Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.001, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς ζητεί την οικονομική στήριξη του κράτους για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής. Το κόστος του έργου είναι υπερβολικά υψηλό, καθιστώντας αδύνατη την αποπληρωμή του με τα τέλη τα οποία θα επιβληθούν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του υπουργείου σχετικά με το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.002, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για δημιουργία παραλιακού τουριστικού δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.003, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Κατά την επίσκεψή μου πρόσφατα (Ιούνιος 2008) στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, το δημοτικό συμβούλιο Πόλεως Χρυσοχούς έθεσε το πρόβλημα στελέχωσης σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς. Είχα λάβει απάντηση υπ’ αριθμόν 23.06.009.02.100 στις 6 Δεκεμβρίου 2007 από τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τον τρόπο που σκόπευε το εν λόγω υπουργείο να λύσει το πιο πάνω πρόβλημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προσληφθεί νέο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.004, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ενημερώθηκε για την πρόταση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου για ίδρυση και λειτουργία στη Λάρνακα Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. η πρόταση αυτή τυγχάνει της στήριξης της κυβέρνησης,

2. υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,

                              3. εάν ναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της συγκεκριμένης πρότασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.005, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ψευδά για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής πεζοδρομίων κατά μήκος της λεωφόρου Λευκωσίας-Λάρνακας.

Αναφέρεται ότι δόθηκε υπόσχεση για κατασκευή πεζοδρομίων στην κοινότητα Ψευδά ως αντισταθμιστικό μέτρο λόγω της γειτνίασης της κοινότητας με πεδίο βολής της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.006, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ψευδά ζητά τη μετακίνηση των κτηνοτροφικών μονάδων από την υφιστάμενη κτηνοτροφική περιοχή σε καινούρια κτηνοτροφική περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.007, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για διαχωρισμό οικοπέδων για άπορες οικογένειες σε χαλίτικη γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.008, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για ηλεκτροδότηση της καινούριας κτηνοτροφικής ζώνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.009, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για δημιουργία πάρκου δίπλα από το δημοτικό σχολείο της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.010, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η κοινότητα Ψευδά ζητά επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής του δρόμου Ψευδά-Λυμπιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.011, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για εγγραφή αγροτικών δρόμων στην κοινότητα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.011, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ψευδά για εγγραφή αγροτικών δρόμων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.012, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πολύ πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Αλβανία σε μια πολύ ορθή προσπάθεια αναβάθμισης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αλβανίας. Διαβεβαίωσε μάλιστα τους συνομιλητές του για την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στη διάρκεια των συνομιλιών τέθηκε στην αλβανική πλευρά το θέμα του σεβασμού των ανθρώπινων, πολιτικών, θρησκευτικών και εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Αλβανίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.013, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από επαναπατρισθέντες Κυπρίους οι οποίοι ζούσαν σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικότερο παράπονό τους είναι ότι δε δικαιούνται να λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη, σε αντίθεση με όσους έχουν επαναπατρισθεί από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο χορήγησης κοινωνικής σύνταξης στους επαναπατρισθέντες Κυπρίους οι οποίοι έζησαν σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.014, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής για δημιουργία εκδρομικού χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.015, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Ορεινής για δημιουργία κοιμητηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλού Χωριού Ορεινής για εγγραφή αγροτικών δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Μαχαιρά μέχρι τη Μάντρα του Καμπιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.018, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα για ασφαλτόστρωση του δρόμου Λυθροδόντα-Λευκάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.019, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Λυθροδόντα είναι η επίσπευση των διαδικασιών για την εκτέλεση των ήδη προγραμματισμένων έργων, όπως του πάρκου, της ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας και της αναπαλαίωσης του ελιόμυλου και αλευρόμυλου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.020, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Λυθροδόντα μάς έθεσε αίτημα για αύξηση των κρατικών κονδυλίων προς την κοινότητα.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.021, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για παραχώρηση δανείου, με στόχο την αποπεράτωση της Β΄ φάσης του κοινοτικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.022, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Μαλούντας για κατασκευή πεζοδρομίων στο δρόμο που συνδέει τα χωριά Κλήρου-Μαλούντα-Αρεδιού. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος οδηγεί στο Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.023, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Μαλούντας για βελτίωση της κοίτης του ποταμού που περνά μέσα από την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.024, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για εγγραφή του δρόμου Φικάρδου-Κλήρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.025, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών στην ευρύτερη δασική περιοχή της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.026, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού.

Ο πυροσβεστικός σταθμός είναι καίριας σημασίας, αφού θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινοτήτων, οι οποίες μάλιστα γειτνιάζουν με πυκνές δασικές εκτάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.027, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η αναβάθμιση του περιφερειακού υγειονομικού κέντρου είναι ένα από τα πάγια αιτήματα της κοινότητας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η άποψή του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.028, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επιπρόσθετη περίφραξη με προστατευτικό κιγκλίδωμα του φράγματος Κλήρου-Ακακίου-Μαλούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.029, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κλήρου για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.030, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Κλήρου είναι η επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής περιφερειακού δημοτικού σχολείου, το οποίο θα καλύπτει τις κοινότητες Κλήρου - Καλού Χωριού - Γουρρίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.031, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Η κοινότητα Κλήρου ζητεί στελέχωση του αστυνομικού σταθμού της με επιπρόσθετη αστυνομική δύναμη.

Το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό του σταθμού ανέρχεται σήμερα στα οκτώ άτομα, τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της περιφέρειας Κλήρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αναφορικά με το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.032, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το Μάρτιο του 2008 να διορίσει τεχνική επιτροπή σχετικά με την ετοιμασία και την έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος, την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων και των όρων συμβολαίου για την υλοποίηση των έργων της ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων Λευκωσίας και Κερύνειας. Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του αυτή καθόριζε ως τέτοιο χώρο το τεμάχιο με αριθμό 5507 φ/σχ. ΧΧΧΙ/63.w1, Τμήμα Β΄, στην Αγλαντζιά, που ανήκει στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο αποφασίστηκε να αγοραστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης αυτής και γιατί δεν προηγήθηκε η εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων για την προτεινόμενη ανάπτυξη, για την ακριβή αξιολόγηση των επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο και τη διαμόρφωση ρυθμίσεων αναβάθμισης του οδικού δικτύου, όπως εισηγήθηκε το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Το κοινοτικό συμβούλιο Τσερίου ζητεί τον περιορισμό της όποιας περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανικής ζώνης Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση του έργου ανάπλασης της πλατείας στην κοινότητα Τσερίου και πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αύξηση της κρατικής συνεισφοράς για την απαιτούμενη δαπάνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για μετακίνηση του πεδίου βολής της Εθνικής Φρουράς σε περιοχή που δε θα είναι κοντά σε κατοικημένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Απαλλοτριώσεις που έγιναν στην κοινότητα Τσερίου για σκοπούς δημιουργίας μικρού αεροδρομίου προς χρήση υπό ιδιωτών έχουν ακυρωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν παράνομες επεμβάσεις από κυβερνητικά τμήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η δημιουργία κτηνοτροφικής περιοχής μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για ανέγερση και λειτουργία γυμνασίου στην κοινότητα .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών  »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσερίου για σχεδιασμό και κατασκευή κοινοτικού γηπέδου .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.041, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυβέρνηση αποφάσισε το 2007 να προχωρήσει στη μελέτη ενός φιλόδοξου Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό. Είχε μάλιστα ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων φορέων για τον εμπλουτισμό και διαμόρφωση της κυβερνητικής πρότασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διάλογος για την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Πολιτισμό »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.042, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μάρτιο του 2001 η κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη δημιουργία επιτροπής μελέτης για τη σύσταση Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού με στόχο την ενιαία διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και την πνευματική-καλλιτεχνική πρόοδο της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των εργασιών της επιτροπής μελέτης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών της»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.043, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Αίτημα της κοινότητας Τσερίου είναι η μετακίνηση της κτηνοτροφικής μονάδας η οποία βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της κοινότητας και η κατάργηση των δύο κτηνοτροφικών ζωνών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.044, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Τσερίου για μετατροπή της Βιομηχανικής Ζώνης Τσερίου από κατηγορία Β2 σε κατηγορία Β1.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.045, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Με την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στην κοινότητα Τσερίου πολλά τεμάχια γης έχουν ενταχθεί σε ζώνες προστασίας. Τούτο έχει δημιουργήσει την αντίδραση των κατοίκων του Τσερίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.046, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου στην κοινότητα Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.047, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης του ρυθμιστικού σχεδίου του κεντρικού δρόμου της κοινότητας Τσερίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.048, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρόσφατή του συνεδρίαση στο Στρασβούργο (Μάιος 2008) ασχολήθηκε με δύο πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Καταρχάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση του ευρωβουλευτή Johames Blokland σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεσης για “μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση”. Στα πλαίσιά της τίθενται για πρώτη φορά και δεσμευτικά όρια για τις εκπομπές αερίων στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, δηλαδή σε εμπορικά πλοία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γίνονται ειδικές αναφορές στη Μεσόγειο.

Η Κύπρος σε μια “μεγάλη ναυτική δύναμη” στον ευρωπαϊκό χώρο οφείλει να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία και να μη βρίσκεται ενώπιον τετελεσμένων γεγονότων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί αυτές τις εξελίξεις και αν έχουν ληφθεί (και ποια είναι αυτά) μέτρα, για να μη βρεθεί ο “κυπριακός στόλος” σε δύσκολη κατάσταση και καταληφθεί εξ απροόπτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.049, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, στα πλαίσια της πιο αποτελεσματικής προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει στην εκπόνηση προτύπων που αναφέρονται στις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επίσης, εκπονούνται πρότυπα που αναφέρονται στις τεχνικές μετρήσεις για τον ακουστικό θόρυβο, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τα θέματα ασφάλειας που αφορούν τις ανεμογεννήτριες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πρότυπα που έχει εκπονήσει η αρμόδια τεχνική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα εφαρμόζονται στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.050, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.01.452, τον Ιούνιο του 2007 είχαν ετοιμαστεί τα έγγραφα προσφορών για αποκατάσταση του σκυβαλότοπου στην Αγία Μαρινούδα της επαρχίας Πάφου, αφού είχε ήδη ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη για το έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του σκυβαλότοπου Αγίας Μαρινούδας, πότε δηλαδή θα ανακοινωθούν οι όροι του διαγωνισμού και θα προκηρυχθούν οι σχετικές προσφορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.051, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους για τους οποίους δεν παραχώρησε τίτλους ιδιοκτησίας σε εξήντα πέντε πρόσφυγες στο συνοικισμό του Καψάλου στη Λεμεσό και πότε προτίθεται να παραχωρήσει τους συγκεκριμένους τίτλους.

2. Κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει πρόγραμμα αφαίρεσης των αμιάντων από προσφυγικά υποστατικά στον Κάψαλο και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος.

3. Κατά πόσο προτίθεται το κράτος να αποκαταστήσει την αδικία που προκαλείται σε βάρος κατόχων τίτλων διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες.

                    4. Τα αποτελέσματα αναλύσεων που έχουν γίνει από το κράτος με σκοπό την αντοχή των κτιρίων στον προσφυγικό οικισμό του Καψάλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.052, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το ύψος των αποζημιώσεων που έχει ήδη επωμιστεί ή υπολογίζει να επωμιστεί το κράτος από απαλλοτριώσεις κτιρίων εντός του δήμου Λεμεσού που αφορούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

2. Κατά πόσο έχουν γίνει ή θα γίνουν έρευνες για:

α. το συνολικό κόστος απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθεί,

β. τις επιπτώσεις στην εμπορικότητα της Λεμεσού από την κατάργηση των καταστημάτων και τη μετατροπή τους σε γραφεία,

γ. τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό από την αυξημένη διακίνηση φοιτητών,

δ. τον τρόπο αντιμετώπισης της ανυπαρξίας χώρων στάθμευσης στο κέντρο της Λεμεσού και

                             ε. τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών για φοιτητικές εστίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.053, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σύμφωνα με το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, στον άξονα προτεραιότητας 3, που αφορά την “ποιότητα της ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας”, και ειδικότερα στο μέτρο 3.2., που αφορά τη “διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου”, προσδιορίζονται ως δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης από την πρόσκληση για τη συγκεκριμένη κατηγορία έργων οι επαρχιακές διοικήσεις και αποκλείονται ουσιαστικά οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει η πιο πάνω δυσμενής διάκριση για αξιοποίηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών, αλλά και κονδυλίων για αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος των κοινοτήτων της υπαίθρου, διατήρηση του πληθυσμού της και επαναδραστηριοποίηση νέων ανθρώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.054, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου για αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Συνεδριακού Κέντρου Λευκωσίας και του ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, τα οποία παραμένουν αδρανή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι χώροι για πολιτιστικές, συνεδριακές και άλλες εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα της Κύπρου είναι ανεπαρκέστατοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.055, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το οδοντικό αμάλγαμα, που περιέχει υδράργυρο, χρησιμοποιείται στα σφραγίσματα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ υποστηρίζει πως κατά τη διαδικασία της τοποθέτησης και αφαίρεσης ενός σφραγίσματος απελευθερώνονται ατμοί υδραργύρου. Το ίδιο συμβαίνει και κατά το μάσημα, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία.

Ο υδράργυρος μπορεί να έχει νευροτοξικές επιπτώσεις στο νευρικό σύστημα των παιδιών και των εμβρύων. Σ’ αυτό συμφωνούν και οι δύο επιστημονικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνουν μάλιστα πως οι ατμοί υδραργύρου που απελευθερώνονται απορροφούνται μέσω της εισπνοής από τους πνεύμονες, όπως επίσης και ότι η εισπνοή πολύ υψηλών συγκεντρώσεων υδραργύρου μπορεί να προκαλέσει βρογχίτιδα κα πνευμονία και να επηρεάσει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη έκθεση μπορεί να επηρεάσει τα νεφρά και το εσωτερικό του στόματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο αυτές οι εκθέσεις και μελέτες και αν πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε προληπτικά μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.056, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο κυκλοφορεί ένα πολύ δραστικό φυτοφάρμακο με την εμπορική επωνυμία “Furatan”. Όπως πληροφορούμαι, είναι πιο δραστικό, και συνεπώς επικίνδυνο, από το περιβόητο “Lanate”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες στις δηλητηριάσεις ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται και μέχρι πότε η κυκλοφορία του “Furatan” στην Κύπρο, αν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί και αν ελέγχεται η χρήση του ως φονικού δηλητηρίου για κατοικίδια ζώα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.057, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα προτίθεται να πάρει μετά το πρόσφατο επεισόδιο βίας στο Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού για προστασία των εργαζομένων στις κυβερνητικές υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.058, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπορία κατοικίδιων ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών. Λειτουργούν ήδη στη χώρα μας πάρα πολλά καταστήματα πώλησης ζώων, πουλιών, ιχθύων και ερπετών, χωρίς να υπάρχει ένα επαρκές, ικανοποιητικό και ασφαλές νομικό πλαίσιο που να συνάδει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το παγκόσμιο δίκαιο για την προστασία των ειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να καταθέσει σύντομα ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.059, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου η κατάσταση στους υπεραστικούς δρόμους της Κύπρου είναι προσβλητική. Πρόκειται για έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Καθ’ όλο το μήκος των βασικών αρτηριών, αλλά και σε δρόμους σε περιοχές της υπαίθρου με πυκνή τροχαία κίνηση έχουμε εντοπίσει χιλιάδες τόνους απορριμμάτων.

Προφανώς, πρόκειται για το αποτέλεσμα της απαράδεκτης πολιτιστικής συνήθειας των εποχούμενων Κυπρίων, και ίσως κάποιων ξένων τουριστών, να απορρίπτουν αδιακρίτως τα απορρίμματα από τα διερχόμενα αυτοκίνητα ή λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια με βάση τον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμο του 1992 (Ν. 19(Ι)/1992) που αφορά την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.060, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρώτη φάση της επιχείρησης μεταφοράς νερού από την Ελλάδα, σημαντική ποσότητα υπερχλωριωμένου νερού διοχετεύτηκε στον υδροφορέα Γερμασόγειας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Θεμιστοκλή Λέκκα, διευθυντή του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα παραπροϊόντα χλωρίωσης είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της διοχέτευσης του υπερχλωριωμένου νερού στον υδροφορέα Γερμασόγειας στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.061, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το κτίριο της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα και ως εκ τούτου έχει αποφασιστεί η κατεδάφισή του. Στον ίδιο χώρο προβλέπεται η ανέγερση νέου γυμνασιακού συγκροτήματος, για το οποίο ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε να ζητηθούν προσφορές την άνοιξη του 2008.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το χρονοδιάγραμμα κατεδάφισης της Διανέλλειου Τεχνικής Σχολής;

2. Πότε πρόκειται να ζητηθούν προσφορές για την ανέγερση του νέου Διανέλλειου Γυμνασίου, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και γιατί σημειώνεται χρονική καθυστέρηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.062, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί η μετακίνηση της κτηνοτροφικής περιοχής Πολεμιδιών και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω μετακίνηση σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.063, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, λόγω της λειψυδρίας, παρουσιάστηκε το φαινόμενο μεγάλα φράγματα της Κύπρου, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε βιότοπους εξαιρετικής οικολογικής σημασίας, να ξεραίνονται εντελώς. Βασικό στοιχείο της οικολογικής αλυσίδας του υγροβιότοπου των φραγμάτων είναι η ιχθυοπανίδα, η οποία δυστυχώς οδηγείται σε πλήρη αφανισμό με την ξήρανση των φραγμάτων. Δυστυχώς, φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για αντιμετώπιση της περίπτωσης πλήρους ξήρανσης των φραγμάτων και σωτηρία της σημαντικής ιχθυοπανίδας.

Τέτοια σχέδια μπορούσε να περιλαμβάνουν έγκαιρη περισυλλογή με δίχτυ των περισσότερων ψαριών, πριν το φράγμα μετατραπεί σε επικίνδυνο βάλτο. Ακόμα και ειδικές τεχνικές δεξαμενές μέσα στο φράγμα θα μπορούσε να κατασκευαστούν, για να καταφύγουν σε αυτές τα ψάρια σε περιόδους ξηρασίας. Αντίθετα, οι αρμόδιοι άφησαν τα ψάρια να πεθάνουν και ύστερα τα έθαψαν μέσα στον πυθμένα του φράγματος, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή Οδηγία για τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων.

Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόνοια για εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης του κινδύνου εξαφάνισης της ιχθυοπανίδας από τα φράγματα κατά τη διάρκεια εξαιρετικής λειψυδρίας σαν αυτή που αντιμετωπίζει η χώρα μας την τελευταία χρονιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.064, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το Νόμο 142(Ι)/2006 που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ο οποίος ψηφίστηκε το 2006 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προνοείται η έκδοση σειράς διαταγμάτων, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Όπως έχω πληροφορηθεί, είκοσι τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου, από δεκατρία διατάγματα που προνοεί ο νόμος έχουν εκδοθεί μόνο δύο. Επιπλέον, ο νόμος προνοεί [άρθρο 6(4)] την έκδοση κανονισμού που θα καθορίζει τα προσόντα ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι στη συνέχεια θα εκδίδουν ανεξάρτητα τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έκδοση του εν λόγω κανονισμού και των διαταγμάτων και πότε αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.065, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρ’ όλο που πέρασε ένας και πλέον χρόνος, τα αίτια της μεγάλης καταστροφής στο Σαϊττά ακόμη δεν έχουν εξακριβωθεί. Εκ διαμέτρου αντίθετες είναι οι απόψεις του Τμήματος Δασών και της ΑΗΚ αναφορικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Το Τμήμα Δασών επιρρίπτει ευθύνες στην ΑΗΚ θεωρώντας ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τα καλώδιά της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη στην περίπτωση της πυρκαγιάς Σαϊττά κι αν επιτέλους θα πληρώσουν οι ένοχοι αυτής της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.066, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008 προέκυψε ένα σοβαρό θέμα αναφορικά με τη διάρθρωση και σύσταση της κυπριακής αποστολής στο Πεκίνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος της αποστολής στο Πεκίνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, πόσοι και ποιοι μετέβησαν στο Πεκίνο, με ποια κριτήρια και για ποιο σκοπό, καθώς και ποια ήταν η συνεισφορά τους στην προετοιμασία και εξυπηρέτηση των αθλητών μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές φρουταρίες και άλλα καταστήματα πώλησης φρούτων σε πολυσύχναστους δρόμους τα φρούτα και τα λαχανικά εκτίθενται σε χώρους με πολλά καυσαέρια, όπως φώτα τροχαίας ή πεζοδρόμια λεωφόρων. Η κοντινή απόσταση των φρούτων από τους δρόμους όπου υπάρχει πολύ καυσαέριο δημιουργεί υποψίες ότι πιθανόν να επηρεάζονται τα προϊόντα και τα τρόφιμα από τη ρύπανση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν γίνει χημικές αναλύσεις από το κρατικό χημείο για τον πιθανό επηρεασμό των φρούτων από τα καυσαέρια και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.068, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου στο οποίο έχουν δικαίωμα να αποταθούν οι αιτητές σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά τους από το Πρωτοβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως αναφέρει τις ασφαλιστικές δικλίδες που υπάρχουν σήμερα ως προς την ενημέρωση των πολιτών για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.069, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει και πότε να επεκτείνει το θεσμό της δωρεάν μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο και για τους μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.070, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Η εμπορία προσώπων είναι ένα σοβαρό διεθνές οργανωμένο έγκλημα, το οποίο παρουσιάζεται και στην Κύπρο. Με βάση τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμο, η αστυνομία έχει καθήκον την πρόληψη, αλλά και τη διερεύνηση όλων των αδικημάτων που προκύπτουν από το νόμο και την προώθησή τους για εκδίκαση από τα δικαστήρια.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων έχει αρμοδιότητα να διατηρεί αρχείο με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, να συλλέγει και να επεξεργάζεται σχετικές πληροφορίες, να συντονίζει τις ενέργειες όλων των επαρχιακών διευθύνσεων και άλλων τμημάτων/υπηρεσιών, να διεξάγει και να λαμβάνει μέρος σε επιχειρήσεις, να συνεργάζεται και να συμβουλεύει τους ανακριτές των υποθέσεων, να ενεργεί ως συντονιστής μεταξύ Νομικής Υπηρεσίας και ανακριτών, να επικοινωνεί με θύματα, όπου ενδείκνυται, και να διεξάγει συνεντεύξεις, να παρακολουθεί την πορεία διερεύνησης των υποθέσεων μέχρι και την εκδίκασή τους, να μεριμνά για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, να λαμβάνει μέρος σε επιτροπές όπου συζητούνται τα θέματα και να συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες όπως τη EUROPOL, την INTERPOL κ.ά. Επίσης, από ό,τι έχω ενημερωθεί, πολλές φορές χειρίζεται τα θύματα, μέχρι να αναλάβει το Γραφείο Ευημερίας.

Το 2007 το γραφείο χειρίστηκε εκατόν είκοσι οκτώ υποθέσεις και αναγνωρίστηκαν πενήντα τέσσερα θύματα. Το Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της αστυνομίας στελεχώνεται από τρεις μόνο λειτουργούς (μία υπαστυνόμο και δύο αστυνομικούς), που δουλεύουν ώρες γραφείου με βάση το κυβερνητικό ωράριο. Το γραφείο δεν καλύπτεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως με σύστημα βάρδιας, όπως θα έπρεπε, δεδομένης και της φύσης των αδικημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, για να δώσει περισσότερη βαρύτητα στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, ειδικά όσον αφορά τη στελέχωση και το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.071, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πρόσφατα εμφανίστηκαν διάφορες επιχειρήσεις με τον τίτλο “online casino” και, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όσοι θέλουν, μπορούν να παίζουν σε καζίνο μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται δηλαδή για μικρογραφία καζίνων, εφόσον η κυπριακή νομοθεσία απαγορεύει τη λειτουργία καζίνων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και γιατί δεν επεμβαίνουν οι αρχές, για να σταματήσουν μια εξόφθαλμη παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.072, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πολιτείες των ΗΠΑ, την ευθύνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων αναλαμβάνει ειδικό αστυνομικό σώμα (animal police). Στην Κύπρο, δυστυχώς, η εφαρμογή της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων έχει ανατεθεί σε κυβερνητική υπηρεσία, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η οποία είναι επιφορτισμένη με πολλά άλλα πολύ σοβαρότερα καθήκοντα που αφορούν την κτηνοτροφία των παραγωγικών ζώων και την ασφάλεια των ζωικών τροφίμων και ζωοτροφών. Τα πρόσφατα γεγονότα (αφθώδης πυρετός, νόσος των πτηνών, αφλατοξίνες, τρομώδης νόσος κ.λπ.) καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα των θεμάτων με τα οποία είναι επιφορτισμένες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Επίσης, ένα μέρος του περί Σκύλων Νόμου, που αφορά τις ευθύνες των ιδιοκτητών σκύλων, ελέγχεται από τους δήμους και τις κοινότητες, όμως έχει αποδειχθεί ότι αυτοί δε διαθέτουν ούτε τα μέσα ούτε τη διάθεση να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και η Κύπρος κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως η κόλαση των ζώων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η σκέψη να προωθηθεί η δημιουργία και στην Κύπρο ειδικής αστυνομικής μονάδας επιφορτισμένης με την εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν τα κατοικίδια ζώα και την ευημερία των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.073, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα επισκέφθηκα την περιοχή της παράνομης, εξ όσων πληροφορήθηκα, μονάδας παρασκευής έτοιμου μπετόν επί του παλιού δρόμου Κοφίνου-Λάρνακας, παρά το χωριό Αγκλεισίδες. Η οχληρία, η ρύπανση και τα προβλήματα ασφάλειας είναι εμφανή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα τερματιστεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση και πότε θα απομακρυνθεί το παράνομο συνεργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.074, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αποχετευτικό σύστημα της κοινότητας Αγκλεισίδων βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη αχρηστία και προκαλεί ρύπανση, ίσως και μόλυνση, και μεγάλη οχληρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η επισκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων του χωριού Αγκλεισίδες, η ανακατασκευή και η αναβάθμισή του και εάν προβλέπεται η επέκτασή του, για να καλύπτει το σύνολο του χωριού, καθώς και η συμπλεγματοποίησή του με γειτονικές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.075, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2008, στην ερώτηση 23.06.009.02.331 του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου, σχετικά με το πρόγραμμα κατασκευής αφαλατικών εργοστασίων, καταγράφεται ένα σχέδιο κατασκευής μονάδων αφαλάτωσης με βάση πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 [Νόμος αρ. 102(Ι) του 2005], που αφορά στην εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχεδίων ή προγραμμάτων που περιλαμβάνουν έργα για τα οποία απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σχέδιο αυτό έπρεπε να τύχει περιβαλλοντικής μελέτης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία, ούτως ώστε να προχωρήσει ολοκληρωμένα και με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις το πρόγραμμα των μονάδων αφαλάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.076, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται σοβαρά η μεταφορά της τελετής ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων από τα ΚΕΝ σε χώρους γηπέδων. Νομίζω ότι η θετική εμπειρία από την περίπτωση της Λεμεσού πρέπει να παραδειγματίσει τους αρμοδίους. Φαίνεται ότι η ορκωμοσία των νεοσυλλέκτων σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, π.χ. Παφιακό, ΓΣΖ, θα απαμβλύνει πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα και θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την ταλαιπωρία των οικείων των νεοσυλλέκτων, αλλά και των στρατιωτικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προβληματίζεται για τη χαοτική κατάσταση που δημιουργείται στο ΚΕΝ Λάρνακας και στο ΚΕΝ Αναρίτας κατά την ημέρα της ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων της Β΄ ΕΣΣΟ και εάν υπάρχουν σχέδια για μεταφορά της τελετής σε μεγάλα αθλητικά κέντρα ή ποδοσφαιρικά γήπεδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.077, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Ζαπάλο ο οποίος ξεκινά από τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Απόλλωνα και καταλήγει στο αλιευτικό καταφύγιο των ψαράδων Επισκοπής και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.078, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ετοιμασίας του Ρυθμιστικού Σχεδίου για τη Λεωφόρο Μακαρίου (δρόμος Πάφου-Χλώρακα-Κισσόνεργας).

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί συνδέει τις κοινότητες της δυτικής περιοχής Πάφου με την πόλη της Πάφου, και ως εκ τούτου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.079, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Στη διάρκεια των επαφών μας με πολίτες, μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και με τον Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι αρκετοί από τους αιτητές λαμβάνουν απαντητική επιστολή ότι είναι δικαιούχοι, πράγμα που τους δημιουργεί προσδοκίες ότι πολύ σύντομα θα αποκτήσουν οικόπεδο ή στέγη. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σε αρκετές περιπτώσεις πληροφορούμαστε ότι περνούν πέντε και πλέον χρόνια χωρίς να υλοποιηθεί το αίτημά τους. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, όχι μόνο κρατά σε συνεχή αναμονή και ανυπομονησία τους επηρεαζομένους, αλλά και ανατρέπει τον προγραμματισμό είτε στη ζωή τους είτε στον προϋπολογισμό τους.

Υπό το πρίσμα των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό στους αντίστοιχους οργανισμούς σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση οικοπέδων ή στέγης αριθμητικά;

2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός τους για την επόμενη δεκαετία;

3. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν κατά χρονολογία και επαρχία, καθώς και πότε και πόσες αιτήσεις ετησίως αναμένεται να ικανοποιηθούν;

                   4. Τι προτίθεται να κάνουν, για να ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα ανωτέρω, ώστε αυτοί να γνωρίζουν πότε και αν τελικά θα ικανοποιηθεί                        το αίτημά τους και να μην υπόκεινται σε αυτή την απάνθρωπη διαδικασία της άγονης αναμονής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.080, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως γνωρίζουμε και σύμφωνα με δημοσιεύσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, η παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες που διαμένουν σε κατοικίες ή σε διαμερίσματα πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς οικισμούς θα διεκπεραιωνόταν τέλος του 2008.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται η πολυκατοικία Β, η οποία βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα, στο σχέδιο για παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες ενοίκους και, εάν ναι, πότε προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση των τίτλων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.081, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο διαθέτει δυναμικό επτά επιθεωρητών παγκυπρίως, οφείλει να επιθεωρεί δύο φορές το χρόνο οκτώ χιλιάδες ανελκυστήρες. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων αυξάνεται ραγδαία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιθεωρητές εκτός από τους ανελκυστήρες είναι υπεύθυνοι και για την επιθεώρηση χιλιάδων άλλων ειδικών μηχανημάτων, όπως για παράδειγμα ατμολέβητες και ανυψωτικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κατατεθούν στη Βουλή οι κανονισμοί που τροποποιούν τους περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας Κανονισμούς που ετοιμάζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ούτως ώστε να ρυθμιστεί η ανάθεση της περιοδικής επιθεώρησης ανελκυστήρων σε ειδικούς τεχνικούς από τον ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.082, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε στροφή των Κυπρίων προς τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι άσχετη με τις φορολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Όμως, η μετακίνηση σε μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα συνεπάγεται αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων, με συνεπακόλουθες επιπτώσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση και την εξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης της αντιπεριβαλλοντικής στροφής των Κυπρίων προς τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.083, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα επηρεαστεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς σε περίοδο κρίσης από τη μετακίνηση της αεροπορικής βάσης της Λακατάμιας και ιδιαίτερα του αεροδρομίου.

Το ερώτημα προκύπτει, διότι σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας ο Αρχηγός ΓΕΕΦ ζήτησε την κατανόηση των κατοίκων που γειτνιάζουν με την αεροπορική βάση και τόνισε “αυτή δεν μπορεί να μετακινηθεί, διότι είναι σημαντικός και καίριος ο ρόλος που θα διαδραματίσει επιχειρησιακά σε περίπτωση κρίσης”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.084, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα δημιουργηθεί κοινοτική πλαζ στην κοινότητα Μανδριών (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.085, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στην κοινότητα Ξυλοφάγου παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στο διαχωρισμό νέων οικοπέδων για τους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία διαχωρισμού νέων οικοπέδων για τους πρόσφυγες κατοίκους της Ξυλοφάγου;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαχωρισμού;

3. Πότε αναμένεται να δοθούν τα οικόπεδα στους δικαιούχους αιτητές;

4. Πόσα οικόπεδα προγραμματίζεται να διαχωριστούν και πόσες οικογένειες θα επωφεληθούν από αυτό το διαχωρισμό;

                    5. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, πόσες έχουν εγκριθεί και πόσες εκκρεμούν για έγκριση και με ποια κριτήρια θα                     παραχωρηθούν τα οικόπεδα στους πρόσφυγες δικαιούχους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.086, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα για απαλλοτρίωση τεμαχίου με σκοπό να ανεγερθούν γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου στο Ψάθι (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.087, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Ψάθι (επαρχία Πάφου) για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε σημεία όπου δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.088, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πρόθεση να στηρίξει την κοινότητα Ψάθι στα πιο κάτω αιτήματά της:

1. Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

                   2. Συντήρηση και διαμόρφωση του χώρου πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.089, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει η αναμενόμενη βελτίωση του δρόμου Κουκλιών-Αρχιμανδρίτας (επαρχία Πάφου), ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διακίνηση των κατοίκων της Αρχιμανδρίτας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.090, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω σχετικά με τουρκοκυπριακές περιουσίες στην κοινότητα Μανδριών (επαρχία Πάφου):

1. Θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η χρήση τουρκοκυπριακών περιουσιών από πρόσφυγες για επαγγελματικούς σκοπούς;

2. Κατά πόσο θα εγγραφούν δημόσιοι και αγροτικοί δρόμοι που επηρεάζουν τουρκοκυπριακούς κλήρους.

                    3. Υπάρχει πρόθεση να γίνουν τιτλοποιήσεις αυτοστεγάσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.091, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σχετικά με τη διαπλάτυνση δρόμου εντός της κοινότητας Αρχιμανδρίτας (επαρχία Πάφου), για τα πιο κάτω:

1. Γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος της κοινότητας για διαπλάτυνση του εν λόγω δρόμου;

                    2. Πότε θα ολοκληρωθεί η εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.092, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση να προωθηθεί η ανάπλαση του χώρου του Σπηλαίου των 318 Αγίων Πατέρων στην κοινότητα Αρχιμανδρίτας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.093, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτηση του κοινοτικού συμβουλίου Πολεμίου (επαρχία Πάφου) για σύναψη δανείου, ύψους €400.000, με κυβερνητική εγγύηση για επίστρωση των αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.094, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Πολεμίου (επαρχία Πάφου) για ανέγερση περιφερειακού υγειονομικού κέντρου στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.095, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει την πρόθεση να κάνει επέκταση των πολεοδομικών ζωνών της κοινότητας Κάτω Ακουρδάλειας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.096, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους ηλικιωμένους κατοίκους της Κινούσας (επαρχία Πάφου) με τη δρομολόγηση λεωφορείων για τη μεταφορά τους στην Πόλη Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.097, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα μπορούσε να υλοποιήσει τα έργα για την οδική ασφάλεια των κατοίκων της κοινότητας Νέων Δημμάτων (επαρχία Πάφου) που αφορούν το φωτισμό και την οριοθέτηση δρόμων εντός της κοινότητας, καθώς και την τοποθέτηση δεικτικών πινακίδων στον κύριο δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.098, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Νέων Δημμάτων (επαρχία Πάφου) από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη μετατροπή του σε κοινοτική αίθουσα και στη διαμόρφωση της πλατείας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.099, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μακούντας και Κινούσας (επαρχία Πάφου) πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην υδατοπρομήθεια των κοινοτήτων τους με την αξιοποίηση υφιστάμενων γεωτρήσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο και για τις δύο κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.100, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ικανοποιηθεί το αίτημα της Μακούντας (επαρχία Πάφου) για ανέγερση γραφείου του κοινοτικού συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.101, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια στη Μακούντα της επαρχίας Πάφου για την καθαριότητα του συνοικισμού των αθίγγανων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.102, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Γουδιού της επαρχίας Πάφου αντιμετωπίζουν προβλήματα που δημιουργούνται από τα όμβρια ύδατα που διοχετεύονται από αγροτικό δρόμο της κοινότητας προς τον κύριο δρόμο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα πάρει, για να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.103, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά η κοινότητα Γουδιού (επαρχία Πάφου) στην προσπάθεια αναπαλαίωσης των παλιών βρυσών της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.104, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του κύριου δρόμου που διασχίζει την κοινότητα Γουδιού (επαρχία Πάφου) για την ασφάλεια των πεζών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.105, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Χόλης της επαρχίας Πάφου αναφορικά με τη μετακίνηση της υδατοδεξαμενής σε πιο ψηλό σημείο για βελτίωση της πίεσης του υδρευτικού δικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.106, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η μετακίνηση της βιοτεχνικής περιοχής που βρίσκεται στα κοινοτικά όρια της κοινότητας Χρυσοχούς (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.107, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Οι κάτοικοι της Κοινότητας Μηλιούς (επαρχία Πάφου) αδυνατούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο με ταχεία σύνδεση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να λύσει το πρόβλημα σύνδεσης με τηλεπικοινωνίες που αντιμετωπίζει η κοινότητα Μηλιούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.108, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η βελτίωση των δρόμων Μηλιούς-Πάνω Ακουρδάλειας και Μηλιούς-Λουκρούνου, που επηρεάζουν την κοινότητα Μηλιούς της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.109, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να προσφέρει οικονομική βοήθεια στην κοινότητα Μηλιούς (επαρχία Πάφου) για την καθαριότητα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.110, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προσφέρει την απαραίτητη οικονομική βοήθεια στην κοινότητα Πάνω Ακουρδάλειας, ώστε να πραγματοποιηθεί η βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.111, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματα της κοινότητας Κάτω Ακουρδάλειας (επαρχία Πάφου) για τα πιο κάτω:

1. Κρατική βοήθεια για τη συντήρηση της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας της κοινότητας.

2. Κρατική βοήθεια για την αναπαλαίωση παλιού πηγαδιού της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.112, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Πολεμίου (επαρχία Πάφου) για τοποθέτηση κυρτωμάτων κατά μήκος του κύριου δρόμου της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.113, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου του κύριου δρόμου που διασχίζει την κοινότητα Πολεμίου (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.114, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση του κοινοτικού ιατρείου Μανδριών (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.115, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Μανδριών (επαρχία Πάφου) για άμεση κατασκευή ντιποζίτου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της κοινότητας σε υδατοπρομήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.116, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο απαγορευμένα φυτοφάρμακα πωλούνται ακόμα στην κυπριακή αγορά. Μάλιστα, πληροφορούμαι ότι τα φυτοφάρμακα αυτά παρασκευάζονται στην Κύπρο. Πρόκειται για το “Hortez” (δραστική ουσία paraquat) και το “Divan 100EC” (δραστική ουσία dichlovros). Η δικαιολογία που προβάλλεται για την παρασκευή και πώλησή τους είναι ότι τα φυτοφάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται ως βιοκτόνα για τη δημόσια υγεία και όχι στις φυτείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που εφαρμόζονται, ώστε να σταματήσει η διάθεση των απαγορευμένων φυτοφαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.117, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να ανεγείρει γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνική σχολή στην κοινότητα Λυμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.118, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο το υπουργείο του θα προχωρήσει σε άμεση αντισεισμική αναβάθμιση-βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Λυμπιών κι αν προτίθεται να προχωρήσει σε ανέγερση κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στο ίδιο δημοτικό σχολείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.119, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι από το 2005 δεν έχει παραχωρηθεί αύξηση μισθού στους υπαλλήλους του Τμήματος Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών, αν και ασκούν καθήκοντα και πέραν των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή άτομα χαμηλού μισθολογίου καλύπτουν εργασία ατόμων υψηλού μισθολογίου τα οποία έχουν αφυπηρετήσει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να αναδιοργανώσει το εν λόγω τμήμα και πότε, ως επίσης εάν πρόκειται να προχωρήσει σε προαγωγές ή σε αυξήσεις των μισθών των υπαλλήλων του τμήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.120, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους κατόχους προσφυγικών σπιτιών στη Λ φάση του οικισμού Μουτταγιάκας.

Όπως με έχουν πληροφορήσει, η εν λόγω έκταση έχει απαλλοτριωθεί από το κράτος και ως εκ τούτου θα μπορούσε η διαδικασία τιτλοποίησης να προχωρήσει απρόσκοπτα και σ’ αυτή την περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.121, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε θα θεσμοθετηθεί σύστημα επιχορηγημένων βιβλίων για τους φοιτητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.122, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση του απαράδεκτα χαμηλού επιδόματος σίτισης των Ελλαδιτών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.123, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις, για να ισχύει η φοιτητική ταυτότητα για σκοπούς δωρεάν εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και για μείωση στην τιμή των εισιτηρίων σε θέατρα και αθλητικές διοργανώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.124, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λαμβάνει, για να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον στις πληγείσες από τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού κοινότητες της Ορεινής Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.125, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ελέγχων που ασκεί στα σχολικά λεωφορεία και για τον αριθμό και το είδος των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.126, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.127, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της εξαγγελίας για ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών, καθώς και για το πώς τοποθετείται στο ενδεχόμενο εγκατάστασής της στην πόλη της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.128, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς τοποθετείται στο αίτημα των φορέων της Λάρνακας για μεταφορά της έδρας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.129, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης στην κοινότητα Κόρνου και πώς εξηγούνται τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.130, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τα χρονοδιαγράμματα μετακίνησης των γηπέδων αντισφαίρισης Λάρνακας,

2. το χώρο στον οποίο θα χωροθετηθούν και

                             3. τα μέτρα που λαμβάνονται για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου λιμένος Κιτίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.131, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πολλοί φυσιολάτρες καταγγέλλουν την ταχύτητα καταστροφής της θαμνώδους βλάστησης της παραδοσιακής κυπριακής χλωρίδας. Οι ανεμώνες, τα ματσικόριδα, τα σιμηλλούδκια κ.λπ. καταστρέφονται μαζικά. Σε λίγο τα αγριολούλουδα της Κύπρου θα είναι είδος σπάνιο. Ένας από τους λόγους καταστροφής είναι η μαζική εκχέρσωση για την οικιστική ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να περιληφθεί πρόνοια στους πολεοδομικούς κανονισμούς και στους όρους της οικοδομικής άδειας, ούτως ώστε να μεταφέρονται οι σπόροι και οι κόνδυλοι των αγριολούλουδων σε κατάλληλους χώρους πρασίνου/προστασίας των ιθαγενών και ενδημικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.132, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης για βελτίωση του δρόμου που οδηγεί από τον κύριο δρόμο προς την κοινότητα Πραιτωρίου και πότε αναμένεται η τελική ολοκλήρωση της διαδικασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.133, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Μετά από πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Τραχυπέδουλας, Κεδάρων και Πραιτωρίου, και οι τρεις κοινότητες μου εκφράσανε την έντονή τους διαφωνία για το σχέδιο εκρίζωσης αμπελιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση πριν τη λήψη τελικής απόφασης για το σχέδιο και κατά πόσο προγραμματίζεται επανεξέταση των προνοιών του σχεδίου μετά τις αντιδράσεις των αμπελουργών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.134, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται βελτιωτικά μέτρα για το δρόμο που συνδέει την κοινότητα Τραχυπέδουλας με αυτή των Κελοκεδάρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.135, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται αύξηση της οικονομικής βοήθειας για θέρμανση κατοικιών στις ορεινές κοινότητες, λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.136, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Οι κάτοικοι των Κεδάρων παραπονιούνται ότι υπάρχουν ημιτελείς εργασίες στο δρόμο που διασχίζει την κοινότητα και οδηγεί προς τα ορεινά θέρετρα, δυσκολεύοντας έτσι την πρόσβαση των κατοίκων σε ιδιωτικές περιουσίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.137, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Στην κοινότητα Τραχυπέδουλας παρουσιάζονται προβλήματα ως προς την ποιότητα του νερού των πηγών της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα πάρει, ώστε να καταστεί το νερό της κοινότητας κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.138, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Αναρίτας για κατάργηση της ζώνης προστασίας γύρω από το ΚΕΝ Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.139, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες πόσιμου νερού στην κοινότητα Αναρίτας, μετά τη μείωση που σημειώνεται στην παροχή προς την εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.140, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανόρυξη νέας γεώτρησης για την ενίσχυση της υδατοπρομήθειας της κοινότητας Πoμού, μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια ανόρυξης γεώτρησης μέσα στο Δάσος Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.141, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές μελέτες για την κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του κύριου δρόμου εντός της κοινότητας Πoμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.142, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ρουσφέτι και συγκεκριμένα για το πόσες καταγγελίες έχουν μέχρι σήμερα γίνει σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Επιπροσθέτως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δηλώσει κατά πόσο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία έχει συμβάλει στην πάταξη του φαινομένου του ρουσφετιού και, αν όχι, τι προτίθεται να πράξει επ’ αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.143, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους συγκεκριμένους λόγους στη δομή του Επαρχιακού Μουσείου Λάρνακας δεν υπάρχει αρχαιολογικός λειτουργός, όπως συμβαίνει στις δομές των υπόλοιπων αρχαιολογικών μουσείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.144, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Είναι γνωστό ότι σε περιόδους πετρελαϊκής κρίσης όλες οι αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν ειδική χρέωση σε κάθε επιβάτη, η οποία ονομάζεται “επίναυλος καυσίμων”. Οι Κυπριακές Αερογραμμές επέβαλαν “επίναυλο καυσίμων”, τον οποίο διαδοχικά αύξησαν. Η τιμή του πετρελαίου, που είχε ανέβει στα $147 ανά βαρέλι, σήμερα έπεσε στα $72 ανά βαρέλι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Κυπριακές Αερογραμμές μείωσαν ανάλογα τις χρεώσεις τους αυτές. Ακόμη και εάν άλλες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν μειώσει τους “επίναυλους καυσίμων”, δεν αποτελεί δικαιολογία, διότι οι Κυπριακές Αερογραμμές ανήκουν κατά 70% στο κράτος και συνεπώς πρέπει να εφαρμόζουν την κυβερνητική πολιτική προστασίας του Κύπριου καταναλωτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.145, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μαθητές υποχρεούνται να πληρώσουν ανάλογα με την κάρτα νοσηλείας που διαθέτουν οι γονείς τους ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας, στην περίπτωση που υποστούν οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά εντός των σχολικών χώρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να παραχωρήσει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε πρόκειται αυτό να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.146, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση της βασικής αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οφείλει να λάβει μέτρα που να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ασφάλισης και άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν οι φορείς εκμετάλλευσης να καλύψουν τις ευθύνες τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς και η αρμόδια αρχή δύναται να εκδίδει σχετικούς κανονισμούς και η αρμόδια αρχή δύναται να ανακτήσει το κόστος της πρόληψης ή αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη ρύπανση μέσω ασφάλισης ή άλλης εγγύησης που μπορεί να καθορίσει ο υπουργός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια μέτρα έχει λάβει, σύμφωνα με τον πιο πάνω νόμο, για την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς και συγκεκριμένα αν έχουν εκδοθεί οι κανονισμοί που αφορούν την ανάπτυξη ασφαλιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.147, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μελέτη που έγινε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καταδεικνύει ότι η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου αποτελεί την έκτη δυσμενέστερη περίπτωση της επαρχίας Λευκωσίας και χρειάζεται άμεσα να γίνει αποχετευτικό σύστημα, για το οποίο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έκανε προκαταρκτικό σχεδιασμό και η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους ανέρχεται σε €1.794.031,51.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου του αποχετευτικού της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.148, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία του πεδίου βολής Ξυντού δίπλα στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και η επίταξη δεκαέξι τετραγωνικών χιλιομέτρων γεωργικής γης της οδηγεί την κοινότητα στην καταστροφή για διάφορους λόγους, όπως οι ακόλουθοι:

(α) Απώλεια εισοδήματος για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

(β) Μόλυνση του περιβάλλοντος με τρομερά αυξημένα κρούσματα καρκίνου. Επειδή η διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης είναι πολύ χρονοβόρα και έχει και πάρα πολύ αυξημένο οικονομικό κόστος, το κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε περιβαλλοντική μελέτη με ιδιώτη μηχανολόγο περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να αναλάβει το οικονομικό κόστος της εν λόγω μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.149, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τον Ιούλιο του 2007 ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε στην Κύπρο ο θεσμός της λεγόμενης εναλλακτικής θητείας και της ειδικής στρατιωτικής θητείας. Έχει παρατηρηθεί ότι με την εφαρμογή του θεσμού αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων για αναστολή θητείας για διάφορους λόγους, κυρίως ψυχολογικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θεσμού και εάν υπάρχει δυνατότητα να περιοριστούν οι αναστολές υπηρεσίας μέσω της εναλλακτικής θητείας ή της ειδικής στρατιωτικής υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.150, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η πορνεία δεν είναι νέο πρόβλημα για την Κύπρο, ωστόσο, παρά τις κατά καιρούς διατυπώσεις και εξαγγελίες για καταστολή της πορνείας στη χώρα μας, η πορνεία και η σεξουαλική εκμετάλλευση ανθούν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, από το 2000 μέχρι τον Οκτώβριο του 2006 έχουν γίνει 223 καταγγελίες για τέτοιου είδους υποθέσεις και έχουν κατηγορηθεί 425 άτομα. Συγκρίνοντας τα στοιχεία, συμπεραίνουμε πως την τελευταία τριετία το ποσοστό των καταγγελιών είναι ιδιαίτερα αυξημένο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υπάρξει δραστικός περιορισμός του φαινομένου της πορνείας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.151, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ακριβείς όρους εντολής της επιτροπής που εξετάζει το θέμα της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς, για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για την ολοκλήρωση της μελέτης, για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της αναδιοργάνωσης και για το αν η μελέτη αφορά μόνο πρακτικά και λειτουργικά θέματα της Εθνικής Φρουράς ή αν αφορά αλλαγή των στόχων της και της αποστολής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.152, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται σήμερα η διαδικασία αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς, αν έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες υλοποιήθηκαν ή προγραμματίζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.153, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χαρακτηριστικά των μελών της επιτροπής που διεξάγει τη μελέτη για αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της Εθνικής Φρουράς ως προς το βαθμό, τις στρατιωτικές εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, αν ζητήθηκαν οι απόψεις (γραπτώς ή προφορικώς) των διοικητών σχηματισμών και των διοικητών μονάδων και αν κλήθηκαν εξωυπηρεσιακοί εμπειρογνώμονες, για να βοηθήσουν την επιτροπή στο έργο της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.154, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το ΓΕΕΦ το 2005 σχετικά με την αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση της Εθνικής Φρουράς, για την αξιοποίηση της μελέτης του 2005 από την επιτροπή που επεξεργάζεται σήμερα το θέμα της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς και για το αν τα συμπεράσματα της μελέτης του 2005 συγκρούονται με τα έως τώρα συμπεράσματα της τρέχουσας μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.155, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της απόφασης για μετακίνηση της Αεροπορικής Βάσης Λακατάμιας, για τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη για τη μετακίνησή της και για τους λόγους που οδήγησαν σε αλλαγή της προηγούμενης θέσης του ΓΕΕΦ, σύμφωνα με την οποία η μετακίνηση δεν κρινόταν ως υλοποιήσιμη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.156, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς υπάρχει η πιθανότητα επαγγελματικά στελέχη να κριθούν ως πλεονάζοντα και αν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο οι προοπτικές ανέλιξης των επαγγελματικών στελεχών της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.157, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των στρατοπέδων, φυλακίων, στρατιωτικών μονάδων και διοικήσεων που προγραμματίζεται να καταργηθούν ή καταργήθηκαν και για τους τρόπους συνέχισης της αποστολής τους, εάν αυτή δεν κρίθηκε ως αχρείαστη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.158, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της ουσιαστικής μείωσης του αριθμού των υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών της σειράς κατάταξης 2008 Β΄ ΕΣΣΟ και για τη σχέση της μείωσης με τη διαδικασία της ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.159, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έως τώρα συμπεράσματα της επιτροπής που εξετάζει το θέμα της ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς σε σχέση με τη δυνατότητα μείωσης της στρατιωτικής θητείας στους δεκαεννέα μήνες, αν βρίσκονται σε αντίφαση με προηγούμενες σχετικές μελέτες και τοποθετήσεις του ΓΕΕΦ και αν έχουν εντοπιστεί οποιεσδήποτε συγκεκριμένες δυσκολίες ως προς την προοπτική μείωσης της στρατιωτικής θητείας που να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.160, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπολογιστεί το οικονομικό κόστος της αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, επικοινωνίες και προσλήψεις επαγγελματικών στελεχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.161, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της διαδικασίας αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς έχει γίνει οποιαδήποτε μελέτη σχετικά με συγκεκριμένες ανάγκες σε εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης και αν έχουν μελετηθεί οι δυνατότητες της κυπριακής αγοράς εργασίας ως προς την κάλυψη των αναγκών σε επαγγελματικό στελεχιακό δυναμικό εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.162, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σκοπεύει να καταθέσει ολοκληρωμένη νομοθεσία που θα αφορά στην ασφάλεια των παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς παιδότοπους και κατά πόσο σήμερα υπάρχει ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο που να εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών στους χώρους αυτούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.163, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πρόσληψη καθηγητών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για το έτος 2007-2008 στον τομέα της πληροφορικής, αγγλικών και ρωσικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.164, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πορεία κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως παραδοσιακού κυπριακού προϊόντος.

Η παρατεταμένη καθυστέρηση σε σχέση με την προώθηση του φακέλου εγκυμονεί το μεγάλο κίνδυνο οι άλλες χώρες να επιβάλουν τις αρνητικές τους θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομικών επιχειρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.165, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα απόρριψης της αίτησης του κοινοτικού συμβουλίου Ακακίου για εκμίσθωση του μέρους του δημόσιου ποταμού με αριθμό τεμαχίου 1315 του Κ.Χ. Σχεδίου 29/5 της κοινότητας Ακακίου για σκοπούς δημιουργίας κέντρου πολλαπλού αθλητικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα λόγω πολεοδομικής ακαταλληλότητάς του για χωροταξική ανάπτυξη και της ταυτόχρονης εκμίσθωσης του ίδιου τεμαχίου στο Αθλητικό Σωματείο ΕΔΟΝ, μέσω του ΚΟΑ, για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και των αναγκαίων γραφείων για την ομαλή λειτουργία της αίθουσας πολλαπλής χρήσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.166, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία του καταφυγίου ζώων στην επαρχία Λεμεσού στο Αρμενοχώρι, για το οποίο παραχωρήθηκε ήδη κρατική γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.167, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού έχει προσφύγει σε δικαστήριο κατά των ιδιοκτητών υποστατικού στη βιομηχανική περιοχή στη Μονή Λεμεσού μέσα στο οποίο φιλοξενούνται προσωρινά πέραν των εκατόν αδέσποτων σκύλων από το Σύνδεσμο Προστασίας Ζώων της επαρχίας Λεμεσού μέχρι την ολοκλήρωση του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι. Η πίεση που εξασκεί η επαρχιακή διοίκηση θα οδηγήσει στο κλείσιμο του καταφυγίου και τα ζώα θα βρεθούν και πάλιν στους δρόμους απροστάτευτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζεται με τόση επιμονή η δίωξη, σε βαθμό που να καθίσταται αμφίβολη η παραπέρα λειτουργία του καταφυγίου, και ποιες είναι οι ευθύνες της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού στην καθυστέρηση της δημιουργίας του καταφυγίου στο Αρμενοχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.168, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υπάρχει η άποψη ότι οι κυνηγοί στην Κύπρο έχουν ξεπεράσει τους αριθμούς που θα μπορούσε να αντέξει η κυπριακή φύση. Απόδειξη τούτου είναι η ανάγκη για εκτροφή λαγών και περδικιών από το Ταμείο Θήρας. Επίσης, κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να καθοριστεί, με βάση σχετικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μέγιστος αριθμός κυνηγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος προτίθεται να διεξαγάγει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον αριθμό των κυνηγών, που θα καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα της κυπριακής φύσης με ή χωρίς εκτροφή ειδών της πανίδας. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο του αριθμού των κυνηγών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης, το ποσοστό επί του πληθυσμού, την έκταση της χώρας κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.169, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Με δεδομένη τη μόνιμη παρουσία στην Κύπρο μεγάλου αριθμού σλαβόφωνων πολιτών και γνωρίζοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Κύπρου και των σλαβικών χωρών, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο σκοπεύει το υπουργείο του να προτείνει την ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Γλωσσών και Φιλολογιών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.170, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προωθείται η εκπόνηση ενός γενικού σχεδίου αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων από τη συγκέντρωση τόσων ρυπογόνων δραστηριοτήτων στην περιοχή Κοφίνου και η συγκρότηση διαχειριστικής επιτροπής, στην οποία να συμμετέχουν, εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών και των διευθύνσεων των βιομηχανιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιμετωπίζονται τα πιθανά προβλήματα ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.171, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Ευρύχου καλύπτει τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων πολλών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς τοποθετείται στο πάγιο αίτημα των κοινοτήτων για αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και για καλύτερη ιατρική στελέχωση, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των ανωτέρω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.172, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής Τροόδους είναι η κατασκευή του νέου δρόμου Λευκωσίας-Τροόδους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου υποδομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.173, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έδωσε οδηγίες στις σχολικές εφορίες να σταματήσουν την τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων προστασίας στους παιδότοπους, στα νηπιαγωγεία και στις αυλές σχολείων. Αντί αυτών των ειδικών δαπέδων φαίνεται ότι δόθηκαν οδηγίες να τοποθετείται χώμα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και γιατί δόθηκαν τέτοιες οδηγίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.174, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 2006 υπέβαλα ερώτηση στον τότε Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων που έδειξε ότι τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων είναι ελαττωματικά.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μου απάντησε ότι μέχρι εκείνης της στιγμής (22 Μαΐου 2006) τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων δεν ελέγχονταν, αλλά τόνισε ότι η αρμόδια αρχή (Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) θα προέβαινε σε ενέργειες για εξασφάλιση του κατάλληλου πρότυπου εξοπλισμού που απαιτείται για τον έλεγχο των εν λόγω οργάνων με σχετικές αναπτυξιακές δαπάνες στον προϋπολογισμό του υπουργείου για το έτος 2007.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αγοραστεί ο εν λόγω εξοπλισμός και αν τελικά ελέγχονται τα πιεσόμετρα ελαστικών μηχανοκίνητων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.175, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο τουρκικός τύπος αποκαλύπτει ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με το Σύρο Πρόεδρο Μπασάρ Αλ Άσαντ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην πρόσφατη αμερικανική επιδρομή. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η παραβίαση των συνόρων αποτελεί σοβαρό ζήτημα και ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρομοίως έπραξε και η κυπριακή κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.176, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ανδρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ανδρολίκου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για μετακίνηση στην κτηνοτροφική περιοχή Ανδρολίκου των κτηνοτροφικών υποστατικών (κοπαδιών) που βρίσκονται εντός της κοινότητας.

Παράλληλα, το κοινοτικό συμβούλιο Ανδρολίκου ζητά την κατασκευή δρόμου που να οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή, τη δημιουργία δικτύου ύδρευσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για μετακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών στην κτηνοτροφική περιοχή Ανδρολίκου και για ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στην εν λόγω κτηνοτροφική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.177, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ανδρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωρίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.178, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί η μετακόμιση της κτηνοτροφικής περιοχής Πολεμιδιών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω μετακίνηση σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.179, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο δήμος Αθηένου, με τα γνωστά προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της τουρκικής κατοχής, στερείται ενός κλειστού πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου με αμφιθέατρο για τις πολλαπλές πολιτιστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να στηρίξει σχετικό αίτημα του δήμου και να χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο έργο πολεοδομικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.180, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Διαπιστώνεται σήμερα ότι πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή των κοινοτικών συμβουλίων σε αναπτυξιακές εταιρείες, με σκοπό την απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκά ταμεία και προγράμματα, είναι ανύπαρκτο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, με σκοπό την πλήρωση του συγκεκριμένου θεσμικού κενού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.181, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Διακηρυγμένη πολιτική των κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι η κατασκευή γηπέδων γκολφ, με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη συγκεκριμένη πολιτική;

2. Εάν ναι, τι προτίθεται να πράξει με τις άδειες που έχουν καταρχάς εγκριθεί;

3. Εάν όχι, βάσει ποιων χρονοδιαγραμμάτων θα προχωρήσει η υλοποίηση του σχεδιασμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.182, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της σαλιγκαροκαλλιέργειας;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους εξαιρείται ο τομέας της σαλιγκαροκαλλιέργειας από το ΣΑΑ; Προτίθεται η κυβέρνηση να διορθώσει το κενό αυτό και να συμπεριλάβει τον τομέα στους δικαιούχους επενδυτικών σχεδίων;

3. Προτίθεται το υπουργείο να συστήσει τμήμα σαλιγκαροτροφίας στο οργανόγραμμα του υπουργείου, με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα μέσα από τη διαχείριση πολιτικής, ως επίσης και μέσα από τεχνική υποστήριξη προς τους καλλιεργητές;

4. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ο κτηνιατρικός έλεγχος και η συνολική κτηνιατρική διαχείριση τόσο των 300 περίπου γνωστών μονάδων όσο και των υπολοίπων που δεν είναι πουθενά δηλωμένες;

                   5. Υπάρχει σχετικό μητρώο καλλιεργητών; »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.183, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει τερματιστεί η εξέταση των αιτήσεων για αδειοδότηση των μη αδειούχων κτηνοτροφικών υποστατικών αιγοπροβατοτροφίας;

                    2. Προτίθεται το κράτος να εξετάσει τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις;

                    3. Προτίθεται να συνεχίσει την εφαρμογή του διατάγματος στο παρόν και στο μέλλον;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.184, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πληροφορική έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, ούτως ώστε πλέον τα έγγραφα κάθε μορφής να μεταφέρονται σε ηλεκτρονική μορφή. Η κατανάλωση χαρτιού αποτελεί μια μεγάλη περιβαλλοντική πληγή, αφού για την κατασκευή χαρτιού καταστρέφονται χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, χρησιμοποιούνται τόνοι από νερό και χημικές ουσίες. Ως εκ τούτου, έχουμε όλοι ευθύνη να μειωθεί η κατανάλωση χαρτιού.

Έχω πληροφορηθεί ότι στους περισσότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης καταβάλλονται προσπάθειες για μείωση της χρήσης του χαρτιού μέσω της χρήσης της πληροφορικής. Όμως φαίνεται ότι στον τομέα του Υπουργείου Άμυνας δεν καταγράφεται η ίδια τάση για στροφή προς την ηλεκτρονική τεχνολογία, όσον αφορά στην ανταλλαγή εγγράφων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στόχος για μείωση της χρήσης του χαρτιού και στις υπηρεσίες ή λειτουργίες της άμυνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.185, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, από το 2003 επί των λογαριασμών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιβάλλεται τέλος ύψους €0,0022 ανά καταναλισκόμενη κιλοβατώρα. Το τέλος αυτό κατατίθεται σε ειδικό ταμείο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολλοί ισχυρίζονται ότι από το 2003 έχουν αλλάξει τα δεδομένα και επιβάλλεται η αύξηση του αντισταθμιστικού αυτού τέλους. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί πλέον ευρωπαϊκή και εθνική προτεραιότητα, η οποία επιβάλλεται να εισαχθεί με κάθε προσφερόμενο μέσο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ύψος του τέλους για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή άλλο “πράσινο φόρο”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.186, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τεράστιο θέμα οδικής ασφάλειας δημιουργείται με την καθημερινή διακίνηση εκατοντάδων τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές. Η κυκλοφορία των τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές, πέραν του ότι είναι παράνομη βάσει των σχετικών νομοθεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, συνεπάγεται παράλληλα και αρκετούς κινδύνους, καθώς τα οχήματα δεν υπόκεινται σε κανένα εξειδικευμένο έλεγχο καταλληλότητας. Το αποτέλεσμα είναι να κυκλοφορούν τροποποιημένα αυτοκίνητα ή αρκετά μεγάλα σε ηλικία, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν απασχολεί το υπουργείο το ισχύον καθεστώς διακίνησης των τουρκοκυπριακών αυτοκινήτων στις ελεύθερες περιοχές και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.187, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στο “Σκοπευτήριο Ολυμπιάδα Παλιομετόχου” διοργανώνονται συχνά σκοπευτικοί αγώνες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκοπευτήριο δεν έχει άδεια λειτουργίας ούτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε οποιαδήποτε ασφάλεια. Γενικά, φαίνεται ότι είναι μια αυθαίρετη οικοδομή και μια επικίνδυνη δραστηριότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έτσι έχει η κατάσταση και, αν πράγματι όλα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τι πρόκειται να κάνει γι’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.188, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του αιτήματος των κοινοτικών συμβουλίων Κιτίου και Περβολιών για κατασκευή λιμενίσκου στην εκβολή του ποταμού Τρέμιθου για τη φιλοξενία σκαφών αναψυχής και ερασιτεχνών ψαράδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.189, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η μοναδική για τα κυπριακά δεδομένα ανασκαφή του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου παρουσιάζει σήμερα εικόνα πλήρους εγκατάλειψης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τα χρονοδιαγράμματα μετακίνησης των γηπέδων αντισφαίρισης,

2. τα χρονοδιαγράμματα συνέχισης των ανασκαφικών εργασιών,

3. το σχεδιασμό ανάδειξης, προστασίας και ευπρεπισμού ενός αρχαιολογικού χώρου τόσο εξαιρετικής σημασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.190, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Το επαρχιακό αρχαιολογικό μουσείο Λάρνακας παρουσιάζει σήμερα σοβαρά κτιριολογικά προβλήματα. Οι χώροι είναι παλαιοί και περιορισμένοι, ο εξοπλισμός απαρχαιωμένος και ο τρόπος έκθεσης των εκθεμάτων παραπέμπει σε μουσειολογικές αντιλήψεις περασμένων εποχών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την κτιριολογική αναβάθμιση του μουσείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις, καθώς και για τα συνολικά ποσά που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.191, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Οδούς για αναβάθμιση, ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Οδούς-Οράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.192, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει το νομοθετικό σώμα για το πώς τοποθετείται επί του αιτήματος του δήμου και των οργανωμένων φορέων της Λάρνακας για εγκατάσταση της έδρας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην πόλη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.193, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του αιτήματος των κοινοτικών συμβουλίων Μεννόγειας και Αναφωτίας για επίστρωση του δρόμου που συνδέει τις δύο κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.194, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα αναβάθμισης-ευθυγράμμισης του δρόμου Κιτίου-Τερσεφάνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.195, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου για κατασκευή λιμενίσκου στην εκβολή του ποταμού Πεντασχοίνου, για τη φιλοξενία σκαφών αναψυχής και ερασιτεχνών ψαράδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.196, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τους “περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας [Έλεγχος των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής Καυσίμων] Κανονισμούς του 2003”, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βενζίνης, οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης βενζίνης στις τερματικές εγκαταστάσεις, οι κινητές δεξαμενές βενζίνης, καθώς και οι εγκαταστάσεις φόρτωσης και αποθήκευσης βενζίνης των σταθμών διανομής καυσίμων πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων από την αρμόδια αρχή. Η άδεια αυτή χορηγείται, αφού η αρμόδια αρχή βεβαιωθεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών και του περιβάλλοντος, καθώς και ότι χρησιμοποιήθηκε η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους μεριμνά για την τήρηση των όρων της άδειας και επιβάλλει κυρώσεις, όταν παρατηρείται παραβίαση των όρων αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμόζονται οι κανονισμοί, αν γίνονται οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι και αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων η αρμόδια αρχή εντόπισε παραβίαση των όρων της άδειας και επέβαλε οποιεσδήποτε κυρώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.197, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι περιοχών που γειτνιάζουν με τους ανισόπεδους κόμβους στη Λεμεσό παραπονιούνται για ηχορρύπανση από τη διέλευση των αυτοκινήτων. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται από τους αρμούς θερμοδιαστολής των γεφυρών, όταν διέρχονται τα αυτοκίνητα. Ειδικά τις βραδινές ώρες, που η ένταση του θορύβου από τις διάφορες δραστηριότητες μειώνεται, η διέλευση των τροχοφόρων οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο διογκώνει το πρόβλημα. Παρά τα επανειλημμένα διαβήματα προς τους αρμόδιους και τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, καμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε για επίλυση του προβλήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο υπολογίζει ότι θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ηχορρύπανσης στους ανισόπεδους κόμβους της υπεραστικής λεωφόρου που διέρχεται από κατοικημένες περιοχές στην Λεμεσό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.198, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του χωριού Αστρομερίτης και ιδιαίτερα των νεολαίων είναι η κατασκευή σύγχρονου κοινοτικού αθλητικού κέντρου. Το κοινοτικό κέντρο είναι σε άθλια κατάσταση, παραμελημένο και εγκαταλελειμμένο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση του χώρου του κοινοτικού γηπέδου με την κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.199, ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι στο χωριό Αστρομερίτης, μέσα στο κέντρο του οικισμού, υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταλελειμμένες κατοικίες οι οποίες έχουν μετατραπεί σε εστίες ρύπανσης, πηγές οχληρίας και παγίδες θανάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τρόποι αξιοποίησης αυτών των ιδιοκτησιών, με τρόπο που θα τερματίζει την απαράδεκτη κατάσταση απερήμωσης και εγκατάλειψης, που χαρακτηρίζει όχι μόνο το κέντρο του Αστρομερίτη, αλλά και άλλων κυπριακών χωριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.200, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα εξής:

1. Πού βρίσκεται το θέμα της ίδρυσης ανεξάρτητης καρδιολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ανεξαρτητοποίησης της καρδιολογικής κλινικής;

3. Όπως έχουμε ενημερωθεί, υπάρχει τροχοδρομημένη διαδικασία για εκμίσθωση γειτονικού γηροκομείου, ώστε να αυξηθούν οι κλίνες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, για ποιους λόγους καθυστερεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της ενέργειας, ώστε να μπορεί το νοσοκομείο να χρησιμοποιήσει τις κλίνες;

                   4. Πότε προτίθεται το κράτος να αντικαταστήσει τους ανελκυστήρες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, αφού σχετικό κονδύλι υπάρχει                     εγκεκριμένο στον προϋπολογισμό και για ποιους λόγους η αντικατάσταση αυτή δεν έγινε εντός του 2007, αφού υπήρχε εγκεκριμένο το                     ανάλογο κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.201, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Οι κοινότητες Πολιτικού, Επισκοπειού, Εργατών, Καμπιών, Καπέδων, Πέρα Ορεινής, Ψιμολόφου, Λαζανιά και Φικάρδου, με ψήφισμά τους, τοποθετούνται εναντίον οιασδήποτε παραχώρησης προνομίου λατομείου στις κοινότητες Πολιτικού και Λαζανιά, στο δάσος Μαχαιρά, και εναντίον της επέκτασης της λατομικής ζώνης. Ζητούν μάλιστα την κατάργηση της λατομικής ζώνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.202, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα ρυθμιστεί η διασφάλιση των καταθετών για το ποσό των €100.000, στην περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε τράπεζα δεν μπορεί να αποπληρώσει τις καταθέσεις των πελατών της.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν θα γίνει αυτό με νομοσχέδιο και, εάν ναι, πότε θα κατατεθεί στη Βουλή και επίσης κατά πόσο η διασφάλιση αυτή θα αφορά χωριστά τις καταθέσεις του πελάτη σε διαφορετικές τράπεζες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.203, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.204, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το άλσος Ηρώων ΕΛΔΥΚ επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, που οδηγεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αποτελεί εδώ και χρόνια ένα χώρο ο οποίος, παρά τη γειτνίασή του με την αλυκή, παρουσιάζει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, που προσβάλει την αισθητική των διερχομένων, ντόπιων και ξένων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους σχεδιασμούς που υπάρχουν για τη μετατροπή του χώρου σε ένα πραγματικό άλσος, που θα προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής στους κατοίκους της πόλης και θα τιμά τη μνήμη των ηρώων της ΕΛΔΥΚ.

                    2. Τα ακριβή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και αποπεράτωσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.205, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το στρατόπεδο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην περιοχή της Λάρνακας έχει εγκαταλειφθεί από τον ΟΗΕ και, μετά την εκκένωσή του από την Εθνική Φρουρά, έχει περιέλθει στο Τμήμα Δασών. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε μια από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της Λάρνακας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια που υπάρχουν αναφορικά με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου προς όφελος των δημοτών της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.206, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Οι κοινότητες της ευρύτερης περιοχής Κοφίνου, μεταξύ αυτών οι κοινότητες Μαζωτού, Αναφωτίδας, Αγκλεισίδων, Μεννόγειας, Κοφίνου, Αλαμινού και Αλεθρικού, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας οχληρών εργοστασίων, τα οποία καθιστούν ανυπόφορη τη ζωή των κατοίκων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κοινοταρχών, κάποια από τα εργοστάσια αυτά λειτουργούν χωρίς σχετικές άδειες και είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Προς αντιμετώπιση της κατάστασης τα κοινοτικά συμβούλια ετοιμάζουν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνει για τον αυστηρό και αποτελεσματικό έλεγχο των οχληρών δραστηριοτήτων στην περιοχή και τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των χιλιάδων κατοίκων που επηρεάζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.207, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του αναφορικά με την αναβάθμιση του δρόμου Καλού Χωριού-Ριζοελιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.208, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο παραλιακός, τουριστικός δρόμος Μαζωτού-Ζυγίου είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής. Οι παρακείμενες κοινότητες, καθώς και οι ιδιοκτήτες παραθεριστικών κατοικιών ζητούν την αναβάθμιση του δρόμου με κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, καθώς και με ηλεκτροφωτισμό του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.209, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των νέων που έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.

2. Τα ποσά που έχουν κατ’ έτος διατεθεί στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

                   3. Τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς αξιολογούν τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.210, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το πρόγραμμα για την εφαρμογή μορφών ευέλικτης απασχόλησης “Κινηθείτε ευέλικτα” χρηματοδοτείται κατά το ήμισυ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αποτελεί εφαρμογή του Κανονισμού 2204/2002, ο οποίος υποχρεώνει τα κράτη μέλη στην ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και αναληφθεί στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος.

2. Τον αριθμό των ατόμων που έχουν μέχρι σήμερα επωφεληθεί από τη λειτουργία του προγράμματος.

                    3. Τα συνολικά ποσά που έχουν διατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.211, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, προβλέπεται η λειτουργία μονοθυριδικών προσβάσεων επενδυτών (one-stop shop) στα κράτη μέλη για την εξυπηρέτηση επιχειρηματιών και την προσέλκυση επενδυτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υλοποίηση του πρωτοποριακού αυτού θεσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.212, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Δεδομένου ότι στις 19 Μαρτίου 2007 ελήφθη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για δημιουργία διευθυντικών θέσεων στα νοσοκομεία με σκοπό τη μετατροπή τους σε αυτόνομες μονάδες, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης για την αυτονόμηση των νοσοκομείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.213, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από το 1991 έχουν αρχίσει να γίνονται στην Κύπρο συνεχείς μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και από το 2002 τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο με τίτλο “Σύστημα παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Aντιπροσώπων για τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου, τις μετρήσεις αναφορικά με την ποιότητα του αέρα στην Κύπρο και ιδιαίτερα για τις μετρήσεις στα διάφορα αστικά κέντρα του τόπου μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.214, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Οι εργασίες για την αναγκαία αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Καλογερά, ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα από αρχιτεκτονικής απόψεως σχολεία της Λάρνακας, καθυστερεί σημαντικά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα έναρξης και αποπεράτωσης των εργασιών αντισεισμικής αναβάθμισης του συγκεκριμένου σχολικού κτιρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.215, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Κύπρος υπολείπεται σημαντικά στο να προσεγγίσει τον επίσημα διακηρυγμένο στόχο “δέσμευση για συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 13% μέχρι το 2010 στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει το νομοθετικό σώμα για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου η Κύπρος να προχωρήσει επιτέλους στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμμετάσχει στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.216, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Κύπρος είναι ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες δαπάνες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Το πρόβλημα δυστυχώς δεν εντοπίζεται μόνο στις χαμηλές δημόσιες δαπάνες, αλλά και στις εξίσου χαμηλές δαπάνες του ιδιωτικού τομέα.

Δεδομένου ότι για την επίτευξη του στόχου της Στρατηγικής της Λισαβόνας για προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης απαιτείται η συνεργασία των δύο τομέων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για:

1. τα μέτρα που λαμβάνονται για την αύξηση των δημοσίων δαπανών στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να προσεγγίζει το στόχο της Στρατηγικής της Λισαβόνας για 3% και

                    2. τα κίνητρα που παρέχονται, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσει τις επενδύσεις του στον τομέα της έρευνας και                    ανάπτυξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.217, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη ρύθμιση των αγροτικών χρεών, αφού, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έπρεπε να τελειώσει μέχρι το τέλος του 2008;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους σημειώνεται η καθυστέρηση;

3. Πότε προβλέπεται να ληφθεί τελική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τα ποσοστά ρύθμισης και το ποσό που θα χαρισθεί;

                   4. Ποιος είναι τελικά ο αριθμός των αιτητών και ποιο το τελικό ποσό προς ρύθμιση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.218, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια επανήλθε το φαινόμενο της τοποθέτησης αφισών σε πινακίδες της τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού από διοργανωτές εκδηλώσεων. Πέραν των εκδηλώσεων των κομματικών νεολαιών και φοιτητικών παρατάξεων, τελευταία εμφανίζονται συστηματικά και αφίσες εμπορικών επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παράνομη τοποθέτηση αφισών σε πινακίδες τροχαίας και σε πυλώνες οδικού φωτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.219, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το νέο αεροδρόμιο Λάρνακας κατασκευάζεται χωρίς να περιλαμβάνει εμπορευματικό σταθμό. Και τούτο παρά το γεγονός ότι από το αεροδρόμιο διακινούνται ετησίως περίπου πενήντα χιλιάδες τόνοι εμπορευμάτων, μεταξύ των οποίων αρκετά κυπριακά γεωργικά προϊόντα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το αν έχει διαπιστωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη, που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και εμπορευομένων, και

                    2. για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατόν εμπορευματικός σταθμός στο νέο αεροδρόμιο                     Λάρνακας, γεγονός που θα αποτελέσει κίνητρο για τη χρήση της Κύπρου ως διαμετακομιστικού σταθμού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.220, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Πέντε εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπολογίζεται ότι πάσχουν από παχυσαρκία. Με γνώμονα την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Ευρωκοινοβούλιο (ΕΚ) αποφάσισε τη δωρεάν διανομή φρούτων στα σχολεία των χωρών μελών της ΕΕ. Το ΕΚ αποφάσισε την έγκριση πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ ανά σχολικό έτος, απόφαση που αναμένεται να επικυρώσουν σε λίγες μέρες οι Υπουργοί Γεωργίας των χωρών μελών της ΕΕ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων αν επικύρωσε την απόφαση αυτή και ποιος ο σχεδιασμός που προτίθεται να ακολουθήσει για την υλοποίησή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.221, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2009 έχει κηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση “Ευρωπαϊκό Έτος Δημιουργικότητας και Καινοτομίας”. Προγραμματίζεται μάλιστα να πραγματοποιηθούν σχετικές εκδηλώσεις στα 27 κράτη μέλη.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2008, που είχε κηρυχθεί “Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου”, διατέθηκαν από το κράτος κονδύλια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την ενθάρρυνση του διαλόγου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τα ποσά που θα διατεθούν από το κράτος το 2009, προκειμένου να οργανωθούν συναφείς εκδηλώσεις στην Κύπρο και να ενθαρρυνθεί ο δημόσιος διάλογος,

2. για το αν έχει διοριστεί εθνικός συντονιστής και

                   3. για τις δράσεις, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που προγραμματίζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.222, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται επί της πράξεως μονομερούς ανακήρυξης ανεξαρτησίας (UDI) από τη Νότιο Οσετία και την Αμπχαζία, καθώς και της συναφούς δήλωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των δύο αυτών περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.223, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται και πότε η λειτουργία πρεσβειών στην Κούβα, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία και τον Καναδά. Να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία και η Βραζιλία είναι χώρες που διεκδικούν καθεστώς μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.224, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η εμπορική ναυτιλία αποτελεί για την κυπριακή οικονομία έναν από τους πιο ανθηρούς και προσοδοφόρους κλάδους με ιδιαιτέρως ευοίωνες προοπτικές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο προτίθεται να ενθαρρύνει, μέσα από σχετική διαφημιστική εκστρατεία και άλλα μέτρα, τη στροφή των νέων προς το ναυτικό επάγγελμα.

                   2. Κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει τη δημιουργία σχολής/ακαδημίας εμπορικού ναυτικού στην Κύπρο, με σκοπό την εκπαίδευση νέων,                    Κυπρίων και αλλοδαπών, στους διάφορους κλάδους του ναυτικού επαγγέλματος (πλοίαρχοι, μηχανικοί κτλ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.225, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ένα από τα πάγια αιτήματα του δήμου Αθηένου είναι και η παραχώρηση ανακυκλωμένου νερού από το αποχετευτικό σύστημα Λευκωσίας. Μάλιστα ο τέως Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης Φωτίου, σε συνάντηση που είχε παλαιότερα με το δήμαρχο και μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αθηένου, είχε δηλώσει ότι ο δήμος, ως καθαρά αγροτικός, θα έχει προτεραιότητα στην παροχή ανακυκλωμένου νερού για σκοπούς άρδευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη φάση στην οποία βρίσκεται η παραχώρηση ανακυκλωμένου νερού από το αποχετευτικό σύστημα Λευκωσίας στο δήμο Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.226, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το φαινόμενο της επαιτείας προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στην πατρίδα μας και κατακόρυφη έξαρση παρουσιάζεται ιδιαίτερα στις περιόδους των εορτών.

Οι επαίτες εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματα και την ευαισθησία των συμπολιτών μας, προβάλλοντας πολλές φορές ανακριβείς ισχυρισμούς ως προς την οικονομική τους κατάσταση καθώς και πλαστά ιατρικά πιστοποιητικά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του φαινομένου της επαιτείας.

2. Κατά πόσο υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία κυκλωμάτων που “εισάγουν” επαίτες από το εξωτερικό, τους οποίους εκμεταλλεύονται.

3. Κατά πόσο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κρίνεται επαρκές για την αντιμετώπιση του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.227, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η μουσικοθεραπεία είναι η παροχή θεραπείας διαμέσου των μουσικών στοιχείων από πτυχιούχο μουσικοθεραπευτή προς ασθενή ή ομάδα ασθενών. Σκοπό έχει την ανάπτυξη επικοινωνίας, σχέσης, μάθησης, κινητοποίησης, έκφρασης, οργάνωσης, με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση σωματικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και νοητικών αναγκών του ασθενούς.

Ο κλάδος της μουσικοθεραπείας είναι σήμερα επισήμως αναγνωρισμένος και κατοχυρωμένος σε πολλές αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

1. Είναι ο κλάδος της μουσικοθεραπείας επισήμως αναγνωρισμένος στην Κύπρο;

2. Αν όχι, ποια νομοθετικά και άλλα μέτρα προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει,

προκειμένου ο κλάδος αυτός να αναγνωριστεί;

3. Ποιες δυνατότητες απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκπαίδευση,

τομέας υγείας) προσφέρονται σήμερα στους μουσικοθεραπευτές;

4. Τηρείται σήμερα μητρώο μουσικοθεραπευτών και, αν ναι, ποιος είναι ο αριθμός τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.228, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί μετά από επίσκεψή μου στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους ότι υπάρχουν προβλήματα με την τηλεφωνική επικοινωνία, ειδικότερα με την αποστολή φαξ και την κινητή τηλεφωνία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει η αρμόδια αρχή για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.229, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με το νόμο, το Τμήμα Αλιείας επιβάλλει ετήσιο τέλος για παραχώρηση άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στην περίπτωση που η άδεια εκδίδεται στο ενδιάμεσο του έτους το τέλος δεν καθορίζεται αναλογικά και το Τμήμα Αλιείας εισπράττει το συνολικό ποσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.230, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών για την κατασκευή του νέου κτιρίου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.231, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Σας αποστέλλω την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2008, αναφορικά με τα παράπονα με αρ. Α/Π 323/2007, Α/Π 453/2007 κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και Α/Π 75/2008 κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του θα εφαρμόσει τις εισηγήσεις και συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.232, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Χρήστου Στυλιανίδη

«Πρόσφατα έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι οι σύμβουλοι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) έχουν συμπληρώσει μελέτη για κοστολόγηση του σχεδίου υγείας, με βάση τις προτάσεις του οργανισμού για αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του σχεδίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα εκτίμηση ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος του σχεδίου.

Όπως είναι γνωστό, η αρχική μελέτη, που έγινε το 1992, εκτίμησε ότι απαιτείτο 10,5% συνεισφορά πάνω στο εθνικό μισθολόγιο, για να καλυφθεί το εκτιμημένο συνολικό κόστος του σχεδίου. Νέες μελέτες που ακολούθησαν (1996 και 2002) μείωσαν το ποσοστό συνεισφοράς στο 9,1% του εθνικού μισθολογίου.

Οι πληροφορίες σήμερα ανεβάζουν τη νέα εκτίμηση της απαιτούμενης συνεισφοράς σε πέραν του 12% του μισθολογίου. Δηλαδή έχει ανεβεί κατά πολύ το κόστος παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο. Η μελέτη αυτή έχει υποβληθεί ήδη στον ΟΑΥ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

          1. Ποια είναι τα σχέδια της εκτελεστικής εξουσίας για το θέμα;

2. Πώς συγκρίνεται η Κύπρος με τα άλλα κράτη μέλη στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;

3. Πότε θα ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης, δεδομένου ότι οι προτάσεις για αλλαγή της νομοθεσίας συζητούνται στη Βουλή;

4. Πότε θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της νέας εκτίμησης;

                   5. Προγραμματίζεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και διευκρίνιση των παραγόντων που έχουν διαφοροποιήσει τα δεδομένα του κόστους στην                     ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.233, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσοστά ανακύκλωσης απορριμμάτων επί του συνόλου των απορριμμάτων στην Κύπρο κατά το 2008.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.234, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας;

                    2. Προτίθεται να προωθήσει ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το οποίο να καθορίζει τα κριτήρια για τη χωροθέτηση των                         έργων αξιοποίησής τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.235, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η επικείμενη ψήφιση του Περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμου, με τον οποίο προωθείται η αυτονόμηση της πυροσβεστικής, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για την πρόβλεψη νέων οργανικών θέσεων, ώστε να καλυφθούν οι προκύπτουσες από τη νέα ιεραρχική δομή ανάγκες τόσο στα ανώτερα όσο και στα κατώτερα κλιμάκια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες που έχουν ληφθεί για τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων εντός του 2009, ποιες είναι οι θέσεις αυτές και ποιος ο συνολικός αριθμός τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.236, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η πρόσφατη αλλαγή του λογότυπου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την επαναφορά του αγγλικού λογότυπου “CYTA” και η χρήση του όχι μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και ως η επίσημη ονομασία έχει προκαλέσει δικαιολογημένες αντιδράσεις. Ιδιαιτέρως υπογραμμίζεται ότι η αγγλική δεν είναι η συνταγματικά επίσημη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ήταν ενημερωμένος για την αλλαγή της ονομασίας της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και αν θεωρεί ότι αυτή συνάδει με το χαρακτήρα της ως δημόσιου οργανισμού, στον οποίο λογικά αναμένεται να ισχύουν όσα ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.237, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχω υπόψη μου ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα αστικά κυρίως κέντρα, ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών ξεπερνά το 10% του συνολικού μαθητικού δυναμικού και σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει ή και υπερβαίνει το 30%. Δεδομένου ότι εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ότι στόχος μας είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών των μεταναστών στη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το συνολικό αριθμό των παιδιών μεταναστών που φοιτούν στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

2. Την εκπαιδευτική στήριξη που παρέχεται για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας πριν από τη φοίτηση στο σχολείο.

3. Την ψυχολογική και κοινωνική στήριξη που παρέχεται στο σπίτι και στο σχολείο.

                   4. Τα προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για την ομαλή ένταξη των παιδιών μεταναστών στη σχολική κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.238, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο Κύπριος του εξωτερικού είναι οργανικό κύτταρο του λαού μας και έχουμε την υποχρέωση να τον βοηθήσουμε, ώστε αυτός και τα παιδιά του να διατηρήσουν τους δεσμούς τους με τη γενέθλια γη και κυρίως με τα στοιχεία εκείνα -γλώσσα, παράδοση, πολιτισμό- που συγκροτούν την εθνική του ταυτότητα μέσα στο σύγχρονο κόσμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται για την εκπαίδευση των Κυπρίων του εξωτερικού και για τους φορείς με τους οποίους υπάρχει συνεργασία στην υλοποίηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.239, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Στη διάρκεια των επαφών μας με πολίτες μάς γνωστοποιήθηκε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος γεωγραφίας. Κάτοχοι του πτυχίου γεωγραφίας επιστρέφοντας στην Κύπρο δεν μπορούν να διδάξουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, αφού αυτό διδάσκεται από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, κυρίως από καθηγητές βιολογίας.

Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος διοριστέων για τους κατόχους πτυχίου γεωγραφίας, αυτός κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, γεγονός που δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια στους νέους κατόχους του πτυχίου γεωγραφίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με το θέμα της εξεύρεσης εργασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δώσει απαντήσεις στο θέμα αυτό, ώστε να βρεθεί οριστική λύση για τη συγκεκριμένη ομάδα πτυχιούχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.240, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ανδρέα Μουσκάλλη

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί από την 1η Οκτωβρίου 2008 αφαιρέθηκε από το Τμήμα Αλιείας Λάρνακας η διοικητική ευθύνη της θαλάσσιας περιοχής από το Φάρο Κιτίου μέχρι το Ζύγι και ανατέθηκε στο Τμήμα Αλιείας Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.241, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα λαγόψαρα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς στη θάλασσα της Κύπρου της Κύπρου, αποτελούν κίνδυνο για τους λουομένους;

2. Πώς έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής τα υπόλοιπα ψάρια; Ποια ψάρια κινδυνεύουν να αφανισθούν ένεκα του λαγόψαρου;

                    3. Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι τρόποι καταπολέμησής του;

                   4. Το πτώμα του νεκρού λουομένου που βρέθηκε στη θάλασσα της Λάρνακας ήταν κατασπαραγμένο από αυτά τα ψάρια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.242, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία για λειτουργία της Ζηνωνείου Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών στη Λάρνακα.

2. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης της πρότασης για λειτουργία της εν λόγω ακαδημίας.

                    3. Το αν έχει εξευρεθεί ο κατάλληλος χώρος για στέγαση της διοίκησης και των υπηρεσιών της ακαδημίας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.243, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρνακας στεγάζεται σε κτίριο το οποίο κρίνεται σήμερα ακατάλληλο και ανεπαρκές. Επιτακτική συνεπώς προβάλλει η ανάγκη αναδιαμόρφωσης και επέκτασης του υφιστάμενου κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να έλθει αρωγός στο αίτημα του δήμου Λάρνακας για χρηματοδότηση του έργου είτε από κρατικούς πόρους είτε μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.244, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα έργα για αποκατάσταση του κτιρίου της Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα. Πρόκειται για κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής αξίας, το οποίο βρίσκεται σε ένα από τα πλέον καίρια σημεία της πόλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.245, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ενορία Αγίου Ιωάννη αποτελεί την πιο υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά περιοχή της Λάρνακας, με ιδιαίτερα ωστόσο αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό ένα μεγάλο τμήμα της ενορίας έχει χαρακτηριστεί ειδικού χαρακτήρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο το υπουργείο του συμμετέχει στην υλοποίηση του ρυθμιστικού πολεοδομικού σχεδίου για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα του Αγίου Ιωάννη και για το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης για το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.246, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, δημιούργημα της τοπικής ένωσης κοινοτήτων και άλλων φορέων της επαρχίας Λάρνακας, έχει αναπτύξει μια πολύ αξιόλογη δράση στους τομείς της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της απορρόφησης πόρων προς όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Για το σκοπό αυτό μάλιστα έχει βραβευθεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο το κράτος συμβάλλει στις δράσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας και για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η εθνική συμβολή στα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.247, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Με την κατασκευή των νέων κτιρίων του αεροδρομίου Λάρνακας τα υφιστάμενα κτίρια εκ των πραγμάτων απελευθερώνονται από τις παρούσες χρήσεις τους και ο σημαντικός αυτός χώρος προσφέρεται για διάφορες μορφές ανάπτυξης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός (master plan) για την αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Λάρνακας με έργα υψηλού κοινωνικού δείκτη.

2. Αν υπάρχει επικοινωνία με το στρατηγικό επενδυτή, προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις του ως προς την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου.

                    3. Αν έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα, προκειμένου τα παλαιά κτίρια μετά τη μετακίνηση των υπηρεσιών στα νέα να μην εγκαταλειφθούν στη                     φθορά του χρόνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.248, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Νηπιαγωγείο Αγίου Λαζάρου Β΄ στεγάζεται σήμερα σε δύο λυόμενες αίθουσες, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.

Δεδομένου ότι υπάρχει ειλημμένη απόφαση για ανέγερση νέου κτιρίου στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαζάρου Β΄ και ότι το νηπιαγωγείο ανήκει σε ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.249, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα περισσότερα σχολεία της Λάρνακας, αντιλαμβάνομαι και άλλων πόλεων, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα φύλαξης των χώρων τους. Πολλά από τα σχολικά κτίρια μετατρέπονται τις νυχτερινές ώρες σε στέκια τοξικομανών και σε εστίες παραβατικότητας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών φθορών στη σχολική περιουσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και αποτελεσματική φύλαξη των σχολικών χώρων.

2. Τα ποσά που διατίθενται ετησίως για σκοπούς φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

                    3. Τον τρόπο εμπλοκής των κατά τόπους σχολικών εφοριών στη διαδικασία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.250, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Νηπιαγωγείο Σωτήρος στη Λάρνακα στεγάζεται σήμερα σε λυόμενη αίθουσα στο χώρο στάθμευσης του ομώνυμου δημοτικού σχολείου, γεγονός που δημιουργεί πολλά λειτουργικά προβλήματα.

Έχει προταθεί χώρος για απαλλοτρίωση από τη σχολική εφορία και έχει συμφωνηθεί ο τρόπος ανέγερσης νέου κτιρίου για το εν λόγω νηπιαγωγείο με την ταυτόχρονη ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων για εξυπηρέτηση και του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρος, το οποίο αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω στενότητας χώρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.251, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για σκοπούς προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης του υδροβιοτόπου της λίμνης στην Ορόκληνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.252, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα τελευταία χρόνια ο υδροβιότοπος της Αλυκής Λάρνακας λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας παραμένει ουσιαστικά ξηρός.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τον αν έχει γίνει μελέτη των επιπτώσεων από την ανομβρία επί του υδροβιοτόπου της Αλυκής,

                    2. για τη διαδικασία υλοποίησης των μέτρων προστασίας, αναβάθμισης και ανάδειξης της περιοχής.»           

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.253, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Λύκειο Αραδίππου, που λειτουργεί για δεύτερη συνεχή χρονιά, βρίσκεται παρά τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Ριζοελιάς, γεγονός που υποχρεώνει πολλούς μαθητές να διασταυρώνουν έναν επικίνδυνο δρόμο όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς τοποθετείται στο αίτημα του δήμου Αραδίππου, της σχολικής εφορίας και του συνδέσμου γονέων για την κατασκευή υπέργειας διάβασης πεζών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.254, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Λέμπας (επαρχία Πάφου) για βελτίωση του αρχαιολογικού χώρου, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών συντήρησης του αρχαιολογικού οικισμού και δημιουργίας χώρων υγιεινής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.255, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα υλοποιηθεί η απόφαση για μετατροπή της κοινότητας Λέμπας (επαρχία Πάφου) σε πολιτιστικό χωριό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.256, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η δημιουργία κοιμητηρίου στην κοινότητα Λέμπας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.257, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η δημιουργία νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα Τάλας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.258, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Επαγγελματιών Ψαράδων ότι υπάρχουν προβλήματα ελλιμενισμού των σκαφών στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει σκοπό να αντιμετωπίσει θετικά τα αιτήματα του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων για δημιουργία νέου αλιευτικού καταφυγίου στην Πάφο και επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.259, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Η λεωφόρος Μακαρίου (δρόμου Πάφου - Χλώρακα - Κισσόνεργας) εξυπηρετεί τη σύνδεση με την πόλη της Πάφου πέντε μεγάλων κοινοτήτων (Χλώρακας, Έμπα, Λέμπα, Κισσόνεργα και Πέγεια). Στο δρόμο αυτό παρατηρείται αυξημένη κίνηση και επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του δρόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι πρόθυμο το αρμόδιο υπουργείο να επιταχύνει την ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου και στη συνέχεια να προωθήσει τις κατασκευαστικές εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.260, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του αιτήματος της κοινότητας Λέμπας για μετατροπή του παλαιού καφενείου σε πολιτιστικό κέντρο και γραφείο του κοινοτικού συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.261, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται μείωση του αριθμού των τρατών που αλιεύουν στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ώστε να προστατευτούν τα αλιευτικά αποθέματα της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.262, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μετά από επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό στην κοινότητα Δρομολαξιάς, έχω διαπιστώσει ότι τα πάρκα βρίσκονται σε κακή κατάσταση, είναι ακάθαρτα και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι, π.χ. στην οδό Διονυσίου Σολωμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαχείριση των πάρκων και πότε η αρμόδια αρχή υπολογίζει να προχωρήσει σε καθαριότητά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.263, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα τεμάχια επί χάρτου που είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στον προσφυγικό οικισμό Μακαρίου Γ΄ στα Κάτω Πολεμίδια. Το ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο ως προς τις ανάγκες τιτλοποίησης προσφυγικών οικιών και δεν αφορά γη πέραν τούτης.

2. Την πορεία των επιδιορθώσεων των σπιτιών και πολυκατοικιών στον προσφυγικό οικισμό Μακαρίου Γ΄, κατά πόσο οι επιδιορθώσεις που έγιναν ήταν ελλιπείς και αν αυτές θα συνεχιστούν και μετά την τιτλοποίηση.

3. Τους λόγους καθυστέρησης της παραχώρησης τίτλων στους κατοίκους του προσφυγικού οικισμού Μακαρίου Γ΄ και πότε υπολογίζεται να δοθούν.

4. Την ύπαρξη της αναγκαίας τεχνικής αντισεισμικής ασφάλειας στα κτίρια του οικισμού όπως αυτά είναι σήμερα κτισμένα και τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει, σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει.

5. Τους συνταξιούχους πρόσφυγες που διαμένουν σε διώροφες κατοικίες οι οποίοι έχουν πάρει την οικονομική βοήθεια για κατασκευή ντους/αποχωρητηρίου και πόσοι απομένουν.

6. Την εφαρμογή ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες στον οικισμό Μακαρίου Γ΄ και, στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να τοποθετηθούν, κατά πόσο ερευνάται κάποια εναλλακτική λύση.

                   7. Τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος των κοινών λάκκων αποχέτευσης που προκύπτει με τις τιτλοποιήσεις, δεδομένου ότι αρκετά σπίτια                    έχουν κοινούς λάκκους αποχέτευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.264, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κράτος δεν προβαίνει σε επιδιόρθωση της προσφυγικής πολυκατοικίας Β΄, η οποία βρίσκεται στην πρώτη πάροδο της οδού Πιαλέ Πασιά στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.265, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να επιτρέψει στον εφημέριο της ενορίας Αγίου Μάρωνα να διδάσκει το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα στην Ανθούπολη, για 30 λεπτά εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη, όπως συνέβαινε στο παρελθόν στα χωριά των Μαρωνιτών πριν την τουρκική εισβολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.266, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει:

1. αναφορικά με την πρόοδο που σημειώνει το έργο ανάπτυξης της βιοτεχνικής ζώνης στην κοινότητα Αγκλεισίδων,

                    2. για τη δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης στην κοινότητα Καλού Χωριού, μετά την παραχώρηση χαλίτικης γης στην κοινότητα και μετά την                         απαλλαγή της από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο παραβιάζεται ο νόμος για την προστασία της μητρότητας σχετικά με το χρόνο που παραχωρείται στις μητέρες εκπαιδευτικούς για θηλασμό και κατά πόσο προβλέπεται αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή από τις πέντε συνολικά περιόδους που οι επηρεαζόμενες απουσιάζουν οι τρεις να είναι από το διδακτικό χρόνο και οι δύο από τον υπόλοιπο χρόνο εργασίας στο σχολείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.268, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο, για να δοθεί πάραυτα το δικαίωμα επιδόματος σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτρόπου Διοικήσεως με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 63/2006 και με τίτλο “Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για δυσμενή μεταχείριση παιδιού με ειδική μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία) κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και κατά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας”, η οποία επισυνάπτεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.269, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να διεκδικήσει την εγκατάσταση και λειτουργία στην Κύπρο περιφερειακού γραφείου της FRONTEX και για τις πολιτικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει προς την κατεύθυνση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.270, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Οι εναέριες γραμμές υψηλής τάσης προκαλούν οπτική και αισθητική ρύπανση. Ταυτόχρονα, υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις και για το ενδεχόμενο πρόκλησης μόνιμων βλαβών στην ανθρώπινη υγεία.

Η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας στην Ελλάδα και σχετικές αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων αναγνωρίζουν την ύπαρξη των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς και τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν για υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης της ΑΗΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.271, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται επί της προοπτικής δημιουργίας αθλητικών και μουσικών λυκείων στη Λάρνακα, για κάλυψη των αναγκών των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.272, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα φορέων της Λάρνακας για δημιουργία αδειοδοτημένου χώρου για χρήση από τους αερομοντελιστές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.273, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Η απόφαση για δωρεάν μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δημόσια λεωφορεία συνιστά μια σημαντική πρωτοβουλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το μέτρο καλύπτει και τους μαθητές της ιδιωτικής εκπαίδευσης;

                    2. Αν όχι, προτίθεται να επεκτείνει το μέτρο, ώστε αυτό να καλύπτει και τους μαθητές των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.274, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η κατασκευή γηπέδων γκολφ στην Τερσεφάνου και η παράπλευρη οικιστική ανάπτυξη θεωρούνται από όλους τους οργανωμένους φορείς της Λάρνακας [τοπική αυτοδιοίκηση, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ) κ.ά.] ως έργο ζωτικής σημασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και αν έχει δοθεί από τα αρμόδια τμήματα το πράσινο φως για την έναρξη των κατασκευαστικών έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.275, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η αύξηση του αριθμού των μονογονεϊκών οικογενειών αποτυπώνεται σε όλες τις σχετικές μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέσο εισόδημα των μονογονεϊκών οικογενειών αντιστοιχεί σε ποσοστό 77% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δηλαδή μια στις τρεις μονογονεϊκές οικογένειες ζει κάτω από το όριο της φτώχιας. Οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι ευάλωτες και εκτιθέμενες σε ένα διμέτωπο αγώνα οικογενειακής ευθύνης και οικονομικής επιβίωσης.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών στην Κύπρο σήμερα και το μέσο εισόδημά τους;

2. Υπάρχει κωδικοποίηση των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών παροχών προς τις μονογονεϊκές οικογένειες;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για αναπροσαρμογή των επιδομάτων και της εν γένει πολιτικής οικονομικής στήριξης των εν λόγω οικογενειών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.276, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το ΕΤΕΚ, με επιστολή του στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκφράζει τη λύπη του, διότι η περίοδος τριών χρόνων για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9 της Οδηγίας 2002/91 ΕΚ, που αφορούν το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, την επιθεώρηση λεβήτων και την επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού, έχει σχεδόν παρέλθει, χωρίς όμως να τεθούν σε εφαρμογή τα εν λόγω άρθρα.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη Οδηγία αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προωθεί για την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή της συγκεκριμένης Οδηγίας, αλλά και για την αλλαγή της ενεργειακής κτιριακής πολιτικής στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.277, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στοιχεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον αριθμό των Αθιγγάνων που βρίσκονται σήμερα στις ελεύθερες περιοχές, το πώς κατανέμονται στις διάφορες επαρχίες, τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου υποδοχής Αθιγγάνων και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ομαλή κοινωνική τους ένταξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.278, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στο συμπληρωματικό προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (αρ. 1) του 2008 ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για βελτιωτικά έργα στο Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας το 2008 έχει μειωθεί από €170.860 σε €50.000, μείωση δηλαδή κατά €120.860.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε η δραστική αυτή μείωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.279, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με διάφορες πληροφορίες, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο φέρεται να αποτελούν μέρος του συστήματος HAARP (High Frequency Active Auroral Research), το οποίο στοχεύει στον έλεγχο του κλίματος του πλανήτη προς όφελος των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτές τις πληροφορίες και αν έχει προβεί σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.280, ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε επίσκεψή μου στο συνοικισμό Μενεού έχω διαπιστώσει ότι η κατοικία στην οδό Ιωάννη Μακρυγιάννη με αρ. 154Α έχει προβλήματα στατικής ανεπάρκειας και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος για τα παιδιά της γειτονιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εν λόγω κατοικία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.281, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Απ’ ό,τι με έχουν ενημερώσει υπάρχει διαθέσιμος χώρος για διαχωρισμό νέων οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια στο χωριό Παραμάλι της επαρχίας Λεμεσού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το κράτος να προχωρήσει στον εν λόγω διαχωρισμό και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.282, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι φήμες και οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των Βρετανών και των Αμερικανών μέσω των βάσεων στην Κύπρο που ενδεχομένως να επηρεάζουν τη βροχόπτωση στο νησί μας και ειδικότερα στην περιοχή της Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τεθεί υπόψη του υπουργείου αυτές οι καταγγελίες και αν έχουν διερευνηθεί καταλλήλως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.283, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιούλιο του 2007 ανακοινώθηκε η επέκταση του έργου του ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου στον ποταμό Πεδιαίο μέχρι την περιοχή Ταμασσού, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί μια διαδρομή μήκους δεκαοκτώ χιλιομέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του έργου αυτού, που θα ενώσει ποδηλατικά τη Λευκωσία με μεγάλο αριθμό κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.284, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, τη 18η Δεκεμβρίου κακοποιήθηκε βάναυσα μαθήτρια αφρικανικής καταγωγής από Κυπρίους συνομηλίκους και συμμαθητές της μετά τη λήξη αγώνα πετοσφαίρισης, ο οποίος διεξήχθη στο Στρόβολο μεταξύ των μαθητικών ομάδων Ακακίου και Στροβόλου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), η αστυνομία, η οποία κλήθηκε στη σκηνή, δεν προέβη σε καμία ενέργεια, παρά μόνο έδωσε στους παραπονουμένους το ειδικό έντυπο για εξέταση του θύματος από ιατρικό λειτουργό και τους συμβούλεψε να αποταθούν στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής, για να υποβάλουν σχετικές καταγγελίες. Η αστυνομία δεν προέβη σε καμία σύλληψη ούτε και σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως αυτή ήταν η στάση της αστυνομίας και, αν ήταν διαφορετική, ποια ακριβώς ήταν τα μέτρα που έλαβε και ποια η εν γένει εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.285, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα προέκυψε καταγγελία για παρενόχληση βουδιστών μοναχών από την αστυνομία και το Τμήμα Μεταναστεύσεως. Η καταγγελία αυτή άνοιξε το θέμα της διευκόλυνσης σε άτομα από άλλες θρησκείες (πλην των θρησκειών τις οποίες πρεσβεύουν οι εθνικές και θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου), όπως π.χ. βουδιστές, στην άσκηση των θρησκευτικών τους λειτουργιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες και αν όλες οι θρησκείες αντιμετωπίζονται ισότιμα από τις κυπριακές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.286, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορίες συνδέουν τα αμερικανικά αεροσκάφη τύπου KC-10 και KC-135 με το πρόγραμμα HAARP και τα χημικά ίχνη (chemtrails), δηλαδή τον ψεκασμό του ουρανού με οξίδια αλουμινίου και βαρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στις βρετανικές βάσεις σταθμεύουν ή διακινούνται τέτοιου τύπου αεροσκάφη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.287, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχει παγκόσμια δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία λόγω των πληροφοριών που αφορούν ανεξήγητα ίχνη αεροψεκασμών (chemtrails) στον ουρανό. Τέτοια ίχνη αεροψεκασμών εμφανίζονται και στον κυπριακό ουρανό. Γεννιέται το ερώτημα αν οι γραμμές αυτές προέρχονται από αεροσκάφη τα οποία μετέχουν σε οποιεσδήποτε μετεωρολογικές εργασίες ή μετρήσεις ή αν πρόκειται για μέρος του πιθανολογούμενου προγράμματος ψεκασμού με οξίδια αλουμινίου και βαρίου σε clusters πολυμερών ή αν πρόκειται για πρόγραμμα μελέτης των ιδιοτήτων και συμπεριφοράς της ιονόσφαιρας, για ενίσχυση των επικοινωνιών και των συστημάτων παρακολούθησης για ειρηνικούς και στρατιωτικούς σκοπούς (το γνωστό HAARP).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει από πού προέρχονται αυτά τα χημικά ίχνη στον κυπριακό ουρανό και αν έχουν μελετηθεί οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.288, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας η άσκηση “Ξαφνική καταιγίδα 2008”, που αφορούσε την αντιμετώπιση του σεναρίου συντριβής αεροσκάφους κατά την προσγείωσή του και διάσωσης επιβατών. Τέτοιου είδους περιστατικά δεν είναι σπάνια και συνήθως προκαλούν το θάνατο ή τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων.

Ταυτόχρονα όμως, η φύση του ατυχήματος προσφέρει πολλές δυνατότητες διάσωσης. Προφανώς, η άσκηση σ’ αυτό ακριβώς αποσκοπούσε, δηλαδή στη διεύρυνση των δυνατοτήτων διάσωσης των επιβατών από ένα τέτοιο ατύχημα. Η εκπαίδευση του προσωπικού, ο κατάλληλος εξοπλισμός, η υποδομή, καθώς και ο επιτυχής συντονισμός και η οργάνωση μπορούν να σώσουν δεκάδες ανθρώπινες ζωές σε τέτοιας μορφής ατυχήματα.

Ένα σοβαρό ερώτημα που προκύπτει είναι αν διαθέτουμε τέτοια οργάνωση, εξοπλισμό και προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα και έχοντας τα δεδομένα της άσκησης υπόψη μου, θεωρώ ότι το υποθετικό σενάριο των δεκαέξι επιβατών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο απέχει από την πραγματικότητα. Σε τέτοια ατυχήματα οι επιβάτες που τραυματίζονται και μεταφέρονται στα νοσοκομεία είναι πολύ περισσότεροι (παραδείγματος χάριν τα πρόσφατα περιστατικά στην Ισπανία και στο Ντένβερ του Κολοράντο).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της άσκησης “Ξαφνική καταιγίδα 2008” και πιο συγκεκριμένα αν η Λάρνακα και η Πάφος διαθέτουν ικανό αριθμό ασθενοφόρων και νοσοκομείων για την αντιμετώπιση ενός επεισοδίου συντριβής αεροπλάνου κατά την προσγείωση ή απογείωση, αφού συνήθως δεκάδες επιβάτες χρειάζονται άμεση μεταφορά στις Πρώτες Βοήθειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Μετά από ενημέρωση που είχα από τον αντιπρόσωπο της θρησκευτικής ομάδας των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Αντώνη Χατζηρούσο, επιθυμώ να αναφερθώ στο θέμα διορισμού νέων μελών στη Σχολική Εφορεία Μαρωνιτών, σε αντικατάσταση τριών μελών που είχαν υποβάλει την παραίτησή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν εισακούστηκαν οι εισηγήσεις του αντιπροσώπου των Μαρωνιτών από το Υπουργικό Συμβούλιο, τη στιγμή που έλαβε γραπτή απάντηση, στις 20 Οκτωβρίου 2008, ότι το αίτημά του εγκρίθηκε από τον αρμόδιο υπουργό και προωθήθηκε με πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι διορισμοί, όπως διαπιστώνεται από τον αντιπρόσωπο των Μαρωνιτών, έχουν γίνει κατά παράβαση πρόνοιας του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου (άρθρο 20, παράγραφοι 1-4) και του νόμου περί εκπροσωπήσεως των θρησκευτικών ομάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.290, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Εδώ και δύο χρόνια άρχισε τη λειτουργία της η Τεχνική Σχολή Λάρνακας στην περιοχή του οικισμού Αγίων Αναργύρων. Μέχρι και σήμερα όμως δε λειτουργεί η αίθουσα πολλαπλής χρήσεως της σχολής, η οποία μπορεί να αναβαθμίσει πολιτιστικά και αθλητικά την περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα και για ποιους λόγους δεν άρχισε ακόμα η ανέγερση της αίθουσας αυτής, αν και ήταν προγραμματισμένη να γίνει εξαρχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.291, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Βιοτεχνική Περιοχή Λάρνακας είναι απαράδεκτη και οδηγεί σε δυσλειτουργία τις βιοτεχνικές μονάδες της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου εντός της Βιοτεχνικής με τον αναγκαίο φωτισμό και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.292, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες περιπτώσεις το κράτος αποφασίζει να αγοράσει τουρκοκυπριακό ακίνητο και σε ποιες αφήνει να γίνει η πώληση από ιδιώτη σε ιδιώτη; Πώς μπορεί να γίνεται επιλεκτικά η απόφαση της αγοράς από το κράτος;

2. Γιατί στην περίπτωση μάνας αγνοουμένου το κράτος δεν αγόρασε το σπίτι που αυτή διαμένει;

3. Πόσα έχει εισπράξει το κράτος από τη μεταβίβαση και για ποιο σκοπό διατίθενται αυτά τα χρήματα;

                   4. Ποια είναι η διασφάλιση της μάνας του αγνοουμένου και, αν υπάρχει συμφωνία με το νέο αγοραστή, ποιο είναι το περιεχόμενό της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.293, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το λειτούργημα του αστυνομικού είναι μια εξόχως ευαίσθητη, αλλά και ψυχοφθόρος επαγγελματική δραστηριότητα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην αστυνομία υπάρχουν ψυχολόγοι με αποστολή την τακτική υποβολή του προσωπικού σε διαδικασία ψυχομετρικών τεστ και αξιολόγησης της ψυχολογικής του κατάστασης, όπως συμβαίνει σε όλες τις σύγχρονες αστυνομίες του κόσμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.294, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο κώδων του κινδύνου για τη διαφαινόμενη οριστική εξαφάνιση του κοινού δελφινιού (Delphinus delphis) από τη Μεσόγειο ήχησε πιο ηχηρά από ποτέ κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Διάσκεψης για τα Θαλάσσια Θηλαστικά, που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης το διήμερο 9-11 Δεκεμβρίου 2008.

Το συγκεκριμένο είδος δελφινιού, που κατά την αρχαιότητα ο πληθυσμός του αριθμούσε πολλά μέλη (εξ ου και η ονομασία του), έχει μειωθεί δραματικά στα νερά της Μεσογείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης του δελφινιού Delphinus delphis στις κυπριακές θάλασσες και ποια μέτρα λαμβάνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.295, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πηγές χρηματοδότησης της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους της Κύπρου. Συγκεκριμένα, αναμένω από τον κύριο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία πληρώνει μέρος των εργασιών των εκταφών, αν συμμετέχει στα έξοδα η τουρκοκυπριακή κοινότητα και υπό ποια ιδιότητα, αν πληρώνει η Τουρκία και ποιες άλλες χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.296, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του χωριού Δένεια ζητούν όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού προχωρήσει στην επέκταση του γηπέδου μπάσκετ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η παραχώρηση μέρους της κρατικής γης στο οποίο βρίσκονται τα κοινοτικά κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων του xωριού Δένειας, ώστε να δημιουργηθεί ικανοποιητική υποδομή για τον αθλητισμό στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.297, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της Δένειας ζητούν όπως κατασκευαστούν κυρτώματα στις οδούς Γρίβα Διγενή και Χαράλαμπου Μούσκου, για να μειωθεί η ταχύτητα των διερχόμενων αυτοκινήτων και να αυξηθεί η ασφάλεια για τους πεζούς και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αίτημα των κατοίκων της Δένειας για κατασκευή κυρτωμάτων στις οδούς Γρίβα Διγενή και Χαράλαμπου Μούσκου πρόκειται να ικανοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.298, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Βάσει των επίσημων στοιχείων, το 14% του μαθητικού πληθυσμού φοιτά σήμερα σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Τα εκπαιδευτήρια αυτά, πέραν των υπηρεσιών παιδείας που προσφέρουν, συμβάλλουν στην κρατική οικονομία, αφού φορολογούνται ως επιχειρήσεις.

Δεδομένων των πιο πάνω στοιχείων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το εξαγγελθέν μέτρο για δωρεάν χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών θα καλύψει και τους μαθητές της ιδιωτικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.299, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λόγω των πρόσφατων περιστατικών με τον εντοπισμό διοξινών σε ιχθυάλευρα και σε χοιρινό κρέας, προκύπτει το ερώτημα σε ποιο βαθμό το κρατικό χημείο διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισμό και το προσωπικό, για να διεκπεραιώνει σε αποτελεσματικό βαθμό έρευνες για διοξίνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό που το κρατικό χημείο διαθέτει τον εξοπλισμό και τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού, για να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο των διοξινών στα τρόφιμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.300, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία και τις κλινικές υπάρχουν πινακίδες που πληροφορούν το κοινό ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι νομικά κατοχυρωμένη η απαγόρευση αυτή, πώς επιβάλλεται στην πράξη, ποιες είναι, αν υπάρχουν, οι ποινές και, αν όλα τα πιο πάνω δεν ισχύουν, μήπως υπάρχει σκέψη για νομική κατοχύρωση της απαγόρευσης της χρήσης κινητού τηλεφώνου σε κλινικές και νοσοκομεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.301, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επώνυμο δικηγορικό γραφείο αποτελεί νομικό σύμβουλο του Κυπριακού Οργανισμού (ΚΟΤ) χωρίς να έχει επιλεγεί με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία και χωρίς να συμβουλεύει αποτελεσματικά τον οργανισμό. Αντιθέτως, ο κακός χειρισμός των υποθέσεων του ΚΟΤ στα δικαστήρια και οι συστηματικά και αποδεδειγμένα λανθασμένες γνωματεύσεις υπήρξαν αιτία απώλειας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου ως επίσημου νομικού συμβούλου του ΚΟΤ και αν η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται η πιο σωστή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.302, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι εις γνώσιν μου ότι έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για τον τουρισμό της Κύπρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την επίβλεψη του δόκτορος Πάνου Πασιαρδή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε χρησιμοποιείται από τον ΚΟΤ, γιατί δεν ακολουθούνται οι συστάσεις της, γιατί στις μετρήσεις περί επιτυχίας ή αποτυχίας χρησιμοποιούνται τόσο απλοϊκές παράμετροι όπως ο αριθμός αφίξεων και το σύνολο εσόδων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και να αφαιρείται το κόστος του τουρισμού, δηλαδή να γίνεται μια συνολική αξιολόγηση του κόστους και των κερδών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.303, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης πολλών παραπόνων για ασυνήθιστες προαγωγές στον ΚΟΤ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες προαγωγές έγιναν στον ΚΟΤ τα τελευταία δέκα χρόνια, πόσες προσφυγές έγιναν εναντίον αυτών, πόσες από τις προαγωγές κρίθηκαν από τα δικαστήρια ως παράνομες και, τέλος, ποια μέτρα λήφθηκαν, αφού οι προαγωγές κρίθηκαν ως παράνομες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.304, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δημόσιο αναγκάστηκε να πληρώσει πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες κυπριακές λίρες σε ιδιωτική εταιρία νεώλκησης στη μαρίνα της Λάρνακας, λόγω κακής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες έρευνες έχουν διεξαχθεί και ποια μέτρα θα ληφθούν, αν θα ληφθούν, σχετικά με την απώλεια τετρακοσίων χιλιάδων κυπριακών λιρών, λόγω κακής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΤ για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.305, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για τη συστηματική παραγνώριση δικαστικών αποφάσεων όσον αφορά τη δίκαιη, υπερκομματική και καταλληλότερη στελέχωση σε τεχνικοεπιστημονικό προσωπικό στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.306, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης πολλών καταγγελιών από πολίτες που διαμαρτύρονται για την υπερβολική συγκέντρωση διαφημιστικών φυλλαδίων στα γραμματοκιβώτιά τους. Ο όγκος του χαρτιού είναι τέτοιος που δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Σημαντικές επιστολές χάνονται μέσα στα πολλά χαρτιά, τα γραμματοκιβώτια μένουν ανοικτά και βρέχονται επιταγές και άλλα σημαντικά έγγραφα και γενικώς δημιουργείται αναστάτωση και εκνευρισμός σε πολλούς πολίτες, που δε θέλουν να γίνονται αποδέκτες όλων αυτών των διαφημιστικών φυλλαδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να ληφθούν μέτρα, ώστε αυτή η δραστηριότητα να τεθεί υπό καθεστώς κανόνων συμπεριφοράς και πρακτικής, για να μην επηρεάζει τις ανέσεις των ιδιοκτητών των γραμματοκιβωτίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.307, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διάφοροι επιτήδειοι αναμειγνύουν μεταχειρισμένα μηχανέλαια με το πετρέλαιο θέρμανσης και το πωλούν σε κατοικίες, εργοστάσια και θερμοκήπια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται τακτικοί έλεγχοι της ποιότητας και της σύνθεσης των καυσίμων θέρμανσης στο στάδιο της κατανάλωσης, αν έχουν γίνει καταγγελίες και αν έχει κάποιος τιμωρηθεί, κατά πόσο ελέγχεται πλήρως η διακίνηση των μηχανελαίων στη χώρα και αν παρουσιάζονται, όπως παλαιότερα, φαινόμενα παράνομης διακίνησης και χρήσης μεταχειρισμένων μηχανελαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.308, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αστυνομία επρόκειτο να διεξαγάγει έρευνες για το θέμα της εισαγωγής, τον Οκτώβριο του 2008, επτακοσίων ογδόντα αρνιών από την Ελλάδα για την υπεραγορά Carrefour, τα οποία είχε αποδειχθεί ότι δεν είχαν σφαγεί σε εγκεκριμένο σφαγείο και των οποίων τα έγγραφα βρέθηκαν παραποιημένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών και αν τελικά έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, οι υπεύθυνοι γι’ αυτή την απάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.309, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των αυτοκινήτων που αποσύρονται και οδηγούνται για ανακύκλωση έχει φθάσει στο 6% του συνολικού αριθμού των αυτοκινήτων. στις σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό ανέρχεται στο 20% του συνολικού αριθμού αυτοκινήτων, ενώ στην Ελλάδα περιορίζεται στο φτωχό 1,5%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το ποσοστό απόσυρσης και ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων στην Κύπρο, πώς συγκρίνεται με το ποσοστό στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.310, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1997 έχει παραχωρηθεί κατόπιν ενοικίασης στη Βρετανία η αποθήκη υπ’ αριθμόν 2 στο λιμάνι Λεμεσού, την οποία οι Βρετανοί χρησιμοποιούν ανεξέλεγκτα για τις ανάγκες των βάσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους όρους ενοικίασης της εν λόγω αποθήκης στο λιμάνι Λεμεσού στους Βρετανούς, αν η Κυπριακή Δημοκρατία ελέγχει τις δραστηριότητες των Βρετανών και ποιο το ύψος του ενοικίου που καταβάλλεται από τους Βρετανούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.311, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή Αχέλειας στην Πάφο διαπίστωσα ότι δεν ολοκληρώθηκε η περίφραξη του ανοικτού αρδευτικού καναλιού στο οποίο πριν από ένα χρόνο πνίγηκαν τρία άτομα και κατά καιρούς σημειώνονται διάφορα ατυχήματα, κάποια από τα οποία θανατηφόρα. Η περίφραξη περιορίστηκε μόνο στο χώρο των οικιστικών περιοχών. Παρατήρησα επίσης ότι στο σημείο ακριβώς που έγινε το Μάιο του 2007 το πολύνεκρο ατύχημα υπάρχουν και σήμερα άτομα που ψαρεύουν παράνομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό ατυχημάτων που συνέβησαν στο κανάλι, πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της περίφραξης και εάν λαμβάνονται μέτρα αστυνόμευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.312, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Η διευθέτηση των αγροτικών χρεών υπήρξε βασική προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι η υπόθεση εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι οι δικαιούχοι έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά τους, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού ακριβώς βρίσκεται το όλο θέμα και πότε αναμένεται να αρχίσουν οι πληρωμές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.313, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι η Κύπρος είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δε συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για Μολύνσεις από Λεγεωνέλλα (EWGLI).

Τα κράτη που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ομάδα ακολουθούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προστασία από το βακτήριο, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης κτιριακών μονάδων όπου αυτό μπορεί να παρουσιαστεί και λαμβάνοντας μέτρα προστασίας ταξιδιωτών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών σε κοινή βάση δεδομένων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος δε συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για Μολύνσεις από Λεγεωνέλλα, κατά πόσο έχει υποβάλει αίτηση για να συμμετάσχει και, αν όχι, πότε σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.314, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποια είναι η εθνική ποσόστωση για αλίευση ερυθρού τόννου και πώς αυτή κατανέμεται στους Κυπρίους ιδιοκτήτες πολυδύναμων αλιευτικών. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει κατά πόσο γίνεται πώληση ή εμπορία της ποσόστωσης, η οποία δεν καλύπτεται από τους ιδιοκτήτες πολυδύναμων αλιευτικών, σε αλλοδαπούς από το Τμήμα Αλιείας και, εάν ναι, πάνω σε ποια νομική βάση στηρίζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.315, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετηθεί το αίτημα της κοινότητας Τσάδας (επαρχία Πάφου) για επιδιόρθωση του δρόμου Τσάδας-Πάφου, στη συμβολή του παλιού δρόμου με τον κυρίως δρόμο Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.316, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Τσάδας (επαρχία Πάφου) για μετακίνηση των πυλώνων της ΑΗΚ που διασχίζουν τα όρια της κοινότητας.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.317, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Τσάδας (επαρχία Πάφου) για μελλοντική αξιοποίηση των τεμαχίων τα οποία βρίσκονται πάνω από τη σήραγγα του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς που θα διασχίζει την κοινότητα.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.318, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αγοράστηκαν οι ακυρωτικές μηχανές για τα λεωφορεία;

2. Πόσο ήταν το ύψος της συνολικής δαπάνης για τις εν λόγω μηχανές;

3. Οι ακυρωτικές μηχανές χρησιμοποιούνται σήμερα και, αν όχι, γιατί;

4. Υπήρξε στo μεταξύ νέα δαπάνη για αναβάθμιση των ακυρωτικών μηχανών και ποιο είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.319, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, ενόψει της αυτονόμησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προτίθεται:

1. να ιδρύσει Πυροσβεστική Ακαδημία και πότε και

2. να αναβαθμίσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με ποια συγκεκριμένα μέτρα και ενέργειες.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.320, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλλας Μαυρονικόλα

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να αποτρέψει τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης στη νεκρή ζώνη από την UNPD, αφού ένα τέτοιο έργο, ως έχει, πιθανόν να δημιουργήσει τεχνοκρατικά και οικολογικά προβλήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.321, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Με βάση στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ), η χρήση κοινής σύριγγας ανάμεσα σε χρήστες ηρωίνης παρουσιάζει αύξηση και είχε φθάσει το 47,4% το 2006. Τα ποσοστά χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών που είναι θετικοί στην ηπατίτιδα Β και Γ έχουν επίσης αυξητική τάση, ενώ δεν έχουμε στοιχεία για τον ιό HIV. Αντíθετα, τα ποσοστά μóλυνσης που συνδέονται με την ενέσιμη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζουν μείωση.

Η πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των Γερμανών εμπειρογνωμόνων αναγνωρίζει τη μείωση της βλάβης ως βασική προτεραιότητα. Για σκοπούς μείωσης της βλάβης επιβάλλεται η εισαγωγή προγραμμάτων για την ανταλλαγή ή διανομή αποστειρωμένων βελόνων και συρίγγων, αλλά και προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης για ασφαλή χρήση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), η Κύπρος είναι η μόνη χώρα από τις είκοσι επτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν παρέχει τέτοια προγράμματα, ενώ το πρόγραμμα υποκαταστάτων λειτουργεί σε πιλοτική βάση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για τη μείωση της βλάβης από την ενδοφλέβια χρήση ουσιών και συγκεκριμένα για τη μείωση των ποσοστών μολύνσεως των χρηστών από τη μη ασφαλή χρήση.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.322, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία ενιαίου φορέα διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση;

                    2. Ποιες προσπάθειες καταβάλλονται από το υπουργείο για προσέλευση κατάλληλων φοιτητών στην Κύπρο, αλλά και για εξάλειψη τυχόν                         αρνητικών εντυπώσεων στο εξωτερικό, όσον αφορά το υψηλό κόστος/δίδακτρα και τις πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής φοιτητών σε                         ιδιωτικά κολλέγια/πανεπιστήμια;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.323, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στη διάρκεια επαφών μου με παράγοντες της μαρωνιτικής κοινότητας πληροφορήθηκα ότι στο δημοτικό σχολείο Αγίου Μάρωνα δεν επιτρέπεται η πρόσβαση Μαρωνιτών ιερέων, παρότι το σχολείο αυτό κατασκευάστηκε ως μαρωνιτικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι ισχυρισμοί αυτοί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και επιπροσθέτως για τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στο σχολείο με στόχο την προώθηση της διδασκαλίας της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης των Μαρωνιτών.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.324, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2009 συμπληρώνονται εκατό χρόνια λειτουργίας του Κυπριακού Μουσείου. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί, για να τιμηθεί η σημαντική αυτή επέτειος;

2. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής νέου αρχαιολογικού μουσείου;

3. Έχει εν τω μεταξύ προγραμματιστεί οποιαδήποτε αναβάθμιση του υφιστάμενου μουσείου;

                    4. Ποια είναι τα σχέδια που υπάρχουν για αξιοποίηση του κτιρίου του Κυπριακού Μουσείου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου                        κτιρίου;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.325, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς, τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος επέκτασης του λιμανιού Λεμεσού.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.326, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα τέλη μεταφοράς σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων της ΑΤΗΚ (CYTA).»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.327, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Μετά την πρόσφατη επίσκεψή μας στα μαρωνιτικά χωριά στα κατεχόμενα προέκυψε πιεστικά το αίτημα για αναστροφή της δημογραφικής συρρίκνωσης των εν λόγω χωριών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη των κατεχόμενων μαρωνιτικών χωριών.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων μετεγκατάστασης στον Κορμακίτη που έχουν εγκριθεί και τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί.

3. Τους λόγους απόρριψης των αιτήσεων.

4. Κατά πόσο εκκρεμούν αιτήσεις μετεγκατάστασης στον Κορμακίτη.

                    5. Το είδος των κινήτρων που παρέχονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.328, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύστημα επεξεργασίας των νερών του ποταμού Γαρύλλη που κατασκευάζει, εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, ισραηλιτική εταιρεία δεν έχει πρόνοια για απόρριψη των αποβλήτων που θα προκύψουν, τα οποία έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε νιτρικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου έχουν δοθεί, έχει ζητηθεί από το ΣΑΛΑ να τα παραλαμβάνει, αλλά αυτό αρνήθηκε, γιατί θα επηρεαστεί η ποιότητα του δικού του νερού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες που έχουν ληφθεί για τη διάθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των νερών του ποταμού Γαρύλλη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.329, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατεδάφιση του ξενοδοχείου "Φιλοξενία" στη Λευκωσία, προκειμένου να ανεγερθεί ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέλλον του ξενοδοχείου "Φιλοξενία" και του κλειστού πλέον κτιρίου του Συνεδριακού Κέντρου στην Αγλαντζιά, καθώς και για τις προοπτικές αναζωογόνησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.330, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Από τον περασμένο Σεπτέμβριο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύτηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ότι θα καταθέσει τροποποιήσεις στα σχέδια υπηρεσίας για την ειδική εκπαίδευση. Έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες και, παρ’ όλο που σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να αναρτηθούν οι πίνακες διοριστέων, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν έχει υλοποιήσει ακόμα τη δέσμευσή του.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.331, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πριν από λίγα χρόνια το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε αποσυναρμολογήσει το παλιό αποικιοκρατικό κτίριο της Στατιστικής Υπηρεσίας στην οδό Λόρδου Βύρωνος στη Λευκωσία, προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκής χώρος, για να κτιστούν τα νέα πολυτελή γραφεία του Γραφείου Προγραμματισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η τύχη των αποσυναρμολογημένων υλικών του αποικιοκρατικού κτιρίου της Στατιστικής Υπηρεσίας;

2. Πού βρίσκονται αποθηκευμένες οι πέτρες και τα λοιπά οικοδομικά στοιχεία;

                    3. Προτίθενται επιτέλους να επανακατασκευάσουν το κτίριο σε άλλη θέση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.332, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ταμείο Θήρας μελετά την επαναφορά του κυνηγιού της αλεπούς. Προβάλλεται ως λόγος η προστασία των περδικιών που εκτρέφονται και προσφέρονται από το Ταμείο Θήρας ως στόχοι στους χιλιάδες κυνηγούς. Επίσης, ακούγεται ότι οι κτηνοτρόφοι, για να αντιμετωπίσουν τις αλεπούδες, χρησιμοποιούν παράνομα δηλητηριώδη δολώματα. Αντί λοιπόν να ληφθούν μέτρα ορθολογιστικής διαχείρισης του κυνηγιού και αντιμετώπισης της παράνομης συμπεριφοράς, φαίνεται ότι η πολιτεία στρέφεται προς την εξολόθρευση της αλεπούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, αν έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και με ποια στοιχεία ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.333, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η παρουσία πτηνοτροφικής μονάδας και βιολογικού σταθμού κοντά στο Λύκειο Ανατολικής Πάφου στη Γεροσκήπου προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους.

Οι δύο αυτές μονάδες προκαλούν δυσοσμία και οχληρία, σε βαθμό μάλιστα που παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του λυκείου. Πρόβλημα υπάρχει επίσης και με τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στην περιοχή, καθώς ένας ανοιχτός οχετός διέρχεται ακριβώς δίπλα από το νέο λύκειο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό που βιώνει καθημερινά το Λύκειο Ανατολικής Πάφου στη Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.334, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας (ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2008), ότι έγιναν τρεις καταγγελίες πρατηριούχων καυσίμων για νοθεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των καταγγελιών, τα στοιχεία των κατηγορουμένων και αν υπήρξαν καταδίκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.335, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί από ιδιώτη, για ανέγερση εκθεσιακού χώρου θαλάσσιων ειδών, ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πίσω από τα καταστήματα και τα εστιατόρια στην περιοχή του παλιού κάστρου στη Λάρνακα. Ο χώρος αυτός είναι τουρκοκυπριακή γη και χρησιμοποιείται ως πρόσβαση προς τα υποστατικά τους από όλους τους εμπλεκομένους. Σε περίπτωση ανέγερσης οποιασδήποτε μονάδας θα προκύψει και θέμα ασφάλειας, π.χ. σε ενδεχόμενο πρόκλησης πυρκαγιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.336, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«“Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρία του στις 17 Δεκεμβρίου 2008, με την οποία ακύρωσε την απόφασή του με αρ. 66.681, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2008, και επανέφερε σε ισχύ την απόφασή του με αρ. 65.663, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2007, σύμφωνα με την οποία:

· το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης της Κοινότητας Ακρωτηρίου να συμπεριληφθεί στο δίκτυο κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που σχεδιάζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,

· το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού (ΚΥΚΠΕΕ), το οποίο επίσης λειτουργεί στην περιοχή του Ακρωτηρίου, να λειτουργήσει στη βάση ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και όχι εκπαίδευσης.”

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι της μη εφαρμογής από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 66.681, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2008;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι της κατάθεσης πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για ακύρωση της απόφασης που ενέτασσε το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού στο δίκτυο των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;

3. Γιατί να μη λειτουργήσει το πιο πάνω κέντρο σε θέματα εκπαίδευσης, αλλά εφαρμοσμένης έρευνας; Η κύρια δράση του είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει δωρεάν τα προγράμματά του περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πάνω από 14 000 μαθητές και ο αριθμός αναμένεται να φθάσει έως και τις 20 000 μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

                   4. Γιατί να μην ενταχθεί το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης στο δίκτυο των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης                   του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.337, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στην απάντησή του, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2008, σε προηγούμενη ερώτησή μου για τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), ο Υπουργός Οικονομικών πληροφορούσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

“…Η μέχρι τώρα συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε δαπάνες Ε&Α θεωρείται πενιχρή, αφού φτάνει μόλις το 17% των συνολικών ερευνητικών δαπανών, ενώ ο στόχος που έθεσε η ΕΕ στη Βαρκελώνη για το 2010 αναφέρει ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 του συνόλου.

…Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναδιοργάνωση/αναδόμηση του συστήματος έρευνας/τεχνολογίας/καινοτομίας. Οι βασικές συνιστώσες του συστήματος είναι οι εξής:

· Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Θα αποτελεί το ανώτατο όργανο στη συνολική δομή του συστήματος και θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον καθορισμό της μακροχρόνιας στρατηγικής. Θα προεδρεύεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

· Κυπριακό Επιστημονικό Συμβούλιο

Θα είναι συμβουλευτικό επιστημονικό σώμα αποτελούμενο από 10-15 μέλη, διακεκριμένους επιστήμονες μεγάλης εμβέλειας. Κύρια αποστολή του θα είναι η παροχή εισηγήσεων προς το ΕΣΕΚ για τις θεματικές προτεραιότητες και την ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική.”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιους τρόπους ενθαρρύνεται από το κράτος ο ιδιωτικός τομέας να αυξήσει τη συνεισφορά του σε δαπάνες Ε&Α και ποια η ανταπόκρισή του;

                   2. Ποιες είναι οι μέχρι σήμερα προτάσεις του Κυπριακού Επιστημονικού Συμβουλίου και ποιο το περιεχόμενο της μακροχρόνιας στρατηγικής                    από το ΕΣΕΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.338, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καθυστερεί η υλοποίηση του σχεδιασμού για την κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου στο Εθνικό Πάρκο Ριζοελιάς. Επίσης, για τις ενέργειες στις οποίες το υπουργείο προβαίνει, ώστε να υλοποιηθεί αυτό το σημαντικό για το δήμο Αραδίππου έργο πολιτιστικής υποδομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.339, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει απορριφθεί το αίτημα για την κατασκευή παρεκκλησίου στον περίβολο του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοτύμπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.340, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στην ανοικοδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών και στην κατασκευή νέων προσφυγικών κατοικιών εφαρμόζονται οι αρχές της οικολογικής πολεοδομίας και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (προσανατολισμός και χωροθέτηση κτιρίων, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών κ.ο.κ.), οι οποίες μειώνουν τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.341, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αξιολογήσει παλαιότερη εισήγησή μου, που είχα καταθέσει με επιστολή μου προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά με τον υποχρεωτικό και δωρεάν εμβολιασμό των νέων σε ηλικία κοριτσιών με το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.342, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Λειτουργεί κεντρικό αρχείο δοτών οργάνων σώματος;

2. Λειτουργεί εθνικό συμβούλιο μεταμοσχεύσεων και, αν όχι, πότε θα συσταθεί;

3. Υπάρχει ηλεκτρονική σύνδεση των νοσηλευτηρίων για την παρακολούθηση δυνητικών δωρητών και καταγραφή δοτών;

4. Στα νοσηλευτήρια έχουν τυποποιηθεί συντονιστές μεταμοσχεύσεων;

                    5. Με πόσους λειτουργούς λειτουργεί σήμερα το Γραφείο του Εθνικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.343, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εκτιμώμενα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με την ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, δεδομένης και της επείγουσας φύσεως του συγκεκριμένου αναπτυξιακού έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.344, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα, δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από το υπουργείο για τη στήριξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

                    2. Τα ποσά που διατίθενται ετησίως για το συγκεκριμένο σκοπό από τον κρατικό προϋπολογισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.345, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά ενημερώθηκα αναφορικά με το ότι ο αντιπλημμυρικός αγωγός, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από κατοικία, στην οδό Ηλία Παπακυριακού 106, χρειάζεται επιδιόρθωση, γιατί υπερχειλίζει και το νερό εισχωρεί στην κατοικία αυτή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.346, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από δημοσιεύματα του τύπου πληροφορήθηκα ότι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, λόγω διαρροών κηροζίνης που σημειώνονται και λόγω ελλιπούς ελέγχου που ασκείται, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη βασιμότητα των συγκεκριμένων πληροφοριών.

                    2. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή ανάλογων φαινομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.347, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση δημιουργίας σχολής δεσμοφυλάκων για την εκπαίδευση/μετεκπαίδευση των δεσμοφυλάκων;

2. Με ποιους συγκεκριμένους τρόπους το αρμόδιο υπουργείο σκοπεύει να προβεί στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δεσμοφυλάκων;

                    3. Τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν για την ανέγερση νέου κτιρίου των Κεντρικών Φυλακών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.348, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυπριακή πολιτεία με διάφορα προγράμματα επιχορηγεί την κατασκευή ή ανακατασκευή ξερολιθιών ιδιαίτερα στην περιοχή των αμπελοχωριών. Από την άλλη, επιχορηγείται και η διατήρηση των κοπαδιών αιγών και προβάτων σε ελεύθερη βοσκή, τα οποία όμως καταστρέφουν τελικά τις λιθοδομές. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών, που έχουν κατατεθεί και στην αστυνομία, για ζημιές που προκαλούν τα κοπάδια όχι μόνο στις φυτείες, αλλά και στις ξερολιθιές που κτίστηκαν με επιχορήγηση της κυπριακής πολιτείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα επιχορήγησης των ξερολιθιών και λιθοδομών και τα μέτρα προστασίας τους από την ανεξέλεγκτη βόσκηση κοπαδιών αιγοπροβάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.349, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής για αύξηση της κρατικής χορηγίας και για οικονομική υποστήριξη ενός αναπτυξιακού προϋπολογισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.350, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κυπριακή οικοδομική αγορά χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά (αμμοχάλικα) και τούβλα που προέρχονται από τα κατεχόμενα. Η οικονομική κρίση έχει φαίνεται επιτείνει το φαινόμενο. Πέραν του αθέμιτου ανταγωνισμού, εκφράζονται ανησυχίες για την ποιότητα των υλικών αυτών και κατ’ επέκταση την ασφάλεια των οικοδομικών έργων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση του φαινομένου, αν και κατά πόσο ελέγχεται η κατάσταση και αν όντως δημιουργούνται προβλήματα ποιότητας των οικοδομών από τη χρήση των υλικών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.351, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Κυπριακές Αερογραμμές έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να εκποιήσουν τρία παλαιότερα ιδιόκτητα αεροσκάφη και να τα αντικαταστήσουν με νεότερης ηλικίας ενοικιασμένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζει το φαινόμενο της εκποίησης ιδιόκτητων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση αεροσκαφών, και της αντικατάστασής τους από ενοικιασμένα αεροσκάφη, την ώρα μάλιστα που εκκρεμεί η αποπληρωμή δανείου ύψους 70.000.000 ΛΚ και σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που επηρεάζει ήδη και τις αερομεταφορές.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο συμφωνεί με την πρακτική του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να μην ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ανανέωση του στόλου, όταν παλαιότερα διοικητικά συμβούλια ενημέρωναν για αντίστοιχα ζητήματα το νομοθετικό σώμα, έστω και αν δεν υπήρχαν κυβερνητικές εγγυήσεις για τη σύναψη δανείων. Να υπενθυμίσω επίσης ότι για τη σύναψη του δανείου των 70.000.000 ΛΚ στο πλαίσιο του σχεδίου ανασυγκρότησης της εταιρείας που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήθηκε η συγκατάθεση της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.352, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Το νοσοκομείο της Λάρνακας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, έλλειψης χώρων, υποδομής, εξοπλισμού κ.λπ.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται να γίνει η επέκταση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου και τι θα περιλάβει η όλη μελέτη;

2. Ποιο το υπολογιζόμενο κόστος;

3. Πότε υπολογίζεται η έναρξη των εργασιών και πότε αναμένεται η αποπεράτωση του όλου έργου;

                             4. Πότε σκοπεύεται να γίνει αντικατάσταση των κλινών, στρωμάτων, ανελκυστήρων κ.λπ.;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.353, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνά Κυριακίδου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα κατάρτισης των κρατικών προϋπολογισμών με βάση τα «δεδουλευμένα» (accrual-basis) και όχι με βάση τις «εισπράξεις-πληρωμές» (cash-basis), έτσι ώστε να δίνεται πιο σφαιρική και αντικειμενική εκτίμηση των δημόσιων οικονομικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.354, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η εταιρεία “Eurocypria Airlines” ανήκει από το 2006 εξ ολοκλήρου στο κράτος. Παρουσιάζεται το φαινόμενο η μικρή Κύπρος να διαθέτει δύο κρατικούς αερομεταφορείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο θα συνεχιστεί και πόσο ακόμη χρονικό διάστημα η ταυτόχρονη λειτουργία των δύο κρατικών αερομεταφορέων,

2. για τα σχέδια που υπάρχουν, προκειμένου η εταιρεία “Eurocypria Airlines” να βγει από τη σημερινή ζημιογόνο πορεία και να ξαναπεράσει στην κερδοφορία,

                  3. κατά πόσο γίνονται σκέψεις για συνεργασία της εταιρείας με στρατηγικό επενδυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.355, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη βασιμότητα του δημοσιεύματος της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2009, σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των κατοχικών στρατευμάτων ανέρχεται σε κάτι περισσότερο από 24 000 άνδρες, με αναφερόμενη πηγή έκθεση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που παρουσιάστηκε από τον επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο συνταγματάρχη Gerard Hughes

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.357, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για τους ελέγχους που μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί στα πλαίσια της νομοθεσίας περί της Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις προεκλογικές δαπάνες των υποψηφίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.356, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν περιέλθει εις γνώση μου, Κύπριοι και ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για την κατασκευή ιδιωτικού ενεργειακού κέντρου και εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει όντως εκδηλωθεί τέτοιο επενδυτικό ενδιαφέρον και σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

2. Κατά πόσο ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) έχει πραγματοποιήσει επαφές με το συγκεκριμένο όμιλο επενδυτών, προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αποθήκευσης των αποθεμάτων του σε ένα τέτοιο κέντρο.

                   3. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται η δρομολογηθείσα από το κράτος κατασκευή του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.358, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη του τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government) και η Ηλεκτρονική Συμμετοχική Δημοκρατία (e-democracy) είναι όροι που έχουν να κάνουν με την ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες, τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και την αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Στην Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβριο εγκαινιάστηκε ο διαδικτυακός χώρος e-themis, όπου παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις-κωδικοποιημένα και διαρκώς επικαιροποιημένα με βάση τα διεθνή πρότυπα) για διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο ίδιο πρότυπο λειτουργεί εδώ και χρόνια το EUR-Lex που παρέχει άμεση δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προσπάθειες που καταβάλλει, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, για ανάπτυξη διαρκούς κώδικα νομοθεσίας στο πρότυπο του e-themis και του EUR-Lex και πότε υπολογίζεται ότι θα παρέχει αυτή την υπηρεσία στους Κύπριους πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.359, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα διοριστεί ο νέος γενικός διευθυντής του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.360, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η διαδικασία προαγωγών στον επόμενο βαθμό των μελών της αστυνομίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης και που δεν είχαν προαχθεί στις προηγούμενες προαγωγές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.361, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εγκατέστησε γιγαντοοθόνη σε δημόσιο χώρο απέναντι από το παλιό ΓΣΠ, για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. Όμως, η γιγαντοοθόνη βρίσκεται στην πίσω πλευρά ενός χώρου στάθμευσης επί της λεωφόρου Σεβέρη και δύσκολα μπορεί κανείς να την αντιληφθεί. Σε όσες χώρες έχουν τοποθετηθεί τέτοιας μορφής οθόνες, αυτές βρίσκονται σε χώρους στους οποίους το κοινό έχει άμεση και καθημερινή πρόσβαση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε βρέθηκε άλλος πολυσύχναστος και προσβάσιμος στο ευρύ κοινό χώρος, για την τοποθέτηση της γιγαντοοθόνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.362, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Είναι η γη που θα διαχωριστεί στο Ζύγι, για να δοθεί στους κατοίκους του χωριού Μαρί, τουρκοκυπριακή γη και, εάν ναι, είναι απαλλοτριωμένη;

2. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα του διαχωρισμού και παράδοσης των οικοπέδων;

3. Θα δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους των οικοπέδων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.363, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς του 1993 μέχρι 2006, ή εσωτερικούς κανονισμούς που αφορούν το εν λόγω θέμα, προτίθεται να κάνει τροποποίηση, ποια θα είναι αυτή και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.364, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Δεκέμβριο του 2008 ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες οι όροι του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή στα κατεχόμενα ηλιακού/φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1MW με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να επιτρέψει τη μεταφορά των υλικών για την κατασκευή του ηλιακού πάρκου από το κατεχόμενο λιμάνι της Αμμοχώστου, παρά τις διαμαρτυρίες των κυπριακών εταιρειών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η κυβέρνηση να θέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον όρο η μεταφορά των απαραίτητων υλικών να γίνει οπωσδήποτε από τα νόμιμα λιμάνια και αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.365, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής, που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέρθηκε ότι οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δε διαθέτουν καθόλου προγράμματα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η Κύπρος και η Μάλτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και γιατί δεν καταγράφονται τα περιστατικά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο Αρχείο Πληθυσμιακού Ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.366, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην Αγία Νάπα εμφανίζεται το φαινόμενο αλλοδαποί να ζητιανεύουν στο δρόμο, καθώς και στα καταστήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τα άτομα αυτά έχουν αποταθεί στο Γραφείο Ευημερίας για βοήθεια μετά από έλεγχο που έχει κάνει η αστυνομία ή μήπως δεν έχει γίνει τέτοιος έλεγχος;

                    2. Ποια είναι η εθνικότητα των ατόμων αυτών;

                   3. Ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία προς πάταξη του φαινομένου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.367, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει αναιρέσει, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου 2008, προηγούμενη απόφαση ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008 για υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Συγκεκριμένα, ενώ ορθά στις 25 Ιουνίου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το φάκελο με τα μέτρα, όπως αυτός καταρτίστηκε από το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) και προτάθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας, με τη δεύτερη απόφασή του αφαίρεσε από τον εγκεκριμένο φάκελο, ο οποίος είχε ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέτρο των επενδύσεων για υλικές και άλλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας και εμπορίας οίνων και το μέτρο της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κυβέρνηση αναίρεσε την προηγούμενή της απόφαση για χρηματοδότηση ειδικών μέτρων στήριξης του αμπελοοινικού τομέα, γεγονός που προκάλεσε την απώλεια χρηματοδότησης αξίας πέραν των €10 εκατομ. για την πενταετία 2008-2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.368, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να παραχωρήσει δωρεάν ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.369, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γνωρίζει τις κακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που χαρακτηρίζουν το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος στη Λάρνακα, τους κινδύνους που διατρέχουν οι μαθητές και τι προτίθεται να πράξει γι’ αυτό το υπουργείο του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.370, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν τα δημοσιεύματα ότι στην επαρχία Πάφου λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να εφαρμοστεί η νομιμότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.371, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για παραχώρηση δωρεάν εισιτηρίων στις πολύτεκνες οικογένειες για τις παραστάσεις του ΘΟΚ, με σκοπό την αύξηση της προσέλευσης θεατών στις παραστάσεις, αλλά και τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.372, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να τερματιστεί η αυθαίρετη λειτουργία κατασκευαστικού χώρου νοτίως των αλυκών στη Λάρνακα και πότε προβλέπεται να τερματιστεί οριστικά η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που αποτελεί εστία οχληρίας και ρύπανσης μιας αυστηρώς προστατευόμενης περιοχής;

2. (α) Ο υδροβιότοπος Ακρωτηρίου είναι ενταγμένος στη Συνθήκη Ραμσάρ;

(β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους από τη Συνθήκη Ραμσάρ δειγματοληπτικούς ελέγχους, για σκοπούς προστασίας του οικοσυστήματος;

                   3. Ποιες επιπτώσεις θα έχει το φαινόμενο της ερημοποίησης στην Κύπρο και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.372, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να τερματιστεί η αυθαίρετη λειτουργία κατασκευαστικού χώρου νοτίως των αλυκών στη Λάρνακα και πότε προβλέπεται να τερματιστεί οριστικά η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που αποτελεί εστία οχληρίας και ρύπανσης μιας αυστηρώς προστατευόμενης περιοχής;

2. (α) Ο υδροβιότοπος Ακρωτηρίου είναι ενταγμένος στη Συνθήκη Ραμσάρ;

(β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους από τη Συνθήκη Ραμσάρ δειγματοληπτικούς ελέγχους, για σκοπούς προστασίας του οικοσυστήματος;

                   3. Ποιες επιπτώσεις θα έχει το φαινόμενο της ερημοποίησης στην Κύπρο και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.373, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των κρατικών αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο από τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, τμήματα και οργανισμούς και πώς αυτά κατανέμονται στα επιμέρους υπουργεία; Ποια τα έξοδα κίνησης και συντήρησης των αυτοκινήτων αυτών, που καταβάλλονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους;

                    2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για ανανέωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του εξοπλισμού του Τμήματος Εποπτών Οδικών Μεταφορών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.374, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί απόφαση για κατασκευή νέου κτιρίου του ΓΕΕΦ και, αν ναι:

1. πού πρόκειται να κατασκευαστεί,

2. ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα έναρξης κατασκευής και αποπεράτωσής του και

3. ποιο θα είναι το συνολικό κόστος του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.375, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε και πώς προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Τμήματος Φυλακών για τοποθέτηση διερμηνέων στις φυλακές, με σκοπό την εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς και των κοινωνικών λειτουργών; Σχετικό αίτημα του ψυχιάτρου των Κεντρικών Φυλακών τέθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

2. Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους η Σχολή Δεσμοφυλάκων που είχε δημιουργηθεί παλαιότερα τώρα έχει καταργηθεί;

3. Υπάρχει πολιτική απόφαση για την κατασκευή νέου συγκροτήματος Κεντρικών Φυλακών; Αν ναι, σε ποιο χώρο θα δημιουργηθεί και πότε αναμένεται η έναρξη των κατασκευαστικών έργων;

4. Ποια σχέδια υπάρχουν για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δεσμοφυλάκων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη παροχής και ανθρωπιστικής εκπαίδευσης;

5. Ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να ανταποκριθεί το αρμόδιο υπουργείο στο αίτημα του σώματος Φυλακών για επαρκή στελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου;

                   6. Το υφιστάμενο κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας είναι πεπαλαιωμένο και εντελώς ακατάλληλο κτιριολογικά και λειτουργικά, για να καλύψει                     τις σύγχρονες ανάγκες του σώματος. Υπάρχει απόφαση για κατασκευή νέου κτιρίου Αρχηγείου Αστυνομίας και, αν ναι, πού πρόκειται να                     κατασκευαστεί, πότε προβλέπεται να αρχίσει η κατασκευή του έργου, πότε αναμένεται η αποπεράτωσή του και ποιο θα είναι το συνολικό                     κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.376, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για κατ’ εξαίρεση ένταξη των κοινοτήτων Κουκλιών, Πολεμίου και Γιόλου στο στεγαστικό σχέδιο για κοινότητες κάτω των πεντακοσίων κατοίκων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αυτό και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για υλοποίηση της σχετικής απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.377, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν οι καταγγελίες του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Ορούντας ότι παράτυπα έχουν γίνει μετεγγραφές σε γειτονικά δημοτικά σχολεία και σχολεία της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα να στερείται το Δημοτικό Σχολείο Ορούντας τις υπηρεσίες τέταρτου δασκάλου.

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ο υπουργός για το πιο πάνω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ολοκλήρωση του δρόμου εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Κουκλιών (Σουσκιού), καθώς και το αίτημα για ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης των κτηνοτροφικών υποστατικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του δρόμου εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Κουκλιών (Σουσκιού) και για την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης των κτηνοτροφικών υποστατικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.379, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζονται επιδιορθώσεις στην οδό Εξοχικού-λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου (από την οικία Ν. Γ. Φιλίππου μέχρι τον κυρίως δρόμο Τσάδας-Πόλεως Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.380, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας στην κοινότητα Λετύμπου (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.381, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα βελτιωθεί η διασταύρωση του παλαιού παρακαμπτήριου δρόμου Τσάδας-Μεσόγης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.382, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Ένωση Συντακτών Κύπρου έχει δημιουργήσει στη δημοσιογραφική εστία ένα αξιόλογο και πρωτοποριακό μουσείο κυπριακού τύπου, το οποίο μάλιστα επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και νέα παιδιά. Για τη σωστή λειτουργία του μουσείου αυτού απαιτείται ετησίως ένα σημαντικό ποσό, το οποίο η ΕΣΚ δυσκολεύεται να καταβάλει από τα πενιχρά της οικονομικά. Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρέχεται στην ΕΣΚ ετησίως χορηγία για σκοπούς συντήρησης του μουσείου και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση αύξησης της συγκεκριμένης χορηγίας για την επέκταση, αναβάθμιση και καλύτερη λειτουργία του μουσείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.383, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τον έχει απασχολήσει η προοπτική δημιουργίας δημοτικής αστυνομίας κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια απόφαση θα υποκαθιστούσε τις σημερινές υποτυπώδεις υπηρεσίες Τροχαίας και θα μπορούσε να συμβάλει μεταξύ άλλων:

1. στην αποφόρτιση της Αστυνομίας Κύπρου,

2. στην καλύτερη αστυνόμευση των αστικών περιοχών,

3. στην πιστοποίηση τροχαίων παραβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα,

4. στον έλεγχο του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων,

5. στην παροχή πληροφοριών σε ντόπιους και ξένους περιηγητές και

6. στην επιτήρηση πάρκων, αλσυλλίων, παιδότοπων και σχολείων που έχουν καταστεί εστίες παραβατικότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.384, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται, στα πλαίσια ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να προωθήσει αποφάσεις για τη μεταφορά αυτοτελών και πρωτογενών πόρων στις τοπικές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.385, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει νομοθεσία για τη θεσμοθέτηση της αιρετής δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως συμβαίνει και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.386, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που προκύπτουν μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας η σημερινή”, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2009, και αφορούν το ρόλο της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς:

1. Αληθεύει ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς διαδραμάτισε επιχειρησιακό ρόλο στα πλαίσια της οργάνωσης της σύλληψης του τότε δραπέτη Αντώνη Κίτα, άλλως Αλ Καπόνε;

2. Αληθεύει ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σχεδιάζεται η αναβάθμιση του ρόλου της προεδρικής φρουράς με ανάθεση σε αυτή του συντονισμού ενεργειών αστυνομίας-ΚΥΠ και της ανάλυσης πληροφοριών που άπτονται της ασφάλειας του κράτους και της εγκληματικής δραστηριότητας φατριών και εμπόρων ναρκωτικών;

Τέλος, επισημαίνεται ότι η αποστολή της προεδρικής φρουράς, που συγκροτήθηκε σε μονάδα στις 10 Φεβρουαρίου 1979, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αστυνομίας Νόμου, Κεφάλαιο 285, είναι η προστασία και ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του και διοικείται από αξιωματικό, ο οποίος επιχειρησιακά υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας και διοικητικά στο Βοηθό Αρχηγό Υποστήριξης.

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βασίζεται και πώς προκύπτει ο αναβαθμισμένος ρόλος της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.387, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στις 22 Νοεμβρίου 2006 στην Αγγλική Σχολή, ενημερώθηκε από τον τότε Αρχηγό Αστυνομίας κ. Χαράλαμπο Κουλέντη ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική έρευνα. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η έρευνα θα συνεχιζόταν μέχρι τέλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρακτικά της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (σελ. 7), στη συνεδρίαση αυτή ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η έρευνα συνεχίζεται και μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα ενήλικο άτομο ηλικίας δεκαοκτώ ετών, ανακρίθηκαν αρκετά άτομα και υπολείπεται η ανάκριση άλλων τεσσάρων που αναζητούνται. Εμπλέκονται περίπου δεκατέσσερα νεαρά άτομα ηλικίας από δεκαέξι έως δεκαοκτώ ετών για τα οποία προέκυψαν ορισμένα στοιχεία. Συνολικά υπολογίζεται ότι εμπλέκονται περίπου δεκαπέντε με είκοσι άτομα. Τα πλείστα από αυτά τα νεαρά άτομα επέδειξαν μεταμέλεια και προέρχονται από καλές και συγκροτημένες οικογένειες, οι οποίες έδειξαν να συγκλονίζονται από το συμβάν. Τα άτομα αυτά προέρχονται από έξι σχολεία, εκ των οποίων το ένα άτομο από την Αγγλική Σχολή. Ορισμένα άτομα είναι μέλη κάποιας οργάνωσης, αλλά δε θα αποκαλυφθούν οποιαδήποτε στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους ανέφερε για το θέμα τα ακόλουθα:

Η όλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο της αστυνομίας θα συνεχιστεί κα τα μέτρα που θα ληφθούν, πέρα από κατασταλτικά, θα είναι και μέτρα για πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών καταστάσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα της έρευνας και κατά πόσο έχουν αποδοθεί ευθύνες για τα επεισόδια αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.388, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαχωρισμό προσφυγικών οικοπέδων στη Μοσφιλωτή;

                    2. Πρόκειται να διαχωριστούν νέα προσφυγικά οικόπεδα εκτός από τα υφιστάμενα στα Κελλιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.389, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεν είναι μόνο η παγκόσμια οικονομική κρίση υπεύθυνη για την καταστροφή της αγοράς ακινήτων. Η καλή φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας βρέθηκε σε κίνδυνο, λόγω της αποτυχίας των πωλητών να δώσουν τίτλους ιδιοκτησίας σε δεκάδες χιλιάδες αγοραστές (οι επαγγελματίες ανάπτυξης γης κρατούν στα χέρια τους τίτλους ιδιοκτησίας αξίας €4 δις), της ανεπαρκούς εμπιστοσύνης στο νομικό σύστημα και της αδυναμίας των νομοθετικών ρυθμίσεων.

Πριν από ένα χρόνο, τον Ιανουάριο του 2008, έπειτα από παράκληση του πρώην Υπουργού Οικονομικών, η ομάδα παθόντων “Cyprus Property Action Group” (CPAG) κατέθεσε μελέτη με τον τίτλο “Cyprus Property Pitfalls - A Time for Action” (“Παγίδες Αγοράς Ακινήτων - Ώρα για Δράση”) στην κυβέρνηση. Η μελέτη υποδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγοραστές γης στην Κυπριακή Δημοκρατία και καλεί για άμεση δράση για προστασία των αγοραστών και της διεθνούς φήμης της Κύπρου. Πρόθεση της ομάδας CPAG υπήρξε πάντοτε η συνεργασία με την κυβέρνηση, για να γίνει η Κύπρος ένας πιο ασφαλής τόπος αγοράς ακινήτων. Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, δεν υπάρχει καμιά ανταπόκριση από την κυβέρνηση σε σχέση με τη μελέτη της ομάδας CPAG. Πάρα πολλοί ευρωβουλευτές και Βρετανοί υπουργοί, όπως οι κ. David Miliband και Alistair Darling, αγόρασαν ακίνητα στην Κύπρο, χωρίς ακόμα να πάρουν τίτλους ιδιοκτησίας, και προσέφυγαν στην Ευρώπη για βοήθεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί και δώσει απαντήσεις στην ομάδα παθόντων CPAG κι αν προτίθεται να λάβει μέτρα για την προστασία των αγοραστών ακινήτων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.390, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου και Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω δίκαια αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων:

1. Επαναφορά του 13ου επιδόματος πολυτέκνων.

2. Ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου, ώστε να επιτυγχάνεται η αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης.

3. Αύξηση της ειδικής χορηγίας για φοιτητές-παιδιά πολυτέκνων.

4. Αύξηση της χορηγίας για αγορά αυτοκινήτου και καθιέρωση δικαιώματος νέας αγοράς ανά εξαετία.

5. Βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων για απόκτηση στέγης μέσω των Οργανισμών Αναπτύξεως Γης και Χρηματοδοτήσεως Στέγης, καθώς και άλλων συναφών κυβερνητικών σχεδίων.

6. Αύξηση του επιδόματος εθνοφρουρών που είναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών.

7. Βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι που να λαμβάνονται υπόψη οι αυξημένες ανάγκες της πολυμελούς οικογένειας.

8. Αύξηση του επιδόματος μάνας.

                    9. Σύσταση εθνικής επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα, η οποία να αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.391, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αρχαιολόγων Κύπρου εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο καθολικό της μονής Αγίου Ηρακλειδίου στο Πολιτικό Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, οι εργασίες συνιστούν απαράδεκτη επέμβαση στον ιστορικό και αρχαιολογικό χώρο του μνημείου και ζητούν από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων να τερματίσει τις εν λόγω επεμβάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μορφή των συμβάσεων στο μνημείο του καθολικού της μονής Αγίου Ηρακλειδίου και αν σκοπεύει να τερματίσει τις εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.392, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής Παλιομετόχου και ο κοινοτάρχης της κοινότητας καταγγέλλουν τη συστηματική διάχυση υγρών αποβλήτων στη Βιομηχανική Περιοχή Παλιομετόχου από το εργοστάσιο “Κομήτης”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να σταματήσει η ρύπανση και οι ένοχοι να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.393, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Βρετανός επιτελάρχης κ. Gerard Hughes της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ ισχυρίστηκε πρόσφατα, μιλώντας σε δικοινοτική εκδήλωση, ότι η Τουρκία μείωσε τον αριθμό των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο σε 21.000 στρατιώτες. Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Gerard Hughes προέβη σε σειρά εγκωμιαστικών σχολίων για τον κατοχικό στρατό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η δύναμη του κατοχικού στρατού όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά ενισχύεται διαρκώς σε στρατιώτες και υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε διαβήματα προς τον ΟΗΕ και εάν ζητήθηκε η ανάκληση του Βρετανού επιτελάρχη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.393, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Βρετανός επιτελάρχης κ. Gerard Hughes της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ ισχυρίστηκε πρόσφατα, μιλώντας σε δικοινοτική εκδήλωση, ότι η Τουρκία μείωσε τον αριθμό των κατοχικών δυνάμεων στην Κύπρο σε 21.000 στρατιώτες. Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Gerard Hughes προέβη σε σειρά εγκωμιαστικών σχολίων για τον κατοχικό στρατό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η δύναμη του κατοχικού στρατού όχι μόνο δε μειώθηκε, αλλά ενισχύεται διαρκώς σε στρατιώτες και υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προβεί σε διαβήματα προς τον ΟΗΕ και εάν ζητήθηκε η ανάκληση του Βρετανού επιτελάρχη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.394, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Επί υπουργίας Άκη Κλεάνθους είχε ληφθεί απόφαση να δημιουργηθεί στο χώρο όπου σήμερα στεγάζεται το θέατρο “Αντίδοτο” στη Λάρνακα πολιτιστικό ίδρυμα για παιδιά, εφήβους και νέους, ένας πολιτιστικός πολυχώρος για τη δημιουργική έκφραση της νεολαίας.

Παρά τη θετική προσέγγιση του νυν Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, το όλον εγχείρημα καρκινοβατεί με ορατό πλέον τον κίνδυνο οριστικής απώλειας του χώρου αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευση για τη δημιουργία του πολιτιστικού ιδρύματος το οποίο θα συμπεριλάβει και το θέατρο “Αντίδοτο”.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται, για να αποτραπεί η προοπτική κλεισίματος ενός πολιτιστικού-θεατρικού πνεύμονα στη Λάρνακα.

                    3. Κατά πόσο υπάρχει πρόθεση κατάθεσης συγκεκριμένης σχετικής πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.395, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες που γίνονται σε ένα μέρος του δρόμου, περίπου ενός χιλιομέτρου, που ενώνει τις κοινότητες Δρομολαξιάς και Κλαυδιάς, καθώς και αν θα προχωρήσουν σε ασφαλτόστρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.396, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των νέων μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν εγγραφεί το 2008;

2. Πόσα από αυτά είναι καινούργια και πόσα μεταχειρισμένα;

                    3. Ποια από αυτά είναι μεγάλου κυβισμού άνω των 2000cc;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.397, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση αρνείται να υποβάλει αίτημα για ένταξη στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.398, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει στην κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων. Εάν ναι, παρακαλείται να αναφέρει με ποιους συγκεκριμένους τρόπους σκοπεύει να υλοποιήσει στην πράξη τη συγκεκριμένη αρχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.399, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει απόφαση για κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στη Λάρνακα και, αν ναι, πότε θα αρχίσει η υλοποίηση κατασκευής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.400, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό καταγγελιών που έχουν γίνει στην ανοικτή γραμμή 1415, για αναφορά ακατάλληλων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.401, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της αστυνομίας για δημιουργία εκατό πρόσθετων οργανικών θέσεων για στελέχωση της Τροχαίας, με στόχο την οδική ασφάλεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.402, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται το Τμήμα Αλιείας να διασφαλίσει την εθνική ποσόστωση αλίευσης ερυθρού τόννου και πώς αυτή θα διανεμηθεί στους διάφορους κλάδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.403, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του βιολογικού σταθμού στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Αγίου Σιλά) και το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την πορεία υλοποίησης αυτού του έργου.

Λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει σε σχέση με τη λειτουργία της χωματερής στο Βατί, η δημιουργία του βιολογικού σταθμού είναι επιβεβλημένη και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η επίσπευση της κατασκευής του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.404, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας να επαναφέρει το σχέδιο φοροαπαλλαγής του 40% του ακαθάριστου εισοδήματος (Νόμος 40/1980) που υπάρχει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και το οποίο λήγει στις 30/4/2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.405, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Παφιακό Στάδιο δε διαθέτει αποχωρητήρια γυναικών και αναπήρων. Η έλλειψη αυτή σημειώνεται από το 1982, που λειτούργησε το Παφιακό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η σοβαρή κτιριακή έλλειψη και αν αυτό δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση ιδιαίτερα για τα ανάπηρα/εμποδιζόμενα άτομα και τις γυναίκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.406, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιομηχανίας, προς αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.407, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση του ΦΠΑ, μέσα στα πλαίσια στήριξης της επισιτιστικής και τουριστικής βιομηχανίας, η οποία πλήττεται από την παγκόσμια οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.408, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής όπως οι μειώσεις ή επιστροφές των τελών προσγείωσης στα αεροδρόμια δοθούν στους επισκέπτες υπό τη μορφή κουπονιών, των οποίων η χρήση θα γίνεται σε αδειούχα από τον ΚΟΤ κέντρα αναψυχής, προς το σκοπό τόνωσης της επισιτιστικής βιομηχανίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.409, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των τιμολογικών επιβαρύνσεων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που πλήττει την επισιτιστική βιομηχανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.410, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για μείωση των χρεώσεων στις πιστωτικές κάρτες, ως μέτρο στήριξης της επισιτιστικής βιομηχανίας, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.411, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής για τροποποίηση της νομοθεσίας για το ενοικιοστάσιο, για να επιτευχθούν μειώσεις στα ενοίκια των υποστατικών της επισιτιστικής βιομηχανίας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο από τη διεθνή οικονομική κρίση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.412, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει εισήγηση/αίτημα για εξαγγελία έργων επιδιόρθωσης/βελτίωσης του οδικού δικτύου της υπαίθρου της επαρχίας, προς το σκοπό απασχόλησης των μελών του.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.413, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει αίτημα για εξαγγελία-προκήρυξη προσφορών για πολλά μικρά έργα από δήμους και κοινοτικά συμβούλια για απασχόληση των μελών του συνδέσμου.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.414, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας επισημαίνει σοβαρά προβλήματα στην ανάληψη εργολαβιών από τα μέλη του εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Με βάση έρευνα που διενήργησε ο εν λόγω σύνδεσμος, από σύνολο 1 399 υπαλλήλων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2008 έχουν απολυθεί 108 εργαζόμενοι και αναμένεται η απόλυση άλλων 53 τους πρώτους μήνες του 2009. Περαιτέρω, με βάση την ίδια έρευνα, το 21% των μελών του συνδέσμου δεν έχει καμιά απολύτως εργασία (εργολαβία) και το 43% των μελών του έχει εργασίες (εργολαβίες) μέχρι το τέλος Μαΐου του 2009.

Δεδομένου ότι το 85% των μελών του συνδέσμου είναι εργολάβοι Δ΄ και Ε΄ τάξης, υποβάλλεται αίτημα για εξαγγελία έργων για τις τάξεις αυτές.

Επιπλέον, διατυπώνεται εισήγηση/αίτημα για προσφοροδότηση πιο μικρών συμβολαίων, για να δίνεται η δυνατότητα προσφοροδότησης από περισσότερους εργολάβους σε έργα αναπτυξιακά, όπως το αποχετευτικό Λάρνακας, κυβερνητικοί οικισμοί, σχολικά κτίρια, θεματικά πάρκα.

Τέλος, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας υποβάλλει αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών εκτέλεσης των έργων που έχουν εξαγγελθεί από τον έπαρχο και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.415, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα υπουργεία τους προτίθενται να εισηγηθούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ίδρυση Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με στόχο να καλυφθεί το γνωστικό αντικείμενο του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, ώστε να αναβαθμιστεί η δασική εκπαίδευση και να προωθηθεί η δασική έρευνα στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.416, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται με τις διεθνείς της υποχρεώσεις για ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και κατά πόσο οι εταιρείες που πωλούν τις συσκευές αυτές έχουν δημιουργήσει μηχανισμούς για απόσυρση των παλαιών συσκευών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.417, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να στηρίξει το αίτημα του δήμου Αραδίππου για κατασκευή εμπλουτιστικού φράγματος στον ποταμό Καμμίτση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.418, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προβλέπεται να αρχίσει η μελέτη για τη χωροθέτηση και κατασκευή των δεξαμενών για άρδευση της περιοχής αναδασμού Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.419, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται - και, αν ναι, πότε - να δημιουργήσει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο δήμο Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.420, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να υποστηρίξει το αίτημα του δήμου Λευκάρων για επιχορήγηση του αποχετευτικού συστήματος με τα ίδια ποσοστά που επιδοτούνται και οι κοινότητες, δεδομένου του αγροτικού χαρακτήρα του δήμου και των περιορισμένων οικονομικών του μέσων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.421, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γίνεται, και από ποιο φορέα, αξιολόγηση των προσφερόμενων προγραμμάτων απεξάρτησης από παράνομες ουσίες;

                   2. Με ποια κριτήρια χρηματοδοτούνται οι διάφορες θεραπευτικές κοινότητες;

                  3. Με ποια ποσά χρηματοδοτείται η κάθε θεραπευτική κοινότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.422, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας για αναβάθμιση των αθλητικών του εγκαταστάσεων και ειδικότερα του γηπέδου ποδοσφαίρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.423, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας για βελτιωτικά έργα στις κτιριακές του εγκαταστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.424, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για λήψη μέτρων προστασίας του Δημοτικού Σχολείου Καμάρες Λάρνακας, δεδομένου ότι πρόκειται για σχολείο υψηλού κινδύνου εξαιτίας βανδαλισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.425, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι κτιριακές εργασίες στο Ιατρικό Κέντρο Έγκωμης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πότε υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει το κέντρο;

2. Ποιες ειδικότητες θα το στελεχώνουν;

3. Πόσους πολίτες υπολογίζεται ότι θα καλύπτει το κέντρο και σε ποιο βαθμό θα αποφορτίζει το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μεταφοράς και λειτουργίας της Τράπεζας Αίματος από το παλιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο κέντρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.426, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο θάνατος ενός ακόμα κατοίκου από καρδιακό επεισόδιο στην εγκαταλειμμένη Τηλλυρία προκαλεί την έντονη και δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής. Είναι η δεύτερη περίπτωση σε δέκα μέρες που, λόγω της ανεπαρκούς ιατρικής υποδομής και της μεγάλης απόστασης από νοσοκομείο, αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα ζωής ή θανάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να αγοράσει και να θέσει σε λειτουργία νοσοκομειακό ελικόπτερο, αν θα ζητήσει από τον κ. Ταλάτ το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, τουλάχιστο για τα ασθενοφόρα, ή αν θα εξοπλιστεί το νοσοκομείο Κάτω Πύργου με μηχανήματα, εξοπλισμό και προσωπικό για αντιμετώπιση καρδιακών επεισοδίων, για να αποφευχθεί άλλος θάνατος στην περιοχή λόγω της ανεπαρκούς ιατρικής υποδομής και της μεγάλης απόστασης από το πιο κοντινό νοσοκομείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.427, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή δρόμου στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα (Άγιος Σιλάς) και υπάρχει σήμερα απρόσκοπτη πρόσβαση στον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού-Πάφου;

2. Ποια προβλήματα προκαλεί η σημερινή όδευση μέσω της οικιστικής περιοχής Ύψωνα και υπάρχει κίνδυνος μέσω αυτής να προκληθούν δυστυχήματα;

3. Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία δεύτερης εξόδου από τη βιομηχανική περιοχή, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης;

4. Στην περιοχή δε λειτουργεί αποχετευτικό σύστημα και όλα τα υγρά απόβλητα οδηγούνται σε λάκκους που υπάρχουν σε κάθε εργοστάσιο. Τι θα γίνει με την κατασκευή και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, για το οποίο υπάρχει πρόνοια στα έργα υποδομής της βιομηχανικής περιοχής, και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου;

5. Λόγω του ότι στην περιοχή λειτουργούν βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη πυροσβεστικού σταθμού, λόγω και της μεγάλης απόστασης από τη Λεμεσό;

6. Προτίθεται το υπουργείο να προβεί σε δενδροφύτευση των χώρων πρασίνου της βιομηχανικής περιοχής και, αν ναι, πότε υπολογίζει να το πράξει;

                   7. Οι χώροι στάθμευσης, βάσει του σχεδίου, παρουσιάζουν σήμερα μία εικόνα εγκατάλειψης και ερήμωσης. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να                    προβεί σε καθαρισμό και ασφαλτόστρωση, έτσι ώστε το προσωπικό που δουλεύει στη βιομηχανική περιοχή να σταθμεύει σε κανονικές θέσεις                    και να εκλείψει ο κίνδυνος δυστυχημάτων λόγω του τρόπου που παρκάρουν και, αν ναι, πότε υπολογίζει να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.428, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να λειτουργήσει περιφερειακό δημοτικό σχολείο στην Ορά και τι μέλλει γενέσθαι με τα υπόλοιπα γειτονικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.429, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο για εξάλειψη της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων, προβλέπεται η θανάτωση των ντόπιων αιγών του Ακάμα. Είναι γνωστό ότι η περιοχή της χερσονήσου Ακάμα ταλαιπωρείται από την υπερβόσκηση, κυρίως από κοπάδια αιγών. Από χρόνια συζητείται η μετακίνηση των αιγών από την περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, με την ευκαιρία που δίνεται από το εθνικό σχέδιο για εξάλειψη της τρομώδους νόσου, θα επιδιωχθεί η απομάκρυνση των αιγοπροβάτων από τη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.430, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι ντόπιοι ψαράδες διαμαρτύρονται για την καταστροφή του ιχθυοβιότοπου της θαλάσσιας περιοχής Κάτω Πύργου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των ψαράδων, η κατασκευαστική εταιρεία που ανέλαβε την εκβάθυνση του αλιευτικού καταφυγίου Κάτω Πύργου και τον καθαρισμό του από τα φύκια προχώρησε στην απόρριψη των υλικών του καθαρισμού και της εκσκαφής σε περιοχή που θεωρείται βιότοπος για την ιχθυοπανίδα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία παραβιάζει τους όρους που της έθεσε το Τμήμα Αλιείας και απορρίπτει τα απόβλητα σε μικρότερο βάθος και απόσταση από την ακτή από αυτό που περιλαμβάνουν οι όροι του συμβολαίου. Φαίνεται πως ο έλεγχος που ασκεί το αρμόδιο τμήμα είναι ανεπαρκής, αφού χρειάστηκαν οι καταγγελίες των ψαράδων, για να αποκαλυφθεί η παράνομη και αντιπεριβαλλοντική πράξη του εργολάβου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Αλιείας χρειάστηκε τις καταγγελίες των ψαράδων, για να ανακαλύψει την παράνομη και αντιπεριβαλλοντική πράξη του εργολάβου, πώς προτίθεται το τμήμα να τιμωρήσει τον εργολάβο και αν θα αρχίσει συστηματικός έλεγχος των εργασιών του εργολάβου, για να σταματήσει κάθε ρύπανση του ιχθυοβιότοπου Κάτω Πύργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.431, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το κράτος δεν προβαίνει σε επιδιόρθωση της “Πράσινης” πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Κοτζιά Τεπέ 21 στη Λάρνακα, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται αυτή η πολυκατοικία στο σχέδιο για παραχώρηση τίτλων στους πρόσφυγες ενοίκους και πότε θα παραχωρηθούν οι τίτλοι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.432, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN), που συνήλθε στις 7 Οκτωβρίου 2008, οι υπουργοί των είκοσι επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν όπως αυξήσουν από €20.000 σε τουλάχιστο €50.000 το εγγυημένο ποσό μιας κατάθεσης. Μετά από σχετική σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών, που έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2008, ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών πως “ως Κύπρος θα προωθήσουμε άμεσα νομοσχέδιο στη Βουλή για προστασία των καταθέσεων με ελάχιστο ποσό τις €100.000”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο, αφού έχουν ήδη περάσει πέντε μήνες από την αρχική εξαγγελία αυτού του μέτρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.433, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σε σεμινάριο που οργανώθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου υπό την αιγίδα του Υπουργού Οικονομικών στις 27 Νοεμβρίου 2008 υπό το θέμα “Eφαρμογή των αρχών της δημόσιας διακυβέρνησης στο δημόσιο τομέα”, έγινε εισήγηση για ετοιμασία κώδικα δημόσιας διακυβέρνησης και σύσταση για το σκοπό αυτό καθοδηγητικής επιτροπής (steering committee).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς έχει προχωρήσει το θέμα, αν έχει συσταθεί η καθοδηγητική επιτροπή και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την ετοιμασία του κώδικα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.434, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2008 ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, στο συμβούλιο συζητήθηκαν και θέματα διεύρυνσης της πρόσβασης των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και η ανάγκη γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών κα αγροτικών περιοχών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την πρακτική αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρατηρούνται στην Κύπρο στην πρόσβαση των πολιτών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες;

                   2. Ποιες οι δράσεις του αρμόδιου υπουργείου για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και ποια τα                    χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των δράσεων αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.435, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, εκκρεμούν προς έκδοση δεκάδες χιλιάδες τίτλοι ιδιοκτησίας για ακίνητα τα οποία αγοράστηκαν από μη Κυπρίους.

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της, που έχουν ήδη εμφανιστεί στον κατασκευαστικό, αλλά και στον τουριστικό τομέα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω πρόβλημα. Έχουν παρθεί μέτρα για επίσπευση της έκδοσης των τίτλων και, αν ναι, ποια είναι αυτά και ποιο το αποτέλεσμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.436, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης κρατικής γης που βρίσκεται δίπλα από τα κτίρια του κοινοτικού συμβουλίου Αχέλειας (επαρχία Πάφου) για τη δημιουργία πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.437, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων στην κοινότητα Αχέλειας (επαρχία Πάφου) και πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.438, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στην περιοχή του ΚΕΝ και στους κεντρικούς δρόμους της κοινότητας Αναρίτας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.439, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Αναρίτας (επαρχία Πάφου), για μείωση της Λευκής Ζώνης κατά μήκος του φράγματος της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.440, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να δοθεί οικονομική στήριξη στο κοινοτικό συμβούλιο Αναρίτας (επαρχία Πάφου) για απαλλοτρίωση τεμαχίου όπου θα κατασκευαστούν δημόσιοι χώροι στάθμευσης και το νηπιαγωγείο της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.441, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Τριμιθούσας (επαρχία Πάφου) για αναβάθμιση του δημοτικού σχολείου της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.442, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξωραϊσμού της παλιάς γέφυρας και βρύσης της κοινότητας της Τριμιθούσας (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.443, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης γης στην κοινότητα Μέσα Χωριού (επαρχία Πάφου) για κατασκευή ντεπόζιτου νερού, που θα ενισχύσει με πόσιμο νερό την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.444, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο κάτω αιτήματα της κοινότητας Μέσα Χωριού (επαρχία Πάφου):

1. Βελτίωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα με την Άρμου.

2. Βελτίωση του δρόμου Μέσα Χωριού-Πάφου (Σιλό).

3. Κατασκευή του δρόμου που συνδέει το δρόμο Μέσα Χωριού-Πάφου με τη λεωφόρο Μεσόγης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.445, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται η μελέτη ανέγερσης κοινοτικών κτιρίων της κοινότητας Μέσα Χωριού (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.446, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Μεσόγης (επαρχία Πάφου) για την κατασκευή οχετών ομβρίων υδάτων στους δρόμους της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.447, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εγκατάστασης φώτων τροχαίας στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης (κύριος δρόμος Πάφου-Πόλης) με το δρόμο Τριμιθούσας-Τάλας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.448, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι κάτοικοι που διαμένουν κοντά στο γήπεδο ποδοσφαίρου που έχει ανεγερθεί δίπλα στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα στο συνοικισμό του Αγίου Ιωάννη στα Κάτω Πολεμίδια μού ανέφεραν ότι η λειτουργία του γηπέδου προκαλεί οχληρία και αναστάτωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τηρούνται οι όροι λειτουργίας του γηπέδου και αν προτίθεται η αρμόδια αρχή να λάβει επιπρόσθετα μέτρα και ποια για την αποφυγή της οχληρίας που προκαλείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.449, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση το διαδικτυακό σχολείο (ΔΙΑΣ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.450, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παραχωρήσει τίτλο ιδιοκτησίας για το γήπεδο ποδοσφαίρου του Εθνικού Άχνας και πότε υπολογίζεται να δοθεί ο τίτλος αυτός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.451, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος των ζημιών από καταστροφές και βανδαλισμούς σχολικών μονάδων, αναλυτικά για κάθε μονάδα ξεχωριστά, τα τελευταία πέντε χρόνια. Επίσης, να ενημερώσει αν προτίθεται να προβεί σε μέτρα φύλαξης των σχολικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.452, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, αεροσκάφος της εταιρείας “Eurocypria” καθηλώθηκε στο αεροδρόμιο “Βροσλάβ” στην πόλη Στρακόβιτσε της Πολωνίας και δεν του επιτράπηκε η πτήση προς το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας, λόγω οικονομικών οφειλών ύψους €10.000-€15.000 της εταιρείας προς την Πολιτική Αεροπορία της Πολωνίας για τέλη υπηρεσιών και ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που δεν τακτοποιήθηκαν έγκαιρα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σημαντική οικονομική επιβάρυνση και η έκθεση του ονόματος της εταιρείας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι ενήμερος για το πιο πάνω περιστατικό;

2. Ποια τα μέτρα που πρόκειται να πάρει για αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον;

                    3. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπλοΐας κατατάσσει την εταιρεία “Eurocypria” στον κατάλογο των οικονομικά αξιόπιστων αεροπορικών                         εταιρειών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.453, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην άμεση κάλυψη των ελλείψεων των Τμημάτων Ακτινοθεραπείας παγκύπρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.454, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η 24η Μαρτίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Αγώνα Ενάντια στη Φυματίωση. Δυστυχώς, η νόσος ξεκίνησε να αποτελεί παγκόσμια απειλή, μιας και στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι κάθε έτος 445.000 άτομα (50 κάθε ώρα) νοσούν με φυματίωση και 60.000 (8 κάθε ώρα) πεθαίνουν από την ασθένεια. Με αφορμή τα πιο πάνω στοιχεία και με βάση τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σύμφωνα με τα οποία τα τελευταία πέντε χρόνια τα περιστατικά φυματίωσης παρουσιάζουν αυξητική τάση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο ακριβής αριθμός κρουσμάτων φυματίωσης που έχουν καταγραφεί για το έτος 2008;

2. Πόσα από αυτά αφορούν Κυπρίους και πόσα αλλοδαπούς;

3. Ποιος ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων για τη μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας;

                    4. Ποιες οι εκδηλώσεις για ενημέρωση του κοινού με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Αγώνα Ενάντια στη Φυματίωση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.455, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το περιφερειακό δημοτικό σχολείο για τις κοινότητες Μελίνης, Οράς, Οδούς, Αγίων Βαβατσινιάς επρόκειτο να αποπερατωθεί το Σεπτέμβριο του 2008. Για το λόγο αυτό καταχρηστικώς παρατάθηκε η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Βαβατσινιάς.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε πρόκειται να αρχίσει η ανέγερση του εν λόγω δημοτικού σχολείου και πότε προβλέπεται η αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.456, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχοντας υπόψη το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην πλήρη κάλυψη των δαπανών όσων καταφεύγουν στα ιδιωτικά κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.457, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα αντιπροσωπία του AGBU (Armenian General Benevolent Union) είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και άλλους πολιτικούς αξιωματούχους. Φαίνεται ότι σ’ αυτές τις συναντήσεις κύριο θέμα ήταν το μέλλον των εγκαταστάσεων της σχολής “Μελκονιάν” στη Λευκωσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις σκέψεις και προτάσεις που υπάρχουν για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της σχολής “Μελκονιάν” και αν υπάρχει ενδεχόμενο συνέχισης της λειτουργίας της ως εκπαιδευτικού κέντρου των Αρμενίων της ανατολικής Μεσογείου και σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους Αρμένιους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.458, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες προχωρούν στη διαδικασία προώθησης νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την απαγόρευση χρησιμοποίησης ζώων στα τσίρκα που δίνουν παραστάσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλες δραστηριότητες που στόχο έχουν την ψυχαγωγία κοινού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.459, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του υπουργείου του για τις φοιτητικές χορηγίες στις περιπτώσεις εκείνες που το ΣΕΚΑΠ, αφού αξιολογήσει ένα πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρεται από κυπριακά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποφασίζει ότι για την ισοτιμία και αντιστοιχία με πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση πρόσθετων συμπληρωματικών μαθημάτων σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η ειδική φοιτητική χορηγία σ’ αυτή την περίπτωση επεκτείνεται για τα συμπληρωματικά μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τερματίζεται με τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του προγράμματος σπουδών στο αρχικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, ασχέτως εάν ο προσφερόμενος τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται ως πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου;

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι ο Κύπριος πολίτης, φοιτητής και γονιός, απαιτεί από την κυπριακή πολιτεία να τον προστατεύσει, έτσι που με τη συμπλήρωση των σπουδών του να μπορεί να εγγράφεται στους καταλόγους διορισίμων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και να δικαιούται να διεκδικεί θέση πτυχιούχου στη Δημόσια Υπηρεσία με τον τίτλο σπουδών που απέκτησε. Επομένως, είναι λογικό εμείς να θεωρούμε πως οι σπουδές του φοιτητή συμπληρώνονται με την επιτυχή παρακολούθηση των συμπληρωματικών μαθημάτων που υπέδειξε το ΣΕΚΑΠ, έτσι που στη συνέχεια, όταν ο πολίτης υποβάλει το πτυχίο που απέκτησε στο ΚΥΣΑΤΣ για αξιολόγηση, να μην έχει κανένα πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.460, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο κάτω έργα της κοινότητας Έμπας:

1. Ρυθμιστικό σχέδιο για τη διαμόρφωση της λεωφόρου Έμπας (πρώην Νικολάου Έλληνα) από τα Διπλαρκάτζια μέχρι την περιοχή "Ελιές".

                   2. Ρυθμιστικό σχέδιο από την περιοχή "Ελιές" μέχρι το τέρμα της λεωφόρου Έμπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.461, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα της κοινότητας Έμπας για διαχωρισμό οικοπέδων από το κρατικό τεμάχιο 111 και μέρος του κρατικού τεμαχίου 6, του φύλλου σχεδίου 45/51, στην Έμπα και την παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες της κοινότητας.

Στην κοινότητα έχουν διαχωριστεί πάνω από πεντακόσια οικόπεδα από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) χωρίς να έχει επωφεληθεί κανένας που κατάγεται από την εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.462, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η βελτίωση των παρόδων του παρακαμπτήριου δρόμου Έμπας-Τάλας και η κατασκευή ρείθρων από μπετόν κατά μήκος και των δύο πλευρών του εν λόγω δρόμου για διοχέτευση ομβρίων υδάτων.

Έχουν γίνει πολλά σοβαρά δυστυχήματα, ειδικά στις παρόδους που συμβάλλουν σε αυτό το δρόμο, και η έλλειψη ρείθρων διοχέτευσης ομβρίων υδάτων από μπετόν κατά μήκος και των δύο πλευρών δημιουργεί σοβαρές ζημιές και προβλήματα σε ιδιωτικές περιουσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.463, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί το έργο βελτίωσης της στροφής στην είσοδο της κοινότητας Έμπας (περιοχή “Ελιές”).

Έχουν ετοιμαστεί τα σχέδια και έχουν εξασφαλιστεί οι συγκαταθέσεις των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.464, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σε πλείστες χώρες του κόσμου και ιδίως στην Ευρώπη υφίστανται ειδικές στρατιωτικές μονάδες που έχουν ως αποκλειστική τους ευθύνη τη φρούρηση του αρχηγού του κράτους και την απόδοση των προβλεπόμενων τιμών σε αυτόν και στους κατά καιρούς επισκεπτόμενους αρχηγούς άλλων κρατών. Η πρακτική αυτή ισχύει ακόμη και σε μικρές χώρες, όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο, το Μονακό κ.ά. Οι μονάδες αυτές μάλιστα διαθέτουν ειδικά διακριτικά και στολή, η οποία παραπέμπει στην ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική παράδοση του κάθε κράτους και λαού.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση δημιουργίας και στην Κύπρο ειδικής στρατιωτικής μονάδας, προεδρικής φρουράς, με τα χαρακτηριστικά που έχουν ήδη περιγραφεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.465, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 24 Μαρτίου 2009 οι εκπρόσωποι των παραγωγών κατήγγειλαν ότι τα προϊόντα τους πωλούνται στην αγορά στην πενταπλάσια τιμή από αυτήν του παραγωγού. Επίσης, κατήγγειλαν ότι πατάτες, αλλά και άλλα προϊόντα από τα κατεχόμενα, που εισέρχονται ως εμπόρευμα στις ελεύθερες περιοχές βάσει του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ακολούθως εξάγονται από τις ελεύθερες περιοχές με άλλο όνομα παραγωγού. Ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου ανέφερε ότι δε γίνονται έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα και δόθηκε ως παράδειγμα εμπόρευμα σταφυλιών που εισήχθηκε στην Κύπρο από την Αργεντινή στην τιμή των 20 σεντ το κιλό και στη συνέχεια πωλήθηκε στην αγορά στην τιμή των 5 ευρώ το κιλό. Από την πλευρά της η αγροτική οργάνωση ΠΕΚ κατήγγειλε ότι με την ανοχή των αρμοδίων υπηρεσιών φυλάσσονται προϊόντα τρίτων χωρών χωρίς σήμανση στην κατάψυξη, πρακτική που θεωρείται αθέμιτος ανταγωνισμός για τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια η θέση του όσον αφορά τις πιο πάνω καταγγελίες;

2. Λειτουργοί του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφεραν ότι το υπουργείο διενεργεί έρευνα, για να εξακριβώσει το ποσοστό κέρδους των μεσαζόντων σε γεωργικά είδη και κρέας. Ποια είναι τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής;

                    3. Σύμφωνα με πρόταση του αντιπροσώπου της ΠΕΚ, η Γαλλία υιοθέτησε την αναγραφή δύο τιμών στις υπεραγορές, αυτήν του παραγωγού                    αλλά και τη λιανική, έτσι ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τη χονδρική τιμή του προϊόντος που αγοράζει. Ποια η θέση του υπουργού επί της                    πρότασης αυτής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.466, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί των σχεδίων δημιουργίας διαμετακομιστικού σταθμού σκυβάλων στην Ορμίδεια, έπειτα από τις αντιδράσεις των κατοίκων σε πρόσφατη παγκοινοτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε για τα εν λόγω σχέδια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.467, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει την προοπτική ανάπλασης-αναπαλαίωσης διατηρητέων κτιρίων και συνοικιών κατά το πρότυπο τέτοιων έργων στην Ελλάδα (Πλάκα-Θησείο), έτσι που να διαφυλαχθεί και αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να ενισχυθεί η οικοδομική μας βιομηχανία, η οποία, ως γνωστό, αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.468, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για επέκταση της οικιστικής ζώνης στην κοινότητα Μαθιάτη και κατάργηση της υπάρχουσας βιοτεχνικής ζώνης της κοινότητας, με στόχο τη μετατροπή της σε οικιστική για μελλοντικό διαχωρισμό και παραχώρηση οικοπέδων σε φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.469, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Μαθιάτη για παραχώρηση αντισταθμιστικού κονδυλίου, για να μπορέσει η κοινότητα να κατασκευάσει αρματόδρομο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι ζημιές που προκαλεί η διέλευση αρμάτων στους δρόμους της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.470, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προβεί σε ενημέρωση της κοινότητας Μαθιάτη σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο του παρακαμπτήριου δρόμου Μοσφιλωτής με κατάληξη το δρόμο Παλαιχωρίου και αν αυτό θα επηρεάσει την κοινότητα Μαθιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.471, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να υλοποιηθεί ο διαχωρισμός οικοπέδων για τις φτωχές οικογένειες της κοινότητας Μαθιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.472, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να υλοποιηθεί η κατασκευή χώρου στάθμευσης στην κοινότητα Μαθιάτη.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.473, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του που αφορούν την ανέγερση νέου γυμνασίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δήμων Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.474, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα του δήμου Μόρφου για οικονομική στήριξη από το κράτος, προκειμένου να ανεγείρει ιδιόκτητα γραφεία για τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.475, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα των δημάρχων και δημοτικών συμβούλων των κατεχόμενων δήμων για αναπροσαρμογή/αύξηση της μισθοδοσίας τους, προκειμένου να μπορεί να καλύπτει στοιχειωδώς την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.476, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα των κατεχόμενων δήμων για αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διαφωτιστικής εκστρατείας για το Κυπριακό, με παράλληλη οικονομική στήριξη των αναγκών μιας τέτοιας εκστρατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.477, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατασκευή των δρόμων και η τοποθέτηση τηλεφωνικών γραμμών στη Βιοτεχνική Περιοχή Κελλιών. Η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση δυσκολεύει τη λειτουργία των βιοτεχνικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.478, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα σχετικά με το Θιβέτ, ζητώντας την επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των κινεζικών αρχών και των εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική αυτονομία στο Θιβέτ εντός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Επίσης, το ψήφισμα εμμένει στην ανάγκη να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Πεκίνου και των απεσταλμένων του Δαλάι Λάμα. Μετά από λίγες ημέρες, στις 13 Μαρτίου, ο Κινέζος Πρωθυπουργός Wen Jiabao δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να εισέλθει σε διάλογο με το Δαλάι Λάμα.

Την 31η Μαρτίου η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσει ακρόαση για την κατάσταση των συνομιλιών μεταξύ των κινεζικών αρχών και των υποστηρικτών του Δαλάι Λάμα. Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη έχουν προσκληθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται η Κυπριακή Δημοκρατία επί του συγκεκριμένου ψηφίσματος και της πρόσκλησης για έναρξη συνομιλιών μεταξύ της κινεζικής κυβέρνησης και εκπροσώπων του Δαλάι Λάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.479, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η μεταφορά του χώρου κατασκευής του διαμετακομιστικού σταθμού σκυβάλων Αμμοχώστου στην περιοχή της κοινότητας Ορμίδειας, δηλαδή εντός των ορίων της επαρχίας Λάρνακας, και βάσει ποιων οικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.480, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ο διαδικτυακός οργανισμός “www.hotels.com”, οι τιμές στα ελληνικά ξενοδοχεία παρουσίασαν μείωση κατά 7% κατά το τρίμηνο Οκτώβρη-Δεκέμβρη του 2008 σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2007.

Πτωτικά φαίνεται να κινήθηκαν οι τιμές των ξενοδοχείων σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση των τιμών ευρωπαϊκών ξενοδοχείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν μειωθεί οι τιμές των κυπριακών ξενοδοχείων κατά ανάλογο τρόπο και σε πιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.481, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών ετοιμάζουν το πρόγραμμά τους για το επόμενο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου χρόνου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να ανανεώσει και να ανακοινώσει έγκαιρα τα μέτρα στήριξης για την τουριστική βιομηχανία, έτσι ώστε οι διοργανωτές ταξιδιών να μπορέσουν να τα συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.482, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το κράτος να προχωρήσει σε κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους ιδιοκτήτες ακτοπλοϊκών σκαφών που έχουν καταστραφεί εντελώς, λόγω του ότι δεν ήταν εξ υπαιτιότητας δικής τους, μετά την πρόσφατη πυρκαγιά στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας. Η βοήθεια αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.483, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που καθυστερεί ο διαχωρισμός των κυβερνητικών οικοπέδων για αυτοστέγαση στη Δερύνεια και πότε υπολογίζεται να παραδοθούν στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.484, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το Τμήμα Δασών ενημερώθηκε για τις προθέσεις εργολάβου για κοπή αιωνόβιων τρέμιθων στην Έξω Βρύση από το Νοέμβριο του 2008, δεν προέβη σε καμία ενέργεια, με αποτέλεσμα να γίνει η κοπή των δέντρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Δασών δεν προσέφυγε στη δικαιοσύνη, για να προλάβει το κακό, όταν μπορούσε. Ποιες ενέργειες προτίθεται να κάνει το Τμήμα Δασών, με σκοπό να προστατευθούν τα αιωνόβια δέντρα που δεν έχουν ακόμη κοπεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.485, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Πάφου, το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου έθεσε θέμα, γιατί δεν έχει τηρηθεί στο αναφερόμενο κτίριο η νομοθεσία που αφορά την αγορά και τοποθέτηση έργων τέχνης αξίας ίσης με 1% επί του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου. Δε φαίνεται να έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για τα δύο νέα αεροδρόμια για την εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας του νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά την υποχρέωση της τοποθέτησης έργων τέχνης αξίας ίσης με 1% επί του κόστους ανέγερσης των κτιρίων, όσον αφορά τα κτίρια των νέων αεροδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.486, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Έμπα της Πάφου υπάρχει μία αιωνόβια δρυς, η οποία χρήζει προστασίας και συντήρησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα προστασίας της αιωνόβιας δρυός στην Έμπα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.487, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πως σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στη δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι της επαρχίας Λεμεσού, για το οποίο παραχωρήθηκε ήδη κρατική γη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η δημιουργία του καταφυγίου ζώων στο Αρμενοχώρι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.488, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία περιστατικά σε σχέση με τη μεταφορά ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση από τον “πολιορκημένο” Κάτω Πύργο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου έχουν επαναφέρει ως ζήτημα ζωής ή θανάτου το θέμα της απόκτησης από την πολιτεία νοσοκομειακού ελικοπτέρου.

Δυστυχώς, με βάση παλαιότερη απόφαση, όπως καταγράφεται σε απάντηση που έλαβα από τον τότε Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Γαβριηλίδη στην ερώτηση με αριθμό 23.06.008.04.518, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2005, αποκλείσθηκε το πιο πάνω ενδεχόμενο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ενδεχόμενο επανεξέτασης της απόφασης σχετικά με την απόκτηση νοσοκομειακού ελικοπτέρου, καθώς και αν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν οποιαδήποτε κίνητρα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό τον τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.489, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει το σύστημα στο αεροδρόμιο, ώστε για την οδήγηση λεωφορείων και άλλων οχημάτων εντός της πίστας του αεροδρομίου να μην απαιτείται η σχετική επαγγελματική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.490, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας που θα επιλέξει να παραμείνει υπό εργοδότηση στις εταιρείες "Swissport" και LGS

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.491, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει την ετήσια χορηγία προς τα κοινοτικά νηπιαγωγεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω χορηγία παραμένει καθηλωμένη στα ίδια επίπεδα τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.492, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να συμπεριλάβει τη λέξη “Παλαιομετόχου” στην ονομασία του Λυκείου Μιχαήλ Κουτσόφτα-Ανδρέα Παναγίδη, που βρίσκεται στο Παλαιομέτοχο.

Η σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων του Παλαιομετόχου για μετονομασία του λυκείου τους ως “Λύκειο Παλαιομετόχου Μιχαήλ Κουτσόφτα-Ανδρέα Παναγίδη” είναι δεδομένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.493, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο η κυβέρνηση υποστηρίζει τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό LGR του Λονδίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.494, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Το πρόβλημα των εξαρτήσεων είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Η νέα Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά μαζί με την πρόσφατη έκθεση συστάσεων από τους Γερμανούς εμπειρογνώμονες/αξιολογητές μάς βάζουν μπροστά στους ίδιους προβληματισμούς όσον αφορά στην ανεξαρτησία, αυτονομία και αναβάθμιση του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, αφού αυτό προεδρεύεται από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, το υπουργείο του οποίου αποτελεί ένα από τα υπουργεία που το συμβούλιο καλείται να εποπτεύει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πότε και με ποιες προτάσεις θα προωθηθεί η νομοθετική αλλαγή η οποία θα προαγάγει την ανεξαρτησία και αυτονομία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και θα κατοχυρώσει το κύρος του έναντι των ελεγχόμενων υπουργείων;

2. Μέχρι τότε με ποιες ενέργειες θα προωθηθεί η ανεξαρτητοποίηση του θεσμού από το Υπουργείο Υγείας και τις διοικητικές του δομές;

3. Πώς διασφαλίζεται ο έλεγχος που θεσμικά οφείλει να ασκεί το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής προς το Υπουργείο Υγείας, όταν ο πρόεδρος του συμβουλίου είναι ταυτόχρονα και ελεγχόμενη αρχή;

                    4. Πώς διασφαλίζεται η συνέχεια και συνέπεια στο έργο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, όταν στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει                      αλλάξει ήδη πέντε προέδρους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.495, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να προχωρήσει σε τροποποίηση της εγκυκλίου του ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2007, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται στις μητέρες εκπαιδευτικούς άδεια απουσίας ή αποχώρησης από το σχολείο για μία περίοδο την ημέρα για το θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου αντί για μία ώρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά και από τη δεδομένη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως, αλλά και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχετική απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, διαπιστώνεται ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις του υπουργείου παραβιάζουν το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμων του 1997 μέχρι 2007.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 προβλέπει τα εξής:

1. Η γυναίκα για το θηλασμό ή/και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από τον τοκετό ή από την ημέρα που αρχίζει η άδεια μητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας είτε να διακόπτει την εργασία για μια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί πρόωρα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.

2. Ο χρόνος της μιας ώρας ημερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

Επισυνάπτεται η ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.267, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, και η σχετική απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.496, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για προστασία από την κατολίσθηση πετρών που σημειώνεται στο δρόμο Νατάς-Αναρίτας (επαρχία Πάφου), γεγονός που έχει καταστήσει το δρόμο επικίνδυνο.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.497, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο βελτίωσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κοινότητα Κονιών (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.498, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Κονιών (επαρχία Πάφου) να κηρυχθεί σε πολεοδομικό έργο ο δρόμος που θα οδηγεί προς τη βιοτεχνική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.499, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Άρμου (επαρχία Πάφου) για μείωση της έκτασης που βρίσκεται εντός της πολεοδομικής ζώνης Ζ3 στα όρια της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.500, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να ικανοποιήσει τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής εκτός της οικιστικής ζώνης της κοινότητας Άρμου, όπου έχουν ανεγερθεί αρκετές κατοικίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.501, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η καθυστέρηση στη μελέτη του δρόμου που θα συνδέει την κοινότητα Άρμου με την κοινότητα Κονιών (επαρχία Πάφου) και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.502, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο αναπαλαίωσης των παλαιών βρυσών της κοινότητας Επισκοπής (επαρχία Πάφου), για το οποίο έχουν υποβληθεί τα σχέδια, αλλά εξακολουθεί να εκκρεμεί η έγκριση της πολεοδομικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.503, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Επισκοπής (επαρχία Πάφου) για μείωση της ζώνης προστασίας της περιοχής γύρω από τον γκρεμό και τους βράχους της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.504, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η βελτίωση του δρόμου Νατάς-Επισκοπής (επαρχία Πάφου). Ο δρόμος έχει υποστεί πολλές ζημιές από τις βροχοπτώσεις και δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.505, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η ανέγερση μουσείου λαϊκής τέχνης στην κοινότητα Νατάς (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.506, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για εξίσωση της αντιμισθίας των εθνοφρουρών μελών πενταμελών οικογενειών με την αντιμισθία των εθνοφρουρών μελών πολύτεκνων οικογενειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.507, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για παραχώρηση κρατικής γης στην οργάνωση, με σκοπό τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου για παιδιά και αναπαυτηρίων για τα μέλη της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.508, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για παραχώρηση χορηγίας αγοράς αυτοκινήτου, όπως παραχωρείται και στις εξαμελείς οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.509, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για δωρεάν διακίνηση όλων των μαθητών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.510, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για αύξηση της ειδικής φοιτητικής χορηγίας στις πενταμελείς οικογένειες και

                   2. για μείωση διδάκτρων στα δημόσια νηπιαγωγεία όπως ισχύει και για τις πολύτεκνες οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.511, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για αύξηση και εξίσωση της κρατικής χορηγίας προς την ΠΟΠΟ με αυτήν που παραχωρείται και στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.512, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής στα δημοτικά τέλη, το νερό, τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της πενταμελούς οικογένειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.513, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) για περαιτέρω βελτίωση και διεύρυνση των κριτηρίων απόκτησης στέγης μέσω του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και άλλων κυβερνητικών σχεδίων, με στόχο την ίση μεταχείριση με τις εξαμελείς οικογένειες σε θέματα στεγαστικής πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.514, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για επέκταση του επιδόματος μάνας σε όλες τις τρίτεκνες μάνες (επαναφορά του επιδόματος με βάση τη νομοθεσία του 2002) και

2. για άρση της αδικίας όσον αφορά το διαχωρισμό των τρίτεκνων μητέρων σε δικαιούχες και μη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.515, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πώς αντιμετωπίζει τα δικαιολογημένα αιτήματα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ):

1. για αύξηση και εξίσωση του επιδόματος τέκνου με αυτό που παραχωρείται και στις πολύτεκνες οικογένειες,

2. για ετήσια αναθεώρηση του επιδόματος τέκνου με σκοπό την αναπλήρωση της αγοραστικής του δύναμης,

3. για παραχώρηση 13ου επιδόματος τέκνου και

                   4. για άρση της αδικίας όσον αφορά το διαχωρισμό των τρίτεκνων οικογενειών σε δικαιούχες και μη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.516, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ζητά όπως αυξηθεί το όριο αφυπηρέτησης των μελών του αστυνομικού σώματος, αναφερόμενος σε έκθεση του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως, την οποία διαβίβασε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Αρχηγό Αστυνομίας, που φαίνεται να δικαιώνει το αίτημά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του επί του αιτήματος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.517, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι χορηγίες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αντιμετώπισης της μάστιγας των ναρκωτικών καθυστερούν να παραχωρηθούν στους δικαιούχους, παρά την έγκαιρη έγκριση της σχετικής πρόνοιας του προϋπολογισμού από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται κάθε χρόνο η ίδια καθυστέρηση και πότε επιτέλους αναμένεται να επιλυθεί το πρόβλημα της καθυστερημένης παροχής των χορηγιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.518, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ έχουν επιστραφεί οι ιδιοκτησίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους οι οποίες είχαν κρατικοποιηθεί μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την επιβολή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κάθε χώρα έχει ακολουθήσει τη δική της μέθοδο, βασισμένη όμως πάντα σε νομικά επιχειρήματα.

Επειδή οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είναι σήμερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Κύπρος, και επειδή το πρόβλημα της επιστροφής περιουσιών έχει κάποιες ομοιότητες με την περίπτωση της Κύπρου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε οποιαδήποτε συγκριτική έρευνα σε σχέση με τα προηγούμενα που δημιουργήθηκαν και πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.519, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Γνωρίζω ότι παλαιότερα είχε συζητηθεί η ιδέα να δοθεί το δικαίωμα σε πολίτες να καταγγέλλουν τροχαίες παραβάσεις και να εκδίδουν και εξώδικα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη να εισαχθεί το μέτρο αυτό, προκειμένου να περιοριστούν οι τροχαίες παραβάσεις, οι οποίες αποτελούν τον κυριότερο λόγο πρόκλησης των οδικών ατυχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.520, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Κλωνάρι της επαρχίας Λεμεσού η προστατευόμενη αιωνόβιος δρυς έχει υποστεί μεγάλη ζημιά από την περσινή πυρκαγιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου του, ούτως ώστε να επουλωθούν οι πληγές της δρυός που δημιουργήθηκαν από την πυρκαγιά του 2008, και αν υπάρχουν σχέδια να αξιοποιηθεί ο πέριξ χώρος, στον οποίο περιλαμβάνεται και ένα παραδοσιακό λαγούμι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.521, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί η έκδοση πολλών διαταγμάτων προστασίας αιωνόβιων δέντρων από το Τμήμα Πολεοδομίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση, ποια συγκεκριμένα διατάγματα διατήρησης δέντρων ή συστάδων δέντρων καθυστερούν και αν μπορεί να απλοποιηθεί, εκσυγχρονιστεί και επιταχυνθεί η διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.522, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Πολεοδομίας έχουν κηρύξει σημαντικό αριθμό αιωνόβιων δέντρων σε διατηρητέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον κατάλογο των διατηρητέων αιωνόβιων δέντρων, ποια είναι τα μέτρα προστασίας τους, ποια τα αποτρεπτικά μέτρα έναντι ζημιών και αν υπάρχει ενιαία σήμανση και πινακίδες πληροφόρησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.523, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια πολύχρονη συζήτηση για την προστασία μιας από τις μοναδικές εναπομείνασες δεντροστοιχίες της Λευκωσίας, αυτής στην οδό Κυριάκου Μάτση στους Αγίους Ομολογητές. Πολλοί θεωρούν ότι τα δέντρα πρέπει να κοπούν, γιατί αποτελούν κίνδυνο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και προκαλούν κινδύνους ασφάλειας. Άλλοι θεωρούν αδιανόητο να κοπούν τα μεγάλα και ιστορικά αυτά δέντρα. Υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση να μετατραπεί η οδός σε μονόδρομο, να διατηρηθεί ο παραδοσιακός της χαρακτήρας και να επιλυθούν όλα τα ενδεχόμενα οδικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του υπουργείου του για το μέλλον των δέντρων στην Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία και για την τοποθέτησή του επί της εισήγησης για μονοδρόμηση της οδού, ώστε να διασωθούν τα δέντρα, να παραμείνει ο παραδοσιακός χαρακτήρας και να επιλυθούν τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.524, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Ο δρόμος Πέγειας-Κάθικα είναι ένας δρόμος που εξυπηρετεί πάρα πολλούς οδηγούς, αλλά η διαγράμμισή του είναι ελλιπής, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην οδική ασφάλεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Κάθικα για διαγράμμιση του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.525, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Η κοινότητα Κρίτου Τέρας έχει εξασφαλίσει τεμάχιο για οικοδόμηση κοινοτικών κτιρίων πολλαπλής χρήσης. Η κοινότητα ζητά όπως προωθηθεί η ανέγερση των κοινοτικών κτιρίων στο εν λόγω τεμάχιο και γίνει ταυτόχρονος εξωραϊσμός του χώρου ανατολικά του οικοπέδου αυτού, όπου βρίσκεται ο πυρήνας της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προωθηθούν τα πιο πάνω έργα από πλευράς του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.526, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζονται βελτιωτικά έργα στον παρακαμπτήριο δρόμο που συνδέει τις κοινότητες Πάνω Αρόδων και Ίνειας στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.527, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Πάνω Αρόδων για ανακατασκευή πετρότοιχου στην είσοδο της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.528, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε να στηριχθεί η κοινότητα Πάνω Αρόδων από το κράτος με ειδική οικονομική βοήθεια για εκτέλεση διάφορων αναγκαίων έργων δημόσιου οφέλους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.529, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Η συμβολή του δρόμου που οδηγεί προς την κοινότητα Θελέτρας από τον κύριο δρόμο Στρουμπιού-Κάθικα παρουσιάζει προβλήματα ορατότητας για τους οδηγούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να πάρει, ώστε να βελτιωθεί η ορατότητα σε αυτό το σημείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.530, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να γίνει η αναγκαία διαπλάτυνση του αγροτικού δρόμου Θελέτρας-Στρουμπιού, ώστε να διευκολυνθούν οι κάτοικοι των δύο κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.531, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να δοθεί έκτακτη οικονομική βοήθεια για την προώθηση διαφόρων έργων στην κοινότητα Ίνειας, τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της εικόνας της κοινότητας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.532, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα προωθηθούν τα πιο κάτω βελτιωτικά έργα στην κοινότητα Δρούσειας:

1. Ανάπλαση πλατείας και υπαίθριου θεάτρου.

2. Αναπαλαίωση παραδοσιακής βρύσης στο κέντρο της κοινότητας κα ανέγερση κοινοτικών κτιρίων.

3. Ανάπλαση δρόμου και χώρου γύρω από την εκκλησία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.533, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του δρόμου Δρούσειας - Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.534, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας πάρκου μελέτης αμφιβίων και ερπετών της Κύπρου στην κοινότητα Κρίτου Τέρα. Στις 8 Μαΐου 2008 το αίτημα της κοινότητας για την ενοικίαση τουρκοκυπριακού τεμαχίου για εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού εγκρίθηκε, αλλά έκτοτε εκκρεμεί η σύναψη ενοικιαστηρίου εγγράφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.535, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα της κοινότητας Κρίτου Τέρα για την ανέγερση υδατοδεξαμενής σε ύψωμα βόρεια της κοινότητας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες οικιών που ανεγείρονται και θα ανεγερθούν σε σημεία όπου δε θα μπορεί να ανταποκριθεί η υφιστάμενη υδατοδεξαμενή λόγω υψομετρικής διαφοράς, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάπτυξη της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.536, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στην αγορά κρατικών αυτοκινήτων η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων και κατά πόσο δίνεται προτεραιότητα σε αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον (π.χ. υβριδικά, ηλεκτρικά).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.537, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές περιοχές όπου υπήρχαν διενέξεις και συγκρούσεις και όπου ο λαός κλήθηκε με την άσκηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης να εγκρίνει λύση που προήλθε από διαπραγματεύσεις για τέτοιας μορφής προβλήματα δεν επετράπη σε εποίκους να συμμετάσχουν σε δημοψηφίσματα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Δυτικής Σαχάρας, που συχνά αναφέρεται σε σχέση με την Κύπρο. Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι ούτε στην περίπτωση της διευθέτησης της υπόθεσης στο Ανατολικό Τιμόρ επιτράπηκε στους εποίκους να λάβουν μέρος στο δημοψήφισμα. Λέγεται μάλιστα ότι στη διαπραγματευτική διαδικασία στο Ανατολικό Τιμόρ ήταν εμπλεγμένος και ο Αυστραλός Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο κ. Αλεξάντερ Ντάουνερ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγιναν σχετικές μελέτες γύρω από το θέμα αυτό και, εάν όντως οι έποικοι δε συμμετείχαν σε δημοψηφίσματα, να μας εξηγήσει ποια θα είναι η θέση της κυπριακής κυβέρνησης σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις και δημοψηφίσματος στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.538, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να ετοιμάσει τους κανονισμούς που προβλέπονται από τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμο του 2007 και, αν ναι, πότε αυτοί θα κατατεθούν στη Βουλή, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ετοιμαστεί μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.539, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα ποινικοποιεί την άσκηση μαγείας, μαγγανείας, γοητείας και εξορκισμού, καθώς και την πρόβλεψη της τύχης με κέρδος ή αμοιβή. Την ίδια ώρα ο γραπτός τύπος (εφημερίδες και περιοδικά) κατακλύζονται από σχετικές διαφημίσεις που παρακινούν τους πολίτες να προσφεύγουν σε άτομα που με την επίκληση ειδικών ικανοτήτων μπορούν να προβλέψουν το μέλλον, την πορεία των σχέσεων κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει αναφορικά με τα πιο πάνω αδικήματα;

2. Πώς αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της διαφήμισης ενέργειας που αποτελεί ποινικό αδίκημα;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του κοινού από ανάλογες ανεύθυνες συμπεριφορές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.540, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων έχει εισηγηθεί τη δημιουργία μελισσοκομικού θεματικού πάρκου σε περιοχή παρά το κτηνιατρείο Αθαλάσσας.

Στο πάρκο αυτό θα μπορούν να γίνονται ερευνητικά προγράμματα, πρακτικές εκπαιδεύσεις κ.λπ. Επίσης, στο πάρκο μπορεί να λειτουργήσει μελισσοκομικό σχολείο, οργανωμένη παραγωγή βασίλισσας μελισσών και να γίνονται επισκέψεις από μαθητές, ερευνητές και κοινό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση συμφωνεί και υποστηρίζει το αίτημα για δημιουργία μελισσοκομικού θεματικού πάρκου στην Αθαλάσσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.541, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους προτίθεται το υπουργείο του να ενισχύσει τις προσπάθειες, το ρόλο και την παρουσία του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Σημειώνεται ότι ο οδηγισμός λειτουργεί στην Κύπρο από το 1912 με αξιοθαύμαστη προσφορά και ιστορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.542, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα η πόλη της Λάρνακας στο σύστημα ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων και πότε αναμένεται η ένταξή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.543, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα της Βουλής πότε το αρδευτικό έργο της κοινότητας Παχυάμμου θα μετατραπεί σε κυβερνητικό υδατικό έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.544, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει υπηρεσία “on call” ψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Η υπηρεσία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των αναγκών που προκύπτουν τόσο του νοσοκομείου όσο και των σχετικών ιδρυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.545, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες φυσικοθεραπείας των ενοίκων της Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄ στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.546, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα φαινόμενα παρουσίας σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η σκόνη (αιωρούμενα σωματίδια) θεωρείται επικίνδυνος ρύπος για τη δημόσια υγεία. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η υπερβολική ή η συνεχής εισπνοή σκόνης δημιουργεί σοβαρά αναπνευστικά και αιματολογικά προβλήματα. Πολλά άτομα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν παρουσιάζονται φαινόμενα πυκνής σκόνης, γι’ αυτό ζητούν να ενημερώνονται έγκαιρα και όχι εκ των υστέρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ενδεχόμενο να ενταχθεί στο δελτίο ειδήσεων προειδοποίηση για αναμενόμενη παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα, ώστε τα εν λόγω άτομα να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.547, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πριν από μερικές μέρες έλαβα παράπονα από γονείς ιστιοπλόων, οι οποίοι καταγγέλλουν ενέργειες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους ιστιοπλόους μας και θέτουν κωλύματα στην ανάπτυξη του αθλήματος της ιστιοσανίδας στο νησί μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί άλλαξαν τα ωράρια του Κρατικού Ιστιοπλοϊκού Κέντρου, γεγονός που δυσκολεύει την πραγματοποίηση των προπονήσεων των ιστιοπλόων, γιατί απομακρύνθηκε ο μοναδικός ειδικός διπλωματούχος προπονητής ιστιοπλοΐας και γιατί το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Λεμεσού κλείνει τις Κυριακές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.548, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου, προτίθεται να προχωρήσει σε ανέγερση γυμνασίου στο δήμο Γερμασόγειας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου, αλλά και των γειτονικών κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.549, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησης των πορισμάτων και ερευνών που έγιναν για το χρηματιστήριο, τους λόγους καθυστέρησης και τι προτίθεται να κάνει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.550, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Επειδή δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί η ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.286, την οποία υπέβαλα στις 27 Φεβρουαρίου 2007, που αφορά το φαινόμενο των παραθρησκευτικών οργανώσεων και καταστροφικών λατρειών, το οποίο προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει οργανωμένα απασχολήσει το σύνολο σχεδίων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των σεκτών και παραθρησκευτικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δεδομένου ότι παλαιότερα είχε γίνει λόγος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για ύπαρξη διακόσιων περίπου τέτοιων οργανώσεων.

2. Τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται για τη συνετή και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού για τα καταστροφικά και ολοκληρωτικά χαρακτηριστικά τέτοιων οργανώσεων, πολλές από τις οποίες στο εξωτερικό είναι υπεύθυνες ακόμη και για μαζικούς θανάτους.

3. Κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει παρατηρητήριο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου, την υποβολή καταγγελιών και παραπόνων από πολίτες και την παροχή συμβουλευτικής στήριξης, όπως συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία.

Επισυνάπτεται η ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.286.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.551, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ελέγχονται υγειονομικά και τιμολογιακά τα κυλικεία των ιδιωτικών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, να ενημερώσει κατά πόσο διαπιστώθηκαν παρατυπίες σε κυλικεία δημόσιων ή ιδιωτικών σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2008-2009 και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.552, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι στο ύψωμα “Φανός” στην περιοχή Αγίας Νάπας είναι εγκατεστημένες πάρα πολλές κεραίες τηλεπικοινωνιών, αλλά και άλλων ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. ραντάρ). Παράλληλα, με γρήγορους ρυθμούς, η περιοχή αναπτύσσεται οικιστικά και εμφανίζονται όλο και περισσότερες κατοικίες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο καταστάσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου δε συνάδουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για ζώνη ασφαλείας (buffer zone) και εάν υπάρχει απόσταση ασφαλείας μεταξύ κεραιών και κατοικιών.

Επίσης, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων εάν γίνονται μετρήσεις, από ποιους γίνονται και ποια είναι τα αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.553, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η Αραδίππου είναι ένας από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους δήμους της Κύπρου και οι εκτιμήσεις των ειδικών προβλέπουν ότι η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα, είναι ένας δήμος με πολύ αξιόλογη αθλητική δραστηριότητα σε όλους τους τομείς, που στερείται δυστυχώς σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει κρατικός σχεδιασμός για τη δημιουργία στο δήμο Αραδίππου ενός σύγχρονου πολυδύναμου αθλητικού κέντρου, που να περιλαμβάνει και γήπεδο ποδοσφαίρου, δεδομένου ότι το σημερινό δημοτικό γήπεδο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δύο σωματείων που αγωνίζονται το ένα στην πρώτη κατηγορία και το άλλο στη δεύτερη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.554, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η λεωφόρος Φανερωμένης στη Λάρνακα είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη οδική αρτηρία, στην οποία τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί σοβαρά δυστυχήματα με νεκρούς και τραυματίες. Βασικοί λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι, μεταξύ άλλων, το πλάτος της λεωφόρου, που επιτρέπει στα οχήματα να αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, ο μάλλον ελλιπής φωτισμός, η αυθαίρετη στάθμευση οχημάτων ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η έξοδος από πολλές παρόδους κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά και να καταστεί η λεωφόρος Φανερωμένης ασφαλέστερη για πεζούς και οδηγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.555, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, άντρας που εργαζόταν στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου Λάρνακας ως μηχανολόγος μηχανικός κατήγγειλε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι στην αλυκή απορρίφθηκαν υγρά απόβλητα με τοξική ουσία, προερχόμενα από τον καθαρισμό των συστημάτων κλιματισμού του κυρίως κτιρίου του νέου αεροδρομίου. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετέβη την επομένη στο σημείο, για να λάβει δείγματα του νερού για ανάλυση. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις αναλύσεις του κρατικού χημείου έδειξαν μόλυνση στη νότια αλυκή με τοξική ουσία, η οποία προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση του δεύτερου δείγματος αναμένονται μέσα στις επόμενες μέρες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, μετά το περιστατικό, υπάρχει πρόθεση για δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ελέγχου των τοξικών που διοχετεύονται μέσα από τα υφιστάμενα φρεάτια, δεδομένου ότι τα τοξικά είναι διαλυτά και δεν ανιχνεύονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.556, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος θα αναλάβει το κόστος σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα των κατοικιών στους συνοικισμούς αυτοστέγασης στην Επισκοπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.557, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εφαρμόσει σε όλα τα παιδιά της νηπιακής και προδημοτικής ηλικίας το ανιχνευτικό δοκίμιο για αξιολόγηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών (screening test) από τον εκπαιδευτικό της τάξης και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να εφαρμοστεί και ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.558, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι δεν παρέχεται σε ενήλικους δυσλεξικούς ή στους γονείς τους το δικαίωμα χρήσης του προσωπικού τους φακέλου. Η πρακτική αυτή της μη παροχής λεπτομερών εκθέσεων των αξιολογήσεων τους δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους που δε δίνονται οι εν λόγω αξιολογήσεις και αν προτίθεται να παραχωρήσει στους ενήλικους δυσλεξικούς ή στους γονείς τους το δικαίωμα λήψης πιστού αντιγράφου από τον προσωπικό τους φάκελο, σε συνδυασμό με τροποποίηση του σχετικού κανονισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.559, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος ο αριθμός των εκπαιδευτικών ψυχολόγων που απασχολούνται στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, πόσα παιδιά παρακολουθεί ο καθένας και αν θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.560 ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν προκηρύσσει τη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ στον κλάδο της ξυλουργικής επιπλοποιίας, ως συνεπακόλουθο προαγωγής ατόμου της ιδίας ειδικότητας στη θέση του διευθυντή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.561, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο γνωστό ποταμάκι στα Καληδόνια, που καταλήγει στους ομώνυμους καταρράκτες, πολλοί, ιδιαίτερα αλλοδαποί, επιδίδονται σε παράνομο ψάρεμα πέστροφας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται προς αντιμετώπιση του συχνού φαινομένου της παράνομης αλίευσης στον ποταμό των Καληδονίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.562, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από το 1999 οι οικογένειες των Βρετανών στρατιωτών που διέμεναν στον οικισμό “Βερεγγάρια” στα Πολεμίδια αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους για λόγους ασφάλειας. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο χώρος μετατράπηκε σε εστία μόλυνσης και οχληρίας με τις άκρως επικίνδυνες στέγες αμιάντων, τις ποντίκες και τα ερπετά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε έρευνα που να εξετάζει τη σχέση μεταξύ των υποστατικών αμιάντου και των κρουσμάτων καρκίνου που παρουσιάζονται στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.563, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ομάδα ανθρώπων που επισκέφτηκαν πρόσφατα τα κατεχόμενα ότι το φυτοφάρμακο “λανέιτ” πωλείται εκεί ανεξέλεγκτα. Δηλητηριάζονται σκύλοι και γάιδαροι για λόγους εκδίκησης ή “καθαριότητας”. Πολύ συνηθισμένη είναι η δηλητηρίαση κοτόπουλων, με σκοπό να δηλητηριαστούν τα ζώα που θα φάνε τα πτώματα. Δυστυχώς, δεν μπορεί να απαγορευτεί τελείως η χρήση του “λανέιτ”, από τη στιγμή που είναι τόσο εύκολο να το προμηθευτεί κανείς από τα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που παίρνουν οι κυπριακές αρχές για έλεγχο των αυτοκινήτων που έρχονται από τα κατεχόμενα, για να αποφευχθεί η “εισαγωγή” του “λανέιτ” στις ελεύθερες περιοχές, καθώς και ποια μέτρα μπορούν να παρθούν για παντελή απαγόρευση της χρήσης του “λανέιτ” στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων και των κατεχομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.564, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές περιοχές του νησιού μας (π.χ. The Mall of Cyprus) χρησιμοποιούνται προβολείς που φωτίζουν τον ουρανό κατά τη διάρκεια της νύχτας με δέσμες φωτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο φωτισμός αυτός προκαλεί αντανακλάσεις σε αυτοκινητόδρομους (π.χ. Λύμπια) και προβλήματα στις νυκτερινές πτήσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν χρειάζεται οποιαδήποτε άδεια για τη χρήση προβολέων και αν αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πράγματι αδειοδοτηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.565, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε τρεις περιπτώσεις απορρίφθηκε η χρηματοδότηση της παραγωγής “Αυξεντίου, ένα Requiem για Ήρωες”, που αφορά την απόδοση τιμών στον ήρωα του απελευθερωτικού αγώνα Γρηγόρη Αυξεντίου. Το έργο θα παρουσίαζε μεγάλη χορωδία, συμφωνική ορχήστρα, εκκλησιαστικό όργανο και τραγουδιστές (σοπράνο και βαρύτονος). Περιγράφει την ιστορία των πενήντα τελευταίων χρόνων τη πατρίδας μας. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η παραγωγή δεν ήταν υψηλού κόστους, παρά την υψηλή της ποιότητα, αλλά απορρίφθηκε λόγω θεματικής. Δημιουργείται η εντύπωση ότι τα θέματα που αφορούν τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα αποκλείονται από τα “Κύπρια”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το έργο “Αυξεντίου, ένα Requiem για Ήρωες ” δεν έτυχε χορηγίας από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ιδιαίτερα να δικαιολογηθεί το επιχείρημα περί “ακατάλληλης” θεματικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.566, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Γεωλογικό Όμιλο Λευκάρων ότι σε περιοχή όπου λειτουργούν θερμοκήπια, στην τοποθεσία “Χωράφια του Αντζιέλου”, σημειώνεται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού υπάρχουν παντού ακαθαρσίες, εγκαταλελειμμένα πλαστικά μπουκάλια από υπολείμματα χημικών κ.λπ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ληφθούν μέτρα για αντιμετώπιση της ρύπανσης στην τοποθεσία “Χωράφια του Αντζιέλου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.567, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής αλουμινίου στην Κύπρο. Το έργο αυτό κρίνεται γιγάντιο για τα δεδομένα της Κύπρου. Εάν όντως υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, πρόκειται για ένα έργο που θα απορροφήσει όλη την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της Κύπρου, ενώ οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον θα είναι ανυπολόγιστες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πραγματική πρόταση για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου, αν έχουν μελετηθεί οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές παράμετροι και ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.568, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, 600 τόνοι τοξικών αποβλήτων διοχετεύτηκαν στις 22 Απριλίου 2009 από το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου Λάρνακας μέσα στο ευαίσθητο περιβάλλον της Αλυκής Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιστατικό και για τις διαδικασίες εφαρμογής της νομοθεσίας και τιμωρίας των ενόχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.569, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή κ. Τάσου Μητσόπουλου με αρ. 23.06.009.03.233 σχετικά με το ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλης Πολυνείκης παρέθεσε στοιχεία που αφορούν την ανακύκλωση συσκευασιών. Όμως το σύνολο των απορριμμάτων δεν είναι μόνο τα απόβλητα συσκευασιών που συλλέγονται με βάση τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο [Ν. αρ. 32(Ι)/2002].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό ανακύκλωσης όλων των οικιακών και βιομηχανικών απορριμμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.570, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής γιατί το ΚΥΣΑΤΣ δεν αναγνωρίζει τον πτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο που αποκτάται “εξ αποστάσεως” (work based learning studies) και απονέμεται από το Middlesex University, από τη στιγμή που οι συγκεκριμένοι τίτλοι αναγνωρίζονται στις πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω τίτλοι στηρίζονται στη διαδικασία της Bologna, που προνοεί τη μοριοδότηση εμπειρικής γνώσης, αυτόνομης μάθησης και έρευνας.

Σημειώστε ότι το αντίστοιχο PhD, το οποίο ονομάζεται “D-professor”, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.571, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η υλοποίηση των πιο κάτω έργων στην περιοχή του δήμου Πέγειας:

1. Αποχετευτικό σύστημα λυμάτων.

2. Αντιπλημμυρικά έργα σε διάφορες περιοχές του δήμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.572, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα δημιουργίας σταθμού για ασθενοφόρο στο δήμο Πέγειας, που θα μπορούσε να εξυπηρετεί τις ανάγκες για μεταφορά επειγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.573, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό το αίτημα του δήμου Πέγειας για δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στα όρια του δήμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.574, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση/διαμόρφωση της πλατείας Βρύσης των Πεγειώτισσων στο δήμο Πέγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.575, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να στηρίξει οικονομικά το δήμο Πέγειας για υλοποίηση του έργου του πολυδύναμου κέντρου “Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευημερίας Πέγειας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.576, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε ένας διακηρυγμένος προγραμματικός στόχος τριών τουλάχιστο κυβερνήσεων (Γλαύκου Κληρίδη, Τάσσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια). Προς επίτευξη του στόχου αυτού εργάστηκαν άοκνα υπηρεσιακοί παράγοντες, τεχνοκράτες, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η οποία αφιέρωσε πληθώρα συνεδριάσεων, καθώς και αρκετοί υπουργοί οι οποίοι είχαν διακηρύξει την προσήλωσή τους στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Αίφνης και κατά τρόπο άκρως προσβλητικό για το κοινοβούλιο το νομοσχέδιο αποσύρθηκε, ενώ βρισκόταν στο τελικό στάδιο της παραπομπής του στην ολομέλεια του νομοθετικού σώματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που επέβαλαν την αιφνιδιαστική αυτή ενέργεια, τις αλλαγές που προτίθεται να επιφέρει και πότε επιτέλους θα υλοποιηθεί η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.577, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της κατασκευής του τρίτου και τέταρτου τμήματος της παραλιακής λεωφόρου Λάρνακας-Δεκέλειας και πότε αναμένεται η τελική ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.578, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες των πολλών και σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται στους ιστορικούς πυρήνες των μεγάλων αστικών μας κέντρων από την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση νομίμων και κυρίως παρανόμων μεταναστών. Έχω, με παλαιότερες επιστολές μου προς το Υπουργείο Εσωτερικών, επισημάνει τους κινδύνους γκετοποίησης που δημιουργούνται από τις εξελίξεις αυτές και εισηγήθηκα, μεταξύ άλλων, τη σύσταση και μόνιμη λειτουργία σε όλους τους μεγάλους δήμους της Κύπρου παρατηρητηρίου μεταναστών, το οποίο θα συλλέγει πληροφορίες, θα καταγράφει προβλήματα και θα προτείνει λύσεις μέσα από το συντονισμό κυβερνητικών υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζει την προοπτική σύστασης ενός τέτοιου θεσμού (παρατηρητήριο μεταναστών ανά δήμο), ο οποίος θα ήταν πολλαπλά χρήσιμος για τη σωστή διαχείριση των πολύμορφων προβλημάτων που εγείρονται από τη νόμιμη και κυρίως παράνομη μετανάστευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.579, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια που υπάρχουν για κατασκευή λεωφορειολωρίδων, στα πλαίσια της ενθάρρυνσης των μαζικών μεταφορών.

Παρακαλώ να δοθούν στοιχεία για τις λεωφόρους όπου προβλέπεται η κατασκευή λεωφορειολωρίδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.580, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από συχνές επισκέψεις μου σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχω διαπιστώσει ότι σε αρκετές σχολικές μονάδες μουσουλμάνες μαθήτριες προσέρχονται στα μαθήματα φέροντας τη μαντίλα που επιβάλλει η παράδοσή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. έχει μελετηθεί η έκταση του φαινομένου,

2. έχουν αξιολογηθεί οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στο σχολικό πληθυσμό,

3. έχουν αποτιμηθεί οι συνέπειες στην ευρύτερη σχολική μας κουλτούρα,

4. υπάρχουν σκέψεις για λήψη μέτρων, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση του φαινομένου στα πλαίσια του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών ελευθεριών και της αρχής της πολυπολιτισμικότητας .»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.581, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των ξένων μαθητών που φοιτούν στα κυπριακά σχολεία.

Παρακαλώ να κατατεθούν τα διαθέσιμα στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.582, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζει την προοπτική διάνοιξης του δρόμου που ενώνει την Αθηένου με τη Λευκωσία μέσω Πυροΐου, καθώς και τις κινήσεις και τα διαβήματα που γίνονται, προκειμένου να υλοποιηθεί το εύλογο αυτό αίτημα των κατοίκων της Αθηένου, αλλά και άλλων κοινοτήτων και δήμων των επαρχιών Λάρνακας και Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.583, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Κυκλοφορώντας στους δρόμους, έχω παρατηρήσει μοτοσικλέτες μεγάλης ιπποδύναμης οι οποίες κινούνται με επικίνδυνα υψηλές ταχύτητες, τις περισσότερες φορές δε φέρουν αριθμούς εγγραφής, οι οδηγοί τους δε φορούν το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία κράνος και προβαίνουν σε ακροβατικούς ελιγμούς, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των υπολοίπων οδηγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για πάταξη αυτού του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.584, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η κατασκευή του δρόμου από τον κύριο δρόμο Πενταλιάς-Στατού προς την κοινότητα Γαλαταριάς στην επαρχία Πάφου. Το έργο σχεδιάστηκε από το 1996 και απαλλοτριώθηκε η απαιτούμενη για το σκοπό αυτό γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.585, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το 2006 λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για προμήθεια ενός αεροσκάφους προς αντικατάσταση του υφιστάμενου “Islander” το οποίο υπηρετεί στην Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας. Το αεροσκάφος αυτό θα καλύπτει τις αυξημένες και πιεστικές ανάγκες της Κύπρου στους τομείς της πρόληψης της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου, της επιτήρησης του θαλάσσιου χώρου και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, καθώς και τη διακομιδή ασθενών στο εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το αν παραμένει σε ισχύ η απόφαση για αγορά του πιο πάνω αεροσκάφους,

2. για το πού βρίσκεται σήμερα η διαδικασία αγοράς του αεροσκάφους και γιατί παρατηρείται σοβαρή χρονική καθυστέρηση,

                    3. για το αν υπάρχει σκέψη, προς κάλυψη των αναγκών και μέχρι την οριστική αγορά, το κράτος να προχωρήσει στην προμήθεια                         αεροσκάφους με τη μέθοδο “leasing”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.586, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Είναι γνωστό ότι μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 10ης Σεπτεμβρίου 2005 η Εθνική Φρουρά έχει απολέσει το ένα από τα δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου PC 9, τα οποία χρησιμοποιούσε σε πολλαπλές αποστολές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση προμήθειας άλλου ή άλλων αεροσκαφών προς κάλυψη των πιεστικών αναγκών της Εθνικής Φρουράς και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.587, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το εγκαταλελειμμένο σήμερα ξενοδοχείο “Βερεγγάρια” στον Πρόδρομο αποτελούσε για πολλές δεκαετίες σημείο αναφοράς για την τουριστική υποδομή της Κύπρου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Η ανακαίνισή του είναι βέβαιο πως θα συνέβαλλε στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και ιδιαιτέρως στην ανάπτυξη των ορεινών μας θερέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο το ιστορικό ξενοδοχείο “Βερεγγάρια” έχει κηρυχθεί διατηρητέο και, αν όχι, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να κηρυχθεί ως τέτοιο,

2. για τα μέτρα που λαμβάνονται και τα κίνητρα που παρέχονται, προκειμένου οι σημερινοί ιδιοκτήτες του να ενθαρρυνθούν και να προχωρήσουν τάχιστα στην ανακαίνισή του, πριν να είναι πολύ αργά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.588, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό και την τοποθεσία των σημείων όπου διεξάγονται μετρήσεις από την ΑΗΚ για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην κοινότητα Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.589, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της λειτουργίας του Θαλάμου Υπερβαρικού Οξυγόνου του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και πότε προγραμματίζεται να λειτουργήσει.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.590, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η μετακίνηση των κατασκευών από αμίαντο στις προσφυγικές κατοικίες του συνοικισμού Καμάρες Β΄ στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.591, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση των κτιρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του Δικαστηρίου Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.592, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Λύκειο Αραδίππου λειτούργησε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά υποστελεχωμένο, με μόνο δεκαεπτά μόνιμους καθηγητές και σαράντα επισκέπτες. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες στη σχολική μονάδα, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν χάρη στο ζήλο και τις φιλόπονες προσπάθειες των εκπαιδευτικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ώστε να μην παρατηρηθεί υποστελέχωση του Λυκείου Αραδίππου κατά τη νέα σχολική χρονιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.593, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να καταθέσει κανονισμούς που να καταργούν το ανώτατο όριο ηλικίας για σκοπούς διεκδίκησης υποτροφίας από το ΙΚΥ, όπως ζητά η Επίτροπος Διοικήσεως σε έκθεσή της, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται υποτροφίες και σε άριστους αποφοίτους εσπερινών γυμνασίων και λυκείων οι οποίοι δεν πληρούν το όριο ηλικίας βάσει των υφιστάμενων κανονισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.594, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται το υπουργείο του να πράξει αναφορικά με το αίτημα των αδιόριστων εκπαιδευτικών που εργάζονται στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για εξασφάλιση διδακτικών μονάδων προϋπηρεσίας στον κατάλογο διορισίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.595, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Με βάση όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, το δοκίμιο των παγκύπριων εξετάσεων στο μάθημα της φυσικής ήταν απαράδεκτο, καθώς άλλαξε άρδην τη φιλοσοφία της εξέτασης και περιλάμβανε ασάφειες και ερωτήσεις εκτός ύλης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει αναφορικά με το εν λόγω δοκίμιο, εφόσον τα δημοσιεύματα ευσταθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.596, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Η κοινότητα Μαραθούντας (επαρχία Πάφου) αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα που αφορούν το χώρο εναπόθεσης των αδρανών υλικών ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας. Ως εκ τούτου, κρίνονται αναγκαία τα ακόλουθα:

1. Η άμεση μετακίνηση ελαστικών.

2. Η περίφραξη του εν λόγω χώρου.

3. Η λειτουργία σύγχρονου χώρου εναπόθεσης και αξιοποίησης των αδρανών υλικών της επαρχίας Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται το υπουργείο του να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.597, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός από το υπουργείο του που να αφορά τις σχολικές βοηθούς των κρατικών νηπιαγωγείων, με δεδομένο το γεγονός του υπερφορτωμένου προγράμματος και της πολυπλοκότητας του σχεδίου υπηρεσίας που τις αφορά. Το πρόβλημα επιδεινώνεται ειδικά στην περίπτωση των κοπέλων που εργάζονται σε διθέσια νηπιαγωγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.598, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Αναθεωρημένη Οδηγία πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα απόβλητα, που τίθεται σε ισχύ εντός του 2009, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει να ανακυκλώνεται το 50% των οικιακών αποβλήτων σε χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, καθώς και το 70% των αποβλήτων που παράγονται από εργασίες οικοδόμησης και κατεδάφισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου η Κύπρος να υλοποιήσει τον πιο πάνω στόχο το 2020, καθώς και για τα ποσοστά ανακύκλωσης στα διάφορα υλικά (γυαλί, μέταλλο, χαρτί, πλαστικό, υλικά οικοδομής) σήμερα στην πατρίδα μας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.599, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Όπως είναι καλά γνωστό, η χρήση πλαστικής σακούλας αποτελεί σοβαρή απειλή για το περιβάλλον, αφού χρειάζονται 400 μέχρι 1 000 χρόνια για να αποσυντεθεί. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι πρώτες σακούλες έκαναν την εμφάνισή τους το 1977, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μέχρι σήμερα καμιά από αυτές δεν έχει αποσυντεθεί.

Σε άλλες ανεπτυγμένες κοινωνίες, με υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η χρήση σακούλας από βιοδιασπώμενα υλικά, η επιβολή φόρου σε κάθε σακούλα που πωλείται, ακόμη και η ολική απαγόρευσή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ποσότητα σε πλαστικές σακούλες που υπολογίζεται ότι καταναλώνονται σήμερα στην Κύπρο, για τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό της χρήσης τους και κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για επιβολή φόρου και για ενθάρρυνση της χρήσης σακούλας από βιοδιασπώμενα υλικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.600, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Έχει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν προβληθεί η άποψη ότι τα καλώδια υψηλής τάσης που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές είναι υπεύθυνα για αυξημένα κρούσματα καρκίνου και λευχαιμίας. Στα πλαίσια αυτά η ΑΗΚ είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το πρόγραμμα αυτό έχει προχωρήσει, σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα και πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της υπογειοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.601, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ανακατασκευάσει τον κύριο δρόμο εντός της κοινότητας Αυδήμου και, αν ναι, πότε και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Καλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα για τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η καθυστέρηση από το 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.602, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διαχωρίσει νέα οικόπεδα στην κοινότητα Αυδήμου και, αν ναι, μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία και κατά πόσο αυτά ευρίσκονται σε γη που δεν είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.603, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι σε κατοικία στην οδό Αχιλλέως 16, στη Δρομολαξιά, υπάρχουν τοποθετημένες κυψέλες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο δόθηκε άδεια να διατηρούνται μελίσσια στην εν λόγω κατοικία, ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση κεντρίσματος ατόμων από μέλισσες και τι μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.604, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση των τεσσάρων ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπως καθόριζε το συμβόλαιο (ημερομηνία παράδοσης 19 Απριλίου 2009);

2. Γιατί συνεχίζεται η καθυστέρηση, δεδομένου ότι μόνο οι δύο ανελκυστήρες έχουν παραδοθεί;

3. Ποιες συνέπειες θα υποστεί ο εργολάβος για αυτές του τις καθυστερήσεις;

4. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα για ενημέρωση του κοινού αντί της ελληνικής;

                    5. Για ποιο λόγο οι παραδοθέντες ανελκυστήρες δε διαθέτουν τον κατάλληλο εξαερισμό και είναι βραδυκίνητοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.605, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιους λόγους δεν υπάρχουν τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά στο νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα εδώ και ένα μήνα να μη γίνονται    βρογχοσκοπήσεις;

2. Πότε αναμένεται να παραδοθούν τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά στο νοσοκομείο Λάρνακας;

3. Πότε αναμένεται να ξαναρχίσουν οι βρογχοσκοπήσεις;

                    4. Ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για διασφάλιση της υγείας των ασθενών που χρειάζεται επειγόντως να υποβληθούν στην πιο                         πάνω εξέταση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.606, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα βιντεοπαιχνίδια σήμερα είναι πολύ δημοφιλή μεταξύ διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην Ευρώπη τα συνολικά έσοδα της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών υπερβαίνουν τα €7,3 δις ετησίως. Η ΕΕ δε διαθέτει σχετική νομοθεσία για την προστασία των ανηλίκων όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών, έχει υιοθετήσει όμως και προωθεί ένα Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, το PEGI (Pan European Games Information), το οποίο αντικατέστησε ένα μεγάλο αριθμό υφιστάμενων εθνικών συστημάτων ηλικιακής διαβάθμισης των κρατών μελών και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το περιεχόμενο των βιντεοπαιχνιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων αν συμμετέχει η Κύπρος στο Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια και, αν όχι, για ποιο λόγο δε συμμετέχει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.607, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Υπάρχουν καταγγελίες για κυκλοφορία παράνομων ταξί. Συγκεκριμένα, κάποιες από αυτές αναφέρουν ότι αλλοδαποί λειτουργούν παράνομα ταξί προσφέροντας υπηρεσίες σε ομοεθνείς τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν πιστοποιηθεί τέτοιες καταγγελίες και, αν ναι, ποια τα μέτρα που λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.608, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πληροφορίες ότι αλλοδαποί προσφέρουν επί πληρωμή υπηρεσίες ως εκπαιδευτές οδηγών χωρίς να πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα. Επίσης, κατά πόσο έχουν γίνει καταγγελίες και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.609, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση ή διερευνάται η δυνατότητα τακτικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύπρου με γειτονικές χώρες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης της επιβατικής και εμπορικής κίνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.610, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πρόθεση εταιρείας να χρησιμοποιεί το λιμάνι Λάρνακας για σκοπούς διαμετακομιστικού εμπορίου και συγκεκριμένα για τους όρους του συμβολαίου και για το πώς αναμένεται να επωφεληθεί η κυπριακή οικονομία και το λιμάνι Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.611, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα προβλήματα που παρατηρούνται στην είσπραξη τροχαίων εξώδικων προστίμων από αλλοδαπούς, νόμιμους και παράνομους, διαμένοντες στην Κύπρο.

2. Τον αριθμό των προστίμων που πιστοποιούνται ετησίως σε αλλοδαπούς και τον αριθμό των αλλοδαπών που έχουν συλληφθεί να κυκλοφορούν χωρίς άδεια οδήγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.612, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρατηρείται τον τελευταίο καιρό σημαντική αύξηση του αριθμού των ποδηλάτων που οδηγούνται από αλλοδαπούς χωρίς τη χρήση διακριτικών σημάτων και την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας. Πολλές φορές μάλιστα κινούνται, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δική τους ζωή και την ασφάλεια των άλλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.613 ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο που σημειώνεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα.

Συγκεκριμένα, πού έχουν εγκατασταθεί τέτοια συστήματα και ποιο είναι το ύψος της σχετικής επένδυσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.614, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που έχουν διατεθεί για την έρευνα που αφορά την επίδραση των κλιματκών αλλαγών στην κυπριακή γεωργία και την προσαρμογή της σε αυτές.

Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθούμε κατά πόσο υπάρχει πρόθεση αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.615, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το Δεκέμβριο του 2009 θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη διεθνής διάσκεψη για το περιβάλλον, στην οποία αναμένεται να ληφθούν ιστορικές αποφάσεις.

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί έχουν ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να εγκαινιάσουν δημόσιο διάλογο ενόψει της εν λόγω διάσκεψης στην Κοπεγχάγη και να συγκροτήσουν μικτές αντιπροσωπίες με την ενεργό συμμετοχή και μελών των εθνικών κοινοβουλίων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο προτίθεται να ενθαρρύνει το δημόσιο διάλογο με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και με ποια συγκεκριμένα μέτρα.

2. Κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει στην αποστολή για τη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.616, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μορφή των οικονομικών κινήτρων που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανία, κατασκευές, οικοδομές, μεταφορές) για ενθάρρυνση επενδύσεων σε τεχνολογίες που περιορίζουν την εκπομπή ρύπων του θερμοκηπίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.617, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας κ. Προκόπης Παυλόπουλος ανακοίνωσε στις 2 Ιουλίου 2009 στη Βουλή των Ελλήνων ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Η πρόταση αυτή έτυχε της πλήρους υποστήριξης του ΠΑΣΟΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση η κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανάλογη ρύθμιση, ώστε τα πολιτικά κόμματα να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να τερματιστούν οι διαπλοκές και οι αδιαφανείς συναλλαγές και να ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος επί των οικονομικών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.618, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο απόσυρσης παλαιών και ενεργοβόρων κλιματιστικών μηχανημάτων και αντικατάστασής τους με νέα, υψηλής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας, μέσα από την παροχή οικονομικών κινήτρων και επιδότησης. Ήδη, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μέσα σε μια εβδομάδα αντικαταστάθηκαν 60 000 παλαιάς τεχνολογίας κλιματιστικά μηχανήματα και το μέτρο υπάρχει σκέψη να επεκταθεί, ώστε να καλύψει τα ψυγεία και τις ψυκτικές μηχανές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πρόθεση να θέσει σε εφαρμογή ένα ανάλογο σχέδιο στην Κύπρο.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.619, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Αίτημα της κοινότητας Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου είναι η προώθηση των διαδικασιών για το θέμα του αστικού αναδασμού. Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Σαλαμιούς υπάρχουν αρκετές οικιστικές ζώνες χωρίς όμως να υπάρχουν δρόμοι, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο αναδασμός.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του αστικού αναδασμού και πότε υπολογίζεται να εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.620, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί θεαματικά ο αριθμός των μεταναστών που εργάζονται νομίμως στον τόπο μας. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά και τρίτων χωρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) το οποίο θα απευθύνεται αποκλειστικά στους μετανάστες. Το ΚΕΠ αυτό, μέσω της κατάλληλης στελέχωσης, θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες στους μετανάστες αναφορικά με τα δικαιώματά τους στην Κύπρο (μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.ά.), τις συναλλαγές τους με διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου, καθώς και με οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να κάνει πιο υποφερτή την καθημερινότητά τους, καθόσον χρόνο εργάζονται νομίμως στην πατρίδα μας. Σημειώνω ότι ο θεσμός αυτός λειτουργεί με επιτυχία σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.621, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει άδειες εκπομπής αερίων αποβλήτων για βιομηχανίες και εργοτάξια, κατ’ εφαρμογή των προνοιών του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου [Νόμος Αρ. 187 (1)/2002], με την επιφύλαξη της υποχρέωσης για εξασφάλιση των οποιωνδήποτε άλλων αδειών που απαιτούνται δυνάμει άλλων νόμων. Τελικά, όπως και στη γνωστή περίπτωση του εργοστασίου “Astrasol” στα Λατσιά, εργοστάσια που δεν εξασφάλισαν πολεοδομικές ή οικοδομικές άδειες κατέχουν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σωρεία προβλημάτων και τραγελαφικών καταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την πιο πάνω τακτική, σε ποιο βαθμό και σε ποια εργοστάσια έχουν δημιουργηθεί οι εν λόγω καταστάσεις και αν αναμένεται να τροποποιήσει την τακτική του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.622, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προωθούνται και στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βουλγαρία κτλ.), νομοθετικές ρυθμίσεις, για να απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας για την αγορά κάρτας τηλεφώνου (τύπου “So Easy”). Φαίνεται ότι στην Κύπρο μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ζήτημα ταυτοποίησης των 450 000 καρτών τηλεφώνου. Ο λόγος της ενέργειας αυτής είναι η κατάργηση της ανωνυμίας στα κινητά τηλέφωνα, με στόχο τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Ας σημειωθεί ότι η προπληρωμένη τηλεφωνία και στην Κύπρο είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομητική, αφού ξεπερνά σε αριθμό τις κανονικές συνδέσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του προβληματίζεται από τις εξελίξεις στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από το φαινόμενο της αύξησης της παρενόχλησης με τη χρήση τηλεφώνων που λειτουργούν με κάρτα και αν σχεδιάζει παρόμοιας μορφής διαδικασία ελέγχου των κινητών τηλεφώνων με προπληρωμένη κάρτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.623, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο εκατομμύρια ελαστικά διατίθενται ανεξέλεγκτα για παράνομες και εξαιρετικά ρυπογόνες καύσεις σε σκυβαλότοπους ή κτηνοτροφικές μονάδες, για παράνομες χρήσεις ή απλώς απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στην κυπριακή ύπαιθρο.

Οι έντονες κινητοποιήσεις των κατοίκων της Μαραθούντας στην Πάφο, η κακόβουλη πυρκαγιά στο σκυβαλότοπο του Κοτσιάτη σε σωρό εκατομμυρίων ελαστικών και η πρόσφατη απόφαση της τοπικής αυτοδιοίκησης να μη δέχεται πλέον στους σκυβαλότοπους τα ελαστικά έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε δραματικό αδιέξοδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δημιουργήσει χώρους προσωρινής παραλαβής των ελαστικών σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, όπως συμβαίνει με τον αμίαντο, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, σε βιομηχανικές περιοχές, μέχρι τη λειτουργία των εργοστασίων ανακύκλωσης.»

Απάντηση


     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων