Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.001, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις καθορίζεται το υπέρμετρο βάρος για υπηκόους της ΕΕ με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2004 και τον περί Εγκατάστασης Ευρωπαίων Πολιτών Νόμο σε σχέση με την παροχή δημόσιου βοηθήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.002, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διευθυντικά στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που αφυπηρέτησαν πρόωρα εργοδοτήθηκαν αμέσως μετά με συμβόλαια απασχόλησης. Φαίνεται ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκος Δημητριάδης προχώρησε στην πρόσληψη ενός πρώην διευθυντικού στελέχους της τράπεζας, προσφέροντάς του υψηλό μηνιαίο μισθό με βάση συμβόλαιο εργοδότησης, καθώς κρίθηκε αναντικατάστατος. Το εν λόγω διευθυντικό στέλεχος, αφού εξάντλησε την προαφυπηρετική του άδεια, επέστρεψε πίσω στα καθήκοντά του, πλέον ως συνταξιούχος, για περίοδο ενός χρόνου, για να εκπαιδεύσει τάχα το διάδοχό του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τη Γενική Ελέγκτρια όπως ασκήσει έλεγχο στις δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δεδομένων και των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.003, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάθε χρόνο το Προεδρικό τιμούσε τους ανθρώπους της τέχνης και των γραμμάτων. Συγκεκριμένα, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας κατέβαλλε στα άτομα αυτά κατά χάριν ετήσιο τιμητικό επίδομα. Όπως πληροφορήθηκα, το ετήσιο τιμητικό επίδομα ανερχόταν περίπου στις €2.600 και δε δόθηκε σε όλα τα άτομα που το έπαιρναν μέχρι σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το ετήσιο τιμητικό επίδομα αποφασίστηκε όπως δε δίνεται στα άτομα αυτά και ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.004, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

« Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του συστήματος των δημόσιων μεταφορών εκκρεμεί το θέμα της αποζημίωσης των λεωφορειούχων που δεν έχουν ενταχτεί στο σύστημα, επειδή δεν αποδέχονται τη θέση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι αυτές πρέπει να βασίζονται στα ετήσια κέρδη και όχι στα ετήσια έσοδα όπως προνοεί το άρθρο 16Β 2(α) του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.005, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση του δρόμου Στατού-Αγίου Φωτίου-Παναγιάς (περιοχή Χρυσορρογιάτισσας), που έχει υποστεί μεγάλες ζημιές λόγω κατολισθήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.006, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο κάθε χρόνο μεταξύ Απριλίου-Νοεμβρίου κλείνουν δασικοί δρόμοι, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη διακίνηση των κατοίκων της περιοχής Παναγιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.007, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των αδέσποτων κοπαδιών αιγοπροβάτων που καταστρέφουν τα αμπέλια της περιοχής στον Άγιο Φώτιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.008, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας Νέων Δημμάτων για σχεδιασμό και κατασκευή (εκεί που υπάρχει δυνατότητα) προσβάσεων προς τη θάλασσα για καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των ξένων επισκεπτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.009, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα των αποζημιώσεων των κατοίκων της κοινότητας Παναγιάς για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω της χαλαζοθύελλας στις 15 Απριλίου 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.010, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής Αρκούντας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τους κυνηγούς της περιοχής, που κυνηγούν δίπλα σχεδόν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχω δεχτεί, διεξάγεται κυνήγι πολύ κοντά στις μεμονωμένες κατοικίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις κυνηγοί εισέρχονται ακόμα και εντός της περιουσίας των κατοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη περιοχή στην απαγορευμένη ζώνη κυνηγιού, για να διαφυλάξει την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και αν προτίθεται να αυξήσει τις περιπολίες στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες για τους κατοίκους καταστάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.011, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αποφασίστηκε η αύξηση του κόστους των εγγυητικών επιστολών που καταβάλλουν τα ταξιδιωτικά γραφεία από 20.500 σε €30.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην αύξηση του κόστους των εγγυητικών επιστολών που καταβάλλουν τα ταξιδιωτικά γραφεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.012, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και παρά την έντονη έμφαση που δίνεται στη γεωργική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών δέχεται τρομερές πιέσεις, που, ενώ φαινομενικά αποσκοπούν στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και τις εξοικονομήσεις, στην πραγματικότητα τείνουν να εξαφανίσουν μία σημαντική πηγή παραγωγής καινοτομίας και πλούτου στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προστατεύσει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και κατ’ επέκταση τη γεωργική έρευνα και να μην επιτρέψει οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη για το ινστιτούτο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.013, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν στο κράτος 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) την ίδια στιγμή που η χρέωση αυτή δεν επιβάλλεται στους πελάτες τους. Το αίτημα των ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων είναι να μειωθεί ο ΦΠΑ σε 8%, όπως ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά λεωφορεία, ξενοδοχεία κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υιοθετήσει και να προωθήσει την εισήγηση των ιδιοκτητών ταξιδιωτικών γραφείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.014, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωση της Κίνησης για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2013, για τις καταγγελίες που έχει δεχθεί σχετικά με κακοποίηση κρατουμένων στα κρατητήρια της Μεννόγειας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κρατούμενοι κτυπήθηκαν από αστυνομικούς των κρατητηρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες που έχει δεχθεί η Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό, καθώς και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε ποινικά μέτρα εναντίον των αστυνομικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.015, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Καμάρες στην Αλυκή Λάρνακας έχουν γίνει παράνομες εργασίες επιχωμάτωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν είχε ενημερωθεί ανάλογα για τις εν λόγω δράσεις στις οποίες προχώρησε ο δήμος Λάρνακας, ώστε να τιμωρηθούν οι ένοχοι για την παράνομη αυτή δράση και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου, καθώς και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των υπευθύνων στο δήμο Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.016, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα στον τύπο ότι έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για μεταφορά νερού στην περιοχή Φοντάνα Αμορόζα στον Ακάμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφορία, καθώς και αν προτίθεται να εγκρίνει το σχετικό το αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.017, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου

«Μετά από αρκετά τηλεφωνήματα που πήραμε από ασθενείς, αλλά και γιατρούς για τον τρόπο επιλογής των ιδιωτικών γιατρών με τους οποίους θα συνεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, με κύριο στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής των δημόσιων νοσηλευτηρίων, θα ήθελα ο αρμόδιος υπουργός να μας γνωστοποιήσει τη διαδικασία επιλογής τόσο των ασθενών όσο και των γιατρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.018, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας από πολίτη ο οποίος προσπάθησε ανεπιτυχώς να επιστρέψει άδειες φιάλες υγραερίου τόσο στο βενζινάδικο από το οποίο τις προμηθεύτηκε όσο και στο διανομέα με τον οποίο συνεργαζόταν το βενζινάδικο. Όπως με πληροφόρησε ο πολίτης, ήρθε σε επαφή με την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών και η υπηρεσία τον πληροφόρησε ότι οι διανομείς φιαλών υγραερίου δεν υποχρεούνται να παραλαμβάνουν πίσω τις άδειες φιάλες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έτσι έχουν τα πράγματα, αν δηλαδή ο πωλητής υγραερίου δεν είναι υποχρεωμένος- κατά το πρότυπο της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις συσκευασίες- να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες, και κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε ο διανομέας φιαλών υγραερίου να υποχρεούται να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες καταβάλλοντας το σχετικό ντεπόζιτο”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.019, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την περιβαλλοντική μόλυνση κοντά στην περιοχή του δάσους της Κόσης (σε τουρκοκυπριακές περιουσίες) σε απόσταση περίπου οκτακοσίων μέτρων από το στρατόπεδο Γρηγόρης Αυξεντίου, κοντά σε οικίες και υποστατικά και σε απόσταση πενήντα μέτρων από το ποτάμι παραπλεύρως του οποίου βρίσκονται δημοτικές διατρήσεις του δήμου Αραδίππου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, άγνωστοι παραλαμβάνουν από κάποια περιοχή απόβλητα και τα εναποθέτουν στα χωράφια της περιοχής. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έδωσε σχετική άδεια, χωρίς όμως να παρακολουθεί την ακολουθούμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως μολύνσεις, αλλά και να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Στην περιοχή εντοπίζονται εκατομμύρια μύγες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.020, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει με τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας από 18% σε 5% για το αγροτικό πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς, αλλά και για σκοπούς κίνησης από τους αγρότες. Υπενθυμίζεται όμως ότι το αγροτικό πετρέλαιο είναι υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων. Εξάλλου, όπως είναι γνωστό από ευρωπαϊκές στατιστικές, το πετρέλαιο με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης γνωστές οι θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων από τη χρήση πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πρόθεση της κυβέρνησης είναι όπως το αγροτικό πετρέλαιο χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς διακίνησης των αγροτών με τρακτέρ και για την κίνηση άλλων αγροτικών μηχανημάτων (π.χ. θεριστικές μηχανές) και αν η πολιτική αυτή θα εφαρμοστεί και σε οχήματα γενικής κυκλοφορίας (π.χ. διπλοκάμπινα ή ημιφορτηγά)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.021, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου 2013 στην κοινότητα Ανάγυιας εξελίχθηκε πυρκαγιά που προκάλεσε ζημιές σε περιβόλι της περιοχής. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που είχα από πολίτη, η πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να καούν κυπαρίσσια, ακακίες και άγρια βλάστηση, αλλά και λάστιχα και άλλα εξαρτήματα άρδευσης των γεωργών της περιοχής. Ο ίδιος πολίτης κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία και κατονόμασε πιθανούς υπόπτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αστυνομία έχει διερευνήσει την πιο πάνω υπόθεση και αν έχει βρεθεί το άτομο που προκάλεσε την πυρκαγιά. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στο συγκεκριμένο πολίτη για αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί το περιβόλι του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.022, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με τη λειτουργία των εργοστασίων Βιοχρώμ και Α. Π. Γεωργιάδης στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Πέρα Χωριού Νήσου, τα υποστατικά του εργοστασίου παραγωγής χρωμάτων Βιοχρώμ έχουν ανεγερθεί στα τεμάχια στις εγκεκριμένες σύμφωνα με τις άδειες θέσεις, όμως ορισμένα με διαφορετικές διαστάσεις από τις εγκριθείσες. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο έπαρχος με επιστολή, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2011, κάλεσε την ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου να αποταθεί με αίτησή της στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης καλυπτικής πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε και προειδοποιήθηκε την 21η Μαΐου 2012 ότι, αν εντός ενός μηνός δεν ενεργούσε για την αποκατάσταση της νομιμότητας, θα λαμβάνονταν δικαστικά μέτρα εναντίον της. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012 δεν είχαν ακόμα ληφθεί μέτρα κατά της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ιδιοκτήτρια εταιρεία του εργοστασίου αποτάθηκε με αίτησή της στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσης καλυπτικής πολεοδομικής άδειας, καθώς και αν σε αντίθετη περίπτωση έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα κατά της εταιρείας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τα παράνομα υποστατικά (π.χ. πολεοδομικά σχέδια, τετραγωνικά μέτρα κτλ.) που διαθέτει η εν λόγω εταιρεία στην εν λόγω τοποθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.023, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ειδικά κριτήρια που ισχύουν για την εισαγωγή των αποφοίτων των τεχνικών σχολών στο Tεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και αν δίνεται ειδικός αριθμός θέσεων για την εισαγωγή αποφοίτων τεχνικών σχολών στα πιο πάνω πανεπιστημιακά ιδρύματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποιους κανονισμούς ή νομοθεσία ακολουθείται αυτή η διαδικασία, καθώς και πόσοι φοιτητές τυγχάνουν κάθε χρόνο εισδοχής με βάση τα ειδικά αυτά κριτήρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.024, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από παράπονα εργαζομένων ότι δεν υλοποιήθηκε η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού το Φεβρουάριο του 2009 αναφορικά με το ενιαίο μισθολόγιο και τα διαζευκτικά προσόντα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συμφωνία αυτή προνοούσε τη μεταφορά των βοηθών εξεταστών με πανεπιστημιακό προσόν στην επιστημονική δομή μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία της συμφωνίας. Για το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η συμφωνία, παρ’ όλο που έχει εκπνεύσει το χρονικό περιθώριο το οποίο αναφέρεται στη συμφωνία, και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμοσθεί το ενιαίο μισθολόγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υλοποιηθεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε σε συνεδρία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού το Φεβρουάριο του 2009 σχετικά με το ενιαίο μισθολόγιο και τα διαζευκτικά προσόντα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.025, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, αναφορικά με το πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία κυρίως μετά και το διορισμό δύο ανώτερων λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας. Σύμφωνα με την επιστολή της Γενικής Ελέγκτριας, η υπηρεσία των δύο λειτουργών στην εν λόγω επιτροπή θα τερματιζόταν, αν δεν εξευρίσκονταν λύσεις ενίσχυσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Η Γενική Ελέγκτρια είχε εισηγηθεί όπως, σε περίπτωση που το πρόβλημα στελέχωσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν αντιμετωπιζόταν, υποδεικνύονταν υποψηφιότητες από άλλες υπηρεσίες του κράτους, για να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2013.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιήσει την πιο πάνω εισήγηση της Γενικής Ελέγκτριας και αν έχουν ορίσει εκπροσώπους και ποιους στην Επιτροπή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.026, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, που καλύπτει τη δεκαετία 2010-2020, προνοούσε ότι μέχρι σήμερα θα ολοκληρωνόταν η κατασκευή ποδηλατοδιαδρομών μήκους δεκαπέντε χιλιομέτρων, η μονοδρόμηση αρκετών δρόμων, η δημιουργία πεζοδρόμων και πλατειών στην οδό Μουσείου, στην οδό Στασικράτους και στην oδό Παλαιολόγου, πλησίον του δημαρχείου Λευκωσίας. Παράλληλα, το σχέδιο προνοούσε την ανακατασκευή και μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να υλοποιηθούν όλα τα πιο πάνω, που προνοούνται στο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.027, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο (ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2013) ότι εδώ και μήνες έχει γίνει καταγγελία για παραβίαση από μέρους δύο αστυνομικών των ανθρώπινων δικαιωμάτων εγκύου γυναίκας από τρίτη χώρα. Συγκεκριμένα, γυναίκα είχε προσφύγει στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας στις αρχές του 2013, για να καταγγείλει ότι, όταν είχε κληθεί σε αστυνομικό σταθμό της πρωτεύουσας, ξυλοφορτώθηκε άγρια από γυναίκα και άντρα αστυνομικούς. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η γυναίκα αυτή ήταν έγκυος και ως αποτέλεσμα προφανώς του άγριου ξυλοδαρμού έχασε το αγέννητο παιδί της. Αργότερα, αφού μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, απέβαλε το νεκρό έμβρυο.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. Παρακαλώ επίσης όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η γνωμάτευση της Αρχής, μόλις ολοκληρωθεί, και όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα τυχόν μέτρα που θα λάβει η πολιτεία εναντίον των συγκεκριμένων αστυνομικών, εάν και εφόσον προκύπτουν πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.028, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει γιατί κανένας κλινικός φαρμακοποιός δεν απασχολείται στο χώρο της ειδικότητας του, δηλαδή στην κλινική.

Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που στο δημόσιο τομέα (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) εργοδοτούνται πέραν των δέκα κλινικών φαρμακοποιών, κανένας από αυτούς δεν απασχολείται στο χώρο της ειδικότητάς του, δηλαδή στην κλινική.

Η ειδικότητα του κλινικού φαρμακοποιού αποκτάται με τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master). Ο κλινικός φαρμακοποιός, όπως τον ορίζει ο τίτλος του, έχει φυσική θέση δίπλα στους γιατρούς, στην κλινική δηλαδή. Έχει ως αποστολή την παροχή επιστημονικών συμβουλών όσον αφορά στη φαρμακοθεραπεία, στην ορθή επιλογή φαρμάκων, στην ορθή δοσολογία και στην αξιολόγηση οφέλους κινδύνου πριν ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης του ασθενούς στο φάρμακο.

Σήμερα κανένας κλινικός φαρμακοποιός του δημόσιου τομέα δε βρίσκεται στη φυσική του θέση, σε κάποια κλινική δηλαδή. Απασχολούνται σε άλλες θέσεις (φαρμακορρύθμιση, Γραμματεία Επιτροπής Φαρμάκων, αγροτικά φαρμακεία, τιμοκατάλογος κτλ.).

Ο κλινικός φαρμακοποιός αποτελεί ισχυρή πηγή γνώσης όσον αφορά στα φάρμακα και είναι αναγκαία η παρουσία του στον κλινικό χώρο, όπου αλωνίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες.

Ο κλινικός φαρμακοποιός έχει θέση στον κλινικό χώρο, ώστε να βοηθά στη σωστή και ορθολογική συνταγογράφηση. Ιδιαίτερα με τα μέτρα για τη μείωση των δαπανών στα φάρμακα, ο κλινικός φαρμακοποιός μπορεί να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της πολυφαρμακίας και στην εξοικονόμηση κονδυλίων.

Η αναχαίτιση των δαπανών μπορεί να γίνεται από τις κλινικές από το επίπεδο της ορθής συνταγογράφησης. Ο κλινικός φαρμακοποιός μπορεί να ελέγχει τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός και την ποσότητα (ειδικά των φτηνών φαρμάκων, αλλά και των αντιβιοτικών) και να τον συμβουλεύει ως ο ειδικός στο χώρο.

Ο κλινικός φαρμακοποιός οφείλει να έχει σαφείς όρους εντολής και πρέπει να είναι στην κλινική και να ενημερώνει το γιατρό για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα φάρμακα του συνταγολογίου κα να δίνει αυτός επιτόπου λύσεις για ένα φάρμακο που ζητείται και είναι εκτός συνταγολογίου και όχι να γίνεται ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.029, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στις τελευταίες εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας απέστελλε ασθενείς στο Ισραήλ χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ιδιωτικών εταιρειών. Κατά την υπουργία του κ. Σταύρου Μαλά αυτή η πολιτική διεκόπη πλήρως και έγινε αξιοποίηση ιατρικών κέντρων της Ευρώπης, τα οποία χρέωναν το υπουργείο απευθείας (ενώ στην περίπτωση του Ισραήλ υπήρχαν μεσάζοντες) με χρεώσεις των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων υγείας, χρησιμοποιώντας το έντυπο S2.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει επαναρχίσει η αποστολή ασθενών στο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε. Δόθηκαν νέες εγκρίσεις χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εταιρείες μεσαζόντων κατά παράβαση των υποδείξεων της Γενικής Ελέγκτριας;

2. Εάν ναι, ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που έχουν σταλεί στο Ισραήλ και για ποιες παθήσεις;

3. Να μας δοθούν στοιχεία για τις χρεώσεις που προέκυψαν από την περίθαλψη ασθενών για τους οποίους έγινε χρήση του εντύπου S2 και πώς αυτές οι χρεώσεις συγκρίνονται με ανάλογες περιπτώσεις ασθενών που έτυχαν περίθαλψης στο Ισραήλ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.030, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από κοινοποίηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων της επιστολής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2013, για την απόρριψη του αιτήματος του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών για εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης θέσεων της θέσης του διευθυντή. Σύμφωνα με την επιστολή, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δε διαθέτει διευθυντή για οκτώ συνεχή χρόνια, γεγονός πολύ αρνητικό για τη συνολική του δραστηριότητα, αφού διευθύνεται από αναπληρωτή διευθυντή, ο οποίος επιπρόσθετα εκτελεί και καθήκοντα αρχισυντάκτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για πλήρωση της κενής θέσης του διευθυντή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.031, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.591, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, αναφορικά με τα έργα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας, πληροφορήθηκα ότι κατά τη συνάντηση του οργάνου λήψης αποφάσεων (τεχνικό επίπεδο) τη 13η Ιουνίου 2013 στις Βρυξέλλες διανεμήθηκε στα κράτη μέλη ο προκαταρκτικός περιφερειακός κατάλογος με τα προτεινόμενα έργα κοινού ενδιαφέροντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το έργο “Euroasia Interconnector”. Η συνεδρίαση του οργάνου λήψης αποφάσεων (πολιτικό επίπεδο) στις 24 Ιουλίου 2013 αναμενόταν να είναι καθοριστικής σημασίας σε σχέση με την οριστικοποίηση του Περιφερειακού Καταλόγου Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που λήφθηκαν από το όργανο λήψης αποφάσεων στις 24 Ιουλίου 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.032, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.230, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου για ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο συναίνεσε στην εισήγηση με τη δέσμευση ότι το σχολείο θα ανεγερθεί σε πέντε περίπου χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και τις άλλες προτεραιότητες του υπουργείου. Όπως πληροφορήθηκα, έχει γίνει όλη η προεργασία για εξεύρεση του κατάλληλου χώρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξευρεθεί και πού ο κατάλληλος χώρος για την ανέγερση του δημοτικού σχολείου και αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία σε επίπεδο Κτηματολογίου και Πολεοδομίας, μέχρις ότου τα οικονομικά δεδομένα του κράτους επιτρέψουν την έναρξη εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.033, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του για άρση των αρμοδιοτήτων του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το θέμα έγκρισης αποστολής ασθενών στο εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου είναι ο κατά νόμο ελέγχων λειτουργός των δαπανών του υπουργείου. Η πρακτική αυτή ίσχυε τα τελευταία δύο χρόνια και ήθελε τον υπουργό και το γενικό διευθυντή να εγκρίνουν τις αποστολές, με αποτέλεσμα το εν λόγω κονδύλι να περιορισθεί δραματικά το 2011 και το 2012. Ζητούμε να πληροφορηθούμε γιατί ο αρμόδιος υπουργός πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Υπενθυμίζω ότι κατά το 2010 το συγκεκριμένο κονδύλι ήταν σε μια ανεξέλεγκτη πορεία και ανήλθε στα 43 εκατομ. Την ευθύνη έγκρισης τότε είχε μόνο ο υπουργός και δύο άλλοι λειτουργοί που όρισε ο ίδιος, ενώ την ευθύνη για τις δαπάνες είχε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, ο οποίος εξαναγκαζόταν να εγκρίνει, χωρίς να έχει συμμετοχή στη λήψη της απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.034, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που ήρθαν σε γνώση μου από κατοίκους της κοινότητας Παλόδειας, έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο και η εκκλησία της κοινότητας προβαίνουν σε παράνομες ταφές και ανοίγματα λάκκων, προκειμένου να γίνει παράνομη επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου, χωρίς πολεοδομική και οικοδομική άδεια και χωρίς άδεια για περίφραξη, σε τεμάχιο το οποίο συνορεύει με οικιστική ζώνη. Από τη στιγμή που το υφιστάμενο κοιμητήριο είναι πλήρες, θα ήθελα να γνωρίζω αν έχει εξευρεθεί νέος χώρος για ανέγερση κοιμητηρίου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος υπουργός για τις παρανομίες που έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.035, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αρακαπά αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα με τη ροή αποχετευτικών λυμάτων στο χείμαρρο της περιοχής, που καταλήγει στο φράγμα του Κούρη. Όπως πληροφορήθηκα, παλαιότερα το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είχε ετοιμάσει σχέδιο για την κατασκευή βιολογικού σταθμού, η κατασκευή του οποίου ακόμα εκκρεμεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατασκευή του βιολογικού σταθμού στην κοινότητα Αρακαπά, δεδομένου του σοβαρότατου προβλήματος που αντιμετωπίζει η κοινότητα με τη ροή λυμάτων αποχέτευσης στο χείμαρρο της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.036, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ο ισχυρισμός ότι τα προϊόντα σκυροδέματος που κατασκευάζονται από αδρανή υλικά που προέκυψαν από ανακύκλωση υλικών κατεδάφισης παρουσιάζουν μειωμένη αντοχή και ποιότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει ο πιο πάνω ισχυρισμός, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εισαχθούν οι ασφαλιστικές δικλίδες που θα επιτρέπουν την ασφαλή χρήση των ανακυκλωμένων προϊόντων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.037, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που ήρθαν σε γνώση μου από κατοίκους και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής Λακατάμιας, παρά το γήπεδο του σωματείου ΘΟΙ έχουν κοπεί 5-6 δέντρα και ανάμεσά τους ένας πεύκος 20-30 χρόνων, προκειμένου να γίνει επέκταση των γηπέδων futsal.

Θα ήθελα να γνωρίζω αν δόθηκε άδεια για την κοπή δέντρων (Τμήμα Δασών) και, αν όχι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος υπουργός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.038, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.015, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, αναφορικά με τη διεξαγωγή ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια, πληροφορήθηκα ότι επιθεωρητές του Κλάδου Μέτρων και Σταθμών εκπαιδεύονταν στη χρήση συγκεκριμένου οργάνου μέτρησης, το οποίο αποτελεί μέρος της κινητής μονάδας ελέγχου ροομετρητών και με το οποίο θα διενεργούνται οι έλεγχοι στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια. Οι εν λόγω έλεγχοι αναμενόταν να ξεκινήσουν εντός του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή των ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.039, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Τάσου Μητσόπουλου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.391 αναφορικά με τα τέλη εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ενόψει των αυξημένων δαπανών συντήρησης και της ανάγκης αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και της δριμύτατης οικονομικής ύφεσης της Κύπρου, προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση για την αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Παράλληλα, πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού ότι τα έξοδα λειτουργίας (συντήρηση, καθαριότητα, αναβάθμιση, δαπάνες προσωπικού) του αρχαιολογικού χώρου Κουρίου για το έτος 2012 ξεπέρασαν τις €500.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Bουλή των Αντιπροσώπων πότε και για πόσο χρονικό διάστημα διήρκησε η δημόσια διαβούλευση για την αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και αν έχει τελικά αποφασιστεί η αύξηση των τελών εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό των εισπράξεων από τις παραστάσεις στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου για το έτος 2012. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είναι συνολικά τα έξοδα λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων παγκύπρια ανά αρχαιολογικό χώρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.040, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.113, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, για να σταματήσει η λαθραλιεία στην περιοχή του Ακάμα, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Aλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προωθεί σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο επικεντρωμένο στην πάταξη και αποτροπή της πρακτικής αυτής. Σύμφωνα με την απάντηση του τέως υπουργού, το νομοσχέδιο βρισκόταν στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης και μετά την απαραίτητη νομοτεχνική επεξεργασία θα στελνόταν στη Βουλή για ψήφιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί το εν λόγω νομοσχέδιο στη Βουλή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.041, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει ακόμη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Βία (Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse CETS No. 201).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.042, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, με αρ. 26.06.010.02.402, σε σχέση με τη στράτευση νέων κυπριακής καταγωγής που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, ο Υπουργός Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου είχε απαντήσει ότι ενδεχομένως να προχωρήσει σε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ανάλογα με την έκβαση της έφεσης που καταχωρίσθηκε εναντίον της αρχικής πρωτόδικης απόφασης για το θέμα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου μετά την έκβαση της έφεσης σε σχέση με την κλήση στην Εθνική Φρουρά δύο στρατεύσιμων της πιο πάνω κατηγορίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.043, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Αναφορικά με το σχέδιο διάθεσης οικοπέδων για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός οικοπέδων που έχουν ήδη διαχωριστεί παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω του ύψους των καθορισμένων εισοδηματικών κριτηρίων, το οποίο είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα, να περιορίζεται ο αριθμός των αιτητών, καθώς και λόγω της τιμής πώλησης των οικοπέδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του για το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.044, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους δεν έχει λειτουργήσει τη φετινή χρονιά. Τούτο σημαίνει ότι πέραν των εκατόν είκοσι οικογενειών έχουν στερηθεί της δυνατότητας να φιλοξενηθούν στο χώρο και να κάνουν τις διακοπές τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες.

Να σημειωθεί ότι το ζήτημα της λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου Τροόδους είχε απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο τον περασμένο χρόνο. Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν με τους εμπλεκόμενους φορείς, όπου μεταξύ άλλων θέματα ασφάλειας και υγιεινής είχαν διασφαλιστεί, αποφασίστηκε όπως ο κατασκηνωτικός χώρος παραχωρούνταν φέτος στο κοινό προς χρήση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχεδιασμό του υπουργείου, ώστε ο κατασκηνωτικός χώρος να παραχωρηθεί στο κοινό προς χρήση το καλοκαίρι του 2014.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.045, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2013, των βουλευτών κ. Ρούλας Μαυρονικόλα και κ. Φειδία Σαρίκα εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Πάφου, αντίστοιχα

«Στην πολυσύχναστη παραλία στο Λατσί παρ’ ολίγον να θρηνήσουμε θύματα το πρωί της Κυριακής 28 Ιουλίου 2013 λόγω ξαφνικής θαλασσοταραχής και απουσίας ναυαγοσωστών, οι οποίοι, σύμφωνα με λουομένους, εργάζονται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ευτυχώς, τα χειρότερα απεφεύχθησαν ύστερα από παρέμβαση λουομένων, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία εκκένωσαν τη θάλασσα και βοήθησαν όσους κινδύνεψαν.

Το θέμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, γι’ αυτό καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών;

2. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των λουομένων για τις ώρες μη ύπαρξης ναυαγοσωστών;

3. Γίνεται έλεγχος από την επαρχιακή διοίκηση για την επάρκεια σε εξοπλισμό, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία;

4. Πότε αναμένεται να γίνει η επανακατάθεση του νομοσχεδίουΟ περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχές Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα”, ενός νομοσχεδίου που έχει αποσυρθεί από την εκτελεστική εξουσία το Νοέμβρη του 2012

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.046, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Χάρτζιη στον Πρόδρομο εξακολουθεί να επιτρέπεται το κυνήγι, παρ’ όλο που ολόκληρη η περιοχή Τροόδους είναι ενταγμένη στο δίκτυο “Natura 2000”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Bουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε καθολική απαγόρευση του κυνηγιού στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.047, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι αποστέλλεται ειδοποίηση πληρωμής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας σε πρόσφυγες οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό μίσθωσης προσφυγικών σπιτιών που είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη. Να υπογραμμίσω ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν αποτελεί τίτλο ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιβληθεί φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.048, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Φασούλας έχουν μείνει χωρίς παροχή πόσιμου νερού στα σπίτια τους από την 21η Μαΐου 2013. Αντιλαμβάνομαι ότι η αρδευτική επιτροπή Κάλαμος Φασούλας στην επαρχία Πάφου έχει αφήσει απλήρωτους τους λογαριασμούς της προς την ΑΗΚ για χρόνια τώρα (συνολικά χρωστάει περίπου 80.000), γεγονός που έχει καταγγείλει ο νέος κοινοτάρχης Φασούλας στον έπαρχο Πάφου από το 2012. Η μη λήψη διορθωτικών μέτρων οδήγησε στην προειδοποίηση της ΑΗΚ προς την κοινότητα ότι θα απεκόπτετο η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του αρδευτικού συστήματος της κοινότητας την 21η Μαΐου. Και πάλι ολιγώρησε η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, αποκόπηκε τελικά η παροχή ηλεκτρισμού και η κοινότητα έμεινε χωρίς νερό. Παράλληλα, ενημερωθήκαμε ότι η κυβέρνηση οφείλει στην κοινότητα 50.000 για τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορείτες, λεφτά που είχε αποφασιστεί ότι θα διατεθούν έναντι του χρέους προς την ΑΗΚ, ώστε να επανέλθει η ροή τρεχούμενου νερού στα σπίτια του χωριού. Και, ενώ η επαρχιακή διοίκηση αρχικά συγκατένευσε στο συγκεκριμένο σχέδιο, τώρα προβάλλει γραφειοκρατικά κωλύματα ως προς την υλοποίηση της σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα, επικαλείται την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα (αρ. 68.201, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008, και αρ. 70.544, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2010) και ουσιαστικά αρνείται να παραχωρήσει κονδύλια για την αποπληρωμή του ποσού προς την ΑΗΚ. Μάλιστα, εισηγείται να εξευρεθεί εναλλακτική πηγή για άρδευση, αφού δεν μπορεί να αποπληρωθεί το ποσό προς την ΑΗΚ για την υφιστάμενη πηγή.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διερευνήσει τους λόγους για την επίδειξη αδράνειας εκ μέρους της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου στην άμεση διαχείριση του θέματος. Παρακαλούμε επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή αν προτίθεται να ζητήσει τροποποίηση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης για το θέμα, ώστε να επιτραπεί η αποπληρωμή του ποσού που χρωστά η κοινότητα στην ΑΗΚ, για να επανέλθει σε λειτουργία το αρδευτικό σύστημα της κοινότητας Φασούλας και επιτέλους να τρέξει πάλι πόσιμο νερό στο υδρευτικό και αρδευτικό σύστημα του χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.049, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Το 2010 παρατηρείται μια ανεξέλεγκτη δαπάνη για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, ανήλθε στα €42.882.872, σημειώνοντας αύξηση ύψους 20,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μεγάλο μέρος του ποσού δόθηκε σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του Ισραήλ, τα οποία δέχονταν περιστατικά μέσω δύο αντιπροσώπων, οι οποίοι εισέπρατταν για τη μεσολάβησή τους σχετική προμήθεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας απαντήσει για το 2010 στα εξής:

1. Σε ποια νοσοκομεία του Ισραήλ είχαν σταλεί ασθενείς μέσω αντιπροσώπων, ποιες ήταν οι δαπάνες σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά και ποιες οι προμήθειες των μεσαζόντων;

2. Ποιοι λειτουργοί του υπουργείου είχαν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν αποστολές ασθενών στο Ισραήλ πέραν του υπουργού;

3. Παρ’ όλες τις υποδείξεις της Γενικής Ελέγκτριας, το υπουργείο συνέχιζε να αποστέλλει ασθενείς σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του Ισραήλ με μεσάζοντες αντί να συνάψει κατευθείαν συμβάσεις. Ποιος είχε την ευθύνη να επιδιώξει απευθείας συνεργασία με τα νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και του Ισραήλ χωρίς την εμπλοκή αντιπροσώπων, με σκοπό τη μείωση των σχετικών δαπανών, και γιατί δεν έγιναν ενέργειες από τον τότε Υπουργό Υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση; Σημειώνουμε ότι από τον Αύγουστο του 2011 άρχισε η αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση του έντυπου S2, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των εξόδων για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.050, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων θα επιτραπεί η ηλεκτρονική ή ταχυδρομική ψηφοφορία, ιδιαίτερα για τους ψηφοφόρους εξωτερικού, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα λειτουργίας εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.051, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας παραχώρησε άδεια για διαχείριση οικιακών αποβλήτων των κατοίκων της κοινότητας σε συγκεκριμένη εταιρεία. Η εταιρεία αυτή διαχωρίζει τα απόβλητα και όσα ανακυκλώνονται τα προωθεί για πώληση, ενώ τα υπόλοιπα, τα οποία κυρίως αποτελούνται από βιοδιασπώμενα υλικά, τα αποθέτει σε περιοχή της κοινότητας Κουτραφά. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, η μέθοδος διαχείρισης των βιοδιασπώμενων αυτών υλικών έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή αυτή να έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εστία μόλυνσης και δυσοσμίας. Όπως πληροφορήθηκα, δεν έχει εκδοθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρθεί η παράνομη απόρριψη αποβλήτων σε περιοχή της κοινότητας Κουτραφά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.052, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.278 πληροφορήθηκα για την εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, οι περισσότερες αποκοπές έγιναν για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εθελοντικές αποκοπές ύψους 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων έγιναν και την περίοδο Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2013, τους δύο τελευταίους μήνες δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οι αποκοπές αυτές δεν έγιναν και για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.053, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον πυθμένα του αλιευτικού καταφυγίου στον Κάτω Πύργο παρουσιάστηκε πληθυσμός της μέδουσας “Cassiopea Andromeda”. Σημειώνεται ότι οι μέδουσες μπορούν να προκαλέσουν ποικίλου βαθμού πόνο και ερεθισμό, σε περίπτωση επαφής με το ανθρώπινο δέρμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μη μεταφερθεί ο πληθυσμός της μέδουσας σε άλλη τοποθεσία, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των λουομένων, καθώς και αν έχει παρατηρηθεί εμφάνιση μεδουσών σε άλλη περιοχή στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.054, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις από τους εκάστοτε κυβερνώντες για τερματισμό της λειτουργίας των λατομείων της Ανδρολίκου, δυστυχώς βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης δύο νέες αιτήσεις για λατόμηση στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα λατομεία γειτνιάζουν με δύο τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας φαράγγια. Τα δύο αυτά φαράγγια ελκύουν μεγάλο αριθμό φρουτονυκτερίδων, αλλά και άλλων ειδών πανίδας, τα οποία έχουν μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της ύπαρξης των λατομείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εγκρίνει τις δύο αιτήσεις για λατόμηση στην περιοχή της Ανδρολίκου, δεδομένου ότι μία τέτοια ενέργεια θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της κοινότητας Ανδρολίκου όσο και στο περιβάλλον της γύρω περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.055, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι χαμηλοσυνταξιούχοι που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό χώρο λάμβαναν κατά χάριν μηνιαίο επίδομα. Όπως πληροφορήθηκα, το κατά χάριν μηνιαίο αυτό επίδομα σταμάτησαν να το λαμβάνουν από τον Ιανουάριο του 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κατά χάριν μηνιαίο επίδομα αποφασίστηκε να μη δίνεται στα άτομα αυτά, ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να επανενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2014

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.056, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας τελέστηκε θεία λειτουργία στην κατεχόμενη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας, που βρίσκεται στο κατεχόμενο μαρωνιτικό χωριό Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας. Το μαρωνιτικό χωριό βρίσκεται ολόκληρο μέσα σε περιοχή του τουρκικού στρατού. Όπως πληροφορήθηκα από τους πιστούς, οι κατοχικές δυνάμεις ισοπέδωσαν πλήρως το χωριό. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τρία χρόνια, προτρέπεται η Τουρκία να διασφαλίσει ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των εκτοπισθέντων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι, όσον αφορά την κοινότητα των καθολικών Μαρωνιτών, πρέπει να δοθούν ελευθερίες και στα τέσσερα χωριά των Μαρωνιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου η Τουρκία να εφαρμόσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά μεταξύ άλλων το σεβασμό των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων, και αν η παραβίαση του ψηφίσματος αυτού, σε ό,τι αφορά την Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας, έχει καταγγελθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Βατικανό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.057, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων υπάρχει περίπτωση, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να διεξάγονται οι βουλευτικές την ίδια μέρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.058, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι αλήθεια ότι οι εισπράξεις από τα εξώδικα τροχαίων παραβάσεων στην πλατεία Τροόδους κατατίθενται στο ταμείο του δήμου Πάφου. Εάν αυτό ευσταθεί, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς, δεδομένου ότι η πλατεία Τροόδους δεν εμπίπτει στα όρια του δήμου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.059, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες εξακολουθούν να έχουν αναρτημένες στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους τα παλιά ωράρια εξυπηρέτησης πολιτών. Επίσης, έχω δεχθεί καταγγελία ότι κάποιες υπηρεσίες διαχωρίζουν τα ωράρια εξυπηρέτησής τους, διατηρώντας τις 2.30 μ.μ. ως την καταληκτική ώρα για κατ’ ιδίαν εξυπηρέτηση πολιτών και διαφοροποιημένη ώρα ως την καταληκτική για αποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί κάποια τμήματα επιλέγουν να διαφοροποιούν το ωράριο εξυπηρέτησης των πολιτών από το ωράριο εργασίας των δημόσιων υπαλλήλων και γιατί επιτρέπεται αυτή η διαφοροποίηση, αφού ο κύριος σκοπός της αλλαγής του ωραρίου ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.060, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στον Προσφυγικό Οικισμό Αγίας Φύλας. Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες, αλλά οι αρμόδιες αρχές δε φρόντισαν ακόμα να αποδεσμευτεί το κονδύλι, για να προχωρήσει το εν λόγω έργο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια προβλήματα υπάρχουν και πώς υπολογίζεται να επιλυθούν;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται να συνδεθεί το έργο με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται επίσης η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου στους συνοικισμούς Πολεμιδιών, Ομονοίας και Μουτταγιάκας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.061, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση να εγγραφεί η συχνότητα 37 στην ITU (Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών), διότι το κανάλι 33 που έχει παραχωρηθεί στην Κύπρο χρησιμοποιείται παράνομα από τους Τουρκοκυπρίους. Το κανάλι 37 δεν είναι γραμμένο στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών, επομένως το ΡΙΚ δεν μπορεί να στείλει αυξημένη ισχύ ή ακόμη και κανονική, με αποτέλεσμα να μην έχει καλή λήψη στα κατεχόμενα και σε ακριτικές περιοχές. Σκοπός είναι να υπάρξει καλύτερη κάλυψη των κατεχομένων. Όπως έχω πληροφορηθεί, τώρα στέλνεται μεγάλη ισχύς στο κανάλι 33 αλλά λόγω των παρεμβολών σπαταλείται, ενώ με αυτή την αλλαγή χωρίς κόστος θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.062, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1. Ποιες επιχειρήσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της ελεύθερης περιοχής της επαρχίας Αμμοχώστου οφείλουν πέραν των χιλίων ευρώ στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ποιο το ύψος της οφειλής της καθεμιάς;

2. Από πότε άρχισε η διόγκωση της οφειλής της καθεμιάς;

3. Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου για είσπραξη των οφειλών αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.063, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα παρακάτω:

1. Ποιες επιχειρήσεις στην ελεύθερη Αμμόχωστο οφείλουν στο κράτος ενοίκια από τη χρήση δασικής ή γεωργικής γης;

2. Πόσα οφείλουν και από πότε δεν πληρώνουν;

3. Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου, για να εισπράξει τα οφειλόμενα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.064, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει ποιες επιχειρήσεις της ελεύθερης Αμμοχώστου οφείλουν στους μεγάλους δήμους του Παραλιμνίου και της Αγίας Νάπας δημοτικά τέλη και τι ποσά κατά κατηγορία (σκύβαλα, νερό κ.λπ.). Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου για την είσπραξή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.065, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα ποσά δανεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά πενταετία διακυβέρνησης από το 1978 μέχρι και σήμερα διαχωρισμένα σε εξωτερικό και εσωτερικό δανεισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.066, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξέδωσε εγκύκλιο με βάση την οποία οι μαθητές καλούνται να κρατήσουν εκείνα τα βιβλία που θα τους φανούν χρήσιμα την επόμενη σχολική χρονιά για ευνόητους λόγους οικονομικής περισυλλογής. Όμως παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι σημαντικό μέρος των βιβλίων που εισάγονται από την Ελλάδα δε χρησιμοποιούνται στη δημοτική και μέση εκπαίδευση και πάνε απευθείας στα σκουπίδια ή στην ανακύκλωση. Φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων που εισάγονται από την Ελλάδα δε συνάδουν με τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Διερωτάται εύλογα κανείς, αφού δε χρειάζονται αυτά τα βιβλία, γιατί παραγγέλνονται από την Ελλάδα, τυπώνονται, συσκευάζονται, αποστέλλονται στην Κύπρο, αποθηκεύονται και μετά διανέμονται στα παιδιά των δημόσιων εκπαιδευτηρίων. Αφού ορθώς γίνεται μία προσπάθεια περισυλλογής και περιορισμού της σπατάλης, γιατί συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σπατάλη πόρων και ανθρωποωρών;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξετάσει την υπόθεση και να δώσει πληροφορίες στη Βουλή για τον αριθμό των συγγραμμάτων που δε χρησιμοποιούνται, αλλά και το συνολικό αριθμό των βιβλίων και το συνολικό βάρος του χαρτιού που ακολουθούν όλη αυτή την αδικαιολόγητη πορεία προς τον κάλαθο των αχρήστων ή της ανακύκλωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.067, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε επιστολή του σωματείου Αδούλωτη Κερύνεια, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2013, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα κόμματα, τίθενται τα πολύ εύλογα ερωτήματα που αφορούν τη στάση της κυβέρνησης στο ξεπούλημα των περιουσιών και τη μη εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει την πώληση κατεχόμενης περιουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση της κατεχόμενης περιουσίας, καθώς και αν προτίθεται να κηρύξει όλες τις πωλήσεις που έγιναν μέχρι τώρα παράνομες και μη γενόμενες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.068, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες της αγροτικής οργάνωσης Παναγροτικός, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας επέτρεψαν τη διέλευση δεκάδων τόνων πατατών από τα κατεχόμενα, οι οποίες έχουν ψεκαστεί με απαγορευμένα τουρκικά φυτοφάρμακα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας επέτρεψαν τη διέλευση από το οδόφραγμα των Στροβιλιών φορτίων πατατών, χωρίς να ενημερώσουν την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία για το γεγονός ότι φορτία υγειονομικού κινδύνου εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες της οργάνωσης Παναγροτικός”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.069, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά που συνεδρίασαν η Τεχνική Επιτροπή για την Προσβασιμότητα των Παραλιών και η Θεματική Τεχνική Επιτροπή Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, πόσες φορές συνεδρίασαν οι επιτροπές από την ίδρυσή τους, ποιο το έργο που έχουν επιτελέσει και πότε αναμένεται η επόμενη συνεδρίαση των επιτροπών αυτών.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.070, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η δρομολόγηση γραμμής λεωφορείων που να εξυπηρετούν τους εργαζομένους των τουριστικών έργων στην περιοχή “Aphrodite Hills” και στο Χα Ποτάμι. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα αν η ίδια γραμμή λεωφορείου εξυπηρετεί τον τουριστικό προορισμό της Πέτρας του Ρωμιού, με αποτέλεσμα οι οδηγοί των λεωφορείων να αναγκάζονται να αναπτύσσουν ανεπίτρεπτα μεγάλη ταχύτητα και το δημόσιο να πληρώνει υπερβολικές επιδοτήσεις λόγω της μακράς διαδρομής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.071, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων αναφορικά με τη δημιουργία σχετικής νομοθεσίας ή με τη θέσπιση χαλαρώσεων, ούτως ώστε πολύτεκνοι οικογενειάρχες να μπορούν να λαμβάνουν με εσπευσμένες διαδικασίες άδεια μικροπωλητή για τη δημιουργία ταχυφαγείων για πώληση π.χ. παγωτών, λουκουμάδων, σάντουιτς κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.072, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός ή ενδεχόμενο για πώληση του μεριδίου του κράτους στην εταιρεία Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.073, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή Καμάρεςστη Λάρνακα. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, λίγα μόνο μέτρα από την περιοχή της Αλυκής Λάρνακας έχει δημιουργηθεί ένας βούρκος. Δυστυχώς, πολλοί κάτοικοι της περιοχής έχουν τοποθετήσει αντλίες στους βόθρους τους και αντλούν τα λύματα από τα σπίτια τους και τα διοχετεύουν προς το συγκεκριμένο σημείο. Ο βούρκος επεκτείνεται και μολύνει γη, αέρα και ατμόσφαιρα. Στην περιοχή κάποιοι επιτήδειοι προχώρησαν πέρσι στην απόρριψη μπάζων και άχρηστων υλικών, με την ελπίδα να λύσουν το πρόβλημα, αλλά μάλλον έτσι το πρόβλημα επιδεινώθηκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την περιοχή είναι η τρομερή και αβάσταχτη δυσοσμία, η οποία γίνεται εντονότερη τις νυκτερινές ώρες, διάστημα κατά το οποίο επιλέγουν να θέσουν σε λειτουργία οι επιτήδειοι τις αντλίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του πιο πάνω περιβαλλοντικού προβλήματος στην περιοχή Καμάρεςτης Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.074, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία και τις προδιαγραφές του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το νέο αρχαιολογικό μουσείο στη Λευκωσία. Έχει δοθεί η εντύπωση ότι το έργο της κατασκευής του νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Λευκωσία θα συνδεθεί με τη δημιουργία εμπορικών αναπτύξεων. Παρακαλώ όπως δοθούν εξηγήσεις για το είδος και το μέγεθος των αναπτύξεων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.075, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σχετικά με την επιλεκτική απόλυση έμπειρων οδηγών λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου, τους λόγους που έγιναν οι απολύσεις και κατά πόσο αυτό το γεγονός επηρεάζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.076, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Με αφορμή το πρόσφατο δυστύχημα στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Μαθιάτη, όπου έχασε τη ζωή του ένα δωδεκάχρονο αγόρι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις ή προγραμματισμός για βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δυστυχήματα στο δρόμο αυτό είναι συχνό φαινόμενο, με αποτέλεσμα μερικές φορές να χάνονται ανθρώπινες ζωές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.077, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.078, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.578 πληροφορήθηκα ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, παρά το γεγονός ότι στους προϋπολογισμούς του 2013 δεν υπήρχε πρόνοια για υποτροφίες προς τους απόφοιτους των κυπριακών πανεπιστημίων, οι εταιρείες ENI-KOGAS, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους προσφοράς και μετά από παρότρυνση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχουν παραχωρήσει σε συνεργασία με το ENI Corporate University δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στον κλάδο “Energy, Environmental Management and Economics” στο Πανεπιστήμιο Μιλάνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν παραχωρηθεί οι δύο πιο πάνω υποτροφίες και ποιο ήταν το ύψος των υποτροφιών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.079, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.578, αναφορικά με τα ποσά που είναι διατεθειμένες ή υποχρεωμένες οι εταιρείες να διαθέσουν για την εκπαίδευση Κυπρίων στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εργάζονται από κοινού για την ετοιμασία ενός πλάνου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι δράσεις του πλάνου θα αφορούν τόσο την τεχνική και μεταλυκειακή εκπαίδευση όσο και την επανεκπαίδευση και εξειδίκευση άνεργων τεχνικών και επιστημονικού προσωπικού. Όπως πληροφορήθηκα, για τον καθορισμό της διαδικασίας καταρτισμού του εν λόγω πλάνου είχε προγραμματιστεί συνεδρία των τριών υπουργών στις 15 Ιουλίου 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πραγματοποιηθεί η συνεδρία των τριών υπουργών και ποια ήταν τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις της συνεδρίας αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.080, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.577 πληροφορήθηκα ότι πριν από την έναρξη των εργασιών της επιβεβαιωτικής γεώτρησης Α-2 χορηγήθηκαν δύο περιβαλλοντικές εξουσιοδοτήσεις, μία Περιβαλλοντική Άδεια από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Offshore Protocol, με αρ. ΕΔΓ/01/2013 και ημερομηνία 8 Απριλίου 2013, και Περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου Ν.140(Ι)/2005, με αρ. 116/11 και ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2013. Αναφέρεται επίσης ότι, με βάση την περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ορίστηκε από το φορέα εκμετάλλευσης (εταιρεία NEIL) ανεξάρτητος διαπιστευμένος ελεγκτής για έλεγχο και παρακολούθηση της εφαρμογής των Διαχειριστικών Σχεδίων/Προγραμμάτων, καθώς και της τήρησης των όρων της περιβαλλοντικής έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα γεωτρήσεων και μπορεί να μελετά και να εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες που αφορούν γεωτρήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.081, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών Ανεμώνη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στο παρόν στάδιο η μόνη κρατική στήριξη που δέχεται το κέντρο είναι η παροχή δύο ειδικών δασκάλων και μίας λογοθεραπεύτριας μερικής απασχόλησης και η επιδότηση των €12.000 ως κοινοτικό νηπιαγωγείο. Όπως έχω πληροφορηθεί, η παροχή των τροφείων που δεχόταν το κέντρο έχει διακοπεί και είναι αμφίβολη για φέτος και η παροχή κρατικής χορηγίας από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τις ανάγκες του Κέντρου Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών Ανεμώνη σε τροφεία για τη φετινή σχολική χρονιά, καθώς και αν προτίθεται να στηρίξει περαιτέρω οικονομικά τη λειτουργία του εν λόγω κέντρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.082, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για τη λειτουργία της αποβάθρας του δήμου Παραλιμνίου στον Πρωταρά. Αξίζει να τονιστεί ότι το θέμα χρονίζει εδώ και καιρό, χωρίς να υπάρχουν οι εν λόγω κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.083, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2013, αναφορικά με την πρακτική των αρμόδιων αρχών να εμμένουν στην απαίτηση για καταβολή εγγύησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, η πρακτική που εφαρμόζεται από τις συγκεκριμένες αρχές όχι μόνο αψηφά τις παρεμβάσεις του επιμελητηρίου και τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, αλλά καταδεικνύει άγνοια για τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν την παρούσα περίοδο στην Κύπρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΤΕΚ, το συγκεκριμένο μέτρο πλήττει την αξιοκρατία των διαγωνισμών, διότι εμποδίζεται η πλειοψηφία των μελετητών να συμμετέχουν λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης του απαιτούμενου ποσού, αφού δε δίνεται εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης ισόποσης επιταγής. Το επιχείρημα των αναθετουσών αρχών για προστασία των συμφερόντων τους και διασφάλιση, μέσω της απαίτησης εγγύησης συμμετοχής, της μη απόσυρσης του χαμηλότερου προσφοροδότη και άρα της ολοκλήρωσης των έργων δίχως απώλειες, αποδυναμώνεται, εάν αναλογιστεί κανείς πως οι συγκεκριμένες περιπτώσεις αφορούν διαγωνισμούς για υπηρεσίες και όχι για εκτέλεση έργων. Το επιμελητήριο στην ανακοίνωσή του καλεί τις αναθέτουσες αρχές να μην απαιτούν εγγύηση συμμετοχής και όσες το έχουν ήδη πράξει να ανακαλέσουν άμεσα τη συγκεκριμένη πρόνοια με διορθωτικό έγγραφο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εφαρμόσει την εισήγηση του ΕΤΕΚ για μη καταβολή εγγύησης συμμετοχής στους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών συμβούλων μελετητών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.084, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.566, αναφορικά με την εκπαίδευση προσωπικού ως επαγγελματιών δυτών ή ως συγκολλητών μετάλλων υψηλής ακρίβειας με ειδικότητα στις υποθαλάσσιες συγκολλήσεις, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2013 ταχύρρυθμο πρόγραμμα αρχικής κατάρτισης στην ειδικότητα του εφαρμοστή βιομηχανικών σωληνώσεων υψηλής πίεσης (pipe filters) για την κατάρτιση 12 εφαρμοστών σωληνώσεων υψηλής πίεσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το πιο πάνω ταχύρρυθμο πρόγραμμα, πόσα άτομα ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν και πόσα άτομα τελικά συμμετείχαν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.085, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από λουομένους ότι στις περιοχές που ελλιμενίζονται ακτοπλοϊκά σκάφη, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούνται για διοργάνωση εκδρομών κατά μήκος των ακτών, παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσοσμίας και απορριμμάτων στο θαλάσσιο νερό. Δημιουργούνται απορίες κατά πόσο τα λύματα των σκαφών αυτών τυγχάνουν επεξεργασίας και κατά πόσο απορρίπτονται στη θάλασσα. Οι καταγγελίες αφορούν τη μαρίνα του ξενοδοχείου “Saint Raphael” και το αλιευτικό καταφύγιο στο Λατσί. Παρόμοιο θέμα προέκυψε παλαιότερα και για αγκυροβόλια στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται τακτικοί και αιφνιδιαστικοί εν πλω έλεγχοι της διάθεσης των λυμάτων των σκαφών των ακτοπλοϊκών γραμμών, πόσοι τέτοιοι έλεγχοι έγιναν φέτος, αν υπήρξαν παρατυπίες ή παρανομίες και ποιες είναι οι ποινές που επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.086, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελία ότι η εταιρεία “GC Askas (Farm) CTD” απορρίπτει τα απόβλητα του πτηνοτροφείου της στην τοποθεσία Αρκελερί στον Ασκά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται περιβαλλοντικά η διαχείριση των αποβλήτων των πτηνοτροφείων στον Ασκά και αν πληρούνται όλες οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.087, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που καταγράφηκαν ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια στην περιοχή της Τηλλυρίας, την έκταση της καμένης γης που καταγράφηκε ανά έτος, το είδος της βλάστησης που καταστράφηκε, καθώς και τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί Κύπριοι εργαζόμενοι, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας της αγοράς εργασίας στην Κύπρο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, στρέφονται σε αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, έχουν ήδη εντοπιστεί κάποια περιστατικά που οι εργαζόμενοι αυτοί έγιναν θύματα εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθεί την εκροή εργατικού δυναμικού από την Κύπρο, αν καταγράφεται η εκροή αυτή, αν υπάρχουν στοιχεία που αφορούν το είδος εργασίας, καθώς και αν αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα εκμετάλλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα, παρουσιάζονται σημαντικά κενά τόσο όσον αφορά τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων όσο και στις διαδικασίες της Αερολιμενικής Υπηρεσίας. Η κλαδική της Πολιτικής Αεροπορίας της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων φέρεται να δήλωσε ότι αποποιείται τις ευθύνες για θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων δεν πληρούν πλέον βασικά κριτήρια της θέσης τους, όπως είναι η επανεκπαίδευσή τους σε θέματα που προκύπτουν με τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, και δεν έχουν γνώσεις και άδεια να επιθεωρούν σειρά τύπων αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων και αεροσκάφη της υπερελαφράς αεροπορίας, με τα οποία τα τελευταία χρόνια υπήρξαν και ατυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι νόμιμη η διεξαγωγή ελέγχων από τους επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων, δεδομένου ότι δεν πληρούν πλέον βασικά κριτήρια της θέσης τους. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επανεκπαιδευτούν οι επιθεωρητές της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 προκλήθηκε αναστάτωση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού εξαιτίας της διακοπής στην παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως πληροφορήθηκα, η διεύθυνση του νοσοκομείου διέταξε εκκένωση δύο ορόφων, μεταξύ των οποίων και του ορόφου του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών. Παράλληλα, διεκόπη η διεξαγωγή εξετάσεων μέσω μηχανημάτων σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ πρόβλημα δημιουργήθηκε και στα χειρουργεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας βλάβης σε μετασχηματιστή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου σε βοηθητικό ανελκυστήρα του νοσοκομείου, ο οποίος παρουσίαζε από την προηγούμενη Δευτέρα διαρροή λαδιού και υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διακοπές ρεύματος καθημερινά. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2013, ενώ οι λειτουργοί του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού γνώριζαν ότι θα έπρεπε να θέσουν σε λειτουργία τις εφεδρικές γεννήτριες, αυτές ξέμειναν από καύσιμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ταλαιπωρία του κοινού και των ασθενών.

Επειδή το περιστατικό έτυχε ευρύτατης δημοσιότητας, δόθηκε η εντύπωση ότι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση ανευθυνότητας, δημοσιοϋπαλληλικής αδράνειας και νωχέλειας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το περιστατικό έτυχε διερεύνησης και αν εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν ευθύνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου ψαράδες εντόπισαν μία άσχημα τραυματισμένη χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ η θάλασσα ξέβρασε ακόμη μία χελώνα καρέτα καρέτα τουλάχιστον εξήντα κιλών. Συγκεκριμένα, η μία χελώνα είχε πλησιάσει ψαράδες οι οποίοι ψάρευαν στους βράχους. Οι ίδιοι κάλεσαν αμέσως το Λιμενικό και Ναυτικό Σταθμό Λατσιού, για να την παραλάβει. Ο σταθμός ανταποκρίθηκε αμέσως στο τηλεφώνημα αναφέροντας ότι ειδοποίησε το Τμήμα Αλιείας, για να την παραλάβει. Μετά την πάροδο τριών ωρών το Τμήμα Αλιείας δεν είχε καταφτάσει, ενώ πολίτης τηλεφώνησε και πάλι στο Τμήμα Αλιείας της Πάφου, για να το ενημερώσει πως η νεκρή πλέον χελώνα ήταν εκτεθειμένη στον ήλιο. Την επόμενη μέρα βρέθηκε άλλη μία νεκρή χελώνα μεγαλύτερου μεγέθους σε ακτή πλησίον του λιμανιού του Λατσιού. Η χελώνα ήταν τραυματισμένη στο κάτω μέρος του καβουκιού της. Όπως είπαν παραθεριστές, η χελώνα είχε τραύματα κατά πάσα πιθανότητα από προπέλα σκάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση τέτοιων ατυχημάτων, αν γίνεται έλεγχος της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα σκάφη κατά την είσοδο και την έξοδό τους από τα λιμάνια και τις μαρίνες, αν επιβάλλονται πρόστιμα στους ιδιοκτήτες σκαφών που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, ποια είναι αυτά και πόσα πρόστιμα επιβλήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των τραυματισμένων και νεκρών χελωνών κατά το έτος 2013 μέχρι στιγμής και σε σχέση με προηγούμενα έτη και σε ποια σημεία εντοπίστηκαν οι τραυματισμένες και οι νεκρές χελώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.092, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας των αεροδρομίων έχει το δικαίωμα να εκδίδει εξώδικα και να κατακρατεί οχήματα για παράνομη στάθμευση στους αερολιμένες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.093, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έχει κυκλοφορήσει εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι η πιστοποίηση υπογραφών επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένους πιστοποιούντες υπαλλήλους. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ενέργεια αυτή είναι νομότυπη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.094, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος προτίθεται να αγοράσει την κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, καθότι το συμβόλαιο λειτουργίας της λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.095, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι συγκεκριμένα μέτρα έχουν παρθεί από την Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων από το χρόνο ίδρυσής της μέχρι σήμερα για την υλοποίηση των 9 θεματικών ενοτήτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2010;

2. Τι μηχανισμό παραπομπής έχουν στη διάθεσή τους τα θύματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη ή και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.096, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς αναγκαία φαρμακευτική αγωγή λόγω ακύρωσης προσφοράς για συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα. Συγκεκριμένα, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης αναφέρει ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών που λαμβάνουν τα συγκεκριμένα φάρμακα και ζητά όπως εξασφαλιστεί η προσφορά τους και πάλι πριν προκύψει έλλειψη. Παράλληλα, αναφέρει ότι το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει οδηγίες όπως διοχετεύεται μόνο ένα είδος ιντερφερόνης, της Belaferon B, στους νέους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση και καταργηθεί η χορήγηση των υπολοίπων. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί ο αποκλεισμός των ασθενών από όλες τις διαθέσιμες μορφές φαρμακευτικής αγωγής θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους.

Δεδομένου ότι ο κάθε ασθενής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή και δεδομένου ότι η κυπριακή πολιτεία οφείλει να προσφέρει την αγωγή που θα εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον κάθε πολίτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση να διοχετεύεται στους νέους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση μόνο ένα είδος ιντεφερόνης και να καταργηθεί η χορήγηση των υπολοίπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.097, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) όπως καλέσει όλα τα μέλη της να μη χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα εν ώρα εργασίας. Η απόφαση λήφθηκε ως αντίδραση για τις αποκοπές ύψους 15%, στις οποίες προέβη το Υπουργείο Οικονομικών, στα οδοιπορικά τους. Η απόφαση αυτή της ΠΑΣΥΔΥ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην Υγειονομική Υπηρεσία, αφού λόγω του μέτρου των υπαλλήλων βρίσκεται στον αέρα το πρόγραμμα ελέγχου όλων κυλικείων των σχολείων της Κύπρου, καθώς και το πρόγραμμα για τους ελέγχους στα ψυγεία νερού και τα ντεπόζιτα των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν, προκειμένου να διενεργηθούν τόσο οι έλεγχοι στα κυλικεία όσο και οι έλεγχοι στα ψυγεία νερού και τα ντεπόζιτα όλων των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και πανεπιστημίων πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.098, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα μικροπλαστικά είναι μία πολύ σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Πρόκειται για μικροσκοπικές ίνες ή σωματίδια από πλαστικό με μέγεθος ≤ 5 mm, τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάσπαση κάθε τύπου πλαστικού. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους η πλειονότητα των μικροπλαστικών δεν είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι. Τα μικροπλαστικά προέρχονται από τη διάσπαση πλαστικών απορριμμάτων, από ακατέργαστα βιομηχανικά πλαστικά, καλλυντικά, ρούχα από συνθετικές ίνες κ.ά. Σε έρευνα που έγινε στην Ελλάδα με ανάλυση περισσότερων των 1000 δειγμάτων, που λήφθηκαν από 167 παραλίες των ελληνικών ακτών, ούτε ένα δείγμα δε βρέθηκε που να μην περιέχει ίνες μικροπλαστικών. Τα ιζήματα των παραλιών έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν και να συσσωρεύουν τις μικροσκοπικές ίνες πλαστικού από το θαλασσινό νερό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ως δείκτες του επιπέδου ρύπανσης μιας θαλάσσιας περιοχής από μικροπλαστικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί παρόμοια έρευνα στην Κύπρο, που να καταδεικνύει τα επίπεδα ρύπανσης των θαλάσσιων περιοχών, και ποια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο Κύπριος πολίτης να ενημερωθεί για τις σοβαρές απειλές που εγκυμονεί η χρήση προϊόντων που περιέχουν μικροπλαστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.099, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Αυγούστο του 2013 σημειώθηκαν στην περιοχή Τηλλυρίας δύο πυρκαγιές, που ξέσπασαν με διαφορά είκοσι λεπτών η μία από την άλλη κατακαίοντας άγρια βλάστηση, πευκόδασος και οπωροφόρα δένδρα και προκαλώντας μεγάλες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον του ποταμού Φλέβα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι πυροσβεστικές δυνάμεις και σημαντικά στελέχη στην ιεραρχία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρέθηκαν σε καλοκαιρινή άδεια σε περίοδο που σημειώνονται οι μεγαλύτερες πυρκαγιές κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμβολή των πτητικών μέσων περιορίστηκε σε δύο ρίψεις νερού από ένα ζεύγος αεροσκαφών σε ένα μέτωπο πέραν του ενός χιλιομέτρου. Η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του χωριού περικυκλώνοντας κατοικίες και απειλώντας εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς με οπλισμό και πυρομαχικά, έγινε από τις λιγοστές τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις (αγροτοπυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, Ταμείο Θήρας κ.λπ.) και τους πολίτες εθελοντές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις που διαφάνηκε ότι υπάρχουν στο σύστημα πυροπροστασίας στην περιοχή Τηλλυρίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού και την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην περιοχή Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.100, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Παχύαμμου στην Τηλλυρία συγκεκριμένος ιδιώτης ή εταιρείες τοποθετούν μεγάλες κεραίες μέσα στην οικιστική περιοχή του χωριού παρά τον κύριο δρόμο Παχύαμμου-Πομού. Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Χρίστου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.008.04.182 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας δεν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε μετρήσεις και/ή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία από τις υπό αναφορά κεραίες. Παράλληλα, από την απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου στην ίδια ερώτηση πληροφορήθηκα ότι οι συγκεκριμένες κεραίες ανήκαν σε Ρώσους ραδιοερασιτέχνες και ότι οι σχετικές άδειες που τους είχαν δοθεί έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος, τη λειτουργία και την ιδιοκτησία αυτών των κεραιών, αν υπάρχουν όλες οι σχετικές άδειες και αν έχουν καταμετρηθεί και αξιολογηθεί οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.101, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο έπαρχος Λεμεσού προεδρεύει του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους, ενώ αυτό συγκροτείται από διάφορους άλλους φορείς και όχι από εκλεγμένους εκπροσώπους των κατοίκων της πλατείας Τροόδους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο κοινοτικό συμβούλιο Τροόδους, στο οποίο εκπροσωπούνται διάφοροι φορείς που δεν έχουν σχέση με την πλατεία Τροόδους και την ευρύτερη περιοχή της κορυφής του Τροόδους, δεν εκπροσωπούνται οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι της πλατείας Τροόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σύσταση του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των θεμάτων καθαριότητας, ευπρεπισμού και λειτουργίας της πλατείας Τροόδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.102, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις κακοτεχνίες που παρουσιάζονται στο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Κάθικα στην περιοχή της Δρούσειας, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο του δρόμου αυτού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Κάθικα και πόσα αναμένεται να στοιχίσει στο κράτος η επισκευή του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.103, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανέργων που αιτήθηκαν να απασχοληθούν στο Σχέδιο Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, στο Έκτακτο Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης με Εξατομικευμένη Κατάρτιση Ανέργων στις Επιχειρήσεις και στα Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισηςγια το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, καθώς και πόσοι είναι τελικά οι άνεργοι που εργοδοτήθηκαν στο κάθε πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.104, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω την εντύπωση ότι οι φετινές πυρκαγιές κατάκαψαν μέχρι σήμερα πολύ περισσότερη από πέρσι (σχεδόν διπλάσια) έκταση άγριας βλάστησης, αγροτικής γης και καλλιεργειών. Η καταστροφή σε πολλές περιοχές της Κύπρου είναι πολύ μεγάλη. Οι αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι σε καμιά περίπτωση δεν πληρούνται τα κριτήρια που συμφωνηθήκαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποζημίωση από πυρκαγιές. Η Κύπρος πρέπει να θεωρηθεί ολόκληρη ως μία περιοχή και τα περιστατικά ως ένα και να ισχύσουν τα κριτήρια για την αποζημίωση. Θεωρώ ότι ένας σοβαρός λόγος που μεγιστοποίησε την καταστροφή είναι οι ελλείψεις που προκάλεσαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις της χώρας μας τα μέτρα λιτότητας που επέβαλε η τρόικα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση έχει προβεί στα απαραίτητα διαβήματα, προκειμένου να διασφαλίσει τις απαραίτητες επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποζημίωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων των οποίων οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.105, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στην περιοχή Τηλλυρίας, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Μόρφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.106, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδρομική αποκοπή από τους μισθούς των ιερέων, ώστε να καλυφθεί το 15% του μισθού που έπρεπε να τους είχε αποκοπεί κατά τους προηγούμενους έξι μήνες. Παράλληλα, εγείρεται το θέμα της ανάκτησης από το κράτος του συνόλου των μισθών που κατέβαλε σε νεαρούς ιερείς οι οποίοι προσλήφθηκαν μετά τον Ιανουάριο του 2013 και, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δε θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί από το κράτος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ευθύνονται για τη μη εφαρμογή των δύο πιο πάνω αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και αν προτίθεται να ζητήσει από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου όπως αναλάβει τόσο την επιστροφή των μισθών των ιερέων που προσλήφθηκαν εντός του 2013 όσο και την καταβολή των μισθών τους από τώρα και στο εξής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.107, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποβάλλοντας όλα τα σχετικά στοιχεία, για τη διαχείριση τουρκοκυπριακών περιουσιών από το 1993 μέχρι και σήμερα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών και τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε η καθεμιά από αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.108, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πότε αναμένεται να κατατεθεί το αναθεωρημένο κείμενο του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Αξιωματούχους και σε Λειτουργούς της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου του 2013, ο οποίος αφορά δικαίωμα χρήσης οχήματος μετά οδηγού επί εικοσιτετραώρου βάσεως, δικαίωμα χρήσης μετά οδηγού σε τέως και πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και τέως και πρώην Προέδρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και δικαίωμα χρήσης οχήματος για υπηρεσιακούς σκοπούς σε υπηρεσία ή οργανισμό κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.109, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με τους παράνομους διορισμούς συμβούλων στα υπουργεία. Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δηλώσει σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2013, ότι η Νομική Υπηρεσία ουδεμία ανάμιξη είχε επί του θέματος. Τόνισε επίσης ότι το άρθρο 11 του Νόμου 12 του 2006, το οποίο επικαλέστηκε για τις προσλήψεις το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες πράξεις εργοδότησης. Συνεπώς, η Δημοκρατία καταβάλλει μισθούς οι οποίοι δε νομιμοποιούνται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.110, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το συνολικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία της λειτουργίας της διορισθείσας από το Υπουργικό Συμβούλιο Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία.

Παρακαλώ να μας δοθούν αναλυτικά τα έξοδα λειτουργίας και άλλα σχετικά έξοδα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.111, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα λειτουργούν στο διαδίκτυο προγράμματα που σκοπό έχουν την ενημέρωση του καταναλωτή για τις ακριβείς τιμές των πρατηρίων βενζίνης συγκριτικά. Επίσης, μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα παρουσιάζει συγκριτικά τις τιμές σχεδόν όλων των πρατηρίων, στην οποία καταγράφεται ότι η πηγή της πληροφόρησης προέρχεται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της οποίας η ενημέρωση γίνεται 1-2 φορές το μήνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Η εν λόγω ενημέρωση βασίζεται σε κάποιο νομικό πλαίσιο;

2. Με ποιο τρόπο καταχωρίζονται οι τιμές που δημοσιεύονται, πόσο συχνά ενημερώνονται και από ποιους;

3. Την ενημέρωση την κάνει το ίδιο το πρατήριο;

                    4. Ποιος έχει την ευθύνη για λανθασμένη δημοσίευση τιμών και σε περίπτωση λάθους ποια μέτρα λαμβάνονται

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.112, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν προτίθεται να συνεχίσει την προσφορά του προς συνταξιούχους ανθρώπους του πολιτισμού με την επιχορήγηση ύψους €500, τιμής ένεκεν για την προσφορά τους στον πολιτισμό του τόπου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.113, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τη διαδικασία που ακολουθείται από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου για την επιχορήγηση θεατρικών παραγωγών, δεδομένων και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αρκετά ελεύθερα θέατρα. Θεωρούμε υποχρέωση της πολιτείας, ειδικά σε καιρούς οικονομικής και κοινωνικής ύφεσης, να προστατεύσει οποιαδήποτε προσπάθεια προσφοράς στον πολιτισμό, σεβόμενη πάντα την αρχή της ισότητας και της διαφάνειας, για μια αποτελεσματική πολιτιστική πολιτική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.114, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αδίκημα της φοροδιαφυγής προνοεί και ποινή φυλάκισης και ποια είναι αυτή. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής αυστηρότερων ποινών για τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα όταν προκύπτουν κραυγαλέες και προκλητικές περιπτώσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.115, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέρος του πανάκριβου συστήματος του δικτύου σειρήνων έγκαιρης προειδοποίησης και κινητοποίησης που διαθέτει η Πολιτική Άμυνα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Από πολλές μαρτυρίες που έχω υπόψη μου, σε πολλές περιοχές της Κύπρου δεν ήχησαν οι σειρήνες κατά τη θλιβερή επέτειο του 1974, πράγμα το οποίο ήταν πάντα μία ευκαιρία δοκιμής λειτουργίας του συστήματος. Μεγάλος αριθμός των σειρήνων φαίνεται να μη λειτούργησε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διόρθωση ή αποκατάσταση των σειρήνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.116, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών απέστειλε στις 24 Μαΐου 2013 επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία εκφράζει μεταξύ άλλων την παράκληση της εν λόγω επιτροπής όπως διαβιβάζεται ανά τρίμηνο σχετική έκθεση γεγονότων για την όποια απόφαση ή ενέργεια λαμβάνεται από την Επιτροπή Επαναδιαπραγμάτευσης για όλες τις σχετικές συμβάσεις, με στόχο τη μείωση του κόστους ενοικίασης για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τα αποτελέσματα των αποφάσεων/ενεργειών αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά στην παράκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και να αποστέλλει κάθε τρίμηνο τη σχετική έκθεση γεγονότων. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή, που στάλθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 24 Μαΐου 2013, τον Αύγουστο του 2013 χρειαζόταν να σταλεί από το υπουργείο η σχετική έκθεση γεγονότων για σκοπούς συνέχισης άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το σώμα για τις προθέσεις του υπουργείου να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δεδομένων τόσο του μεγάλου αριθμού αφυπηρετήσεων όσο και της κατάργησης είκοσι επτά θέσεων λειτουργών που προορίζονταν για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Θεωρούμε το θέμα πολύ σημαντικό, αφού ο όγκος εργασίας στα γραφεία ευημερίας έχει αυξηθεί, λόγω της οικονομικής κατάστασης του τόπου μας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας της αλεπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.119, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταβληθεί στις κοινότητες Αρχιμανδρίτας, Κουκλιών, Φασούλας και Σουσκιούς τα οφειλόμενα ποσά από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στους Ορείτες, όπως αυτά έχουν καθοριστεί βάσει και της απόφασης του Υπουργικού Συμβούλιου με αρ. 68.201, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008, και, αν ναι, να την ενημερώσει σε ποιες κοινότητες έχουν καταβληθεί, καθώς και το ύψος τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.120, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι το Λύκειο Ακροπόλεως παρουσιάζει μία κατάσταση εγκαταλειμμένου εργοταξίου. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί κινδύνους ως προς την ασφάλεια των μαθητών, των καθηγητών και του προσωπικού εν γένει. Υπάρχει ακαταστασία, σκόνη και μία γενική εικόνα που προκαλεί κατάθλιψη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση και πότε θα ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες στο Λύκειο Ακροπόλεως

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.121, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της υπόθεσης που αφορούσε την κινέζικη επένδυση στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας και την εμπλοκή του διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και ποιο ήταν το πόρισμα της έρευνας αυτής. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει το πόρισμα της έρευνας στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.122, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια διαδικασία έχει δοθεί η προσφορά για την τοποθέτηση αντιθαμβωτικών συστημάτων στους αυτοκινητόδρομους και ποια είναι η διαδικασία αντικατάστασής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.123, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι ισχύουσες αυτή τη στιγμή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών σχετικά με τις ναυλωμένες πτήσεις;

2. Ποια είναι τα τέλη των αεροδρομίων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το κόστος χρήσης ενός αερολιμένα από μία αεροπορική εταιρεία; Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί ξεχωριστός κατάλογος για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.124, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Τι είδους πολεοδομικά κίνητρα δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία;

2. Τι είδους κίνητρα δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία για εργοδότηση προσωπικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.125, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα από €0,31/kWh το 2011 μειώθηκε σε €0,25/kWh το 2012 και σε €0,138/kWh το 2013. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπήρξε ενδιαφέρον για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων δεδομένου της μειωμένης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.126, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από κατοίκους της κοινότητας Αρμίνου ότι η κρατική χορηγία που δόθηκε στην κοινότητα Αρμίνου το 2012 και το 2013 έχει διατεθεί για την κατασκευή έργων σε ιδιωτική περιουσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία που έχω λάβει, η κρατική χορηγία του 2013 διατέθηκε για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε σπίτι μέλους του κοινοτικού συμβουλίου Αρμίνου, ο οποίος είναι κάτοικος Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ορθότερη διάθεση της κρατικής χορηγίας στην κοινότητα Αρμίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.127, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τεχνικοί ανελκυστήρων μετά την ψήφιση των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) Κανονισμών του 2012. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που δημοσιεύτηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 2012, κάθε άτομο του προσωπικού που απασχολεί ο συντηρητής ανελκυστήρων μπορεί να είναι είτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής τεχνικής εκπαίδευσης σε κλάδο της ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής ή μηχανονολογίας είτε απόφοιτος ανώτερης δευτεροβάθμιας σχολής γενικής εκπαίδευσης και να διαθέτει πρακτική εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων. Παράλληλα, άτομο που είναι απόφοιτος κατώτερης δευτεροβάθμιας σχολής και απασχολείται στον τομέα της συντήρησης ανελκυστήρων για τρία έτη θεωρείται ότι μπορεί να προσληφθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πολλοί τεχνικοί ανελκυστήρων με πολύχρονη πείρα έχουν μείνει χωρίς εργασία, λόγω του ότι δεν έχουν στην κατοχή τους απολυτήριο γυμνασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει τους εν λόγω κανονισμούς, ούτως ώστε να μπορούν να εργοδοτούνται άτομα με πείρα στη συντήρηση ανελκυστήρων που δεν έχουν απολυτήριο γυμνασίου, εφόσον ήδη εργάζονται για πολλά χρόνια σε εταιρείες συντήρησης ανελκυστήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.128, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λάρνακας έχει αποφασίσει να δημιουργήσει νεκροταφείο στην περιοχή της κοινότητας Τερσεφάνου. Σύμφωνα με ιδιοκτήτες γης, στην περιοχή δεν έχει γίνει η κατάλληλη γεωτεχνική μελέτη για την καταλληλότητα του εδάφους και δεν έχουν εκτιμηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατατεθεί η αίτηση για έκδοση άδειας για δημιουργία νεκροταφείου στην Τερσεφάνου και αν έχει προηγηθεί πλήρης μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.129, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει δημιουργηθεί σύνδεσμος γεωργών και ιδιοκτητών χωραφιών που αρδεύονται από το φράγμα Ξυλιάτου. Βασικό αίτημα του συνδέσμου είναι να σταματήσει η ανεξέλεγκτη παροχή νερού από το φράγμα σε μη γεωργικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αναφέρεται η παραχώρηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων μεγάλων ποσοτήτων νερού στο σφαγείο CYPRA, καθώς και σε τρεις άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις χοιροτροφείων στην περιοχή Κάτω Μονής. Επιπλέον, πρόσφατα παραχωρήθηκε άδεια σε δύο άλλα χοιροτροφεία στην περιοχή Μενίκου χωρίς καμία συνεννόηση με τις επηρεαζόμενες τουλάχιστον κοινότητες ή τους άμεσα επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες χωραφιών. Όλα αυτά παρά τον αρχικό σχεδιασμό για κάλυψη 2 300 σκαλών και τα τρία χρόνια ανομβρίας. Παράλληλα, αιτήσεις κατοίκων των κοινοτήτων Ξυλιάτου και Αγίας Μαρίνας απορρίπτονται με το δικαιολογητικό ότι είναι εκτός των ορίων του φράγματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω υπόψη μου, το φράγμα Ξυλιάτου κατασκευάστηκε την περίοδο 1980-1982, στα πλαίσια αναδασμού που έγινε στις κοινότητες Ξυλιάτου και Αγίας Μαρίνας, και σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αρδεύονται αποκλειστικά τα χωράφια που θα προέκυπταν από αυτό. Η κατασκευή του φράγματος έγινε στα πλαίσια του σχεδίου ενιαίας αγροτικής ανάπτυξης Πιτσιλιάς. Σ’ αυτό συνέβαλαν με δάνειο η Διεθνής Τράπεζα και με τεχνική βοήθεια η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων. Επιπλέον, υπάρχει ο ισχυρισμός των κατόχων των χωραφιών ότι ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται 800 περίπου τόνους νερού κατά σκάλα και ότι το φράγμα είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της ωφελούμενης περιοχής μέχρι και τρία χρόνια σε περίπτωση ανομβρίας.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.130, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα των αλλοδαπών που καταγγέλλουν τους εργοδότες τους για διάφορους λόγους και λαμβάνουν χρήματα από το κράτος, ενώ αναμένουν εκδίκαση της υπόθεσής τους. Παρακαλώ όπως ενημερωθώ για το μέγεθος του προβλήματος και πιο συγκεκριμένα για τα εξής:

1. Πόσοι αλλοδαποί καταγγέλλουν τους εργοδότες τους κάθε χρόνο;

2. Πόσα πληρώνει το κράτος κάθε χρόνο;

3. Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο η εκδίκαση μιας υπόθεσης;

4. Σε ποιο ποσοστό των εκδικασμένων υποθέσεων δικαιώνεται ο εργαζόμενος;

5. Τι κυρώσεις επιβάλλονται στους αλλοδαπούς, αν τελικά οι καταγγελίες δεν ευσταθούν;

6. Τι κάνουν οι αλλοδαποί ενώ αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους;

7. Πόσοι από αυτούς παραμένουν στην Κύπρο και πόσοι πληρώνονται από κράτος;

                   8. Πόσο κοστίζει στο κράτος η εκδίκαση των υποθέσεων (διοικητικό κόστος της κυβέρνησης, το κόστος της δικαστικής διαδικασίας κ.λπ.)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.131, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη ανά κατηγορία φύλου τα τελευταία 10 χρόνια και κατά πόσο γνωρίζουμε την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.132, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο έχει κοστίσει η τοποθέτηση συστήματος αναγνώρισης κλήσεων στο τηλεφωνικό δίκτυο της δημόσιας υπηρεσίας και αν καταβάλλεται οποιαδήποτε συνδρομή για τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.133, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Είναι γνωστό ότι οι πληροφορίες και η ηλεκτρονική αλληλογραφία διατηρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για ένα χρόνο. Δεδομένης της κίνησης του κ. Ορφανίδη να αποσπάσει τους σκληρούς δίσκους από τους υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και οι οποίοι αποτελούν περιουσία του κράτους και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για κρίσιμες και υπό διερεύνηση περιόδους, είναι άξιον απορίας πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η αστυνομία δεν προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή τους σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί άμεσα, προκειμένου να επιστραφούν οι δίσκοι που κατέχει ο κ. Ορφανίδης με σημαντικό πληροφοριακό υλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.134, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Έχουν φθάσει κοντά μας καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι επισκέφθηκαν τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών σε κρατικά νοσηλευτήρια, οι οποίοι, επειδή αδυνατούσαν να καταβάλουν το τέλος των €10, εκδιώχθηκαν, χωρίς να τύχουν οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο ίδιος έχει γνώση του συγκεκριμένου προβλήματος και πώς η κυβέρνηση προτίθεται να το αντιμετωπίσει, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, στις περιπτώσεις που πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν αμέσως το προβλεπόμενο ποσό των €10. Έχουν γίνει σκέψεις ή έχουν ληφθεί αποφάσεις, ώστε ούτε ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύσουν αλλά ούτε κατάχρηση του συστήματος να προκύψει;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την αναχώρησή τους για το εξωτερικό, παρ’ όλο που είχαν εξοφλήσει τις οφειλές τους για εντάλματα πληρωμών που εκκρεμούσαν εις βάρος τους, εντούτοις ταλαιπωρήθηκαν λόγω μη ενημέρωσης του συστήματος στα σημεία ελέγχου (αεροδρόμια, λιμάνια).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης όσων προτίθενται να ταξιδέψουν σχετικά με εκκρεμούντα εναντίον τους εντάλματα πληρωμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 30 Νοεμβρίου του 2010 το κτίριο όπου στεγαζόταν το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας κρίθηκε επικίνδυνο και συνεπώς ακατάλληλο για στέγαση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας να στεγαστεί για τουλάχιστον τρεις μήνες στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Όπως πληροφορήθηκα, έχει ήδη γίνει η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου σε άλλο χώρο, δύο περίπου χιλιόμετρα μακριά από το κτίριο όπου στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο εν λόγω χώρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δε διαθέτει χώρο στάθμευσης και βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. Αντίθετα, σε όλες τις άλλες πόλεις της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ποινικό Δικαστήριο, το Επαρχιακό Δικαστήριο και το Οικογενειακό Δικαστήριο βρίσκονται στο ίδιο κτίριο ή σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους τόσο για λόγους διευκόλυνσης των δικηγόρων και των πελατών τους όσο και για λόγους λειτουργικότητας. Η μεταστέγαση του Οικογενειακού Δικαστηρίου, αλλά και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών στο κέντρο της Λευκωσίας θα έχει τρομερά δυσμενείς συνέπειες για τους πελάτες των δικηγόρων, καθότι, σε περίπτωση που δε γίνει εφικτή η άμεση μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο, ενδεχομένως να απορρίπτονται και υποθέσεις. Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι θα επιβαρύνονται οικονομικά οι δικηγόροι, εξαιτίας της χρήσης των οχημάτων τους για μετάβαση από το ένα κτίριο στο άλλο.

Επιπρόσθετα, το νέο κτίριο στο οποίο έχει γίνει μεταστέγαση τόσο του Οικογενειακού Δικαστηρίου όσο και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έχει και αυτό κριθεί επικίνδυνο. Επίσης, αυτή η ενέργεια δεν έχει οποιοδήποτε όφελος και αποβαίνει δαπανηρή, καθότι η ενοικίαση για τουλάχιστον τέσσερα έτη θα στοιχίσει το λιγότερο €200.000. Συναφώς, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έχει γίνει η πιο πάνω μεταστέγαση, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, είναι το γεγονός ότι υπήρχε ήδη υπογεγραμμένη συμφωνία έγκρισης της πιο πάνω μεταστέγασης από την προηγούμενη κυβέρνηση για περίοδο τεσσάρων τουλάχιστον ετών από σήμερα, την οποία θέλησαν να τηρήσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, δεδομένης τόσο της οικονομικής κατάστασης όσο και της ταλαιπωρίας που θα υφίστανται οι δικηγόροι και οι πελάτες τους, εξετάζεται το ενδεχόμενο όπως το Οικογενειακό Δικαστήριο στεγαστεί στο κτίριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών στο κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ότι έχει ζητηθεί από γονείς παιδιών με τετραπληγία κατά την επίσκεψή τους στους παιδονευρολόγους του Μακάρειου Νοσοκομείου να πληρώσουν τέλη εγγραφής, επίσκεψης γιατρού και ιατροφαρμακευτικής αγωγής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους τα άτομα αυτά χρειάζεται να πληρώνουν τα εν λόγω τέλη και αν το υπουργείο σκέφτεται να τροποποιήσει τους σχετικούς κανονισμούς, ώστε τα άτομα αυτά να μην υποβάλλονται σε επιπλέον ταλαιπωρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τον αριθμό των τμημάτων στα γυμνάσια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014.

2. Τον αριθμό των τμημάτων στα λύκεια κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014.

3. Τον αριθμό των τμημάτων ταχείας εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

4. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων στήριξης ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

5. Τον αριθμό των περιόδων των προγραμμάτων αλφαβητισμού ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

6. Τον αριθμό των περιόδων διδασκαλίας στις ειδικές μονάδες ανά ειδικότητα κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση.

                    7. Τον αριθμό των περιόδων των περιβαλλοντικών και οικολογικών προγραμμάτων “Χρυσοπράσινο Φύλλο”, “Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον”, “Ευ Ζην”,                     “Οικολογικά Σχολεία”, “Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας” (ΕΔΣΠΥ), “Global Learning and Observations to Benefit the Environment” (GLOBE),                     “South Eastern Mediterranean Environment Programme” (SEMEP) κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-2013 και 2013-2014 στη μέση εκπαίδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.139, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γιώργου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των κενών και αδιάθετων τουρκοκυπριακών κατοικιών στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και τον αριθμό των κενών και αδιάθετων κατοικιών και διαμερισμάτων σε προσφυγικούς οικισμούς στην ίδια επαρχία. Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή για την πολιτική παραχώρησης, ενοικίασης και διάθεσης των πιο πάνω μονάδων σε δικαιούχους και σε ευάλωτες ομάδες, πρόσφυγες ή αυτόχθονες, που ακολουθεί το υπουργείο του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.140, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Πρόσφατα έχω ενημερωθεί για το αίτημα της Αρδευτικής Επιτροπής Ξυλά Λεμώνας και του κοινοτικού συμβουλίου Λεμώνας για σύνδεση του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς.

Λόγω του ότι το νερό της γεώτρησης είναι θειούχο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλά προβλήματα στους αγωγούς και στην τουρμπίνα, αλλά και λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής του ρεύματος, το κόστος λειτουργίας της τουρμπίνας είναι τεράστιο.

Ο αγωγός του φράγματος Κανναβιούς περνά δίπλα από τον αγωγό της γεώτρησης, αλλά η αρδευτική επιτροπή δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να εξασφαλίσει έγκριση για σύνδεση. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το φράγμα υπερχειλίζει από το Μάιο και το νερό καταλήγει στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο σύνδεσης του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για τη σύνδεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.141, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνονται μέτρα για την υπογεννητικότητα και, εάν ναι, ποια είναι αυτά. Εάν δε λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει το κράτος για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.142, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα πλαίσια της αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και πάντα σύμφωνα με μία εξαιρετικά αυστηρή κυπριακή νομοθεσία, πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι εταιρείες έρευνας ή εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, καθώς και οι εταιρείες που θα αναλάβουν το σχεδιασμό και την κατασκευή του τερματικού υγροποίησης του φυσικού αερίου ανέλαβαν την υποχρέωση διενέργειας μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. To Τμήμα Περιβάλλοντος έχει την τεχνογνωσία να εξετάσει με αποτελεσματικότητα τις μελέτες αυτές και να βοηθήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στη λήψη έγκαιρης και ορθολογικής απόφασης για το περιεχόμενο των μελετών αυτών;

2. Υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και τα μέσα στο Τμήμα Περιβάλλοντος, ώστε να παρακολουθείται επαρκώς η εφαρμογή των όρων των περιβαλλοντικών μελετών;

                   3. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνικά μέσα μελετάται η προώθηση αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού και αγορά του                     κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.143, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Συγκεκριμένος ανθυπίλαρχος, το όνομα του οποίου κατέχουμε, ο οποίος είχε ανάμειξη στην επίθεση κατά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εντοπίστηκε να εκπαιδεύει στη σκοποβολή ακραία στοιχεία και συμμετείχε σε διαδηλώσεις όπου και συνελήφθη από την αστυνομία, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε απαγορευμένος επιθετικός εξοπολισμός (μαχαίρια, λοστοί κ.ά.), εξακολουθεί να είναι στέλεχος της Εθνικής Φρουράς.

Το εν λόγω πρόσωπο έχει επιδείξει ακραίες και πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές. Σε απάντησή σας, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.319, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2011, αναφέρεστε σε σειρά μέτρων με τα οποία εντοπίζετε στελέχη με ακραίες συμπεριφορές, μέτρα που δε φαίνεται να έτυχαν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Είναι άξιο λοιπόν απορίας πώς ο εν λόγω ανθυπίλαρχος, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη από την αστυνομία, εξακολουθεί να υπηρετεί σε πόστο, γεγονός που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για στρατιώτες με δημοκρατικές ιδεολογικές προσεγγίσεις.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως διερευνήσει το θέμα και μας ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει η μεθοδολογία ελέγχου για παραχώρηση σύνταξης σε Τουρκοκυπρίους (π.χ. έλεγχος αν βρίσκονται ακόμα εν ζωή κ.λπ.) και, εάν ναι, πώς πραγματοποιούνται σήμερα οι συγκεκριμένοι έλεγχοι.

Στην αντίθετη περίπτωση, παρακαλείται να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επανεξέταση της εν λόγω διαδικασίας ελέγχου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.145, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου στην Κύπρο (University of East London) αποφάσισε όπως τερματίσει τη λειτουργία του, αφού εγγράφηκαν μόνο 17 φοιτητές κατά τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει δεχθεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που αφορούν τον τερματισμό της λειτουργίας του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα άτομα φιλοξενούν αντίστοιχα η “Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄”, το “Ειδικό Σχολείο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Σπυρίδωνας” και το “Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος” στη Λάρνακα, πόσα άτομα εργοδοτούνται στο κάθε ίδρυμα για το σκοπό αυτό, ποια είναι η ετήσια χρηματική βοήθεια που λαμβάνει έκαστο από το κράτος και με ποια κριτήρια παραχωρείται το αντίστοιχο ποσό στο κάθε ίδρυμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.147, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση του υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.148, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ζητήματα, που αφορούν το εργασιακό καθεστώς των επιστημονικών ερευνητών των δημόσιων πανεπιστημίων:

1. Ποιοι είναι οι όροι εργασίας των ερευνητών στα δημόσια πανεπιστήμια;

2. Σε ποιες ενέργειες προέβη το υπουργείο σε σχέση με τον καθορισμό μισθολογικής κλίμακας για την εργοδότηση ερευνητών;

                    3. Ποιες έκτακτες εισφορές αποκόπτονται από τους ερευνητές, σε περιπτώσεις που αυτοί αμείβονται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκά κονδύλια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.149, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που κατέβαλε το κράτος για τη μισθοδοσία κληρικών από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.150, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της ανάπλασης του ποταμού Λιοπετρίου, καθώς και για τους λόγους που παρατηρείται καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.151, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω ενημερωθεί ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τα ποσοστά συνεισφοράς για έργα ανάπτυξης έχουν αλλάξει από 50% (ευρωπαϊκά κονδύλια) και 50% (εθνικοί πόροι) σε 85% και 15%, αντίστοιχα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μέχρι σήμερα για όλα τα αναπτυξιακά και μη προγράμματα την περίοδο 2007-2013 και ποιο θα είναι το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 2014-2020;

2. Η αλλαγή της ευρωπαϊκής συνεισφοράς από 50% σε 85% θα φέρει στη χώρα μας περισσότερα κονδύλια ή απλώς θα μειωθεί (ανάλογα στο 15%) η συνεισφορά του κράτους, μειώνοντας έτσι τα διαθέσιμα κονδύλια για έργα ανάπτυξης και άλλα προγράμματα

 

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.152, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, που θα υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία τον Οκτώβριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επταετία 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.153, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

2. Ποιες οι εισηγήσεις των αναλογιστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.154, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι του χωριού Κορμακίτης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την καταστροφή των χαρουπόδεντρων από τον υπερπληθυσμό των τρωκτικών (ποντίκας). Οι κάτοικοι ζητούν τη δυναμική παρέμβαση των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας με χρηματοδότηση και οργάνωση εκστρατείας για καταπολέμηση της ποντίκας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς το υπουργείο σκέφτεται να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους κατοίκους και ιδιοκτήτες γης στο κατεχόμενο χωριό Κορμακίτης στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού της ποντίκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.155, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί ενώπιόν μου καταγγελία για διαρροή λυμάτων από το ξενοδοχείο “Droushia Heights” στο χωριό Δρούσεια. Φαίνεται ότι η μονάδα βιολογικού καθαρισμού των οικιακών λυμάτων του ξενοδοχείου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ενώ πρόβλημα δυσοσμίας φαίνεται να προκύπτει και από τους σωλήνες εξαερισμού του βιολογικού σταθμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στο βιολογικό σταθμό του ξενοδοχείου “Droushia Heights” στο χωριό Δρούσεια της Πάφου, αν υπάρχει αδειοδότηση και έλεγχος της λειτουργίας του, αλλά και της διάθεσης των υπολειμμάτων (επεξεργασία λυμάτων, διάθεση ιλύος, εκπομπή οσμών κ.λπ.), καθώς και για τη διαχείριση των καταγγελιών από τους ιδιοκτήτες των γειτονικών τεμαχίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.156, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.03.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο υπερπληθυσμός της αλεπούς στα πλαίσια της προστασίας του είδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.157, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Πάφου παρατηρούνται πολλές κατεστραμμένες ή και παραποιημένες πινακίδες, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η επισκευή ή η αντικατάστασή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε επισκευή ή και αντικατάσταση των κατεστραμμένων πινακίδων και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.158, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από κατοίκους των χωριών Αγκλεισίδες και Κοφίνου ότι από το εργοστάσιο διαχείρισης ζωικών αποβλήτων παρά το σφαγείο Κοφίνου, γνωστό ως “εργοστάσιο Κομήτη”, ορισμένες νύχτες αναδίδεται δυσοσμία, η οποία προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους και έντονο αίσθημα δυσφορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα παράπονα των κατοίκων των δύο αυτών κοινοτήτων, που, όπως πληροφορήθηκα, έχουν προβεί σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές, και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτών των παραπόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.159, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών εντάσσονται στις επιδοτούμενες δραστηριότητες του επενδυτικού νόμου, καθώς και στα συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα για την ενίσχυση των νέων αγροτών και τα σχέδια βελτίωσης εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων οι δαπάνες τεχνογνωσίας για την εγκατάσταση της μονάδας, η αγορά οικοπέδου (ως 10% της συνολικής επένδυσης), η διαμόρφωση και η περίφραξη των χώρων, η γεώτρηση, οι δαπάνες για την αγορά του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός του σαλιγκαροτροφείου, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα διακίνησης υλικών εντός της μονάδας κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, εκτιμώντας το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον, και ειδικότερα των νέων, σχετικά με την εκτροφή και την παραγωγή σαλιγκαριών, εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της εκτροφής των σαλιγκαριών μέσα στα πλαίσια και του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.160, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η φιλελευθεροποίηση των πτήσεων από την Αγία Πετρούπολη και από τη Μόσχα προς το αεροδρόμιο Λάρνακας κατά τους χειμερινούς μήνες, λαμβανομένου υπόψη του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από πλευράς ταξιδιωτικών πρακτόρων όσον αφορά τη μετάβαση αρκετών χιλιάδων τουριστών στην Κύπρο.

Θεωρώ ότι η προώθηση του χειμερινού τουρισμού προσφέρει στην εθνική οικονομία τεράστιες δυνατότητες και στο παρόν στάδιο αποτελεί προτεραιότητα. Αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση αύξησης του τουρισμού και λειτουργίας της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε ολόχρονη βάση το κράτος θα εξοικονομήσει και τεράστια ποσά από τα ταμεία ανεργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.161, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί από φοιτητές στη Λεμεσό ότι η χρέωση για τη συλλογή των σκυβάλων για ενοικιαζόμενη κατοικία ενός υπνοδωματίου ανέρχεται στα εκτατό πενήντα ευρώ, ενώ για άλλη κατοικία, ανεξαρτήτως μεγέθους, η ίδια χρέωση είναι εκατόν εβδομήντα ευρώ μόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμολόγηση για τη συγκομιδή των σκυβάλων και τις σχετικές κλίμακες χρέωσης από το δήμο Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.162, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναστολή της λειτουργίας της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα. Συγκεκριμένα, η πιο πάνω πρεσβεία εξυπηρετούσε χώρες της Ανατολικής Αφρικής και ήταν η διαπιστευμένη πρεσβεία για την Τανζανία, τις Σεϋχέλλες, την Ουγκάντα, τη Ζάμπια, τη Ρουάντα και το Μπουρούντι. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2013, ημερομηνία που αναστάλθηκε η λειτουργία της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα, τα έγγραφα και η έκδοση άδειας/θεώρησης εισόδου των φοιτητών από τις πιο πάνω χώρες πιστοποιούνταν με σφραγίδα από το Υπουργείο Εξωτερικών της εν λόγω χώρας, καθώς και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα. Στη συνέχεια οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλουν τα πρωτότυπα έγγραφα, δεόντως επικυρωμένα, μέσω του πανεπιστημίου/κολλεγίου στο Τμήμα Μετανάστευσης, για να εκδοθεί η άδεια εισόδου, ή μπορούσαν να μεταβούν στη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κένυα για έκδοση θεώρησης εισόδου. Μετά το κλείσιμο της κυπριακής διπλωματικής αποστολής στην Κένυα, αποφασίστηκε από το Τμήμα Μετανάστευσης όπως οι πιο πάνω χώρες εξυπηρετούνται από τις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στην Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική. Επίσης, αποφασίστηκε οι άδειες εισόδου για τις πιο πάνω χώρες πλέον να μην εκδίδονται από το Τμήμα Μετανάστευσης, αλλά οι φοιτητές να μεταβαίνουν στης κυπριακές διπλωματικές αποστολές στην Αίγυπτο και τη Νότιο Αφρική για έκδοση θεώρησης εισόδου. Όπως πληροφορήθηκα, τα πρώτα αποτελέσματα της νέας διαδικασίας είναι απογοητευτικά, καθότι από τους συνολικά ενενήντα ένα φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο μόνο ένας προχώρησε με τη διαδικασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής των διαδικασιών πιστοποίησης των εγγράφων και έκδοσης άδειας εισόδου, ούτως ώστε να μπορέσει η Κύπρος να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο και για φοιτητές από την αφρικανική ήπειρο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.163, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δυστυχώς, η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει πλήξει τη λειτουργία των φιλοζωικών οργανώσεων και των καταφυγίων αδέσποτων ζώων. Η κυβέρνηση μείωσε στο ελάχιστο την ετήσια κρατική χορηγία προς τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της χορηγίας προς τις φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια ζώων, καθώς και πώς κατανεμήθηκε η σχετική χορηγία για το έτος 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.164, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Τελευταία έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από κατοίκους των κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου στις οποίες παραχωρείται νερό ύδρευσης από το φράγμα Κανναβιούς.

Πέραν της σοβαρής δυσοσμίας του νερού, υπάρχει έντονη ανησυχία ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής για την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις απαραίτητες αναλύσεις του νερού ύδρευσης και, εάν ναι, ποια τα πορίσματα των αναλύσεων αυτών, αλλά και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για επίλυση του προβλήματος που προέκυψε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.165, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γιόλου-Μηλιούς φοιτούσε μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά μόνο ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Με τη νέα σχολική χρονιά εντάχθηκαν ακόμα δύο, δίδυμα κοριτσάκια.

Η πρόσληψη δύο μόνο σχολικών συνοδών για την εξυπηρέτηση και φροντίδα των τριών παιδιών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στα τρία αυτά παιδιά όσο και στην ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου γενικότερα.

Επιπλέον, στο χώρο του νηπιαγωγείου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, όπως π.χ. πτυσσόμενη αλλάχτρα στις τουαλέτες, και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τριών παιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί:

1. σε πρόσληψη μιας ακόμη σχολικής συνόδου για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γιόλου-Μηλιούς και

2. σε αναβάθμιση του εν λόγω νηπιαγωγείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τριών αυτών παιδιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.166, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την επαναχάραξη των διαδικασιών νηολόγησης πλοίων, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες έχουν εδώ και καιρό καταστεί απηρχαιωμένες και δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία νηολόγησης, ενώ επιφέρουν και τα δυσμενή σχόλια των δικηγόρων των πλοιοκτητών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.167, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προώθηση της κυπριακής σημαίας στο ναυτιλιακό τομέα. Αντιθέτως μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπήρξε διακοπή της προώθησης της κυπριακής σημαίας το 1997, παρ’ όλο που την περίοδο εκείνη το κυπριακό νηολόγιο κατείχε την τέταρτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Η Κυπριακή Δημοκρατία αρκείται μόνο στην προώθηση της κυπριακής σημαίας μέσω του Συνεδρίου της Ναυτιλιακής Κύπρου κάθε δύο χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που σταμάτησε να προωθείται η κυπριακή σημαία, αν προτίθεται να προωθήσει την κυπριακή σημαία και με ποιους τρόπους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.168, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έρευνα της διεθνούς οργάνωσης “Compassion in World Farming” κατέδειξε έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των χοίρων στην Κύπρο. Σύμφωνα με την έρευνα, πολλοί από τους χοίρους κρατούνταν συνωστισμένοι σε πολύ βρόμικους στάβλους, μερικοί είχαν καλυφθεί με τα περιττώματά τους, ενώ άρρωστα ζώα ήταν συχνά παραμελημένα, καλυμμένα με μύγες. Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα ζώα σε όλα τα χοιροτροφεία ζούσαν σε συνθήκες χωρίς άχυρο ή άλλα υλικά όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ σε όλα τα ζώα είχαν κοπεί οι ουρές τους και υπέφεραν, καθώς είχαν σοβαρά τραύματα. Παράλληλα στην έρευνα αναφέρεται ότι σε ορισμένα χοιροτροφεία υπήρχαν νεκρά ζώα που κείτονταν στο έδαφος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει σε ελέγχους, για να διερευνήσει τις καταγγελίες που αναφέρονται στην έρευνα της διεθνούς οργάνωσης “Compassion in World Farming”, καθώς και ποιες είναι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα χοιροτροφεία που δεν ήταν συμμορφωμένα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.169, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξετάζεται από την κυβέρνηση το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας με τον ισχυρισμό ότι το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας του έχει ξεπεραστεί. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι έχει ήδη αρχίσει η προετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες για ιδιωτικοποίηση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.170, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων Νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα συνιστά επιτροπή υπεύθυνη για την εφαρμογή και παρακολούθηση των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου. Σύμφωνα με το νόμο, η εν λόγω επιτροπή δύναται να εγκρίνει συναλλαγές κατά παρέκκλιση των προαναφερόμενων περιοριστικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συσταθεί η εν λόγω επιτροπή, όπως αναφέρεται στο νόμο, και ποια είναι τα άτομα που την απαρτίζουν.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.171, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των κατοίκων της περιοχής Αγίας Φύλας όπως μετατραπεί το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο Προδρόμου Ξενοφώντος στην Αγία Φύλα σε πάρκο. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχω λάβει, τα εγκαταλελειμμένα υποστατικά έχουν γεμίσει τρωκτικά και ερπετά και η περιοχή έχει μετατραπεί σε εστία μόλυνσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την αποκατάσταση του χώρου και τη δημιουργία πάρκου, όπως και είναι και το αίτημα των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.172, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εισπράξεις του κράτους από κάθε μορφή φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβαστικών τελών, ξεχωριστά, που επιβαρύνει κατόχους ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.173, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται αρχεία ή είναι δυνατό να αντληθούν από την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ή τις υπηρεσίες του υπουργείου σχετικά με το ύψος των δημοτικών τελών ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβλήθηκαν και που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.174, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη

«Ενημερωθήκαμε για γραπτή καταγγελία, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, από συγκεκριμένο ζευγάρι για αμέλεια γυναικολόγων του Μακάρειου Νοσοκομείου, που αποτέλεσμα είχε τη γέννηση παιδιού με ισχαιμική υποξική εγκεφαλοπάθεια, και γνωρίζουμε ότι εδώ και ένα χρόνο δε δόθηκε κάποια απάντηση στους γονείς. Μιλώντας με λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ενημερωθήκαμε ότι διεξάγεται πειθαρχική έρευνα εναντίον αυτών των ατόμων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πόσο θα διαρκέσει ακόμα η έρευνα αυτή, αν τερματίστηκε και ποια είναι τα αποτελέσματά της.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερωτήσεις μας δημοσιεύονται, δε θέλουμε να αναφερθούμε σε προσωπικά δεδομένα. Για εμάς είναι απαράδεκτο ένα χρόνο μετά να μην έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε λεπτομέρεια, είμαστε στη διάθεσή σας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.175, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί και διαπιστώσει και ο ίδιος ότι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα Μυλικουρίου με τον Άγιο Νικόλαο μέσω της όχθης του ποταμού Πλατύ βρίσκεται σε άθλια κατάσταση λόγω της χρήσης του από τα αυτοκίνητα των οργανωμένων εκδρομών με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς (jeep, land rover κ.λπ.). Δεκάδες τέτοια αυτοκίνητα διασχίζουν τη διαδρομή προκαλώντας φθορά στο χωματόδρομο και στη φύση. Το κοινοτικό συμβούλιο Μυλικουρίου ζητά την ασφαλτόστρωση του δρόμου, για να διευκολύνεται η κίνηση των κατοίκων προς τη Λεμεσό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να περιοριστεί η κίνηση των οργανωμένων τουριστικών διαδρομών με τετρακίνητα οχήματα στην κοιλάδα του Πλατύ, πώς μπορεί να επιδιορθωθεί ο δρόμος, για να μπορούν να τον χρησιμοποιούν και οι κάτοικοι, και αν μπορεί μέρος τουλάχιστον του δρόμου να ασφαλτοστρωθεί ή να τύχει επίστρωσης με σταθερό υλικό (π.χ. λιθόστρωτο)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.176, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχασε την εγκεκριμένη από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χορηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα όπως η αποκατάσταση των παράνομων σκυβαλότοπων και η διαχείριση των λυμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των έργων για τα οποία εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και τα ποσά της χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων αυτών για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.177, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τα παραδείγματα άλλων χωρών που επέτρεψαν την υπό αυστηρές συνθήκες ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης και αν αυτή επηρέασε τη ζήτηση ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.178, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες έχει επιτραπεί η καλλιέργεια της κάνναβης (Cannabis Sativa) για βιομηχανικούς και ιατρικούς σκοπούς. Είναι γνωστό εξάλλου ότι από την κάνναβη μπορεί να παραχθούν φάρμακα και καλλυντικά, καθώς και χρήσιμες πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Είναι επίσης γνωστό ότι στην Κύπρο οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των φυτών της κάνναβης, γι’ αυτό σε παλαιότερες εποχές η καλλιέργειά της ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κύπρο. Αργότερα, όταν έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης για παραγωγή και εμπορία εξαρτησιογόνων ουσιών, απαγορεύτηκε η καλλιέργεια του φυτού αυτού. Ίσως είναι καιρός να προβληματίσει τις αρχές η ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης υπό αυστηρό έλεγχο και διασφαλισμένες συνθήκες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων επί του θέματος, καθώς και αν υπάρχουν μελέτες για τη δυνατότητα ελεγχόμενης καλλιέργειας της κάνναβης στην Κύπρο και αν υπάρχει ενδιαφέρον από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες για προϊόντα της κάνναβης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.179, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει περίπτωση να μη χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έργα αποκατάστασης των σκουπιδότοπων στο Βατί και στον Κοτσιάτη, εάν αυτά δεν προσφοροδοτηθούν μέσα στο 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συνυπολογιστεί οι συνολικές απώλειες εσόδων από την επιβολή προστίμων λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με την Οδηγία που απαιτεί το κλείσιμο των σκουπιδότοπων και από την απώλεια της συγχρηματοδότησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.180, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται, μετά τις δυο συνεδριάσεις της υπουργικής επιτροπής, η ρύθμιση των κανονισμών που σχετίζονται με την ηχορρύπανση, ένα θέμα μεγάλης σημασίας κυρίως όσον αφορά τους τομείς του ανταγωνισμού και της εγκληματικότητας. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα κινηθεί η υπουργική επιτροπή, προκειμένου κατά την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου η νομοθεσία να έχει ήδη ψηφιστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.181, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκφράζει την έντονη δυσφορία του για τη μη καταβολή του ανάλογου ποσού βάσει της συμμετοχής της καθεμιάς στο σχέδιο επιδότησης για απασχόληση ανέργων στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του σχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.182, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, το ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας περιελάμβανε τη χορηγία συγχρηματοδοτούμενων έργων αξίας 39 εκατομ. για την Κύπρο. Από τα 39 εκατομ. μόνο 1,8 εκατομ. (ή ποσοστό 4,5%) διατέθηκαν για έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος. Τη μερίδα του λέοντος έλαβαν έργα στα αλιευτικά καταφύγια και χορηγίες σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ιχθυοπαραγωγή (ιχθυοτροφεία). Τώρα ετοιμάζεται το επόμενο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας». Οι σχετικοί κανονισμοί αναμένεται να ψηφιστούν τον προσεχή Δεκέμβριο. Αναμένεται ότι τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα αναλογούν στην Κύπρο 25 εκατομ. από τα ευρωπαϊκά ταμεία με άγνωστη ακόμη τη συμβολή των κυπριακών εθνικών πόρων. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, και πάλι η μερίδα του λέοντος προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να δαπανηθεί σε πρόγραμμα χορηγιών στις επιχειρήσεις ιχθυοτροφείων (16 εκατομ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει καθορισμένο ποσοστό και ποιο είναι αυτό για τα έργα προστασίας και ανάπτυξης της ιχθυοπανίδας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως π.χ. θαλάσσια πάρκα, τεχνητοί ύφαλοι κ.λπ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα έργα του τομέα της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.183, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο απόσυρσης των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πληροφορούμαι, τα σκάφη οδηγούνται σε καθολική και πλήρη καταστροφή μετά την απόσυρση. Όσοι ψαράδες είχαν χρέη από τους δανειστικούς επιτρόπους ή είχαν οποιοδήποτε άλλο χρέος στις κρατικές υπηρεσίες έτυχαν αποκοπής από τη σχετική χορηγία, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ή εκμηδενιστεί τελικά. Υπάρχει η άποψη ότι δεν έπρεπε να καταστραφούν τα σκάφη αυτά, αλλά να αξιοποιηθούν ως διακοσμητικά στοιχεία σε δημόσιους χώρους, για να προωθηθεί η εικόνα της θαλασσινής Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί άλλοι τρόποι διαχείρισης των σκαφών που έχουν αποσυρθεί με βάση το σχέδιο απόσυρσης και αν υπάρχει τρόπος να μη γίνεται πέραν κάποιου ποσοστού η αποκοπή των χρεών από τη χορηγία 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης σχέδιο δημιουργίας τεχνητών υφάλων για προστασία και ανάπτυξη της ιχθυοπανίδας. Η κήρυξη και οριοθέτηση κάποιων περιοχών πέριξ των τεχνητών υφάλων ως προστατευόμενων δεν είναι ικανοποιητική, εάν δε συνοδεύεται από διαχειριστικά σχέδια και λειτουργία διαχειριστικών φορέων στις περιοχές των τεχνητών υφάλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την άμεση δημιουργία διαχειριστικών σχεδίων και διαχειριστικών φορέων στις προστατευόμενες περιοχές των τεχνητών υφάλων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.185, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για το ποσό που απαιτείται για την κατοχύρωση των ταμείων προνοίας του ωρομίσθιου προσωπικού της κυβέρνησης, καθώς και αν τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα. Θα εκτιμηθεί, εάν παρατεθεί πίνακας με τους αριθμούς των εργαζομένων και το κόστος κατοχύρωσης για τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.186, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για το απαιτούμενο ποσό των επαγγελματικών ταμείων συντάξεως της κυβέρνησης και των ημικρατικών οργανισμών ξεχωριστά το οποίο η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να καλύψει. Επιπλέον, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα.

Θα εκτιμηθεί, εάν μας παραθέσετε πίνακα με αριθμούς εργαζομένων και κόστος κάλυψης για τα τελευταία δέκα χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.187, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στον Κυβερνητικό Οικισμό “Στρόβολος ΙΙ” παρατηρούνται ρωγμές σε σπίτια, τα οποία δεν έχουν ανακαινιστεί, στις οδούς Αλαμάνας, Αλεξάνδρας, Ησιόδου, Κωνσταντινουπόλεως, Ανδρούτσου, Μάνης, Τυρταίου, Παπαδιαμάντη και στην Πλατεία Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της κατάστασης και πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην ανακαίνιση των σπιτιών, καθότι κάποια είναι ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για τους ενοίκους τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.188, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 3 Οκτωβρίου 2013 είχαμε πληροφορηθεί από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ότι για τη ρύθμιση του ζητήματος πρόσληψης των διασωστών για στελέχωση των ασθενοφόρων εκεί όπου κενώνονται θέσεις λόγω αφυπηρέτησης των οδηγών των ασθενοφόρων υπάρχει πρόβλημα που χρειάζεται άμεση νομική ρύθμιση. Η γραπτή δέσμευση του Υπουργείου Υγείας, το οποίο είχε αναλάβει την εκπαίδευση των διασωστών με λεφτά του δημοσίου, ήταν η σταδιακή πρόσληψή τους στις θέσεις που θα κενώνονται με τις αφυπηρετήσεις των οδηγών των ασθενοφόρων, αφού δεν υπήρχε άλλη προοπτική αξιοποίησής τους. Σήμερα, η πρακτική που ακολουθείται, λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων αυτών οδηγών και όχι εκπαιδευμένων διασωστών, όπως ήταν η γραπτή δέσμευση του Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να μας πληροφορήσουν για το πώς προτίθενται να προχωρήσουν στη ρύθμιση του εν λόγω θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.189, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και είχε προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, προκειμένου να κατατεθεί στο κοινοβούλιο, έχει τώρα ανακληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ξεκινήσει μια νέα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία θα καθυστερήσει την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το πότε προτίθεται να καταθέσει τον εν λόγω νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.190, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.02.586, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, αναφέρεται ότι θεωρούμε σκόπιμη και επιβεβλημένη τη συνέχιση της συνεργασίας του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας μαζί με τους ακτιβιστές καθώς επίσης και με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση, κατά τρόπο που αυτή συνάδει με τους νόμους της Δημοκρατίας”. Το ίδιο μου αναφέρθηκε και στη μεταξύ μας συνάντηση στις 9 Μαΐου 2013.

Δυστυχώς, από ό,τι καταλαβαίνω, δε δόθηκαν οδηγίες στο κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας να επικοινωνήσει με την ομάδα των ακτιβιστών που έφτασε στην Κύπρο στα μέσα Σεπτεμβρίου για τη φθινοπωρινή εκστρατεία αντιμετώπισης της λαθροθηρίας των αποδημητικών πουλιών. Μάλιστα, μέχρι σήμερα δεν έγινε κοινή δράση ούτε η αστυνομία δέχεται καταγγελίες από τους ακτιβιστές. Η Κύπρος κινδυνεύει να καταστεί και πάλι στόχος καταγγελιών και αυτή τη φορά όχι άδικα, αφού φαίνεται ότι οι καταγγελίες για δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς του λαθροθήρες όντως ισχύουν.

Επί τούτου εκκρεμεί ακόμα να καταθέσετε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις καταγγελίες λαθροθηρίας που έγιναν μετά το γνωστό επεισόδιο της 27ης Απριλίου 2013 στο Παραλίμνι. Κατ’ ακρίβειαν, δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα που υπέβαλα με την πιο πάνω ερώτησή μου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν συνεχίζεται η κοινή δράση του κλιμακίου πάταξης λαθροθηρίας με τους ακτιβιστές, πόσες κοινές επιχειρήσεις έγιναν φέτος και πόσες καταγγελίες έγιναν από την αστυνομία, πόσοι τιμωρήθηκαν και πόσες από τις καταγγελίες έγιναν μετά από πληροφορίες των ακτιβιστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.191, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μηνιαίες απολαβές του προέδρου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, τα επιδόματα που λάμβανε, τα ωφελήματα που περιελάμβανε το συμβόλαιό του, καθώς επίσης και για το ποσό της αποζημίωσης που θα λάβει σε περίπτωση παύσης του. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συμβόλαιο του προέδρου της Κρατικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.192, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσώπων (δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι) που εργάστηκαν μαζί με την Ερευνητική Επιτροπή για την έκδοση του πορίσματος για την οικονομία, καθώς και για το συνολικό κόστος λειτουργίας της επιτροπής από την ημέρα της σύστασής της μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2013, ημερομηνία παράδοσης του πορίσματος στο Υπουργικό Συμβούλιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.193, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013 στα δημόσια νοσηλευτήρια, έχει επιβληθεί γενικό τέλος 1,5% για το δικαίωμα νοσηλευτικής φροντίδας. Επιπρόσθετα, επιβάλλεται επιβάρυνση 3 για κάθε εγγραφή για επίσκεψη σε γιατρό, 0,5 για κάθε εγγραφή συνταγής φαρμάκου, €10 για γενικές αναλύσεις και 0,5 για κάθε επιπλέον ανάλυση με επικόλληση χαρτοσήμων στις συνταγές. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία επικόλλησης των χαρτοσήμων για τα φάρμακα και τις αναλύσεις, προκαλείται ταλαιπωρία των ασθενών (ιδιαίτερα των ηλικιωμένων) και πρόσθετος και αχρείαστος φόρτος εργασίας για τους υπαλλήλους στα τμήματα εγγραφών και στα φαρμακεία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Υπάρχει η εισήγηση αντί των χαρτοσήμων να εισπράττεται με την εγγραφή ένα μικρό πρόσθετο ποσό €2-€5 τόσο για τα φάρμακα όσο και για τις αναλύσεις και να εκδίδεται μία απόδειξη που να περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες. Στον καθορισμό του επιπρόσθετου τέλους πρέπει να ληφθεί υπόψη η μείωση του διοικητικού κόστους, διότι, όπως είναι τα πράγματα, μέρος του ποσού που καταβάλλεται για τα χαρτόσημα καλύπτει το διοικητικό κόστος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας δήλωσε τον Αύγουστο του 2013, όταν άρχισε η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων στα δημόσια νοσηλευτήρια, ότι θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα προβαίνει σε τροποποιήσεις, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πιο πάνω εισήγηση μπορεί να υιοθετηθεί από το Υπουργείο Υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.194, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και σε ποια στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί όσον αφορά τη δημιουργία αναγκαίας υποδομής, ούτως ώστε να γίνεται ανακύκλωση σε όλα τα στρατόπεδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.195, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών διαθέτει δύο αεροσκάφη τα οποία χειρίζονται πιλότοι με εξάμηνη σύμβαση. Το σχετικό κόστος είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το κόστος εργοδότησης ενός Κύπριου πιλότου. Όπως πληροφορούμαι, υπάρχουν αρκετοί Κύπριοι πιλότοι οι οποίοι πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για άσκηση αυτού του επαγγέλματος και με ικανοποιητική εμπειρία σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποια είναι η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης στους πιλότους; Πώς προσλαμβάνονται ή πώς τους ανατίθεται η ευθύνη οδήγησης του αεροσκάφους;

2. Για ποιο λόγο δεν εργοδοτείται Κύπριος πιλότος με σύμβαση;

3. Με ποια διαδικασία γίνεται η επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας για τα αεροπλάνα και ποιος έχει την τελική απόφαση;

4. Ποιος κρίνει πότε χρειάζεται να απογειωθεί ένα αεροπλάνο και από ποιους ελέγχεται;

                    5. Υπάρχει εγχειρίδιο λειτουργίας πτήσης (flight operation manual);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.196, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι αναλυτικά η οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την αγορά υπηρεσιών από χειριστές και μηχανικούς για τα αεροσκάφη του Τμήματος Δασών και κατά πόσο είναι πιο συμφέρουσα η αγορά υπηρεσιών από την πλήρωση των κενών θέσεων. Στην περίπτωση που δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα η λύση της αγοράς υπηρεσιών, να αναφερθούν οι λόγοι που το αρμόδιο υπουργείο υιοθέτησε αυτή τη λύση και τι προτίθεται να πράξει για διόρθωση της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.197, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κοινοτικών εργαζομένων στην Κύπρο για κάθε έτος (ανά χώρα προέλευσης) από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004), καθώς και για τη χρονική διάρκεια παραμονής τους στην Κύπρο. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε κατά πόσο οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που πολιτογραφούνται ως Κύπριοι καταγράφονται στα στοιχεία σας ως κοινοτικοί. Παρακαλούμε επίσης όπως οι ίδιες πληροφορίες μάς αποσταλούν και για τους αλλοδαπούς για τα τελευταία είκοσι χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.198, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Δασών μισθώνει αυτοκίνητα και μάλιστα διπλοκάμπινα. Αν ναι, παρακαλείται να αναφέρει τους λόγους της μίσθωσης, το συνολικό κόστος για κάθε έτος, καθώς και από πότε μισθώνει αυτοκίνητα για τις ανάγκες του και για ποιες χρήσεις.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.199, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δε λειτουργεί καντίνα στο Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου στην επαρχία Λεμεσού, κατά πόσο θα λειτουργήσει και, αν ναι, πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.200, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους συνταξιούχοι γεωργοί δεν τυγχάνουν εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για γεωργικά ακίνητα τα οποία βρίσκονται στο χώρο διαμονής τους, παρά το σχετικό νόμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.201, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης αιτήματος για δημιουργία λυκείου στο δήμο Μέσα Γειτονιάς. Νοουμένου ότι ο δήμος Μέσα Γειτονιάς, σύμφωνα με την απογραφή που έγινε το 2011, αριθμεί 14 000 κατοίκους και η δημιουργία λυκείου αποτελεί αναγκαίο έργο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήμου, αλλά και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας λυκείου στο δήμο Μέσα Γειτονιάς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.202, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για αποκατάσταση του παλαιού σχολείου και μετατροπή του σε αίθουσα χρήσεων και δημοτική βιβλιοθήκη μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με βάση επιστολή της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2012, η πρόταση για υλοποίηση του εν λόγω έργου αξιολογήθηκε θετικά και θα μπορούσε να συγχρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους υλοποίησης του έργου θα συμπεριλαμβάνονταν στην επιστολή χρηματοδότησης και η συμφωνία υλοποίησης θα υπογραφόταν σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του έργου μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί οι όροι υλοποίησης του έργου.

Δεδομένου του ότι ο χρόνος εκπνέει, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για αποστολή των όρων υλοποίησης του έργου, υπογραφή της συμφωνίας υλοποίησής του σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του έργου και ολοκλήρωση του προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.203, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει για τους γεωργούς δυνατότητα συμψηφισμού των δικαιούμενων ποσοτήτων νερού που προμηθεύονται από το Νότιο Αγωγό. Για παράδειγμα, εάν γεωργός δεν καταναλώσει όλη τη δικαιούμενη ποσότητα από μια παροχή νερού σε μια περιοχή όπου δραστηριοποιείται, να δικαιούται να μεταφέρει το δικαίωμα κατανάλωσής της σε άλλη περιοχή όπου έχει καλλιέργειες, από άλλη δηλαδή παροχή νερού, ώστε να αποφευχθούν οι υπερχρεώσεις, σε περίπτωση που έχει υπερκατανάλωση στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.204, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) και πιο συγκεκριμένα:

1. τον αριθμό των άνεργων εκπαιδευτικών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, καθώς και τον αριθμό και το ποσοστό που επιλέγηκε από αυτούς,

2. τον αριθμό των διορισμένων εκπαιδευτικών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, καθώς και τον αριθμό και το ποσοστό που επιλέγηκε από αυτούς και

3. τα αντίστοιχα περσινά στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.205, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως φαίνεται στα έγγραφα που μας δόθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προχώρησε με εφέσεις κατά της απόφασης της ΕΕ για απόρριψη της εγγραφής των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI, ορίζοντας δικηγορικό γραφείο από τη Μεγάλη Βρετανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι πιθανότητες να κερδηθούν οι εφέσεις αυτές και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην εμπορία του χαλλουμιού, εάν απορριφθούν οι εν λόγω εφέσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.206, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έπειτα από τόσα χρόνια παρασκευής του χαλλουμιού, προχώρησε τώρα με αίτηση για εγγραφή στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI ως εμπορικών σημάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.207, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι με γραπτή επιστολή της προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η ΕΕ, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας, απορρίπτει την εγγραφή των ονομάτων ΧΑΛΛΟΥΜΙ και HALLOUMI.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα και να μας κοινοποιήσει το ακριβές περιεχόμενο της επιστολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.208, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν μονογονιοί που δεν έχουν λάβει ακόμη το εφάπαξ ποσό ύψους €2.000 για το έτος 2012. Όπως πληροφορήθηκα, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και της μεταφοράς της διαδικασίας πληρωμής του επιδόματος μονογονιού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Οικονομικών, κάποιοι μονογονιοί έλαβαν το εφάπαξ ποσό ενώ κάποιοι άλλοι όχι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των μονογονιών που δεν έχουν λάβει ακόμη το εφάπαξ ποσό ύψους €2.000, καθώς και πότε αναμένεται να σταλθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού το σχετικό κονδύλι για αποδέσμευσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.209, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.633 αναφορικά με την αξιοποίηση των γραφείων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και την ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης ότι το συμβόλαιο ενοικίασης του εν λόγω κτιρίου έχει ανανεωθεί πρόσφατα με μειωμένο ενοίκιο και με την εξασφάλιση πρόσθετου σημαντικού αριθμού χώρων στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι το εν λόγω κτίριο που ενοικιάζεται για τη στέγαση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών και ποιο είναι το ύψος του ενοικίου που ξεκίνησε να καταβάλλεται με την ανανέωση του συμβολαίου σε σχέση με το προηγούμενο ενοίκιο που καταβαλλόταν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.210, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, λόγω της ακαταλληλότητας της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Κοτζιά Τεπέ αρ. 21 στη Λάρνακα (γνωστή ως “πράσινη πολυκατοικία), οι ένοικοί της χρειάζεται να μετακομίσουν, ούτως ώστε να κατεδαφιστεί η εν λόγω πολυκατοικία και να ανεγερθεί νέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρόσφατα οι ένοικοι της πολυκατοικίας λάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι η πολυκατοικία θα διορθωνόταν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά και θα γινόταν εγκατάσταση ανελκυστήρα. Μάλιστα, στάλθηκε επιστολή σε κάτοικο της πολυκατοικίας (ΥΠΑΜΕ 3/2003/13 Οκτ 2010/ΥΠΕΣ/ΥΜΚΑΕ) που τον διαβεβαίωναν ότι όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας θα λάμβαναν τίτλους ιδιοκτησίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την ολοκλήρωση του έργου της ανέγερσης νέας πολυκατοικίας θα παραχωρηθούν στους ενοίκους της πολυκατοικίας που κατεδαφίστηκε διαμερίσματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.211, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.517, αναφορικά με τη νέα ταχεία διαδικασία παραχώρησης άδειας μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών υπηκόων τρίτων χωρών για αύξηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων και τόνωση της κυπριακής οικονομίας, πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής της μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 830 αιτήσεις για παραχώρηση άδειας μετανάστευσης. Επιπλέον, στην ίδια ερώτηση είχα θέσει και το ερώτημα κατά πόσο τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία διατίθενται για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Το εν λόγω ερώτημα δεν απαντήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία διατίθενται για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, καθώς και αν έχει οριστεί ο μέγιστος αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών που θα λαμβάνουν την άδεια μετανάστευσης ανά έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.212, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του χώρου όπου αποθηκεύτηκε και φυλάγεται το ενταφιασμένο Askarel. Επίσης, παρακαλείται να καταθέσει ένα πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, καθώς και τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος που λαμβάνεται στο χώρο αποθήκευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.213, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι στα ταξί και στα λεωφορεία που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα και, εάν ναι, τι είδους έλεγχοι διενεργούνται, αν απαγορεύεται στα ταξί και στα λεωφορεία η είσοδος στις ελεύθερες περιοχές, εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες, καθώς επίσης και για τον ετήσιο μέσο αριθμό των λεωφορείων και των ταξί που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.214, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι υπάλληλοι που εργάζονταν στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου που τερματίστηκε η λειτουργία τους έχουν μεταφερθεί στη δημόσια υπηρεσία και, εάν ναι, για τον αριθμό των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που εργοδοτούνταν στους πιο πάνω οργανισμούς, καθώς και για το καθεστώς κάτω από το οποίο εργοδοτήθηκαν. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο υπήρξαν προσφυγές προς το Ανώτατο Δικαστήριο από υπαλλήλους που εργοδοτούνταν στους εν λόγω οργανισμούς δημόσιου δικαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.215, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους ελέγχους που έγιναν αναφορικά με τη χρήση σκόνης γάλακτος για την παρασκευή χαλλουμιών από το Νοέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα. Επίσης παρακαλείται να μας ενημερώσει για την ποσότητα σκόνης γάλακτος που εισήχθη στην Κύπρο την ίδια περίοδο, την ποσότητα που κατέληξε σε γαλακτοβιομηχανίες, καθώς και τις χρήσεις της σκόνης γάλακτος σε ποσότητα ανά τομέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.216, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την αναλυτική κατάσταση για το παραγόμενο γάλα (αιγινό, αγελαδινό και πρόβειο) και να μας πληροφορήσει για τη μέθοδο υπολογισμού κατά την ετοιμασία της έκδοσης διατάγματος για τις ποσοστώσεις και τους πραγματικούς υπολογισμούς παραγωγής για την τελευταία χρονιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.217, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έκδοση του διατάγματος ποσοστών γάλακτος στο χαλλούμι, καθώς και να αποστείλει στη Βουλή τα στοιχεία αυτά. Επίσης να μας σταλούν τεκμηριωμένα στοιχεία για την ακριβή παραγωγή αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος στην Κύπρο κατά το έτος 2012 σε μηνιαία βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.218, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι, ποιο είναι το νομικό καθεστώς του και ο σκοπός λειτουργίας του και, εάν είναι δυνατό, να μας κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.219, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το κόστος της ανάληψης των υποθέσεων για άσκηση έφεσης στην απόφαση απόρριψης της εγγραφής των ονομάτων Χαλλούμικαι “Halloumi” από συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο, με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή του και κατά πόσο ζητήθηκαν προσφορές και από άλλα δικηγορικά γραφεία τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Επίσης παρακαλείται όπως μας πληροφορήσει αν υπήρξε ξανά συνεργασία με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και, εάν ναι, ποιο ήταν το ύψος των αμοιβών του μέχρι σήμερα από την Κυπριακή Δημοκρατία και σε ποια βάση συμφωνήθηκαν πιθανές μελλοντικές χρεώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.220, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για τη συχνότητα με την οποία το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται σε αιτητές (ανά χώρα προέλευσης) τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα εκτιμηθεί αν μας παραθέσετε πίνακα με τη συχνότητα που παρατηρείται το φαινόμενο καταβολής επαναλαμβανόμενου ανεργιακού επιδόματος ανά χώρα προέλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.221, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες σύνταξης χηρείας (κυβερνητικής σύνταξης και σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (γυναίκες και άντρες ξεχωριστά). Παρακαλούμε επίσης όπως μας σταλούν στοιχεία για το ποσό που δαπανάται για τις εν λόγω συντάξεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.222, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

«Στον κυπριακό ημερήσιο τύπο, συγκεκριμένα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” (ημερ. 14 Οκτωβρίου 2013, σελ. 8) υπάρχει σχετικό δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Βόμβα ΔΝΤ για φόρο 10% στις καταθέσεις» (βλ. σχετικό επισυναπτόμενο). Στο εν λόγω δημοσίευμα, που είναι βασισμένο σε βελγικό δημοσίευμα, γίνεται λόγος για πρόταση προερχόμενη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην εξαμηνιαία έκθεση του οργανισμού για τις δημοσιονομικές τάσεις και στην οποία γίνεται σαφής αναφορά σε φορολογία της τάξης του 10% επί ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε δεκαπέντε χώρες της Ευρωζώνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταρχάς κατά πόσο τέθηκε ένα τέτοιο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είτε διεθνών, καθώς μια τέτοια συζήτηση ή εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας ως μέλος της Ευρωζώνης. Επίσης, εάν όντως έλαβε χώρα τέτοια συζήτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, παρακαλούμε όπως αποσταλούν στο σώμα όλες οι σχετικές πληροφορίες και ενημέρωση. Τέλος, ζητούμε να ενημερωθούμε για την τοποθέτηση που κατέθεσε η κυπριακή κυβέρνηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και συναντήσεων

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.223, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ευθύνη των επαγγελματιών υγείας, παιδείας και κοινωνικών υπηρεσιών να αναφέρουν περιπτώσεις που διαπιστώνουν ότι παιδί είναι θύμα κακοποίησης/κακομεταχείρισης/εγκατάλειψης και ποιες συνέπειες έχουν σε περίπτωση αμέλειάς τους να το πράξουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.224, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που παρέχεται σε παιδιά των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς βρίσκονται στη φυλακή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.225, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος των πολεοδομικών κινήτρων που δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.226, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος των κινήτρων που δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία για εργοδότηση προσωπικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.227, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες μπορεί να είναι οι νομικές επιπτώσεις στην υπόθεση του χαλλουμιού από τυχόν αποτυχία της κυπριακής πλευράς να αποτρέψει την εγγραφή του ονόματος “Hellim” ως εμπορικού σήματος;

2. Πώς θα επηρεαστεί η προσπάθεια για εγγραφή του νέου φακέλου του χαλλουμιού, στον οποίο περιλαμβάνεται και η λέξη “Hellim”, σε περίπτωση που επιτραπεί η εγγραφή του εν λόγω ονόματος ως εμπορικού σήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.228, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί αύξηση των μολύνσεων σε νεφροπαθείς που κάνουν αιμοδιάλυση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει το είδος του φίστουλα που χρησιμοποιείται για την αιμοδιάλυση που κάνουν οι νεφροπαθείς ή αν αντικαταστάθηκε ανταλλακτικό αυτού και, εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους προχώρησαν στην αλλαγή αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.229, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παραλιακοί δήμοι δεν μπορούν να επιβάλλουν τέλος αποκομιδής σκυβάλων σε σκάφη που εκτελούν παράκτιες κρουαζιέρες και σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στα αλιευτικά καταφύγια. Τα εν λόγω σκάφη παράγουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων ετησίως εξαιτίας του σερβιρίσματος φαγητού κατά τη διάρκεια των κρουαζιέρων και τοποθετούν στους μόλους των λιμανιών τα σκύβαλά τους, τα οποία συλλέγονται από τους δήμους, χωρίς οι δήμοι να έχουν το δικαίωμα επιβολής οποιουδήποτε τέλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε να επιβάλλεται τέλος αποκομιδής σκυβάλων σε σκάφη που εκτελούν παράκτιες κρουαζιέρες και σκάφη αναψυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.230, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μία αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος ομάδας αυτοεργοδοτούμενων φορολογουμένων. Αναφέρομαι σε όσους πληρώνουν έκτακτη εισφορά με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμο του 2011 [Νόμος αρ. 202(Ι) του 2011]. Σύμφωνα με την επεξήγηση του νόμου (αρ. εγκυκλίου 2012/3) του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται από τους αυτοτελώς εργαζομένους με βάση το εισόδημά τους το οποίο “δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά για σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου”, σύμφωνα με κατάλογο που επισυνάπτεται και ίσχυε μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2013. Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα των ενστάσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς φορολόγησης των πραγματικών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων. Επιπλέον, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δε δέχεται αποδείξεις των πραγματικών πληρωμών και ζητά από εργαζομένους οι οποίοι λαμβάνουν εισοδήματα ως αυτοτελώς εργαζόμενοι ελεγμένους λογαριασμούς από λογιστή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων υποχρεώνει τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα να υποβάλλουν ελεγμένους λογαριασμούς, αναγκάζοντάς τους έτσι να αποτείνονται σε λογιστή και να επωμίζονται το κόστος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων δεν αποδέχεται ως εισόδημα αυτό που προκύπτει έπειτα από υποβολή και έγκριση έντασης που υποβάλλεται στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς φορολόγησης των πραγματικών εισοδημάτων των αυτοτελώς εργαζομένων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.231, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να υπογραφούν ή να ανανεωθούν μία σειρά από διακρατικές συμφωνίες με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τους Ρώσους επισήμους που συνάντησε η διακομματική αποστολή στη Μόσχα (3-5 Ιουλίου 2013), φαίνεται να τίθεται ως σημαντική προϋπόθεση η προετοιμασία της υπογραφής των συμφωνιών αυτών, για να πραγματοποιηθεί η προγραμματιζόμενη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα, προκειμένου αυτές να υπογραφούν κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.232, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τη χρήση της οποίας τυγχάνει σήμερα υποστατικό το οποίο ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρίσκεται στη λεωφόρο Αγλαντζιάς (απέναντι από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, δίπλα από το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς). Συγκεκριμένα παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης σε ιδιώτες; Αν ναι, πότε και για ποιους λόγους;

2. Έχει ανεγερθεί ιδιωτική κατοικία στον εν λόγω χώρο; Ποιος έδωσε άδεια ανέγερσης και πολεοδομική άδεια; Εάν η ανέγερση της εν λόγω κατοικίας έγινε χωρίς άδεια, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός;

3. Σε ποιον ανήκει η εν λόγω κατοικία, δεδομένου ότι η γη ανήκει στο κράτος, αλλά έχει ανεγερθεί με ιδιωτικά έξοδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.233, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα υγιούς σεξουαλικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.234, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών στις σχολές επιστημών αγωγής στην Κύπρο σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, καθώς και τις θεματικές κατάρτισης στην πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.235, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προληπτικές δράσεις και προγράμματα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων που εφαρμόζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.236, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει το σώμα και διαβιβάσει σε αυτό όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα αναφορικά με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, την άδεια λειτουργίας ενός εκάστου εξ αυτών, είτε αυτή είναι προσωρινή είτε μόνιμη, και τις πιθανές οφειλές τους προς το κράτος.

Σχετικώς με τα ως άνω, παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει το σώμα αν ελήφθη απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο ή αν κατατέθηκε πρόταση για λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών οποιασδήποτε προέλευσης (φόρος προστιθέμενης αξίας, εταιρικός φόρος, τέλη λειτουργίας, τέλη ή οφειλές προς την πλατφόρμα ψηφιακής τηλεόρασης) των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών προς το δημόσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.237, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα είκοσι μεγαλύτερα δάνεια που υφίσταντο κατά την 1η Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, τη Λαϊκή Τράπεζα, την Ελληνική Τράπεζα και στο συνεργατισμό, καθώς και το αρχικό ποσό, το έτος σύναψης του δανείου, τη διάρκειά του και το επιτόκιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.238, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ανά κατηγορία ποσά των εισροών και εκροών του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρακαλούμε όπως μας αποσταλθούν οι εκθέσεις αυτές σε ηλεκτρονική μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.239, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο φορολόγησης όλων των ειδών εισοδημάτων που προκύπτουν από τα ακόλουθα:

1. Μισθούς.

2. Συντάξεις.

3. Ωφελήματα σε είδος και άλλα ωφελήματα.

4. Φιλοδωρήματα.

5. Ταμεία προνοίας.

6. Εφάπαξ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

7. Ρευστοποιήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων.

8. Τόκους.

9. Μερίσματα.

10. Εμπράγματα και μη κεφαλαιουχικά κέρδη από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

11. Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις και από το κράτος.

12. Κρατικές χορηγίες.

13. Τυχερά παιχνίδια.

Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσετε για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβών των συμβούλων σε διοικητικά συμβούλια κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και για άλλα εισοδήματα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.240, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το ετήσιο ύψος των απολαβών των δύο εκτελεστικών μελών, καθώς και των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας (αντιμισθία και παρεμφερή ωφελήματα) και για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τη σκληρή πολιτική λιτότητας που επιβάλλει η κυβέρνηση.

Ποιων άλλων ωφελημάτων και διευκολύνσεων τυγχάνουν τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας (παραχώρηση λιμουζίνας, γραμματειακού προσωπικού κ.ο.κ.);

Παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί αντίγραφο των συμβολαίων εργοδότησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.241, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το ύψος των απολαβών των δημόσιων υπαλλήλων, για κάθε κλίμακα χωριστά, πριν από τις περικοπές του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό και το ύψος των μισθών του ωρομίσθιου προσωπικού, των υπαλλήλων των ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας, για κάθε κλίμακα χωριστά.

Θα μας ήταν χρήσιμο, εάν επισυνάπτατε και κατάλογο με τις μισθολογικές κλίμακες του δημοσίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.242, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τα κριτήρια με τα οποία προσκαλούνται εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών κινημάτων στις ειδησεογραφικές ζώνες ενημέρωσης του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει την κατάσταση με τα ονόματα των εκπροσώπων και άλλων αξιωματούχων των πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών κινημάτων που φιλοξενήθηκαν σε διάφορα ραδιοφωνικά προγράμματα στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ σε τακτή μηνιαία βάση, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα τηλεοπτικά προγράμματα του ΡΙΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.243, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται η απόφαση για ανάκτηση από το κράτος προσφυγικής κατοικίας, σε περίπτωση που αποβιώσει σύζυγος αγνοουμένου πριν από την εξακρίβωση της τύχης του, αφού ο αγνοούμενος δε θεωρείται κάτοχος της εν λόγω κατοικίας μέχρι την εξακρίβωση του θανάτου του, και ποια είναι η πολιτική του κράτους επί του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.244, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.245, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών ότι λεωφορεία εισάγονται ως μεταχειρισμένα από το εξωτερικό, μεταφέρονται στα κατεχόμενα, όπου τυγχάνουν ανεξέλεγκτων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων και μετατροπών, και μετά επιστρέφονται και τίθενται σε υπηρεσία στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές. Δε γνωρίζω ποια είναι η έκταση αυτών των ενεργειών και κατά πόσο είναι παράνομες ή επικίνδυνες. Εκ πρώτης όψεως νομίζω ότι προκύπτει σοβαρό θέμα νομιμότητας και οδικής ασφάλειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν πληροφορίες για το θέμα αυτό, αν τίθεται θέμα επικινδυνότητας και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή αυτών των φαινομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.246, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας ανεξάρτητης μονάδας καθυστερημένων χρεών από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών ή/και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που θα είναι σε θέση να καθορίσει τη διαδικασία επίλυσης διαφορών με όντως ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο.

Έχω την άποψη ότι αυτή η ανεξάρτητη μονάδα καθυστερήσεων χρεών θα μπορεί να αξιολογεί όντως με πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία το βιοτικό επίπεδο του δανειολήπτη και την οικονομική του θέση ως έχει σήμερα και ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια, ενώ παράλληλα θα μπορεί να προσφέρει όλες τις επιλογές/λύσεις αναδιάρθρωσης χορηγήσεων, είτε αυτές θα είναι βραχυπρόθεσμες είτε μακροπρόθεσμες, χωρίς να υπάρχει η πίεση προς τους δανειολήπτες να επιλέξουν λύσεις που μάλλον θα προσπαθήσουν να τους επιβάλουν οι λεγόμενες ανεξάρτητες μονάδες καθυστερήσεων των τραπεζών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.247, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει στην Κυπριακή Δημοκρατία προειδοποιητικές επιστολές και δύο αιτιολογημένες γνώμες αναφορικά με τη μη ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τα τεχνικά μέτρα σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένου εξοπλισμού που περιέχει μόλυβδο. Εφόσον η Κύπρος δεν τήρησε τις αρχικές προθεσμίες, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές. Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ενεργήσει δεόντως εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί τροποποιητικό νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.248, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως με Αρ. Φακ.: A/Π 1992/2008, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2010, αναφορικά με τη διερεύνηση παραπόνου που υπέβαλα σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας, φύλαξης και αποθήκευσης των έργων της Κρατικής Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η κατάσταση φύλαξης των έργων καταδεικνύει την ύπαρξη χρόνιων και σοβαρών προβλημάτων. Στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως γίνεται εισήγηση όπως το Υπουργείο Παιδείας επιληφθεί με αποφασιστικό τρόπο και χωρίς ολιγωρία του ζητήματος της ασφάλειας και της εγκατάστασης υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας που να καθιστά δυνατή την ολοκληρωμένη προστασία των έργων υπό κατάλληλες συνθήκες φύλαξης στην αποθήκη ΣΠΕΛ. Επιπλέον, γίνεται εισήγηση για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στο θέμα της επίβλεψης των υπό δανεισμό έργων, ενώ εισηγείται επίσης η Επίτροπος Διοικήσεως όπως το υπουργείο αναθεωρήσει και το σύστημα της φυσικής καταμέτρησης και απογραφής των έργων που παραχωρούνται σε δικαιούχους στην Κύπρο και το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες επιδιόρθωσης των έργων που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί, το υπουργείο, σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, πρέπει να επιδιώξει την ολοκλήρωση της συντήρησής τους. Παράλληλα, γίνονται οι ακόλουθες εισηγήσεις:

1. “Υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας των έργων τέχνης, που θα παρέχει αποτελεσματική προστασία στα έργα που φυλάσσονται σήμερα στην Κρατική Πινακοθήκη και το κτίριο ΣΠΕΛ.

2. Εφαρμογή συστήματος ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας στο κτίριο ΣΠΕΛ, καθώς και συστήματος εξαερισμού των δύο χώρων στέγασης των έργων.

3. Αναθεώρηση και βελτίωση των διαδικασιών και της επίβλεψης των εργασιών συντήρησης, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο πρόσληψης συντηρητή.

4. Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για το θέμα της ασφάλειας, φύλαξης και συντήρησης των έργων, καθώς και προσωπικού για τη συστηματική επιτήρηση των δανειζόμενων έργων.

5. Λειτουργία βιβλιοθήκης βιβλίων τέχνης.

6. Βελτίωση των μεθόδων φυσικής καταμέτρησης και απογραφής του συνόλου των έργων, περιλαμβανομένων αυτών που τελούν υπό δανεισμό σε κυβερνητικά τμήματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

7. Προβολή έργων τέχνης που περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό υλικό.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση όλων των πιο πάνω εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως όπως έχουν διατυπωθεί στη σχετική έκθεσή της. Παρακαλώ όπως η απάντηση του υπουργείου σας καλύψει τις εισηγήσεις μία προς μία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.249, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, όπως έγινε η προκήρυξη των προσφορών για την αγορά λεωφορείων για τους νέους οργανισμούς συγκοινωνιών, δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετάσχουν σε αυτές κυπριακές εταιρείες. Επίσης, δεν υπήρχε περίπτωση να συμμετάσχουν στην παραγωγή αμαξωμάτων λεωφορείων συμπράξεις κυπριακών εταιρειών με άλλες, ξένες κατασκευαστικές εταιρείες. Τόσο ο χρόνος όσο και οι προδιαγραφές των λεωφορείων ήταν όροι που καθιστούσαν αδύνατη τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών. Σήμερα, καθώς όλοι μιλούν για επανεκκίνηση της οικονομίας, προκύπτει θέμα επιβίωσης του τομέα αυτού της κυπριακής βιομηχανίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν περιθώρια εμπλοκής και κυπριακών βιοτεχνιών κατασκευής αμαξωμάτων λεωφορείων στη διαδικασία προμήθειας λεωφορείων στους νέους οργανισμούς συγκοινωνιών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.250, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι δήμοι και οι κοινότητες της επαρχίας Πάφου ζητούν τη διατήρηση σε λειτουργία της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο μετά τη λήξη του συμβολαίου ενοικίασής της, γιατί, όπως υποστηρίζουν, κατά την περίοδο της παρατεταμένης ανομβρίας επιλύθηκαν προβλήματα μη επαρκούς παροχής ύδατος σε όλα τα νοικοκυριά και υποστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η σύμβαση που υπογράφτηκε λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2013 και ο ιδιοκτήτης της μονάδας αφαλάτωσης πρέπει να απομακρύνει το εργοστάσιο από τα Κούκλια. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, κατά τη λειτουργία της μονάδας, η οποία διήρκεσε μόνο τέσσερις μήνες και είκοσι μέρες, δαπανήθηκαν συνολικά €25.000.000. Συγκεκριμένα, η αγορά νερού για την περίοδο αυτή κόστισε στο κράτος 4.288.679. Άλλα €18.000.000 δαπανήθηκαν μέχρι σήμερα για την κατάσταση εφεδρείας στην οποία βρίσκεται η μονάδα. Το κόστος εφεδρείας είναι €0,7319 ανά κυβικό μέτρο νερού που δεν παράγεται, ενώ, αν λάβει κανείς υπόψη ότι έπρεπε να παραδίδονται 27 000 κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, τότε το ημερήσιο κόστος είναι €19.761. Επιπλέον €1.900.000 θα δαπανηθούν μέχρι το τέλος της σύμβασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των δήμων και των κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη δαπανηρή λειτουργία της μονάδας, αλλά και τις δυσμενείς επιπτώσεις της στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.251, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της αναθεώρησης της κυπριακής νομοθεσίας αναφορικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και ιδιαίτερα ως προς:

1. την εξασφάλιση ότι το νομικό πλαίσιο προωθεί τη χρηστή διοίκηση όλων των μορφών ΜΚΟ,

2. την εξάλειψη πρακτικών διακρίσεων μεταξύ διάφορων νομικών μορφών οργανώσεων και

3. την εγκαθίδρυση της ιδιότητας οργανισμών “δημόσιας ωφέλειας” βασισμένης σε κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει εντός ποιων χρονοδιαγραμμάτων θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.252, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω όσον αφορά τις τρεις πολυκατοικίες του Κυβερνητικού Οικισμού Καθολικής στη Λεμεσό:

1. Υπάρχει πρόθεση να συντηρηθεί το πάρκο μπροστά από τις εν λόγω πολυκατοικίες;

2. Υπάρχει κανονισμός διαχείρισης της κάθε πολυκατοικίας;

3. Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για συντήρηση των πολυκατοικιών, ποιος είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή της;

4. Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών;

5. Δόθηκε οποιαδήποτε πολεοδομική άδεια για επεκτάσεις ή μετατροπές στον κοινόχρηστο χώρο των πολυκατοικιών αυτών και, εάν ναι, για ποιους λόγους δόθηκε και σε ποιον;

                   6. Υπάρχει πρόθεση επιδιόρθωσης του αλεξικέραυνου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.253, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Πάφου οι γεωργοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν και φέτος να καψαλίζουν τα χωράφια τους. Αποτέλεσμα των καψαλισμάτων είναι να προκαλούνται πυρκαγιές οι οποίες κατακαίνε τη βλάστηση. Επιπλέον, έχω πληροφορηθεί ότι την εβδομάδα μεταξύ 14-20 Οκτωβρίου 2013 υπήρξαν μόνο στην περιοχή της Λαόνας δεκαεννέα πυρκαγιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που απαγορεύει τα καψαλίσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.254, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά μήνα τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.255, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πώς ελέγχεται το ενδεχόμενο χρήσης κατεψυγμένου κρέατος από καταστήματα πώλησης έτοιμου φαγητού, ενώ παρουσιάζεται το εν λόγω κρέας σαν φρέσκο κυπριακό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.256, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η οποία διορίστηκε από την κυβέρνηση Κληρίδη, νεοδιορισμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας είχε σε ένορκη δήλωσή του δώσει ψευδή στοιχεία στην επιτροπή σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση στην οποία ήταν άμεσα αναμεμιγμένο. Επισυνάπτω απόσπασμα του πορίσματος με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ως εκ τούτου, θέτω τα πιο κάτω ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπουργό:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε δεδομένων των στοιχείων που επισυνάπτω;

2. Πώς έγινε ο έλεγχος καταλληλότητας για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφασισθεί ο διορισμός;

3. Στη βάση ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή τους;»

 • Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.257, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Ένας αριθμός δικαιούχων στους οποίους παραχωρήθηκαν βιοτεχνικά οικόπεδα σε βιοτεχνικές περιοχές θα επιθυμούσε, αντί της μίσθωσης, να αγοράσει τα οικόπεδα εντός των οποίων δραστηριοποιείται και έχει ανεγείρει νόμιμα υποστατικά.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε η κυβέρνηση να εξετάσει τη δυνατότητα πώλησης των εν λόγω οικοπέδων στους δικαιούχους τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.258, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της πρακτικής επιβολής νοσηλίων για τις επισκέψεις και για τα φάρμακα στα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και για τυχόν μείωση της προσέλευσης στα εν λόγω νοσηλευτήρια. Παρακαλείται επίσης όπως μας αποστείλει στοιχεία για τυχόν εξοικονομήσεις από την εφαρμογή της νέας αυτής πρακτικής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.259, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για το σχέδιο επιδότησης της αεροπορικής εταιρείας “Ryanair”, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του σχεδίου αυτού και το μέχρι σήμερα κόστος για τον Κύπριο φορολογούμενο.

  Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή κατά πόσο το σχέδιο επιδότησης της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας επηρέασε και πώς την κάθοδο άλλων ξένων αεροπορικών εταιρειών, αλλά και τις Κυπριακές Αερογραμμές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.260, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίου του Υπουργείου Άμυνας, οι περιορισμοί στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου και οι εξ αυτών προκύπτουσες εξοικονομήσεις θα διατεθούν για την αγορά χυμών για το πρωινό των άπορων μαθητών των δημοτικών σχολείων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εξοικονομήσεις από τη μη συμμετοχή μηχανοκίνητων τμημάτων κ.ο.κ. στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου αξιοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση του πρωινού των άπορων μαθητών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.261, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά, το οποίο αποτελεί δικοινοτικό έργο, έχει ολοκληρωθεί και ξεκίνησε κανονικά τη λειτουργία του από τον περασμένο Ιούλιο. Το παραγόμενο ανακυκλωμένο νερό καταλήγει στην κοίτη του Πεδιαίου, λόγω του ότι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί τα προβλήματα που έχουν προκύψει για την έναρξη των διαδικασιών της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία προβλέπει τη μεταφορά του νερού μέσω των αγωγών προς τις ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Παρ’ όλο που η μελέτη είναι έτοιμη και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλισμένη, η τουρκοκυπριακή πλευρά, παρά τις συμφωνίες που υπάρχουν, προβάλλει προσκόμματα και δεν αφήνει να προχωρήσει η έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μεσολαβήσει για την επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε, ούτως ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η δεύτερη φάση του έργου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.262, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του αρμόδιου τμήματος όσον αφορά την εισαγωγή ξενικών ειδών για δεντροφύτευση κατά μήκος των δρόμων των πόλεων. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο η εισαγωγή ξενικών ειδών που δεν έχουν δοκιμαστεί στην Κύπρο μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα και ποια είναι αυτά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.263, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Επανέρχομαι στο θέμα της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.584, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, σχετικά με την ανάγκη αξιοποίησης από την Κυπριακή Δημοκρατία του 2014 ως έτους τιμής προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αφού συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την παρουσία της στην Κύπρο. Στην απάντηση στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.584 η τέως Υπουργός Εξωτερικών κ. Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή αναφέρει: “Τα πενηντάχρονα της παρουσίας της δύναμης αποτελούν μια καλή ευκαιρία να αποδοθούν ιδιαίτερες τιμές στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την προσφορά της. Εξετάζονται και θα εξεταστούν εγγύτερα στο 2014 λεπτομερέστερα σχετικές εκδηλώσεις τιμής”. Ο χρόνος έφτασε, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός για το 2014 και δεν εντοπίσαμε τίποτα σχετικό.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια, προγράμματα και εκδηλώσεις, για να τιμηθούν τα πενήντα χρόνια παρουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.264, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής για το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε στη θαλάσσια περιοχή “Νησιά-Green Bay” στον Πρωταρά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, από την αρχή της καλοκαιρινής περιόδου του 2011 αγκυροβολούν στον κόλπο λουομένων “Green Bay” τρία τουριστικά σκάφη, με αποτέλεσμα ο όμορφος αυτός φυσικός κόλπος να υποφέρει όλο και περισσότερο από ρύπανση εξαιτίας των λαδιών, των πετρελαίων και άλλων αποβλήτων των τουριστικών σκαφών. Παράλληλα, ο αέρας μολύνεται λόγω των μηχανών των τουριστικών σκαφών. Συνεπακόλουθο της κατάστασης είναι η επιπρόσθετη επιβάρυνση που δημιουργείται από τη μεταφορά των τουριστών με μεγάλα λεωφορεία στο στενό και αδιέξοδο δρόμο του κόλπου. Ιδιαίτερα τα σαββατοκύριακα προκύπτει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση και οχληρία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα τρία αυτά τουριστικά σκάφη που αγκυροβολούν στον κόλπο λουομένων “Green Bay” κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η αγκυροβόληση των τουριστικών σκαφών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.265, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Τσιακκιλερού αναφορικά με την παραχώρηση του οικήματος του κρατικού παιδοκομικού σταθμού Κοκκίνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το κυβερνητικό νηπιαγωγείο που βρίσκεται στον Προσφυγικό Οικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα έχει κλείσει και ως εκ τούτου το κτίριο παραμένει άδειο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Τσιακκιλερού για παραχώρηση του οικήματος του κρατικού σταθμού Κοκκίνων, ούτως ώστε να συνεχιστεί η βοήθεια που προσφέρεται από τους εθελοντές στις οικονομικά ευάλωτες οικογένειες της περιοχής και όχι μόνο.» 

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.266, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Οι Ελληνοκύπριοι οδηγοί που τυγχάνει να παραβιάζουν το όριο ταχύτητας ή συλλαμβάνονται από την τροχαία του ψευδοκράτους για τροχαίες παραβάσεις αναγκάζονται να πληρώσουν εξώδικο πρόστιμο ή οδηγούνται ενώπιον του παράνομου δικαστηρίου. Για έλεγχο των οφειλών των Ελληνοκυπρίων οδηγών προς το ψευδοκράτος έχει δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα ταυτοποίησης στα οδοφράγματα, ούτως ώστε κανένας Ελληνοκύπριος να μην μπορεί να εισέλθει στο ψευδοκράτος, αν δεν εκπληρώσει τη λεγόμενη υποχρέωσή του.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρόμοιο σύστημα εφαρμόζει η αστυνομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν δηλαδή ελέγχεται κατά πόσο οι Τουρκοκύπριοι που διέρχονται τα οδοφράγματα προς τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές έχουν πληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τoυς προς τη Δημοκρατία, καθώς και ποιο είναι το ύψος των εξωδίκων και των ενταλμάτων που έχουν πληρωθεί μέσω του ελέγχου στα οδοφράγματα για το 2012 και για το 2013 μέχρι σήμερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.267, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκδόθηκαν ειδοποιήσεις για πληρωμή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες περιουσίας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

  Για παράδειγμα οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες γης στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, οι οποίοι απολαμβάνουν, έστω και υπό όρους, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, έχουν κληθεί να πληρώσουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας; Έχουν πληροφορηθεί για τις οφειλές τους και έχουν πληρώσει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι και άλλοι ιδιοκτήτες γης που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό ή εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.268, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για την αξιοποίηση του οικοπέδου στην περιοχή του ξενοδοχείου “Χίλτον” στο κέντρο της Λευκωσίας. Όπως είναι γνωστό, πρόσφατη προσπάθεια οικοδομικής αξιοποίησης του συγκεκριμένου τεμαχίου ναυάγησε λόγω και των αντιδράσεων της κοινωνίας. Επίσης, σε παλαιότερη περίπτωση, όταν εξετάστηκε το ενδεχόμενο ανέγερσης στο ίδιο τεμάχιο του κτιρίου για τα γραφεία του Υπουργείου Άμυνας, η μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον ανέδειξε σοβαρά προβλήματα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την οποιαδήποτε ανάπτυξη στο συγκεκριμένο τεμάχιο, οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις, καθώς και οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή όσον αφορά το διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.269, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχουν τεθεί υπόψη μου προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά των σάντουιτς που προσφέρουν διάφοροι ευεργέτες για το πρωινό άπορων μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Πέραν του γνωστού προβλήματος που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούσε τη Σχολική Εφορεία Μέσα Γειτονιάς, μαθαίνω ότι κάποιες υπεραγορές ή επιχειρηματίες που έχουν δημόσια εξαγγείλει την καλοδεχούμενη προσφορά τους, ενώ διαθέτουν μεταφορικά μέσα, αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν και ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή τις σχολικές εφορίες να αναλάβουν το κόστος της μεταφοράς. Προκύπτουν έτσι σοβαρά θέματα που αφορούν το επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής, αλλά και το κόστος που αναλαμβάνει το δημόσιο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που συμβάλλουν οικονομικά ή σε είδος στην παροχή πρωινού στους άπορους μαθητές, καθώς και ποιοι από αυτούς τους φορείς έχουν αναλάβει και τη μεταφορά των σάντουιτς στα σχολεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.270, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος είναι ο αριθμός φακέλων ασθενών για τους οποίους υπάρχει καταγγελία ότι είναι απολεσθέντες;

  2. Πόσοι εξ αυτών αποτελούσαν τεκμήριο σε υποθέσεις που εκδικάζονται για ιατρική αμέλεια;

  3. Έχουν γίνει πειθαρχικές έρευνες για πρόσωπα που αποτελούσαν την ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε τον ασθενή όσον αφορά την απώλεια των προαναφερθέντων φακέλων, οι οποίοι ζητήθηκαν και από δικηγόρους και αφορούν εκδικαζόμενες υποθέσεις για ιατρική αμέλεια;

  4. Τι είδους έλεγχος γίνεται όσον αφορά τη φύλαξη των φακέλων ασθενών και την πρόσβαση σε αυτούς; Ποιοι έχουν πρόσβαση στους φακέλους σήμερα;

                     5. Προγραμματίζεται μηχανογράφησή τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.271, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής του σχεδίου της ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικών κτημάτων στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.272, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία της επαναχωρομέτρησης και της διαμόρφωσης νέας χωρομετρίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.273, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Ευρωπαίοι υπήκοοι και πόσοι πολίτες τρίτων χωρών έχουν απελαθεί από την Κύπρο τα τελευταία χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.274, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που τερματίστηκε η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος ενοικίασης ξενοδοχειακών μονάδων για σκοπούς στέγασης αιτητών ασύλου και πώς καλύπτεται σήμερα η ανάγκη αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.275, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα περιστατικά σωματεμπορίας και εργασιακής εκμετάλλευσης έχουν εντοπιστεί από τους Επιθεωρητές Εργασίας και πόσα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.276, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ισχύουσες νομοθεσίες και πρακτικές σε χώρες της ΕΕ όσον αφορά την αποζημίωση πλεονάζοντος προσωπικού και την παροχή ανεργιακού επιδόματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.277, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγκατάστασης συσκευών φωτοεπισήμανσης σε φώτα τροχαίας ή οπουδήποτε αλλού, η οποία ως γνωστόν έχει παγιοποιηθεί, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την υλοποίηση του σχεδίου. Θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε για την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των συστημάτων φωτοεπισήμανσης με βάση τις μελέτες που διεξήχθησαν επί του θέματος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.278, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ετοιμάσει νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας θα επιβάλλει υποχρεωτική δημοσιοποίηση της δομής του προσωπικού που απασχολεί μια επιχείρηση ή ένας εργοδότης. Με την έννοια δομή εννοώ την κατάταξη του εργατικού δυναμικού αναλόγως προέλευσης σε κατηγορίες, όπως, για παράδειγμα, διαμένοντες στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, τουρκοκυπρίους, κοινοτικούς, αλλοδαπούς από τρίτες χώρες και ενδεχομένως άλλες κατηγορίες.

  Η δημοσιοποίηση, αφού ρυθμιστεί νομοθετικά, θα μπορούσε να γίνεται αυτόματα και από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για προσωπικά δεδομένα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.279, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν τις καταγγελίες για τη δράση εθνικιστικών και φασιστικών στοιχείων στην Κύπρο έχουν επικοινωνήσει με τις αντίστοιχες ελληνικές αρχές που διενεργούν τη μεγάλη έρευνα για τη Χρυσή Αυγή, με σκοπό να εξεταστεί το ενδεχόμενο οργανικής σχέσης μεταξύ των ελληνικών φασιστικών οργανώσεων και των ομοϊδεατών τους στην Κύπρο. Εντύπωση δημιουργεί πάντως η δημόσια δήλωση βουλευτή της Χρυσής Αυγής για οικονομική στήριξη δύο γραφείων της οργάνωσης στην Κύπρο. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνήσει οι κυπριακές αρχές αυτή την πληροφορία και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής.

  Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια των ερευνών του υπουργείου του έχει έρθει σε επαφή με τις αρχές άλλων χωρών π.χ. της Γερμανίας και έχει διερευνήσει πιθανή σχέση κυπριακών φασιστικών οργανώσεων με νεοναζί ή ακραίους εθνικιστές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.280, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που από τις αρχές του 2013 η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε ότι δε θα ανανεώσει τη θητεία των έξι μελών του Εφοριακού Συμβουλίου, το κράτος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να καταβάλλει ενοίκιο πέραν των €3.000 το μήνα για τους δύο ορόφους που χρησιμοποιούσε το Εφοριακό Συμβούλιο σε πολυκατοικία που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εξακολούθησε το κράτος να καταβάλλει ενοίκιο πέραν των €3.000 για τους μήνες που οι δύο όροφοι δε χρησιμοποιούνταν, καθώς και το ακριβές ποσό που καταβλήθηκε στον ιδιοκτήτη των δύο ορόφων για την περίοδο από την ημερομηνία λήξης της θητείας των μελών του Εφοριακού Συμβουλίου μέχρι και σήμερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.281, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει το ΝοσMIchοκομείο Κυπερούντας, το οποίο βρίσκεται σε ένα υπέροχο περιβάλλον με καταπληκτικό κλίμα και προσφέρεται για ιατρικό τουρισμό, όμως παραμένει αναξιοποίητο για πάρα πολλά χρόνια, ενώ θα μπορούσε να προσφέρει ποικιλία ιατρικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη της ορεινής περιοχής Λεμεσού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.282, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των οφειλών των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών πρώτης κατηγορίας προς το κράτος και να μας αποστείλει σχετικό αναλυτικό κατάλογο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.283, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι κόκκινοι φάκελοι στάλθηκαν κατά την περσινή περίοδο από την ΟΥΕΦΑ στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αναφορικά με ποδοσφαιρικούς αγώνες και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους από την ομοσπονδία και την αστυνομία.

  Παρακαλούμε όπως μας αποσταλθεί αναλυτικός κατάλογος με τους συγκεκριμένους αγώνες

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.284, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας ήταν η διεξαγωγή περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

  Χθες, 5 Νοεμβρίου 2013, η περιοχή αναστατώθηκε λόγω προγραμματισμένης άσκησης βαρέων όπλων, την οποία παρακολούθησε και ο ίδιος ο υπουργός.

  Οι εκρήξεις προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους και σε μικρά παιδιά. Προκάλεσαν επίσης ρωγμές σε σπίτια. Υπάρχει διαχρονική και έντονη αντίδραση από τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν μετακίνηση του πεδίου βολής. Κάποιοι εξ αυτών κατά τη διάρκεια της χθεσινής άσκησης εισήλθαν, όπως γνωρίζετε, στο πεδίο βολής.

  Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει πότε αναμένεται ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης, ούτως ώστε να επανεξεταστούν τα όρια του πεδίου βολής, με στόχο να διαφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.285, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας ανά επαρχία και ανά κατηγορία αιτίας που δεν έχουν εκδοθεί. Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που προβήκατε ή που προτίθεστε να προβείτε για την επίλυση του προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.286, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, που παρουσιάζεται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, είναι τα περιττώματα των σκύλων στα πεζοδρόμια. Η κατάσταση αυτή γίνεται ολοένα και πιο προβληματική το τελευταίο διάστημα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς το κράτος προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και κατά πόσο στους σχεδιασμούς του βρίσκεται και σχετική νομοθετική ρύθμιση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.287, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του εκτοπαράσιτου ζιζανίου των πατατών “κουσκούτα” (γνωστού και ως “λύκος”) και πώς προτίθεται το Τμήμα Γεωργίας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Επιπλέον, παρακαλείται να μας πληροφορήσει αν έχει γίνει από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών σχετική επιστημονική έρευνα και, εάν ναι, να μας κοινοποιηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.288, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή των πιστοποιούντων υπαλλήλων της επαρχίας Πάφου για τη διάκριση που γίνεται εις βάρος τους από τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες τους έχουν θέσει ουσιαστικά εκτός εργασίας. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου έχει δώσει οδηγίες στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών όπως συγκεκριμένος κατονομαζόμενος πιστοποιών υπάλληλος είναι ο μοναδικός αποδεκτός να πιστοποιεί έντυπα μεταβίβασης οχημάτων που αφορούν την Τράπεζα Κύπρου. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έστειλε εγκύκλιο (ΑΡ. 27/2013) σύμφωνα με την οποία ένας μόνο πιστοποιών υπάλληλος γίνεται αποδεκτός για πιστοποίηση από την Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με την επιστολή των πιστοποιούντων υπαλλήλων της επαρχίας Πάφου, το επιχείρημα που προβάλλει η Τράπεζα Κύπρου είναι ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζει τις πλαστογραφίες και τις απάτες, κάτι που όπως αναφέρεται από τους ιδίους είναι άκρως προσβλητικό για τους πιστοποιούντες υπαλλήλους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αποσύρει τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, έτσι ώστε όλοι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι να μπορούν να πιστοποιούν έντυπα μεταβίβασης οχημάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.289, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του Καλού Χωριού Κλήρου ζητούν όπως δημιουργηθούν αντιπυρικές λωρίδες εντός ιδιωτικού δάσους που βρίσκεται στο Καλό Χωριό Κλήρου, για να διασφαλιστεί η προστασία του.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το πιο πάνω αίτημα των κατοίκων του Καλού Χωριού Κλήρου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.290, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ακόμη εκκρεμεί η ολοκλήρωση του έργου που αφορά τη δημιουργία κλειστού αγωγού στον υδατοφράκτη του Καλού Χωριού Κλήρου, με αποτέλεσμα οι γεωργοί να ποτίζουν ακόμα με αυλάκια.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο του αγωγού στον υδατοφράκτη του Καλού Χωριού Κλήρου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.291, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν προχωρήσει στην εθελούσια αποκοπή των εισοδημάτων τους ύψους 25%, όπως ήταν η προεκλογική δέσμευση του ιδίου και του ΔΗΣΥ, προκειμένου να καλυφθεί ο προϋπολογισμός για τα υφυπουργεία.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, διαφαίνεται ότι η εθελοντική αποκοπή μέχρι σήμερα είναι ύψους 6%, δηλαδή 493 το μήνα. Οι υπόλοιπες αποκοπές έγιναν στη βάση του μνημονίου, όπως και στους λοιπούς αξιωματούχους του κράτους. Ως εκ τούτου, αναμένω όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία υφυπουργείων θα προχωρήσει με οδηγίες προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε αποκοπή ύψους 25% των μισθών του Προέδρου και των υπουργών της κυβέρνησης ή αν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου τα 2 εκατομ. και επιπλέον την αγορά των τριών πολυτελών αυτοκινήτων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.292, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

  «Όπως πληροφορούμαι, έχει αποφασιστεί η κατάργηση της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές και κατ’ επέκταση η μη παραχώρηση της ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας στους Κυπρίους οι οποίοι φοιτούν στο εξωτερικό.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που το κράτος κατέβαλλε τα προηγούμενα χρόνια για την παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές, ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές εξοικονομήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.293, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Στα καταστατικά ενός μεγάλου αριθμού οργανώσεων και φορέων προβλέπεται ότι με τη διάλυσή τους το υπόλοιπο στα ταμεία τους θα διατεθεί για δωρεές ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με ταμεία οργανισμών, ακόμη και κυβερνητικών, που έχουν διαλυθεί και κατά πόσο κάποια από αυτά είναι νεκράταμεία με διαθέσιμα αποθέματα περιουσιακών στοιχείων. Εάν ναι, ποια είναι αυτά τα αποθέματα; Αν υπάρχουν τέτοια ταμεία, μελετάται από το κράτος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν προβλήματα στη διαχείρισή τους, η πιθανότητα να ληφθούν μέτρα, όπως μεταξύ άλλων η μεταβίβαση των δικαιωμάτων στο δημόσιο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.294, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν αξιωματούχοι του κράτους λαμβάνουν διπλά επιδόματα της ίδιας κατηγορίας (π.χ. γραμματειακές υπηρεσίες) και, αν ναι, να μας πληροφορήσει σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι αξιωματούχοι;

  2. Ποια είναι τα διπλά επιδόματα τα οποία λαμβάνουν;

  3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία τους σε προηγούμενη θέση προϋποθέτει την καταβολή επιδόματος της ίδιας κατηγορίας με αυτό που προϋποθέτει η παρούσα τους θέση, δεν πρέπει να καταβάλλεται το ένα από τα δύο, όπως έγινε με τις διπλές και τριπλές συντάξεις;

                     4. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί επιστροφή του ποσού που έχει διπλοπληρωθεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.295, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πόσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου εναντίον εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω της παράλειψής τους να καταβάλουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) εντός της καθορισμένης προθεσμίας;

  2. Πόσες υποθέσεις εναντίον εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω παράλειψης έγκαιρης καταβολής των εισφορών στο ΤΚΑ έχουν καταχωρισθεί στο δικαστήριο τα τελευταία τέσσερα χρόνια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.296, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και ανησυχιών από κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό αναφορικά με τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως έχω πληροφορηθεί, οι υποψίες των κατοίκων για τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια επικεντρώνονται στο εργοστάσιο κατασκευής φαρμάκων “Medochemie”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιθανά αίτια της ανησυχητικής αύξησης περιστατικών καρκίνου στην εν λόγω περιοχή, καθώς και αν προτίθεται να διεξάγει έρευνα, για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια της αύξησης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.297, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα πληροφορηθήκαμε για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις παράνομες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων στην εν λόγω περιοχή. Ειδικότερα, στην κοινότητα Ανδρολίκου και συγκεκριμένα σε εγκαταλειμμένες κατοικίες εντός του χωριού βρίσκονται εγκατεστημένα κτηνοτροφικά υποστατικά, για τα οποία, σύμφωνα με τους κοινοτάρχες της περιοχής, δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες. Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε από τους κοινοτάρχες της περιοχής, εντός περιοχής του δικτύου “Natura 2000”, τοποθεσία “Τσιφλίκι Γιόλου”, υπάρχει επίσης παράνομη εγκατάσταση κτηνοτροφικού υποστατικού, για την οποία έχει εκδοθεί διάταγμα επιβολής, και κατά την τρέχουσα περίοδο ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης προβαίνει σε ενέργειες μετακίνησής της, χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλιστεί προηγουμένως οι απαιτούμενες άδειες σε άλλη τοποθεσία εντός της χερσονήσου του Ακάμα, στην περιοχή Αγίου Κόνωνα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση που είχαμε από τους κοινοτάρχες της περιοχής, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.298, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013 (αρ. απόφασης 75.029), το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εγκρίνει τη θέσπιση για τους Κροάτες εργαζομένους ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση άδειας εργασίας σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ακριβώς είναι αυτές οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.299, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από τους κοινοτάρχες της ευρύτερης περιοχής του Ακάμα ότι, παρ’ όλο που ορισμένοι κτηνοτρόφοι χρησιμοποιούν παράνομες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είτε εντός περιοχών του δικτύου “Natura 2000” είτε σε τουρκοκυπριακές περιουσίες, για τις οποίες δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, όπως π.χ. ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, τους επιδοτούν χωρίς να εξετάζουν τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων αυτών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.300, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, το 1978 το Τμήμα Δασών εξέδωσε ετήσια άδεια χρήσης δασικής γης στη Λευκωσία σε εταιρεία η οποία είχε ανεγείρει σε παρακείμενη γη ξενοδοχειακή μονάδα έναντι ενοικίου το οποίο καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και ο Γενικός Εισαγγελέας επεσήμαναν την ανάγκη τροποποίησης των όρων της σύμβασης μίσθωσης για αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε αυτό να συνάδει με το κοινοτικό κεκτημένο, δηλαδή να αντανακλά το αγοραίο ενοίκιο στη βάση της εκτίμησης της αξίας της γης. Το ετήσιο μίσθωμα υπολογίστηκε στις £139.422, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η υπογραφή της σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης μίσθωσης. Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, λόγω της πιο πάνω εκκρεμότητας, οι οφειλές της πιο πάνω εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, όπως υπολογίστηκαν από το Τμήμα Δασών βάσει του ετήσιου μισθώματος των £139.422, ανέρχονταν σε 1.489.318, συμπεριλαμβανομένου και τόκου ύψους 370.509. Το τμήμα προώθησε το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα για λήψη νομικών μέτρων προς είσπραξη του οφειλόμενου ποσού.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αγωγή που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αναφορικά με την πιο πάνω υπόθεση

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.301, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελεγκτού για το 2011, διαπιστώθηκε ότι στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου οι τριάντα υπάλληλοι εργάζονται σε χώρο 3 141 τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 104,7 τετραγωνικά μέτρα ανά υπάλληλο. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Γενικής Ελεγκτού, η δαπάνη για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα για τα υπό αναφορά γραφεία ανήλθε στις €49.304, ποσό που κρίνεται αρκετά υψηλό.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί η εισήγηση της Γενικής Ελεγκτού για άλλες υπαλλακτικές λύσεις για στέγαση του προσωπικού του επαρχιακού γραφείου σε μικρότερο χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, βρίσκονται εκτός γραφείου τον περισσότερο χρόνο, κάτι που θα μειώσει τις δαπάνες του τμήματος για φωτισμό, θέρμανση και άλλα συναφή έξοδα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.302, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Με παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.176, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2013, ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με όλα τα έργα για τα οποία εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά δεν υλοποιήθηκαν, καθώς και με τα ποσά της χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων αυτών για την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Η απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, δεν περιελάμβανε τον κατάλογο αυτό.

  Παρακαλώ εκ νέου τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον πιο πάνω κατάλογο.» 

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.303, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η εκπαιδευτική έκθεση για τα βρετανικά πανεπιστήμια θα διοργανωνόταν και φέτος στα κατεχόμενα από το British Council, στις 12 Νοεμβρίου 2013. Έχω την άποψη ότι η ενέργεια αυτή του British Council συνιστά παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης και του κοινοτικού κεκτημένου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έχει διεξαχθεί η πιο πάνω έκθεση, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του με σκοπό τη ματαίωση της εκπαιδευτικής έκθεσης στα κατεχόμενα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.304, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της οικονομικής στήριξης που δίδεται για διαφήμιση σε αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες και πώς αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος ανά επαρχία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.305, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες κοινότητες και δήμοι θα αξιοποιήσουν κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.306, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος ο αριθμός επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας ανά έτος τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με ενήλικα άτομα;

  2. Ποιος ο αριθμός επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας ανά έτος τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με ανήλικα άτομα;

  3. Πού παραπέμπονται τα επεισόδια μεσοκολπικής επικοινωνίας για αντιμετώπισή τους; Παρακαλώ όπως επισυνάψετε αναλυτικό κατάλογο ανά επεισόδιο.

  4. Ποιο το κόστος αντιμετώπισης των επεισοδίων μεσοκολπικής επικοινωνίας; Παρακαλώ όπως επισυνάψετε αναλυτικό κατάλογο ανά επεισόδιο.»

  Απάντηση


    Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.307, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης ή και κατάργησης των τελών που καταβάλλονται από παιδιά με τετραπληγία που αποτείνονται στα κρατικά νοσηλευτήρια για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, με τροποποίηση των περί Κυβερνητικών και Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2013, μετά από την πρώτη περίοδο της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.308, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται μετρήσεις των επιπέδων καυσαερίων και ήχου σε πολυσύχναστους δρόμους, καθώς και έξω από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων και ποια είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών. Παρακαλώ όπως αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών για τα τελευταία δύο χρόνια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποινές που έχουν επιβληθεί στους παρανομούντες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.309, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.734, αναφορικά με τη χρήση ακατάλληλων τούβλων που προέρχονταν από τις κατεχόμενες περιοχές, πληροφορήθηκα ότι, όσον αφορά την παρότρυνση των διανομέων, των χρηστών και των καταναλωτών να συμβάλουν στην εφαρμογή απόσυρσης προϊόντος στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή λάβει μέτρα, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε σχετική γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για το θέμα. Η Νομική Υπηρεσία απάντησε ότι η παρότρυνση των διανομέων, των χρηστών του προϊόντος και των καταναλωτών εκ μέρους της αρμόδιας αρχής βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου δεν είναι υποχρεωτική.

  Στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών για λόγους προστασίας του καταναλωτή απέστειλε επιστολή προς τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια εποπτείας της αγοράς ως αρμόδια αρχή έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των οικονομικών φορέων, στις περιπτώσεις όπου εντοπίζεται μη συμμορφούμενο προϊόν. Σε απαντητική επιστολή ο Επίτροπος διευκρίνισε ότι ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 [Ν. 138(Ι)/2001], όπως τροποποιήθηκε, αφορά μόνο φυσικά άτομα ως υποκείμενα των δεδομένων. Στις περιπτώσεις που αυτά είναι εταιρείες, ο νόμος δεν έχει εφαρμογή, οπότε και δε νοείται οποιαδήποτε παράβαση των αρχών, σε περίπτωση δημοσιοποίησης των ονομάτων των εταιρειών. Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπουργείο απέστειλε εκ νέου επιστολή στη Νομική Υπηρεσία, στις 15 Ιουλίου 2013, με την οποία ζητείται, λαμβανομένης υπόψη της επιστολής του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, νέα γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εταιρειών, στις περιπτώσεις που εντοπίζονται μη συμμορφούμενα προϊόντα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο της νέας γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και για τις περαιτέρω ενέργειές του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.310, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντηση, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.120, αναφορικά με την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στο Λύκειο Ακροπόλεως, πληροφορήθηκα ότι “... λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία του τόπου, έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό η οικοδομική βιομηχανία με αποτέλεσμα πολλοί εργολάβοι να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και το Υπουργείο να αναγκαστεί να διακόψει την εκτέλεση 16 έργων”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον κατάλογο των δεκαέξι έργων των οποίων την εκτέλεση αναγκάστηκε να διακόψει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.311, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου ότι λόγω μη επαρκούς εποπτείας και ενημέρωσης της αγοράς υπάρχει ακόμη σε χρήση ένας μεγάλος αριθμός ταμειακών μηχανών [φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (ΦΗΜ)] που δεν πληρούν τις εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προδιαγραφές και είναι παράνομες. Περαιτέρω, εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά ακόμη και σήμερα ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) που δεν πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές και που δεν έχουν τη σχετική επίσημη έγκριση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντατικοποιήσει την αστυνόμευση και την ενημέρωση της αγοράς, έτσι ώστε όλες οι ταμειακές μηχανές (ΦΗΜ) που κυκλοφορούν στην αγορά να πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές.

  Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.312, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία σε σχέση με τη μέχρι στιγμής καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και όπως σε αυτά περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας του ποσοστού κάλυψης ανά αξία ακινήτων, με βάση τις κατηγορίες φορολογικών συντελεστών που ισχύουν σήμερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.313, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς συμβαίνει σε κρατικούς προσφυγικούς οικισμούς που είναι κτισμένοι σε τουρκοκυπριακή γη και τα σπίτια έχουν παραχωρηθεί με μίσθωση να ακολουθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά στη χρέωση των τελών αποχετεύσεων. Συγκεκριμένα, ο δήμος Λακατάμιας χρεώνει στην οδό Αντωνίου Παυλίδη (ΤΤ2323) τέλη για το συμβούλιο αποχετεύσεων, ενώ στην οδό Ομορφίτας (ΤΤ2323) για ίδιες περιπτώσεις κατοικιών κτισμένων σε τουρκοκυπριακή γη με πιστοποιητικά μίσθωσης δε χρεώνει τέλη.

  Αναμένουμε από εσάς να τοποθετείτε ως προς τη συγκεκριμένη τακτική του δήμου Λακατάμιας και να δοθούν διευκρινίσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται. Επισυνάπτονται σχετικά τιμολόγια

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.314, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Πάφου, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, η οποία στάλθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και κοινοποιήθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς και στα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Υγείας και Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με θέμα Αφυπηρέτηση (εθελοντική) των Ιατρών στο 68ο έτος για τις δυσκολίες που θα δημιουργηθούν στην ομαλή λειτουργία των κλινικών και των νοσοκομείων παγκύπρια εξαιτίας των αφυπηρετήσεων των γιατρών που θα συμπληρώσουν το 65ο έτος και της παγοποίησης διορισμών/προαγωγών. Σύμφωνα με την επιστολή, η αποχώρηση πολλών γιατρών, κυρίως διευθυντών, από το καλοκαίρι του 2012 θα δημιουργήσει πρόσθετες τεράστιες δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Στην επιστολή εκφράζεται το αίτημα για παράταση της αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των γιατρών που θα αφυπηρετήσουν τον επόμενο χρόνο, καθώς επίσης και αν εξετάζει θετικά το αίτημα που εκφράζεται στην εν λόγω επιστολή για παράταση της αφυπηρέτησης των γιατρών στο 68ο έτος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.315, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2013, καθώς επίσης και το συνολικό ποσό που υπολογιζόταν να εισπραχθεί.

  2. Το ποσοστό εισπραξιμότητας του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ανά έτος από το 2008 και μετά.

  3. Τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2013

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.316, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.170 αναφορικά με τη σύσταση της επιτροπής που προνοείται στο άρθρο 9 του περί Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων Νόμου πληροφορήθηκα ότι στις 26 Αυγούστου 2013 ολοκληρώθηκε η σύσταση της εν λόγω επιτροπής. Σύμφωνα με το νόμο, η εν λόγω επιτροπή δύναται να εγκρίνει συναλλαγές κατά παρέκκλιση των περιοριστικών μέτρων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των συναλλαγών που έχει εγκρίνει κατά παρέκκλιση των περιοριστικών μέτρων η εν λόγω επιτροπή, καθώς και για το ύψος των συναλλαγών που εγκρίθηκαν κατά παρέκκλιση με βάση απόφασή της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.317, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.750 αναφορικά με τις αποσπάσεις διευθυντών και βοηθών διευθυντών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορήθηκα ότι για το έτος 2012-2013 τοποθετήθηκαν στο εν λόγω υπουργείο με μερική απόσπαση 58 βοηθοί διευθυντές και 6 διευθυντές και με ολική απόσπαση 54 βοηθοί διευθυντές και 5 διευθυντές. Παράλληλα, για το έτος 2013-2014 τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με μερική απόσπαση 60 βοηθοί διευθυντές και 5 διευθυντές και με ολική απόσπαση 51 βοηθοί διευθυντές και 10 διευθυντές.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των διευθυντών και βοηθών διευθυντών που είναι τοποθετημένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με μερική ή ολική απόσπαση για περίοδο πέραν των δύο ετών, καθώς επίσης και για το συνολικό αριθμό των διευθυντών και βοηθών διευθυντών που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.318, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν εξαιρεθεί από το κούρεμα των καταθέσεων, καθώς και για τους λόγους που έχει εξαιρεθεί το καθένα ξεχωριστά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.319, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι μοτοσικλέτες δεν τυγχάνουν του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ) όπως τα υπόλοιπα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εξαίρεση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να κυκλοφορούν μοτοσικλέτες που έχουν σοβαρά μηχανικά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν το δικό τους ρόλο στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της κατηγορίας αυτών των οχημάτων και της εξαιρετικά ευάλωτης θέσης των οδηγών τους, θεωρώ πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η τεχνική επάρκεια και η ασφάλεια των μοτοσικλετών με ορθό και συχνό τεχνικό έλεγχο. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τεχνικός έλεγχος και για το ζήτημα της ηχορρύπανσης που προέρχεται από τροποποιήσεις των εξόστ των δικύκλων. Μαθαίνω μάλιστα ότι πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει την πρακτική του ΜΟΤ για τις μοτοσικλέτες.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το θέμα αυτό και αν προτίθεται να εξετάσει την εισήγηση για διενέργεια ΜΟΤ και στα δίκυκλα και υπό ποιες προϋποθέσεις

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.320, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.151 αναφέρονται τα εξής: “Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής για τα οποία Διαχειριστική Αρχή είναι το Γραφείο Προγραμματισμού οι κατανεμηθέντες πόροι από την ΕΕ για τα προηγούμενα έτη μέχρι και το 2012 απορροφήθηκαν πλήρως και μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί από την ΕΕ €301 εκατομ. (ποσοστό δηλαδή 49,2%). Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί προς την ΕΕ για εκταμίευση επιπρόσθετο ποσό €71 εκατομ., το οποίο ανεβάζει το ποσοστό απορρόφησης στο 61%. Επίσης για το Πρόγραμμα Αλιείας το ποσοστό απορρόφησης μέχρι σήμερα ανέρχεται στο 65%. Σημειώνεται ότι δαπάνες στα πλαίσια των εν λόγω προγραμμάτων για απορρόφηση 100% των πόρων μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ενώ τα συγχρηματοδοτούμενα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την 31η Μαρτίου 2017.”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που υπολείπονται, καθώς και για τον τρόπο που θα επιτευχθεί η απορρόφηση του υπόλοιπου 39% μέσα σε ένα χρόνο, τη στιγμή που το ποσοστό απορρόφησης του 61% χρειάστηκε πέντε χρόνια, για να απορροφηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.321, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν από τους ανάπηρους που κυκλοφορούν με αναπηρικά αυτοκίνητα να ασφαλίζονται με ασφάλιστρο κατά 25% υψηλότερο, με τη δικαιολογία ότι οι ανάπηροι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η πιο πάνω απαίτηση των ασφαλιστικών εταιρειών είναι νόμιμη, με βάση ποια νομοθεσία ισχύει η πιο πάνω απαίτηση και αν τεκμηριώνεται από στατιστικά στοιχεία ότι οι ανάπηροι οδηγοί εμπλέκονται συχνότερα σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.322, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό, με έναν καλύτερο προγραμματισμό της τροφοδοσίας στην Εθνική Φρουρά, να εξοικονομηθούν χρήματα, χωρίς αυτό όμως να δημιουργεί ποσοτικούς ή ποιοτικούς περιορισμούς στην τροφοδοσία του προσωπικού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.323, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα μπορούσε η αρμόδια αρχή για τις συμβάσεις μίσθωσης δασικής γης να δίνει το δικαίωμα διάβασης μέσω παρακείμενης δασικής γης, η οποία μπορεί να βρίσκεται παράλληλα στα σύνορα των δασών ή σε λωρίδες πυρόσβεσης και, αν ναι, κατά πόσο χρειάζεται να γίνει νομοθετική ρύθμιση για το εν λόγω θέμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.324, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.325, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχω ενημερωθεί ότι το εμβόλιο της μηνιγγίτιδας έχει ενισχυθεί με τέσσερα στελέχη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες εξελιγμένες μορφές της συγκεκριμένης ασθένειας. Το εμβόλιο είναι απαραίτητο να γίνεται πριν από την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, γιατί εκεί εμφανίζονται αυξημένα κρούσματα. Το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα €100 με110 στους ιδιώτες παιδιάτρους και δεν παρέχεται στο δημόσιο.

  Δεδομένου ότι συμβιβασμοί δεν μπορεί να γίνονται σε θέματα υγείας, ειδικά όσον αφορά στα παιδιά, και δεδομένου ότι η υγεία δεν είναι προνόμιο οικονομικό των εύπορων οικογενειών, θα ήθελα να ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει το υπουργείο του, προκειμένου όλα τα παιδιά της Κύπρου να τύχουν εμβολιασμού κατά την εφηβεία, πράγμα που από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα κρίνεται απαραίτητο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.326, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Μετά την αποκοπή των επιδομάτων στο στράτευμα παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το στράτευμα να έχει ευέλικτο χαρακτήρα διάρκειας τριάντα περίπου λεπτών. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς μπορεί αυτό να γίνει χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.327, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων ότι, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις 224/2010, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων αναθεωρεί τις προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών συμπεριλαμβάνοντας και τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς σήμανσης (ΦΗΜΣ). Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προδιαγραφές των ταμειακών μηχανών, έχει εισαχθεί η τεχνολογία της ταυτοποίησης του ηλεκτρονικού αρχείου με την ηλεκτρονική υπογραφή του. Η ηλεκτρονική υπογραφή επιτυγχάνεται με την προσθήκη στο ηλεκτρονικό ταμειακό σύστημα του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού σήμανσης. Στόχος παραμένει η έκδοση “νόμιμης απόδειξης”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, και η ασφαλής διαφύλαξή της με σκοπό την παρεμπόδιση οποιαδήποτε αλλοίωσής της, αποκλείοντας έτσι τη φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με την επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Μηχανών Γραφείου, η οποία επισυνάπτεται, παρ’ όλο που έχουν περάσει τρία χρόνια από τη δημοσίευση των εν λόγω προδιαγραφών, ελάχιστα έχουν γίνει ως προς την ενημερώση και την εποπτεία της αγοράς, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η νομοθεσία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρχίσει επιτέλους η εφαρμογή της νομοθεσίας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.328, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι το φυσικό αέριο είναι το συμβατικό καύσιμο με τη μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και παράλληλα με το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που χρησιμοποιείται ευρέως στο διεθνή χώρο. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης φυσικού αερίου και για την κίνηση οχημάτων, καθώς και αν προτίθεται να θεσμοθετήσει τη χρήση του με την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.329, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η αντικατάσταση των σωλήνων του αρδευτικού που έχουν φθαρεί κατά μήκος του δρόμου από την κοινότητα Νικόκλειας προς την κοινότητα Κουκλιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.330, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί απόφαση το κοινοτικό συμβούλιο Νικόκλειας της επαρχίας Πάφου να εξυπηρετεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα Σουσκιούς και κατά πόσο έχει προϋπολογιστεί οικονομική βοήθεια για τη διεκπεραίωση αυτής της ευθύνης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.331, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αναβαθμίσει το δίκτυο αρδεύσεως και να κατασκευάσει νέο ντεπόζιτο για κάλυψη των αναγκών σε αρδεύσιμο νερό των γεωργών της κοινότητας Φασούλας της επαρχίας Πάφου. Επίσης, να ενημερώσει πώς μπορεί να μειωθεί η τιμή αγοράς του νερού, που σήμερα ανέρχεται σε 46,3 σεντ/τόνο, από την κοινότητα Πισσουρίου, λαμβανομένου υπόψη ότι το νερό αντλείται από τον ποταμό Διαρίζο, που βρίσκεται πλησιέστερα της κοινότητας Φασούλας, και το κόστος άντλησης και μεταφοράς είναι χαμηλότερο από το κόστος άντλησης και μεταφοράς του νερού που μεταφέρεται για τις ίδιες ανάγκες στην περιοχή Πισσουρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.332, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φασούλας Πάφου έγινα κοινωνός παραπόνων όσον αφορά τη μη ολοκλήρωση του δρόμου Φασούλας προς τις ορεινές περιοχές. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του δρόμου αυτού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.333, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται ο διαχωρισμός οικοπέδων στην κοινότητα Μαμωνιών για εξυπηρέτηση νέων οικογενειών που θέλουν να κατοικήσουν στην κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.334, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να εμπλουτίζεται το υδροφόρο δίκτυο στην περιοχή της κοινότητας Φασούλας από το φράγμα Αρμίνους, ώστε να λυθεί το πρόβλημα άρδευσης που έχει η κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.335, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η διαπλάτυνση του δρόμου Αρχιμανδρίτας-Μούσερε, ώστε η διακίνηση των κατοίκων της περιοχής να είναι πιο ασφαλής

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.336, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοινότητα Αρχιμανδρίτας, καθώς και η κατασκευή νέου ντεπόζιτου για κάλυψη των αναγκών της νέας οικιστικής περιοχής με πόσιμο νερό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.337, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν τα δρομολόγια, καθώς και τα ωράρια των λεωφορείων που εξυπηρετούν τους κατοίκους των κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Φασούλας, Μαμωνιών και Νικόκλειας στην επαρχία Πάφου, ώστε να διευκολύνουν τη διακίνησή τους από και προς το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.338, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σε περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο “Natura 2000” είναι δυνατό να γίνουν εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, επίστρωσης μπετόν, καθώς και καθαρισμού της κοίτης του ποταμού παρά τη γέφυρα στις κοινότητες Αγίου Γεωργίου και Μαμωνιών Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.339, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η ανακατασκευή των γεφυριών κατά μήκος του ποταμού Διαρίζου, με στόχο την εξυπηρέτηση και την πιο ασφαλή διακίνηση των κατοίκων των κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου, Μαμωνιών, Φασούλας και Νικόκλειας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.340, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η ανακατασκευή του δρόμου Αρχιμανδρίτας-Αλέκτορας για την πιο άνετη διακίνηση των κατοίκων της περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.341, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα της υψηλής περιεκτικότητας σε άλατα του πόσιμου νερού της κοινότητας Αρχιμανδρίτας της επαρχίας Πάφου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.342, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε προγραμματίζεται η καταβολή των δικαιωμάτων από την λειτουργία του αιολικού πάρκου στην περιοχή Ορείτες” στην Πάφο στις κοινότητες απέναντι στις οποίες υπήρξε δέσμευση από την κυβέρνηση

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.343, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη και κατασκευή μονοπατιού της φύσης (ιστορική διαδρομή) στην περιοχή της κοινότητας Αρχιμανδρίτας Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.344, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την ανάπλαση της πλατείας της κοινότητας Νικόκλειας Πάφου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.345, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες στενοτυπίστριες απασχολούνται στα κυπριακά δικαστήρια;

  2. Πόσες ώρες την ημέρα εργάζονται, πόσα αμείβονται την ώρα οι ίδιες και πόσα καταλήγουν στην εταιρεία που τις εργοδοτεί;

  3. Πώς εμπλέκεται ιδιωτική εταιρεία σε μονοπωλιακό επίπεδο και ποια είναι αυτή;

  4. Τι συμβόλαιο έχει η εν λόγω εταιρεία; Να κατατεθεί στη Βουλή αντίγραφο του συμβολαίου.

  5. Γιατί δεν προκηρύσσονται προσφορές, για να δοθεί ευκαιρία σε εταιρείες που είναι σε θέση να παρέχουν το ίδιο σύστημα να συμμετέχουν, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.346, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

  «Από πληροφορίες και δημοσιεύματα ήρθε εις γνώσιν μου ότι το Τμήμα Δασών Πάφου έχει προβεί στην αποκοπή δέντρων στο γνωστό Camping Site στο Λατσί της Πόλης Χρυσοχούς. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνέβη αυτό και ποιοι λόγοι επέβαλαν την αποκοπή των δέντρων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.347, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη λειτουργία 3 000 περίπου ιδιωτικών φροντιστηρίων, από τα οποία μόνο τα 500 διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και αν έχουν γίνει έλεγχοι, για να διαπιστωθεί η νομιμότητα των ιδιωτικών φροντιστηρίων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή για τον αριθμό των ιδιωτικών φροντιστηρίων που διαθέτουν πολεοδομική άδεια ή καλύτερα πιστοποιητικό τελικής έγκρισης (όπως προνοεί η νομοθεσία) σε σχέση με τον αριθμό των ιδιωτικών φροντιστηρίων που δε διαθέτουν (τη μία ή την άλλη άδεια), καθώς και αν τα ιδιωτικά φροντιστήρια που λειτουργούν ως μέρος αλυσίδας ιδιωτικών φροντιστηρίων ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι έχουν άδεια λειτουργίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.348, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα ιδιωτικά φροντιστήρια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας και αν υπάρχει έλεγχος, ούτως ώστε να διαπιστώνεται ότι τα ιδιωτικά φροντιστήρια που διαθέτουν άδεια λειτουργίας εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.349, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2013 από το σύνδεσμο “Φίλοι της Λευκωσίας” ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων αποκάλυψε ότι τα χρήματα που είχαν δοθεί και συνεχίζουν να δίνονται από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), αλλά και από άλλες πηγές (π.χ. τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους) με σκοπό την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου έχουν δαπανηθεί και συνεχίζουν να δαπανώνται από το κράτος για κάλυψη άλλων αναγκών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού έχουν δαπανηθεί τα χρήματα που προορίζονταν για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου, αν έχει ενημερωθεί ο ΟΠΑΠ ότι τα χρήματα που προσφέρει στο κράτος δαπανώνται για άλλους σκοπούς, αν εξακολουθεί ο ΟΠΑΠ να προσφέρει χρήματα στο κράτος για το σκοπό αυτό, καθώς και αν επιτρέπεται να δαπανώνται ποσά που δίνονται ως εισφορά στο κράτος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα για άλλους σκοπούς, αντί αυτών για τους οποίους εισφέρονται.

  Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου και αν έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.350, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός βλημάτων της Εθνικής Φρουράς δεν εκρήγνυται κατά τις ασκήσεις και αυτά μπορεί στη συνέχεια να εγκαταλείπονται σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου, ποια η κατάσταση των βλημάτων εντός των αποθηκευτικών χωρών της Εθνικής Φρουράς, κατά πόσο υπάρχουν προβληματικά βλήματα, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και πώς αντιμετωπίζονται

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.351, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν τους ελέγχους αγοράς που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα για τη συμβατότητα ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται για χρήση της σήμανσης CE:

  1. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει οδηγούν σε βελτίωση της αγοράς και απομάκρυνση των ακατάλληλων προϊόντων;

  2. Ποιο είναι το ποσοστό των προϊόντων που δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για χρήση του σήματος CE;

  3. Σε ποιο βαθμό φτάνουν στα τελωνεία μας προϊόντα χωρίς τη σήμανση CE;

                     4. Σε ποιο βαθμό προϊόντα που ελέγχονται δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα για την ηλεκτρική ασφάλεια (Low Voltage Directive) και την                            

                         ηλεκτρομαγνητική  συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive) που επισημαίνονται με τη σήμανση CE;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.352, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.111, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως, πέραν του αριθμού των δικηγορικών γραφείων που αναλαμβάνουν υποθέσεις νομικής αρωγής, τον οποίο μας έχει αποστείλει με απάντησή του, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, μας δώσει και αναλυτικό κατάλογο με τα γραφεία αυτά, καθώς και με τον αριθμό των υποθέσεων που έχει διαχειριστεί το καθένα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.353, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη για επανεκτίμηση της κυβερνητικής πρόθεσης για κατάργηση της χορηγίας ύψους 50.000 προς οργανώσεις προστασίας και ευημερίας των ζώων.

  Όπως είχαμε αναφέρει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το 2014 στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, τα χρήματα αυτά κατά κύριο λόγο δαπανώνται για τη λειτουργία καταφυγίων ζώων, που σήμερα καθίστανται πιο απαραίτητα λόγω της αύξησης των εγκαταλειμμένων ζώων εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.354, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για επανεκτίμηση του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για σκοπούς ορθότερης εξυπηρέτησης της αναπτυξιακής πολιτικής.

  Κατά την εκτίμησή μου, η υφιστάμενη μεθοδολογία δημιουργεί ανισότητες, αφού, όπως είχε αναφερθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2014, παρουσιάζονται φαινόμενα όπου δημοτική αρχή με πληθυσμό 6.000 κατοίκους λαμβάνει χορηγία €1.100.000, την ώρα που άλλη αρχή με δωδεκαπλάσιο πληθυσμό λαμβάνει εξαπλάσια και όχι δεδεκαπλάσια χορηγία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.355, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τις κοινωνικές ασφαλίσεις που καταβάλλονται από την εταιρεία ΒΙΟΤΕΚ στους εργαζομένους που απασχολούνται με την ολοκλήρωση κατασκευών στο λιμάνι Λεμεσού, οι οποίες αργότερα θα μεταφερθούν στον τερματικό στο Βασιλικό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι κοινωνικές ασφαλίσεις εμβάζονται στο αντίστοιχο τμήμα των κοινωνικών ασφαλίσεων στη Βουλγαρία, γιατί με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται χρήματα από την εταιρεία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, αν αυτό είναι νόμιμο και αν αυτό συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό, σε περίπτωση που αυτός ο όρος συμπεριλαμβανόταν στη συμφωνία, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρόμοιοι όροι έχουν συμπεριληφθεί και σε άλλες συμφωνίες που έχει συνάψει η κυβέρνηση με ιδιωτικές εταιρείες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.356, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.129, αναφορικά με τους σχεδιασμούς του υπουργείου για τη διαχείριση του νερού του φράγματος Ξυλιάτου, πληροφορήθηκα για τις ποσότητες νερού που αντλεί το σφαγείο “Cypra Ltd” από το φράγμα Ξυλιάτου, καθώς και τα χοιροστάσια της γύρω περιοχής. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορήθηκα, το σφαγείο “Cypra Ltd”, ενώ είχε λάβει έγκριση για άντληση 30 000 κυβικών μέτρων νερού για το 2013, η άντληση μέχρι την 31η Αυγούστου 2013 ανήλθε στα 32 181 κυβικά μέτρα. Επιπλέον, το χοιροστάσιο “Αδελφοί Νικοδήμου Λτδ”, ενώ είχε λάβει έγκριση για άντληση 5 000 κυβικών μέτρων νερού από το φράγμα Ξυλιάτου, η κατανάλωση μέχρι την 31η Αυγούστου 2013 ανήλθε στα 7 776 κυβικά μέτρα νερού. Παράλληλα, πληροφορείτε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ότι η παραχώρηση νερού σε αυτές τις επιχειρήσεις, παράτυπα κατά τη γνώμη μου, είναι επί προσωρινής βάσης και το Τμήμα Γεωργίας έχει το δικαίωμα μείωσης ή και διακοπής της παροχής, όποτε τούτο θεωρηθεί αναγκαίο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Γεωργίας δε διακόπτει την παροχή νερού στο συγκεκριμένο σφαγείο και χοιροστάσιο, δεδομένων των υπερβάσεων που σημειώθηκαν, καθώς και για το αν προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει το δικαίωμα άντλησης νερού στο εν λόγω σφαγείο και χοιροστάσιο και για το 2014, κατά παράβαση των όρων λειτουργίας του φράγματος Ξυλιάτου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.357, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2013, για το αίτημα της οργάνωσης αναφορικά με τη συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών. Φαίνεται ότι οι πολύτεκνες οικογένειες που στέλνουν δύο ή και περισσότερα παιδιά στο σχολείο θα κληθούν να επωμιστούν δυσβάστακτο οικονομικό βάρος. Στην επιστολή της η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων αναφέρει ότι, εάν και εφόσον είναι οικονομικά δύσκολο να παραχωρηθεί η δωρεάν μεταφορά όλων των μαθητών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, είναι πρόθυμοι να συζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους, όπως π.χ. μείωση κατά 50% του κομίστρου για το πρώτο και δεύτερο παιδί και δωρεάν μεταφορά για το τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. παιδί της οικογένειας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά το αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.358, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη θανάτωση 1 800 ωοτόκων ορνίθων από μονάδα παραγωγής αβγών στην επαρχία Πάφου, μετά από εντοπισμό σαλμονέλας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σαλμονέλα “Enteritis”, έναν από τους πιο επικίνδυνους τύπους της ασθένειας αυτής, ο οποίος συναντάται κυρίως στ’ αβγά και προκαλεί τροφική δηλητηρίαση. Όπως έχω παρατηρήσει, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν ανακοίνωσαν το όνομα της συγκεκριμένης φάρμας και τις ημερομηνίες παραγωγής των αβγών, ώστε οι καταναλωτές να τα αναγνωρίσουν και να αποφύγουν την κατανάλωσή τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα αβγά που διοχετεύτηκαν στην αγορά από τη συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής αβγών έχουν αποσυρθεί έγκαιρα και δεν έχουν καταναλωθεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για λόγους για τους οποίους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν ανακοίνωσαν το όνομα της συγκεκριμένης φάρμας, για να είναι ενήμεροι οι καταναλωτές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.359, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κύπρος δεν έχει ενταχθεί ακόμη στην άνευ συνόρων Ζώνη Schengen. Παρακαλώ να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει γίνει σχετική μελέτη η οποία να αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την ένταξή μας στην εν λόγω ζώνη και, εάν έχει γίνει, να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα.

  Παρακαλώ επίσης να μας ενημερώσετε για το είδος της άδειας παραμονής που χορηγείται σε τουρίστες που προέρχονται από τρίτες χώρες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.360, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης ελαστικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες, αδειοδοτημένα πρόσωπα εισπράττουν την επιδότηση που παρέχεται από την κυβέρνηση (40 ευρώ ανά τόνο) και στη συνέχεια δεν προχωρούν στην ανακύκλωση των ελαστικών, αλλά εναποθέτουν ανεξέλεγκτα ελαστικά στην ύπαιθρο. Επιπλέον, οι καταγγελίες αφορούν και περιπτώσεις τεμαχισμού ελαστικών στην ύπαιθρο με τη χρήση φορητών μηχανών τεμαχισμού από άτομα που δεν είναι αδειοδοτημένα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η παρανομία που παρατηρείται και συντείνει στην περαιτέρω ρύπανση του περιβάλλοντος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.361, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το χρόνιο ζήτημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας με τα κατσίκια που βόσκουν ελεύθερα στα δάση της περιοχής. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με δυσμενείς επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, υπάρχουν πολλές μάντρες που βρίσκονται διάσπαρτες στο δάσος, με αποτέλεσμα τα ζώα να βόσκουν ανεξέλεγκτα σε αυτό.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη βόσκηση στην ευρύτερη περιοχή της Τηλλυρίας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.362, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με αλουμινένιες σκάλες συγκεκριμένης κατασκευάστριας εταιρείας που διατίθενται στην αγορά χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές και προειδοποιήσεις ασφάλειας, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαιτήσει από τους κατασκευαστές όπως υποβάλλουν τα προϊόντα τους σε εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει με τη διενέργεια ελέγχων στα καταστήματα πώλησης αλουμινένιων σκαλών, για να εξακριβώσει κατά πόσο όλες οι σκάλες φέρουν τις προειδοποιήσεις ασφάλειας που απαιτούνται από το νόμο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.363, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν έχουν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οποιαδήποτε προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τα οποία λήγουν το 2013 και αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα.

  Γνωρίζουμε επίσης ότι, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπάρχει πρόταση που στοχεύει στη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών μέσω της επιχορήγησης των διδάκτρων για την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. Εκτιμούμε ότι η αξιοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία μας, αφού μεταξύ άλλων:

  1. θα στηριχτούν οι εργαζόμενες γυναίκες των οποίων οι απολαβές έχουν μειωθεί ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης,

  2. το αδρανές γυναικείο δυναμικό, εφόσον θα εξασφαλιστεί η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών (περιλαμβανομένων του μεταφορικού μέσου, του φαγητού, της απογευματινής φροντίδας κ.λπ.) θα μπορεί να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας χωρίς να πρέπει να παραμένει στο σπίτι για τη φροντίδα των παιδιών,

  3. τα οικονομικά της πολιτείας θα ενισχυθούν, καθότι λόγω της μετάβασης από την ανεργία στην απασχόληση θα μειωθεί ο αριθμός των ανεργιακών επιδομάτων και οι νεοπροσληφθέντες θα εισφέρουν στα ταμεία της πολιτείας (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φόρος εισοδήματος κ.λπ.),

  4. θα επιλυθεί το πρόβλημα της μη εξασφάλισης θέσης από μικρά παιδιά σε δημόσια νηπιαγωγεία λόγω των μεγάλου αριθμού αιτήσεων και ως εκ τούτου της αναγκαστικής παραμονής τους στο σπίτι και

  5. θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στα οποία οι εγγραφές, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και παρά τη μείωση διδάκτρων, εξακολουθούν να είναι μειωμένες, με αποτέλεσμα να τερματίζουν την απασχόληση μέρους του προσωπικού τους λόγω πλεονασμού ή να κλείνουν.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οφέλη και δεδομένης της οικονομικής κρίσης, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να αξιοποιήσει στο έπακρον τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.364, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των ελέγχων στα οδοφράγματα για πρόληψη ασθενειών και για τα ανθελονοσιακά έργα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλι υπ’ αριθμόν 02261 των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, καθώς και για τις πιθανές συνέπειες από την πρόθεση για μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 52.500 στον προϋπολογισμό του 2014

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.365, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να επανεκτιμηθεί η πρόθεση για μείωση της χορηγίας προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κατά 700.000 και της δαπάνης για την αναδιοργάνωση των νοσοκομείων κατά 50.000 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2014, σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία σχεδιάζεται η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.366, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για άμεση συζήτηση και υιοθέτηση ενός συστήματος συγχρηματοδότησης των φαρμάκων από τους ασθενείς και διάθεσής τους από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι την ημερομηνία εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), ώστε να αποτραπούν ελλείψεις και συνεχείς αλλαγές στις θεραπείες, γεγονότα που προκαλούν προβλήματα στην υγεία και την προσαρμοστικότητα των ασθενών, αλλά και επιπρόσθετο κόστος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.367, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης άδειας ασθενείας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για τον αριθμό των ληπτών ετησίως. Παρακαλούμε επίσης όπως, σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής μελέτης, αυτή μας αποσταλεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.368, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε σπουδαστές τεχνικών επαγγελμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, εάν όχι, να διευκρινιστεί ο λόγος. Παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό των ληπτών υποτροφίας, τα ποσά που προσφέρονται ετησίως και σε ποιες ειδικότητες προσφέρονται, καθώς επίσης και για την επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών οι οποίοι έτυχαν οικονομικής στήριξης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.369, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Σε συνέχεια της απάντησης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2013, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των αναφερόμενων ιδρυμάτων (Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Γεώργιος Β΄, Ειδικό Σχολείο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Σπυρίδωνας και Κέντρο Διαμονής και Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος στη Λάρνακα) με κοινό προσωπικό, όπως π.χ. κοινή διεύθυνση, κοινούς μάγειρες και βοηθούς κουζίνας, κοινούς λειτουργούς καθαριότητας κτλ., για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, χωρίς βέβαια να επηρεάζεται ο σκοπός λειτουργίας των ιδρυμάτων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.370, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κύρωση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.371, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για επαναλειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου Τροόδους, η λειτουργία του οποίου τερματίστηκε το 2012 με απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου Τροόδους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.372, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το παράδειγμα του θεσμού του τραπεζικού συνήγορου του πολίτη (bank ombudsman) που ισχύει σε ορισμένες χώρες λόγω των συνθηκών κοινωνικής απαξίωσης των τραπεζών, του κλίματος καχυποψίας, των κρουσμάτων κερδοσκοπίας των τραπεζών κ.ο.κ. Υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί ο θεσμός του τραπεζικού συνήγορου του πολίτη, για να μπορούν οι πολίτες χωρίς οποιοδήποτε κόστος να παίρνουν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για την οποιαδήποτε διαφορά τους με τραπεζικό ίδρυμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.373, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Έχω ενημερωθεί ότι δεν υπάρχει ωτορινολαρυγγολόγος στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου και έρχεται μόνο μία φορά την εβδομάδα από το Νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι ανάγκες του εν λόγω νοσοκομείου.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει το θέμα και τι προτίθεται να κάνει, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς της εν λόγω επαρχίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.374, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο η γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατατών “amflora” έχει απαγορευθεί. Ο λόγος της απαγόρευσης είναι ότι έγινε λάθος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Η πιο πάνω ποικιλία ήταν κατάλληλη κυρίως για σκοπούς παραγωγής κολλητικής ουσίας ή ακόμη ως ζωοτροφής με πολύ υψηλό ποσοστό αμύλου.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο καλλιεργείται στην Κύπρο η γενετικά τροποποιημένη ποικιλία πατατών “amflora”, κατά πόσο γίνεται εισαγωγή για σκοπούς καλλιέργειας πατατόσπορων και κατά πόσο έχει εισαχθεί ως μεταποιημένη πατάτα σε οποιαδήποτε μορφή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.375, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας διέπει την περιοχή του Πενταδακτύλου, ιδιαίτερα τα σημεία στα οποία παρατηρούνται οι καταστροφικές λατομικές εργασίες που διεξάγουν οι κατοχικές αρχές. Περαιτέρω, παρακαλώ να ενημερωθούμε για το ύψος και το είδος της βοήθειας που το ψευδοκράτος λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των προστατευόμενων περιοχών μας, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να σταματήσει η καταστροφή του φυσικού πλούτου του Πενταδακτύλου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.376, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα εξής:

  1. Ακολουθήθηκε η νομοθεσία ως προς την αποδοχή της δωρεάς ροφημάτων γάλακτος σε παιδιά στα σχολεία;

  2. Υπήρξε δέσμευση από πλευράς υπουργείου ότι αποδοχή της προαναφερθείσας δωρεάς θα συνεπήγετο και δέσμευση για την προμήθεια του προϊόντος χωρίς διαδικασία προκήρυξης προσφορών από τη συγκεκριμένη εταιρεία;

                      3. Ποια διαδικασία ακολούθησε το αρμόδιο υπουργείο; Προκηρύχτηκαν προσφορές, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσφορών, για να αγοραστούν                     γαλατάκια ως ρόφημα για τα άπορα παιδιά στα σχολεία; Αν όχι, γιατί

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.377, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε επιστολή μου, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2013, με θέμα το φαράγγι της Ανδρολίκου πληροφορήθηκα ότι, πέραν της υποχρέωσης του κατόχου άδειας λατομείου να αποκαταστήσει το χώρο, υπάρχει κατατεθειμένη τραπεζική εγγύηση στην Υπηρεσία Μεταλλείων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε περίπτωση που ο χώρος δεν αποκατασταθεί, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσό της κατατεθειμένης τραπεζικής εγγύησης του κατόχου άδειας λατομείου που βρίσκεται στην περιοχή Ανδρολίκου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.378, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε επιστολή μου, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2013, ότι η Πολεοδομική Αρχή επέδωσε στις 15 Μαΐου 2013 ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 46 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, στο δήμο Σωτήρας αναφορικά με την εκτέλεση ανάπτυξης (ανέγερση οικοδομών, τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιχίων από σκυρόδεμα και βράχους, εκβραχισμό και διαφοροποίηση της μορφολογίας του ανάγλυφου του εδάφους εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας). Εναντίον της ειδοποίησης επιβολής ο δήμος Σωτήρας υπέβαλε στις 3 Ιουνίου 2013 στο Υπουργείο Εσωτερικών ιεραρχική προσφυγή. Όπως πληροφορήθηκα από την εν λόγω επιστολή, στην περίπτωση που η ιεραρχική προσφυγή απορριφθεί, η Πολεοδομική Αρχή θα μπορεί να προχωρήσει με επιβολή διοικητικού προστίμου και να προβεί στη λήψη δικαστικών μέτρων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει εξεταστεί η ιεραρχική προσφυγή, ποια είναι η απόφαση που λήφθηκε, καθώς και εάν η Πολεοδομική Αρχή θα προχωρήσει με επιβολή διοικητικού προστίμου και λήψη δικαστικών μέτρων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.379, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την περίοδο 2007-2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση άποψής μας ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους. Παρακαλούμε επίσης όπως μας αποσταλεί κατάλογος με τα ολοκληρωμένα και μη έργα, τα ποσά που δαπανήθηκαν, καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης του κάθε ταμείου χωριστά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.380, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο γενικός διευθυντής της εταιρείαςΔασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ λαμβάνει έναν υπερβολικά υψηλό μισθό και τυγχάνει ωφελημάτων, όπως π.χ. πολυτελούς αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες αυτές, αν αληθεύουν, προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι ο οργανισμός αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας και πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μισθό και τα ωφελήματα που λαμβάνει ο γενικός διευθυντής των Δασικών Βιομηχανιών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.381, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, σε επιστολή μου με θέμα την κατάσταση της περιοχής “Natura 2000” νότια του αεροδρομίου Λάρνακας, πληροφορήθηκα ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την κατασκευή και λειτουργία υποστατικού στο οποίο υπάρχει γεννήτρια και πιθανόν να τροφοδοτεί τον παράνομο κατασκηνωτικό χώρο. Όπως με ενημέρωσε ο υπουργός στην εν λόγω επιστολή του, γίνονταν προσπάθειες για εξεύρεση των υπευθύνων και απομάκρυνση του υποστατικού.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.382, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις σφραγίδες σήμανσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων δεν αναγράφει τα επίσημα ονόματα των πόλεων και κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το νόμο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε στις σφραγίδες σήμανσης της αλληλογραφίας και των δεμάτων που χρησιμοποιούνται από τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες να αναγράφονται τα επίσημα ονόματα των πόλεων και των κοινοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.383, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται αυξημένη εκτελώνιση χρυσού μετά τη γνωστή απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εκτελωνίστηκε χρυσός για σκοπούς διαφορετικούς από τους συνηθισμένους (π.χ. εμπορικοί σκοποί) και, εάν ναι, σε ποιες ποσότητες και για ποιους σκοπούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.384, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου έχει συνάψει δάνειο ύψους €15,89 εκατομ. με την Delpha Investment Bank Ltd για δεκαπέντε χρόνια, με περίοδο χάριτος ενός χρόνου, με εγγύηση από το κράτος, η οποία υπογράφτηκε από τον τέως Υπουργό Οικονομικών στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 και λήγει στις 14 Αυγούστου 2021. Σε μεταγενέστερο στάδιο μεταφέρθηκε σε άλλη τράπεζα, επ’ ονόματι “FMS Wertmanagement”.

  Το υπόλοιπο του δανείου σήμερα ανέρχεται στα €8,3 εκατομ. Η FMS Wertmanagement εισηγήθηκε την προεξόφληση του δανείου που δόθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου με εγγύηση της Κυπριακής Δημοκρατίας με έκπτωση €1,2 εκατομ. Όπως πληροφορήθηκα, το κράτος προετίθετο να κάνει αντιπρόταση στην FMS Wertmanagement για μεγαλύτερη έκπτωση -γύρω στα €2 εκατομ.- και, αν γίνει αποδεκτή, να γίνει η αποπληρωμή του υπόλοιπου δανείου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω τράπεζα αποδέχτηκε την εισήγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για μεγαλύτερη έκπτωση και ποιο είναι τελικά το ποσό της έκπτωσης που εγκρίθηκε από την εν λόγω τράπεζα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.385, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές (π.χ. Λουρουτζίνα, Πέργαμος, Πύλα). Το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις περιοχές αυτές πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Το συνολικό ποσό μπορεί να πλησιάζει (με τους ανάλογους τόκους) τα 1,8 δις ευρώ. Το ποσό αυτό έχει μετακυλιστεί στους ώμους των καταναλωτών μέσω φόρμουλας κατανομής του απλήρωτου ποσού στους υπόλοιπους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και τι προτίθεται να κάνει, για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.386, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Άγιος Στέφανοςπρος τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2013, η οποία μου κοινοποιήθηκε, πληροφορήθηκα ότι το εν λόγω ίδρυμα έλαβε για τους πρώτους έξι μήνες του 2013 χορηγία που ανέρχεται στις 176.000. Σύμφωνα με την επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος, από το 2007 μέχρι το 2012 το ποσό των κρατικών χορηγιών παρέμεινε σταθερό με μικρές αυξομειώσεις και κυμαινόταν γύρω στις 465.000 το χρόνο. Το γεγονός ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2013 η χορηγία που δόθηκε στο ίδρυμα ήταν μόλις €176.000 θορύβησε το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά της συνολικής χορηγίας που θα λάβει το Ίδρυμα Προστασίας Ατόμων με Νοητική ΑναπηρίαΆγιος Στέφανοςγια τα έτη 2013 και 2014.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.387, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές που βρίσκονται στα κατεχόμενα (π.χ. Λουρουτζίνα, Πέργαμος, Πύλα). Το κόστος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές πρέπει να ξεπερνά το 1 εκατομ. ευρώ το χρόνο. Το συνολικό ποσό μπορεί να πλησιάζει (με τους ανάλογους τόκους) τα 1,8 δις. Το ποσό αυτό έχει μετακυλιστεί στους ώμους των καταναλωτών μέσω φόρμουλας κατανομής του απλήρωτου ποσού στους υπόλοιπους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εγείρει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων του χρηματοδοτικού κανονισμού και της ευρωπαϊκής στήριξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.388, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Αναφορικά με την ψηφιακή βιβλιοθήκη Αριστοτέληςζητούμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις:

  1. Για τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος απαιτείται ειδικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός (tablets) για τον κάθε μαθητή. Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) να υιοθετήσει καθολικά την υπηρεσία Αριστοτέληςστη δημόσια εκπαίδευση (δημοτική και μέση);

  2. Εάν αυτή είναι η πρόθεση, θα αναλάβει το ΥΠΠ το κόστος της εφαρμογής της ή θα ζητηθεί από τους γονείς να επιβαρυνθούν με την αγορά των ηλεκτρονικών συσκευών (tablets);

  3. Τι θα συμβεί στις πλείστες περιπτώσεις που, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι γονείς δε θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν; Το ΥΠΠ, αντιλαμβάνομαι, έχει ήδη διαφοροποιήσει τη χορηγία για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή στους μαθητές της Β΄ τάξης του γυμνασίου, η οποία περιορίστηκε σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

  4. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για εργαλείο εκσυγχρονισμού, η διάθεσή του μόνο σε οικονομικά εύπορους μαθητές, που αποτελούν τη μεγάλη μειονότητα σήμερα στα σχολεία μας, δε θα προκαλέσει διακρίσεις και μαθητές δύο ταχυτήτων;

  5. Το προϊόν αυτό με έγκριση του ΥΠΠ μπορεί να προωθείται από τις ιδιωτικές εταιρείες που το δημιούργησαν στα δημόσια σχολεία. Ποια μορφή θα λάβει αυτή η προώθηση σε σχέση με τους μαθητές, αφού δε συνηθίζεται ένα εμπορικό προϊόν να διαφημίζεται σε μαθητές εντός των σχολείων;

  6. Στην επιστολή του Υπουργού Παιδείας καταγράφεται ότι τα «πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αποδοχή από την εταιρεία». Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε με αυτό. Ζητούνται επίσης επιπλέον διευκρινίσεις ως προς τα πιο κάτω:

  α. Για την ψηφιοποίηση της διδακτικής ύλης του ΥΠΠ (δημοτική και μέση εκπαίδευση) προκηρύχθηκαν προσφορές ανάμεσα σε διάφορες εταιρείες και επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες;

  β. Εάν αυτό δεν έγινε, να μας εξηγήσετε παρακαλώ γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες από το ΥΠΠ και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια έγινε αυτή η επιλογή.

  γ. Το πρόγραμμα ανήκει στο ΥΠΠ και διεκπεραιώνεται από τις δύο εταιρείες ή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών; Στη δεύτερη περίπτωση, εάν δηλαδή είναι ιδιοκτησία των δύο εταιρειών, τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα της διδακτικής ύλης και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης, δημοτικής και μέσης, που ανήκουν στο ΥΠΠ; Τι χρηματικά ποσά έχουν καταβληθεί στο ΥΠΠ για εμπορική χρήση αυτών των δικαιωμάτων;

  δ. Ποιο το συνολικό κόστος του προγράμματος για τις δύο εταιρείες και πώς έχει υπολογισθεί ο καταμερισμός των κερδών μεταξύ ΥΠΠ και ιδιωτικών εταιρειών, αφού πρόκειται για εμπορικό προϊόν που δε θα υπήρχε, αν το υπουργείο δεν παραχωρούσε τη διδακτική ύλη για ψηφιοποίηση;

  ε. Πόσα θα στοίχιζε στο ΥΠΠ να αναλάβει εξ ολοκλήρου το συγκεκριμένο έργο και να το παραχωρήσει στα παιδιά;

  στ. Τι συμβαίνει με τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει υλικό (κείμενα και φωτογραφίες) στο ΥΠΠ για την έκδοση των βιβλίων, που τα παραχώρησαν δωρεάν προς όφελος των παιδιών; Το υλικό αυτό τώρα θα τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης από τις ιδιωτικές εταιρείες;

                        7. Να κατατεθούν οι όροι του συμβολαίου της συνεργασίας του ΥΠΠ με τις συγκεκριμένες εταιρείες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.389, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο παραχωρούνται κίνητρα σε τουριστικούς πράκτορες του εξωτερικού, για να διασφαλίζεται η διαμονή εισερχόμενου τουρισμού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και, αν όχι, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, ώστε οι τουρίστες των εν λόγω ταξιδιωτικών γραφείων να μη διανυκτερεύουν στα κατεχόμενα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.390, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη σε ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.664, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων για το ύψος των λειτουργικών εξόδων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, καθώς και για το συνολικό αριθμό των υπαλλήλων που εργοδοτούνται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και τη μισθοδοσία τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δαπανάται ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια για την αγορά φαρμάκων από το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου χορηγεί στους ασθενείς νέα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά και, αν ναι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει αν τα νέα αυτά φάρμακα είναι ακριβότερα. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου. Παρακαλώ όπως η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και τα επιπλέον μπόνους που λαμβάνουν οι υπάλληλοι και ενσωματώνονται μηνιαίως στο μισθό που λαμβάνουν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  Σύμφωνα με τον πίνακα που κατάρτισε ο οργανισμός “Διεθνής Διαφάνεια” (“Transparency International”) και αφορά το Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά (Corruption Perception Index-CPI), η Κύπρος βρίσκεται στην 31η θέση ανάμεσα σε 177 χώρες για το 2013. Σύμφωνα με το CPI, η Κύπρος βαθμολογείται για το 2013 με 63 βαθμούς και κατατάσσεται στην 31η θέση μεταξύ των 177 χωρών που περιλαμβάνονται στην έρευνα. Το 2012 η Κύπρος βρισκόταν στην 29η θέση, ενώ το 2011, 2010 και 2009 στην 30ή, 28η και 27η θέση, αντίστοιχα. Σε σχέση με τις υπόλοιπες 31 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, η Κύπρος βρίσκεται στη 16η θέση, ενώ η Ελλάδα στην 31η θέση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση είναι ενήμερη για τα αποτελέσματα της έρευνας του οργανισμού “Διεθνής Διαφάνεια” και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου η Κύπρος να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να βελτιώσει τη θέση της με βάση το CPI της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.392, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δικτύου για ποδήλατα σε όλες τις πόλεις είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη για τους κατοίκους του νησιού μας. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε για την ύπαρξη τέτοιων ολοκληρωμένων δικτύων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.393, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα στο πρόβλημα της αιθαλομίχλης, που δημιουργήθηκε σε πολλές αστικές περιοχές της Ελλάδας από τη χρήση ακατάλληλης ξυλείας σε τζάκια και ξυλόσομπες. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών, η ποσότητα ξυλείας που διατέθηκε φέτος για καυσόξυλα είναι σχεδόν διπλάσια από την περσινή, αποτελεί μία ασφαλή ένδειξη ότι και στην Κύπρο έχει αυξηθεί η καύση ξύλων για θέρμανση σε αστικές περιοχές. Συχνά τα καυσόξυλα δεν προέρχονται μόνο από νόμιμες ή παράνομες εκκοπές, αλλά και από ακατάλληλη ξυλεία εμποτισμένη με μπογιές ή με καρκινογόνες χημικές ουσίες.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.394, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, απαντώντας σε ερώτηση που του ετέθη από δημοσιογράφο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι θεωρεί “τη χρήση οποιασδήποτε μορφής εικονικού χρήματος ιδιαίτερα επικίνδυνη, δεδομένου ότι δε βρίσκεται υπό οποιαδήποτε ρύθμιση και λειτουργεί ανεξέλεγκτα”. Βεβαίως, η χρήση του εικονικού νομίσματος “bitcoin” εμπεριέχει κινδύνους, όπως κάθε άλλο μέσο οικονομικών συναλλαγών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή το bitcoin ως ιδέα εφαρμόζεται μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι υποδομές ακόμα αναπτύσσονται. Σημειώνεται ότι, όπως έχω πληροφορηθεί, η μεγαλύτερη εταιρεία που αναπτύσσει το υπόβαθρο, ώστε η χρήση του bitcoin να είναι ασφαλέστερη, ευκολότερη, πιο διαθέσιμη και πιο σταθερή, έχει ως έδρα την Κύπρο. Η δημιουργία bitcoin έχει ήδη παραγάγει αρκετές θέσεις εργασίας, καθώς και ακόμα περισσότερους εξωτερικούς συνεργάτες με δομημένο σχέδιο για τη δημιουργία πολλών εκατοντάδων ακόμα θέσεων για τους επόμενους μήνες. Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο να γίνει ένας καινοτόμος ηγέτης στο χώρο των παγκόσμιων οικονομικών υπηρεσιών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ετοιμάσει σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση της χρήσης και κυκλοφορίας του bitcoin στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.395, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας κ. Πέτρος Πετρίδης δήλωσε πρόσφατα ότι μελετάται η κατάργηση της αναγραφής στα φάρμακα των οδηγιών χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, για να μειωθεί το κόστος των φαρμάκων. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι “η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων γνωρίζει αγγλικά, ως εκ τούτου δε θα δημιουργηθούν προβλήματα”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρθεί οποιαδήποτε απόφαση για κατάργηση της αναγραφής στα φάρμακα των οδηγιών χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, καθώς και αν εξετάζεται τέτοιο ενδεχόμενο, δεδομένου ότι στο παρελθόν ασθενείς κινδύνεψαν από φάρμακα που κυκλοφορούσαν στην αγορά με σήμανση μόνο στην αγγλική γλώσσα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.396, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο γενικός διευθυντής του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος διορίστηκε με ειδικό συμβόλαιο, συνεχίζει να παρουσιάζεται καθημερινά στην εργασία του, παρ’ όλο που το συμβόλαιό του έχει λήξει.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, όπως μας ενημερώσει για τους λόγους για τους οποίους συνεχίζει το συγκεκριμένο άτομο να εκτελεί τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή, παρ’ όλο που το συμβόλαιό του έχει λήξει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έχει λήξει το συμβόλαιο του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και αν συνεχίζεται η μηνιαία καταβολή του μισθού που ελάμβανε πριν από τη λήξη του συμβολαίου του.

  Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό κανονικού διορισμού γενικού διευθυντή του Γενικού Συστήματος Υγείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.397, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ζητούν να έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους ασθενών, όταν αυτοί αποτείνονται στις εν λόγω υπηρεσίες, για να τύχουν δημόσιου βοηθήματος. Σύμφωνα με το ιατρικό απόρρητο, ο ιατρός υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτει πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία του ασθενή και της οικογένειάς του.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποκτούν πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών με τη συγκατάθεση τόσο των ιατρών όσο και των ίδιων των ασθενών και, σε περίπτωση που αποκτούν πρόσβαση χωρίς τη συγκατάθεση των πιο πάνω, ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να τηρείται και να γίνεται σεβαστό το ιατρικό απόρρητο των ασθενών που αποτείνονται για λήψη δημόσιου βοηθήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.398, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

   «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1.         Ποιος ο αριθμός των ανέργων που προσλήφθηκαν στο λιανικό εμπόριο μετά την επέκταση του ωραρίου στα καταστήματα;

  2.         Πόσοι από αυτούς εργάζονται με πλήρες ωράριο, πόσοι εργάζονται μέχρι είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα και πόσοι εργάζονται λιγότερες από είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα;

  3.         Πόσοι από τους ανέργους προσλήφθηκαν σε νέες επιχειρήσεις που λειτούργησαν μετά την εφαρμογή του νέου ωραρίου και πόσοι προσλήφθηκαν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις;

  4.         Πόσοι από αυτούς είναι Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και κοινοτικοί;

  5.         Πόσοι από τους ανέργους που προσλήφθηκαν μετά την επέκταση του ωραρίου είχαν συνεχή απασχόληση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και πόσοι έχουν απολυθεί  ή εγκαταλείψει την εργασία τους οικειοθελώς;

  6.         Σε πόσους υπαλλήλους που εργάζονταν πριν από την επέκταση του ωραρίου στα καταστήματα υπήρξε μείωση ωραρίου εργασίας ή μισθού;

  7.         Πόσες καταγγελίες έγιναν για μη τήρηση των όρων απασχόλησης (μισθού, ωραρίου κ.λπ.) στο λιανικό εμπόριο από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου   του 2013;

  8.         Πόσοι εργοδότες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια;

  9.         Πώς διακυμάνθηκε ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο το τελευταίο εννιάμηνο (περίοδος Απριλίου-Δεκεμβρίου 2013); Υπήρξε αύξηση ή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012;

  10.      Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τερματίσει τις εργασίες τους το 2013;

  11.      Πάνω σε ποια στοιχεία στηρίχθηκε και πώς τεκμηριώνεται η ανάγκη νέας επέκτασης των ωραρίου των καταστημάτων για ακόμη δύο μήνες;

  12.      Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση των διαταγμάτων επέκτασης των ωραρίων και, αν ναι, πώς προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.399, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιες είναι οι τριάντα εταιρείες με τις μεγαλύτερες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

  2. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει κάθε μια από αυτές;

                     3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των οφειλών αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.400, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιες είναι οι τριάντα εταιρείες με τις μεγαλύτερες οφειλές στο ΦΠΑ;

  2. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει κάθε μια από αυτές;

                     3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των οφειλών αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.401, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος προτίθεται να παραχωρήσει επιπρόσθετη άδεια δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα αναπτυχθούν δίκτυα NGNs (δίκτυα νέας γενιάς) από τους παροχείς, τα πλάνα γεωγραφικής κάλυψης αυτών των δικτύων, αν θα καλυφθούν και οι μη αστικές περιοχές και, εάν ναι, πότε

  Απάντηση


   Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.402, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους μέχρι σήμερα δεν υπάρχει υποχρέωση οι μοτοσυκλέτες να τυγχάνουν τεχνικού ελέγχου ανάλογου αυτού του ΜΟΤ των άλλων οχημάτων, κατά πόσο το κράτος προτίθεται να επιβάλει αυτή την υποχρέωση και, εάν ναι, ποτέ υπολογίζει να γίνει αυτό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.403, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση την εξουσία καθορισμού των ωραρίων λειτουργίας των κέντρων αναψυχής, η οποία σήμερα ασκείται από τον έπαρχο της κάθε επαρχίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.404, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφόρησή μου, η νομοθεσία για τη χρήση κάνναβης θα χαλαρώσει, επιτρέποντας περιορισμένη χρήση της σε όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ιατρικές περιπτώσεις η μαριχουάνα έχει θεραπευτικές ιδιότητες και κατά πόσο προτίθεται η πολιτεία να προβεί σε χαλάρωση της νομοθεσίας μόνο για την ιατρική χρήση της μαριχουάνας μέσω των νοσοκομείων.

  Η ερώτηση δεν αφορά το θέμα της χαλάρωσης της χρήσης της μαριχουάνας για ψυχαγωγικούς σκοπούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.405, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Όπως είναι γνωστό, η Κυπριακή Δημοκρατία παρέχει διοικητικές διευκολύνσεις για μεταφορά των χημικών όπλων της Συρίας από το λιμάνι της Λατάκιας σε άγνωστο σημείο στη Μεσόγειο Θάλασσα όπου θα γίνει η καταστροφή τους από πλοίο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού με τη μέθοδο της υδρόλυσης. Δημόσια ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κασουλίδης διαβεβαίωσε ότι τα χημικά όπλα δε θα μεταφερθούν μέσω Κύπρου και η καταστροφή τους θα γίνει επί πλοίου εκτός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως η Μεσόγειος Θάλασσα είναι η κοινή μας πατρίδα και, όπου κι αν γίνει αυτή η διαδικασία αχρήστευσης, μας αφορά και μας ανησυχεί. Γιατί δεν προωθήθηκε η καταστροφή των χημικών σε κάποιο ωκεανό και επιλέχθηκε να γίνει μέσα σε μία μικρή και κλειστή θάλασσα όπως η Μεσόγειος;

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την αποτροπή πιθανής ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας, αν τέθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί δε ζήτησε η αχρήστευση των χημικών να γίνει σε μία ανοικτή θαλάσσια περιοχή (π.χ. ωκεανό) αντί στην κλειστή λεκάνη της Μεσογείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.406, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Η Συνεργατική Ένωση Διακίνησης Σιτηρών (ΣΕΔΙΣ) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και δύο χρόνια. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Ποια ήταν η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας της ΣΕΔΙΣ;

  2. Τι έχουν απογίνει τα περιουσιακά στοιχεία της ΣΕΔΙΣ, μεταξύ άλλων και τέσσερα οικόπεδα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.407, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που εισέπραξε το κράτος μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ανά επαρχία χωριστά, κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης, να μας ενημερώσει για τις εισπράξεις του κράτους ανά τομέα της οικονομίας χωριστά, ειδικά από τον τουρισμό και τη γεωργία, για την τελευταία πενταετία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.408, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δεκαπέντε μεγαλύτερες σε κόστος επενδύσεις σε ακίνητα που διενήργησε η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από το ταμείο συντάξεων των υπαλλήλων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των ποσών που δαπανήθηκαν για την αγορά των ακινήτων αυτών, καθώς και των προσφορών που δόθηκαν από τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.409, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Δασών, η ποσότητα ξυλείας που διατέθηκε φέτος για καυσόξυλα είναι σχεδόν διπλάσια από την περσινή. Αυτό αποτελεί μια ασφαλή ένδειξη του ότι και στην Κύπρο έχει αυξηθεί η καύση ξύλων για θέρμανση σε αστικές περιοχές.

  Συχνά τα καυσόξυλα δεν προέρχονται από νόμιμες ή παράνομες εκκοπές, αλλά από ακατάλληλη ξυλεία εμποτισμένη σε χημικά, μπογιές ή καρκινογόνες χημικές ουσίες, η καύση της οποίας επιβαρύνει την ατμόσφαιρα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μηνιαίες τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα τα τελευταία τρία έτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.410, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον έλεγχο που διενεργείται στο Ίδρυμα Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα όσον αφορά τα εξής:

  1. Τι είδους θεραπευτικά προγράμματα προσφέρονται στα άτομα που φιλοξενούνται στο ίδρυμα;

  2. Η χορηγία που παρέχεται από το κράτος προς το ίδρυμα δαπανάται για τα προγράμματα που εφαρμόζονται;

                      3. Ποια είναι η στελέχωση του ιδρύματος από ειδικούς για την εφαρμογή των προγραμμάτων που προσφέρονται

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.411, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Αναφορικά με την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, στην ερώτηση 23.06.010.03.291, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, επισημαίνονται τα πιο κάτω:

  1. Το ερώτημα αφορούσε το ύψος της εθελοντικής αποκοπής και, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο, αυτό ανέρχεται στο 6%. Οι υπόλοιπες αποκοπές στις οποίες γίνεται αναφορά, όπως υπογραμμίζεται στην απάντηση, γίνονται στη βάση νομοθεσιών και αφορούν όλους τους αξιωματούχους του κράτους.

  2. Το ύψος του μισθολογίου των τριών υφυπουργών ανέρχεται, σύμφωνα με την απάντηση, στις 317.000. Το ερώτημα όμως αφορούσε στο συνολικό κόστος για τη δημιουργία υφυπουργείων και όχι μόνο στη μισθοδοσία των τριών υφυπουργών.

  3. Η δέσμευση του Προέδρου αφορούσε σε εθελοντική αποκοπή, με στόχο τη μηδενική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία υφυπουργείων.

  Και ερωτώ τα εξής:

  1. Με το 6% εθελοντική αποκοπή θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Προέδρου για μηδενική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού;

  2. Γίνεται αναφορά σε 317.000 για τη μισθοδοσία τριών υφυπουργών. Η ερώτηση όμως αφορούσε το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού από τη δημιουργία των τριών υφυπουργείων, δηλαδή για γραμματειακό προσωπικό κ.ά., αγορά και συντήρηση οχημάτων, μισθοδοσίες οδηγών και αστυνομικών, καθώς και για άλλες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν.

                    3. Αναφορικά με το σχόλιο υπ’ αριθμόν 6 στην απάντηση, έχω να παρατηρήσω ότι το ερώτημα δεν τίθεται ως προς την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ή όχι των                     υφυπουργείων, αλλά ως προς την εξαγγελθείσα ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου για μηδενικό κόστος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.412, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, προσωπικό των Κυπριακών Αερογραμμών που έχει απολυθεί ως πλεονάζον, χωρίς να προκύψουν επιπλέον ανάγκες από πλευράς Κυπριακών Αερογραμμών σε προγραμματισμένες πτήσεις, επαναπροσλαμβάνεται. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, απολύονται άλλοι συνάδελφοί τους.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει άμεσα στη βάση ποιων κριτηρίων γίνονται οι απολύσεις από τις Κυπριακές Αερογραμμές και στη βάση ποιων άλλων κριτηρίων επαναπροσλαμβάνονται αυτοί που ήδη είχαν κριθεί ως πλεονάζον προσωπικό. Κατέχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα που είμαστε έτοιμοι να τα καταθέσουμε στον αρμόδιο υπουργό, εάν αποφασίσει να διερευνήσει μία προς μία τις περιπτώσεις που μας έχουν καταγγελθεί.

  Επιπλέον, έχει διεξαχθεί έρευνα για αριθμό αδειών ασθενείας, κάποιες εκ των οποίων έχουν διάρκεια μέχρι και 8 μήνες; Ερευνήθηκε κατά πόσο υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών βρίσκονται σε άδειες ασθενείας, με στόχο τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η λήψη ωφελήματος 6% βάσει των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά πόσο αυτό γίνεται με την ανοχή της διοίκησης;

  Επίσης, ποια είναι τα ελλείμματα του ταμείου προνοίας που όφειλε η εταιρεία να συμπληρώνει με βάση τη σύμβαση; Διασφαλίζεται όλο το προσωπικό; Εάν όχι, πώς προτίθεται η εταιρεία να καλύψει αυτά τα ελλείμματα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.413, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο με σκοπό τη ρύθμιση για τα άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία αποφοιτούν από ειδικά σχολεία.

  Κάποιοι από τους οικίσκους, οι οποίοι ήδη λειτουργούν σε κοινότητες βάσει δικών τους κριτηρίων, δεν αποδέχονται όλες τις περιπτώσεις, αλλά τις μελετούν και εγκρίνουν ανάλογα της κλινικής κατάστασης που παρουσιάζουν. Ως εκ τούτου, οι γονείς αυτών των ανθρώπων είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ανάλογες συνέπειες σε θέματα εργασίας των γονέων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει στα εξής:

  1. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ύπαρξη οικίσκων φροντίδας αυτών των ατόμων στις διάφορες πόλεις;

  2. Τι είδους προσωπικό απασχολείται;

  3. Τι ειδικότητες έχει το προσωπικό αυτό;

  4. Πόσα άτομα τυγχάνουν σήμερα φροντίδας σε κάθε πόλη και οικίσκο;

  5. Υπάρχει προσοντούχα ομάδα η οποία να αξιολογεί τα άτομα με νοητική υστέρηση πέραν των 21 χρονών, ούτως ώστε να λαμβάνονται ανάλογες πρόνοιες ως προς τη φροντίδα και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους;

                      6. Έχουν καταγραφεί παγκύπρια όλα τα σχετικά περιστατικά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.414, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.03.294, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, και της σχετικής απάντησης, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει τι μέτρα θα ληφθούν από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε να τερματιστεί η καταβολή διπλών επιδομάτων της ίδιας κατηγορίας, που, όπως αποδείχτηκε, λαμβάνουν συγκεκριμένοι αξιωματούχοι.

  Η ίδια επισήμανση γίνεται και για τις περιπτώσεις που οι αξιωματούχοι χρησιμοποιούν οχήματα του δημοσίου και ταυτόχρονα λαμβάνουν επίδομα οδοιπορικών. Τι μέτρα θα ληφθούν σε εκείνες τις περιπτώσεις;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.415, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλώ όπως μου διευκρινίσετε κατά πόσο με την αναφορά Βαρώσια στο Ψήφισμα 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παράγραφος (5), εννοούνται τα δημοτικά όρια της πόλης της Αμμοχώστου όπως ίσχυαν πριν από την τουρκική εισβολή του 1974 ή αν εννοείται μόνο η περιφραγμένη (περίκλειστη) πόλη της Αμμοχώστου.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.416, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με τους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2013, που ψηφίστηκαν τον Ιούλιο του 2013 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντί επιδομάτων θα παραχωρούνται υλική βοήθεια και κουπόνια στους υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στην Κύπρο για ανθρωπιστικούς λόγους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το είδος των κουπονιών που δόθηκαν μέχρι σήμερα με την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.417, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι καταστηματάρχες του ιστορικού εμπορικού κέντρου της Πάφου διαμαρτύρονται αναφορικά με τη μεταφορά του τερματικού σταθμού των λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (κεντρικός σταθμός αφίξεων-αναχωρήσεων) από το κέντρο της Πάφου σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο ακριβώς απέναντι από το King’s Avenue Mall, γεγονός που θα καταστήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση το επίκεντρο της εμπορικής ζώνης της πόλης και θα αποψιλώσει το ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάφου ακόμα περισσότερο από την εμπορική κίνηση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφορία, καθώς και αν προτίθεται να παρέμβει, ώστε ο κεντρικός σταθμός αφίξεων-αναχωρήσεων να παραμείνει στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.418, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.618 αναφορικά με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των κανονισμών για τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops), πληροφορήθηκα ότι ο υπουργός είχε δώσει οδηγίες προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να προχωρήσουν σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία, ώστε ο νομοτεχνικός έλεγχος των κανονισμών να προωθηθεί άμεσα και να κατατεθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος των κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.419, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, εξαιτίας της παγοποίησης του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρία για Απόκτηση Αυτοκινήτου. Το εν λόγω σχέδιο μειώθηκε από τα €2,5 εκατομ. στις €700.000 το χρόνο λόγω μνημονιακής δέσμευσης, ποσό που δεν είναι αρκετό, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αναπήρων. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα, ούτε αυτό το ποσό έχει διατεθεί, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών είχε παγοποιήσει το σχέδιο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την αποδέσμευση του εν λόγω ποσού, που δίνεται σε άτομα με αναπηρίες, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και αν προτίθεται να προχωρήσει σε δυναμικό αίτημα προς την τρόικα για αλλαγή της σχετικής πρόνοιας του μνημονίου, ώστε να επανέλθει η χορηγία στην αρχική της μορφή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.420, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι στις ευρωεκλογές οι Τουρκοκύπριοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να ψηφίσουν και να ψηφιστούν, αρκεί να κατέχουν ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Ενόψει των ευρωεκλογών παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων για τις ευρωεκλογές, πόσοι από αυτούς έχουν μόνιμη κατοικία τα κατεχόμενα και πόσοι εξ αυτών έχουν και τους δύο γονείς με κυπριακή ιθαγένεια. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να αναληφθεί εκστρατεία από την Κυπριακή Δημοκρατία για συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στις προσεχείς ευρωεκλογές και ποια μέτρα προγραμματίζονται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.421, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη για τη ρύπανση του υπεδάφους στην περιοχή του διυλιστηρίου Λάρνακας και των πετρελαιοδεξαμενών. Παρακαλώ επίσης τον υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο εκτεταμένη σε βάθος και σε έκταση είναι η ρύπανση και αν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα απορρύπανσης του εδάφους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.422, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προγραμματίζεται η κατασκευή του τερματικού πετρελαιοειδών στην περιοχή Βασιλικού, ώστε να καταργηθούν οι δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών παρά την πόλη της Λάρνακας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει περίπτωση να μη γίνει τελικά το έργο; Σε μια τέτοια περίπτωση τι θα γίνει με τις δεξαμενές της Λάρνακας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.423, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να μετακινηθεί η στάση των υπεραστικών λεωφορείων από την Κοφίνου και, εάν ναι, τους λόγους που κατέληξαν στην εν λόγω απόφαση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.424, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικίες και οι πολυκατοικίες στον προσφυγικό συνοικισμό της Ανθούπολης και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.425, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους αξιοποιούνται οι εισηγήσεις και τα συμπεράσματα των συνόδων της κυπριακής Παιδοβουλής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εταιρείες που έχουν συμμετάσχει στα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούσαν εργοδότηση στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους θα στηριχθούν οι γεωργοκτηνοτρόφοι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές από τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανέργων που έχουν εργοδοτηθεί στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, βάσει σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), μετά τη φιλελευθεροποίηση των ωραρίων λειτουργίας τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσφυγικών οικοπέδων που έχουν παραχωρηθεί σε δικαιούχους αλλά δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.430, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της δημιουργίας χώρων συγκέντρωσης μεγάλων οικιακών στερεών αποβλήτων (δίκτυο πράσινων σημείων) σε ολόκληρη την Κύπρο έχει παραχωρηθεί έγκριση από το Τμήμα Δασών για εκκοπή εκατοντάδων ευκαλύπτων στο δάσος Ακρωτηρίου για τη δημιουργία πράσινου σημείου. Την πληροφορία αυτή κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρόσφατα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας ο αρμόδιος λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών.

  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός και γιατί τελικά προέκυψε αυτή η απόφαση που επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον μίας ευαίσθητης και σημαντικής από οικολογική άποψη περιοχής

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου όσον αφορά τη διαμεσολάβηση για χρηματοοικονομικές διαφορές

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.432, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επικαιροποιηθεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο των ρευματοπαθών βάσει των νέων ιατρικών εξελίξεων και σύγχρονων θεραπειών, το οποίο δημιουργήθηκε το 2003 και έκτοτε δεν έχει επιδεχθεί οποιεσδήποτε αλλαγές

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.433, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

  «Λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οικογένειες να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν τα δίδακτρα των παιδιών τους που φοιτούν σε ιδιωτικά ή δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Για το σχεδιασμό του υπουργείου προς στήριξη αυτών των οικογενειών, αλλά και των νηπιαγωγείων.

  2. Αν υπάρχει πρόθεση, μέσα στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, να συμπεριληφθούν και αυτές οι οικογένειες στο σχέδιο που έχει προκηρυχθεί και εξαγγελθεί από την κυβέρνηση για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών των εν λόγω οικογενειών.

  3. Αν υπάρχει η δυνατότητα ή η πρόθεση αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη των ασθενέστερων ομάδων του τόπου μας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.434, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου για άρδευση των εκτάσεων των κοινοτήτων, ώστε να αποφευχθεί το κόστος λειτουργίας των διατρήσεων.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου, με στόχο την άρδευση των κοινοτήτων αυτών και την αποφυγή του κόστους λειτουργίας των διατρήσεων, το οποίο με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται ασύμφορο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.435, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Καλοψίδας, πλησίον της οικίας Δ82, στην οποία μάλιστα κατοικεί οικογένεια με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων από τις κατολισθήσεις, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η προώθηση της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής του εν λόγω τοίχου αντιστήριξης και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.436, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών σε αιτητές. Η διαδικασία παρουσιάζει ήδη μεγάλη καθυστέρηση και ο αριθμός των αιτητών είναι μεγάλος.

  Η παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών θα δώσει τη δυνατότητα για ανακαίνιση και επιδιόρθωση των εν λόγω κατοικιών, για καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, ενώ θα αυξήσει και τα έσοδα του κράτους από τα ενοίκια που θα λαμβάνει.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών κατοικιών στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.437, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την κοινότητα για καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασθενειών από τα τρωκτικά, αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιών. Η κοινότητα αδυνατεί να εξεύρει τους πόρους για καθαρισμό των εν λόγω σπιτιών, καθώς δεν έχει έσοδα. Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας είναι μόλις είκοσι πέντε άτομα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα Αγίου Ιωάννη, ώστε να προχωρήσει στον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.438, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  « Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απαλειφθεί από τους όρους/προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια πρόσληψης ανέργων η υποχρέωση των εργοδοτών για εξόφληση όλων των οφειλών τους προς το κράτος και ειδικότερα προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να δικαιούνται να επωφεληθούν των διάφορων σχεδίων.

  Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. κατά πόσο η ως άνω αναφορά ισχύει και, εάν ναι, για ποιους λόγους απαλείφθηκε ο συγκεκριμένος όρος και

  2. ποιων οφειλών προς το κράτος δεν είναι υποχρεωτική η εξόφληση, προκειμένου να δικαιούνται να αιτηθούν και να εγκριθούν οι εργοδότες για τα διάφορα σχέδια που εκπονούνται

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.439, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  « Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι αμπελουργοί εγκρίθηκαν για μετατροπή και επαναφύτευση αμπελώνων με βάση το Καθεστώς 1β.1 για την περίοδο 2013-2014;

  2. Ποιο το διαθέσιμο ποσό και ποιο το ποσό που έχει εγκριθεί;

  3. Πόσα δεκάρια κάλυπτε το σχέδιο και πόσα έχουν εγκριθεί;

  4. Υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η έκταση που προνοεί το σχέδιο, να συμπεριληφθούν και αμπέλια νεότερης ηλικίας από αυτήν που προνοεί το Καθεστώς 1β.1, ώστε να απορροφηθούν όλα τα κονδύλια;

  5. Σύμφωνα με την εξαγγελία του μέτρου, αίτηση δικαιούνταν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. Το υπουργείο εξετάζει αν υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται από τους αιτητές για το Καθεστώς .1 είναι μικρότερες απ’ ό,τι προνοείται, να ζητήσει συμπληρωματικές αιτήσεις από αμπελουργούς ηλικίας πέραν των 55 ετών, ώστε να καλυφθούν οι απαιτούμενες εκτάσεις

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.440, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας για λήψη μέτρων και συστηματικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης βόσκησης. Πολύ συχνά παρουσιάζονται καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες λόγω της ελεύθερης, ανεξέλεγκτης και παράνομης βόσκησης.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.441, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Το συμβόλαιο που σύνηψε η κυβέρνηση με την εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε. για τη μονάδα αφαλάτωσης Πάφου έληξε χωρίς να ανανεωθεί με τη δικαιολογία ότι ήταν πλέον ασύμφορη η λειτουργία της μονάδας. Το υπουργείο έχει άλλη εναλλακτική λύση, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και να τεκμηριωθεί αυτή η απόφαση;

  2. Η εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε.” υπέβαλε προς το υπουργείο σας νέα βελτιωμένη πρόταση, για να συνεχίσει τη διαχείριση της μονάδας αφαλάτωσης Πάφου; Αν ναι, ποιο το περιεχόμενο αυτής της πρότασης και σε ποιες ενέργειες προέβη το υπουργείο σας;

  3. Ευσταθεί ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι το κυπριακό δημόσιο θα ζημιωθεί γύρω στα 22 εκατομ., τα οποία έχουν επενδυθεί στην εν λόγω μονάδα;

  Με το κλείσιμο της μονάδας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Πάφος είτε το 2014 είτε το 2015 πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών της σε ύδρευση ή άρδευση

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.442, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας αποστείλει στοιχεία σχετικά με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας με ιδιώτη για την προσφορά υπηρεσιών στενοτύπησης, που να φαίνονται οι όροι, το κόστος και οι προσφερόμενες υπηρεσίες.

  Επίσης, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Γιατί το κράτος δεν εκπαίδευσε υφιστάμενους υπαλλήλους του για εξοικονόμηση πόρων;

  2. Τι προγραμμάτισε για το πιο πάνω θέμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.443, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενημερώνοντας σχετικά, τους όρους εντολής που δόθηκαν σε εμπειρογνώμονες στους οποίους ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για την αποστολή, το ρόλο και την εξορθολογισμένη λειτουργία του ΡΙΚ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.444, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο λειτουργίας της διαχειριστικής επιτροπής του αλιευτικού καταφυγίου της Αγίας Νάπας και για τη δυνατότητα συμμετοχής της τοπικής αρχής στην εν λόγω διαχειριστική επιτροπή

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.445, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ευρύτερους σχεδιασμούς που προωθούνται αναφορικά με την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, με δεδομένο την έκδοση της πρώτης άδειας για ανάπτυξη γηπέδων γκολφ στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και την προέγκριση της δεύτερης άδειας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.446, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες τροποποίησης του νόμου περί Κέντρων Αναψυχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.447, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο κατανομής της κρατικής χορηγίας από την Ένωση Δήμων στον κάθε δήμο ξεχωριστά, καθώς και για τα ποσά που δόθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.448, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Ποια είναι η περίοδος λειτουργίας της ναυαγοσωστικής μονάδας στην περιοχή της Αγίας Νάπας;

  2. Ποιες περιοχές καλύπτονται;

                     3. Από πού καλύπτεται ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης ναυαγοσωστικής μονάδας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.449, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο που βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την τοπιοτέχνηση του ποταμού Λιοπετρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.450, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από τον εκπρόσωπο της συντονιστικής επιτροπής κοινοτήτων και ιδιοκτητών γης Ακάμα ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010 για τις ρυθμίσεις-αντισταθμιστικά μέτρα για τις ακίνητες ιδιοκτησίες στα όρια της περιοχής του δικτύου “Natura 2000”, δεν ισχύει πλέον.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν τα αντισταθμιστικά μέτρα και η πολιτική της κυβέρνησης για προώθηση της παροχής κινήτρων στους ιδιοκτήτες γης στον Ακάμα, αλλά και σε άλλες περιοχές προστασίας του δικτύου “Natura 2000” (π.χ. λίμνη Παραλιμνίου)

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.451, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο το έργο για ανέγερση δεύτερου γυμνασίου στο Παραλίμνι είναι εγκεκριμένο και έχει ήδη συμπεριληφθεί κονδύλι γι’ αυτό σε προϋπολογισμούς προηγούμενων χρόνων.

  2. Εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η ανέγερσή του.

  3. Αν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2014 σχετικό κονδύλι.

                     4. Πότε υπολογίζεται η υλοποίηση του έργου αυτού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.452, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους τρόπους διαχείρισης σε εκπαιδευτικό επίπεδο των περιπτώσεων κατά τις οποίες παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει την τρίτη τάξη γυμνασίου είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα δικαιούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη λυκείου. Ποιος θα καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.458, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί εναρμονιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.453, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα δύο διοικητικών ερευνών που είχαν διαταχθεί από το Υπουργείο Υγείας για τα εξής περιστατικά:

  1. Έρευνα για το θάνατο πενηνταεπτάχρονου ασθενούς από την Πάφο εξαιτίας μετάγγισης σε αυτόν μολυσμένου με τον ιό της ηπατίτιδας Β΄ αίματος.

  2. Έρευνα για το θάνατο νεαρής μητέρας από τη Λάρνακα, η οποία απεβίωσε στο Μακάρειο Νοσοκομείο είκοσι τέσσερις ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών της, σημειώθηκε καθυστέρηση στη μεταφορά της από το νοσοκομείο Λάρνακας στο Μακάρειο Νοσοκομείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.454, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων Κυπρίων, κοινοτικών και υπηκόων τρίτων χωρών χειρίζεται μηχανήματα ανύψωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων (π.χ. γερανούς, περονοφόρα, παλετοφόρα, τηλεσκοπικά κ.τ.λ.) χωρίς την απαιτούμενη κατάρτιση. Έχω ακούσει επίσης πολλές φορές για εργατικά ατυχήματα που συνέβησαν λόγω κακού χειρισμού ανυψωτικών μηχανημάτων. Όπως φαίνεται, υπάρχει σοβαρό ζήτημα σε σχέση με την κατάρτιση και την πιστοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού στη χρήση τέτοιων μηχανημάτων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων λόγω ελλιπούς χρήσης ή κατάρτισης στη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και άλλων μηχανών φόρτωσης ή μεταφοράς εμπορευμάτων και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του προβλήματος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.455, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για τις υπερβολικά υψηλές χρεώσεις που επιβάλλονται από τα τραπεζικά ιδρύματα για τις επανεκτιμήσεις ακινήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, το ελάχιστο ποσό της χρέωσης για την επανεκτίμηση οικοπέδου αξίας μέχρι 200.000 είναι 185, ενώ για οικόπεδα άνω των 200.000 το ποσό που επιβάλλεται είναι πολύ υψηλότερο. Οι δανειολήπτες, για σκοπούς επιμήκυνσης των δανείων, αποτείνονται στα τραπεζικά ιδρύματα για επανεκτίμηση των ακινήτων τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με απαγορευτικά ποσά.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παρέμβει άμεσα, ώστε οι οποιεσδήποτε χρεώσεις που επιβάλλονται στους δανειολήπτες να αντανακλούν το πραγματικό κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.456, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι από τους προσφυγικούς συνοικισμούς Τσιακκιλερού και Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα έχουν αφαιρεθεί παράνομα από συλλέκτες μετάλλων τα αλεξικέραυνα. Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία και φόβο όχι μόνο στους κατοίκους και ενοίκους των προσφυγικών οικιών (π.χ. στην οδό Ακανθούς), αλλά και στο σύνολο του πληθυσμού, το οποίο νιώθει απροστάτευτο. Οι κάτοικοι διατείνονται ότι απευθύνθηκαν στους αρμοδίους, αλλά δεν έτυχαν θετικής ανταπόκρισης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που προέκυψε με την παράνομη αφαίρεση των αλεξικέραυνων από τις προσφυγικές πολυκατοικίες Τσιακκιλερού και Αγίων Αναργύρων, αν παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και σε άλλους προσφυγικούς οικισμούς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για αποκατάσταση της ζημιάς

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.457, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από σημείωμα που στάλθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη γενική διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2013, αναφορικά με απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών σε ερωτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών στις 25 Οκτωβρίου 2013, πληροφορήθηκα ότι για έργα απαλλοτριώσεων για τα οποία κανένα ποσό αποζημίωσης δεν έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ή έχει καταβληθεί μέρος της αποζημίωσης ή έργα τα οποία δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν άμεσα ή και δεν κρίνεται απόλυτα αναγκαία η υλοποίησή τους στο άμεσο μέλλον το Κράτος αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάκλησή τους. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, συνολικά μέχρι σήμερα ανακλήθηκαν δεκαεννέα έργα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα απαλλοτριώσεων για τα οποία αποφασίστηκε η ανάκλησή τους καταθέτοντας σχετικό κατάλογο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.459, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.480, αναφορικά με την τροποποίηση του νόμου περί Πολιτικής Άμυνας, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξέταζε το ενδεχόμενο τροποποίησης τόσο του νόμου αυτού όσο και των σχετικών κανονισμών αναφορικά με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και άδειας ασθενείας, σε περίπτωση ατυχήματος και τραυματισμού των εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί νομοσχέδιο και κανονισμοί που τροποποιούν την περί Πολιτικής Άμυνας νομοθεσία και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.460, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του πρώην Υπουργού Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.01.999, αναφορικά με την άμεση μετακίνηση του πεδίου βολής του Τσερίου, πληροφορήθηκα ότι πριν το τέλος του 2013 θα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφοροδότησης κατασκευής του έργου του νέου πεδίου βολής σε μη κατοικήσιμη περιοχή, που έχει επιλεγεί.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφοροδότησης κατασκευής του έργου του νέου πεδίου βολής και πότε αναμένεται να μετακινηθεί το πεδίο βολής στο Τσέρι

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.461, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι θαλασσαιμικοί της Κύπρου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην έγκριση των ασθενών και τη χορήγηση του φαρμάκου “Exjade”, το οποίο βοηθάει στην καταπολέμηση του σιδήρου. Αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων είναι ο πρόσφατος θάνατος τεσσάρων θαλασσαιμικών, οι οποίοι καθυστέρησαν να ενταχθούν στους λήπτες του φαρμάκου. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ίδιων των ασθενών, η αιτία του θανάτου τους ήταν η υπερφόρτωση του σιδήρου λόγω της μη αποτελεσματικότητας των άλλων δύο σκευασμάτων που υπάρχουν στην Κύπρο και της μη λήψης του φαρμάκου “Exjade”. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 2007 λόγω του υψηλού κόστους του συγκεκριμένου φαρμάκου η τότε κυβέρνηση είχε θέσει περιορισμούς χορηγώντας το φάρμακο “Exjade” μόνο σε όσους ασθενείς αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνονταν στις άλλες μεθόδους αποσιδήρωσης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό αριθμό των θαλασσαιμικών ατόμων στην Κύπρο, καθώς και για τον αριθμό των θαλασσαιμικών ατόμων στα οποία χορηγείται το φάρμακο “Exjade”. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα από άλλους πόρους, έτσι ώστε να είναι εφικτή η χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου σε όλα τα θαλασσαιμικά άτομα, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, ώστε να μπορεί το κράτος, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των θαλασσαιμικών ατόμων, να τους χορηγεί το εν λόγω φάρμακο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.462, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό των ενοικίων και των μισθώσεων που έχει εισπραχθεί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών από τη διαχείριση των περιουσιών αυτών μέχρι σήμερα. Παρακαλώ επίσης όπως αποστείλει στη Βουλή κατάλογο των ατόμων που ενοικιάζουν τουρκοκυπριακά τεμάχια γης, καθώς επίσης και το ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.463, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.712 αναφορικά με την ύπαρξη προγράμματος δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών στην ύπαιθρο πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 εφαρμόστηκε το Μέτρο 2.5, του οποίου ένας από τους κυριότερους στόχους είναι η πρόληψη των πυρκαγιών στην ύπαιθρο και η μείωση της ετήσιας καμένης έκτασης. Η δράση περιλάμβανε την παροχή οικονομικής στήριξης για την κατασκευή/εγκατάσταση υποδομών πυροπροστασίας, τη συντήρηση αντιπυρικών λωρίδων και την ανάπτυξη και βελτίωση σταθερών μέσων ανίχνευσης πυρκαγιών και εξοπλισμού επικοινωνίας. Οι γεωργοί που εντάχθηκαν στο μέτρο αυτό έπρεπε να καλλιεργούν υποχρεωτικά τους αγρούς που εφάπτονταν ή συνόρευαν με δάση ή άλλες δασικές εκτάσεις.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από γεωργούς για την ένταξή τους στο Μέτρο 2.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, πόσες από αυτές τις αιτήσεις έχουν εγκριθεί και ποιο είναι το ποσό των χρημάτων που δαπανήθηκε για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο μέτρο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.464, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τον Ιούνιο του 2013 η εταιρεία “Advance Medical Waste Management” ζήτησε όπως της χορηγηθεί άδεια για διάθεση των επεξεργασμένων ιατρικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Πάφου. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέτασε το αίτημα της εν λόγω εταιρείας και με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας. Μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το Συμβούλιο Διαχείρισης του ΧΥΤΑ Πάφου αποφασίστηκε η αποδοχή διάθεσης των επεξεργασμένων ιατρικών αποβλήτων της εταιρείας στο ΧΥΤΑ Πάφου, νοουμένου ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος θα επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα για τα οποία η εταιρεία θα αρνείται να καταβάλει στο συμβούλιο διαχείρισης και κάθε φορτίο που οδηγείται για διάθεση πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου και βεβαίωση ότι έχει ελεγχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απάντησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει τις πιο πάνω δεσμεύσεις.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού καταλήγουν τελικά τα επεξεργασμένα ιατρικά απόβλητα της εταιρείας “Advance Medical Waste Management”, ποιος επωμίζεται το οικονομικό κόστος, καθώς και πώς τελικά έχει επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.465, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Στην τελευταία έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας σημειώνεται ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι δικηγόροι στους οποίους καταβλήθηκαν έξοδα για νομικές αρωγές εντός του 2012 από τα επαρχιακά δικαστήρια δεν υπέβαλαν φορολογικά τιμολόγια για την πληρωμή των εξόδων τους, με αποτέλεσμα να μην καταβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), παρόλο που ορισμένοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ΦΠΑ ή έπρεπε να είχαν εγγραφεί, εφόσον τα ποσά που έλαβαν από το δικαστήριο για νομικές αρωγές υπερέβαιναν τον ετήσιο κύκλο εργασιών των 15.600, που καθιστά την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ υποχρεωτική.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι δικηγόροι οι οποίοι λαμβάνουν αμοιβές για νομικές αρωγές. Επίσης, καλείται ο υπουργός να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που υπάρχει τόσο μεγάλη διακύμανση στις αμοιβές των δικηγόρων που αναλαμβάνουν τις νομικές αρωγές, καθώς και γιατί δεν καθιερώθηκε μία σταθερή μέγιστη αμοιβή για όλες τις περιπτώσεις και σε όλα τα επαρχιακά δικαστήρια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των δικηγόρων που έλαβαν αμοιβές για νομικές αρωγές στα κακουργιοδικεία και στα επαρχιακά δικαστήρια τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, ως επίσης το ύψος της αμοιβής ανά υπόθεση και ανά δικηγόρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.466, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής Οδηγίας για αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, δεδομένου ότι η παροχή κρατικών ενισχύσεων για τα βιοκαύσιμα, όπως φοροαπαλλαγής, δε θα είναι δυνατή, εφόσον έχουν τεθεί δεσμευτικοί στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθείται η καθιέρωση ελάχιστων συντελεστών φορολογίας για τα αειφόρα βιοκαύσιμα, οι οποίοι είναι αρκετά πιο χαμηλοί από τους αντίστοιχους φορολογικούς συντελεστές των συμβατικών καυσίμων που αντικαθιστούν. Όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζει τη θέση αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πιο πάνω θέση που προωθεί και υποστηρίζει το αρμόδιο υπουργείο, όπως αναφέρεται πιο πάνω

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.467, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται τακτικός και συχνός έλεγχος παραμονής και πιστοποίησης της υπογραφής του κοινοτικού εργάτη όσον αφορά την παραχώρηση του ανεργιακού επιδόματός του, ούτως ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και εξαπάτησης του δημοσίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1405/06 και 1914/06 αφορούν ειδικά μέτρα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία (επιδότηση κόστους εφοδιασμού) για τα νησιά του Αιγαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός εφοδιασμός με ορισμένα γεωργικά προϊόντα και να αντισταθμίζονται οι επιπτώσεις της γεωγραφικής θέσης των μικρών νησιών του Αιγαίου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ως κράτος έχουμε ζητήσει να συμπεριληφθεί η Κύπρος, ως απομακρυσμένο νησί, σ’ αυτούς τους κανονισμούς. Εάν ναι, ποια τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για πληρωμή της εκταρικής επιδότησης κατά προτεραιότητα σε ιδιοκτήτες γης πέραν των 100 δεκαρίων;

  2. Γιατί δεν αποφασίστηκε η μερική, έστω, πληρωμή της εκταρικής επιδότησης προς όλους τους δικαιούχους σε πρώτη φάση

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο εξαγγελίας σχεδίων ενθάρρυνσης της απασχόλησης στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας με την παραχώρηση οικονομικών ή άλλων κινήτρων στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για εργοδότηση Κυπρίων ανέργων εκεί και όπου είναι δυνατόν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή κατάλογο με τα στοιχεία των αυτοκινήτων που είχε στην κατοχή της η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει επίσημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των νομικών συμβούλων της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, καθώς και των οργανισμών δημόσιου δικαίου, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των σχολικών εφοριών, των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή αρχών ή γραφείων και οποιωνδήποτε άλλων οργανισμών δημόσιου δικαίου, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που ιδρύονται με νόμο προς το δημόσιο συμφέρον

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.473, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των προσφυγών που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πώς κατανέμονται οι καταχωρίσεις ανά έτος και πόσες εκδικάζονται ανά έτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.474, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αληθεύουν οι πληροφορίες ότι υπάρχει απόφαση ή/και πρόθεση για πραγματοποίηση συναυλιών με την ευκαιρία των σαράντα χρόνων τουρκικής κατοχής με δαπάνη 400.000. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που διέρχεται ο τόπος και της κοινωνικής δυστυχίας που μαστίζει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, είναι προφανές ότι τυχόν διάθεση ενός τέτοιου ποσού για πραγματοποίηση συναυλιών θα αποτελούσε πρόκληση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.475, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της απαράδεκτης καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης ανελκυστήρων σε είκοσι μία πολυκατοικίες στους συνοικισμούς Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.476, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2013, με Αρ. Φακ.: 8.4.01.10/8 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο υπέβαλε αίτημα στις αρχές του 2011 στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έγκριση της συνέχισης της φοροαπαλλαγής των βιοκαυσίμων που ίσχυε για την περίοδο 2007-2010. Όπως πληροφορήθηκα, το αίτημα δεν εγκρίθηκε, λόγω του ότι έχουν τεθεί δεσμευτικοί στόχοι.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την επιβολή στην Κύπρο σκληρών μέτρων λιτότητας λόγω μνημονίου το υπουργείο προτίθεται να υποβάλει ξανά στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αίτημα απαλλαγής των βιοκαυσίμων από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.477, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το κενό που υπάρχει στη νομοθεσία περί Ατόμων με Αναπηρίες αναφορικά με την μπλε κάρτα στάθμευσης που κατέχουν τα άτομα με αναπηρίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, την μπλε κάρτα στάθμευσης δικαιούνται μόνο τα άτομα με αναπηρίες που έχουν υποβάλει αίτηση για απόκτηση αναπηρικού οχήματος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και, αν ναι, πότε αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που να τροποποιεί τον εν λόγω νόμο, έτσι ώστε μπλε κάρτα στάθμευσης να δικαιούνται και άτομα με αναπηρία τα οποία δεν έχουν στην κατοχή τους αναπηρικό όχημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.478, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αρ. φακ. 8.4.01.10/8 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο μελετά το ενδεχόμενο επιβολής της υποχρεωτικής αγοράς βιοκαυσίμων από την εγχώρια παραγωγή στους προμηθευτές καυσίμων για μεταφορές.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πλη2345ροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με το πιο πάνω θέμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.479, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας εξετάζεται το ενδεχόμενο μετακίνησης του Ταμείου Θήρας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.480, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το συνολικό ποσό που πληρώνει το κράτος για τις ενοικιάσεις κτιρίων όσον αφορά τη στέγαση όλων των κρατικών υπηρεσιών και ημικρατικών οργανισμών.

  Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί σχετικός αναλυτικός κατάλογος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως κρατική υπηρεσία ή ημικρατικός οργανισμός, κτίριο, επαρχία, εμβαδόν και ενοίκιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.481, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται από την κυβέρνηση με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσει για το συνολικό κόστος που θα έχουν αυτές οι εκδηλώσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.482, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής θέματα, που αφορούν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου:

  1. Ποιος ήταν ο αριθμός των θέσεων που το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξε για την Ιατρική Σχολή μέσω των παγκύπριων εξετάσεων του περασμένου σχολικού έτους 2012-2013;

  2. Με ποιους τρόπους καλύφθηκαν και πόσες ήταν οι θέσεις των επιτυχόντων στις παγκύπριες εξετάσεις αρρένων στην Ιατρική Σχολή που κατετάγησαν στην Εθνική Φρουρά το καλοκαίρι του 2013;

  3. Πότε έλαβαν γνώση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και ο ίδιος ο υπουργός για τη διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών, όπως αυτή ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής και είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα;

  4. Η διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών εφαρμόστηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επιτυχόντα στην Ιατρική Σχολή των παγκύπριων εξετάσεων του Μαΐου του 2013;

  5. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου με ποιους τρόπους εφάρμοσε τη διαδικασία επιλογής εισακτέων φοιτητών, για να καλύψει τις θέσεις για τις οποίες πέτυχαν άρρενες, αλλά λόγω της θητείας τους στην Εθνική Φρουρά θα παρέμεναν κενές;

  6. Πόσες θέσεις έχουν καλυφθεί από μετεγγραφές και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν;

  7. Πόσες θέσεις παραχωρήθηκαν σε υποψηφίους των παγκύπριων εξετάσεων του Μαΐου του 2011 και πόσες του Μαΐου του 2012;

  8. Πόσες θέσεις παραχωρήθηκαν στην Ιατρική Σχολή για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 με τις διαδικασίες των ειδικών κριτηρίων που προβλέπει ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006 και ο σχετικός κανονισμός;

  9. Πόσες θέσεις νεοεισερχόμενων φοιτητών για τη χρονιά 2013-2014 παραχωρήθηκαν από το ίδιο το πανεπιστήμιο σε υποψηφίους που ουδέποτε παρακάθισαν στις παγκύπριες εξετάσεις, με ποιες διαδικασίες οι φοιτητές έτυχαν εισδοχής στο 1ο έτος της Ιατρικής Σχολής και από ποια νομοθεσία καλύπτονται αυτές οι διαδικασίες;

  10. Πόσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε Μαρωνίτες, Λατίνους, Αρμενίους και Τουρκοκυπρίους;

                      11. Υπήρξε περίπτωση υποψηφίου ο οποίος πέτυχε μέσω των παγκύπριων εξετάσεων να εξασφαλίσει θέση στην Ιατρική Σχολή και ο οποίος δεν προχώρησε                      με την εγγραφή του, γιατί είχε οποιαδήποτε σωματική αναπηρία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.483, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του τέως Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.143 αναφορικά με πρατήριο πετρελαιοειδών στη Λάρνακα ο διαχειριστής του οποίου συνελήφθη ως ύποπτος για επεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του πρατηρίου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να παίρνουν λιγότερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη για την οποία πλήρωναν, ενώ παράλληλα υπήρξε και καταγγελία ότι πωλούσε τα καύσιμα πιο φθηνά από άλλα πρατήρια πετρελαιοειδών, πληροφορήθηκα ότι το πρατήριο πετρελαιοειδών έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία της εταιρείας πετρελαιοειδών Lukoil Cyprus Ltd. και λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή της.

  Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του τέως υπουργού σε ό,τι αφορά στην ποινική δίωξη του διαχειριστή του πρατηρίου ή και άλλων εμπλεκομένων στην όλη υπόθεση, το θέμα χειρίζεται η αστυνομία στην οποία το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαβιβάσει τη σχετική έκθεση γεγονότων. Σε απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην ίδια ερώτησή μου, πληροφορήθηκα ότι, σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη του διαχειριστή του πρατηρίου, το θέμα εξετάζεται σε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαγάγει η αστυνομία σε συνεργασία με τις σουηδικές αρχές, καθώς επίσης και αν έχει ασκηθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη εναντίον του τέως διαχειριστή του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών στη Λάρνακα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.484, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που καταγράφηκαν ανά έτος τα τελευταία πέντε χρόνια παγκύπρια, την έκταση της καμένης γης που καταγράφηκε ανά έτος, το είδος της βλάστησης που καταστράφηκε, καθώς και τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.485, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της αιμοδοσίας δεν αξιοποιούνται οι εθελοντές της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (ΣΕΑΔ), σύμφωνα με τον περί Αιμοδοσίας Νόμο του 1997, ενώ έχουν όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούν και να βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνει το κράτος χρηματικά ποσά ως υπερωριακή αμοιβή σε μη εργάσιμο χρόνο.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιο είναι το ποσό που δαπανήθηκε τον τελευταίο χρόνο για το προσωπικό που επανδρώνει τα κλιμάκια αιμοδοσίας σε μη εργάσιμο χρόνο;

  2. Ποιο είναι το ποσό που θα εξοικονομούσε το κράτος, εάν αξιοποιούνταν οι εθελοντές της ΣΕΑΔ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αιμοδοσίας Νόμου;

  3. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι εθελοντές της ΣΕΑΔ;

  Παρακαλείται επίσης να καταθέσει τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών που αφορά τις δαπάνες για το προσωπικό που επανδρώνει τα κλιμάκια αιμοδοσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.486, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Μετά και τον πρόσφατο σεισμό εντάθηκαν ακόμη περισσότερο οι ανησυχίες τόσο των μαθητών όσο και των οργανωμένων γονέων της Πάφου για τη στατικότητα του Νικολαδειου Γυμνασίου Πάφου, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι κινδυνεύουν ζωές.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έγινε μελέτη στατικότητας του εν λόγω σχολικού κτιρίου και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής;

  2. Εάν δεν έχει εκπονηθεί μελέτη στατικότητας, μελετάται το ενδεχόμενο εκπόνησής της και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;

  3. Το αρμόδιο υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην ουσιαστική επισκευή του Νικολαδειου Γυμνασίου ή στην ανέγερση νέου γυμνασίου για την κάλυψη των αναγκών της πόλης της Πάφου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.487, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 το Τμήμα Αλιείας προχώρησε σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη προετοιμασία, τον καθαρισμό, τη μεταφορά και την πόντιση τεσσάρων σκαφών με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών υφάλων.

  Η υπογραφή της σύμβασης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμενόταν για τις 5 Αυγούστου 2013, ενώ η πόντιση θα ολοκληρωνόταν εντός τεσσάρων μηνών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Η προκήρυξη και η κατακύρωση των προσφορών προχώρησε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα;

  2. Η διαδικασία πόντισης των σκαφών προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα για το σκάφος LABOE, το οποίο προοριζόταν να ποντιστεί σε σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Κάτω Πάφου, κοντά στα Μουλιά;

  3. Ποιος ο προϋπολογισμός του έργου;

                     4. Ποια η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.488, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Τελευταία ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην εθνικοποίηση των ταμείων προνοίας μετατρέποντάς τα σε ταμεία συντάξεως.

  Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται ή όχι η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εθνικοποίηση των ταμείων προνοίας μετατρέποντάς τα σε ταμεία συντάξεως.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.489, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

  «Στη Λευκωσία και πιθανόν και σε άλλες πόλεις υπάρχει πληθώρα ημιτελών οικοδομών, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις οποίες δεν παρατηρείται κανένα μέτρο ασφάλειας ή προφύλαξης.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι οικοδομές αυτές είναι καταγραμμένες, αν έχουν επιθεωρηθεί και τι μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται, ούτως ώστε να μην καταστούν επικίνδυνες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.490, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να συμμετέχει η Κύπρος με οποιοδήποτε τρόπο στη στρατιωτική επέμβαση της ΕΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία αποφασίστηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.491, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Μετά τις αποφάσεις για καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, έχει επιλεχθεί η μέθοδος της υδρόλυσης των χημικών όπλων πάνω σε πλοίο στα ανοιχτά της Κρήτης. Ακόμα και αν, όπως λέχθηκε, δε θα απορριφθεί οτιδήποτε στη θάλασσα, η μέθοδος αυτή ενέχει τεράστιους κινδύνους για τον άνθρωπο, αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον, δεδομένου μάλιστα ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα. Ήδη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη εκφράζονται έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τοπικούς αξιωματούχους.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προβληματίζουν την κυβέρνηση οι κίνδυνοι που υπάρχουν και για την Κύπρο, καθώς και αν προτίθεται να αναλάβει ενέργειες, προκειμένου η εξουδετέρωση των χημικών όπλων να γίνει εκτός Μεσογείου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.491, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Μετά τις αποφάσεις για καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, έχει επιλεχθεί η μέθοδος της υδρόλυσης των χημικών όπλων πάνω σε πλοίο στα ανοιχτά της Κρήτης. Ακόμα και αν, όπως λέχθηκε, δε θα απορριφθεί οτιδήποτε στη θάλασσα, η μέθοδος αυτή ενέχει τεράστιους κινδύνους για τον άνθρωπο, αλλά και για το θαλάσσιο περιβάλλον, δεδομένου μάλιστα ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα. Ήδη στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη εκφράζονται έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, την επιστημονική κοινότητα και τοπικούς αξιωματούχους.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προβληματίζουν την κυβέρνηση οι κίνδυνοι που υπάρχουν και για την Κύπρο, καθώς και αν προτίθεται να αναλάβει ενέργειες, προκειμένου η εξουδετέρωση των χημικών όπλων να γίνει εκτός Μεσογείου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.492, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντηση που έλαβα από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Janez Potočnik σε επιστολή μου αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβόσκησης στη χερσόνησο του Ακάμα και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυπριακή κυβέρνηση για την προστασία της περιοχής που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Φύση 2000, πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το παραπάνω θέμα στις κυπριακές αρχές, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας για τους οικοτόπους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν λάβει οι κυπριακές αρχές, για να αντιμετωπιστεί η ανεξέλεγκτη βόσκηση στη χερσόνησο του Ακάμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.493, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων της κοινότητας Μαθιάτη αναφορικά με την ανέγερση κτηνοτροφικής μονάδας εντός των ορίων της κοινότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο έπαρχος Λευκωσίας προχώρησε στην έκδοση άδειας οικοδομής για την ανέγερση της κτηνοτροφικής μονάδας, προτού ζητήσει τις σχετικές απόψεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας, ούτως ώστε να τερματιστούν άμεσα οι οικοδομικές εργασίες

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.494, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες για την επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας προκαλεί οχληρία και ταλαιπωρία στους κατοίκους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες των περιοίκων, δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε πόρτα ούτε παράθυρο και παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, λόγω κυρίως της αφόρητης σκόνης που καλύπτει τα πάντα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για το έργο εκπονήθηκε Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και αν οι όροι που τέθηκαν εφαρμόζονται σχολαστικά, ώστε να μειώνεται η οχληρία για τους κατοίκους της περιοχής

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.495, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με το αστικό πράσινο είναι οι δήμοι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Δασών.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ήταν ορθότερο η ευθύνη για τη δημιουργία και την περιποίηση των χώρων αστικού πρασίνου να ανήκει μόνο σε μια υπηρεσία και αν πρόκειται να αλλάξει η πιο πάνω υφιστάμενη πολιτική.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.496, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

  «Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είχα εισηγηθεί την ενίσχυση της γεωργοκτηνοτροφίας με την άμεση λειτουργία ενός γεωργικού και αγροτικού επιμελητηρίου. Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε δεσμευτεί ότι θα προβεί σε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ενέργειες για τη λειτουργία ενός γεωργικού και αγροτικού επιμελητηρίου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.497, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην αποκοπή των δέντρων στο πάρκο του συνοικισμού “Καμάρες Β΄” στη Λάρνακα (χώρος δίπλα από την εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα) και για το αν υπάρχουν άλλοι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση του χώρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.498, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό ανά επαρχία των αυτοεργοδοτουμένων οι οποίοι έχουν υποβάλει δήλωση μη απασχόλησης στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή έχουν ζητήσει να καταβάλλουν κοινωνικές ασφαλίσεις στη βάση των πραγματικών τους εισοδημάτων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ποινικών διώξεων στις περιπτώσεις μη καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από αυτοτελώς εργαζομένους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.500, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η επιδιόρθωση δρόμων στα σημεία σύνδεσής τους με γέφυρες όπου το υψόμετρο της πλάκας του δρόμου έχει διαφοροποιηθεί από το υψόμετρο της πλάκας του οδοστρώματος της γέφυρας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.501, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός απαντήσει στις ακόλουθες ερωτησεις:

  1. Υπήρξε οποιαδήποτε διαφοροποίηση των κριτηρίων εγγραφής ανέργων;

  2. Ποια τα κριτήρια σήμερα, για να δικαιούται κάποιος πολίτης να εγγραφεί ως άνεργος;

  3. Ευσταθεί το γεγονός ότι, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εργάζεται έστω και μία ώρα την εβδομάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και δεν μπορεί να εγγραφεί στους καταλόγους των ανέργων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.502, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω δεχθεί καταγγελία ότι σε σημείο του δρόμου που ενώνει το χωριό Μυλικούρι με το δρόμο Πεδουλά-μονής Κύκκου έχει δημιουργηθεί παράνομο λατομείο πέτρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εξάγεται πέτρα από το πρανές του δρόμου για οικοδομικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για τους διερχόμενους οδηγούς και το περιβάλλον.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συγκεκριμένη λατομική εργασία είναι υπόψη των αρμόδιων αρχών και γιατί επιτρέπεται αυτή η επικίνδυνη δραστηριότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.503, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Πόσοι ψυχίατροι και πόσοι ψυχολόγοι υπηρετούν σήμερα στην Εθνική Φρουρά;

  2. Πόσοι μόνιμοι και πόσοι κληρωτοί στρατιώτες αντιστοιχούν στους γιατρούς των πιο πάνω ειδικοτήτων;

                     3. Πόσοι στρατιωτικοί γιατροί και ποιων ειδικοτήτων υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά; Παρακαλώ να μας δοθεί αναλυτικός κατάλογος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.504, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

  «Τα τελευταία χρόνια έχουν λειτουργήσει πολλά υποστατικά στα οποία διαφημίζεται ότι αγοράζονται χρυσαφικά ή που προσφέρουν υπηρεσίες ως ενεχυροδανειστήρια.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από ποιο νομικό πλαίσιο διέπονται, αν αυτό το πλαίσιο τηρείται και πώς ενημερώνεται ο κόσμος για το ποια υποστατικά λειτουργούν νόμιμα ή παράνομα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.505, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο της πλατείας Ελευθερίας κινδυνεύει να ματαιωθεί. Το έργο εξ όσων πληροφορούμαι συγχρηματοδοτείται από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν το έργο δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση και το κόστος θα το επωμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τα δημόσια οικονομικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.506, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η εκκλησιαστική επιτροπή του Αποστόλου Ανδρέα στην περιοχή Καμάρες στη Λάρνακα έχει ζητήσει όπως παραχωρηθεί χώρος πρασίνου για τη μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης. Όπως έχω πληροφορηθεί, η άδεια έχει ήδη παραχωρηθεί και η εκκλησιαστική επιτροπή έχει προχωρήσει με την κοπή δέντρων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους λήφθηκε αυτή η απόφαση και ποιο είναι το κόστος της κατασκευής του εν λόγω χώρου στάθμευσης. Παρακαλώ επίσης όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν δόθηκε άδεια στην εκκλησιαστική επιτροπή για την κοπή των δέντρων που βρίσκονταν εντός του χώρου πρασίνου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.507, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο χώρο της παλαιάς εκκλησίας στη Μουτταγιάκα υπάρχει πρόθεση είτε του κράτους είτε της κοινότητας για ανέγερση πολυδύναμου κέντρου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.508, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αποχετευτικό έργο θα καλύψει και τους προσφυγικούς συνοικισμούς στη Μουτταγιάκα Λεμεσού και, εάν όχι, τους λόγους που δε θα γίνει το έργο, και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.509, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Μετά την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας σε σχέση με την ψηφιακή βιβλιοθήκη Αριστοτέλης παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Κατά πόσο έχει αποσύρει την εγκύκλιο που υπέγραψε ο ίδιος και με την οποία δίνεται πρόσβαση στην πώληση του προϊόντος εντός των σχολείων από ιδιωτική εταιρεία.

  2. Κατά πόσο έχει ενημερώσει την εταιρεία ότι δε δύναται να εμπορεύεται το περιεχόμενο των βιβλίων του δημοσίου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.510, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

  «Παρακαλώ όπως μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός για τα ακόλουθα:

  1. Πόσα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα έχουν σημειωθεί σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας τα τελευταία πέντε χρόνια;

  2. Σε πόσα από αυτά τα τροχαία δυστυχήματα η αιτία πρόκλησής τους ήταν η υπερβολική ταχύτητα;

  3. Ποιο είναι το ποσοστό των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας επί του συνόλου των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώνονται κάθε χρόνο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.511, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος διαχειρίζεται την αίθουσα VIP Lounge στο παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας, υπό ποιο καθεστώς, ποιος επιβαρύνεται με το κόστος αστυνόμευσης και τελωνειακού ελέγχου, ποιο το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας της αίθουσας αυτής και με τι επιβαρύνονται οι ιδιωτικές πτήσεις που τη χρησιμοποιούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.512, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο λαμβάνουν κυρίως διπλωμάτες που εργάζονται εκτός Κύπρου. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε τι ακριβώς είναι το επίδομα αυτό και σε ποιους χορηγείται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.513, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι άδειες ασθενείας τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργαζομένους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο τα στοιχεία για τις άδειες καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων κατά τρόπο που να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και να διαπιστωθεί αν κάποιοι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται συστηματικά το δικαίωμα αυτό. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για τις διαδικασίες ελέγχου της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών που προσκομίζονται για τη χορήγηση άδειας ασθενείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.514, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία) πολίτες παίρνουν επίδομα παχυσαρκίας εξαιτίας μακροχρόνιων ασθενειών και εθισμού τους στο αλκοόλ και στις ναρκωτικές ουσίες.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παραχωρείτο ποτέ επίδομα παχυσαρκίας σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ποιο το ύψος του επιδόματος αυτού, ποιος ο αριθμός των ατόμων που λάμβαναν ή λαμβάνουν το επίδομα παχυσαρκίας και ποια τα κριτήρια παραχώρησης του συγκεκριμένου επιδόματος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.515, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι για την κατάθεση των νομοσχεδίων και εγγράφων κάθε Πέμπτη στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων αποστέλλονται εκατόν αντίγραφα των σχετικών εισηγητικών εκθέσεων, εκατόν αντίγραφα των νομοσχεδίων ή κανονισμών και εκατόν αντίγραφα της Ανάλυσης Αντίκτυπου. Θεωρώ ότι, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για λόγους οικονομίας, η τακτική αυτή πρέπει να αλλάξει και να αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά τα νομοσχέδια, οι κανονισμοί και τα επισυναπτόμενά τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης της εισήγησής μου για μείωση του κόστους και για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.516, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη, ημερομηνίας 2 Ιανουαρίου 2014, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.307 αναφορικά με τα τέλη που καταβάλλουν οι οικογένειες των παιδιών με τετραπληγία που αποτείνονται στα κρατικά νοσηλευτήρια για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, πληροφορήθηκα ότι παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα δικαιούνται παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα της οικογένειάς τους”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διευκρινίσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δικαιούνται τα παραπληγικά και τετραπληγικά άτομα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.517, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω ενημερωθεί για τις ενστάσεις του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου αναφορικά με την κατοχύρωση από το Συμβούλιο Προσφορών αγοράς συσκευών μέτρησης του σακχάρου στο αίμα. Οι συσκευές διατίθενται μέσω του Υπουργείου Υγείας. Όπως πληροφορήθηκα, παλαιότερα οι συσκευές αυτές διετίθεντο μέσω των γραφείων του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου για τη διευκόλυνση των διαβητικών ατόμων. Σύμφωνα με τους όρους της νέας προσφοράς, ο προμηθευτής θα διαθέτει απευθείας στα άτομα με διαβήτη τις συμβατές συσκευές. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο συγκεκριμένος προμηθευτής πωλεί τη συσκευή στην τιμή των 25 συν ΦΠΑ (συνολική τιμή €29,75). Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος σε επιστολή που μου απέστειλε αναφέρει ότι, σύμφωνα με έρευνα αγοράς που έκανε, η τιμή πώλησης της συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά τα €15-€20.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η τιμή στην οποία μπορεί ο προμηθευτής να πωλεί τη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στους όρους της προσφοράς, καθώς και αν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης της προσφοράς, έτσι ώστε ο προμηθευτής να υποχρεούται να πωλεί τη συσκευή μέτρησης του σακχάρου στο αίμα σε χαμηλότερη τιμή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα μπορούσε να αναλάβει ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος την πώληση των συγκεκριμένων συσκευών και να παραδίδει τα εισπραχθέντα ποσά στον προμηθευτή, όπως γινόταν μέχρι και πριν από την κατοχύρωση της τελευταίας προσφοράς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.518, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου, μέσα σε ένα δάσος από ευκαλύπτους και σε χώρο που ανήκει στο Τμήμα Δασών σταθμεύουν συστηματικά αυτοκίνητα, γιατί δε θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους χώρους στάθμευσης των αυτοκινήτων του αεροδρομίου. Ειδικοί εμπειρογνώμονες γνωμάτευσαν ότι η συστηματική και μαζική στάθμευση αυτοκινήτων σε δασικές περιοχές εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η συστηματική στάθμευση αυτοκινήτων στο δασούδι του αεροδρομίου Πάφου είναι εις γνώσιν του Τμήματος Δασών και αν λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.519, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από την απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.177, αναφορικά με την υπό αυστηρές συνθήκες ελεγχόμενη καλλιέργεια της κάνναβης, πληροφορήθηκα ότι σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια κάνναβης “το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς έχει τροχοδρομήσει την τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, έτσι ώστε να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τους σχετικούς κανονισμούς, όπου η καλλιέργεια βιομηχανικής (κλωστικής) κάνναβης επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της τροποποίησης του εν λόγω νομοσχεδίου και πότε αναμένεται αυτό να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.520, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται μετρήσεις της ακτινοβολίας στις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού στο Ζύγι από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και ποια είναι τα επίπεδα εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις κεραίες και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο Ζύγι σε σχέση με τα επιτρεπόμενα όρια ακτινοβολίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.521, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2014, του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.178 αναφορικά με την ύπαρξη μελετών για τη δυνατότητα ελεγχόμενης καλλιέργειας κάνναβης στην Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, προτού συμπεριλάβει τη βιομηχανική κάνναβη στον κατάλογο των επιλέξιμων καλλιεργειών για τις εκταρικές επιδοτήσεις, θα μελετήσει την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας στις συνθήκες της Κύπρου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί οδηγίες για διεξαγωγή μελέτης για την οικονομική βιωσιμότητα της καλλιέργειας κάνναβης στις συνθήκες της Κύπρου και, αν διεξάγεται μελέτη, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.522, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς και πότε προτίθεται να ενεργοποιήσει το Ταμείο Αλληλεγγύης, η ίδρυση του οποίου αποφασίστηκε με τον περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή Νόμο του 2013, που ψηφίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013, και σκοπό είχε την ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.523, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.347 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξετάζει προσεκτικά κάθε καταγγελία για την παράνομη λειτουργία ιδιωτικών φροντιστηρίων και στη συνέχεια παραπέμπει όλες τις παράνομες υποθέσεις στην αστυνομία, η οποία και φέρει την ευθύνη της περαιτέρω διερεύνησης και παραπομπής στη δικαιοσύνη κάθε παράνομης δραστηριότητας.

  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των παράνομων υποθέσεων ιδιωτικών φροντιστηρίων που έχουν παραπεμφθεί στην αστυνομία, καθώς επίσης και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η αστυνομία για την άρση της παρανομίας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.524, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στις 10 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το αίτημα για μονιμοποίηση των 189 επιτυχόντων στις εξετάσεις μονιμοποίησης νοσηλευτικών λειτουργών. Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών ζητά όπως αποπαγοποιηθούν οι 161 θέσεις της γενικής νοσηλευτικής και οι 28 θέσεις της ψυχιατρικής νοσηλευτικής.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.525, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον όγκο των συναλλαγών για υπηρεσίες, εισαγωγές και εξαγωγές από και προς την Τουρκία από το 2000 μέχρι σήμερα για το κάθε έτος ξεχωριστά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.526, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχει διακοπεί η διαδικασία διαχωρισμού προσφυγικών οικοπέδων στην κοινότητα Τερσεφάνου, καθώς και αν και πότε υπολογίζεται να συνεχισθεί, αφού έχουν ήδη αγοραστεί και μεταφερθεί τα υλικά στην κοινότητα, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο φθοράς και κλοπής

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.527, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.528, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο ποσοστό της κανονικής αγοραίας αξίας του οικοπέδου ζητείται να καταβληθεί από τους εγκεκριμένους αιτητές βάσει του σχεδίου παροχής οικοπέδου για στέγαση φτωχών οικογενειών, προκειμένου να αποκτήσουν το εν λόγω οικόπεδο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.529, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα χρήσης του καυσίμου “liquid propane gas” για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Παρακαλείται επίσης όπως μας ενημερώσει κατά πόσο αυτή η επιλογή είναι εφικτή και συμφέρουσα στον Κύπριο καταναλωτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.530, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο, παρόμοιο με αυτό που διατηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, διά του οποίου οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παλιές εφημερίδες και περιοδικά μέσω διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο, παρακαλώ ενημερώστε μας αν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.531, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Σε συνέχεια της ερώτησης με αρ. 23.06.010.01.841, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, και με βάση τα νέα δεδομένα, που απορρέουν από τη συμφωνία της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη ρύθμιση της ανάπτυξης των περιουσιών που βρίσκονται εντός των ορίων των βρετανικών βάσεων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική που θα ακολουθηθεί όσον αφορά την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Στροβιλιών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.532, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Υπάρχουν κανόνες για την αγορά και πώληση (λιανική και χονδρική) ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποιούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης (όχι σε νομικό πλαίσιο);

  2. Ποιες είναι οι δυνατότητες απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης;

  3. Γιατί στην Κύπρο δεν εφαρμόζεται η τεχνολογία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (electricity storage) με τη χρήση μπαταριών; Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε άλλες χώρες;

  4. Τι είναι το επονομαζόμενο “smart grid” (έξυπνο δίκτυο) και πώς αυτό εξυπηρετεί τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας;

  5. Έχουν γίνει προσπάθειες για δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου ηλεκτροδότησης;

                      6. Tι εφαρμόζεται σε άλλες χώρες σχετικά με το “smart grid” και ποιο το όφελος από την εφαρμογή του

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.533, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η αποπληρωμή για την περισυλλογή των σκυβάλων από τα στρατόπεδα εντός της κοινότητας Κελλιών και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.534, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, η οποία κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για αίτημα του κέντρου να δημιουργηθεί ξεχωριστή πρόνοια στον κρατικό προϋπολογισμό για το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής μεριμνά, ώστε οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουν πρόσβαση και να λαμβάνουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής απρόσκοπτα. Όπως πληροφορήθηκα, για σκοπούς χρηματοδότησης το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής θεωρείται από το κράτος ως ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός και η χορηγία προέρχεται από το κονδύλι που αφορά τις επιχορηγήσεις εθελοντικών οργανισμών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής και να προχωρήσει στη δημιουργία επίσημου συμφωνητικού μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής που θα επιτρέπει ξεχωριστό προϋπολογισμό για το εν λόγω κέντρο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.535, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αριστοτέλη Μισού

  «Στο επισυναπτόμενο έγγραφο αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των βουλευτών περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που θα λαμβάνει κάθε βουλευτής που έχει υπηρετήσει μια ή δύο συμπληρωμένες θητείες. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για περιορισμό στο 50% των απολαβών.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που θα λάβει κάποιος βουλευτής του οποίου η υπηρεσία θα τερματιστεί πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.536, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο πρόκειται να επιληφθεί του θέματος της ανάκλησης της αναστολής πλήρωσης θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής Νοσηλευτικών Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής και Ψυχικής Υγείας με τον ίδιο τρόπο που επιλήφθηκε του θέματος της πρόσφατης μονιμοποίησης εκπαιδευτικών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.537, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Σανίδας έχει προχωρήσει στην αγορά οικήματος το οποίο προτίθεται να αναπαλαιώσει και να στεγάσει σε αυτό το κοινοτικό συμβούλιο, ιατρείο, καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Όπως πληροφορήθηκα, στην κοινότητα τα τελευταία τριάντα χρόνια δεν έχει γίνει κανένα έργο, με αποτέλεσμα το χωριό να μοιάζει με εγκαταλελειμμένο. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σανίδας είναι το έργο να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2015.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σανίδας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.538, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.793, αναφορικά με την κατασκευή τελεφερίκ που να ενώνει την κορυφή του Τροόδους με το χωριό Αμίαντος, πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια των εργασιών αποκατάστασης και αναδάσωσης του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου άρχισε η εκπόνηση γενικού σχεδίου αξιοποίησης (master plan) του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, μια πιθανή χρήση που έχει καταγραφεί, η οποία θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί στα πλαίσια της εκπόνησης του γενικού σχεδίου αξιοποίησης του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου, είναι η δημιουργία τελεφερίκ που θα έχει αφετηρία την κοινότητα Αμιάντου, θα έχει ενδιάμεσο σταθμό στο μεταλλείο και θα καταλήγει στο Τρόοδος. Στην απάντησή του ο υπουργός επισήμανε ότι η δημιουργία τελεφερίκ βρισκόταν ακόμα στο στάδιο της ιδέας και το υπουργείο ανέμενε πρώτα να υποβληθούν οι προτάσεις του γενικού σχεδίου αξιοποίησης του χώρου του μεταλλείου (αρχές του 2014), που θα περιλάμβαναν οικονομική αξιολόγηση και προτάσεις για πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης για όλες τις προτεινόμενες χρήσεις, και στη συνέχεια θα αποφάσιζε αν θα προωθούσε και με ποιους τρόπους την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αποφασιστεί η προώθηση της κατασκευής τελεφερίκ που να ενώνει την κορυφή του Τροόδους με το χωριό Αμίαντος, καθώς και αν έχουν εξευρεθεί πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης του εν λόγω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.539, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των ορεινών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Τροόδους για λήψη κατά την περίοδο του χειμώνα επιδόματος μόνιμων κατοίκων ορεινών περιοχών. Το επίδομα αυτό θα χρησιμοποιείται για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα των ορεινών κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής Τροόδους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.540, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2014 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και εκπροσώπων της εταιρείας “Deloitte Ltd”, που επιλέχθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2014, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για να συμβουλεύει την κυβέρνηση στα θέματα αδειοδότησης πολυθεματικού καζίνου στην Κύπρο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας “Deloitte Ltd” και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.541, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της βρετανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στις βρετανικές βάσεις, εάν γνωμάτευσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη νομική υπόσταση της συμφωνίας και εάν υπάρχει τέτοια γνωμάτευση να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προηγήθηκε της υπογραφής της συμφωνίας σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του συντάγματος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.542, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για την κατάσταση που προέκυψε πρόσφατα λόγω της μη παραλαβής ψόφιων ζώων από κτηνοτροφικά υποστατικά μετά τον τερματισμό του συμβολαίου με την εταιρεία που είχε αναλάβει την περισυλλογή των νεκρών ζώων παγκύπρια. Όπως πληροφορήθηκα, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέθεσε στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να συνάψουν συμφωνία για την περισυλλογή των ψόφιων ζώων για χρονική περίοδο τριών μηνών με την εταιρεία έναντι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ακριβώς τερματίζεται η προσωρινή συμφωνία που έχει συναφθεί για την περισυλλογή των ψόφιων ζώων παγκύπρια, έναντι ποιου τελικά ποσού έχει συναφθεί η εν λόγω συμφωνία, καθώς και τι θα γίνει μετά την πάροδο των τριών μηνών, οπότε και τερματίζεται η συμφωνία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.543, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά έσοδα του κράτους από το προσφυγόσημο από την ημερομηνία έκδοσής του, καθώς και αναλυτικά για κάθε χρόνο ξεχωριστά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.544, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έγινα κοινωνός αιτήματος για μείωση του ποσοστού της συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα. Όπως μου έχει αναφερθεί, ήδη ο Yπουργός Εσωτερικών έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας από 20% σε 10%.

  Νοουμένου ότι η κατασκευή αναπτυξιακών έργων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κοινότητας και έχοντας υπόψη τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα, καθώς και πότε θα γίνει αυτό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.545, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανάπλαση της παλιάς γειτονιάς, της πλατείας και των δρόμων που οδηγούν σ’ αυτή την κοινότητα.

  Νοουμένου ότι τα έργα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αναμόρφωση του κέντρου της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των έργων ανάπλασης και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για γρήγορη προώθηση της υλοποίησής τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.546, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζει και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

  Νοουμένου ότι η αναβάθμιση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών περιοχών και όχι μόνο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στο σχεδιασμό ενός στρατηγικού πλάνου για το νοσοκομείο, έτσι ώστε αυτό να αναβαθμιστεί, και παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δημιουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην περιοχή, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμισή της

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.547, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της κοινότητας Κυπερούντας λόγω της έλλειψης νερού και της ανυπαρξίας διατρήσεων. Το πρόβλημα έχει τεθεί υπόψη του Τμήματος Υδάτων.

  Δεδομένου ότι η κοινότητα Κυπερούντας προωθεί συγκεκριμένα έργα για αντιμετώπιση του προβλήματος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να συμβάλει οικονομικά στην προώθηση των έργων αυτών, καθώς και να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος άρδευσης

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.548, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού για την ανάγκη κατασκευής του δρόμου Κάτω Μύλου-Αγρού.

  Νοουμένου ότι το έργο αυτό βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θεωρείται ώριμο, για να ξεκινήσουν τα έργα, και έχοντας υπόψη ότι θα βοηθήσει πολλές κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

  1. Η κυβέρνηση έχει ως στόχο να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου;

  2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του δρόμου αυτού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.549, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανακατασκευή του κοινοτικού γηπέδου Κυπερούντας. Όπως έχω ενημερωθεί, η κοινότητα είχε πάρει διαβεβαιώσεις ότι ο ΚΟΑ θα έδινε ένα σημαντικό κονδύλι για την ανακατασκευή του γηπέδου και παράλληλα το κοινοτικό συμβούλιο προχώρησε στη σύναψη δανείου για τη δική του συνεισφορά. Τελικά, το έργο δεν προχώρησε.

  Νοουμένου ότι η ανακατασκευή του γηπέδου θα συμβάλει στην προσέλκυση επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων, γεγονός που θα φέρει έσοδα και θα αναβαθμίσει την περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην επανεξέταση του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανακατασκευή του γηπέδου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.550, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού ενημερώθηκα για πρόταση της κοινότητας προς τις αρμόδιες αρχές να δώσει μέρος του κονδυλίου που χρειάζεται για αναβάθμιση του γηπέδου του γυμνασίου της κοινότητας, ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί από επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου.

  Νοουμένου ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει κάνει αυτή την πρόταση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μελέτη και αξιολόγηση της πρότασης της κοινότητας και κατά πόσο είναι έτοιμη να δώσει το δικό της μερίδιο για την αναβάθμιση του γηπέδου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.551, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την αναγκαιότητα κατασκευής δρόμου που να συνδέει τις δύο κοινότητες, αφού ο υφιστάμενος δρόμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και παράλληλα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων.

  Νοουμένου ότι η κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού θα είναι ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου και

  2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του δρόμου αυτού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.552, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος για μείωση του ποσοστού της συνεισφοράς της κοινότητας Κάτω Πλατρών σε αναπτυξιακά έργα. Νοουμένου ότι η κατασκευή αναπτυξιακών έργων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κοινότητας και έχοντας υπόψη τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα και, αν ναι, πότε θα γίνει αυτό

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.553, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι κρατικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις παιδιών των οποίων οι μητέρες είναι υπό απέλαση και βρίσκονται προσωρινά στα κρατητήρια της Μεννόγειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.554, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην ευθυγράμμιση της λεωφόρου Λυμπιών παρά τη Βιοτεχνική Ζώνη Αλάμπρας, κοντά στην υπόγεια διάβαση, από όπου περνά ο πιο πάνω δρόμος (κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας). Για το σκοπό αυτό έχει απαλλοτριωθεί γη εδώ και μερικά χρόνια.

  Υπενθυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί δύο θανατηφόρα δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους νέα παιδιά. Περαιτέρω καθυστέρηση είναι πιθανό να οδηγήσει και σε άλλες απώλειες ζωών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.555, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να παραδώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις εισηγήσεις που διατυπώνονται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.556, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της απάντησης του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.412, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι η απάντηση δεν είναι διαφωτιστική ως προς τα ερωτήματα που θέσαμε. Εκκρεμεί το ερώτημα κατά πόσο έχουν απολυθεί και στη συνέχεια επαναπροσληφθεί άτομα, πράγμα που για να γίνει εφικτό, απολύθηκαν συνάδελφοί τους, οι οποίοι, στη βάση των κριτηρίων που έθεσαν οι Κυπριακές Αερογραμμές, κρίθηκε αρχικά ότι θα έπρεπε να παραμείνουν στην εταιρεία.

  Αναφέρονται ως κριτήριο ανθρωπιστικοί λόγοι. Και ερωτώ: Ποιοι είναι αυτοί οι ανθρωπιστικοί λόγοι, στη βάση των οποίων έχουν απολυθεί μονογονιοί και οικογενειάρχες με δεκαπενταετή υπηρεσία, προκειμένου να επαναπροσληφθούν άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και με δύο ή τρία χρόνια υπηρεσίας στις Κυπριακές Αερογραμμές; Ως εκ τούτου, θα ήθελα να διευκρινιστεί ποια έννοια δίνεται από τις Κυπριακές Αερογραμμές στον όρο “ανθρωπιστική προσέγγιση”.

  Θα θέλαμε ακόμη να γνωρίζουμε αν στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού υπήρχαν αξιολογήσεις από τους ανωτέρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αφού, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από τις Κυπριακές Αερογραμμές σε σχέση με την επιλογή των πλεοναζόντων υπαλλήλων, το 80% αφορά στην αποδοτικότητα, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις ατομικές αξιολογήσεις.

  Τέλος, ενώ αρχικά απολύθηκε αριθμός αεροσυνοδών, στη συνέχεια κάποιοι/κάποιες επαναπροσλήφθηκαν και μετατέθηκαν στο Τμήμα Μισθοδοσίας. Για να γίνει εφικτή αυτή η επανατοποθέτηση, απολύθηκε προσωπικό που υπηρετούσε στο συγκεκριμένο τμήμα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε εξηγήσεις από το συμβούλιο της εταιρείας, στη βάση ποιας αρχής απολύει εκπαιδευμένο για συγκεκριμένα καθήκοντα προσωπικό από ένα τμήμα και το αντικαθιστά με προσωπικό που υπηρετούσε σε άλλο τμήμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.557, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που αναμένεται να αντλήσει η Κύπρος από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε για τα ποσά ανά κατηγορία (άσυλο, μετανάστευση και ένταξη) που δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και για το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.558, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι σήμερα οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επισκέπτονταν την Κωνσταντινούπολη έπαιρναν βίζα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Το σύστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, θα αλλάξει από τις 10 Απριλίου και η εξασφάλιση της βίζας θα γίνεται μέσω διαδικτύου ή μέσω των πρεσβειών της Τουρκίας. Στο διαδίκτυο οι επιλογές που δίνονται κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για εξασφάλιση βίζας περιλαμβάνουν μεταξύ των χωρών επιλογής την Κύπρο, χαρακτηρίζοντάς την ως “Greek Cypriot Administration of Southern”. Οι διευθετήσεις αυτές προέκυψαν μετά την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη, όταν έδωσε τη συγκατάθεσή της, το ζήτημα της αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις αρχές της Τουρκίας. Σημειώνεται ότι στον πίνακα πληροφοριών του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιαζόταν με τη σημαία της Κύπρου. Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα διαβήματα του υπουργείου του αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, καθώς και αν έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε καταγγελία εναντίον της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να σταματήσει αμέσως αυτή η κατάσταση.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.559, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από απάντηση του τέως Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.055 αναφορικά με το κατά χάριν μηνιαίο επίδομα που παραχωρούνταν στους χαμηλοσυνταξιούχους που προέρχονταν από τον καλλιτεχνικό χώρο, πληροφορήθηκα ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη διεύρυνση των κριτηρίων με τρόπο που να καθίστανται δικαιούχοι μόνο άτομα που δυσπραγούν και έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει στον πολιτισμό. Όπως αναφερόταν στην απάντηση του τέως υπουργού, το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από την απόφασή του στις 3 Οκτωβρίου 2013 έχει ορίσει υπουργική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με σκοπό να εξετάσει τη σκοπιμότητα του υφιστάμενου σχεδίου και να ετοιμάσει πρόταση για τη λήψη οριστικών αποφάσεων επί του θέματος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί αναφορικά με το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.560, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Πέτρου Πετρίδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.296 αναφορικά με τα αυξημένα περιστατικά καρκίνου που εμφανίζονται στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό, εξαιτίας, όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, του εργοστασίου κατασκευής φαρμάκων “Medochemie”, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας και συγκεκριμένα η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας θα διερευνούσε τον αριθμό των περιστατικών καρκίνου που παρατηρήθηκαν στην περιοχή. Ως εκ τούτου, θα διαπιστωνόταν αν όντως υπάρχει αύξηση των περιστατικών, βάσει των στοιχείων του Αρχείου Καρκίνου Κύπρου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχει διερευνήσει αν υπάρχουν όντως αυξημένα περιστατικά καρκίνου στην περιοχή. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων της περιοχής Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.561, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη σε ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.010.03.147 αναφορικά με την ετοιμασία σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση του υγραερίου ως καυσίμου για την κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ετοίμασε διάταγμα του υπουργού με το οποίο καθορίζονται οι προδιαγραφές του υγραερίου κίνησης με βάση το σχετικό πρότυπο ΕΝ 589:2012. Το διάταγμα, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, θα τεθεί σε διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα τμήματα και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εμπορία υγραερίου. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, η άδεια λειτουργίας για τα πρατήρια που θα προμηθεύουν υγραέριο θα ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2012», το οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, θα κατατεθεί, όταν ετοιμαστεί το τροποποιητικό νομοσχέδιο με το οποίο θα καταργούνται οι πρόνοιες των περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμων του 1968 έως το 1999, που ρυθμίζουν σήμερα την αδειοδότηση της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για το διάταγμα και κατά πόσο έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το θέμα της άδειας λειτουργίας για τα πρατήρια που θα προμηθεύουν το υγραέριο και το νομοσχέδιο που καταργεί τις πρόνοιες των περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμων του 1968 έως το 1999.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.562, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.104 αναφορικά με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποζημίωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων των οποίων οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2013, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ετοίμασε και εφαρμόζει το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές. Στην απάντησή του ο υπουργός αναφέρει ότι το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στην ικανοποίηση ορισμένων κριτηρίων τοπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η παραχώρηση στη συνέχεια ατομικών ενισχύσεων στους επηρεασθέντες αγρότες. Το σχέδιο, σύμφωνα πάντα με την απάντηση, έχει ήδη εφαρμοστεί για την πυρκαγιά στην περιοχή Σαϊττά και την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκλας, Οράς και Ακαπνούς, που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, το σχέδιο θα εφαρμοστεί για την πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Θεοδώρου, Σκαρίνου, Χοιροκοιτίας και Τόχνης, που συνέβη στις 19 Ιουνίου 2013.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά των χρημάτων που δόθηκαν στους αγρότες για τις πυρκαγιές στην περιοχή Σαϊττά και στην περιοχή Βίκλας, Οράς και Ακαπνούς. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν δοθεί τα χρήματα για την πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Θεοδώρου, Σκαρίνου, Χοιροκοιτίας και Τόχνης, που συνέβη στις 19 Ιουνίου 2013, και ποιο είναι το ποσό που δόθηκε.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.563, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) έχει υποβάλει εισηγήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορούν την ενίσχυση του ειδικού Ταμείου Λαχείου Πρόνοιας. Σύμφωνα με επιστολή, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2014, που έχει αποσταλεί στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μου έχει κοινοποιηθεί, η ΚΥΣΟΑ θεωρεί ότι το ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας είναι μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες, που συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους. Όπως πληροφορήθηκα από την εν λόγω επιστολή, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θα υποβάλει τροποποιητικό νομοσχέδιο και σχέδιο κανονισμών για κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου και των σχετικών περί Λαχείου Πρόνοιας Κανονισμών. Παράλληλα, ενημερώθηκα ότι για το έτος 2014 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχει καταρτίσει προϋπολογισμό για το ειδικό Ταμείο Λαχείου Πρόνοιας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει η πληροφόρηση που είχα από την ΚΥΣΟΑ, ότι δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτίθεται να προωθήσει τροποποιητικό νομοσχέδιο και κανονισμούς για κατάργηση του περί Λαχείου Πρόνοιας Νόμου και των σχετικών κανονισμών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε κατάρτιση του προϋπολογισμού του εν λόγω ταμείου και κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.564, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

  «Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έγινα κοινωνός αιτήματος για αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου Γλαύκος Κληρίδης, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμο.

  Νοουμένου ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έχει υποβάλει ήδη σχετική πρόταση στον ΚΟΑ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μελέτη και αξιολόγηση της πρότασης της κοινότητας, έτσι ώστε το Αθλητικό Κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης” να αξιοποιηθεί προς όφελος του τόπου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.565, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αναμένει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) να ανταποκριθούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες-μισθωτοί στο αίτημά του όπως ο κάθε φορολογούμενος υπολογίζει από μόνος του κατά πόσο έχει να δίνει ή να παίρνει από το ΤΕΠ. Σύμφωνα με τις νέες δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού που έχουν αποσταλεί από το ΤΕΠ, για να γίνει δεκτή η αίτηση, πρέπει να γίνει αυτός ο υπολογισμός.

  Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα ακόλουθα:

  1. Πώς οι πολίτες έχουν τη εμπειρογνωμοσύνη, για να συμπληρώσουν μια τέτοια αίτηση και να προχωρήσουν σε υπολογισμούς;

  2. Τι θα συμβεί, σε περίπτωση που αυτοί οι υπολογισμοί είναι λανθασμένοι; Θα επιβαρύνονται με πρόστιμο;

  3. Τι θα συμβεί, σε περίπτωση που πολίτης ταχυδρομήσει τη δήλωση, χωρίς να συμπληρώσει το συγκεκριμένο εδάφιο και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον πολίτη;

  4. Τι ενημέρωση έχει προηγηθεί, για να απαιτηθεί από τον πολίτη κάτι τέτοιο;

  5. Δεν υποχρεώνονται με αυτό τον τρόπο οι πολίτες να προσφεύγουν σε εγκεκριμένους λογιστές, γεγονός που σημαίνει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.566, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη κατά τις τελευταίες μονιμοποιήσεις έκτακτων και συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε και με ποιο τρόπο έγινε η κατανομή των θέσεων σε κάθε ειδικότητα;

  Επίσης, παρακαλείται να ενημερώσει κατά πόσο υπήρξε διαφάνεια στην όλη διαδικασία των μονιμοποιήσεων τόσο σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τη βαρύτητά τους όσο και στον αριθμό των θέσεων που δόθηκαν σε κάθε ειδικότητα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.567, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ζητήματα, που αφορούν τα δημόσια και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία:

  1. Εφαρμόζεται ενιαία το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σε όλα τα δημόσια και τα κοινοτικά νηπιαγωγεία;

  2. Γιατί στα κοινοτικά νηπιαγωγεία δε χορηγείται δωρεάν πρόγευμα σε άπορα παιδιά, όπως συμβαίνει στα δημόσια νηπιαγωγεία; Υπάρχει πρόθεση για επέκταση του θεσμού κατά τη νέα σχολική χρονιά, ώστε να καλύψει τα κοινοτικά νηπιαγωγεία, για να εξαλειφθεί αυτή η δυσμενής διάκριση σε βάρος των άπορων παιδιών που φοιτούν σε κοινοτικά νηπιαγωγεία και τα οποία συν τοις άλλοις υποχρεώνονται να καταβάλλουν αυξημένα τέλη;

  3. Γιατί σε αντίθεση με όλες τις άλλες ομοσπονδίες συνδέσμων γονέων (δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης) οι ομοσπονδίες συνδέσμων γονέων προδημοτικής δε λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση; Προτίθεται η κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015 να συμπεριλάβει κονδύλι και για αυτές τις ομοσπονδίες, ώστε να αρθεί η αδικία σε βάρος τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.568, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι από τα είκοσι τρία έργα που έχουν προκριθεί στο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παραγωγή φθηνού ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν αδειοδοτηθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου μόνο τα δεκαεπτά έργα. Όπως πληροφορήθηκα, για κανένα από αυτά τα δεκαεπτά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί η αναγκαία τεχνικοοικονομική προετοιμασία και η διαδικασία για τη λήψη των αναγκαίων αδειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για τα υπόλοιπα έξι έργα απαιτείται να κατατεθούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου πρόσθετα δικαιολογητικά, ώστε να αδειοδοτηθούν.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου έχει προχωρήσει με την αδειοδότηση των υπόλοιπων έξι έργων και πότε αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα πιο πάνω φωτοβολταϊκά πάρκα για παραγωγή οικολογικού ηλεκτρισμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.569, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Πάγιο αίτημα των κατοίκων σχεδόν ολόκληρης της ορεινής περιοχής Τροόδους είναι η δημιουργία αυτοκινητόδρομου που να ενώνει τη Λεμεσό με τις ορεινές κοινότητες του Τροόδους. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα του Αμιάντου μού ετέθη το ζήτημα της καθυστέρησης της εκτέλεσης του έργου αυτού.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου Σαϊττά-Λεμεσού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.570, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η παραχώρηση πετρελαίου στους εγκλωβισμένους γεωργούς μας και κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα αύξησης της ποσότητάς του, ώστε να καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.571, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο νέο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία να βοηθούν τη μετατροπή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων σε επισκέψιμα αγροκτήματα.

  Θεωρώ ότι τα εν λόγω μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος, καθώς και στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.572, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και οι προδιαγραφές του αποχετευτικού έργου Κοκκινοχωρίων, το οποίο υλοποιείται στην κοινότητα Φρεννάρους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.573, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σε αστικές περιοχές υπάρχουν περιορισμοί στη διακίνηση σκύλων, όπως για παράδειγμα σε πεζοδρόμους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.574, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.588, αναφορικά με την επιδιόρθωση των ρωγμών που προκάλεσε η διάβρωση στην Καμάρα του Κόρακα, που βρίσκεται στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Κάβο Γκρέκο, πληροφορήθηκα ότι για την προστασία του γεωμορφώματος της Καμάρας του Κόρακα και την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των ρωγμών που δημιουργήθηκαν είχε συσταθεί επιτροπή και είχε αποφασιστεί η ετοιμασία μελέτης από ιδιώτη μελετητή, η οποία θα περιλάμβανε προτεινόμενες λύσεις, προδιαγραφές και κοστολόγηση των επιδιορθωτικών εργασιών για στήριξη του γεωμορφώματος. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του τέως υπουργού, η προσφορά είχε ήδη προκηρυχθεί και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης η επιτροπή θα αποφάσιζε αν θα προχωρούσε η υλοποίηση του έργου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από τον ιδιώτη μελετητή για την επιδιόρθωση της Καμάρας του Κόρακα, αν η επιτροπή έχει αποφασίσει να προχωρήσει με την υλοποίηση του έργου και πότε αναμένεται αυτό να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.575, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τους λόγους που καθορίζεται διαφορετικό ύψος ενοικίου για κάθε βιομηχανική περιοχή, με τους βιομηχάνους ορισμένων βιομηχανικών περιοχών να τίθενται έτσι σε άνιση θέση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κριτήρια, παρακαλώ όπως μας αποσταλούν, καθώς και να μας αποσταλεί κατάλογος στον οποίο να φαίνεται το ύψος των ενοικίων ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε βιομηχανική περιοχή

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.576, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχουν αποσταλεί φάρμακα για τα ζώα κατά της ασθένειας της εντεροτοξιναιμίας στους δικαιούχους στα κατεχόμενα, καθώς και, αν θα σταλούν, πότε αυτό υπολογίζεται να γίνει

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.577, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος προνοεί την έκδοση πιστοποιητικών υγείας του προσωπικού παραγωγής, το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Η νομοθεσία όμως επιβάλλει το εν λόγω πιστοποιητικό να υπογράφεται από τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του δημόσιου τομέα, έστω και αν το πιστοποιητικό εκδόθηκε από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, η έκδοση του πιστοποιητικού από τον ιδιωτικό τομέα είναι χαμηλότερου κόστους από αυτήν του δημόσιου (επισυνάπτεται σχετική επιστολή).

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό, όταν αυτό εκδίδεται και επιβεβαιώνεται από τον ιδιωτικό τομέα, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού και την ομαλότερη επίλυση τέτοιων πρακτικών θεμάτων ρουτίνας.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.578, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τη μετακίνηση προσωπικού από το Τμήμα Αναδασμού στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που έγινε, για να βοηθήσει στην επανεκτίμηση περιουσιών, και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.579, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Θεμιστοκλέους

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με το ζήτημα της με καθοιοδήποτε τρόπο οικονομικής βοήθειας προς Τουρκοκυπρίους μαθητές και φοιτητές που φοιτούν σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές, σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, τεχνική σχολή, ανώτερη ιδιωτική ή δημόσια σχολή και σε οποιοδήποτε κολέγιο ή πανεπιστήμιο, ιδιωτικό ή δημόσιο.

  Πιο συγκεκριμένα, παρακαλείται όπως η απάντηση, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που θα κατατεθούν απαντούν στα κάτωθι ερωτήματα:

  1. Από πότε άρχισε να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και ποιες ήταν οι αρμόδιες αρχές που έλαβαν τη σχετική απόφαση;

  2. Σε τι αποσκοπούσε η συγκεκριμένη πολιτική;

  3. Πόσα κόστισε στη Δημοκρατία η πολιτική αυτή από τότε που εφαρμόστηκε;

  4. Πόσα κόστισε αυτή η πολιτική κατά τα έτη 2007-2013;

  5. Πόσοι Τουρκοκύπριοι μαθητές και φοιτητές έτυχαν και τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας;

  6. Πόσοι από αυτούς διαμένουν στα κατεχόμενα και πόσοι στις ελεύθερες περιοχές;

  Παρακαλείται επίσης όπως κατατεθούν στη Βουλή πίνακας με το σύνολο των δαπανών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για τα τελευταία πέντε χρόνια και όλες οι σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.580, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Εκδίδονται διατάγματα κράτησης και απέλασης Συρίων υπηκόων σύμφωνα με τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο;

  2. Πόσα διατάγματα κράτησης και απέλασης Συρίων υπηκόων έχουν εκδοθεί κατά τον τελευταίο χρόνο;

  3. Πόσοι Σύριοι υπήκοοι έχουν απελαθεί τον τελευταίο χρόνο και σε ποιες χώρες έχουν σταλεί;

  4. Πόσοι Σύριοι υπήκοοι κρατούνται σήμερα για σκοπούς απέλασης και πόσο είναι το συνολικό χρονικό διάστημα κράτησής τους;

  5. Η έκδοση διαταγμάτων κράτησης και απέλασης έναντι Συρίων υπηκόων είναι συμβατή με τις σχετικές προβλέψεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων, αλλά και την αρχή της μη επαναπροώθησης, που περιλαμβάνεται στον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.581, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενεί η Κύπρος και τις χώρες προέλευσής τους.

  2. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

  3. Τον προϋπολογισμό που έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία και φιλοξενία αυτών των παιδιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.582, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.594, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2009, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την έκθεση για τη Στρατηγική Αντιμετώπισης του Kαρκίνου στην Κύπρο ως βάση για έναρξη υλοποίησης της πρώτης οργανωμένης απάντησης της πολιτείας για την ορθολογική αντιμετώπιση του καρκίνου στην Κύπρο. Παράλληλα, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να προβεί στην υλοποίηση της στρατηγικής όπως περιγράφεται στην πιο πάνω έκθεση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση της Στρατηγικής Αντιμετώπισης του Καρκίνου στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.583, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από πολίτες σχετικά με τη συνήθεια πολλών ιδιωτών επαγγελματιών, π.χ. γιατρών, δικηγόρων, να μην εκδίδουν αποδείξεις εισπράξεως για προσφερόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ιδιωτών επαγγελματιών δεν εκδίδει οποιαδήποτε μορφή απόδειξης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει τις πιο πάνω καταγγελίες και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο που παρατηρείται με τη μη έκδοση εισπράξεων από ιδιώτες επαγγελματίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.584, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξετάζει αυτή τη στιγμή τις παραληφθείσες αιτήσεις για καταβολή διάφορων συντάξεων με καθυστέρηση αρκετών μηνών. Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ενημερώνει το κοινό ότι εξετάζονται τώρα οι παραληφθείσες αιτήσεις για άτομα που δικαιούνται καταβολή συντάξεως γήρατος με ημερομηνία κατάθεσης τον Αύγουστο του 2013, αιτήσεις για κοινωνική σύνταξη που παραλήφθηκαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2013, αιτήσεις για σύνταξη χηρείας που παραλήφθηκαν τον Οκτώβριο του 2013 και αιτήσεις για επιδόματα ορφάνιας που παραλήφθηκαν το Νοέμβριο του 2013. Όσον αφορά δε το επίδομα κηδείας, εξετάζονται παραληφθείσες αιτήσεις του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2013.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει τόση μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, ειδικά εφόσον το σύστημα είναι πλήρως μηχανογραφημένο, και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να αρθεί άμεσα η αδικαιολόγητη, κατά την άποψή μου, αυτή καθυστέρηση

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.585, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου σε περιοχή προστασίας της φύσης στα όρια των κοινοτήτων Δένειας και Κοκκινοτριμιθιάς, διαπίστωσα ότι η περιοχή έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο σκουπιδότοπο. Όπως παρατήρησα, πρόκειται για απόβλητα από τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπάρχουν και υλικά κατεδάφισης (μπάζα), σκουπίδια από οικίες, πλαστικά κ.ο.κ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια ποώδη βλάστηση και έχει πανοραμική θέα στον κάμπο της δυτικής Μεσαορίας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να καθαριστεί η περιοχή, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται κάτω από ευρωπαϊκό καθεστώς προστασίας της φύσης

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.586, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Πόσα καταφύγια κακοποιημένων γυναικών λειτουργούν στην Κύπρο;

  2. Πόσες γυναίκες μπορούν να φιλοξενηθούν συνολικά στα καταφύγια;

  3. Η λειτουργία των καταφυγίων αυτών καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν για τη φιλοξενία και προστασία ανθρώπων που έχουν τέτοιες ανάγκες;

  4. Ποιο είναι το ύψος των κρατικών χορηγιών που παραχωρούνται στις μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη λειτουργία των καταφυγίων σε αντιστοιχία με τις πραγματικές δαπάνες που απαιτούνται

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.587, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο φωτισμός στο αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου παραμένει αναμμένος εδώ και αρκετούς μήνες από τις 4.00 το απόγευμα μέχρι και τις 9.30 το πρωί και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εν λόγω παράλειψη

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.588, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι απόρρητη.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.589, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 10 Μαρτίου 2014 εταιρεία λατόμησης τοποθέτησε δυναμίτες και ανατίναξε την οροφή των σπηλαίων στο φαράγγι “Γρανάζι” στην περιοχή του χωριού Ανδρολύκου στην Πάφο. Λίγες μέρες μετά επιχείρησε να συνεχίσει τη λατόμηση στην άλλη πλευρά του φαραγγιού, όπου υπάρχουν αξιόλογα γεωμορφώματα και σπηλιές. Τρύπησε τις σπηλιές με δυναμίτες, βγάζοντας ογκόλιθους. Ισχυρίστηκε ότι θα κατασκευάσει δρόμο. Μετά από καταγγελίες του κοινοτάρχη και των Οικολόγων επενέβησαν οι αρχές και σταμάτησαν την παράνομη λατόμηση, μέχρις ότου το Κτηματολόγιο καθορίσει τα όρια για άσκηση του δικαιώματος λατόμησης.

  Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην περίπτωση της Ανδρολύκου, αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις της οριοθέτησης των λατομείων γίνεται η χωροθέτηση του λατομείου με σταθερά και αμετακίνητα ορόσημα, για να είναι σαφή τα όρια λατόμησης και να μην παραβιάζονται με τόση ευκολία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.590, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Κυπερούντας αναφορικά με την επαναφορά του επιδόματος σανατορίου για τους 35 νοσηλευτές του νοσοκομείου Κυπερούντας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Κυπερούντας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.591, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων στην εντός των τειχών πόλη της Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα, παρακαλείται να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1. Πώς αντιμετωπίστηκαν τα περιουσιακά δικαιώματα ατόμων που εκδιώχτηκαν την περίοδο πριν από την τουρκική εισβολή, με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες των περιουσιών εντός των τειχών είχαν εκδιωχθεί πριν από την ανεξαρτησία της Κύπρου;

  2. Ποιο καθεστώς ίσχυε στη συνέχεια και πώς το έχει διαχειριστεί νομικά η Δημοκρατία; Ηγέρθη ποτέ το θέμα και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις κατηγορίες των εν λόγω περιουσιών και τους αριθμούς σε κάθε κατηγορία;

                       3. Επειδή γίνεται η διεκδίκηση από πλευράς των ιδιοκτητών ή των απογόνων τους, έχετε στοιχεία κατά πόσο ηγέρθη σχετικό αίτημα στην “επιτροπή                     αποζημιώσεων” του ψευδοκράτους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.592, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση της λέσχης ενηλίκων εντός των ορίων του δήμου Δερύνειας, ενός έργου συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το δήμο Δερύνειας, καθώς και πότε υπολογίζεται να διεκπεραιωθεί το εν λόγω έργο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.593, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του περιφερειακού κολυμβητηρίου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, καθώς και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το έργο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.594, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει ως προς τις διαδικασίες πώλησης της χρονοθυρίδας των Κυπριακών Αερογραμμών στο αεροδρόμιο “Heathrow” της Μεγάλης Βρετανίας. Παρακαλούμε επίσης όπως η γραπτή συμφωνία για την πώληση της χρονοθυρίδας μεταξύ Middle East Air και Κυπριακών Αερογραμμών κατατεθεί άμεσα στο κοινοβούλιο και απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός για την πώληση της χρονοθυρίδας;

  2. Ποιος ο αριθμός των ενδιαφερομένων που επέδειξαν ενδιαφέρον; Να κατατεθούν οι προσφορές.

  3. Πώς δικαιολογείται η χαμηλή τιμή πώλησης της χρονοθυρίδας στα €6,3 εκατομ. σε σχέση με προηγούμενη πώληση στη Virgin Atlantic χρονοθυρίδας η οποία κοστολογήθηκε 3,5 φορές περισσότερο από το ποσό που καταβλήθηκε από την Middle East Air;

  4. Ποιοι μετείχαν στις διαπραγματεύσεις;

  5. Υπήρξε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο; Η απόφαση ήταν ομόφωνη;

  6. Υπάρχει πρόθεση πώλησης της τελευταίας χρονοθυρίδας των Κυπριακών Αερογραμμών που απέμεινε στο Heathrow του Λονδίνου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.595, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Νουρή

  «Αναφορικά με την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με τη διαφοροποίηση της αρχικής απόφασης, που καθιστά από υποχρεωτική σε προαιρετική την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου, επηρεάζεται η αξιοπιστία του υπό δημιουργία εθνικού μητρώου αναπήρων, αλλά και η ισότιμη αντιμετώπιση των μελών του μητρώου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.596, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι δήμοι και κοινότητες τυγχάνουν αντισταθμιστικών μέτρων, γιατί στα όρια τους λειτουργούν διεθνή αεροδρόμια. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Περβολιών, μου υποδείχθηκε ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών δεν αφορούν μόνο όσους δήμους και κοινότητες φιλοξενούν στα όρια τους αεροδρόμια, αλλά και κοινότητες και δήμους που βρίσκονται κάτω από αεροδιαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης των αεροδρομίων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη για τους δήμους και τις κοινότητες που φιλοξενούν τα διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου, ποια είναι αυτά τα οφέλη και αν μπορούν να επωφελούνται και άλλες κοινότητες που επηρεάζονται από τη λειτουργία των αεροδρομίων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.597, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή του Συνδέσμου Γονέων των Κρατικών Παιδοκομικών Σταθμών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, που μου κοινοποιήθηκε, πληροφορήθηκα για τις ανησυχίες του συνδέσμου αναφορικά με πιθανό κλείσιμο κάποιων παιδοκομικών σταθμών και γηροκομείων που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες σχετικά με κλείσιμο παιδοκομικών σταθμών και γηροκομείων, ποιοι είναι οι λόγοι που το υπουργείο εξετάζει το κλείσιμο τους, αν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις και ποιοι σταθμοί και γηροκομεία έχει αποφασιστεί όπως κλείσουν

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.598, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του δημάρχου Αγίας Νάπας, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, η οποία κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με το σοβαρό πρόβλημα ηχορύπανσης εξαιτίας των κέντρων αναψυχής, γεγονός που μειώνει την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Αίτημα του δήμου Αγίας Νάπας είναι όπως δοθεί άμεση προτεραιότητα στην οριστική νομοθετική ρύθμιση του θέματος για άμεση και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Όπως έχω πληροφορηθεί από την εν λόγω επιστολή, το θέμα θα εξεταστεί σε επίπεδο υπουργικής επιτροπής, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν, για να απαμβλυνθεί το πρόβλημα της ηχορύπανσης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από την εν λόγω υπουργική επιτροπή αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, καθώς επίσης και αν προωθείται οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του προβλήματος της ηχορύπανσης που προκαλείται από τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.599, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, που κοινοποιήθηκε στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών πληροφορήθηκα για τις ανησυχίες του συλλόγου αναφορικά με τις οικοδομές που έχουν σχεδιαστεί και ανεγερθεί πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε αντισεισμικού κανονισμού. Όπως αναφέρει στην επιστολή ο πρόεδρος του συλλόγου, η ανησυχία είναι εντονότερη στις περιπτώσεις που στις οικοδομές αυτές γίνονται προσθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μειώνουν ακόμη περισσότερο την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν σε ένα σεισμό. Προβληματισμός υπάρχει και για τις οικοδομές που τροποποιούνται ή αλλάζουν χρήση χωρίς να γίνεται ο ανάλογος έλεγχος στατικής επάρκειας. Στην επιστολή του ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου αναφέρει μια σειρά από μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: “1. Έλεγχος του επιπέδου αντισεισμικής προστασίας όλων των οικοδομών δημόσιας χρήσης που έχουν ανεγερθεί πριν την εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού. 2. Εκστρατεία επιθεώρησης παλαιών οικοδομών, οπτικός έλεγχος και εντοπισμός ευάλωτων σε σεισμό κατασκευών. 3. Νομοθετική ρύθμιση και καθορισμός διαδικασιών για υποχρεωτικό περιοδικό έλεγχο όλων των κτιρίων δημόσιων και ιδιωτικών. 4. Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές.”

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων και άλλων που προτείνει ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.600, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με δημοσίευμα, εδώ και πέντε μήνες λειτουργεί στο μικτό χωριό Πύλα, υπό τη μορφή ίντερνετ καφέ, το πρώτο δικοινοτικό καζίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τουρκοκύπριος ιδιοκτήτης είναι γνωστός επιχειρηματίας της Αμμοχώστου και έχει συνεργαστεί ξανά με Ελληνοκύπριο στο παρελθόν, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε αυτό είναι Ελληνοκύπριοι.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη λειτουργία του πιο πάνω δικοινοτικού καζίνο και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για το θέμα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.601, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναθεώρηση του κοινοτικού κανονισμού για τη βιολογική γεωργία, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των παραγωγών, την αντιμετώπιση των αδυναμιών του συστήματος και τη διευκόλυνση των αγροτών, ώστε να στραφούν σε βιολογικά προϊόντα. Την τελευταία δεκαετία το μέγεθος της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τετραπλασιαστεί και ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναθεωρήσει τους σχετικούς κανόνες, ώστε ο κλάδος να μπορέσει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον της παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους γεωργούς, τους παραγωγούς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για την αύξηση της αγοράς βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε σχέση με το σχέδιο δράσης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.602, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με περιπτώσεις κλοπής της ταυτότητας ατόμων, τα οποία στη συνέχεια καλούνται να πληρώσουν το αντίτιμο των 40 για επανέκδοσή της. Θεωρώ ότι στις περιπτώσεις όπου γίνεται καταγγελία και κατάθεση στην αστυνομία και αποδεικνύεται ότι όντως η απώλεια της ταυτότητας οφείλεται σε κλοπή δε θα έπρεπε να καλούνται οι πολίτες να πληρώνουν το αντίτιμο των €40.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπρόσωπων αν προτίθεται να δώσει οδηγίες στα αρμόδια τμήματα για αλλαγή των διαδικασιών, έτσι ώστε να μην καλούνται πολίτες των οποίων η ταυτότητα έχει κλαπεί να καταβάλουν το αντίτιμο των €40.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.603, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 προνοείται ποσό ύψους 140.000 για την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το έργο της μετατροπής της κοινότητας Λέμπας στην Πάφο σε “πολιτιστικό χωριό της Κύπρου”. Σημειώνεται ότι το έργο αποτελεί κοινό όραμα των αείμνηστων Στας Παράσχου και Άκη Κλεάνθους και εξαγγέλθηκε σε κοινή τους δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 11 Ιανουαρίου 2006. Έχουν περάσει οκτώ χρόνια και δεν έχει προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέσα στους επόμενους λίγους μήνες του 2014 θα προχωρήσει το αρμόδιο υπουργείο στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στην κατακύρωση της μελέτης του έργου, ώστε να δαπανηθεί το προβλεπόμενο κονδύλι για το έργο για το οποίο προορίζεται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.604, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντηση, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2014, της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.386 αναφορικά με τα ποσά της συνολικής χορηγίας που θα λάβει το Ίδρυμα Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία “Άγιος Στέφανος” για τα έτη 2013 και 2014 πληροφορήθηκα για τη χορηγία που έλαβε το ίδρυμα για τα έτη 2012 και 2013.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό της συνολικής χορηγίας που θα λάβει το Ίδρυμα Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία “Άγιος Στέφανος” για το έτος 2014.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.605, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για το αίτημά της όπως οι εκπαιδευτικοί στα νηπιαγωγεία παραμένουν στο ίδιο σχολείο για περίοδο τεσσάρων ετών, ενώ, σε περίπτωση που χρειάζεται το προσωπικό να μετατεθεί, να παραμένει πάντα ένα άτομο, για να μπορεί να ενημερώνει το νέο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.606, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για την ύπαρξη μόνο δύο επιθεωρητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων σε όλη την Κύπρο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση πρόσληψη επιθεωρητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.607, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν νηπιαγωγεία σε θέματα εκπαίδευσης και υγείας. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορήθηκα, υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία δε διαθέτουν αμμοδόχο στην αυλή τους, ενώ κάποια διαθέτουν, αλλά είναι εκτός προδιαγραφών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα σε θέματα υγείας και εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν ορισμένα νηπιαγωγεία στην ελεύθερη Κύπρο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.608, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για το θέμα που προκύπτει αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των κοινοτικών νηπιαγωγείων. Αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων είναι όπως όλα τα κοινοτικά νηπιαγωγεία κλείνουν στις 2.45 μ.μ.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.609, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για το αίτημά της όπως τα κοινοτικά νηπιαγωγεία παραμένουν ανοιχτά το μήνα Ιούλιο χωρίς την καταβολή επιπλέον μισθού στους εργαζομένους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.610, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα για τις ιατρικές εξετάσεις (οφθαλμολογικές και ακουολογικές εξετάσεις, εξετάσεις για το σπόνδυλο και εξετάσεις για το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας) που γίνονται σε μαθητές που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία. Εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων είναι όπως οι εξετάσεις αυτές γίνονται στην προδημοτική ηλικία, ώστε να προλαμβάνεται η εξέλιξη αυτών των παθήσεων και να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με την υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.611, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι ξενοδόχοι πιέζουν τις καμαριέρες να εργάζονται στα όρια των αντοχών τους, αφού απαιτούν στη διάρκεια ενός κανονικού οκταώρου να τακτοποιήσουν και να ετοιμάσουν μεγάλο αριθμό δωματίων. Πολλές καμαριέρες υποχρεώνονται να καθαρίζουν και να τακτοποιούν μέχρι και είκοσι έξι δωμάτια την ημέρα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα υποβάθμισης της παρεχόμενης υπηρεσίας ή να αναγκάζονται να εργάζονται στα όρια των αντοχών τους.

  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να μας πληροφορήσουν αν εξετάζουν το ενδεχόμενο θεσμοθέτησης μέγιστων ορίων στον όγκο της εργασίας των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, όπως π.χ. καμαριέρες, καθώς και αν υπάρχουν έρευνες που αφορούν τη θνησιμότητα και το επίπεδο υγείας στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.612, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η πλειοψηφία των υποστατικών της Βιομηχανικής Περιοχής Εργατών, τα οποία ανεγέρθηκαν αποκλειστικά για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, έχουν μετατραπεί λόγω και της διαφοροποίησης της κυπριακής οικονομίας σε αποθήκες για φύλαξη εισηγμένων προϊόντων από το εξωτερικό. Αυτό φαίνεται οξύμωρο, γιατί οι βιομηχανικές περιοχές δημιουργηθήκαν, για να ενισχυθεί η κυπριακή βιομηχανική παραγωγή και όχι οι εισαγωγές προϊόντων που ανταγωνίζονται τα κυπριακά βιομηχανικά προϊόντα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως μεγάλος αριθμός βιομηχανικών υποστατικών στη Βιομηχανική Περιοχή Εργατών έχει μετατραπεί σε αποθήκες φύλαξης εισηγμένων βιομηχανικών προϊόντων και τι σκέφτεται να κάνει για αυτή την οξύμωρη κατάσταση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.613, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από επιστολή της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2014, πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις ορισμένων νηπιαγωγείων. Για παράδειγμα, στο σχολείο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο συνοικισμό Κόκκινες στη Λάρνακα δεν υπάρχουν παράθυρα με μόνωση και σε ορισμένα νηπιαγωγεία σε προσφυγικούς συνοικισμούς τα παράθυρα δεν έχουν αλλαχθεί από τη δεκαετία του 1970.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων των νηπιαγωγείων που αντιμετωπίζουν προβλήματα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.614, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για τα προβλήματα οικονομικής φύσεως που δημιουργήθηκαν σε οικογένειες μετά την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και τη διαγραφή του εδαφίου (8) του άρθρου 8, που αφορούσε την απαλλαγή των συντάξεων χηρείας από την καταβολή φόρου. Με την τροποποίηση του νόμου αυτού δημιουργήθηκε ανισότητα και αδικία εις βάρος των οικογενειών αυτών, αφού ένα άτομο με παιδιά φορολογείται από τα 19.500, ενώ οικογένειες και με τους δύο γονείς εν ζωή φορολογούνται από τα €39.000.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην τροποποίηση του εν λόγω νόμου, έτσι ώστε να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των οικογενειών αυτών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.615, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Η κοινότητα της Λέμπας στην επαρχία Πάφου σχεδιάζει να προστατεύσει μία πανέμορφη κοιλάδα που βρίσκεται μέσα στα κοινοτικά όρια και να την αναδείξει ως ένα φυσικό πάρκο για αναψυχή και απόλαυση της φύσης. Στο χώρο αυτό υπάρχει μεγάλη ποικιλία δέντρων, όπως αιωνόβιες τρεμιθιές, βαλανιδιές, χαρουπιές και άλλη άγρια χλωρίδα και πανίδα. Στο χώρο υπάρχει και η υπολογιζόμενη ως η μεγαλύτερη σε ηλικία χαρουπιά της Κύπρου, υπολογιζόμενης ηλικίας άνω των οκτακοσίων ετών. Η χαρουπιά αυτή και κάποια άλλα μεγάλα δέντρα έχουν κηρυχθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας μνημεία της φύσης ή είναι προτεινόμενα να κηρυχθούν μνημεία της φύσης.

  Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λέμπας είναι όπως ολόκληρη η κοιλάδα κηρυχθεί σε ζώνη Δα1 και απαγορευτεί κάθε μορφή οικιστικής ανάπτυξης. Επειδή η διαδικασία αυτή μπορεί να καθυστερήσει και επειδή σημειώνονται οι εξελίξεις που πιθανόν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, το κοινοτικό συμβούλιο Λέμπας ζητά όπως κηρυχθεί άμεσα Λευκή Ζώνη ολόκληρη η περιοχή της κοιλάδας.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται άμεσα να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λέμπας για κήρυξη ολόκληρης της περιοχής της κοιλάδας σε Λευκή Ζώνη, ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε αναπτύξεις μέχρι την οριστική ένταξη ολόκληρης της κοιλάδας σε ζώνη προστασίας Δα1.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.616, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για το πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και του “Υπουργού Εξωτερικών” του ψευδοκράτους στην προσπάθεια προσαρμογής των κατεχομένων στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την υπογραφή του πιο πάνω πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, τι περιλαμβάνει το πρωτόκολλο αυτό, ποια είναι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία κατέχουμε την ιδιότητα του πλήρους μέλους, έχει συμφωνήσει σε σχέση με αυτό το πρωτόκολλο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.617, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει σχέδιο διαχείρισης του φράγματος της Σολιάς και ποιες οι προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη λειτουργία του φράγματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.618, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της Σολιάς, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλύπτει το 85%.

  Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία αποτύχει να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, τότε θα κληθεί να πληρώσει αποζημιώσεις και ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα πότε αναμένεται η προκήρυξη προσφορών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.619, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή σχετικά με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου και για τη χρηματοδότηση της οποίας αυτό τυγχάνει από το κράτος. Το ζήτημα που ενδιαφέρει είναι πότε θα σταματήσει να δαπανάται δημόσιο χρήμα για ένα έργο το οποίο έχει ήδη εγκαταλειφθεί.

  Ως γνωστόν, οι διαδικασίες για την ανέγερση του Μεγάρου Πολιτισμού Κύπρου, με την οποία συνδέεται άμεσα η κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία του ιδρύματος, έχουν ματαιωθεί. Κατόπιν τούτου, θα έπρεπε να έχουν τερματιστεί και οι κρατικές δαπάνες που είναι σχετικές με αυτό το σκοπό. Φαίνεται όμως ότι το ίδρυμα αυτό εξακολουθεί να βασίζει τη λειτουργία του στην κρατική επιχορήγηση, ενώ ταυτόχρονα ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει και προχωρά να ερευνήσει σειρά παρατυπιών και πιθανών αδικημάτων.

  Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή για τις κρατικές δαπάνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου, δίνοντας στοιχεία και για την κατανομή αυτών των δαπανών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.620, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο δικαιούχοι για το επερχόμενο σχέδιο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα είναι οι αλλοδαποί και κοινοτικοί κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.621, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κουτσού

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τον αριθμό των δημόσιων υπαλλήλων ανά κλίμακα και βαθμίδα στη δημόσια υπηρεσία, την εκπαιδευτική υπηρεσία και τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς και για τον αριθμό του ωρομίσθιου προσωπικού

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.622, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι διάφορα τμήματα του δημοσίου έχουν πάρει την απόφαση να μην προσλαμβάνουν έκτακτο εποχικό προσωπικό για τη διενέργεια εποχικών εργασιών, αλλά να προχωρούν στην προκήρυξη προσφορών αγοράς υπηρεσιών.

  Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τμήματα και ποιες υπηρεσίες προχωρούν στην προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών για εποχικές εργασίες, ποιες πιστώσεις έχουν παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό στον αντίστοιχο προϋπολογισμό του κάθε τμήματος ή της κάθε υπηρεσίας, καθώς και ποιες εταιρείες έχουν κερδίσει τέτοιες προσφορές κατά τα έτη 2011 μέχρι και 2014 για τέτοιας φύσεως εργασίες, αποστέλλοντας αναλυτικά στοιχεία για κάθε τμήμα ή υπηρεσία, περιλαμβανομένου και του σχετικού ποσού. Παράλληλα, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ενταχθεί στους όρους των συμβολαίων ρήτρες που να ακυρώνουν αυτόματα τέτοιες συμβάσεις, εάν προκύψει θέμα απασχόλησης ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα εργοδότησης στην Κυπριακή Δημοκρατία ή μη απόδοσης των κοινωνικών ασφαλίσεων στους εργαζομένους αυτών των εταιρειών ή μη τήρησης των συλλογικών συμβάσεων που αφορούν το προσωπικό τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.623, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες επαγγελματικές άδειες οδήγησης που αφορούν άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας εξακολουθούν να είναι εν ισχύι

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.624, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι, βάσει απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 16ης Απριλίου 2014 όσον αφορά τις υποθέσεις 637/2010 και 820/2010, πρέπει να ακυρωθούν οι διορισμοί τριάντα τεσσάρων ακολούθων των εξωτερικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να χειριστεί αυτή την εξέλιξη, εφόσον οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν άμεση ισχύ

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.625, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κάποια τμήματα έχουν προχωρήσει στην πρόσληψη των ωρομίσθιων εποχιακών εργατών τους, έχουν όμως απαιτήσει όπως τα άτομα που προσλήφθηκαν υπογράψουν ότι αποδέχονται αποκοπή του μισθού τους κατά 10%. Βάσει του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2011 [Ν. 112(Ι)/2011], όσα άτομα αμείβονται με ποσό ύψους μέχρι και 1.500 το μήνα απαλλάσσονται από οποιαδήποτε έκτακτη αποκοπή μισθού.

  Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει γίνει αυτή η αποκοπή, σε ποιο κονδύλι θα πιστωθούν τα ποσά που έχουν περικοπεί, γιατί έγινε αποκοπή τόσο μεγάλου ποσοστού από το συνολικό μισθό τόσο χαμηλόμισθων υπαλλήλων του δημοσίου και αν είναι νόμιμη η αποκοπή αυτή

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.626, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία για διάπραξη αυτόφωρου αδικήματος βίας σε αθλητικούς χώρους, καθώς και για τη διαδικασία προσαγωγής των συλληφθέντων στο δικαστήριο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.627, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε επιδιορθώσεις στον παλαιό δρόμο Δεκέλειας-Αμμοχώστου, που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και ενέχει κινδύνους για ατυχήματα. Εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση, πότε υπολογίζεται να γίνουν οι εν λόγω επιδιορθώσεις

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.628, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ολοκλήρωση των οδικών έργων στη λεωφόρο 1ης Απριλίου, από τα φώτα τροχαίας μέχρι τον κυκλικό κόμβο, στο δήμο Παραλιμνίου, για τα προβλήματα που πιθανό να υπάρχουν, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.629, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση ποσότητας πετρελαίου κίνησης στους αγρότες ανάλογα με την ποσότητα χρωματισμένου πετρελαίου που χρησιμοποιούν

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.630, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Με ποια διαδικασία γίνεται η επιλογή των Κυπρίων ασθενών στους οποίους γίνεται μεταμόσχευση καρδίας, όταν βρεθεί μόσχευμα;

  2. Υπάρχει περίπτωση να επισκεφθούν την Κύπρο Κύπριοι ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση καρδίας και κατοικούν στο εξωτερικό. Πώς το Υπουργείο Υγείας εξασφαλίζει ότι έγινε εκπαίδευση ατόμων για ορθή λειτουργία των μηχανημάτων υποστήριξης των ασθενών αυτών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.631, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταθέσεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύψους 41.277.901 ρευστοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2014 και κατατέθηκαν αρχικά στο λογαριασμό που διατηρεί το ταμείο με την κυβέρνηση.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για επανεπένδυση του συγκεκριμένου ποσού και γιατί αποφασίστηκε να ρευστοποιηθούν γραμμάτια που απέδιδαν κατά μέσο όρο 3,1%, για να κατατεθούν στο Πάγιο Ταμείο του κράτους με επιτόκιο 0,50%.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.632, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων διατηρεί καταθέσεις ύψους 7,1 δις στο Πάγιο Ταμείο του κράτους, που αποδίδουν μόλις 0,50% επιτόκιο. Ο μέσος όρος απόδοσης των υπόλοιπων καταθέσεων του ταμείου είναι 3,7%.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δίνεται τόσο χαμηλό επιτόκιο στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και γιατί δε δίνονται οδηγίες όπως τουλάχιστον μέρος του ποσού αυτού κατατεθεί σε λογαριασμό κάποιου πιστωτικού ιδρύματος που θα αποδίδει περισσότερο για τον εργαζόμενο, βοηθώντας έτσι στην αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητάς του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.633, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω ενημερωθεί ότι η εταιρεία “Universal Life Insurance Public” έχει αιτηθεί πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη μεγάλης έκτασης γης στην περιοχή Σανίδας και Βάσας Κελλακίου μεγέθους 481.0.19 τ.μ. Αντιλαμβάνομαι ότι η συγκεκριμένη γη εμπίπτει στη γεωργική ζώνη και βρίσκεται πλησίον κτηνοτροφικών υποστατικών, λατομείων και άλλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, που μάλιστα έχουν μεταστεγαστεί στην περιοχή από άλλες περιοχές, λόγω του ότι έχουν είχαν κριθεί πολύ οχληρές.

  Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει απορριφθεί ακόμη η συγκεκριμένη αίτηση, εφόσον το τοπικό σχέδιο δεν επιτρέπει τέτοιου είδους ανάπτυξη στην περιοχή και η πιθανή δημιουργία οικιστικής ανάπτυξης πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που έχουμε ήδη περιγράψει θα προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στους μελλοντικούς κατοίκους της περιοχής, προβλήματα που θα κληθεί το δημόσιο να επιλύσει καταβάλλοντας και το ανάλογο κόστος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.634, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω ενημερωθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 71.892, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2011, εγκρίθηκε ανταλλαγή γης με την εταιρεία “Universal Life Insurance Public”. Συγκεκριμένα, παραχωρήθηκε κρατική γη στην περιοχή Σανίδας και Βάσας Κελλακίου, έκτασης 481.019 τ.μ., ως αποζημίωση έναντι απαλλοτρίωσης.

  Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιας έκτασης ήταν η γη που απαλλοτριώθηκε, ποια ήταν η εκτιμημένη αξία αυτής της γης και από ποιον έγινε η εκτίμηση, για ποιο σκοπό απαλλοτριώθηκε και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, για να υλοποιηθεί η ανάπτυξη για την οποία έγινε η απαλλοτρίωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.635, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Λέμπας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι έχουν υποβληθεί προτάσεις από την κοινότητα για συγχρηματοδότηση από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τρία έργα προς τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης”.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την έγκριση των τριών αυτών έργων που προωθεί η κοινότητα Λέμπας της επαρχίας Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.636, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω παρατηρήσει ότι έχουν χαλαρώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το κάπνισμα εντός κλειστών δημόσιων χώρων. Εντοπίζεται επιπλέον να καπνίζουν ανενόχλητα σε εστιατόρια, ταβέρνες, χώρους δεξιώσεων γάμων, στην παρουσία παιδιών κτλ.

  Δεδομένης της πιο πάνω παρατήρησης, παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογούν την εφαρμογή του νόμου περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.637, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα τροποποιεί τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση, εάν ναι, ποιες αλλαγές προωθούνται με το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.638, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.744, προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2013, ζήτησα να πληροφορηθώ για τους λόγους για τους οποίους αρκετοί λήπτες δημόσιου βοηθήματος καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν από το κράτος και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η υπουργός, προκειμένου να σταματήσουν να καλούνται οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος να επιστρέφουν χρήματα στο κράτος κατά τρόπο απόλυτο και εκβιαστικό. Μετά λύπης μου παρατήρησα ότι η επιστολή της υπουργού δεν περιλάμβανε τις απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματά μου.

  Παρακαλώ την αρμόδια υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις απαντήσεις του στα πιο πάνω ερωτήματα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.639, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.505, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2014, ζήτησα να πληροφορηθώ για τον κίνδυνο που υπάρχει για τα δημόσια οικονομικά, σε περίπτωση που το έργο της πλατείας Ελευθερίας ματαιωθεί. Συγκεκριμένα, όπως είχα αναφέρει και στην ερώτησή μου, είχα πληροφορηθεί ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εάν το έργο δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση και το κόστος να το επωμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Με την απάντησή του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος με ενημέρωσε ότι το συμβόλαιο για την εκτέλεση του έργου για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντος χώρου, συμπεριλαμβανομένου του υπόγειου χώρου στάθμευσης, με την εταιρεία “Milltiades Neophytou Civil Engineering Contractors & Developers Ltd” λύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014 με φιλικό διακανονισμό, εξαιτίας των διαφορών που είχαν προκύψει μεταξύ των δύο μερών. Παράλληλα, πληροφορήθηκα ότι ο δήμος Λευκωσίας έχει ετοιμάσει άλλα έγγραφα για προκήρυξη δύο προσφορών (πλατεία Ελευθερίας και περιβάλλοντος χώρου, υπόγειος χώρος στάθμευσης στη λεωφόρο Ομήρου) για συνέχιση του έργου, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε δεκαέξι μήνες, ώστε να ανταποκρίνεται στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει αρκετός χρόνος, ώστε το έργο να υλοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, και αν, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος η Κυπριακή Δημοκρατία να χάσει τη χρηματοδότηση και να επωμιστεί το κόστος εξ ολοκλήρου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο ήταν το κόστος του έργου όπως αρχικά είχε υπολογιστεί και ποιο υπολογίζεται να είναι τελικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.640, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύουν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί από τους διαβητικούς που αφορούν την υποχρεωτική αντικατάσταση των μηχανών μέτρησης σακχάρου, με τη δικαιολογία ότι οι καινούριες ταινίες που έχει προμηθευτεί το υπουργείο δεν είναι συμβατές με τις παλιές μηχανές

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.641, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

  «Με την ψήφιση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012 κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους οι οποίοι διορίστηκαν/διορίζονται από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά σε μόνιμη θέση ο νόμος προνοεί να μην εντάσσονται στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς και τις προθέσεις του υπουργείου του σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων (ταμεία προνοίας).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.642, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

  «Όπως είναι γνωστό, σκοπός του νόμου “O περί της Ίδρυσης Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 2014” είναι η σύσταση ειδικού ταμείου με την επωνυμία Ταμείο Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή”, στο οποίο θα κατατίθενται έσοδα από έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία θα εισπράττονται κατά τη διάρκεια του έτους 2014, καθώς και από οποιεσδήποτε εξοικονομήσεις και/ή περικοπές δημόσιων δαπανών ήθελε αποφασισθεί είτε από την εκτελεστική εξουσία είτε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το οικονομικό έτος 2014.

  Τα κονδύλια αυτά θα διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό αναφορά νόμου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για σκοπούς ενίσχυσης προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.643, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου

  «Θα θέλαμε να ενημερωθούμε γιατί ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι για παροχή φαρμάκου δεύτερης γραμμής δεν το λαμβάνουν έγκαιρα, με αποτέλεσμα να περιμένουν πάνω από τρεις με τέσσερις μήνες, ίσως και περισσότερο, με αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη βεβαρημένη υγεία τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.644, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μετά την απόφαση του Eurogroup για απομείωση των καταθέσεων στη Marfin Laiki Bank και στην Τράπεζα Κύπρου υπήρχαν περιπτώσεις εξαιρέσεων από αυτή την απόφαση είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων.

  Εάν υπήρξαν εξαιρέσεις, παρακαλώ όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο σχετικός κατάλογος με τα ονόματα όσων έχουν τύχει της εξαίρεσης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.645, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμο, καθότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην κατάθεσή του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.646, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληροφόρησαν εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι έχουν παραχωρηθεί στην κυπριακή κυβέρνηση πιστώσεις ύψους 4,5 εκατομ. για αναβάθμιση του Κέντρου Υποδοχής Αιτητών Ασύλου Κοφίνου μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2014. Αντιλαμβάνομαι πως ο λόγος που έγινε αυτή η διευθέτηση είναι, γιατί η πολιτική υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών ασύλου της Κυπριακής Δημοκρατίας κρίθηκε ανεπαρκής και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα, ώστε να εξασφαλιστεί η εναρμόνισή μας με το κοινοτικό κεκτημένο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ακριβώς προνοεί η διευθέτηση αυτή, ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί, αν προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και, αν όχι, ποιοι είναι οι εναλλακτικοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να μη χάσει την ευκαιρία αξιοποίησης του συγκεκριμένου κονδυλίου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.647, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα δεν μπορούν να νοσηλευτούν στα κρατικά νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν τόσο την ασφάλεια του προσωπικού όσο και του ίδιου του ασθενή. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι ούτε οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να νοσηλεύσουν τέτοιους ασθενείς για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί αυτή η πληροφορία και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να διορθώσει αυτή τη σοβαρότατη παράλειψη

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.648, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να χορηγήσει το νέο φάρμακο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο του 2013 και περιέχει την ουσία “tafamides”. Το φάρμακο αυτό σταθεροποιεί την τρανσθυρετίνη και την εμποδίζει να διασπαστεί και να σχηματίσει τις εναποθέσεις του αμυλοειδούς σε ασθενείς που πάσχουν από οικογενή αμυλοειδική πολυνευροπάθεια (TTR-FRA). Το χάπι αυτό είναι το μοναδικό χάπι που έχει εγκριθεί στην Ευρώπη που έχει την ιδιότητα να καθυστερεί τις περιφερικές νευρολογικές βλάβες στους πιο πάνω ασθενείς.

  Η χορήγησή του (ένα χάπι ημερησίως) είναι σημαντική για τους ασθενείς, αφού τους δίνει παράταση ζωής, αν λάβει κανείς υπόψιν το γεγονός ότι οι ασθενείς με την πιο πάνω ασθένεια επιβάλλεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε λίστα αναμονής, περιμένοντας ηπατικό μόσχευμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.649, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι απόρρητη.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.650, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για επαναπρόσληψη όλων των ωρομισθίων που εργοδοτούνταν κατά την περσινή χρονιά στο δημόσιο τομέα, καθώς και όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, όπως η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να πράξει ως αντιστάθμισμα για την επιβολή επιπρόσθετων έκτακτων αποκοπών στους μισθούς και τις συντάξεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύψους από 0,8% μέχρι και 2%.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.651, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόνοια και έχουν γίνει ενέργειες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να δεχθούν αυξημένο αριθμό νεοεισερχόμενων φοιτητών, καθώς και φοιτητών που αιτούνται μετεγγραφής εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουν οι οικογένειές τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.652, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει νέο πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και κατά πόσο θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς του ειδικού καταλόγου, δεδομένου ότι κατά τις πρόσφατες μονιμοποιήσεις υπήρξε άνιση μεταχείριση και δε δόθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία τους η δυνατότητα διεκδίκησης θέσης.

  Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο κατά τις τελευταίες μονιμοποιήσεις εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων της μέσης εκπαίδευσης κρατήθηκαν κενές οι μόνιμες θέσεις οι οποίες αναλογούν στους εκπαιδευτικούς του ειδικού καταλόγου και οι οποίες δεν πληρώθηκαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.653, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει μελετήσει και προτίθεται να προωθήσει την πρόταση του ΑΚΕΛ για τη λειτουργία δημόσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η πρόταση του ΑΚΕΛ συζητήθηκε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στις 26 Μαρτίου 2014 κατά τη διάρκεια της οποίας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν επικρότησαν την εν λόγω πρόταση. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την πρόταση αυτή στον Υπουργό Παιδείας και στην κυβέρνηση για λήψη πολιτικής απόφασης.

  Η πρόταση του ΑΚΕΛ, η οποία κατατέθηκε και γραπτώς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, είναι η ακόλουθη:

  Είναι αυτονόητο ότι στις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει ο λαός μας τα παιδιά οικογενειών με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία αναγκάζονται να παίρνουν πρόγευμα από το σχολείο τους καλοκαιρινούς μήνες, που τα σχολεία είναι κλειστά, θα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σίτισή τους, τις συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα τις ευκαιρίες για δημιουργική απασχόληση. Γι αυτό και η πολιτεία επιβάλλεται να επιδείξει την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία και να μεριμνήσει, ώστε στα παιδιά αυτά να παρέχεται στήριξη καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία.

  Η εισήγηση για τη λειτουργία αριθμού δημόσιων σχολείων, καθώς και δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί ένα κοινωνικό μέτρο, το οποίο αναμένεται να ανακουφίσει τις δυσπραγούσες οικογένειες στις οποίες οι γονείς, λόγω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών, αδυνατούν να προσφέρουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους, ακόμη και αυτή τη σίτισή τους.

  Συνεπώς, το μέτρο αυτό στοχεύει πρώτιστα στην ανακούφιση ευπαθών οικογενειών τόσο σε ό,τι αφορά τη σίτισή των παιδιών τους όσο και σε ό,τι αφορά τη φροντίδα και φύλαξή τους, στις περιπτώσεις εκείνες που οι γονείς εργάζονται και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να καλύψουν το κόστος φύλαξης και φροντίδας των παιδιών τους με άλλο τρόπο.

  Επίσης, το μέτρο αυτό θα συμβάλει στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και ψυχαγωγία τους με δραστηριότητες που θα γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος. Αυτό πρέπει να γίνει με κάθε διακριτικότητα, χωρίς να στιγματίζονται τα παιδιά. Γι αυτό η διαδικασία πρέπει να είναι ανοιχτή και να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για το ποια παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν και ποια θα καταβάλλουν ανταποδοτικά τέλη, έτσι ώστε στο καλοκαιρινό σχολείο να συμμετέχουν παιδιά από όλα τα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού. Προτεραιότητα όμως πρέπει να έχουν τα παιδιά που προέρχονται από άπορες οικογένειες.

  Πιστεύουμε ότι την κύρια ευθύνη γι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει το Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή των σχολείων που θα μείνουν ανοικτά και το καλοκαίρι, για να φιλοξενούν παιδιά μέχρι το μεσημέρι, εισηγούμαστε να γίνεται κατά δήμο, ενώ σε μικρές κοινότητες μπορεί να γίνει κατά σύμπλεγμα. Τα σχολεία μπορεί να μείνουν ανοικτά γι αυτό το σκοπό καθ όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, εξαιρουμένων των δύο εβδομάδων του Αυγούστου κατά τις οποίες οι πλείστες υπηρεσίες είναι κλειστές.

  Να σημειώσουμε ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι καθαρίστριες των σχολείων που εργοδοτούνται από τις σχολικές εφορείες εργάζονται κανονικά. Ωστόσο, για τυπικούς λόγους πρέπει, τόσο γι’ αυτό το ζήτημα όσο και για το γεγονός ότι κάποια σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά, να γίνει συνεννόηση και με τις σχολικές εφορείες. Στο όλο εγχείρημα πρέπει να εμπλακούν και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιώτες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί με το χαμηλότερο κόστος το πρόγευμα και το μεσημεριανό γεύμα των παιδιών.

  Να υπογραμμίσουμε ότι το μέτρο αυτό δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αντικριστεί από την οικονομική του σκοπιά. Πιστεύουμε ότι το κόστος που θα επιφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό με τους κατάλληλους χειρισμούς δε θα είναι αποτρεπτικό. Πρόκειται για ένα καθαρά κοινωνικό μέτρο, που απευθύνεται κυρίως σε παιδιά αναξιοπαθουσών οικογενειών και που αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση του κράτους απέναντι σε αυτά τα παιδιά, που, χωρίς να φταίνε, έχουν βρεθεί σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.654, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

  «Σε σχέση με το πρόσφατο κρούσμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας που διεξήχθη και διεξάγεται για το θέμα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και

  2. για τις συνέπειες που προκύπτουν για όλους τους εμπλεκομένους, σε περίπτωση που εντοπίζεται παραβίαση των δικαιωμάτων των ανηλίκων και του σεβασμού της προσωπικότητάς τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.655, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των μέχρι σήμερα συνολικών κρατικών εσόδων από την επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας βάσει του περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013, όπως ψηφίστηκε στις 2 Μαΐου 2013.

  Επιπρόσθετα, παρακαλώ να δοθούν στη Βουλή στοιχεία για το πρόσθετο ποσό που εισπράχθηκε μετά την επιβολή της σχετικής φορολογίας, δηλαδή το ποσό πέραν των 75 εκατομ. το οποίο αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης. Τέλος, να δοθούν στοιχεία και πληροφορίες για τους σκοπούς και τρόπους που το πρόσθετο αυτό ποσό δαπανήθηκε

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.656, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος ακόμη δεν έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (Integrated Coastal Zone Management) της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Μάλιστα υπάρχει και απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επί αυτού του θέματος (Council Decision 2010/631/EU) και προωθείται Οδηγία για ενιαία εναρμόνιση των κρατών μελών με τις ρήτρες του πρωτοκόλλου, που βρίσκεται στα τελευταία στάδια υιοθέτησης. Το άρθρο 4.3(ε) της Σύμβασης της Βαρκελώνης απαιτεί από τα συμβαλλόμενα μέρη να προωθήσουν τη διατμηματική διαχείριση των παράκτιων ζωνών, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των περιοχών οικολογικού και μορφολογικού ενδιαφέροντος και τη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Σημειώνω ότι σε προηγούμενη ερώτησή μου, με αριθμό 23.06.009.04.227, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2009, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε απαντήσει ότι η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην υπογράψει και να εφαρμόσει το συγκεκριμένο πρωτόκολλο προέκυψε, γιατί προσέκρουε σε υφιστάμενες νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, απάντηση που βρήκα ανεπαρκή και αδικαιολόγητη. Είναι πράγματι εξαιρετικά περίεργο ένα κράτος νησί να μην προωθεί τον ολοκληρωτικό έλεγχο και προστασία των ακτών του, επειδή αυτό προσκρούει, φαίνεται, σε ιδιωτικά συμφέροντα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία κύρωσης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου από το 2008, ποιες προετοιμασίες έχουν γίνει για εναρμόνιση του κυπριακού νομικού πλαισίου με τη σχετική Οδηγία και ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.657, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Η φορολογία στα καπνικά προϊόντα έχει οδηγήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό καπνιστών να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τα κατεχόμενα. Παράλληλα, αναπτύσσεται και παράνομο εμπόριο από μικρεμπόρους. Συγκεκριμένα, η διαφορά στην τιμή είναι πολλαπλάσια, με αποτέλεσμα ο κόσμος να καπνίζει καπνό από τα κατεχόμενα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Έχουν μειωθεί τα έσοδα του κράτους και, αν ναι, πόση είναι η μείωση μέσα από την τελευταία αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα;

  2. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες καπνικών προϊόντων που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και, αν ναι, πόση είναι αυτή η μείωση;

  3. Σε περίπτωση που έχουν μειωθεί τα έσοδα, τι προτίθεται το κράτος να πράξει, προκειμένου να αποκατασταθούν στο μέγιστο δυνατό τα εισοδήματα του κράτους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.657, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Η φορολογία στα καπνικά προϊόντα έχει οδηγήσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό καπνιστών να αγοράζουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τα κατεχόμενα. Παράλληλα, αναπτύσσεται και παράνομο εμπόριο από μικροεμπόρους. Συγκεκριμένα, η διαφορά στην τιμή είναι πολλαπλάσια, με αποτέλεσμα ο κόσμος να καπνίζει καπνό από τα κατεχόμενα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Έχουν μειωθεί τα έσοδα του κράτους και, αν ναι, πόση είναι η μείωση μέσα από την τελευταία αύξηση της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα;

  2. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες καπνικών προϊόντων που εισάγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και, αν ναι, πόση είναι αυτή η μείωση;

  3. Σε περίπτωση που έχουν μειωθεί τα έσοδα, τι προτίθεται το κράτος να πράξει, προκειμένου να αποκατασταθούν στο μέγιστο δυνατό τα εισοδήματα του κράτους;» 

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.658, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους οι αγροτικές επιδοτήσεις θεωρούνται καθαρό εισόδημα, από τη στιγμή που μέρος αυτών είναι κόστος παραγωγής. Η θεώρησή τους ως καθαρού εισοδήματος συνεπάγεται για πάρα πολλούς χαμηλοσυνταξιούχους μείωση της σύνταξής τους λόγω της στόχευσης που πρόσφατα έχει εισαχθεί. Το υψηλό κόστος παραγωγής καλύπτεται εν μέρει από την επιδότηση. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος αριθμός συνταξιούχων να μην καλλιεργεί πλέον τις εκτάσεις του, εφόσον με τον πιο πάνω τρόπο θα εξοικονομείται κόστος καλλιέργειας, αλλά δε θα υφίσταται αποκοπή το μικρό βοήθημα το οποίο λαμβάνει.

  Επομένως, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή κατά πόσο ο αρμόδιος υπουργός προτίθεται να ρυθμίσει αυτό το θέμα, ώστε οι επιδοτήσεις να μην αντιμετωπίζονται ως καθαρό κέρδος/εισόδημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.659, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει ως προς τα κάτωθι:

  1. Γιατί τα κριτήρια πρόσληψης βάσει των οποίων θα ετοιμαστούν κατάλογοι για προσλήψεις στη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο 2015-2016 καθορίζονται από τριμελή επιτροπή, δύο από τα τρία μέλη της οποίας δεν ανήκουν στη Στατιστική Υπηρεσία;

  2. Για ποιο λόγο εκχωρείται το δικαίωμα απόφασης για πρόσληψη ατόμων στην τριμελή αυτή επιτροπή, η οποία αποτελείται κυρίως από εξωυπηρεσιακούς που δε γνωρίζουν τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας;

  3. Ποια η σκοπιμότητα αλλαγής των κριτηρίων; Ο συντελεστής στάθμισης για προϋπηρεσία, από 50% για την περίοδο 2013-2014, μειώθηκε στο 28% για την περίοδο 2015-2016, γεγονός που εύλογα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού ατόμων με προϋπηρεσία και εμπειρία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.660, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος της αστυνόμευσης του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΕΛ-ΑΠΟΕΛ, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2014, (μισθοί αστυνομικών, καύσιμα οχημάτων κτλ.) και πόσοι αστυνομικοί εργάστηκαν για την αστυνόμευση του αγώνα;

  2. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος της αστυνόμευσης και γενικά της ασφάλειας όλων των αγώνων του Παγκυπρίου Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Γλαύκος Κληρίδης 2013-2014 (μισθοί αστυνομικών, καύσιμα οχημάτων, ζημιές σε αστυνομικά και πυροσβεστικά οχήματα);

  3. Με ποιο ποσό επιβαρύνθηκε το κράτος για την αστυνόμευση των ποδοσφαιρικών αγώνων τα τελευταία 5 χρόνια και με ποιο ποσό επιβαρύνθηκαν η ΚΟΠ και τα σωματεία ξεχωριστά;

  4. Ποιο ήταν το οικονομικό κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία τα τελευταία πέντε χρόνια από επεισόδια σε αγώνες πρωταθλήματος της ΚΟΠ και της ΚΟΚ και πόσοι τραυματισμοί σημειώθηκαν;

  5. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποιος καλύπτει τα έξοδα αστυνόμευσης και ασφάλειας των ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών αγώνων;

  6. Πόσες συλλήψεις είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια για επεισόδια χουλιγκανισμού και τι ποινές επιβλήθηκαν;

  7. Υπήρξαν αποζημιώσεις από αστικές αγωγές εναντίον της αστυνομίας, της ΚΟΠ, της ΚΟΚ και των σωματείων για επεισόδια που προκλήθηκαν σε αγώνες πρωταθλημάτων της ΚΟΠ και της ΚΟΚ;

                     8. Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει το υπουργείο σας για την οριστική πάταξη του φαινομένου του χουλιγκανισμού, εντός και εκτός γηπέδων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.661, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας απέστειλε επιστολές στις οποίες αναφέρεται ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έγκριση για παραχώρηση κυβερνητικών οικοπέδων σε πρόσφυγες, λόγω των οικονομικών συνθηκών η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η προώθηση του διαχωρισμού οικοπέδων και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για παροχή στεγαστικής βοήθειας μέσω άλλου στεγαστικού σχεδίου για εκτοπισθέντες.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις που δικαιούχοι κινηθούν νομικά εναντίον της κυβέρνησης, δεδομένου ότι κάποιοι από αυτούς έχουν προχωρήσει σε έξοδα;

  2. Δεν όφειλε η κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα, το οποίο αποτελεί δέσμευσή της, δεδομένου ότι πρόκειται για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού;

  3. Γιατί δεν έγινε διάλογος με τους δικαιούχους, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις με πιθανή συμμετοχή των ίδιων των δικαιούχων στο κόστος διαχωρισμού των οικοπέδων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.662, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχω ενημερωθεί ότι η Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει συνταγογραφήσει συγκεκριμένο φάρμακο (Ruxolitinib) σε ασθενή που πάσχει από μυελονωση, η οποία εξελίχθηκε μετά από ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση, το οποίο όμως οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αρνούνται να χορηγήσουν στον ασθενή.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τη συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς.

  2. Δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο οι θεράποντες ιατροί να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είτε δε διαθέτουν είτε αρνούνται να χορηγήσουν λόγω κόστους, θα θέλαμε να μας πείτε πώς συμβαίνει να υπάρχει τόση ασυνεννοησία μεταξύ γιατρών και Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι, πέραν του θέματος ουσίας, ο ασθενής επιβαρύνεται ψυχολογικά, αφού η χορήγηση του φαρμάκου που κρίνει ο κυβερνητικός γιατρός ως κατάλληλο τυγχάνει απόρριψης από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.663, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ταυτοποίηση των λειψάνων των αγνοουμένων από το ινστιτούτο της Βοσνίας συνάδουν με διεθνή πρότυπα και έχουν αποτελεσματικότητα; Γιατί παρουσιάζεται χρονοτριβή;

  2. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στα κονδύλια που αφορούν τους αγνοουμένους. Πώς ξοδεύονται και τι αποτελέσματα έχουν αυτά τα έξοδα; Ποιος είναι ο μηχανισμός ελέγχου και εποπτείας;

  3. Υπάρχει επιτάχυνση της ταυτοποίησης ή είμαστε στα ίδια επίπεδα, όπως παλιά;

  4. Γιατί ζητείται συνέχεια αύξηση της εισφοράς στο ταμείο για τους αγνοουμένους, τη στιγμή που δεν υπάρχει επιτάχυνση των ταυτοποιήσεων;

  5. Επί εποχής Ζιρότ, κατά καιρούς, είχε γίνει εισήγηση για δημιουργία ενός “fast lane” για τις εύκολες ταυτοποιήσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εισήγηση αυτή;

                      6. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος ταυτοποίησης στη Βοσνία σε σχέση με το τι κοστολογούσε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.664, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ετοιμασίας των συμβολαίων μίσθωσης βιοτεχνικών οικοπέδων στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών μετά και την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.665, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2014, η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να πωλείται ή να αγοράζεται με οιονδήποτε τίμημα. Το ψήφισμα, όπως πληροφορήθηκα, έγινε με αφορμή την εισαγωγή από ορισμένα κράτη μέλη συστημάτων που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην πώληση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολίτες τρίτων χωρών. Σύμφωνα με δηλώσεις ευρωβουλευτών, η εκποίηση της ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη που αποτελεί θεμέλιο της Ένωσης, ενώ το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης εντός της Ένωσης δεν πρέπει ποτέ να μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύστημα που εφαρμόζεται στην Κύπρο όσον αφορά την παραχώρηση ή και πώληση της ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών, καθώς και αν μετά το πιο πάνω ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εκδοθεί σχετικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.666, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.261 αναφορικά με τη μη έναρξη των διαδικασιών της δεύτερης φάσης του δικοινοτικού έργου που αφορά το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στη Μια Μηλιά εξαιτίας αντιρρήσεων από την τουρκοκυπριακή πλευρά, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, σκοπεύει να προβεί σε νέες παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για άσκηση πίεσης στην τουρκοκυπριακή πλευρά για διαφοροποίηση της στάσης της.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και αν έχει διαφοροποιήσει τη στάση της η τουρκοκυπριακή πλευρά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.667, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές πρέπει να διαθέτουν καταλύτη για περιορισμό των ρύπων της μηχανής του αυτοκινήτου. Όπως πληροφορούμαι, κάποια αγωνιστικά αυτοκίνητα που μετέχουν σε αγώνες ταχύτητας στην Κύπρο δε διαθέτουν αυτούς τους καταλύτες με την ανάλογη πιστοποίηση και τον ανάλογο έλεγχο. Επίσης, κάποιοι τοποθετούν ομοιώματα καταλύτη στις μηχανές τους. Ως αποτέλεσμα, πέραν της παρανομίας, αυξάνεται ο κίνδυνος εκπομπών επικίνδυνων καυσαερίων από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων αυτών.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ελέγχους που γίνονται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα σε σχέση με την αφαίρεση ή μη τοποθέτηση ή τοποθέτηση ομοιώματος καταλύτη στις μηχανές, καθώς και αν γίνονται έλεγχοι κατά τη διάρκεια των αγώνων και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.668, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι σωστές προδιαγραφές για την κατασκευή ράμπας για ρυμούλκηση σκαφών δίπλα από το ξενοδοχείο “Holiday Inn” στη Λεμεσό και ποιες οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω των δυστυχημάτων που έχουν προκληθεί στο εν λόγω σημείο

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.669, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στους καλαμιώνες που οριοθετούν την παραλία της περιοχής του κόλπου των Κοραλλίων. Όπως έχω πληροφορηθεί, ο καλαμιώνας που κοσμούσε την παραλία εξαφανίστηκε και συνεργείο του δήμου με εκσκαφέα προσπαθούσε να σβήσει κάθε ίχνος του καλαμιώνα από την παραλία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου είναι ενήμερο για την πυρκαγιά και τις επεμβάσεις στους καλαμιώνες που οριοθετούν την περιοχή του κόλπου των Κοραλλίων και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της ευρύτερης περιοχής της παραλίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.670, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι εκκλησάκι του Αγίου Μάμα που βρίσκεται στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς στα σύνορα των χωριών Ανδρολίκου-Νέου Χωριού είναι ερειπωμένο και χρειάζεται αναστήλωση. Όπως πληροφορήθηκα, η καμάρα στη δυτική πλευρά είναι ετοιμόρροπη, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της γύρω περιοχής, επιτήδειοι έσκαψαν πρόσφατα στα θεμέλια της μικρής εκκλησίας ψάχνοντας για κτερίσματα και θησαυρούς.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην αναστήλωση της εκκλησίας του Αγίου Μάμα, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάσωση της εκκλησίας και η προστασία της από αρχαιοκάπηλους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.671, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με χρήση πυροτεχνημάτων και κροτίδων σε γάμο σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας η οποία ταρακούνησε όλη τη γύρω πυκνοκατοικημένη περιοχή το βράδυ του Σαββάτου, 10 Μαΐου 2014. Σύμφωνα με τις καταγγελίες η χρήση των πυροτεχνημάτων έγινε μετά από άδεια που παραχωρήθηκε από αρμόδιο κρατικό τμήμα.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω καταγγελίες, αν όντως έχει παραχωρηθεί άδεια από το αρμόδιο κρατικό τμήμα, καθώς και αν διετάχθη διεξαγωγή έρευνας, για να διαπιστωθεί κατά πόσο δόθηκε άδεια χρήσης πυροτεχνημάτων

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.672, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο ο Υπουργός Εσωτερικών προτίθεται να ανακαλέσει απαλλοτρίωση έκτασης στα όρια της Αλυκής Λάρνακας. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι η προσπάθεια του υπουργού για ανάκληση της απαλλοτρίωσης οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω οικονομικής κρίσης η γη δε θα είναι εφικτό να αξιοποιηθεί στο προσεχές μέλλον. Πέραν της μη αξιοποίησης της γης, εγείρεται και θέμα αδυναμίας του κράτους να καταβάλει τον τόκο που απαιτείται.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η ανάκληση της απαλλοτρίωσης έκτασης στα όρια της Αλυκής Λάρνακας επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το σχέδιο προστασίας της Αλυκής Λάρνακας

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.673, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα σε σχέση με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης που τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία:

  1. Αρχές Ιουνίου αρχίζει η κανονική λειτουργία του συστήματος. Ποιο θα είναι το όριο ταχύτητας, η υπέρβαση του οποίου θα συνιστά αδίκημα στη βάση του οποίου θα καταγγέλλονται οι οδηγοί;

  2. Δεδομένου ότι συζητήθηκε αναθεώρηση των ορίων ταχύτητας σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, τι έχετε πράξει ως προς αυτό;

  3. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης τοποθετήθηκε στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, για να αντιμετωπισθεί συγκεκριμένο πρόβλημα με αγώνες ταχύτητας κατά τις πρωινές ώρες. Τίθεται υπό συζήτηση το κατά πόσο οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται για πιο υψηλά όρια ταχύτητας. Στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή σήμερα το όριο ταχύτητας είναι μόλις 50 km/h, με αποτέλεσμα, εάν το Τμήμα Τροχαίας ακολουθήσει συνήθειες πρακτικές, εύκολα θα καταγράφονται παραβάσεις από τους οδηγούς. Αντιλαμβάνεστε πως αυτή η πρακτική μπορεί να εκληφθεί ως άλλος τρόπος φορολογίας των πολιτών, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη λεωφόρο εύκολα υπερβαίνει κανείς το όριο των 50 km/h. Η τοποθέτηση του συστήματος έπρεπε να έχει ως στόχο την πρόληψη.

  4. Προτίθεστε να δώσετε περίοδο χάριτος, κατά την οποία να ενημερώνετε γραπτώς τους παραβαίνοντες, ούτως ώστε να πληροφορηθούν επαρκώς οι πολίτες για τον τρόπο που θα λειτουργήσει το όλο σύστημα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.674, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στη Λεμεσό, καθώς και να την ενημερώσει ποιες ασφαλιστικές δικλίδες έχουν τεθεί, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, πέραν των εγγυητικών που θα δεσμευτούν, και κατά πόσο θα γίνει έλεγχος όσον αφορά τις δυνατότητες των προσφοροδοτών για αποπεράτωση του έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.675, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν προσφυγικούς οικισμούς, όπως π.χ. οι Καμάρες στη Λάρνακα και ο Άγιος Γεώργιος στην Παλουριώτισσα:

  1. Το κουτί των μετρητών ρεύματος είναι κοινό για κάποιες κατοικίες και βρίσκεται εντός της αυλής της μίας εξ αυτών των κατοικιών. Έχουν το νομικό δικαίωμα οι άλλοι ιδιοκτήτες ή υπάλληλοι της ΑΗΚ να εισέρχονται στο χώρο προς το εν λόγω σημείο για τη χρήση του οποιουδήποτε μετρητή; Υπάρχει πρόθεση να γίνει διαχωρισμός των μετρητών αυτών από τις αρμόδιες αρχές;

  2. Ο λάκκος αποχέτευσης είναι κοινός για κάποιες κατοικίες και βρίσκεται εντός της αυλής της μίας εξ αυτών των κατοικιών. Σε περίπτωση προβλήματος έχουν το δικαίωμα οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να εισέλθουν στο χώρο προς το εν λόγω σημείο και ποια η ευθύνη του ιδιοκτήτη στην αυλή του οποίου είναι ο λάκκος αποχέτευσης είτε για επιδιόρθωση είτε για καθαρισμό του λάκκου

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.676, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρατηρώ ότι, βάσει της επιστολής της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, προς τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014 και με αρ. φακ. 13.23.004.14Ε, είχαν προϋπολογιστεί 66.304.593 για ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων το 2013, αλλά μόλις 39.043.020 απορροφήθηκαν, δηλαδή ποσοστό μόλις 60% του συνολικού διαθέσιμου κονδυλίου. Δημιουργείται ανησυχία ότι και φέτος θα υπάρξει καθυστέρηση και δε θα απορροφηθεί το συγκεκριμένο κονδύλι.

  Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των κτιρίων που προτίθεται να ανεγείρει/επεκτείνει και βελτιώσει, ποιο κονδύλι αναλογεί στο καθένα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί, για να απορροφηθεί κατά τη φετινή χρονιά σε μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεκριμένο κονδύλι, αφού πρόκειται για ένα από τα λίγα αναπτυξιακά κονδύλια που απέμειναν στον κρατικό προϋπολογισμό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.677, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση στην απορρόφηση κονδυλίων που έχουν εξασφαλιστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως χρηματοδότηση προγραμμάτων από ξένους οργανισμούς ή άλλες πηγές. Παρατηρώ ότι, βάσει της επιστολής, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού (αρ. φακ. 13.23.004.14Ε), έχουν προϋπολογιστεί €6.442.967 για το 2014, αλλά μόλις 217.480 έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής. Δημιουργείται ανησυχία μήπως και φέτος υπάρξει καθυστέρηση και δεν απορροφηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, όπως δυστυχώς έγινε και πέρυσι, όπου, παρά το γεγονός ότι είχαν προϋπολογιστεί 4.693.619, μόλις 1.253.327 ήταν πραγματικά έξοδα όλου του έτους, ποσοστό μόλις 27% του συνολικού διαθέσιμου κονδυλίου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί, για να μην επαναληφθεί η ίδια κακή πορεία απορρόφησης κονδυλίων όπως και πέρυσι. Παρακαλώ επίσης όπως μας κοινοποιηθεί κατάλογος των προγραμμάτων/έργων που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκρίνει για υλοποίηση, ποιο είναι το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για το καθένα και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για υλοποίησή τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.678, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξακολουθούν να φιλοξενούνται ασυνόδευτοι ανήλικοι στο κέντρο κράτησης της Μεννόγειας. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθώ αν κρατούνται και πόσες μητέρες των οποίων τα ανήλικα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και είναι υπό την προστασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, γιατί δεν έχουν άλλο νόμιμο κηδεμόνα στην Κυπριακή Δημοκρατία

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.679, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα κουπόνια που δίνονται για την κάλυψη αναγκών για τους αιτητές διεθνούς προστασίας έχουν διάρκεια μόλις ένα μήνα και πολλές φορές δε διανέμονται σε αυτούς μέχρι και την τελευταία εβδομάδα πριν από τη λήξη τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν δημιουργηθεί μονοπωλιακές καταστάσεις, αφού μόνο σε μικρό αριθμό υποστατικών σε κάθε πόλη μπορούν να εξαργυρωθούν αυτά τα κουπόνια.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν τα σχετικά κουπόνια σε οποιαδήποτε υπεραγορά, γιατί δεν έχουν διάρκεια τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους και γιατί δημιουργείται τέτοια καθυστέρηση στην παράδοσή τους. Επίσης, παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογος με τις υπεραγορές που συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την “εξαργύρωση” αυτών των κουπονιών

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.680, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι εξακολουθεί να παρατηρείται καθυστέρηση στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Παρατηρώ ότι, με βάση την επιστολή, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2014, της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού (αρ. φακ. 13.23.004.14Ε), έχουν προϋπολογιστεί 135.922.614 για το 2014, αλλά μόλις 2.734.765 έχουν δαπανηθεί μέχρι στιγμής. Αναφέρω ότι το αντίστοιχο ποσό για την ίδια περίοδο το 2013 ήταν 4.140.190. Δημιουργείται ανησυχία μήπως και φέτος υπάρξει καθυστέρηση και δεν απορροφηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, όπως δυστυχώς έγινε και πέρυσι, όπου, παρά το γεγονός ότι είχαν προϋπολογιστεί 111.609.190, μόλις 43.689.108 ήταν τα πραγματικά έξοδα όλου του έτους, ποσοστό μόλις 39% του συνολικού διαθέσιμου κονδυλίου.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί, για να μην επαναληφθεί η ίδια κακή πορεία απορρόφησης κονδυλίων όπως και πέρυσι. Παρακαλώ επίσης όπως μας κοινοποιηθεί κατάλογος των προγραμμάτων/έργων που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγκρίνει για υλοποίηση, ποιο είναι το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για το καθένα και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησής τους

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.681, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα έργα για συντηρήσεις και επιδιορθώσεις που εκτελούνταν σε προσφυγικούς οικισμούς έχουν διακοπεί. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν σταματήσει αρκετά έργα. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έχουν διακοπεί τα εν λόγω έργα, κατά πόσο γίνεται περαιτέρω έλεγχος για τις δυνατότητες του προσφοροδότη στον οποίο η αρμόδια αρχή κατακυρώνει την προσφορά σχετικά με την υλοποίηση και αποπεράτωση του έργου, κατά πόσο λαμβάνονται άλλες ασφαλιστικές δικλίδες πέραν της εγγυητικής που δεσμεύεται, καθώς και κατά πόσο είναι υποχρεωτική η ανάθεση της υλοποίησης στον προσφοροδότη με τη χαμηλότερη προσφορά

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.682, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσο έχει κοστίσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουμένων, των οποίων η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με τα γνωστά ηλεκτρονικά βραχιόλια; Πόσα έχουν παραγγελθεί;

  2. Πώς είναι δυνατόν, όπως έχει λεχθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αυτά τα ηλεκτρονικά βραχιόλια παρακολούθησης να χρησιμοποιηθούν εκτός της επαρχίας Λευκωσίας, αφού ο ασύρματος συναγερμός με λειτουργία GSM έχει περιορισμένη ακτίνα δράσης;

                      3. Τι σκοπεύετε να πράξετε άμεσα, δεδομένου ότι αλλάζουν οι τεχνολογίες και είναι πιθανό στο τέλος αυτά να αχρηστευτούν χωρίς να έχει γίνει                                   οποιαδήποτε      χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο είχε κόστος για τη Δημοκρατία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.683, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.010.03.109, ημερομη