα έχουν ληφθεί, ποιο το αποτέλεσμά τους και/ή τι μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει;

Ονόματα ξενοδοχείων: AMATHUS, MERIDIEN, MIRAMARE, FOUR SEASONS.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Ιουνίου 2000.

«Την 30ή Δεκεμβρίου 1977 δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επισήμου Εφημερίδας της Δημοκρατίας διοικητική πράξη, υπ’ αριθμόν 1209, γνωστοποίησης απαλλοτριώσεως ακίνητης ιδιοκτησίας διά την κατασκευή αεροδρομίου στη Λάρνακα (επέκταση του διαύλου του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακος), έκτασης 373 σκαλών και 3 προσταθίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν έγινε γραπτή προσφορά προς τον ιδιοκτήτη ή τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών;

2. Ποιες οι συνέπειες από αυτή την παράλειψη και ειδικότερα ποιες οι νομικές και οικονομικές συνέπειες;

3. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και ποιες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Ιουνίου 2000.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

α. Πόσες μεταβιβάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών έγιναν μετά το 1974 και σε ποιους;

β. Πόσοι και ποιοι αποτάθηκαν μετά το 1974, ώστε να μεταβιβασθούν επ’ ονόματί τους ή σε νομικά πρόσωπα τουρκοκυπριακές περιουσίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Ιουνίου 2000.

«Έντονες φήμες κυκλοφορούν ότι υπάλληλος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας εξασφάλισε δίπλωμα από το πανεπιστήμιο SOUTHEASTERN UNIVERSITY (London Campus) που πιστοποιεί ότι φοίτησε από το Μάρτη του 1998 μέχρι το Δεκέμβρη του 1999 με πλήρη φοίτηση, ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του συμβουλίου.

Έχει δε αποταθεί για διορισμό στη θέση του διευθυντή του εν λόγω συμβουλίου, ισχυριζόμενος ότι το πτυχίο του είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

α. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου ότι το εν λόγω πανεπιστήμιο έχει παράρτημα στις κατεχόμενες περιοχές;

β. Έγινε έλεγχος εάν την περίοδο που δηλώνει ότι φοιτούσε ο υπάλληλος εργαζόταν;

γ. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου ότι η ίδια η χώρα προέλευσης του πτυχίου δεν το αναγνωρίζει;

δ. Ποια μέτρα προτίθεσθε να πάρετε;

ε. Πόσοι άλλοι αποτάθηκαν για αναγνώριση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Αρκετά πλοιάρια που κάνουν τοπικές κρουαζιέρες στην Κύπρο δεν πληρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Αυτό ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των επιβατών, που κατά κύριο λόγο είναι τουρίστες, όσο και την ίδια την τουριστική βιομηχανία, η οποία σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος θα πληγεί ανεπανόρθωτα.

Με τον ίδιο προβληματισμό τίθεται και το ερώτημα για την ασφάλεια που διέπει την ενοικίαση μικρών θαλάσσιων σκαφών, όταν παρατηρούμε πολλές φορές τους ενοικιαστές να αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας, αλλά επίσης και τα ίδια τα σκάφη να μην έχουν το βασικό εξοπλισμό ασφαλείας.

Με βάση αυτά, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα με ποιο τρόπο σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Παρά τις επανειλημμένες αναφορές μας σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Γιόλου, τα οποία αφορούν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Ως εκ τούτου, θα θέλαμε να ενημερωθούμε ξανά πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει λύσεις στα πιο κάτω προβλήματα:

1. Δημιουργία κτηνοτροφικής ζώνης και μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων που είναι εντός της οικιστικής περιοχής Γιόλου.

2. Προώθηση αναδασμού στην περιοχή του χωριού Γιόλου.

3. Άρδευση της χαμηλής και της ψηλής περιοχής του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 6 Ιουλίου 2000.

«Με ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Απρίλιο του 1998 θέσαμε το πρόβλημα ορατότητας που παρατηρείται σε σημείο του κύριου δρόμου που διασχίζει την κοινότητα Γιόλου. Παρ’ όλα αυτά και έπειτα από παρέλευση δύο χρόνων, η επίλυση του προβλήματος φαίνεται να μην προωθείται.

Θα θέλαμε ακόμα μια φορά να ενημερωθούμε από το αρμόδιο υπουργείο σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία προώθησης του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 11 Ιουλίου 2000.

« Όσον αφορά το δρόμο Πόλης - Περιστερώνας - Λυσού, παρ’ όλες τις κατά καιρούς υποσχέσεις για τήρηση των νέων χρονοδιαγραμμάτων, εντούτοις δεν υπάρχει ακόμα οποιαδήποτε θετική εξέλιξη.

Με βάση αυτά, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο σε ποιο σημείο βρίσκεται η έναρξη των εργασιών για την εκτέλεση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.098 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 11 Ιουλίου 2000.

« Ο δρόμος Σταυρού της Ψώκας - Λυσού έχει αρχίσει να βελτιώνεται και να ασφαλτώνεται. Η βελτίωση και ασφαλτόστρωση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2001 από το Τμήμα Δασών για το μέρος που είναι στην αρμοδιότητά του. Για το υπόλοιπο μέρος, μήκους 5 χμ., για το οποίο αρμοδιότητα έχει η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα ολοκληρωθεί η βελτίωση και ασφαλτόστρωσή του.

Αυτό δημιουργεί κάποιες ανησυχίες, δεδομένου ότι ο δρόμος, παρ’ όλες τις δαπάνες που θα γίνουν μέχρι το 2001 για τη βελτίωση του μεγαλύτερου μήκους του, θα παραμείνει ασυμπλήρωτος για αρκετό χρονικό διάστημα.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχει σκέψη για συντονισμό με το Τμήμα Δασών, ώστε η ολοκλήρωση της βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης και για τα δύο μέρη του δρόμου να γίνει ταυτόχρονα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χριστόδουλο Βενιαμίν στις 12 Ιουλίου 2000.

«Ο εκ Λεμεσού κ. Αϊφωτίτης είναι κάτοχος από το 1959 καφεστιατορίου στο κέντρο της Λεμεσού, γνωστού ως “Κήπος του Αλλάχ”, το οποίο βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή περιουσία. Στο χώρο αυτό, όπως ισχυρίζεται ο κ. Αϊφωτίτης, ιδιωτική εταιρεία προτίθεται, και προς το σκοπό αυτό έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια οικοδομής και πολεοδομική άδεια, να ανεγείρει τρεις κινηματογράφους και καφετέρια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

α. Ευσταθεί ο ισχυρισμός του κ. Αϊφωτίτη;

β. Εάν ναι, σε ποια πρόσωπα εδόθη η περιουσία αυτή;

γ. Τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσφυγες;

δ. Ποια η εκτιμημένη αξία της γης αυτής και υπό ποιους όρους εδόθη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Στο Τμήμα Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών τοποθετήθηκε σύστημα ασφαλείας, έγινε η κατάλληλη υποδομή και εγκαταστάθηκαν κάμερες, μία εκ των οποίων αποκλειστικά για συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα στοίχισαν οι κάμερες και πόσα η υποδομή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.101 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Στον κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερού, στα πλαίσια της αναδόμησης, δόθηκαν προσφορές για τα συγκροτήματα Σ1, Σ2, Σ3. Το συγκρότημα Σ3 δε δόθηκε στον τελευταίο προσφοροδότη, αλλά σε άλλον, η προσφορά του οποίου ήταν κατά £18.500 πιο ψηλή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έγινε το πιο πάνω, διότι δεν είναι αποδεκτή η δικαιολογία ότι θα παρέδιδε τις κατοικίες σε λιγότερο χρόνο. Εξάλλου ο εργολάβος ζητεί αποζημιώσεις £60.000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

α. Αν αγοράστηκαν από το Τμήμα Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έναντι ποιου ποσού αγοράστηκαν και αν τώρα βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας εκτός από δύο.

β. Αν η εταιρεία χρησιμοποιεί εισαγόμενες πατάτες.

γ. Αν έγιναν προσφορές για την προμήθεια φθαρτών και ποιοι προμηθεύουν με φθαρτά το Τμήμα Τροφοδοσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

«Αρκετές κοινότητες δε γνωρίζουν τον τρόπο και τις διαδικασίες που χρειάζονται, για να ενταχθούν στα διάφορα σχέδια που υπάρχουν για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Με βάση αυτό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, καθώς επίσης και αν υπάρχει σκέψη για διαφώτιση του κοινού γύρω από το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

«Με την έξαρση τελευταία των πυρκαγιών, θεωρείται πλέον επιβεβλημένη ανάγκη η δημιουργία περιφερειακών μονάδων πυρόσβεσης, καθώς επίσης και η ενίσχυση και η δημιουργία πυροφυλακίων και μικρών πυροσβεστικών οχημάτων που θα εκτελούν περιοδείες στις αγροτικές κυρίως περιοχές.

Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι η οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας στις κοινότητες και η εκπαίδευση ατόμων στην πυρόσβεση θα ήταν ένα επιπρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Με βάση αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Αναφορικά με το θέμα της ίδρυσης πανεπιστημίου εφαρμοσμένων επιστημών και της δημιουργίας νέων κλάδων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο λειτουργίας κάποιων από τις νέες σχολές στην Πάφο, καθώς και το αίτημα για δημιουργία κλάδων αρχαιολογίας και δασολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Ένα σοβαρό πρόβλημα που παρατηρείται και με βάση αυτό εκφράζουν έντονα παράπονα οι κοινότητες είναι ο τρόπος που κατακυρώνονται οι προσφορές για διάφορα έργα που τις αφορούν.

Συγκεκριμένα, το φαινόμενο ένας προσφοροδότης να αναλαμβάνει την εκτέλεση πανομοιότυπων έργων σε διάφορες κοινότητες προκαλεί σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα.

Το πρόβλημα θα μπορούσε ουσιαστικά να επιλυθεί, αν κάθε κοινότητα είχε την ευχέρεια να διαχειρίζεται τα διάφορα ποσά, αναλαμβάνοντας η ίδια να ενεργήσει για την εκτέλεση των διαφόρων έργων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω ενδεχόμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους στις 13 Ιουλίου 2000.

« Η Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου που έχει συντάξει για τα έτη 1995, 1996, 1997 και 1998, επισημαίνει σοβαρές παρατυπίες στον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της ΣΕΔΙΓΕΠ Στρουμπιού - Πολεμίου ΛΤΔ. Παρ’ όλες τις επισημάνσεις κανένα διορθωτικό μέτρο δεν έχει ληφθεί.

Με βάση αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το όλο πρόβλημα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων