Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.001, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα γίνομαι δέκτης αρκετών παραπόνων τόσο από πολίτες όσο και από οργανωμένα σύνολα για φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερχρεώσεων που παρατηρούνται λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση του ταξιμέτρου από τα αστικά ταξί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μελετάται το ενδεχόμενο αλλαγής της νομοθεσίας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί εφαρμόσιμη;

2. Μελετάται το ενδεχόμενο αύξησης του βαθμού εποπτείας από την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η μη χρήση του ταξιμέτρου από τους οδηγούς αστικών ταξί;

                    3. Mελετάται το ενδεχόμενο ελέγχου του θέματος αυτού από την αστυνομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.002, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσα και ποια Ταμεία Προνοίας επένδυσαν σε αξιόγραφα τραπεζών;

2. Ποιο είναι το ύψος των ποσών που επενδύθηκαν από τα ταμεία αυτά;

3. Yπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλήματος ρευστότητας στα Ταμεία Προνοίας που επένδυσαν σε αξιόγραφα τραπεζών;

4. Οι επενδύσεις αυτές έγιναν με βάση τους κανόνες της συνετής διαχείρισης και των διάφορων ποσοτικών περιορισμών;

5. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει διαπιστωθεί αν φέρουν ευθύνη οι Διαχειριστικές Επιτροπές;

                    6. Σε ποια μέτρα και ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο Έφορος Ταμείων Προνοίας για αντιμετώπιση της κατάστασης;»,

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.003, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα κεντρικά γραφεία του Κρατικού Λαχείου θα στεγαστούν σε ακίνητο που αγόρασε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Έγκωμη, στη γωνία των οδών Αιπείας και Αχαιών. Όπως αντιλήφθηκα, το κτίριο βρίσκεται τώρα σε στάδιο εκτεταμένης επιδιόρθωσης και ανακαίνισης. Ξενίζει όμως η διαπίστωση ότι οι γείτονες και ο οικείος δήμος δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τα σχέδια της κυβέρνησης ούτε είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης, γεννιέται το ερώτημα γιατί αγοράστηκε ακίνητο για τη στέγαση κρατικής υπηρεσίας σε μια ομολογουμένως από τις πλέον ακριβές περιοχές της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό της αγοράς του ακινήτου στη γωνία των οδών Αχαιών και Αιπείας, πόσο στοίχισε η επιδιόρθωση και ανακατασκευή του, καθώς και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι περίοικοι και ο οικείος δήμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.004, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά σε ερώτηση της κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου με αρ. φακ. 23.06.010.01.321 πληροφορήθηκα ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταβάλλει προσπάθεια για προώθηση της νομοθετικής ρύθμισης των θεμάτων αποφυλάκισης ατόμων που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των θυμάτων μετά την αποφυλάκισή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων αποφυλάκισης ατόμων που έχουν καταδικαστεί για διάπραξη σεξουαλικών αδικημάτων κατά παιδιών, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.005, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι η μεγάλη εξάρτηση της παροχής νερού ύδρευσης από τις μονάδες αφαλάτωσης καθιστά αναγκαία την εκπόνηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση του κινδύνου απρόβλεπτης διακοπής της λειτουργίας μιας ή περισσότερων μονάδων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για αντιμετώπιση του κινδύνου απρόβλεπτης διακοπής της λειτουργίας μιας ή περισσότερων μονάδων αφαλάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.006, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι, όσον αφορά τον τομέα της γεωργίας, πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι δράσεις που αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο, οι οποίες αποσκοπούν στην προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε επίπεδο αγροκτήματος. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσαρμογή της χρονικής περιόδου διάφορων αγροτικών δραστηριοτήτων, την επιλογή ανθεκτικών στις νέες συνθήκες θερμοκρασίας και διάθεσης νερού ποικιλιών, την αποδοτικότερη χρήση των υδάτινων πόρων, την εισαγωγή πιο ανθεκτικών στη θερμότητα ζώων και την προσαρμογή των προτύπων διατροφής τους σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δράσεις που έχουν προωθηθεί στον τομέα της γεωργίας αναφορικά με την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές σε επίπεδο αγροκτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.007, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές” ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προώθησε σχέδιο για την καταγραφή όλων των γεωτρήσεων παγκύπρια, ώστε να διακριβωθεί ο αριθμός των υπαρχουσών γεωτρήσεων, αδειοδοτημένων και μη, και οι ποσότητες νερού που αντλούνται από αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των γεωτρήσεων παγκύπρια, για τον αριθμό των υπαρχουσών γεωτρήσεων ανά επαρχία, αδειοδοτημένων και μη, καθώς επίσης και για τις ποσότητες νερού που αντλούνται από αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.008, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επειδή έχω γίνει αποδέκτης πολλών παραπόνων, ακόμα και από Τουρκοκυπρίους, για την ανεξέλεγκτη παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Τουρκοκυπρίους που διαμένουν στα κατεχόμενα και επειδή η εντύπωση που μου δίνεται είναι ότι αυτό το μέτρο, αντί να βοηθά στην οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων, τελικά λειτουργεί εντελώς αντίθετα, αφού δημιουργεί αντιδράσεις ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους που αναμένουν να εξυπηρετηθούν από τις ιατρικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης κάρτας δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους Τουρκοκυπρίους, ποια για τους Ελληνοκυπρίους και ποια για τους αλλοδαπούς και κοινοτικούς;

2. Πόσοι Τουρκοκύπριοι κατέχουν κάρτα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια;

3. Πόσο στοιχίζει στο κράτος κάθε χρόνο η παροχή αυτής της υπηρεσίας;

                    4. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με εισοδήματα ή περιουσία στις ελεύθερες περιοχές; Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση για την εισοδηματική κατάσταση του                       Τουρκοκύπριου αιτητή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.009, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι φέτος δε φοιτά στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου κανένας ξένος φοιτητής. Έχω μάλιστα πληροφορηθεί ότι δόθηκε μία υποτροφία για ξένους φοιτητές μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε φοιτητή από την Κούβα για πολιτικούς λόγους, ο οποίος όμως δε διέθετε τα στοιχειώδη προσόντα και τελικά παραιτήθηκε από τις σπουδές του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση του Κουβανού φοιτητή στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου και γενικά για το παρόν και το μέλλον, αλλά και τα αποτελέσματα του προγράμματος προσφοράς υποτροφιών σε ξένους φοιτητές στο Δασικό Κολέγιο Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.010, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής Τροόδους υποστηρίζουν την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια” στον Πρόδρομο ως “leisure resort”, δηλαδή ως κέντρου παροχής υπηρεσιών αναψυχής που θα περιλαμβάνει και καζίνο. Υπογραμμίζονται ιδιαίτερα ο θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και την οικονομία των κτυπημένων από την αστυφιλία κοινοτήτων του Τροόδους, αλλά και το ιστορικό υπόβαθρο του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωση του ξενοδοχείου “Βερεγγάρια” και των ορεινών χωριών του Τροόδους σε σχέση με τους σχεδιασμούς για δημιουργία καζίνων στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.011, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την περαιτέρω λειτουργία του Δασικού Κολεγίου Κύπρου, μιας ιστορικής τριτοβάθμιας σχολής που ιδρύθηκε το 1951 και φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Το ενδεχόμενο να κλείσει σύντομα η σχολή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του Tμήματος Δασών με τεχνικό προσωπικό (δασονόμους) και θα τερματιστεί μία πολύχρονη παράδοση δημιουργίας σχέσεων με χώρες απ’ όλο τον κόσμο μέσω των ξένων φοιτητών που σπουδάζουν στο δασικό κολέγιο. Αρνητικές θα είναι και οι επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και οικονομία, που φθίνουν κτυπημένες από την αστυφιλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί με ακρίβεια οι επιπτώσεις από τον τερματισμό της λειτουργίας του Δασικού Κολεγίου Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.012, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε συναντίληψη μεταξύ των φορέων του τουρισμού ότι στις υπηρεσίες που ο πελάτης έρχεται σε άμεση επαφή με το προσωπικό, π.χ. σερβιτόρους, υπαλλήλους υποδοχής σε ξενοδοχεία κ.λπ., θα προσλαμβάνονταν Κύπριοι εργαζόμενοι. Κατά τη δική μου αντίληψη το κύριο ζήτημα δεν είναι το ζήτημα της γλώσσας, για το οποίο γίνονται συχνά παράπονα από Κύπριους πελάτες της κυπριακής βιομηχανίας αναψυχής. Πέραν αυτού του σημαντικού θέματος, προκύπτει και το ζήτημα ότι ο τουρίστας ή περιηγητής ή επισκέπτης ζητά συχνά πληροφορίες από τους εργαζoμένους αυτούς για αξιοθέατα και διαδρομές ή ιστορικά και άλλα στοιχεία τα οποία δεν είναι συχνά σε θέση να γνωρίζει ο ξένος εργαζόμενος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί αυτό το πρόβλημα, αν έχουν γίνει μελέτες, αν υπάρχουν σχετικά στοιχεία και αριθμοί και αν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.013, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2012, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.870 πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, διεξάγει έρευνα (2005-σήμερα) για την αφθονία του λαγού και την τάση του πληθυσμού της αλεπούς και του λαγού. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, τα αρμόδια τμήματα θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτά πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για συμπερίληψη της αλεπούς στα θηρεύσιμα είδη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πορίσματα της έρευνας αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.014, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι ο βασικός νόμος περί Μέτρων και Σταθμών είναι γραμμένος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι άξιον απορίας αν είναι όντως γραμμένος ο νόμος στην αρχαία ελληνική γλώσσα ή αν είναι τελικά γραμμένος στην καθαρεύουσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους δεν έχει εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία περί Μέτρων και Σταθμών και πότε αναμένεται να ετοιμαστεί και να σταλεί αναθεωρημένη νομοθεσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που να περιλαμβάνει και αλλαγή της μορφής της γλώσσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.015, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων”, ότι μέχρι στιγμής δε γινόταν έλεγχος στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια. Όπως πληροφορήθηκα από την επιστολή, εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινούσαν οι έλεγχοι, αξιοποιώντας το νεοπροσληφθέντα οδηγό/εργάτη ικανό να χειριστεί την κινητή μονάδα ελέγχου ροομετρητών που διαθέτει ο Κλάδος Μετρολογίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή των ελέγχων στα τερματικά των πετρελαιοειδών στα αεροδρόμια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.016, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας ZAMAN, o Τούρκος Υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Εγκεμέν Μπαγίς φέρεται να δήλωσε ότι “σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη δυνατό να ανοίξει ο δρόμος για συνομιλίες Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απαλλαγή θεωρήσεων εισόδου και με τα οκτώ παγωμένα κεφάλαια ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η δημιουργία μέσω της συνεργασίας της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της θετικής ατζέντας συνιστά μια γέφυρα για την προώθηση των διαπραγματεύσεων, χωρίς να είναι αναγκαία η επαφή με την ελληνοκυπριακή προεδρία. Παράλληλα τόνισε ότι “οι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταστράφηκαν (λόγω Προεδρίας Κύπρου). Στην πραγματικότητα οι δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν πρόοδο.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σε σχέση με το πώς επηρέασε η κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, αν όντως η “θετική ατζέντα” αποτελεί διέξοδο για την Τουρκία, για να αποφύγει την κυπριακή Προεδρία, και πώς σχολιάζει γενικώς τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.017, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και γηπέδου καλαθόσφαιρας πλησίον του γυμνασίου Αγρού. Όπως είναι γνωστό, στον Αγρό υπάρχει το αθλητικό κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης”, το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων κεντρική αίθουσα αθλοπαιδιών, αίθουσα γυμναστικής για άρση βαρών, καθώς και κολυμβητική δεξαμενή είκοσι πέντε μέτρων. Η εν λόγω αίθουσα χρησιμοποιείται κατά διαστήματα από καλαθοσφαιρικές ομάδες, ενώ τον περισσότερο καιρό παραμένει σε αχρηστία. Όπως έχω πληροφορηθεί, ο σύνδεσμος γονέων του γυμνασίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να πείσει τους αρμοδίους για την αξιοποίηση του αθλητικού κέντρου για τις ανάγκες εκγύμνασης των αθλητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έλαβε την πιο πάνω απόφαση, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη το αθλητικό κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο, προκειμένου να αξιοποιηθεί περαιτέρω το υφιστάμενο αθλητικό κέντρο, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης για ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και γηπέδου καλαθόσφαιρας πλησίον του γυμνασίου Αγρού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.018, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκήρυξαν διαγωνισμό για την ανέγερση μονοθέσιου νηπιαγωγείου στην κοινότητα Αγρού, το οποίο θα εξυπηρετεί δώδεκα έως δεκαπέντε παιδιά. Το προϋπολογιζόμενο κόστος αναμένεται να φθάσει τα 1,2 εκατομ. Τόσο στην κοινότητα Αγρού όσο και στη γειτονική κοινότητα Αγίου Ιωάννη υπάρχουν υφιστάμενα δημόσια κτίρια σε αχρηστία, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν. Με βάση την πληροφόρηση που είχα, στον Άγιο Ιωάννη Αγρού υπάρχουν δύο σχολικές αίθουσες οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από τρία περίπου χρόνια λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Τα εν λόγω κτίρια έχουν ανακαινισθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ωστόσο παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έλαβε την απόφαση για προκήρυξη διαγωνισμού για ανέγερση νηπιαγωγείου στον Αγρό, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα υφιστάμενα δημόσια κτίρια, και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.019, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης, ημερoμηνίας 5 Ιουλίου 2012, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με τίτλο “Ερωτήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών των επιτροπών Ελέγχου και Εμπορίου της Βουλής των Αντιπροσώπων”, ότι η υφιστάμενη νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία των πρατηρίων πετρελαιοειδών βρίσκεται υπό τροποποίηση, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο να έχει υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα πότε αναμένεται το εν λόγω νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.020, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βάλει φρένο στη συγχρηματοδότηση έργων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αδυνατεί να καταβάλει τα ποσά που της αναλογούν για την υλοποίηση νέων έργων ή για την εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων. Τρανταχτό παράδειγμα αφορά μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το έργο θα χρηματοδοτείτο σχεδόν εξ ολοκλήρου (κατά 90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετείχε μόνο κατά 10% στην υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση για συγχρηματοδότηση της εν λόγω δράσης, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε αίτηση, για να συμμετάσχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ότι το 50% των κονδυλίων επρόκειτο να καταβληθούν από την ΕΕ άμεσα και το υπόλοιπο 40% με την περάτωση του έργου ενίσχυσης των ελέγχων στην κοινή πολιτική της αλιείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.021, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ταλαιπωρία των ανάπηρων τηλεφωνητών του νοσοκομείου Λάρνακας συνεχίζεται, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας για μετακίνησή τους σε κατάλληλο και προσβάσιμο χώρο. Εξακολουθούν να εργάζονται στο υπόγειο του νοσηλευτηρίου, μεταξύ ηλεκτροφόρων καλωδίων, σωλήνων υδροδότησης και δεκάδων κασονιών με αναλώσιμα και άλλα ιατρικά είδη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να τερματιστεί η ταλαιπωρία των ανάπηρων τηλεφωνητών του νοσοκομείου Λάρνακας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των εργαζόμενων ατόμων με αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.022, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την Έκθεση της Επιτροπής για Νομικά Θέματα (Legal Affairs Committee) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2010, αναφορικά με τους τελωνειακούς κανόνες που πρέπει να διέπουν το εμπόριο που γίνεται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κατεχόμενης Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο είναι ενήμερο για την εν λόγω έκθεση της Επιτροπής για Νομικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.023, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την πρόσβαση και την άνετη, ασφαλή και αξιοπρεπή παρακολούθηση παραστάσεων για άτομα με αναπηρίες, ιδιαίτερα για άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα, στο Αμφιθέατρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία. Το θέμα αναδείχθηκε πρόσφατα, όταν οι σκηνοθετικές ανάγκες μιας παράστασης ανάγκασαν μία σταθερή θεατή και λάτρη του θεάτρου, τη γνωστή λογοτέχνιδα Ντίνα Κατσούρη, να διαμαρτυρηθεί δημόσια, γιατί ουσιαστικά της απαγορεύτηκε να παρακολουθήσει την παράσταση. Φαίνεται ότι το πεπαλαιωμένο κτίριο του αμφιθεάτρου χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης και δημιουργίας υποδομής που να διευκολύνει την πρόσβαση και άνετη παρακολούθηση των παραστάσεων από άτομα με αναπηρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αρμόδια μονάδα σχεδιασμού για την προσβασιμότητα των δημόσιων κτιρίων έχει μελετήσει την περίπτωση του Αμφιθεάτρου Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία και αν υπάρχει η δυνατότητα κατάλληλων διευθετήσεων, ώστε να επιτευχθεί η άνετη, ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση στο θέατρο και η παρακολούθηση παραστάσεων από άτομα με αναπηρία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.024, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λόγω της κρίσης ούτε το 2011 ούτε το 2012 συμπεριλήφθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Yπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την εκπόνηση της τεχνοοικονομικής μελέτης για τη δημιουργία δικτύου τραμ. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του 2013 του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων τις απαραίτητες πιστώσεις, με στόχο την ολοκλήρωση της τεχνοοικονομικής μελέτης για τη δημιουργία δικτύου τραμ και τη διεκδίκηση συγχρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.025, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο τέχνης του κ. Δημήτρη Αληθεινού “Βίος Χρόνου Σκιά”, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τις 29 Ιουνίου, απομακρύνθηκε από τις αρχές ασφαλείας του αεροδρομίου. Το έργο τοποθετήθηκε στο χώρο του αεροδρομίου μαζί με άλλα πέντε έργα καλλιτεχνών από το Πολιτιστικό Κέντρο της Λαϊκής Τράπεζας, το οποίο σε συνεργασία με τη Hermes Airport παρουσιάζει διαδραστικά έργα τέχνης με τίτλο “Από Άφιξη σε Αναχώρηση” στο πλαίσιο των επίσημων εκδηλώσεων για την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε η απομάκρυνση του έργου, γιατί ο δημιουργός του δεν ενημερώθηκε άμεσα για την απόφαση, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί ξανά το έργο τέχνης του κ. Δημήτρη Αληθεινού στους χώρους του αεροδρομίου Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.026, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την οριοθέτηση της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πληροφορία ότι στην επιτροπή αυτή κλήθηκε να συμμετάσχει και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σύμφωνα όμως με τις ίδιες πληροφορίες, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού φέρεται να μην επέτρεψε στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας να συμμετάσχει στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι ο υπουργός απαγόρευσε στο διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας να συμμετάσχει στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων και για τους λόγους για αυτή του την απόφαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.027, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρακολουθήσει τη σχετική με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ενημερωτική ταινία μικρού μήκους του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, που έγινε στα πλαίσια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ταινία προβάλλεται ιδιαίτερα η δυνατότητα των ατόμων με τροχοκάθισμα να χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία των νέων εταιρειών δημόσιων μεταφορών, τα οποία αγοράστηκαν με βάση προδιαγραφές από την κυβέρνηση, ενώ χρηματοδοτήθηκε γενναία η αγορά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όλα τα λεωφορεία που χρησιμοποιούν οι νέες εταιρείες δημόσιων μεταφορών έχουν τη δυνατότητα ανελκυστήρα για τα άτομα που κινούνται με τροχοκάθισμα, όπως παρουσιάζεται στην ταινία, και, εάν όχι, ποιο είναι το ποσοστό των λεωφορείων που διαθέτουν ανελκυστήρα για τα άτομα με τροχοκάθισμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.028, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επισκέφθηκα πρόσφατα το Aγροτικό Kέντρο Υγείας Κοφίνου, όπου διαπίστωσα σοβαρές ρωγμές από εμφανή μετακίνηση των θεμελίων και κακοτεχνίες στο κτίριο. Το προσωπικό εργάζεται υπό το συνεχή φόβο κατάρρευσης του κτιρίου. Δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι το κτίριο βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση. Οι ρωγμές στην τοιχοποιία και στο φέροντα σκελετό είναι πράγματι εκτεταμένες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν παρουσιαστεί όλες αυτές οι εκτεταμένες ρωγμές στο Αγροτικό Κέντρο Υγείας Κοφίνου, αν έχει πληρώσει αποζημίωση ο εργολάβος για τις κακοτεχνίες και αν υπάρχει σχεδιασμός και το απαραίτητο κονδύλι για την επιδιόρθωση του κτιρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.029, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει σοβαρά κενά σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με μειωμένη όραση στις πληροφορίες που αφορούν τα δρομολόγια των λεωφορείων στις στάσεις και στους κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η αρμόδια αρχή οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόσβασή τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τοποθετήσει υλικό με πληροφορίες για τις στάσεις και τα δρομολόγια στο σύστημα Μπράιγ ή/και ηχητικές ανακοινώσεις τόσο εντός των λεωφορείων όσο και στις στάσεις και στους κεντρικούς σταθμούς των λεωφορείων, όπως προβλέπει και το άρθρο 9 της Σύμβασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.030, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που επιτρέπει στην αστυνομία να απαγορεύει την κυκλοφορία στη λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, που εφάπτεται της βόρειας πλευράς του Αμφιθεάτρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία, όταν δίνονται παραστάσεις αρχαίου δράματος, ούτως ώστε να μην υπάρχει παρενόχληση από το θόρυβο που προκαλεί η τροχαία κυκλοφορία. Εξ όσων πληροφορούμαι η απόφαση αυτή τα τελευταία χρόνια δεν εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να παρουσιάζεται πρόβλημα. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και την πληθώρα παραστάσεων κυρίως από ξένους θίασους, το πρόβλημα έχει οξυνθεί. Παράπονα έχουν εγερθεί από τη διεύθυνση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αλλά και από θεατές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κλείσιμο της κυκλοφορίας της λεωφόρου 28ης Οκτωβρίου παρά το Αμφιθέατρο Αρχ. Μακαρίου Γ΄, όταν δίνονται παραστάσεις αρχαίου δράματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.031, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε φράγματα όπου επιτρέπεται το ψάρεμα διάφοροι ασυνείδητοι αφήνουν τα σκουπίδια τους και ρυπαίνουν τους σημαντικούς αυτούς βιότοπους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα, ώστε να σταματήσει η ρύπανση των υδατοδεξαμενών από πρόσωπα που ασχολούνται με την ερασιτεχνική αλιεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.032, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υπάρχει η άποψη ότι όλες οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τα ποδοσφαιρικά και άλλα στοιχήματα πρέπει να ισχύουν και για το ιπποδρομιακό στοίχημα. Τα υποκαταστήματα ή/και οι αντιπρόσωποι της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας ανά το παγκύπριο πρέπει να υπάγονται στην Εθνική Επιτροπή Στοιχημάτων, για να υπάρχει έλεγχος και πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην ετοιμασία νομοσχεδίου που να ρυθμίζει το ιπποδρομιακό στοίχημα και τις δραστηριότητες τόσο της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας όσο και της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.033, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η τουρκική εφημερίδα VATAN δημοσίευσε σε ένα από τα τεύχη της άρθρο με τίτλο “Η Ελλάδα παραβίασε τον εναέριο χώρο και η Τουρκία δεν απογείωσε αεροσκάφη”. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος απογειώθηκε την 31η Ιουλίου 2012 από την Ελευσίνα και παραβίασε για ένα λεπτό τον εναέριο χώρο της κατεχόμενης Κύπρου, αλλά, παρά τηνπαραβίαση”, δεν απογειώθηκαν τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση είναι ενήμερη για το περιστατικό αυτό και κατά πόσο αληθεύουν όσα ισχυρίζονται οι Τούρκοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.034, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Μουσικό Λύκειο Λευκωσίας διευθύνεται από επόπτη και όχι από διευθυντή, στη βάση μιας πρωτοφανούς σχέσης εργασίας η οποία φαίνεται να προνοεί ότι η θητεία του περιορίζεται στα τέσσερα χρόνια. Όμως φαίνεται ότι ο νυν επόπτης συνεχίζει την υπηρεσία του πέραν των τεσσάρων χρόνων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θητεία του νυν επόπτη του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας και αν ο θεσμός του επόπτη θα συνεχιστεί, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεσμός του μουσικού λυκείου επεκτείνεται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σε άλλες πόλεις. Επίσης καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία του μουσικού λυκείου και ιδιαίτερα για το ρόλο του επόπτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.035, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο “Προσαρμογή στις Κλιματικές Αλλαγές για την έρευνα που ετοιμάστηκε από τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος σχετικά με τις προβλέψεις του κλίματος για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Στην έκθεση αυτή επισημαίνεται ότι η ετήσια μέση θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αναμένεται να αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ η αύξηση πιθανόν να είναι μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα, αναμένεται να μειωθεί η ετήσια βροχόπτωση στην περιοχή, με μείωση του αριθμού ημερών βροχόπτωσης και με αυξημένο κίνδυνο καλοκαιρινής ξηρασίας. Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων για την προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην ετοιμασία σχετικής εθνικής στρατηγικής και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως δοθεί προτεραιότητα από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία στην επεξεργασία των πιο πάνω στοιχείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Μετεωρολογική Υπηρεσία υιοθέτησε την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αν έχει ξεκινήσει την επεξεργασία των στοιχείων για την προβλεπόμενη αλλαγή του κλίματος στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.036, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 που ξεκινά από το στρατόπεδο των καταδρομών και διασχίζει την περιοχή Σταυροβουνίου έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω της διαπλάτυνσής του, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκε από το Τμήμα Δασών, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε τετράτροχες μηχανές (γουρούνες”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Δασών προχώρησε στη διαπλάτυνση τμήματος του μονοπατιού στην περιοχή Σταυροβουνίου, καθώς επίσης αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα με σκοπό την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκλήθηκε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.037, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται σε τροχιά κατάργησης της χρήσης των πλαστικών σακουλιών μέσω της απαγόρευσης της δωρεάν διανομής τους σε όλα τα καταστήματα. Πρόκειται για ένα σχέδιο που εισάγει το μέτρο της πληρωμής των σακουλιών μιας χρήσης σε κάθε κατάστημα της ευρύτερης αγοράς και οδηγεί στην απόλυτη κατάργηση της χρησιμοποίησής τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί κάθε χρόνο πεντακόσια πλαστικά σακούλια μιας χρήσης, το μέτρο χαρακτηρίζεται ως αναγκαίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης της δωρεάν διανομής πλαστικών σακουλιών μιας χρήσης στα καταστήματα της ευρύτερης αγοράς, καθώς επίσης αν εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης της χρησιμοποίησης των μη βιοδιασπώμενων σακουλιών μιας χρήσης, όπως έχουν πράξει η Ιταλία, η Ιρλανδία κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.038, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελία του περιοδικού “Θαλασσοπόρος”, ποσότητες φαρμάκων λίγο πριν ή μετά την ημερομηνία λήξης τους εισάγονται στην Κύπρο, όχι για να διατεθούν στους καταναλωτές, αλλά απλώς για να σταλούν ως απόβλητα στις κυπριακές χωματερές. Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την απουσία συστήματος υποχρεωτικής συλλογής και διάθεσης των φαρμακευτικών αποβλήτων και τις αδυναμίες του συστήματος διαχείρισης των χώρων ταφής αποβλήτων, για να ξεφορτώνουν στην Κύπρο φαρμακευτικά απόβλητα και να αποφεύγουν το κόστος διαχείρισής τους σε χώρες όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν τεθεί υπόψη του αυτές οι καταγγελίες και τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.039, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων δε λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, όπως οι κοινοτάρχες των ελεύθερων περιοχών, αλλά μία μικρή ετήσια αποζημίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατάθεση τροποποιητικού νομοσχεδίου που να απαλείφει την πρόνοια που αφορά την αποκοπή της αντιμισθίας των κοινοταρχών των κατεχόμενων κοινοτήτων από τη σύνταξη που λαμβάνουν, εάν και εφόσον είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.040, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αλλοδαπών αθλητών που έχουν κατ’ εξαίρεση αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα βάσει αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, πόσοι από αυτούς συμμετείχαν σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ως μέλη των εθνικών ομάδων της Κύπρου και τι διακρίσεις είχαν με τα κυπριακά χρώματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.041, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με την απουσία παιδικών πτερύγων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας. Η παρουσία μικρών παιδιών στις ίδιες πτέρυγες με ενήλικους ασθενείς θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους και δεν εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δε διαθέτουν παιδικές πτέρυγες, καθώς επίσης και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, ώστε να υποχρεώνονται τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να δημιουργήσουν παιδικές πτέρυγες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.042, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.02.036 πληροφορήθηκα ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στις 13 Ιουνίου 2011, κατά την οποία σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας, το κοινοτικό συμβούλιο ανέθεσε σε ιδιώτη μελετητή την αποτύπωση της περιοχής και των υφιστάμενων συστημάτων αποχέτευσης των νερών της βροχής, την ετοιμασία υδρολογικής μελέτης και την υποβολή πρότασης και σχεδίων, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του δρόμου από την κοινότητα προς τον Προφήτη Ηλία, καθώς και η λήψη μέτρων για προστασία των περιουσιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία της μελέτης, καθώς και αν έχουν μελετηθεί οι τρόποι υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.043, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την εδώ και χρόνια εντατική λατόμηση στην περιοχή του τουρκοκυπριακού χωριού Ανδρολίκου. Πριν από πολλά χρόνια χαρακτηρίστηκε ως περιοχή εξαιρετικής φυσικής καλλονής και μεγάλης οικολογικής σημασίας λόγω των μοναδικών της φαραγγιών και των ιδιαίτερων γεωμορφωμάτων. Τα λατομεία ασβεστόλιθου που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή Ανδρολίκου έχουν καταστρέψει σχεδόν τα πάντα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η εντατική λατόμηση στην περιοχή του τουρκοκυπριακού χωριού Ανδρολίκου και να αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.044 ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.394 πληροφορήθηκα ότι στις 13 Ιανουαρίου 2012 υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην επαρχία Πάφου. Όπως πληροφορήθηκα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή με το σύστημα δύο φακέλων (τεχνικός και οικονομικός).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου, πόσοι από τους τέσσερις προσφοροδότες ικανοποιούσαν τις τεχνικές απαιτήσεις και πόσοι οικονομικοί φάκελοι ανοίχτηκαν και ποιος είναι ο επιτυχών προσφοροδότης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.045, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.072 αναφορικά με το πρόγραμμα “χάπιend”, το οποίο εφαρμοζόταν σε πιλοτική βάση στην Ελλάδα και αφορά την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των οικιακών φαρμάκων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση τα αποτελέσματά του θα εξετάσει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής των οικιακών φαρμάκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος “χάπιend” στην Ελλάδα και κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει σε εφαρμογή παρόμοιου προγράμματος για χωριστή συλλογή των οικιακών φαρμάκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.046, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.01.280, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται να προωθήσει νομοσχέδιο για τροποποίηση του περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμου με σκοπό τη μείωση της κλοπής μετάλλων. Επί του θέματος, όπως πληροφορήθηκα, υπήρχαν εισηγήσεις και από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία του τροποποιητικού νομοσχεδίου για τον περί Εμπόρων Παλαιών Μετάλλων Νόμο, ποιες είναι οι εισηγήσεις του Αρχηγού Αστυνομίας, αν έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.047, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα της υπερβόσκησης στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα. Πολλοί περιηγητές, ξένοι και ντόπιοι, καταγγέλλουν ότι επανεμφανίστηκαν και πάλι χιλιάδες κατσίκες να βόσκουν στις πλαγιές των λόφων της χερσονήσου, ειδικότερα στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης και στη Φοντάνα Αμορόζα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνεχίζεται το σοβαρό αυτό περιβαλλοντικό πρόβλημα της παράνομης υπερβόσκησης στη χερσόνησο του Ακάμα, αν γνωρίζει τον αριθμό των ζώων που βόσκουν στην περιοχή και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί των αρχών για τερματισμό ή περιορισμό αυτής της κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.048, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες των Κάτω Πολεμιδιών αναφορικά με την ηχορρύπανση που προκαλείται από τη διέλευση αυτοκινήτων από την αερογέφυρα Πολεμιδιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι σχάρες έχουν κατασκευαστεί με λάθος τρόπο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται θόρυβος την ώρα που περνούν αυτοκίνητα και να προκαλείται ηχορρύπανση σε όλη την κατοικημένη περιοχή κοντά στη γέφυρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη μείωση της ηχορρύπανσης που προκαλείται εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης των σχαρών στην αερογέφυρα Πολεμιδιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία στο χωριό Μανσούρα στην περιοχή Τηλλυρίας εντοπίστηκαν φωλιές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών. Η παραλία αυτή, αν και είναι δίπλα από το δρόμο Πόλης Χρυσοχούς-Κάτω Πύργου, είναι αρκετά ήσυχη και ερημική, διότι στην περιοχή δεν υπάρχει πολλή κυκλοφορία οχημάτων και οι κάτοικοι είναι πολύ λίγοι. Επίσης πολύ λίγοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την παραλία αυτή για κολύμπι, αφού δε διαθέτει διευκολύνσεις. Τελευταία όμως η παραλία αυτή φιλοξενεί νυχτερινά πάρτι, τα οποία προφανώς δημιουργούν οχληρία για τους λιγοστούς κατοίκους και τις χελώνες. Επίσης καταστρέφεται από τη διάβρωση, αποτέλεσμα πολλών ανθρώπινων παρεμβάσεων στην περιοχή (παράνομη αμμοληψία), ενώ έχει οριστεί ως παραλία για την ελεύθερη διακίνηση σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η περιοχή της παραλίας της Μανσούρας στην Τηλλυρία θεωρείται προστατευόμενη περιοχή ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών και αν λαμβάνονται μέτρα προστασίας της έναντι των πιθανών κινδύνων, όπως, μεταξύ άλλων, και αυτών που έχω περιγράψει στην ερώτησή μου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.050, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου που προβλέπει για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο, οποιοδήποτε πρόσωπο απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατόν να προκαλέσει πυρκαϊά στην ύπαιθρο είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που δέχθηκε η αστυνομία αναφορικά με την απόρριψη αναμμένων σπίρτων και τσιγάρων κατά τα έτη 2010 και 2011. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και για τις ποινές που τους επιβλήθηκαν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.051, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας περίπτωση άντλησης 22 855 κυβ. μ. νερού σε περίοδο 2 χρόνων αντί 600 κυβ. μ. που είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης νερού ανά έτος. Το περιστατικό είναι σε γνώση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες απέστειλαν επιστολή, σύμφωνα με την οποία συστήνουν “όπως τηρούνται οι όροι της άδειας”. Η συγκεκριμένη περίπτωση διερευνήθηκε μετά από γραπτή καταγγελία πολίτη.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν γίνονται, και πώς, συστηματικοί έλεγχοι, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δε γίνεται υπεράντληση από τις αδειοδοτημένες διατρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.052, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φρεννάρους, καθώς και πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές για εκτέλεση του εν λόγω έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.053, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους μισθούς, τα φιλοδωρήματα και τα άλλα ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών των δύο τραπεζών οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης, με ονομαστική αναφορά στον καθένα, καθώς και πώς αυτά διαφοροποιήθηκαν για τον καθένα ξεχωριστά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.054, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Για το διαχωρισμό αγροτεμαχίων στην αρδευτική περιοχή του Νότιου Αγωγού το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ζητεί να τοποθετηθεί παροχή σε κάθε διαχωριζόμενο τεμάχιο. Το κόστος αυτό είναι υπερβολικά υψηλό. Η εισήγηση είναι να τοποθετείται κατανεμητής (manifold) στο αρχικό κερίζιν και, αν και εφόσον οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες το επιθυμούν, να μπορούν με δικά τους έξοδα να μεταφέρουν το νερό στο δικό τους τεμάχιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο η σημερινή θέση του ΤΑΥ επί του συγκεκριμένου θέματος μπορεί να αλλάξει είτε προς την κατεύθυνση της πιο πάνω εισήγησης είτε προς άλλη κατεύθυνση που μπορεί να έχετε μελετήσει;

                   2. Η ρύθμιση του πιο πάνω θέματος χρήζει αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας και, αν ναι, κατά πόσο και πότε προτίθεστε να καταθέσετε σχετικό νομοσχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.055, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την υποστήριξη φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου που παρουσιάζει πλήρη αμφίπλευρη απώλεια ακοής (κώφωση) και την αποκοπή παροχής υπηρεσιών από διερμηνέα. Η υποστήριξη του συγκεκριμένου φοιτητή είναι απαραίτητη, για να καταφέρει να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή απ’ τους γονείς του φοιτητή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.056, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι διατυπώθηκαν παράπονα από αυτόπτες μάρτυρες για το χρόνο αντίδρασης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Οι πληροφορίες μου μιλούν για χρόνο ανταπόκρισης μεταξύ μισής και μίας ώρας. Τίθεται θέμα αν υπάρχει καθορισμένος χρόνος ανταπόκρισης για τα επίγεια και πτητικά μέσα και, αν ναι, ποιος είναι αυτός. Επίσης τίθεται θέμα για τους χώρους στάθμευσης και εξόρμησης των πτητικών μέσων. Υπάρχει κάποιας μορφής στρατηγικός σχεδιασμός για διασπορά δυνάμεων σε χώρους εξόρμησης πιο κοντά σε αξιολογημένες περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε χώρους υδροληψίας;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, που έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των πτητικών μέσων πυρόσβεσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο πάνω ερωτήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.057, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην αγορά φωτοβολταϊκών κυκλοφορούν πολλές και διάφορες ποιότητες κατασκευών. Υπάρχουν φωτοβολταϊκά, ιδιαίτερα με χώρα προέλευσης την Κίνα, τα οποία είναι πολύ κακής ποιότητας και δεν έχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις. Με λίγα λόγια υπάρχει κίνδυνος να γεμίσει η Κύπρος μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους φωτοβολταϊκές μονάδες, που δε θα παράγουν τον αναμενόμενο ηλεκτρισμό. Εφόσον αυτές οι μονάδες κατά πλειοψηφία επιχορηγούνται, τίθεται και θέμα διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Επίσης αρκετοί πολίτες και μικροεπενδυτές πιθανόν να καταστραφούν οικονομικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτούς τους κινδύνους, αν λαμβάνονται μέτρα αντιμετώπισής τους ή αν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης μέσω της τήρησης υποχρεωτικών κανόνων ποιότητας και ασφάλειας και μέσω ενημέρωσης του κοινού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.058, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2011, έχει εγκρίνει υπό όρους την εκ των υστέρων και κατά παρέκκλιση αίτηση για πολεοδομική άδεια για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενες οικοδομές και αλλαγή χρήσης από κέντρο χονδρικού εμπορίου σε σύνθετου τύπου εμπορική ανάπτυξη και ανάπτυξη αναψυχής/ψυχαγωγίας στο εμπορικό κέντρο “Madison”. Πρόσφατα έχουν δημοσιευτεί πληρωμένες διαφημίσεις στον εγχώριο τύπο από την ιδιοκτήτρια εταιρεία με τις οποίες καταγγέλλεται η παράνομη λειτουργία μέρους της οικοδομής, ενώ ιδιαίτερα αναφέρονται προβλήματα ασφάλειας που πιθανόν να δημιουργεί η μη αδειοδοτημένη λειτουργία παιδότοπου στο υπόγειο του κτιρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται η πιστή και αυστηρή εφαρμογή των όρων της κατά χάριν πολεοδομικής άδειας του εμπορικού κέντρου “Madison” και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση της οικοδομής από το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.059, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προχωρεί στην καταχώριση αιτήματος για λήψη δικαστικών μέτρων κατά των αρμοδίων του χοιροστασίου της Μαραθούντας, αφού διαπιστώθηκε ότι το σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων του λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταχωριστεί αίτημα για λήψη δικαστικών  μέτρων κατά των αρμοδίων του χοιροστασίου της Μαραθούντας και ποια είναι τα δικαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με το εν λόγω χοιροστάσιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.060, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η “Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ” κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητά της, αλλά και για το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στην ανεργία 185 υπάλληλοι και 100 συνεργάτες που απασχολεί η εταιρεία, μετά από ενημέρωσή που είχε ότι το κράτος ζητεί προσφορές για εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων τσιμέντου από την Ελλάδα, άγνωστο για λογαριασμό ποιου. Η ποσότητα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής κατανάλωσης τσιμέντου στην Κύπρο σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι βάσιμες οι ανησυχίες της εταιρείας, αν έχουν μελετηθεί οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης, καθώς και αν κατά τον ίδιο τρόπο έχει μελετηθεί η δυνατότητα εισαγωγής και άλλων οικοδομικών υλικών από το εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.061, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τουρκοκυπριακές οργανώσεις φοιτητών και νεολαίας έχουν διαμαρτυρηθεί για τα σχέδια του κατοχικού καθεστώτος για ίδρυση θεολογικής σχολής στην κατεχόμενη Μια Μηλιά. Σκοπός της ίδρυσης της σχολής, που έγινε με την προτροπή του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ΑΚΡ, είναι η διάβρωση της πολιτιστικής ταυτότητας των Τουρκοκυπρίων και η επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Τουρκίας στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υπόψη του αυτές οι πληροφορίες και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προς καταγγελία τους στη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.062, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε τον περασμένο Ιούλιο την απόφαση του Προέδρου και των υπουργών για εθελοντική αποκοπή δέκα τοις εκατόν (10%) επί των απολαβών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ και ποιο είναι το ποσό που εξοικονομήθηκε μέχρι σήμερα, μέσω ανάλυσης των αποκοπών, για τα δημόσια οικονομικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.063, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εμφάνιση σεισμών ανά το παγκόσμιο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Σύμφωνα με κάποια πληροφόρηση, η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κύπρου σημειώνει έξαρση. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι στατιστικά και με βάση την έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας πρέπει να αναμένεται σύντομα μεγάλος σεισμός στην περιοχή της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για ένα μεγάλο σεισμό στην περιοχή της Κύπρου,

2. αν όντως υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, ποια μέτρα λαμβάνονται,

3. αν είναι αλήθεια ότι το νέο αεροδρόμιο Λάρνακας έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε σεισμό έντασης μόνο μέχρι 7 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ και

                     4. αν όλα τα δημόσια και σημαντικά κτίρια μπορούν να αντέξουν σεισμό έντασης πέραν των 7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ ή αν υπάρχουν και άλλες                     περιπτώσεις, όπως το κτίριο του κρατικού χημείου, το Αρχηγείο Αστυνομίας, το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, που δεν έχουν τύχει                     αντισεισμικής αναβάθμισης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.064, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η λιθόστρωτη επικάλυψη της πλατείας Τροόδους έχει σε πάρα πολλά σημεία καταστραφεί σε επικίνδυνο βαθμό. Η φθορά των ελαστικών των οχημάτων και η ηχορρύπανση πρέπει να απασχολήσουν τους αρμοδίους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε να διορθωθεί το λιθόστρωτο στην πλατεία Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.065, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ρίγανη (στα λατινικά “Origanum vulgare”) είναι είδος για το οποίο υπάρχει περιορισμός στην κάρπωσή του από το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα σε δασικές περιοχές. Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια είναι προβληματική η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη συλλογή της ρίγανης, με αποτέλεσμα να γίνεται ανεξέλεγκτη κάρπωση, και ότι υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης του είδους από ορισμένες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και την εφαρμογή του σε σχέση με την κάρπωση της ρίγανης και αν δημιουργείται πρόβλημα από την ανεξέλεγκτη κάρπωσή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.066, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πιθανόν να υπάρχει πρόβλημα με τη συντήρηση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε δημόσια κτίρια, σχολεία και στρατόπεδα. Έχω πληροφορίες ότι ορισμένα δε λειτουργούν και άλλα υπολειτουργούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συστηματική παρακολούθηση της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις μονάδες. Παρακαλώ επίσης όπως καταθέσει κατάλογο με τις μονάδες αυτές, την εγκατεστημένη ισχύ και τη μέχρι σήμερα ετήσια παραγωγή τους (ανά μονάδα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.067, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι η λήψη των δημόσιων τηλεοπτικών καναλιών ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2 σε πολλές περιοχές της Κύπρου μετά τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία είναι ελλιπής και ανεπαρκής. Ταυτόχρονα, μαθαίνουμε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα αντιμετωπίζει προβλήματα βιωσιμότητας. Σημειώνεται ότι, για να γίνει η ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και για να διευκολυνθεί ο εποπτικός και συντονιστικός ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η κυβέρνηση ζήτησε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το διορισμό εκτελεστικού προέδρου, που εγκρίθηκε, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα από τη μεταφορά στην ψηφιακή τεχνολογία και ποιες οι ευθύνες της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.068, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αρχαίο θέατρο του Κουρίου παραχωρήθηκε σε ιδιωτική επιχείρηση για τη διοργάνωση της συναυλίας του συγκροτήματος της χέβι-μέταλ “Iced Earth” την Κυριακή 19 Αυγούστου 2012. Αυτή η ασυνήθιστη για τον αρχαίο χώρο συναυλία, παρά το γεγονός ότι ενθουσίασε συγκεκριμένο κοινό, παραμένει μία εξαιρετική περίπτωση όπου το αρχαίο θέατρο καμάρι της Κυπριακής Δημοκρατίας παραδόθηκε στους ήχους της χέβι-μέταλ μουσικής. Παλαιότερα, όταν ζητήθηκε η παραχώρηση του Κουρίου για συναυλίες ελληνικής μουσικής, ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται ότι υπήρξαν και παραβιάσεις των γνωστών κανόνων συμπεριφοράς των θεατών (μπύρες, τσιγάρα, ποτά κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το αρχαίο θέατρο του Κουρίου παραδόθηκε στους ήχους της χέβι-μέταλ μουσικής, αν έχει επαναληφθεί τέτοια συναυλία ή παρόμοιά της και αν αξιολογήθηκε αυτή η εμπειρία για το μέλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.069, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία ανάθεσης της ετοιμασίας της ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης της Προόδου Υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013 στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (ΜΙΜΚΦ).

Συγκεκριμένα, να δοθεί ενημέρωση για τα εξής:

1. Για τα κριτήρια που τέθηκαν ως προς τους όρους ανάθεσης της ετοιμασίας της έκθεσης στο ΜΙΜΚΦ.

2. Για τη μορφή της έρευνας που έγινε, το ερωτηματολόγιο και πώς γενικά έγινε η συλλογή του πληροφοριακού υλικού.

                             3. Για την έκταση της έρευνας, που έγινε με ποσοτικά, ποιοτικά, γεωγραφικά και άλλα στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.070, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε λίγες μέρες λήγει το Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία. Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι συγχρηματοδοτούμενο με κοινοτικό προϋπολογισμό 90 εκατομ. και έχει ως στόχο την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από παιδιά και τη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο θα συνεχιστεί και στη νέα σχολική χρονιά 2012-2013, αν έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί και για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποίησης προϊόντων οικολογικής γεωργίας ή αποκλειστικά κυπριακών προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.071, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι τα περισσότερα μοτοποδήλατα που χρησιμοποιούν διάφορες επιχειρήσεις για την ταχεία διανομή έτοιμων φαγητών φέρουν την ένδειξη “L” ή “E”, που σημαίνει ότι ο οδηγός δεν κατέχει κανονική και πλήρη άδεια οδηγού μοτοσικλέτας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν μια εξαιρετικά δύσκολη εργασία σε συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους και, έχοντας υπόψη ότι η αστυνομία εντόπισε το πρόβλημα αυτό, όπως φαίνεται και από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Λουκά Λουκά σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ανδρέα Κυπριανού με αρ. 23.06.009.04.1129, προκύπτει το ερώτημα γιατί επιτρέπεται σε άτομα που κατέχουν μόνο εκπαιδευτική/μαθητική άδεια να οδηγούν μοτοσικλέτες για διανομή φαγητών. Δεν έπρεπε το όχημα αυτό να θεωρείται επαγγελματικό και να χρειάζεται ειδική ή κανονική άδεια;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς άρση αυτής της παραδοξότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.072, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών έκρινε ότι η απόφαση του Τμήματος Δημοσίων Έργων να απορρίψει προσφορά εταιρείας που προσέφυγε ενώπιον της Αρχής για το έργο του καθαρισμού των ερεισμάτων δημόσιων οδών στην επαρχία Λευκωσίας είναι άκυρη. Επιπλέον αποφάσισε ότι η υπογραφείσα συμφωνία είναι ανενεργή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για το κράτος, αν επηρεάστηκε το έργο του καθαρισμού των ερεισμάτων και γιατί δεν έγινε πιο έγκαιρα η διαδικασία αυτή. Επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος σε παγκύπρια βάση και ανά επαρχία για την εργασία καθαρισμού των ερεισμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.073, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από ενάμιση χρόνο έντονων πιέσεων, συνεχών κινητοποιήσεων και δυναμικών δράσεων της τοπικής κοινωνίας πολιτών της Λεμεσού, το διοικητικό συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού υπέβαλε γραπτή εισήγηση προς την Πολεοδομική Αρχή, και συγκεκριμένα στην Υπουργό Εσωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε η ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών που έχουν δοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την επέκταση και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δασούδι της Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.074, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου διατηρεί αριθμό αστυνομικών, μελών της προεδρικής φρουράς, ως φρουρούς σε μόνιμη βάση στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, η οποία σπανίως χρησιμοποιείται. Παράλληλα, αριθμός αστυνομικών υπηρετεί στο σταθμό στην πλατεία Τροόδους, σε απόσταση δύο λεπτών από την προεδρική κατοικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε μετακινείται στην προεδρική κατοικία ο Αστυνομικός Σταθμός Τροόδους, ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση πόρων και λιγότερες ανάγκες σε προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.075, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την ευημερία των πτηνών. Τα υποστατικά είναι πεπαλαιωμένα και ακατάλληλα. Το προσωπικό εργάζεται σε άθλιες συνθήκες. Υπάρχουν φόβοι ότι εγκυμονούνται κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, ενώ έχω πληροφορηθεί ότι πιθανόν οι άνθρωποι και τα πουλιά να απειλούνται από ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού στο εκτροφείο περδικιών στο Σταυροβούνι, καθώς και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθολογιστική εκτροφή των περδικιών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.076, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη διαμαρτυρία των πατατοπαραγωγών, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε σε ποσότητες πατατών που μεταφέρθηκαν από τους Τουρκοκυπρίους στην αγορά των ελεύθερων περιοχών, καθώς και σε αριθμό δειγματοληπτικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν και στα σχετικά αποτελέσματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλα τα στοιχεία που αφορούν διαχρονικά και ανά έτος τη νόμιμη διοχέτευση από τους Τουρκοκυπρίους πατατών από τα κατεχόμενα στην κυπριακή αγορά με βάση τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ποιοι έλεγχοι έγιναν, καθώς και αν αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών πατατών. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις ποσότητες πατατών που διοχέτευσαν Ελληνοκύπριοι παραγωγοί στην αγορά την ίδια περίοδο, τον αριθμό των αναλύσεων που διενεργήθηκαν και τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.077, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε δημιουργήθηκε ο κατάλογος προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης για τα οποία προνοεί ο Κανονισμός για την Πράσινη Γραμμή ότι επιτρέπεται η μεταφορά τους στην αγορά ελεύθερων περιοχών και πώς διαμορφώνεται ο εν λόγω κατάλογος. Επίσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει ότι επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων που δεν καλλιεργούνται στην κατεχόμενη περιοχή (π.χ. κεράσια). Σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία ότι τα προϊόντα δεν ήταν τουρκοκυπριακής προέλευσης ποιες είναι οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.078, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωργίας έχει κάνει μια πρώτη προσπάθεια να ετοιμάσει το γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου και να συμπεριλάβει σε αυτόν μια σειρά από γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που συνδέονται με διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αποτελούν μέρος της κουλτούρας της χώρας μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί και κυκλοφορήσει ο επίσημος γαστρονομικός χάρτης και, εάν ναι, σε ποιες γλώσσες έχει κυκλοφορήσει.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.079, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής της ΑΗΚ υποστηρίζουν ότι δε λαμβάνονται μέτρα προστασίας από την απελευθέρωση του αμιάντου. Φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιστατικά απελευθέρωσης ινών αμιάντου έχουν ανησυχήσει και αναστατώσει τους εργαζομένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό πρόσφατων περιστατικών απελευθέρωσης ινών αμιάντου στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής, αν υπήρξαν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, ποιες οι συνέπειες για τους εργαζομένους, τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί, για να μη συμβούν άλλα περιστατικά, και, σε περίπτωση που υπάρχουν ευθύνες, αν αυτές έχουν αναληφθεί.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.080, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένες περιοχές των θαλασσών της Κύπρου εμφανίζονται κατά καιρούς τσούχτρες (jellyfish). Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο σε περιοχές όπου έχουν κατασκευαστεί παράλληλοι κυματοθραύστες. Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι τσούχτρες εμφανίζονται εκεί, γιατί υπάρχει μόλυνση, άλλοι, γιατί προτιμούν πιο ήρεμα νερά. Το φαινόμενο πάντως πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν προκληθεί δυσφήμιση των κυπριακών παραλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθείται το φαινόμενο της εμφάνισης των τσουχτρών (jellyfish) στις κυπριακές θάλασσες και αν παρακολουθείται το επίπεδο ρύπανσης των νερών εντός των παράλληλων κυματοθραυστών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.081, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει αποφασίσει να περιορίσει τους σχεδιασμούς για κατασκευή νέων αιολικών πάρκων. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η εντολή αρ. 2/2006, που απαγορεύει την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε οικιστική περιοχή. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις η αλλαγή της εντολής δεν έχει προωθηθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει την εντολή αρ. 2/2006, ώστε να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η τοποθέτηση οικιακών αναμογεννητριών σε οικιστικές περιοχές.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.082, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Φαίνεται ότι το 2012 τα περιστατικά καταστροφικών πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση ήταν αυξημένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στατιστικά στοιχεία των πέντε τελευταίων χρόνων που περιλαμβάνουν τους αριθμούς πυρκαγιών και τις εκτάσεις που κάηκαν σε αγροτικές και δασικές περιοχές, τα αίτια των πυρκαγιών αυτών και τις καταδίκες των ατόμων που κρίθηκαν υπεύθυνα για αυτές, καθώς και αν έχει υπολογιστεί το κόστος κατάσβεσης των πυρκαγιών και των συνεπειών τους ανά έτος.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.083, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Αναφέρομαι στην επισυναπτόμενη επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στο αεροδρόμιο Λάρνακας και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα προωθηθούν λύσεις για τα προβλήματα που αναφέρονται

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.084, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία επιδιώκει την εκ βάθρων αναδιάρθωση των δομών του κατοχικού καθεστώτος μέσα από το οικονομικό πρωτόκολλο για την περίοδο 2013-2015, με στόχο την αναβάθμιση και την εδραίωση του τουρκικού στοιχείου και τον πλήρη έλεγχο της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου από την Άγκυρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρακολουθεί την εξέλιξη της συζήτησης γι’ αυτό το θέμα στα κατεχόμενα και αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα καταγγελίας της προσπάθειας των Τούρκων για πλήρη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των κατεχομένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.085, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων της. Σύμφωνα με το ψήφισμα, τα πολύτιμα αγαθά πρέπει να ανακτώνται αντί να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης, ενώ η φορολογία πρέπει να τιμωρεί τη σπατάλη των πόρων. Η εφαρμογή των προτάσεων του ψηφίσματος αυτού σημαίνει οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των φυσικών πόρων, καθώς και αν προτίθεται να επιβάλει οποιαδήποτε φορολογία που να τιμωρεί τη σπατάλη των πόρων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.086, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κατοχικές αρχές δημιουργούν συχνά διάφορα προβλήματα σε Τουρκοκυπρίους που διαμένουν μόνιμα στις ελεύθερες περιοχές, όταν αυτοί επιχειρούν να επισκεφθούν συγγενείς ή φίλους στα κατεχόμενα. Πρόσφατα απαγόρευσαν σε Τουρκοκύπριο που διαμένει στις ελεύθερες περιοχές να διέλθει από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, επειδή παρουσίασε ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πληροφορίες μου είναι ότι απαγορεύεται από τις κατοχικές αρχές σε Τουρκοκυπρίους να χρησιμοποιούν τις ταυτότητες που τους έχει εκδώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται αυτές οι πρακτικές των κατοχικών αρχών και αν προστατεύονται οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι των ελεύθερων περιοχών από την τουρκική αυθαιρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.087, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε με ψήφισμά του την Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις στους εργαζομένους και να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Η νομοθετική πρόταση επισημαίνει ότι η διαφορά στις αμοιβές εξακολουθεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 16,4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το μεγαλύτερο μισθολογικό χάσμα εμφανίζεται στην Αυστρία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία και τη Σλοβακία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.088, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουμε διαπιστώσει ότι, ιδιαίτερα φέτος, αρκετοί συμπατριώτες μας αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν φθηνές διακοπές κοντά στη φύση”. Το γεγονός ότι οι οργανωμένοι κατασκηνωτικοί χώροι είναι λίγοι και υπερπλήρεις, καθώς και το γεγονός ότι φέτος ο κατασκηνωτικός χώρος Τροόδους δε λειτούργησε οδήγησαν αρκετούς συμπολίτες μας στο να εισέλθουν στην προστατευόμενη περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα και να στήσουν πρόχειρα καταλύματα. Ορισμένοι από αυτούς κατασκήνωσαν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, προκαλώντας οχληρία και διαπράττοντας ασχημίες, αλλά και εμποδίζοντας τους υπόλοιπους πολίτες και παραθεριστές να χαρούν τις παραλίες και τις ακτές. Τέλος, πολλοί από αυτούς, φεύγοντας, άφησαν πίσω τους, στις πιο απομακρυσμένες και δύσκολα προσβάσιμες από συνεργεία καθαριότητας περιοχές, σωρούς από σκουπίδια και υπολείμματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί και αξιολογηθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η προστατευόμενη περιοχή του νησιού μας, καθώς και πώς σχεδιάζει να δώσει τέρμα σε αυτή τη φυσική καταστροφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.089, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κύπριου ιστιοπλόου Παύλου Κοντίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, αλλά και την αξιοπρεπή παρουσία κι άλλων Κυπρίων ιστιοπλόων, πέραν των πανηγυρισμών, προκύπτει το ερώτημα πώς μια χώρα νησί δεν έχει ανεπτυγμένα τα θαλάσσια αθλήματα, στα οποία προφανώς διαθέτει και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Γιατί το κολύμπι δεν είναι υποχρεωτικό μάθημα στη δημόσια εκπαίδευση; Γιατί δε διδάσκεται η ιστιοπλοΐα και δε γίνεται ειδική προσπάθεια στα σχολεία, για να αγαπήσουν τα παιδιά τη θάλασσα και να στραφούν προς το θαλάσσιο αθλητισμό; Γιατί υπάρχει διαχρονικά αυτή η μονοδιάστατη προσέγγιση υπέρ των ομαδικών αθλημάτων (π.χ. ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα);

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν είναι ενταγμένα στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μαθήματα όπως το κολύμπι και η ιστιοπλοΐα, σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά να ωθούνται να ασχοληθούν με το θαλάσσιο αθλητισμό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.090, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 24 Μαΐου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που αφορά τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Οι προτάσεις του ψηφίσματος αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανακατανομή των Διαρθρωτικών Ταμείων σε προγράμματα που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τους νέους και τη θέσπιση της Εγγύησης Νέων, που θα εξασφαλίζει ότι οι νέοι δε θα μένουν άνεργοι για περισσότερο από τέσσερις μήνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το εν λόγω ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία στους νέους και να εξασφαλιστεί ότι κανένας νέος δε θα μένει άνεργος για περισσότερο από τέσσερις μήνες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.091, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός Τουρκοκυπρίων που κατοικούν στα κατεχόμενα και οι οποίοι μάλιστα λυμαίνονται περιουσίες Ελληνοκυπρίων έχει εργοδοτηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχω μάλιστα γίνει αποδέκτης παραπόνων από Τουρκοκυπρίους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, αναλαμβάνοντας σοβαρό προσωπικό κόστος, και οι οποίοι αντιμετωπίζουν, κατά την άποψή τους, αθέμιτο ανταγωνισμό στη διεκδίκηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, όπου απαιτείται ως προσόν η γνώση της τουρκικής γλώσσας, από Τουρκοκυπρίους που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές. Τίθεται το ερώτημα αν οι Τουρκοκύπριοι που αποτείνονται για εργασία σε θέσεις στη δημόσια υπηρεσία (μόνιμοι, αορίστου χρόνου, ωρομίσθιοι ή με σύμβαση κ.ο.κ.) είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές ή να μην κατέχουν παράνομα την ελληνοκυπριακή περιουσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων που εργοδοτούνται υπό οποιαδήποτε μορφή και σχέση από το δημόσιο, σε ποιους τομείς εργοδοτούνται και αν τίθενται προϋποθέσεις, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, για την εργοδότηση των Τουρκοκυπρίων στη δημόσια υπηρεσία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.092, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Όπως έχουμε πληροφορηθεί, στην κοινότητα της Πύλας Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι που χρησιμοποιούν ενεργοβόρες μεθόδους για παραγωγή διάφορων προϊόντων προβαίνουν στη μεταξύ τους εκμίσθωση υποστατικών με σκοπό την αποφυγή της πληρωμής του ρεύματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε έρευνα για τα εν λόγω υποστατικά, των οποίων οι παραγωγικές διαδικασίες, όπως η παραγωγή τροφίμων, είναι ενεργοβόρες. Εάν έγινε έρευνα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να διεξαχθεί τέτοια έρευνα; Επίσης πληρώνουν τέλη για σκύβαλα, νερό και για άλλες κοινοτικές υπηρεσίες;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.093, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της πηγής των εισοδημάτων που έχουν επενδυθεί σε αξιόγραφα και κατά πόσο αυτός ο έλεγχος γίνεται άμεσα με κάθε καταγγελία που λαμβάνει χώρα για αυθαιρεσίες των τραπεζών και θυματοποίηση πελατών τους, οι οποίοι αιτούνται αποκατάσταση του κεφαλαίου τους για τις ζημιές που προκλήθηκαν.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.094, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέπει την είσοδο αλλοδαπών από τρίτες χώρες μέσω των κατεχομένων στις ελεύθερες περιοχές οι οποίοι φέρουν βίζα στα διαβατήριά τους. Οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες φαίνεται να έχουν παρερμηνεύσει την εγκύκλιο που έχει σταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και αναφέρουν ότι όσοι Τούρκοι υπήκοοι έχουν βίζα από χώρα της Ζώνης του Σένγκεν στα διαβατήριά τους μπορούν να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές. Μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν δοθεί οδηγίες στους επί καθήκοντι αστυνομικούς να επιτρέπουν τη διέλευση από τα οδοφράγματα όλων των αλλοδαπών που φτάνουν στην Κύπρο από παράνομο αεροδρόμιο ή λιμάνι των κατεχομένων και έχουν βίζα στα διαβατήριά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υπάρχει σύστημα καταγραφής των αλλοδαπών και καταχώρισης των στοιχείων των αλλοδαπών που περνούν από τα οδοφράγματα, αν οι Τούρκοι θα μπορούν να περνούν από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές μέσω των οδοφραγμάτων και κάτω από ποιες προϋποθέσεις εκδίδονται βίζες σε Τούρκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.095, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το αλιευτικό καταφύγιο του Κάτω Πύργου, παρ’ όλο που κατασκευάστηκε το 1987 και είναι μεγάλης χωρητικότητας, φιλοξενεί αρκετά μεγάλα σκάφη, έμεινε πλήρως ανεκμετάλλευτο και μόνιμα άδειο κατά τη διάρκεια του έτους. Βόρεια του νησιού μας και στις ελεύθερες περιοχές υπάρχει μόνο το αλιευτικό καταφύγιο του Λατσιού, με υποδομές που εξυπηρετούν την ντόπια και διεθνή ναυσιπλοΐα. Παρά την πρόσφατη αναβάθμισή του, είναι υπερπλήρες και είναι άκρως αδύνατο να δεχθεί νέα σκάφη. Έρχονται σκάφη από τη δυτική Μεσόγειο με κατεύθυνση την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και αποτείνονται για εφοδιασμό και παραμονή στον πρώτο σταθμό, που είναι το Λατσί, αλλά είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταφεύγουν στις κατεχόμενες μαρίνες της Κερύνειας και στη νεοανεγερθείσα μεγάλη μαρίνα της κατεχόμενης Καρπασίας, περνώντας ανοικτά του Κάτω Πύργου. Το αλιευτικό καταφύγιο του Κάτω Πύργου είναι αρκετά μεγάλο και με μία μικρή αναβάθμιση έχει κάθε δυνατότητα να φιλοξενήσει αρκετά τέτοια σκάφη, είτε για σύντομη είτε μακροχρόνια παραμονή, ακόμη και για ανεφοδιασμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί το αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου από μικρή μαρίνα για προσωρινό ελλιμενισμό και ανεφοδιασμό σκαφών με τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής να αναβαθμιστεί, για να μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη για σύντομη ή μακροχρόνια παραμονή, κάτι που θα δημιουργήσει και κάποιες θέσεις εργασίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.096, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα με το τέλος της σχολικής περιόδου τα σχολικά βιβλία επιστρέφονται και προωθείται η ανακύκλωση του χαρτιού. Η εφαρμογή ενός προγράμματος ανακύκλωσης των βιβλίων είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά και τους περνάει μηνύματα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται και σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης των σχολικών βιβλίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.097, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Είναι γνωστό ότι οι Οδηγίες της ΕΕ για πράσινη ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι όλα τα καινούρια κτίρια πρέπει μέχρι το 2020 να παράγουν επιτόπου σχεδόν όλη την ενέργεια που χρειάζονται. Βρισκόμαστε ήδη στο 2012 και είναι ζήτημα αν στην Κύπρο υπάρχουν κτίρια αυτών των προδιαγραφών, αυτάρκη δηλαδή σε ενεργειακή ζήτηση, την ώρα που στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν χιλιάδες. Τα δημόσια μάλιστα κτίρια, παλαιά ή νέα, καλούνται να εφαρμόσουν τις εν λόγω Οδηγίες δύο χρόνια πριν, το 2018 δηλαδή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το αν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για την εναρμόνιση της Κύπρου με τις συγκεκριμένες Οδηγίες και στόχους,

2. για το αν έχουν δημοσιοποιηθεί -και ποια είναι αυτά- οικονομικά και άλλα κίνητρα, π.χ. τεχνική βοήθεια, χαμηλότοκα δάνεια κ.λπ., για να διευκολυνθεί η ανακαίνιση παλαιών και η κατασκευή νέων ιδιωτικών κτιρίων (η δημοσιοποίηση έπρεπε να είχε γίνει εντός του 2011),

3. για το αν έχει ξεκινήσει η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για τα δημόσια κτίρια που επισκέπτεται το κοινό και είναι άνω των 500 τ.μ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.098, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στο πλαίσιο της αποκατάστασης και ανάπλασης του χώρου του παλαιού μεταλλείου του Αμιάντου, προωθείται η ιδέα για τη δημιουργία ενός τελεφερίκ που θα συνδέει το χώρο του μεταλλείου με την πλατεία Τροόδους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο η προοπτική αυτή αντιμετωπίζεται σοβαρά και οργανωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, δεδομένης και της εκτίμησης ότι η λειτουργία ενός τέτοιου τελεφερίκ μπορεί να εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν των ορεινών μας θερέτρων,

2. κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένη τεχνοοικονομική μελέτη,

                   3. κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου από ταμεία της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.099, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η επικρατούσα σήμερα κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής Λάρνακας-Δεκέλειας -και συγκεκριμένα στους χώρους αποθήκευσης πετρελαιοειδών- συνάδει με τις πρόνοιες της Οδηγίας SEVESO II (96/82/ΕΚ) για την πρόληψη ατυχημάτων από επικίνδυνες ουσίες.

Παρακαλώ επίσης να ενημερώσει το σώμα ποια μέτρα λαμβάνονται για την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της εν λόγω Οδηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.100, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο αναφορικά με τις έρευνες για εντοπισμό κοιτασμάτων χρυσού στην Κύπρο.

Δεδομένου ότι ο αριθμός αδειών για σχετικές έρευνες έχει παραχωρηθεί στα όρια της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι συγκεκριμένες έρευνες και για το αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.101, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή με αρ. 23.06.010.01.500 πληροφορήθηκα ότι η βιολογική μονάδα επεξεργασίας χοιρολυμάτων χοιροστασίου στην περιοχή Μαραθούντας δεν έχει κατασκευαστεί και στο χοιροστάσιο βρίσκεται σε λειτουργία μόνο σύστημα επεξεργασίας χοιρολυμάτων τύπου διαχωριστήρα, το οποίο περιλαμβάνεται στις χορηγηθείσες πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής. Όπως πληροφορήθηκα, εξαιτίας της αναφερόμενης διαπίστωσης αποφασίστηκε η λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της ιδιοκτήτριας εταιρείας για λειτουργία της ανάπτυξης χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση και ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.102, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα γαλλικά βιβλία ιστορίας γίνεται αναφορά στην αρμενική γενοκτονία. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα των τουρκικών εφημερίδων, η Τουρκία επέδωσε νότα διαμαρτυρίας προς τη Γαλλία. Η νότα που επιδόθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας υπογραμμίζει ότι οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στα βιβλία προέρχονται από χαλκευμένα ντοκουμέντα και καλεί τους Γάλλους αξιωματούχους να αναθεωρήσουν τα σχολικά βιβλία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα σχολικά βιβλία ιστορίας γίνεται αναφορά στην αρμενική γενοκτονία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.103, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη με αρ. 23.06.010.01.483 πληροφορήθηκα ότι ο μειοδοτικός διαγωνισμός για δημιουργία μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 50 MW προκηρύχθηκε την 21η Μαΐου 2012 και η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ήταν η 3η Σεπτεμβρίου 2012.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους και πότε αναμένεται να καταλήξει η διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.104, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος προς το γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2012, πληροφορήθηκα ότι το νερόφιδο “Natrix natrix” δε διαβιεί πλέον στο φράγμα Ξυλιάτου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους εξαφανίστηκε το νερόφιδο “Natrix natrix” από την περιοχή, αν μπορεί να επανέλθει ο πληθυσμός του στην περιοχή, καθώς και για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του βιότοπού του.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.105, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου διαφήμιση συγκεκριμένης διαφημιστικής εταιρείας η οποία πρόσφερε €200 το μήνα σε όποιο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου αποδεχθεί να τοποθετηθεί στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο εμπορική διαφήμιση. “Ο οδηγός πληρώνεται, απλά επειδή οδηγεί το όχημά του και οι εταιρείες απολαμβάνουν τον πιο αποδοτικό τρόπο διαφήμισης”, αναφέρει το διαφημιστικό μήνυμα. Προφανώς μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης ένα εισόδημα από μια τέτοια ανέξοδη επένδυσημπορεί να φανεί καλή ευκαιρία. Εξ όσων γνωρίζω, η κινητή διαφήμιση έχει απαγορευτεί διά νόμου με εξαίρεση ίσως τη διαφήμιση στα λεωφορεία. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους πολίτες που θα αποφασίσουν να αποδεχθούν τοποθέτηση εμπορικής διαφήμισης στο όχημά τους;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει στην αντίληψη των υπηρεσιών του η επιχειρηματική αυτή δραστηριότητα, αν είναι νόμιμη και ποιες οι ενέργειές του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.106, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα διαφανή αντιθορυβικά ηχοπετάσματα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού προκαλούν το θάνατο σε πολλά πουλιά. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τοποθετούνται στα ηχοπετάσματα αυτοκόλλητα ομοιώματα αρπακτικών πτηνών, τα οποία είναι απωθητικά για κάθε πετούμενο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει, για να εξασφαλιστεί η προστασία των πουλιών, καθώς και αν προτίθεται να υιοθετήσει τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες τοποθετούν στα ηχοπετάσματα ομοιώματα αρπακτικών που είναι απωθητικά για κάθε πετούμενο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.107, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που είχα υποβάλει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου 2012, στα πλαίσια του προγράμματος για τις θαλάσσιες χελώνες στην Κύπρο γίνεται καταγραφή των νεκρών θαλάσσιων χελωνών που εκβράζονται στις παραλίες, όπως και διάσωση των τραυματισμένων χελωνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων θαλάσσιων χελωνών ανά έτος και παραλία από το έτος εφαρμογής του προγράμματος (1978).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.108, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.294, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2011, πληροφορήθηκα ότι ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 376/2007, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4224, 21.9.2007, σελ. 2610), έχει εγκρίνει δυνάμει του πιο πάνω Κανονισμού τους τύπους προστατευτικών κρανών για χρήση από τους οδηγούς και τους επιβάτες αυτών των κατηγοριών οχημάτων, οι οποίοι προδιαγράφονται από τα πρότυπα που αναφέρονται στον πίνακα που δημοσιεύτηκε (21η Σεπτεμβρίου 2007).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από ποια υπηρεσία γίνεται ο έλεγχος εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού από τους οδηγούς και τους επιβάτες των οχημάτων, αν τα κράνη που εισάγονται στην Κύπρο και διατίθενται στα καταστήματα πώλησης πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον Κανονισμό, καθώς και αν σε δυστυχήματα που εμπλέκονται μοτοσικλετιστές η αστυνομία ελέγχει κατά πόσο τα κράνη που έφεραν οι μοτοσικλετιστές ήταν εγκεκριμένα. Αν υπάρχουν στοιχεία και αποτελέσματα ελέγχων, παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.109, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.052 πληροφορήθηκα ότι το παλιό γεφύρι στο ρυάκι Ξυλούρικος”, που βρίσκεται στην περιοχή Άγιος Μάμας-Ζωοπηγή-Πελένδρι, συντηρήθηκε, αλλά το νεότερο γεφύρι που κτίστηκε δίπλα του δημιουργεί πρόβλημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν γίνει, προκειμένου να κτιστεί νέο γεφύρι σε μεγαλύτερη απόσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.110, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οικιακών βοηθών που απασχολούνται στην Κύπρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια ανά επαρχία και ανά κατηγορία επαγγέλματος εργοδότη.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.111, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό της νομικής αρωγής που παραχωρείται για διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων σε ετήσια βάση. Τι ποσό αφορά σε Ελληνοκυπρίους και τι ποσό σε αλλοδαπούς;

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως, βάσει των στοιχείων πληρωμών που κατέχει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, πληροφορήσει το σώμα για τον αριθμό των δικηγορικών γραφείων που αναλαμβάνει τις υποθέσεις αυτές και για το ποσοστό από το συνολικό αριθμό που καταλήγει σε καθένα από αυτά τα γραφεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.112, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κατάσταση με την εφαρμογή του άρθρου 18Δ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση των διαφημιστικών πινακίδων σε σχέση με τις δημόσιους οδούς. Έχω παρατηρήσει ότι διαφημιστικές πινακίδες τοποθετήθηκαν παρά την περίφραξη του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού (παρά την Αλάμπρα) σε απόσταση μικρότερη από την καθορισμένη στο νόμο. Επίσης έχω διαπιστώσει ότι στο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών οι διαφημιστικές πινακίδες εφάπτονται του δρόμου ή βρίσκονται σε απόσταση λίγων μέτρων από το όριο κατάληψης της δημόσιας οδού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.113, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη λαθραλιεία με φωτεινές πηγές και ψαροντούφεκο στην περιοχή του Ακάμα. Όπως πληροφορήθηκα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έχει στείλει και σχετική επιστολή στο διευθυντή του Τμήματος Αλιείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει την επιστολή της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προς το διευθυντή του Τμήματος Αλιείας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να πληροφορήσει το σώμα για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να σταματήσει η λαθραλιεία στην περιοχή του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που του είχα υποβάλει σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχα μαζί του στις 22 Αυγούστου, πληροφορήθηκα ότι η αλιεία σε βάθος μικρότερο από πέντε μέτρα από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) και η αλιεία εντός περιοχής λουομένων (πέντε μέτρα) από επαγγελματίες ψαράδες (κατηγορίας Α΄, Β΄ και Γ΄) είναι παράνομες εποχιακά και καταγγέλλονται. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, η αλιεία σε βάθος μικρότερο των πέντε μέτρων από επαγγελματίες ψαράδες απαγορεύεται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ενώ η αλιεία εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων από επαγγελματίες ψαράδες επίσης απαγορεύεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η απαγόρευση της αλιείας εντός των εποχιακών περιοχών λουομένων ισχύει μόνο για τους επαγγελματίες ψαράδες και γιατί η περίοδος απαγόρευσης περιορίζεται μόνο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.115, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε νέα αυστηρότερη Οδηγία αναφορικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων των πλοίων σε θείο. Σκοπός της νέας Οδηγίας είναι να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις ευρωπαϊκές ακτές και να συμβάλει στη μείωση των περίπου 50 000 πρόωρων θανάτων οι οποίοι καταγράφονται ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συγκεκριμένη Οδηγία θα επηρεάσει τον κυπριακό στόλο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.116, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του βιότοπου του νερόφιδου “Natrix natrix” στη λίμνι Παραλιμνίου σε σχέση και με τη συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.117, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι την 11η Σεπτεμβρίου 2012 εγκρίθηκαν αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ενισχύουν το ευρωπαϊκό σύστημα για τη συλλογή και αξιολόγηση των πιθανών προβλημάτων από φαρμακευτικά προϊόντα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρενέργειες των φαρμάκων θα παρακολουθούνται στενότερα στο μέλλον, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη περιπτώσεων παρόμοιων με αυτή του γαλλικού φαρμάκου “Mediator” για το διαβήτη, το οποίο φέρεται να συνδέεται με περισσότερους από 500 θανάτους. Το φάρμακο κυκλοφορούσε στη Γαλλία από το 1975 έως το Νοέμβριο του 2009. Συνολικά πέντε εκατομμύρια ασθενείς στη χώρα έχουν πάρει το “Mediator”, το οποίο φέρεται να οδήγησε στη νοσηλεία 3 500 ανθρώπων με καρδιακά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κυκλοφορεί στην Κύπρο το γαλλικό φάρμακο “Mediator” και αν έχει προκαλέσει το θάνατο σε ασθενείς που έπασχαν από διαβήτη στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.118, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τις δικαστικές αρχές της Ρουμανίας να ξεκινήσουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις υποτιθέμενες τοποθεσίες μυστικής κράτησης της CIA, ενώ κάλεσε επίσης τις λιθουανικές αρχές να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να ξανανοίξουν τη δικαστική έρευνα για τη συμμετοχή της Λιθουανίας στο πρόγραμμα της CIA. Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν επίσης τη Φινλανδία, τη Δανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Πολωνία να αποκαλύψουν όλες τις πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με την ύπαρξη ύποπτων αεροπλάνων που συνδέονται με τη CIA και τα εδάφη τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στην κατοχή της πληροφορίες που αφορούν την ύπαρξη ύποπτων αεροπλάνων τα οποία συνδέονται με τη CIA και τα οποία χρησιμοποίησαν τα κυπριακά αεροδρόμια ή τον κυπριακό εναέριο χώρο για μεταφορά παράνομα συλληφθέντων κρατουμένων με την κατηγορία της τρομοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.119, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παγκόσμιες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 3% το 2011, φτάνοντας στους 34 δις τόνους, το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία. Στην Κίνα οι μέσες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αυξήθηκαν το 2011 κατά 9% και έφτασαν στους 7,2 τόνους ανά κάτοικο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 3% πέρυσι, πέφτοντας στους 7,5 τόνους κατά κεφαλήν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις κατά κεφαλήν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος για τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό σκάφος EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές από τις 8 Δεκεμβρίου 2011. Όπως πληροφορήθηκα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για την αποκόλληση του σκάφους και τη μεταφορά του στην Τουρκία, για να κοπεί και να πωληθεί ως σίδερο, μετά από καταγγελίες για λαθρεμπόριο καυσίμων επενέβη το Τμήμα Τελωνείων, με αποτέλεσμα η αποκόλληση του σκάφους να καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εμπορικό σκάφος EDRO III εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους το εμπορικό σκάφος παρέμεινε κολλημένο στους βράχους για μήνες μετά το ατύχημα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.121, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εξέδωσε το 2011 οδηγό συμπεριφοράς προς τους αναπήρους και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα. Ο οδηγός του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού δίνει τις απαραίτητες συμβουλές σε όλους τους εμπλεκομένους στην τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αντιτύπων του εν λόγω οδηγού που έχουν εκδοθεί, αν έχει διανεμηθεί σε όλες τις τουριστικές μονάδες παγκύπρια, καθώς και αν, ένα χρόνο μετά την έκδοσή του, παρατηρήθηκε αύξηση των ατόμων με αναπηρίες που επισκέπτονται την Κύπρο και βελτίωση της συμπεριφοράς των τουριστικών υπαλλήλων απέναντι στους αναπήρους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.122, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιχείρηση “Melios Pet Centre Ltd”, παρ’ όλο που δε διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, συνεχίζει να λειτουργεί και να φιλοξενεί επισκέπτες και μαθητές στις εγκαταστάσεις της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πληροφορίες μου ότι μαθητές επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd”. Παρακαλώ επίσης να πληροφορήσει αν προτίθεται να ενημερώσει τα σχολεία παγκύπρια ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι παράνομη και να τους υποδείξει όπως σταματήσουν να πραγματοποιούν εκδρομές στην εν λόγω επιχείρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.123, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Σύμφωνα με πανεπιστημιακή έρευνα που παρουσίασε το διεθνούς φήμης γαλλικό περιοδικό “Nouvelle Observateur”, μεταλλαγμένα προϊόντα που περιέχονται σε ζωοτροφές προκαλούν καρκίνο στα ζώα και την ίδια ώρα μεταφέρονται στον άνθρωπο μέσα από τη διατροφική αλυσίδα. Οι καρκινογόνες αυτές ουσίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στην Κύπρο ζωοτροφές που περιέχουν μεταλλαγμένα προϊόντα και ποιες είναι αυτές, τι μέτρα λαμβάνονται και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.124, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γη η οποία παραχωρείται  από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μόνο για γεωργικούς σκοπούς σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Εξόφθαλμη περίπτωση  αποτελεί το χωριό Καντού, όπου μετά από παραχώρηση γης σε διάφορους δικαιούχουςαυτή χρησιμοποιήθηκε για την εκτροφή και εκπαίδευση σκύλων, αποθήκευση οικοδομικών υλικών και ρίψη μπάζων αντί για γεωργική εκμετάλλευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει το σοβαρό αυτό πρόβλημα που προκύπτει με την παραχώρηση γης από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για γεωργικούς σκοπούς, αν έχει διαφανεί μέσα από τις έρευνες κατά πόσο αυτά τα τεμάχια γης  παραχωρήθηκαν τελικά με όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προνοεί η νομοθεσία για τη διαχείριση τουρκοκυπριακής γης και αν χρησιμοποιούνται στη βάση των προνοιών της νομοθεσίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.125, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το γεφύρι που βρίσκεται στην Περιστερώνα και έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο κινδυνεύει με κατάρρευση, αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα υποστήριξης. Όπως πληροφορήθηκα, από το γεφύρι διέρχονται καθημερινά μαθητές και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να χαθούν ανθρώπινες ζωές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα για την επιδιόρθωση του αρχαίου γεφυριού στην Περιστερώνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.126, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα σχολεία στην Ολλανδία οι μαθητές παρακολουθούν από πολύ νεαρή ηλικία μαθήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στους δρόμους. Στην Ουτρέχτη τα παιδιά στην ηλικία των 11 ετών λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το δημαρχείο της πόλης, όταν περάσουν με επιτυχία την εξέταση για ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, αφού το 95% των μαθητών ηλικίας 10-12 ετών στην Ολλανδία πηγαίνουν στο σχολείο τους με το ποδήλατο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισαγωγής μαθημάτων στο σχολείο που να αφορούν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στο δρόμο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.127, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η επιχείρηση “Melios Pet Centre Ltd” έχει από το 2010 αιτηθεί όπως της παραχωρηθεί άδεια, ώστε να λειτουργεί ως θεματικό πάρκο, και ότι από το Μάρτιο του 2010 έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση από το Τμήμα Περιβάλλοντος με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια επί τούτου και κατά πόσο οι συγκεκριμένοι όροι του Τμήματος Περιβάλλοντος έχουν τηρηθεί και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.128, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους αδειοδοτημένους ζωολογικούς κήπους στην Κύπρο, καθώς και για τα είδη και τον αριθμό των ζώων που διαθέτουν, αλλά και ποιες είναι οι αδειούχες συλλογές ζώων που έχουν δικαίωμα έκθεσης στο κοινό.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το καθεστώς της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd”, για τα είδη που φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της και για το πόσα και ποια είδη δικαιούται να έχει στις εγκαταστάσεις της σύμφωνα με τη νομοθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.129, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 7,8 εκατομ. από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για προγράμματα επανεκπαίδευσης και εύρεσης νέας απασχόλησης για 550 Δανούς ανέργους του ναυπηγο-επισκευαστικού κλάδου και για 320 Ισπανούς άνεργους οικοδόμους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε, για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο ή εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με μέγιστο ποσό βοήθειας τα €500 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβάλει ανάλογη αίτηση, ώστε να εκμεταλλευτεί τους διαθέσιμους πόρους προς όφελος των απολυμένων στο χώρο των οικοδομών ή άλλων κλάδων που έχουν πληγεί από την ανεργία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.130, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων για τα θέματα που θίγονται στο εισηγητικό έγγραφο του συνδέσμου, το οποίο επισυνάπτεται

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.131, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με το θέμα της αποδέσμευσης κονδυλίου για χορηγία του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών (Κρίτου Τέρα), καθώς και για τη μελλοντική συνεργασία του υπουργείου με το πιο πάνω κέντρο.

Παραθέτω αυτούσια τα ερωτήματα του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, μετά από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του ιδρύματος, επισυνάπτω σχετικές επιστολές από το κοινοτικό συμβούλιο Κρίτου Τέρας, καθώς και επιστολές της “Terra Cypria” για το πιο πάνω θέμα και παρακαλώ να ενημερωθεί το σώμα για τις θέσεις του υπουργείου για όλα τα θέματα που εγείρονται.

Τα ερωτήματα έχουν ως εξής:

“1. Γιατί να σταματήσει η χορηγία προς το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών στην Κρίτου Τέρα, δεδομένου ότι είμαστε το μόνο κέντρο στην περιοχή Ακάμα και δη εφόσον η χορηγία είναι πολύ μικρότερη από τα κρατικά έξοδα λειτουργίας ενός περιβαλλοντικού κέντρου;

2. Εφόσον εδώ και 16 χρόνια προσέρχονται δημοτικά σχολεία στο κέντρο μας και γνωρίζουν την ποιότητα της δουλειάς μας, γιατί αρνείται το αρμόδιο τμήμα να περιλάβει και το κέντρο μας στην εγκύκλιο που στέλνει στα σχολεία ενημερώνοντάς τα για τα διαθέσιμα περιβαλλοντικά κέντρα; Η άρνηση αυτή δίνει εντύπωση ότι δεν ευνοεί την προσέλευση στο κέντρο μας. Η συμπερίληψή μας στον κατάλογο είναι μια ενέργεια εντελώς ανέξοδη για το υπουργείο.”.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.132, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις της Παγκύπριας Οργάνωσης Μελών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΠΟΜΕΚ) για τη βελτίωση της λειτουργίας των επιμορφωτικών κέντρων, καθώς και να σχολιάσει την αγωνία της οργάνωσης για τη συνεχή υποβάθμιση του θεσμού των επιμορφωτικών κέντρων τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή της οργάνωσης.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.133, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει οργανόγραμμα λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, εάν ναι, ποιο είναι αυτό και ποιες θέσεις είναι επανδρωμένες. Παρακαλείται επίσης να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το οργανόγραμμα της λειτουργία της κάθε κλινικής του νοσοκομείου ξεχωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.134, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για εγγραφή των αγροτικών δρόμων στα όρια της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων θα επιλύσει πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Μονιάτη, με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην εγγραφή αγροτικών δρόμων σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου με τρόπο γρήγορο και συνοπτικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.135, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για την κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου στην κοινότητα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, το κοινοτικό συμβούλιο έχει εξασφαλίσει όλες τις άδειες, για να προχωρήσει στην κατασκευή του γηπέδου. Παράλληλα, το κοινοτικό συμβούλιο αναμένει γραπτή δέσμευση από τον ΚΟΑ ότι θα επιχορηγήσει το έργο.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του γηπέδου στο Μονιάτη θα συμβάλει στην προώθηση του αθλητισμού στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επιχορηγήσει το συγκεκριμένο έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.136, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για επανδρωμένο ασθενοφόρο στην περιοχή όπου κατασκευάζεται ο πυροσβεστικός σταθμός στην κοινότητα.

Νοουμένου ότι η ύπαρξη επανδρωμένου ασθενοφόρου στο Μονιάτη, μιας κοινότητας που βρίσκεται σε κομβικό σημείο, θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής της oρεινής Λεμεσού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να λάβει πολιτική απόφαση, για να τοποθετηθεί επανδρωμένο ασθενοφόρο στην κοινότητα Μονιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.137, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για αναλογικότερη και δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων προς τις κοινότητες αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα των κοινοτικών συμβουλίων. Η κοινότητα Μονιάτη είναι μια κοινότητα με μεγάλο οδικό δίκτυο και με αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Για αυτούς τους λόγους το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι έπρεπε να τυγχάνει αυξημένης κρατικής χορηγίας σε σύγκριση με άλλες κοινότητες με λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Νοουμένου ότι η αναλογικότερη παραχώρηση κρατικών κονδυλίων συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής των κρατικών κονδυλίων για τις κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.138, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για αναβάθμιση του νεοσύστατου πυροσβεστικού σταθμού της κοινότητας σε περιφερειακό, έτσι ώστε να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο πυροσβεστικός σταθμός έχει την υποδομή, για να γίνει περιφερειακός.

Νοουμένου ότι η ύπαρξη περιφερειακού πυροσβεστικού σταθμού στο Μονιάτη θα συμβάλει αποτελεσματικά προς αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς ή και ενδεχόμενου ατυχήματος στην περιοχή της ορεινής Λεμεσού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να προωθηθεί το πιο πάνω αίτημα από την αρμόδια αρχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.139, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Τριμήκληνης για τη δημιουργία διαμετακομιστικού περιφερειακού σταθμού για τα ΧΥΤΥ στην περιοχή της κοινότητας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, έχει εντοπιστεί ο χώρος κατασκευής του έργου και υπάρχει η πρόθεση να κατασκευαστεί.

Νοουμένου ότι η δημιουργία ενός διαμετακομιστικού περιφερειακού σταθμού για τα ΧΥΤΥ αποτελεί σημαντικό έργο που θα μειώσει το κόστος για τους κατοίκους της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.140, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ως γνωστόν, στις 24 Ιουνίου 2012 χαλαζοθύελλα έπληξε τις καλλιέργειες μιας σειράς κοινοτήτων της επαρχίας Λεμεσού, μεταξύ των οποίων και η κοινότητα Τριμήκληνης. Την περιοχή επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΟΓΑ, που κατέγραψε τις ζημιές, για να καταβληθούν αποζημιώσεις.

Νοουμένου ότι οι αποζημιώσεις αποτελούν σημαντικό κονδύλι για τους παραγωγούς της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η αρμόδια αρχή να καταβάλει τις αποζημιώσεις στους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.141, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχουν εκλελεγμένα μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) στα δημόσια πανεπιστήμια που κατέχουν παράλληλα θέση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και, αν ναι, πόσα και κάτω από ποιες προϋποθέσεις,

2. σχετικά με την πολιτική των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά την κατοχή παράλληλα θέσης από εκλελεγμένα μέλη ΔΕΠ σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,

                   3. σχετικά με την πολιτική των δημόσιων πανεπιστημίων όσον αφορά την πρόνοια του νόμου για μετάκληση μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, αν έχει                    ενεργοποιηθεί η σχετική  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.142, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στο Παράρτημα Κ της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι που είχαν ανακαλυφθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως και (υπό όρους) οι άλλοι που θα ανακαλυφθούν μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας στο έδαφος των βρετανικών βάσεων πρέπει να μεταβιβαστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Κούριο για παράδειγμα έπρεπε και πρέπει να αποτελεί ιδιοκτησία και να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι των βρετανικών βάσεων, ενώ το ίδιο ισχύει και για μια σειρά άλλων αρχαιοτήτων και πολιτιστικών μνημείων που βρίσκονται στο έδαφος των βρετανικών βάσεων Ακρωτηρίου, Επισκοπής και Δεκέλειας. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες μου, από το 1959 μέχρι και σήμερα καμία κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν προχώρησε στα σχετικά διαβήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει σε συγκεκριμένα διαβήματα, ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι που είχαν ήδη ανακαλυφθεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας, όπως και (υπό όρους) οι άλλοι που ανακαλύφθηκαν μετά την ανακήρυξη της Δημοκρατίας στο έδαφος των βρετανικών βάσεων να μεταβιβαστούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα πολιτιστικά μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος των βρετανικών βάσεων, τα οποία έπρεπε να είχαν μεταβιβαστεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.143, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συγκεκριμένο πρατήριο πετρελαιοειδών στη Λάρνακα, ο διαχειριστής του οποίου συνελήφθη ως ύποπτος για επεμβάσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα του πρατηρίου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να παίρνουν λιγότερη ποσότητα καυσίμων από εκείνη για την οποία πλήρωναν, ενώ παράλληλα υπήρξε και καταγγελία ότι πωλούσε τα καύσιμα πιο φθηνά από άλλα πρατήρια πετρελαιοειδών, εξακολουθεί να λειτουργεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η ποινική δίωξη του διαχειριστή του πρατηρίου, καθώς και αν, στην περίπτωση που το πρατήριο εξακολουθεί να λειτουργεί, διενεργούνται πιο τακτικοί έλεγχοι για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.144, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην επίσημη ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ημερομηνίας 15 Απριλίου 2011 αναφέρεται το εξής:Σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εκδόθηκε χθες για το ζωολογικό κήπο ‘Melios Pet Centre’ στους Αγίους Τριμιθιάς, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες επιθυμούν να διευκρινίσουν ότι ο εν λόγω ζωολογικός κήπος είναι κλειστός για το κοινό, γιατί δε διαθέτει άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, αφού δεν πληρεί τις πρόνοιες των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Διατήρηση Άγριων Ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους) Κανονισμών του 2002, ΚΔΠ 81/2002.”. Δυστυχώς, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο μετά από την εν λόγω ανακοίνωση, το πάρκο λειτουργεί ακόμη χωρίς κανένα έλεγχο από καμία αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η λειτουργία πάρκου ή ζωολογικού κήπου ή κτηνοτροφικών υποστατικών εντός γεωργικής περιοχής.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη μεταφορά, μέσω της ανεξέλεγκτης εισαγωγής ζώων, εντόμων, παρασίτων και βακτηρίων που δεν είναι γνωστά στην Κύπρο και τα οποία πιθανόν να μεταφέρουν άγνωστες ή νέες ασθένειες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.145, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η τραγωδία στο Μαρί και η καταστροφή του μεγαλύτερου μέρους της ενεργειακής υποδομής της Κύπρου λόγω της έκρηξης στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό σχετικά με τη χωροθέτηση επικίνδυνων εγκαταστάσεων πλησίον ζωτικών οργανισμών και κτιρίων. Εξ όσων πληροφορούμαι, σε άλλες χώρες υπάρχουν κανονισμοί που απαγορεύουν τη χωροθέτηση επικίνδυνων εγκαταστάσεων ή την αποθήκευση επικίνδυνων εύφλεκτων και εκρηκτικών υλικών κοντά σε ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή ζώνης ασφαλείας γύρω από ζωτικές και μεγάλης σημασίας εγκαταστάσεις ή κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό για θέματα πολιτικής προστασίας να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο που να απαγορεύει την τοποθέτηση ή χωροθέτηση επικίνδυνων (π.χ. εύφλεκτων, εκρηκτικών, τοξικών κ.ο.κ.) υλικών σε απόσταση ασφαλείας από ζωτικές εγκαταστάσεις και, εάν δεν υπάρχει, κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοθετική ρύθμιση του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.146, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο συνεδριακό κέντρο “Φιλοξενία” γίνεται σοβαρή σπατάλη ενέργειας από την εικοσιτετράωρη χρήση των κλιματιστικών και τα φώτα παραμένουν αναμμένα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης τίθεται θέμα για τη θερμοκρασία που είναι υποχρεωμένα τα κυβερνητικά τμήματα να διατηρούν για τη λειτουργία των κλιματιστικών τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα εξοικονόμησης που λαμβάνονται γενικώς στα δημόσια και κυβερνητικά κτίρια και πιο συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο “Φιλοξενία”.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.147, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τιμολόγηση του νερού κατά αρδευτική περιοχή ξεχωριστά, κατά πόσο υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές και, εάν ναι, κατά πόσο θα υπάρξει εναρμόνιση των εν λόγω τιμών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.148, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσα δωμάτια και μπάνια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχουν διαμορφωθεί ειδικά, για να εξυπηρετούν ασθενείς με κινητικά προβλήματα (παραπληγικούς κ.ά.);

                  2. Κάθε τμήμα διαθέτει τουλάχιστον ένα δωμάτιο και μπάνιο ειδικά διαμορφωμένο για άτομα με κινητικές αναπηρίες;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.149, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γιώργιου Κ. Γεωργίου

«Παρακαλείται όπως απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την κρατική γη στην κοινότητα Αγκλεισίδων ως προς τα ακόλουθα:

1. Ποιοι κατέχουν κρατική γη στην κοινότητα;

2. Ποια τα κριτήρια και οι όροι παραχώρησης;

3. Υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις-αιτήσεις για παραχώρηση;

                    4. Υπάρχουν στοιχεία για παράνομη κατοχή και χρήση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.150, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, το ύψος των καταθέσεων Ελλήνων στις ελβετικές τράπεζες ξεπερνάει τα €180-220 δις. Υπολογίζεται ότι τα ελάχιστα έσοδα από τη φορολόγηση των εισοδημάτων που δεν έχουν υποστεί τους αντίστοιχους φόρους της χώρας θα μπορούσε να ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Η ελληνική κυβέρνηση συζητά με την ελβετική κυβέρνηση, για να επιτευχθεί μία ρύθμιση που θα αφορά μόλις το 10% των καταθέσεων, δηλαδή περίπου €20 δις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του κυβερνητικού επιτελείου, μία ρύθμιση για τα €20 δις θα μπορούσε να επιφέρει έσοδα για το ελληνικό δημόσιο ταμείο της τάξης των 6 δις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εκτίμηση για τις καταθέσεις Κυπρίων σε ελβετικές τράπεζες και αν υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση η κυβέρνηση να έρθει σε συνεννόηση με την ελβετική κυβέρνηση.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.151, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Γενικής Ελεγκτού του 2011 αναφέρεται για την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ότι “[...] μετά και το συμβάν της 11ης Ιουλίου πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να προβληματιστούν για τη συγκέντρωση μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον ίδιο χώρο, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος ως νησί με απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα στηρίζεται αποκλειστικά στην παραγωγική ισχύ του δικού της συστήματος, και να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα για μείωση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των κινδύνων που συνεπάγεται η συγκέντρωση αυτή [...]”. Το απόσπασμα αναφέρεται στη συγκέντρωση τόσων πολλών και σημαντικών ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη η σχετική σύσταση της Γενικής Ελεγκτού και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αποσυμφορηθεί η σχετική περιοχή από τις ενεργειακές, βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.152, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2012 της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.039 αναφορικά με την κατ’ αποκοπήν ετήσια αποζημίωση που λαμβάνουν οι κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας των κρατικών αξιωματούχων, με ταυτάριθμη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερ. 1η Αυγούστου, υποστήριξε το αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Κοινοτήτων Κερύνειας όπως απαλειφθεί η πρόνοια του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011 [Ν. 88(Ι)/2011] σε ό,τι αφορά τους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων οι οποίοι τυγχάνει να είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να τροποποιήσει την πρόνοια του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου του 2011 [Ν. 88(Ι)/2011] σε ό,τι αφορά τους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων οι οποίοι τυγχάνει να είναι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ημικρατικών οργανισμών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.153, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ωφελήματα (συμπεριλαμβανομένων και των δανείων με ευνοϊκά επιτόκια) τα οποία είχαν οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων (ονομαστικά) των δύο τραπεζών οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης και πώς αυτά διαφοροποιήθηκαν για τον καθένα ξεχωριστά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.154, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα της ομοσπονδίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.155, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσοι κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων δεν είναι γεωργοί, πόση έκταση κατέχουν και τι επάγγελμα ασκούν σήμερα;

2. Πόση έκταση γης κατέχουν άτομα 80 χρονών και άνω, άτομα 70-80 χρονών, άτομα 60-70 χρονών, άτομα 50-60 χρονών, άτομα 40-50 χρονών, άτομα 30-40 χρονών και άτομα 20-30 χρονών, αντίστοιχα, και πώς αξιοποιείται η συγκεκριμένη έκταση γης από τα εν λόγω άτομα;

3. Πόσοι έχουν αποβιώσει αλλά ο τουρκοκυπριακός κλήρος συνεχίζει να είναι στην κατοχή τους;

4. Πόσοι κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων δεν είναι κάτοικοι της περιοχής όπου βρίσκεται ο κλήρος τους;

                    5. Πόση έκταση τουρκοκυπριακής γης έχει δοθεί σε μη πρόσφυγες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.156, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόση έκταση τουρκοκυπριακής γης δηλώνεται για σκοπούς επιδότησης ανά καλλιέργεια ανά επαρχία ξεχωριστά;

2. Πόσοι καλλιεργητές είναι πρόσφυγες κάτοχοι τουρκοκυπριακών κλήρων;

                   3. Πόση είναι η επιλέξιμη καλλιεργήσιμη γεωργική γη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα κατεχόμενα;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.157, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οίκος δημοπρασίας διαθέτει προς πώληση διά πλειστηριασμού τη συλλογή της οικογένειας Θεμιστοκλή Δέρβη (έργα τέχνης, έπιπλα εποχής, κοσμήματα κ.ά.).

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κληρονόμοι της περιουσίας του ιστορικού δημάρχου της Λευκωσίας έχουν έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία, για να διευθετηθεί η παραχώρηση/πώληση κάποιων από αυτά τα αντικείμενα στην κυπριακή κυβέρνηση.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.158, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.159, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η κυβέρνηση να συστήσει μια επιτροπή αλήθειαςγια την τύχη των αγνοουμένων, η οποία σκοπό θα έχει τη διακρίβωση της αλήθειας γύρω από το θάνατο του κάθε αγνοουμένου, ανεξαρτήτως ποινικών συνεπειών, ως επίσης και κατά πόσο αυτή η ευθύνη θα μπορούσε να ανατεθεί ως επέκταση του ρόλου της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.160, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στις περιπτώσεις θανάτων εγκλωβισμένων μας οι περιουσίες τους δε μεταφέρονται στους απογόνους τους, αλλά η Τουρκία και η υποτελής διοίκηση στα κατεχόμενα κατάσχει την περιουσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνει το κράτος, προκειμένου να καταδικαστεί η Τουρκία στις περιπτώσεις που αυτή αφαιρεί τη δυνατότητα κληρονομικής διαδοχής των περιουσιών εγκλωβισμένων.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.161, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.1012, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, αναφορικά με τα λατομεία Ξυλοφάγου ο υπουργός αναφέρει ότι γίνονται εργασίες επαναφοράς, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη, καθώς και ότι έχουν υποβληθεί για τις παράνομες εγκαταστάσεις και οικοδομές οι απαραίτητες αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές”.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς και αποκατάστασης του χώρου;

2. Τι μέρος της διαχειριστικής μελέτης έχει γίνει και τι περιλαμβάνει αυτή; (Να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση του σώματος.)

3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της αποκατάστασης;

4. Τι ποσό έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα;

5. Ποιοι είναι οι αριθμοί φακέλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και ποιοι οι αριθμοί των αδειών οικοδομής που έχουν εξασφαλιστεί;

                   6. Για ποιους λόγους στην εικοσαετία λειτουργίας των λατομείων δεν πάρθηκαν οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα για τις παράνομες οικοδομές και εγκαταστάσεις,                       όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παρανομούντων πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.162, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των αλλοδαπών εργατών που εργοδοτούνται στην αγροτική οικονομία;

2. Από ποιες χώρες προέρχονται οι εργάτες αυτοί; (Να δοθεί αναλυτικός κατάλογος ανά χώρα.)

3. Ποιος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών εργατών στην κτηνοτροφία και ποιος στη γεωργία;

                   4. Ποιος είναι ο αριθμός των εποχιακών εργατών και ποιος των χρόνιων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.163, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία που ακολουθείται από την αστυνομία σε σχέση με τη σύλληψη γυναικών, όταν πραγματοποιούνται επιχειρήσεις σε χώρους όπου εκπορνεύονται γυναίκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.164, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή και η προώθηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/32/ΕΚ, η οποία αφορά στην πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.165, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να επαναφέρει το ποσό των €50.000 που δινόταν κάθε χρόνο από την κυβέρνηση για στειρώσεις γατών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.166, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο που να αφορά τον έλεγχο του πληθυσμού των γατών, τις στειρώσεις και γενικότερα την ευημερία των γατών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.167, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν τα έργα συντήρησης και ανακαίνισης της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Πανδώρας 3, στον προσφυγικό συνοικισμό Στρόβολος II.

Παρακαλείται επίσης όπως ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έχουν γίνει σχεδιασμοί για στέγαση των ενοίκων της πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.168, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς του συνδέσμου γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Χρυσελεούσας Στροβόλου για το θέμα της προβληματικής στέγης της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου. Το θέμα αφορά την ασφάλεια των μαθητών τόσο του δημοτικού όσο και του νηπιαγωγείου και καλείται ο αρμόδιος υπουργός να λάβει μέτρα το συντομότερο.

Επισυνάπτονται φωτογραφίες, σχετική αλληλογραφία και επιστολή από το σύνδεσμο γονέων και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για όλα τα ερωτήματα που καταγράφονται από το συγκεκριμένο σύνδεσμο γονέων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.169, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Nίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς ομάδας γονέων όσον αφορά την ασφάλεια των μαθητών τμήματος που στεγάζεται σε λυόμενη αίθουσα του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Λατσιών.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έγιναν επιστημονικές έρευνες από το υπουργείο για τη συγκεκριμένη αίθουσα, δηλαδή αν διατρέχει κίνδυνο η υγεία των μαθητών.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τους γονείς των μαθητών και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα, καθώς και στο πότε χρονικά θα αποσυρθεί η λυόμενη αίθουσα από το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.170, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με τους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ Ελλάδος, αφού η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών των ΤΕΙ ως αντίστοιχων προς τους τίτλους σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ αποκλείει τους αποφοίτους των ΤΕΙ από τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο διοριστέων καθηγητών.

Υπογραμμίζεται επίσης πως, ενώ τα πτυχία των ΤΕΙ αναγνωρίζονται ως ισότιμοι πανεπιστημιακοί τίτλοι, δεν αναγνωρίζονται ως αντίστοιχοι, γεγονός που προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις από τους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απαίτηση της ΕΕΥ για αντιστοιχία των τίτλων σπουδών είναι ανεπίτρεπτη στο πλαίσιο του κοινού για όλους σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του καθηγητή.

Επίσης σημειώνεται πως το ΚΥΣΑΤΣ έχει υπόψη του αυτή τη διάσταση του θέματος, αφού σε σχετική ανακοίνωσή του, κατά τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής (υπόθεση αρ. 1408/2009) που κατέθεσαν απόφοιτοι των ΤΕΙ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ΕΕΥ, αναφέρει πως επαφίεται στην ΕΕΥ να αποφανθεί αν απαιτείται από το σχέδιο υπηρεσίας και αντιστοιχία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως παραθέσει γραπτώς τη θέση του υπουργείου του αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.171, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Για ποιους λόγους σε ορισμένους τάφους στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία αναγράφεται η λέξη “άγνωστοςαντί του ονόματος και υπάρχει προγραμματισμός για διερεύνηση μέσα από εκταφές και ταυτοποιήσεις των οστών, εφόσον οι τάφοι αφορούν κατά πάσα πιθανότητα θανάτους του 1974;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος προκειμένου να προχωρήσει στην ταυτοποίηση των οστών και πότε προτίθεται να το πράξει;

3. Πόσοι είναι οι τάφοι με την αναγραφή της λέξης “άγνωστος”;

                   4. Υπάρχουν και σε άλλα κοιμητήρια τάφοι με την αναγραφή της λέξης άγνωστοςκαι, εάν ναι, σε ποια και σε πόσους τάφους ανά κοιμητήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.172, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει και ποιος είναι ο αρμόδιος για τις πολεοδομικές πρόνοιες στη θάλασσα.

Επίσης να πληροφορήσει κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι χάρτες καλωδίων που διασχίζουν τη θάλασσα από και προς την Κύπρο και, εάν υπάρχουν, να μας δοθεί ο χάρτης καλωδίων που διασχίζει τη θάλασσα κατά μήκος της ακτογραμμής Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Λιοπετρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.173, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για προώθηση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού από το Τμήμα Δασών για κατασκευή δύο πάρκων, αλλά και για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο για την κατασκευή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την κατασκευή των δύο πάρκων και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο για την κατασκευή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.174, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την προκήρυξη των θέσεων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ήταν πολύ αυξημένος.

Πολλοί από τους αιτητές οι οποίοι δεν εγκρίθηκαν εξέφρασαν την επιθυμία όπως δημιουργηθούν νέα τμήματα στα ΜΙΕΕΚ, στα οποία θα μπορούν να εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονται και για τη φοίτησή τους σε αυτά να καταβάλλουν δίδακτρα για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τμημάτων στα ΜΙΕΕΚ με κάλυψη των διδάκτρων των νέων τμημάτων από τους ίδιους τους φοιτητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.175, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για διαπλάτυνση του κύριου δρόμου παρά την είσοδο της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαπλάτυνσης του κύριου δρόμου παρά την είσοδο της κοινότητας Πομού και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.176, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου, ώστε να δημιουργηθεί πρόσβαση από και προς την παραλία της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για δημιουργία πρόσβασης από και προς την παραλία της κοινότητας Πομού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.177, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Πομού, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών των ψαράδων της περιοχής.

Με την κατασκευή της αποβάθρας το αλιευτικό καταφύγιο συρρικνώθηκε αντί να επεκταθεί, ενώ τα νερά στην είσοδο του λιμανιού έγιναν πιο ρηχά, κάτι που δυσκολεύει πολύ τους ψαράδες.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του αλιευτικού καταφυγίου Πομού και εκβάθυνσης της εισόδου του, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ψαράδων της περιοχής και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.178, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας από το αρμόδιο υπουργείο για επιδιόρθωση των ζημιών που υπέστη το πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας λόγω της αλμύρας της θάλασσας. Το υπολογιζόμενο κόστος για την επιδιόρθωση των ζημιών ανέρχεται στις €50.000.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο Πομού, με σκοπό την επιδιόρθωση των ζημιών που υπέστη το πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας από την αλμύρα της θάλασσας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.179, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ή λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης που παρατηρείται μπροστά από το κοινοτικό πάρκο κατά μήκος της παραλίας, μήκους εκατό περίπου μέτρων.

Σκοπός της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης ή της λήψης άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης είναι η προστασία του κοινοτικού πάρκου από τη θάλασσα, καθώς η διάβρωση που προκαλείται από τα κύματα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής τοίχου αντιστήριξης ή λήψης άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης για προστασία του κοινοτικού πάρκου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.180, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για δημιουργία παραλίας λουομένων στην παραλιακή περιοχή Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Γιαλιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινής παραλίας λουομένων στην παραλιακή περιοχή Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Γιαλιάς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.181, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για διαχωρισμό οικοπέδων στην κοινότητα και παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες.

Το κοινοτικό συμβούλιο εισηγείται το διαχωρισμό χαλίτικου τεμαχίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μ. από την οικιστική περιοχή της κοινότητας, ή άλλου κατάλληλου τεμαχίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.182, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για παραχώρηση των παλιών κτιρίων του Αστυνομικού Σταθμού Γιαλιάς, ώστε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες των κοινοτικών συμβουλίων Αγίας Μαρίνας και Γιαλιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης των παλιών κτιρίων του Αστυνομικού Σταθμού Γιαλιάς, ώστε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες των κοινοτικών συμβουλίων Αγίας Μαρίνας και Γιαλιάς και, εάν ναι, πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην παραχώρηση των εν λόγω κτιρίων προς την τοπική αρχή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.183, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για παραχώρηση του κρατικού τεμαχίου 277 Φ./Σχ. 26/15, στην τοποθεσία Λαόνι της Ελιάς”, προς την κοινότητα και δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών για τους νέους της κοινότητας, αλλά και των γύρω περιοχών. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει εξωτερικά γήπεδα καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας, κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών, αποδυτήρια, κερκίδες και άλλα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης/εκμίσθωσης του συγκεκριμένου τεμαχίου με σκοπό τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.184, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί το αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για αξιοποίηση του αγροκτήματος της Γερμανίνας. Η υλοποίηση του έργου αξιοποίησης του αγροκτήματος της Γερμανίνας είναι πολύ σημαντική, τόσο για το δήμο Γεροσκήπου όσο και για την Πάφο και την Κύπρο. Χωρίς όμως σχέδια δεν υπάρχει η πιθανότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης του έργου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαγωνισμός, καθώς και αν προτίθεται το κράτος να βοηθήσει οικονομικά το δήμο Γεροσκήπου να υλοποιήσει το έργο αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.185, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υλοποιηθεί απόφαση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) για τερματισμό της σύμβασης μίσθωσης του χώρου της τουριστικής πλαζ στο δήμο Γεροσκήπου, καθώς και αν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του δήμου Γεροσκήπου και της κυβέρνησης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.186, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για την ανάπλαση/αναζωογόνηση του παραδοσιακού πυρήνα στο δήμο Γεροσκήπου βρίσκεται στη διαδικασία κατακύρωσης των προσφορών. Η αναγκαιότητα προώθησης του σχεδιασμού του έργου αυτού είναι αυτονόητη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατακυρωθεί η προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών για το πιο πάνω έργο και αν ο αρμόδιος υπουργός έχει αποδεχτεί το αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για την εξ ολοκλήρου καταβολή του κόστους από το δήμο για συντομότερη υπογραφή της σύμβασης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.187, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Επειδή πρόσφατα έγινα δέκτης παραπόνου από πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος κατέφυγε στην Επαρχιακή Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Λευκωσίας σχετικά με υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί από ιδιωτικό νοσηλευτήριο και έτυχε απάντησης ότι δεν εξετάζονται παράπονα που αφορούν ιδιωτικά νοσηλευτήρια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποστολή και τις αρμοδιότητες των εν λόγω επιτροπών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.188, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβαςσε σχέση με τις μεταθέσεις ειδικών εκπαιδευτικών.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του διευθυντή της σχολής.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.189, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Λυμπιών, καθώς και σε ποια μέτρα έχει προχωρήσει το υπουργείο για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τη Σχολική Εφορεία Λυμπιών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.190, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1102, σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών που δίνεται στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, πέραν των ευκαιριών που παρέχονται στους Κυπρίους πολίτες μέσω των ευρωπαïκών προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το Πρόγραμμα Υποτροφιών για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.191, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες σήμερα προστατεύουν την αγορά εργασίας τους με περιορισμούς εισαγωγής κοινοτικών εργοδοτουμένων, κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί είναι μεταβατικού χαρακτήρα και μέχρι πότε. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο οι εν λόγω χώρες το τελευταίο διάστημα λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν εισαγάγει πρόνοιες προστατευτισμού της αγοράς εργασίας τους και, εάν ναι, ποιες και με ποιους τρόπους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.192, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι δεν υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τις τιμές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, με αποτέλεσμα η αγορά να ανοίγει με άλφα τιμή και να κλείνει με βήτα τιμή. Ωστόσο, η μη διαφάνεια σχετικά με τις τιμές οδηγεί στην αβεβαιότητα και στην εκμετάλλευση των παραγωγών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναρτώνται σε καθημερινή βάση οι τιμές των φρέσκων φρούτων και λαχανικών και τι είδους τιμές είναι αυτές (τιμές καταναλωτή ή τιμές χονδρικής πώλησης), καθώς και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να δημοσιεύονται καθημερινά οι τιμές σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα διαθέσιμη για το κοινό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.193, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το συνολικό αριθμό των μικτών γάμων Ελληνοκυπρίων με κάθε εθνικότητα ξεχωριστά μέχρι σήμερα και με τον αριθμό των μικτών γάμων ανά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.194, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί σχετική πινακίδα-προειδοποίηση κοντά στη ράμπα που βρίσκεται στο λιμανάκι του Κάτω Πύργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, στο συγκεκριμένο σημείο έχουν γλιστρήσει κατά καιρούς πολλά άτομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνεργασία με την τοπική αρχή Κάτω Πύργου, προτίθεται να προχωρήσει στην τοποθέτηση σχετικής πινακίδας-προειδοποίησης κοντά στη ράμπα, ώστε όσοι τη χρησιμοποιούν να ενημερώνονται για την ολισθηρότητά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.195, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστραλίας αναφέρει ότι η κυβέρνηση της Αυστραλίας υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία αναγνωρίζει ως τη μόνη νόμιμη αρχή. Ωστόσο, στην ίδια ιστοσελίδα γίνεται αναφορά στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα του ψευδοκράτους, το οποίο αναφέρεται ως Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, χωρίς να αναφέρεται η καθαυτό παράνομη φύση του, σημειώνοντας ωστόσο το γεγονός ότι αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας, προκειμένου να διορθωθεί στην ιστοσελίδα του η αναφορά στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.196, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες φορές συνεδρίασε τα τελευταία τρία χρόνια η Εθνική Επιτροπή για το HIV/AIDS και πότε ήταν η τελευταία φορά;

2. Ποιες αποφάσεις πάρθηκαν;

                    3. Ποια τα μελλοντικά σχέδια της επιτροπής και εντός ποιων χρονοδιαγραμμάτων τοποθετούνται;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.197, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Μετά από αριθμό παραπόνων ατόμων με θαλασσαιμία ότι συχνά χάνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων MRI στις οποίες υποβάλλονται, με αποτέλεσμα να παραπέμπονται εκ νέου σε εξέταση MRI, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως συμβαίνει αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.198, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το Στρατηγικό Σχέδιο για το AIDS 2011-2014 και ποιες δράσεις περιλαμβάνει.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.199, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τον επαναδιορισμό των Λειτουργών ΦΠΑ (κλίμακας Α8-Α10-Α11) στην προηγούμενη θέση που κατείχαν ως Βοηθοί Λειτουργοί [κλίμακας Α4-7(ii)], κατά πόσο οι εν λόγω λειτουργοί θα επαναδιοριστούν στις προηγούμενές τους θέσεις και ποιες οι πιθανές λύσεις του προβλήματος.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.200, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν οι πληροφορίες για το σοβαρό περιστατικό που έγινε στο Λύκειο Πολεμιδιών στις 15 Οκτωβρίου 2012 (υποστολή τουρκικής σημαίας από μαθητές) και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.201, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που να ρυθμίζει την υπό προϋποθέσεις κατ’ οίκον διδασκαλία (home schooling).» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.202, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Λουκά Λουκά στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1047 πληροφορήθηκα ότι το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης για τη φρούρηση του Προεδρικού Μεγάρου από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2011, όταν συνέβη η έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου 2011 ανήλθε στις €153.182,06.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αστυνομικών που απασχολούνταν ανά βάρδια, καθώς και για την ημερομηνία τερματισμού της φρούρησης του Προεδρικού Μεγάρου.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόρισμα της έρευνας που διεξήχθη για τα γεγονότα που συνέβησαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 12 Ιουλίου 2011.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.203, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών στα μονοπάτια μελέτης της φύσης και σε ποδηλατικές διαδρομές;

2. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών και των off road μοτοσικλετών/motocross στα βουνά και εκτός χωματοδρόμων;

                    3. Ποιος ο αριθμός των οδηγών τετράτροχων μοτοσικλετών και off road μοτοσικλετών/motocross στους οποίους έχει επιδοθεί εξώδικο και ποιο το πρόστιμο που                         τους επιβλήθηκε;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.204, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα αλλοδαπός που βρίσκεται στην Κύπρο με το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα φέρεται να ενεπλάκη σε επεισόδιο ρίψης πυροβολισμών από ψευδοαστυνομικούς στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αυτός φέρεται να είναι αναμεμιγμένος σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ζητήσω από τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κάτοχοι καθεστώτος πολιτικού πρόσφυγα ή άλλου καθεστώτος προστασίας οι οποίοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να διατηρούν επ’ άπειρον αυτό το καθεστώς προστασίας. Υπάρχει άραγε πρόνοια για τακτική αναθεώρηση της ισχύος των λόγων που κάποιο άτομο έτυχε καθεστώτος προστασίας για τυχόν αλλαγές; Υπάρχουν περιπτώσεις που οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο έχει τύχει προστασίας έχουν στο μεσοδιάστημα εκλείψει; Υπάρχει πρόνοια για αυτό από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας; Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλώ να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα σχετικά στοιχεία. Επιπλέον παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν, σε περίπτωση που άτομο που τυγχάνει προστασίας εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες, το γεγονός αυτό έχει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο καθεστώς προστασίας του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.205, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (“Lanzarote”), η οποία υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 25 Οκτωβρίου 2007, ούτως ώστε να τυγχάνει εφαρμογής μέσω του εθνικού δικαϊκού συστήματος της χώρας.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.206, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, για να ενισχύσει τους ελάχιστους νέους παραδοσιακούς τεχνίτες, και σε ποιες σκοπεύει να προβεί.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή ενός παραδοσιακού τεχνίτη και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να σχολιάσει όλα τα ζητήματα που εγείρονται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.207, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο αφαιρέθηκε το μάθημα Βότανα, Ομορφιά και Υγείααπό τον κατάλογο των θεμάτων διδασκαλίας των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή ενδιαφερόμενου εκπαιδευτή προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για όλα τα θέματα που εγείρονται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.208, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελίες ότι δεν έχουν ενημερωθεί όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια για την προτεραιότητα που πρέπει να δίνεται στα ανάπηρα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των κωφών ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ενημερωθεί όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων, καθώς ο όρος “ανάπηροςπεριλαμβάνει και τα κωφά άτομα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.209, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την καταδικαστική απόφαση στην υπόθεση δύο ανώτερων λειτουργών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει αποταθεί στο Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες σε σχέση με τον περαιτέρω χειρισμό του θέματος, δεδομένων και των προαγωγών που και οι δύο έλαβαν στον ενδιάμεσο χρόνο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.210, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τοποθέτησης ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες του συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Β΄ στη Λάρνακα, τους λόγους που παρατηρείται η καθυστέρηση, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η τοποθέτησή τους και κατά πόσο υπάρχει σχετικό κονδύλι για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.211, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Είναι κοινά αποδεκτό ότι η επιχορήγηση διακοπών σε κυπριακά ξενοδοχεία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σημαντικό κοινωνικό μέτρο, που συμβάλλει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα.

Νοουμένου ότι το σχέδιο διακοπών που επιχορηγείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει θετικά αποτελέσματα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επεκτείνει το σχέδιο αυτό και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων με την επιχορήγηση πενθήμερων διακοπών σε κυπριακά ξενοδοχεία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.212, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος της κοινότητας Μανδριών στην επαρχία Λεμεσού για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι σημαντική για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εγγράψει τους αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Μανδριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.213, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα ενημερώθηκα για ζημιές που έγιναν από περονόσπορο σε καλλιέργειες σε περιοχή της κοινότητας Μανδριών στην επαρχία Λεμεσού.

Νοουμένου ότι οι ζημιές από περονόσπορο επηρεάζουν την παραγωγή στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να καταγράψει τις ζημιές και να αποζημιώσει τους παραγωγούς.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.214, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 με το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου, πληροφορήθηκα για τα προβλήματα της κοινότητας Αγίας Άννας. Η Αγία Άννα είναι κοινότητα με ιστορικά παραδοσιακό αρχιτεκτονικό χαρακτήρα. Όλες οι προσπάθειες του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Άννας επικεντρώνονται στη διατήρηση και ανάδειξη αυτού του χαρακτήρα. Το κοινοτικό συμβούλιο έχει καταβάλει πολλές προσπάθειες μέσω διάφορων τμημάτων για την προώθηση του έργου που αφορά την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει ολόκληρο ή μέρος του έργου που αφορά την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.215, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής πραγματοποίησαν διπλωματικές δεξιώσεις γνωριμίας με την πολιτική ηγεσία του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα. Συγκεκριμένα ο νέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. John M. Koenig παρέθεσε δεξίωση γνωριμίας με Τουρκοκυπρίους πολιτικούς σε ξενοδοχείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, ενώ λίγες μέρες αργότερα ακολούθησε δεξίωση του Ύπατου Αρμοστή κ. Matthew Kidd στο υποκατάστημα της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε διαβήματα προς τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, προκειμένου να τους εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τα συγκεκριμένα γεγονότα, και αν έχει προβεί σε καταγγελία των δύο χωρών τόσο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.216, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων για επιβολή πρόσθετης ειδικής φορολογίας, τα έσοδα της οποίας θα καταλήγουν στα καταφύγια ζώων. Τα χρήματα, σύμφωνα με τις φιλοζωικές οργανώσεις, πρέπει να διατίθενται απευθείας στα καταφύγια ζώων, τα οποία θα αναλαμβάνουν τις στειρώσεις γάτων και σκύλων. Οι φιλοζωικές οργανώσεις ισχυρίζονται ότι τέτοιου είδους φορολογία υπάρχει και σε άλλες χώρες, π.χ. στη Γερμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων για εφαρμογή φορολογίας για τη χρηματοδότηση των καταφυγίων ζώων και γενικά τη χρηματοδότηση μέσω γενικής φορολογίας της εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ευημερία των ζώων, αλλά και τις ευθύνες των κατόχων ζώων συντροφιάς.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.217, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο παραχώρησης πολλαπλών επιδομάτων, καθώς και ανεργιακού επιδόματος σε αλλοδαπούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα, προκειμένου να γίνει εκσυγχρονισμός των λογισμικών προγραμμάτων των αρχείων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους για τη σύγκριση στοιχείων με διαφορετικές παραμέτρους, και κατά πόσο θα γίνει ενιαίο σύστημα ελέγχου για τον αποκλεισμό της δυνατότητας διάπραξης απάτης με χρησιμοποίηση διαφορετικών ταυτοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.218, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρχές ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες να εντοπίσουν Κυπρίους, υπηκόους τρίτων χωρών, κοινοτικούς ή άτομα υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας που είναι λήπτες δημόσιων βοηθημάτων, όταν αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές ως ύποπτοι παράνομων δραστηριοτήτων, γιατί άλλες αρμόδιες αρχές (π.χ. Γραφείο Ευημερίας, Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.λπ.) αρνούνται να παραχωρήσουν στοιχεία διευθύνσεων, επικαλούμενοι τον περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διασύνδεση αρχείων ή αν προωθείται η δημιουργία της, ώστε να διευκολύνεται ο εντοπισμός των πιο πάνω ληπτών δημόσιων βοηθημάτων, όταν είναι ύποπτοι για ποινικά εγκλήματα, μέσω των αρχείων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και άλλων αρχείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.219, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Μακάριο Νοσοκομείο εντοπίστηκαν μουχλιασμένα ψωμιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η οικονόμος του Μακάριου Νοσοκομείου απέστειλε επιστολή προς τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους ζητώντας άμεση αλλαγή της προμηθεύτριας εταιρείας. Φαίνεται ότι παρόμοιο περιστατικό προέκυψε και στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακυρώσει το συμβόλαιο με τη συγκεκριμένη προμηθεύτρια εταιρεία, αν η συγκεκριμένη εταιρεία προμηθεύει ψωμιά και σε άλλα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και αν η αρμόδια υπηρεσία προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον της συγκεκριμένης προμηθεύτριας εταιρείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.220, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, στις 16 Οκτωβρίου 2012 με το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου, πληροφορήθηκα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Δελίκηπου εξαιτίας της διέλευσης ερπυστριοφόρων οχημάτων της Εθνικής Φρουράς. Η διέλευση των οχημάτων αυτών μέσα από την κοινότητα έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση οχληρίας, τη δημιουργία συννέφων σκόνης και την εκπομπή καυσαερίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει τη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων μέσα από την κοινότητα Δελίκηπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.221, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για τη βρύση του Κάουρα, που βρίσκεται στην κοινότητα Αγρού, έχουν εκπονηθεί σχέδια για ένα έργο που περιλαμβάνει την ανάπλαση του πάρκου που την περιβάλλει. Η βρύση θα είναι πλέον ορατή από το δρόμο, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτεται το πέτρινο γεφύρι, το οποίο σήμερα είναι καλυμμένο από μπάζα. Υπάρχει όμως ανησυχία ότι τα αιωνόβια δέντρα πρόκειται να κοπούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έργο ανάπλασης του πάρκου όπου βρίσκεται η βρύση του Κάουρα περιλαμβάνει εκκοπή δέντρων, αν το έργο χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, καθώς και αν τα σχέδια έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.222, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών συζητήθηκαν οι διακρίσεις που αφορούν τα θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού στην Κύπρο και διαπιστώθηκε η αδήριτη ανάγκη να υπάρξουν δράσεις στους τομείς της παιδείας, της αστυνομίας, της εργασίας, της υγείας, της δικαιοσύνης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για σχεδιασμό ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα όπως καταγράφεται στη δική μας κοινωνία και που να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, εκπαίδευση, ενημέρωση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών συμβάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.223, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσες περιπτώσεις, για σκοπούς οφειλών προσφύγων στον Κηδεμόνα, έχει μπει memo από το Κτηματολόγιο στην περιουσία τους και, εάν έχει γίνει αυτό, κατά πόσο το memo αφορά περιουσία του πρόσφυγα που βρίσκεται στις ελεύθερες ή στις κατεχόμενες περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.224, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2012, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.053, είναι σαφές ότι οι τράπεζες οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης αρνήθηκαν να δώσουν αναλυτικά στοιχεία που τους ζητήθηκαν για τα δάνεια των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων και των ανώτατων στελεχών τους, καθώς και για τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονταν τα συγκεκριμένα δάνεια. Επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα.

Όπως έχει διαφανεί από τη συζήτηση του θέματος για τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στη συνεδρία της Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2012, δεν υφίσταται, σύμφωνα με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέμα προσωπικών δεδομένων όσον αφορά στην κατάθεση στοιχείων για τα δάνεια και τα επιτόκια μελών των διοικητικών συμβουλίων και ανώτατων στελεχών των δύο τραπεζών. Αυτά μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ως εκ τούτου, αναμένω από τον αρμόδιο υπουργό να ζητήσει από τις τράπεζες άμεση κατάθεση των συγκεκριμένων στοιχείων και τον παρακαλώ όπως αυτά αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.225, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, αλλά και μέσα από ποιοτική έρευνα με εκπαιδευτικούς, παρουσιάζονται μαρτυρίες και ανησυχητικά στοιχεία σε σχέση με την ομοφοβία στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι παιδιά όλων των ηλικιών στα σχολεία είναι εκτεθειμένα σε προσβολές, χλευασμούς, ακόμη και σε βιαιοπραγίες.

Το μάθημα “Αγωγή της Υγείας”, σύμφωνα με τοποθέτηση εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, φαίνεται να θεωρείται μέτρο αντιμετώπισης της ομοφοβίας στην εκπαίδευση. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μάθημα όχι μόνο δεν έχει εισαχθεί, αλλά θα μπορεί να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου, αναμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για την απαιτούμενη άμεση λήψη μέτρων και μηχανισμών όσον αφορά στην ενημέρωση και προστασία παιδιών από ομοφοβικές εξάρσεις στην εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.226, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.227, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.228, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σύνδεσμοι Διαιτητών και Κριτών Καλαθοσφαίρισης Κύπρου.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή των πιο πάνω συνδέσμων

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.229, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέλλει γενέσθαι με τα στρατόπεδα τεθωρακισμένων της Εθνικής Φρουράς των οποίων τα τεθωρακισμένα αποσύρονται από την ενεργό δράση.

Παρακαλώ να μας ενημερώσει ξεχωριστά για το κάθε στρατόπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.230, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας (Αγίας Άννας, Κόρνου, Ψευδά, Δελίκηπου, Πυργών, Μοσφιλωτής) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου, πληροφορήθηκα για τα έργα που το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προωθεί προς υλοποίηση. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προωθεί προς υλοποίηση την ανάπλαση του πυρήνα της κοινότητας, την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου και τη βελτίωση της υποδομής του παλιού δημοτικού σχολείου, την ανέγερση κερκίδων και αποδυτηρίων στο κοινοτικό γήπεδο Κόρνου και την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα παραπάνω έργα που προωθούνται από το κοινοτικό συμβούλιο Κόρνου προτίθεται να χρηματοδοτήσει και ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης που προτίθεται να δώσει για κάθε έργο ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.231, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνάντηση εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων με κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας (Αγίας Άννας, Κόρνου, Ψευδά, Δελίκηπου, Πυργών, Μοσφιλωτής) με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Ομήρου, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2012 στο χώρο του κοινοτικού συμβουλίου Κόρνου, πληροφορήθηκα για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Δελίκηπου για δημιουργία κοιμητηρίου, αφού το κοιμητήριο σήμερα βρίσκεται στην αυλή της μικρής εκκλησίας του χωριού. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, έχει ήδη παραχωρηθεί γη και εξασφαλίστηκαν οι σχετικές άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Δελίκηπου και να επιχορηγήσει το έργο κατασκευής του κοιμητηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.232, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό νέων κρουσμάτων της ασθένειας του έιτζ ανά έτος από το 2006 μέχρι σήμερα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.233, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται αλκοτέστ στα πληρώματα των αεροπλάνων όλων των αεροπορικών εταιρειών πριν από κάθε πτήση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.234, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τα σχέδια κατασκευής και λειτουργίας σφαγείου στη βιομηχανική ζώνη Αραδίππου, σε πολύ μικρή απόσταση από την κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων, τα τεμάχια στα οποία προγραμματίζεται η ανέγερση του σφαγείου ήταν μέχρι πρότινος δασική γη, η οποία αποχαρακτηρίστηκε και εντάχθηκε στη ζώνη βαριάς βιομηχανίας και αυξημένου βαθμού οχληρίας. Μία τέτοια πιθανή ανάπτυξη προστίθεται σε μία ήδη βεβαρημένη περιοχή από τις εργασίες πολλών άλλων εργοστασίων, που προκαλούν έντονη ηχορρύπανση, εκπομπές και αναθυμιάσεις, σωματίδια και σκόνη, με βλαβερές επιπτώσεις για την υγεία. Η παραχώρηση άδειας λειτουργίας σφαγείου, θα επηρεάσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών των δήμων Αραδίππου και Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει υπόψη την αντίδραση των κατοίκων και των δήμων Λάρνακας και Αραδίππου και μην επιτρέψει την κατασκευή του σφαγείου και του βιολογικού σταθμού, που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα ζωής τους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.235, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα προέκυψε μεγάλη αναστάτωση στην κοινότητα Δένειας από πληροφορίες για μετατόπιση ναρκών από τουρκικό ναρκοπέδιο στην τοποθεσία Αγίου Βασιλείου. Φαίνεται ότι οι στρατιωτικές αρχές του κατοχικού ψευδοκράτους πληροφόρησαν την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) ότι οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατολίσθηση όγκων χώματος και τη μετατόπιση από τα ορμητικά όμβρια ύδατα ναρκών από τουρκικό ναρκοπέδιο στην περιοχή Αγίου Βασιλείου, κοντά στις θέσεις μάχης των κατοχικών στρατευμάτων. Λόγω της εγγύτητας της τοποθεσίας στις στρατιωτικές τους θέσεις οι Τούρκοι κατακτητές απαγόρευσαν την είσοδο στην περιοχή κατάπαυσης του πυρός στους Ελληνοκυπρίους ναρκαλιευτές. Το ανησυχητικό είναι ότι λόγω αυτού του περιστατικού μάθαμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν τερματίσει τις εργασίες αποναρκοθέτησης της περιοχής που ελέγχουν μεταξύ των θέσεων των δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς και του κατοχικού τουρκικού στρατού (Νεκρή Ζώνη).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του προγράμματος αποναρκοθέτησης στην Κύπρο, κατά πόσο υπάρχουν ακόμα ναρκοπέδια στη Νεκρή Ζώνη και, αν ναι, γιατί δεν προχωρά η αποναρκοθέτησή τους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.236, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιες μορφές βίας εναντίον γυναικών και κοριτσιών έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ των οποίων βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση, και ποια η συχνότητά τους;

2. Ποιες από τις πιο πάνω μορφές βίας έχουν καταγγελθεί; (Να αναφερθούν λεπτομερώς.)

3. Πόσοι από τους δράστες των πιο πάνω υποθέσεων έχουν διωχθεί και καταδικαστεί και τι ποινές έχουν επιβληθεί σ’ αυτούς από το 2009 μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.237, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού και τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Μονάδας Ισότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και της υπουργικής επιτροπής για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης παρακαλείται να ενημερώσει το σώμα αν έχει μελετηθεί η δημιουργία ενός ενοποιημένου σώματος για θέματα ισότητας φύλων και εντός ποιων χρονοδιαγραμμάτων αυτό θα υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.238, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Μετά την αναθεώρηση των θεωρήσεων εισόδου (visa) καλλιτέχνιδων από τρίτες χώρες παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν καταργηθεί οι ειδικές θεωρήσεις εισόδου για καλλιτέχνιδες βάσει της νομοθεσίας και έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου για αυστηρότερη εφαρμογή της νέας πολιτικής παραχώρησης θεωρήσεων εισόδου;

2. Από την ημέρα εφαρμογής αυτής της πολιτικής έχουν γίνει αξιολογήσεις, για να μελετηθεί ο αντίκτυπος στον περιορισμό του φαινομένου της εμπορίας προσώπων;

                  3. Ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων εμπορίας προσώπων, των παραπόνων για εμπορία, των σχετικών υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί, των διώξεων και των                   ποινών που έχουν επιβληθεί στους θύτες από το 2009 μέχρι σήμερα;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.239, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγεγραμμένων υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας από το 2009 μέχρι σήμερα σε κάθε επαρχία. Επίσης να μας ενημερώσει για πόσες από αυτές τις υποθέσεις έγιναν διώξεις, πόσες από αυτές κατέληξαν σε καταδίκη και τι ποινές έχουν επιβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.240, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένοι μηχανισμοί αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιμέρους δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2007-2013) και ποια τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα;

2. Έχουν σχεδιαστεί και υιοθετηθεί εθνικά σχέδια δράσης εντός του 2010 για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας και της ενδοοικογενειακής βίας;

3. Πόσο ανθρώπινο δυναμικό έχει αξιοποιηθεί και πόσο μέρος του προϋπολογισμού έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση των δράσεων του δεύτερου ερωτήματός μου; Επιπλέον, υπάρχουν μετρήσιμοι δείκτες και χρονοδιαγράμματα για την αξιολόγηση αυτών των δράσεων παγκύπρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.241, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το θέμα του συστήματος Diagnosis-Related Groups (DRGs) ως μεθόδου αποζημίωσης για τα περιστατικά ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, σε συνεργασία με το γερμανικό οργανισμό InEK, στο πλαίσιο του σχετικού συμβολαίου που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2009.

Ειδικότερα, να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιες ενέργειες έγιναν από τον Οκτώβρη του 2009, όταν υπογράφτηκε το συμβόλαιο, μέχρι σήμερα;

2. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση και ένταξη των περιστατικών στα κατάλληλα DRGs τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια;

3. Πότε αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα και ποιο είναι το συνολικό κόστος εφαρμογής του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.242, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους πολυκατοικία που ανεγέρθηκε για τους πρόσφυγες στον Άγιο Ιωάννη Κάτω Πολεμιδιών, στον 11ο Δρόμο, παρουσιάζει προβλήματα σε αρκετά διαμερίσματα. Επίσης να μας πληροφορήσει για το είδος των ζημιών, πότε υπολογίζεται να γίνουν οι επιδιορθώσεις και κατά πόσο θα επιβαρυνθεί το δημόσιο για αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.243, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Σοφοκλή Φυττή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει την παροχή δωρεάν φοίτησης σε Τουρκοκυπρίους μαθητές που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές σε ιδιωτικά σχολεία στις ελεύθερες περιοχές;

                    2. Σε ποιο κεφάλαιο του προϋπολογισμού υπάγεται το συγκεκριμένο κονδύλι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.244, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να επιλύσει τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο θεραπείας και εκπαίδευσης Ανεμώνη”.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του Παγκύπριου Συνδέσμου Προστασίας Σπαστικών και Ανάπηρων Παιδιών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.245, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια μετακίνησης του χοιροστασίου Μαραθούντας, το οποίο προκαλεί έντονη δυσοσμία και οχληρία στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.246, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας για αποκατάσταση και διαμόρφωση του παλιού σκυβαλότοπου-λυματότοπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.247, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγίας Μαρινούδας για δημιουργία λαογραφικού μουσείου στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.248, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Σε συνεδρία του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακα αποφασίστηκε όπως ζητηθεί η παραχώρηση μέρους του τεμαχίου Φ. Σχ. XLV/49&50 αρ. 4, ώστε να προχωρήσει με την ετοιμασία σχεδίων διαμόρφωσης χώρου λουομένων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες ντόπιων και ξένων επισκεπτών.

 Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.249, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

 «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα ενημερώθηκα για την πρόθεση του κοινοτικού συμβουλίου να καταθέσει πρόταση για κατασκευή/διαμόρφωση τμήματος του παραλιακού δρόμου Τάφοι των Βασιλέων και τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή του με το δυτικό παρακαμπτήριο.

          Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.250, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της κοινότητας Κουκλιών:

    1. Βελτίωση του κύριου δρόμου προς την κοινότητα.

    2. Κατασκευή οχετού ομβρίων υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.251, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου:

1. Οικονομική ενίσχυση για καθαριότητα των παραλιών.

2. Δημιουργία χώρων λουομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.252, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα ενημερώθηκα για την πρόθεση του κοινοτικού συμβουλίου να ζητήσει δανειοδότηση για ασφαλτοστρώσεις δρόμων που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Συγκεκριμένα, ζητείται η παραχώρηση έγκρισης για δανειοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου από εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα και η παραχώρηση κυβερνητικής συνεισφοράς στο κόστος του έργου, που ανέρχεται στα €2 εκατομ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του για το πιο πάνω θέμα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.253, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κουκλιών για διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.254, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα της κοινότητας Κουκλιών για παραχώρηση δύο κλήρων με σκοπό τη δημιουργία κοινοτικής παραλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.255, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με το αίτημα της κοινότητας Κινούσας για εγγραφή του κύριου δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα σε δημόσιο, όπως και για εγγραφή των αγροτικών δρόμων, που είναι ένα από τα πάγια αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.256, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς του όσον αφορά το αίτημα της κοινότητας Νέου Χωριού Πάφου για κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου προς την περιοχή “Σμιγιές”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.257, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πυρκαγιών στο χώρο απόρριψης αδρανών υλικών στην περιοχή Μαραθούντας, το οποίο επηρεάζει καθημερινά τους κατοίκους της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.258, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

            «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των γυναικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και σε ποιες βαθμίδες υπηρετούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.259, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

            «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.260, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

            «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες καταγγελίες έγιναν για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων την περίοδο 2010-2012, πόσες από αυτές οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων και τι ποινές επιβλήθηκαν.

Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε σε πόσες περιπτώσεις ο δράστης ήταν του οικείου περιβάλλοντος του θύματος και σε πόσες περιπτώσεις διατάχθηκε η κράτηση του δράστη μέχρι την προσαγωγή του στο δικαστήριο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.261, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

            «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες τροχαίες παραβάσεις έχουν γίνει ανά κατηγορία τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ποια είναι τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για την κάθε κατηγορία αυτά τα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.262, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι Τουρκοκύπριοι φοιτούν σε κρατικά πανεπιστήμια στις ελεύθερες περιοχές, τι είδους βοηθήματα δικαιούνται να λάβουν και τι χρηματικού ύψους είναι κάθε βοήθημα, καθώς και, αν δικαιούνται, πόσα βοηθήματα δόθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος ξεχωριστά.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.263, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα χρήματα έχει καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς χρηματοδότησης της φοίτησης Τουρκοκυπρίων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια τα τελευταία πέντε χρόνια ανά έτος ξεχωριστά.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.264, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών έχει ξεκινήσει διαδικασίες εκρίζωσης της ακακίας (Acacia saligna) από τα δάση. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η ακακία εισήχθη στην Κύπρο από το εξωτερικό και εκτοπίζει τα τοπικά είδη φυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Δασών προβαίνει στην εκρίζωση της ακακίας και δεν ακολουθεί άλλες πρακτικές που θα περιορίσουν την εξάπλωσή της. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση ποια μελέτη ή έρευνα το Τμήμα Δασών αποφάσισε τη μαζική εξολόθρευση της ακακίας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.265, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα χρειαστούν επιπλέον €8,9 δις, προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα στις πληρωμές για το 2012 στον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επιπλέον αυτά χρήματα χρειάζονται, για να καλυφθούν τα τρέχοντα ελλείμματα που παρουσιάστηκαν στις πληρωμές για το πρόγραμμα υποτροφιών “Erasmus”, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία θα επωφεληθεί από αυτά τα επιπλέον €8,9 δις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.266, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αφορμή την 20ή επέτειο του προγράμματος LIFE, διοργανώνονται φέτος περισσότερες από τριακόσιες εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μία πασχαλινή κατασκήνωση LIFE στην Ισπανία, μία περιφερειακή ανθοκομική έκθεση στην Ελλάδα, μία συναυλία βατράχων υπό το φως του φεγγαριού στη Γερμανία κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η Κυπριακή Δημοκρατία με αφορμή την 20ή επέτειο του προγράμματος LIFE.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εκδηλώσεις αυτές χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.267, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και στο γυμνάσιο της περιοχής Τηλλυρίας (Κάτω Πύργου, Πομού) τα τελευταία χρόνια.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προβλέψεις του για τα επόμενα χρόνια, καθώς και για τις ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού στα δημόσια εκπαιδευτήρια της περιοχής Τηλλυρίας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.268, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE έχει συνεισφέρει περισσότερα από €1,2 δις στη διαχείριση και την αποκατάσταση περισσότερων των 2 000 περιοχών “Natura” σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία είκοσι χρόνια τα δύο τμήματα του ταμείου LIFE-Φύση και LIFE-Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση έχουν συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 3 685 σχέδια, ύψους €2,8 δις, από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη διαχείριση και αποκατάσταση περιοχών “Natura” από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LIFE.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.269, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του στις 23 Οκτωβρίου 2012 υποστήριξε ότι, για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει τους λογαριασμούς της μέσα στο 2013, πρέπει να αναθεωρηθούν οι περικοπές που έχει προτείνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα προγράμματα που έχουν πληγεί περισσότερο από αυτές τις περικοπές είναι το “Erasmus Mundus”, τα Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων αποδείχθηκε το 2012 σχεδόν ανεπαρκής, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει πρόσθετο διορθωτικό προϋπολογισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις περικοπές που είχε προτείνει το Συμβούλιο επί του σχεδίου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.270, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ιδιοκτήτες αστικών ταξί ζητούν την εφαρμογή ενός σχεδίου απόσυρσης αδειών ταξί, ώστε να αρθεί η υπερπροσφορά που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Όπως πληροφορήθηκα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει ήδη ετοιμάσει μελέτη αναφορικά με τις ανάγκες της Κύπρου σε αστικά ταξί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη μελέτη που ετοίμασε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η οποία εξετάζει τις ανάγκες της Κύπρου σε αστικά ταξί.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ετοιμάζει σχέδιο πλεονασματικών αδειών ταξί και τι περιλαμβάνει το σχέδιο αυτό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.271, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ακόμα και σήμερα, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, λειτουργοί και αξιωματούχοι του κράτους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς στο εξωτερικό σε επιχειρηματικές θέσεις (business class) και πρώτες θέσεις (first class).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως συνεχίζουν οι κρατικοί αξιωματούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι να ταξιδεύουν σε επιχειρηματικές και πρώτες θέσεις, πόσο στοιχίζει αυτή η διευθέτηση και αν υπάρχουν σκέψεις για τερματισμό αυτής της τακτικής.»

Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.272, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Μισιαούλη Δημητρίου

«Μετά από παράπονα πολιτών που ήρθαν σε γνώση μου, θα ήθελα να γνωρίζω τη διαδικασία και την πολιτική του κράτους όσον αφορά τη χρήση νάρθηκα από παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα της σπονδυλικής στήλης (λόρδωση, κύφωση).

Οι νάρθηκες που δίνονται από το Εργαστήριο Προσθετικών Μελών του κράτους είναι άβολοι (χρησιμοποιούνται υλικά προηγούμενης τεχνολογίας) σε σύγκριση με αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Πολλές φορές τα παιδιά δε θέλουν να τους χρησιμοποιούν, διότι γίνεται εμφανής η χρησιμοποίησή τους κάτω από τα ρούχα τους και ντρέπονται σε τέτοιο βαθμό, που τους δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Το κόστος στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ανάπτυξη των παιδιών χρειάζεται αλλαγή και στο νάρθηκα.

Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω αν επιχορηγείται η αγορά νάρθηκα από τον ιδιωτικό τομέα και πόσο κοστίζει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.273, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους μηχανισμούς που τίθενται σε λειτουργία από τη στιγμή που εντοπίζεται σε σχολείο μαθητής ή μαθήτρια οι οποίοι κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για τη διαχείριση της οποίας τυγχάνουν περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι αρνούνται να πάνε για αποτοξίνωση ή των οποίων οι γονείς τελούν υπό άρνηση για την εξάρτηση του παιδιού τους, με αποτέλεσμα να μην αποδέχονται ένταξη των παιδιών τους σε προγράμματα αποτοξίνωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.274, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχείριση περιπτώσεων μαθητών/μαθητριών με διαγεγνωσμένες ψυχιατρικές διαταραχές, δηλαδή αν παρέχεται παρακολούθηση και στήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πώς εκφράζεται πρακτικά αυτή η στήριξη και κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται σχετικά η διεύθυνση του σχολείου για την κατάσταση της ψυχικής υγείας των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και παίρνουν φαρμακευτική αγωγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.275, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανηλίκων που εντάχθηκαν σε προγράμματα αποτοξίνωσης τα τελευταία πέντε χρόνια και για τον αριθμό όσων εντάχθηκαν πέραν της μίας φοράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.276, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.04.612, αναφορικά με την επίσημη εγγραφή του δρόμου που συνδέει τον Κάτω Πύργο με το βυζαντινό ξωκλήσι της Παναγίας Γαλόκτιστης, πληροφορήθηκα ότι είχαν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες εγγραφής του δρόμου από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής του δρόμου που συνδέει τον Κάτω Πύργο με το ξωκλήσι της Παναγίας Γαλόκτιστης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.277, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες δημοτών του δήμου Ιδαλίου, στις περιοχές Καλλιθέα”, “Ηλιούπολη”, “Νέα Λήδρα και Κωνστάντια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης από τις εκπομπές των εργοστασίων ασφάλτων που γειτνιάζουν με την κατοικημένη περιοχή. Τα εργοστάσια αυτά είναι τα ακόλουθα: “Medcon Nemesis Asphalt”, “Iasonas Asphalt” και “Prometheus Asphalt”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους ελέγχους που διενεργούνται στα εν λόγω εργοστάσια, ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, πότε έγιναν οι τελευταίες μετρήσεις εκπομπών αερίων ρύπων, καθώς και αν τα εν λόγω εργοστάσια διαθέτουν πολεοδομική άδεια, άδεια οικοδομής και πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.278, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Βάσου Σιαρλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.062 πληροφορήθηκα για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών των κρατικών αξιωματούχων, με αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2012. Η σχετική αποκοπή από το μισθό του κάθε αξιωματούχου άρχισε κατά το μήνα Αύγουστο μετά από υποβολή σχετικής επιστολής από τον καθένα, στην οποία αναφέρει ότι αποδέχεται την αποκοπή από τις συνολικές απολαβές του για την περίοδο από 1η Απριλίου 2012 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των κρατικών αξιωματούχων που έχουν αποδεχθεί την εθελοντική αποκοπή 10% επί των ακαθάριστων απολαβών τους, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.279, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω διεκδικεί άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές για δώδεκα μήνες για τη μητέρα και έξι μήνες άδεια αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών για τον πατέρα. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ο σύνδεσμος διεκδικεί παραχώρηση άδειας εργοδότησης οικιακής βοηθού για τα πρώτα έξι χρόνια και κάλυψη της μισθοδοσίας της από το κράτος. Για τη φροντίδα των τριδύμων, ειδικά τα πρώτα χρόνια, δεν αρκούν μόνο η μητέρα και ο πατέρας, αλλά είναι αναγκαία και η συνδρομή μίας οικιακής βοηθού. Η κάλυψη της μισθοδοσίας από το κράτος είναι τεράστιας σημασίας, γιατί τα έξοδα είναι εις τριπλούν. Παράλληλα, ο σύνδεσμος διεκδικεί όπως η πολιτεία εξασφαλίζει ότι κανένας γονέας τριδύμων δε θα παραμένει άνεργος για περίοδο πέραν των έξι μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, έτσι που η μητέρα και ο πατέρας με τρίδυμα παιδιά να δικαιούνται άδεια μετά τη γέννηση των παιδιών για δώδεκα και έξι μήνες με πλήρεις απολαβές.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας εργοδότησης οικιακής βοηθού για τα πρώτα έξι χρόνια και κάλυψης της μισθοδοσίας της από το κράτος, καθώς και αν προτίθεται να υιοθετήσει τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες, που να διασφαλίζουν ότι κανένας γονέας τριδύμων δε θα παραμένει άνεργος για περίοδο πέραν των έξι μηνών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.280, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους οι γυναίκες που βιώνουν διάκριση λόγω φύλου δεν παραπέμπουν το θέμα ενώπιον της δικαιοσύνης και ποια μέτρα έχει λάβει το κράτος για την αύξηση της ενημέρωσης των γυναικών, με σκοπό την ενθάρρυνσή τους να αναζητήσουν βοήθεια σε περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται διάκριση λόγω φύλου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.281, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για όσους Τουρκοκυπρίους καταγγέλλονται στις ελεύθερες περιοχές από το Τμήμα Τροχαίας της αστυνομίας και δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου και εντοπισμού τους, με αποτέλεσμα να επαφίεται στους αστυνομικούς των οδοφραγμάτων κατά πόσο θα διενεργούν έλεγχο, για να εξακριβώσουν ποιοι από τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές έχουν ανείσπρακτα εξώδικα. Όπως πληροφορήθηκα, δεν υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα για τους Τουρκοκυπρίους, τους τουρίστες και τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε, όταν δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους, να καταχωρίζονται τα ονόματά τους και οι αριθμοί των οχημάτων τους, ώστε να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολή, εάν όχι αδύνατη, τέτοια εργασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως δεν υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα για τους Τουρκοκυπρίους, τους τουρίστες και τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε, όταν δεν πληρώνουν τα εξώδικά τους, να μπορεί να εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα και αν υπάρχει σχέδιο, για να αποκτηθεί σύντομα αυτή η δυνατότητα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο υπολογιζόμενο ποσό που χάνει η Κυπριακή Δημοκρατία από τα ανείσπρακτα εξώδικα που εκδίδονται για Τουρκοκυπρίους, τουρίστες και υπηκόους τρίτων χωρών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.282, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τους προβληματισμούς ομάδας εργαζομένων της Αποθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσον αφορά σχεδιασμούς του υπουργείου του για μεταφορά της αποθήκης από τα Λατσιά σε υποστατικά στην Κοκκινοτριμιθιά.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε όλα τα ζητήματα που εγείρονται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.283, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς που έχει στόχο την πρόληψη κατά των ουσιών εξάρτησης και το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.284, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω ότι ένας σημαντικός αριθμός τριδύμων γεννιούνται με προβλήματα υγείας που χρήζουν συνεχούς ιατρικής φροντίδας από ειδικούς γιατρούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο να δίνεται προτεραιότητα στις οικογένειες με τρίδυμα και άνω στα δημόσια νοσηλευτήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες, όπως συμβαίνει και με άλλες ομάδες πληθυσμού.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.285, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Οικογενειών με Τρίδυμα και άνω για τα αιτήματά του για αναστολή των μεταθέσεων των μητέρων εκπαιδευτικών με τρίδυμα, μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 6 ετών. Πληροφορήθηκα επίσης ότι διεκδικούν να δίνεται προτεραιότητα στην εισδοχή των τριδύμων σε κρατικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους. Ζητούν επίσης έκπτωση 50% στα δίδακτρα, τα τέλη εγγραφής, τα έξοδα εκδρομών και σε άλλες συνδρομές σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, ζητούν επίσης έκπτωση 50% για φοίτηση των τριδύμων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να αναστέλλεται η μετάθεση μητέρας εκπαιδευτικού με τρίδυμα, μέχρι τα παιδιά να φτάσουν στην ηλικία των 6 ετών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο εισδοχής των τριδύμων σε κρατικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία από το δεύτερο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο οι οικογένειες με τρίδυμα τέκνα και άνω να δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο λεωφορείων, μειωμένα δίδακτρα και τέλη εγγραφής και άλλες μειωμένες συνδρομές σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο έκπτωσης 50% για φοίτηση των τριδύμων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.286, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από πολίτες που ισχυρίζονται ότι το κράτος πληρώνει τα δίδακτρα παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών, για να μπορούν αυτά να φοιτούν σε ιδιωτικά ξενόγλωσσα σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία, ποιοι άλλοι επωφελούνται του προνομίου αυτού, καθώς και πόσα στοιχίζει ετησίως στο κράτος η πληρωμή των διδάκτρων των παιδιών υπηκόων τρίτων χωρών, για να μπορούν αυτά να φοιτούν σε ιδιωτικά ξενόγλωσσα σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.287, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να ζητήσει από τη γαλλική κυβέρνηση τη λίστα με τα ονόματα Κυπρίων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, όπως έγινε και με άλλες χώρες (πρόκειται για τη λεγόμενη λίστα Λαγκάρντ.”»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.288, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με πληροφορίες που αναφέρουν ότι εξετάζεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες το ενδεχόμενο παραχώρησης άδειας λειτουργίας σε εργοστάσιο πυρόλυσης ελαστικών και σε εργοστάσιο επεξεργασίας μπαταριών στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου. Επιπροσθέτως, παρακαλείται να ενημερώσει για το ακριβές στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.289, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

          «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προβλέπεται να αρχίσει η ανακατασκευή της προέκτασης της λεωφόρου Γιώργου Χριστοδουλίδη στη Λάρνακα, ένα έργο το οποίο είναι ώριμο και του οποίου η υλοποίηση καθυστερεί αδικαιολόγητα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης σε ώρες αιχμής.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.290, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Από κυβερνητικής πλευράς είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι η επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας θα ξεκινούσε εντός του 2012 με την προκήρυξη των προσφορών εντός του πρώτου εξαμήνου του ίδιου έτους. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της απάντησης του απερχόμενου Υπουργού Υγείας κ. Σταύρου Μαλά στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.009.05.02.051.

Δεδομένου ότι η προκήρυξη των προσφορών δεν έχει προχωρήσει και βρισκόμαστε ήδη στον εντέκατο μήνα του χρόνου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ακριβώς προβλέπεται να ξεκινήσει η από πολλού αναμενόμενη επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.291, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Η ανοικοδόμηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημερώσης στις Αλυκές Λάρνακας εγκρίθηκε το 1997 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά από δεκαπέντε περίπου χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων, ετοιμάστηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η χρηματοδότηση του όλου έργου εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του 2012. Το Υπουργείο Οικονομικών ωστόσο απέκοψε τη σχετική δαπάνη στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί πρόνοια για συμπερίληψη του έργου στον προϋπολογισμό του 2013.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.292, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται στο αίτημα μεγάλης ομάδας πολιτών του δήμου Αραδίππου που ζητά την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών, ώστε να επέλθει ο αποχαρακτηρισμός της σημερινής ζώνης βαριάς βιομηχανίας. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ζώνη λειτουργεί πλέον σε απόσταση αναπνοής από την οικιστική περιοχή, η οποία επεκτείνεται ραγδαία.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.293, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διεξαχθεί ή πρόκειται να διεξαχθεί μελέτη των σωρευτικών και συνολικών επιπτώσεων στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, του φυσικού περιβάλλοντος και ευρύτερα στη δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη λειτουργία της ζώνης βαριάς βιομηχανίας στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.294, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.02.076 πληροφορήθηκα ότι ο πατατόσπορος που χρησιμοποιείται για παραγωγή βρώσιμων πατατών στις κατεχόμενες περιοχές προέρχεται από πιστοποιημένο σπόρο και ελέγχεται πριν από τη φύτευσή του από τον εμπειρογνώμονα ο οποίος είναι διορισμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την απάντηση, ο συγκεκριμένος πατατόσπορος δεν μπορεί να προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό, αφού παράγεται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη με ξένισε ιδιαίτερα, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Μάρτιο του 2010 την καλλιέργεια μιας γενετικά τροποποιημένης φυτικής ποικιλίας (της πατάτας Amflora, της εταιρείας BASF). Άρα, ο πατατόσπορος που παράγεται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο πατατόσπορος που εισάγεται στις ελεύθερες, αλλά και κατεχόμενες περιοχές στην Κύπρο δεν προέρχεται από γενετικά τροποποιημένο υλικό και αν ελέγχεται αν οι πατάτες που εισάγονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές προέρχονται από τη γενετικά τροποποιημένη ποικιλία της πατάτας Amflora.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.295, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει βάλει φρένο στη συγχρηματοδότηση έργων που επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού αδυνατεί να καταβάλει τα ποσά που της αναλογούν για την υλοποίηση νέων έργων ή για την εφαρμογή νέων κοινοτικών δράσεων. Τρανταχτό παράδειγμα αφορά μία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Το έργο θα χρηματοδοτούνταν σχεδόν εξ ολοκλήρου (κατά 90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετείχε μόνο κατά 10% στην υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο δύο κράτη μέλη δεν υπέβαλαν αίτηση για συγχρηματοδότηση της εν λόγω δράσης, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Ζήτησα από τον αρμόδιο υπουργό σε προηγούμενη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.020, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε αίτηση, για να συμμετάσχει στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα της αλιείας, δεδομένου ότι το έργο συγχρηματοδοτείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ότι το 50% των κονδυλίων επρόκειτο να καταβληθούν από την ΕΕ άμεσα και το υπόλοιπο 40% με την περάτωση του έργου ενίσχυσης των ελέγχων στην κοινή πολιτική της αλιείας. Στην απάντησή του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετράρης με πληροφόρησε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε εντός του 2011 πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 1η Χρηματοδοτική Απόφαση και αφορά το έτος 2012. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και υλοποιείται κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα στοιχίζει συνολικά το πρόγραμμα για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εγκρίθηκε κατά την 1η Χρηματοδοτική Απόφαση και αφορά το έτος 2012, πόσα από τα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα θα κατατεθούν με το τέλος του προγράμματος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει υποβάλει πρόγραμμα μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του 2012 για χρηματοδότηση εντός του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.296, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν εταιρείες που λανσάρουν στην κυπριακή αγορά πλαστικά βραχιόλια. Τα βραχιόλια αυτά, σύμφωνα με τις εταιρείες, προσφέρουν ισορροπία, ενέργεια, δύναμη και υγεία στο σώμα. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελλάδας, οι ισχυρισμοί των εν λόγω εταιρειών είναι αναληθείς. Οι εταιρείες αυτές κλήθηκαν από το συγκεκριμένο υπουργείο να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία για επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και δεν παρουσίασαν τίποτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται και στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχουν εταιρείες στην Κύπρο οι οποίες διοχετεύουν στην κυπριακή αγορά τα εν λόγω πλαστικά βραχιόλια, ποιες είναι οι ενέργειες του αρμόδιου τμήματος, για να σταματήσει η πώληση των εν λόγω πλαστικών βραχιολιών, και αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες για παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.297, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών ζητά την επίλυση της πάταξης του παραεμπορίου τηλεπικοινωνιακών προϊόντων. Το παραεμπόριο είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει πολλές αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομία του τόπου μας. Μέσω του ταχυδρομείου μεγάλες ποσότητες τηλεπικοινωνιακού υλικού, χωρίς εγγυήσεις ποιότητας και πιστοποίησης, εισάγονται στην κυπριακή αγορά. Το υλικό αυτό δε φορολογείται και δεν ελέγχεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την πάταξη του παραεμπορίου μέσω ταχυδρομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.298, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπουργός Εσωτερικών έχει εισηγηθεί με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012 (Αρ. Φακ. 11.20.1.4/5), προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως προχωρήσει σε τροποποίηση του ποινικού κώδικα, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα που προκύπτουν από την ηχορρύπανση που προκαλούν κάποια κέντρα αναψυχής. Συγκεκριμένα, εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα με απλούστευσή του και κάνει και συγκεκριμένη εισήγηση για τροποποίησή του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αντιμετωπίζει θετικά τη συγκεκριμένη εισήγηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.299, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα είχα συνάντηση με αντιπροσωπία του κλάδου υπαλλήλων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Παγκύπρια Συντεχνία Δημόσιων Υπαλλήλων), οι οποίοι εκφράζουν έντονες ανησυχίες αναφορικά με τις δηλώσεις και εισηγήσεις από την κυβέρνηση για διάλυση του οργανισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εισηγήσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το μέλλον των εργαζομένων του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας.»

Απάντηση


Περδίκη Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.300, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.073, αναφορικά με την ανάκληση των δύο πολεοδομικών αδειών που έχουν δοθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προς τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού για την επέκταση και ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δασούδι της Λεμεσού, πληροφορήθηκα ότι οι χορηγηθείσες πολεοδομικές άδειες με αρ. ΛΕΜ/1686/2010 και ΛΕΜ/1687/2010, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011, θεωρούνται άκυρες και στερούμενες οποιουδήποτε νομικού περιεχομένου.

Έχω πληροφορηθεί ότι αίτημα της ανεξάρτητης και αυθόρμητη ομάδας πολιτών “SOS-Σώστε το Δασούδι, της Κίνησης Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, της Πρωτοβουλίας Πολιτών Λεμεσού και της περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Φίλοι της Γης είναι η άμεση ανάκληση των εν λόγω πολεοδομικών αδειών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω υπουργικού διατάγματος ανάκλησης με βάση το άρθρο 36 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου (επισυνάπτεται σχετική επιστολή). Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην ανάκληση των εν λόγω πολεοδομικών αδειών όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέσω υπουργικού διατάγματος

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.301, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που αφορά στην πλήρωση των θέσεων Δικαστικών Επιδοτών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, οι οποίες κενώθηκαν εδώ και αρκετό καιρό και παραμένουν ως έχει μέχρι σήμερα.

Η καθυστέρηση στην πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δικαστηρίων της επαρχίας Λεμεσού, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εντάλματα κατασχέσεων ή εξώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σήμερα η Λεμεσός είναι μια πολυπληθής επαρχία και οι υποθέσεις που καταλήγουν για εκδίκαση και επίλυση στο δικαστήριο έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, οι κενωθείσες αυτές θέσεις φαίνεται να επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όπως παρατεθούν στο σώμα η θέση του αρμόδιου υπουργού αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα και οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν προς διευθέτηση του προβλήματος, το οποίο ταλαιπωρεί τις δικαστικές αρχές, τους δικηγόρους, αλλά και τους πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.302, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στην απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.670 αναφέρεται ότι σε ελέγχους για την ποιότητα των παραγόμενων υλικών στα λατομεία Ξυλοφάγου έχει διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του διατάγματος Κ.Δ.Π. 164/2011.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός και καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια πειθαρχικά μέτρα λήφθηκαν εναντίον των λατόμων της Ξυλοφάγου που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του διατάγματος Κ.Δ.Π. 164/2011; Παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα επιστολών, παρατηρήσεων, κυρώσεων κ.λπ.

2. Τι ποσότητες διατέθηκαν στην αγορά από τα ακατάλληλα υλικά;

3. Τι ποσότητες αποσύρθηκαν από το συγκεκριμένο υλικό;

4. Σε ποιες περιοχές της Κύπρου διατέθηκαν τα ακατάλληλα υλικά;

                     5. Τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει στο σουβά, το μπετόν αρμέ κ.λπ. η περιεκτικότητα αλάτων χλωρίου στην άμμο και ποιος ο μελλοντικός επηρεασμός της                     στατικής επάρκειας μιας οικοδομής από τη χρήση τέτοιων υλικών;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.303, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Φοινιού για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι σημαντική για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εγγράψει τους αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Φοινιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.304, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτημάτων αριθμού κοινοτήτων για την ανάγκη είτε εγκατάστασης συστήματος παροχής δωρεάν δορυφορικού ίντερνετ μέσω της Hellas Sat είτε επέκτασης και ενίσχυσης του συστήματος.

Νοουμένου ότι η επέκταση και ενίσχυση του συστήματος παροχής δωρεάν ίντερνετ σε κοινότητες αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προς εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των κοινοτήτων όσον αφορά την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η λειτουργία του συστήματος και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει;

                   2. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επεκτείνει το σύστημα παροχής δωρεάν ίντερνετ;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.305, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός του αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την ανάγκη κατασκευής νέου δρόμου που να συνδέει τις δύο κοινότητες, αφού ο υφιστάμενος δρόμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού θα είναι ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου;

Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.306, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την ανάγκη αναθεώρησης των πολεοδομικών ζωνών των δύο κοινοτήτων, αφού ο υφιστάμενος καθορισμός των πολεοδομικών ζωνών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Νοουμένου ότι η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών των δύο κοινοτήτων θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στις δύο κοινότητες;

                    2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.307, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα προετοιμασίας και στήριξης ατόμων που βρίσκονται προ της αφυπηρέτησής τους ή έχουν ήδη αφυπηρετήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.308, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα αποθεραπείας θυτών που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα βίας στην οικογένεια και γενικά για σεξουαλικά αδικήματα κατά γυναικών και παιδιών.

          Συγκεκριμένα, να δοθεί ενημέρωση για τα ακόλουθα:

1.         Την υποδομή που υπάρχει για το σκοπό αυτό.

2.         Την επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με το θέμα της αποθεραπείας.

3.         Τον αριθμό των ατόμων που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του προγράμματος και πώς αξιολογείται η κατάσταση των ατόμων αυτών μετά το πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.309, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η εξέταση της αίτησης (Αρ. Φακ. Λεμ. 856/2011) που έχει γίνει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη μετατροπή της παλιάς διατηρητέας οικοδομής στην πλατεία της Αυδήμου σε βιβλιοθήκη και μουσείο. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει το σώμα πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.310, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.311, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχει περιέλθει στα χέρια των φορολογικών αρχών της Βρετανίας λίστα 4 500 ατόμων με λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στο νησί Jersey. Έχει δημοσιευθεί ότι οι 97 από τα άτομα αυτά είναι Ελλαδίτες και οι 134 Ελληνοκύπριοι.

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από τον ομόλογό του στη Βρετανία George Osborne τα ονόματα αυτών που αναφέρονται στη λίστα και οι οποίοι δηλώνουν ως έδρα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων την Ελλάδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει κατά πόσο προτίθεται να ζητήσει και αυτός τα ονόματα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα και δηλώνουν ως έδρα τους την Κύπρο, με στόχο να ασκηθεί φορολογικός έλεγχος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.312, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο στρατιωτικό νοσοκομείο δικαιούνται περίθαλψη οι στρατιώτες, οι έφεδροι, οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές τους. Αρκετές φορές, όπως πληροφορήθηκα, το νοσοκομείο κατακλύζεται από γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους συγγενείς των στρατιωτικών, με αποτέλεσμα να μη δίνεται προτεραιότητα στους στρατεύσιμους, όπως κατά την άποψή μου θα ήταν πιο σωστό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο το δικαίωμα περίθαλψης στο στρατιωτικό νοσοκομείο να δίνεται στους στρατιώτες, στο μόνιμο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και στους εφέδρους, όταν αυτοί χρειάζονται περίθαλψη εν ώρα υπηρεσίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ετήσιο κόστος της λειτουργίας του στρατιωτικού νοσοκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.313, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κράτος χάνει χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε επιδόματα που δίνονται σε επιτήδειους κοινοτικούς εργάτες, οι οποίοι, αν και έχουν χάσει την εργασία τους στην Κύπρο και έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους, λαμβάνουν ανεργιακό επίδομα από τα ταμεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι συγκεκριμένοι λήπτες ανεργιακού επιδόματος, ενώ δε βρίσκονται πλέον στην Κύπρο και οι περισσότεροι εργοδοτούνται στη χώρα καταγωγής τους, προσέρχονται τακτικά στα αρμόδια γραφεία και εισπράττουν το ανεργιακό τους επίδομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εισαχθούν πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και εκεί όπου διαπιστώνεται παρανομία να ζητείται επιστροφή των χρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.314, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το έργο που ανέλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας στον Αλαμινό για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της κοινότητας, καθυστερεί αδικαιολόγητα, καθώς πλησιάζει και ο χειμώνας. Επίσης οι καταγγελίες μιλούν και για αύξηση του κόστους του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.315, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Μετά τις σοβαρές επισημάνσεις της Γενικής Ελεγκτού, που έγιναν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργοί των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών επέμεναν να καθορίζουν τις τιμές των φαρμάκων με βάση τις τιμές της Ελλάδας του 2009 και όχι του 2010 ή του 2011, όταν αυτές είχαν μειωθεί σημαντικά και κατ’ επέκταση θα παρετηρείτο μείωση και στις τιμές των φαρμάκων της κυπριακής αγοράς, και οι οποίοι στηρίχθηκαν, σύμφωνα και πάλι με τα λεγόμενα της Γενικής Ελεγκτού, σε ένα χωρίς ταυτότητα έγγραφο, το οποίο είχαν παραλάβει από φαρμακέμπορο, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν προτίθεται να προχωρήσει αμέσως σε διοικητική έρευνα. Αν ναι, τότε αναμένουμε να μας γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.316, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων γυναικείας επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

1. Πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν;

2. Πόσα σχέδια εγκρίθηκαν και ποιο είναι το ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα;

                    3. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν ακόμη και ποια προβλήματα προκύπτουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.317, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τη δέσμευση ιδιωτικής γης στη Λακατάμια από το 1990 για ανέγερση δημοτικού σχολείου, χωρίς να έχει καταβληθεί από το κράτος καμία αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που έχω λάβει από τους ιδιοκτήτες.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.318, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους της κοινότητας Μαρί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.319, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υποβάλλοντας στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ), για τα ακόλουθα:

Α. Για τα τελευταία πέντε χρόνια, από το 2008 μέχρι και το 2012, για τις ακόλουθες ομάδες φορολογουμένων:

• Μισθωτοί ιδιωτικοί υπάλληλοι.

• Μισθωτοί κυβερνητικοί υπάλληλοι.

• Εταιρείες.

• Αυτοεργοδοτούμενοι.

1. Τον αριθμό φορολογιών φόρου εισοδήματος που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο.

2. Τον αριθμό φορολογιών άμυνας που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο.

3. Τα ποσά φόρου εισοδήματος που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

4. Τα ποσά άμυνας που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

5. Τον αριθμό ενστάσεων που υποβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

6. Τα ποσά φόρων που είναι υπό ένσταση.

7. Τον αριθμό και τα ποσά επιστροφών των φόρων.

8. Τον αριθμό και τα ποσά φόρων που επιβλήθηκαν και τα οποία είναι υπό προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο ή σε δικαστήριο.

          9. Τον αριθμό των επιτόπιων ερευνών και ελέγχων που διενεργήθηκαν.

10. Τον αριθμό των κεφαλαιουχικών καταστάσεων που εξετάστηκαν και τα ποσά που επιβλήθηκαν ανά υπάλληλο.

Β. Σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας Αποταμιεύσεων, παρακαλούμε να υποβληθούν στοιχεία για το αποτέλεσμα φορολόγησης των τόκων από αποταμιεύσεις από το 2004 μέχρι και σήμερα και για κάθε έτος ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που έχουν αποταμιεύσεις, βάσει της Οδηγίας.

2. Τον αριθμό των φορολογιών άμυνας.

3. Τα ποσά που επιβλήθηκαν.

4. Τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Γ. Τα αποτελέσματα της φορολόγησης με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και κατά πόσο διενεργείται σύγκριση των δηλώσεων με τα αρχεία της υπηρεσίας. Να δοθούν στοιχεία που αφορούν:

                            1. τον αριθμό των φορολογουμένων που δε δηλώνουν ποσά στο ΤΕΠ,

                            2. τον αριθμό των φορολογιών που εκδόθηκαν,

                            3. τα ποσά που επιβλήθηκαν,

                            4. τα ποσά που εισπράχθηκαν.

Δ. Να δοθούν τα αποτελέσματα της φορολόγησης των ιδιοκτητών σκαφών και οχημάτων πολυτελείας. Επίσης να διευκρινιστεί πόσοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν λογαριασμούς κα ποια έρευνα έγινε για να φορολογηθούν.

Ε. Το επιτόπιο προσωπικό πρεσβειών της Κυπριακής Δημοκρατίας οφείλει να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος. Πόσες δηλώσεις υποβλήθηκαν και σε ποιες ενέργειες προέβη το Τμήμα για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση;

                   Στ. Το Γενικό Λογιστήριο πληρώνει ενοίκια, προμήθειες, κ.λπ. καθημερινά. Παρακαλώ να διευκρινιστεί κατά πόσο γίνεται συμψηφισμός των ποσών αυτών με τις                     οφειλές στο ΤΕΠ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.320, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα δίτροχα ή τρίτροχα μηχανοκίνητα οχήματα του ενός επιβάτη που βρίσκεται σε όρθια θέση έχουν άδεια κυκλοφορίας και σε ποια κατηγορία έχουν καταταχθεί, ως επίσης κατά πόσο επιτρέπεται η κυκλοφορία των τετράτροχων ή αγωνιστικών μοτοσικλετών και των τετράτροχων οχημάτων τύπου “buggy” σε κατοικημένες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.321, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες διακοπές ρεύματος έχουν γίνει και σε ποια περιοχή ανά επαρχία ξεχωριστά κατά το έτος 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.322, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Τουρκία διοργάνωσε, με την ευκαιρία της επετείου της ανακήρυξης του κατοχικού ψευδοκράτους, εορτασμούς στην Τουρκία, αλλά και σε χώρες όπου λειτουργούν αντιπροσωπίες του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πληροφορίες αυτές έχουν τεκμηριωθεί και, εάν όντως αληθεύουν, ποια διαβήματα έχουν γίνει προς τις χώρες αυτές, οι οποίες οφείλουν να σέβονται τη διεθνή νομιμότητα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.323, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του σχετικά με την έντονη ανησυχία και τους προβληματισμούς του κοινοτικού συμβουλίου και της Σχολικής Εφορείας Κυπερούντας για την κτιριακή υποδομή του Ενιαίου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που απεστάλη στις 12/11/2012 στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού από το σύνδεσμο γονέων του Ενιαίου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Κυπερούντας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.324, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του σε σχέση με τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις ιδιοκτήτη κολεγίου για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την προσέλκυση ποιοτικώνφοιτητών από το εξωτερικό.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του διευθυντή του κολεγίου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.325, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρετανικά πανεπιστήμια συμμετείχαν σε έκθεση που διοργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η έκθεση των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα προγραμματίστηκε για την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012, στο λεγόμενο πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ”. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του το Βρετανικό Συμβούλιο δεν ανακοίνωσε την έκθεση που διοργάνωσε στα κατεχόμενα, παρά μόνο την έκθεση που θα πραγματοποιούνταν στις ελεύθερες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά, στις ιστοσελίδες των επηρεαζόμενων πανεπιστημίων αναφερόταν η συμμετοχή τους στην έκθεσηστη Βόρεια Κύπρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πραγματοποιήθηκε τελικά η έκθεση των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα και ποια είναι τα βρετανικά πανεπιστήμια που έλαβαν μέρος στην έκθεση αυτή. Τον παρακαλώ επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προέβη σε οποιεσδήποτε ενέργειες, για να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση της έκθεσης των βρετανικών πανεπιστημίων στα κατεχόμενα, καθώς και αν προέβη σε ενέργειες τόσο προς τα βρετανικά πανεπιστήμια και το Βρετανικό Συμβούλιο, για να τους εκφράσει τη δυσαρέσκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καταγγείλει το γεγονός.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.326, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη με αρ. 23.06.010.02.131, πληροφορήθηκα ότι στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη συμπεριλαμβάνεται ειδικό εδάφιο για τις ιδιωτικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και τα ιδιωτικά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων: “Αναφορικά με το ενδεχόμενο αιτήματος για οικονομική επιχορήγηση, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κέντρων που λειτουργούν σε ιδιωτική βάση, σημειώνεται ότι το αίτημα μπορεί να εξετασθεί κατά τη σύσταση των ειδικών επιτροπών για υλοποίηση του σχεδίου, εάν και εφόσον η συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία πληροί συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αφορούν σε κτηριακές εγκαταστάσεις, στην κατοχή νόμιμης άδεια λειτουργίας, στο προσωπικό, στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, στην περιοχή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, στο μη κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Τα κριτήρια θα καθορισθούν στη συνέχεια με ακρίβεια και σαφήνεια (σελ. 51)”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθορισθεί αυτά τα κριτήρια και ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.327, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Καταφύγιο Γαϊδουριών αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Το καταφύγιο παρέχει οικονομική στήριξη σε άτομα που έχουν ανάγκη να φροντίσουν τα ζώα τους σε πεταλωτή και κτηνίατρο. Η λειτουργία του καταφυγίου στηρίζεται εξ ολοκλήρου στις δωρεές του κοινού και παρέχει φροντίδα και μόνιμη στέγη στα γαϊδούρια και στα μουλάρια που χρειάζονται βοήθεια εξαιτίας κακής υγείας και κακομεταχείρισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παράσχει οικονομική βοήθεια στο Καταφύγιο Γαϊδουριών, για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.328, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Όπως έχω ενημερωθεί, ο διευθυντής του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών έχει υποβάλει οικειοθελώς την παραίτησή του με ισχύ από την 1η Μαΐου 2012.

Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2012 εισηγήθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να αναθέσει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Ανδρέα Κωνσταντινίδη την εκτέλεση των καθηκόντων του αναπληρωτή διευθυντή.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή του στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 απάντησε αρνητικά στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να μην μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.

Νοουμένου ότι η άμεση πλήρωση ή έστω η αναπλήρωση της θέσης του διευθυντή είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του οργανισμού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την πλήρωση ή αναπλήρωση της θέσης του διευθυντή του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.329, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:

1. Πόσοι κοινοτικοί χωρίς κάρτες ασφάλισης υγείας, οι οποίοι αδυνατούσαν να καταβάλουν νοσήλια, έχουν καταφύγει για νοσηλεία στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Τι αριθμός τοκετών από γυναίκες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ασφάλιση υγείας, καταγράφεται στα δημόσια νοσηλευτήρια;

3. Τι μηχανισμοί διαχείρισης έχουν αναπτυχθεί για αντιμετώπιση των πιο πάνω περιπτώσεων;

                   4. Ποιο το συνολικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.330, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς εξελίχθηκε η έρευνα της αστυνομίας σε σχέση με τους σκληρούς δίσκους οι οποίοι αποτελούν περιουσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και κατακρατούνταν από τον τέως Διοικητική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τους έχει επιστρέψει; Αν όχι, ποια μέτρα θα ληφθούν  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.331, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Διά της παρούσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται για κάλυψη των αναγκών της σχολικής χρονιάς 2012-2013 στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση θα επαναδιορισθούν τη νέα σχολική χρονιά και αν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, με βάση τους προϋπολογισμούς του 2013, για τον αριθμό συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που προβλέπεται να διορισθούν την επόμενη σχολική χρονιά, 2013-2014, στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση.

Επιπλέον, σας παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα σχετικά με:

1. τον αριθμό των μονίμων και συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που υπηρετούσαν στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012,

2. τον αριθμό των μόνιμων εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν (με κανονική ή πρόωρη αφυπηρέτηση) από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι σήμερα από την προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση,

                    3. τον αριθμό των μονίμων και συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που εργάζονται σήμερα στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.332, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα του δήμου Αγίου Δομετίου, αναφορικά με την αναβάθμιση της παροχής κρατικών ιατρικών υπηρεσιών, για μεταστέγαση του υφιστάμενου Κέντρου Υγείας Αγίου Δομετίου. Το Κέντρο Υγείας Αγίου Δομετίου δε λειτουργεί με τα απαιτούμενα κριτήρια και υπάρχουν πολλές λειτουργικές ελλείψεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη μεταστέγαση του Κέντρου Υγείας Αγίου Δομετίου στο κτίριο του Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίου Δομετίου (Πολυδύναμο Κέντρο)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.333, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.048, αναφορικά με την ηχορρύπανση που προκαλείται από τη διέλευση αυτοκινήτων από την αερογέφυρα Πολεμιδιών εξαιτίας της λανθασμένης τοποθέτησης σχαρών, πληροφορήθηκα ότι αποφασίστηκε η σταδιακή μετατροπή των υφιστάμενων αρμών, ούτως ώστε να μειωθούν τα προβλήματα θορύβου. Όπως πληροφορήθηκα από την απάντηση του υπουργού, στον προϋπολογισμό του 2013 έχει προταθεί σχετική πρόνοια και με την έγκρισή του αρχές του 2013 αναμένεται να γίνει προκήρυξη προσφορών για μετατροπή των αρμών στους κόμβους Πολεμιδιών και λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προκηρύξει προσφορές για τη μετατροπή των αρμών στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φύλας, όπου παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα ηχορρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.334, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα μέσα Νοεμβρίου έληγε το συμβόλαιο των εποχικών πυροσβεστών. Όπως έχω πληροφορηθεί, το πυροσβεστικό σώμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Οι εποχικοί πυροσβέστες πρέπει να διακόψουν την εργασία τους και ως εκ τούτου το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα με την έλλειψη προσωπικού θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανανεώσει τα συμβόλαια των εποχικών πυροσβεστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.335, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 23 Οκτωβρίου 2012 μία νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, που προβλέπει σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, επικαιροποίηση των απαιτήσεων για τα πρότυπα ιατρικής καταλληλότητας και αυστηρότερες προδιαγραφές πιστοποίησης. Η νέα Οδηγία θα ευθυγραμμίσει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα αναθεωρημένα πρότυπα που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας και τα οποία έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη. Η πρόσφατη αναθεώρηση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών από το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, με σκοπό την πρόληψη της απάτης για την απόκτηση πιστοποιητικών, την ενίσχυση των προτύπων ιατρικής καταλληλότητας και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που σχετίζονται με την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω ψήφιση της νέας ευρωπαϊκής Οδηγίας επηρεάζει την κυπριακή ναυτιλία και, αν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.336, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.122, σχετικά με πληροφόρηση που είχα αναφορικά με επίσκεψη μαθητών στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd” και στην οποία ρωτούσα κατά πόσο ο υπουργός είχε πρόθεση να ενημερώσει τα σχολεία παγκύπρια ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι παράνομη και να τους υποδείξει όπως σταματήσουν να πραγματοποιούν εκδρομές στην εν λόγω επιχείρηση, πληροφορήθηκα ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης “Melios Pet Centre Ltd” (EZ. ZK. CY003).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε οι αρμόδιες υπηρεσίες εξέδωσαν άδεια λειτουργίας, με βάση ποια κριτήρια εκδόθηκε η άδεια αυτή, καθώς και αν η συγκεκριμένη επιχείρηση διαθέτει όλες τις άδειες που πρέπει να διαθέτει μια επιχείρηση, για να λειτουργεί νόμιμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.337, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεταξύ άλλων τα αιτήματα του δήμου Αγίου Δομετίου αφορούν την καταβολή ποσού αποζημίωσης από το κράτος για τη λειτουργία, στα δημοτικά όρια του δήμου, του οδοφράγματος λόγω και παροχής διάφορων υπηρεσιών και ύπαρξης κάποιας μορφής οχληρίας. Παράλληλα, ο δήμος Αγίου Δομετίου ζητά την κάλυψη της δαπάνης του ετήσιου καθαρισμού της Νεκρής Ζώνης, όπως γινόταν κατά σειρά ετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα του δήμου Αγίου Δομετίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.338, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 26 Μαρτίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Το ποσό που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ανερχόταν στα €6.596.920. Από το ποσό αυτό κονδύλι ύψους €1.426.642 (άρθρο 04372) αφορούσε τις “Πρωτοβουλίες Νέων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δαπανήθηκε από το συγκεκριμένο άρθρο, καθώς και αν χρειάστηκε να αντληθούν κονδύλια από άλλα προγράμματα του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου για τις “Πρωτοβουλίες Νέων”. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση των αποδεκτών του συγκεκριμένου κονδυλίου σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.339, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.077 πληροφορήθηκα ότι δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων διαμέσου της Πράσινης Γραμμής τα οποία δεν καλλιεργούνται στην κατεχόμενη περιοχή. Στις περιπτώσεις που γίνεται μεταφορά προϊόντων για τα οποία υπάρχει υποψία ότι μπορεί να μην καλλιεργούνται στις κατεχόμενες περιοχές το Τμήμα Γεωργίας, βάσει του Άρθρου 2 σημείου (4) του Κανονισμού 1480/2004/ΕΚ, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεσμεύει τα προϊόντα μέχρις ότου αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, βάσει του Άρθρου 2 σημείου (4) του Κανονισμού 1480/2004/ΕΚ, το Τμήμα Γεωργίας έχει ενημερώσει ποτέ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αν έχει δεσμεύσει προϊόντα μέχρις ότου αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα, σε ποιες περιπτώσεις το έχει πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.340, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την ύπαρξη ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, ελάχιστης διατηρησιμότητας, με την προϋπόθεση ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και με πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά και στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η φράση “Τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας”. Όπως πληροφορήθηκα, τα προϊόντα αυτά θα πωλούνται σε χαμηλές τιμές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί η πιο πάνω Οδηγία που αφορά τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας, σε ποιες χώρες έχει εφαρμοστεί, ποια είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής της και αν έχουν γίνει εργαστηριακές εξετάσεις πριν την εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.341, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το σοβαρότατο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο δήμος Αγίου Δομετίου με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου ανέγερσης της Δημοτικής Αίθουσας Αθλοπαιδιών. Συγκεκριμένα, το κόστος του έργου ανέρχεται στα €4.987.000 συν φόρο προστιθέμενης αξίας με αρχικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης το τέλος του 2012. Η εγκριθείσα επιχορήγηση από το κράτος είναι €3.312.000 και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού €2.000.000. Μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν από το κράτος €1.300.000 και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού €813.000. Το έργο παρουσίασε διάφορες καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται σε τέτοιας φύσης έργα και ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κατάστασης με την έλλειψη ρευστότητας, οπότε επαναπρογραμματίστηκε να ολοκληρωθεί εντός του 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μεταφερθεί το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης από το κράτος και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στον προϋπολογισμό του 2013, για να ολοκληρωθεί το έργο και να μη μείνει ο δήμος Αγίου Δομετίου εκτεθειμένος βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.342, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Υγείας κ. Ανδρούλας Αγρότου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.759, αναφορικά με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τις υπερβάσεις στο όζον και τα αιωρούμενα σωματίδια, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καταρτίσει, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Υγείας, υπηρεσίες και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και ποια τα αποτελέσματα της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.343, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οικιστικών μονάδων για τις οποίες έχει παραχωρηθεί τίτλος ιδιοκτησίας στα πλαίσια της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής του κράτους και οι οποίες τώρα έχουν μεταπωληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.344, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.345, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μαθητές σε δημοτικό σχολείο της Κύπρου εισέρχονταν στην αίθουσα διδασκαλίας σχεδόν κάθε πρωί, προτού ξεκινήσει το μάθημα, έθεταν σε λειτουργία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επισκέπτονταν σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, έτσι που να εγκατασταθεί σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων που να αφορά την υποχρεωτική εγκατάσταση λογισμικού φιλτραρίσματος πληροφοριών σε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονται σε σχολεία, αλλά και δημόσιους χώρους, έτσι που κανένα παιδί κάτω των δεκαοκτώ ετών να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε σελίδες ακατάλληλου περιεχομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.346, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνταξιούχοι τεχνικοί της Cyta ασχολούνταν με τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομών, εκμεταλλευόμενοι την προηγούμενη θέση τους και δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό με τους ιδιώτες τεχνικούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πρόνοιες των περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κανονισμών επιτρέπουν την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας για μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού δικτύου οικοδομών και σε συνταξιούχους υπαλλήλους της Cyta.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.347, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Greenpeace της Ελλάδας ξεκίνησε την καλλιέργεια κτηνοτροφικών κουκιών, για να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή. Σκοπός της Greenpeace στην Ελλάδα είναι να εγκαταλείψουν οι εταιρείες ζωικών προϊόντων τη χρήση της μεταλλαγμένης σόγιας στις ζωοτροφές και να στραφούν στη χρήση ντόπιων κτηνοτροφικών φυτών, που θα την αντικαταστήσουν. Σύμφωνα με τη Greenpeace, τα κουκιά, τα ρεβίθια, τα μπιζέλια και τα λούπινα δεν είναι μεταλλαγμένα και μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τη σόγια (εισαγόμενη και μη) στις ζωοτροφές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει έρευνες και έχει διαπιστωθεί ότι στο έδαφος και στις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου μπορούν να καλλιεργηθούν τα κουκιά, τα ρεβίθια, τα μπιζέλια και τα λούπινα, για να χρησιμοποιηθούν στις ζωοτροφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.348, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τον αριθμό των ατόμων/οικογενειών που έτυχαν βοήθειας από τα εξής:

1. Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο.

2. Το Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

3. Τα σχέδια διαχωρισμού οικοπέδων σε κρατική γη και διάθεσή τους σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και νεαρά ζευγάρια.

4. Τα στεγαστικά δάνεια από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

5. Το σχέδιο χορηγίας για βελτίωση συνθηκών στέγασης ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

6. Το σχέδιο χορηγιών για βελτίωση κατοικίας για στέγαση και φροντίδα φιλοξενούμενων και ανάπηρων ληπτών δημόσιου βοηθήματος.

Η πιο πάνω κατάσταση να παρουσιάζεται ανά έτος από το 2000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.349, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που παρέχεται στα οροθετικά άτομα και από ιατροφαρμακευτική πλευρά, αλλά και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.350, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή για τον αριθμό των επιχειρήσεων που οδηγούνται σε πτώχευση τα τελευταία 5 χρόνια.

Πιο αναλυτικά, να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Πόσες επιχειρήσεις έχουν οδηγηθεί σε πτώχευση τα τελευταία χρόνια;

2. Πόσες από τις υπό πτώχευση εταιρείες έχουν διευθυντικά στελέχη γυναίκες;

3. Πόσες από τις υπό πτώχευση εταιρείες είχαν τύχει βοήθειας από προγράμματα νεανικής ή γυναικείας επιχειρηματικότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.351, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά από κυνηγούς που πλησιάζουν οικίες στην κοινότητα Αγροκηπιάς.

Επισυνάπτονται επιστολές διαμαρτυρίας από κατοίκους της συγκεκριμένης κοινότητας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.352, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η σύγκλητος δημόσιου πανεπιστημίου μπορεί με βάση το νόμο ή/και τους κανονισμούς να προαγάγει μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ανατρέποντας ομόφωνη απόφαση εκλεκτορικού σώματος για μη προαγωγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.353, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατανάλωση ενέργειας σε καύσιμα και ηλεκτρισμό, τηλεφωνικά τέλη, τέλη internet και τέλη νερού όλων των υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, είτε αυτές είναι δημόσιου δικαίου είτε ιδιωτικού, που εξετάζονται στον προϋπολογισμό του κράτους, για τα τελευταία 10 χρόνια.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο γίνονται τεκμηριωμένες προσπάθειες εξοικονόμησης όλων των πιο πάνω από τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες και με ποιους τρόπους. Παρακαλώ όπως κατατεθούν σχετικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εξοικονόμηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.354, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων στην Κύπρο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/2008. Συγκεκριμένα, να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο έχουν εισαχθεί σχετικά προγράμματα όπως είναι αυτά που βασίζονται στην αρχή “Ο ρυπαίνων πληρώνει” και στην αρχή της προσαρμογής των τελών αναλόγως της ποσότητας των απορριμμάτων που παράγει το κάθε νοικοκυριό, καθώς και κατά πόσο προωθείται η διαδικασία κομποστοποίησης στο σπίτι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.355, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχεδιασμός για την ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου (οικισμός) στην περιοχή της Παναγίας των Αμπελιών στην Αραδίππου, που εντοπίστηκε από τη δανική αρχαιολογική αποστολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.356, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το επίδομα ανεργίας τυγχάνει εκμετάλλευσης τόσο από Κυπρίους όσο και από αλλοδαπούς με βάση το Χάρτη των Δικαιωμάτων του Πολίτη, σύμφωνα με τον οποίο ένας άνεργος που έχει εξαντλήσει το δικαίωμά του σε επίδομα ανεργίας (156 ημέρες) δικαιούται να ξαναπάρει επίδομα με τη συμπλήρωση 26 εβδομάδων απασχόλησης από την τελευταία ημέρα επιδότησής του. Τι κόστος επωμίζεται το κράτος λόγω της εκμετάλλευσης αυτής και ποιες είναι οι προθέσεις της αρμόδιας αρχής για επανεξέταση της νομοθεσίας; Παρακαλώ επίσης όπως μας παρέχετε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες εργαζομένων-ανέργων που εκμεταλλεύονται το ανεργιακό επίδομα διαχρονικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.357, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων, υπάρχουν υποψίες ότι κυκλοφορεί στην ελεύθερη Κύπρο το λανέιτ σε υγρή μορφή (methomyl). Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ήδη έχουν ξεκινήσει να εμφανίζονται κρούσματα δηλητηριάσεων ζώων που οφείλονται σε κατάποση λανέιτ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει ξεκινήσει η παράνομη κυκλοφορία του υγρού λανέιτ στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, αν έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί άτομα που εισάγουν παράνομα το συγκεκριμένο δηλητήριο και αν έχουν καταγγελθεί δηλητηριάσεις ζώων που οφείλονται σε κατάποση υγρού λανέιτ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.358, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με επιστολή ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2012 προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας μάς ενημέρωσε ότι η κουζίνα της Αστυνομικής Ακαδημίας στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια δε διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά διασφάλισης ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 και τις αρχές του HACCP.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα αποκτήσει η κουζίνα της Αστυνομικής Ακαδημίας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.359, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των προτεινόμενων νομοθετημάτων τα οποία η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε από το 2008 μέχρι και σήμερα για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τα οποία η πλειοψηφία της νομοθετικής εξουσίας απέρριψε. Παράλληλα, παρακαλώ όπως προσκομίσετε μαζί και οικονομικά στοιχεία σχετικά με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα τα οποία το κράτος θα είχε από έκαστο προτεινόμενο νομοθέτημα, εάν τύγχανε έγκρισης από τη νομοθετική εξουσία.

Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως δοθούν στοιχεία σχετικά με τη μείωση των κρατικών εσόδων από το 2008 και εντεύθεν λόγω ψήφισης σχετικών προτάσεων νόμου ή έγκρισης τροπολογιών από τη νομοθετική εξουσία. Παράδειγμα αποτελεί η σχετική τροπολογία για μείωση του ΦΠΑ το 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.360, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ότι η Κύπρος χάνει €8 εκατομ. κάθε χρόνο από τέλη τερματικού που θα μπορούσε να επιβάλει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, με βάση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Ωστόσο, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, αποφάσισε να μην επιβάλλονται τα τέλη αυτά με τη δικαιολογία ότι ήδη τα τέλη της διαχειρίστριας εταιρείας “Hermes” είναι πολύ υψηλά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πληροφόρηση που έχω, ότι δηλαδή η Κύπρος χάνει €8 εκατομ. κάθε χρόνο από τέλη τερματικού που θα μπορούσε να επιβάλει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής των τελών τερματικού στη διαχειρίστρια εταιρεία, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που βιώνει ο τόπος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.361, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον πρώτο γύρο αξιολόγησης της Κύπρου το 2011 η Ομάδα Ειδικών Ενάντια στην Εμπορία Προσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings) αναγνώρισε μεν τις σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις που έχουν γίνει στην Κύπρο, αλλά υπογράμμισε ότι αναφορικά με την πρόληψη της εμπορίας ατόμων οι κυπριακές αρχές δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα για την αποθάρρυνση της ζήτησης υπηρεσιών ατόμων που είναι θύματα εμπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αποθάρρυνση της ζήτησης υπηρεσιών ατόμων που είναι θύματα εμπορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.362, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων υψηλής τάσης που διέρχονται από την οδό Σπύρου Κυπριανού στην τουριστική περιοχή Γεροσκήπου δε θα υλοποιηθεί πριν από το 2017. Η υπογειοποίηση των καλωδίων ζητήθηκε από το δήμο Γεροσκήπου από το 2000 και οι διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί αρχικά έκαναν λόγο για υπογειοποίησή τους το έτος 2004.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως αναμένεται ότι η εν λόγω υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων υψηλής τάσης δε θα υλοποιηθεί πριν από το 2017. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα υπολογίζεται να στοιχίσει η εν λόγω υπογειοποίηση και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο για υπογειοποίηση των καλωδίων νωρίτερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.363, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι άδειες που είναι απαραίτητο να έχει ο ιδιοκτήτης ιδιωτικών χώρων στάθμευσης;

2. Ποιοι είναι οι όροι λειτουργίας τους;

3. Έχουν εκδοθεί από την Αστυνομία Κύπρου άδειες για τις εισόδους και τις εξόδους των χώρων αυτών;

4. Οφείλουν να διαθέτουν έξοδο κινδύνου η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος;

5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές βάσει των οποίων πρέπει να κατασκευάζονται οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης;

                    6. Ποια είναι η αρμόδια αρχή η οποία διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους για την τήρηση των όρων λειτουργίας τους;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.364, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.365, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.366, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων και ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών;

2. Ποιο είναι το υπολογιζόμενο ποσό που θα καταβληθεί στους αγρότες;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι που θα επωφεληθούν από το σχέδιο εκταρικών επιδοτήσεων;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.367, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι αγρότες μας βρίσκονται σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και αναμένουν από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης να τους καταβάλει τις ανάλογες αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις στους αγρότες για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τις θεομηνίες κατά τα έτη 2009 και 2010;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθούν στους αγρότες οι σχετικές αποζημιώσεις;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι αποζημιώσεων;

4. Ποια είναι η εκτίμηση των ζημιών ανά έτος;

                    5. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ζημιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.368, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.031, αναφορικά με τη ρύπανση των υδατοφρακτών, πληροφορήθηκα ότι η ρύπανσή τους θεωρείται αδίκημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο από €200 μέχρι €8.543 και ότι κατά την έκδοση των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας σε υδατοφράκτες από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών δίνεται έντυπο όπου αναγράφονται οι όροι με βάση τους οποίους εκδίδεται η άδεια. Ένας από τους όρους απαγορεύει σε οποιονδήποτε να ρίχνει σκουπίδια στον υδατοφράκτη ή να διαταράσσει το έδαφος ή τη βλάστηση στις όχθες του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προστίμων που έχουν επιβληθεί σε παρανομούντες για το πιο πάνω αδίκημα τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για το ύψος των προστίμων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.369, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τη νέα αντικαπνιστική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες και αναγκάζει τις καπνοβιομηχανίες να πωλούν τα τσιγάρα τους σε πανομοιότυπες συσκευασίες χωρίς λογότυπο, οι οποίες μάλιστα καλύπτονται από φρικτές εικόνες παθήσεων που συνδέονται με το κάπνισμα. Η αυστραλιανή κυβέρνηση κατάφερε να επιβάλει το μέτρο παρά τη νομική εκστρατεία των καπνοβιομηχανιών, οι οποίες υποστήριξαν ότι η απαγόρευση των εμπορικών σημάτων στα πακέτα και η χρήση της ίδιας γραμματοσειράς σε όλες τις μάρκες συνιστά παραβίαση της ελευθερίας του λόγου και της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Σε εξήντα τρεις άλλες χώρες παγκόσμια ισχύει ή προωθείται η ίδια ή παρόμοια διαδικασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει ανάλογες νομοθεσίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που σκοπό θα έχουν τη μείωση του αριθμού των καπνιστών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.370, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την επιστολή του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλλοδαπών Οικιακών Βοηθών προς την Υπουργό Εσωτερικών για τη διαμαρτυρία τους για την πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού των οικιακών βοηθών. Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η απασχόληση των οικιακών βοηθών αφορά τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικά οικογενειών και ατόμων και δεν πρέπει να θεωρούνται πάντα ως φτηνό υπηρεσιακό προσωπικό για τους πλουσίους. Οι περισσότερες οικογένειες και τα άτομα που έχουν ανάγκη οικιακής βοηθού υπό τη μορφή της φροντίστριας αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω οικονομικής κρίσης και λόγω περικοπών στις συντάξεις, αυξήσεων φόρων κατανάλωσης και περικοπών επιδομάτων. Οι άνθρωποι αυτοί θα επιβαρυνθούν περαιτέρω με την αύξηση των μισθών των οικιακών βοηθών (φροντιστριών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι καταγγελίες του Συνδέσμου Εργοδοτών Αλλοδαπών Οικιακών Βοηθών και αν έχουν ληφθεί υπόψη οι σημερινές πραγματικότητες στον καθορισμό του ελάχιστου μισθού των οικιακών βοηθών (φροντιστριών).» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.371, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το τελικό ποσό που μαζεύτηκε από τον έρανο που πραγματοποιήθηκε για τους άπορους μαθητές της Ελλάδας την 21η Φεβρουαρίου 2012 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα πότε στάλθηκαν τα χρήματα και πώς διανεμήθηκαν στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.372, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, μετά την παρέλευση πέραν του ενός χρόνου, έχει συμπληρώσει τους ελέγχους στη συσκευή αδυνατίσματος σε σχέση με το θανατηφόρο ατύχημα στο Δάλι και έχει υποβάλει την έκθεσή του στην αστυνομία. Οι παρατηρήσεις αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η συσκευή δεν έφερε τη σήμανση για συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για το CE και ουσιαστικά δεν είχαν γίνει στη συσκευή οποιοιδήποτε έλεγχοι προς απόδειξη συμμόρφωσής της με τα εφαρμοσμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Εφόσον η συγκεκριμένη συσκευή δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για το CE, γιατί τόση καθυστέρηση στην έκδοση του πορίσματος;

2. Εφόσον πιθανώς να υπάρχουν και πάμπολλες άλλες συσκευές αδυνατίσματος σε ινστιτούτα αισθητικής χωρίς τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους που να αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα πρότυπα του CE, γιατί δεν έχουν γίνει οι ενδεικνυόμενοι έλεγχοι για απόσυρσή τους από την αγορά;

                    3. Η ευρωπαϊκή Οδηγία περιορίζει τον έλεγχο μόνο σε καινούριες συσκευές και όχι σε ήδη εγκατεστημένες συσκευές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.373, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.374, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους έχει υποχρεωθεί το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας Λέμπας να πληρώσει τέλη αποχετευτικού για υποστατικά τα οποία βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη και τα οποία διαχειρίζεται το εν λόγω συμβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.375, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόκειται να δημιουργηθεί κοιμητήριο στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λέμπας στην Πάφο και για το σκοπό αυτό έχει ήδη εξευρεθεί ο αναγκαίος χώρος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του κοιμητηρίου στο συνοικισμό Λέμπας στην Πάφο και κατά πόσο τα έξοδα δημιουργίας του θα καλυφθούν από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.376, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του πολιτιστικού χωριού στην κοινότητα Λέμπας στην Πάφο, τους λόγους της καθυστέρησης, αν υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνονται στο εν λόγω χωριό και κατά πόσο το κονδύλι το οποίο έχει εγκριθεί από το 2008 έχει μεταφερθεί στη φετινή χρονιά για την υλοποίηση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.377, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να διαχωριστούν οικόπεδα στη Λέμπα της Πάφου, για να παραχωρηθούν ως αντισταθμιστικά σε πρόσφυγες που διαμένουν σε κατοικίες που ανεγέρθησαν σε τουρκοκυπριακή γη στο συνοικισμό αυτοστέγασης της εν λόγω κοινότητας. Εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει ο διαχωρισμός και κατά πόσο θα έχουν προτεραιότητα οι κάτοικοι του συνοικισμού αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.378, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, αναφορικά με την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής για τη μη λειτουργία από το 2003 του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με συνέπεια τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου. Σύμφωνα με την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται καθημερινά στον ανάδοχο δεν μπορεί να ελεγχθούν αποτελεσματικά. Στην επιστολή της η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι η παράδοση γίνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ιατρικών κέντρων παγκύπρια και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, τα δε άτομα που έχουν την ευθύνη της παράδοσης ανήκουν κυρίως στο εργατικό προσωπικό, αλλά δεν είχαν τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του τύπου, η αστυνομία διερευνά καταγγελία για παραποίηση των ζυγιστικών δελτίων (χρεώνονταν στα τιμολόγια μεγαλύτερες ποσότητες από τις πραγματικές).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.379, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με το άρθρο 33 του περί Δασών Νόμου του 2012 [Ν. 25(Ι)/2012], πρόσωπο που χρησιμοποιεί τσουγκράνα ή άλλο εργαλείο για μετακίνηση ή ανασκάλισμα του φυλλοτάπητα ή και του χούμου που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους για σκοπούς ανεύρεσης ή συλλογής μανιταριών είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο ποινές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των καταγγελιών που έχουν γίνει σε σχέση με το πιο πάνω αδίκημα από την εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα, καθώς και για τις ποινές που επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.380, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι εκκρεμεί η υπόθεση της αποπληρωμής των χρεών της Λιβύης προς Κύπριους επιχειρηματίες και την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες μου, το ποσό που εκκρεμεί ανέρχεται σε €4 εκατομ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό και την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.381, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως στην εξέταση και διεκπεραίωση αιτήσεων που υποβάλλονται από άτομα, για να τους παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που μου έχουν γίνει, οι αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται γύρω στα πέντε χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται αυτή η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της καθυστέρησης που παρατηρείται. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και για τον αριθμό των αιτήσεων που εξετάστηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.382, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατη συνάντηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αντίστοιχης υπηρεσίας του ψευδοκράτους στο χώρο του αεροδρομίου Λευκωσίας τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετέβησαν στο χώρο για επιθεώρηση έχοντας καλυμμένο το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να τονιστεί ότι τα μέλη των κατοχικών αρχών έφεραν φωσφορούχα γιλέκα με το έμβλημα και την ονομασία της υπηρεσίας του ψευδοκράτους. Η απόφαση να καλύπτεται το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και αυτό του ψευδοκράτους είχε ληφθεί σε παλαιότερη συνάντηση των δύο πλευρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινές ασκήσεις θα γίνονταν στο Τρόοδος και τον Πενταδάκτυλο, αντίστοιχα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προχώρησε στην κάλυψη του εμβλήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα οχήματα της, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμφωνηθεί με την τουρκοκυπριακή πλευρά και ποιος ευθύνεται για τη λήψη της απόφασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.383, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι το κόστος για αγορά νερού για κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση το 2013 θα ανέλθει στα €58 εκατομ. Το ποσό αυτό αναμένεται να καλύψει τόσο την αγορά 30 εκατομ. κυβ. μ. νερού από αφαλατώσεις όσο και αποζημιώσεις, για να παραμένουν σε εφεδρεία οι μονάδες.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει μέχρι σήμερα (ανά έτος από το 2009) δαπανηθεί, για να μην εργάζονται οι μονάδες αφαλάτωσης και να παραμένουν σε εφεδρεία, καθώς και ποια είναι η πρόβλεψη για το 2013 και για τα επόμενα χρόνια, δεδομένης της λελογισμένης χρήσης των υδάτινων πόρων των γεμάτων πλέον φραγμάτων. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να τροποποιηθούν οι όροι των συμβολαίων, ώστε να μειωθεί το κόστος της εφεδρείας και αν έχει αξιολογηθεί η μέθοδος αυτή σε σχέση με τις εμπειρίες από την ήδη δοκιμασμένη μέθοδο των ευέλικτων προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.384, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί από επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, αναφορικά με την απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής για τη μη λειτουργία από το 2003 του αποτεφρωτήρα του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, με συνέπεια τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου. Σύμφωνα με την επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η ανάθεση της διαχείρισης των αποβλήτων στον ιδιωτικό τομέα, όπως γίνεται σήμερα, είναι πολύ δαπανηρή, ενώ η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συμβάσεων δεν είναι ικανοποιητικά ή και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να παραδίνονται περισσότερα απόβλητα προς διαχείριση (λόγω διαχωρισμού τους ανά κατηγορία).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να γίνεται συστηματικότερη και στενότερη παρακολούθηση και έλεγχος των συμβάσεων, για να διασφαλίζεται ότι δεν παραδίνονται περισσότερα απόβλητα προς διαχείριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.385, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιες από τις αδειοδοτημένες αναπτύξεις γηπέδων γκολφ επηρεάζουν περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως περιοχές προστασίας της φύσης στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα του επηρεασμού των περιοχών προστασίας της φύσης “Natura 2000” από τις αναπτύξεις γηπέδων γκολφ και κατά πόσο έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.386, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παραχωρήσει στο Junior School κρατική γη 23 000 τ.μ. στο δάσος της Αγγλικής Σχολής. Οι κάτοικοι της γύρω περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους αναφορικά με την πρόθεση του Junior School να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του, αυξάνοντας τους χώρους διδασκαλίας του, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, το κυλικείο, τους χώρους αθλοπαιδιών κτλ. Υπάρχει η ανησυχία ότι ο εκσυγχρονισμός του Junior School θα γίνει εις βάρος του χώρου πρασίνου με την εκκοπή δέντρων. Επίσης οι κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους λόγω των σχεδίων για κατασκευή και λειτουργία γηπέδων futsal. Σημειώνεται ότι ο μικρός χώρος του δάσους της Αγγλικής Σχολής έχει κατακλυσθεί από κτίρια και εγκαταστάσεις και έχει υποβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Junior School της Αγγλικής Σχολής προτίθεται να προχωρήσει στην εκκοπή δέντρων για επέκταση των κτιριακών του εγκαταστάσεων, και αν μπορεί να τεθούν όροι, ώστε η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων να περιοριστεί σε καθαρά εκπαιδευτικά πλαίσια και να μην περιλαμβάνει την κατασκευή γηπέδων futsal.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.387, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί για την απόφαση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να επιτρέπει σε νεαρούς Τουρκοκυπρίους να εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές οδηγώντας μικρό λεωφορείο, παρότι αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει στις ελεύθερες περιοχές για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προχώρησε στη λήψη και την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, καθώς επίσης και αν προτίθεται είτε να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση ή να την τροποποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.388, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Πρόσφατα έχουν παρουσιαστεί δύο περιστατικά εντοπισμού πετρελαιοειδών στο έδαφος μπροστά από πρατήρια πετρελαιοειδών στις λεωφόρους Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Γρίβα Διγενή στη Λάρνακα. Ενώ αρχικά δόθηκε αρκετή δημοσιότητα στα δύο περιστατικά, στη συνέχεια εφαρμόστηκε πλήρης αδιαφάνεια και συσκότιση. Παραμένουν αναπάντητα βασικά ερωτήματα, που αφορούν τις επιπτώσ

.εις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τις διαρροές, την απορρύπανση της περιοχής, την καταδίκη των ενόχων για τις διαρροές και τα διορθωτικά μέτρα προς αποφυγή νέων περιστατικών διαρροών από τα ίδια πρατήρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη των δύο αυτών περιπτώσεων ρύπανσης και ιδιαίτερα να απαντήσει στα πιο πάνω αναπάντητα ερωτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.389, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πληροφορίες για μεταφορά κεφαλαίων από τα μέλη της οικογένειας του τέως δικτάτορα της Λιβύης Μουαμάρ Αλ Καντάφι σε ελληνικές τράπεζες. Φαίνεται ότι ερευνώνται συγκεκριμένες καταθέσεις και δοσοληψίες σε τράπεζες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται σε εξέλιξη παρόμοια διαδικασία ερευνών και από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.390, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο δημοσίευμα της 9ης Ιανουαρίου 2013 στην εφημερίδα Φιλελεύθερος”, με βάση το οποίο η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) παρακολουθούσε τις ομιλίες του επίτιμου προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Βάσου Λυσσαρίδη και του κ. Γιώργου Λιλλήκα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2009, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Περαιτέρω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

1. Είναι πρακτική της ΚΥΠ να παρακολουθεί πολιτικές συγκεντρώσεις και να φακελώνει το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων;

2. Είναι συμβατή με τους κανόνες λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από μια υπηρεσία όπως είναι η ΚΥΠ, της οποίας αποστολή είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.391, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είχα πρόσφατα την εμπειρία να επισκεφθώ μία Κυριακή πρωί σειρά αρχαιολογικών χώρων και μουσείων στη Λεμεσό και την Πάφο. Αυτό που παρατήρησα ήταν ότι η τιμή των εισιτηρίων εισόδου ήταν πολύ υψηλή (για το μουσείο Λεμεσού ήταν €3,40). Σε χώρους που δεν έχουν και ιδιαίτερα έξοδα λειτουργία ήταν επίσης υψηλή η τιμή του εισιτηρίου (π.χ. αρχαιολογικός χώρος Παλαίπαφου στα Κούκλια ή στο Κάστρο Κολοσσίου €1,70). Πληροφορούμαι ότι, παρά τις ήδη υψηλές τιμές των εισιτηρίων, υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω αύξησή τους. Ήδη οι τουριστικοί πράκτορες και οι ξεναγοί έχουν αφαιρέσει σταδιακά όλους τους αρχαιολογικούς χώρους από το πρόγραμμά τους. Το αποτέλεσμα είναι οι ξένοι επισκέπτες να μη γνωρίζουν την πλούσια αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού και να περιορίζονται στο γνωστό ξεπερασμένο μοτίβο του μαζικού και άχρωμου τουρισμού της παραλίας.

Όπως επίσης πληροφορούμαι, η πλήρης αποξένωση των αρχαιολογικών μας χώρων θα ολοκληρωθεί, αν υλοποιηθούν οι σκέψεις των αρμοδίων για το κλείσιμο των αρχαιολογικών χώρων στο κοινό κατά τα Σαββατοκύριακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της αξιοποίησης του αρχαιολογικού θησαυρού για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, πόσο είναι το ύψος των εισιτηρίων, γιατί πληρώνουν οι Κύπριοι και ποια είναι τα έσοδα από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.392, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση της Υπουργού Εσωτερικών κ. Ελένης Μαύρου σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.880, αναφορικά με την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα Αγκλεισίδων με σκοπό την ανέγερση ή αγορά ετοιμοπαράδοτου κτιρίου για την κάλυψη αναγκών της κοινότητας, ενημερώθηκα ότι δεν έχει υποβληθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για τον πιο πάνω σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα από το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων, το κοινοτικό συμβούλιο απέστειλε στις 18 Απριλίου 2012 επιστολή στην Υπουργό Εσωτερικών με την οποία ζητούσε μεταξύ άλλων τη βοήθειά της για μεταστέγαση/ανέγερση/αγορά ετοιμοπαράδοτου κτιρίου για το κοινοτικό συμβούλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν εξετάστηκε το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγκλεισίδων, καθώς και αν η επιστολή, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2012, του κοινοτικού συμβουλίου Αγκλεισίδων έχει παραληφθεί τελικά από την υπουργό.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.393, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, με επιστολή της ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2012, ζητά από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στα έργα που θα προτείνει η Κύπρος για συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιληφθεί πρόταση για τη δημιουργία επιπρόσθετων κέντρων ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες παγκύπρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.394, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η μη σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων (αγελαδοτρόφων-ποιμνιοτρόφων) και τυροκόμων για τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες γάλακτος για την παρασκευή του χαλλουμιού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Γι’ αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε για την έκδοση του διατάγματος όσον αφορά τον καθορισμό των ποσοστώσεων αιγοπρόβειου-αγελαδινού γάλακτος στην παραγωγή χαλλουμιού από τις γαλακτοβιομηχανίες;

2. Ποιες είναι οι παραγόμενες ποσότητες γάλακτος ανά κτηνοτροφικό τομέα κατά έτος και κατά μήνα (αιγινού-πρόβειου-αγελαδινού) τα τελευταία τρία χρόνια, 2010-2012;

3. Πόσες από τις πιο πάνω ποσότητες διατίθενται για παστερίωση και πόσες για παρασκευή χαλλουμιού;

4. Πόση ποσότητα χρησιμοποιείται για παρασκευή χαλλουμιού από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους;

5. Πόσοι τόνοι χαλλουμιού εξάγονται ανά έτος και σε ποιες χώρες;

6. Πόσο ξένο συνάλλαγμα εισρέει στην κυπριακή οικονομία από τις πωλήσεις του προϊόντος;

                    7. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος καταχώρισης του χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.395, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μέσα στα πλαίσια της εξάμηνης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία διοργανώθηκε στο Μουσείο του Λούβρου έκθεση για την Κύπρο με γενικό τίτλο Κύπρος μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης, 4ος-16ος αιώνας”. Η έκθεση συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Μουσείο του Λούβρου και η διάρκειά της είναι από τις 26 Οκτωβρίου 2012 μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2013. Στον κατάλογο των 416 σελίδων της έκθεσης Κύπριοι και ξένοι επιστήμονες παρουσιάζουν με εισαγωγικά κείμενα διάφορες πτυχές της βυζαντινής τέχνης της Κύπρου, καθώς και της Φραγκοκρατίας και της Βενετοκρατίας. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα αντικείμενα της έκθεσης. Μέσα στις βασικές πρόνοιες της διοργάνωσης της πιο πάνω έκθεσης ήταν η έκδοση γαλλικού και ελληνικού καταλόγου των εκθεμάτων. Παρ’ όλα αυτά, τελικά κυκλοφόρησε μόνο γαλλικός κατάλογος με τη χορηγία του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και του οίκου “Louis Vuitton”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν προχώρησε με την έκδοση καταλόγου των εκθεμάτων στην ελληνική γλώσσα ως μία εκ των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.396, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, με τίτλο Παράπονο με αρ. Α/Π 1159/2011 από την Ηλέκτρα Ασκαλίδου κατά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας”, συστήνεται να εξεταστεί η τροποποίηση του περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου με τη συμπερίληψη ρυθμίσεων με τις οποίες θα αποτρέπεται το ενδεχόμενο κατάθεσης δύο ή περισσότερων αγοραπωλητήριων εγγράφων για την ίδια ιδιοκτησία εν αγνοία των διαφορετικών αγοραστών της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στην πιο πάνω νομοθετική ρύθμιση όπως προτείνεται στην έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.397, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο δρόμος Αγίου Αναστασίου που βρίσκεται στη βιοτεχνική περιοχή Σωτήρας Αμμοχώστου, του οποίου κομμάτι είναι λάθος κατασκευασμένο, θα μετακινηθεί στη σωστή του θέση και, εάν ναι, πότε πρόκειται να γίνει. Εάν όχι, πώς θα προβείτε στην επίλυση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα, όπως παραδείγματος χάριν έκδοση άδειας τελικής εγκρίσεως στα επηρεαζόμενα εργοστάσια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.398, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.399, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λωρίδα δασικής γης κρατικής ιδιοκτησίας που βρίσκεται μεταξύ της παραλίας του κόλπου Πόλης Χρυσοχούς και της ανάπτυξης της Λίμνης, η οποία έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία προστασίας των οικοτόπων, ως περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000”, έχει εκμισθωθεί πρόσφατα σε ιδιωτική εταιρεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει αυτή η πληροφορία και, αν ναι, ποιοι είναι οι όροι της εκμίσθωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.400, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα του εθελοντικού οργανισμού “Reaction”, υπάρχει σοβαρό θέμα με την ασφάλεια και τη συντήρηση των ελαστικών των αυτοκινήτων και των φορτηγών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται επαρκείς έλεγχοι για τη συντήρηση και την καλή κατάσταση των ελαστικών των οχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.401, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα συγκαλούσε σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκαλέσει σύσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων και αν έχει αποφασιστεί όπως η Κυπριακή Δημοκρατία επωφεληθεί από το πιο πάνω πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.402, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρουότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου [Ν. 19(Ι) του 2011] αριθμός αγοριών που είναι τέκνα Ελλήνων υπηκόων εξ αρρενογονίας υποχρεώνεται να υπηρετήσει μειωμένη στρατιωτική θητεία έξι (6) μηνών [Άρθρο 21(Ι)(γ)(ii)]. Συνεπώς, παιδιά που κατέχουν ελληνική υπηκοότητα αλλά δικαιούνται την κυπριακή υπηκοότητα εκ μητρογονίας είναι υποχρεωμένα να καταταχθούν στον Ελληνικό Στρατό, αλλά και στην Εθνική Φρουρά στην Κύπρο. Σημειώνεται ωστόσο ότι στις 25 Ιουνίου 2012 η συγκεκριμένη διάταξη κηρύχθηκε άκυρη, παράνομη και αντισυνταγματική από το Ανώτατο Δικαστήριο (Συνδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ. 643/2012 και 790/2012) στο οποίο προσέφυγε οικογένεια Ελλήνων υπηκόων. Το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου δήλωσε ότι θα υποβάλει έφεση κατά της απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, έτσι που τα παιδιά αυτά να μην υποχρεώνονται σε κατάταξη στην Εθνική Φρουρά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.403, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά το 2013, στα πλαίσια της προγραμματιζόμενης αναβάθμισης της προνοσοκομειακής φροντίδας που παρέχεται στους συνανθρώπους μας, θα εργοδοτηθούν για πρώτη φορά καταρτισμένοι διασώστες ως πλήρωμα ασθενοφόρων.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει νομοθεσία και κανονισμούς που θα διέπουν την εξασφάλιση ποιοτικής προνοσοκομειακής φροντίδας για τους Κυπρίους πολίτες. Ειδικότερα, θέλουμε να μάθουμε πότε θα ρυθμιστεί το θέμα της κατάρτισης των ατόμων που στελεχώνουν ασθενοφόρα τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών νοσοκομείων και πότε θα τερματιστεί η πολιτική εργοδότησης ανειδίκευτου προσωπικού για στελέχωση ασθενοφόρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.404, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα αγοραπωλητήρια έγγραφα για τα οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας είναι κατατεθειμένα στο Κτηματολόγιο και ποια είναι η αξία της αντίστοιχης ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε. Επιπλέον, πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν εκδοθεί χωρίς ακόμη να έχουν παραληφθεί από τους αγοραστές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.405, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.406, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η παραχώρηση της κρατικής οικονομικής βοήθειας για το ίδρυμα “Η Θεοτόκος” στα Πολεμίδια και πότε υπολογίζεται να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.407, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα από το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τις καταγγελίες για αυξημένο αριθμό γεννήσεων με καισαρική τομή στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Εδώ και ένα χρόνο γίνονται καταγγελίες από νοσηλευτές σε σχέση με την αύξηση των καισαρικών, οι οποίες αδικαιολόγητα προγραμματίζονται σε μη εργάσιμο χρόνο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τι στην πραγματικότητα συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και αν είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες των νοσηλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.408, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το εξής θέμα:

Το Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει τέσσερις σταθμούς ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τους οποίους έχει εξοπλίσει. Για τη στελέχωση των σταθμών αυτών έχει εκπαιδευτεί προσωπικό με έξοδα του κράτους. Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η άμεση λειτουργία των τεσσάρων σταθμών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Το Υπουργείο Υγείας σε ερώτησή μου κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και ανέδειξε την κρισιμότητα του θέματος, επιμένοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να προσληφθούν άμεσα είκοσι τέσσερις εκπαιδευμένοι διασώστες.

Περιμένω από τον αρμόδιο υπουργό να μου απαντήσει τι προτίθεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα και γιατί παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.409, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ενημερωτική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, με αρ. φακ. 12.03.07, πληροφορήθηκα ότι εκκρεμούσαν προς εξέταση από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων πέντε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων τηγανελαίων. Παράλληλα, ενημερώθηκα ότι ο υπουργός προωθούσε είτε την έκδοση σχετικών κανονισμών για περαιτέρω ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τα τηγανέλαια είτε την έκδοση διατάγματος με γενικούς και ειδικούς όρους για τα τηγανέλαια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων οι πέντε αιτήσεις που είχαν υποβληθεί για συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων τηγανελαίων και ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων αυτών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται είτε η έκδοση των σχετικών κανονισμών είτε η έκδοση του σχετικού διατάγματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.410, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία έχει συνεισφέρει εκατό χιλιάδες δολάρια για τη λειτουργία της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας έχει συνολικά συνεισφέρει τα τελευταία έξι χρόνια στη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους το συνολικό ποσό των 637.000 δολαρίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει συνεισφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και από ποιους άλλους οργανισμούς και ιδιώτες έχει δεχθεί εισφορές η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.411, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από το κοινοτικό συμβούλιο Λιβερών της επαρχίας Κερύνειας αναφορικά με τη συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στην κατεχόμενη αυτή περιοχή, η οποία έχει επιλεγεί, στα πλαίσια του προγράμματος Life, ως περιοχή που πληρεί τα κριτήρια για ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών “Natura 2000”. Η μέχρι σήμερα μη συμπερίληψη της περιοχής στο δίκτυο “Natura 2000” έγκειται στο γεγονός ότι στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το κοινοτικό συμβούλιο Λιβερών καταγγέλει ότι εκσκαπτικά μηχανήματα εισέβαλαν σε πανοραμική και πανέμορφη περιοχή της κοινότητας Λιβερών, με αποτέλεσμα την εκχέρσωση των φυσικών οικοτόπων, την εκρίζωση σπάνιων και προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και την καταστροφή ή εκδίωξη απειλούμενων ειδών πανίδας που προστατεύονται από την κυπριακή νομοθεσία, ευρωπαϊκές νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις. Οι δραστηριότητες αυτές είχαν καταστροφικές και μη αναστρέψιμες συνέπειες για τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Η εγκληματική οικολογική καταστροφή ξεκίνησε από τις αρχές του Νοεμβρίου του 2012 και συνεχίζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για να σταματήσει αυτή η οικολογική καταστροφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.412, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, για το θέμα Η ανάγκη προστασίας της περιοχής Λίμνης στην Πόλη Χρυσοχούς από δραστηριότητες, επεμβάσεις και προγραμματιζόμενα έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την περιοχή και τους κατοίκους κατατέθηκε παράπονο από τους κοινοτάρχες της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς ότι στην περιοχή της παραλίας της Λίμνης και συγκεκριμένα στην περιοχή της αποβάθρας παραμένουν υπόλοιπα των αποβλήτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας που προηγήθηκε προ δεκαετιών, καθώς και κάποια ετοιμόρροπα κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για τον καθαρισμό της παραλίας και την επιδιόρθωση των κτισμάτων στην αποβάθρα της Λίμνης Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.413, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2012 και αρ. φακ. 2.08.06, πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων θα συνέχιζε να διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις στο χώρο παράνομης λατόμησης στην περιοχή Τερέτια του Λυθροδόντα, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η παράνομη λατόμηση δε θα συνεχιζόταν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Υπηρεσία Μεταλλείων συνέχισε τις τακτικές επιθεωρήσεις και κατά πόσο έχει τερματιστεί οριστικά η παράνομη λατόμηση στην περιοχή Τερέτια στο Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.414, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Φεβρουάριο του 2008 το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Τάσσου Παπαδόπουλου, ενέκρινε την πρόταση για τη μετατροπή του Μουσείου Αγώνος σε Ίδρυμα Μουσείου Αγώνος, το καταστατικό όμως για τη λειτουργία του ιδρύματος δεν είχε κατατεθεί και έτσι το ίδρυμα δεν μπορούσε να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Όπως πληροφορήθηκα, υπήρξαν διαφωνίες από μέρους των συνδέσμων αγωνιστών και έτσι το καταστατικό δεν μπορούσε να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Το Μουσείο Αγώνος αυτή τη στιγμή βρίσκεται παραμελημένο και δεν υπάρχει άτομο το οποίο να μπορεί να κάνει μια σωστή ξενάγηση στο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το καταστατικό του Ιδρύματος Μουσείου Αγώνος στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση, ώστε το μουσείο να ξεκινήσει και πάλι να λειτουργεί και να μπορούν να το επισκέπτονται οι μαθητές και να μαθαίνουν για τον ηρωισμό των αγωνιστών της ΕΟΚΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.415, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το περιστατικό θανάτου των γάτων στις Κεντρικές Φυλακές μετά από δηλητηρίαση. Η δηλητηρίαση των γάτων παραβιάζει το νόμο περί Ευημερίας των Ζώων και δείχνει την έλλειψη πολιτισμού και παιδείας που υπάρχει στη χώρα μας στα θέματα σεβασμού των δικαιωμάτων των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπόθεση δηλητηρίασης των γάτων στις Κεντρικές Φυλακές από τις αρμόδιες αρχές και αν έχουν αποδοθεί οι ποινικές ευθύνες σε αυτούς που προέβησαν στις δολοφονικές αυτές πράξεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.416, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει δοθεί παράταση για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για το 2012, για τον αριθμό των ατόμων που υπέβαλαν αίτηση κατά το μήνα Ιανουάριο και πόσοι από αυτούς είναι μη Κύπριοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.417, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ισχύσουν οι ίδιες χρονικές προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων για μερική απασχόληση στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σχολική χρονιά 2013-2014 όπως κατά την περσινή χρονιά 2012-2013, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση και οι τελειόφοιτοι πανεπιστημίου. Να σημειωθεί ότι για την περασμένη σχολική χρονιά 2012-2013 η περίοδος υποβολής αιτήσεων ήταν από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.418, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τοπιοτέχνηση (επιδιόρθωση δρόμων και πεζοδρομίων και τοποθέτηση φωτισμού) στις εισόδους του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.419, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να παραχωρηθεί η κατοικία που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας στην εν λόγω εκκλησία για δημιουργία κατηχητικού σχολείου και για άλλες εκκλησιαστικές δραστηριότητες και, εάν ναι, πότε μπορεί να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.420, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η παραχώρηση των έξι διαθέσιμων προσφυγικών οικοπέδων στο συνοικισμό αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας, κατά πόσο υπάρχουν ακόμα προβλήματα ή ενστάσεις, και, εάν αυτά έχουν ξεπεραστεί, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν τα οικόπεδα. Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι υπάρχουν νεαρά ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να ξεκινήσουν την ανέγερση της νέας τους κατοικίας, αρκεί μόνο να τους δοθεί οικόπεδο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.421, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί η οικονομική βοήθεια στους πρόσφυγες για την επιδιόρθωση των κατοικιών τους στην Γ΄ Φάση του συνοικισμού αυτοστέγασης ΑΗΚ Δεκέλειας, οι οποίες ανεγέρθηκαν στο χρονικό διάστημα που αυτοί δικαιούνται την εν λόγω βοήθεια, και πότε υπολογίζεται να τους δοθεί η βοήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.422, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Κατά την τελευταία γραπτή ενημέρωση που είχαμε για το πιο κάτω θέμα από τον αρμόδιο υπουργό μάς αναφέρθηκε ότι βρίσκεται σε επαφή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ολοκλήρωση της επιστημονικής μεθοδολογίας. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου και εκκρεμεί η όλη προσπάθεια για ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, δεδομένης μάλιστα της αυξημένης ανάγκης χρήσης του δυόσμου στο κυπριακό χαλλούμι ως απαραίτητου συστατικού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ταυτοποίηση του κυπριακού δυόσμου, αν έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα και ποια είναι αυτά, πώς περαιτέρω προτίθεται να προχωρήσει, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.423, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πολυκατοικία στην οδό Βουκεφαλίας 34 στις Καμάρες III Λάρνακας βρίσκεται σε τουρκοκυπριακή γη και, αν ναι, κατά πόσο θα απαλλοτριωθεί και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική διαδικασία. Αν όχι, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν τα πιστοποιητικά μίσθωσης και τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά οικόπεδα στους πρόσφυγες διαμένοντες της εν λόγω πολυκατοικίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.424, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχουμε ενημερωθεί ότι ο ΚΟΤ έχει αρνηθεί στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Αμμοχώστου να συμμετάσχει με δικό της περίπτερο σε τουριστική έκθεση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντπροσώπων σχετικά με το εν λόγω περιστατικό και για τους λόγους της άρνησης του ΚΟΤ στο πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.425, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα κέντρα ημερήσιας φροντίδας για ενήλικα άτομα με ειδικές ανάγκες λειτουργούν παγκύπρια (αναλυτικά για κάθε επαρχία);

2. Ποιες είναι συγκεκριμένα οι ειδικές ανάγκες των ατόμων που απευθύνονται στο κάθε κέντρο ξεχωριστά;

                   3. Πόσα από αυτά τα κέντρα επιχορηγούνται από το κράτος; Να δοθεί αναλυτικά ο κατάλογος των κέντρων αυτών, καθώς και το ποσό της επιχορήγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.426, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια διαδικασία ακολουθείται στην επιλογή ιατρικών κέντρων με σκοπό την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό και με ποια κριτήρια επιλέγονται αυτά τα κέντρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.427, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Έχουμε γίνει δέκτες πολλών παραπόνων όσον αφορά τα πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι μονογονεϊκές οικογένειες στο τμήμα του αρμόδιου υπουργείου με τη συμπλήρωση του νέου εντύπου για καταβολή του μονογονεϊκού επιδόματος. Συγκεκριμένα, ζητείται από τους αιτητές να παρουσιάσουν βεβαίωση από τους οικείους κοινοτάρχες ότι δε συμβιώνουν. Βάσει ποιας απόφασης ακολουθείται η συγκεκριμένη πρακτική; Από πότε οι κοινοτάρχες έχουν την αρμοδιότητα διερεύνησης και έκδοσης τέτοιων βεβαιώσεων;

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο πάνω, καθώς και για τη νέα διαδικασία συμπλήρωσης αιτήσεων για το μονογονεϊκό επίδομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.428, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Τι μέτρα λαμβάνει το κράτος για αντιμετώπιση της ασθένειας “Nosema Ceranae” στον τομέα της μελισσοκομίας;

                    2. Το κράτος λαμβάνει προληπτικά μέτρα για αντιμετώπιση της έλευσης και τυχόν εξάπλωσης του σκαθαριού “Aethina Tumida” στην Κύπρο για προστασία                         της μελισσοκομίας; Επιπλέον, υπάρχει ένδειξη παρουσίας του στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.429, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν έχει επιδιορθωθεί το αλεξικέραυνο που βρίσκεται στο μιναρέ στην περιοχή Μουττάλλου στην Πάφο και πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό, ώστε να μην κινδυνεύουν κατοικίες στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.430, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι ασυνείδητοι συνηθίζουν να ρίχνουν ψόφια ζώα μέσα στο φράγμα της Άχνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν διεξαγάγει όλες τις έρευνες και έχουν εντοπίσει τους παρανομούντες που διαπράττουν την πράξη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.431, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται ο διορισμός πρώην αξιωματούχων αστυνομικών ως ποινικών ανακριτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.432, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών προωθεί την ετοιμασία εξειδικευμένης νομοθεσίας, που θα ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την εμπορία και τη διάθεση ξυλείας και προϊόντων του ξύλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της νέας νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.433, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες διατηρητέων σπιτιών, τα οποία αναπαλαιώθηκαν, εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των επιχορηγήσεων. Οι ιδιοκτήτες των διατηρητέων σπιτιών εξασφάλισαν δάνεια και εξαιτίας της μη έγκαιρης καταβολής των επιχορηγήσεων δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καταβληθούν οι οφειλόμενες επιχορηγήσεις στους ιδιοκτήτες διατηρητέων σπιτιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.434, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο με αρ. Α/Π 1411/2012, αναφορικά με τη λειτουργία δύο εργοστασίων στην οικιστική περιοχή της κοινότητας Πέρα Χωρίου Νήσου, αναφέρονται τα εξής: “Στις 17 Ιουνίου 2008 έγιναν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενδεικτικές μετρήσεις και φάνηκε ότι ο μέσος όρος συγκέντρωσης εκπεμπόμενων πτητικών οργανικών ενώσεων ήταν 346 mg C/m3, ενώ το επιτρεπόμενο όριο εκπομπής είναι 150 mg C/m3. Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επειδή οι μετρήσεις ήταν προκαταρκτικές, δε λήφθηκαν δικαστικά μέτρα κατά της εταιρείας για την υπέρβαση του ορίου εκπεμπόμενων ρύπων. Όμως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ζήτησε από την εταιρεία την κατασκευή δειγματοληπτικών θυρίδων και εξέδρας πρόσβασης σε αυτές, για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή κανονικών μετρήσεων. Η άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου 2012 και έχει ισχύ από τότε και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με την πιο πάνω υπόδειξη του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου στο δικηγόρο των παραπονουμένων, το τμήμα προωθεί τη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της εταιρείας, ενώ δεν έγιναν μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2012 μετρήσεις των εκπεμπόμενων ρύπων από το εργοστάσιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι πτητικές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στις εκπομπές των ρύπων;

                   2. Γιατί εκδόθηκε άδεια εκπομπής αέριων αποβλήτων την 1η Μαρτίου 2012, αφού το εργοστάσιο δε συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του Τμήματος                  Επιθεώρησης Εργασίας για κατασκευή δειγματοληπτικών θυρίδων και εξέδρας πρόσβασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.435, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου καταγγέλλει πως στην πτέρυγα των τετραπληγικών και παραπληγικών ατόμων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας φιλοξενούνται ασθενείς με προβλήματα που δε σχετίζονται με τετραπληγία ή παραπληγία, υποβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται στα τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του προσωπικού. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της οργάνωσης, δεν υπάρχει γιατρός σε εφημερία στις μη εργάσιμες μέρες, με αποτέλεσμα να μη γίνεται εισαγωγή στην πτέρυγα, γιατί οι ίδιοι οι γιατροί φοβούνται ότι δε θα υπάρχει κάποιος να τους παρακολουθεί τα απογεύματα και τα βράδια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να υπάρξει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πτέρυγα των παραπληγικών και τετραπληγικών ατόμων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.436, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την επιτροπή αγώνα κατοίκων της οδού Πάτμου στο Στρόβολο σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της οδού Πάτμου. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, ο Κεντρικός Φορέας Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων αναγνώρισε την οξύτητα του προβλήματος και συμφώνησε με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την απάμβλυνσή του. Επιπλέον, η επιτροπή αγώνα κατοίκων της οδού Πάτμου στο Στρόβολο εισηγείται την άμεση απαγόρευση της διακίνησης φορτηγών και λεωφορείων από την οδό Πάτμου, γιατί δημιουργείται συμφόρηση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια των περιοίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Πάτμου, και αν προτίθεται να απαγορεύσει τη διακίνηση λεωφορείων και φορτηγών στη συγκεκριμένη οδό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.437, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε μονοπάτι που οδηγεί από τον Πομό στο φράγμα του Πομού στην Πάφο κάποιοι ασυνείδητοι προέβησαν στην κοπή δέντρων τα οποία βρίσκονταν πλησίον του ποταμού. Η περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα δέντρα δεν είναι μέσα σε κρατικό δάσος, αλλά, επειδή βρίσκονταν σε κοίτη ποταμού, είναι κρατική περιουσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί το πιο πάνω περιστατικό, αν έχουν βρεθεί οι δράστες και ποιες οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.438, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Σε συνέχεια προηγούμενης κοινοβουλευτικής ερώτησης, με αρ. φακ. 23.06.010.02.163, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, αναφέρομαι στην πρακτική που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις της αστυνομίας με τη βοήθεια συνεργατών”, αφενός για τον εντοπισμό και την ποινική δίωξη μαστροπών ή διακινητών, με σκοπό την πάταξη του φαινομένου της πορνείας, και αφετέρου για τη διάσωση πιθανών θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες εγκύκλιοι υπάρχουν για τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων επιχειρήσεων με τους “συνεργάτεςτης αστυνομίας και σε ποιο βαθμό τηρούνται; Παρακαλώ να κατατεθούν οι εγκύκλιοι αυτοί.

2. Υπάρχει εγχειρίδιο αναγνώρισης θυμάτων εμπορίας και, εάν ναι, αυτό τηρείται; Παρακαλώ να κατατεθεί.

                   3. Τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.439, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου αναφέρεται η δυσκολία των ατόμων με αναπηρίες να εξυπηρετηθούν από το σύστημα δημόσιων μεταφορών, αφού τα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται δεν είναι προσβάσιμα. Κάτι τέτοιο συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας και των κατοχυρωμένων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα και τους πιθανούς τρόπους επίλυσής του, με σκοπό την ίση απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και από τα άτομα με αναπηρίες.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.440, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην πληρωμή των εκπαιδευτικών του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου και των εκπαιδευτών των Επιμορφωτικών Κέντρων.

Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.441, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται καθυστέρηση στην έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας για τις κατοικίες των προσφύγων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάση του συνοικισμού αυτοστέγασης στην Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία και πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν οι τίτλοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.442, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα παραχωρηθούν επιπρόσθετες ποσότητες νερού στην κοινότητα Αυδήμου για άρδευση νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, που χρειάζονται νερό πέραν της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία άρδευαν οι γεωργοί τις ήδη εκριζωμένες καλλιέργειες των επιτραπέζιων σταφυλιών και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν οι εν λόγω ποσότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.443, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εναπομείνασα κατασκευή, μήκους περίπου 700 μ., της λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι, κατά πόσο υπάρχει κονδύλι και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση της υλοποίησής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.444, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί επαγγελματίες οδηγοί λεωφορείων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και εντούτοις εξακολουθούν να οδηγούν λεωφορεία και να κρατάνε στα χέρια τους τιμόνι μεταφέροντας μαθητές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να δίνονται οι άδειες σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των περιστατικών που έχουν καταγραφεί και περιλαμβάνουν ατυχήματα εξαιτίας προβλημάτων υγείας του οδηγού λεωφορείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.445, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόσφατα ψήφισμα, με σκοπό να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν όλες τις πιθανές επιλογές αμοιβαιοποίησης του χρέους. Το ψήφισμα επιβεβαιώνει ότι οι όποιοι φόβοι υπάρχουν μπορεί να ξεπεραστούν με προσεκτικά σχεδιασμένες λύσεις. Το κείμενο επισημαίνει επίσης ότι η Ευρωζώνη, όπως λειτουργεί, αποτελεί εξαίρεση του κανόνα και των αρχών της οικονομίας, καθώς έχει μεν ενιαίο νόμισμα, αλλά δεν έχει κοινή αγορά ομολόγων. Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει αρκετές πιθανές εναλλακτικές μεθόδους, μερικές από τις οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα, όπως το ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης χρέους. Το ψήφισμα επισημαίνει ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται στη μοναδική θέση να έχει κοινό νόμισμα, αλλά όχι και κοινή αγορά ομολόγων ή κοινή δημοσιονομική πολιτική. Η σταθερότητα της Ευρωζώνης εξαρτάται επομένως από την ολοκλήρωσή της, η οποία είναι βέβαιο ότι θα έχει θετική επίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με το πιο πάνω ψήφισμα, που υιοθετήθηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.446, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Φεβρουαρίου 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο νόμου που σκοπό έχει οι ασθενείς να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε φθηνότερα γενόσημα φάρμακα. Ο Κανονισμός εισάγει νέες προθεσμίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας στην τιμολόγηση φαρμάκων. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει εντός 60 ημερών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση και την κάλυψη του κόστους για τα γενόσημα φάρμακα, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία διάθεσής τους στην αγορά και να εξοικονομηθούν χρήματα για τους ασθενείς και τα συστήματα ασφάλισης υγείας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα γενόσημα φάρμακα είναι κατά μέσο όρο 40% φθηνότερα μετά τα πρώτα δύο χρόνια κυκλοφορίας τους στην αγορά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος είναι έτοιμο να εφαρμόσει το πιο πάνω σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.447, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους στην ερώτησή μου με αρ. 26.06.010.01.474 πληροφορήθηκα ότι ο φορέας εκμετάλλευσης του αλλαντοποιείου Χωματάς Λτδ”, που βρίσκεται το χωριό Κάτω Μύλος της επαρχίας Λεμεσού, ενημέρωσε τον επιθεωρητή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι προβαίνει σε ενέργειες για μεταστέγαση του αλλαντοποιείου σε άλλο χώρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αλλαντοποιείο “Χωματάς Λτδ έχει μεταστεγαστεί σε άλλο χώρο και αν έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.448, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο τέως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών και νυν πρέσβης και μόνιμος αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπέβαλε αίτημα για να του καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για το γιο της συντρόφου του. Το ίδιο άτομο λάμβανε επί σειρά ετών εκπαιδευτικό επίδομα για την πληρωμή των διδάκτρων του γιου του από τη σύζυγό του σε πανάκριβο σχολείο των Βρυξελλών και ενόσω ο ίδιος υπηρετούσε στη Λευκωσία. Επίσης, ενόσω ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, ενέκρινε την έκδοση παράτυπα διπλωματικού διαβατηρίου για τη σύντροφό του, ώστε να μπορέσει να τον συνοδεύσει σε ταξίδι στην Κίνα, γεγονός που πιθανό να είναι εκτός των προνοιών της νομοθεσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ήταν οι ενέργειες του υπουργού όσον αφορά τις πιο πάνω καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.449, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ενδεχομένως προκαλούν βλάβες στο δέρμα. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Stony Brook στη Νέα Υόρκη ανακάλυψε ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας εκλύουν πολύ υψηλά επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα κύτταρα του δέρματος. Η αυξημένη έκθεση στη UV ακτινοβολία έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιέχουν παράλληλα και μικρές ποσότητες υδραργύρου, ο οποίος έχει σχετιστεί με νευρολογικές βλάβες, γενετικές ανωμαλίες και άλλα προβλήματα υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι υπηρεσίες του υπουργείου είναι ενήμερες για τα αποτελέσματα της έρευνας του πιο πάνω πανεπιστημίου και αν λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, δεδομένης της ανάγκης για πλατιά εξάπλωση της χρήσης των λαμπτήρων αυτών.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.450, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού χρησιμοποιούνται μηχανήματα ανάνηψης συγκεκριμένου τύπου, τα οποία πιθανόν να λειτουργούν με επικίνδυνο τρόπο, προκαλώντας τραυματισμούς στους ασθενείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διαπιστωθεί ότι όντως τα συγκεκριμένα μηχανήματα ανάνηψης προκαλούν τραυματισμούς στους ασθενείς. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα μηχανήματα ανάνηψης αυτού του τύπου βρίσκονται και σε νοσοκομεία άλλων επαρχιών, καθώς και αν έχει ενημερωθεί η προμηθεύτρια εταιρεία και αν είναι διατεθειμένη να τα αντικαταστήσει.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.451, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.896, αναφορικά με το αίτημα της κοινότητας Καμπιού Φαρμακά για δημιουργία μονοπατιού μελέτης της φύσης στην κοινότητα, πληροφορήθηκα ότι η αίτηση που υπέβαλε η κοινότητα Καμπιού Φαρμακά βρισκόταν στο στάδιο αξιολόγησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης της κοινότητας και ποια είναι η απόφαση που πάρθηκε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.452, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Κόρνου και για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυσή τους. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το σύνδεσμο γονέων του Δημοτικού Σχολείου Κόρνου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.453, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε δόθηκε το ανεργιακό επίδομα στους εκπαιδευτικούς των Επιμορφωτικών Κέντρων για την περίοδο των Χριστουγέννων, κατά την οποία δεν εργάζονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.454, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Υπάρχουν παράπονα από νέους μουσικούς ότι το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δεν εφαρμόζει αξιοκρατικά κριτήρια όσον αφορά την επιλογή των μουσικών και την επιλογή των προγραμμάτων, γι’ αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι μουσικοί για να συμμετάσχουν στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

2. Πόσα είναι τα μέλη και από ποιους αποτελείται η επιτροπή προσλήψεων;

3. Κάθε πόσο γίνονται ακροάσεις;

4. Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να συμμετάσχει κάποιος σε ακροάσεις;

5. Με ποιο τρόπο και πού μπορούν οι Κύπριοι μουσικοί να αποκτήσουν στην Κύπρο τις σχετικές εμπειρίες;

6. Ποιες δυνατότητες παρέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε Κυπρίους μουσικούς να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν τις σχετικές εμπειρίες;

7. Με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια επιλέγονται και διορίζονται οι μαέστροι στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

8. Από πόσα μέλη αποτελείται η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, πόσοι μουσικοί είναι Κύπριοι, πόσοι είναι αλλοδαποί και ποια είναι η αντιστοιχία Κυπρίων και αλλοδαπών;

9. Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να διοριστεί κάποιος ως μέλος της κριτικής επιτροπής για τις προσλήψεις στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

10. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά το διορισμό των μελών της κριτικής επιτροπής για τις προσλήψεις και ποιος αποφασίζει το διορισμό τους;

                   11. Από πού κατάγονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής των τελευταίων τριών ακροάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.455, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις προεδρικές, βουλευτικές και δημοτικές εκλογές τα εκλογικά κέντρα στελεχώνονται με δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους με την υποβολή σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος. Ως επί το πλείστον οι αιτήσεις που υποβάλλονται είναι πολύ περισσότερες από τις θέσεις εργασίας. Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από δημόσιους υπαλλήλους ότι ουδέποτε κλήθηκαν να στελεχώσουν εκλογικά κέντρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόσφατα εργοδοτήθηκαν άνεργοι για στελέχωση των εκλογικών κέντρων, με βάση διαδικασία διαφανή και δίκαιη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί για τις τελευταίες βουλευτικές και δημοτικές εκλογές και ποιος ήταν ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων που στελέχωσαν τα εκλογικά κέντρα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέγονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τα εκλογικά κέντρα και γιατί κάποιοι εξ αυτών σε κάθε εκλογική διαδικασία καλούνται να εργαστούν, ενώ κάποιοι άλλοι όχι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.456, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από τις 28 μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2013 είχα την ευκαιρία να μεταβώ μαζί με βουλευτές των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, με σκοπό να έχουμε επαφές και να συζητήσουμε με βουλευτές άλλων κοινοβουλίων για το επίκαιρο θέμα των κατηγοριών κατά της Κύπρου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και για το φορολογικό παράδεισο. Στις συναντήσεις που είχα μου αναφέρθηκε ότι προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν έθεσε ως θέματα προτεραιότητας τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Προεδρία δεν έθεσε τα προβλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος ως θέματα προτεραιότητας, αν υπήρχαν σε εκκρεμότητα Οδηγίες ή Κανονισμοί που δεν προωθήθηκαν επαρκώς και αν γενικώς δεν έγιναν ενέργειες σε αυτό τον τομέα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.457, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 29 Δεκεμβρίου 2012 προκλήθηκε μεγάλος σάλος από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας για τα εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά στην εξοχική κατοικία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κελλάκι. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφέθηκε να νοηθεί ότι τα εκρηκτικά αυτά προορίζονταν για τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος κλήθηκε από την αστυνομία να μην επισκεφθεί την κατοικία του. Υπήρξε μεγάλη δημοσιότητα για το θέμα και δόθηκε η εντύπωση ότι απειλήθηκε η ζωή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η πιο πάνω υπόθεση από την αστυνομία, αν έχει συλληφθεί ο δράστης και αν επρόκειτο όντως για απόπειρα εναντίον του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.458, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 28 Ιανουαρίου 2013 δύο τουρκικά μαχητικά F16 παρενόχλησαν αεροσκάφος των αερογραμμών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων “Emirates”, ενώ αυτό πετούσε εντός του κυπριακού εναέριου χώρου, και ζήτησαν από τον πιλότο να σταματήσει να υπακούει στις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Πτήσεων Λευκωσίας και να συνεννοείται με τον πύργο ελέγχου του παράνομου κατοχικού αεροδρομίου της Τύμπου. Η παρενόχληση επαναλήφθηκε δύο φορές με διαφορά δέκα λεπτών. Στην περιοχή βόρεια της Κύπρου βρισκόταν σε εξέλιξη τουρκική άσκηση για την οποία είχαν δεσμευθεί δύο περιοχές. Τα F16 που συμμετείχαν στην άσκηση προσέγγισαν το αεροσκάφος και το παρενόχλησαν πετώντας παράλληλα με αυτό σε πολύ κοντινή απόσταση, σε ύψος 300 ποδών πάνω από αυτό, κάτι που επαναλήφθηκε δύο φορές. Και στις δύο περιπτώσεις ο πιλότος του αεροσκάφους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δε μετέβαλε τα χαρακτηριστικά της πτήσης και ακολούθησε την πορεία του. Τα μαχητικά απομακρύνθηκαν κατευθυνόμενα βόρεια. Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε έντονη ανησυχία, ερμηνεύεται ως απόφαση της Άγκυρας να κλιμακώσει την ένταση στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα διαβήματα στα οποία έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία και ποια ήταν η αντίδραση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και των άλλων διεθνών οργανισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.459, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στο διαχωρισμό προσφυγικών οικοπέδων στο Δασάκι Άχνας, πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί ο εν λόγω διαχωρισμός και κατά πόσο, λόγω και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από νεαρά ζευγάρια προσφύγων, το κράτος θα προχωρήσει σε διαχωρισμό νέων οικοπέδων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.460, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη βελτίωση της λεωφόρου Περνέρας στο δήμο Παραλιμνίου, κατά πόσο υπάρχει διαθέσιμο σχετικό κονδύλι και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.461, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 14 Νοεμβρίου 2012 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να μεταφέρουν τις διατάξεις της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία εντός τριών ετών. Η νέα Οδηγία ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των θυμάτων και των μελών της οικογένειάς τους για ενημέρωση, υποστήριξη και προστασία, καθώς και τα δικονομικά τους δικαιώματα στο πλαίσιο της συμμετοχής σε ποινικές διαδικασίες. Περιέχει επίσης διατάξεις που εξασφαλίζουν την εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα σχετικά με τις ανάγκες των θυμάτων και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων.

Έχω την άποψη ότι η προσπάθεια εναρμόνισης θα πρέπει να αρχίσει αμέσως, δεδομένου ότι η θεσμική παρουσία του θύματος εγκληματικής ενέργειας στην ποινική δίκη δεν προνοείται από το δικανικό μας σύστημα και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να επιτευχθούν συγκλίσεις στις αναμενόμενες διαφορετικές απόψεις των κομμάτων, των οργανωμένων συνόλων και των ειδικών. Από την άλλη θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συνήθεις αναγκαίες διαδικασίες διαβούλευσης, οι οποίες απαιτούν χρόνο και πολλές προσπάθειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αρχίσει η διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία και πότε υπολογίζεται να κατατεθεί νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.462, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έντεκα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβαν το πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να εισαγάγουν φόρο στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του φόρου αυτού, θεωρώντας ότι η εισαγωγή φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές θα βοηθήσει στο να αναλάβουν οι παράγοντες της αγοράς μεγαλύτερη ευθύνη για την επίλυση της κρίσης που οι ίδιοι προκάλεσαν, καθώς και στο να αποθαρρυνθούν οι πρακτικές υψηλού κινδύνου στο μέλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (financial transactions tax).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.463, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην 5η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας North South Electricity Interconnections in Eastern Europe, που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2012 στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την ομάδα ότι η Τουρκία υπέβαλε δύο έργα κατά τη δημόσια διαβούλευση.

Η μία τουρκική πρόταση αφορούσε τη διασυνοριακή σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ελλάδας με τα συστήματα της Τουρκίας και των κρατών της ανατολικής Μεσογείου (εξαιρουμένου του Ισραήλ και της Κύπρου), ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά ηλεκτρισμού από τη βόρεια Αφρική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άλλη πρόταση αφορούσε τη διασυνοριακή σύνδεση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με το σύστημα της Τουρκίας. Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε σχετική ερώτηση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόβαλε ένσταση να κληθούν στην επόμενη συνάντηση οι υποστηρικτές των πιο πάνω έργων, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι επιθυμεί μείωση των έργων που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη και άρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια να ληφθούν υπόψη έργα που υποβλήθηκαν από ένα μη κράτος μέλος, και μάλιστα εκπρόθεσμα, εις βάρος άλλων έργων που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη. Αντίθετα, και σε αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος της Μόνιμης Αντιπροσωπίας της Ελλάδας εισηγήθηκε όπως γίνει η προκαταρκτική αξιολόγηση των έργων που υπέβαλε η Τουρκία και, εάν διαφανεί ότι αυτά μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμα, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει εκ νέου το θέμα προς τα κράτη μέλη στην επόμενη συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας North South Electricity Interconnections in Eastern Europe.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Ελλάδας, ζητώντας όπως σε επόμενες συναντήσεις στηρίξει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρίως σε θέματα που αφορούν την Τουρκία, αν έχει υποβληθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση των έργων από την Τουρκία, αν έχει πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της περιφερειακής ομάδας και αν έχει τεθεί εκ νέου το θέμα εξέτασης των έργων που υπέβαλε η Τουρκία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.464, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, στην ετοιμασία προσχεδίου τροποποίησης του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και του Κανονισμού 61.Η του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Όπως πληροφορήθηκα, το προσχέδιο της νέας νομοθεσίας και των κανονισμών έχει ήδη διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω πληροφορίες, καθώς και αν έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς όπως προβλέπει η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.465, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) πληροφορήθηκα για το αίτημα της ΚΥΣΟΑ για αναβάθμιση των κυβερνητικών ιστοσελίδων, έτσι ώστε τα άτομα με οπτική αναπηρία (τυφλοί) να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση των κυβερνητικών ιστοσελίδων, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες και σε άτομα με οπτική αναπηρία (τυφλοί)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.466, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013, τα ποδοσφαιρικά σωματεία δαπανούν περίπου τρία δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για μεταγραφές, όμως πολύ λίγα από τα χρήματα αυτά καταλήγουν σε μικρότερα ή ερασιτεχνικά σωματεία. Ο αριθμός των μεταγραφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο υπερτριπλασιάστηκε την περίοδο 1995-2011, ενώ τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα σωματεία για μεταγραφές επταπλασιάστηκαν. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των δαπανών περιορίζεται σε ένα μικρό αριθμό σωματείων, που έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα ή στηρίζονται σε πολύ πλούσιους επενδυτές. Η κατάσταση αυτή απλά επιδεινώνει τις ανισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, αφού λιγότερο από 2% των δαπανών για μεταγραφές καταλήγει σε μικρότερα σωματεία ή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, κάτι που είναι σημαντικό για την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Μεταξύ άλλων η έκθεση προτείνει όπως οι κανόνες των εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων προβλέπουν ενισχυμένους ελέγχους στις οικονομικές συναλλαγές και την εισαγωγή του τέλους ευ αγωνίζεσθαι για τις αμοιβές για μεταγραφές ύψους πέραν ενός ποσού, το οποίο θα συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές και τα σωματεία, ώστε να ενθαρρύνεται η καλύτερη αναδιανομή των πόρων από τα πλούσια στα λιγότερο εύρωστα σωματεία. Η έκθεση ζητά επίσης την πλήρη εφαρμογή του κανόνα του οικονομικού ευ αγωνίζεσθαι” (Financial Fair Play) της ΟΥΕΦΑ και τη θέσπιση ισχυρότερων μηχανισμών αλληλεγγύης για την ενίσχυση της ανάπτυξης των νέων και της προστασίας των ανηλίκων. Οι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου ζητούν επίσης από τους αθλητικούς φορείς να βελτιώσουν τη συνεργασία τους με τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της διαφθοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του η συγκεκριμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εφαρμόσει τις εισηγήσεις της συγκεκριμένης έκθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.467, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η αδυναμία του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) να επενδύσει ποσό περίπου 20 εκατομ. για την κατασκευή καινούριου δορυφόρου, ο οποίος θα αντικαθιστούσε κατά την ερχόμενη πενταετία (λόγω λήξης της ζωής του) αυτόν που ήδη υπάρχει στην εθνική τροχιακή θέση των 39 μοιρών ανατολικά, οδήγησε τη διοίκηση του οργανισμού στην πώληση της Hellas Sat στον όμιλο “Arabsat”. Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ πώλησε στον όμιλο “Arabsat”, κύριο πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, το 99,05% των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία “Hellas Sat”, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του δορυφόρου “Hellas Sat 2”, έναντι συνολικού τιμήματος 208 εκατομ. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, το ελληνικό και κυπριακό δημόσιο θα αποκτήσουν έναν αξιόπιστο επενδυτή που έχει τους πόρους, για να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις για το νέο δορυφόρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες που αφορούν την Κύπρο σε ό,τι αφορά την πώληση της εταιρείας “Hellas Sat” στον όμιλο “Arabsat” και αν επηρεάζονται τα συμφέροντα της Κύπρου ή αν υπάρχει οποιοδήποτε κέρδος για την Κύπρο από την πώληση της Hellas Sat στον όμιλο “Arabsat”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.468, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Aπό παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.089, αναφορικά με τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία των απόδημων Κυπρίων, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας του αείμνηστου Σταύρου Επαμεινώνδα με τη συλλογή και συγκέντρωση στοιχείων από το εξωτερικό και δεσμεύεται να προχωρήσει το έργο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δημιουργία ψηφιακής τράπεζας δεδομένων σχετικά με την ιστορία των απόδημων Κυπρίων, αφού αυτό το έργο δεν προνοεί μεγάλες δαπάνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.469, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Τραχωνίου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών εξαιτίας της μη ύπαρξης κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων. Συγκεκριμένα, τόσο από τη βορειοδυτική όσο και από τη βορειοανατολική περιοχή της κοινότητας συγκεντρώνονται μετά από βροχοπτώσεις μεγάλοι όγκοι όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Αποτέλεσμα είναι τα όμβρια ύδατα να διαρρέουν και να πλημμυρίζουν τα αγροκτήματα των κατοίκων προκαλώντας ζημιές και καταστροφές. Όπως ενημερώθηκα από το δικηγόρο των ιδιοκτητών των αγροκτημάτων, των οποίων τα κτήματα επηρεάζονται και υφίστανται συνεχώς ζημιές, οι αρμόδιοι σκέφτονται να επιλύσουν πρόχειρα το πρόβλημα με την παροχέτευση των όμβριων υδάτων μέσω των κτημάτων τους, με σωλήνες ή άλλους αγωγούς, προς μια τάφρο που λειτουργεί ως προσωρινή δεξαμενή των ομβρίων. Η τάφρος/δεξαμενή μετατρέπεται σε έλος και εστία ρύπανσης και μόλυνσης, αφού εκεί εκκολάπτονται και πολλαπλασιάζονται εκατομμύρια κουνούπια. Οι ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων, όπως ενημερώθηκα, δεν πρόκειται να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν τα κτήματά τους ως χώροι και δίοδοι πρόσβασης προς αυτή την πρόχειρη δεξαμενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο τμήμα όντως εξετάζει την εφαρμογή σχεδίου παροχέτευσης των όμβριων υδάτων μέσω ιδιωτικών κτημάτων με σωλήνες ή άλλους αγωγούς προς την τάφρο/δεξαμενή που δημιούργησαν ή αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.470, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα της εκβάθυνσης του ψαρολίμανου της Λάρνακας, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα αλιευτικά σκάφη κατά την είσοδό τους σ’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.471, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αξιοποιείται στην Κύπρο η κυματική ενέργεια και αν παράγεται ηλεκτρισμός από την ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.472, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αξιοποιείται στην Κύπρο η ενέργεια από τη ροή των χειμάρρων και αν παράγεται ηλεκτρισμός από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτροδότηση σε κοινότητα κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα στον ποταμό της Κακοπετριάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.473, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κάθε χρόνο πεθαίνουν δισεκατομμύρια μέλισσες εξαιτίας της χρήσης φυτοφαρμάκων. Όπως πληροφορήθηκα, τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Σλοβενία) έχουν αρχίσει την απαγόρευση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και ήδη οι πληθυσμοί των μελισσών έχουν ξεκινήσει να ανακάμπτουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην απαγόρευση των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων, που προκαλούν θάνατο των μελισσών, όπως έπραξαν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.474, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτικό για όλους τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους να δηλώνουν στις αρμόδιες αρχές οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσής τους και αν υπάρχουν ποινές για παραβίαση των προνοιών του άρθρου 6 (6) του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου του 1980.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.475, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι συχνά οι αρμόδιες τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας, όταν εντοπίζουν τη διεξαγωγή παράνομων χωματουργικών εργασιών. Οι χωματουργικές εργασίες, για πολλές από τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή είναι μέρος έργου για το οποίο χρειάζεται άδεια, δεν μπορούν να τερματιστούν επ’ αυτοφώρω, όταν εντοπίζονται από τις τοπικές αρχές, γιατί οι χειριστές των μηχανημάτων δεν έχουν νομικές ευθύνες. Μου έχει τεθεί από λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η εφαρμογή της νομοθεσίας θα ήταν πολύ πιο εύκολη, αν υπήρχε η δυνατότητα έκδοσης εξωδίκων στο χειριστή του μηχανήματος ή/και προσωρινής κατάσχεσης των μηχανημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους σκέπτεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παράνομων χωματουργικών εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.476, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επιστολή του γενικού διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ), ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2013, ότι η δορυφορική τηλεόραση του ΡΙΚ προσφέρεται στους αποδήμους της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας σε δέσμη τηλεοπτικών προγραμμάτων ελλαδικών καναλιών, έναντι μηνιαίας συνδρομής από εταιρεία διανομής τηλεοπτικού σήματος στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την επιστολή του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ, τα δικαιώματα της παραχώρησης του τηλεοπτικού σήματος στην Αυστραλία παραχωρήθηκαν προσωρινά, μέχρις ότου δοθεί οδηγία από την κυβέρνηση στο ΡΙΚ για την προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του RIKSAT.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να δοθεί οδηγία από την κυβέρνηση στο ΡΙΚ για την προκήρυξη διεθνών προσφορών για παγκόσμια διανομή του RIKSAT.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.477, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών που αφορούν την ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων μέσα στον ποταμό Οβγό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, χοιροστάσια, χωμάτινες δεξαμενές και βιολογικοί σταθμοί που λειτουργούν στο Παλαιομέτοχο, πλησίον του ποταμού, δεν έχουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες και ποια μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια τμήματα, για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και να τερματιστεί η λειτουργία των παράνομων υποστατικών των χοιροστασίων και των βιολογικών σταθμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.478, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι δημοσκοπήσεις εξόδου παρουσίασαν πολλά προβλήματα, κυρίως μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας των προεδρικών εκλογών στις 17 Φεβρουαρίου 2013. Η σημαντική απόκλιση που είχαν από το τελικό αποτέλεσμα κατέστησε τις δημοσκοπήσεις αυτές απολύτως αναξιόπιστες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου χρησιμοποιήθηκαν από εκλογικά επιτελεία, προκειμένου να ποδηγετηθεί το εκλογικό σώμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει την πραγματοποίηση δημοσκοπήσεων εξόδου, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δημοσιοποιούνται πολύ γρήγορα μετά το κλείσιμο των καλπών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.479, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO ΙΙ, πρέπει να γίνεται αναθεώρηση των σχεδίων διάσωσης κάθε τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά έγινε αναθεώρηση των σχεδίων διάσωσης με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία SEVESO ΙΙ και ποιες είναι οι περιοχές για τις οποίες ετοιμάζονται σχέδια διάσωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.480, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, έτσι ώστε, σε περίπτωση ατυχήματος και τραυματισμού των εθελοντών της Πολιτικής Άμυνας, το κράτος να τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και άδεια ασθενείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.481, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η κυβέρνηση της Πολωνίας ενέκρινε δύο σημαντικά διατάγματα, που αφορούσαν την απαγόρευση της καλλιέργειας δύο γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, του μεταλλαγμένου καλαμποκιού MON810 της Monsanto των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της πατάτας “Amflora” της γερμανικής BASF.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να καταστεί η Κύπρος χώρα ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.482, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ετοιμασία των σχεδίων υποδοχής προσφύγων ή ατόμων που θα αναγκαστούν να εκκενώσουν συγκεκριμένες περιοχές λόγω του πολέμου στη Συρία ακόμα εκκρεμεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Ασύλου την αρμοδιότητα αυτή. Όπως ενημερώθηκα, ως χώρος δημιουργίας του καταυλισμού αυτού είχε επιλεγεί ο κατασκηνωτικός χώρος του Σώματος Κυπρίων Οδηγών στην παραλία στην Ακτή του Κυβερνήτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ετοιμαστεί σχέδια υποδοχής προσφύγων ή ατόμων που θα αναγκαστούν να εκκενώσουν συγκεκριμένες περιοχές της γειτονικής χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.483, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Πολιτική Άμυνα έχει αγοράσει πρόσφατα χίλιες προσωπίδες για χρήση σε περίπτωση επίθεσης με επικίνδυνες χημικές/τοξικές ουσίες ή και άλλα επικίνδυνα αέρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχει λήξει η διάρκεια ζωής των φίλτρων και δεν έχουν αγοραστεί άλλα, πράγμα που σημαίνει ότι οι προσωπίδες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τροχοδρομηθεί η διαδικασία αγοράς νέων φίλτρων, πόσες προσωπίδες έχουν αγοραστεί και αν ο αριθμός των προσωπίδων που έχει αγοραστεί μπορεί να καλύψει σημαντικό αριθμό του πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.484, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Υπάρχουν στην κτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας Καντού τέσσερις μονάδες οι οποίες παραμένουν για τέσσερα έως έξι χρόνια αχρησιμοποίητες και εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιους ανήκουν οι εν λόγω μονάδες, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους και ποιες είναι οι προθέσεις του κράτους για αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.485, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει ζητηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Καντού όπως περιέλθει υπό την ευθύνη του το πάρκο το οποίο σήμερα διαχειρίζεται η σχολική εφορεία. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη μεταβίβαση προκαλεί περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων που υπολογίζεται να γίνουν στον εν λόγω χώρο. Η σχολική εφορεία σήμερα δεν το χρησιμοποιεί και αποδέχεται τη μεταβίβαση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης και πότε θα γίνει η εν λόγω μεταβίβαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.486, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει με ποιο τρόπο και στο πλαίσιο ποιου χρονοδιαγράμματος προτίθεται να υλοποιήσει την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη σε σχέση με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας. Το ερώτημα τίθεται σε σχέση με δήλωση του Υπουργού Άμυνας, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά και ενόψει όλων αυτών των εξελίξεων να προχωρήσει σε μείωση της θητείας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.487, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρου ότι ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες ιδιωτικού δικαίου που προσφέρουν υπηρεσίες, π.χ. τηλεφωνία, ζητούν από τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο να καταβάλουν τριπλάσιο ποσό εγγύησης για το άνοιγμα λογαριασμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω καταγγελία και αν προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση που να απαγορεύει τη διαφοροποίηση του ποσού εγγύησης που καταβάλλεται ανάλογα με την υπηκοότητα του ενδιαφερομένου. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πιο πάνω καταγγελία αποτελεί διάκριση λόγω εθνικής προέλευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.488, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Yπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει το νέο σχέδιο καταπολέμησης της ποντίκας. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου άρχισε η παραγωγή χιλιάδων κιλών ποντικοφάρμακου, για να διατεθεί στους αγρότες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επηρεάζεται αρνητικά ο πληθυσμός της πτηνοπανίδας και της ερπετοπανίδας εξαιτίας της χρήσης ποντικοφάρμακου, αν υπάρχουν σχετικές μελέτες για το θέμα και ποια είναι η μέχρι σήμερα εμπειρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.489, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σωματείο Κοινότητα Ελλήνων Πολιτών Κύπρου ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την έκδοση αδειών παραμονής και κάρτας νοσηλείας για τους Έλληνες κοινοτικούς είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες με σκοπό την επιτάχυνση τόσο της έκδοσης άδειας παραμονής όσο και της κάρτας νοσηλείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.490, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε έκθεση που ετοίμασε η Ομάδα Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων [Third Evaluation Round, Evaluation Report on Cyprus on Transparency of Party Funding (Theme II)] καλούνται οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημοσιεύσουν, να μεταφράσουν και να δημοσιοποιήσουν τη μεταφρασμένη έκθεση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι εν λόγω εισηγήσεις της Ομάδας Κρατών κατά της διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.491, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το κοινοτικό συμβούλιο Καντού δεν καλείται να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις για λήψη αποφάσεων σχετικά με την παραχώρηση κατοικιών σε δικαιούχους στην εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.492, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην κοινότητα Καντού έχουν δοθεί κατοικίες σε Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι αρνούνται να πληρώσουν ρεύμα, νερό και φορολογίες στην τοπική αρχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, πρώτον, πάνω σε ποια βάση έχουν δοθεί οι εν λόγω κατοικίες σε Τουρκοκυπρίους οι οποίοι δε θεωρούνται πρόσφυγες και, δεύτερον, πάνω σε ποια νομική βάση έχουν το δικαίωμα οι Τουρκοκύπριοι να μην καταβάλλουν τις πιο πάνω χρηματικές οφειλές, που απορρέουν από το νόμο. Ποιος έλεγχος έχει γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αφού το συγκεκριμένο θέμα έχει καταγγελθεί από την τοπική αρχή; Επιπλέον, έχει ελεγχθεί εάν αυτοί διαμένουν μόνιμα στα σπίτια αυτά και κατά πόσο διαθέτουν άλλα ιδιόκτητα σπίτια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.493, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο θα προχωρήσει σε επιδιόρθωση των προσφυγικών πολυκατοικιών στους ενοίκους των οποίων έχουν δοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας, χωρίς προηγουμένως να έχουν ανακαινιστεί. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις, οι εν λόγω πολυκατοικίες βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και υπάρχει ο κίνδυνος να θρηνήσουμε ζωές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.494, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός για υποχρεωτική μετακίνηση εργοστασίων που διαχειρίζονται χημικά τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία των ανθρώπων ή κτηνοτροφικών μονάδων, στις περιπτώσεις όπου οι οικιστικές περιοχές επεκτείνονται και πλησιάζουν αδειοδοτημένες παλιές εγκαταστάσεις, εργοστασιακές ή κτηνοτροφικές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.495, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν η θωράκιση τάξεων σε δημοτικά σχολεία με πλατιά φύλλα αλουμινίου σε σταθερή βάση, τα οποία μετατρέπουν τις αίθουσες σε κελλιά φυλακών, περιορίζοντας αισθητά το φως στις τάξεις, με αποτέλεσμα την αρνητική ψυχολογία των μαθητών, έτυχε της έγκρισης των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Προκύπτει επίσης το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι επιβαρυντικές για τα παιδιά παρεμβάσεις έγιναν με την έγκριση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.496, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους της καθυστέρησης στην υλοποίηση των έργων στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.497, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας;

2. Ποια ήταν η δέσμευσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιο πάνω θέμα;

3. Έχουν ασκηθεί πιέσεις, για να μην προκηρυχθεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας;

4. Πόσοι παροχείς θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, αν αυτός φιλελευθεροποιηθεί;

5. Ποιες είναι οι εμπειρίες άλλων χωρών για το πιο πάνω θέμα και πόσοι παροχείς υπάρχουν σε άλλες χώρες της ΕΕ;

6. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αν ανοίξει η αγορά κινητής τηλεφωνίας;

7. Αναμένεται ότι θα μειωθούν οι τιμές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αν ανοίξει η αγορά;

8. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (εκτός από την κινητή) η αγορά είναι πλήρως ανοικτή;

                    9. Ποιο ήταν το κέρδος ανά έτος για τους υφιστάμενους παροχείς εξαιτίας της καθυστέρησης προκήρυξης νέας άδειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.498, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος και τι ποσό δαπανάται για το επίδομα αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρακαλώ όπως τα στοιχεία δοθούν ανά κατηγορία (μονογονιοί, συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία κ.λπ.). Παρακαλώ επίσης, αν είναι δυνατό, να αποσταλούν στοιχεία για τις ηλικίες των ληπτών δημόσιου βοηθήματος, καθώς και για τη χρονική διάρκεια που το λαμβάνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.499, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το όριο της φτώχιας και πώς αυτό υπολογίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού;

2. Πόσα άτομα ή οικογένειες στην Κύπρο ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

3. Πόσοι συνταξιούχοι και πόσα παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

                    4. Τι ποσό δαπανάται από το κράτος για συμπληρωματικό βοήθημα για στήριξη των συνταξιούχων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.500, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ένα από τα πάγια αιτήματα των φιλοζωικών οργανώσεων είναι ο έλεγχος πώλησης φυτοφαρμάκων, αφού αυτά πολλές φορές χρησιμοποιούνται παράνομα σε θανατηφόρα δολώματα. Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελλάδα προχώρησε στη δημιουργία βάσης δεδομένων για καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων και αργότερα της συνταγογράφησής τους με σκοπό την ορθολογική χρήση τους. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα μειωθεί παράλληλα και η θανάτωση ζώων, αφού πια ο καθένας που θέλει να προμηθευτεί φυτοφάρμακο θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στην κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου και άρα θα είναι ευκολότερο να εντοπιστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τη δημιουργία φορέα ενημέρωσης και τήρησης της ηλεκτρονικής καταχώρισης των ειδικών εντύπων πώλησης φυτοφαρμάκων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά όχι μόνο στην ορθή διαχείριση των φυτοφαρμάκων, αλλά και στη μείωση της παράνομης θανάτωσης ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.501, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπουργική Επιτροπή στην οποία εκχωρήθηκε η εξουσία από το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σε ιεραρχική προσφυγή, που υποβλήθηκε δυνάμει των άρθρων 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, στη συνεδρίασή της, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2012, αφού εξέτασε την αίτηση με αρ. ΛΑΡ/0088/2009 και την απορριπτική απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την ιεραρχική προσφυγή και να εξουσιοδοτήσει την Πολεοδομική Αρχή να επανεξετάσει την αίτηση που αφορά την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην κοινότητα Τόχνης. Εξ όσων γνωρίζω, μεγάλη ομάδα κατοίκων ιδιοκτήτων γης διαμαρτύρεται και ενίσταται στην ανέγερση του πρατηρίου. Μιλούν μάλιστα και για κομματικές παρεμβάσεις υπέρ των αιτητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν τα μέλη της προηγούμενης Υπουργικής Επιτροπής να καταλήξουν σε ανατροπή της απορριπτικής απόφασης του Τμήματος Πολεοδομίας και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της αίτησης αυτή τη στιγμή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.502, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. α. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;

β. Πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο και κατά έτος;

γ. Πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος;

2. Ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.504, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, καταργούνται 992 θέσεις εποχιακών υπαλλήλων που απασχολούνταν για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε διάφορα τμήματα και υπηρεσίες. Παράλληλα, παρατηρήσαμε ότι τα κονδύλια για αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για έκτακτες εργασίες σε τμήματα και υπηρεσίες έχουν αυξηθεί ή παραμένουν στο ίδιο ύψος με τα αντίστοιχα κονδύλια στον προϋπολογισμό του 2012.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να πάρει πρωτοβουλία για απασχόληση των ουσιαστικά απολυθέντων 992 εποχιακών εργατών, υπό μορφήν αγοράς υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τα κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί γι’ αυτό το σκοπό στον προϋπολογισμό του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.505, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Υγείας να ενταχθεί το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και να παρέχεται δωρεάν ή να επιχορηγείται μερικώς, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.

Το ερώτημα τίθεται, δεδομένου ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται σε νεαρές ηλικίες και το κόστος είναι πολύ υψηλό. Χορηγείται σε τρεις δόσεις και στοιχίζει περίπου 180 η κάθε δόση. Ως εκ τούτου, καθίσταται αποτρεπτικό για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όχι μόνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.506, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την ετήσια έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας (2011) ότι στις εγκαταστάσεις μονάδας στην αεροπορική βάση Λακατάμιας ανεγέρθησαν γραφεία και υπόστεγα συντήρησης για τα ελικόπτερα, όρχος οχημάτων και ένα υπόστεγο για 12 οχήματα. Η παραλαβή του έργου έγινε στις 22 Οκτωβρίου 2009 έναντι κόστους €2.516.369. Τρεις μήνες μετά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς έδωσε οδηγίες για διάλυση της μονάδας, με αποτέλεσμα το κύριο μέρος των πιο πάνω εγκαταστάσεων να μην αξιοποιείται από την Εθνική Φρουρά. Σε άλλη μονάδα της Λευκωσίας δαπανήθηκαν €300.000 για την ανέγερση αποθηκών πυρομαχικών, για να εγκαταλειφθούν πέντε μήνες μετά λόγω μεταστάθμευσης της μονάδας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δαπανήθηκαν αχρείαστα τα πιο πάνω ποσά, καθώς και ποιος φέρει την ευθύνη των αποφάσεων τόσο της κατασκευής των έργων όσο και της μετακίνησης των πιο πάνω μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.507, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στην κοινότητα Χλώρακα της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της κατασκευής/βελτίωσης του παραλιακού δρόμου της κοινότητας, ο οποίος αποτελεί τμήμα του δρόμου αεροδρομίου Πάφου-μαρίνας (περιοχή Ποτίμων).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Κατά πόσο έχει εγκριθεί το ρυθμιστικό σχέδιο του παραλιακού δρόμου Χλώρακα και, αν όχι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την έγκρισή του.

β. Σε περίπτωση έγκρισης του ρυθμιστικού σχεδίου, κατά πόσο είναι εφικτό το τμήμα του δρόμου που αφορά στην κοινότητα Χλώρακα να αποδεσμευτεί από τον ευρύτερο σχεδιασμό του δρόμου αεροδρομίου Πάφου-μαρίνας, ώστε να μπορέσει το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακα να προχωρήσει στην ανάθεση της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων του τμήματος αυτού σε ιδιώτη μελετητή με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών.

                   γ. Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα προώθησης των κατασκευαστικών σχεδίων του τμήματος του παραλιακού δρόμου ο οποίος εμπίπτει στα όρια της                     κοινότητας Χλώρακα από κονδύλια του κοινοτικού συμβουλίου και καταβολής της συνεισφοράς του κράτους σε μεταγενέστερο στάδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.508, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο, από τις 19 Ιανουαρίου 2013, τόσο οι κανονικές άδειες οδήγησης όσο και οι άδειες οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού έπρεπε να εκδίδονται σε πλαστικοποιημένη μορφή. Για το λόγο αυτό στην τελευταία τροποποίηση του εν λόγω νόμου είχε αυξηθεί και το τέλος έκδοσης της άδειας οδήγησης και της άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορήθηκα, οι άδειες οδήγησης εξακολουθούν να εκδίδονται σε χάρτινη μορφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, από τη στιγμή μάλιστα που ο πολίτης πληρώνει για να του εκδίδεται η άδεια οδήγησης και η άδεια οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού σε πλαστικοποιημένη μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.509, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 16 Μαΐου 2012 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο το οποίο τροποποιούσε τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο. Σκοπός της τροποποίησης του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης. Η εναρμόνιση όμως με την Οδηγία έγινε επιλεκτικά, με αποτέλεσμα να μην ενσωματωθούν όλα τα άρθρα της Οδηγίας στην εθνική μας νομοθεσία. Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε δεσμευθεί ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων ότι θα κατέθετε σε εύθετο χρόνο εναρμονιστικό νομοσχέδιο στο οποίο θα περιλαμβάνονταν όλα τα άρθρα της ευρωπαϊκής Οδηγίας που δεν είχαν ενσωματωθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο που να εναρμονίζει πλήρως την εθνική μας νομοθεσία με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.510, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την άσκηση βολής της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου στις 11 Μαρτίου 2013, η οποία προκάλεσε τη δικαιολογημένη αντίδραση των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, αφού οι ασκήσεις που διεξάγονται στο πεδίο βολής υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση των διαχρονικών και πολλαπλών προβλημάτων που δημιουργούνται από τις ασκήσεις στο πεδίο βολής Ξυντούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.511, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ρούλας Μαυρονικόλα, Φειδία Σαρίκα και Νίκου Νικολαΐδη, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στο σώμα κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν χρηματικά ποσά από κυπριακές τράπεζες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διενεργείται καθηκόντως έρευνα αν όσοι απέσυραν χρήματα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup είχαν εκ των προτέρων πληροφόρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.512, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της προκήρυξης και κατακύρωσης των προσφορών για την κατασκευή πολυδύναμου κέντρου στην κοινότητα.

Ο χώρος που θα κατασκευαστεί το πολυδύναμο κέντρο είναι το παλιό δημοτικό σχολείο της κοινότητας, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο. Έχουν επίσης εκδοθεί οι σχετικές άδειες για την κατασκευή του έργου, το οποίο υπολογίζεται να κοστίσει €700.000 και το κόστος έχει εγκριθεί να καλυφθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην προκήρυξη των προσφορών για κατασκευή πολυδύναμου κέντρου στην κοινότητα Μεσόγης και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.513, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίσπευση της κατασκευής κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης με την οδό Πανίκου Χατζηπαναγή. Το ρυθμιστικό σχέδιο έχει ετοιμαστεί και αναμένονται η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων και η προώθηση της κατασκευής του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην κατασκευή του συγκεκριμένου κυκλικού κόμβου και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.514, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.515, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα, που αφορούν την παραχώρηση κατοικιών σε Τουρκοκυπρίους στην τουρκοκυπριακή συνοικία Λάρνακας:

1. Πόσες κατοικίες έχουν παραχωρηθεί σε Τουρκοκυπρίους στην εν λόγω περιοχή και με ποια κριτήρια παραχωρήθηκαν στους συγκεκριμένους χρήστες;

2. Έχουν γίνει έλεγχοι για τη συνεχή διαμονή τους στις εν λόγω κατοικίες (π.χ. κατανάλωση και πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος) και πόσο συχνά;

3. Aπουσιάζουν στο εξωτερικό και για πόσο διάστημα;

                     4. Κατέχουν άλλες κατοικίες εντός ή εκτός Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.516, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε θέση να ελέγχουν τις ποσοστώσεις γάλακτος στο χαλλούμι; Πόσους ελέγχους έχουν διεξαγάγει και τι αποτελέσματα έχουμε;

                   2. Έχουν γίνει έλεγχοι, και πόσοι, για την ύπαρξη γαλακτόσκονης στο χαλλούμι; Νομικά ισχύουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και, αν όχι, τι διορθωτικές                     ενέργειες γίνονται από πλευράς του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.517, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όλο και περισσότερες χώρες της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επιδιώκουν να προσελκύσουν συνάλλαγμα χορηγώντας μόνιμη ή προσωρινή βίζα σε ξένους επενδυτές που θα ενδιαφέρονταν να βάλουν στο χαρτοφυλάκιό τους ακίνητα ή κρατικά ομόλογα. Με τον τρόπο αυτό οι κυβερνήσεις χωρών κυρίως της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προσπαθούν να δελεάσουν μεγάλους επενδυτές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο σε επενδυτές από την Κίνα και γενικώς την Ασία, την Αμερική, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Ουγγαρία, ενώ παρόμοια κίνητρα έχουν προσφέρει το τελευταίο διάστημα και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Κίνητρα σε υπηκόους ξένων χωρών που θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα στη χώρα εξετάζει να προσφέρει και η Ελλάδα.

Ειδικότερα, το ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει διάταξη στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις σύμφωνα με την οποία θα χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας πέντε ετών- όχι όμως της εργασίας- σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν λάβει βίζα. Άδεια παραμονής θα μπορεί να χορηγείται και σε μέλη της οικογένειάς τους. Ο χρόνος παραμονής θα συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας. Η αξία των ακινήτων θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται με βάση τυχόν αλλαγές σε αντικειμενικές αξίες.

Στην Ουγγαρία τον προηγούμενo μήνα η κυβέρνηση ψήφισε νόμο που δίνει την ευκαιρία σε μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επενδύουν 250.000 και πάνω σε κρατικά ομόλογα της χώρας πενταετούς διάρκειας να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στη χώρα. Τα λεγόμενα ομόλογα κατοικίας, όπως είναι πλέον γνωστά, προσφέρουν εγγυημένη ετήσια απόδοση 2% και επιτρέπουν στους ξένους που τα αγοράζουν να δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι της Ουγγαρίας χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να διαμένουν στη χώρα. Οι επενδυτές αυτοί μπορούν να εργάζονται, να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, να αγοράζουν ακίνητα και να ταξιδεύουν ελεύθερα στη Zώνη Σένγκεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενενήντα ημέρες κάθε έξι μήνες. Έπειτα από οκτώ χρόνια μπορούν να ζητήσουν ουγγρικό διαβατήριο και να γίνουν πολίτες της χώρας. Ήδη εκατοντάδες υποψήφιοι επενδυτές, οι οποίοι προέρχονται από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τέτοιες επενδύσεις στην Ουγγαρία.

Στην Πορτογαλία οι ξένοι που επενδύουν €500.000 και άνω σε ακίνητα αποκτούν μόνιμη κατοικία έπειτα από πέντε χρόνια και έχουν την ευκαιρία να πάρουν υπηκοότητα ύστερα από έξι χρόνια.

Στην Κύπρο από το 2011 οι ξένοι που αγοράζουν ακίνητα αξίας άνω των €300.000 μπορούν να αποκτήσουν άδεια μόνιμης κατοικίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το καθεστώς που υπάρχει στην Κύπρο έχει αποδώσει καρπούς και αν μπορεί να αναδιαμορφωθεί και να αναπροσαρμοστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που δημιούργησαν οι αποφάσεις του Eurogroup, για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.518, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.519, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Είναι γνωστό ότι η λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί στη Λεμεσό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις γύρω κοινότητες. Μετά από πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή Παλόδειας ενημερώθηκα από τους κοινοτάρχες της Παλόδειας και του Σπιταλλίου σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει για τις κοινότητες της περιοχής η λειτουργία του σκυβαλότοπου.

Έχω ενημερωθεί επίσης ότι οι κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν το δικό τους μερίδιο για τη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί. Την ίδια στιγμή οι κοινότητες της περιοχής επωμίζονται επιπλέον έξοδα από τα προβλήματα που δημιουργεί ο σκυβαλότοπος.

Νοουμένου ότι ο σκυβαλότοπος στο Βατί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και επιπλέον έξοδα στις γύρω κοινότητες και με την ύπαρξη στρατοπέδων στην περιοχή Παλόδειας-Παραμύθας-Σπιταλλίου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης για τις κοινότητες αυτές, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί, αλλά και από την ύπαρξη δύο στρατοπέδων και

                   2. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εξετάσει την πιθανότητα οι κοινότητες που επηρεάζονται από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου να                   μην είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν τη σχετική φορολογία για τη λειτουργία του, ως ένα από τα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορεί να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.520, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για την ασφαλτόστρωση της οδού Αγίου Δημητρίου, δρόμος ο οποίος είναι χωματόδρομος και συνδέει την Παλόδεια με τη Μέσα Γειτονιά. Πρόκειται για μια απόσταση 1,7 χμ.

Νοουμένου ότι η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου θα αποσυμφορήσει την κύρια αρτηρία που ενώνει την Παλόδεια και τις κοινότητες βόρεια αυτής με την αστική Λεμεσό, δηλαδή το δρόμο Αγίας Φύλας-Παλόδειας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση της οδού Αγίου Δημητρίου και

                    2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.521, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για τη δημιουργία περιφερειακού ιατρικού κέντρου στην περιοχή.

Νοουμένου ότι η δημιουργία ενός περιφερειακού ιατρικού κέντρου θα βοηθήσει τόσο στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού όσο και στην παροχή ιατρικής περίθαλψης στις κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στη δημιουργία περιφερειακού κέντρου στην περιοχή και

                    2. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να μελετήσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης του κέντρου του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην Παλόδεια,                     ώστε να μετατραπεί σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο παροχής πρωτοβάθμιων νοσηλευτικών υπηρεσιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.522, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα, καθώς επίσης και πυροσβεστικού σταθμού στην κοινότητα Παραμύθας.

Νοουμένου ότι η δημιουργία αστυνομικού και πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή θα βοηθήσει τις κοινότητες της περιοχής προς αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην Παλόδεια και πυροσβεστικού σταθμού στην Παραμύθα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.523, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για ολοκλήρωση του δρόμου Νίκου Ευαγόρου, που συνδέει την κοινότητα με το στρατόπεδο της περιοχής.

Νοουμένου ότι η ολοκλήρωση του δρόμου θα βοηθήσει στη σύνδεση του στρατοπέδου με την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της οδού Νίκου Ευαγόρου στην Παλόδεια και

                   2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.524, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές της κοινότητας για τις οποίες δε λήφθηκαν υπόψη αντιπλημμυρικές μελέτες στο παρελθόν.

Νοουμένου ότι τα αντιπλημμυρικά έργα είναι απαραίτητα για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να συμβάλει οικονομικά προς υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας το κόστος και

                    2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων και υλοποίηση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.525, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της πλατείας Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, πότε υπολογίζεται να τοποθετηθεί ο αναγκαίος φωτισμός και αστικός εξοπλισμός, σύμφωνα με το σχεδιασμό του έργου, και κατά πόσο θα υπάρχει συνεχής εποπτεία του έργου, όπως π.χ. αστυνόμευση για παράνομη στάθμευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.526, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι διαχρονικά το Τμήμα Πολεοδομίας δεν έχει δώσει χορηγία στο δήμο Λακατάμιας για τη συντήρηση του πάρκου Μιχαλάκης Σοφοκλέους, με αποτέλεσμα το πάρκο να εγκαταλειφθεί, ενώ κατά καιρούς παρατηρούνται έντονα φαινόμενα βανδαλισμών. Το πάρκο έγινε τόπος συνάθροισης κακοποιών στοιχείων, με συνέπεια οι δημότες δικαιολογημένα να παραπονούνται. Ο δήμος Λακατάμιας, όπως έχω πληροφορηθεί, κρίνει ότι για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μέρος του χώρου θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε ιδιώτη για χρήση και εκμετάλλευση καφεστιατορίου, κλειστού παιδότοπου κτλ., κατόπιν προσφορών με τη μέθοδο του στρατηγικού επενδυτή. Το 2010 ο δήμος επιχείρησε να προκηρύξει προσφορές για ανάθεση διαχείρισης του πάρκου σε στρατηγικό επενδυτή, προσπάθεια που ναυάγησε κατόπιν παρέμβασης του Υπουργείου Εσωτερικών, διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται, αφού αντιτίθεται στους σκοπούς της απαλλοτρίωσης και του όρου ότι θα παραχωρηθεί ως χώρος πρασίνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το υπουργείο να αναλάβει το κόστος της συστηματικής φροντίδας και συντήρησης του εν λόγω πάρκου, δεδομένου ότι ο δήμος Λακατάμιας δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να το συντηρεί. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το αίτημα του δήμου να προσφοροδοτήσει την ανάθεση της διαχείρισης του πάρκου σε στρατηγικό επενδυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.527, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε χθες 8 Απριλίου 2013 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα ήταν πολιτική απόφαση.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση;

2. Είχε προηγηθεί έλεγχος κατά πόσο οι αγοραστές οι ίδιοι ή offshore εταιρείες που ανήκουν στους ίδιους ήταν στον κατάλογο των δανειοληπτών των εν λόγω υποκαταστημάτων; Αυτά τα δάνεια είχαν εξοφληθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής;

                    3. Αν τα δάνεια των αγοραστών-δανειοληπτών δεν είχαν εξοφληθεί, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε διαδικασίες για ακύρωση της συμφωνίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.528, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να εκπονήσει συμπληρωματική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία είναι αναγκαία, ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει την τουριστική περιοχή με τον αερολιμένα Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.529, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κάτω Πύργου όπως του παραχωρηθεί το γήπεδο του δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να μπορεί να το παραχωρεί για κοινωνικές εκδηλώσεις σε κατοίκους της ακριτικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα.

Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.530, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο ο κατάλογος με τα έξι χιλιάδες ονόματα, ο οποίος βρίσκεται στην κατοχή του κοινοβουλίου και έχει δει το φως της δημοσιότητας, θα προωθηθεί στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι εκροές κεφαλαίων, που έχουν γίνει από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συνάδουν με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.531, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Συνεπεία της οικονομικής κρίσης και των μέτρων οικονομικής περισυλλογής, εξ όσων γνωρίζω και πολύ σωστά, εκδόθηκε σχετική απόφαση η οποία προβλέπει ότι για υπηρεσιακά ταξίδια κρατικοί αξιωματούχοι, υπουργοί, βουλευτές κτλ. δε θα ταξιδεύουν πλέον σε θέσεις business class, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Προέδρου της Βουλής.

Σε πρόσφατο υπηρεσιακό μου ταξίδι (Βρυξέλλες) για εκπροσώπηση της Βουλής των Αντιπροσώπων παρατήρησα ότι εκπρόσωποι δήμων και κοινοτήτων οι οποίοι συμμετείχαν σε υπηρεσιακή αποστολή στο εξωτερικό ταξίδευαν σε θέσεις business class, σε αντίθεση με τους βουλευτές και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι ταξίδευαν σε οικονομικές θέσεις.

Επίσης έχω πληροφορηθεί ότι προέδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών συνεχίζουν να ταξιδεύουν σε θέσεις business class και όχι σε οικονομικές.

Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός από όλους προς τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών, που ουσιαστικά επωμίζονται τα βάρη, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η προαναφερόμενη απόφαση όπως ταξιδεύουν σε οικονομικές θέσεις εφαρμόζεται ανεξαίρετα από όλους (εκπρόσωποι ημικρατικών οργανισμών, ενώσεων δήμων και κοινοτήτων και άλλων οργανισμών) οι οποίοι συμμετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.532, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ψευδοκράτος προτίθεται να διοργανώσει τριήμερο μουσικό φεστιβάλ στην Καρπασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς, η οποία αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000”. Στο μουσικό φεστιβάλ αναμένεται να παρευρεθούν περισσότερα από ογδόντα χιλιάδες άτομα. Τα έργα υποδομής, που ξεκίνησαν ήδη να κατασκευάζονται, καθώς και η παρουσία χιλιάδων επισκεπτών θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αποφευχθεί η πραγματοποίηση του φεστιβάλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.533, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει δει το φως της δημοσιότητας μία λίστα με ονόματα φυσικών και νομικών προσώπων που μετέφεραν καταθέσεις τους στο εξωτερικό τη χρονική περίοδο πριν από την απόφαση του Eurogroup. Η λίστα αυτή βρίσκεται στα χέρια της Βουλής των Αντιπροσώπων και στο αρχείο της Ερευνητικής Επιτροπής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η λίστα αυτή περιήλθε εις γνώσιν των αρμόδιων φορολογικών αρχών και αν έχει ελεγχθεί αν αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τα συγκεκριμένα ποσά ή γενικώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.534, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνολικές απολαβές και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του εκάστοτε Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και αν έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση λόγω των περικοπών στα δημόσια οικονομικά των τελευταίων χρόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.535, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων (ETUCE) έχει εξαγγείλει συνέδριο στην κατεχόμενη Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας ξενοδοχείο “Salamis Bay” στην περιοχή Αμμοχώστου. Πρόκειται για το πρώτο διεθνές συνέδριο οργάνωσης που πραγματοποιείται στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, είχε επιχειρηθεί ξανά πρόσφατα η διοργάνωση συνεδρίου στα κατεχόμενα από την ETUCE και απετράπη μετά από ενέργειες της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποτραπεί η οργάνωση του συνεδρίου της ETUCE στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.536, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε χώρο παρά την ιστορική εκκλησία της Αγίας Μαρίας των Αυγουστίνων, γνωστή ως τέμενος Ομεριέ”, στην εντός των τειχών Λευκωσία, στην περιοχή των οδών Τρικούπη και Τηλλυρίας, λειτουργεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, που πιθανόν να επηρεάζει την αισθητική των ιστορικών μνημείων. Μάλιστα, ενδεχομένως η λειτουργία του χώρου στάθμευσης να μην είναι νόμιμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η χρήση του χώρου είναι νόμιμη, αν συνδυάζεται με την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του μνημείου και, αν όχι, τι προτίθεται να κάνει για αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.537, ημερομηνίας 18 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αθηνάς Κυριακίδου

«Κατά το 2011 και αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχεδίων για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στο Δασούδι του ΚΟΤ στο δήμο Γερμασόγειας στη Λεμεσό ακολούθησαν διαμαρτυρίες πολιτών σε σχέση με το ύφος και την έκταση της ανάπτυξης, ενώ στη συνέχεια και κατόπιν διαβουλεύσεων επήλθε συμφωνία ανάμεσα στους διαμαρτυρομένους και τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός ή/και η υλοποίηση των έργων ανάπτυξης στο Δασούδι και

2. κατά πόσο υπάρχει καθυστέρηση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.538, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, στην παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών, κατέστη σαφές ότι η συμφωνία πώλησης των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η οικογένεια του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, εμφανίζεται μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (Shent Enterprises, Benidver Enterprises, KAEO Enterprises) να έχει λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα το συνολικό ποσό των 113.513.219 περίπου για επενδυτικούς σκοπούς μέσω λογαριασμών στη Marfin Εγνατία Τράπεζα (MEB) με μορφή overdraft. Οι εξασφαλίσεις του ως άνω ποσού ήταν λόγω πτώσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που παραχωρήθηκαν (45.316.894). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη ζημιά που προέκυψε από το διαγνωστικό έλεγχο της PIMCO σε σχέση με τα πιο πάνω επενδυτικά δάνεια των εταιρειών της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας.

2. Περαιτέρω, αν όντως, βάσει του δυσμενούς (adverse) σεναρίου της PIMCO, καταγράφηκαν ζημιές που αφορούσαν και τα επενδυτικά δάνεια της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας, να μας ενημερώσετε αν το θεωρείτε δίκαιο και εύλογο οι Κύπριοι ανεξασφάλιστοι καταθέτες να έχουν υποστεί ζημιές για τα δάνεια του προέδρου της τράπεζας, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια στις χαμηλότερες αξίες στην Τράπεζα Πειραιώς.

                    3. Τέλος, αν στη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς μεριμνήσατε, έτσι ώστε το όφελος από την ανάκτηση δανείων τύπου της οικογένειας του προέδρου                   της τράπεζας να επιστραφεί στους ανεξασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.539, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρ. φακ. Α.Κ.Ι. 111/2011 αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω φύλου κατά τη διαδικασία πρόσληψης Συνεργατών-Βοηθών Λειτουργών Στήριξης Παραγωγής-Υπηρεσία Εικονοληψίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου προκύπτει ότι στο ίδρυμα υπάρχει προτίμηση για πρόσληψη ανδρών για την πλήρωση των θέσεων εικονολήπτη. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, από τους τριάντα πέντε εικονολήπτες μόλις ένας είναι γυναίκα. Στην περίπτωση της καταγγελίας, σύμφωνα με την έκθεση της επιτρόπου, από τη σύγκριση των υποψηφίων προκύπτει παντελής έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα πλεονεκτήματα των επιλεχθέντων, καθώς και αδυναμία να εξηγηθεί γιατί η καταγγέλλουσα, ενώ υπερείχε τουλάχιστον ενός υποψηφίου, δεν προσλήφθηκε. Προτιμήθηκαν έξι άνδρες υποψήφιοι, χωρίς αυτοί να υπερτερούν σε σχέση με την καταγγέλλουσα είτε ως προς τα προσόντα είτε ως προς την πείρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υπόθεση αυτή και αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα στα πλαίσια του περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.540, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προοπτικές της Κύπρου να καλύψει τις δικές της ανάγκες από την καλλιέργεια σουσαμιού και για τους λόγους για τους οποίους η εν λόγω καλλιέργεια έχει εγκαταλειφθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.541, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το κράτος διαθέτει και συντηρεί φάρμα με αγελάδες και, εάν ναι, τους λόγους της ύπαρξής της, πόσο κοστίζει ετησίως η πιο πάνω λειτουργία και κατά πόσο μπορεί ο σκοπός της λειτουργίας της να επιτευχθεί με άλλο τρόπο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.542, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με τον αριθμό των βιομηχανικών οικοπέδων στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου (ΕΖΕ), πόσα από αυτά είναι διαθέσιμα και πόσα είναι κατειλημμένα αλλά μη χρησιμοποιούμενα;

2. Η EZE έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και δυστυχώς σήμερα είναι μια ερημωμένη περιοχή. Ποιος είναι ο σκοπός της σήμερα και θα παραμείνει ο ίδιος ο σκοπός ύπαρξης της ΕΖΕ;

3. Γιατί παραχωρούνται οικόπεδα για εγχώρια δραστηριότητα και καταργείται ο αρχικός σκοπός δημιουργίας της ΕΖΕ;

                    4. Στις σημερινές νέες συνθήκες, που υπάρχει τεράστια ανάγκη για ανάπτυξη, έχει γίνει νέα μελέτη και προβληματισμός για χρήση της ΕΖΕ όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.543, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το τι προτίθεται να πράξει με το πιο κάτω θέμα, που αφορά σε συγκεκριμένο επίδομα που δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρέπει να επισημάνω ότι σχετικές αναφορές για τα όσα καταγράφω στην ερώτηση έχουν γίνει και από τη Γενική Ελέγκτρια του κράτους στην τελευταία της έκθεση, του 2011, χωρίς, όπως διαφαίνεται, να έχει μέχρι σήμερα θεσπιστεί μηχανισμός ελέγχου, με αποτέλεσμα η όλη κατάσταση να διαιωνίζεται σε βάρος του δημοσίου και να παρατηρείται κατάχρηση δικαιωμάτων από πανεπιστημιακούς, ειδικά σήμερα που βιώνουμε ακραίες καταστάσεις ως κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης.

Παρακαλώ πολύ όπως έχω την απάντησή σας ως προς το τι προτίθεστε να πράξετε, ούτως ώστε να λυθεί επιτέλους το πολυσυζητημένο αυτό θέμα, το οποίο υπό τις σημερινές συνθήκες αποτελεί πρόκληση.

Το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 6.830 και 11.960, χορηγείται μόνο στους αναπληρωτές καθηγητές και στους καθηγητές. Λέκτορες και επίκουροι καθηγητές δε λαμβάνουν αυτό το επίδομα.

Είναι κατανοητό ότι το επίδομα αυτό θεσμοθετήθηκε την εποχή ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ως επιπρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης Κυπρίων και ξένων καθηγητών με ερευνητικές περγαμηνές παγκόσμιας εμβέλειας. Επειδή οι κλίμακες του δημοσίου δεν επέτρεπαν μισθολογικές απολαβές πέρα από αυτές που γνωρίζουμε, η πολιτεία και το πανεπιστήμιο συμφώνησαν να δοθεί αυτό το επίδομα ως συμπλήρωμα των ετήσιων απολαβών.

Η στρέβλωση όμως δημιουργήθηκε με την επέκταση του πανεπιστημίου, την εργοδότηση μεγάλου αριθμού καθηγητών και την ανέλιξη λεκτόρων και επικούρων στις δύο ανώτερες βαθμίδες.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να γίνονται καταχρηστικές χορηγήσεις του επιδόματος αυτού, οι οποίες καταγράφονται και στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του κράτους.

1. Συγκεκριμένα, καθηγητές που σταμάτησαν να διενεργούν έρευνα (σημείωση: το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ερευνητικό πανεπιστήμιο) και βρίσκονται στις δύο ανώτερες βαθμίδες συνεχίζουν για χρόνια να καρπώνονται αυτό το επίδομα.

2. Συνεχίζουν επίσης να διδάσκουν ένα ή δύο μαθήματα την εβδομάδα, χωρίς να διενεργούν και να δημοσιεύουν πρωτότυπες έρευνες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του κλάδου τους. Σημειώνεται ότι ο λόγος για τον οποίο τα πανεπιστήμια διεθνώς δεν επιβαρύνουν με πέραν των δύο μαθημάτων διδασκαλίας εβδομαδιαίως τους καθηγητές τους είναι γιατί τα πανεπιστήμια αυτά έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, όπως και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περιπτώσεις όμως που ο καθηγητής δε διεξάγει έρευνα, τότε θα έπρεπε να επιβαρύνεται με επιπλέον διδασκαλία.

3. Τουναντίον, σε κάποιες περιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εν λόγω καθηγητές επιβραβεύονται και με επίδομα χιλιάδων ευρώ, που θυμίζω ότι θεσμοθετήθηκε για επιβράβευση της ερευνητικής αριστείας.

4. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο ανησυχητική, γιατί το θέμα έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού, ενώ διδάσκουν ελάχιστες ώρες, παίρνουν το επίδομα και δεν ελέγχονται από κανέναν, ενώ την ίδια ώρα είναι πιθανό να διδάσκουν με επιπλέον αμοιβές σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα και ταυτόχρονα να συμμετέχουν και ως επ’ αμοιβή σύμβουλοι ή να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επ’ αμοιβή σε οργανισμούς και εταιρείες.

Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος καλείται να πληρώνει έναν καθηγητή στην κλίμακα Α16, αυτός να μην παράγει έρευνα, ο φορολογούμενος να τον επιβραβεύει με επίδομα χιλιάδων ευρώ, αυτός να αμείβεται και από άλλες πηγές και να προσφέρει επ’ αμοιβή υπηρεσίες στο φυσικά μεγάλο ελεύθερό του χρόνο.

Πέρα όμως από αυτές τις περιπτώσεις, που πρέπει να ερευνηθούν η καθεμιά ξεχωριστά, η πολιτεία και το πανεπιστήμιο πρέπει να εξηγήσουν πώς γίνεται καθολική χορήγηση ενός επιδόματος σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές, τη στιγμή που αυτό πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους έχουν αποδεδειγμένα συνεχιζόμενο ερευνητικό έργο διεθνούς εμβέλειας, που να στηρίζεται σε δημοσιεύσεις και άλλα ακαδημαϊκά τεκμήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.544, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρατήριο πετρελαιοειδών του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Άχνας λειτουργεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες αποθήκευσης καυσίμων και λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα των μαθητών που φοιτούν σε σχολείο το οποίο βρίσκεται πλησίον του πρατηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως το πρατήριο πετρελαιοειδών στο Δάσος Άχνας δε διαθέτει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αρθεί η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.545, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

«Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2013, στο μέρος που αναλύονται οι δαπάνες για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, στο Κεφάλαιο 010100, άρθρο 02106.2, Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίεςπροβλέπεται ποσό ύψους €939.649 για σκοπούς κάλυψης των μισθών, μεταξύ άλλων, ειδικών συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτόν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι διορισμοί έγιναν, πότε και ποιοι διορίστηκαν;

                   2. Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία όπως τα συμβόλαια, το ύψος της αμοιβής τους και τα καθήκοντα της κάθε θέσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.546, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι πλέον γνωστό, η Λαϊκή Τράπεζα αντιμετώπιζε προβλήματα ρευστότητας από το τέλος του 2011. Όπως δείχνει ο μηνιαίος ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), η παροχή επείγουσας ρευστότητας (ELA: emergency liquidity assistance) από την ΚΤΚ άρχισε το Σεπτέμβριο του 2011 με μικρό ποσό (μικρότερο του 0,5 δις) και στο τέλος Δεκεμβρίου του 2011 έφθασε τα 3,5 δις (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας). Μέχρι το τέλος Απριλίου του 2012 το ύψος του ELA παρέμενε στα ίδια περίπου επίπεδα (3,8 δις στο τέλος του μήνα), ενώ λίγο μετά την ανάληψη της διοίκησης της ΚΤΚ από τον κ. Πανίκο Δημητριάδη (3 Μαΐου 2012) η παροχή ELA στη Λαϊκή Τράπεζα υπερδιπλασιάστηκε φθάνοντας τα 8 δις στις 30 Ιουνίου του 2012. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση απέκτησε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας πληρώνοντας με ομόλογο ύψους 1,8 δις. Στους επόμενους μήνες και ενώ η Λαϊκή Τράπεζα ανήκε στην κυβέρνηση η παροχή ELA αυξήθηκε ακόμα περισσότερο φθάνοντας τα 10 δις. Την ίδια περίοδο η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες με εγχώριο δανεισμό από τις τράπεζες και άλλους φορείς, αφού είχε αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές. Ένα από τα πολλά ερωτήματα που προκύπτουν είναι κατά πόσο μέρος του υπέρογκου δανεισμού με μορφή ELA που παρείχε η ΚΤΚ στη Λαϊκή Τράπεζα χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη των ελλειμμάτων της κυβέρνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος δανεισμού της κυβέρνησης από τη Λαϊκή Τράπεζα στη διάρκεια του 2012 και μέχρι το Μάρτιο του 2013 και αν αυτός προέκυψε είτε από νέα αγορά χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου από τη Λαϊκή Τράπεζα είτε με ανανέωση χρεογράφων και γραμματίων του δημοσίου που κατείχε ήδη η Λαϊκή Τράπεζα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.547, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων άμεσα για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων, ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη οικονομική κρίση.

Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα της ομοσπονδίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.548, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, στα πλαίσια της αποφυγής δημιουργίας νέων προβλημάτων με τις τράπεζες, εξετάζεται το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διαδικτυακού πίνακα στον οποίο θα καταγράφονται οι βασικοί δείκτες όλων των τραπεζών (π.χ. κεφάλαια, καταθέσεις, δάνεια κ.λπ.) σε ημερήσια βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.549, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η κατάσταση που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού είναι τραγική. Συγκεκριμένα, ο πεζόδρομος στην περιοχή, την εποπτεία του οποίου έχει το κοινοτικό συμβούλιο του Αγίου Τύχωνα, κτίστηκε σχεδόν μέσα στη θάλασσα, για να μπορεί να κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης, με αποτέλεσμα να καταστραφεί και η παραλία. Όπως πληροφορούμαι, τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών στον πεζόδρομο κοστολογούνται στις 50.000 και, παρά το γεγονός ότι αυτό το ποσό φαντάζει σχετικά μικρό, αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο και δύσκολα θα εξευρεθεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος του έργου που βρίσκεται υπό την εποπτεία του κοινοτικού συμβουλίου του Αγίου Τύχωνα, πόσα χρήματα δαπανήθηκαν από το κράτος για το έργο αυτό, ποια είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου και ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών στον πεζόδρομο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.550, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Πανίκκου Σταυριανού

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός διαβητικών ασθενών που λόγω επιπλοκών έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου ή κάτω άκρων, καθώς και πόσοι εξ αυτών έχουν υποστεί επιπλοκές όρασης λόγω της ασθένειάς τους και ποιο το κόστος των επιπλοκών αυτών για το Υπουργείο Υγείας;

Επίσης θα ήθελα να πληροφορηθεί το σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων ποια είναι τα στατιστικά δεδομένα άλλων χωρών, ποια τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Yγείας σε σχέση με την αντιμετώπιση των διαβητικών στην Κύπρο και ποια πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε σχέση με τις οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO);

2. Ποια η θέση του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τη θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο και προσέγγιση του διαβήτη και των επιπλοκών του; Να δοθούν και στατιστικά στοιχεία από Κύπρο και εξωτερικό.

3. Πόσοι διαβητικοί ασθενείς υπάρχουν στην Κύπρο κατά ηλικία και κατά επαρχία και, αν υπάρχουν, ποια τα στοιχεία για το εξωτερικό;

4. Ποιος ο αριθμός των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών, καθώς και το κόστος για το Υπουργείο Υγείας; Θα ήθελα αναλυτική ενημέρωση κατά επαρχία.

5. Ποια τα στατιστικά στοιχεία σε σχέση με τους νεφροπαθείς που χρήζουν αιμοδιάλυσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό κατά χώρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.551, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Πανίκκου A. Σταυριανού

«Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους τρόπους διακίνησης και χρήσης του αίματος από τις τράπεζες αίματος στα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, καθώς και αν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τη διαχείριση και τη διακίνηση αίματος και το οικονομικό κόστος.

2. Υπάρχουν πρωτόκολλα, ποια είναι και πώς εφαρμόζονται σε σχέση με την εξοικονόμηση της χρήσης αίματος στις ιατρικές πράξεις; Επιπλέον, είναι το αρμόδιο υπουργείο ενήμερο για την ύπαρξη μελετών για την άσκηση της όσο το δυνατό αναίμακτης ιατρικής, υπάρχουν σχετικές οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσον αφορά το θέμα αυτό και, εάν ναι, υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στα νοσηλευτήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Τέλος, με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι ασθενείς και οι εμπλεκόμενοι φορείς για το θέμα;

                  3. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται στην περίπτωση ασθενών οι οποίοι δεν αποδέχονται την μετάγγιση έμμορφων συστατικών του αίματος για θρησκευτικούς                   λόγους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.552, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι τρία χοιροστάσια και ο σταθμός επεξεργασίας αποβλήτων που λειτουργούν στην περιοχή Οβγός Παλαιομετόχου και Κοκκινοτριμιθιάς λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως πληροφορήθηκα, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα Περιβάλλοντος και έπαρχο Λευκωσίας) να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα είτε για συμμόρφωση είτε για αναστολή της λειτουργίας των παράνομων εγκαταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν λάβει οι αρμόδιες αρχές για συμμόρφωση ή για αναστολή της λειτουργίας των παράνομων εγκαταστάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.553, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης συστάθηκε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το ταμείο αυτό προικοδοτήθηκε με εισφορές διάφορων προσώπων και εταιρειών, με σκοπό τάχα τη στήριξη δυσπραγούντων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας συστάθηκε το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, καθώς και τους όρους λειτουργίας του. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των ατόμων και των σωματείων που έλαβαν βοήθεια από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης και τα σχετικά ποσά που δόθηκαν, καθώς και τον κατάλογο των ατόμων και των εταιρειών που έχουν συνεισφέρει στο ταμείο και τα ποσά που έχουν συνεισφέρει σ’ αυτό. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης εξακολουθεί να υφίσταται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.554, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση παλαιότερης ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.019 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενημερώθηκε, στις 18 Ιανουαρίου 2013, ότι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέλαβε την αρμοδιότητα της ρύθμισης της λειτουργίας των πρατηρίων πετρελαιοειδών και την έκδοση άδειας λειτουργίας, η οποία σήμερα, με βάση τους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους του 1968 έως 1999, εκδίδεται από τις οικοδομικές αρχές. Στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε νομοσχέδιο με τίτλο “O περί της Λειτουργίας Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμος του 2011. Το νομοσχέδιο είχε τύχει νομοτεχνικού ελέγχου σε μεγάλο βαθμό και εκκρεμούσε η διασαφήνιση ορισμένων λεπτομερειών σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διασαφηνιστεί οι τελικές λεπτομέρειες και πότε αναμένεται η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.555, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επιχορήγησης θερμομονωτικών λύσεων (κουφώματα, αντικατάσταση παραθύρων, διπλά τζάμια κ.λπ.) σε ιδιώτες και εταιρείες στα πλαίσια μεταφοράς κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αστική και αγροτική ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.556, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τις ακαθάριστες απολαβές και τα ωφελήματα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι, ανά βαθμίδα και κλίμακα, στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.557, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή Λευκωσίας έχει ανακοινώσει κάποιες αλλαγές στη διδασκαλία του μαθήματος των ελληνικών. Το μάθημα των νέων ελληνικών θα διδάσκεται μόνο στις μικρότερες τάξεις και όσον αφορά τα αρχαία ελληνικά, στην έκτη τάξη τα παιδιά θα επιλέγουν το μάθημα απλώς ως επιλεγόμενο μάθημα Α’ Levelκαι όχι ως μάθημα της μητρικής τους γλώσσας. Με την αλλαγή αυτή στην έβδομη τάξη τα παιδιά δε θα έχουν καμιά επαφή με τη μητρική τους γλώσσα, που είναι τα ελληνικά. Υπενθυμίζω ότι ο Υπουργός Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας έχει εντάξει την Αρχαία Ελληνική στις επτά γλώσσες που το κάθε δημοτικό σχολείο θα πρέπει να επιλέγει ως υποχρεωτικό μάθημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την ενίσχυσημ του μαθήματος των νέων ελληνικών και των αρχαίων ελληνικών στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, δεδομένης και της αντίδρασης των γονέων των μαθητών της σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.558, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση των μαγνητικών ταινιών (VHS) και αν υπάρχει στην Κύπρο σύστημα παραλαβής και διαχείρισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.559, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 25 Απριλίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να συνεκτιμήσει τις περιόδους εργασίας των Κυπρίων εκπαιδευτικών που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να λάβει υπόψη της τις περιόδους εργασίας που έχουν συμπληρώσει οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα για τη θεμελίωση και τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Κύπρος έχει στη διάθεσή της προθεσμία δύο μηνών, για να ενημερώσει την Επιτροπή για τα μέτρα που θα λάβει για την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.560, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την κατάθεση νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η κατάρτιση των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με την απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος, ούτως έτσι να αναβαθμιστεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών στην επισιτιστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. Ιδιαίτερα το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, ξένο ή Κύπριο, πρέπει να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά και να του προσφέρει την ξακουστή κυπριακή φιλοξενία, να έχει γνώση για την τοπική κουλτούρα, ιστορία και παράδοση και να γνωρίζει τη γεωγραφία της περιοχής, τα αρχαία και ιστορικά μνημεία κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.561, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης του θεσμού του επάρχου Κερύνειας και κατά συνέπεια της διοικητικής συνταγματικής δομής που αφορά την επαρχία Κερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι πιο πάνω φήμες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.562, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.01.1103, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, αναφορικά με το παράνομο ψάρεμα καρχαριών, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών ανέλαβε τη διερεύνηση των καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και, στην περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνταν, θα προχωρούσε σε αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και σε ποινικές διώξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση των καταγγελιών για παράνομη αλιεία καρχαριών στην Κύπρο και ποια είναι τα αποτελέσματα της διερεύνησης αυτής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην περίπτωση που έχουν επιβεβαιωθεί οι καταγγελίες, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί εναντίον των παρανομούντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.563, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για τη χρήση γενερικών φυτοφαρμάκων στη γεωργία. Αν η κυβερνητική πολιτική είναι θετική ως προς τη χρήση τους, παρακαλώ να μας ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για απεγκλωβισμό του γεωργικού τομέα από το σημερινό σύστημα, το οποίο επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των γεωργών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.564, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου του σε σχέση με τις ενέργειες της εταιρείας ΟΣΥΠΑ σε βάρος δεκαεπτά οδηγών λεωφορείων, οι οποίοι είχαν κατέλθει την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε αυθόρμητη στάση εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.565, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό παρουσιάζει σοβαρά στατικά προβλήματα. Πληροφορούμαι ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλα γήπεδα που δέχονται σχεδόν κάθε βδομάδα χιλιάδες οπαδούς, οι οποίοι χοροπηδούν επί των κερκίδων, και ο κίνδυνος κατάρρευσης των κερκίδων είναι ορατός. Εντούτοις, τα γήπεδα αυτά και ιδιαίτερα το Τσίρειο χρησιμοποιούνται για μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως π.χ. ο Τελικός Κυπέλλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που επιτρέπεται ακόμα η χρήση των ακατάλληλων από στατική άποψη γηπέδων ποδοσφαίρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.566, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, προκειμένου να διεξαχθούν μια ποικιλία εργασιών που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση πηγών φυσικού αερίου ή πετρελαίου από πλατφόρμες στη θάλασσα (offshore), αλλά και με τα έργα των αγωγών των λιμενικών εγκαταστάσεων κ.λπ, χρειάζεται η αξιοποίηση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε συγκολλήσεις μετάλλων υψηλής ακρίβειας. Μάλιστα πολλές από αυτές τις εργασίες γίνονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, άρα χρειάζεται προσωπικό που να είναι επαγγελματίες δύτες με ειδικές γνώσεις. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει έλλειψη τέτοιου προσωπικού στην Κύπρο, γι’ αυτό και συχνά στα ήδη υπό εξέλιξη έργα χρησιμοποιούνται ξένοι εργαζόμενοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για εκπαίδευση προσωπικού ως επαγγελματιών δυτών ή ως συγκολλητών μετάλλων υψηλής ακρίβειας με ειδικότητα στις υποθαλάσσιες συγκολλήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.567, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι επιδιορθώσεις στο Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας και, εάν όχι, τους λόγους που αυτές καθυστερούν και το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.568, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο (άρθρο 5Η) κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Παραλιών είναι υποχρεωμένη να καθορίζει μία παραλία όπου δε θα ισχύει η πρόνοια του άρθρου 5Δ(ε) για απαγόρευση της παρουσίας ζώων και ιδιαίτερα σκύλων. Γνωρίζω ότι έχουν καθοριστεί ονομαστικά κάποιες παραλίες, έχω όμως γίνει λήπτης παραπόνων ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες και οι τουρίστες που επισκέφθηκαν αυτές τις παραλίες με τη συνοδεία των ζώων τους (κυρίως σκύλων) αντιμετώπισαν την απειλή για πρόστιμα από λειτουργούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως πληροφορούμαι δεν υπάρχει ούτε σήμανση ούτε οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία των παραλιών ζώων (σκύλων).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση, η οποία έχει τη γενική ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου, σκοπεύει να επέμβει προς την κατεύθυνση της εφαρμογής αυτού, εννέα χρόνια μετά την ψήφιση της σχετικής τροποποίησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.569, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Παραλιών Νόμο [άρθρο 5Ζ (2)], πρέπει να διασφαλίζεται η πρόσβαση των αναπήρων και των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες λουομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η σχετική πρόνοια του νόμου εφαρμόζεται και σε ποιο βαθμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.570, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κατεχόμενη Κύπρο λειτουργούν τράπεζες γερμανικών συμφερόντων μέσω των οποίων ήδη γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης Κυπρίων καταθετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα για το τραπεζικό σύστημα των κατεχομένων, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, αν υπάρχει κίνδυνος εκμετάλλευσης της κρίσης των κυπριακών τραπεζών και ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.571, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται στην οδό Ηλυσίων στον Άγιο Σπυρίδωνα Λεμεσού, εντός της βιομηχανικής περιοχής Λεμεσού, έχουν γίνει διάφορες παρανομίες. Τα εργοστάσια και τα μηχανουργεία που συνορεύουν με το χώρο πρασίνου τον χρησιμοποιούν για τους δικούς τους επαγγελματικούς σκοπούς και εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ, ακόμα και σαββατοκύριακα. Λόγω του ότι η βιομηχανική περιοχή χωρίζεται από την οικιστική περιοχή μόνο από ένα δρόμο οι κάτοικοι υποφέρουν καθημερινά από το θόρυβο και τη δυσοσμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παταχθεί αυτή η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.572, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου μού τέθηκε το θέμα της επικινδυνότητας της διαδρομής μέσα από το γνωστό φαράγγι του Άβακα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας αξιοθέατο όπου πολλοί επισκέπτες θέλουν να περπατήσουν, όμως η επικινδυνότητα του μονοπατιού εξαιτίας των συχνών πτώσεων βράχων κάνει την επίσκεψη ιδιαιτέρως προβληματική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των επισκεπτών στο μοναδικής φυσικής ομορφιάς για την Κύπρο φαράγγι του Άβακα στη χερσόνησο του Ακάμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.573, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει παραλήπτης παραπόνων ότι, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν αναπτύξει υποδομές οικολογικού τουρισμού γύρω από το βιότοπο των θαλάσσιων χελωνών στις βόρειες ακτές του νησιού, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αξιοποιήσει τουριστικά τον παγκόσμιας σημασίας βιότοπο της Λάρας-Τοξεύτρας στον Ακάμα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο πληροφόρησης για τις θαλάσσιες χελώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ακάμα ούτε χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις χελώνες, να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις και να αγοράσουν κάποιο ενθύμιο ή βιβλίο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν υπάρχει ακόμα υποδομή για πληροφόρηση των επισκεπτών για το πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στον Ακάμα και πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.574, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε, κατόπιν προσφυγής, ότι η διαδικασία διορισμού τριάντα τεσσάρων ακολούθων, οι οποίοι εισήχθησαν στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2010, ήταν παράτυπη, αφού η εξεταστική επιτροπή συνήλθε χωρίς την έγκριση του τότε Υπουργού Εξωτερικών κ. Μάρκου Κυπριανού. Η λανθασμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε βγήκε στην επιφάνεια μετά από προσφυγή υποψηφίου ο οποίος δεν επιλέχθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ακυρώσει το διορισμό των τριάντα τεσσάρων ακολούθων που προσλήφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών με παράτυπη διαδικασία και να επαναπροκηρύξει τις συγκεκριμένες θέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.575, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λυθροδόντα διαμαρτύρεται, γιατί το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθυστερεί τη διαδικασία επανεκτίμησης των περιουσιών ούτως ώστε να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό ως τέλη στο οικείο συμβούλιο αποχετεύσεων. Επιπλέον, το κοινοτικό συμβούλιο πληρώνει σημαντικά ποσά για τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, αφού παρουσιάζεται σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, εφόσον σε βροχερές ημέρες αντί των 250 τόνων που δέχεται κανονικά το αποχετευτικό σύστημα συρρέουν 1 000 τόνοι ημερησίως. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την κατασκευή δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης αλλά το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δε φαίνεται να εισακούει τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα γίνει επανεκτίμηση των αξιών των ακινήτων στην κοινότητα Λυθροδόντα και πότε προτίθεται να λύσει το πρόβλημα με τις κακοτεχνίες στο αποχετευτικό σύστημα Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.576, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δύο τουλάχιστον δήμοι της ευρύτερης Λευκωσίας είχαν ανακοινώσει ότι δε θα επιτρέψουν τη συγκέντρωση ξύλων και το άναμμα φωτιάς (λαμπρατζιές) μέσα στα όρια της κατοικημένης περιοχής, καθότι αυτή η ενέργεια απαγορεύεται από το νόμο, γιατί είναι επικίνδυνη και προκαλεί οχληρία, όμως οι τοπικές αρχές διαμαρτύρονται ότι η αστυνομία δεν ανταποκρίνεται και δε συνεργάζεται στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε συνεργασία της αστυνομίας και των δημοτικών αρχών (π.χ. δήμος Έγκωμης, δήμος Αγλαντζιάς) στην πάταξη της παρανομίας των λαμπρατζιών μέσα στα δημοτικά όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.577, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ σύντομα θα διεξαχθεί η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο Τεμάχιο 12 της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα επανέλθει και θα αρχίσει τη λειτουργία της η πλατφόρμα της Noble.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή τη φορά επί της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα ευρίσκεται οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις εργασίες και θα επιβλέπει ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με το συμβόλαιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην τήρηση των όρων της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει πρόνοια ή σχεδιασμός να παρακολουθούνται τα έργα από την επιτόπου παρουσία Κύπριου επιστήμονα, εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.578, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εταιρείες “Noble”, ΕΝΙ και “Total”, που έχουν συμβληθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, έχουν δεσμευτεί βάσει συμβολαίου ότι θα προσφέρουν ένα ποσό για την εκπαίδευση Κυπρίων στα θέματα που αφορούν τη διαχείριση του φυσικού αερίου. Έχω την άποψη ότι είναι ευκαιρία και ανάγκη αυτή την εποχή της ανεργίας να αξιοποιηθούν αυτά τα ποσά για εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση προσωπικού. Έτσι, θα δοθούν ευκαιρίες για απασχόληση σε άνεργο προσωπικό και θα προετοιμαστεί η χώρα κατάλληλα για το νέο ενεργειακό της ρόλο.

Παρακαλώ τον υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συγκεκριμένα ποσά που είναι διατεθειμένες ή υποχρεωμένες οι εταιρείες να διαθέσουν για την εκπαίδευση Κυπρίων στον τομέα της διαχείρισης του φυσικού αερίου και πώς έχουν διατεθεί ή πώς προτίθεται το υπουργείο να διαθέσει αυτά τα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.579, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον προϋπολογισμό του 2013 οι σχετικές πιστώσεις που αφορούν την παραχώρηση δενδρυλλίων από το Τμήμα Δασών σε οργανώσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν εξαιρετικά μειωμένες και εξαντλήθηκαν σχετικά νωρίς (πριν ολοκληρωθεί ο Φεβρουάριος του 2013). Έχω την άποψη ότι τα μικρά αυτά ποσά που εξοικονομούνται δεν πρόκειται να σώσουν την κυπριακή οικονομία. Αντίθετα, η παραχώρηση δενδρυλλίων αποτελεί μία ισχυρή στήριξη του κοινωνικού έργου που αποτελεί την απάντηση στην κρίση και στην απαξίωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει την αύξηση των σχετικών πιστώσεων για το 2014, ώστε να μην εγκαταλειφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο οργανώσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενισχύει το πράσινο και τη δασοκάλυψη στο νησί μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.580, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το 2013 η Παγκόσμια Μέρα Ξεναγού ήταν αφιερωμένη στον προσβάσιμο τουρισμό. Ως χώρα υστερούμε στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή εμποδιζόμενα άτομα και παρατηρούνται αρκετές αδυναμίες και ελλείψεις. Επιβάλλεται η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος σε θέματα προσβασιμότητας στις κατηγορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις διαμονής και διακίνησης, καθώς και προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Θα μπορούσαμε να πάρουμε παράδειγμα από άλλες χώρες για την ακολουθούμενη πολιτική σε θέματα προσβασιμότητας. Όπως πληροφορούμαι υπολογίζεται ότι πενήντα εκατομμύρια άτομα με ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας (ανάπηροι, ηλικιωμένοι κ.λπ.) στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινούνται κάθε χρόνο για τουρισμό. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί προγράμματα ενίσχυσης των υποδομών προσβασιμότητας αυτών των ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού των αναπήρων ή εμποδιζόμενων ατόμων στην Κύπρο και ποιες είναι οι μέχρι σήμερα επιδόσεις του κυπριακού τουρισμού στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.581, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις ανησυχίες του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου για τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία, υπό το κάλυμμα της προσπάθειας καταπολέμησης των πρακτικών φοροδιαφυγής, παράνομης επιδότησης και παραβίασης των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, στοχεύει στην τοποθέτηση εμποδίων στην αγορά φωτοβολταϊκών κινεζικής παραγωγής. Αν εφαρμοστούν αυστηροί κανόνες για την εισαγωγή κινεζικής κατασκευής φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληγεί η προσπάθεια της Κύπρου να καταστεί ηλεκτροπαραγωγός χώρα ηλιακής ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μελετά οποιαδήποτε διαβήματα προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή περιορισμών στην εισαγωγή φωτοβολταϊκών κινεζικής κατασκευής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.582, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από επαγγελματίες δύτες για πρόταση επιχορηγημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης (υποβρύχιες εργασίες) στη Σικελία. Στη Σικελία υπάρχει σχολή η οποία υπάγεται στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματικής Κατάδυσης (LDSA) και έχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών εκπαίδευσης για υποβρύχιες εργασίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα στην Ιταλία, ενώ σε αυτά μπορούν να ενταχθούν και Κύπριοι πολίτες, αν υποβληθεί επίσημη πρόταση από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεδομένων και των εργασιών που πιθανόν να προκύψουν υποθαλάσσια με το φυσικό αέριο, μία τέτοια πρόταση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο συμφέρουσα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσημης υποβολής πρότασης από την Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι στα προγράμματα αυτά μπορούν επιχορηγημένα να εντάσσονται και Κύπριοι πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.583, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την καλοκαιρινή περίοδο χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τη χερσόνησο του Ακάμα, δημιουργώντας πολλά προβλήματα. Πολλοί αδιαφορούν για την ανάγκη προστασίας των χελωνών και κατακλύζουν τις παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. Κάθε χρόνο παρατηρείται συνωστισμός επισκεπτών στη Λάρα, ενώ σκάφη με προπέλες προσεγγίζουν την ακτή. Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας είναι εμφανείς και συνεχείς. Από την άλλη, αρκετοί είναι όσοι κατασκηνώνουν παράνομα μέσα στη χερσόνησο του Ακάμα, αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια και ακαθαρσίες. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να αυξηθούν η επιτήρηση και ο έλεγχος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα μέτρο είναι η πρόσληψη εποχιακών δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι με τη βοήθεια έμπειρων δασικών υπαλλήλων θα εκτελούν έργο παρκοφύλακα. Μπορεί ακόμη να μεταφερθεί προσωπικό και από άλλες υπηρεσίες (π.χ. το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την Επαρχιακή Διοίκηση ή και την Εθνική Φρουρά), για να επιτηρεί την περιοχή, ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία επιβάλλοντας, εάν χρειάζεται, και πρόστιμο.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να εξετάσουν τις εισηγήσεις αυτές και να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθενται να τις υλοποιήσουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.584, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου έχει προτείνει τη δημιουργία μαθήματος για την ενεργειακή συνείδηση κατά το πρότυπο των προγραμμάτων ανάπτυξης της υδατικής συνείδησης, στο οποίο να περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης έχει εισηγηθεί την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τους σπουδαστές/εκπαιδευόμενους τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης ανεμογεννητριών στα Mεταλυκειακά Iνστιτούτα Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται το ενδεχόμενο υλοποίησης των πιο πάνω εισηγήσεων του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.585, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό από ξένους ξεναγούς προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Ρωσία. Πολλές φορές γίνονται ξεναγήσεις από μη αδειούχα άτομα υπό το πρόσχημα της φιλικής εξυπηρέτησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για την πραγματοποίηση των ξεναγήσεων πάντα από αδειούχους και προσοντούχους ξεναγούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.586, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν διαμαρτυριών από ομάδα μελών πολιτικού κόμματος, η αστυνομία αποφάσισε να τερματίσει την κοινή εκστρατεία πάταξης της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών, που διεξήχθη φέτος με τη συνεργασία των λεγόμενων ακτιβιστών. Σημειώνεται ότι από τις 5 Απριλίου μέχρι τις 27 Απριλίου, όταν έγιναν τα γνωστά επεισόδια στο Παραλίμνι, η κοινή εκστρατεία αστυνομίας και ακτιβιστών οδήγησε στη σύλληψη 20 παγιδευτών και στην κατάσχεση 2 949 ξόβεργων παγίδευσης πουλιών, 42 δικτύων και 11 ηλεκτρονικών ηχομιμητικών συσκευών, χωρίς να προκύψει κανένα πρόβλημα και χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό περιστατικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να εξηγήσει τους λόγους του τερματισμού της κοινής εκστρατείας αστυνομίας και ακτιβιστών στις 27 Απριλίου και ποιες είναι οι επιδόσεις της αστυνομίας στο διάστημα από 27 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, όταν επρόκειτο να ολοκληρωθεί η εκστρατεία, στην πάταξη της λαθροθηρίας αμπελοπουλιών, δηλαδή πόσες συλλήψεις έγιναν και πόσα εργαλεία παράνομης παγίδευσης έχουν κατασχεθεί στο διάστημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.587, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας όσο και οι αερολιμενικοί θέτουν σοβαρά θέμα μείωσης των επιπέδων ασφάλειας εξαιτίας της ιδιαίτερης μείωσης των κονδυλίων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις αυτές δε θα επηρεάσουν τα επίπεδα ασφάλειας των πτήσεων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης των τμημάτων της Πολιτικής Αεροπορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.588, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 2009 για απαγόρευση της χρήσης νερού για γήπεδα γκολφ από κρατικά υδατικά έργα και ότι η νέα απόφαση, που αφορά συγκεκριμένη ανάπτυξη, η οποία λήφθηκε μετά από εισήγηση υπουργικής επιτροπής στην οποία μετείχαν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, προβλέπει κάλυψη των αναγκών σε νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε τιμές αφαλατωμένου νερού.

Σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τα γήπεδα γκολφ, έπρεπε να προηγηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των υφιστάμενων γηπέδων γκολφ και το τουριστικό όφελος που αποκομίζεται, πριν να δοθούν νέες άδειες και χαλαρώσεις στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί. Η απόφαση που λήφθηκε δε βοηθά την τόνωση της ανάπτυξης (τα αποχετευτικά έργα έχουν ήδη γίνει), ενώ δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τη δεδηλωμένη πολιτική για επίτευξη των στόχων που έχουμε για διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι σήμερα οι όροι για την υδροδότηση, άρδευση και ηλεκτροδότηση των οικισμών γηπέδων γκολφ, τι ισχύει για τις αναπτύξεις που έχουν υλοποιηθεί ή έχουν αδειοδοτηθεί και αν σκοπεύει να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τα γκολφ αντί της συνέχισης της μέχρι σήμερα προσέγγισης του κουτουρού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.589, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σε παραλία στην περιοχή Λάρας στον Ακάμα, αλλά και στην ίδια την παραλία της Λάρας. Όπως μου έχει καταγγελθεί, πρόσφατα η θάλασσα σε παραλία κοντά στην παραλία της Λάρας ήταν εξαιρετικά βρόμικη, στην επιφάνειά της επέπλεε λάδι και η παραλία ήταν γεμάτη με κάθε λογής σκουπίδια (πώματα, αποτσίγαρα, σχάρες, τενεκεδάκια). Παρόμοια κατάσταση επικρατούσε και στην παραλία της Λάρας. Θεωρώ την κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες του Ακάμα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή απαράδεκτη, ιδιαίτερα σε περίοδο που η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό είναι ύψιστης σημασίας για την αύξηση του τουρισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα τόσο για τον καθαρισμό των παραλιών στην περιοχή του Ακάμα όσο και για την επί εικοσιτετραώρου βάσεως φύλαξη των παραλιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.590, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.432, αναφορικά με την ετοιμασία εξειδικευμένης νομοθεσίας που θα ρυθμίσει πιο αποτελεσματικά την εμπορία και τη διάθεση ξυλείας και προϊόντων του ξύλου, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δασών ως η αρμόδια αρχή έχει ετοιμάσει μετά από διάλογο και δημόσια διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με τίτλο Ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013”. Όπως πληροφορήθηκα, το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και μόλις ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος από τη Νομική Υπηρεσία και να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.591, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Η υλοποίηση αυτού του έργου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να μας οδηγήσει σε εξ ολοκλήρου απεξάρτηση από τα εισαγόμενα συμβατικά καύσιμα και να λύσει οριστικά το θέμα της επάρκειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο με εγχώρια παραγωγή, ανοίγονται έτσι νέους ορίζοντες για την εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευρώπη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα για τοποθέτηση υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ και ηπειρωτικής Ευρώπης μέσω Κύπρου και Ελλάδας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.592, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο προϋπολογισμός για το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία για το 2013 ανέρχεται στις €400.000, εκ των οποίων οι €340.000 είναι συγχρηματοδοτούμενες (50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία) και οι €60.000, που αποτελούν το προβλεπόμενο κόστος των συνοδευτικών μέτρων του σχεδίου, χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά, 2013-2014, αν έχει αξιολογηθεί το πρόγραμμα και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεχιστεί και για τη νέα σχολική χρονιά, χρησιμοποίησης προϊόντων οικολογικής γεωργίας ή αποκλειστικά κυπριακών προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.593, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ερασιτέχνες δύτες ότι τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν παρατηρήσει ότι εξαφανίζονται τα μεγάλα ψάρια (ροφοί, βλάχοι και ασπρόβλαχοι) από το ναυάγιο Ζηνοβία”, το οποίο, ως γνωστόν, είναι θαλάσσιο πάρκο και προστατεύεται. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κατά τη διάρκεια πρόσφατων καταδύσεων εντοπίστηκε βέλος ψαροντούφεκου στον πυθμένα της θάλασσας, γεγονός που καταδεικνύει ότι στην περιοχή αυτή γίνεται παράνομη αλίευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να προστατευτεί ο θαλάσσιος πλούτος που πλαισιώνει το ναυάγιο Ζηνοβία. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε συλλήψεις παρανομούντων και, εάν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί εναντίον τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.594, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Κύπριοι ξεναγοί πιέζονται από τουριστικά γραφεία να μην αναφέρονται στην τουρκική κατοχή. Περιήλθε μάλιστα στην αντίληψή μου ότι τέτοιες οδηγίες είχαν ξεναγοί και από κυβερνητικούς λειτουργούς υπεύθυνους για τη φιλοξενία των Ευρωπαίων αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012. Παράλληλα, όπως πληροφορήθηκα, δε γίνεται έλεγχος από την αστυνομία στα οδοφράγματα αν τα λεωφορεία οργανωμένων εκδρομών για τη βόρεια, κατεχόμενη Κύπρο συνοδεύονται από αδειούχους ξεναγούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι για το θέμα των ξεναγών στις οργανωμένες εκδρομές στα κατεχόμενα και αν σημειώνονται παρανομίες. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται κατά πόσο ο ξεναγός αναφέρει στους ξένους επισκέπτες την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο (τουρκική κατοχή) ή αν αυτό αφήνεται στον πατριωτισμό του καθενός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.595, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους σε παλαιότερη ερώτησή μου, με αρ. 23.06.010.02.122, πληροφορήθηκα ότι, μετά από σχετική αλληλογραφία που είχε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφορικά με την άδεια λειτουργίας του Melios Pet Centre Ltd, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκδώσει άδεια λειτουργίας με αριθμό EZ.ZK.CY003. Όπως έχω όμως πληροφορηθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η άδεια έχει εκδοθεί με τον όρο όπως απομακρυνθούν οι ύαινες που φιλοξενούνται στον εν λόγω χώρο. Παρ’ όλα αυτά, οι ύαινες δεν έχουν απομακρυνθεί, αλλά η άδεια η οποία εκδόθηκε με αυτό τον όρο συνεχίζει να υφίσταται. Παράλληλα, στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον αναφέρονται οι αναδιατάξεις που θα γίνουν στο πάρκο, ενώ τονίζεται ότι οι μετατροπές και οι προσθήκες αυτές θα γίνουν με βάση τις συστάσεις των οργανισμών WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) και EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του κράτους, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί πολεοδομική άδεια του θεματικού πάρκου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο ιδιοκτήτης του Melios Pet Centre Ltd έχει απομακρύνει τις ύαινες από τις εγκαταστάσεις του και ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, σε περίπτωση που δεν το έχει πράξει. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι απαραίτητες αναδιατάξεις στο ζωολογικό κήπο, όπως αναφέρονταν και στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.596, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (Ιούνιος 2010), στο οποίο καταγράφονται οι στόχοι για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Κύπρο μέχρι το 2020, το 16% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να παράγεται από τις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μετά τα γεγονότα του Ιουλίου 2011 καθολική απαίτηση της κοινωνίας, των πολιτικών δυνάμεων και της Βουλής των Αντιπροσώπων ήταν η αναθεώρηση προς τα πάνω αυτών των στόχων. Θεωρείται καταρχάς ότι 25%-30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα εάν λάβει κανείς υπόψη τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα παράλληλο και σχετικό θέμα είναι αυτό της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης, δηλαδή η αναζήτηση συνεργασίας με χώρες που διαφαίνεται ότι δε θα πετύχουν τους εθνικούς στόχους για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι οποίες είναι διατεθειμένες να αγοράσουν τη διαφορά από χώρες όπως η Κύπρος, που μπορούν, αν το επιδιώξουν, να υπερκαλύψουν το στόχο τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι σήμερα το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Έχουν καλυφθεί οι ενδιάμεσοι στόχοι;

2. Προτίθεται να δώσει οδηγίες για επαναστοχοθέτηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε το 16% να μετατραπεί σε 25-30% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας;

3. Έγιναν ενέργειες για την αξιοποίηση της διαδικασίας της στατιστικής μεταφοράς/μεταβίβασης; Σχετική ήταν και η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσα στις 4 Μαΐου 2012 (επισυνάπτεται), η οποία δεν έχει απαντηθεί ακόμη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.597, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντώνη Αντωνίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δημιουργήσει μέσω των σχεδίων αναδασμού στις κοινότητες Στρουμπιού και Πολεμίου χώρους προστασίας της άγριας κυπριακής τουλίπας. Το σπάνιο αυτό είδος της τουλίπας “Agenensis” έχει ενταχθεί στο βοτανικό κήπο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας και επιβάλλεται η απαραίτητη προστασία και η καλλιεργητική φροντίδα των φυτών αυτών στο φυσικό τους χώρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.598, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο αληθεύουν οι πληροφορίες για κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Κάμπου, με κίνδυνο μείωσης ακόμα περισσότερο των κατοίκων λόγω έλλειψης κινήτρων, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, για παραμονή στις κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.599, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσος είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Κύπρου;

2. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

3. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο και κατά επαρχία;

4. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

5. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο και κατά επαρχία;

6. Ποιο το ποσοστό των άνεργων κοινοτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης παγκύπρια και κατά επαρχία;

Ποιο το ποσοστό των ανέργων από τρίτες χώρες που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.600, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των κοινοτικών που βρίσκονται στην Κύπρο και πόσοι έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη;

2. Ποιο το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ένας Ευρωπαίος πολίτης, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής ως Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο;

4. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου του αριθμού των κοινοτικών που έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο για το κατά πόσο εξακολουθούν να παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία;

                    5. Ποιος ο αριθμός των ατόμων από τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλισμένη άδεια εργασίας και ποιο το ποσοστό αυτό σε σχέση με                      τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.601, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα μοναδικά ζωϊκά προϊόντα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται μέσω της Πράσινης Γραμμής είναι τα νωπά ψάρια θαλάσσιας αλιείας. Όπως πληροφορήθηκα, τα αλιεύματα που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές συνοδεύονται από έγγραφο που εκδίδει το Τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, στο οποίο αναγράφονται στοιχεία του παραλήπτη, του πωλητή, οι ποσότητες και το είδος των αλιευμάτων, καθώς και ο αριθμός του αλιευτικού σκάφους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτράπηκε η διακίνηση νωπών ψαριών θαλάσσιας αλιείας μέσω της Πράσινης Γραμμής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ποσότητες των ψαριών που διακινήθηκαν μέσω της Πράσινης Γραμμής από την ημέρα λήψης της απόφασης ανά έτος, αν οι ποσότητες αυτές είναι οι αναμενόμενες, δεδομένης της αλιευτικής δυνατότητας της βόρειας Κύπρου, πόση είναι η αντίστοιχη αλιευτική ποσότητα στις ελεύθερες περιοχές ανά έτος, καθώς επίσης αν τα είδη που απαντούν στη βόρεια Κύπρο είναι τα ίδια που απαντούν και στις θάλασσες της ελεύθερης Κύπρου. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι για διακίνηση εκτός των νόμιμων σημείων των οδοφραγμάτων, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, καθώς και αν υπήρξαν καταγγελίες για παράνομη διακίνηση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.602, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει αμέσως τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο σχετικά με όλα τα ζητήματα που αφορούν τα άτομα με δυσλεξία. Επισυνάπτεται σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Συνδέσμου για τη Δυσλεξία

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.603, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πρόσφατα πληροφορηθεί ότι μοναδικά είδη της κυπριακής χλωρίδας τα οποία αποτελούν και τους επιστημονικούς λόγους για την κήρυξη της χερσονήσου του Ακάμα σε ευρωπαϊκό οικότοπο κινδυνεύουν λόγω της ανεξέλεγκτης βόσκησης χιλιάδων αιγοπροβάτων (16 418 αιγοπρόβατα). Έχω καταγγείλει το θέμα στον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία των φυτών, των θάμνων και των δέντρων από την υπερβόσκηση στον Ακάμα και αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη μετακίνηση όλων των κτηνοτροφικών υποστατικών σε άλλη κατάλληλη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.604, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη λεωφόρο Αμμοχώστου στην Παλλουριώτισσα (περιοχή κυκλικού κόμβου ΣΟΠΑΖ) υπάρχει ένα μικρό ποτάμι το οποίο διασταυρώνει υπογείως την κεντρική λεωφόρο. Με τη δημιουργία πρατηρίου βενζίνης πριν από τον κυκλικό κόμβο του ΣΟΠΑΖ έχει στενέψει η κοίτη του ποταμού και, όταν βρέχει, σημειώνεται υπερχείλιση του ποταμού και δημιουργούνται ορμητικά ρεύματα και πλημμύρες στην όλη περιοχή. Σχετικά περιστατικά πλημμυρών και δυστυχημάτων που έχουν προκληθεί έχουν προβληθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την αστυνομία για να δηλώσουν το μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Η οδός που επηρεάζεται εξίσου είναι η Ιονίου Πελάγους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έχει γίνει επέμβαση στην κοίτη του μικρού ποταμού, τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια αρχή και πότε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.605, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα αναφορικά με την οδό Ομόνοιας στη Δερύνεια:

1. Έχει εγγραφεί ο δρόμος και ποιο καθεστώς ιδιοκτησίας έχει σήμερα;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση άδειας τελικής έγκρισης στο τεμάχιο 2104 Φ/Σχ. 33/45 Ε2;

3. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχει περάσει μέσα από ιδιωτικό τεμάχιο το αποχετευτικό του δήμου Δερύνειας; Με βάση ποια έγκριση έχει υλοποιηθεί το αποχετευτικό σε λανθασμένο χώρο;

                   4. Ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου, προκειμένου να εκδοθεί άδεια τελικής έγκρισης στο ιδιωτικό τεμάχιο, και πότε θα υλοποιηθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.606, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται και, εάν ναι, πόσο συχνά έλεγχοι τόσο στην Πράσινη Γραμμή για μεταφορά αλκοόλ από τα κατεχόμενα όσο και σε χώρους κατανάλωσης αλκοόλ για τη χρήση του εν λόγω παράνομου προϊόντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.607, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην επανεξέταση του διορισμού πιστοποιούντος υπαλλήλου στο δήμο Δερύνειας, που έγινε στις 15 Μαρτίου 2012. Με το διορισμό αυτό πληρούνταν τα κριτήρια της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα το ηλικιακό κριτήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.608, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για τη μη ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας της Κύπρου. Αίτημα τόσο των ίδιων των μαθητών όσο και του συνδέσμου γονέων είναι όπως διδάσκεται ολόκληρη η ιστορία της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες τις οποίες προτίθεται να κάνει, προκειμένου να προωθηθεί το αίτημα των μαθητών και του συνδέσμου γονέων της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας για διδασκαλία ολόκληρης της ιστορίας της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.609, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη περιοδεία μου στα χωριά της ορεινής Πάφου πολλοί κοινοτάρχες μού εξέθεσαν το μεγάλο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων, που καταστρέφει φυτείες και άλλες περιουσίες. Η κατάσταση θυμίζει άλλες εποχές και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Οι προστριβές μεταξύ των κτηνοτρόφων και των γεωργών είναι καθημερινό φαινόμενο. Η κατάργηση του θεσμού του αγροφύλακα δεν επιτρέπει τον επαρκή έλεγχο και την τιμωρία όσων παρανομούν. Αναζητούνται λοιπόν εργαλεία εφαρμογής της νομοθεσίας. Μία σκέψη είναι όσοι κτηνοτρόφοι καταδικάζονται για παράνομη βόσκηση των ζώων τους να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε στήριξη από τα κοινοτικά και δημόσια ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι κτηνοτρόφοι που έχουν καταδικαστεί για παράνομη βόσκηση των ζώων τους συνεχίζουν να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και άλλα προγράμματα στήριξης και αν υπάρχει δυνατότητα για αλλαγή του σχετικού νομικού πλαισίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.610, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Παναγιά της επαρχίας Πάφου πληροφορήθηκα ότι το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Παναγιάς έχουν αποψιλωθεί από τους μαθητές τους, αφού εκεί φοιτούν μόνο μαθητές από τη κοινότητα και τη μικρή διπλανή κοινότητα της Ασπρόγιας. Άλλες κοντινές κοινότητες, όπως τα Καννάβια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ένσταση, εξ όσων πληροφορήθηκα, δεν επιτρέπεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να στείλουν τα παιδιά τους ως μαθητές στην Παναγιά. Ο κοινοτάρχης Παναγιάς μού ανέφερε ότι και πολλές άλλες κοινότητες της περιοχής της κοιλάδας της Έζουσας (όπως π.χ. η Κρίτου Τέρα) θα μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στην Παναγιά αλλά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν το επιτρέπει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εμποδίζει την ενίσχυση με μαθητές των εκπαιδευτηρίων της ιστορικής κοινότητας της Παναγιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.611, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου ότι, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται νομοσχέδιο για ρύθμιση των ιπποδρομιακών στοιχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ιπποδρομιακό στοίχημα, καθώς και για τους λόγους που καθυστερεί η κατάθεσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.612, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί νοσηλευτές αντί να βρίσκονται σε υπηρεσίες στα κρατικά νοσηλευτήρια έχουν αποσπασθεί στις διοικητικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας. Πρόσφατα μάλιστα δημιουργήθηκε επιτροπή σεμιναρίων στο υπουργείο από νοσηλευτές οι οποίοι προηγουμένως εργάζονταν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι οποίοι, αντί να προωθηθούν στα νοσοκομεία, παραμένουν στο υπουργείο. Από την άλλη, οι νοσηλευτές που εργάζονται τα νοσοκομεία διαμαρτύρονται για έλλειψη προσωπικού και φόρτο εργασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νοσηλευτές, και πόσοι, οι οποίοι επιτελούν διοικητικά ή γραφειακά καθήκοντα στο υπουργείο, αν έχει όντως δημιουργηθεί επιτροπή σεμιναρίων από νοσηλευτές και ποιο είναι το έργο της και αν μπορούν κάποιοι από αυτούς τους νοσηλευτές να πυκνώσουν τις τάξεις των μαχόμενων συναδέλφων τους στην πρώτη γραμμή των κρατικών νοσοκομείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.613, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει πώς η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013, ανακοίνωσε την 21η Μαΐου 2013 κέρδη ύψους 3,4 δις υπό τη μορφή αρνητικής υπεραξίας των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Παρακαλώ επίσης να μας απαντήσει συγκεκριμένα για τα εξής:

1. Πώς η κυβέρνηση συγκατατέθηκε σε αυτή τη συναλλαγή, με την οποία οι μέτοχοι και οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών έχουν χάσει 3,4 δις σε αξίες που μεταφέρθηκαν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς;

2. Η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο και η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα είχαν πραγματική εικόνα των δεδομένων;

3. Πώς η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο επέβαλε τη μεταφορά αυτών των δανείων σε άλφα τιμή, ενώ φαίνεται ότι η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα αποδεχόταν την 31η Μαρτίου 2013 (μόλις πέντε μέρες αργότερα) ότι αυτά τα δάνεια άξιζαν κατά 3,4 δις περισσότερα και αυτό σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς;

Το Υπουργείο Οικονομικών να μας ενημερώσει άμεσα για τους χειρισμούς που έγιναν σε αυτή τη συμφωνία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.614, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Ρώμη και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν λόγω κτιρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.615, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Μόσχα και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν λόγω κτιρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.616, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Εδώ και αρκετό καιρό παραμένουν παγοποιημένες οι προσλήψεις πέντε Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. Α2-5-7. Διεξήχθησαν εξετάσεις, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και απομένει να κληθούν οι υποψήφιοι από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προφορική εξέταση και να προσληφθούν.

Η μη πλήρωση των πέντε κενών θέσεων Κλ. Α2-5-7 αναγκάζει την υπηρεσία να καταφεύγει στην υπερωριακή απασχόληση Μετεωρολογικών Λειτουργών ανώτερης κλίμακας για διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου εργασιών της.

Συγκεκριμένα, το 2012 καταβλήθηκε ποσό ύψους €150.000 για υπερωρίες, ενώ με την πλήρωση των πέντε θέσεων Κλ. Α2-5-7 το κόστος των υπερωριών θα μειωνόταν σημαντικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός δε θα επιβαρυνόταν περαιτέρω. Επιπλέον, η δαπάνη για την πρόσληψη και εργοδότηση των μετεωρολογικών βοηθών καλύπτεται από το Eurocontrol. Την ίδια στιγμή θα υπάρξει καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στην ασφάλεια των πτήσεων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, θα ήταν παράκλησή μου όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των πέντε Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. Α2-5-7 και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.617, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να προωθήσει για το χειρισμό παραπόνων και την εξιχνίαση υποθέσεων που αφορούν κακομεταχείριση ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.618, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων εξέφρασε την επιθυμία όπως ξανασυζητήσει με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τους κανονισμούς για τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς λίγο πριν να ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εκ νέου σχετική διαβούλευση των πιο πάνω κανονισμών με το Παγκύπριο Σωματείο Καταστηματαρχών Πώλησης Κατοικίδιων Ζώων και πότε αναμένεται να αποστείλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το νέο κείμενο κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.619, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα της έντονης ηχορρύπανσης που επηρεάζει τους κατοίκους των σπιτιών τα οποία βρίσκονται ανατολικά του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Ανθούπολης (συγκεκριμένα από τον κυκλικό κόμβο Αρχάγγελου μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ανθούπολης). Όπως ενημερώθηκα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρα των σπιτιών τους, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν συνεχώς τα κλιματιστικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Σύμφωνα με μελέτες ειδικών, ο θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Επιδρά δυσμενώς όχι μόνο στο σύστημα ακοής του ανθρώπου, αλλά και στην ψυχοσωματική του υγεία, δεδομένης της συμβολής του στη δημιουργία άγχους. Αυξάνει την πίεση, προκαλεί κούραση, πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, μειώνει τον ύπνο, αυξάνει το άγχος, επηρεάζει αρνητικά τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και παρεμποδίζει τη συγκέντρωση. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μηχανισμών του στρες και διεγείρει το νευρικό σύστημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής Αρχαγγέλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.620, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από το σύνδεσμο γονέων της Αγγλικής Σχολής για την ένταξη της διδασκαλίας του μαθήματος Αγωγή του πολίτη. Σύμφωνα με το σύνδεσμο γονέων, το μάθημα έτσι όπως έχει εισαχθεί είναι προπαγανδιστικό, ενώ οι γονείς θεωρούν ότι το μάθημα πρέπει είτε να διαφοροποιηθεί είτε να σταματήσει να διδάσκεται. Παράλληλα, ο σύνδεσμος γονέων της Αγγλικής Σχολής θίγει και θέμα αύξησης των εξόδων της Αγγλικής Σχολής λόγω της πρόσληψης επιπλέον καθηγητών για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βιβλίο που διδάσκεται στην Αγγλική Σχολή είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.621, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα-Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία ολοκλήρωσης του Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας και την έναρξη της εφαρμογής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.622, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Η Γενική Ελεγκτής επισημαίνει στις ετήσιες της εκθέσεις την ανάγκη διερεύνησης του κόστους που προκύπτει από τις κτιριακές ανάγκες των διπλωματικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών και διαμόρφωσης ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις μέχρι στιγμής ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα αυτό. Παράλληλα, παρακαλείται όπως καταθέσει κατάλογο με το κόστος ενοικίασης των κτιρίων όλων των διπλωματικών αποστολών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.623, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Αγγλικής Σχολής Νόμο, η Αγγλική Σχολή διευθύνεται και ελέγχεται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον εκάστοτε αντιπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου στην Κύπρου και δέκα άλλα μέλη, που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στο νόμο δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να τερματίσει το διορισμό του προέδρου ή οποιουδήποτε διοριζόμενου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Έχω πληροφορηθεί ότι η Αγγλική Σχολή παρουσιάζει έλλειμμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ λόγω λανθασμένης διαχείρισης των οικονομικών της από το διοικητικό συμβούλιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Σύνδεσμος Γονέων της Αγγλικής Σχολής θέτει θέμα ελλιπούς ελέγχου από το διοικητικό συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, ενώ εγείρει και το θέμα ελέγχου των οικονομικών καταστάσεών της σχολής από τη Γενική Ελέγκτρια του κράτους, αφού λαμβάνει κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ζητήσει από τη Γενική Ελέγκτρια όπως διεξάγει έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Αγγλικής Σχολής, προκειμένου να διαπιστώσει από πού προήλθε το έλλειμμα του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αντικαταστήσει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.624, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), που στόχο έχουν να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η έντυπη τιμολόγηση, επιτρέποντας στις εταιρείες να επιλέξουν τη λύση τιμολόγησης ΦΠΑ που λειτουργεί καλύτερα για αυτές. Το μέτρο αυτό έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσουν οι επιχειρήσεις πολλά εκατομμύρια το χρόνο λόγω μείωσης του κόστους διαχείρισης. Τα ηλεκτρονικά και έντυπα τιμολόγια, στο πλαίσιο της Οδηγίας, τοποθετούνται επί ίσοις όροις, με κοινούς κανόνες, προκειμένου να προωθηθεί η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Τα κράτη μέλη δε θα μπορούν πλέον να ορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικές υπογραφές, και τα τιμολόγια θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των κρατών μελών με κύκλο εργασιών κάτω από €2 εκατομ. το χρόνο δε θα πληρώνουν το ΦΠΑ μέχρι την εξόφληση του τιμολογίου, αποφεύγοντας έτσι προβλήματα ταμειακής ροής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εφαρμόσει την πιο πάνω ευρωπαϊκή Oδηγία και, εάν όχι, πότε αναμένεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.625, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι νόμιμοι ξεναγοί χρεώνουν 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Το υψηλό ΦΠΑ οδηγεί διάφορους παράνομους (Κυπρίους και ξένους) να προσφέρουν υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Έχοντας υπόψη τη διαπίστωση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν οι παρανομίες στον τομέα των υπηρεσιών ξενάγησης, αίτημα του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου είναι να μειωθεί το ΦΠΑ σε 8%, όπως ισχύει και για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εντοπιστεί παράνομοι ξεναγοί που δεν εκδίδουν τιμολόγια για τις υπηρεσίες τους και αν προτίθεται να υιοθετήσει και να προωθήσει την εισήγηση του Συνδέσμου Ξεναγών Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.626, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί Παιδιών Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.627, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για υπερβόσκηση σε περιοχή του χωριού Κλήρου που βρίσκεται πλησίον του δρόμου προς το χωριό Φικάρδου. Όπως πληροφορήθηκα, η χλωρίδα, που συνιστά ένα οικοσύστημα με πλούσια βιοποικιλότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, έχει υποστεί μεγάλη υποβάθμιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να σταματήσει η υπερβόσκηση στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει εναντίoν των παρανομούντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.628, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Στεγών Ευγηρίας ότι οι ιδιωτικές στέγες ευγηρίας υπόκεινται σε 18% φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ενώ οι ίδιες προσφερόμενες υπηρεσίες από τις κοινοτικές και κρατικές στέγες δεν υπόκεινται καθόλου σε χρέωση ΦΠΑ. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί ένοικοι να φεύγουν από τις ιδιωτικές στέγες ευγηρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις ιδιωτικές στέγες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά της κρατικής χορηγίας που λαμβάνουν κρατικές και κοινοτικές στέγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.629, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει γίνει για το θαλάσσιο πάρκο στη θαλάσσια περιοχή Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου, τονίστηκαν οι επιπτώσεις που θα έχει η δημιουργία προστατευτικού πάρκου στην αλιευτική δραστηριότητα, εφόσον ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματιών ψαράδων δε θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, ενώ παράλληλα η παραδοσιακή δραστηριότητα ψαρέματος στην περιοχή θα επηρεαστεί εξολοθρευτικά.

Για το λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Αλιείας θα ετοιμάσει ειδικό σχέδιο εθελοντικής εξόδου για τους ψαράδες της περιοχής από το εν λόγω επάγγελμα, χωρίς να σχετίζεται όμως με το ευρύτερο και γενικότερο σχέδιο απόσυρσης σκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.630, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, μετά την εξαίρεση των τοπικών αρχών από την καταβολή του φόρου προστιθέμενης αξίας, η μονάδα ΧΥΤΥ της Κόσης έχει μετακυλίσει το ποσό αλλού, ως διοικητικό έξοδο, καταστρατηγώντας έτσι τη συμφωνία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.631, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Ευρύχου υποβαθμίζεται, με στόχο την αναστολή της λειτουργίας του.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.632, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες σύνταξης χηρείας σε αριθμούς (δηλαδή πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες και το σύνολο αυτών). Πόσοι από τους λήπτες είναι χήρες/χήροι δημόσιων υπαλλήλων και πόσοι ιδιωτικών υπαλλήλων; Παρακαλώ επίσης, αν είναι δυνατό, να μας αποσταλούν στοιχεία για τις ηλικίες των ληπτών σύνταξης χηρείας, καθώς και για τη χρονική διάρκεια που λαμβάνουν τη σύνταξη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.633, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2011, προς το γενικό διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με θέμα το μητρώο κτιρίων δημόσιας υπηρεσίας (στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα κτίρια) πληροφορήθηκα ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) της αστυνομίας ενοικιάζει γραφεία σε κτίριο στην περιοχή της Αγλαντζιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αξιοποιούνται πλήρως τα γραφεία που ενοικιάζονται από την ΥΚΑΝ στην Αγλαντζιά και αν πρόκειται να ανανεωθεί το συμβόλαιο ενοικίασης, δεδομένου ότι η παρουσία των γραφείων στην περιοχή προκαλεί σειρά προβλημάτων στους περιοίκους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.634, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το πράσινο φως, για να απαγορεύσει για δύο χρόνια, από την 1η Ιουλίου 2013, τη χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τριών φυτοφαρμάκων τα οποία είναι θανατηφόρα για τις μέλισσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης την αναστολή της χρήσης τους επί δύο χρόνια σε τέσσερις καλλιέργειες, αυτές του αραβοσίτου, της ελαιοκράμβης, του ηλιοτρόπιου και του βαμβακιού. Η απαγόρευση θα αφορά ορισμένες καλλιέργειες και ορισμένες περιόδους του χρόνου στη διάρκεια των οποίων δραστηριοποιούνται οι μέλισσες.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να εφαρμοστεί το προσωρινό εμπάργκο για απαγόρευση της χρήσης των συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.635, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Έχω πληροφορηθεί για τις απαράδεκτες συνθήκες σφαγής ζωών σε νόμιμο σφαγείο στους Αγίους Τριμιθιάς. Οι πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει το εν λόγω σφαγείο έχουν εκθέσει τη χώρα μας παγκόσμια. Οι συνθήκες σφαγής των ζώων επηρεάζουν και την ποιότητα της τροφής. Η σκληρότητα της θανάτωσης των ζώων δεν μπορεί να συνοδεύεται από βασανιστήρια.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με διερεύνηση του πιο πάνω περιστατικού. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να ενταθούν οι έλεγχοι που διενεργούνται στα σφαγεία και να εφαρμοστεί αυστηρότερο σύστημα ποινών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.636, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ήταν απαίτηση των διεθνών δανειστών μας να διαγραφούν οι οφειλές του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε μία τέτοια περίπτωση θα κινδυνεύσουν οι συντάξεις χιλιάδων εργαζομένων. Υπάρχουν πληροφορίες για ένα πολύ μεγάλο ποσό οφειλών του κράτους προς το ταμείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η εξέλιξη σε αυτό το θέμα, αν έχει γίνει η διαγραφή των χρεών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, εάν όχι, ποιο είναι σήμερα το ύψος αυτού του χρέους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.637, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά το σχεδιασμό των ωραρίων των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη (ή η σπατάλη) που ενδεχομένως θα προκύψει για το κράτος για τα καύσιμα. Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες τοποθετήσεις είναι τόσο περίεργες, που οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα κάθε βδομάδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος αυτού σε εποχές οικονομικής κρίσης και λιτότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.638, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων τμημάτων, ώστε να σταματήσει η ρύπανση του Αλυκού ποταμού στην περιοχή Ιδαλίου λόγω της ελαττωματικής λειτουργίας του τοπικού κεντρικού συστήματος διαχείρισης των οικιακών λυμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.639, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2011 συμφωνήθηκε μεταξύ της εταιρείας “Wadnic Trading Ltd” και του διαχειριστή του Ταμείου Συντάξεων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου η αγορά γης για ανέγερση γραφείων στην περιοχή Δρομολαξιάς έναντι του ποσού των €22.540.000. Η εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” υπέβαλε αίτηση το Μάρτιο του 2011 για χορήγηση κατά παρέκκλιση πολεοδομικής άδειας και η αίτηση αυτή εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 από το Υπουργικό Συμβούλιο της απελθούσας κυβέρνησης. Όπως πληροφορήθηκα, πριν από την έκδοση της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd”, η οποία είχε ενδιαφερθεί για την ίδια ανάπτυξη, με καλύτερους μάλιστα όρους, υπέβαλε ένσταση. Η ένσταση αυτή δεν τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτήματα επίσης δημιουργούνται και από το γεγονός ότι τόσο η πολεοδομική όσο και η οικοδομική άδεια που εκδόθηκαν για την εκτέλεση του έργου από την εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” ήταν για ανάπτυξη μέσα σε τεμάχιο εμβαδού 8 951 τετραγωνικών μέτρων, ενώ η άδεια που της χορηγήθηκε ήταν για τεμάχιο εμβαδού 6 640 τετραγωνικών μέτρων. Η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd” προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης για παρέκκλιση στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”. Στα πλαίσια της εξέτασης της προσφυγής η Νομική Υπηρεσία διαπίστωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν παράνομη, καθότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν νόμιμα συντεθειμένο, όταν λάμβανε την επίδικη απόφαση. Όπως πληροφορήθηκα, το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο, δύο μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αποφάσισε εσπευσμένα να ανακαλέσει την άδεια που παράνομα χορήγησε στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd” και να της εγκρίνει νέα άδεια. Η εταιρεία “New Dimensions Property Developments Ltd” προσέφυγε για ακόμη μία φορά στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει τους λόγους για τους οποίους για ένα τόσο σοβαρό θέμα πάρθηκαν αποφάσεις τόσο βεβιασμένα από την απελθούσα κυβέρνηση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην εταιρεία “Wadnic Trading Ltd”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.640, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους χώρους φιλοξενίας βρεφών στις περιπτώσεις που οι γονείς είναι υπό κράτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.641, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές υποστήριξης που υπάρχουν για τα παιδιά που βρίσκονταν υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και έχουν ενηλικιωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.642, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δομές προστασίας βρεφών που υπάρχουν για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαία η μετακίνηση του βρέφους από την οικογένεια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.643, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Από πότε παραχωρούνται κρατικά οχήματα σε αξιωματούχους (νυν, τέως και πρώην) ή/και συζύγους αξιωματούχων του κράτους;

2. Πόσο συχνά αντικαθίστανται τα οχήματα αυτά;

3. Πότε έγινε η τελευταία αγορά τέτοιων οχημάτων και για ποιους;

4. Ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής τους;

5. Τι κυβισμού είναι αυτά τα οχήματα και με ποια κριτήρια αποφασίζεται ο κυβισμός τους;

                    6. Ζητούμε ονομαστικό κατάλογο όλων των αξιωματούχων (νυν, τέως και πρώην) ή/και των συζύγων τους που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή κρατικά οχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.644, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο κάτω αιτήματα της κοινότητας Μεσόγης της επαρχίας Πάφου:

1. Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης και της οδού Πανίκου Χατζηπαναγή.

2. Η ανάπλαση της παλαιάς γέφυρας στην είσοδο της κοινότητας.

3. Το ρυθμιστικό σχέδιο της λεωφόρου Μεσόγης.»

                                                                                               Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.645, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Ελεδιό και αν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής κριτηρίων, ώστε να δικαιούνται ένταξη στο στεγαστικό σχέδιο και οι κάτοικοι που διαμένουν εκτός κοινότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.646, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα της κοινότητας Μεσόγης για μετατροπή του παλαιού δημοτικού σχολείου σε πολιτιστικό κέντρο και κέντρο χειροτεχνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.647, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει δοθεί απάντηση στην ένσταση της κοινότητας Ελεδιό για τη Δήλωση Πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.648, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Σε επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το πρόβλημα των κατολισθήσεων σε ορισμένους δρόμους της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.649, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς μού αναφέρθηκε το πρόβλημα που υπάρχει με τις σωλήνες του αρδευτικού που βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού και απαιτείται αντικατάστασή τους, καθώς και το πρόβλημα που προέκυψε με την επαρχιακή διοίκηση όσον αφορά την απαίτηση πληρωμής του ποσού των 28.000 από το ταμείο της κοινοτικής αρχής για ζημιά που υπέστη το οδόστρωμα από την αλλαγή των σωλήνων ύδρευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.650, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα πολιτών που ήρθαν σε γνώση μου, θα ήθελα να γνωρίζω γιατί δεν υιοθετείται η σύγχρονη πολιτική καθαρισμού οικοπέδων, που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφορά στην εκκοπή των χόρτων με σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι η χρήση της χορτοκοπτικής, αντί των τρακτέρ. Η Κύπρος, παρ’ όλες τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και συστάσεις, επιμένει να επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρά μας με επιπλέον σκόνη, η οποία δημιουργείται από τον καθαρισμό των οικοπέδων και αγροτεμαχίων με τρακτέρ.

Επίσης έχω ενημερωθεί ότι το Τμήμα Δασών στην υποπεριφέρεια Λεμεσού έχει καθαρίσει όλο το δάσος Πολεμιδιών με τη μέθοδο της χορτοκοπτικής, η οποία είναι και η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος. Γιατί δεν αναλαμβάνουν και οι υπόλοιποι δήμοι τον καθαρισμό των οικοπέδων τους με τη μέθοδο αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.651, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.010.02.101 πληροφορήθηκα ότι η αρμόδια Αρχή (Έπαρχος Πάφου), προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον της Εταιρείας Μάραθος Φαρμ Λτδ και των Διευθυντών της, για κατοχή και χρήση συστήματος επεξεργασίας χοιρολυμάτων, χωρίς την εξασφάλιση του απαιτούμενου πιστοποιητικού έγκρισης. Σχετική είναι η Ποινική Υπόθεση με αρ. 7636/12 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, η οποία ήταν ορισμένη για επίδοση στις 24.10.2012. Παρόλα αυτά, οι κατηγορούμενοι, δεν παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο, κατά την εν λόγω ημερομηνία και για το λόγο αυτό εκδόθηκε εναντίον τους, Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο ορίστηκε για έλεγχο στις 03.12.2012. Κατά την ημερομηνία αυτή, οι κατηγορούμενοι παρουσιάσθηκαν στο Δικαστήριο και η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 14.05.2013.”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση και ποια είναι η απόφαση του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.652, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των ήδη παραχωρημένων προσφυγικών οικοπέδων στο δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου, τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.653, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων βρίσκεται συγκεντρωμένος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας CBP στον Άγιο Σύλα Λεμεσού. Πρόκειται για εταιρεία που τερμάτισε αιφνιδίως τις εργασίες της και δημιουργήθηκε έτσι το γνωστό μεγάλο πρόβλημα με τη διαχείριση των ελαστικών στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει περιέλθει εις γνώσιν των αρμόδιων υπηρεσιών η κατάσταση αυτή κι αν πρόκειται να παρθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.654, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που μου έγιναν, θα ήθελα να γνωρίζω αν εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις απαιτήσεις των συμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των φορέων του. Συγκεκριμένα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία για θέματα ανακύκλωσης στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υλικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.655, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει ποιοι από τους διορισθέντες υπουργούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη αποχωρώντας από τις θέσεις που κατείχαν στη δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να υπουργοποιηθούν, πληρώθηκαν τις άδειές τους και ποιο είναι το ύψος αυτού του ποσού. Έχουν επιστρέψει αυτό το ποσό μετά τη σχετική πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.656, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Δεδομένου του γεγονότος ότι η Τράπεζα Κύπρου από το Μάρτιο του 2013 τέθηκε υπό καθεστώς εξυγίανσης, σύμφωνα με τον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εξαρτάται σήμερα η τράπεζα από το μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.657, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με τις εισηγήσεις-συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αναφέρονται στη έκθεσή της με αρ. 99/2011 αναφορικά με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Επισυνάπτεται η συγκεκριμένη έκθεση ημερομηνίας 15 Μαΐου 2013.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.658, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο κατά τις περιόδους 1993-1998, 1998-2003 και 2003-2008 υπήρξαν οποιεσδήποτε εισφορές ιδιωτών στο κράτος οι οποίες παραδόθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών είτε από την εκάστοτε Προεδρία είτε απευθείας από τους ιδιώτες εισφορείς.»