Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.001, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.648 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ετοίμασε και απέστειλε στην αρμόδια τεχνική επιτροπή προσχέδιο της άδειας απόρριψης αποβλήτων για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Σύμφωνα με το προσχέδιο της άδειας, τα όμβρια ύδατα από τον παλιό χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, μετά από μηχανική επεξεργασία σε σύστημα ελαιοδιαχωριστήρων για την κατακράτηση πετρελαιοειδών που τυχόν περιέχονται ως ίχνη στα όμβρια, θα διοχετεύονται στην αλυκή παρά το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αρμόδια τεχνική επιτροπή, η οποία τελεί υπό την προεδρία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, έχει εξετάσει το προσχέδιο της άδειας απόρριψης αποβλήτων για το αεροδρόμιο Λάρνακας και αν έχει καταλήξει σε απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.002, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2010, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.080, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2010, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων σκόπευε να προωθήσει την κήρυξη του παλιού γεφυριού στο χωριό Κούρδαλι σε Αρχαίο Μνημείο Α΄ Πίνακα. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα προέβαινε σε εργασίες συντήρησης της εκκλησίας, καθώς και του γεφυριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κηρυχθεί το γεφύρι στο χωριό Κούρδαλι σε Αρχαίο Μνημείο Α΄ Πίνακα και κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες συντήρησης τόσο του γεφυριού όσο και της εκκλησίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.003, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλίαδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.358 πληροφορήθηκα ότι, μέχρι το Μάρτιο του 2011, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρμόδια αρχή για την κλιματική αλλαγή, θα είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για την ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί τελική απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης και αν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση στη γραμματεία της Σύμβασης πριν από το τέλος Μαΐου του 2011, ώστε το θέμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη για λήψη σχετικής απόφασης στη 17η Σύνοδο των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης, που θα γίνει στη Νότιο Αφρική το Δεκέμβριο του 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.004, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.1130, πληροφορήθηκα ότι το γεφύρι πλησίον του χωριού Κάτω Αρχιμανδρίτα της επαρχίας Πάφου, αφού επιθεωρήθηκε και αξιολογήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, κρίθηκε ως αξιόλογο δείγμα γεφυροποιίας του τέλους της Ενετικής Περιόδου ή των αρχών της Τουρκοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το προαναφερόμενο γεφύρι έχει ανακηρυχθεί σε Αρχαίο Μνημείο Α΄ Πίνακα μαζί με τον παρακείμενο μύλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.005, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 7 Απριλίου η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε μία νέα σύμβαση ορόσημο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η σύμβαση είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο στον κόσμο, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη της βίας, για την προστασία των θυμάτων και για τον τερματισμό της ατιμωρησίας των δραστών/θυτών. Η σύμβαση κατατέθηκε για υπογραφή στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου 2011 και υπεγράφη από 13 χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα υπογραφεί η σύμβαση ορόσημο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.006, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε παλαιότερη ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.04.1369, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010, πληροφορήθηκα ότι τα αρμόδια τμήματα μελετούσαν τη δυνατότητα τροποποίησης της νομοθεσίας με σκοπό την αύξηση της ελάχιστης επιτρεπόμενης απόστασης αλιείας από τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η προστασία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο που να τροποποιεί την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση αλιείας από τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και, εάν ναι, πότε θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.007, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.576 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα την 1η Μαΐου 2010 στην Αμμόχωστο, θα αναλάβει το συντονισμό, ώστε μαζί με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάσουν τους σχετικούς τεχνικούς όρους και προδιαγραφές για την εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ώστε να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των σχετικών τεχνικών όρων και προδιαγραφών για την εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, ώστε να αποφεύγονται τα εργατικά ατυχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.008, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη, πληροφορήθηκα ότι το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στα προϊόντα συζητείτο στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις των αρμόδιων επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αν ναι, ποια είναι η τελική απόφαση που έχει παρθεί αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Επίσης να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να εισαγάγει στην κυπριακή νομοθεσία πρόνοιες που επαναφέρουν την υποχρέωση αναγραφής της χώρας προέλευσης στα προϊόντα (made in).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.009, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κωφών ατόμων που αφορούν:

1. την παραχώρηση δύο μεταφραστών στα κρατικά νοσηλευτήρια, οι οποίοι θα βρίσκονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως στο καθήκον για την εξυπηρέτησή τους,

2. την απόκτηση από όλα τα κωφά άτομα κάρτας νοσηλείας, ώστε να μην πληρώνουν για εγγραφή, φάρμακα και άλλα έξοδα,

3. την απόκτηση αφορολόγητου αυτοκινήτου, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες ατόμων με αναπηρίες,

                             4. την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων και τη λήψη βοήθειας από το Γραφείο Ευημερίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.010, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.544, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2011, πληροφορήθηκα ότι οι ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν τις υπερβάσεις των ορίων εκπομπής οξιδίων του αζώτου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας εκδικάστηκαν και υπήρξε παραδοχή από μέρους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε όλες τις κατηγορίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποινές που επιβλήθηκαν για τις ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν τις παραβάσεις των ορίων εκπομπής οξιδίων του αζώτου στις μονάδες 1 και 2 στις 14 Οκτωβρίου 2009, καθώς και στη μονάδα 3 την 21η Οκτωβρίου 2009 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Δεκέλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.011, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν οι πληροφορίες που φέρουν τους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας αεροδρομίων που έχουν επισκεφθεί πρόσφατα τα κυπριακά αεροδρόμια να έχουν συντάξει έκθεση σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται σωρεία κενών και παραλείψεων στον κρίσιμο τομέα της ασφάλειας των αεροδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.012, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουν περάσει 2 χρόνια περίπου από τότε που μετακινήθηκαν οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στην Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, για να γίνουν οι σχετικές επιδιορθώσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται η εν λόγω καθυστέρηση και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιδιορθώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.013, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και κατά πόσο έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη οι πρωταγωνιστές της επίθεσης των χούλιγκαν, που έγινε στις 18 Μαΐου το βράδυ στο εστιατόριο-μπαρ “Σκαραβαίος” στη Λευκωσία.

Υπενθυμίζω τον υπουργό ότι εκείνο το βράδυ έγιναν βανδαλισμοί και λεηλασίες και υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι υπήρξαν και συλλήψεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.014, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υποχρεώνονται και οι συνταξιούχοι να καταβάλουν πρόσθετα τέλη για την εργοδότηση οικιακών βοηθών από τρίτες χώρες και κατά πόσο προτίθεται να διαφοροποιήσει την κατηγορία αυτή όσον αφορά την καταβολή τελών.

Όπως είναι γνωστό, οι εργοδότες οικιακών βοηθών στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι υπερήλικες, δηλαδή πρόσωπα ηλικίας πέραν των 70 ετών και κατά το πλείστον συνταξιούχοι με συντάξεις επίσης κατά το πλείστον κάτω του ορίου φτώχιας. Είναι αδιανόητο το αρμόδιο υπουργείο να “φορολογεί” κάθε χρόνο αυτούς τους συμπολίτες μας με το ποσό των €119,60, για πέραν των τεσσάρων χρόνων με €205,03 και πέραν των 6 χρόνων με το ποσό των €290,46, το οποίο αποτελεί πέραν του 50% (για τους περισσότερους συνταξιούχους) της μηνιαίας σύνταξής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.015, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κομισιόν υιοθέτησε νέους κανόνες, προκειμένου οι Τουρκοκύπριοι αγρότες να εμπορεύονται πατάτες που έχουν καλλιεργηθεί από σπόρο που διατηρείται στα αγροκτήματά τους. Η απόφαση αυτή αναμένεται να δώσει ώθηση στο τοπικό εμπόριο, καθώς οι πατάτες είναι το πιο σημαντικό προϊόν που γίνεται αντικείμενο εμπορίου κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα γίνεται ο έλεγχος, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο σπόρος θα προέρχεται από τα αγροκτήματα των Τουρκοκύπριων αγροτών και όχι από την Τουρκία και ότι δε θα μεταφερθούν πιθανές ασθένειες των φυτών στις ελεύθερες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.016, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι από τους υποψήφιους βουλευτές, πόσες φορές, σε ποια τηλεοπτικά κανάλια και ποιες ημερομηνίες εμφανίστηκαν σε βραδινές εκπομπές σταθμών παγκύπριας και τοπικής εμβέλειας κατά τις σαράντα πέντε ημέρες της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.017, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας ασκεί ελέγχους επιθεωρώντας τους χώρους εργασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες επιθεωρήσεις έχουν γίνει από το 2009, μετά από την τροποποίηση του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου, αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτές τις επιθεωρήσεις και πόσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.018, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Εθνική Φρουρά έχει συμβουλευτεί ειδικούς γυμναστές και τα αρμόδια συλλογικά και επιστημονικά τους όργανα για τον καταρτισμό προγράμματος γυμναστικής και ανάπτυξης της σωματικής ικανότητας των εθνοφρουρών.

Κατά τον ίδιο τρόπο παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το διαιτολόγιο των εθνοφρουρών καταρτίζεται με επιστημονικό τρόπο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εκγύμνασης και με βάση μελέτες ειδικών επιστημόνων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.019, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ρωσική οργάνωση με το όνομα “International Club Philanthropists Patrons of Europe” προγραμματίζει την κατασκευή μεγάλου οικοδομήματος κοντά στην περιοχή του Πεντακώμου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θέατρο, αίθουσες συνεδριάσεων, εστιατόρια και καφετέριες. Προγραμματίζεται επίσης η κατασκευή του υψηλότερου αγάλματος στον κόσμο, που σκοπό έχει να σπάσει το ρεκόρ “Γκίνες”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το έργο έχει ήδη λάβει τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερο το υπουργείο του για το έργο που προωθείται για κατασκευή και κατά πόσο έχει προηγηθεί τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.020, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι κατά την έκδοση των απολυτηρίων και ενδεικτικών των μαθητών τόσο της δημοτικής όσο και της μέσης εκπαίδευσης έχουν παλαιότερα αφαιρεθεί κατά σειρά η καταγωγή των γονέων και του μαθητή, το θρήσκευμα και η υπηκοότητα, ενώ από φέτος αφαιρείται το πατρώνυμο και ο τόπος γέννησης του μαθητή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχουν αφαιρεθεί τα εν λόγω στοιχεία και στο πλαίσιο ποιας απόφασης έχει γίνει η αφαίρεσή τους, ως επίσης και πώς αυτό επηρεάζει την καλλιέργεια των νέων παιδιών για το “δεν ξεχνώ” της καταγωγής τους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.021, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο να απομακρυνθούν από τις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων τα θρησκευτικά σύμβολα και οι εικόνες. Όπως επίσης έχω πληροφορηθεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει ήδη στείλει εγκύκλιο σε ορισμένα σχολεία αναφορικά με το θέμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αποφασίσει να απομακρύνει από τις αίθουσες διδασκαλίας των σχολείων τα θρησκευτικά σύμβολα και τις εικόνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.022, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν δεχθεί καταγγελίες για την πώληση της απαγορευμένης στην ευρωπαϊκή αγορά ουσίας “σιβουτραμίνη” σε συμπληρώματα διατροφής που χορηγούνται για αδυνάτισμα. Τα εν λόγω σκευάσματα πωλούνται σε ορισμένα κομμωτήρια και άλλα καταστήματα. Πρόκειται για το προϊόν “Li Da Daida hua Jiao NANG”, το οποίο έχει αποσυρθεί από την κυπριακή αγορά το 2008. Παρά τις τότε αποσύρσεις του προϊόντος, αρκετά τέτοια σκευάσματα εξακολούθησαν να κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά και να πωλούνται σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πώληση τέτοιων προϊόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ελέγξει τις πληροφορίες που αφορούν την παράνομη πώληση προϊόντων που περιέχουν την ουσία “σιβουτραμίνη”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αν σκοπεύει να ενημερώσει το κοινό μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενημερωτικών φυλλαδίων για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.023, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δρόμος από την αστυνομία Δεκέλειας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Δεκέλειας, που βρίσκεται εντός των ορίων των βρετανικών βάσεων, είναι σε κακή κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές των βρετανικών βάσεων, για να τους επισημάνει την ανάγκη επιδιόρθωσης του εν λόγω δρόμου, και κατά πόσο οι βρετανικές βάσεις είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν στην επιδιόρθωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.024, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα καταστρώματα των αλιευτικών σκαφών εγκαθίστανται συσκευές Globalwave MT3300 κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αλιείας. Η συσκευή ΜΤ3300 λειτουργεί σε συχνότητες 1525-1559 ΜΗΖ και 1626.6-1660.5 ΜΗΖ. Η ακτινοβολία της υφίσταται διάχυση και επηρεάζει όλο το σκάφος και το προσωπικό του. Έχει παρατηρηθεί ότι η ένταση των μικροκυμάτων για τις συχνότητες λειτουργίας της συσκευής ΜΤ3300 είναι πολύ μεγαλύτερη του κρίσιμου ασφαλούς ορίου των 100μW/m2, που καθορίζει το “Medical Authority of the Federal State of Salzburg”. Δεδομένου ότι η ένταση της ακτινοβολίας στο κατάστρωμα είναι πολύ υψηλή, είναι φανερό ότι το προσωπικό των σκαφών θα δέχεται συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του καθημερινά ακτινοβολία κατά πολύ μεγαλύτερη των κρίσιμων ασφαλών ορίων. Είναι παραδεκτό ότι οι αυξημένες τιμές ακτινοβολίας προκαλούν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες υπηρεσίες σκοπεύουν να απομακρύνουν άμεσα τις συσκευές Globalwave ΜΤ3300, ώστε τα επίπεδα έκθεσης της έντασης των μικροκυμάτων και του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που αυτές προκαλούν να ελαττωθούν και έτσι οι μετρήσεις της ακτινοβολίας παντού στο κατάστρωμα του σκάφους να είναι μικρότερες του κρίσιμου ασφαλούς ορίου που καθορίζει το Bioinitiative Report

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.025, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά τη διάσταση απόψεων που υπήρξε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με το ύψος του τελικού προϋπολογισμού για τη διοργάνωση της προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2012, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως δοθεί τελικά στη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας ποσό ύψους €61 εκατομ. Σημειωτέον ότι η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας ζητούσε από το Υπουργείο Οικονομικών όπως εγκρίνει προϋπολογισμό ύψους €68,4 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα προγραμματιζόμενα έξοδα προτίθεται να μειώσει η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταφέρει να αντεπεξέλθει με το μειωμένο προϋπολογισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.026, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι o Καναδάς θέλει να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και αρμάτων ή θωρακισμένων οχημάτων, τα οποία, προερχόμενα από το Αφγανιστάν, θα πλένονται και θα καθαρίζονται στην Κύπρο. Εκτιμάται ότι κατά το πλύσιμο ελευθερώνονται υπολείμματα απεμπλουτισμένου ουρανίου. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για επιπτώσεις από την πιθανή μεταφορά μικροβίων και παρασίτων σε φυτά και στο χώμα μέσω της σκόνης και της λάσπης που υπάρχουν στα θωρακισμένα και άλλα οχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν ζητήσει εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε το όλο θέμα να τύχει σωστής διαχείρισης, προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι οποιεσδήποτε πιθανές παρενέργειες. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει επίσης με ποιο τρόπο θα γίνεται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων που θα προκύψουν από το πλύσιμο των διάφορων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.027, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Ομάδα εκπαιδευτικών που εργάζεται σε σχολεία της υπαίθρου εισηγήθηκε όπως ο αριθμός των παιδιών που απαιτείται για τη δημιουργία συμπλέγματος τάξεων μειωθεί στα 15 παιδιά για σύμπλεγμα δυο τάξεων σε όλα τα μαθήματα εκτός ελληνικών και μαθηματικών και στα 10 παιδιά για σύμπλεγμα σε όλα τα μαθήματα. Ο αριθμός των παιδιών που απαιτείται σήμερα είναι 20 και ισχύει ο ίδιος αριθμός για σχολεία των πόλεων και της υπαίθρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο συγκεκριμένο θέμα και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή του αριθμού των παιδιών που απαιτούνται για τη δημιουργία συμπλέγματος τάξεων στα σχολεία της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.028, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα Κοιλανίου και τη στέγαση τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην κοινότητα Μονιάτη.

Μετά από περιφερειακή σύσκεψη κοινοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου του 2011 στην κοινότητα Πλατρών της επαρχίας Λεμεσού, προέκυψε ερώτημα που αφορά τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έδρα το Δημοτικό Σχολείο Κοιλανίου. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των τοπικών αρχών αναμένουν ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο ως προς το πού βρίσκεται σήμερα το όλο ζήτημα, καθώς και για τη θέση του υπουργείου σχετικά με τη δημιουργία του εν λόγω κέντρου.

Επίσης, υπήρξε στο παρελθόν εισήγηση που αφορούσε τη στέγαση κάποιων τμημάτων του ΤΕΠΑΚ στην κοινότητα Μονιάτη, η οποία ωστόσο παραμένει εκκρεμής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε παράλληλα με το πρώτο και το συγκεκριμένο θέμα και όπως μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις ή εισηγήσεις του υπουργείου σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.029, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιά κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικά νοσηλευτήρια υπάρχουν εξεταστικά κρεβάτια με ρυθμιζόμενο ύψος, καθώς επίσης, αν υπάρχουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια τα οποία δε διαθέτουν τέτοιου είδους εξεταστικά κρεβάτια, γιατί τους δίνεται άδεια να λειτουργούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.030, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των προσφυγικών κατοικιών στους κυβερνητικούς συνοικισμούς και ποιος ο αριθμός στους συνοικισμούς αυτοστέγασης των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει πριν από τις 7 Απριλίου 2006 και πόσα σπίτια από αυτά έχουν ανακτηθεί από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.031, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας της “Green Dot” αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς θεσμούς στο στρατηγικό σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Όμως σημειώνεται σοβαρή καθυστέρηση στην επέκταση του προγράμματος, παρά τα αρκετά χρόνια λειτουργίας του, σε ολόκληρη την Κύπρο. Πάρα πολλές κοινότητες, αλλά και δήμοι (π.χ. Δήμος Πόλης Χρυσοχούς) βρίσκονται ακόμα εκτός των ορίων δράσης της “Green Dot”. Ένας βασικός λόγος για το πρόβλημα της αργής επέκτασης είναι η μη καθολική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού. Φαίνεται ότι δε λαμβάνονται εκείνα τα ενδεδειγμένα οικονομικά και νομικά μέτρα, ώστε όλοι οι παραγωγοί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μία πτυχή του προβλήματος είναι και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων της “Green Dot” από τους δήμους ή τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που νομίζω ότι είναι απαράδεκτο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της κρατικής οικονομικής στήριξης προς την “Green Dot”, το αντίστοιχο ποσό από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και να αναφέρει γιατί δε λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε όλοι οι παραγωγοί (εισαγωγείς, έμποροι, διανομείς προϊόντων κ.λπ.) να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της “Green Dot”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.032, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας σειρά δραστηριοτήτων και κατασκευών επί του παραλιακού μετώπου της Λεμεσού και συγκεκριμένα από το Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού μέχρι και την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Οι αναπτύξεις αυτές δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο αδειοδότησής τους ή ακόμη και για το αν έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και κατά πόσο εξυπηρετούν το πραγματικώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών. Εν τέλει όμως, τα έργα αυτά πιθανότατα να δημιουργούν και προβλήματα άνισου ανταγωνισμού μεταξύ πολιτών επιχειρηματιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με όλες αυτές τις αναπτύξεις επί της λωρίδας νότια του παραλιακού δρόμου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.033, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους όρους που πρέπει να ισχύουν, ώστε οι αλλοδαποί φοιτητές από τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Παράλληλα, ενημερώθηκα για τους τομείς ή και τα επαγγέλματα για τα οποία επιτρέπεται η απασχόληση των αλλοδαπών φοιτητών. Οι τομείς αυτοί, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, είναι οι ακόλουθοι: Εμπόριο-επισκευές, υγεία-κοινωνική μέριμνα, δραστηριότητες νοικοκυριών, μεταποίηση, γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία, άλλες δραστηριότητες και επισιτιστικός κλάδος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια έχουν καθοριστεί οι τομείς και τα επαγγέλματα για τα οποία επιτρέπεται η απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.034, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η οικονομική ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, για να μπορεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες και προγράμματα, στηρίζεται σε έσοδα από εισφορές, χορηγίες, δωρεές, εισφορές “εις μνήμη”, καθώς και στο λαχείο, στην Εκστρατεία Διαφώτισης και Οικονομικής Ενίσχυσης του Συνδέσμου “Μαζί στη Ζωή” και στα έσοδα των εκδηλώσεων. Το κόστος των υπηρεσιών του συνδέσμου, σύμφωνα με τις ελεγχόμενες οικονομικές εκθέσεις του, ανήλθε σε €2 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί να δοθεί η κρατική χορηγία στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να αυξήσει το ποσό της κρατικής χορηγίας, ώστε να μπορούν να καλύπτονται πλήρως τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος “Κατ’ Οίκον Νοσηλευτική Φροντίδα”.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.035, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο χρόνια μετά την οριστική απόφαση των κρατικών αρχών να κατεδαφιστεί το φράγμα στην εκβολή του ποταμού Χαποτάμι, παρά την Πέτρα του Ρωμιού, που ανεγέρθηκε παράνομα σε κρατική γη για σκοπούς άρδευσης γηπέδων γκολφ, αυτό εξακολουθεί να είναι στη θέση του, επειδή είναι γεμάτο με νερό. Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου κάλεσε την εταιρεία όπως κατεδαφίσει το φράγμα μέχρι την 31η Μαΐου 2009.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εταιρεία έχει ετοιμάσει την απαιτούμενη μελέτη, έτσι ώστε με την κένωση του φράγματος να καταστεί δυνατή η κατεδάφισή του, όπως αναφερόταν στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης μετρητών, ώστε στο μεταξύ η εταιρεία να χρεώνεται για το νερό που χρησιμοποιεί από το φράγμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.036, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στις 13 Ιουνίου 2011, σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας. Φαίνεται ότι στις οικιστικές περιοχές της περιοχής του λόφου της Βορόκληνης δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα ούτε σύστημα αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων. Αντίθετα, η οικιστική ανάπτυξη είναι τόσο άναρχη και απρογραμμάτιστη, που κατέστρεψε τη φυσική κάλυψη και τις φυσικές αντιστάσεις του εδάφους έναντι της διάβρωσης, ενώ παράλληλα έχει ανατρέψει τη φυσική ροή των ομβρίων υδάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα και αν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.037, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα χαμηλά τέλη για την απόρριψη στερεών αποβλήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αξιοποιήσιμα (π.χ. ανακυκλώσιμα) υλικά, στις ελεγχόμενες χωματερές λειτουργούν ως κίνητρο για την απόρριψή τους σ’ αυτές αντί την προώθησή τους για ανακύκλωση. Πολλοί εισηγούνται όπως επιβληθούν άμεσα αυξημένα τέλη σε όλες τις ελεγχόμενες χωματερές, ώστε να οδηγηθούν τα αξιοποιήσιμα υλικά σε άλλες μορφές διαχείρισης, π.χ. στην ανακύκλωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να επιβληθούν αυξημένα τέλη στις χωματερές για την απόρριψη αξιοποιήσιμων αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.038, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Βορόκληνης στη Λάρνακα έχει δημιουργήσει με λαμπτήρες επί της πλαγιάς λόφου που δεσπόζει της κοινότητας μία φωτεινή επιγραφή με το όνομα της κοινότητας. Τυγχάνει να έχω δει αυτή τη φωτεινή επιγραφή και μου έχει θυμίσει -τηρουμένων των αναλογιών- το έγκλημα των Τούρκων στον Πενταδάκτυλο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο χώρος ανήκει στο Τμήμα Δασών και επισήμως χαρακτηρίζεται ως “δασική γη”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως αυτή η γη χαρακτηρίζεται ως “κρατικό δάσος” και αν υπήρξε αδειοδότηση για τοποθέτηση της φωτεινής επιγραφής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.039, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η δέσμευση για επιχορήγηση του 80% του αποχετευτικού στον Ύψωνα θα συνεχίσει να ισχύει και μετά την πιθανή μετεξέλιξη της κοινότητας σε δήμο.

Παρακαλώ επίσης όπως επιβεβαιώσει αν το πιο πάνω θέμα περιλαμβάνεται στις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.040, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να απορρίψει το αίτημα της Σχολικής Εφορείας Κολοσσίου, η οποία εισηγείται όπως το νέο περιφερειακό λύκειο Κολοσσίου πάρει το όνομα του πολιούχου αγίου της περιοχής και ονομαστεί “Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου”. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είναι όπως το σχολείο ονομαστεί “Περιφερειακό Λύκειο Κολοσσίου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.041, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μείωση των θέσεων σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2011-2012 στην επαρχία Λεμεσού.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει σημαντικό αριθμό παιδιών και κατ’ επέκταση και τις οικογένειες τους, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και βοήθεια κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε δημοτικά σχολεία, αλλά και σε σχολεία της μέσης και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των παιδιών της επαρχίας, ο αριθμός των σχολικών βοηθών πρέπει να αναθεωρηθεί από 95 σε 130 για τη δημοτική εκπαίδευση και από 48 σε 75 για τη μέση εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.042, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περίκλειστα οικόπεδα στις αστικές περιοχές και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την επίλυσή του. Συναφώς, παρακαλώ ενημερώστε μας για το πού βρίσκεται η προώθηση του θέματος του αστικού αναδασμού από το αρμόδιο υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.043, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από διάφορους τοπικούς φορείς και αρχές ζητείται πιεστικά η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για επιβολή εξώδικων προστίμων από δήμους και κοινότητες, με σκοπό τον έλεγχο του φαινομένου της αυθαίρετης και ανεξέλεγκτης τοποθέτησης ταμπέλων και διαφημιστικών πινακίδων, γεγονός που προκαλεί οπτική και αισθητική ρύπανση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς τοποθετείται στο αίτημα αυτό και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.044, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του κράτους και της κοινοπραξίας “Ζήνων” για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε προεκλογική του επίσκεψη στο δήμο Λάρνακας και ενώπιον της Επιτροπής Ανάπτυξης είχε αναφέρει ότι η συμφωνία βρίσκεται στα τελικά της στάδια και επίκειται η σχετική υπογραφή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.045, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει τη δημιουργία δημοτικής αστυνομίας κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μια τέτοια απόφαση, που κινείται στη λογική της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και αναβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα είχε πολλαπλές θετικές συνέπειες. Η δημοτική αστυνομία θα μπορούσε να αναλάβει την άσκηση ελέγχου σε θέματα τροχαίας κίνησης, στάθμευσης, καθαριότητας, αγορανομίας, ηχορρύπανσης, ενώ θα μπορούσε να λειτουργεί και ως τουριστική αστυνομία, κάτι που αποτελεί επιτακτικό αίτημα ιδίως των τουριστικών δήμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση η προοπτική δημιουργίας δημοτικής αστυνομίας στην Κύπρο και η ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Ένωσης Δήμων Κύπρου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.046, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου “Beau Rivage” στην παραλιακή περιοχή Πύλας παραμένει εδώ και τρία χρόνια εγκαταλελειμμένο. Έχω δεχτεί αρκετές καταγγελίες ότι το κτιριακό αυτό συγκρότημα έχει γίνει άντρο παράνομων δραστηριοτήτων. Μου έχει αναφερθεί συγκεκριμένα ότι στους χώρους του βρίσκουν καταφύγιο τοξικομανείς και γίνεται συστηματική διακίνηση και χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών εξάρτησης. Πραγματοποίησα επιτόπια επίσκεψη και μπορώ και προσωπικά να επιβεβαιώσω ότι οι καταγγελίες αυτές σε μεγάλο βαθμό ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των φαινομένων παρανομίας σε μια τόσο πολυσύχναστη τουριστική περιοχή, στην οποία μάλιστα συχνάζουν πολλοί νέοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.047, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το νέο ολυμπιακών προδιαγραφών σκοπευτήριο Λάρνακας έχει αποπερατωθεί. Εκκρεμεί ωστόσο η εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι αναγκαίος για τη λειτουργία του. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, έχει παρουσιαστεί πρόβλημα με τη διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού μέσω της προσφυγής στην Αναθεωρητική Επιτροπή Προσφορών. Η περαιτέρω καθυστέρηση στην προμήθεια του εξοπλισμού απειλεί με ακύρωση τη φιλοξενία των πανευρωπαϊκών αγώνων σκοποβολής για το 2012. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν εξαιρετικά δυσάρεστη για τη Λάρνακα και την Κύπρο δεδομένου ότι στη διάρκεια των αγώνων αναμένεται να φιλοξενηθούν πέραν των χιλίων αθλητών, συνοδών, δημοσιογράφων και προπονητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, για τον προσδοκώμενο χρόνο εγκατάστασης των μηχανημάτων, για το κόστος προμήθειας, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της δυσάρεστης περίπτωσης ακύρωσης των πανευρωπαϊκών αγώνων σκοποβολής του 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.048, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από σειρά επαφών που πραγματοποίησα μετά τις βουλευτικές εκλογές έχω διαπιστώσει ότι ένας σημαντικός αριθμός κοινοτήτων δυσανασχετεί έντονα με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος ανακύκλωσης των σκυβάλων τους, το οποίο επιμερίζεται πολλές φορές και σε άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τη διαδικασία υπολογισμού των τελών ανακύκλωσης και τον έλεγχο που ασκεί το κράτος,

2. τις δυνατότητες συγκράτησης του κόστους,

                    3. τους πιθανούς τρόπους ανακούφισης συμπολιτών μας με χαμηλά ή ελάχιστα εισοδήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.049, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Μου έχει προσφάτως καταγγελθεί ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει εκδώσει εγκύκλιο με την οποία απαγορεύεται το ψάρεμα με καλάμι στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συγκεκριμένη καταγγελία ευσταθεί και, εάν ναι, ποιοι οι λόγοι που επέβαλαν την έκδοση μιας τέτοιας εγκυκλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.050, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι καθυστερεί ακόμη περισσότερο η κατασκευή του νέου τερματικού καυσίμων στην περιοχή Βασιλικού, παρά την ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του κράτους και του δήμου Λάρνακας που προέβλεπε μεταξύ άλλων τη μέχρι το 2010 αποπεράτωση του νέου τερματικού καυσίμων και τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων του παλαιού διυλιστηρίου και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή του νέου τερματικού καυσίμων;

2. Πότε τελεσίδικα αναμένεται η αποπεράτωσή του;

3. Ποιο θα είναι το συνολικό του κόστος;

4. Πότε επιτέλους αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την παραλιακή ζώνη της Λάρνακας;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.051, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πριν από τις βουλευτικές εκλογές είχαμε ενημερωθεί ότι ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και ότι μάλιστα εξευρέθη κονδύλι για την έναρξη των εργασιών εντός του 2011.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε πρόκειται τελεσίδικα να αρχίσουν οι εργασίες για την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, τι περιλαμβάνουν τα σχέδια επέκτασης και ποιο θα είναι το τελικό κόστος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.052, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρόνο έναρξης των εργασιών συντήρησης του κολυμβητηρίου Λάρνακας, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την υγρασία και τη διάβρωση, και τοποθέτησης νέου περιφράγματος στην περίμετρό του για τη στοιχειώδη προστασία του, καθώς και για την προστασία των αθλουμένων από τη ρίψη απορριμμάτων και άλλων αντικειμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.053, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η κοινότητα Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της έκτασής της και των περιουσιών των κατοίκων, που φτάνει το 40%, εντάσσεται στο Σχέδιο “Φύση 2000” με μηδενικές δυνατότητες ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κοινότητα έχει μεγάλες προοπτικές ορθολογιστικής οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, ώστε να μη μηδενιστεί η αξία της ακίνητης περιουσίας των κατοίκων και να υποβαθμιστεί κατ’ επέκταση η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.054, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου που προβλέπει για την πρόσληψη και κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, οποιοδήποτε πρόσωπο που απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε η αστυνομία αναφορικά με την απόρριψη αναμμένων σπίρτων ή τσιγάρων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις και καταδικάστηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.055, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ζητήσει να τους παραχωρηθεί η μέγιστη δυνατή έκταση στους χώρους στάθμευσης και τα ελικοδρόμια κυρίως στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά και της Πάφου. Το ενδιαφέρον αφορά συγκεκριμένη επιχειρησιακή ομάδα της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για σκοπούς ασκήσεων ή επιχειρήσεων στην περιοχή, δεδομένου και των εξελίξεων στη Συρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εγκρίθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία η παραχώρηση των χώρων στάθμευσης των αεροδρομίων και ελικοδρομίων της Κύπρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η παραχώρηση των αεροδρομίων και ελικοδρομιών της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.056, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα η ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετώντας σχετική έκθεση του Σέρβου βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Μίλος Αλιγκρούντιτς, κάλεσε με ψήφισμά της όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να διερευνήσουν την πιθανότητα χορήγησης του δικαιώματος ψήφου από το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποτελούν ανησυχητικές ενδείξεις για την πορεία της δημοκρατίας στην Ευρώπη αφενός η συνεχιζόμενη γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και αφετέρου η ολοένα και πιο χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, η οποία οδηγεί στον εντονότερο εκτοπισμό των νέων από την πολιτική διαδικασία. Ένα συναφές θέμα είναι και η παροχή του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από το δέκατο όγδοο έτος, όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί υπόψη του η ευρωπαϊκή πραγματικότητα για το θέμα της ηλικίας και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αν έχει πληροφορηθεί για το τελευταίο ψήφισμα της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και αν προτίθεται να καταθέσει σύντομα σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.057, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στα κράτη μέλη προθεσμία δύο μηνών, για να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της σχετικά με την επιβολή ποινικών κυρώσεων κατά της θαλάσσιας ρύπανσης και άλλων περιβαλλοντικών αδικημάτων. Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η Κύπρος δεν το έχει πράξει ακόμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο για εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, καθώς και πότε οι αρμόδιες αρχές προτίθενται να το καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.058, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αξιολογούνται οι προσφορές που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οίκους για την ανέλκυση και απομάκρυνση του φορτίου αμιάντου από την είσοδο του λιμανιού Λεμεσού και την τελική διάθεσή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προδιαγραφές και οι όροι που έχουν τεθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την ανέλκυση, απομάκρυνση και τελική διάθεση του φορτίου αμιάντου και αν και οι έξι προσφοροδότες τηρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της Αρχής, καθώς και αν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.059, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτικής φύσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.060, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι της Λάρνακας παρέχονται στρατιωτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες σε Καναδούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι δραστηριότητες που διεξάγονται;

2. Τι είδους απόβλητα παράγονται ή δημιουργούνται από αυτές τις δραστηριότητες; Τηρούνται οι πρόνοιες για την επεξεργασία των σχετικών αποβλήτων;

3. Γίνονται αποσυναρμολογήσεις οπλικών συστημάτων;

4. Διακινούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας βιολογικά ή χημικού χαρακτήρα οπλικά συστήματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.061, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά την πρακτική που ακολουθείται στα δημόσια σχολεία κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους αναφορικά με τα αχρησιμοποίητα βιβλία.

Γνωρίζουμε ότι μέρος των βιβλίων αυτών ανακυκλώνεται. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα βιβλία που δεν αποστέλλονται για ανακύκλωση; Ποίο είναι το κόστος των βιβλίων τα οποία δε χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και κατέληξαν είτε στους κάδους ανακύκλωσης είτε αλλού;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.062, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το σχολείο το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Λευκωσίας και εξυπηρετεί παιδιά που νοσηλεύονται εκεί δεν παραμένει ανοικτό και τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού ο σκοπός που υπάρχει το σχολείο σε αυτό το νοσηλευτήριο είναι, για να εξυπηρετεί το άρρωστο παιδί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.063, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην πληρωμή των επηρεαζόμενων κατόχων πολυδύναμων σκαφών σύμφωνα με το σχέδιο απόσυρσης και πότε υπολογίζεται να γίνει η εν λόγω πληρωμή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.064, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που προέκυψε με την έναρξη της προπονητικής περιόδου της εθνικής ενόπλων πετόσφαιρας. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν ότι η εθνική ενόπλων πετόσφαιρας δεν απαρτίζεται μόνο από στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και από πολίτες οι οποίοι, όπως φαίνεται, θα ακολουθήσουν την ομάδα στο ταξίδι της στη Βραζιλία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως εξετάσει το ζήτημα και ενημερώσει τη Βουλή για το ποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ενόπλων πετόσφαιρας και κατά πόσον ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.065, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε προτάσεις για αυστηρούς κανονισμούς σε σχέση με τη λειτουργία των σαρωτών σώματος στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπο των σαρωτών σώματος στην ανθρώπινη υγεία. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συσκευών στην υγεία των επιβατών και στα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαχθεί και ποια είναι τα πορίσματα της έρευνας αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν χρησιμοποιούνται στα κυπριακά αεροδρόμια σαρωτές σώματος ή αν σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.066, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά για το θέμα της αξιοποίησης των δομών των ειδικών σχολείων και της ανάγκης επέκτασης του σχολικού ωραρίου (ολοήμερο), του θερινού σχολείου και των θεραπειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.067, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός, για να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ενδεχόμενη πρόθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την προτεινόμενη διαμόρφωση του οδικού δικτύου στην περιοχή υπόγειας διάβασης “Μαυρέλλη” στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού-Πάφου, η οποία παραβιάζει το υφιστάμενο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.068, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απόφαση του δήμου Γερμασόγειας να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων με τα οποία θα συνδεθεί η οδός Δωδεκανήσου με το βοηθητικό δρόμο που εφάπτεται βορείως του παρακαμπτηρίου και συνδέει οικιστικές περιοχές του δήμου Γερμασόγειας και του δήμου Αγίου Αθανασίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής, από ανακοίνωση του δήμου και σχετική επιστολή, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2011, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς το διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχουν ενημερωθεί ότι ο δήμος προχωρεί σε σχεδιασμό του έργου και προωθεί την απαλλοτρίωση των επηρεαζόμενων κτημάτων για επανακατασκευή των προσβάσεων. Η σύνδεση του δρόμου αυτού είναι ανεπιθύμητη για τους κατοίκους της οδού Δωδεκανήσου λόγω της οχληρίας και της τροχαίας κίνησης που δημιουργείται από τις εκατοντάδες των αυτοκινήτων που διακινούνται καθημερινά διά της συγκεκριμένης οδού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως εξετάσει το εν λόγω ζήτημα και ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο είναι απαραίτητη η υλοποίηση του πιο πάνω σχεδίου ή, εάν όχι, κατά πόσο θα μπορούσε να βρεθεί άλλη εναλλακτική λύση η οποία δε θα επηρέαζε το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.069, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα οι ρωσικές τελωνειακές αρχές επέστρεψαν στην Ιαπωνία μία παρτίδα οχημάτων λόγω υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας. Ακόμα, πιο πρόσφατα εντοπίστηκε βοδινό κρέας στην Ιαπωνία με πολύ υψηλά ραδιενεργά κατάλοιπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται τέτοιου είδους έλεγχοι ραδιενέργειας στα εισαγόμενα προϊόντα από την Ιαπωνία και ποια είναι τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.070, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να απαγορεύσει τις εισαγωγές σπόρων και φασολιών από την Αίγυπτο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2011, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι σπόροι μοσχοσίταρου που εισήχθησαν από τη χώρα αυτή ευθύνονται για την πρόσφατη επιδημία του βακτηρίου “E.coli” στη Γερμανία και άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι όλοι οι σπόροι μοσχοσίταρου που έχουν εισαχθεί στην Ευρώπη μετά το 2009 από την αιγυπτιακή εταιρεία η οποία φέρεται να είναι η πηγή της μόλυνσης πρέπει να αποσυρθούν και να εξεταστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος έχει σταματήσει τις εισαγωγές σπόρων μοσχοσίταρου και φασολιών από την Αίγυπτο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν έχουν αποσυρθεί οι σπόροι μοσχοσίταρου που εισήχθησαν στην αγορά από την Αίγυπτο μετά το 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.071, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις εκσκαφές για την ανέγερση μεγάλου εμπορικού κέντρου στην Κάτω Πάφο, στην περιοχή των παλιών αποθηκών ΚΕΟ, εντοπίστηκαν αρχαιότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και αν έλαβαν μέτρα για την προστασία των αρχαιοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.072, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί WWF και “Oceana” υποστηρίζουν, με επιστολή που απέστειλαν στις αρμόδιες κυπριακές και ευρωπαϊκές αρχές, ότι η περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στο οικόπεδο 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου εμπίπτει σε προστατευόμενη ζώνη, καθώς εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο βουνό της Μεσογείου, ο “Ερατοσθένης”, όπως ονομάζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των μη κυβερνητικών οργανισμών ότι η περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις για φυσικό αέριο εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη αναφορικά με τις γεωτρήσεις για φυσικό αέριο στο οικόπεδο 12 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.073, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα πρόσφατα έχει ψηφιστεί και έχει απαγορευτεί διά νόμου η συμμετοχή ζώων σε τσίρκο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για την απαγόρευση της συμμετοχής ζώων σε τσίρκο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.074, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 5 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νομοθετική τροποποίηση της Οδηγίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν εθνικούς περιορισμούς στην καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί υπόψη του η καινούρια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν βάσει αυτής προτίθεται να προχωρήσει σε επιβολή προσωρινού εμπάργκο σε όλους τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κηρύσσοντας την Κύπρο ελεύθερη ζώνη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.075, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ραντάρ της στρατιωτικής βάσης Τροόδους παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να το αντικαταστήσει με καινούριο σύστημα ραντάρ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.076, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χριστάκη Τζιοβάνη

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, καθώς επίσης αν υπάρχει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασής του.

Δεδομένου ότι στο νοσοκομείο υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις, η λειτουργία του τομογράφου καθίσταται πιο εύκολη. Παράλληλα, η ανάγκη για άμεση εγκατάσταση τομογράφου προκύπτει και από το γεγονός ότι κατά την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω της κατακόρυφης αύξησης των περιστατικών που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.077, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην κατασκευή του εγγεγραμμένου δρόμου που ενώνει το δρόμο Σωτήρας προς Αγία Παρασκευή με το δρόμο Σωτήρας προς Παραλίμνι και περνά διά μέσου των τεμαχίων 266, 267, 268, 263, 181 182, 180, 183, 179, 178, 177, 188 της κοινότητας Σωτήρας (Κτηματολογικό Σχέδιο 2-287-377, Τμήμα 5), πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η κατασκευή του και αν υπάρχει σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2011 για το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.078, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης των πυρομαχικών ή άλλων επικίνδυνων στρατιωτικών υλικών στα στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τηρούνται τα πρότυπα φύλαξης των επικίνδυνων υλικών με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή; Εάν ναι, υπάρχει τεκμηρίωση των συνθηκών φύλαξης και μπορεί αυτή να δοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων;

2. Υπάρχει κίνδυνος για τις κατοικημένες περιοχές; Πώς αυτός αντιμετωπίζεται;

                    3. Ποια είναι η απόσταση από τις αποθήκες φύλαξης των εν λόγω υλικών σε κάθε στρατόπεδο μέχρι τα γειτνιάζοντα σπίτια, όσον αφορά κάθε κοινότητα της                     ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.079, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί αιτητές δανείων από τον Κυπριακό Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ενώ έχουν εγκριθεί, έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν μπορούν να εισπράξουν τη χορηγία του στεγαστικού προγράμματος για τις κοινότητες που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης. Έχω γίνει αποδέκτης συγκεκριμένων παραπόνων από κατοίκους της περιοχής Τηλλυρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καταβάλλονται οι χορηγίες του στεγαστικού προγράμματος για τις κοινότητες που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης, αν παρά το γεγονός αυτό πρόκειται να αρχίσει η καταβολή δόσεων για τα δάνεια και, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι καθυστερήσεις, πώς επηρεάζεται η οικονομία της μικρής κλίμακας αυτών των κοινοτήτων, αφού περιορίζονται οι οικοδομικές εργασίες και μειώνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας όχι μόνο για το ανειδίκευτο προσωπικό που υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, αλλά και για το εκπαιδευμένο προσωπικό των μικροβιοτεχνιών (π.χ. πελεκάνους, τεχνίτες, κτίστες κτλ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.080, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων στην επαρχία Λάρνακας προτίθεται να χρησιμοποιήσει για σκοπούς ύδρευσης ένα παλιό δίκτυο αμιαντοσωλήνων. Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δε χρησιμοποιούνται για πολύ καιρό οι αμιαντοσωλήνες, αποσπώνται ίνες αμιάντου. Σημειώνεται ότι πάντα το Τμήμα Υδάτων χρησιμοποιούσε τη συνεχή ροή σε αμιαντοσωλήνες ως επιχείρημα, για να διασκεδαστούν οι ανησυχίες για παρουσία αμιάντων σε πόσιμο νερό. Στην περίπτωση της χρήσης των πεπαλαιωμένων και σε πολύχρονη αχρηστία σωλήνων του δικτύου στις Αγκλεισίδες θα προκύψουν προφανώς κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία για την απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου να χρησιμοποιήσει έναν παλιό αγωγό από αμιαντοσωλήνες και ποια ήταν η αντίδρασή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.081, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν δικαιωθεί και έχουν πάρει σχετικές αποζημιώσεις οι συμπατριώτες μας οι οποίοι υπέστησαν τεράστιες ζημιές από την τουρκική εισβολή, αλλά, λόγω του ότι η περιουσία τους είναι στη Νεκρή Ζώνη, δε θεωρούνται πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.082, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, το νομοσχέδιο που αφορά τη δημιουργία Συμβουλίου Περιβάλλοντος, που είχε κατατεθεί στις 12 Οκτωβρίου 2006 και συζητήθηκε σε δεκαπέντε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, αποσύρθηκε από την κυβέρνηση στις 29 Ιανουαρίου 2009 χωρίς να δοθεί ποτέ εξήγηση και αιτιολόγηση της απόσυρσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που κρίθηκε ότι απαιτείτο επανεξέταση του αρχικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκ νέου επανεξέταση του νομοσχεδίου και πότε προγραμματίζεται να επανακατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.083, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε τον έπαρχο Πάφου, ο οποίος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εγκύκλιο του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών για μείωση τελών που επέβαλλε κατά περίπου €1 εκατομ. Με βάση την εγκύκλιο, η οποία εξυπηρετούσε επιχειρηματίες εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, οι έπαρχοι καλούνται να μη λαμβάνουν υπόψη στην επιβολή τελών άδειας οικοδομής την αξία των ανεμογεννητριών και των κινητών μερών τους, αλλά ουσιαστικά να λαμβάνουν μόνο υπόψη τις τσιμεντένιες βάσεις επί των οποίων θα τοποθετούνται οι ανεμογεννήτριες. Ο έπαρχος Πάφου επέμεινε στην επιβολή τέλους περίπου €1,4 εκατομ. και η εταιρεία που λειτούργησε το πάρκο στη Σουσκιού κατέβαλε μεν τα τέλη, αλλά προσέφυγε ενώπιον της δικαιοσύνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι θα απογίνουν οι άλλες αιτήσεις που αφορούν τη λειτουργία αιολικών πάρκων, αφού με βάση την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το δημόσιο μπορεί να εισπράττει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τους ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων υπό μορφή τελών άδειας οικοδομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.084, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσό που αναμένεται να εισπράξει η Κυπριακή Δημοκρατία από δάνεια ή άλλες οφειλές τρίτων προς το κράτος, π.χ. δάνεια προς τους δήμους, δάνεια προς τα συμβούλια αποχετεύσεων και προς τα συμβούλια υδατοπρομήθειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.085, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες και πόσες υποχρεώσεις έχει η Κυπριακή Δημοκρατία προς τρίτους οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο δημόσιο χρέος του κράτους (π.χ. οι εγγυήσεις που παρέχει για τα δάνεια των δήμων ή τα λεφτά που οφείλει για τις απαλλοτριώσεις).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.086, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2007 (Αρ. Φακ. 2.11.23.01), ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώνει τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου ότι ο δρόμος που οδηγεί προς το χώρο που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της κοινότητας Ακρωτηρίου είναι εγγεγραμμένος και ότι η ασφαλτόστρωση του δρόμου θα προωθηθεί άμεσα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υλοποίηση του έργου και

                   2. κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.087, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που δύναται να λάβει το υπουργείο του σχετικά με τα ακόλουθα προβλήματα που υπάρχουν στο στρατόπεδο της Παλόδειας στη Λεμεσό:

1. Τα υπόστεγα των πυρομαχικών βρίσκονται πλησίον των εξεταστηρίων πυρομαχικών, όπου εργάζονται ωρομίσθιοι, και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης.

2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων των πυρομαχικών παράγονται αναθυμιάσεις χωρίς να υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής καυσαερίων, με αποτέλεσμα η υγεία όλων όσοι εργάζονται εκεί να εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο.

                   3. Δεν υπάρχει εξαερισμός του χώρου στα εξεταστήρια πυρομαχικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.088, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι διενεργούνται κατασκευαστικά έργα σε γέφυρες στους αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο σκοπός των εν λόγω έργων; Η συντήρηση ή η επιδιόρθωση των γεφυρών;

2. Έχουν διαπιστωθεί κατασκευαστικά λάθη; Εάν ναι, πόσο επικίνδυνα είναι και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος; Αν αυτά έχουν ήδη ληφθεί, πόσο θα κοστίσουν στο δημόσιο;

3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών έργων σε όλες τις γέφυρες;

                   4. Σε ποιες γέφυρες θα διενεργηθούν επιδιορθώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.089, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νικόλα Παπαδόπουλου

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω γίνει δέκτης παραπόνων για την ακαταλληλότητα του κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στην ετήσια έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2009 αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει επισημάνει από το 2002 την επικινδυνότητα του κτιρίου. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχει γίνει ως προς την κατασκευή νέου κτιρίου και ούτε έχει προχωρήσει η αρχιτεκτονική μελέτη για την οποία κονδύλι ύψους €500.000 περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό για τα εξής:

1. Γιατί παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση;

2. Πόσο επικίνδυνο είναι τελικά το κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους;

3. Τι κάνουν ή τι προτίθενται να κάνουν τα αρμόδια υπουργεία για επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος;

Επιπρόσθετα και ανεξαρτήτως των όποιων ενεργειών και εργασιών προγραμματίζονται ή θα προγραμματιστούν, παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο μεριμνήσει άμεσα για την ασφάλεια των εργαζομένων στο κτίριο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.090, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νεοϊδρυθείσες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι νεοϊδρυθείσες σχολές, για να είναι σε θέση να εγγράψουν ξένους φοιτητές από Τρίτες Χώρες, πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα αξιολογημένα προγράμματα σπουδών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, για να αξιολογηθούν, πρέπει να λειτουργούν εκ των προτέρων με τη συμμετοχή φοιτητών. Από την άλλη, οι Κύπριοι φοιτητές, για να δικαιούνται κρατική χορηγία, πρέπει να συμμετέχουν σε αξιολογημένα προγράμματα. Οι δε φοιτητές Τρίτων Χωρών δεν μπορούν να εγγραφούν στα συγκεκριμένα προγράμματα προ της αξιολόγησης, λόγω της νομοθεσίας που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως, οι σχολές αυτές στερούνται οριστικά του δικαιωμάτος λειτουργίας.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όλα τα σημεία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.091, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Εγκυμονεί οποιουσδήποτε κινδύνους, πιθανότατα και έκρηξης, η κατάσταση εντός του σιλό της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στη Λεμεσό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να αναπτύσσονται εντός του σιλό;

                   2. Έχουν αλλαχθεί τα ειδικά φίλτρα που βοηθούν την αποσυμπίεση εντός του χώρου και ποτέ έχει γίνει αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.092, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αδειοδότηση του δεύτερου γηπέδου γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου;

2. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχει εξαγγελθεί η δημιουργία δεκατεσσάρων γηπέδων γκολφ στην υπόλοιπη Κύπρο και δεν έχει συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό η ελεύθερη Αμμόχωστος;

                    3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας του πρώτου γηπέδου γκολφ στην επαρχία Αμμοχώστου, το οποίο δεν εμπίπτει                     στην κατηγορία των δεκατεσσάρων γηπέδων γκολφ, αφού δεν υπάρχει οικιστική ανάπτυξη στην εν λόγω περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.093, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπογραφή των συμβολαίων για τη μαρίνα της Αγίας Νάπας, ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας και το σχετικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.094, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει το σύστημα της ηλεκτρονικής βίζας στις υπόλοιπες ρωσόφωνες χώρες πέρα από τη Ρωσία και κυρίως για την Ουκρανία, λόγω της προοπτικής αύξησης του τουριστικού ρεύματος από αυτές τις χώρες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής ανά χώρα με προτεραιότητα την Ουκρανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.095, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για επίσπευση της δημιουργίας προξενείου στο Κίεβο, πότε προτίθεται να το κάνει, καθώς και πότε τελικά θα λειτουργήσει πλήρως το προξενείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.096, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους έχουν μειωθεί τα κονδύλια προβολής κατά 70% από το αρχικό ποσό των €170.000 προς την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου;

2. Το κράτος προτίθεται να αυξήσει το ποσό αυτό ανάλογα με τη συνεισφορά της κάθε επαρχίας στο ακαθάριστο τουριστικό προϊόν;

3. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν τηρηθεί οι υποσχέσεις για αυξημένα κονδύλια;

                    4. Προτίθεται και, αν ναι, πότε να επαναφέρει το αρχικό κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.097, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της μαρίνας στο Παραλίμνι;

2. Έχουν συμπληρωθεί οι διαδικασίες;

3. Ποιοι οι λόγοι της εξάμηνης καθυστέρησης από τις αρμόδιες αρχές;

4. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το εν λόγω θέμα;

5. Πότε θα υλοποιηθεί;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.098, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αναβάθμιση του αθλητικού τουριστικού κέντρου στην Αγία Νάπα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της γης, που είναι προϋπόθεση για την επίλυση του θέματος της αναβάθμισης του αθλητικού κέντρου;

                     3. Ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα των επόμενων βημάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.099, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Διεξάγεται μελέτη σχετικά με την κατασκευή σιδηροδρόμου (τραμ) στην Κύπρο. Η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου έχει αδικαιολόγητα εξαιρεθεί από τη μελέτη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στην αναγκαία διορθωτική κίνηση, ώστε η όλη μελέτη να είναι ολοκληρωμένη, και τους λόγους για τους οποίους έχει εξαιρεθεί η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου από τους αρχικούς σχεδιασμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.100, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το πρόβλημα με τις ναυλωμένες πτήσεις από τη Μόσχα προς το αεροδρόμιο της Λάρνακας εξακολουθεί να υπάρχει. Ο αριθμός των ναυλωμένων πτήσεων που πραγματοποιείται από τη Μόσχα προς τη Λάρνακα είναι πολύ μικρός, δεν ικανοποιεί τη ζήτηση και μάλιστα προκαλεί τις έντονες αντιδράσεις των τουριστικών πρακτόρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται το κράτος να φιλελευθεροποιήσει τις αφίξεις ναυλωμένων πτήσεων από τη Ρωσία προς τη Λάρνακα, προκειμένου να καλύπτονται οι τουριστικές ανάγκες και να μην προκαλείται αυτή η ταλαιπωρία των τουριστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.101, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι Θαλασσινές Σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο είναι από τους πιο αξιοθαύμαστους φυσικούς χώρους της Κύπρου. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να αναβαθμίσει το συγκεκριμένο χώρο, στο πλαίσιο ποιου προγράμματος προτίθεται να πετύχει την αναβάθμισή του, καθώς και ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται στην αναβάθμιση αυτή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.103, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανέγερση αμφιθεάτρου στην περιοχή “Κάβο Γκρέκο” και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.102, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει καταγράψει όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου; Αν ναι, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί σχετικός κατάλογος.

2. Έχει ετοιμάσει την κατάλληλη περιγραφή υπό μορφή οδηγού για ενημέρωση των τουριστών; Αν δεν το έχει πράξει, πότε προτίθεται να το πράξει και πότε αυτός θα είναι έτοιμος;

3. Πόσοι από αυτούς τους χώρους είναι προσβάσιμοι στο κοινό και ποιοι είναι αυτοί;

                    4. Ποιοι είναι οι μη προσβάσιμοι χώροι και πότε θα δημιουργηθεί πρόσβαση για τον κάθε έναν ξεχωριστά;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.104, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση, προκειμένου να προωθήσει την αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Κατεχόμενης Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Πόσα συνέδρια και παρόμοιες εκδηλώσεις διοργανώνει το κράτος σε ετήσια βάση; Πόσα από τα κυβερνητικά συνέδρια διεξάγονται στη Λευκωσία και πόσα στις άλλες επαρχίες και μεταξύ άλλων στο Πολιτιστικό Κέντρο Κατεχόμενης Αμμοχώστου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.105, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του κολυμβητηρίου στη Δερύνεια, τους λόγους της καθυστέρησης και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανέγερσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.106, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των υποσχέσεων για ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στο Παραλίμνι, καθώς και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.107, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημα του δήμου Παραλιμνίου για διάθεση κρατικής γης για τη δημιουργία αθλητικών γηπέδων στον Πρωταρά και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αιτήματος, ώστε να ανταποκρίνεται θετικά ο δήμος Παραλιμνίου στην αυξημένη ζήτηση καθόδου αθλητικών ομάδων στην Κύπρο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.108, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε σχέση με το θέμα της διαδικασίας θεώρησης/άδειας εισόδου σε φοιτητές από τρίτες χώρες για ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν έχουν αξιολογημένα προγράμματα σπουδών, αλλά είναι νομίμως εγγεγραμμένες στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και επιθεωρούνται τακτικά από το υπουργείο, όπου και καταβάλλουν τέλη επιθεωρήσεως.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να τοποθετηθεί και να απαντήσει σε όλα τα σημεία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.109, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πτηνοτροφεία μέχρι το τέλος του χρόνου υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τις κλωβοστοιχίες τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέτρα λαμβάνει η αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τους πτηνοτρόφους για την εφαρμογή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.110, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης του σήματος των τηλεοπτικών καναλιών από τους εγκλωβισμένους μας στο Ριζοκάρπασο και Αγία Τριάδα, τι μέτρα λαμβάνει το κράτος και πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.111, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσεων που υπέβαλαν εταιρείες στο σχέδιο προώθησης ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κύπρο, πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν και κατά πόσο υπάρχει ο κίνδυνος να μην αξιοποιηθεί το κονδύλι για το εν λόγω σχέδιο, γιατί βάσει του σχεδίου δίνονται τέσσερις μήνες για την υλοποίηση του προγράμματος από τις εταιρείες, επομένως, εάν θα αρχίσουν από το Σεπτέμβριο, δε θα προφτάσουν, αφού η τελευταία ημερομηνία για υποβολή τιμολογίων προς το Γενικό Λογιστήριο είναι η 10η Δεκεμβρίου 2011.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.112, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η επανακατασκευή του χορτοτάπητα του Αθλητικού Κέντρου Παραλιμνίου, κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι, πόσο είναι αυτό και πότε υπολογίζεται να γίνουν οι εν λόγω βελτιώσεις.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.113, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για δόκιμους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς την Τρίτη 19/7/11 στο Λύκειο Βεργίνας έχουν παρατηρηθεί ανεπίτρεπτα φαινόμενα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους εισήλθαν άτομα με πολιτική ενδυμασία στη συγκεκριμένη αίθουσα και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνομίλησαν με κάποιους από τους υποψηφίους;

                    2. Για ποιους λόγους διαχωρίστηκαν οι εξεταζόμενοι στρατιώτες και είκοσι τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν στην Αθαλάσσα, για να παρακαθίσουν εκεί στις εν                     λόγω εξετάσεις, και με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.114, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα γίνεται διάκριση σε βάρος του αεροδρομίου Λάρνακας σε σχέση με το αεροδρόμιο της Πάφου. Το θέμα προέκυψε μετά από εξαγγελία σχεδίου κινήτρων από την κυβέρνηση και το διαχειριστή του αεροδρομίου για παραχώρηση πρόσθετης χορηγίας, της τάξης των είκοσι πέντε ευρώ ανά επιβάτη, σε αερογραμμές που καθιστούν το αεροδρόμιο της Πάφου ως βάση των αεροσκαφών τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη νομική βάση αυτού του κινήτρου και τη νομική βάση της προνομιακής μεταχείρισης σε βάρος του αεροδρομίου της Λάρνακας και κατά πόσο μπορεί με αυτό τον παρεμβατισμό να επηρεάζεται η αρχή της ελεύθερης διακίνησης από και προς τα αεροδρόμια, ώστε οι αερογραμμές από μόνες τους να επιλέγουν τα αεροδρόμια.

Επιπλέον, να πληροφορήσει κατά πόσο θα εφαρμοσθούν τα ίδια ακριβώς μέτρα και στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και, εάν ναι, πότε θα γίνει αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.115, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξαγγελθείσα ανάπτυξη της κυπριακής φιλοξενίας ως προτύπου με την ονομασία Κυπριακό Φ”, για τις εργασίες που έχουν γίνει, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εξαγγελίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.116, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί, ώστε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του τουριστικού πακέτου “all inclusive” στην τουριστική βιομηχανία και ποια μέτρα προτίθεται το κράτος να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του. Στην περίπτωση που διαπιστώνονται θετικές προοπτικές, ποιες είναι αυτές και πώς τις αξιοποιεί, ως επίσης και κατά πόσο έχει διεξαχθεί σχετική μελέτη και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά της.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.117, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις του εδαφίου (β)(1) του άρθρου 30, καταπολέμηση των διακρίσεων (προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου του 2010 [Ν. 118(1)2010], που προνοεί τη σταδιακή αύξηση των ποσοστών των προγραμμάτων τους τουλάχιστον κατά 5%, πέραν των δελτίων ειδήσεων, που θα καθίστανται προσβάσιμα σε άτομα με οπτική ή ακουστική αναπηρία;

2. Πώς προσεγγίζονται από το υπουργείο και τις αρμόδιες αρχές που εποπτεύει οι εισηγήσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών που αφορούν:

α. την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία των διαδικτυακών χώρων και εφαρμογών που διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού (Web Content Accessibility Guidelines 2.0-WCAG 2.0), στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑΑ, όπως έγινε σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης;

                             β. την υιοθέτηση της μεθόδου “audio description” και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης, για να διευρυνθεί η προσβασιμότητα                              των ατόμων με αναπηρία στα οπτικοακουστικά μέσα;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.118, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Έχω ενημερωθεί από φοιτητές και γονείς ότι παρατηρείται αύξηση των τιμών στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου, η οποία ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται σε σχετικό διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2010.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει παράβαση του διατάγματος, καθώς και για τον τρόπο που προτίθεται να δράσει το αρμόδιο υπουργείο, σε περίπτωση που διαφανεί πως υπάρχει παράβασή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.119, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Οι διάφορες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην Ελλάδα θα έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση των θέσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και τη σύμπτυξη και κατάργηση τμημάτων. Η εξέλιξη αυτή ίσως επηρεάσει μεγάλο αριθμό Ελληνοκυπρίων που εξασφάλισαν θέση σε αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τώρα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει περίπτωση τα άτομα αυτά να επηρεαστούν και, αν ναι, κατά πόσο έγιναν ή θα γίνουν διαβήματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.120, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού στα καινούργια κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πόλης Χρυσοχούς και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα αυτονόμησης του ενιαίου συστήματος κλιματισμού των 17 κελιών, έτσι ώστε να εξοικονομείται ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, αν η ανάγκη κλιματισμού/εξαερισμού υφίσταται σε ένα μόνο κελί, το σύστημα/ζώνη πρέπει να λειτουργεί και για τα 17 κελιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.121, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη για την ασφάλεια εισόδου-εξόδου σε ανεγειρόμενο πρατήριο βενζίνης στη λεωφόρο Ευρώπης στην Πάφο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.122, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 6 Ιουλίου 2011 υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέοι κανόνες για τη σήμανση των τροφίμων. Η ενεργειακή αξία, οι περιεχόμενες ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού θα είναι ορατές και γραμμένες με σαφήνεια στις συσκευασίες των τροφίμων, ώστε να μπορούν να τις εντοπίζουν ευκολότερα οι καταναλωτές. Παράλληλα, οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι οι πληροφορίες για ουσίες με αλλεργιογόνο δράση πρέπει να παρέχονται και για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, όπως για παράδειγμα για τα τρόφιμα που πωλούνται σε εστιατόρια ή καντίνες. Τέλος, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δε θα παραπλανώνται από την παρουσίαση της συσκευασίας των τροφίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ετοιμάζεται νομοσχέδιο που να καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση των τροφίμων, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

2. Ετοιμάζεται νομοσχέδιο που να καθορίζει τον τρόπο διάθεσης των πληροφοριών για ουσίες με αλλεργιογόνο δράση για τα τρόφιμα που πωλούνται σε εστιατόρια και καντίνες;

                   3. Ετοιμάζεται νομοσχέδιο που να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές δε θα παραπλανώνται από την παρουσίαση της συσκευασίας των τροφίμων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.123, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σκοπεύει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να εισαγάγει το μάθημα των αγγλικών από την Α΄ τάξη δημοτικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ήταν οι λόγοι της απόφασής του να εισαγάγει το μάθημα των αγγλικών από την Α΄ τάξη δημοτικού και αν έχει γίνει η απαραίτητη έρευνα που θα δικαιολογεί την απόφαση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.124, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.009.05.01.472, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου, πληροφορήθηκα ότι το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, που αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλελειμμένο στο χώρο του παλιού γενικού νοσοκομείου, δεν είναι κηρυγμένο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ως διατηρητέο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να κηρύξει το πρώτο κτίριο γραφείων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου ως διατηρητέο, αφού έχει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και σημαντικό ιστορικό χαρακτήρα, αφού ήταν το πρώτο κτίριο μετεωρολογίας και στέγασε τον πρώτο σταθμό μετεωρολογικών μετρήσεων στο νησί μας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.125, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκτακτη πρόσληψη χωρομετρών/σχεδιαστών και τεχνικών στη χωρομετρία και τη χαρτογραφία. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτει κάποιος, προκειμένου να ενταχθεί στον κατάλογο για έκτακτη πρόσληψη και βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται η μοριοδότηση αυτών που βρίσκονται στον κατάλογο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.126, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Την 21η Απριλίου 2011 η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με επιστολή της ενημέρωσε τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Παλόδειας ότι δεν είναι δυνατό να προωθηθεί το αίτημα για επέκταση του κοιμητηρίου της κοινότητας, καθώς οι απόψεις του επαρχιακού λειτουργού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού παραμένουν αρνητικές. Σύμφωνα με την επιστολή, ο λόγος της αρνητικής απόφασης καταγράφεται σε άλλες σχετικές επιστολές και συνίσταται στο ότι το κοιμητήριο βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη με υψηλό συντελεστή δόμησης και η επέκτασή του θα επηρεάσει την ανάπτυξη των άλλων τεμαχίων. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου, φαίνεται ότι η απόφαση του επαρχιακού λειτουργού του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού αλλάζει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι σχετικές πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και, εάν ναι, για ποιους λόγους έχει αλλάξει το σκεπτικό της προηγούμενης απόφασης, καθώς οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη της αίτησης εξακολουθούν να υφίστανται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.128, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το υφιστάμενο προσωπικό της αστυνομίας που έλαβε μέρος στα γεγονότα της 11ης Ιουλίου στη ναυτική βάση “Ευάγγελος Φλωράκης” χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Έχει παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη συμπεριφορά σε αριθμό ατόμων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προσφερθεί ψυχολογική, ιατρική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στήριξη στα εν λόγω άτομα, εάν ναι, πότε έχει δοθεί και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να προσφερθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.131, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το κυπριακό κράτος προχώρησε πρόσφατα στην αγορά νέων ελικοπτέρων για τις ανάγκες της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ωστόσο έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου πληροφορίες αναφορικά με τις πραγματικές δυνατότητες των ελικοπτέρων αυτών. Συγκεκριμένα, μου έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα:

1. Όταν χρειάστηκε να γίνει συντήρηση κάποιων ηλεκτρονικών μερών του ενός ελικοπτέρου, διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα εξαρτήματα ήταν μεταχειρισμένα και είχαν τύχει συντήρησης παλαιότερα. Έφεραν μάλιστα και σχετικές σφραγίδες από τις παλαιότερες αυτές συντηρήσεις.

2. Πολλά από τα ανταλλακτικά, τα οποία αγοράστηκαν μαζί με τα ελικόπτερα, είναι μεταχειρισμένα και όχι καινούρια.

3. Η προκήρυξη των προσφορών προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι τα ελικόπτερα θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα ανύψωσης κάδων νερού βάρους τεσσάρων τόνων για σκοπούς πυρόσβεσης. Ωστόσο, λέγεται ότι δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε το μισό από το αρχικά προβλεπόμενο βάρος.

Παρακαλώ συναφώς τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι εν λόγω πληροφορίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.135, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η δολοφονική έκρηξη στο Μαρί έφερε στην επιφάνεια με τον πιο τραγικό τρόπο κενά και αδυναμίες στη λειτουργία του συστήματος της κρατικής μηχανής. Εδώ και χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις δεσμεύονταν για την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι ένα τέτοιο βήμα θα αποτελούσε κίνηση στην κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης του εν λόγω σώματος. Κι ενώ η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμπλήρωσε τη διεξοδική συζήτηση του νομοσχεδίου που η κυβέρνηση κατέθεσε για την αυτονόμηση και αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αίφνης αυτό αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για επαναφορά του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μετά την τραγωδία στο Μαρί έχει γίνει κατανοητό ότι τώρα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για την αυτονόμηση και αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να επαναφέρει το θέμα στη Βουλή.»

Απάντηση


 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων