Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.002, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αποπερατωθεί το τμήμα του παραλιακού πεζοδρόμου που βρίσκεται στην περιοχή “Περνέρα” στο Παραλίμνι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.003, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα για ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον της λεωφόρου Σταυροβουνίου στο Αλεθρικό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το προαναφερόμενο αίτημα.
Κοινοποιώ έγγραφο σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.004, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της Βορόκληνης.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή της Σχολικής Εφορείας Βορόκληνης προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.005, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν επιλυθεί τα προβλήματα του κτιρίου της ΑΗΚ στη Λάρνακα, ορισμένα από τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτιρίου και την αναγκαιότητα μεταστέγασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.006, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το έτος 2014 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 9 Μαρτίου 2018. Συγκεκριμένα και βάσει του εισαγωγικού σημειώματος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΤ μόλις στις 18 Οκτωβρίου 2016 και για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο στάλθηκαν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έναν ολόκληρο χρόνο μετά στις 27 Νοεμβρίου 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι συγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις του 2014 καθυστέρησαν τουλάχιστον ενάμιση χρόνο να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού και γιατί καθυστέρησαν ακόμη έναν ολόκληρο χρόνο να αποσταλούν στο αρμόδιο υπουργείο. Σημειώνουμε πως οι εξωτερικοί ελεγκτές του οργανισμού υπέγραψαν την έκθεσή τους μόλις στις 9 Οκτωβρίου 2017. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε γιατί το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθυστέρησε 6 μήνες να προωθήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων για κατάθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.007, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σε κυλικεία σταδίων. Συγκεκριμένα, να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

1. Εκδίδονται αποδείξεις από ταμειακή μηχανή όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία;

2. Πόσοι υγειονομικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια ανά στάδιο;

3. Πόσες παραβιάσεις της νομοθεσίας έχουν καταγραφεί;

4. Ποιοι έχουν την αρμοδιότητα των ελέγχων;

5. Υπάρχουν ανώτατες τιμές πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται σε κυλικεία σταδίων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.008, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Στο Σχέδιο Απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με την έγκριση παροχής κυβερνητικής εγγύησης στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) και της Ελληνικής Τράπεζας καλείται η εκτελεστική εξουσία όπως μεταξύ άλλων καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη συμφωνία μεταξύ ΣΚΤ και Ελληνικής Τράπεζας για τη μεταφορά μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα (Business Transfer Agreement), ευθύς ως αυτή καταστεί τελική με τη συνομολόγησή της, όπως και οποιαδήποτε άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, μελέτες ή/και αξιολογήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, παρακαλώ όπως κατατεθεί ο πλήρης κατάλογος με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΣΚΤ σε τιμές κτήσης, αλλά και στην παρούσα αξία τους.

Επιπλέον, παρακαλώ όπως κατατεθεί ο συνολικός σχεδιασμός της κυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.009, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν παρατηρηθεί ορισμένες αδυναμίες στη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει την εν λόγω διαδικασία και, εφόσον κρίνει σκόπιμο, να προβεί σε τροποποιήσεις και να λάβει μέτρα για τη βελτίωσή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.010, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το έργο στην περιοχή Περνέρας Παραλιμνίου έχει παρουσιάσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις τα τελευταία τρία χρόνια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο έχουν επισημανθεί τα σημεία της προκήρυξης των προσφορών στα οποία οφείλεται η χρονοτριβή,

2. με ποιους τρόπους θα επιχειρήσει να πετύχει διορθώσεις σε νέα έργα μέσα από αυτή την εμπειρία και

3. κατά πόσο θα αναλάβει πρωτοβουλία αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.011, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων διαθέτουν σήμερα αγροφύλακα ή αγροφύλακες, σύμφωνα με τον περί Αγροφυλάκων Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.012, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση όσον αφορά στο πρόγραμμα προστασίας χελωνών το οποίο εφαρμόζεται στην Κύπρο και το οποίο έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των χελωνών που γεννούν στις κυπριακές ακτές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, όταν προβείς σε αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την προστασία των χελωνών στην Κύπρο, ώστε να εντοπίσεις τηλέφωνα επικοινωνίας αρμόδιων φορέων, όλες οι σελίδες σε παραπέμπουν σε οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί, ώστε να υπάρχει πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα προστασίας χελωνών το οποίο εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.013, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια είναι τα σχέδια εκκένωσης τα οποία τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση πυρκαγιάς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξημένη βλάστηση όπως συμβαίνει σε πολλές κοινότητες του νησιού μας;

2. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών, ώστε να είναι σε ετοιμότητα, εάν υπάρξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω πυρκαγιάς, και ιδιαίτερα πώς εξασφαλίζεται η εκπαίδευση των πολιτών και των τοπικών αρχών, ώστε να αποφεύγεται ο πανικός και το φαινόμενο της συμφόρησης των αυτοκινήτων σε οδικές ζώνες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.014, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στη διάθεση του δευτερογενούς καυσίμου RDF/SRF από τη νέα Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Πεντάκωμο. Όπως είχα πληροφορηθεί, είχαν μελετηθεί δύο εναλλακτικά σενάρια για τη διάθεση του εναλλακτικού καυσίμου, η αποθήκευση του υλικού και μετέπειτα διάθεσή του για ενεργειακή ανάκτηση ή η ταφή του. Τα σενάρια αυτά ωστόσο δεν ήταν αυτά που είχαν τύχει της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό το λόγο υπήρχε κίνδυνος ακύρωσης της χρηματοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.015, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί:

1. Πόσες άδειες οδικής χρήσης αστικών ταξί είναι σε ισχύ ανά επαρχία;

2. Πόσες άδειες οδικής χρήσης ταξί υπάρχουν για μεταφορά ΑΜΕΑ;

3. Ποιο είναι το τέλος της άδειας οδικής χρήσης των ταξί; Θεωρείται ικανοποιητικό;

4. Υπάρχει πρόθεση να δοθούν νέες άδειες ταξί;

5. Πόσα παράπονα έχουν κατατεθεί γραπτώς από πολίτες της Δημοκρατίας ή από τουρίστες για υπηρεσίες ταξί και ποιες είναι οι ποινές που έχουν επιβληθεί;

6. Έχουν πραγματοποιηθεί επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε φορέα (Αρχή Αδειών, ΚΟΤ, ΤΟΜ κτλ.) για τους οδηγούς ταξί, τα οποία να αφορούν την εξυπηρέτηση και συμπεριφορά των οδηγών έναντι των πελατών τους;

7. Πόσες άδειες οδικής χρήσης αγροτικών ταξί είναι σε ισχύ;

8. Πόσες άδειες μεταβιβάστηκαν σε άλλα πρόσωπα τα τελευταία χρόνια και με ποιο κόστος;

9. Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο για εφαρμογή ενός σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων ταξί που εκπέμπουν υψηλούς ρύπους;

10. Το υπουργείο προωθεί πολιτική για δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης ταξί (“πιάτσες”) σε όλες τις επαρχίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.016, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με τις επισημάνσεις του διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στην περιοχή Βασιλικού τις οποίες κατέθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 11 Ιουλίου 2018, με θέμα “Η συλλογή, η διαχείριση και η χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των ανακυκλώσιμων ελαστικών: ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία.”

Επισυνάπτεται το σχετικό σημείωμα που είχε καταθέσει στα μέλη της επιτροπής ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.017, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες οργανωμένες παραλίες υπάρχουν ειδικές ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμεΑ) και κατά πόσο υπάρχει προγραμματισμός για δημιουργία και άλλων διευκολύνσεων σε οργανωμένες παραλίες για αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.018, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.011.01.598 προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, η οποία επισυνάπτεται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με την αξιοποίηση του τεμαχίου της Διανελλείου Τεχνικής Σχολής.

Η επίλυση του πιο πάνω προβλήματος το συντομότερο δυνατό θα ενισχύσει την εικόνα της Λάρνακας, αφού το συγκεκριμένο τεμάχιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικό σκοπό, ως έχει και η απαίτηση της πόλης της Λάρνακας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.019, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσους μαθητές έχουμε με απώλεια ακοής και πόσοι από αυτούς φοιτούν στη Σχολή Κωφών και πόσοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία; Να δοθούν στοιχεία κατά επαρχία, όπως και σε ποια σχολεία φοιτούν.

2. Ποια είναι η πρακτική για τη μετακίνηση αυτών των μαθητών από την οικία τους προς τη Σχολή Κωφών; Υπάρχει συνοδός;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των συμπολιτών μας, όταν βγουν στην αγορά εργασίας; Είναι επαρκή τα υφιστάμενα μέτρα;

4. Με ποιο τρόπο υποστηρίζονται οι φοιτητές με απώλεια ακοής που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή κολέγια; Για τους τυφλούς ισχύει το ίδιο;

5. Παρέχεται σε αυτά τα άτομα από το κράτος υπηρεσία διερμηνείας από εγκεκριμένους επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας;

6. Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας και από ποια νομοθετική ρύθμιση διέπεται;

7. Πόσοι είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας;

8. Πόσοι μαθητές υποστηρίζονται με υπηρεσία διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και με ποια διαδικασία προσλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες διερμηνείς; Να κατατεθούν τα ποσά που έχουν διατεθεί σε κάθε επαγγελματία ξεχωριστά και αν κρίνονται ικανοποιητικά για επιβίωση αυτών των επιστημόνων.

9. Υπάρχουν αντικαταστάτες των διερμηνέων σε περίπτωση κωλύματος;

10. Ποια είναι τα καθήκοντα των διερμηνέων; Ποιος αξιολογεί τις υπηρεσίες αυτές;

11. Είναι υποστηρικτικό και παιδαγωγικό τα παιδιά με απώλεια ακοής να αλλάζουν κάθε χρόνο διερμηνέα;»

Απάντηση


 
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.020, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι οι ταχύτητες διαδικτύου είναι εμφανώς χαμηλές στην επαρχία Αμμοχώστου. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.021, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά Κυπρίους ιδιοκτήτες πλοίων και ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών που έχουν γραφεία στην Κύπρο, καθώς και τα παιδιά τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο επικαλέστηκε λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν έχει λάβει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να ισχύσει στην παρούσα περίπτωση.

Υπενθυμίζω ότι αυτό (επίκληση δημοσίου συμφέροντος) συνέβη και στην περίπτωση των συμβούλων των υπουργών, των οποίων την πρόσληψη αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση και η οποία τότε θεωρούνταν παράνομη. Ο τέως Γενικός Εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης, κληθείς να σχολιάσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου την εν λόγω απόφαση, ξεκαθάρισε ότι η επίκληση δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη περίπτωση από το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Αναστασιάδη δεν μπορούσε να ισχύσει, επέπληξε την απόφαση της κυβέρνησης και διευκρίνισε ότι ουδείς δύναται να επικαλείται το δημόσιο συμφέρον για κάθε “μεθόδευση” που επιχειρεί να επιβάλει.

Ως εκ τούτου, καλείστε να μας ενημερώσετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά πόσο στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει αποδεκτή με γραπτή γνωμάτευση η επίκληση δημοσίου συμφέροντος από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.022, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αποπεράτωση του κύριου (παλιού) δρόμου Λεμεσού-Πάφου (από τη νησίδα μέχρι την είσοδο της κοινότητας Τίμης), τους λόγους που καθυστερεί και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.023, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όπως έχω διαπιστώσει, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών θεωρεί εγκεκριμένους δικαιούχους τουρκοκυπριακής κατοικίας όσους είχαν υποβάλει αίτηση για την παραχώρηση τουρκοκυπριακής κατοικίας και είχαν εγκριθεί, αλλά δεν τους παραχωρήθηκε κατοικία, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμη. Όπως έχω πληροφορηθεί, αυτές οι περιπτώσεις δε θα συμπεριλαμβάνονται στις συνεδρίες των Συμβουλευτικών Επιτροπών, αλλά οι κατοικίες θα παραχωρούνται απευθείας από τον Διευθυντή της υπηρεσίας και τον Υπουργό Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πράγματι ευσταθεί η πιο πάνω ρύθμιση;

2. Πόσοι δικαιούχοι ανά το παγκύπριο θεωρούνται ήδη εγκεκριμένοι και θα τους παραχωρείται κατοικία χωρίς να έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ότι αυτή είναι κενωθείσα;

3. Εάν και εφόσον είναι συμβατό με τη νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ να κοινοποιηθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών κατάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, καθώς και αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ο καθένας θεωρείται εγκεκριμένος.

4. Υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις που η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών μπορεί να μη δημοσιεύσει τις κενωθείσες τουρκοκυπριακές περιουσίες;

5. Πόσες τουρκοκυπριακές κατοικίες, επαγγελματικά υποστατικά και τουρκοκυπριακοί κλήροι έχουν καταχωριστεί ηλεκτρονικά ως διαθέσιμοι για παραχώρηση και πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.024, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης που αφορούσε λειτουργούς του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κερύνειας για διοχέτευση πληροφοριών σχετικά με κτηματικές περιουσίες στα κατεχόμενα, επιθυμώ να αναφερθώ στο θέμα της μετακίνησης δεκάδων φακέλων εκτός Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου στη Λάρνακα, που φημολογείται ότι ανέρχονται σε σαράντα έως πενήντα φακέλους (box files).
Όλοι σήμερα αντιλαμβανόμαστε, μετά και από το κρούσμα που αφορούσε το Κτηματολόγιο Κερύνειας, ότι η διαχείριση του Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου αφορά και γη η οποία βρίσκεται κάτω από την παράνομη κατοχή της Τουρκίας και ως εκ τούτου οι ανησυχίες για το περιεχόμενο αυτών των φακέλων εντείνονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες έχετε προβεί σχετικά με καταγγελία που αφορούσε τη μετακίνηση δεκάδων φακέλων από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στη Λάρνακα;

2. Έχει προχωρήσει η διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας;

3. Εάν έχει προχωρήσει η διερεύνηση, τι αφορούσε το περιεχόμενο αυτών των φακέλων;

4. Έχετε εξακριβώσει σε ποιο χώρο έχουν μετακινηθεί οι φάκελοι;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.025, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί συχνά δυστυχήματα παιδιών σε πισίνες και κολυμβητήρια. Ο ισχυρισμός ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών ανήκει εξολοκλήρου στους διαχειριστές των πισινών θεωρείται λανθασμένος. Δεν είναι δυνατόν το παιδί να κυκλοφορεί ελεύθερα είτε εκτός είτε εντός του νερού και ο συνοδός του να μη φέρει καμία ευθύνη. Έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά ξεφεύγουν της προσοχής των συνοδών τους και διατρέχουν κάθε λογής κίνδυνο.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι η ασφαλής παρουσία του παιδιού στον χώρο της πισίνας πρέπει να διασφαλιστεί και με την υποχρέωση του συνοδού για την επιτήρηση του παιδιού στον χώρο που αυτό βρίσκεται, καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο διαχειριστής ή ακόμη και ο ναυαγοσώστης κατά πόσο ένα παιδί μπορεί να κολυμπά ή όχι ή και ακόμη κατά πόσο έχει οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα υγείας.

Πρέπει να θεσπιστεί σχετική νομοθεσία, με την οποία να καθορίζεται σε ποιους χώρους και υπό ποιες συνθήκες έχει την ευθύνη ο συνοδός και σε ποιους χώρους έχει την ευθύνη ο διαχειριστής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πρόθεση να θεσμοθετήσει με νομοθεσία την ευθύνη του συνοδού/γονέα, αλλά και του διαχειριστή στον χώρο απασχόλησης των παιδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.026, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σύμφωνα με τη διεθνή ειδησιογραφία, αλλά και τα πλέον έγκυρα ερευνητικά κλιματολογικά κέντρα, καταγράφονται ιστορικές αυξήσεις της θερμοκρασίας και κατ’ επέκταση ο ρυθμός ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ ό,τι μέχρι σήμερα η επιστημονική κοινότητα δήλωνε.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει στην Κύπρο ερευνητικός μηχανισμός παρακολούθησης, μελέτης και ελέγχου των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας,

2. κατά πόσο υπάρχει μετρήσιμη άνοδος της στάθμης της θάλασσας και, εάν ναι, πόση είναι,

3. κατά πόσο υπάρχουν μετρήσεις για την εκτίμηση των επιπτώσεων στις παραλίες από την ένταση των κυμάτων,

4. κατά πόσο έχει προβεί σε μελέτη για το ποιες περιοχές θα πληγούν από πιθανή άνοδο της στάθμης και, αν ναι, ποια μέτρα λαμβάνονται, και

5. κατά πόσο έχουν γίνει μέχρι σήμερα πραγματικές μελέτες και, εάν ναι, πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.027, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα για εγγραφή αγροτικού δρόμου στην περιοχή “Λούρες” της Βορόκληνης Λάρνακας από το 2001. Η υπόθεση βρίσκεται στο Κτηματολόγιο Λάρνακας με αριθμούς φακέλων Δ.Α.Ε. 465/01 και Κ.Χ.Τ. 723/01.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το προαναφερόμενο αίτημα εγγραφής του συγκεκριμένου δρόμου.

Σχετική απαντητική επιστολή από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε παράπονο πολίτη επισυνάπτεται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.028, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στο Ζύγι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πόσα παιδιά κάτω των 14 ετών φιλοξενούνται σε παρόμοια κέντρα φιλοξενίας;

2. Με ποιο τρόπο θα ταυτοποιείται η ηλικία των παιδιών που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο εν λόγω κέντρο, όταν υπάρχει αμφισβήτηση της ηλικίας η οποία δηλώνεται;

3. Με ποιο τρόπο θα διαχωρίζονται ηλικιακά τα παιδιά και τι διευθετήσεις θα γίνονται για τη διαμονή ανά ηλικία και ανά φύλο;

4. Έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα, αλλά και διαφορετικές θρησκείες μεταξύ τους;

5. Έχει προηγηθεί σχεδιασμός για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στο κέντρο;

6. Για πόσο καιρό θα παραμένουν τα παιδιά σε αυτό το κέντρο; Θα αποστέλλονται αλλού για διαμονή, αφότου γίνει η αξιολόγηση των αναγκών τους;

7. Σε περιπτώσεις όπου η διαμονή τους στο κέντρο είναι πέραν κάποιων εβδομάδων, τι διευθετήσεις έχουν γίνει για τη συμμετοχή τους σε σχολικές μονάδες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.029, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αριθμό 23.06.011.02.664, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το κόστος εκπόνησης της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των σχολικών εφοριών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.030, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου σε μεγάλο αριθμό πινακίδων τροχαίας, όπως και σε μεγάλο αριθμό άλλων πινακίδων, έχουν καλυφθεί οι ενδείξεις τους από αναγραφές συνθημάτων ή ακόμη και με διάφορες μορφές σχεδίων και σκίτσων. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι πλέον ευδιάκριτο το περιεχόμενο της ένδειξης, γεγονός που, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των σημάτων τροχαίας, προκαλεί πολλούς και σοβαρούς κινδύνους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει οδηγίες για καθαρισμό αυτών των πινακίδων και, εάν ναι, πότε. Ακόμα παρακαλείται να μας ενημερώσει για το ετήσιο κόστος το οποίο προκύπτει για τη Δημοκρατία από αυτούς τους βανδαλισμούς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.031, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα εγκατασταθούν πυλώνες και ηλεκτρική γραμμή υψηλής τάσης στην περιοχή του Πειραματικού Σταθμού Ζυγίου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών κοντά στις κοινότητες Τόχνης και Ζυγίου. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο η εγκατάσταση των πυλώνων θα επηρεάσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του συγκεκριμένου σταθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.032, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται στην είσοδο της Λευκωσίας ειδικά τις πρωινές ώρες, αλλά και τις άλλες ώρες που υπάρχει υπεραυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση;

2. Λαμβάνεται υπόψη στην ανέγερση των νέων κυβερνητικών κτιρίων των διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στη δημόσια υπηρεσία που πηγαινοέρχεται καθημερινά από τις άλλες επαρχίες, αλλά και από την επαρχία Λευκωσίας;

3. Έχει υπολογιστεί ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται καθημερινά από το κέντρο της Λευκωσίας;

4. Ποια είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων που αναμένουν για αρκετή ώρα να περάσουν το κέντρο της Λευκωσίας και αντίστροφα;

5. Έχουν υπολογιστεί οι εργατοώρες που χάνονται ανά έτος από αυτή την κυκλοφοριακή συμφόρηση;

6. Υπάρχει πρόθεση για μεταστέγαση κάποιων υπηρεσιών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας για τους συγκεκριμένους λόγους που προαναφέρονται; Ποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα για μεταστέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.033, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν ειδικοί κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό στις στάσεις των λεωφορείων παρά τα δημόσια νοσοκομεία. Η δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων επιβάλλεται λόγω του κλίματός μας, αλλά και γιατί θα εξυπηρετηθούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.034, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα που αφορούν την ανακύκλωση ελαστικών:

1. Πόσοι τόνοι και σε ποιους χώρους βρίσκονται μεταχειρισμένα ελαστικά; Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος στους συγκεκριμένους χώρους και ποια τα μέτρα πυρασφάλειας;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που παράγουμε κάθε χρόνο;

3. Ποιες είναι οι ποσότητες που μπορεί με τη διεργασία της καύσης-αποτέφρωσης να χρησιμοποιήσει το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού κάθε χρόνο;

4. Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών;

5. Ποιο είναι το κόστος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών στο εξωτερικό;

6. Η διεργασία της καύσης-αποτέφρωσης που χρησιμοποιείται στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού πόσο ρυπογόνα είναι για το περιβάλλον; Υπάρχουν άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν άλλες εξελιγμένες τεχνολογίες για ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών;

7. Υπάρχει άλλος τρόπος ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών πιο φιλικός στο περιβάλλον; Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ποιες είναι οι πολιτικές ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.035, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, οι πολίτες κάνουν εισφορές για διάφορα γεγονότα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις εισφορές για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας, μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) που στέλνονται στη Cyta.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Στη χρέωση του κάθε μηνύματος προστίθεται ΦΠΑ;

2. Εάν προστίθεται ΦΠΑ, τότε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει από τα μηνύματα εισφορών ως επιπρόσθετη συνεισφορά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.036, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, πέραν των κρατικών δασών, υπάρχουν στην Κύπρο περιοχές πλησίον ή μέσα σε περιοχές κρατικών δασών που, ενώ είναι πυκνοδασωμένες, δεν έχουν κηρυχθεί κρατικά δάση. Πολλές φορές σε αυτά τα ιδιωτικά δάση βλέπουμε να ξεφυτρώνουν μεμονωμένες κατοικίες πολλών εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, δρόμοι, αποθήκες κ.ο.κ.

Δεδομένης της βιολογικής σημασίας αυτών των ιδιωτικών δασών, αλλά και του κινδύνου καταστροφής τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό καθεστώς που ισχύει σε αυτές τις δασωμένες ιδιωτικής ιδιοκτησίας περιοχές, ποιες οι εξουσίες του Τμήματος Δασών, ποια μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται (π.χ. αντιπυρικές ζώνες, κάμερες παρακολουθήσεως, δρόμοι προσπέλασης, πυροσβεστικές φωλιές κτλ).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.037, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 10 Ιουλίου 2018 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τις τροποποιήσεις στον περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμο και στον περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημόσιων Δρόμων και Δημόσιων Χώρων Νόμο. Με τις τροποποιήσεις αυξάνονται οι προβλεπόμενες ποινές για τα αδικήματα που αφορούν την πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο και για τα αδικήματα που αφορούν την απόρριψη αποτσίγαρων, αναμμένων σπίρτων ή αναμμένων κάρβουνων σε δημόσιους χώρους και δημόσιους δρόμους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που κρίθηκαν ένοχα για τις πιο πάνω πράξεις τα τελευταία χρόνια (2010 έως 2018),καθώς και για τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.038, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε παλαιότερη κοινοβουλευτική ερώτησή μου έθεσα το θέμα της ανάγκης δημιουργίας βάσεων ανεφοδιασμού σε καύσιμα και πυροσβεστικό υλικό (π.χ. νερό, επιβραδυντικό υλικό) των εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Είχα ζητήσει τη δημιουργία και ενίσχυση ελικοδρομίων, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, ώστε να μην αναγκάζονται τα ελικόπτερα να εγκαταλείψουν το μέρος της φωτιάς, για να μεταβούν στο αεροδρόμιο Πάφου ή Λάρνακας για ανεφοδιασμό σε καύσιμα. Κατά τον ίδιο τρόπο είχα εισηγηθεί τη δημιουργία διαύλων πλησίον περιοχών υψηλού κινδύνου, π.χ. δασικές εκτάσεις, για την προσγείωση/απογείωση των πυροσβεστικών αεροσκαφών οι οποίοι δίαυλοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με καύσιμα κα πυροσβεστικό υλικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν προχωρήσει έργα για τη δημιουργία υποδομών που να διευκολύνουν το έργο των εναέριων πτητικών μέσων πυρόσβεσης όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω (π.χ. δίαυλοι προσγείωσης/απογείωσης).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.039, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μερικές από τις παρεμβάσεις/επεμβάσεις που προνοεί το Σχέδιο Δράσης 2014 για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, οι οποίες προτάθηκαν με βάση την κανονιστική διοικητική πράξη 93/2016, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνονταν για την επαρχία Λευκωσίας ήταν η εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων στις λεωφόρους Ηρώων, Γρίβα Διγενή και Αρχαγγέλου. Όσον αφορά στο σχέδιο δράσης για την επαρχία Λεμεσού, πάλι μερικά από τα μέτρα δεν υλοποιήθηκαν, όπως η εγκατάσταση αντιθορυβικών πετασμάτων στη λεωφόρο Κυπριανού, στην οδό Τσιρείου και στη λεωφόρο Ηρώων. Σημειώνεται ότι στα προτεινόμενα μέτρα και για τις δύο επαρχίες συμπεριλαμβανόταν και η εγκατάσταση και λειτουργία υπεραστικής γραμμής τραμ.

Όπως έχω πληροφορηθεί, λόγω του ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος παραμένει σε ανάλογα επίπεδα με το 2014, στο Σχέδιο Δράσης 2018 για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού προβλέπεται να προταθούν τα ίδια μέτρα με αυτά του Σχεδίου Δράσης 2014, ενώ νέα μέτρα θα προταθούν για την επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν οι αρμόδιες αρχές, ώστε οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/επεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης 2018 να εφαρμοστούν, και αν έχουν τεθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.040, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, αναφορικά με την εισήγηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πυρκαγιά στη Σολέα για αντικατάσταση παλαιών οχημάτων και μηχανημάτων του Τμήματος Δασών, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε από το 2016 τις αναγκαίες πιστώσεις για αγορά εντός τριών ετών είκοσι τριών πυροσβεστικών οχημάτων, μεταξύ των οποίων μικρά και μεγάλα οχήματα, καθώς και πολλαπλής χρήσης οχήματα για εκχιόνιση τον χειμώνα, δύο φορτηγών και δύο μπουλντόζων. Επίσης, μελετούνταν η αντικατάσταση των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αγορά των υπό αναφορά οχημάτων, καθώς και ποια απόφαση πάρθηκε τελικά για την αντικατάσταση των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.041, ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2016, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.403, αναφορικά με το ενδεχόμενο ειδικής μεταχείρισης των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας του αεροπορικού δυστυχήματος της εταιρείας “Helios Airways Ltd” σε σχέση με τις φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις τους προς το κράτος, πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης Ανθρωπιστικών Ζητημάτων, η οποία συστάθηκε με σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, επεξεργαζόταν διάφορα σενάρια για την παροχή κατά χάριν οικονομικής βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους στις οικογένειες των εν λόγω θυμάτων, δεν είχε ωστόσο μέχρι τότε υποβάλει την εισήγησή της προς το Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβληθεί εισήγηση από την εν λόγω επιτροπή προς το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή οικονομικής βοήθειας στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος, αν έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αν θα βοηθηθούν όλες οι οικογένειες των θυμάτων και ποιο είναι το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε να δοθεί ως οικονομική βοήθεια στις οικογένειες αυτές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.042, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι η ένδειξη προς την περιοχή “Μακένζυ” Λάρνακας με κατεύθυνση από τον κυκλικό κόμβο του παλιού αεροδρομίου και πριν τα φώτα τροχαίας δεν είναι αρκετά εμφανής εδώ και πολύ καιρό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση της εν λόγω ένδειξης και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.043, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επιβάλλεται να καθοριστούν προσόντα πρόσληψης για τους σχολικούς βοηθούς ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Η συνομοσπονδία εισηγείται την αλλαγή της διαδικασίας πρόσληψης και να υπάρχει έλεγχος από την προτεινόμενη -από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης- νέα διεύθυνση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί και αν θα υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε σχέση με την πρόσληψη των σχολικών συνοδών ειδικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.044, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, προτείνεται η αλλαγή των διαδικασιών αξιολόγησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες, έτσι ώστε η παρέμβαση να γίνεται άμεσα μέσω της λειτουργίας ειδικού κέντρου διάγνωσης με στελέχωση από επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτες, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους και επιστήμονες των νεών τεχνολογιών και εναλλακτικών επικοινωνιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί και αν θα υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.045, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, ο νόμος για την ειδική εκπαίδευση, που τιτλοφορείται “Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος” [Ν. 113(1)/1999)] είναι αναχρονιστικός και χρήζει άμεσης αλλαγής και εκσυγχρονισμού. Υπάρχουν σύμφωνα με τη συνομοσπονδία αρκετά προβλήματα στη διαδικασία, αλλά και στην εφαρμογή των κανονισμών, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης στο υπόμνημά της ζητά όπως η διαδικασία για την τροποποίηση της νομοθεσίας ολοκληρωθεί μέσα στο 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να υλοποιήσει την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και καταθέσει τροποποιητικό νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση μέσα στο 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.046, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με αντιπροσωπία του Κόμματος Πρασίνων Γερμανίας, πληροφορήθηκα ότι στη Γερμανία υπάρχει ειδικό πρόγραμμα στα σχολεία, όπου γίνεται εκπαίδευση και αγωγή στα παιδιά σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικά την ηλικιακή ενέργεια, αλλά και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοια προγράμματα στην κυπριακή δημόσια εκπαίδευση, στα πλαίσια ποιων μαθημάτων γίνεται η ενεργειακή αγωγή και στη βάση ή μέσω ποιων εκπαιδευτικών εργαλείων. Εάν υπάρχουν, να κατατεθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.047, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών έχει εξαπολύσει ένα “πογκρόμ” κατά κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών οι οποίοι προέβησαν σε δημόσια κριτική για τις πράξεις ή παραλείψεις του συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τις εν λόγω καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.048, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εταιρεία “Hellenic Copper Mines Ltd” έχει καταθέσει μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ) για τη λειτουργία εξορυκτικής εκμετάλλευσης στην περιοχή Απλικίου, επειδή η περιοχή βρίσκεται εντός της περιοχής του δικτύου “Νatura 2000” “Κοιλάδα Κέδρων-Κάμπου” (CY 2000008) και της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) “Δάσος Πάφου” (CY 2000006) (εντός των ορίων της κοινότητας Καλοπαναγιώτη, περιοχή Ορκόντα). Η περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο δυτικό Απλίκι, στο οποίο θα πραγματοποιηθεί νέα εξόρυξη μεταλλεύματος, και στο τμήμα του παλιού μεταλλείου Απλικίου, στο οποίο η εταιρεία σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα χρυσού που βρίσκονται στα υπολείμματα παλαιότερης εκμετάλλευσης (μεταλλείο Απλικίου).
Δημιουργεί πραγματικά αλγεινή εντύπωση το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν βαριά μεταλλεία με ανοικτές εκσκαφές μέσα σε μία δασική περιοχή με υψηλή βιολογική σημασία. Έχουμε μάλιστα πληροφορηθεί ότι στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο είναι εγκατεστημένη μία σημαντική αποικία από νυχτερίδες, η οποία κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική απόφαση περί της αδειοδότησης της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης Απλικίου (Apliki Mines) και πώς εξασφαλίζεται ο ευαίσθητος οικολογικά βιότοπος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία πλοιοκτήτες, οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου- και είναι κατ’ ωφέλιμη κυριότητα- ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία ή ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφτεί στην Κύπρο θα απαλλάσσονται και από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. Το ίδιο θα ισχύει και για τα τέκνα τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη βάση ποιων λόγων λήφθηκε αυτή η απόφαση και αν κάτι ανάλογο συμβαίνει και για άλλες ομάδες επιχειρηματιών. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν η εν λόγω διάκριση αφορά Κυπρίους από καταγωγής ή όσους έχουν κυπριακή υπηκοότητα ανεξάρτητα από τον τρόπο που αποκτήθηκε π.χ. μέσω του σχεδίου υπηκοοτήτων έναντι επενδύσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.050, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επιβάλλεται η δημιουργία Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία να υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συμφωνεί με την εισήγηση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη δημιουργία ξεχωριστής Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.051, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι χώρες που μαστίζονται από πυρκαγιές λόγω και των κλιματικών αλλαγών έχουν αυξήσει τις κρατικές δαπάνες που αφορούν την αντιμετώπιση των κινδύνων των πυρκαγιών. Οι δαπάνες για την πυρόσβεση (μέτρα προλήψεως, εκπαιδεύσεις, εξοπλισμός, πυρόσβεση) συνήθως κυμαίνονται στο 0,2% του ΑΕΠ. Κάτι αντίστοιχο στην Κύπρο θα αναλογούσε σε περίπου €40 εκατομ. το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.052, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα (26 Ιουνίου 2018) πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γεωργίας συνεδρίαση -με τη συμμετοχή των προέδρων των κοινοτικών συμβουλίων Μενίκου, Κάτω Μονής, Ορούντας, Αγροκηπιάς και Μιτσερού και των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων- για την παρουσίαση των μελετών για καθορισμό φέρουσας ικανότητας της κτηνοτροφικής ζώνης Μενίκου και της ευρύτερης περιοχής και για την κήρυξη της χοιροτροφικής ζώνης Μενίκου σε λευκή ζώνη.

Στόχος της μελέτης ήταν ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας της περιοχής να φιλοξενήσει όχι μόνο τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και νέες κτηνοτροφικές μονάδες που ενδέχεται να εγκατασταθούν στο μέλλον, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο πρέπει να υπάρξει περιορισμός, αναστολή, πάγωμα ή αντίθετα προώθηση της αδειοδότησης νέων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνοντας υπόψη πολεοδομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Μέσα από την παράθεση πλούσιων στοιχείων που αφορούν τη σημερινή κατάσταση και με τη χρήση του κριτηρίου της οχληρίας από τις οσμές, σύμφωνα με το γερμανικό μοντέλο και με μοναδικό εργαλείο τα λιγοστά στοιχεία για την ένταση και την κατεύθυνση των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η μελέτη, αφού αποκλείει το σενάριο της συνολικής και αστόχευτης αύξησης της κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή, επιχειρεί να καθορίσει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων μπορεί να υπάρξει αύξηση κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή (σενάριο Γ2). Σημειώνεται όμως ότι με βάση το σενάριο Γ2 η λευκή ζώνη για τη χοιροτροφική ζώνη στο Μένικο δεν πρέπει να καταργηθεί. Έτι περαιτέρω, σημειώνεται ότι κρίνονται ως ανεπαρκή τα στοιχεία που αφορούν την επάρκεια ύδρευσης αυτών των μονάδων, δεδομένου του εντοπισμού ενδείξεων ρύπανσης.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μελέτη έχει αμφισβητηθεί από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων, αλλά και κάποιους εκπροσώπους των αρμόδιων τμημάτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει αποφάσεις με βάση αυτή τη μελέτη, ποιες θα είναι αυτές και πότε ή αν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και τον πραγματικό βαθμό οχληρίας των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.053, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Μενίκου είναι η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου, ώστε να μπορούν φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν ζώα, ζωικά απόβλητα ή γεωργικά προϊόντα να παρακάμπτουν το κέντρο της κοινότητας, όπου βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Κυπριανού, τον οποίο επισκέπτονται καθημερινά χιλιάδες ξένοι περιηγητές, ιδιαίτερα Ρώσοι ορθόδοξοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου αυτού, το οποίο κρίνεται ως πολύ βασικό για την κοινότητα Μενίκου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.054, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης λατομικών υλικών από τα λατομεία Παρεκκλησιάς. Συνακόλουθα, έχει αυξηθεί η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων και μπετονιερών στον λεγόμενο “παρακαμπτήριο Παρεκκλησιάς”. Το γεγονός αυτό προκαλεί αυξημένα προβλήματα κυκλοφορίας, αφού ο οικοδομικός ιστός της κοινότητας Παρεκκλησιάς έχει επεκταθεί πέραν του παρακαμπτηρίου. Δημιουργούνται προβλήματα ασφάλειας για τους πεζούς, τους διερχόμενους οδηγούς, τα ζώα και τους κατοίκους της περιοχής. Είναι προφανές ότι επιβάλλεται η μελέτη και προώθηση έργου για νέο παρακαμπτήριο, που να διασφαλίζει ότι δε θα υπάρχει περίπτωση να αγκαλιάσει η οικιστική ανάπτυξη το νέο παρακαμπτήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατασκευή νέου παρακαμπτήριου Παρεκκλησιάς και, αν ναι, πότε αναμένεται να προχωρήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.055, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει στο κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο η οποιαδήποτε πρόνοια που να καθορίζει την οχληρία από οσμές (π.χ. από κτηνοτροφικές μονάδες, από βιομηχανίες, από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, από χώρους παρασκευής φαγητών κ.ο.κ.). Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγία, σύσταση ή κανονισμό). Ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει σε εθνικό επίπεδο μέτρα στη βάση της συνετούς προφύλαξης, δηλαδή ελάχιστες αποστάσεις κατοικημένων περιοχών από περιοχές οχληρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στην Κύπρο οποιαδήποτε διάταξη στη βάση της συνετούς προφύλαξης ή αποφυγής που να αφορά στην οχληρία από τις οσμές και αν υπάρχει σχεδιασμός για την κάλυψη του νομοθετικού ή κανονιστικού κενού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.056, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Εθνικό Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού “Γλαύκος Κληρίδης” στον Αγρό δεν αξιοποιείται ικανοποιητικά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει αίθουσες για μία σειρά αθλημάτων όπως καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, ολυμπιακή γυμναστική, τζούντο κτλ. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (KOA), τα έσοδα του κτιρίου για το 2017 ανήλθαν σε €13.369 σε σύγκριση με €28.041 το 2016 (σημειώθηκε μείωση), ενώ τα έξοδα έχουν ανέλθει σε €124.340 για το 2017. Τα έσοδα προέρχονται από τέλη που υποχρεούνται να πληρώνουν η τοπική ομάδα καλαθόσφαιρας “Αχιλλέας” και το σχολείο της περιοχής. Ο Αχιλλέας Αγρού ζήτησε να δοθεί η διαχείριση του κέντρου στο σωματείο, όπως σχεδιάζεται να γίνει με το γήπεδο ποδοσφαίρου των ομάδων της Λεμεσού, και να αναλάβει την αξιοποίησή του μέσω διοργάνωσης αγώνων όλων των κατηγοριών και αθλημάτων για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων, κάτι που σήμερα δε γίνεται από τον ΚΟΑ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την πρόταση του σωματείου “Αχιλλέας Αγρού” και αν προτίθεται να την προωθήσει προς το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.057, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση ημερομηνίας 13 Απριλίου 2017 του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.378), αναφορικά με την παράνομη χρήση μικρών μονάδων αφαλάτωσης σε γεωτρήσεις και τη συνεπακόλουθη απόρριψη αλατιού σε πηγάδια της περιοχής, πληροφορήθηκα ότι δόθηκαν οι δέουσες οδηγίες στους τεχνικούς του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και στους επιθεωρητές του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως, όταν εντοπίζουν τέτοιες αφαλατώσεις, να τις αναφέρουν, για να λαμβάνονται τα νενομισμένα μέτρα εναντίον των παρανομούντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις και, αν ναι, πόσες και σε ποιες περιοχές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.058, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσα προγράμματα έχουν μέχρις στιγμής χρηματοδοτηθεί τα οποία προωθούν την ανακύκλωση στην πηγή (π.χ. προγράμματα όπως το “pay as you throw”); Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικός κατάλογος στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

2. Έχουν εκτιμηθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος “pay as you throw” από τους δήμους, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια που διανεμήθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος;

3. Έχουν διερευνηθεί οι καταγγελίες που αφορούσαν μη ορθολογιστική κατανομή κονδυλίων σε δήμους για την εφαρμογή του προγράμματος “pay as you throw”;

4. Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί για προώθηση άλλων προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως π.χ. ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων, ανακύκλωση βιοποδομήσιμων υλικών, κομποστοποίηση κτλ.;

5. Υπάρχει κάποια πρόθεση από κυβερνητικής πλευράς τα υπό αναφορά προγράμματα να γίνουν υποχρεωτικά και, εάν ναι, πότε αναμένεται να γίνει αυτό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.059, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από την τελευταία έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) ότι αριθμός αθλητικών χώρων που φιλοξενούν σημαντικές αθλητικές δραστηριότητες και χιλιάδες φιλάθλους δε διαθέτουν τελική έγκριση, ώστε να λειτουργούν νόμιμα ως οικοδομές. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται σοβαρές ανησυχίες ύπαρξης σημαντικών ελλείψεων, όπως π.χ. πυρασφάλεια, πρόσβαση αναπήρων κτλ., γι’ αυτό και δεν εκδίδεται πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Όμως τα γήπεδα αυτά συνεχίζουν να αξιοποιούνται και να χρησιμοποιούνται από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες, Κυπρίους και ξένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προβλέπεται να κάνει στα πλαίσια της εφαρμογής των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας γι’ αυτές τις ειδικού τύπου και σημασίας οικοδομές που λειτουργούν χωρίς πιστοποιητικό τυπικής έγκρισης.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς τον ΚΟΑ, για να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τελικής έγκρισης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.060, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία όσον αφορά στην κυπριακή οικονομία παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών. Κάτι ανάλογο δε συμβαίνει ωστόσο με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στους οποίους η απασχόληση μειώνεται σταδιακά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι πραγματικά παραγωγικοί τομείς της οικονομίας, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας, δεν ενισχύθηκαν και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς ενίσχυσή τους, ώστε να σημειώσουν και αυτοί αύξηση στον τομέα της απασχόλησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.061, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 «Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένους αυτοκινητοδρόμους, π.χ. Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου, όπου υπάρχει ενδιάμεσος ανθώνας μεταξύ των αντίθετων λωρίδων κυκλοφορίας, τα διάφορα θαμνοειδή και καλλωπιστικά φυτά βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Ενώ φαίνεται να υπάρχει σύστημα ύδρευσης, δεν έχω ποτέ παρατηρήσει να βρίσκεται σε λειτουργία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αρμόδια δημόσια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και ύδρευση του πρασίνου στους ενδιάμεσους ανθώνες και στα κράσπεδα των αυτοκινητοδρόμων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.062, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι ο Σενέρ Λεβέντ είναι ένας Τουρκοκύπριος ο οποίος κατοικεί στα κατεχόμενα και δίνει καθημερινώς τον δικό του αγώνα μέσω της αρθρογραφίας του υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενάντια στην κατοχή. Ο αγώνας όμως αυτός πολλές θέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδιά του τη ζωή. Χαρακτηριστικά αναφέρω τις βίαιες κινητοποιήσεις κατά των γραφείων της τουρκοκυπριακής εφημερίδας “Αφρίκα” και παράλληλα τις δικαστικές διαδικασίες και ποινικές αγωγές που ενεργοποιήθηκαν από τις διωκτικές αρχές της Τουρκίας κατά του ιδίου και του συναδέλφου του Αλί Οσμάν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια διαβήματα έχει κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να προστατεύσει έναν υπήκοό της από τις ακραίες ενέργειες στις οποίες προβαίνει το κατοχικό καθεστώς, η Τουρκία και εξτρεμιστικοί κύκλοι στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.063, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Αγίου Δομετίου αντιμετωπίζει σοβαρά και επείγοντα οικονομικά προβλήματα. Όπως έχω ενημερωθεί από τον δήμαρχο Αγίου Δομετίου, από τον τρέχοντα προϋπολογισμό του δήμου καλύπτονται μετά δυσκολίας κάθε μήνα το μισθολόγιο των υπαλλήλων και κάποια λειτουργικά έξοδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τα εν λόγω προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος Αγίου Δομετίου και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να τον βοηθήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.064, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο και για το κατά πόσο γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σε αυτούς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα ζητούμε να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

 

1. Ποιο ακριβώς είναι το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι εν λόγω κατασκηνωτικοί χώροι (νόμοι, κανονιστικές πράξεις);

2. Ποιος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος κάθε κατασκηνωτικού χώρου;

3. Υπάρχουν σχεδιασμοί ασφάλειας και υγείας οι οποίοι πρέπει να τηρούνται στους συγκεκριμένους χώρους; Ποιοι είναι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή τους;

4. Πώς στελεχώνεται κάθε οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος και ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου;

5. Πόσοι κατασκηνωτικοί χώροι λειτουργούν σήμερα και πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτούς;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.065, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης του περί Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών Νόμου του 1989, η τελευταία τροποποίηση του οποίου πραγματοποιήθηκε το 2005, γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.066, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία τροποποίησης του περί Υιοθεσίας Νόμου του 2013, γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.067, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα άτομα έχουμε με προβλήματα όρασης με ή χωρίς πολλαπλές αναπηρίες κάτω των δεκαοκτώ ετών και πόσα άνω των δεκαοκτώ ετών;

2. Με ποιο τρόπο υποστηρίζονται από την πολιτεία;

3. Οι φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή σε κολλέγια με ποιο τρόπο υποστηρίζονται από την πολιτεία;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.068, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ήταν τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων από τις οργανωμένες παραλίες τους φετινούς μήνες και ποια τα αντίστοιχα ποσά την περσινή χρονιά, σε ποιες οργανωμένες παραλίες υπάρχουν κάλαθοι ανακύκλωσης και κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση να μπουν σε όλες τις οργανωμένες παραλίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016, τα καθυστερημένα έσοδα για τα τέλη πώλησης νερού σε τοπικές αρχές ανέρχονται στα €43 εκατομ. πλέον τόκων. Ανάμεσα στις προτάσεις που παρατέθηκαν για επίλυση του θέματος των οφειλών των τοπικών αρχών περιλαμβάνεται και η πρόταση για μελέτη των τελών πώλησης ύδατος των τοπικών αρχών, ώστε να διαφανεί αν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εισπραχθούν τα οφειλόμενα τέλη από τις τοπικές αρχές;

2. Έχει το αρμόδιο τμήμα προχωρήσει σε διενέργεια μελέτης αναφορικά με την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης των τελών και ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης;

Εάν όχι, προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να προχωρήσει με τη διεξαγωγή μελέτης;

3. Το ύψος των τελών που επιβάλλονται καλύπτει επαρκώς το κόστος αγοράς νερού, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων των τοπικών αρχών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.070, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμούς (ΚΔΠ 48/2017), τα τέλη παροχής νερού καθορίζονται αναλόγως της πηγής και χρήσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά τέλη κα τέλη περιβάλλοντος υπάρχει επαρκής ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει επικαιροποίηση της εκτίμησης κόστους των διάφορων υπηρεσιών ύδατος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.071, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με την έκθεση επανεξέτασης, αναθεώρησης και επαναχαρακτηρισμού των συστημάτων υπόγειων υδάτων που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το 2014, το 76% των συστημάτων υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αφορά τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων; Η τιμολόγηση του νερού στην Κύπρο διασφαλίζει τον πιο πάνω στόχο;

2. Τηρείται ενιαίο συγκεντρωτικό μητρώο με όλες τις αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και τις ποσότητες που αντλούνται από αυτές;

3. Έχει πρόσφατα διεκπεραιωθεί μελέτη που να καταδεικνύει την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων; Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης; Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει μελέτη τα τελευταία δύο χρόνια για την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να προχωρήσει με σχετική μελέτη;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.072, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016 αναφέρεται ότι στην περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα έχουν βρεθεί να λειτουργούν διατρήσεις χωρίς εγκατεστημένο ή με χαλασμένο υδρομετρητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται γενικότερα η χρέωση κατανάλωσης νερού από διατρήσεις και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον όσο το δυνατό πιο ακριβή υπολογισμό και είσπραξη των απαιτούμενων τελών περιβάλλοντος και πόρου από αυτή την πηγή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.073, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, στα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η “σύνταξη και υποβολή, μέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαμηνία, εκθέσεων αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην έκθεση που ετοιμάζει ο συνδετικός λειτουργός για το κάθε παιδί του οποίου έχει την ευθύνη περιλαμβάνει και τις προσωπικές επαγγελματικές του απόψεις και εισηγήσεις για την ειδική εκπαίδευση του παιδιού και το επίπεδο του προβλήματός του.

Στην περίπτωση που στην έκθεση περιλαμβάνονται όσα αναφέρονται πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο η εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρούν με την υλοποίηση των εισηγήσεων που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.074, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000”, στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας/Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005) και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY2000015) “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”, σε πολεοδομική ζώνη προστασίας των υδάτων και πολεοδομικό καθεστώς προστατευόμενου τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής φυσικής καλλονής στην τοποθεσία “Πλατύ” στην κοινότητα Αγρού (Τεμάχιο 663, Φύλλο/Σχεδίου 38/49), έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις (διάνοιξη δρόμου και εκχέρσωση βουνοκορφής) και χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχωματώσεις) χωρίς περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια.

Οι παράνομες εργασίες έχουν επιφέρει άμεση απώλεια γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, σημαντική υποβάθμιση φυσικών οικοτόπων και σημαντική όχληση ειδών πτηνοπανίδας, καθώς και αλλοίωση του προστατευόμενου τοπίου “Βουνοκορφή Πλατύ-Άλωνα”. Επιπλέον, χωρίς να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια, έγινε χάραξη και διάνοιξη μη εγγεγραμμένου χωμάτινου αγροτικού δρόμου ο οποίος διαπερνά τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας της φύσης (Ζ1), των υδάτων (Ζ3), καθώς και των υδάτων και του τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και οδηγεί στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1) Είναι ενήμερες οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές για τις παράνομες επεμβάσεις εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005 και ΖΕΠ CY2000015 “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”) και των πολεοδομικών ζωνών προστασίας (Zl, Ζ3 και Ζ3-ΠΤ “Βουνοκορφή Πλατύ- Άλωνα”);

2) Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και της αλλοίωσης του τοπίου που έχει προκληθεί;

3) Έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα, για να εντοπιστούν οι παρανομούντες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν εναντίον τους;

4) Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή του σχετικού διατάγματος (ΚΔΠ 292/2015) για την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής στην περιοχή “Natura 2000” στον ΤΚΣ/ΕΔΖ “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας” όσον αφορά τα μέτρα προτεραιότητας που αναφέρονται για τη διατήρηση τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας ζωής, τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση ενεργειών για αποφυγή της υποβάθμισης της περιοχής και αλλοίωσης του τοπίου, καθώς και όσον αφορά τις σχετικές απαγορεύσεις ενεργειών που οδηγούν στην απώλεια φυσικών οικοτόπων και μεμονωμένων δέντρων, καθώς και τα μέτρα διατήρησης των στοιχείων του παραδοσιακού ανθρωπογενούς τοπίου, όπως ξερολιθιές φυτοφράκτες, αμπελώνες, κλπ;

5) Πώς εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ισχύουσας “Δήλωσης Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά” για τα προστατευόμενα τοπία και τις περιοχές του δικτύου “Natura 2000”, καθώς και τα για έργα δημόσιων υποδομών σε προστατευόμενο τοπίο σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής και σε περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

6) Πώς προτίθενται να χειριστούν τα αρμόδια υπουργεία την ήδη υποβληθείσα αίτηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγρού και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για εγγραφή του παράνομου χωμάτινου αγροτικού δρόμου στο δημόσιο οδικό δίκτυο, χωρίς να υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και χωρίς να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια κατασκευής δρόμου πριν από τη χάραξη και διάνοιξή του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διαπερνά δύο περιοχές του δικτύου “Natura 2000” και τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.075, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το άρθρο 5Α του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου [Ν. 142(Ι)/2006] αναφέρει: “5Α-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εφόσον δεν έγινε τίποτα σημαντικό στον τομέα αυτό μέχρι τώρα, έχει τουλάχιστον περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 κονδύλι για την ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων;

2. Έχουν ενημερωθεί οι δημόσιες αρχές για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από το νόμο και υπάρχει οποιοσδήποτε σχετικός προγραμματισμός;

3. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, ούτως ώστε όλα τα νέα δημόσια κτίρια που θα ανεγείρονται από τώρα και στο εξής να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας;

4. Υπάρχει σχεδιασμός, ώστε να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα για αναβάθμιση των ιδιωτικών κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.076, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ξυλοτύμπου η πρόσβαση από άτομα με αναπηρία δεν είναι δυνατή, αφού δεν υπάρχει ειδική ράμπα.

Αυτό το διάστημα γίνονται εργασίες υποδομής στο υποκατάστημα, χωρίς όμως να έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για δημιουργία, έστω και τώρα, αυτής της ειδικής ράμπας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.077, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διαχείριση του πρόσφατου ατυχήματος με τρεις τραυματίες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αναδείχθηκαν οι αδυναμίες του αγροτικού ιατρικού κέντρου στην Τηλλυρία. Το κέντρο δε στελεχώνεται με ικανοποιητικό αριθμό γιατρών και νοσοκόμων, ο αριθμός των ασθενοφόρων και η στελέχωσή τους δεν είναι ικανοποιητικά και δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μηχανήματα για την παροχή επαρκών υπηρεσιών από ένα κέντρο πρώτων βοηθειών. Πληροφορούμαι ότι το κέντρο έχει ελλείψεις και σε άλλα επίπεδα, όπως π.χ. καρδιολόγους, ενώ προβλήματα υπάρχουν και όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αγροτικό ιατρικό κέντρο Κάτω Πύργου, τη στελέχωσή του με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις δυνατότητες για παροχή πρώτων βοηθειών κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.078, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.102) αναφορικά με τη βελτίωση του δρόμου από το Μοσφίλι μέχρι τον Παχύαμμο πληροφορήθηκα ότι η επίστρωση του δρόμου μεταξύ των χωριών Μοσφίλι και Παχύαμμος στην περιοχή Τηλλυρίας δεν περιλαμβανόταν στα προγράμματα περιοδικής συντήρησης για το 2017, αλλά θα εξεταζόταν στο αντίστοιχο πρόγραμμα για το 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάστηκε το ενδεχόμενο συμπερίληψης της επίστρωσης του δρόμου από το Μοσφίλι μέχρι τον Παχύαμμο στα προγράμματα περιοδικής συντήρησης για το 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.079, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο όλων των αδειοδοτημένων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταΐκά πάρκα τα οποία βρίσκονται εν ενεργεία. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο ισχύει η αρχή “feed-in tariff” για αυτά τα έργα και πόση είναι η παραγωγή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο σύνολό τους και αναλυτικά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.080, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για το έτος 2019 κονδύλι το οποίο θα προορίζεται για τη διενέργεια μελετών σχετικά με την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου στην κοινότητα Κάτω Πύργου στην περιοχή από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την τοποθεσία “Κρυονέρι”.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.081, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.181) αναφορικά με τα έργα προστασίας της παραλίας που έχουν κατασκευαστεί στην κοινότητα Κάτω Πύργου πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, θα προχωρούσε στην προκήρυξη προσφορών για την ετοιμασία λεπτομερούς μελέτης για την αντιμετώπιση του φαινομένου συσσώρευσης νεκρών φύλλων ποσειδωνίας στο αλιευτικό καταφύγιο Κάτω Πύργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.082, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά το πρόσφατο πολύνεκρο ατύχημα στη Γένοβα με την κατάρρευση της μεγάλης οδογέφυρας, δημιουργήθηκε προβληματισμός για την κατάσταση ανάλογων έργων εντός των κυπριακών αυτοκινητόδρομων. Σε όλους είναι γνωστό το παράδειγμα της γέφυρας της Άλασσας, η οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πριν ανακατασκευαστεί είχε κριθεί δυνητικά επικίνδυνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι μεγάλες γέφυρες (κοιλαδογέφυρες) στους κυπριακούς αυτοκινητόδρομους που τυγχάνουν ειδικών ελέγχων, κάθε πόσο γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.083, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τεχνικές σχολές δεν είναι κάτω από την εποπτεία των σχολικών εφοριών. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τη Συνομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης έγινα δέκτης διάφορων παραπόνων σε σχέση με το θέμα. Θεωρώ ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των σχολικών εφοριών δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο βαθμό. Ως παράδειγμα αναφέρω την έλλειψη καθαριστριών στις τεχνικές σχολές μέσης εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία των δημόσιων εκπαιδευτηρίων της τεχνικής εκπαίδευσης και αν υπάρχει σχεδιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.084, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο σε έκθεση που ετοίμασε για το Κονγκρέσο (“Report to Congress Pursuant to Section 243 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 Regarding Interagency Efforts in the United States to Combat Illicit Finance Relating to the Russian Federation”) o Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων και ύποπτων συναλλαγών, κ. Σιγκάλ Μάντελκερ, κατονομάζεται η Κύπρος ως χώρα που φιλοξενεί ύποπτα ρωσικά κεφάλαια. Η έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων στο χαλαρό πρόγραμμα παραχώρησης ιθαγένειας έναντι επενδύσεων, συνδέοντάς το με το ενδεχόμενο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από Ρώσους επιχειρηματίες, και στις χαλαρές απαιτήσεις δημιουργίας εταιρειών, κάτι που ενδέχεται να εκμεταλλεύονται οι παράνομοι φορείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την αντιμετώπιση αυτών των καταγγελιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.085, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε ορισμένες χώρες, πέρα από τη συνηθισμένη άδεια οδηγού, λειτουργεί και το σύστημα “Advanced Driving Lessons”, το οποίο οδηγεί συχνά και στην έκδοση “Advanced Drivers License” μετά από σχετική εξέταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο εξετάζει την εισαγωγή τέτοιων μαθημάτων ή/και την έκδοση αντίστοιχης άδειας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.086, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τα τέλη Ιουλίου τα δύο ειδικά μηχανήματα για τη διάλυση και πρόσμειξη των χημικοθεραπευτικών τοξικών φαρμάκων στο Αιματολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού που χρησιμοποιούνται για τις χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών συμπολιτών μας σε Λεμεσό και Πάφο είναι εκτός λειτουργίας. Προφανώς, τα κουβούκλια του νοσοκομείου έχουν υποστεί βλάβη και έχει αναλάβει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών την επιδιόρθωσή τους. Τα κουβούκλια αυτά είναι κλειστά αεροστεγώς, ώστε να μην εκπέμπεται ακτινοβολία, αλλά είναι πεπαλαιωμένα, αφού εγκαταστάθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού το 2006.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς είναι δυνατό δύο συγκεκριμένα ευαίσθητα όργανα να έχουν χαλάσει ταυτόχρονα, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή θεραπεία καρκινοπαθών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου και ποια μέτρα θα ληφθούν, για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για αγορά νέων κουβουκλίων. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε επίσης πόσα τέτοια κουβούκλια υπάρχουν σε άλλα δημόσια νοσηλευτήρια και ποιο έτος αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.087, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει δημοσιεύσει προκήρυξη στην ιστοσελίδα του για δήλωση ενδιαφέροντος ενοικίασης κτιρίου στη Λάρνακα για στέγαση της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων επαρχίας Λάρνακας του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς είναι δυνατόν να έχει δημοσιευθεί μια τέτοια προκήρυξη, εφόσον δεν υπάρχει πρόνοια για τέτοια δαπάνη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.088, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή που αφορά το Υπουργείο Υγείας για το έτος 2017, που δημοσιεύτηκε στις 20 Αυγούστου 2018, φαίνεται ότι υπάρχουν αποθηκευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ληγμένα αναλώσιμα αξίας €612.825 στις ιατρικές αποθήκες. Η διαπίστωση αυτή έγινε από τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί για το έτος 2016 και είχαν τεθεί ερωτήματα στο Υπουργείο Υγείας από τον Μάρτιο του 2017. Η απάντηση, που δόθηκε στον Γενικό Ελεγκτή τον Οκτώβριο του 2017, ήταν ότι το θέμα τυγχάνει διερεύνησης από τη μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του υπουργείου. Προφανώς, όταν τέθηκε ξανά το ίδιο ερώτημα κατά τη διάρκεια εξέτασης του έτους 2017, τον Ιούνιο του 2018, πήραν την ίδια απάντηση από το υπουργείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για τους λόγους που ένα τόσο τεράστιο κόστος έχει φορτωθεί στο Πάγιο Ταμείο και τα αναλώσιμα αυτά δεν είχαν διοχετευθεί για χρήση. Επιπλέον, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποιο λογισμικό χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, για να έχουν έλεγχο του αποθεματικού που υπάρχει στις ιατρικές αποθήκες, τόσο για αναλώσιμα όσο και για φάρμακα, και αν τα μέλη του προσωπικού που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των αποθηκών έχουν τύχει εκπαίδευσης για τη χρήση του. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθούμε αν το πρόγραμμα αυτό είναι κοινό για όλα τα νοσηλευτήρια, ώστε να μπορούν να διοχετεύονται αναλώσιμα και φάρμακα μεταξύ νοσηλευτηρίων, εάν διαπιστώνεται πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μη διοχετευθούν για χρήση, πριν ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.089, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατες συναντήσεις που είχα με γονείς ανήλικων ασθενών έχω πληροφορηθεί ότι η διαδικασία εγγραφής τους στο νοσοκομείο είναι η ίδια με αυτή της εγγραφής ενηλίκων, δηλαδή χρησιμοποιούν την ίδια θυρίδα εξυπηρέτησης, με αποτέλεσμα την αναμονή γονέων με μικρά παιδιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκων στα νοσοκομεία και αν θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση ξεχωριστής διαδικασίας εγγραφής ανηλίκων, κατά προτεραιότητα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.090, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με μέλη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αναγνωρίζει η διοίκηση είναι αυτό των κτιριακών εγκαταστάσεων και η έλλειψη υποδομών για μελλοντική επέκταση του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο κτιριακά ασφυκτιά. Όπως μου έχουν μεταφέρει, η επέκταση δεν προγραμματίζεται να γίνει πριν από το 2020. Το πρόβλημα καθίσταται ακόμα μεγαλύτερο ενόψει της διαδικασίας αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμμερίζεται τις ανησυχίες της διοίκησης του νοσοκομείου Λεμεσού, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της επέκτασής του και αν προγραμματίζεται η επίσπευση έναρξης των εργασιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.091, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με μέλη της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους τα διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το εν λόγω νοσοκομείο. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα είναι η απουσία σημαντικού εξοπλισμού, η αξία του οποίου, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, ανέρχεται σε €2 εκατομ. περίπου. Μια από τις πλέον σημαντικότερες απουσίες σε εξοπλισμό από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού είναι ο αξονικός τομογράφος. Η απουσία τέτοιου εξοπλισμού, πέραν από την ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς της επαρχίας Λεμεσού, υποχρεώνει τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραπέμπει ασθενείς σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στην Πάφο. Αυτό προϋποθέτει την εξασφάλιση υπηρεσίας ασθενοφόρου, που αντιστοιχεί σε πρόσθετο κόστος για το νοσοκομείο και τους δημόσιους πόρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχει λάβει ή που θα λάβει για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, και δη για την εγκατάσταση αξονικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, που θα αποσκοπούν στην καλύτερη λειτουργία του νοσοκομείου αυτού και στην παροχή βελτιωμένων ιατρικών υπηρεσιών στην επαρχία Λεμεσού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.092, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για πολλοστή φορά ο Γενικός Ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει σχολιάσει στην ετήσια έκθεσή του για το Υπουργείο Υγείας την ανάγκη επανεξέτασης της συνεισφοράς του κράτους στο πακέτο απολαβών και ωφελημάτων του προσωπικού του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά η απάντηση που έλαβε από τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας τον ενημέρωνε ότι θα επανεξεταζόταν το θέμα στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, εκ των υστέρων δόθηκε δεύτερη απάντηση, που ενημέρωνε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το θέμα θα επανεξεταστεί στο πλαίσιο της απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων υπό το καθεστώς του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τις δύο απαντήσεις ισχύει και πότε ακριβώς θα ληφθεί απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.093, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον εμπορικό πυρήνα της Πάφου δύο διατηρητέα κτίρια στην οδό Αθηνάς που ανήκουν στο κράτος παραμένουν αναξιοποίητα και κινδυνεύουν να καταρρεύσουν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχεδίαζε την αναπαλαίωση των κτιρίων, που θα επέτρεπε να μεταφέρει σε αυτά τις εργασίες του, αντί να συνεχίσει να πληρώνει ενοίκια στα ιδιωτικά κτίρια όπου στεγάζεται σήμερα. Επιπλέον, τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε καταγγελίες πως τα συγκεκριμένα κτίρια έχουν λεηλατηθεί και έχουν αφαιρεθεί από αυτά είδη ξυλείας και σιδήρου, που συνιστούσαν σημαντικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις του σε σχέση με τα συγκεκριμένα κτίρια και γιατί δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για διαφύλαξη της κρατικής περιουσίας από βανδαλισμούς και λεηλασίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.094, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Γεωργίου στην Πέγεια αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος”, ο χώρος δεν προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα ψηφιδωτά τα οποία δεν καλύπτονται από κάποιο στέγαστρο, με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και στην αλμύρα της θάλασσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και αν υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση στεγάστρου ή για λήψη άλλων μέτρων, ώστε να προστατεύονται τα ψηφιδωτά. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι επισκέπτες έχουν επισκεφθεί τον υπό αναφορά αρχαιολογικό χώρο τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.095, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης πληροφορήθηκα ότι τα ολοήμερα σχολεία αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης. Ειδικότερα, αναφέρουν ότι, όταν γίνονται μαθήματα, δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος εκπαιδευτικός να επιληφθεί οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που ενδέχεται να προκύψει, αφού όλοι βρίσκονται στις τάξεις για μάθημα, δηλαδή εργάζονται τόσοι εκπαιδευτικοί όσα τα τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του προσωπικού το οποίο εργάζεται στα δημόσια ολοήμερα σχολεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.096, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε υπόμνημα της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης διατυπώνεται αίτημα, ώστε οι δάσκαλοι που εργάζονται στα ολοήμερα σχολεία να έχουν γνώσεις πρώτων βοηθειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κατά τον καταρτισμό των ολοήμερων σχολείων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να υπάρχει σε κάθε σχολείο πάντα κάποιο άτομο το οποίο να έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.097, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 22 Ιουνίου 2018 εξέδωσε περιβαλλοντική γνωμάτευση, βάσει του άρθρου 17(6) του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου, αναφορικά με τον καθορισμό νέας κτηνοτροφικής ζώνης στον δήμο Αθηένου. Μεταξύ άλλων στη γνωμάτευση αναφέρεται ότι είναι αναγκαία η σταδιακή κατάργηση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής ζώνης και η δημιουργία νέας σε περιοχή που να μην επηρεάζονται σε οποιοδήποτε βαθμό γειτνιάζοντες οικισμοί και άλλες αναπτύξεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αναμένεται να υλοποιηθεί η υπό αναφορά πρόταση, πότε αναμένεται να δημιουργηθεί η νέα κτηνοτροφική ζώνη, πόσο θα κοστίσει και ποιος θα αναλάβει τα έξοδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.098, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τις εξετάσεις διορισίμων που έγιναν τον περασμένο χρόνο και τους συνεπακόλουθους διορισμούς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ενδιαφερομένων, ενώ πριν από τις εξετάσεις προκηρύχθηκε για κάθε κλάδο αριθμός θέσεων, μετά τις εξετάσεις διορίστηκαν πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί. Όπως έχω πληροφορηθεί για το μάθημα της Γυμναστικής προκηρύχθηκαν 8 θέσεις, αλλά διορίστηκαν μόνο 2 άτομα από τον κατάλογο των διορισίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς απαντά στις υπό αναφορά καταγγελίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.099, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ύπαρξη παιδικών παιχνιδιών στον ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο για καπνίζοντες του αεροδρομίου Λάρνακας. Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο, η είσοδος ανήλικων προσώπων στους εν λόγω χώρους απαγορεύεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει εξετάσει και ποια μέτρα έχει λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.100, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Οι φονικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στις 23 Ιουλίου 2018 στην Αττική και κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας συγκλόνισαν την κοινωνία. Η κοινότητα Μαρωνίου, εις ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα της τραγωδίας αυτής, ανακοίνωσε πως μέρος των εσόδων από την προγραμματισμένη ετήσια χοροεσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2018 στο Μαρώνι, θα δοθούν στους πυρόπληκτους.

Παρακαλώ ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια ήταν τα συνολικά έσοδα της χοροεσπερίδας;

2. Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της χοροεσπερίδας;

3. Τι ποσοστό έχει δοθεί στους πυρόπληκτους και πότε;

Παρακαλώ όπως σταλεί η αναλυτική κατάσταση των εξόδων και εσόδων από την εν λόγω χοροεσπερίδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.101, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2017, η Κύπρος καλείται να άρει τους περιορισμούς σε ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις επαγγελμάτων οι οποίες δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με τη μη αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής η οποία αποκτάται σε άλλα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι οι εθνικοί κανόνες της Κύπρου δε σέβονται πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό από αρχιτέκτονες όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει σχετικά διορθωτικά μέτρα και αν έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που λήφθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.102, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές είναι η έλλειψη προδιαγραφών των υλικών που προκύπτουν μετά από διαχείριση των πιο πάνω αποβλήτων, ούτως ώστε τα υλικά που παράγονται να μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα του καθορισμού των προδιαγραφών των πιο πάνω υλικών, το οποίο συζητείται από τότε που εγκρίθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί το 2011.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.103, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Έχουμε δεχτεί καταγγελίες από φοιτητές ότι νοσοκομεία του εξωτερικού δε δέχθηκαν τη φοιτητική κάρτα νοσηλείας τους, γιατί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν οι αρμόδιοι τι είδους έγγραφο ήταν, δεδομένου ότι τα στοιχεία αναγράφονται μόνο στα ελληνικά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν υπήρξαν παρόμοιες καταγγελίες και τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό να μην αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.104, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει προγραμματισμός, ούτως ώστε τα αρχεία του στρατολογικού γραφείου να συνδεθούν με το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων των αεροδρομίων. Οι άρρενες Κύπριοι πολίτες αναγκάζονται να παρουσιάζουν απολυτήριο του στρατού ή άλλο έγγραφο κάθε φορά που αναχωρούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Φοιτητές, επαγγελματίες που τυγχάνει να ξεχάσουν το απολυτήριο κατά την αναχώρησή τους υφίστανται συνέπειες ανεπίτρεπτες σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία.

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αυτό το τόσο απλό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί προς εξυπηρέτηση του Κυπρίου πολίτη.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.105, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ πληροφορήθηκα ότι μόνο επτά μόνιμοι καθηγητές τουρκικών -από τους δώδεκα που εργοδοτούνταν παλαιότερα- έχουν απομείνει στο δυναμικό του Υπουργείου Παιδείας για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Την ίδια στιγμή το ψευδοκράτος προωθεί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ κ. Γιάννο Σωκράτους, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει γλωσσική πολιτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα τμήματα έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια (2003-2018) για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία, πόσα στα κρατικά ινστιτούτα και πόσα στα επιμορφωτικά κέντρα. Υπάρχουν οποιεσδήποτε σκέψεις για υλοποίηση δωρεάν προγράμματος εκμάθησης της τουρκικής γλώσσας σε δημόσιους υπαλλήλους;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.106, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2017 [Ν. 24(Ι)/2017] έγινε μεγάλη συζήτηση για την εισαγωγή της έννοιας της εξώδικης ρύθμισης μέσω σχετικής πρότασης νόμου που κατέθεσαν βουλευτές. Η αρχική προσέγγιση της εκτελεστικής εξουσίας και της Νομικής Υπηρεσίας ήταν αρνητική, όμως η πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων εισήγαγε την εξώδικη ρύθμιση στον νόμο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό έχει εφαρμοστεί η εξώδικη ρύθμιση στον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2017 και ειδικότερα πόσα εξώδικα πρόστιμα έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής από την ψήφισή του. Παρακαλώ όπως κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος των εξώδικων προστίμων, αν υπάρχει, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.107, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ένορκοι δικαστηρίου του Σαν Φρανσίσκο καταδίκασαν την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία “Monsanto” να πληρώσει σχεδόν $290 εκατομ. σε αποζημιώσεις, επειδή δεν ενημέρωσε για την επικινδυνότητα του ζιζανιοκτόνου της “Roundup”, στο οποίο οφείλεται η πρόκληση καρκίνου σε έναν κηπουρό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αναμένεται να προχωρήσει σε απαγόρευση της χρήσης του υπό αναφορά ζιζανιοκτόνου και στην Κύπρο και αν η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, ώστε να μην παραχωρηθεί πάλι ανανέωση της χρήσης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ανανέωση της χρήσης της ουσίας Glyphosate το 2022.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.108, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν στην Προεδρία της Δημοκρατίας σε μόνιμη βάση και σε ποιες κλίμακες;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των μόνιμων θέσεων που απαιτεί το οργανόγραμμα;

3. Ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι αποσπασμένος στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε ποιες κλίμακες και ποια τα καθήκοντά τους;

Παρακαλώ όπως κατατεθεί σχετικός κατάλογος στη Βουλή των Αντιπροσώπων που να συμπεριλαμβάνει τα πιο πάνω στοιχεία για την περίοδο 2008-2018.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.109, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 ψηφίστηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, η οποία αφορούσε στην παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν μέχρι σήμερα αιτηθεί, για να επωφεληθούν από την παροχή των σχετικών κινήτρων, και ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.110, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 7(2) του περί Σκύλων Νόμου, η εκάστοτε αρμόδια αρχή δύναται να υποδείξει και να ανακοινώσει τους κατάλληλους χώρους περιπάτου για σκύλους, στους οποίους ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να αφήνει τον σκύλο του να περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος ή σε μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να είναι δεμένος με λουρί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η εφαρμογή του υπό αναφορά άρθρου και αν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι χώροι που καθορίστηκαν από τις τοπικές αρχές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.111, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα η κυπριακή τράτα με την ονομασία “Μπουμπουλίνα” της εταιρείας “Ψαροκάικα” δέχθηκε παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, ενώ ακολούθησε καταδίωξη για είκοσι πέντε περίπου λεπτά. Η τράτα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της εταιρείας κ. Άριστο Αριστείδου, βρισκόταν σε διεθνή ύδατα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τα δύο αυτά περιστατικά, αν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με αυτά και πώς αντιμετωπίζει τις συνεχόμενες προκλήσεις των Τούρκων. Ποια διαβήματα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.112, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χορηγία που προσφέρεται μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέρχεται σε €3.500 ή €4.500 στις περιπτώσεις που τα άτομα είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα για τη διακίνησή τους και είναι λήπτες του Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας ή/και Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά/Τετραπληγικά Άτομα. Ωστόσο, πριν από την οικονομική κρίση, το ύψος της υπό αναφοράς χορηγίας έφτανε μέχρι τις €12.500. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια του Μνημονίου Συναντίληψης αναφορικά με τις κοινωνικές παροχές, συμφώνησε στη μείωση του προϋπολογισμού του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας σε Άτομα με Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου από €2,7 εκατομ. σε €700.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει το ύψος της χορηγίας για απόκτηση αυτοκινήτου από άτομα με αναπηρίες, αφού η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εξέλθει του μνημονίου, και αν υπάρχει πρόθεση να συνδυαστεί η εν λόγω χορηγία με την αγορά ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας την πολιτική για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.113, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 30 του περί Σκύλων Νόμου, ο υπουργός μπορεί με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει την παρουσία σκύλων ή καθορισμένης φυλής σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς ή να επιτρέπει υπό όρους την κυκλοφορία σκύλων σε καθορισμένο τόπο, χώρους και μέσα μεταφοράς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει σχετικό κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να μας πληροφορήσει πόσες τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει κατάλογο με τα εκκρεμή αιτήματα, εφόσον υπάρχουν, από δήμους και κοινότητες για καθορισμό των χώρων που αναφέρονται στο υπό αναφορά άρθρο του νόμου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.114, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σε συνέχεια της μαζικής αποστολής μηνυμάτων από συγκεκριμένο υπουργείο στις αρχές Σεπτεμβρίου και δεδομένης της υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για το GDPR, με βάση τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώθηκε και με την πρόσφατη ψήφιση του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών Νόμου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει αναβάθμιση των ηλεκτρονικών κυβερνητικών συστημάτων, ώστε να μπορούν οι συνδρομητές να κάνουν εγγραφή/διαγραφή και ό,τι άλλο απαιτούν ο ευρωπαϊκός Κανονισμός και ο νόμος;

2. Έχει γίνει ενημέρωση των λειτουργών στα υπουργεία για τις νομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν όσον αφορά το περιεχόμενο του μηνύματος που αποστέλλεται και τις επιλογές διαγραφής κτλ. από τη λήψη μηνυμάτων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.115, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον Μάιο του 2018 το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν προσφυγής εταιρείας, αποφάσισε ότι ο διορισμός του κ. Γιαννάκη Λαζάρου ως Εφόρου Φορολογίας είναι αντισυνταγματικός. Συνεπώς κάθε ενέργεια που έγινε από τον τέως Έφορο Φορολογίας κ. Γιαννάκη Λαζάρου ή από λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας εξ ονόματός του από τον Ιούνιο του 2014, που ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, οπότε και αντικαταστάθηκε, κινδυνεύει να κριθεί άκυρη. Εξ όσων πληροφορούμαι, λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας έχουν λάβει οδηγίες να αποσύρουν όλες τις αποφάσεις επιβολής φορολογίας και να τις επιβάλουν ξανά, ώστε να μην ακυρωθούν mutatis mutandis όλες. Προφανώς αυτή η διαδικασία αφορά χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις και έχει το ανάλογο διοικητικό κόστος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υποθέσεων που επηρεάζονται από αυτές τις διαδικασίες, αν αυτές έχουν ολοκληρωθεί και ποιο αναμένεται να είναι το διοικητικό κόστος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.116, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας ΠΟΛΙΤΗΣ έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμα εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχέδιο διαλογής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία μεταφέρονται στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου. Τα απόβλητα καταλήγουν χωρίς διαχωρισμό στον ΟΕΔΑ και για την περισυλλογή τους κλήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, σε κάποια περίπτωση εργαζόμενοι στον ΟΕΔΑ ήρθαν σε επαφή με μολυσματικά ιατρικά απόβλητα τα οποία είχαν τοποθετηθεί σε κοινούς κάδους με κίνδυνο να μολυνθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πού προήλθαν τα ιατρικά απόβλητα, αφού υπάρχει ειδικό ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να λυθεί το υπό αναφορά πρόβλημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Το οριστικό απολυτήριο εκπαιδευμένου εθνοφρουρού, καθώς και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεωτικής θητείας, δε γίνονται αποδεκτά ως έγγραφα από τα υπόλοιπα υπουργεία για τις περιπτώσεις που υπάρχει αίτημα για φοιτητική χορηγία, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.

Τους ζητούν το λεγόμενο “μπλε χαρτί”, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. (Επιπρόσθετα υπάρχει και το καφέ χαρτί “τύπου Β΄” για τις αναχωρήσεις στο εξωτερικό, βλ. προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με τη μηχανογράφηση). Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να υποβάλλεται το κάθε παιδί σε αυτή τη διαδικασία, που στοιχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο σε υλικό, αλλά και επιφορτίζει το στρατολογικό γραφείο με αχρείαστο όγκο εργασίας. Όλα καταλήγουν σε κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πει σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει, προκείμενου να απαλείψει την αχρείαστη γραφειοκρατία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.118, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο Υπουργός Οικονομικών να μας ενημερώσει σε ποιο τελικά ποσό ανέρχονται οι συνολικές απαιτήσεις του Οίκου “Freshfields Bruckhaus Deringer” για τον συμβουλευτικό ρόλο τους για τη συμφωνία μεταξύ της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας και τη σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Τράπεζας.

Το υπουργείο σας φαίνεται να ζήτησε αποδέσμευση κονδυλίου από τη Βουλή ύψους €400.000. Τι χρονική διάρκεια είχε αυτή η σύμβαση και τι προέβλεπε για μελλοντικές ανάγκες που ήθελε προκύψουν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.119, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, όσον αφορά τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PESCO) για την Ασφάλεια και την Άμυνα:

1. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την υλοποίηση των είκοσι γενικών δεσμεύσεων που συνεπάγεται η συμμετοχή στην PESCO (όπως καταγράφονται στο παράρτημα της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου);

2. Ειδικότερα ως προς την “τακτική αύξηση των στρατιωτικών δαπανών σε πραγματικούς όρους”, ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και πώς αυτές θα επηρεάσουν τον κρατικό προϋπολογισμό;

3. Με ποιο σκεπτικό έχει γίνει η επιλογή για συμμετοχή της Κύπρου στα επτά από τα δεκαεπτά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της PESCO;

4. Ποιες τρίτες χώρες θα συμμετέχουν σε προγράμματα της PESCO ως παρατηρητές;

5. Τι συνεπάγεται σε οικονομικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία η συμμετοχή στο καθένα από αυτά τα προγράμματα;

6. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη συμμετοχή σε καθένα από αυτά τα προγράμματα όσον αφορά την πτυχή του ανθρώπινου δυναμικού και της παροχής διευκολύνσεων;

7. Πώς θα τοποθετηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τον επικείμενο προσδιορισμό του νέου πακέτου προγραμμάτων της PESCO;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.120, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Δημοσιογραφικά δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών αναφέρουν πληροφορίες για άνοιγμα θαλάσσιας λωρίδας μεταξύ της αποκλεισμένης από το Ισραήλ Λωρίδας της Γάζας και της Κύπρου υπό ισραηλινό έλεγχο και εποπτεία.
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθεί η πληροφορία ή αν είναι γνώστης άλλων σχετικών σκέψεων.

Παρακαλείται επίσης να μας πληροφορήσει αν έχει γίνει οποιαδήποτε νύξη προς την κυπριακή κυβέρνηση από την πλευρά του Ισραήλ για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και κατά πόσο είναι ενήμερη η Παλαιστινιακή Αρχή και ο ΟΗΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.121, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη στάση αποχής της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον περασμένο Ιούνη, για τη δημιουργία μηχανισμού για τη διεθνή προστασία των άμαχων Παλαιστινίων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.122, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσα άτομα έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο χρόνο για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

2. Πόσα άτομα τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά.

3. Πόσα άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια για εμπορία ναρκωτικών ουσιών και τι είδος και ποσότητες ναρκωτικών έχουν κατασχεθεί.

4. Πόσα από αυτά τα άτομα που έχουν συλληφθεί για εμπορία ναρκωτικών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταδικαστεί και με τι ποινές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.123, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πόσες καταγγελίες έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σε άτομα ή επιχειρήσεις που πωλούν αλκοόλ ή τσιγάρα σε ανηλίκους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.124, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες άδειες εργοδότησης έχουν δοθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε πολίτες από τρίτες χώρες.

2. Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν εγκαταλείψει τον εργοδότη τους και είναι παράνομα στην Κύπρο.

3. Πόσα από αυτά τα άτομα έχουν υποβάλει αίτηση πολιτικού ασύλου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.125, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

 

«Κατόπιν σχετικών παραπόνων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει κατά πόσο τα κονδύλια που αποδεσμεύτηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών εν έτει 2014 και αφορούσαν τα ποσά αποζημιώσεων των πρώην υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών, λόγω του τερματισμού των εργασιών της εταιρείας, έχουν πλήρως παραχωρηθεί στους πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών.

Παρακαλώ όπως γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην απάντησή σας αν έχουν παραχωρηθεί τα ποσά κάλυψης των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων και κατά πόσο έχει παραχωρηθεί και η χαριστική αποζημίωση στους υπαλλήλους πέραν του ταμείου προνοίας τους, ως ήταν η πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.126, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) λειτουργούν και πού; Πόσο είναι το προσωπικό σε κάθε κέντρο; Ποιος ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινά;

2. Πόσος είναι ο μέσος όρος χρόνου αναμονής; Έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση του χρόνου εξυπηρέτησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών;

3. Τι συμβόλαια δόθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο: 22054054, Υπηρεσία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόνοιας; Αξιολογήθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω υπηρεσία, οι λειτουργοί της οποίας παραπέμπουν όσους τηλεφωνούν στα ΚΕΠ;

4. Από το 2013 και μετά τα ΚΕΠ έχουν επιφορτιστεί και με άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Ποιες είναι αυτές και τι αναβάθμιση κάνατε, προκειμένου τα κέντρα να μπορούν να αντεπεξέλθουν και να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.127, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ως προς το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Οράς για επανεκτίμηση της κατάστασης του οδικού δικτύου Οράς-Χοιροκοιτίας. Η βελτίωση-συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή. Παρακαλώ όπως το πιο πάνω απαντηθεί το συντομότερο, γιατί συντρέχουν λόγοι ασφαλείας των κατοίκων της περιοχής.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.128, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

 

«Το τελευταίο διάστημα έγινα δέκτης αρκετών παραπόνων από χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια του νέου τροποποιητικού νόμου που ψηφίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018 από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και δίνει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων (συμπληρωματική σύνταξη) σε όσους το 2014 το είχαν απολέσει.

Ειδικότερα, αιτητές Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων έχουν πληροφορηθεί τηλεφωνικώς ότι η αίτησή τους δεν μπορεί να εξεταστεί, καθώς αυτή είχε υποβληθεί λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση του νόμου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι χαμηλοσυνταξιούχοι επί τρία χρόνια διεκδικούσαν όπως ανακτήσουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων, γι’ αυτό ήταν αναμενόμενο στο άκουσμα της ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων να τρέξουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη τις παραλάμβαναν.

Επίσης, υπάρχει άλλη μια ομάδα αιτητών Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι η αίτησή τους για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων δε θα εγκριθεί, γιατί με βάση τα εισοδήματά τους για το 2014 δεν πληρούν τα καθορισμένα στο σχέδιο κριτήρια, παρ’ όλο που με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια για το 2015, το 2016 και το 2017 μπορούν να καταστούν δικαιούχοι. Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018 θα έπρεπε να υποβάλουν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου την αίτησή τους για το εν λόγω επίδομα, προκειμένου να ανακτήσουν το δικαίωμα αυτό και να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο φάκελός τους, γι’ αυτό και το έχουν πράξει προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και βεβαιώσεις για όλες τις χρονιές από το 2014 μέχρι και το 2017.

Είναι αδιανόητο το υπουργείο σας να ζητά και για τις δύο περιπτώσεις όπως τις περιέγραψα πιο πάνω την υποβολή νέων αιτήσεων, ειδικότερα όταν για την καταχώριση των αιτήσεων για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων χρειάστηκαν περίπου πέντε μήνες και άλλοι τρεις μήνες για την εξέτασή τους, δηλαδή οκτώ και πλέον μήνες, για να λάβουν οι αιτητές σχετική προφορική απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεστε να δώσετε οδηγίες, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να θεωρηθούν εντός προθεσμίας οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η σχετική νομοθεσία, με την οποία ανακτούν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων όσοι το είχαν απολέσει το 2014.

2. Σε περίπτωση που αίτηση για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων απορρίπτεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του 2014, αφού ταυτόχρονα με την υποβολή ο φάκελος του αιτητή ενεργοποιείται, τότε το υπουργείο να μην απαιτεί την υποβολή νέας αίτησης για το 2018, αλλά αυτή να θεωρείται ως υποβληθείσα και να εξετάζεται, νοουμένου ότι υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τα εισοδηματικά κριτήρια του αιτητή για το 2017 (σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν υποβληθεί με την τελευταία αίτηση).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.129, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.130, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς εδώ και αρκετά χρόνια έχουν ξεκινήσει έργα για κατασκευή πεζοδρομίων ένθεν και ένθεν του δρόμου. Τα έργα αυτά όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ασυνέχεια στα πεζοδρόμια αυτά.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.131, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες παράνομες είσοδοι πολιτών από τρίτες χώρες έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω θαλάσσης και πόσες μέσω των κατεχόμενων περιοχών;

2. Από ποιες περιοχές ή σημεία έχουν πραγματοποιηθεί οι πιο πάνω παράνομες είσοδοι;

3. Τι είδους αστυνόμευση υπάρχει στις περιοχές αυτές και ποια είναι η αστυνομική δύναμη που στελεχώνει τους αστυνομικούς ή λιμενικούς σταθμούς στις περιοχές αυτές;

4. Ποιος είναι ο αριθμός των αστυνομικών που υπηρετούν στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία παγκύπρια;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.132, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η περιοχή Blue Lagoon στον Ακάμα και συγκεκριμένα ο κολπίσκος στον οποίο βρίσκεται η βραχονησίδα “Χαμηλή” παρουσιάζει μία τεράστια τουριστική επισκεψιμότητα τόσο από σκάφη που πραγματοποιούν παράκτιες τουριστικές εκδρομές όσο και από μικρά ιδιωτικά σκάφη.

Λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης στην περιοχή αυτή υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα εξαιτίας της παντελούς έλλειψης σηματοδότησης ή άλλων μέτρων για ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του το πρόβλημα, ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει και πότε.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.133, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα στήριξης υπάρχουν για απόκτηση κατοικίας από νεαρά ζευγάρια σε αγροτικές περιοχές;

2. Ποια επιπλέον μέτρα στήριξης προτίθεται να λάβει, για να βοηθήσει τα νεαρά ζευγάρια να εγκατασταθούν σε κοινότητες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.134, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα σε πόσα δημόσια εκπαιδευτήρια και σε ποιες επαρχίες εκκρεμούν έργα αντισεισμικής βελτίωσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.135, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου παρατηρούνται αρκετές φορές ελλείψεις στον ιματισμό λόγω του ότι τα ρούχα αποστέλνονται στη Λευκωσία για καθαρισμό και πλύσιμο.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα αυτό και για τα μέτρα που λαμβάνει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.136, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην τράπεζα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, με αποτέλεσμα πολλοί εθελοντές αιμοδότες που επισκέπτονται την τράπεζα αίματος, για να δώσουν αίμα, να φεύγουν χωρίς να εξυπηρετηθούν.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.137, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών έχουν καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια;

2. Σε ποιες περιοχές και σχολεία έχουν καταγραφεί τα φαινόμενα αυτά;

3. Πόσοι μαθητές έχουν αποβληθεί από τα σχολεία τους;

4. Πόσοι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά έχουν μείνει στην ίδια τάξη;

5. Πόσοι μαθητές με παραβατική συμπεριφορά έχουν αποχωρήσει από την εκπαίδευση;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.138, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Με βάση τον νόμο που ψηφίστηκε για την καταβολή ΦΠΑ για την αγορά οικοπέδου, αρκετές επιχειρήσεις που έχουν αγοράσει και πληρώσει τον ΦΠΑ διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν τον ΦΠΑ αυτό να τον εξισώνουν με άλλο οφειλόμενο ΦΠΑ ή φόρους, αλλά ούτε μπορεί να τους επιστραφεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν αυτό το θέμα είναι εις γνώσιν του και πώς μπορεί να ρυθμιστεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.139, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς εδώ και χρόνια λειτουργεί πρόγραμμα διαχείρισης της θαλάσσιας χελώνας.

Το πρόγραμμα αυτό το διαχειρίζεται ιδιώτης ο οποίος, όπως έχω ενημερωθεί, ήταν πρώην ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Αλιείας.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποιους όρους διαχείρισης έχει το πρόγραμμα αυτό.

2. Ποια είναι η αρχή που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό και ποιο είναι το συνολικό κόστος που πληρώνει στον ιδιώτη.

3. Ποιοι ήταν οι όροι του διαγωνισμού ανάθεσης του προγράμματος και πόσοι και ποιοι ήταν οι ενδιαφερόμενοι.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.140, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

 

«Στον περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016 [41(Ι)/2016] και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, εδάφιο 3 αυτού προβλέπεται ότι “τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια και απαιτούμενα προσόντα βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή και ο διορισμός των προσώπων που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή κι, αν υπάρχουν, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.141, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω και έχω επανειλημμένα δηλώσει, το κτίριο που στεγάζει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι είναι κτισμένο πάνω σε λιμνάζοντα ύδατα, αφού η ευρύτερη περιοχή στον συγκεκριμένο χώρο είναι λιμνάζοντα ύδατα. Επίσης, ήδη παρουσιάζεται συσσώρευση υδάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί δε λήφθηκε υπόψη το πιο πάνω σημαντικό δεδομένο, όταν γινότανε η αξιολόγηση του εν λόγω κτιρίου;

2. Εφόσον ήδη παρουσιάζεται συσσώρευση υδάτων, ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο, τι θα γίνει, όταν ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις;

3. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό το οποίο θα σχετίζεται με την ύπαρξη λιμνάζοντων υδάτων και τυχόν πλημμυρών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.142, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Λόγω του ότι το κτίριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι βρίσκεται σε λιμνάζοντα νερά, η ύπαρξη της υγρασίας σε όλο το κτίριο είναι εμφανής και επικίνδυνη.

Ήδη η υγρασία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στα τοιχώματα του κτιρίου και είναι αναπόφευκτο κακό να επεκταθεί η ζημιά σε βάθος χρόνου και στα αρχεία που βρίσκονται εκεί.

Πιο σημαντικό απ’ όλα βέβαια είναι η υγεία των εργαζομένων στο εν λόγω κτίριο. Είναι σε όλους μας γνωστό το γεγονός ότι η ύπαρξη υγρασίας στον χώρο μας είναι ανθυγιεινή και επικίνδυνη, αφού προκαλεί διάφορα προβλήματα υγείας, όπως αλλεργίες, ασθματικές κρίσεις, ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, ούτως ώστε τα αρχεία να είναι σε ασφαλή χώρο, χωρίς να απειλούνται από την υγρασία;

2. Σε τι ενέργειες θα προβείτε σχετικά με την παρουσία υγρασίας στα τοιχώματα;

3. Πώς θα διαφυλάξετε την υγεία των εργαζομένων στο εν λόγω κτίριο από πιθανά προβλήματα που μπορεί να τους προκληθούν λόγω της υγρασίας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Τον Ιανουάριο του 2018 η διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών δήλωνε ότι δε δίνεται προεδρική χάρη σε ισοβίτες και κατάδικους οι οποίοι κακοποίησαν ανήλικο ή αδικοπράγησαν σεξουαλικά σε βάρος ανηλίκων.

Να μας εξηγήσετε πώς ξαφνικά θεσπίστηκαν κριτήρια με τα οποία γίνεται ηλικιακός διαχωρισμός των θυμάτων. Έχετε τεκμηριωμένη έκθεση ψυχολόγων ή ψυχιάτρων που να καταδεικνύει ότι, αν ένα παιδί βιαστεί ή κακοποιηθεί στα 14, 15, ή 16 του χρόνια, έχει λιγότερα τραύματα από ένα παιδί που υπέστη τα ίδια πριν από τα 13 του χρόνια;

Αυτά τα ηλικιακά ορόσημα πώς και γιατί υιοθετήθηκαν και από ποιον;

Να μας πείτε αν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως έχει δοθεί προεδρική χάρη και σε άλλους παιδεραστές, γεγονός που μειώνει την ποινή τους κατά το ένα τέταρτο. Για ποια εγκλήματα έχουν καταδικαστεί, τι ποινές εκτίουν και σε τι χρονικό διάστημα θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης, δεδομένου ότι εμπίπτουν στα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν;

Αναμένουμε να απαντήσετε και για επώνυμο παιδεραστή, ο οποίος φαίνεται να επωφελείται από την εν λόγω προεδρική χάρη σε συνδυασμό με τα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν και ο οποίος αναμένεται να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης, αν δεν το έχει ήδη κάνει.

Γνωρίζετε πολύ καλά πως με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2014 έχουν εισαχθεί εξαιρετικά αυστηρές ποινές γι’ αυτά τα αδικήματα και αυτό το οποίο τυγχάνει σήμερα επεξεργασίας είναι η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Εποπτείας. Η Νομική Υπηρεσία μάς ενημέρωσε ότι ακόμα αναμένει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιστραφούν τα νομοσχέδια, προκειμένου να προωθηθούν στην επιτροπή Νομικών. Πότε θα γίνει αυτό; Δεδομένου ότι αυτή η κυβέρνηση “πρωτοτυπεί” αποφυλακίζοντας παιδεραστές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.144, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώσιν μου ότι στο κτίριο όπου έχει μετακινηθεί το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι δεν υπάρχει και ούτε έχει γίνει πρόβλεψη, για να εγκατασταθεί σύστημα πυρασφάλειας παρά μόνο σύστημα ανίχνευσης καπνού.

Ως εκ των πιο πάνω, οι ανησυχίες μου είναι ότι σε περίπτωση εκδήλωσης οποιουδήποτε ατυχούς περιστατικού πυρκαγιάς, και ιδιαίτερα στους χώρους όπου θα φυλάσσονται τα αρχεία του τμήματος, ο κίνδυνος καταστροφής είναι υπαρκτός, με ανυπολόγιστες συνέπειες και δυστυχώς χωρίς την οποιαδήποτε προειδοποίηση. Θεωρώ πως το ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες των αρμοδίων, πριν καν να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.
Είναι ευθύνη του κράτους η διαφύλαξη των μητρώων, που είναι ανεκτίμητης αξίας. Τα χάσαμε ήδη αυτά με την τουρκική εισβολή και κατοχή και τώρα υπάρχει πιθανότητα να τα χάσουμε και δεύτερη φορά με ευθύνη δική μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί έχει γίνει η μετακίνηση του γραφείου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος;

2. Σε τι ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω ζήτημα, ούτως ώστε να αποφευχθούν ατυχή περιστατικά;

3. Πότε θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος πυρασφάλειας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.145, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου και το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως μετακινήθηκαν από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι.

Για τη μετακίνηση και λειτουργία των δύο τμημάτων έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εργασίες και χρειάστηκε να αγοραστεί εξοπλισμός.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Αναλυτική ενημέρωση για οποιαδήποτε εργασία χρειάστηκε να γίνει για τις δυο υπηρεσίες και το κόστος της κάθε εργασίας.

2. Αναλυτική ενημέρωση για οποιοδήποτε εξοπλισμό χρειάστηκε να αγοραστεί για τις δύο υπηρεσίες και το κόστος της κάθε αγοράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.146, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στην οδό Πόντου στη Λάρνακα υπάρχει κτίριο στο οποίο μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν νηπιαγωγείο. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και, εξ όσων γνωρίζω, χρησιμοποιείται από διάφορους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν στον χώρο, αλλά και από χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, ο χώρος έχει καταστεί εστία μόλυνσης και μικροβίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβεί για το κλείσιμο του εν λόγω κτιρίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μη χρήση του από τον οποιονδήποτε;

2. Πώς θα εξωραϊστεί ο συγκεκριμένος χώρος;

3. Ποιο προβλέπεται να είναι το μέλλον του κτιρίου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.147, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου μετακινήθηκε από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει δοθεί πολεοδομική άδεια στο κτίριο στο Παραλίμνι;

2. Έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας;

3. Τι παρεκκλίσεις έχουν δοθεί με βάση και τις πρόνοιες της δήλωσης πολιτικής του δήμου Παραλιμνίου;

4. Οι παρεκκλίσεις αυτές συνάδουν με τη δήλωση πολιτικής του δήμου Παραλιμνίου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.148, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου μετακινήθηκε από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι, σε κτίριο του οποίου η συμφωνία ενοικίασης ισχύει για εννέα χρόνια. Λόγω του ότι ο χώρος στάθμευσης του κτιρίου δεν ήταν αρκετός, χρειάστηκε η ενοικίαση παρακείμενου επιπλέον χώρου στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ της ισχύος του ενοικιαστήριου εγγράφου του κτιρίου και του ενοικιαστήριου εγγράφου του εν λόγω χώρου στάθμευσης;

2. Εάν υπάρχει χρονική διαφορά, τότε τι προτίθεται να πράξει, όταν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τυχόν άρνηση του ιδιοκτήτη του κτιρίου για συνέχιση της εξασφάλισης του επιπρόσθετου χώρου στάθμευσης, όταν λήξει η περίοδος ενοικίασής του;

3. Το θέμα με την έλλειψη χώρου στάθμευσης παραβαίνει τη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αρχικά εξαγγέλθηκε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.149, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο της εταιρείας ΖΗΝΩΝ, στο σημείο της μηχανής, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε πως υπήρχε μηχανική βλάβη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο δρομολόγιο εκτελούσε τη συγκεκριμένη ώρα το λεωφορείο;

2. Το λεωφορείο αυτό χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά μαθητών;

3. Υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή που έγινε το συμβάν; Υπήρχαν και μαθητές στο λεωφορείο;

4. Πότε έγινε ο τελευταίος μηχανικός έλεγχος του συγκεκριμένου λεωφορείου;

5. Ποια είναι η ηλικία του λεωφορείου αυτού;

6. Υπήρχαν πυροσβεστήρες στο εν λόγω λεωφορείο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.150, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν θεσμοθετημένα αδικήματα για τα οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να παραχωρήσει σε κατάδικο προεδρική χάρη;

2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει θεσμοθέτηση και υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που δίδονται από την Εισαγγελία, ισχύει η πληροφόρηση ότι στα αδικήματα που εξαιρούνται από την προεδρική χάρη περιλαμβάνεται και η σεξουαλική παρενόχληση, όταν το θύμα είναι άνω των δεκατριών ετών;

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε αν αυτό ίσχυε πάντα, αν διαφοροποιήθηκε κάποια στιγμή, πότε, από ποιον και γιατί.

Τέλος, ερωτούμε τον έντιμο υπουργό, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε θεσμοθετημένα αδικήματα ούτε κατευθυντήριες γραμμές, προτίθεται η εκτελεστική εξουσία ή η Νομική Υπηρεσία να προχωρήσει και να καθορίσει αυτές τις κατηγορίες αδικημάτων που αφορούν αδικήματα ηθικής αισχρότητας για τα οποία ο κατάδικος να μη δικαιούται να λάβει προεδρική χάρη;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.151, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων στους οποίους δόθηκε κυπριακή υπηκοότητα και είναι παιδιά που προήλθαν από μικτούς γάμους Τουρκοκυπρίων με εποίκους, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων πολιτογραφήθηκαν.

Υπενθυμίζουμε τον έντιμο υπουργό ότι εκκρεμεί η απάντηση σε σχετική ερώτηση (23.06.011.02.546) που υποβάλαμε στις 3 Μαΐου 2018, αναφορικά με το κατά πόσο ο λεγόμενος “εκπρόσωπος” του ψευδοκράτους κ. Μεχμέτ Ντανά είναι κάτοχος ταυτότητας ή διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.152, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που καθυστερεί η καταβολή αποζημιώσεων σε πληγέντες από πλημμύρες που έγιναν αρχές Νοεμβρίου του 2016 στην Αραδίππου και πότε υπολογίζεται να καταβληθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.153, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Κέττηρου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει κατά πόσο ευσταθούν οι πληροφορίες για επικείμενο τερματισμό της λειτουργίας του κέντρου υγείας στην κοινότητα Ξυλοφάγου.

Η φημολογία που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει μεγάλη και δικαιολογημένη αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων της κοινότητας. Η Ξυλοφάγου βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το πλησιέστερο κρατικό νοσηλευτήριο και οι κάτοικοι εύλογα ανησυχούν ότι ενδεχόμενο κλείσιμο του τοπικού κέντρου υγείας θα επηρεάσει δυσμενώς το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους κατοίκους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.154, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.041) αναφορικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου από απόδημους Κυπρίους, πληροφορήθηκα ότι δεν έχει διαπιστωθεί να υπάρχουν παράπονα όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παρ’ όλα αυτά, στο πρόσφατο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπριών και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα στη Λευκωσία έγιναν παράπονα από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τις περίπλοκες διαδικασίες και την απουσία ενός fast track.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν αλλάξει οι διαδικασίες και αν έχει καθιερωθεί διαδικασία fast track προς διευκόλυνση του κοινού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.155, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο ότι το κατοχικό καθεστώς αποφάσισε την ανέγερση γλυπτού έργου τέχνης ύψους σαράντα (40) μέτρων στον Πενταδάκτυλο. Ο δήμος Κερύνειας με ανακοίνωσή του καταδικάζει το γεγονός και ζητά από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει για την πρόθεση του ψευδοκράτους να ανεγείρει γλυπτό έργο τέχνης στον Πενταδάκτυλο και αν έχει προβεί σε σχετικά διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα διεθνή όργανα για ανατροπή αυτών των σχεδιασμών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.156, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Φιλελεύθερος” ότι το 2013 υπήρχε πρόθεση από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να δημιουργήσει περιβαλλοντικό κέντρο, αναψυκτήριο και αποχωρητήρια στην περιοχή της αλυκής στη Λάρνακα, ανάλογων προδιαγραφών με αυτά που λειτουργούν στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο από το Τμήμα Δασών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια και χρονοδιάγραμμα για δημιουργία και λειτουργία περιβαλλοντικού κέντρου, αναψυκτήριου και αποχωρητηρίων στην περιοχή της αλυκής στη Λάρνακα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.157, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.604) σχετικά με το περιστατικό αγκυροβόλησης σκάφους στην παραλία της προστατευόμενης περιοχής Λάρας τον περασμένο Μάιο πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικού διατάγματος, με το οποίο παρατείνει την απαγόρευση της διέλευσης και αγκυροβόλησης σκάφους στην προστατευόμενη περιοχή κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο έκαστου έτους για σκοπούς προστασίας της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες καταγγελίες έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής σχετικά με την παραβίαση του υπό αναφορά διατάγματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.158, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του τέως Υπουργού Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.238 σχετικά με τη διαχείριση οικιακών φαρμάκων πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης των κανονισμών με τίτλο “Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων) Κανονισμοί”.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, οι εν λόγω κανονισμοί αναμένετο να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2017, μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποτελεί το επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής του επίδοσης [Παράρτημα VII (1)(β)], ενώ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνεται υπόψη το κόστος σε εξωτερικές περιβαλλοντικές παρενέργειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας [άρθρο 68 (2)(β)].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τις σχολικές εφορίες και τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν:

1. Έχουν οι σχολικές εφορίες δημιουργήσει Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις όσον αφορά τις προσφορές τις οποίες κατακυρώνουν; Σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει σχέδιο δράσης, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί ένα αντίτυπο.

2. Γίνονται προκηρύξεις από τις σχολικές εφορίες με πρόνοιες από πράσινες συμβάσεις για τις ανάγκες των σχολείων τους (π.χ. σε εξοπλισμό, γραφική ύλη και τρόφιμα);»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.160, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη

 

«Έχω ενημερωθεί ότι η νέα πτέρυγα του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου έχει αποπερατωθεί και έχει αρχίσει η λειτουργία της. Δυστυχώς όμως δεν έχει ακόμα προχωρήσει η επάνδρωσή της με το αναγκαίο προσωπικό, γραμματειακό και βοηθητικό (κλητήρες, καθαρίστριες), με αποτέλεσμα να παρατηρούνται σοβαρότατα προβλήματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να προχωρήσει η αναγκαία επάνδρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.161, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνου Σιζόπουλου

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τον χρονικό ορίζοντα της προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ενιαίο Χώρο Σένγκεν, σύμφωνα και με τη δέσμευση που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.162, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας, βάσει του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, εξέδωσε σχετικό διάταγμα, στο οποίο καθορίζονται τα ανώτατα όρια τετραϋδροκανναβινόλης (THC) σε τρόφιμα, επιτρέποντας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ελέγχους για την τήρηση αυτών των ανώτατων ορίων, αλλά και σε κατάσχεση όσων τροφίμων τα υπερβαίνουν. Ειδικότερα, με βάση το διάταγμα, απαγορεύεται η εισαγωγή, παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, κατοχή, προς πώληση ή μη, ή πώληση οποιουδήποτε καθοριζόμενου τροφίμου το οποίο περιέχει τετραϋδροκανναβινόλη (THC) σε ποσοστό μεγαλύτερο των 10 mg/kg όσον αφορά στα εδώδιμα προϊόντα λαδιού, 5 mg/kg σε εδώδιμους σπόρους (τυγχάνουν θερμικής επεξεργασίας, συνεπώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή) και σε εδώδιμο αλεύρι, 0,2 mg/kg σε άλλα τρόφιμα και ποτά, εξαιρουμένων αλκοολούχων ποτών, αναψυκτικών και μη αλκοολούχων ποτών, και 0,04 mg/kg σε αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους προχώρησε στην έκδοση του υπό αναφορά διατάγματος; Υπήρξαν αρνητικές ενδείξεις στον ανθρώπινο οργανισμό από τρόφιμα που κυκλοφορούσαν μέχρι σήμερα στην κυπριακή αγορά;

2. Βάσει ποιων κριτηρίων τέθηκαν τα υπό αναφορά όρια τετραϋδροκανναβινόλης;

3. Γιατί εξαιρούνται από τον καθορισμό ορίων τετραϋδροκανναβινόλης τα αλκοολούχα ποτά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.163, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος [182(Ι)2013] και μετά από μία τριετή περίοδο χάριτος, όλα τα Γραφεία Κηδειών, για να λειτουργήσουν νόμιμα, πρέπει να έχουν εξασφαλίσει άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του νόμου αυτού. Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες, όλα τα Γραφεία Κηδειών που εργάζονταν πριν από την ψήφιση του νόμου και κατά τη μεταβατική περίοδο συνεχίζουν να εργάζονται, ανεξάρτητα από το αν έχουν εξασφαλίσει τη σχετική άδεια που προνοεί ο νόμος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμος [182(Ι)2013] εφαρμόζεται, πόσα Γραφεία έχουν αποταθεί για εξασφάλιση άδειας μέχρι σήμερα, πόσα έχουν εγκριθεί, πόσα έχουν απορριφθεί και για πόσα εκκρεμεί η εξέταση της αίτησής τους. Να πληροφορηθεί επίσης η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταρτιστεί κατάλογος για παραβιάσεις του νόμου [182(Ι)2013] και αν έχουν επιβληθεί ποινές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.164, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του, προκειμένου να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να αντιμετωπιστεί η σοβαρή έλλειψη που φαίνεται να υπάρχει στα καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας, καθότι σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν επαρκούν οι χώροι που σήμερα υπάρχουν για να προστατεύσουν όλους τους πολίτες.

2. Να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων της Πολιτικής Άμυνας που είναι γερασμένος και περιορίζει τις επιχειρησιακές ικανότητες της Δύναμης.

3. Να προμηθευτεί η Πολιτική Άμυνα με τον αναγκαίο επιχειρησιακό και ατομικό εξοπλισμό, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ατομική ασφάλεια στα στελέχη και τους εθελοντές της Δύναμης.

4. Να αντιμετωπιστεί η υπαρκτή υποστελέχωση της Δύναμης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.165, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ποινικές έρευνες της ανακριτικής ομάδας της αστυνομίας για τη διακρίβωση των ενόχων για την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.166, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου προκειμένου:

1. να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην απονομή της δικαιοσύνης, που δεν είναι αποδεκτές για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος,

2. να εκλείψει η υπαρκτή υποστελέχωση των δικαστηρίων, που οδηγεί σε σπατάλη δικαστικού χρόνου,

3. να εκσυγχρονιστούν οι απαρχαιωμένες δομές και υποδομές της δικαστικής εξουσίας και

4. να υιοθετηθούν σύγχρονα συστήματα μηχανογράφησης και εφαρμογής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.167, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τα άτομα που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος, με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την παραχώρηση απαλλαγών από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας, από τις 29 Οκτωβρίου 2015, σε τέκνα πλοιοκτητών κυπριακής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.168, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Τον Μάρτιο του 2017 είχαμε καταγγείλει στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας τις χαριστικές διαδικασίες απόσπασης λειτουργού του Υπουργείου Οικονομικών στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Αναφέραμε επίσης το γεγονός ότι δεν εξασφαλίστηκαν οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνταν από την ΕΔΥ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη λειτουργός ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ.

Το θέμα συζητήθηκε και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μετά και την ετοιμασία σχετικής έκθεσης από τον Γενικό Ελεγκτή. Από την Ελεγκτική Υπηρεσία επιβεβαιώθηκε η χαριστική διαχείριση του θέματος για την εν λόγω λειτουργό και ακολούθησε η δική σας σύγκρουση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επιμένατε να υποστηρίζετε τις θέσεις σας, παρά τις συστάσεις των δύο θεσμών της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Νομικής Υπηρεσίας.

Πρόσφατα η εφημερίδα “Φιλελεύθερος” σε δημοσίευμά της, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο “Μόνο δύο γιατροί τιμωρήθηκαν για την υπόθεση της Σάβιας”, αναφέρει: “αφέθηκαν όλοι στο απυρόβλητο και πλείστα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργού σας, πλην δύο γιατρών για τους οποίους διεξάχθηκε πειθαρχική έρευνα και στους οποίους επιβλήθηκε ποινή”.

Στο πλαίσιο της ισονομίας, της χρηστής διοίκησης και της ακριβοδίκαιης μεταχείρισης πολιτών, υποβάλλω το ερώτημα ως προς το τι εσείς έχετε πράξει, για να συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Πρόσφατα στην επιτροπή Περιβάλλοντος ακούστηκαν έντονα παράπονα για την οχληρία που προκαλείται στους κατοίκους της Ορούντας και Κάτω Μονής από την επαναλειτουργία των χοιροστασίων στην περιοχή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:

1. Στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο οποίος απορρέει από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο του 2002, δεν ορίζονται περιβαλλοντικά αποδεκτές μέθοδοι για απομάκρυνση των στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα. Προγραμματίζει το υπουργείο αναβάθμιση του σχετικού κώδικα, ώστε να θεσμοθετηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα;

2. Πόσο συχνά διεξάγονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους λειτουργούς σε κτηνοτροφικές μονάδες μετά την έκδοση της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων; Κάθε πόσο αναθεωρούνται οι όροι της άδειας απόρριψης και για πόσα περιστατικά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επιβληθεί ποινές ή έχει ανακληθεί η ισχύς της άδειας απόρριψης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης της μονάδας με τους όρους της άδειας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.170, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το λόγο διακοπής του προγράμματος ψυχολογικής στήριξης και αποφόρτισης το οποίο παρεχόταν για λίγους μήνες το 2010 στους κοινωνικούς λειτουργούς του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας. Είναι στο σχεδιασμό του υπουργείου η επαναφορά του προγράμματος, δεδομένης της τεράστιας ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στους λειτουργούς λόγω της φύσης της εργασίας τους, αλλά και του σοβαρού προβλήματος υποστελέχωσης της υπηρεσίας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.171, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης των παιχνιδιών ή άλλου εξοπλισμού εντός των χώρων των νηπιαγωγείων και των σχολείων προδημοτικής εκπαίδευσης και αν γίνεται αξιολόγηση των εν λόγω αντικειμένων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.172, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όπως είναι γνωστό, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας, αφού πολύ συχνά οι εργασίες διακόπτονται λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και επέμβασης του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το κόστος της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού συστήματος είναι εξαιρετικά υψηλό και για κάθε καθυστέρηση ο δήμος Λάρνακας επωμίζεται επιπλέον χρηματικό βάρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες θα προβεί, ούτως ώστε να δοθεί μια λύση, για να μην επωμίζεται ο δήμος Λάρνακας το επιπλέον οικονομικό κόστος που προκύπτει λόγω των καθυστερήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.173, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορεί να δεχθεί ανά σχολική χρονιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι μαθητές έπρεπε να φοιτούν στο εν λόγω σχολείο (μέγιστος αριθμός);

2. Πόσοι μαθητές φοιτούν σήμερα στο Γυμνάσιο Δροσιάς;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.174, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όπως είναι γνωστό, η αποπεράτωση του έργου για επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας συνεχώς καθυστερεί και η ημερομηνία παράδοσής του παρατείνεται εδώ και χρόνια.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

2. Πότε υπολογίζεται να είναι η ημερομηνία παράδοσης του έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.175, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου περίπτωση υπαλλήλου στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου ο οποίος από την αρχή του τρέχοντος έτους έως και σήμερα παρουσίασε ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία ξεπερνούν τις ημερολογιακές ημέρες άδειας ασθενείας που δικαιούται ανά έτος.
Η παραπομπή υπαλλήλου για εξέταση από το ιατροσυμβούλιο δεν αποτελεί απλά μια τυπική διαδικασία, αλλά συνιστά την άμεση, έγκαιρη και αναγκαία διαδικασία, ούτως ώστε να μπορούν να χορηγηθούν στον υπάλληλο επιπλέον ημέρες άδειας ασθενείας από αυτές που δικαιούται.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Βάσει της νομοθεσίας για τη Δημόσια Υπηρεσία (Χορήγηση Αδειών) που διέπει τους κανονισμούς και τις άδειες ασθενείας των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος προϊστάμενος του εν λόγω υπαλλήλου κατά πόσο έχει μεριμνήσει για την άμεση και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολή αιτήματος προς τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για τον διορισμό ιατροσυμβουλίου με σκοπό την εξέταση του υπαλλήλου και των σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών και εκθέσεων.

2. Κατά πόσο τα πιστοποιητικά ασθενείας του συγκεκριμένου υπαλλήλου προσκομίστηκαν αμέσως στην υπηρεσία του, όπως άλλωστε προβλέπουν οι κανονισμοί, στους οποίους αναφέρεται η αναγκαιότητα της έγκαιρης υποβολής τους.

3. Κατά πόσο τα συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά ανέφεραν τη φύση της ασθένειας.

4. Κατά πόσο τα πιστοποιητικά συνοδεύονταν από ιατρική έκθεση σχετικά με το ιστορικό της ασθένειας όπως υποδεικνύουν οι κανονισμοί.

5. Κατά πόσο αυτά τα ιατρικά πιστοποιητικά αναφέρονταν σε ιατρική πρόβλεψη που θα χρειαστεί μέχρι και την πλήρη αποθεραπεία του υπαλλήλου, για να επανέλθει στην εργασία του, για σκοπούς διευκόλυνσης της εξέτασης από το ιατροσυμβούλιο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.176, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.009.03.477 παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή των δρόμων εντός της Βιοτεχνικής Περιοχής Κελλιών και πότε υπολογίζεται τελικά να ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.177, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην Κύπρο είχαν εντοπιστεί και ακόμα εντοπίζονται αριθμοί από τοξωτά πέτρινα γεφύρια που χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την Αγγλοκρατία. Πολλά από αυτά τα γεφύρια είχαν κηρυχθεί αρχαία μνημεία και συντηρούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, τις τοπικές αρχές ή το Τμήμα Δασών. Υπάρχει όμως στην Κύπρο και μία τουλάχιστον γέφυρα η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο της Αγγλοκρατίας, μοναδικό ίσως απομεινάρι που χαρακτηρίζει μία ολόκληρη εποχή οδοποιίας στο νησί μας. Πρόκειται για τη σιδερένια γέφυρα της Τρόζενας, στην επαρχία Λεμεσού, πάνω από τον παραπόταμο του Διαρίζου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η γέφυρα της Τρόζενας καλύπτεται από οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας, αν υπάρχουν στο αρχείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων στοιχεία για την κατασκευή της και τι σχεδιάζεται να γίνει, ώστε η γέφυρα αυτή να συντηρηθεί και προστατευθεί, αλλά και να αναδειχθεί ως τουριστικός, περιηγητικός και εκπαιδευτικός προορισμός. Υπάρχουν στην Κύπρο και άλλες τέτοιες σιδερένιες γέφυρες της ίδιας χρονικής περιόδου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.178, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επρόκειτο να διεξαγάγει νέο κύκλο διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.179, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η γαλλική κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία από παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών. Από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές στη Γαλλία δε θα επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν καθόλου τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους σχολικούς χώρους και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπως ίσχυε παλαιότερα. Επίσης ο νέος νόμος δεν αφορά μόνο στην απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων, αλλά και στη χρήση tablet και smartwatch. Τα σχολεία της χώρας έχουν την ελευθερία να επιλέξουν αν θα εφαρμόσουν τον νέο νόμο και για ηλικίες άνω των δεκαπέντε ετών, εάν το κρίνουν απαραίτητο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πληροφορηθεί τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία για το θέμα των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και αν μελετά το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νομοθετική ή άλλη ρύθμιση του εν λόγω θέματος και στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.180, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.617), αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας Τμήματος Πρώτων Βοηθειών στο Μακάρειο Νοσοκομείο εξειδικευμένου για βρέφη, παιδιά και εγκυμονούσες γυναίκες, πληροφορήθηκα ότι, όσον αφορά την έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος, αναμενόταν να ετοιμαστεί πρώτα σημείωμα έργου (PCN) και να τύχει προέγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ώστε να μπορέσει το Υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει στην έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι το ποσό που απαιτείται για το 2018, ύψους €35.700, μπορεί να εξασφαλιστεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2018, από το άρθρο 0821.3 “Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Έργων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει ετοιμαστεί το υπό αναφορά σημείωμα έργου και έχει εγκριθεί από τη ΓΔ ΕΠΣΑ;

2. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών στην έγκριση του απαιτούμενου ποσού για τη δημιουργία του τμήματος;

3. Έχει αξιοποιηθεί το ποσό ύψους €35.700 από τον προϋπολογισμό του 2018 (άρθρο 0821.3) για τη δημιουργία του τμήματος και, εάν ναι, με ποιο τρόπο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.181, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, κατόπιν προσφορών που προκηρύσσει, συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες για την καθαριότητα του οδικού δικτύου. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και μάζεμα και απομάκρυνση άλλων αποβλήτων και άχρηστων αντικειμένων από το οδικό δίκτυο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Στις υπό αναφορά συμβάσεις υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική παράδοση του οργανικού υλικού (π.χ. χόρτα, κλαδιά, φύλλα κτλ.) που μαζεύεται σε μονάδες κομποστοποίησης ή παραγωγής ενέργειας ή απλά οδηγείται στα σκουπίδια, στα ΧΥΤΥ ή ΟΕΔΑ ή απορρίπτεται χωρίς κανένα έλεγχο;

2. Στις υπό αναφορά συμβάσεις υπάρχει πρόνοια για υποχρεωτική ανακύκλωση των “άχρηστων αντικειμένων”; Γίνεται διαχωρισμός σε μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί κ.ο.κ. και μεταφέρονται σε μονάδες ανακύκλωσης;

3. Εάν δεν υπάρχουν οι υπό αναφορά πρόνοιες, υπάρχει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές συμβάσεις προς επίτευξη της ορθολογικής απόρριψης των αποβλήτων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.182, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.348) αναφορικά με υποστατικά τα οποία έχουν ανεγερθεί στην περιοχή “Μακένζυ” στη Λάρνακα και είναι παραχωρημένα στο δήμο Λάρνακας με δικαίωμα υπεκμίσθωσης πληροφορήθηκα ότι η σύμβαση μίσθωσης που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και του δήμου Λάρνακας έχει τερματισθεί στις 31/12/2016. Επίσης, πληροφορήθηκα ότι πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα και ετοιμάστηκε σχετική έκθεση όσον αφορά το ιστορικό διαχείρισης των υποστατικών, το πολεοδομικό καθεστώς, τις οφειλές των κατόχων (παρόντων και προγενέστερων) προς το Ταμείο Δημοσίων Δανείων, και τις οφειλές του δήμου Λάρνακας προς το Ταμείο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σύμφωνα με τη σύμβαση μίσθωσης. Σκοπός της έρευνας ήταν η διακρίβωση της παρούσας κατάστασης, ώστε σε συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες να ληφθούν οι ενδεικνυόμενες αποφάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά έρευνα, ποια τα αποτελέσματά της, αν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των υποστατικών στην περιοχή “Μακένζυ” και πότε θα γίνουν επιτέλους οι νέες συμβάσεις ενοικιάσεως των υποστατικών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.183, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 30 Ιουνίου 2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η πάταξη της λαθροθηρίας και η προστασία των άγριων πτηνών και θηραμάτων, καθώς η ρύθμισή της γίνεται με εξώδικο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Από τις 30 Ιουνίου 2017 έως και σήμερα πόσες καταγγελίες για λαθροθηρία έχουν γίνει και ποιο το συνολικό χρηματικό ποσό των εξωδίκων;

2. Πόσα από αυτά τα εξώδικα έχουν πληρωθεί και ποιο είναι το συνολικό ποσό από την είσπραξη των εξωδίκων αυτών;

3. Πόσα από αυτά τα εξώδικα δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη;

4. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει συγκεκριμένα για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2018 και ποιο το συνολικό χρηματικό ποσό των εξωδίκων που επιβλήθηκαν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.184, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρου Κυπριανού

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν συστάθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού που προνοείται στον περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο του 2017 και αν δε συστάθηκε γιατί καθυστερεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.185, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τον αριθμό των λεωφορείων δημόσιας χρήσης που βρίσκονται σε κυκλοφορία σήμερα, πόσα από αυτά έχουν ηλικία είκοσι πέντε χρόνων και άνω, καθώς και σε ποιες επαρχίες εκτελούν δρομολόγια τα λεωφορεία των οποίων η ηλικία τους είναι άνω των είκοσι πέντε χρόνων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.186, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Έχει γίνει μελέτη για βελτίωση και αναβάθμιση της λεωφόρου Ελλάδος στον δήμο Πάφου.

Με βάση τις μελέτες και σχεδιασμούς που έγιναν προβλέπεται η δημιουργία διαχωριστικής νησίδας.

Παρ’ όλα αυτά οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται ότι η νησίδα αυτή σχεδιάστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η άποψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και χωρίς να γίνει οποιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τις διαβουλεύσεις που έγιναν με τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες για την κατασκευή της διαχωριστικής νησίδας και ποιες ήταν οι απόψεις που κατατέθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.187, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Με αφορμή την εποχή συγκομιδής των ελιών που πλησιάζει και τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα από πολλούς πολίτες αστικών περιοχών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σε σχέση με τις παρόδιες ελιές:

1. Τι υποδεικνύουν οι πιο πρόσφατες χημικές αναλύσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των παρόδιων ελιών σε ρύπους; Είναι η περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση;

2. Τι έχει να προτείνει το αρμόδιο υπουργείο στους πολίτες αστικών περιοχών όσον αφορά την ασφάλεια συγκομιδής και κατανάλωσης των παρόδιων ελιών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.188, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 2 Οκτωβρίου 2018 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού αρθρωτό όχημα με κατεύθυνση τη Λεμεσό ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λόγω της αποκοπής του άξονα αυτού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το εν λόγω αρθρωτό όχημα πέρασε από τους απαιτούμενους ελέγχους (ΜΟΤ);

2. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του πιο πάνω ελέγχου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.189, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων ως διαχειρίστρια του λιμανιού Λάρνακας αναμένεται ότι θα εισπράξει περίπου δέκα εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2018. Παρ’ όλα αυτά, όπως πληροφορούμαι, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προτίθεται να ενοικιάσει το λιμάνι στον εν δυνάμει επενδυτή έναντι ετήσιου ενοικίου ύψους €700.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Τι ποσό εισέπραξε η Αρχή Λιμένων ως διαχειρίστρια του λιμανιού Λάρνακας για τα έτη 2015 έως 2018;

2. Έχουν γίνει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ποσό που θα οριστεί ως ενοίκιο για το λιμάνι της Λάρνακας και πού έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.190, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμαρχος Λάρνακας σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με αρμόδιους φορείς και τον εν δυνάμει επενδυτή για το λιμάνι της Λάρνακας κ. Παναγιώτη Αλεξάνδρου επιβεβαίωσε ότι ο περιορισμός του πλαφόν των 900 000 τόνων στο λιμάνι της Λάρνακας έχει αποσυρθεί και ότι το λιμάνι θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τον υφιστάμενο όγκο φορτίου και τους πελάτες του γενικά χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για τον όγκο φορτίου που θα εξυπηρετεί το λιμάνι Λάρνακας μετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του, αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση και αν όντως έχει εγκαταλειφθεί η πρόταση για εφαρμογή πλαφόν στον όγκο φορτίων που θα εξυπηρετεί το λιμάνι Λάρνακας, όπως ήταν και η απαίτηση των ναυτικών πρακτόρων που δραστηριοποιούνται εκεί, αλλά και των αρχών του δήμου Λάρνακας. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του λιμανιού τα πλοία και τα φορτία θα εξυπηρετούνται με το υφιστάμενο λιμενικό κόστος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.191, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπήρχε η σκέψη το βόρειο τμήμα του λιμανιού Λάρνακας να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Άμυνας για κάλυψη των αναγκών του. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου εκφράζει τις επιφυλάξεις σε σχέση με την εν λόγω παραχώρηση, αφού, όπως αναφέρει, εγείρεται σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χώρου (θαλάσσιου και χερσαίου) για τη μελλοντική εμπορική ανάπτυξη του λιμανιού και την αποθήκευση των φορτίων, λόγω του ότι θα περιοριστούν σοβαρά οι διαθέσιμοι λιμενικοί χώροι του λιμανιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει παρθεί τελική απόφαση σχετικά με την παραχώρηση του βόρειου τμήματος του λιμανιού στο Υπουργείο Άμυνας και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες που εκφράζει ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.192, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει απoδέκτης καταγγελιών από κατοίκους της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με τις οποίες ασυνείδητοι κτηνοτρόφοι κατά τις βραδινές ώρες καίνε ψόφια ζώα στην κτηνοτροφική περιοχή Λιβαδιών. Μαζί με τα ζώα φαίνεται να καίνε και λάστιχα, στην προσπάθειά τους να μη μυρίζει η καμένη σάρκα των ζώων. Οι κάτοικοι, όπως με ενημέρωσαν, έχουν ήδη καταγγείλει το συμβάν στις δημοτικές και κοινοτικές αρχές της περιοχής, καθώς και στην αστυνομία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες, αν τις έχει διερευνήσει και ποια μέτρα έχει λάβει προς αποφυγή τέτοιων ενεργειών, επιβλαβών για τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.193, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από την απάντηση ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.594, αναφορικά με την ενίσχυση της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω της διαφάνειας βάσει σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πληροφορήθηκα ότι μέχρι το 2015 πραγματοποιήθηκαν 1 000 περίπου επιθεωρήσεις εργασίας για την εφαρμογή του περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμου, ενώ έκτοτε συνεχίζουν να πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στη βάση ετήσιου στόχου, που καθορίζεται κάθε έτος. Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 148 επιθεωρήσεις για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών, ενώ το 2017 πραγματοποιήθηκαν 197 επιθεωρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των υπό αναφορά επιθεωρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.194, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω διαπιστώσει ότι σε ένα διατηρητέο κτίριο επί της λεωφόρου Λόρδου Βύρωνος έχουν συγκεντρωθεί παλαιά άρματα μάχης και άλλο στρατιωτικό υλικό και έχει τοποθετηθεί μία επιγραφή με τίτλο “Μουσείο Εθνικής Φρουράς”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για τη συνέχεια και ολοκλήρωση στον συγκεκριμένο χώρο του Μουσείου Εθνικής Φρουράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.195, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επρόκειτο να παραδοθεί η πρόταση της ενδοϋπηρεσιακής Επιτροπής Εργασίας του Υπουργείου Παιδείας για τη διαμόρφωση της δομής του νέου Υφυπουργείου Πολιτισμού. Επίσης, τον περασμένο Ιούλιο επρόκειτο να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την εξέλιξη της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει παραδοθεί η πρόταση για τη διαμόρφωση της δομής του νέου Υφυπουργείου Πολιτισμού και, εάν όχι, πότε αναμένεται να παραδοθεί;

2. Ποιες οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.196, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στην κοινότητα Αγκλεισίδων παρουσιάζεται τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τη χωρητικότητα του υφιστάμενου κοιμητηρίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού εδώ και χρόνια έχει στείλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για επέκταση του κοιμητηρίου, όμως παρατηρείται κωλυσιεργία στην επίλυση του θέματος.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την άμεση επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.197, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όταν η κυβέρνηση ανέλαβε την κατασκευή συνοικισμού στην κοινότητα Αγκλεισίδων πριν από κάποια χρόνια, προέκυψε η ανάγκη για δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, του οποίου το κόστος λανθασμένα επωμίσθηκε το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού και το οποίο σήμερα έχει αγγίξει τις €600.000. Το έργο έπρεπε εξ ολοκλήρου να διεκπεραιωθεί από την κυβέρνηση, αφού αφορούσε κυβερνητικό έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, ούτως ώστε να διαγραφεί το πιο πάνω χρέος;

2. Ποιο ήταν το αρχικό ποσό και το ποσοστό που αποφασίστηκε να επωμισθεί το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων;

Παρακαλώ επίσης να αποσταλεί αντίγραφο με το αναλυτικό κόστος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες 1980 και 1990 και αφορούσαν το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.198, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινούς έχει υποβάλει αίτημα για αναπαλαίωση του μεσαιωνικού κάστρου.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα;

2. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η αναπαλαίωση του μεσαιωνικού κάστρου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.199, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλεθρικού έχει υποβάλει αίτημα για αναπαλαίωση τρικάμαρου γεφυριού.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη της υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.200, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλεθρικού έχει αιτηθεί τη διαμόρφωση/διαπλάτυνση τμήματος της λεωφόρου Ομονοίας, που οδηγεί προς την Αναφωτίδα.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού έχει αιτηθεί τη διαπλάτυνση του κύριου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Αλαμινού στην παραλία και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.202, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Τερσεφάνου έχει αιτηθεί την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του χωριού και ο αρμόδιος υπουργός έχει δώσει οδηγίες, για να συμπεριληφθεί το έργο στον προϋπολογισμό του 2018 με στόχο την έναρξή του εντός του 2018.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.203, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Σκαρίνου σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό αιτήθηκε τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού του διαμετακομιστικού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για το εν λόγω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.204, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οράς έχει αιτηθεί την επίσπευση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και κατασκευής πάρκου/πλατείας εντός του πυρήνα της κοινότητας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η κατασκευή πάρκου/πλατείας εντός του πυρήνα της κοινότητας.

2. Πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.205, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οράς έχει αιτηθεί την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση της κατοικίας στην οποία σκοτώθηκε ο ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 Πετράκης Κυπριανού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου.

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη εργασιών με στόχο την επιδιόρθωση της κατοικίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.206, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οδού έχει αιτηθεί την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Οράς-Οδού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα για την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Οράς-Οδού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.207, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οδού έχει αιτηθεί την αναπαλαίωση του κτιρίου όπου στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο του χωριού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η αναπαλαίωση του κτιρίου που στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.208, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, στον Μαζωτό δεν υπάρχουν προσβάσεις από την κοινότητα προς την παραλία. Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός έχει υποδείξει στο κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού να υποβάλει επιστολή και χωρομετρικό σχέδιο με τον προτεινόμενο δρόμο για δημιουργία πρόσβασης.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.209, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λάγιας με αίτημά του ζήτησε τη λιθόστρωση του δρόμου προς την εκκλησία.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα που αφορά τη λιθόστρωση του δρόμου προς την εκκλησία;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λάγιας με αίτημά του ζήτησε τη δημιουργία πάρκου σε μέρος του κρατικού τεμαχίου 224 το οποίο έχει προταθεί για διαχωρισμό και διάθεση οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το έργο που αφορά τη δημιουργία πάρκου σε κρατικό τεμάχιο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.211, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δρυ με αίτημά του ζήτησε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των παλαιών δημοτικών σχολείων και μετατροπής του σε πάρκο εναλλακτικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη της υλοποίησής του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.212, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δρυ με αίτημά του ζήτησε την αγορά πυροσβεστικού οχήματος, για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν πυρκαγιές και να αποτρέπει έγκαιρα την επέκτασή τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η αγορά πυροσβεστικού οχήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.213, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού με αίτημά του ζήτησε την ανακατασκευή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία θα εκτελεστεί ως πολεοδομικό έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η αίτηση για ανακατασκευή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.214, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού έχει ζητήσει με αίτημά του την επιδιόρθωση της στοάς του μεταλλείου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται για την επιδιόρθωση της στοάς του μεταλλείου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.215, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βάβλας έχει ζητήσει με αίτημά του την ανέγερση πολυκέντρου νεότητας και χώρων αναψυχής.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο που αφορά την ανέγερση πολυκέντρου νεότητας και χώρων αναψυχής;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.216, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βάβλας έχει αιτηθεί την κατασκευή πλακόστρωτου εντός του πυρήνα της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται η έναρξη και πότε η ολοκλήρωση της κατασκευής πλακόστρωτου εντός του πυρήνα της κοινότητας Βάβλας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.217, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Αναφωτίδας έχει αιτηθεί την εγγραφή δρόμου από την Αναφωτίδα προς την Απλάντα και το Αλεθρικό και η χωρομετρική εργασία είναι ολοκληρωμένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω έργο και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.218, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας σε συνάντησή του με τον αρμόδιο υπουργό ζήτησε την επιδιόρθωση ή την κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια τουρκοκυπριακών κατοικιών εντός της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες για την επιδιόρθωση ή την κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών κατοικιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.219, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας αιτήθηκε την υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα που αφορά τον περιορισμό της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το πιο πάνω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.220, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μοσφιλωτής ζήτησε την ανέγερση πολυδύναμου κέντρου εντός της κοινότητας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.221, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μοσφιλωτής αιτήθηκε τη δημιουργία κοινοτικής βιβλιοθήκης.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησής του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.222, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαρωνίου ζήτησε τη δημιουργία παραλιακού πεζοδρόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του εν λόγω έργου και, εάν έχει ξεκινήσει, σε ποιο σημείο βρίσκεται.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.223, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαρωνίου έχει ζητήσει με αίτημά του τη διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου-Αγίου Θεόδωρου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.224, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου ζήτησε την επίσπευση της κατασκευής παρακαμπτήριου δρόμου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιου σημείου βρίσκεται το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.225, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ψεματισμένου ζήτησε τη δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των δρόμων Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιου σημείου βρίσκεται το πιο πάνω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.226, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής για τον αγροτικό δρόμο Αγίας Μαρίνας και τον αγροτικό δρόμο “Ζούθκια”.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των πιο πάνω δρόμων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.227, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς καλύπτονται τα έξοδα κήδευσης, στην περίπτωση θανάτου ατόμου που είναι υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.228, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το σύνολο των κονδυλιών του προϋπολογισμού του 2018 τα οποία αφορούν προγράμματα στήριξης των λαϊκών ποιητών, καθώς και το σύνολο των κονδυλιών από τον προϋπολογισμό του 2017 τα οποία διατέθηκαν για στήριξη των λαϊκών ποιητών;

2. Ποιος ο αριθμός των ποιητικών συλλογών από λαϊκούς ποιητές οι οποίες έχουν αγοραστεί από το Υπουργείο Παιδείας και έχουν διατεθεί στις βιβλιοθήκες των σχολείων τα τελευταία 5 χρόνια;

3. Ποια τα υφιστάμενα προγράμματα στήριξης των λαϊκών ποιητών;

4. Έχω ενημερωθεί ότι προηγουμένως υπήρχε ο θεσμός των Βραβείων Λαϊκής Ποίησης. Ποιοι οι λόγοι τερματισμού του θεσμού;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.229, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κοινότητα Επισκοπής της Επαρχίας Πάφου διαμαρτύρεται ότι λόγω της μείωσης της κρατικής χορηγίας από €30.000 σε €15.000 δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λειτουργεί το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης, παρ’ όλον ότι το 2008 υπέγραψε συμβόλαιο με το κράτος για αυτό τον σκοπό.

Ως εκ τούτου ζητά είτε να επανέλθει η κρατική χορηγία στις €30.000, όση δηλαδή ήταν το 2008 που υπογράφτηκε το συμβόλαιο αυτό, είτε το κράτος να αναλάβει το κόστος λειτουργίας του Περιβαλλοντικού Κέντρου.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς μελετά να επιλύσει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα Μεσόγης με την Τρεμιθούσα και την Έμπα και διασταυρώνει τη Λεωφόρο Μεσόγης (στο ύψος του κέντρου “Monte Liza”) δέχεται καθημερινά σημαντική κυκλοφοριακή κίνηση. Ο δρόμος αυτός χρειάζεται άμεσα συντήρηση, αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.231, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τον δήμο Πάφου με την κοινότητα Μεσόγης αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, από τα οποία τα πιο σημαντικά εστιάζονται στα πιο κάτω:

 • Ελλιπής φωτισμός κυρίως στα σημεία που ο δρόμος συνδέεται με δευτερεύουσας σημασίας δρόμους (π.χ. διασταυρώσεις).

 • Τα ερείσματα του δρόμου χρειάζονται βελτιώσεις, καθώς και οι οχετοί όμβριων υδάτων, οι οποίοι σε κάποια σημεία είναι επικίνδυνοι και ακάλυπτοι.

 • Ο μικρός κυκλικός κόμβος που έχει κατασκευαστεί στο ύψος της Μεσόγης χρειάζεται βελτίωση.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τους σχεδιασμούς που γίνονται για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, καθώς και πότε αναμένεται η αναβάθμιση του δρόμου αυτού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.232, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του γεφυριού στον ποταμό Έζουσας που διασχίζει την κοινότητα Επισκοπής Πάφου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.233, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Οι μηνιαίες επισκέψεις του περιοδεύοντα ιατρού στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου έχουν μειωθεί λόγω μείωσης του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Πάφου, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της κοινότητας να ταλαιπωρούνται. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν αρκετές κοινότητες στην επαρχία Πάφου.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.234, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την αναβάθμιση του δρόμου από την κοινότητα Αναβαργού προς την κοινότητα Μεσόγης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.235, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με την ποιότητα των αναλώσιμων προϊόντων τα οποία προσφέρονται στους ασθενείς από το Υπουργείο Υγείας. Ειδικότερα, ομάδες ασθενών υποστηρίζουν ότι τα αναλώσιμα προϊόντα που προσφέρονται είναι κακής ποιότητας. Προς επίλυση του πιο πάνω προβλήματος υπάρχει η πρόταση να θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης, ώστε οι ίδιοι οι ασθενείς να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων κατά τη διάρκεια των προσφορών, για να καταγράφεται και η εμπειρία των ίδιων των ασθενών από τη χρήση τους. Επίσης υπάρχει η πρόταση οι ίδιοι οι ασθενείς να γνωμοδοτούν για τις προδιαγραφές των αναλώσιμων προϊόντων τα οποία πρόκειται να αγοραστούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν έρθει εις γνώση του παράπονα σχετικά με την ποιότητα των αναλώσιμων προϊόντων που προσφέρονται από το υπουργείο, αν λαμβάνονται ενέργειες για εμπλοκή των πασχόντων στις διαδικασίες επιλογής και αγοράς τους και αν υπάρχουν σκέψεις για θεσμοθέτηση των διαδικασιών που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.236, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2012 ανακαλύφθηκε τυχαία στον ξεροπόταμο του Κοτσιάτη στη Γεροσκήπου ένα μεσαιωνικό πετρόκτιστο γεφύρι μοναδικής ομορφιάς, το οποίο κηρύχθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε αρχαίο μνημείο Α΄ Πίνακα. Μετά από πάροδο πέντε χρόνων, στις 5 Μαΐου 2017, το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με τον δήμο Γεροσκήπου ξεκίνησαν εργασίες για την ανάδειξη και συντήρηση του γεφυριού, οι οποίες σταμάτησαν στις 14 Ιουλίου 2017. Στις αρχές του 2018 ο δήμος Γεροσκήπου σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ξεκίνησαν τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού εκατέρωθεν του γεφυριού, ώστε να προστατευθούν προσωρινά τα θεμέλια του γεφυριού. Έκτοτε καμιά εργασία δεν έχει γίνει για την ανάδειξη του γεφυριού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2019 ή σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό δαπάνες για την αποκατάσταση και συντήρηση του μνημείου αυτού, ώστε να καταστεί επισκέψιμο, και αν λαμβάνονται οποιαδήποτε μέτρα προστασίας της κοίτης και των θεμελίων του γεφυριού, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διάβρωση των θεμελίων του, που πιθανόν να επιφέρουν την κατάρρευσή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.237, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον Αύγουστο του 2015 υποβλήθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “ΕU Pilot” αίτηση παροχής πληροφοριών με θέμα την ελλιπή εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για πέντε προτεινόμενα έργα που δύναται να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου “Natura 2000”. Η Δημοκρατία είχε δώσει σχετικές απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θέμα είχε επίσης συζητηθεί κατ’ ιδίαν με εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2016 κατά τη συνάντηση-δέσμη (package meeting) που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

α. Ποια ήταν τα έργα που ενδεχομένως να επηρέαζαν περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

β. Η διαδικασία παραμένει ανοικτή μέχρι σήμερα;

γ. Ποιες απαντήσεις δόθηκαν από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας; Παρακαλώ όπως κατατεθεί το σχετικό υλικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.238, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των οικιών που βρίσκονται κάτωθεν των σπηλαίων στο Σκαλί Αγλαντζιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης και της απειλής που υφίστανται από την πτώση ογκωδών βράχων.

Πληροφορούμαι ότι πάνω από τις σπηλιές ανεγέρθηκαν ή/και προγραμματίζεται η ανέγερση άλλων τριών πολυκατοικιών, γεγονός που είναι άκρως ανησυχητικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.239, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Με την παραχώρηση των λιμενικών εργασιών σε ιδιωτικές εταιρείες στο λιμάνι της Λεμεσού και την αναμενόμενη παραχώρηση του λιμανιού της Λάρνακας σε επενδυτή για την ενιαία ανάπτυξη, η Κύπρος κινδυνεύει να μείνει χωρίς ένα καθαρά εμπορικό λιμάνι υπό τη διαχείριση της Αρχής Λιμένων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του νέου βιομηχανικού λιμανιού Βασιλικού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.240, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Όπως έχω πληροφορηθεί, μερικές κοινότητες φορολογούν τους χρήστες τουρκοκυπριακών κλήρων στα πλαίσια φορολογίας για κατοχή τουρκοκυπριακής γης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Στη βάση ποιας νομοθεσίας δίνεται το δικαίωμα στις κοινότητες να φορολογούν τους χρήστες τουρκοκυπριακής γης;

2. Πόσες κοινότητες διατηρούν τη συγκεκριμένη φορολογία;

3. Φορολογούνται αντίστοιχα και οι μισθωτές ελληνοκυπριακής γης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.241, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αλλά και από στοιχεία που έχουμε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προχώρησε στην απόρριψη αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης εταιρείας το όνομα της οποίας γνωρίζουμε, τα οποία ήταν εγκατεστημένα σε κέντρα αναψυχής της επαρχίας Λάρνακας.

Σημειώνουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε απαντητική επιστολή της προς τον ιδιοκτήτη της εν λόγω εταιρείας, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2015, αναφέρει: “Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια αρχή για έγκριση συστημάτων πυρόσβεσης, συστημάτων πυρανίχνευσης και άλλων συστημάτων δόμησης, αλλά απαιτεί όπως όλα τα συστήματα ενεργητικής ή παθητικής πυροπροστασίας καλύπτονται από ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα ή ελλείψει αυτών από διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και προδιαγραφές”.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για την απόφαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να απορρίψει και να αφαιρέσει τα συγκεκριμένα συστήματα, νοουμένου ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονισμοί να παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία την εξουσία να προβαίνει σε έλεγχο και έγκριση των συστημάτων πυρόσβεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.242, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επειδή συχνά έρχονται θέματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορούν τη θάλασσα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόοδο της ετοιμασίας του σχεδιασμού που προβλέπεται στον περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2017 [Νόμος αρ. 144(Ι) του 2017].»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει προετοιμαστεί το υπουργείο για τα επόμενα συμβάντα;

2. Έχουν γίνει ενέργειες για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της ζέστης, για τις περιπτώσεις που τα παιδιά θα μένουν κλειστά σε μια σχολική αίθουσα όλη μέρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.244, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την αλλαγή της ώρας, ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα πολλούς στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να παρθούν τελικές αποφάσεις;

2. Μέσω ποιας διαδικασίας θα διαμορφωθεί η τελική θέση της Κύπρου στο θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.245, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018, των βουλευτών κ. Παύλου Μυλωνά και Ζαχαρία Κουλία εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

Σημείωση: Η ερώτηση των βουλευτών είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.246, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για τη λειτουργία εσπερινών σχολείων και πότε υπολογίζεται να κατατεθούν στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.247, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει το πρόγραμμα χορηγίας για αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από τις κοινότητες. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε ισχύ, παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα ποιες κοινότητες το έχουν χρησιμοποιήσει και αν υπάρχουν τυχόν εκκρεμότητες σε σχέση με το πρόγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.248, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αρδευτικό δίκτυο του υδατοφράκτη Λυμπιών είναι πεπαλαιωμένο και αποτελείται από αυλάκια και ανοικτούς αγωγούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ενώ έχουν αγοραστεί οι σωλήνες, δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί. Η κατάσταση αυτή έχει ως συνέπεια την απώλεια νερού από διαρροές και εξάτμιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επέκταση του αρδευτικού δικτύου του υδατοφράκτη Λυμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.249, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓΕΣΥ και συγκεκριμένα ποιος θα είναι ο τρόπος λειτουργίας της υπό τη διοίκηση του ΟΚΥΠΥ.

Επίσης, να μας ενημερώσει για το ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ενόψει του ΓΕΣΥ για την επίλυση των υφιστάμενων λειτουργικών προβλημάτων στον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.250, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσια Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.328, αναφορικά με την πρόθεση του υπουργείου να καταθέσει νομοσχέδιο για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών, πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο επεξεργάστηκε και απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο νομοσχέδιο με τίτλο “Ο περί Εθελοντών Πυροσβεστών Νόμος του 2017” για τη συνολική διαχείριση του θέματος των εθελοντών πυροσβεστών σε οργανωμένη βάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για εκπόνηση νομοσχεδίου το οποίο θα περιέχει ρυθμίσεις οι οποίες θα προνοούν την ασφαλιστική κάλυψη όλων των εθελοντών οι οποίοι σπεύδουν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.251, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία για σαράντα χρόνια του πεδίου βολής Ξυντούς κοντά στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου προκαλεί εύλογες ανησυχίες στους κατοίκους της κοινότητας για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους, αφού κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ή των βολών απελευθερώνονται διάφορες χημικές ή ραδιενεργές ουσίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διεξάγει επιδημιολογική έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας από τη σαραντάχρονη λειτουργία του πεδίου βολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 18 Μαΐου 2018 ψήφισε την τροποποίηση του περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου του 2016, με βάση την οποία η άδεια για διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, που μέχρι σήμερα κατείχε ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), είναι προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΟΠΑΠ στη βάση του νέου πλαισίου που καθορίζει ο νόμος.

Έχουν παρέλθει ήδη έξι μήνες και δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφόρηση για το θέμα. Υπενθυμίζω ότι το θέμα αυτό απασχόλησε κι άλλες φορές τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και την κοινωνία λόγω των καταγγελιών του Γενικού Ελεγκτή για ασύγγνωστη αμέλεια από την κυβέρνηση, η οποία οδήγησε στην απώλεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γενικό Ελεγκτή, προκύπτει μία δικαιολογημένη οφειλή του ΟΠΑΠ ύψους περίπου €50 εκατομ., η οποία αναμένουμε ότι είτε θα διευθετηθεί εξώδικα στα πλαίσια της νέας συμφωνίας είτε θα οδηγήσει τα δύο μέρη στα δικαστήρια, εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι θεσμοθετημένες διαπραγματεύσεις με τον ΟΠΑΠ, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.253, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Άμυνας στις 8 Ιανουαρίου 2014 προκήρυξε διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών από ιδιώτες μελετητές για την ετοιμασία περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής Ξυντούς. Οι προσφορές υποβλήθηκαν στις 7 Φεβρουαρίου 2014 και ακολούθησε η αξιολόγησή τους, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαρτίου 2014. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν ήταν εντός των προδιαγραφών. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με επιστολή του, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2014, ότι θα προχωρούσε στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού.
Δεδομένων των συνεχιζόμενων προβλημάτων για την κοινότητα της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και της εν λόγω καθυστέρησης που παρατηρείται στην εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής Ξυντούς, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει, όπως είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Άμυνας, στην προκήρυξη νέου διαγωνισμού και κυρίως πότε θα εκπονηθεί τελικά, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της κοινότητας, μια πλήρης μελέτη εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του εν λόγω πεδίου βολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.254, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με τη μη εφαρμογή από τα τραπεζικά ιδρύματα των προνοιών του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου (ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 3 Σεπτεμβρίου 2015) που αφορούν τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακινήτων οι οποίοι, ενώ έχουν υλοποιήσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασής τους με τον πωλητή, αυτός αδυνατεί ή αμελεί ή παραλείπει να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί τους, καθότι το ακίνητο ή μέρος αυτού υπόκειται σε υποθήκη ή/και εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση (άρθρα 44ΙΗ-44ΚΖ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι τραπεζικοί οργανισμοί εφεσιβάλλουν αυτή τη διαδικασία και ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω πρόνοιες των άρθρων είναι αντισυνταγματικές. Αν και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου κ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 3 Ιουλίου 2018 ότι οι τράπεζες, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αγοραστής έχει καλοπροαίρετα ξοφλήσει το δάνειό του και ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης χρωστά ακόμα στις τράπεζες, θα τερματίζουν τις δικαστικές διαδικασίες και δε θα φέρουν ένσταση στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι τραπεζικοί οργανισμοί εξακολουθούν να μην εφαρμόζουν το νόμο και να μην υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει τις υπό αναφορά καταγγελίες και αν έχουν διενεργηθεί έλεγχοι από το υπουργείο, έστω για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται πιστά οι πρόνοιες του υπό αναφορά νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.255, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να βελτιώσει τον δρόμο που συνδέει την κοινότητα Μέσα Χωριού με την περιοχή που βρίσκεται το ιδιωτικό σχολείο “The International School of Paphos”.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.256, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας υπάρχει μεγάλη κρατική γη για την οποία η κοινότητα εξέφρασε την ανάγκη που υπάρχει για διαχωρισμό οικοπέδων και ανέγερση κατοικιών, ώστε να εξυπηρετηθούν οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, λόγω της υψηλής αγοραίας αξίας της εν λόγω κρατικής γης κρίθηκε απαγορευτική η πώληση οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.257, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας ο προϋπολογισμός του δημοτικού της σχολείου είναι μειωμένος σε σχέση με προηγούμενες σχολικές χρονιές και ως εκ τούτου πολλά από τα έξοδα για τις ανάγκες του σχολείου (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα κ.λπ.) καλύπτονται από τα προσωπικά έξοδα των δασκάλων.

Επιπλέον, υπάρχει ένα ιδιόκτητο τεμάχιο (25 000 τετραγωνικών μέτρων) εντός των κοινοτικών ορίων για το οποίο η κοινότητα εξέφρασε την επιθυμία όπως αξιοποιηθεί και κατασκευαστεί περιφερειακό δημοτικό σχολείο, που θα εξυπηρετεί τους μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα ζητήματα αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.258, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Σε πολλές περιοχές της κοινότητας Μέσα Χωριού παρουσιάζεται πρόβλημα με τους αποχετευτικούς λάκκους (λόγω ποιότητας και χαμηλής απορροφητικής ικανότητας του υποστρώματος του εδάφους) και συγκεκριμένα υπάρχει έντονο πρόβλημα στην περιοχή “Φοινιτζιά”, με αποτέλεσμα να υπάρχει συχνή διαρροή λυμάτων προς τον δρόμο και την ευρύτερη περιοχή. Επιθυμία βέβαια της κοινότητας είναι η ένταξή της στο δίκτυο του ΣΑΠΑ, αφού το πρόβλημα αυτό είναι καθημερινό.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.259, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κατασκευή της γέφυρας που θα συνδέει τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Επιπλέον, λόγω των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους το εν λόγω έργο δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο μακροπρόθεσμο πλαίσιο 2018-2020.

Αντίθετα, παρατηρείται μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση της περιοχής με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα και ταυτόχρονα δημιουργείται καθημερινώς μια ταλαιπωρία στους πολίτες.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς ενδέχεται να προωθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.260, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Με βάση τους κανονισμούς δυνάμει των άρθρων 94(1) και 59(4)(ζ) του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, εξασφαλίζεται άδεια από την αρμόδια αρχή για αντιμετώπιση των κορακοειδών κυρίως κατά τον μήνα Αύγουστο εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία πτηνών (κορακοειδή) δημιουργεί προβλήματα σε διάφορες άλλες καλλιέργειες (π.χ. καρυδιές) κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς μήνες. Ως εκ τούτου, πρέπει είτε η αρμόδια αρχή να προβεί σε επέκταση της χρονικής διάρκειας του Αυγούστου είτε να δοθεί ακόμα μια περίοδος άδειας για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.261, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να βελτιώσει τον κοινοτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων της κοινότητας Μανδριών (επαρχία Πάφου).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.262, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Διαπιστώθηκε ότι το Δημοτικό Σχολείο Μανδριών επαρχίας Πάφου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, αφού τρεις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου είναι λυόμενες και ως εκ τούτου πρέπει να αντικατασταθούν.

Προς τον σκοπό αυτό υπάρχει επιθυμία της κοινότητας για επέκταση του δημοτικού σχολείου στον χώρο του υφιστάμενου νηπιαγωγείου και ταυτόχρονα να ανεγερθεί νέο νηπιαγωγείο σε ιδιόκτητο τεμάχιο που βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.263, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα που υπάρχει από την κοινότητα Μανδριών επαρχίας Πάφου για την κατασκευή κυματοθραύστη στην παραλία της κοινότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.264, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Τρεμιθούσας υπάρχει δικαστική διαδικασία εναντίον του προέδρου και μελών του κοινοτικού συμβουλίου με την κατηγορία της διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια ανεξήγητη ταλαιπωρία και άνευ λόγου διασυρμός τόσο του προέδρου όσο και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου, αφού τα χρήματα αυτά δαπανήθηκαν μετά από την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το ζήτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.265, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Στην κοινότητα Μαντριών στην επαρχία Πάφου υπάρχει κρατική γη συνολικής έκτασης 3,5 δεκαρίων η οποία η κοινότητα επιθυμεί να της παραχωρηθεί με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία τουριστικού περιπτέρου (καντίνας).

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.266, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

 

«Η κοινότητα Τρεμιθούσας αναμένει απαλλοτρίωση μέρους του τεμαχίου 28 Φυλλ./Σχ. 46/36 μέσα στο οποίο ενδέχεται να ανεγερθεί η νέα υδατοδεξαμενή που θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της κοινότητας. Ως εκ τούτου, η κοινότητα επιθυμεί επίσπευση των διαδικασιών για την απαλλοτρίωση.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.267, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως διευκρινίσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αριθμό των αιτήσεων πολιτογραφήσεως που χειρίστηκε ένα έκαστο των δικηγορικών γραφείων τα οποία περιέχονται στον κατάλογο τον οποίο έχει επισυνάψει στην απάντησή του ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου σε σχετική ερώτηση, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Επισυνάπτεται η ερώτησή μου, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2018, για το ίδιο θέμα, η οποία και παραμένει ασχολίαστη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.268

 

Στον πιο πάνω αριθμό δεν αντιστοιχεί καμία ερώτηση.

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.269, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει καταρτιστεί κάποιος κατάλογος στον οποίο καταχωρίζονται οι κάτοχοι αξιογράφων και αν έχει γίνει κατηγοριοποίησή τους σε σχέση με τη μορφή και το ύψος των αξιογράφων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.270, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από επιστολή του Παγκύπριου Συλλόγου Ψυχολόγων, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, η οποία στάλθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ψυχολόγοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο γενικό σύστημα υγείας (ΓΕΣΥ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να καθοριστούν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι ψυχολόγοι στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα για ποιες άλλες ομάδες επαγγελματιών υγείας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, καθώς και πότε αναμένεται να καθοριστούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανά χρόνο την τελευταία πενταετία, καθώς και τα σημεία από τα οποία έγινε η εισαγωγή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.272, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη το 2013, η νέα κυβέρνηση ανάμεσα σε άλλα απέσυρε νομοσχέδιο που αφορούσε τον εκσυγχρονισμό του περί Υιοθεσίας Νόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Προτίθεται το υπουργείο να επανακαταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο και, εάν ναι, πότε;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε καθυστέρηση έξι σχεδόν χρόνων την επανακατάθεσή του;

3. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που διαπιστώνεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ενδεχόμενη τροποποίηση της πιο πάνω νομοθεσίας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.273, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Στην Κύπρο λόγω πολεοδομικών περιορισμών απαγορεύεται η εγκατάσταση οικιακών ανεμογεννητριών σε κατοικημένες περιοχές. Αξίζει να τονιστεί ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό επιτρέπεται.

Έχοντας υπόψη τη σοβαρή ανάγκη για περισσότερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη τιμή του ηλεκτρισμού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται η αφαίρεση των εμποδίων που τίθενται για τις οικιακές ανεμογεννήτριες και, αν ναι, ποιοι όροι θα τίθενται για την εγκατάστασή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.274, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σε απάντηση ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2016 του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.058, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, επιβεβαιώνεται ότι το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης είναι δεσμευτικό για την Κύπρο, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει και κυρώσει το εν λόγω πρωτόκολλο.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με διαγωνισμό (αρ.: ΤΠ 13/2015) προχώρησε στην ανάθεση σύμβασης για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός που έχει ανατεθεί με σύμβαση για τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών;

2. Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε δημόσιες διαβουλεύσεις, προτού εφαρμόσει το πρωτόκολλο;

3. Με βάση τον προγραμματισμό, πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η σύμβαση και το πρωτόκολλο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.275, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει στην αντίληψή μου ότι μετά την ολοκλήρωση εργασιών του αποχετευτικού συστήματος στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λάρνακα το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει την ασφαλτόστρωση της λεωφόρου. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος της λεωφόρου έχει ασφαλτοστρωθεί μέχρι σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε ο δήμος Λάρνακας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ότι η ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της λεωφόρου θα ολοκληρωνόταν εντός του 2018. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν έχουν προκηρυχθεί προσφορές ακόμη, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα πραγματοποιούνταν έγκαιρα με σκοπό την υλοποίηση του έργου εντός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, αίτημα του δήμου Λάρνακας είναι να συμπεριληφθεί στο πιο πάνω έργο και η ασφαλτόστρωση της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, αφού λόγω εργασιών του αποχετευτικού το οδόστρωμα χρειάζεται άμεση αναβάθμιση.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε προκήρυξη προσφορών με σκοπό την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.276, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορμίδειας έχει αιτηθεί την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ο οποίος εμπίπτει στην παραλιακή περιοχή Ορμίδειας-Ξυλοφάγου και στα όρια των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Εξ όσων γνωρίζω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε πως το θέμα θα εξεταστεί μετά τον καθορισμό της Δήλωσης Πολιτικής στα όρια των βρετανικών βάσεων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.277, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορμίδειας διαχειρίζεται το κοινοτικό νηπιαγωγείο, το οποίο αρχικά ήταν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε το κλείσιμό του λόγω του ότι ήταν οικονομικά ασύμφορο.

Σημειώνεται επίσης ότι η γη στην οποία βρίσκεται χτισμένο το νηπιαγωγείο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το κοινοτικό συμβούλιο έχει ζητήσει την εκμίσθωσή της.

Έχω υπόψιν μου ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έχει υποδείξει στο εν λόγω συμβούλιο τον τερματισμό της διαχείρισης του νηπιαγωγείου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει συμμορφωθεί.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εφαρμοστεί η υπόδειξη του επάρχου Λάρνακας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.278, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μελετώντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα έτη 2011 έως 2013, διαπίστωσα πως διάφορα έξοδα φιλοξενίας που καλύφθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού δεν έφεραν φορολογικά τιμολόγια και δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των φιλοξενουμένων. Ο Γενικός Ελεγκτής στην εν λόγω έκθεσή του ζήτησε όπως ανακτηθεί το συνολικό ποσό από το κοινοτικό συμβούλιο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.279, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι διάφορα οφειλόμενα ποσά που αφορούν κατανάλωση νερού συγκεκριμένων σπιτιών έχουν διαγραφεί στην κοινότητα Καλαβασού. Παράλληλα, γνωρίζω πως ο έπαρχος Λάρνακας διαφωνεί με την πιο πάνω τακτική και έχει ζητήσει όπως καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά από όλους τους προαναφερόμενους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα ποσά μετά και από την υπόδειξη του επάρχου Λάρνακας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.280, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Η ανάπλαση της πλατείας στην κοινότητα Καλαβασού, που υλοποιήθηκε το 2012, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν έχει παραδοθεί επίσημα, εγείρει κάποια ερωτήματα σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για το έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας;

2. Από πού προήλθαν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την ανάπλαση της πλατείας;

3. Έχει επιβαρυνθεί χρηματικά το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού και, εάν ναι, πόσο και για ποιο λόγο;

4. Ποιο ήταν το υπολογισμένο αρχικό κόστος;

5. Το τελικό κόστος έχει υπερβεί το αρχικό κόστος και, εάν ναι, πόσο και για ποιο λόγο;

6. Υπάρχουν οφειλόμενα ποσά για το εν λόγω έργο;

7. Ποιο ήταν το κόστος για τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη για το πιο πάνω έργο;

8. Οφείλονται ακόμη χρήματα στον μελετητή και, εάν ναι, τι ποσό οφείλεται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.281, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Ο τερματισμός των εργασιών της αεροπορικής εταιρείας “Cobalt” την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς μπορούν οι επιβάτες οι οποίοι έκλεισαν τα εισιτήριά τους από ταξιδιωτικά πρακτορεία της Κύπρου ή του εξωτερικού για πτήσεις μεταγενέστερες της 17ης Οκτωβρίου να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται;

2. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που επιβάτες έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους με τραπεζική κάρτα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν την έδρα τους στην Κύπρο; Πώς μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις τους;

3. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εν λόγω αεροπορική εταιρεία, ποια μέτρα έλαβε, για να προειδοποιήσει και να διαφυλάξει το κοινό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.282, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μέσα από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου διαφάνηκε πως το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου έχει ιδρύσει το Ταμείο Χορηγιών Κοινότητας Ζυγίου το 2002, η λειτουργία του οποίου τερματίστηκε το 2016. Εκτός του ότι ο περί Κοινοτήτων Νόμος δεν επιτρέπει στα κοινοτικά συμβούλια να δημιουργούν χωριστά ταμεία, το εν λόγω κοινοτικό συμβούλιο έχει προβεί σε ενέργειες που δε δικαιολογούν τα έσοδα και έξοδα του εν λόγω ταμείου.
Συγκεκριμένα, τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ταμείου και όλες τις ενέργειες για έκδοση και υπογραφή επιταγών την είχε μόνο ο κοινοτάρχης Ζυγίου κατά τα έτη λειτουργίας του, δηλαδή από το 2002 έως και το 2016. Σημειώνεται πως δεν έγινε στο ταμείο κανένας οικονομικός έλεγχος.

Οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου σχετικά με το ταμείο δεν εντοπίστηκαν πουθενά, ενώ για τα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας του υπάρχουν μόνο δύο πρακτικά που αφορούν συγκεκριμένες πληρωμές.

Δεν εκδόθηκαν ποτέ αποδείξεις για τις εισπράξεις που έγιναν από το συγκεκριμένο ταμείο, ενώ υπάρχουν ορισμένες εισπράξεις που δε φέρουν καμία πληροφορία από που προήλθαν.

Δεν εκδόθηκαν ποτέ εντάλματα πληρωμής για τις πληρωμές που έγιναν από το ταμείο. Επίσης, έγιναν διάφορες πληρωμές χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Να σημειωθεί πως οι πληρωμές αυτές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από το συμβούλιο ούτε εγκεκριμένες από τον έπαρχο Λάρνακας. Οι πληρωμές δεν εμπίπτουν στον σκοπό της ίδρυσης του ταμείου, αλλά ούτε και στις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου, όπως για παράδειγμα πληρωμές που έγιναν για φιλοξενία κατοίκων σε εστιατόρια κ.ά.

Μεταξύ της χρονικής περιόδου 2002 έως 2012, το ταμείο παραχωρούσε χορηγίες σε φοιτητές του Ζυγίου, όμως από το 2003 και μετά δεν υπάρχουν πρακτικά του συμβουλίου που να καθορίζουν τα κριτήρια και το ποσό της κάθε χορηγίας. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν ονόματα φοιτητών που έλαβαν χορηγίες ούτε πιστοποιητικά φοίτησής τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Αν μετά τον τερματισμό του πιο πάνω ταμείου υπήρχε υπόλοιπο, εάν ναι, τότε τι ύψους υπόλοιπο είναι και πού έχει μεταφερθεί;

2. Τι πληρωμές αφορούν τα δύο πρακτικά που εντοπίστηκαν;

3. Έχουν διερευνηθεί από που προήλθαν οι εισπράξεις που έγιναν στο ταμείο και δεν έφεραν καμία πληροφορία;

4. Σε τι ύψος ανέρχονται οι πληρωμές (αναλυτικά) που έγιναν από το ταμείο και αφορούσαν τα εξής;

 • ΕΚΕ Ζυγίου

 • Εισφορές σε εκκλησίες

 • Εισφορές σε πολιτικά κόμματα

 •  Εισφορές σε νηπιαγωγείο

 • Εισφορές σε κατηχητικό

 •  Πληρωμές για ασφαλτόστρωση δρόμου

 • Φιλοξενία κατοίκων σε εστιατόρια

 • Κατασκευή εικονοστασίου σε εκκλησία

 • Πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος για εκκλησία

 • Πληρωμές σε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου για την παροχή υπηρεσιών στο συμβούλιο

5. Έχει διερευνηθεί το ποσό των φοιτητικών χορηγιών που δόθηκαν με βάση την καταλληλόλητα των ατόμων τα οποία έλαβαν τις χορηγίες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.283, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μελετώντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα έτη 2011 έως 2013 διαπίστωσα πως τα οδοιπορικά έξοδα τα οποία καλύφθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού δεν έφεραν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Γενικός Ελεγκτής στην εν λόγω έκθεσή του ζήτησε όπως ανακτηθεί το συνολικό ποσό από το κοινοτικό συμβούλιο, αφού δεν έφεραν αποδεικτικά στοιχεία.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.284, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι διάφορες εργασίες ανατίθενται σε άτομα τα οποία είναι λήπτες του ΕΕΕ από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού. Επίσης, το κοινοτικό συμβούλιο δε δηλώνει πουθενά τα εν λόγω άτομα και αντ’ αυτού η πληρωμή τους γίνεται μέσω τρίτων προσώπων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιοι φορείς έχουν υπόψη τους το εν λόγω θέμα. Εάν όχι, τότε παρακαλώ όπως διερευνηθεί, ούτως ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.285, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μαρωνίου-Ψεματισμένου έχει αιτηθεί την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου, αφού υπάρχουν προβλήματα στέγασης.

Τα αιτήματα του συνδέσμου γονέων είναι τα εξής:

1. Η κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων.

2. Η κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας, αφού λόγω έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας μερικές τάξεις στεγάζονται σε μικρές αίθουσες που αρχικά κτίστηκαν για σκοπούς αποθήκευσης υλικών και για κυλικείο. Επίσης, κάποιες άλλες τάξεις στεγάζονται σε λυόμενες κατασκευές σε απόσταση από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του χώρου. Η έλλειψη εργαστηρίων στο εν λόγω σχολείο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αφού η αίθουσα που χρησιμοποιείται για το μάθημα των Οικοκυρικών χρησιμοποιείται και ως κυλικείο, στεγάζοντας και τα υλικά/εργαλεία για το μάθημα της Τεχνολογίας.

3. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, αφού ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος είναι λυόμενος, με αποτέλεσμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες υλικά που αποθηκεύονται εκεί να καταστρέφονται/αλλοιώνονται.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα.

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας εκδηλώσεων.

3. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας.

4. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής αποθηκευτικών χώρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.286, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι, μετά από απόφαση της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου (Κύκλος Α΄) έχει μετονομαστεί σε Δημοτικό Σχολείο Χριστόφορου Χριστοφίδη.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πρακτικά της συνεδρίας της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας στην οποία συζητήθηκε το θέμα της μετονομασίας του δημοτικού σχολείου και πάρθηκε η σχετική απόφαση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.287, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αναφορικά με τις ενέργειές του σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας δολοφόνησαν τον Έλληνα ομογενή Κωνσταντίνο Κατσίφα εξαιτίας του ότι είχε υψώσει ελληνική σημαία στο χωριό κατά τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο. Η αλβανική αστυνομία, αφού εισέβαλε στην κατοικία του ασκώντας βία στα συγγενικά του πρόσωπα, τον εντόπισε και τον δολοφόνησε.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς και γενικά σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.288, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε συνάντηση που είχα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου πληροφορήθηκα για το αίτημά τους για τη δημιουργία μίας κοινής δομής στην οποία θα υπάγεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο στελεχώνει τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας. Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) ανήκουν διοικητικά στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες, οι οδηγοί των ασθενοφόρων ως ωρομίσθιο προσωπικό ανήκουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και οι διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ανήκουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες. Όπως αναφέρει ο σύνδεσμος, η υπαγωγή του προσωπικού που ασχολείται με τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας σε διαφορετικές υπηρεσίες προκαλεί καθημερινά οργανωτικά, συντονιστικά και λειτουργικά προβλήματα, υποβαθμίζοντας την ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται στον ασθενή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη να τεθεί το προσωπικό που ασχολείται με τον τομέα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας κάτω από τη διοίκηση μίας ανεξάρτητης διεύθυνσης και αν θα υπάρξουν οποιεσδήποτε τέτοιας μορφής αλλαγές με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στα πλαίσια του ΓΕΣΥ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.289, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε συνάντηση που είχα με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κύπρου πληροφορήθηκα ότι οι αποστολές MEDEVAC με στόχο τη διακομιδή ασθενών είτε από αέρος με ελικόπτερο είτε από θαλάσσης με σκάφος, οι οποίες γίνονται από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και τη Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων της αστυνομίας, στελεχώνονται αποκλειστικά από εθελοντές νοσηλευτές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η υπό αναφορά πληροφόρηση και, αν ναι, αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για στελέχωση των υπό αναφορά αποστολών με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.290, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.291, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι-μουσεία δεν είναι επισκέψιμοι για το κοινό λόγω έργων συντήρησης και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν κλειστοί;

2. Να κατατεθούν τα ωράρια λειτουργίας των μουσείων-αρχαιολογικών χώρων και να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έρευνα για τις ώρες και τις μέρες που λειτουργεί κάθε μουσείο και αρχαιολογικός χώρος και αν είναι ικανοποιητικό το ωράριο λειτουργίας.

3. Ποιες ήταν οι εισπράξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το κάθε μουσείο και αρχαιολογικό χώρο ξεχωριστά και πόσοι έχουν επισκεφθεί τον κάθε χώρο ξεχωριστά τα τελευταία πέντε χρόνια; Οι αναφορές να γίνουν ξεχωριστά για κάθε έτος μεταξύ 2012 και 2017 και κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο.

4. Πόσα δελτία εισόδου έχουν εκδοθεί για περίοδο μιας (1) ημέρας, τριών (3) ημερών και (7) ημερών τα τελευταία πέντε χρόνια;

5. Υπάρχουν ενδείξεις για το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς μας χώρους;

6. Υπάρχει ικανοποιητική προβολή των αρχαιολογικών μας χώρων στους πολίτες της Δημοκρατίας, αλλά και στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.292, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίνου Παπαγιάννη

 

«Μετά από σωρεία παραπόνων που έχουμε λάβει από κτηνοτρόφους, έχουμε ενημερωθεί ότι οι αποζημιώσεις που θα δίνονταν πριν από το τέλος του 2018 θα δοθούν τελικά τον Μάιο του 2019.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία.
Κλείνοντας, οφείλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι, σε περίπτωση που αληθεύουν οι πιο πάνω πληροφορίες, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά για τις κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς τα έξοδα που έχουν οι κτηνοτρόφοι αυτή την περίοδο είναι πολύ αυξημένα, σε αντίθεση με τα μειωμένα κατά πολύ έσοδά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.293, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.123, αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ξυλοτύμβου για αναστολή της άδειας λειτουργίας των χοιροστασίων της εταιρείας “Α/φοί Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ” και της εταιρείας “Αντριάνα Α. (Χοιροστάσια) Λτδ”, πληροφορήθηκα ότι, κατόπιν διερεύνησης του θέματος από το γραφείο του Επάρχου Λάρνακας και επιτόπιας επίσκεψης, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι των αδειών οικοδομής, καθώς και των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Γι’ αυτό τον λόγο ο Έπαρχος Λάρνακας ως η αρμόδια αρχή επρόκειτο να καλέσει τους ιδιοκτήτες των από αναφορά χοιροστασίων να υποβάλουν νέα σχέδια, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης αδειών οικοδομής για νομιμοποίηση των αλλαγών που υφίστανται. Επίσης, η αρμόδια αρχή επρόκειτο να αποταθεί στα αρμόδια τμήματα και στις υπηρεσίες για τις απόψεις τους, με σκοπό την προώθηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών όρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση, ώστε να σταματήσει αμέσως η παρανομία, να τερματιστεί η ρύπανση στο περιβάλλον και να προστατευθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.294, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο περιβαλλοντικός θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηχορρύπανση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κάτοικοι των υποστατικών τα οποία βρίσκονται κοντά σε λεωφόρους με πυκνή κυκλοφορία ταλαιπωρούνται από χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, άγχος και ασθένειες των νεύρων. Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι των περιοχών τις οποίες διέρχεται η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού στον Στρόβολο ζητούν την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τον θόρυβο. Ιδιαίτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι περιοχές μεταξύ του κυκλικού κόμβου της λεωφόρου Τσερίου και της λεωφόρου Στροβόλου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το πρόγραμμα τοποθέτησης ηχοπετασμάτων και πότε αναμένεται να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στο συγκεκριμένο τμήμα της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.295, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018, με θέμα την παράταση του διορισμού της προσωρινής Επιτροπής της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προχωρήσει σε διαβούλευση για το θέμα της σύνθεσης της ΠΕΠ μαζί με την Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και την Ένωση Κατεχόμενων Δήμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαβούλευση και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.296, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθετική ή κανονιστική πρόνοια η οποία να διέπει τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες που φιλοξενούνται σε κέντρα διαμονής και απασχόλησης ΑμεΑ στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σχετικών με το κέντρο διαμονής τους. Συνεπώς, εναπόκειται στη διοίκηση κάθε κέντρου να αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εκπροσώπων τους στα διοικητικά συμβούλια των κέντρων διαμονής, καθώς και αν θα λάβει υπόψη τις προτάσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για τροποποίηση των περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμων και Κανονισμών ή για προώθηση νέας νομοθεσίας η οποία να ρυθμίζει τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαμόρφωση πολιτικών και αποφάσεων σχετικών με το κέντρο διαμονής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.297, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αίτηση λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού “Al-Arab News Channel” στην Κύπρο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, είναι ιδιοκτησία του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Al-Waleed bin Talal και είχε ως διευθυντή μέχρι το 2016 τον δημοσιογράφο Jamal Khashoggi, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.298, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη, αναφέρεται ότι μέσα στο 2017 αναμενόταν να γίνει η ανάθεση της σύμβασης σε συμβούλους μελετητές για την αποκατάσταση είκοσι σκυβαλότοπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει γίνει η κατακύρωση σε συμβούλους και πότε αναμένεται να τεθούν τα σχέδια που θα εκπονηθούν σε δημόσια διαβούλευση, προτού υλοποιηθούν;

2. Περιλαμβάνονται όροι που αφορούν τη συλλογή νερού της βροχής για άλλη χρήση και για δημιουργική χρήση της επιφάνειας των σκυβαλότοπων που θα αποκατασταθούν με συμβατές κατασκευές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.299, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) έχει υποβάλει νέα αίτηση για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε μετάχιο γης το οποίο θα ενοικιάσει από τη Μητρόπολη Λεμεσού και το οποίο βρίσκεται εντός της ευαίσθητης περιοχής του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου. Πρόκειται για περιοχή για την οποία εκδηλώθηκε και παλαιότερα ενδιαφέρον για δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 20 μεγαβάτ, κάτι το οποίο ωστόσο δεν προχώρησε, αφού σχετική μελέτη απέρριψε οποιαδήποτε παρέμβαση λόγω του ότι στην περιοχή υπάρχει προστατευμένη χλωρίδα. Σήμερα η ΑΗΚ φαίνεται να έχει επανέλθει με νέα αίτηση η οποία διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά πάρκο φωτοβολταϊκών τάσης 12 μεγαβάτ, το οποίο θα κατασκευαστεί σε σημείο όπου σήμερα υπάρχουν χιλιάδες πορτοκαλιές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση στόχος θα είναι να εγκατασταθούν περισσότερες φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες θα παράγουν επιπλέον οκτώ μεγαβάτ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπό αναφορά αίτηση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν έχουν γίνει οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματά τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.300, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν και με ποιο ωράριο;

2. Υπάρχουν βιβλιοθήκες που δε λειτουργούν λόγω έργων συντήρησης ή για κάποιους άλλους λόγους; Εάν ναι, ποιες είναι και πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσουν;

3. Πόσα βιβλία διαθέτει η κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά;

4. Ποιες βιβλιοθήκες έχουν τέλος συνδρομής και ποιο είναι αυτό;

5. Ποιες βιβλιοθήκες επιχορηγούνται και με ποιο ποσό;

6. Πόσα μέλη έχει εγγεγραμμένα η κάθε βιβλιοθήκη στο μητρώο της (εκτός των σχολικών);

7. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες χωροθέτησης και σχεδιασμού της Κρατικής Βιβλιοθήκης και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανέγερσή της;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.301, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

 

«Σε συνέχεια της απάντησής σας, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.125, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε γιατί είχαν εξαιρεθεί οι πιλότοι από την καταβολή των χαριστικών αποζημιώσεων και αν οι 7 από τους 930 στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι χαριστικές αποζημιώσεις μπορούν να τις διεκδικήσουν.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε γιατί στην ιστοσελίδα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εντοπιστούν οι αποφάσεις ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015 (αρ. αποφ. Ε78.287) και 11 Μαρτίου 2015 (αρ. αποφ. Ε78.481) στις οποίες αναφέρεστε στην απάντησή σας ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018 και παρακαλώ όπως προσκομιστούν σε συνάρτηση με την απάντησή σας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.302, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

 

«Κατόπιν εξέτασης του σχετικού προϋπολογισμού για το 2019 παρατηρώ ότι η σχετική θέση Στενογράφου Προεδρίας με Κλίμακες Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii) πλέον δεν υφίσταται στον προϋπολογισμό για το 2019. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί γιατί δεν υφίσταται η συγκεκριμένη θέση και τι απέγινε το άτομο που εκτελούσε τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.303, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, η ανάπλαση της πλατείας στην κοινότητα Καλαβασού, που υλοποιήθηκε το 2012, περιλάμβανε και ξυλουργικές εργασίες, οι οποίες έγιναν από εταιρεία της οποία ιδιοκτήτης είναι ο κοινοτάρχης Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ευσταθεί ο πιο πάνω ισχυρισμός;

2. Εάν ναι, με ποια δικαιοδοσία ο κοινοτάρχης ως εκ της θέσεως που κατείχε, προέβη σε τέτοια ενέργεια; Είναι νόμιμη αυτή η ενέργεια;

3. Ποιο ήταν το κόστος των ξυλουργικών εργασιών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.304, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω έχει δοθεί χρηματικό ποσό από την κυβέρνηση για την αποκατάσταση του αστυνομικού σταθμού στην Καλαβασό. Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού προκήρυξε διαγωνισμό για το εν λόγω έργο χωρίς τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό και χωρίς καμία έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπήρξε απόφαση της κυβέρνησης για τη λειτουργία του εν λόγω αστυνομικού σταθμού;

2. Ποιο ήταν το ποσό το οποίο δόθηκε από την κυβέρνηση;

3. Έγιναν εκ μέρους της αστυνομίας, της Πολεοδομίας και της Πυροσβεστικής υποδείξεις για αλλαγές στις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου;

4. Ανέλαβε το κοινοτικό συμβούλιο μέρος του κόστους; Εάν ναι, σε ποιο ύψος ανέρχεται το κόστος αυτό;

5. Εφόσον εκ του αποτελέσματος ο εν λόγω σταθμός δε λειτούργησε, γιατί η αστυνομία ενέκρινε την αποκατάστασή του;

6. Ποια είναι τα σχέδια για τη μελλοντική χρήση του σταθμού αυτού, αφού είναι εγκαταλελειμμένος και θα ερειπωθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.305, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου έχει προχωρήσει σε αγορά οχήματος ιδιωτικής χρήσης για τις μετακινήσεις του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Είναι η πιο πάνω αγορά νόμιμη;

2. Ποιος είναι ο σκοπός της αγοράς του οχήματος;

3. Ποιο ήταν το κόστος αγοράς του οχήματος;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.306, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγγελου Βότση

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί το πρόβλημα με τους άστεγους στην πόλη της Λεμεσού σε συνδυασμό και με τη δραματική άνοδο των τιμών των ενοικίων.

Πολλοί συμπολίτες μας βρέθηκαν να κοιμούνται σε ξαπλώστρες στην παραλία, σε αυτοκίνητα, σε παγκάκια και σε πάρκα.
Έχω ενημερωθεί ότι, όταν οι υποθέσεις αυτές κοινοποιούνται στο Γραφείο Ευημερίας, το Γραφείο Ευημερίας ανταποκρίνεται εξασφαλίζοντας στέγη και φαγητό για τα άτομα αυτά κυρίως σε ξενοδοχεία για λίγες μόνο μέρες.

Όμως το πρόβλημα δεν επιλύεται και οι συμπολίτες μας αυτοί συνεχίζουν να παραμένουν άστεγοι και να δημιουργείται μια άδικη και απαράδεκτη κατάσταση, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το μέγεθος του προβλήματος, ποιες είναι οι άμεσες ενέργειες οι οποίες λαμβάνει, ποιοι μηχανισμοί κινητοποιούνται, για να ανατραπεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα, τι προγραμματισμός υπάρχει για την επίλυση του προβλήματος αυτού και γενικά πώς η πολιτεία παρεμβαίνει για την επίλυση ή και την πρόληψη του σοβαρού αυτού κοινωνικού προβλήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.307, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Σχεδόν στο σύνολό τους τα σχολεία δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός σχολείων δεν έχει ακόμα ελεγχθεί για σκοπούς πυρασφάλειας. Στη Βουλή έχουμε εντοπίσει αυτό το κενό, εντούτοις μέχρι σήμερα δε λαμβάνουμε καμία ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο. Ακόμη και στην περίπτωση νέων σχολείων το υπουργείο αποφεύγει να δεσμευθεί για την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς επίσης δεν υπάρχει σαφής δέσμευση και για τον αριθμό σχολείων των οποίων η καταλληλότητα διερευνάται.

Επομένως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο δεν εξασφαλίζει για το κάθε σχολείο πιστοποιητικό καταλληλότητας των σχολικών κτιρίων. Επίσης, παρακαλείται όπως μας ενημερώσει πότε θα εξασφαλιστεί το πιστοποιητικό καταλληλότητας κάθε σχολείου.

Η εν λόγω ερώτησή μου δεν αφορά το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, το οποίο εκτιμώ ότι άπτεται αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών και είναι αδίκημα αν δεν παραχωρείται, γιατί είναι ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια όχι μόνο των κτιρίων, αλλά και των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι κινούνται και εργάζονται στους εν λόγω σχολικούς χώρους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.308, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόκειται να επαναλειτουργήσει το χυτήριο που βρισκόταν εντός του στρατοπέδου Πολεμιδιών (3ον ΣΠΤΧ Τεχνικό). Το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του χυτηρίου αναμένεται να έχει δυσμενείς συνέπειες τόσο για το περιβάλλον, αλλά και για την υγεία των κατοίκων της περιοχής. Σημειώνεται ότι πλησίον του στρατοπέδου λειτουργούν σχολεία, καθώς και ιδρύματα φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση, και εάν, ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των πολιτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.309, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελίας ότι τα λεωφορεία που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τη μέγιστη ηλικία η οποία προνοείται στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΟΣΥΠΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αλλά και την ηλικία που προνοεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ΟΣΥΠΑ υποστηρίζει ότι έχει προβεί σε ενέργειες για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, αλλά φαίνεται να μην έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία, ποια είναι η κατάσταση του στόλου των λεωφορείων τα οποία εξυπηρετούν την επαρχία Πάφου και πότε αναμένεται να γίνει ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της επαρχίας Πάφου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.310, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια είναι η ονομαστική αξία των δανείων του συνεργατισμού τα οποία πωλήθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα;

2. Πόσα από τα δάνεια του συνεργατισμού τα οποία μεταφέρθηκαν στον φορέα για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου “Εστία”; Επίσης, ποιες προβλέψεις έκανε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για το υπό αναφορά χαρτοφυλάκιο δανείων και ποιες πρόσθετες προβλέψεις ζήτησαν οι εποπτικές αρχές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.311, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. φακ. 23.06.011.02.696) αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών να εκδώσει κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών πληροφορήθηκα ότι, ενώ η επεξεργασία των προσχεδίων των εν λόγω κανονισμών από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ολοκληρωθεί, κρίθηκε σκόπιμο όπως επέλθουν τροποποιήσεις επί του κειμένου τους, γι’ αυτό και προωθήθηκαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, ώστε να προχωρήσει σε σειρά τροποποιήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των υπό αναφορά κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.312, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου του 1988 (114/1988, 117/1989), προνοείται η ίδρυση Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων για την παροχή χρηματικών ωφελημάτων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (αναπήρους, τέκνα πεσόντων και εξαφανισμένων κτλ.), όταν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπό αναφορά νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιο είναι αυτή τη στιγμή το αποθεματικό του υπό αναφορά ταμείου;

2. Ποιο είναι το ποσό που έχει διαχειριστεί το ταμείο από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και πόσα άτομα έχουν επωφεληθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.313, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πληροφορήθηκα ότι έχουν προωθηθεί για υπογραφή μια σειρά από Μνημόνια Συναντίληψης (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Κύπρου και της Ινδίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες, ποιοι οι στόχοι των συμφωνιών αυτών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.314, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι υπεραγορές και οι φρουταρίες που διακινούν χιλιάδες τόνους φρούτων και λαχανικών κάθε χρόνο είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν συστηματικές αναλύσεις στα φρούτα και στα λαχανικά που εμπορεύονται. Με άλλα λόγια, ο δειγματοληπτικός έλεγχος δε γίνεται μόνο από το Κρατικό Χημείο, αλλά και από κατάλληλα διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία αναλαμβάνουν τη δειγματοληψία και ελέγχονται από τις κρατικές υπηρεσίες στην πράξη. Στις λαϊκές αγορές ανάλογη ευθύνη για τις αναλύσεις των φρούτων και λαχανικών έχουν οι τοπικές αρχές. Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο μόνο μία ξένη αλυσίδα υπεραγορών πραγματοποιεί δικές της αναλύσεις για την ασφάλεια των καταναλωτών και πελατών της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εισάγεται και στην Κύπρο αυτή η μέθοδος, που οπωσδήποτε θα ανεβάσει το επίπεδο της ποιότητας των τροφίμων, τον επαγγελματισμό των γεωργών μας και την αξιοπιστία της αγοράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.315, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ένεκα της έναρξης της κυνηγετικής περιόδου, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας εξέδωσε ανακοίνωση για την τρέχουσα περίοδο, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης των θηραμάτων διαδραμάτισε η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού της αλεπούς. Επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου Θήρας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η υπηρεσία μέσω της σχετικής νομοθεσίας έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να μειώσει τους πληθυσμούς της αλεπούς, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι διαδικασίες δεν είναι τόσο απλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε πόσες περιπτώσεις έχουν παρέμβει οι αρμόδιες αρχές για μείωση του πληθυσμού της αλεπούς;

2. Πόσες αλεπούδες έχουν συλληφθεί τα τελευταία πέντε έτη (2013-2018) και πόσες έχουν οδηγηθεί στην ευθανασία με αιτιολογικό την αύξηση του πληθυσμού τους;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.316, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), “επανειλημμένα έχει στείλει απόψεις στα αρμόδια υπουργεία και φορείς, ώστε να επιτραπεί επίσης η ενοικίαση στεγών για ανάπτυξη έργων ΑΠΕ χωρίς καμία ανταπόκριση”. Επειδή είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε καλλιεργήσιμη γη και να προωθείται αντίθετα η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στεγών με πολλαπλά ωφελήματα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί απορρίφθηκαν οι εισηγήσεις της ΣΕΑΠΕΚ και ποιο ήταν το περιεχόμενο των εισηγήσεων που απορρίφθηκαν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.317, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ετοιμασία διδακτικών βιβλίων που θα αντιστοιχούν στα αναλυτικά προγράμματα τόσο των τεχνολογικών όσο και των εργαστηριακών μαθημάτων της τεχνικής εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η πιο πάνω εργασία, εάν όχι, τους λόγους για τους οποίους δε θα προχωρήσει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.318, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για την ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.319, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις και τον σχεδιασμό που προωθεί το υπουργείο του όσον αφορά τα ιατρικά κέντρα της υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, έχουμε δεχτεί παράπονα για δυσλειτουργία του ιατρικού κέντρου Φαρμακά σχετικά με τις ημέρες και τις ώρες που είναι ανοικτό για εξυπηρέτηση του κοινού. Ενώ προηγουμένως το ιατρικό κέντρο παρείχε υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, προγραμματισμένες εκ των προτέρων, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ανομοιομορφία ως προς τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας του. Δεν υπάρχει πλέον σταθερό και συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας του, αλλά ούτε και σε τακτική βάση, αφού μπορεί να λειτουργεί κάθε τρεις βδομάδες ή ακόμα και μια φορά τον μήνα για εξυπηρέτηση του κοινού. Στην περιοχή, εκτός από ηλικιωμένους, που εξυπηρετούνται με συνταγογραφήσεις, χορήγηση φαρμάκων και ιατρική παρακολούθηση, ζει και αριθμός νεαρών ζευγαριών που για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών τους εξυπηρετούνται από το ιατρικό κέντρο. Το γεγονός όμως ότι πλέον δεν υπάρχει προκαθορισμένη ώρα και ημέρα κατά τις οποίες θα υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό για εξυπηρέτηση του κοινού προκαλεί τεράστια προβλήματα σε όλη την περιοχή.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ομάδας εκπροσώπων της κοινότητας τέθηκαν τα πιο πάνω ζητήματα, με μόνη εισήγηση από το υπουργείο να ορίζεται νοσηλευτής on call, ώστε, όποτε προκύπτει ανάγκη, να επισκέπτεται τους ασθενείς στο σπίτι τους και, σε περιπτώσεις σοβαρότερων περιστατικών, να ακολουθεί επίσκεψη ιατρού. Όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια ρύθμιση είναι δυσλειτουργική και δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες δεκατριών χωριών της περιοχής.

Κατά συνέπεια, ζητούμε να ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό για τις ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει άμεσα για την επίλυση αυτών των ζητημάτων, με γνώμονα την ποιοτική παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι η όποια καθυστέρηση επιβαρύνει την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο, γι’ αυτό και εκτιμούμε ότι η όποια απόφαση πρέπει σύντομα να υλοποιηθεί.

Παρακαλώ όπως έχουμε τις απαντήσεις σας το συντομότερο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.320, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας το Λύκειο Βεργίνας;

2. Έχουν διεξαχθεί όλοι οι έλεγχοι για στατική επάρκεια του κτιρίου και, αν ναι, αυτό πώς επιβεβαιώνεται;

3. Ποια η απάντησή σας στους φόβους και ανησυχίες των γονιών του σχολείου ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί διάβρωση που θέτει σε κίνδυνο τις αντοχές του κτιρίου;

4. Υπάρχει σχετική μελέτη εμπειρογνωμόνων και, εάν ναι, παρακαλώ να μας αποσταλεί, εάν όχι, υπάρχει προγραμματισμός για να γίνει και πότε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.321, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην περίπτωση μετεγγραφής αδελφιών που εξασφάλισαν θέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς δεν υπάρχει η ευχέρεια αίτησης μετεγγραφής κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας φοιτητών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Με την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος θα διευκολυνθούν ιδιαίτερα οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα από άσκοπα και αχρείαστα έξοδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.322, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει συσταθεί και λειτουργήσει η αρμόδια επιτροπή για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τα ωδεία. Να διευκρινιστεί αν σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει και η Αστυνομία Κύπρου.

Έχουμε ενημερωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου τόσο αυτεπάγγελτα όσο και κατόπιν καταγγελιών παραπέμπει στο δικαστήριο συγκεκριμένα ωδεία, ενώ έχει διαπιστωθεί και σε συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στην παρουσία της Αστυνομίας Κύπρου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ωδείων, παρά μόνο ο περί Φροντιστηρίων Νόμος, παρ’ όλο που φυσικά τα ωδεία δεν είναι φροντιστήρια.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα της προωθηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την υιοθέτηση και τις πρόνοιες της σύμβασης του FARO για την αειφόρο διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομίας (cultural sustainability).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.324, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης (01/11/2018) αναφέρεται ότι “ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης των θηραμάτων διαδραμάτισε η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού της αλεπούς”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι παράνομη ή όχι η θανάτωση της αλεπούς;

2. Αντιλαμβάνεται η Υπηρεσία Θήρας ότι με την περίληψη της πιο πάνω φράσης στην ανακοίνωσή της ωθεί τους κυνηγούς να σκοτώνουν ανεξέλεγκτα αλεπούδες;

3. Έχει γίνει επιστημονική μελέτη για τους αριθμούς και τη γενική κατάσταση με την αλεπού στην Κύπρο; Περιλαμβάνονται σε αυτή και μέτρα περιορισμού του αριθμού των αλεπούδων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.325, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντάξει πρόνοιες στις διάφορες σχετικές νομοθεσίες τους που αποσκοπούν στην ευημερία των γονιών και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), όπως για παράδειγμα τα εξής:

1. Στην Ελλάδα, στην Κροατία και στην Ισπανία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν το δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο εργασίας, ενώ στη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν την ικανότητα να εργάζονται ευέλικτες ώρες ή και με μερική απασχόληση, αναλόγως των αναγκών φροντίδας του παιδιού τους.

2. Στο Βέλγιο και στην Ελλάδα παραχωρείται από έναν μέχρι τέσσερις μήνες περισσότερη γονική άδεια σε γονείς ΑΜΕΑ, μέχρι το παιδί να φτάσει σε συγκεκριμένη ηλικία, αναλόγως της σοβαρότητας της αναπηρίας του. Στην Ελλάδα δε παραχωρούνται επιπλέον 22 ημέρες άδειας εργασίας στους γονείς ΑΜΕΑ.

3. Στην Εσθονία και τη Σερβία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να αφυπηρετήσουν πέντε χρόνια νωρίτερα από το καθορισμένο όριο, ενώ στην Ελλάδα η αφυπηρέτηση για τέτοια περιστατικά μπορεί να ξεκινήσει στα 62 χρόνια, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια ετών ασφάλισης ή ημερών εργασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τέτοιων κατάλληλων προνοιών ευημερίας για τους γονείς και κηδεμόνες ΑΜΕΑ στην κυπριακή νομοθεσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.326, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί για καθίζηση το κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ της εξόδου Λειβαδιών και του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς και, αν όχι, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να δοθούν οδηγίες για σχετικό έλεγχό του. Στην περίπτωση που έχει ήδη ελεγχθεί και διαπιστωθεί καθίζηση, έχει προγραμματιστεί η διόρθωσή του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.327, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε ρύθμιση για καλύτερη κυκλοφορία των δίκυκλων ή τρίκυκλων ηλεκτρικών σκούτερ (iGO) και των ποδηλάτων που κινούνται με κινητήρα μπαταρίας σε ποδηλατολωρίδες και, εάν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.328, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποιο κάτω:

1. Υπάρχει σχεδιασμός για αντιμετώπιση των πλημμυρών;

2. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους;

3. Ποιος εκπονεί τις υδρολογικές μελέτες και από ποιον αξιολογούνται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.329, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της Οδηγίας για τα αστικά λύματα (91/271/ΕΟΚ), και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους; Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Από το ανακυκλωμένο νερό που προκύπτει από τα αστικά λύματα ποιο είναι το ποσοστό που επαναχρησιμοποιείται στη γεωργία ή άλλού και ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για την πλήρη αξιοποίησή του; Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σχεδιασμοί για την πλήρη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού;

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη μη πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας;

4. Ποιο ποσοστό του πληθυσμού θα έπρεπε να εξυπηρετείται από αποχετευτικά συστήματα βάσει της Οδηγίας και ποιο είναι το σημερινό;

5. Σε ποια μέτρα έχουν προβεί τα συμβούλια αποχετεύσεων για την άμεση σύνδεση των υποστατικών με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχετεύσεως που είναι σε λειτουργία; Ποιο ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από αποχετευτικά συστήματα δεν έχει συνδεθεί με δίκτυο (αναλυτικά αριθμός κατά συμβούλιο); Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.330, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιοι είναι οι προγραμματισμοί του κράτους για τη συνεχιζόμενη και παρατεταμένη ανομβρία και ποια μέτρα έχει λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.331, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

 

«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη συμφωνία για καταβολή αποζημιώσεων στην εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων “Hermes” βάσει του όρου στη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών από το 2006 για τους επιβάτες που ταξιδεύουν από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου.

Επιπλέον, ζητούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει μεταξύ ποιων δικηγορικών γραφείων έγινε διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής και συγκεκριμένα ποιο δικηγορικό γραφείο εκπροσωπούσε την εταιρεία “Hermes”.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.332, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

 

«Μετά από σωρεία παραπόνων που έχουμε λάβει από τους κατοίκους των Αγίων Τριμιθιάς μετά τη θεομηνία που έπληξε τη συγκεκριμένη περιοχή, ζητούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί προς αποκατάσταση των ζημιών.

Επιπλέον, ζητούμε όπως μας ενημερώσετε:

1. αναλυτικά για το ύψος των ζημιών όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τους αρμόδιους λειτουργούς,

2. αν έχουν οριστεί ψυχολόγοι που θα στηρίξουν τους κατοίκους της περιοχής και κυρίως τα παιδιά της κοινότητας,

3. κατά πόσο έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και αιτήσεις για στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

4. αν έχετε ανταποκριθεί στα συνεχή καλέσματα των κατοίκων της περιοχής που ζητούν επιτακτικά βοήθεια και άμεση συνάντηση, για να σας ενημερώσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν,

5. αν ισχύει ότι η κυβέρνηση δε θα παράσχει καμία αποζημίωση για κατοικίες που δεν είχαν κατοικηθεί μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης των ακραίων καιρικών φαινομένων, παρότι ήταν υπό ανέγερση ή ανεγέρθηκαν για αυτό τον σκοπό,

6. κατά πόσο η άμεση βοήθεια που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο ύψους €2000 ως εφάπαξ προς τους κατοίκους των δύο κοινοτήτων έχει καταβληθεί.

Κλείνοντας, οφείλουμε να σας καλέσουμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε επαναξιολόγηση των ζημιών, καθώς όπως πληροφορούμαστε η εκτίμηση των ζημιών είναι λανθασμένη και υποτιμημένη. Ως εκ τούτου, για να αποκατασταθούν οι ζημιές, πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι ένα ποσό διπλάσιο ή τριπλάσιο από αυτό που έχει εγκριθεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.333, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώση μου ότι κατά τη διάρκεια ανασκαφών του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας έχουν ανευρεθεί διάφορα αρχαία κοσμήματα από χρυσό.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχουν αξιολογηθεί τα πιο πάνω ευρήματα;

 2. Ποια χρονική περίοδο έχουν κατασκευαστεί;

 3. Να προσδιοριστεί η ιστορία και η σημασία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.334, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώση μου ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών στο αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας έχει ανευρεθεί το Ιερό των Καμιλαρκών, καθώς επίσης ένα νέο είδος τάφου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τη δημιουργία του Ιερού των Καμιλαρκών χρονολογικά και την αξία του.

 2. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τη δημιουργία των εν λόγω τάφων χρονολογικά και την αξία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.335, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συζητήθηκε το θέμα της ανάδειξης του σπάνιου και μοναδικού στο είδος του ψηφιδωτού στην οδό Αγίου Νεοφύτου στη Λάρνακα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενημέρωσε την επιτροπή ότι από τον Ιούνιο του 2017 έχει ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση για απαλλοτρίωση συγκεκριμένης ακατοίκητης οικίας, με σκοπό να γίνουν ενέργειες για ανάδειξη του εν λόγω ψηφιδωτού. Εκπρόσωπος του Κτηματολογίου δήλωσε πως δεν προχώρησαν με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης εντός δεκατεσσάρων μηνών όπως προβλέπεται λόγω του “φόρτου εργασίας”.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Γιατί το Κτηματολόγιο δεν προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης, αφού έγινε γνωστοποίηση για απαλλοτρίωση;

 2. Να δοθεί επαρκής επεξήγηση για τη δικαιολογία του “φόρτου εργασίας” που έδωσε η εκπρόσωπος το Κτηματολογίου.

 3.  Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης και πότε θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.336, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμβου έχει αιτηθεί την επίσπευση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου που θα ενώνει την Ξυλοτύμβου με τον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Αγίας Νάπας, λόγω του ότι η διέλευση μεγάλων οχημάτων εντός της κοινότητας προκαλεί οχληρία και δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.729, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2001, ως αντισταθμιστικό μέτρο στα πλαίσια της αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας-Αγίας Νάπας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Για ποιο λόγο έχει σημειωθεί τόσο μεγάλη καθυστέρηση;

 2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.337, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμβου έχει αιτηθεί την επίσπευση της κατασκευής του υπολειπόμενου τμήματος αντιπλημμυρικού καναλιού, το οποίο ξεκινά από τον παλαιό δρόμο Λάρνακας-Αμμοχώστου και καταλήγει στο κέντρο της κοινότητας.

Το εν λόγω έργο έχει ήδη εγκριθεί ως αντισταθμιστικό μέτρο στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας-Αγίας Νάπας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Γιατί έχει σημειωθεί τόση καθυστέρηση στην υλοποίηση του πιο πάνω έργου;

 2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.338, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα συμβούλια εγγραφής επαγγελματιών υπάρχουν στην Κύπρο και για πόσα από αυτά η λειτουργία τους ρυθμίζεται νομοθετικά μέσω κανονισμών. Για πιο λόγο καθυστερεί η κατάθεση των κανονισμών λειτουργίας του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.339, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

 

«Έχουν έρθει ενώπιόν μας πληροφορίες ότι ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) έχουν ήδη πωληθεί σε τρίτους.

Μια τέτοια εξέλιξη μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει διασαφηνιστεί ο ρόλος των νέων νομικών προσώπων που έχουν δημιουργηθεί [ΣΕΔΙΠΕΣ και Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ)] μετά τη διάλυση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ούτε έχει ενημερωθεί σχετικά η Βουλή για το καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Παρακαλώ τον Υπουργό Οικονομικών όπως ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τις αρμοδιότητες της ΣΕΔΙΠΕΣ και της ΚΕΔΙΠΕΣ.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε εταιρείας (ακίνητα, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, δάνεια, ρευστά διαθέσιμα).

3. Το αρμόδιο σώμα ή πρόσωπο που έχει την ευθύνη λήψης αποφάσεων για το χειρισμό των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

4. Την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

5. Τις προθέσεις σας σε σχέση με το χειρισμό των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων.

6. Ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν των δανείων που έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της συμφωνίας της ΣΚΤ-Ελληνικής στην Ελληνική Τράπεζα.

Λόγω του οικονομικού μεγέθους της εν λόγω περιουσίας αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα πιο πάνω ερωτήματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.340, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Σε επίσκεψή μας στον Κάμπο της Τσακίστρας διαπιστώθηκε ότι το ασθενοφόρο του χωριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι για το λόγο ότι ο νοσηλευτής σχολνάει και ο οδηγός είναι εθελοντής. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί μετά το μεσημέρι καλείται το ασθενοφόρο από την Ευρύχου, που χρειάζεται περίπου δύο ώρες για να φτάσει. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του χωριού είναι μεγάλης ηλικίας και η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του ασθενοφόρου είναι επιβεβλημένη.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν ενέργειες του υπουργείου προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.341, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γονείς παιδιών με καρκίνο που νοσηλεύονται δικαιούνται οποιοδήποτε επίδομα από το κράτος και σε ποια περίπτωση αυτό τους αποκόπτεται.

Εάν οι γονείς είναι λήπτες του ΕΕΕ ή άλλου δημόσιου βοηθήματος, τι πρέπει να εξασφαλίσουν, για να συνεχίσει να τους προσφέρεται η βοήθεια αυτή, νοουμένου ότι τα παιδιά τους νοσηλεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι γονείς αναγκάζονται να αφήσουν τις δουλειές τους, με σκοπό να είναι στο πλευρό των παιδιών τους.

Αναμένουμε την απάντησή σας το συντομότερο δυνατόν λόγω και της ευαισθησίας του θέματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.342, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τυχόν απόφαση μετακίνησης του πεδίου βολής Τσερίου. Αν υπάρχει τέτοια απόφαση, μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία και πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.343, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Η μονάδα 3 του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά εδώ και μήνες, αλλά χωρίς τη μονάδα αποθείωσης;

2. Οι μονάδες που καλούνται (του Η/Σ Δεκέλειας) να καλύψουν τη ζήτηση είναι πολύ περισσότερο ρυπογόνες και σίγουρα πολύ πιο κοστοβόρες. Έγιναν προσπάθειες από μέρους της ΑΗΚ, για να πείσει τους καθ’ ύλην αρμόδιους, έτσι ώστε να δοθεί άδεια για περισσότερες ώρες λειτουργίας της μονάδας 3 προς όφελος του καταναλωτή;

3. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια υπουργεία προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να δοθεί εξαίρεση στην ΑΗΚ και να μπορεί να λειτουργεί τη μονάδα 3 χωρίς την αποθείωση, με δεδομένο ότι η ΑΗΚ προχωρεί σε αποκατάσταση της ζημιάς στη μονάδα αποθείωσης; Τι επιχειρήματα πρόβαλε η ΑΗΚ προς τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί τη μονάδα 3 χωρίς την αποθείωση;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις διάφορες πληρωμές τους χωρίς ταλαιπωρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε διαπραγμάτευση για τις χρεώσεις της JCC και αν αυτές εμπίπτουν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.345, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

 

«Αναγκαζόμαστε να υποβάλουμε την εν λόγω ερώτηση λόγω ενός σημαντικού προβλήματος που παρατηρείται όσον αφορά την επικινδυνότητα και την ακαταλληλότητα ορεινών δρόμων της επαρχίας Λεμεσού, πριν θρηνήσουμε θύματα. Ευελπιστούμε στην καίρια παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής Ακρούντας, Διερώνας, Αρακαπά και Συκόπετρας και οδηγεί τις εν λόγω κοινότητες στον μαρασμό, αφού αρκετοί κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα χωριά τους λόγω της ακαταλληλότητας των δρόμων, αφού, για να διανυθούν 18 χμ., χρειάζονται 40 λεπτά.

Παρά τις δεσμεύσεις του τέως υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην απάντησή του, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, αναφορικά με την ερώτησή μας με αρ. 23.06.011.01.951 ότι το “έργο έχει προταθεί στο τριετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2018-2020 με έναρξη εργασιών το 2018”, εντούτοις οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες μας.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει γιατί εξακολουθεί να υπάρχει κωλυσιεργία όσον αφορά τις εργασίες για τον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί από το 2014.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.347, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2018, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει η πρόθεση για ανέγερση ξενοδοχείου πέντε αστέρων και σαράντα έξι πολυτελών κατοικιών σε περιοχή μέρος της οποίας βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής προστασίας του ευρωπαϊκού δικτύου “Natura 2000-Αλυκές Λάρνακας”. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσιογραφική πηγή, η εταιρεία THE VEGETABLES PRODUCERS AND EXPORTERS LIMITED έχει καταθέσει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μελέτη και γνωμάτευση σχετικά με το υπό αναφορά έργο. Η συνολική έκταση του τεμαχίου, εντός του οποίου χωροθετείται η προτεινόμενη ανάπτυξη φαίνεται να ανέρχεται στα 88 748 τετραγωνικά μέτρα, με το ένα τέταρτο περίπου της έκτασης να εμπίπτει εντός των ορίων της αλυκής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, πότε αναμένεται να εκδοθεί η περιβαλλοντική γνωμάτευση επί του θέματος. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να παρέχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων λεπτομερή ενημέρωση τόσο για την υπό αναφορά ανάπτυξη, αλλά και για την έκδοση της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.348, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (European Automobile Manufacturers Association), κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 οι συνολικές εγγραφές ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Νορβηγία και στην Ελβετία ανήλθαν στις 273 702. Από τα στοιχεία που παρατίθενται φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη αύξηση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ότι δε γίνεται καμία αναφορά στην Κύπρο ούτε παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πώληση ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων στην κυπριακή αγορά για την περίοδο 2015-2018. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κίνητρα δίνονται για την αγορά ηλεκτρικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων και αν εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές η παροχή περισσότερων κινήτρων, καθώς και η εξασφάλιση περαιτέρω διευκολύνσεων για τους κατόχους ηλεκτρικών και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.349, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως αναλογικά στη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων στην κτηνοτροφία. Αυτό προκαλεί κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων οι οποίοι καταναλώνουν κρέας ή γάλα ή αβγά από τα ζώα ή τα πτηνά που τροφοδοτούνται με υπερβολικές ποσότητες αντιβιοτικών, γεγονός που ήδη έχει σημειωθεί από αντίστοιχες ιατρικές έρευνες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, πού οφείλεται αυτή η επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων πρωτιά και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.350, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

« Έχω πληροφορηθεί ότι κυκλοφορούν στην κυπριακή, αλλά και ευρωπαϊκή αγορά συστήματα για το μαγείρεμα των φαγητών με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας (π.χ. ηλιακοί φούρνοι). Έχει υπολογιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για μαγείρεμα είναι ίση, αν όχι και μεγαλύτερη, από αυτήν που καταναλώνεται για ζεστό νερό. Υπάρχουν μάλιστα και εφαρμογές που αφορούν επαγγελματικές δράσεις, όπως εστιατόρια και ταβέρνες. Γνωρίζω ότι οι Κύπριοι κατασκευαστές έχουν ήδη αποταθεί για ένταξη των εφαρμογών αυτών για χρήση της ηλιακής ενέργειας για ψήσιμο φαγητών στα προγράμματα επιχορήγησης της εξοικονόμησης ενέργειας, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται με την προκήρυξη των νέων προγραμμάτων επιχορήγησης εξοικονόμησης ενέργειας να προωθηθεί η αγορά ηλιακών φούρνων σε οικιακό ή σε επαγγελματικό επίπεδο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.351, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν επίσκεψης αντιπροσωπίας του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο πανεπιστήμιο του Punjab τον Δεκέμβριο του 2017, έχουν μπει τα θεμέλια για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, του Τμήματος Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν εντοπιστεί βέλτιστες πρακτικές που αφορούν την προσοδοφόρα εκμετάλλευση μικρών κλήρων για μικροϊδιοκτήτες, καινοτόμες πρακτικές βιολογικών καλλιεργειών και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι περαιτέρω ενέργειες των τμημάτων του υπουργείου για την προώθηση συνεργασιών αμοιβαίας ωφέλειας με οργανισμούς και πανεπιστήμια στην Ινδία για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προώθηση της καινοτομίας και έρευνας με ένα κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το οποίο διατηρούμε παραδοσιακά καλές σχέσεις και το οποίο μπορεί να καταστεί στρατηγικός εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διεθνές επίπεδο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.352, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Σε σχέση με το νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου”, το οποίο λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργεί το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, μετά τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, ότι “ελλείψει ρητής εξουσιοδοτικής νομοθετικής πρόνοιας το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι αξιωματούχοι του δε νομιμοποιούνται ούτε στην ίδρυση, ούτε στη συμμετοχή σε σωματεία ή ιδρύματα που λειτουργούν δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.”;
Σημειώνουμε ότι το πανεπιστήμιο είχε θέσει αίτημα να εγγραφεί το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο ως ίδρυμα στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω νηπιαγωγείο χαρακτηρίζεται ως κοινοτικό, δε λειτουργεί με τους όρους ενός κοινοτικού νηπιαγωγείου ούτε προσφέρει όρους εργοδότησης κοινοτικού νηπιαγωγείου, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει χορηγία ύψους €9.000 ως κοινοτικό. Τελικά εξυπηρετεί μόνο τους καθηγητές του πανεπιστημίου και τις οικογένειές τους ή τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής;
Στο καταστατικό του σωματείου Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου καταγράφεται ότι το νηπιαγωγείο δέχεται μόνο 5% των παιδιών της κοινότητας. Πώς λοιπόν λειτουργεί ως κοινοτικό, εάν λειτουργεί με αυτόν τον περιορισμό; (Άρθρο 6.2 “Κριτήρια Επιλογής”).

3. Ποιοι είναι οι όροι εργασίας των εργοδοτουμένων στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και τι είδους συμβάσεις απασχόλησης τους έχουν δοθεί; Είστε ενήμερος ως προς το περιεχόμενό τους;

Σημειώνεται ότι συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου προέκυψαν μετά την επιστολή της γενικής διευθύντριας της Βουλής, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την οποία το νηπιαγωγείο έπρεπε να είχε αυτονομηθεί από το 2014, “ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά το πανεπιστήμιο από τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή δεν προτίθεται να εγκρίνει οποιοδήποτε κονδύλι για αυτό τον σκοπό”.

4. Από ποια κονδύλια καλύπτονται σήμερα τα έξοδα του νηπιαγωγείου, εξαιρουμένης της χορηγίας των €9.000, ποια είναι τα έξοδά του και ποια τα έσοδά του;
Αναμένουμε λεπτομερή και ουσιαστική ενημέρωση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.353, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Aπό απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου, σε επιστολή μου αναφορικά με τις καταγγελίες για εκτεθειμένα υπαίθρια κτηνοτροφικά και ζωικά απόβλητα από εταιρεία στην Κοφίνου πληροφορήθηκα ότι, αφού διαπιστώθηκε από τους αρμόδιους λειτουργούς η ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων από την εν λόγω εταιρεία, είχε μπει σε εφαρμογή η διαδικασία μεταφοράς τους σε κατάλληλους χώρους. Επίσης, σύμφωνα με την απάντηση, επρόκειτο να εξεταστεί σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες το καθεστώς αδειοδότησης της εν λόγω εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των αποβλήτων και αν έχει εξεταστεί το καθεστώς αδειοδότησης της εταιρείας»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.354, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των κρατικών ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο αποφάσισε τη μη ένταξη νέων σχολείων στον θεσμό του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου για τη σχολική χρονιά 2018-2019, λόγω του ότι επρόκειτο να προχωρήσει στην αξιολόγηση του εν λόγω θεσμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αξιολόγηση της λειτουργίας των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων και, εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη διαδικασία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.355, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο ανέθεσε στον οίκο “Ernst & Young” ως ειδικό εμπειρογνώμονα την ετοιμασία μελέτης για “εξορθολογισμό των προγραμμάτων αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους”. Στη συνέχεια οι εισηγήσεις του εν λόγω οίκου επρόκειτο να τεθούν ενώπιον τεχνικής επιτροπής, που συστάθηκε στο υπουργείο, με στόχο την ετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης για εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Κρατικών Ινστιτούτων και της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία θα κατατίθετο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της εν λόγω πρότασης και πότε αναμένεται να κατατεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.356, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών από άτομα που κατοικούν στην περιοχή του Αμερικανικού Ραδιοσταθμού στη Μακεδονίτισσα σχετικά με τη λειτουργία των κεραιών του ραδιοσταθμού. Ειδικότερα, οι κάτοικοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχει η λειτουργία των εν λόγω κεραιών στην υγεία τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε ήταν η τελευταία φορά που έγιναν μετρήσεις για τις εκπομπές των εν λόγω κεραιών και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις μετρήσεις που διενεργήθηκαν διαχρονικά για τις εν λόγω δορυφορικές κεραίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.357, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε επιστολή μου αναφορικά με τη λειτουργία των εσπερινών σχολείων πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνέστησε ειδικές επιτροπές (Eιδική Επιτροπή για Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό των Ωρολόγιων Προγραμμάτων και των Κανονισμών Λειτουργίας Εσπερινών Σχολείων, Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής του Νέου Τύπου Εσπερινών Σχολείων και Σχολών) με στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εσπερινών σχολείων. Όπως πληροφορήθηκα, οι υπό αναφορά επιτροπές ετοίμασαν και παρέδωσαν στο υπουργείο ειδικές εκθέσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, την κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει τα εσπερινά σχολεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς έχει αξιοποιήσει μέχρι στιγμής τις εισηγήσεις των υπό αναφορά επιτροπών, ποια μέτρα προβλέπεται να παρθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα για εκσυγχρονισμό των εσπερινών σχολείων, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά νομοσχέδια ή κανονισμοί που να διέπουν τη λειτουργία των εσπερινών σχολείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.358, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την παρουσίαση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το Τμήμα Φορολογίας για το έτος 2016, ο Έφορος Φορολογίας κ. Γιάννης Τσαγγάρης ανέφερε ότι γίνεται επιλεκτικός έλεγχος πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και ότι λαμβάνεται υπόψη το κόστος-όφελος μιας τέτοιας διερεύνησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, τουλάχιστον σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται φοροδιαφυγή στα πλαίσια διερεύνησης ποινικών υποθέσεων, υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ της αστυνομίας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε να εξετάζονται υποθέσεις ασχέτως του κόστους-οφέλους, στα πλαίσια της ικανοποίησης του περί δικαίου αισθήματος των πολιτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.359, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2018, σε ερώτησή μου αναφορικά με το θεσμό των σχολικών βοηθών στα κοινοτικά σχολεία και στα δημόσια νηπιαγωγεία πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο, στα πλαίσια της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων των σχολικών εφοριών με τις συντεχνίες, θα έθετε και το θέμα της αναθεώρησης των κριτηρίων επιλογής των σχολικών βοηθών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και ποιες είναι οι προτάσεις του υπουργείου όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των σχολικών βοηθών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.360, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει στην κατοχή μου η έκθεση-προσχέδιο της PwC σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για τα έτη 2011 και 2012. Η έκθεση παρουσιάζει σωρεία ατασθαλιών της ομοσπονδίας.

Η PwC έχει επισημάνει την ύπαρξη δύο τραπεζικών λογαριασμών. Οι τραπεζικές καταστάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία ενός εκ των δύο λογαριασμών απουσιάζουν από τα αρχεία της ομοσπονδίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται στις ομοσπονδίες που αφορούν ολυμπιακά αθλήματα και επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ. Σε συνέχεια της έρευνάς της η εταιρεία διαπίστωσε πως το 2012 ιδιωτική εταιρεία προσέφερε στην ομοσπονδία αθλητικό εξοπλισμό αξίας €10.000, ο οποίος όμως αγνοείται. Οι παρατηρήσεις δυστυχώς συνεχίζονται, αφού η ομοσπονδία εξέδωσε τιμολόγιο με τη δικαιολογία της παραμονής αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κύπρου σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας για προετοιμασία από την 1η Ιουνίου έως και την 4η Ιουνίου 2012, ενώ κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ευσταθεί. Έχουν επιπλέον παρατηρηθεί δαπάνες για μετάβαση τεχνικού της IANSEO στη Γεωργία για προσωπικούς λόγους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Αγώνα στην Κύπρο, του Πανευρωπαϊκού Αγώνα Εφήβων Τοξοβολίας 2011 και του GRAND PRIX το 2012 διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η απουσία τιμολογίων και αποδείξεων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα για εντοπισμό των τραπεζικών καταστάσεων και των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τους δύο ανευρεθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ελλιπή στοιχεία;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω θέμα, αφού θεωρείται παράνομη η ύπαρξη δύο τραπεζικών λογαριασμών, καθώς η ομοσπονδία επιχορηγείται από τον ΚΟΑ;

3. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που υπήρχε στους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς;

4. Έχει ανευρεθεί ο αθλητικός εξοπλισμός αξίας €10.000 και, εάν ναι, πού βρισκότανε;

5. Εάν δεν έχει ανευρεθεί ο αθλητικός εξοπλισμός, τότε σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ανεύρεσή του;

6. Σχετικά με την υποτιθέμενη διαμονή αθλητών σε ξενοδοχείο για την περίοδο 1/6/2012 έως και 4/6/2012, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ποιοι και για ποιο λόγο διέμειναν την συγκεκριμένη περίοδο στο ξενοδοχείο και επιβαρύνθηκε η ομοσπονδία;

7. Για ποιο λόγο και με ποιου την έγκριση η μεταφορά του τεχνικού για προσωπικούς λόγους στη Γεωργία έχει καλυφθεί από την ομοσπονδία;

8. Έχουν βρεθεί τα τιμολόγια και οι αποδείξεις για τον Εθνικό Αγώνα στην Κύπρο, τον Πανευρωπαϊκό Αγώνα Εφήβων Τοξοβολίας 2011 και το GRAND PRIX το 2012;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.361, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δώσει απαντήσεις για ερωτήματα που παραμένουν ασαφή μετά την επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, με την οποία απαντούσε στην κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Στην απαντητική επιστολή (παράγραφος 3) ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υποστηρίζει ότι ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας που εισηγήθηκε τα συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία τέθηκε ο ηλικιακός διαχωρισμός των 13 χρόνων για σεξουαλικά αδικήματα. Συγκεκριμένα απάντησε: “Ειδικότερα, με την ευκαιρία της εγκατάστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2018, τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ήταν η μείωση της ποινής των καταδικασθέντων κατά το ¼ της, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

(α) των καταδίκων οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης διά βίου,

(β) των καταδικασθέντων για βιασμό ανήλικου προσώπου, για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον προσώπου μέχρι 3ου βαθμού συγγένειας και για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον προσώπων ή με πρόσωπο ηλικίας κάτω των 13 χρόνων,

(γ) των καταδικασθέντων για τους οποίους εκκρεμεί έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την ποινή που του επιβλήθηκε από το Δικαστήριο”.

Δεν έχετε απαντήσει επίσης ως προς τα κάτωθι:

Για ποια ακριβώς εγκλήματα έχουν καταδικαστεί τα εφτά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή, ποιες ποινές εκτίουν και σε πόσο χρονικό διάστημα θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης, δεδομένου ότι εμπίπτουν στα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.362, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πότε έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης ανελκυστήρων στους κυβερνητικούς οικισμούς;

2. Σε πόσες πολυκατοικίες τοποθετήθηκαν ανελκυστήρες, ανά έτος, και ποια είναι η αντίστοιχη πραγματική δαπάνη από την έναρξη του προγράμματος;

3. Πόσες πολυκατοικίες παραμένουν σήμερα χωρίς ανελκυστήρα;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ανελκυστήρων σε όλες τις πολυκατοικίες στους κυβερνητικούς οικισμούς;

5. Γιατί για τρία χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση είκοσι ανελκυστήρων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα;

6. Σε πόσες πολυκατοικίες οι ιδιοκτήτες φέρουν ένσταση στην τοποθέτηση ανελκυστήρων;

7. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την άρνηση ιδιοκτητών στην εγκατάσταση ανελκυστήρων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.363, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Από στοιχεία τα οποία κατέχουμε φαίνεται η μείωση τόσο στον αριθμό του υπαλληλικού προσωπικού (μείον 103 άτομα) όσο και του εργατικού προσωπικού (μείον 229 άτομα) των δήμων στο τέλος του 2016 σε σχέση με το 2012. Μετά την επιβολή μορατόριουμ στις προσλήψεις η πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη των κενωθεισών θέσεων απαγορεύεται.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω είναι οι δήμοι, προκειμένου να καλύπτουν μόνιμες ανάγκες τους, να χρησιμοποιούν την αγορά υπηρεσιών ως λύση σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων τους. Αυτό όμως όχι μόνο δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες, αλλά δημιουργεί προσωπικό δύο ταχυτήτων και σε πολλές περιπτώσεις υπηρεσίες δύο ταχυτήτων.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την κάλυψη του κενού και των προβλημάτων στη λειτουργικότητα που δημιουργούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.364, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την κοινότητα Δένειας όπου πληροφορήθηκα για το πετυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης του πληθυσμού των ανθρωποπουλιών (Barn owl ή Τyto-alba). Όπως έχω πληροφορηθεί από τον κοινοτάρχη της κοινότητας κ. Χριστάκη Παναγιώτου ο πληθυσμός του είδους αυτού κουκουβάγιας έχει αναπτυχθεί με την τοποθέτηση τεχνικών φωλιών, τη μεταφορά ζευγαριών στην περιοχή και κυρίως με τη συνειδητά καθολική απόφαση των κατοίκων να προστατεύσουν το είδος. Ως αποτέλεσμα τούτου, ο αριθμός των τρωκτικών, που ήταν ιδιαίτερα μεγάλος λόγω των πολλών σπηλιών και των λαξευτών τάφων της αρχαίας νεκρούπολης επί της οποίας ουσιαστικά τοποθετείται η Δένεια, έχει μειωθεί πολύ δραστικά. Πρόσφατα ειδικός από το Ισραήλ που επισκέφθηκε την περιοχή εξέφρασε το θαυμασμό του για το αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το αρμόδιο υπουργείο έχει αξιολογήσει αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης του πληθυσμού των ανθρωποπουλιών στη Δένεια και αν πράγματι έχει διαπιστώσει τα θεαματικά αποτελέσματα. Έχει προβεί σε επιστημονική ανάλυση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά; Υπάρχουν σχέδια για επέκταση του σχεδίου και σε άλλες κοινότητες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ποντίκα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.365, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη μόνιμη απουσία ενδοκρινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Το ίδιο πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των δύο επαρχιών να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία για τη διενέργεια σχετικών ιατρικών εξετάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παραμένει κενή η θέση του ενδοκρινολόγου και στα δύο αυτά νοσοκομεία και σε ποια μέτρα πρόκειται να προβεί για τη διευκόλυνση των κατοίκων των δύο επαρχιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.366, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μουτταγιάκας ενημερώθηκα ότι εκκρεμεί η πλήρης αντισεισμική στήριξη του δημοτικού σχολείου στη Μουτταγιάκα.

Παρακαλείται όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των μελετών και έναρξης των εργασιών αντισεισμικής στήριξης του σχολείου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.367, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υποστατικών για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση πιστοποιητικών μίσθωσης στην κοινότητα της Μουτταγιάκας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.368, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Αναφέρομαι στο νέο στεγαστικό σχέδιο, το οποίο δίνει το δικαίωμα σε πρόσφυγες να ανεγείρουν κατοικίες πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει προς αξιοποίηση ελεύθερος συντελεστής δόμησης.

Με τη διευκόλυνση που γίνεται πιο πάνω δυστυχώς δε ρυθμίζεται και το δικαίωμα σε προσφυγική χορηγία αντίστοιχη με το υφιστάμενο σχέδιο για την ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ρυθμίσει το δικαίωμα των νεαρών κυρίως προσφυγικών ζευγαριών σε προσφυγική χορηγία, όταν ανεγείρουν κατοικία πάνω από τις υφιστάμενες κατοικίες των γονιών τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.369, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στη συζήτηση που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με καλεσμένη την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έθιξα μεταξύ άλλων την ανάγκη για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στην επαρχία Λάρνακας με σκοπό οι εργασίες για αποκάλυψη διάφορων αρχαιολογικών ευρημάτων να επιταχυνθούν και κατ’ επέκταση οι εργασίες για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα να προχωρήσουν, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι κάτοικοι της Λάρνακας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.370, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ενημερωθήκαμε σχετικά με την απόφαση δικαστηρίου για κατακύρωση του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού σε ιδιωτική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αντί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι συνέπεια της κωλυσιεργίας και της αδιαφορίας όλων των εμπλεκομένων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών που ακολουθήθηκαν για το πιο πάνω θέμα;

2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών που έπρεπε να ακολουθηθεί για το πιο πάνω θέμα, ούτως ώστε να κερδίσουμε το εμπορικό σήμα;

3. Ποιοι και γιατί ευθύνονται για αυτή την αρνητική εξέλιξη;

4. Ποια μέτρα θα λάβετε σχετικά με τα άτομα τα οποία ευθύνονται;

5. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για το θέμα αυτό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.371, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Όπως είναι ήδη γνωστό, η Τουρκία έχει ξεκινήσει ερευνητικές γεωτρήσεις στη θάλασσα βόρεια της Κύπρου εντός της τουρκικής ΑΟΖ, όπως αυτή θα μπορούσε να καθοριστεί στη βάση της αρχής της μέσης γραμμής. Η Τουρκία όμως απειλεί ότι θα προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις πλησίον της Κύπρου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Πολύ πιθανόν μάλιστα να προχωρήσει και σε γεωτρήσεις προς αξιοποίηση των όποιων κοιτασμάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε διεθνείς συνθήκες που παραβιάζονται από αυτά τα σχέδια της Τουρκίας και ιδιαίτερα αν η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές διεθνείς ή μεσογειακές συνθήκες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη ατυχημάτων ρύπανσης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποια μέτρα προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει προς αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων με την αξιοποίηση των όποιων εργαλείων προσφέρουν οι διεθνείς συνθήκες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.372, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Δένειας έγινα αποδέκτης καταγγελιών για οχληρία και οσμές που προέρχονται από χοιροστάσιο που λειτουργεί μεταξύ των κοινοτήτων Ακακίου-Δένειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ελεγχθεί οι εργασίες του χοιροστασίου που βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Ακακίου και Δένειας και αν έχει εντοπιστεί ο λόγος της οχληρίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.373, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της Μονής Λεμεσού οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για την αφόρητη δυσοσμία που προκαλεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από την επεξεργασία ζωικών αποβλήτων. Φαίνεται ότι η διοχέτευση ποσοτήτων αποβλήτων δεν μπορεί να απορροφηθεί από το εργοστάσιο, γι’ αυτό και προκύπτει δυσλειτουργία και δυσοσμία. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μονής, Πύργου και Μοναγρούλλι δηλώνουν αγανακτισμένοι. Επιπλέον, οι διαμαρτυρίες για τη δυσοσμία από τα χοιροστάσια που λειτουργούν στην περιοχή συνεχίζονται. Η βρωμιά και η μπόχα από τα απόβλητα των χοιροστασίων υποχρεώνουν τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Ζητούν τη λήψη αυστηρών μέτρων ελέγχου των χοιροστασίων και του εργοστασίου επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων και σε μεταγενέστερο στάδιο τη μετακίνηση των χοιροστασίων σε άλλη περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί μια πλήρης μελέτη των συσσωρευτικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων από τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και του εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή, αν μπορούν να γίνουν πιο συχνοί και αυστηροί έλεγχοι και αν υπάρχει σχεδιασμός για μετακίνηση των υπό αναφορά εγκαταστάσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.374, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχω πληροφορηθεί ότι το τρίτο σε μέγεθος πανεπιστήμιο της Κύπρου δε διαθέτει δική του ιδιόκτητη στέγη. Μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού του, που καλύπτεται κυρίως από κρατική χορηγία, δαπανείται για τα ενοίκια κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος κατ’ έτος της ενοικίασης των κτιρίων για τις ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, πόσο στοίχισε συνολικά από την ίδρυση του πανεπιστημίου έως σήμερα ανά έτος και αν προγραμματίζεται η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου για τις βασικές ανάγκες του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Γιατί δεν αξιοποιείται κάποιο κτίριο από αυτά που παρέλαβε η κυβέρνηση από τον πρώην συνεργατισμό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.375, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Γνωρίζουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την έρευνα για κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) ακολουθούν με προσήλωση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εκπονήσει και μελέτη στρατηγικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από το σχέδιο για εξερεύνηση και αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία έτυχε της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υπογραφθεί συμφωνίες ή έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις από τις γειτονικές χώρες, δηλαδή τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ότι στις δικές τους ερευνητικές και εξορυκτικές δραστηριότητες και γενικώς σε όλα τα έργα και τις διεργασίες που θα γίνουν για την αξιοποίηση των δικών τους κοιτασμάτων θα ακολουθούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.376, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στους δήμους και στις κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας;

2. Πότε έχουν εκπονηθεί οι υδρολογικές μελέτες για τον κάθε δήμο και κοινότητα ξεχωριστά και πότε θα υλοποιηθούν τα μέτρα που προβλέπονται από αυτές; Πότε αναμένεται να επανεξεταστούν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.377, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας. Αν ναι, παρακαλώ να σημειωθεί η ημερομηνία παραλαβής της πτέρυγας και, αν όχι, να επεξηγηθούν οι λόγοι και οι σχετικές ενέργειες από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.378, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται η κατεδάφιση των εγκαταλειμμένων πολυκατοικιών στο συνοικισμό Αγίου Αθανασίου;

2. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για την ανέγερση των νέων πολυκατοικιών;

3. Ποιοι σχεδιασμοί γίνονται για μεταστέγαση του εμπορικού κέντρου που λειτουργεί στο ισόγειο των υπό κατεδάφιση πολυκατοικιών;

4. Πότε θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας στους δικαιούχους των διαμερισμάτων στις νέες πολυκατοικίες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.379, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας που αφορούν στη λειτουργία των πάρκων ψυχαγωγίας [EN 13814 Standard (Fair Ground and Amusement Park Machinery and Structure Safety)]. Ειδικότερα, το πρότυπο EN 13814 καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του ασφαλούς σχεδιασμού, του υπολογισμού, της κατασκευής, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της λειτουργίας, της εξέτασης και της δοκιμής των προσωρινών και μόνιμων συσκευών αναψυχής. Το πρότυπο καλύπτει επίσης τη λειτουργία υδάτινων πάρκων και παιδικών χαρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπό αναφορά πρότυπο εφαρμόζεται για τη λειτουργία της Παραμυθούπολης, που λειτουργεί εποχιακά στον δήμο Στροβόλου, καθώς και για άλλα πάρκα αναψυχής (amusement parks) ή υδροπάρκα (waterparks) τα οποία λειτουργούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.380, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο πληροφορήθηκα ότι ερευνητές θεωρούν ότι η γεωμηχανική, τεχνική για ψεκασμό της στρατόσφαιρας, θα μπορούσε να περιορίσει τις ανοδικές θερμοκρασίες, που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης επιστημόνων στις ΗΠΑ, ο ψεκασμός χημικών που μειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία πάνω από τη Γη ως μέθοδος για επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη μπορεί να αποδειχθεί αρκετά φθηνή, στοιχίζοντας γύρω στα $2,25 δις τον χρόνο για περίοδο δεκαπέντε ετών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την τεχνική (γεωμηχανική) και αν έχει πληροφορίες ότι πραγματοποιούνται πειράματα γεωμηχανικής διά αεροψεκασμών πάνω από την Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.381, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού Λυκείου της Λάρνακας από τα Γυμνάσιο Δροσιάς και Λύκειο Αγίου Γεωργίου, αντίστοιχα, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο και στο Παγκύπριο Λύκειο, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στα μουσικά σχολεία φέρουν αντιρρήσεις για τη μετακίνησή τους, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως τα σχολεία που θα μετακινηθούν τα παιδιά τους δε φέρουν τους κατάλληλους εξοπλισμούς και αίθουσες.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός των γονέων ότι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα τα σχολεία που προτάθηκαν για τη μετακίνηση των μαθητών αναφορικά με τις υποδομές και τις αίθουσες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο κλάδο μάθησης, ειδικά από ακουστικής άποψης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.382, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες επιπτώσεις στις εξαγωγές θα έχει η υπόθεση της απώλειας εμπορικού σήματος του χαλλουμιού στη Μεγάλη Βρετανία; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές χαλλουμιών;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγουμε κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία; Να δοθούν στοιχεία για τα τελευταία πέντε χρόνια.

3. Ποιες είναι οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγουμε κάθε χρόνο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες; Να δοθούν στοιχεία για τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.383, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε πόσους ελέγχους έχουν προβεί οι κρατικές υπηρεσίες για την εισαγωγή, χρήση και εμπορία της γαλακτόσκονης;

2. Πόσες αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τυροκομία για τη χρήση γαλακτόσκονης τα τελευταία δέκα χρόνια και ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει το σχέδιο δράσης για τους ελέγχους εισαγωγής, χρήσης και εμπορίας γαλακτόσκονης και να δώσει τα στοιχεία για τις ποσότητες γαλακτόσκονης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για το πού έχουν διατεθεί αυτές οι ποσότητες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.384, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διά νόμου υποχρεωτική η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού στα διαμερίσματα. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο σας. Η παροχή πόσιμου νερού θα μειώσει την ανάγκη αγοράς εμφιαλωμένου νερού από τους ενοίκους και θα συνεισφέρει στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017 σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών, παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική υπολειμματικότητα αντιβιοτικών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, με τα μη συμμορφούμενα δείγματα να φτάνουν περίπου το 10%. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, σε αναφορές που αναλύουν την πώληση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε είκοσι έξι ευρωπαϊκές χώρες (Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU Countries 2013, 2014 and 2015) η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για χρήση σε εδώδιμα ζώα για τα έτη 2013 και 2015.

Πώς ο αρμόδιος υπουργός σχολιάζει το γεγονός ότι, ενώ σε ευρωπαϊκές έρευνες η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί με διαφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων, η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο δεν καταδεικνύει τα οποιαδήποτε ανησυχητικά στοιχεία;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.386, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με το καθεστώς φορολόγησης των ινστιτούτων αισθητικής και των κομμωτηρίων. Ειδικότερα, ο φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται για τα ινστιτούτα αισθητικής είναι 19%, ενώ ο φόρος για τα κομμωτήρια είναι 5%. Η στρέβλωση δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι πολλά κομμωτήρια προσφέρουν υπηρεσίες αισθητικής (τις οποίες προσφέρουν και τα ινστιτούτα αισθητικής) οι οποίες φορολογούνται με 5%, με αποτέλεσμα να χρεώνουν σε πιο χαμηλές τιμές τις ίδιες υπηρεσίες. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν έρθει εις γνώσιν του οι υπό αναφορά καταγγελίες, ποια η θέση του και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τη διόρθωση της εν λόγω στρέβλωσης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.387, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να μετακινηθεί η μονάδα παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας “Αδελφοί Ιακώβου Λτδ”, που βρίσκεται στη Μοσφιλωτή, αφού έχουν παρέλθει τα δύο χρόνια για τα οποία δόθηκε προσωρινή πολεοδομική άδεια, όπως προνοούσε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.388, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.023), αναφορικά με την αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους, σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προχώρησε στην αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά τεχνολογίας LED στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας-Λάρνακας και Λευκωσίας-Λεμεσού, εκτός του τμήματος από τον κυκλικό κόμβο παρά το νέο ΓΣΠ μέχρι και την Αλάμπρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει εξαιρεθεί ο υπό αναφορά δρόμος (από τον κυκλικό κόμβο παρά το νέο ΓΣΠ μέχρι και την Αλάμπρα) και πότε πρόκειται να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συμβατικά φωτιστικά με φωτιστικά τεχνολογίας LED.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.389, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ Ιαπωνίας και Τουρκίας για την εγκατάσταση εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή της Σινώπης στη Μαύρη Θάλασσα. Η εν λόγω επένδυση φαίνεται να ακυρώθηκε λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους της εγκατάστασης του εργοστασίου εξαιτίας της πτώσης της τουρκικής λίρας, αλλά και των αυξημένων μέτρων ασφάλειας που έπρεπε να λάβει η ιαπωνική εταιρεία μετά και την κατάρρευση του πυρηνικού σταθμού στη Φουκουσίμα το 2011. Σημειώνεται ότι μετά το πυρηνικό ατύχημα η Ιαπωνία αποφεύγει την εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών στο έδαφός της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια η πληροφόρηση των αρμόδιων αρχών για το εν λόγω θέμα;

2. Με ποιες άλλες χώρες έχει συνάψει η Τουρκία συμφωνίες για την εγκατάσταση εργοστασίων πυρηνικής ενέργεια στο έδαφός της;

3. Ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.390, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης με την απάντησή του, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, στην κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.049, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε πρόσφατα στην απαλλαγή από την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά για λόγους δημοσίου συμφέροντος των προσώπων κυπριακής καταγωγής που έρχονται για εγκατάσταση στην Κύπρο και οι οποίοι είναι είτε ιδιοκτήτες πλοίων υπό κυπριακή σημαία είτε ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας που έχει γραφεία στην Κύπρο. Το ίδιο αποφασίστηκε να ισχύει και για τα τέκνα τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα πρόσωπα έχουν τύχει μέχρι στιγμής του ωφελήματος αυτού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.391, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της ομάδας πρωτοβουλίας νεφροπαθών ασθενών της περιοχής του Τροόδους για την εγκατάσταση μονάδας αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Κυπερούντας. Στην περιοχή υπάρχουν πολλοί νεφροπαθείς οι οποίοι χρήζουν τακτικής αιμοκάθαρσης, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, οπότε κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση μονάδας αιμοκάθαρσης προς εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς εξετάζει το πιο πάνω αίτημα και αν έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης κινητής μονάδας αιμοκάθαρσης προς εξυπηρέτηση των ασθενών που κατοικούν στην περιοχή του Τροόδους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.392, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες μέθοδοι αντισύλληψης παρέχονται από τα κρατικά νοσηλευτήρια;

2. Υπάρχουν μέθοδοι αντισύλληψης που παρέχονται δωρεάν και, αν ναι, σε ποιες ομάδες πληθυσμού;

3. Απαιτείται η συγκατάθεση του συζύγου/συντρόφου για την παροχή οποιασδήποτε μεθόδου αντισύλληψης;

4. Παρέχεται το coil ως μέθοδος αντισύλληψης στα κρατικά νοσηλευτήρια;

5. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ή εσωτερικοί κανονισμοί σχετικά με τις μεθόδους αντισύλληψης που ακολουθούνται από το υπουργείο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.393, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Κώστα Κωνσταντίνου

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου έχει εκριζωθεί ένα ολόκληρο δασικό πάρκο κατά παράβαση των όρων της άδειας υλοτομίας που έχει παραχωρηθεί και χωρίς οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Δασών να έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο κοινοτικό συμβούλιο.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κάτωθι:

1. Η παραχώρηση από το Τμήμα Δασών της άδειας υλοτομίας με αρ. Α.Υ. ΔΠΠ 98/2018, ημερομηνίας 20/7/2018, για υλοτομία των δώδεκα από τα δεκαεπτά πεύκα που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο πάρκο κατόπιν υπόδειξης του προέδρου της κοινότητας ήταν η ενδεδειγμένη και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου πτώσης δέντρων από δυνατούς ανέμους, όπως έγινε και στο παρελθόν, π.χ. κοπή των επικίνδυνων πεύκων κοντά σε σπίτια, αραίωση των υπολοίπων και αποκοπή των κορυφών τους;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο σας για την παράβαση των όρων της πιο πάνω άδειας υλοτομίας, όπου εκριζώθηκαν και τα δεκαεπτά πεύκα του πάρκου;

3. Μπορεί το υπουργείο σας και το αρμόδιο τμήμα να διασφαλίσει την απουσία κινδύνου πτώσης δέντρων και πρόκλησης ατυχημάτων στα υπόλοιπα πάρκα της κοινότητας μετά τη διαπίστωση του λειτουργού του Τμήματος Δασών ότι ο κίνδυνος πτώσης πεύκων στην κοινότητα περιοριζόταν στα δώδεκα πεύκα του συγκεκριμένου μόνο πάρκου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.394, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για εκτέλεση παράνομων έργων στην τοποθεσία “Μουλιά” στον δήμο Γεροσκήπου. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, διενεργούνται παράνομες παρεμβάσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας και της περιοχής προστασίας των λουομένων. Σημειώνεται ότι η περιοχή “Μουλιά” βρίσκεται εντός του δικτύου “Νatura 2000” και αποτελεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι πιο πάνω πληροφορίες και, εάν ναι, τι αφορούν τα εν λόγω έργα και αν έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική γνωμάτευση για την εκτέλεσή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.395, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” για την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σχετικά με τροποποίηση σχετικών νομοθεσιών, ώστε να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα υποχρεωτικής νοσηλείας ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και που διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους ή είναι επικίνδυνα για άλλα άτομα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα θέσει το θέμα ενώπιον του Υπουργείου Υγείας για εξέταση, ώστε να ετοιμαστεί από κοινού η εν λόγω τροποποίηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί η υπό αναφορά πρόταση και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η σχετική τροποποιητική νομοθεσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.396, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κρουαζιέρες, λόγω της άρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίσουν τα πλοία, όταν σε αυτά επιβαίνουν άτομα με κινητικά προβλήματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Παραπληγικών κ. Δημήτρη Λαμπριανίδη, αυτό συμβαίνει γιατί πολλά κρουαζιερόπλοια δεν είναι διαρρυθμισμένα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια άτομα με κινητικά προβλήματα και γι’ αυτό το λόγο οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να τα ασφαλίσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με κινητικές δυσκολίες θα μπορούν να ταξιδεύουν με πλοία και να συμμετέχουν σε κρουαζιέρες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.397, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Μετά από έρευνα και αξιολόγηση καταγγελιών που δέχθηκα από κατοίκους της κοινότητας Καμπί στην επαρχία Λευκωσίας που αφορούν στην καθυστέρηση έναρξης εξωραϊστικών εργασιών, με σκοπό την εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης σε λεωφορεία και μεγάλα οχήματα εντός του κοινοτικού πυρήνα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέλιξη του έργου, για το οποίο υπάρχει υπόσχεση εδώ και τρία χρόνια ότι θα προωθηθεί προς υλοποίηση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.398, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν οι κυνηγετικοί σύλλογοι λειτουργούν ως σωματεία και αν διέπεται η λειτουργία τους από τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 [104(I)/2017] όπως θα εφαρμοστεί από την 30ή Ιουνίου 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.399, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Επειδή από τα στοιχεία που καταθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή φαίνεται ότι είναι αρκετά χαμηλή η αξιοποίηση των κονδυλίων για τα στεγαστικά προγράμματα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν την πρώτη εισοδηματική ομάδα για εισοδήματα μέχρι €30.000 και πόσες εξ αυτών αφορούν τη δεύτερη ομάδα για εισοδήματα από €30.000 μέχρι €45.000;

2. Πόσοι μήνες χρειάζονται για την έγκριση, την εξέταση και την καταβολή της χορηγίας από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης;

Παρακαλώ όπως επισυναφθεί κατάλογος ανά έτος από τον Ιανουάριο του 2014.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.400, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Σε συνέχεια της κοινοβουλευτικής ερώτησης με αρ. φακ. 23.06.011.02.542 και την απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2018, επισημαίνουμε ότι η ερώτηση δεν είχε σκοπό να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη νομοθεσία, εφόσον αυτή βρίσκεται δημόσια αναρτημένη.

Στόχος της ερώτησης είναι να αξιολογήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων την αξιοποίηση τόσο του επιδόματος μητρότητας όσο και του επιδόματος πατρότητας από διαφορετικές εισοδηματικές και επαγγελματικές ομάδες. Τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει μπορούν να δοθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τον λόγο αυτό παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Tον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα μητρότητας στη βάση των πιο κάτω εισοδηματικών κριτηρίων:

α. €0-500

β. €501-1.000

γ. €1.001-1.500

δ. €1.501-2.000

ε. €2.001-2.500

στ. €2.501-3.000

2. Τον αριθμό των εγκρίσεων για επίδομα πατρότητας στη βάση των ίδιων πιο πάνω εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Την εργασιακή κατάσταση των αιτητριών επιδόματος μητρότητας και των αιτητών επιδόματος πατρότητας. Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτητριών και των αιτητών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και για τον αριθμό των αιτητριών και των αιτητών που δηλώνουν αυτοεργοδοτούμενες και αυτοεργοδοτούμενοι, αντίστοιχα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.401, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 

1. Τον αριθμό των ατόμων στους οποίους επιβλήθηκε επιβαρυντικό τέλος για την καθυστέρηση εγγραφής τέκνου στο ληξιαρχείο γεννήσεων, ξεχωριστά για καθυστέρηση από 15 μέρες μέχρι 3 μήνες και πέραν των 3 μηνών.

2. Το σύνολο του ποσού που εισπράχθηκε ως επιβαρυντικό τέλος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.402, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όποιος χρησιμοποιεί εργασία ή υπηρεσίες ατόμου για το οποίο εύλογα θα μπορούσε να υποθέσει ότι είναι θύμα εμπορίας τότε είναι ένοχος αδικήματος και προβλέπονται συγκεκριμένες ποινές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που έχουν καταγγελθεί για το συγκεκριμένο αδίκημα από τη μέρα ψήφισης της συγκεκριμένης νομοθεσίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.403, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των ελέγχων που έγιναν τον τελευταίο χρόνο σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή των νομοθεσιών που προστατεύουν τη μητρότητα και τον μητρικό θηλασμό.

2. Τον αριθμό των παραβιάσεων που έχουν σημειωθεί και τις ποινές που έχουν επιβληθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.404, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αναποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την επιδότηση ενοικίου στον προσφυγικό κόσμο από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων. Από τη μια, παρατηρείται καθυστέρηση περίπου επτά-οκτώ μηνών για την εξέταση των αιτήσεων και την παραχώρηση του επιδόματος και, από την άλλη, στην περίπτωση λήξης του ενοικιαστηρίου συμβολαίου και ανανέωσής του, το επίδομα τερματίζεται και χρειάζονται ακόμη επτά-οκτώ μήνες για την επανεξέταση των περιπτώσεων. Είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος ότι στις περιπτώσεις ετήσιων συμβολαίων παρατηρείται τεράστια ταλαιπωρία για τους δικαιούχους πρόσφυγες και το συγκεκριμένο σχέδιο καταλήγει, αντί σε μηνιαία επιδότηση ενοικίου, σε καταβολή ετήσιου εφάπαξ ποσού.

Για τον λόγο αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τους λόγους που παρατηρείται αυτή η τεράστια καθυστέρηση, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

2. Τον αριθμό των αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου από την Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και τον αριθμό όσων αιτήσεων έχουν εγκριθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

3. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εξεταστεί και εγκριθεί αναλόγως της σύνθεσης της οικογένειας. Παρακαλώ όπως ο συγκεκριμένος κατάλογος ετοιμαστεί κατ’ έτος από το 2014.

4. Τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εξεταστεί και εγκριθεί αναλόγως του ποσού που επιδοτείται.

5. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται, για να εξεταστεί και να ξεκινήσει να παραχωρείται το επίδομα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.405, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς προγραμματίζεται να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός στο Κέντρο Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου;

2. Υπάρχει πρόθεση -και, εάν ναι, πότε- να αντικατασταθούν οι υποδομές φιλοξενίας μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.406, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Όσον αφορά το διαχειριστικό σχέδιο της Αλυκής Λάρνακας, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.407, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Αναφορικά με τη σχεδιαζόμενη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη στην Αλυκή Λάρνακας, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα για αυτού του είδους την ανάπτυξη, αν συνάδει η ανάπτυξη αυτή με τον χαρακτήρα της περιοχής και κατά πόσο έχει εκπονηθεί σχέδιο μελέτης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.408, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ευανθίας Σάββα

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή “Καμάρες” στη Λάρνακα, έργα τα οποία εξαγγέλθηκαν από το 2015, και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.409, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει ποιος από το υπουργείο του έχει δώσει άδεια στο ΕΛΑΜ, για να μπει στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, με τρόπο που όχι μόνο περνά λάθος μηνύματα στα παιδιά, που είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας, αλλά προσβάλλει επίσης με τέτοιες ρατσιστικές προθέσεις κάθε πολίτη αυτού του τόπου (εκτός βέβαια από αυτούς που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά και αξίες με ρατσιστές).

Θα θέλαμε να μάθουμε επίσης αν θα γίνουν οποιεσδήποτε πειθαρχικές έρευνες, για να έχουμε πλήρη εικόνα και να πειστούμε ότι το υπουργείο έχει κατανοήσει τις ευθύνες του για αυτό που έγινε.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.410, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Εργασιακής Κινητικότητας κ. Marianne Thyssen σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδάκης, Λευτέρης Χριστοφόρου, Κώστας Μαυρίδης, Νεοκλής Συλικιώτης και Τάκης Χατζηγεωργίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους απολυμένους εργαζομένους της αεροπορικής εταιρείας “Cobalt” πληροφορήθηκα ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ, πρέπει πρώτα οι κυπριακές αρχές να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από αυτό και στη συνέχεια η επιτροπή θα εξετάσει ενδελεχώς το αίτημα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υποβάλει αίτηση στο ΕΤΠ, ώστε να αποζημιωθούν οι απολυμένοι υπάλληλοι της Cobalt. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχει αποταθεί ξανά στο εν λόγω ταμείο και, εάν ναι, ποια ήταν η έκβαση των αιτημάτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.411, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί για τις παρατυπίες που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο οποίος συμμετέχει στους ελέγχους που διενεργούνται στα σχολικά κυλικεία ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα όπως τα εξής: Είδη προσφέρονται σε υψηλότερες τιμές από τις εγκεκριμένες, προσφέρονται είδη που δεν περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους καταλόγους σε ανεξέλεγκτες τιμές και αμφιβόλου ποιότητας, παρασκευάζονται τρόφιμα προς κατανάλωση εκτός σχολείων, σπάνια προσφέρονται προς πώληση τα βιολογικά προϊόντα του τιμοκαταλόγου, οι επιθεωρήσεις δε διενεργούνται στην καθορισμένη κατά τον νόμο συχνότητα, οι εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων κυλικείων δε διενεργούνται όπως προνοεί η νομοθεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία των σχολικών κυλικείων και αν εξετάζεται η αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των σχολικών κυλικείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.412, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια;

2. Ποια κίνητρα δίνονται για εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οικιστικές μονάδες, αλλά και σε επιχειρήσεις και ποια προγράμματα βρίσκονται σε ισχύ και ποια προγραμματίζονται στο μέλλον;

3. Υπάρχουν σχεδιασμοί για εγκατάσταση κοινών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διαμερίσματα και πολυκατοικίες;

4. Πόση ενέργεια παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται σε κατοικίες;

5. Υπάρχουν κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των οικιακών μονάδων, για να εξοικονομούν την ενέργεια που δε χρειάζονται και για ποιο λόγο διαγράφεται η επιπλέον ενέργεια που παράγεται μία φορά τον χρόνο; Υπάρχει περίπτωση αλλαγής πολιτικής;

6. Πόση ενέργεια παράγεται από παραγωγούς ΑΠΕ (αναλυτικά για κάθε κατηγορία);

7. Υπάρχει πρόγραμμα επιχορήγησης για ευάλωτες ομάδες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και ποιες επιδοτήσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για αυτές τις ομάδες;

8. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω:

α) της εκμετάλλευσης αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου,

β) της εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας,

γ) της εκμετάλλευσης της ενέργειας από τη θάλασσα,

δ) της εκμετάλλευσης υδάτινου δυναμικού ή συνδυασμού των πιο πάνω;

9. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας;

10. Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ξεπεράσει τους υποχρεωτικούς στόχους που μας έχουν τεθεί μέχρι το 2020;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.413, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Πρόσφατες ανακοινώσεις και δηλώσεις από τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών και από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της παράνομης εργασίας από μη εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες. Από την άλλη υπάρχουν καταγγελίες για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών και για κατάχρηση εξουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών ανά επαρχία και πόσες εγγραφές έχουν γίνει στο μητρώο κτηματομεσιτών και βοηθών κτηματομεσιτών από το 2012.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.414, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Νατάσας Πηλείδου, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, σε κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.629 αναφορικά με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μίσθωση ταχύπλοου σκάφους για σκοπούς αναψυχής πληροφορήθηκα ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που παρουσιάζονται είτε λόγω ασάφειας είτε λόγω ετεροχρονισμού, επεξεργάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο έθεσε από τις 24 Μαΐου 2018 σε διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για έκφραση θέσεων/παρατηρήσεων και εισηγήσεων για βελτιώσεις. Η διαβούλευση αυτή ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.415, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η έκθεση του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ευτυχία 2018 κατέταξε 156 χώρες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε δείκτες όπως το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κοινωνική στήριξη, η ελευθερία, το προσδόκιμο υγιούς ζωής, η γενναιοδωρία, η απουσία διαφθοράς. Στον υπό αναφορά κατάλογο χωρών συμπεριλαμβάνεται και η ούτω καλούμενη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, η οποία κατατάσσεται στην 58η θέση, σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία κατατάσσεται στην 60ή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την εν λόγω έκθεση και την αναφορά στο ψευδοκράτος, και εάν ναι, σε ποια διαβήματα έχει προβεί για το υπό αναφορά θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.416, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«H “βιομηχανική δημοκρατία” ως έννοια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον θεσμό της εργατικής συμμετοχής στη διοίκηση των επιχειρήσεων με δημοκρατικά εκλεγμένους αντιπροσώπους στα πλαίσια εργατικών επιτροπών. Για να είναι όμως ουσιαστική η συμμετοχή των εργατικών επιτροπών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, πρέπει τα μέλη αυτών των επιτροπών να έχουν το δικαίωμα της αρνησικυρίας πάνω στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν στην ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων στον χώρο εργασίας. Το μοντέλο συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εφαρμόζεται στη Γαλλία, όπου, όταν σε μία επιχείρηση απασχολούνται περισσότεροι από πενήντα (50) μισθωτοί, ο νόμος παρέχει το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται με μία εργατική επιτροπή της επιχείρησης (comité d’ entreprise).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι θεσμοθετημένο το δικαίωμα της συμμετοχής των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων και, εάν όχι, αν υπάρχει πρόθεση από την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει σε σχετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα εκδημοκρατίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.417, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.263 αναφορικά με τη δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου πληροφορήθηκα ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία του μουσείου συνεχίζονται, αφού έχει ήδη ολοκληρωθεί σχετική μελέτη, ενώ παράλληλα προωθούνται ενέργειες για την κατασκευή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.418, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω παρατηρήσει ότι στα δημόσια νοσηλευτήρια δεν υπάρχουν κάδοι για ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στα δημόσια νοσηλευτήρια γίνεται ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων και, εάν ναι, με ποια αδειούχα εταιρεία είναι συμβεβλημένα τα νοσοκομεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.419, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.109), ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2018, αναφορικά με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, καθώς και για το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής της δυνατότητας πληροφορήθηκα ότι από την ημερομηνία εφαρμογής του σχεδίου (13 Φεβρουαρίου 2017) μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί ως καινοτόμες έξι επιχειρήσεις, ενώ το ύψος των επενδύσεων στις οποίες προέβησαν δεν μπορούσε να διευκρινιστεί, λόγω του ότι η ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος που έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017 ήταν η 31η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μιας και έχει παρέλθει η 31η Οκτωβρίου 2018, ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω του σχεδίου παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.420, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο στάδιο βρίσκεται η αποπεράτωση του έργου του ποταμού Λιοπετρίου, πότε υπολογίζεται να αρχίσουν οι εργασίες και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησής του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.421, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Είχαμε πρόσφατα αποστείλει ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομικών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ο υπουργός, απαντώντας στο παρακάτω ερώτημα, μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε το ίδιο ερώτημα και ζητούμε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μας ενημερώσει για τα εξής: Τι συμβόλαια δόθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο 22054054, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας; Με ποια δαπάνη; Αξιολογήθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω υπηρεσία, οι λειτουργοί της οποίας παραπέμπουν όσους τηλεφωνούν στα ΚΕΠ;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.422, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Πρόσωπα με διαβήτη που είναι δικαιούχα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια σε κάποιο στάδιο αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κάτω άκρα τους και χρειάζονται περίθαλψη από ποδολόγους/ποδιάτρους. Στα δημόσια νοσηλευτήρια όμως δεν παρέχονται, ως φαίνεται, αυτού του είδους οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να αναγκάζονται, με δικά τους έξοδα, να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ή λαμβάνει για στήριξη των επηρεαζόμενων ατόμων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.423, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Έχουμε λάβει γνώση ότι το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος διακοσίων ωρών εκπαίδευσης των ιατρών που δεν κατέχουν την ειδικότητα του γενικού ιατρού.

Ερωτώ τον Υπουργό Υγείας με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν τα άτομα αυτά στο τέλος της εκπαίδευσης και αν η αξιολόγησή τους θα είναι στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς τους, δηλαδή αν η αξιολόγηση θα είναι στη βάση κριτηρίων αξιολόγησης οικογενειακών ιατρών που έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητα σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα κτλ.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα σύστημα υγείας όπως το ΓΕΣΥ, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών με στόχο και πάλι τη διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας του Κυπρίου ασθενή, ειδικά εκείνων των ιατρών που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης διακοσίων ωρών και οι οποίοι θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ χωρίς αναγνωρισμένη ειδικότητα οικογενειακού ιατρού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.424, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του Προεδρικού στους Αγίους Ομολογητές (βόρεια και βορειοδυτικά του λόφου) στη Λευκωσία υπάρχει αριθμός κυβερνητικών κατοικιών οι οποίες έχουν παραχωρηθεί για στέγαση σε διάφορους οργανισμούς ή πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κάθε κατοικία ξεχωριστά, το είδος των κατοικιών (π.χ. εμβαδόν), ποιες είναι οι χρήσεις τους, ποια τα χαρακτηριστικά της μίσθωσης (π.χ. αν υπάρχει ύψος ενοικίου, έναρξη και λήξη συμβολαίου κ.ο.κ.) και ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για αυτές τις κατοικίες, ορισμένες από τις οποίες προφανώς θα πλησιάζουν ήδη το όριο βιώσιμης χρησιμότητας, αφού έχουν κτιστεί οι περισσότερες από τον καιρό της αποικιοκρατίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.425, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην Κύπρο πολλά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα με σύστημα φίλτρου αιθάλης. Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες αφαιρούν από τα αυτοκίνητα αυτά τα φίλτρα και δεν τα αντικαθιστούν με καινούρια ή δε γίνεται καθαρισμός τους. Το ίδιο καταγγέλλεται ότι γίνεται και με τους καταλύτες των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφαίρεση των φίλτρων αιθάλης ή του καταλύτη για την αμόλυβδη βενζίνη οδηγεί στην εκπομπή εξαιρετικά επικίνδυνων ρύπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ποια είναι η έκτασή του. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για όσους ιδιοκτήτες ή επαγγελματίες οδηγούς ή επαγγελματίες τεχνικούς εμπλέκονται σε τέτοιες είδους παρανομίες και ρυπογόνες πρακτικές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.426, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος ψηφίστηκε το 2014 χωρίς καμία αρνητική ψήφο από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, γιατί θεωρήθηκε ως μία αναγκαία μεταρρύθμιση στον τομέα των κοινωνικών παροχών, που ανταποκρινόταν στις ανάγκες που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Από τότε έχουν περάσει πλέον πέντε (5) χρόνια και πολλά έχουν αλλάξει. Για παράδειγμα, το “ελάχιστο καλάθι διαβίωσης”, που αντικατοπτρίζει τις κατηγορίες αναγκών, καθώς και τα μηνιαία ποσά για κάλυψη των αναγκών αυτών είτε για ένα πρόσωπο είτε για τα μέλη της οικογενειακής μονάδας, έχει αλλάξει, δεδομένου του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών πολλών βασικών προϊόντων. Σημειώνεται ότι τα πρώτα χρόνια υπήρχαν συνθήκες αποπληθωρισμού, τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει με το επίδομα ενοικίου και το χρονικό όριο των ελέγχων για καταθέσεις και μεταβιβάσεις. Όλα τα πιο πάνω και ίσως κι άλλα επιβάλλεται να τροποποιηθούν και τούτο αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν αυτές οι απαραίτητες αλλαγές και επικαιροποιήσεις των ποσών που καθορίστηκαν το 2014 στον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμο, δεδομένων των αλλαγών που επήλθαν στο ενδιάμεσο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.427, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη ενημερώθηκα ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις περισσότερες χώρες, από την Κύπρο απουσιάζει ειδική ξεχωριστή νομοθεσία για τη σύσταση, τον διορισμό και τη λειτουργία της εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Μέχρι σήμερα η λειτουργία ενός πολύ σημαντικού οργανισμού, που εκπροσωπεί την Κύπρο σε αντίστοιχο παγκόσμιο οργανισμό, στηρίζεται σε μία πρόνοια ενός κανονισμού λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Επιβάλλεται η αυτονόμηση της λειτουργίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής μέσα από την έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοσχεδίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία της ΚΟΕ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.428, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εργασιακό καθεστώς (όροι και απολαβές) που διέπει τόσο το προσωπικό όσο και το διοικητικό συμβούλιο που στελεχώνουν την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο διέπονται από το καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου ή από άλλους όρους εργοδότησης και, εάν ναι, από ποιους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά από σχετική έρευνά μου αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία βασίστηκε κυρίως στη δημοσιευμένη αξιολόγηση του θεσμού από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Ιούλιος 2017), φαίνεται ότι ο εν λόγω θεσμός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η λειτουργία του θεσμού, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την απάλειψη των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και ποιες αναπροσαρμογές θα προωθηθούν στη βάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.430, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Στις Κ.Δ.Π. 256/94 όπου καθορίζονται τα σχέδια υπηρεσίας των σχολικών βοηθών περιλαμβάνεται ένας υπερβολικός φόρτος εργασίας, αλλά και όροι απαράδεκτοι με βάση τα σημερινά δεδομένα, όπως π.χ. ακαθόριστο ωράριο ή ακόμα και υποχρέωση να βάφουν έπιπλα.
Στις 11 Νοεμβρίου 2009, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε σε απάντησή του στην ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη με αρ. φακ. 23.06.009.03.597 ότι όσον αφορά στους σχολικούς βοηθούς οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας έκαναν διαβουλεύσεις για τα σχέδια υπηρεσίας, τα καθήκοντα και το ωράριο σχολικών βοηθών και ετοίμασαν προτάσεις για αλλαγές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο δεν είχε προχωρήσει τότε με την αλλαγή των πιο πάνω όρων στα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και ποια είναι η πρόθεση του υπουργείου σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το οποίο επείγει εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το τελικό κείμενο το οποίο στάλθηκε, όπως αναφέρεται στην απάντηση του υπουργού στην ερώτηση του κ. Νίκου Τορναρίτη, στα μέλη της επιτροπής για τους όρους εργασίας των σχολικών βοηθών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.431, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει. Σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2013, οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πώς θα μετεξελιχθεί αυτή η συνεισφορά σε σχέση με την επιβάρυνση που θα επιβληθεί γενικά ως συνεισφορά από τον ερχόμενο Μάρτιο για το ΓΕΣΥ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.432, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα

 

«Την Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018, παρουσιάστηκε σε τελετή που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο η έκθεση των εμπειρογνωμόνων από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ιρλανδίας (IPA).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως γνωστοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις όποιες ενέργειες έγιναν μέχρι σήμερα προς υλοποίηση των αναφερομένων στην έκθεση, όπως και το εκπονηθέν σχέδιο δράσης για την ολοκλήρωσή τους με πλήρη χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.433, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Στο πλαίσιο του Σχεδίου “Εγκέλαδος”, που έχει εκπονηθεί από την Πολιτική Άμυνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από ενδεχόμενο σεισμό, άρχισε η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών που συμμετέχουν εθελοντικά στο σχέδιο για την αξιολόγηση, αλλά και την αποκατάσταση κτιρίων που επηρεάζονται από σεισμούς.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει ως προς τον αριθμό των πολιτικών μηχανικών που έλαβαν μέρος στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να συνεχίσει τη διοργάνωση τέτοιων προγραμμάτων και τέλος πώς προτίθεται να αξιοποιήσει όλους όσοι έχουν εκπαιδευτεί σχετικά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.434, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν διατεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Οι σχετικές διαδικασίες όμως δε λαμβάνουν υπόψη τη στατική επάρκεια των κτιρίων, καθώς και το γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να θέσει ως προϋπόθεση σε νέα σχέδια επιχορήγησης της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τη βεβαίωση της στατικής τους επάρκειας και την ταυτόχρονη αντισεισμική αναβάθμισή τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.435, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εξαγγείλει την πρόθεση της κυβέρνησης για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ) στα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει αναλυτικά και ονομαστικά για όλα τα κοινοτικά συμβούλια στα οποία έχουν παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθούν περιουσιακά στοιχεία των ΣΠΙ. Ειδικότερα, ζητούμε να ενημερωθούμε για το αν και πότε θα προχωρήσει η παραχώρηση συγκεκριμένων τεμαχίων (τα τεμάχια 161, 163, 374, 424 και 425 του Φ/Σχ 30/1227V01) για τα οποία έχει αιτηθεί το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Ορεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών του για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους κατοίκους της κοινότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.436, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Η απουσία αποτελεσματικών μηχανισμών για επιβολή συστηματικής συντήρησης των οικοδομών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβολή σε πολλές οικοδομές χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα αδρανή υλικά και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, η οποία βρίσκεται σε μια σεισμογενή περιοχή, επιβάλλουν τη λήψη προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων ασφάλειας που παρατηρούνται σε αρκετά κτίρια.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την επιβολή πιστοποιητικού τακτικής επιθεώρησης κτιρίων και αν, ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.437, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Ο δρόμος Πέρα Ορεινής-Τσέρι εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή της Λευκωσίας. Παρότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του οδικού δικτύου, μέρος του είναι χαρακτηρισμένο ως αγροτικός δρόμος, με αποτέλεσμα να παραμένει υποβαθμισμένος, κάτι που δυσχεραίνει και θέτει σε κίνδυνο τη διακίνηση πολλών ανθρώπων καθημερινά.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση αναβάθμισης του συνόλου του δρόμου σε δημόσιο δρόμο. Καλείται ακόμα όπως μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης για την άμεση βελτίωση και αναβάθμισή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.438, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

 

«Την 1η Ιανουαρίου 2012 καταργήθηκε στον περί Οδών και Οικοδομών Νόμο η πρόνοια που εξαιρούσε τον αντισεισμικό έλεγχο υφιστάμενων οικοδομών, οι οποίες είχαν κτιστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994, ημερομηνία εφαρμογής του Κυπριακού Αντισεισμικού Κανονισμού.

Με την κατάργηση αυτή έχει προκύψει ασάφεια στην όλη διαδικασία αδειοδότησης προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενες οικοδομές και κάθε αρμόδια αρχή απαιτεί διαφορετικές μελέτες. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις απαιτείται υποβολή πλήρους μελέτης για το σύνολο του κτιρίου, γεγονός που δυσχεραίνει την όλη προσπάθεια.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το πώς προτίθεται να προχωρήσει στη ρύθμιση του όλου θέματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.439, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

 

«Έχουν έρθει ενώπιόν μας καταγγελίες για αποστολή επιστολής από πλευράς της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), η οποία ενημερώνει για τον τερματισμό ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων σε δάνεια της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ). Στη σχετική επιστολή απευθύνεται προειδοποίηση στους δανειολήπτες να αποκαταστήσουν την ασφάλιση, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, η ΣΕΔΙΠΕΣ θα προχωρήσει στη λήψη των σχετικών νομικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ασφάλιση των δανειοληπτών της πρώην ΣΚΤ, καθώς και για τους λόγους της άρσης των αντίστοιχων ομαδικών ασφαλίσεων.

Δεδομένου ότι η άρση των ομαδικών ασφαλίσεων είναι συνέπεια της διάλυσης της πρώην ΣΚΤ και της άρσης της τραπεζικής της άδειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί το συνολικό κόστος ασφαλιστικής κάλυψης ή -ακόμα χειρότερα- πολλοί δανειολήπτες να μην είναι ασφαλίσιμοι, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και πώς θα καλύψετε τους δανειολήπτες που επηρεάζονται;

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.440, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χριστάκη Τζιοβάνη

 

«Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφορικά με την παραχώρηση οικονομικού οφέλους από τη λειτουργία του αερολιμένα Λάρνακας στους επηρεαζόμενους δήμους, ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή πως θα εκπονηθεί οικονομική μελέτη για την οικονομική ενίσχυση ή αποζημίωση των δήμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί η μελέτη και, εάν ναι, να μας δοθούν γραπτώς τα αποτελέσματα, εάν όχι, να δοθεί χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να ξεκινήσει η εκπόνηση της μελέτης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.441, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Τμήμα Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, γίνεται αναφορά στην παράνομη αποσυναρμολόγηση συσκευών, οι οποίες καταλήγουν λανθασμένα στους διαχειριστές μεταλλικών αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ως λύση προτείνεται η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αξιολογείται αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση αποβλήτων ΗΗΕ και αν έχει υλοποιηθεί η σύσταση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.442, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Στον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία σε οργανώσεις για προστασία των ζώων με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 51.566, 12/4/2000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων χρηματοδοτείται κάθε φιλοζωική οργάνωση. Παρακαλώ όπως κατατεθεί στο σώμα κατάλογος στον οποίο να εμφαίνεται το ύψος των χορηγιών για τα έτη 2017-2018, καθώς και οι οργανώσεις στις οποίες έχουν κατανεμηθεί. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατανεμηθεί η χορηγία για το 2019.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.443, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το επίδομα διακίνησης αναπήρων, το οποίο χορηγείται βάσει του περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμου, λαμβάνεται από σπουδαστές της Σχολής Τυφλών που τυγχάνουν διά βίου κατάρτισης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν σκέψεις, ώστε να προστεθούν στους δικαιούχους του υπό αναφορά επιδόματος και οι ανάπηροι αθλητές, σε περίπτωση που δε λαμβάνουν άλλης μορφής επίδομα, για να μεταβαίνουν στους χώρους προπόνησής τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.444, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2018, στις κοινοβουλευτικές μου ερωτήσεις με αρ. 23.06.011.02.688, 23.06.011.02.689 και 23.06.011.02.690 αναφορικά με την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, πληροφορήθηκα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες για πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων που αφορούν τη λίστα αυτή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υποθέσεων που εκκρεμούν έχουν ζητηθεί επιπρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για ολοκλήρωση της εξέτασης. Επίσης πληροφορήθηκα ότι για τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί ταυτόχρονα έγινε και η καταβολή του βεβαιωθέντος φόρου και όλων των σχετικών επιβαρύνσεων και τόκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες υποθέσεις έχουν διευθετηθεί μέχρι στιγμής και πόσες ακόμη εκκρεμούν;

2. Ποια είναι τα ποσά που εισπράχθηκαν ή αναμένεται να εισπραχθούν από τις υποθέσεις που έχουν διευθετηθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.445, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Η υπερχείλιση του ποταμού Πεδιαίου κατέδειξε για ακόμη μία φορά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή, εξαιτίας των παράνομων επεμβάσεων που έγιναν στην κοίτη του ποταμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια αντιπλημμυρικά έργα έχουν γίνει στην περιοχή;

2. Υπάρχει σχεδιασμός για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα από μελλοντική υπερχείλιση του ποταμού;

3. Αν μετά τις πρόσφατες πλημμύρες έχει προκληθεί βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της περιοχής και, εάν ναι, πόσο έχει στοιχίσει η αποκατάστασή της.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.446, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Ασκώντας την εξουσία που του παρέχεται βάσει των περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Κανονισμών 2017 [Κανονισμός 61ΗΑ (5)], ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση διατάγματος, με το οποίο τροποποιεί τις πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙΙ των σχετικών κανονισμών, οι οποίες αφορούν στον σχεδιασμό οδών και οικοδομών, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η ασφαλής χρήση τους από όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Το διάταγμα προκάλεσε την αντίδραση οργανώσεων αναπήρων αναφέροντας ότι η διαφοροποίηση των δεδομένων πρόσβασης των αναπήρων δημιουργεί διακρίσεις εις βάρους τους. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων το διάταγμα ακυρώνει την απαίτηση για δημιουργία προσβάσιμου χώρου υγιεινής σε καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία και σνακ μπαρ, μπιραρίες, καμπαρέ και άλλες παρόμοιες χρήσεις οι οποίες έχουν εμβαδόν μικρότερο των 65 τ.μ. Επίσης, η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής σε φροντιστήρια αφορά πλέον χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από δέκα άτομα, ενώ πριν η απαίτηση αφορούσε χώρους που εξυπηρετούν περισσότερα από τρία άτομα. Διαγράφηκε ακόμη η απαίτηση για προσβάσιμο χώρο υγιεινής με ντους σε φυλακές, ενώ στους χώρους λατρείας μειώθηκε η απαίτηση σε έναν χώρο υγιεινής, ενώ ο κανονισμός παλαιότερα απαιτούσε την ύπαρξη δύο χώρων υγιεινής, έναν για κάθε φύλο. Οι εν λόγω πρόνοιες φαίνεται να δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των αναπήρων και να δυσχεραίνουν την προσβασιμότητά τους σε συγκεκριμένους χώρους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για απόσυρση του εν λόγω διατάγματος λαμβάνοντας υπόψη και τις αντιδράσεις των οργανώσεων αναπήρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.447, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εφαρμογή του σχεδίου πολιτογραφήσεων έναντι επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα οικοδομικά έργα, όπως τα πολυώροφα κτίρια στη Λεμεσό και στη Λευκωσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσοστό και τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφήσεων που έχουν σχέση με απόκτηση κατοικίας σε πολυώροφο κτίριο σε Λεμεσό ή Λευκωσία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.448, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία υστερεί έναντι των υποχρεώσεών της για προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα αυτοκίνητα. Φαίνεται ότι δεν πρόκειται να ανταποκριθεί τελικά στα όρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που υπάρχει στο θέμα των εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ηλεκτροκίνηση και, εάν υπάρχει οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο, ποιο είναι αυτό και αν περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.449, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1994 η κοινοτική αρχή της κοινότητας Ποταμίου έχει καταγγείλει την παράνομη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων (αγελαδοτροφία, χοιροτροφία κτλ.) σε τοποθεσία πλησίον της διάτρησης του αρδευτικού τμήματος Αρτεσιανού. Υπάρχουν από τότε σωρεία καταγγελιών για διοχέτευση των λυμάτων από το βουστάσιο στον γειτονικό ξεροπόταμο/χείμαρρο “Πολιάτη”, που διασχίζει την οικιστική περιοχή της κοινότητας.

Η κοινοτική αρχή έχει ζητήσει επανειλημμένα και πρόσφατα τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από τα λύματα με έξοδα της κυβέρνησης, η οποία ευθύνεται για την παράνομη λειτουργία του βουστασίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το βουστάσιο της εταιρείας “Γεωργοκτηνοτροφική Εταιρεία ΣΑΚ” ή/και οι οποιοιδήποτε προηγούμενοι ιδιοκτήτες και διαχειριστές της μονάδας αυτής στο Ποτάμι λειτουργούν με βάση όλες τις άδειες από την πολεοδομική και οικοδομική αρχή, τις άδειες εκπομπής ρύπων και απόρριψης λυμάτων, αν παρακολουθείται η εφαρμογή των όρων που υπάρχουν, αν στο παρελθόν έχουν παραβιαστεί όροι και κανονισμοί και αν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή έχει ο ιδιοκτήτης υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία και αν η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει τέρμα σ’ αυτή την κατάσταση, αφού πρώτα αμέσως αναλάβει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων των λυμάτων του βουστασίου από τον ποταμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.450, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν νομοθετικές ή κανονιστικές πρόνοιες που να καθορίζουν τα προσόντα προπονητών αθλημάτων, ιδιαίτερα αυτών που ασχολούνται με ανήλικους αθλητές, και αν στα προσόντα και προαπαιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνεται και το λευκό ποινικό μητρώο, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με εγκλήματα παιδεραστίας, αποπλάνησης ανηλίκων κ.ο.κ.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.451, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών και έχω πληροφορηθεί για το αίτημα της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων για τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, δεν παρέχεται οποιαδήποτε αμοιβή σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα του/της συζύγου/συντρόφου/συμβίου τους, των γονιών τους ή των γονιών του/της συζύγου τους στο σπίτι τους ή άλλων ατόμων με τα οποία υπάρχει μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Άτομα με Αναπηρίες, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των παιδιών να φροντίζονται από τους γονείς τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων που εκδόθηκαν από τη διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, έτσι ώστε να παρέχεται αμοιβή και σε πρόσωπα τα οποία αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη φροντίδα συγγενών τους μέχρι και τρίτου βαθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.452, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι στα λιγοστά σημεία που έχουν τοποθετηθεί φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο να καταλαμβάνονται αυτοί οι χώροι από σταθμευμένα αυτοκίνητα και έτσι να καθίσταται αδύνατο σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πλησιάσουν και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους. Εν όψει της αναμενόμενης αύξησης των σημείων επαναφόρτισής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει σκοπό να εισηγηθεί νομοθεσία που να προστατεύει τα σημεία επαναφόρτισης από παράνομη στάθμευση, κακόβουλη ζημιά κ.λπ. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι σήμερα η κατάσταση με τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και, τέλος, αν, στα πλαίσια της πολιτικής ανάπτυξης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, υπάρχει πρόθεση για εισαγωγή υποχρεωτικής πρόνοιας σε μεγάλες αναπτύξεις (π.χ. εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία κτλ.) για δημιουργία χώρων επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.453, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κολύμβησης Κύπρου (ΚΟΕΚ) κ. Ντίνο Μιχαηλίδη πληροφορήθηκα ότι απουσιάζει από την κυπριακή νομοθεσία ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να αφορά τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των ομοσπονδιών αθλημάτων. Μπορεί να υπάρχουν διάσπαρτοι νόμοι, κανονισμοί και διατάγματα, αλλά απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο και συγκεντρωτικό νομικό πλαίσιο. Η ύπαρξη αυτού του πλαισίου θα μπορούσε να είναι η απάντηση σε πολλές κακοδαιμονίες του αθλητισμού, όπως ο παραγκωνισμός, η διαφθορά, η διαπλοκή κτλ. Πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει υιοθετήσει έναν κώδικα καλής πρακτικής, ο οποίος όμως δεν έχει νομική ισχύ και δεν είναι υποχρεωτικός, πάρα μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του ΚΟΑ να περιορίζει την κρατική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θεωρείται αναγκαία η υιοθέτηση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων και των αθλητικών ομοσπονδιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.454, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Είναι γεγονός ότι μεγάλη έκταση γης στο δήμο Αθηένου ευρίσκεται υπό κατοχή ή αποτελεί μέρος της Νεκρής Ζώνης. Παράλληλα, υπάρχει γη στο ελεύθερο τμήμα του δήμου που θεωρείται χαλίτικη γη.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα δεκάρια χαλίτικης γης υπάρχουν στην ελεύθερη περιοχή της Αθηένου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.455, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τις δίτροχες μοτοσικλέτες που κάνουν κατ’ οίκον παράδοση φαγητού (delivery services):

1. Η τροποποίηση που γίνεται σε αυτές στην Κύπρο για τη μεταφορά του φαγητού είναι νόμιμη και, αν όχι, γιατί κυκλοφορούν τόσες πολλές χωρίς την επιβολή ποινών;

2. Έχει το υπουργείο προγραμματίσει μέτρα, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.456, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για την περιοχή Εγκαταστάσεων Αποθηκών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου στην Αστική Περιοχή Λάρνακας και Λειβαδιών, με την οποία καλεί το κοινό να υποβάλει απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης.

Το άρθρο 14 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου 102(Ι)/2005 αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται και δημόσια διαβούλευση όσον αφορά το περιεχόμενο της μελέτης, προτού υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξέταση. Αυτή είναι πρακτική που ακολούθησε πολλές φορές το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο παρελθόν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε, και πότε, η δημόσια διαβούλευση που προβλέπει ο νόμος και ποια κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλέστηκαν και παρευρέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.457, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

 

«Το Τμήμα Δημοσίων Έργων συχνά βγαίνει σε προσφορές για τον καθαρισμό, κλάδεμα και μάζεμα ακακιών και δέντρων από τους αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, πέρα από την αναφορά στο κείμενο της σύμβασης, γίνεται από το τμήμα οποιοσδήποτε έλεγχος για το αν αυτά πραγματικά καταλήγουν σε αδειοδοτημένες μονάδες και ποιες είναι οι μονάδες στις οποίες καταλήγουν.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.458, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

 

«Κατόπιν εξέτασης του σχετικού προϋπολογισμού του 2019 θα ήθελα να ενημερωθώ κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για στήριξη της Παιδοβουλής και, αν ναι, να παρατεθούν τα σχετικά στοιχεία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.459, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

 

«Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το ΡΙΚ για το έτος 2017, απηύθυνα ερώτηση προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΡΙΚ σε σχέση με τη διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης με τον νομικό σύμβουλο του ΡΙΚ.

Η ερώτησή μου παρέμεινε έκτοτε αναπάντητη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει γιατί το ΔΣ του ΡΙΚ προχώρησε σε ανανέωση της συμφωνίας με τον ίδιο νομικό σύμβουλο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 76, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016, η οποία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης μεταξύ των οικονομικών φορέων και γιατί, αντί να προκηρυχθούν προσφορές με βάση την εγκύκλιο και ως ήταν η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, προχώρησε με απευθείας ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο “Χρυσαφίνης και Πολυβίου” .»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.460, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχω διαπιστώσει ότι κάθε χρόνο παρατηρείται μείωση της έκτασης της γεωργικής γης την οποία δηλώνουν οι καλλιεργητές στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιδοτήσεων προς αυτούς.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτό το φαινόμενο κάθε έτος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.461, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

 

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι το πλακόστρωτο οδόστρωμα στην πλατεία Τροόδους αντικαταστάθηκε από άσφαλτο. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Πόσα στοίχισε η αρχική αγορά της πέτρας και κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη οι κλιματικές συνθήκες στο Τρόοδος εξαρχής;

2. Δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας για την αντικατάσταση του οδοστρώματος λόγω του ειδικού χαρακτήρα του έργου, αφού προκύπτουν θέματα ασφάλειας, όπως η αύξηση της ταχύτητας των αυτοκινήτων;

3. Πόσα στοίχισε η αντικατάσταση του οδοστρώματος και πού έχει μεταφερθεί η πέτρα που αφαιρέθηκε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.462, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχουν φτάσει κοντά μου παράπονα από διάφορους κατοίκους του δήμου Αθηένου ότι στους φόρους αποχετευτικού που πληρώνουν συμπεριλαμβάνονται και καλλιεργήσιμα κτήματα εντός του δήμου. Οι κάτοικοι το θεωρούν άδικο προς αυτούς.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του υπουργείου για τέτοιες περιπτώσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.463, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Αψινθιώτισσας (γύρω στα 1 100 μ.Χ.), που βρίσκεται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου κοντά στο κατεχόμενο χωριό Συγχαρί, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις, όπως εκδρομικός χώρος, παιδική χαρά, εστιατόριο, τεχνητή λίμνη, αμφιθέατρο, καθώς και ανοικοδομήσεις κτιρίων της μονής, με αποτέλεσμα την παράφορη αλλοίωση του χώρου. Οι υπό αναφορά επεμβάσεις δε συνάδουν με τους διεθνείς κανόνες προστασίας των μνημείων. Σημειώνεται ότι ο ναός του μοναστηριού είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού αρχιτεκτονικά είναι ο μοναδικός εξαγωνικός ναός σ’ όλη την Κύπρο, παραλλαγή του νησιώτικου οκταγωνικού ρυθμού. Επιπλέον, στην Αψινθιώτισσα σώζεται η μοναδική βυζαντινή μοναστηριακή τράπεζα φαγητού στην Κύπρο, ενώ στον παρακείμενο κοιμητηριακό ναό του Αγίου Σάββα σώζονται κτιστά οστεοφυλάκια, σπανιότατο δείγμα για την Κύπρο. Το μοναστήρι της Αψινθιώτισσας είναι αρχαίο μνημείο και η συντήρηση/αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων μεταξύ 1963-1967.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά επεμβάσεις, αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαβήματα σε ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα ή φόρα για το εν λόγω θέμα, καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά στην Κύπρο, με σκοπό την προστασία του υπό αναφορά μοναστηριού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.464, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Τον περασμένο Φεβρουάριο τέθηκε πυρκαγιά σε δύο σπίτια στο χωριό Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας, τα οποία ανήκουν στον κοινοτάρχη του χωριού κ. Παντελή Χαραλάμπους. Η πυρκαγιά, που φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα, κατέστρεψε ολοσχερώς τη μία κατοικία, ενώ η δεύτερη κατοικία, η οποία είναι εξοχική, υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνηθεί η υπό αναφορά υπόθεση, αν έχουν εντοπιστεί οι υπεύθυνοι και αν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.465, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Είχα την ευκαιρία να συναντήσω πρόσφατα αντιπροσωπία του Παγκύπριου Συνδέσμου Χαμηλοσυνταξιούχων, η οποία μου έθεσε μία σειρά θεμάτων σε σχέση με την ομάδα των συνταξιούχων που εκπροσωπούν, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εξαγγελία για την αύξηση κατά €50 των χαμηλών συντάξεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο, υπάρχει στην Κύπρο σχετική νομοθεσία που να καθορίζει τον όρο “χαμηλοσυνταξιούχος” και τι ισχύει για αυτό το θέμα από άποψη ευρωπαϊκών Οδηγιών ή συστάσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που θεωρούνται χαμηλοσυνταξιούχοι στην Κύπρο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.466, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, έχασαν την προθεσμία υποβολής εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα στο πλαίσιο των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού.

Ειδικότερα, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να παραδώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα εθνικά σχέδιά τους αναφορικά με τον νέο κανονισμό για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δυστυχώς η Κύπρος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, συγκαταλέγεται στα κράτη που δεν υπέβαλαν, ως όφειλαν, εθνικό σχέδιο δράσης. Εάν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, έρχεται σε αντίθεση με όσα υποστήριξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 12 Δεκεμβρίου 2018, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την πρόθεσή του η Κύπρος, στο πλαίσιο του ευρύτερου περιφερειακού ρόλου που αναπτύσσει και των τριμερών συνεργασιών με χώρες της περιοχής, να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε περιφερειακό επίπεδο για αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και σχετικές συνέργειες με χώρες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αληθεύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατέθεσε εντός των καθορισμένων προθεσμιών εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, εάν ναι, για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η καθυστέρηση;

2. Ποια μέτρα έχει πάρει μέχρι στιγμής η Κυπριακή Δημοκρατία για την υλοποίηση των συνολικών στόχων για το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

3. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει στη βάση της δήλωσης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την ανάληψη από την Κυπριακή Δημοκρατία ρόλου συντονιστή των γειτονικών χωρών όσον αφορά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.467, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχουμε δει στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση 35 νέων θέσεων δικαστών (23 Επαρχιακού Δικαστή, εκ των οποίων οι 20 είναι νέες θέσεις, 5 νέες θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και 7 νέες θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου). Οι αιτήσεις λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προκειμένου να προστατευτεί η ποιότητα απονομής δικαιοσύνης, θα ακολουθείτο νέα διαδικασία στις προσλήψεις δικαστών, ούτως ώστε να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι οι δικηγόροι που θα βρεθούν πίσω από τη δικαστική έδρα.

Είχε επίσης αναφερθεί σε Σχολή Δικαστών”.

Αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα, όταν κάποιος από νεαρός ίσως δικηγόρος βαφτίζεται δικαστής, δεδομένου ότι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δικηγόροι με περιορισμένο αριθμό χρόνων άσκησης της δικηγορίας.

Είναι παραδεκτό ότι το υφιστάμενο σύστημα διορισμού δικαστών είναι αδιαφανές και αναχρονιστικό. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την κατάρτιση των υποψηφίων και την επάρκειά τους για το δύσκολο έργο που θα κληθούν να επιτελέσουν. Επιπλέον, σχετική αναφορά υπήρχε και στο πλαίσιο των συστάσεων της GRECO, όπου καταγράφεται εισήγηση για εισαγωγή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, πράγμα που δεν υιοθετήθηκε.

Ενώ από τα προαναφερόμενα τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην πρόσληψη 35 νέων δικαστών. Περιμένουμε ενημέρωση ως προς τα όσα καταγράφονται και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο αρμόδιος υπουργός, για να αποτρέψει ακόμα ένα σοβαρότατο πλήγμα στη δικαιοσύνη, δεδομένων και των εξαγγελιών του

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη της Ανταρκτικής και τις συναφείς συνθήκες, οι οποίες φέρουν την ονομασία “Σύστημα Συνθηκών Ανταρκτικής” (Antarctic Treaty System ή ATS).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει και επικυρώσει την υπό αναφορά συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” που αφορά στη μεταστέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σχεδιασμός για ανέγερση νέου κτιρίου στο οποίο θα στεγάζεται η κρατική βιβλιοθήκη σε τεμάχιο επί της λεωφόρου Βύρωνος στη Λευκωσία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η υπόθεση τιτλοποίησης του εν λόγω τεμαχίου για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την ανέγερση του νέου κτιρίου της κρατικής βιβλιοθήκης και ποιες είναι οι πιστώσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 για το υπό αναφορά έργο, καθώς και στους επόμενους προϋπολογισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.471, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων, η οποία συστάθηκε βάσει του Περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμου. Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι η επιτροπή σε κάποιες περιπτώσεις αντιμετωπίζει με αδιαφορία και απαξίωση τα αιτήματα των δικαιούχων. Οι καταγγελίες αφορούν επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ιατροσυμβούλιο και τις σχετικές του αποφάσεις. Στις υπό αναφορά καταγγελίες προστίθεται και η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διαχείριση του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται μεταξύ άλλων σε μη σύννομες αποφάσεις της επιτροπής σε κάποιες περιπτώσεις καταβολής χρηματικών ωφελημάτων.

Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί για την υποβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων, το οποίο στελεχώνεται από μία μόνο υπάλληλο, δυσχεραίνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια είναι η θέση του;

2. Έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες και καθυστέρηση σε αποφάσεις ιατροσυμβουλίων σε θέματα που αφορούν παθόντες πολέμου;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν προς υλοποίηση των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή, που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής και του Ταμείου Ανακουφίσεως Παθόντων;

          4 . Υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός για αναβάθμιση του γραφείου εξυπηρέτησης των παθόντων προς διευκόλυνση της συγκεκριμένης ομάδας                   πληθυσμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.472, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί τα προβλεπόμενα κόκκινα φώτα σήμανσης ύψους πάνω από τους γερανούς του εργοταξίου του πολυώροφου κτιρίου ΟΝΕ στη Λεμεσό όπως προβλέπουν οι κανονισμοί ασφάλειας πτήσεων για τα ψηλά κτίρια. Το κτίριο σύμφωνα με τις πληροφορίες έχει ξεπεράσει το ύψος του Olympic Residence, γνωστού ως “δίδυμοι πύργοι”, και γι’ αυτό τον λόγο κρίνεται άμεση η τοποθέτηση φώτων σήμανσης για την ασφάλεια των πτήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι υπό αναφορά καταγγελίες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας πτήσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.473, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε με απόφαση του (αρ. 83728) την εκπόνηση Σχεδίου για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια, μετά από πρόταση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Το εν λόγω σχέδιο αφορούσε την εγκατάσταση από 5,2 κιλοβάτ έως 20 κιλοβάτ σε δημόσια σχολεία. Φορέας υλοποίησης καθορίστηκε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο επρόκειτο να συνάψει σχετική συμφωνία για το θέμα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύναψη της υπό αναφορά συμφωνίας. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Σχέδιο για Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Σχολικά Κτίρια όπως συμφωνήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και τη συμφωνία, εάν έχει ολοκληρωθεί, που συνάφθηκε μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ΑΗΚ για το υπό αναφορά θέμα.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.03.474, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν διεξαχθεί τεχνικοί έλεγχοι από διαπιστευμένους φορείς για την αντοχή όλων των φραγμάτων νερού στην Κύπρο με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.475, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Μαρτίου 2018, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, την παραχώρηση προσωρινής άδειας γεωργικής χρήσης γης σε 11 300 καλλιεργητές οι οποίοι επιδοτήθηκαν από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών χωρίς να έχουν άδεια χρήσης της γης.

Δεδομένου ότι η προσωρινή αυτή άδεια λήγει στις 19 Μαρτίου 2019, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες, ούτως ώστε να γίνεται ορθολογιστικός χειρισμός μέσα στα πλαίσια του νόμου και να επιδοτούνται πλέον οι νόμιμοι κάτοχοι της γης ή άτομα που έχουν άδεια χρήσης της γης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.476, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα πρότυπα ΕΝ15288-1 και ΕΝ15288-2, που αφορούν τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στην εθνική νομοθεσία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν όντως δεν έχουμε ως κράτος υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά. Σε τέτοια περίπτωση, πότε αναμένεται να προωθηθούν στη Βουλή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.477, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Για να ετοιμαστεί ο φάκελος και να προωθηθεί, ώστε να χαρακτηριστεί ένα κυπριακό παραδοσιακό προϊόν ως ΠΟΠ (προϊόν ονομασίας προέλευσης) ή ΠΓΕ (προϊόν γεωγραφικής ένδειξης), πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, οι οποίοι επωμίζονται και όλα τα σχετικά έξοδα για τη διαδικασία αυτή.

Πολλές φορές το κόστος αυτό ουσιαστικά αποτρέπει τους παραγωγούς από το να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες, με αποτέλεσμα αυτό να αποβαίνει ενάντια στα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για την εκπόνηση σχεδίου σύμφωνα με το οποίο να επιδοτεί το κράτος το συγκεκριμένο κόστος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.478, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το ενετικό γεφύρι του Σκάρφου, που βρίσκεται στον ποταμό που καταλήγει στο φράγμα της Ευρέτου, μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και την έντονη ροή του νερού, έχει υποστεί σημαντική διάβρωση, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων, για να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα επιδείνωσης του προβλήματος.

Πέραν τούτου, πρέπει να γίνει μελέτη και έκθεση από ειδικούς, για να διαπιστωθεί η στατικότητα του γεφυριού αυτού και αναλόγως να γίνουν οι σχετικές επιδιορθώσεις.

Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.479, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλες ποσότητες νερού καταλήγουν ανεκμετάλλευτες στη θάλασσα.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το νερό που ρέει από τον ποταμό που διασχίζει τις κοινότητες Γιόλους και Μηλιούς και καταλήγει στον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς, ενώ με την κατασκευή κάποιου αγωγού θα μπορούσε το νερό αυτό να διοχετευτεί στο φράγμα της Ευρέτους.

Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιες ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί η ποσότητα αυτή του νερού που καταλήγει στη θάλασσα.

2. Σε ποιες ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, για να συνδέσει με αγωγούς μεταφοράς νερού όλα τα φράγματα της Κύπρου.

                    3. Τι σχεδιασμοί υπάρχουν για τη δημιουργία άλλων φραγμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.480, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει.

Έχουμε ενημερωθεί και επιβεβαιώσει ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία με δυο τάξεις (σύνολο 50 παιδιά) κατά τις πρωινές ώρες, που οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους στους επαγγελματίες του υπουργείου, υπάρχει μόνο μία σχολική βοηθός, για να παραλαμβάνει και να προσέχει αυτά τα παιδιά (ηλικιών τεσσάρων-πεντέμισι χρόνων).

Αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένες ηλικίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση δε φαίνεται να υπάρχει, αφού μόνο ένα άτομο βρίσκεται στον σχολικό χώρο τη δεδομένη στιγμή.

Εγείρεται θέμα ασφάλειας των παιδιών. Αναμένουμε τη θέση σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.481, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

«Έχουμε ενημερωθεί από βιοτέχνες της κοινότητας Μάμμαρι για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη βιομηχανική περιοχή.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει σχετικά με τα έργα υποδομής της συγκεκριμένης βιοτεχνικής περιοχής με αφορμή διάφορα αιτήματα βιοτεχνών στους οποίους εκμισθώθηκε οικόπεδο, αλλά δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να το αξιοποιήσουν εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των έργων αυτών. Έχει καταβληθεί το ποσό των €50.000 για ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της βιοτεχνικής ζώνης, όπως αναφέρθηκε από το 2017; Η κατασκευή οδικού δικτύου είναι μείζονος σημασίας, αφού, για να εγκατασταθούν τηλεφωνικές και άλλες υπηρεσίες, χρειάζεται, όπως γνωρίζετε, να αποπερατωθεί το δίκτυο. Δεν αποτελούν λύσεις οι προσωρινές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ανέφικτες.

Επίσης, ζητούμε ενημέρωση σε σχέση με την αδικαιολόγητη αύξηση των ενοικίων, η οποία έγινε χωρίς καμία ενημέρωση και καμία διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά οι βιοτέχνες. Στην απόφαση για επιπλέον επιβάρυνση έχουν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά; Παρακαλούμε όπως οι τόκοι διαγραφούν, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κυπριακή επιχειρηματικότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.482, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έγινα δέκτης παραπόνων από δικαιούχους του Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. Όπως εξηγούν, ο αριθμός του εν λόγω δελτίου αποτελείται από έναν αύξοντα ή τυχαίο αριθμό και τον αριθμό ταυτότητας έκαστου δικαιούχου.

Το παράπονο αφορά στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με αναπηρία και δη των δικαιούχων του Δελτίου Στάθμευσης. Με την ανάρτηση του Δελτίου Στάθμευσης σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος ο κάθε περαστικός μπορεί να διαβάσει τον αριθμό ταυτότητας του ατόμου με αναπηρία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ένα μέρος του αριθμού δελτίου στάθμευσης αποτελείται από τον αριθμό ταυτότητας του δικαιούχου και κατά πόσο θα μελετήσει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του αριθμού ταυτότητας του δικαιούχου, ο οποίος αποτελεί μέρος του αριθμού δελτίου στάθμευσης, με έναν προσωπικό τυχαίο αριθμό για έκαστο δικαιούχο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.483, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τα λατομεία της περιοχής Σταυροβουνίου:

1. Πόσα χρόνια λειτουργούν τα λατομεία στην περιοχή;

2. Ποιο είναι το ύψος του ποσού που εισπράχθηκε ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια;

3. Ποια έργα έχουν γίνει στην περιοχή μέχρι τώρα με το 25% των εισοδημάτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2(β) του όγδοου Παραρτήματος των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων 108/2011;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.484, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα δημοσιεύματα που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά για τη διαφθορά, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται η εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή, τουλάχιστον σε ορισμένα ευάλωτα τμήματα, του προτύπου ISO 37001:2016.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.485, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από πολίτες στον δήμο Πάφου ότι τοποθετούνται και λειτουργούν ανεξέλεγκτα κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Με βάση αυτά ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι άδειες απαιτούνται και από ποιες αρχές για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας;

2. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν εγκατασταθεί στον δήμο Πάφου;

                    3. Πόσες από αυτές βρίσκονται πλησίον οποιωνδήποτε εκπαιδευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.486, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην πρόσφατη πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Λατσιού και κατά την οποία καταστράφηκαν δύο σκάφη έχει διαπιστωθεί ότι παρά την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα πυροσβεστικά σημεία που υπάρχουν στο Λατσί δε χρησιμοποιήθηκαν.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχουν υπεύθυνα άτομα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία;

2. Έχουν εκπαιδευτεί κάποια άτομα στο λιμάνι για το πώς θα χρησιμοποιούν τα πυροσβεστικά σημεία, αλλά και πώς θα κατασβήνουν πυρκαγιές σε σκάφη;

                   3. Εκτός από τα σημεία πυρόσβεσης με νερό πρέπει να υπάρχουν και σημεία πυρόσβεσης με άλλα υλικά (π.χ. αφρός). Πώς προσεγγίζει το υπουργείο         αυτό το ζήτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.487, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά διαστήματα δίνονται χορηγίες σε επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα και υπεύθυνοι για τη διαχείριση είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας και ο ΚΟΑΠ.

Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι χορηγίες οι οποίες δόθηκαν για τον προαναφερόμενο σκοπό και αφορούσαν τη δημιουργία βιολογικών σταθμών σε χοιροστάσια δεν αξιοποιήθηκαν βάσει του σκοπού με τον οποίο παραχωρήθηκαν χρηματικά ποσά.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γνωρίζετε περιπτώσεις που όντως δεν αξιοποίησαν τις χορηγίες για τον πιο πάνω σκοπό;

2. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε περιπτώσεις όπου δε χρησιμοποιήθηκε το χρηματικό ποσό για τον ενδεικνυόμενο σκοπό, ούτως ώστε να ανακτηθούν τα χρηματικά ποσά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.488, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, με το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 30 Ιανουαρίου 2019, ξέσπασε ντόρος σχετικά με την οργάνωση “Drug Free World” και συγκεκριμένα με την προέλευσή της.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει προσκληθεί η οργάνωση “Drug Free World” σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ημερίδα, συνέδριο ή οτιδήποτε παρόμοιο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού;

                    2. Η εν λόγω οργάνωση έχει επισκεφθεί σχολεία; Eάν ναι, ποια σχολεία, σε ποιες ημερομηνίες, με ποιο σκοπό και ποιος της έδωσε την άδεια

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.489, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το ΕΜWIS (Euro-Mediterranean Information System on the know-how in the Water Sector) αποτελεί μία πρωτοβουλία της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (Euro- Mediterranean Partnership) και ένα στρατηγικό εργαλείο για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα των υδάτων μεταξύ των χωρών της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης. Όπως έχω πληροφορηθεί, στην ιστοσελίδα της εν λόγω πρωτοβουλίας παρατίθεται η έκδοση των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 (EMWIS Flash n°141-November-December 2018), η οποία κάνει αναφορά στο έργο που ανέλαβε η Τουρκία για υδροδότηση των κατεχομένων και ονομάζει τα κατεχόμενα Βόρεια Κύπρο”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του αυτή την έκδοση και σε ποια διαβήματα αναμένεται να προβεί, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.490, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του τέως Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.855) αναφορικά με τα τοξωτά γεφύρια πληροφορήθηκα ότι το 2018 θα συνεχίζονταν και θα ολοκληρώνονταν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο γεφύρι του Σκάρφου. Παρ όλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί από πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα, το γεφύρι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω της φετινής πολυομβρίας και της ροής του χειμάρρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018 για τη συντήρηση του υπό αναφορά μνημείου και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την άμεση αποκατάστασή του, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κατάρρευσή του. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα ποιες εργασίες έγιναν εντός του 2018, καθώς και ποιες προβλέπονται εντός του 2019 για την αποκατάσταση και συντήρηση των τοξωτών μεσαιωνικών γεφυριών της Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.491, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 11 Ιανουαρίου 2019 έχασε τη ζωή του ένας τριανταεξάχρονος μοτοσικλετιστής στη λεωφόρο Νίκου Παττίχη στη Λεμεσό. Αιτία στάθηκε η παράνομη δεξιά στροφή που επιχείρησε όχημα, όταν ο οδηγός του οχήματος ανέκοψε την πορεία του άτυχου μοτοσικλετιστή. Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται πολλά τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί προφανώς η έλλειψη νησίδας δεν εμποδίζει τις παράνομες δεξιές στροφές προς την οδό Χριστοφή Εργατούδη, στο σημείο δηλαδή όπου έχασε τη ζωή του ο άτυχος μοτοσικλετιστής. Αντιλαμβάνομαι ότι η λεωφόρος Νίκου Παττίχη θεωρείται δρόμος πρωταρχικής σημασίας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, ενώ έχει παρθεί απόφαση εδώ και δέκα χρόνια από τον Κεντρικό Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων για δημιουργία νησίδας στο συγκεκριμένο δρόμο, αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Επιπλέον, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν, μετά και το τελευταίο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη συγκεκριμένη οδό, θα δούμε επιτέλους την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, ούτως ώστε να αποτραπούν μελλοντικά ατυχήματα και απώλεια ζωών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.492, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει όσον αφορά την πυρασφάλεια των συστημάτων φωτοβολταϊκών. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πυροπροστασίας που να διέπουν τις υπό αναφορά μονάδες; Εάν ναι, διενεργούνται σχετικοί έλεγχοι, για να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα απαιτούμενα μέτρα; Κατά τη διάρκεια της μελέτης του σχεδίου τίθενται όροι πυρασφάλειας; Οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση πυρκαγιών σε συστήματα φωτοβολταϊκών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.493, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα αυτοκινήτων απαιτούν άλλου τύπου προσέγγιση για την κατάσβεση φωτιάς και βέβαια γνώση των κατάλληλων χειρισμών από πλευράς των πυροσβεστών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι πυροσβέστες λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την κατάσβεση φωτιάς σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.494, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να καταθέσει ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής για τον συνεργατισμό σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την οριστική άρνηση της ΕΚΤ να δώσει προφορική μαρτυρία ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής σε σχέση με την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού συστήματος εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε αίτημα/αίτηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και/ή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την άρση της ασυλίας της ΕΚΤ, που δημιουργεί κώλυμα στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της ερευνητικής επιτροπής σχετικά με τα γεγονότα, τις αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τους λόγους και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του συνεργατισμού, ιδιαίτερα σχετικά με την περίοδο 2013-2018.

Η απουσία προφορικής μαρτυρίας εκ μέρους του πλέον αποφασιστικού παράγοντα (της ΕΚΤ) στις εξελίξεις κατά την εν λόγω περίοδο αναπόφευκτα καθιστά εκ των προτέρων το αναμενόμενο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής ελλιπές και αφήνει να συνεχίζει να αιωρείται έντονη η αμφιβολία ως προς τη μετά το πόρισμα εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα πραγματικά αίτια και τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν από άλλα αρμόδια όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.495, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πρόσφατα γίνει αποδέκτης παραπόνων από καταστηματάρχες της Λευκωσίας οι οποίοι παραπονιούνται ότι έχουν υποστεί ζημιές από τη μακροχρόνια διάρκεια της ανάπλασης/εκσυγχρονισμού οδών, π.χ. Στασικράτους/Καλλιπόλεως κ.ο.κ. Παλαιότερα είχε τεθεί το θέμα αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις και είχε αναγνωριστεί η ανάγκη δημιουργίας ενός ταμείου αποζημιώσεων για τέτοιες περιπτώσεις, όπως δηλαδή μακροχρόνια οδικά έργα τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Υπάρχει κάποια πρόνοια για αποζημίωση των καταστηματαρχών που επηρεάζονται από τις εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα;

2. Με την επανάκαμψη των δημόσιων οικονομικών και την έναρξη νέων μεγάλων πολεοδομικών έργων υπάρχει ακόμη σκέψη για δημιουργία του ταμείου αποπληρωμής των επηρεαζόμενων από πολεοδομικά έργα και, εάν ναι, ποιος είναι ο σχετικός σχεδιασμός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.496, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επειδή τις τελευταίες μέρες σε αλληλογραφία μου με διάφορες κρατικές υπηρεσίες μαθαίνω ότι διάφορα έργα π.χ. γήπεδα γκoλφ, κεραίες εκπομπής κτλ. θεωρούνται ως έργα κοινής ωφελείας”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποια διαδικασία μέσω της οποίας ορίζονται κάποια έργα ή κατηγορίες ως έργα κοινής ωφελείας και τι είδους ιδιαίτερης διαχείρισης τυγχάνουν από τις κρατικές υπηρεσίες τα έργα αυτά. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό κατάλογο με τα έργα κοινής ωφελείας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.497, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε σχετικό ερώτημά μου με αριθμό φακ. 23.06.011.03.284 έλαβα απάντηση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία με ενημέρωσε για την επιτόπου επιθεώρηση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του υπουργείου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της επιτόπου επιθεώρησης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.498, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίνου Μουσιούττα

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον Πίνακα Παθήσεων και Νοσημάτων, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, δεν περιλαμβάνεται μια σοβαρή πάθηση που ονομάζεται “αντίσταση στην ινσουλίνη”. Η πάθηση αυτή θεωρείται από ιατρικής πλευράς κεντρική μεταβολική διαταραχή που, αν δεν ελεγχθεί, οδηγεί αναπόφευκτα σε αθηρωμάτωση, καρδιαγγειακή νόσο και είναι πρόδρομος του σακχαρώδους διαβήτη. Τα άτομα που πάσχουν από αυτήν, πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά ειδική και συγκεκριμένη διατροφή με πολλούς περιορισμούς σε είδη τροφών. Σε περίπτωση που δεν ακολουθούν με συνέπεια αυτή τη διατροφή, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους. Επίσης πρέπει να ακολουθούν εξειδικευμένο πρόγραμμα γυμναστικής, μέτριας έντασης, σε καθημερινή βάση.

Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοια περίπτωση, την ασθένεια της κοιλιοκάκης, για την οποία οι πάσχοντες στρατεύσιμοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία λόγω του ότι η Εθνική Φρουρά αδυνατεί να παράσχει την απαιτούμενη ειδική διατροφή, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο τα άτομα που πάσχουν από αντίσταση στην ινσουλίνη δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία.

2. Αν όχι, κατά πόσο η Εθνική Φρουρά είναι σε θέση να παράσχει την απαιτούμενη ειδική διατροφή στους πάσχοντες από αυτή την πάθηση, ούτως ώστε να μπορεί να κριθεί ότι μπορούν να υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά χωρίς να τίθεται η υγεία τους σε κίνδυνο.

3. Αν η Εθνική Φρουρά δεν είναι σε θέση να παρέχει την πιο πάνω εξειδικευμένη διατροφή, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο, ώστε οι πάσχοντες από αντίσταση στην ινσουλίνη να δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας στρατιωτικής θητείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τη διακίνηση ελαστικών των οχημάτων:

1. Ποια είναι η ποσότητα των ελαστικών που εισάγεται στην Κύπρο ετησίως τα τελευταία δέκα χρόνια και ποια είναι η ποσότητα των ελαστικών αυτών που επανεξάγεται;

2. Υπάρχουν ξεχωριστές στατιστικές για εισαγωγή μεταχειρισμένων ελαστικών και, εάν ναι, πόσα εισάχθηκαν;

3. Είναι ενήμερη η κυβέρνηση ότι με τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης των λιμανιών οι ανακυκλωτές δεν είναι σε θέση να συλλέγουν στοιχεία αναφορικά με το πότε και ποιος έχει εισαγάγει ελαστικά και ότι ως εκ τούτου δυσχεραίνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης ελαστικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.500, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.03.304 έλαβα απάντηση, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος με ενημέρωσε σχετικά με τον πρώην Αστυνομικό Σταθμό Καλαβασού και τη χρήση του για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει διερευνηθεί και εξακριβωθεί η δήλωση του κοινοτικού συμβουλίου Καλαβασού ότι ο σταθμός χρησιμοποιείται όντως για πολιτιστικές εκδηλώσεις;

2. Πότε πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και τι αφορούσαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.501, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Λυθροδόντας της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί “σκουπιδότοπος”, όπου οι κάτοικοι της περιοχής απορρίπτουν διάφορων ειδών απόβλητα. Ο “σκουπιδότοπος” φαίνεται να λειτουργεί μετά από άδεια του κοινοτικού συμβουλίου ως λεγόμενο “πράσινο σημείο”. Έχω επισκεφθεί τον χώρο πρόσφατα και έχω διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία οργανωμένη διαλογή των στερεών αποβλήτων για προώθηση σε επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Δεν υπάρχει φύλαξη ούτε έλεγχος των ειδών που απορρίπτονται εκεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει την ύπαρξη του υπό αναφορά σκουπιδότοπου”, αν έχει εγκρίνει τη λειτουργία του και, εάν όχι, ποια μέτρα έχει λάβει για το κλείσιμό του και την αποκατάσταση της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.502, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.03.247) αναφορικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων από τις κοινότητες, πληροφορήθηκα ότι από το 2010 μέχρι σήμερα εβδομήντα εννέα κοινοτικά συμβούλια έχουν αποκτήσει πυροσβεστικά οχήματα ή έχουν τύχει επιχορήγησης για αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού, με το συνολικό ποσό που διατέθηκε σε χορηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών να ανέρχεται περίπου στις €846.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Διενεργούνται έλεγχοι, και κάθε πόσο, σχετικά με τη χρήση των υπό αναφορά οχημάτων; Δηλαδή χρησιμοποιούνται μόνο για πυρόσβεση ή και για άλλες εργασίες;

2. Διενεργούνται έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα πυροσβεστικά οχήματα είναι διαθέσιμα σε περιόδους υψηλού κινδύνου έκρηξης πυρκαγιών;

3. Έχει αξιολογηθεί η δαπάνη σχετικά με την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων;

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τις εβδομήντα εννέα κοινότητες οι οποίες αιτήθηκαν επιχορήγησης και απέκτησαν πυροσβεστικά οχήματα (ποιες κοινότητες αιτήθηκαν επιχορήγησης, πόσα πυροσβεστικά οχήματα αγοράστηκαν και πότε).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.503, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την αποχώρηση του γενικού παθολόγου από το νοσοκομείο της Πόλεως Χρυσοχούς, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των θαλάμων των ασθενών, αφήνοντας εκτεθειμένους πολλούς συμπατριώτες μας. Σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, αν και ο ιατρός είχε δώσει προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών στη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατή η αντικατάστασή του, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των θαλάμων. Το νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο εξυπηρετεί πολλές κοινότητες της επαρχίας Πάφου, φαίνεται να αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων. Όπως έχω πληροφορηθεί, εδώ και δύο μήνες δεν έχει επισκεφθεί το νοσοκομείο οφθαλμίατρος ή ορθοπεδικός, ενώ εδώ και τέσσερα χρόνια δεν προσφέρονται υπηρεσίες από γυναικολόγο. Πολλές φαίνεται να είναι οι ελλείψεις και σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως σεντόνια και κουβέρτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την άμεση επαναλειτουργία των θαλάμων των ασθενών του νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς;

2. Ευσταθούν οι πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και, εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την επίλυση των προβλημάτων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.504, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λαμβάνουν χώρα εργασίες για νέα πολεοδομικά έργα όπως π.χ. η ανάπλαση του κέντρου της Λευκωσίας. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα πολλοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί (λεωφόρος Ομήρου, οδός Ζήνας Κάνθερ, μέρος της οδού Μνασιάδου, οδός Αφροδίτης κ.ά.) λόγω αυτών των έργων, με αποτέλεσμα τις ώρες αιχμής να δημιουργείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την αποσυμφόρηση της κίνησης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, και αν υπάρχουν σκέψεις για λήψη περαιτέρω μέτρων προς εξυπηρέτηση του κοινού. Επίσης, παρακαλώ όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων ανάπλασης του κέντρου της Λευκωσίας, στο οποίο να αναφέρεται πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα πολεοδομικά έργα, καθώς και ποιοι δρόμοι πρόκειται να κλείσουν στο προσεχές διάστημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.505, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Όσοι πρόσφυγες απέκτησαν κατοικία ή διαμέρισμα μέσω των διάφορων στεγαστικών προγραμμάτων και τους έχει παραχωρηθεί πιστοποιητικό μίσθωσης ή είναι δικαιούχοι πιστοποιητικού μίσθωσης είχαν ενημερωθεί ότι με την εγγραφή της μίσθωσης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα έχουν το δικαίωμα της μεταβίβασης, υπομίσθωσης και υποθήκευσης με κρατική εγγύηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σημερινά δικαιώματα των δικαιούχων πιστοποιητικών μίσθωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.506, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχω υπόψη μου ότι στο παρελθόν είχαν διεξαχθεί στην Κύπρο ευρωπαϊκοί αγώνες beach volley, τους οποίους διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας στο Παραλίμνι. Εξ όσων γνωρίζω, τα γήπεδα τα οποία κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της διοργάνωσης έχουν εγκαταλειφθεί και δεν έχουν αξιοποιηθεί έκτοτε.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος της κατασκευής αυτών των γηπέδων και μας πληροφορήσει για τα αναλυτικά έξοδα που έγιναν για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.507, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο δήμος Δερύνειας έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη με θέμα τη δημιουργία περιφερειακού κολυμβητηρίου Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Κατά τη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα καλύψει τα έξοδα της μελέτης βιωσιμότητας του έργου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη βιωσιμότητας του προαναφερόμενου έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.508, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο δήμος Δερύνειας έχει αποταθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) με σκοπό να λάβει επιχορήγηση για τη δημιουργία γηπέδων beach volley, κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του πιο πάνω έργου και αν ο δήμος Δερύνειας έχει υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία που ζητήθηκαν από τον KOA, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

1. Στοιχεία που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

2. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

4. Αναθεωρημένη προεκτίμηση της δαπάνης των εργασιών από μελετητή εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

5. Εγκεκριμένα σχέδια.

6. Συμπληρωμένη αίτηση επιχορήγησης από τον ΚΟΑ.

                   7. Βεβαίωση για την καταβολή χρηματοδότησης που αναλογεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.509, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με τη λειτουργία παράνομης κτηνοτροφικής μονάδας εντός γεωργικής ζώνης, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από την οικιστική ζώνη Καλαβασού, πλησίον κατοικιών, χωραφιών και της αρχαιολογικής περιοχής “Τέντα” και η οποία προκαλεί έντονη δυσοσμία και οχληρία. Η εν λόγω υπόθεση χρονολογείται από το 2005, όταν ομάδα κατοίκων της περιοχής κατήγγειλαν την παράνομη χρήση των υποστατικών στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, η οποία κάλεσε τον ιδιοκτήτη να κατεδαφίσει τα υποστατικά, εκτός εάν εξασφάλιζε ειδική άδεια, αυτός όμως δεν ανταποκρίθηκε σε καμία σύσταση. Με το υπό αναφορά θέμα έχει ασχοληθεί και η πρώην Επίτροπος Διοικήσεως κ. Ηλιάνα Νικολάου, η οποία σε έκθεσή της το 2009 εισηγείτο στην Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας τη λήψη άμεσων μέτρων για τον τερματισμό της λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα η κτηνοτροφική μονάδα να λειτουργεί μέχρι σήμερα και να αριθμεί πολύ περισσότερα ζώα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του την υπό αναφορά υπόθεση και ποια μέτρα έχει ή πρόκειται να λάβει προς συμμόρφωση του ιδιοκτήτη των υποστατικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.510, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επιστολή της προς την Περιβαλλοντική Αρχή υποστήριζε ότι συνέβησαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης και έγκρισης της μαρίνας Μακρονήσου στην Αγία Νάπα, εντός της περιοχής του Δικτύου “Natura 2000”, Ζώνη Ειδικής Προστασίας, Αγία Θέκλα-Λιοπέτρι. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανεπαρκή εκτίμηση των συσσωρευτικών επιπτώσεων του έργου, σε συνδυασμό με αρκετά άλλα υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες στην περιοχή, στην ανεπαρκή αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών για τις περιοχές όπου εξεταζόταν η χωροθέτηση της μαρίνας, στην ανεπαρκή τεκμηρίωση υπέρτερων λόγων σημαντικού δημόσιου συμφέροντος για τη δημιουργία της μαρίνας. Επίσης, στην επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισείει την προσοχή της και σε άλλα έργα μεγάλης κλίμακας τα οποία θα διενεργηθούν στην περιοχή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι κυπριακές αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια προηγούμενης αλληλογραφίας δεν ήταν ικανοποιητικές, αφού δεν παρείχαν οποιαδήποτε νέα στοιχεία σχετικά με τα κενά που είχε ήδη υποδείξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια η απάντηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υπό αναφορά θέμα; Παρακαλώ όπως κατατεθεί η σχετική επιστολογραφία.

                   2. Ποια αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης της περιοχής έχει ή πρόκειται να λάβει;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.511, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με επεμβάσεις στην παραλία Αγίου Θεοδώρου. Ειδικότερα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το ξενοδοχείο Altiana προς τα δυτικά φαίνεται ότι έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στην παράλια με την τοποθέτηση ογκολίθων εντός της θάλασσας που επεκτείνονται μέχρι και μερικά μέτρα στο χερσαίο μέρος της παραλίας και την κατασκευή κάθετου και παράλληλου κυματοθραύστη.

Επιπλέον, φαίνεται να μεταφέρθηκε μεγάλος όγκος φυσικού υλικού (χαλίκια) από τη συγκεκριμένη παραλία μπροστά από οικία που βρίσκεται εκεί, περιμετρικά της παραλίας, δυσκολεύοντας την πρόσβαση προς τους λουομένους. Για την όλη αλλοίωση της συγκεκριμένης παραλίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πολύ πιθανόν να είναι υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται και η οικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των υπό αναφορά καταγγελιών, αν έχει διερευνηθεί η υπόθεση και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει αν η επέμβαση είναι όντως παράνομη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.512, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό του υπουργείου η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης για το Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής και, εάν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν υποσχέσεις για έναρξη των εργασιών ανέγερσης πολλαπλής αίθουσας από το 2010. (Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.)

Επίσης, ερωτάται ο υπουργός πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας στο συγκεκριμένο σχολείο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. (Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.)»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε λάβει, κεντρικός αγωγός ύδρευσης της περιοχής Αυγόρου διασχίζει σε πολύ μικρό βάθος τον χώρο κάτω από τον παιχνιδότοπο του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε επικοινωνία του πριν από έναν χρόνο με το σχολείο το ενημέρωσε πως η ύπαρξη της οποιασδήποτε υποδομής στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο και πως πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε θωράκιση του αγωγού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και η πιθανότητα έκρηξής του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη κατάσταση και για οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για ρύθμισή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.514, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε σχέση με τα νέα πολυώροφα κτίρια που ανεγείρονται στη Λεμεσό, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα εξής:

1. Δεδομένης της σημαντικής σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται νότια της Κύπρου, κατά πόσο οι ισχύοντες αντισεισμικοί κανονισμοί που αφορούν στη στατικότητα των κτιρίων είναι επαρκείς για την ασφάλεια των νέων πολυώροφων κτιρίων που ανεγείρονται;

                    2. Έχετε ερευνήσει κατά πόσο σε αντίστοιχες σεισμογενείς περιοχές εκτός Κύπρου ανεγείρονται αντίστοιχου ύψους κτίρια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.515, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η κυπριακή μαρωνίτικη αραβική γλώσσα ή αλλιώς “sanna” θεωρείται γηγενής γλώσσα της Κύπρου, αφού ομιλείται μόνο στην Κύπρο. Πρόκειται συγκεκριμένα για μία μορφή καθαρά αραβικής γλώσσας με πολλές επιρροές από την κυπριακή ελληνική και με αρκετά αρχαϊκά στοιχεία από την αραμαϊκή. Η εν λόγω γλώσσα δυστυχώς συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Γλωσσών της Unesco με τις γλώσσες που κινδυνεύουν να χαθούν.

Επιπρόσθετα, το θέμα των μειονοτικών γλωσσών απασχόλησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το όποιο έχει εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το θέμα των γλωσσών που απειλούνται με εξαφάνιση και να δεσμευθούν για την προστασία και την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στην ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες δράσεις έχει αναλάβει για την προστασία της μαρωνίτικης αραβικής γλώσσας. Έχουν αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία τα εργαλεία που προσφέρει η ΕΕ για την προστασία των μειονοτικών γλωσσών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.516, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το προσφυγόσημο για την περίοδο 2000-2018, για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από την πώληση του προσφυγόσημου και εάν αξιοποιούνται σε δράσεις που αφορούν στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.517, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από τον Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης από κρατικές υπηρεσίες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού που είναι βίαια, αυτοκαταστροφικά ή/και επικίνδυνα για τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους. Επίσης, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, δεν υπάρχουν χώροι για τη φιλοξενία των υπό αναφορά ατόμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου;

2. Έχει υπόψη του καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων με αυτισμό από τις κρατικές υπηρεσίες;

                  3. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εν λόγω ομάδα ατόμων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.518, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, σε σχετικό ερώτημά μου, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018 και με αριθμό 23.06.011.03.335, όπως είναι από όλους αντιληπτό, η συνέχιση της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της ανάδειξης του ψηφιδωτού στη Λάρνακα επιβάλλει το θέμα να προχωρήσει άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής:

1. Αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων κρίνει αναγκαία την είσοδο στο τεμάχιο για την έναρξη των εργασιών για την ανάδειξη του ψηφιδωτού.

                   2. Εάν ναι, τότε πότε θα προχωρήσει σε διάταγμα επίταξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.519, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Ένεκα της παρέλευσης δέκα μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της ερώτησης με αριθμό 23.06.011.02.572 χωρίς ανταπόκριση από τον αρμόδιο υπουργό, επανακαταθέτουμε τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που δόθηκαν σε χρήστες τουρκοκυπριακών κατοικιών από το 2008 μέχρι σήμερα ανά έτος;

2. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων που έχουν διαχωριστεί ανά έτος;

3. Ποιες οι αρχικές πρόνοιες του σχεδίου παροχής αντισταθμιστικού οικοπέδου; Συγκεκριμένα, θέλουμε να ενημερωθούμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω οικοπέδων για το ποιες επιλογές αξιοποίησης έχουν οι δικαιούχοι.

4. Ποιος ο αριθμός των αντισταθμιστικών οικοπέδων τα οποία εκκρεμούν προς διαχωρισμό;

5. Ποιος ο αριθμός των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί για αντισταθμιστικά οικόπεδα;

                    6. Ποια η δυνατότητα ή οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης όσον αφορά την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου σχεδίου, με δεδομένο ότι οι χρήστες                     τουρκοκυπριακών κατοικιών συνεχίζουν να είναι οι πιο αδικημένοι εκ των προσφύγων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.520, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με το άρθρο 67(1) του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014, ο Υπουργός Εσωτερικών ως εθνικός συντονιστής πρέπει να επιλέξει ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή.

Συγκεκριμένα, στην πιο πάνω νομοθεσία αναφέρονται τα ακόλουθα για τον ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή:

“67.- (1) Ο Εθνικός Συντονιστής αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του εθνικού εισηγητή που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ, ο οποίος καθορίζεται μετά από προκήρυξη σχετικών προσφορών για την άσκηση των λειτουργιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προσφορών, καθώς και οι συγκεκριμένοι όροι εντολής του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή συζητούνται και αποφασίζονται στο πλαίσιο της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας.

(3) Ο ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής είναι ανεξάρτητος θεσμός ή οργανισμός ή πρόσωπο με εξειδίκευση και δέουσα εμπειρία στα θέματα εμπορίας προσώπων ο οποίος-

(α) διεξάγει εκτιμήσεις σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο·

(β) σταθμίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σε στενή συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και σχετικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς·

(γ) υποβάλλει αναφορές με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν”.

Στη βάση της πιο πάνω νομοθεσίας παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και σε ποιο στάδιο βρίσκονται για την επιλογή ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.521, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Το 2013 σε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του περί Παιδιών Νόμου (αρ. 23.06.010.02.626) αναφέρεται ότι Η διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του περί Παίδων Νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και έχουν ετοιμαστεί αναθεωρημένα προσχέδια με βάση τις απόψεις που λήφθηκαν. Εντός του Οκτωβρίου θα οριστικοποιηθεί το τελικό προσχέδιο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο θα προωθηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία. Ακολούθως θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση”.

Το 2017 σε παρόμοια ερώτηση (αρ. 23.06.011.01.437) αναφέρεται ότι έχουν ολοκληρωθεί 2 νομοσχέδια που τιτλοφορούνται ʽΝόμος που προβλέπει για την Επιμέλεια, Φροντίδα και Προστασία των Παιδιών και για Συναφή και Παρεμφερή Θέματα με αυτάʼ και ʽΟ περί Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας Νόμοςʼ, καθώς και προσχέδια τριών σχετικών Κανονισμών, τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για σκοπούς νομοτεχνικής επεξεργασίας”.

Επειδή ακόμη δεν έχουν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων οποιαδήποτε νομοσχέδια που να τροποποιούν την υπό αναφορά νομοθεσία, παρακαλώ όπως η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για τις ενέργειες σχετικά με την τροποποίηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας, καθώς και τους λόγους που έχουν οδηγήσει σε αυτή την τεράστια καθυστέρηση.

2. Ποια είναι τα καινούρια χρονοδιαγράμματα που θέτει το εν λόγω υπουργείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.522, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ληφθεί απόφαση να μειωθεί η επιχορήγηση του ΚΟΑ που αφορά τη χρήση κλειστών αιθουσών από σωματεία προς τις σχολικές εφορίες και, εάν ναι, τους λόγους για τους οποίους έχει ληφθεί αυτή η απόφαση. Εάν δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, πότε θα καταβληθεί το ποσό της εν λόγω επιχορήγησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.523, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή της επιδότησης ενοικίου στους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η καταβολή της επιδότησης, σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία όσον αφορά στις αιτήσεις και πότε υπολογίζεται να διεκπεραιωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.524, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός του κράτους όσον αφορά την Επιτροπή Σιτηρών και με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσει το μέλλον του υπάρχοντος προσωπικού της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.525, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

«Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου και ειδικά μετά την επίσημη παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου της κ. Τζον Χούρικαν, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα, αν τυχόν υπάρχουν οποιαδήποτε προβλήματα, καθώς και αν υπάρχουν σκέψεις για απολύσεις προσωπικού, οδηγώντας περισσότερους συμπατριώτες μας στην ανεργία.

Είναι άλλωστε νωπά στη μνήμη μας τα γεγονότα από την κατάρρευση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, αλλά και από το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας.

Αναμένουμε να ενημερωθούμε και θα επανέλθουμε σχετικά, αν υπάρξουν περαιτέρω ερωτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.526, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ποτάμι διαπίστωσα ότι τα λύματα από γειτονικό βουστάσιο διοχετεύονται στην κοίτη του χείμαρρου που διέρχεται από τον οικιστικό πυρήνα της κοινότητας. Ήδη φέτος, λόγω της πολυομβρίας σε όλο το μήκος του χείμαρρου «Κούμμαρος», δίπλα από τα σπίτια έχουν δημιουργηθεί λίμνες από νερά, οι οποίες μεταφέρουν και λύματα. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα χρονολογείται εδώ και δεκαετίες. Πρόσφατα, στις 23 Ιανουαρίου 2019, το θέμα συζητήθηκε και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και συμφωνήθηκε ότι θα εφαρμοστούν όλες οι νομοθεσίες, θα επιβληθούν τα σχετικά εξώδικα και θα προωθηθεί η κατεδάφιση του υποστατικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει έρευνα σχετικά με τα επίπεδα ρύπανσης του εδάφους και των νερών στην κοινότητα Ποταμίου εξαιτίας της πολύχρονης παράνομης δραστηριότητας του βουστασίου;

2. Έχει ελεγχθεί η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα από την άποψη της ευημερίας των ζώων, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα παραγωγικά ζώα, αγελάδες και πρόβατα, ταλαιπωρούνται από τις ανθυγιεινές συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα;

                   3. Πότε θα κατεδαφιστούν τα παράνομα υποστατικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.527, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας πληροφορήθηκα ότι λόγω της φετινής πολυομβρίας έχει υποστεί σοβαρές φθορές το αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Η κοινοτική αρχή έχει καταθέσει αίτημα για οικονομική βοήθεια στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν, καθώς και πότε θα ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Ποτάμι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.528, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση για κατασκευή φράγματος στον ποταμό Γιαλιά για αξιοποίηση των νερών του ποταμού προς άρδευση των καλλιεργειών των κοινοτήτων της γύρω περιοχής. Εάν υπάρχει αυτή η πρόθεση εκ μέρους της κυβέρνησης, παρακαλώ όπως υπάρξει ενημέρωση και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.529, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψη στο χωριό Δελίκηπος έχω πληροφορηθεί από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου κ. Χριστάκη Νικολάου ότι έχει ζητήσει την αναστήλωση και την ανάδειξη τριών γεφυριών που βρίσκονται εντός της δασικής περιοχής από το Τμήμα Δασών, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του νησιού. Έχω επισκεφθεί και εξετάσει αυτά τα σημαντικά στοιχεία οδοποιίας, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε διατηρητέα από το Τμήμα Πολεοδομίας, και όντως κρίνω ότι απαιτείται η άμεση εκτέλεση έργων στήριξης και ανάδειξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Δασών προωθεί την αναστήλωση και ανάδειξη των διατηρητέων γεφυριών στην κοινότητα Δελίκηπου και πότε σχεδιάζεται να υλοποιηθεί αυτό το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.530, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες Βυζακιά και Ποτάμι υδροδοτούνται από πηγή που βρίσκεται παρά τον υδατοφράκτη Βυζακιάς και εξαρτάται η απόδοσή της από τη συσσώρευση νερού στο φράγμα. Έμαθα ότι υπάρχει εισήγηση να αξιοποιηθεί ο ποταμός “Παλεύρος που σήμερα ρέει παραπλεύρως του φράγματος χωρίς να διοχετεύεται νερό σ’ αυτό. Επίσης εκτιμάται ότι ο αγωγός εκτροπής του ποταμού Ελιά στο φράγμα θεωρείται μη ικανοποιητικής διατομής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το θέμα και τις προτάσεις για βελτίωση της απόδοσης της πηγής ύδρευσης των δύο κοινοτήτων και ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ύδρευσης των δύο κοινοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.531, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της διαδικασίας για αποκατάσταση και οικονομική κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Ιανουαρίου στην περιοχή της Μαραθάσας και πιο συγκεκριμένα στις κοινότητες Γερακιών, Καλοπαναγιώτη, Μουτουλλά, Οίκου και Πεδουλά.

Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, έχει ήδη γίνει σύσκεψη στον Μουτουλλά, παρόντος του Υπουργού Γεωργίας, όλων των κοινοταρχών της περιοχής Μαραθάσας και πολλών εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών, κατά την οποία δόθηκε το πράσινο φως για αποκατάσταση και οικονομική κάλυψη των ζημιών από το κράτος, αλλά προς το παρόν φαίνεται να υπάρχει κάποια κωλυσιεργία στο όλο θέμα.

Σας επισυνάπτω σχετική επιστολή που μου έχει σταλθεί από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Μουτουλλά εκ μέρους όλων των κοινοτήτων Βόρειας Μαραθάσας

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.532, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κατατεθεί στο εν λόγω υπουργείο αίτηση για λειτουργία κοιμητηρίου ζώων και κατά πόσο θα εξέταζε θετικά την αδειοδότηση λειτουργίας κοιμητηρίων ζώων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.533, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2019 ψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι ρυθμίζουν την καλλιέργεια, την παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και τη διαδικασία δωρεάν παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους πάσχοντες ασθενείς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις από ενδιαφερόμενες εταιρείες για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο;

2. Έχουν ξεκινήσει οι εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών για την ορθή και ασφαλή χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, όπως προνοούν οι κανονισμοί;

3.Έχει ξεκινήσει η χορήγηση φαρμακευτικής κάνναβης από τους ιατρούς και τα φαρμακεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.534, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος το Τμήμα Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε ότι θα προωθηθεί άμεσα στην κοινότητα Αυγόρου η δημιουργία “πράσινου σημείου, δηλαδή εγκατάστασης συγκέντρωσης μεγάλων απορριμμάτων για προώθησή τους για ανακύκλωση. Ο λόγος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, που θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η κατασκευή της εγκατάστασης “πράσινου σημείου στην κοινότητα Αυγόρου είναι γιατί ήδη έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κατασκευή της εγκατάστασης του “πράσινου σημείου και, εάν ναι, πότε αναμένεται να είναι έτοιμο για λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.535, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί για το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες της επαρχίας Αμμοχώστου για διορισμό μόνιμου κρατικού νοσηλευτή, ο οποίος θα φροντίζει τα άτομα που φιλοξενούνται στο σπίτι. Ειδικότερα, το σπίτι φιλοξενεί σήμερα τέσσερα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και νοητική υστέρηση, τα οποία χρήζουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, το αίτημα έχει τεθεί επανειλημμένως στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων του 1ου Πρότυπου Κρατικού Σπιτιού Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες και αν προτίθεται να το ικανοποιήσει. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα ποια άλλα μέτρα έχουν παρθεί προς ενίσχυση του υπό αναφορά χώρου φιλοξενίας.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.536, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης η δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας και πιο συγκεκριμένα σε τρεις πιθανές τοποθεσίες μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Για τον σκοπό αυτό, όπως έχουμε πληροφορηθεί, ήδη διεξάγεται στρατηγική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση και αν έχει δοθεί έγκριση για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης μεταξύ Λευκάρων και Λυθροδόντα. Έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις της κοινότητας, του δήμου και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής; Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ληφθεί υπόψη οι δασικές περιοχές και οι ζώνες προστασίας της φύσης και των πουλιών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.537, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 4 Μαρτίου 2019 υπογράφθηκαν τα συμβόλαια για την ανέγερση του νέου Κυπριακού Μουσείου, το οποίο θα ανεγερθεί στο τεμάχιο γης του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου της Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του σχετικά με τα παλαιά και διατηρητέα κτίρια που υπάρχουν στον χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου και πώς θα αξιοποιηθούν, όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου μουσείου. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει το σώμα αν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αρχαιολογικά κατάλοιπα στον χώρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.538, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο έχω πληροφορηθεί ότι ένα τουλάχιστον φλαμίνγκο πέθανε μετά από δηλητηρίαση από σφαιρίδια μολύβδου (σκάγια) τα οποία εντοπίστηκαν στο στομάχι και τον οργανισμό του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σκοπευτήριο που βρισκόταν κοντά στην Αλυκή Λάρνακας έκλεισε το 2007 μετά από διαμαρτυρίες λόγω πολλαπλών και συνεχόμενων θανάτων πουλιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί τρόποι με τους οποίους η διαβίωση των φλαμίνγκο στην Αλυκή Λάρνακας, αλλά και στους άλλους υδροβιότοπους του νησιού, γίνεται με όσο το λιγότερο πιθανούς κινδύνους για τη ζωή τους, ιδιαίτερα από τα κατάλοιπα του κυνηγίου ή της σκοποβολής. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι έχουν διερευνηθεί πλήρως τα κατάλοιπα που πιθανόν να παρέμειναν από τη λειτουργία του σκοπευτηρίου παρά την Αλυκή Λάρνακας και που ίσως να αποτελούν κίνδυνο είτε για το περιβάλλον είτε για τη δημόσια υγεία; Γιατί επιτρέπεται η λειτουργία σκοπευτηρίων πλησίον ή μέσα σε υδροβιότοπους π.χ. Λίμνη Παραλιμνίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.539, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσίευμα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος ότι η Περιβαλλοντική Αρχή έχει δώσει έγκριση για την ανέγερση ψηλού κτιρίου είκοσι ορόφων στην πόλη της Λάρνακας επί της λεωφόρου Αμμοχώστου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Περιβαλλοντική Αρχή ενέκρινε την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, χωρίς να κρίνει απαραίτητο να εξεταστεί η περιβαλλοντική μελέτη από την αρμόδια επιτροπή. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει γνωμάτευση ότι η περιοχή της Λάρνακας δεν μπορεί να δεχτεί ψηλά κτίρια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά μελέτη;

2. Για ποιο λόγο δόθηκε έγκριση για έναρξη των εργασιών κατασκευής του κτιρίου, χωρίς να προηγηθεί η εξέταση της περιβαλλοντικής μελέτης από την αρμόδια επιτροπή;

3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής;

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη γνωμάτευση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.540, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για το σκεπτικό της εγκυκλίου, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2019, προς τους/τις διεθύνοντες/ουσες των ΚΙΕ, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δε διεξαχθεί το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί δε θα αμείβονται, έστω κι αν η μη διεξαγωγή του μαθήματος δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και οι ίδιοι προσέλθουν κανονικά στο σχολείο.

Πιστεύουμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση αδικεί κατάφωρα τους εκπαιδευτικούς των ΚΙΕ, οι οποίοι, μετά την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ, θυματοποιούνται για άλλη μια φορά με περαιτέρω μείωση των εισοδημάτων τους. Να σημειώσουμε ότι στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί μεταβαίνουν κανονικά στο σχολείο, αλλά δε γίνεται μάθημα λόγω μη προσέλευσης μαθητών οι εκπαιδευτικοί σπαταλούν χρόνο και χρήμα, για τα οποία δεν αποζημιώνονται, σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επίσης παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να παραδώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την έκθεση του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου για τον εξορθολογισμό των προγραμμάτων αγοράς υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με στόχο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με τις εισηγήσεις που προτείνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.541, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά διαστήματα λέγεται ότι παλαιότερα είχε δοθεί χρηματικό ποσό για το έργο που αφορά την επέκταση του παραλιακού μετώπου και τη διάνοιξη δρόμου από το Μακένζυ έως και τον φάρο των Περβολιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει οποιοδήποτε υπουργείο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δώσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για τον πιο πάνω σκοπό;

                   2. Εάν έχει δοθεί τέτοιο ποσό, πότε δόθηκε, ποιο το ύψος του, από ποιον δόθηκε και που έχει παραδοθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.542, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.306, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με την αδειοδότηση των επαγγελματιών ψαράδων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μικρό αριθμό τουριστών στα πλαίσια της προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και ενίσχυσης του αλιευτικού τους εισοδήματος, πληροφορήθηκα ότι το πλαίσιο που θα διέπει τον αλιευτικό τουρισμό θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, με στόχο την εφαρμογή του εντός του 2017”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, στο πλαίσιο του αλιευτικού τουρισμού θα καθορίζονταν ειδικοί όροι και κριτήρια τα οποία θα διασφάλιζαν την ασφάλεια των επιβατών στα αλιευτικά σκάφη, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο αλιευτικού τουρισμού, καθώς και τι προβλέπεται σε αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.543, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να πληροφορηθούν για τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Επίσης, έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι υπάρχει ειδική γραμμή ενημέρωσης. Παρακαλώ όπως ενημερωθούμε για ποιο λόγο έχει διαφορετική χρέωση από τις αστικές κλήσεις, ποιος λαμβάνει τα έσοδα από τις συγκεκριμένες κλήσεις και κατά πόσο είναι κερδοφόρα η συγκεκριμένη υπηρεσία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.544, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Απαντώντας στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.011.03.435, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2019, ο αρμόδιος υπουργός στις 19 Φεβρουαρίου 2019 δεν απάντησε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, που αφορούσε στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Ορεινής σε σχέση με την εξαγγελία της κυβέρνησης για παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στα κατά τόπους κοινοτικά συμβούλια. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Ορεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών του για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους κατοίκους της κοινότητας έχει ζητήσει την παραχώρηση σε αυτό συγκεκριμένων τεμαχίων.

Ως εκ τούτου, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ειδικότερα για την πρόθεσή του να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Πέρα Ορεινής για παραχώρηση σε αυτό των τεμαχίων 161, 163, 374, 424 και 425 του Φ/Σχ. 30/1227V01.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.545, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε δέκτες παραπόνων από πολίτες της Δημοκρατίας των οποίων τα παιδιά είναι κάτω των είκοσι οκτώ χρονών και διαμένουν εδώ και χρόνια μόνα τους και εντούτοις το εισόδημά τους συνυπολογίζεται στο εισόδημα των γονιών τους. Οι εν λόγω γονείς λόγω οικονομικής κρίσης κατέστησαν άνεργοι και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Ως αποτέλεσμα το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που παραχωρείται στην οικογένεια δεν καλύπτει τις βασικές της ανάγκες και αναγκάζει τα μέλη της οικογένειας να ζούνε στη φτώχια και στη μιζέρια.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου προς αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.546, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της μη συμμόρφωσής της με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2008/56/ΕΚ. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέβαλε τις υπό αναφορά εκθέσεις που θα αφορούσαν στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους της εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (15 Οκτωβρίου 2018) στην επιτροπή, με αποτέλεσμα να λάβει αιτιολογημένη γνώμη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η υποβολή των υπό αναφορά εκθέσεων από την Κυπριακή Δημοκρατία και πότε αναμένεται να κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό, όταν ετοιμαστούν οι εν λόγω εκθέσεις, να κατατεθούν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.547, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των εναρμονιστικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, τα μέσα ατομικής προστασίας και τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την άμεση εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν στις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, στα μέσα ατομικής προστασίας και στις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.548, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Κυπριακή Δημοκρατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για πλημμελή επεξεργασία των αστικών λυμάτων και ειδικότερα λόγω της παράλειψής της να εξασφαλίσει ότι όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως επιβάλλει η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ. Η Κύπρος δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για σειρά οικισμών και επιπλέον δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι, δεδομένου ότι ως προς ορισμένες περιπτώσεις δεν αναμένεται πλήρης συμμόρφωση των κυπριακών αρχών πριν από το 2027, αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και για ποιο λόγο παρά τις συνεχίσεις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2017 και αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2018) απέτυχε να εναρμονιστεί πλήρως. Ποιο αναμένεται να είναι το ύψος του προστίμου σε περίπτωση καταδίκης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.549, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σχεδιάζει να χωροθετήσει νέα λατομική ζώνη στην επαρχία Λάρνακας και τείνει να καταλήξει στον Δελίκηπο. Επιθυμώ να επισημάνω ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι κρατική δασική γη και ανήκει στο δίκτυο “Natura 2000”. Πρόκειται για βιότοπο άγριας ζωής στον οποίο υπάρχει σημαντική άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.550, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα που προσφέρονται για την απασχόληση των ασθενών στις ψυχιατρικές πτέρυγες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καθώς και αν τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε καθημερινή βάση.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για τα προγράμματα στήριξης και συμβουλευτικής που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας Λεμεσού, καθώς και για τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται, για να μπορεί ένας ψυχικά ασθενής να ενταχθεί σε αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.551, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος στον οποίο αδειοδοτήθηκε η ανέγερση έντεκα γηπέδων αντισφαίρισης στο κέντρο της Λάρνακας καλύπτει μέρος ή το όλον του κρατικού δάσους Αγίου Λαζάρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν οι πληροφορίες και πώς είναι δυνατό εντός κρατικού δάσους να χωροθετούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.552, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών για την κατάσταση των ζώων σε υποστατικό γνωστό ως καταφύγιο σκύλων στον Κόρνο. Μάλιστα, γνωρίζω ότι αριθμός κοινοτήτων από τις πέριξ περιοχές μεταφέρει εκεί τα σκυλιά που συλλαμβάνουν ως αδέσποτα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λειτουργεί νόμιμα το συγκεκριμένο υποστατικό και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα της ευημερίας των ζώων σε αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.553, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η θαλάσσια περιοχή “Μουλιά” εντάχθηκε στο δίκτυο “Natura 2000” το 2008 ως τόπος κοινοτικής σημασίας με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. 2008/335/ΕΚ. Βάσει του τυποποιημένου εντύπου δεδομένων που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η περιοχή καλύπτει έκταση 200 εκταρίων, στην οποία απαντώνται εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους, οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισμό της περιοχής ως ειδικής ζώνης διατήρησης, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για την περιοχή έχει εκδοθεί το Περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (μέτρα προτεραιότητας για τις ειδικές ζώνες διατήρησης “Θαλάσσια Περιοχή Μουλιά-CY4000006)” Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 230/2016), στο οποίο ως μέτρα προστασίας για την περιοχή καθορίζονται η διατήρηση σε εξαιρετική κατάσταση των θαλάσσιων οικοτόπων (εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία και υφάλους) και ο περιορισμός και/η απαγόρευση ενεργειών ή/και οχλήσεων ή/και δραστηριοτήτων οι οποίες δύναται να έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην περιοχή. Προνοείται επίσης η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης του κοινού και η ανάδειξη της περιοχής.

Έχω πληροφορηθεί ότι οι εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με ποσειδωνία εκτείνονται μέχρι και λίγα μέτρα από την ακτή και εκτός της περιοχής που έχει οριοθετηθεί ως περιοχή “Natura 2000”. Σε αυτή την περιοχή λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, και πριν από την ανακήρυξή της σε περιοχή “Natura 2000”, μια εγκατάσταση για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής αποτελούμενη από μία παράνομη προβλήτα/ράμπα σκαφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της λειτουργίας αυτού του χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής και της παράνομης προβλήτας/ράμπας σκαφών στον ευαίσθητο περιβαλλοντικό βιότοπο των Μουλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.554, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή της Κάτω Δευτέρας, οι οποίες ωστόσο φαίνεται να προκάλεσαν προβλήματα στο σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Σύμφωνα με τον ιερέα και τον κοινοτάρχη της Κάτω Δευτέρας, έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα σημάδια κατάρρευσης του σπηλαίου. Σημειώνεται ότι το σπήλαιο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας αποτελεί ένα πολιτιστικό και εκκλησιαστικό μνημείο Πίνακα Β΄.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πριν από την έκδοση άδειας για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών στην περιοχή λήφθηκαν υπόψη οι επιπτώσεις που ενδεχομένως να είχαν οι εργασίες στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας;

2. Για ποιο λόγο παρουσιάστηκαν προβλήματα στο σπήλαιο της Χρυσοσπηλιώτισσας από τις εργασίες ανέγερσης πρατηρίου πετρελαιοειδών; Λήφθηκαν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών;

                   3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία του υπό αναφορά μνημείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.555, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2017 και 26 Ιουνίου 2018 σχετικά με τους γεωργούς των οποίων επηρεάζονται οι καλλιέργειες από τα αγρινά. Οι δεσμεύσεις αφορούσαν διευκολύνσεις προς τους επηρεαζομένους για τοποθέτηση περίφραξης περιμετρικά των καλλιεργειών τους. 

  Τότε είχαν εκφραστεί προβληματισμοί από τους γεωργούς όσον αφορά τη χρονοβόρα διαδικασία για εξασφάλιση άδειας για περίφραξη των ιδιωτικών αγροτεμαχίων λόγω της μη εγγραφής των αγροτικών δρόμων.  Έτσι, προέκυψε αυτή η δέσμευση για διευκόλυνση της διαδικασίας, ειδικά όσον αφορά τους επηρεαζομένους που θα τοποθετούσαν περίφραξη στα κτήματά τους.

  Σήμερα, εννιά μήνες μετά την απόφαση για το σχέδιο βοήθειας από το κράτος, αλλά και την ανωτέρω δέσμευση, αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεχθήκαμε παράπονα από τους γεωργούς για  χρονοβόρες διαδικασίες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν άδεια περίφραξης και να έχουν πρόσβαση στην επιχορήγηση που προνοεί το σχέδιο. 

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του σχεδίου, πόσες από αυτές έχουν εγκριθεί και πόσες έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.556, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε ερώτησή μας, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις για παιδιά προδημοτικής ηλικίας για έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, το Υπουργείο Παιδείας απάντησε με επιστολή, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2012. Κρίνουμε ότι έχει δοθεί υπεραρκετός χρόνος, για να επανέλθουμε, ζητώντας αξιολόγηση των όσων καταγράφονται στην επιστολή του υπουργείου από τους τεχνοκράτες του.

Επομένως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Συστάθηκε η πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης ως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία; Εάν ναι, έγινε αξιολόγηση της πολυθεματικής ομάδας και του έργου της;

2. Ο μηχανισμός που έχει διαμορφωθεί με βάση τον Νόμο 113(Ι)/1999 και ο οποίος δοκιμάστηκε αρχικά πιλοτικά στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου έχει αξιολογηθεί; Εάν ναι, τι κατέδειξαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

3. Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις επαρχίες;

4. Πώς αξιολογείτε σήμερα την πρωτοβάθμια πρόληψη, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι προάγεται η μάθηση και η ανάπτυξη του κάθε παιδιού που αντιμετωπίζει μαθησιακά προβλήματα στο δημόσιο σχολείο;

5. Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης υποτίθεται ότι θα είχε κάνει ενέργειες για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, διαδικασιών και πρακτικών, ούτως ώστε να προωθείται η πρόληψη με αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα και η αξιολόγηση των μαθητών να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο κατηγοριοποίησης, αλλά ως εργαλείο βελτίωσης για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακά προβλήματα. Αυτό έγινε;

6. Στην επιστολή σας γίνεται επίσης αναφορά για ανάπτυξη ψυχομετρικών διαγνωστικών εργαλείων και σε σχετικές προτάσεις που είχαν ήδη υποβληθεί και μελετηθεί. Τελικά εφαρμόστηκαν; Αναμένουμε ενημέρωση.

7. Εάν υποθέσουμε ότι καταφέρνετε να εντοπίσετε στην προδημοτική ηλικία παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά και συμβάλλει στην εκπαίδευσή τους;

8. Ποια κατάρτιση χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, για να χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις, που απαιτούν είτε εξειδίκευση στον τρόπο διδασκαλίας είτε ειδικά μηχανήματα και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης;

9. Όταν εντοπίσετε παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, ποιος ενημερώνει τους γονείς ή οικείους του παιδιού και με ποιον τρόπο παρέχεται στήριξη στους γονείς, προκειμένου να αποδεχτούν, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την κατάσταση του παιδιού τους, ούτως ώστε σε συντονισμό με το σχολείο να διασφαλίσουν ότι το παιδί τους δε θα στερηθεί των ίδιων ευκαιριών εκπαίδευσης με τα άλλα παιδιά;

10. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθησιακών προβλημάτων υπάρχει τεχνολογική υποστήριξη. Παρέχεται από το υπουργείο εντός των αιθουσών διδασκαλίας αυτού του είδους η τεχνολογική υποστήριξη; Σε περίπτωση που δεν παρέχεται, τυγχάνει οικονομικής βοήθειας η οικογένεια, για να την αποκτήσει (π.χ. μηχανήματα ανάγνωσης Optelec); Επίσης, επιτρέπεται η χρήση αυτών των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια διαγωνισμάτων και εξετάσεων; Αν όχι, γιατί;

Αναμένω σύντομα την απάντησή σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.557, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Έχει υποβληθεί το Σημείωμα Έργου, ώστε να τύχει της έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, για να αποσταλεί η σχετική χρηματοδότηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.558, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2018 σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.538) αναφορικά με την τροποποίηση των περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμών του 1995 και 2012, ώστε να διέπεται η λειτουργία των ακαδημιών ποδοσφαίρου από τους υπό αναφορά κανονισμούς, πληροφορήθηκα ότι η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών βρισκόταν ενώπιον του Νομικού Συμβούλου του ΚΟΑ και αναμένετο η κατάθεσή τους στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να τους προωθήσει και αυτό με τη σειρά του στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία των εν λόγω κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.559, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι διεξάγονται τις τελευταίες μέρες οδικά έργα στον μη εγγεγραμμένο αγροτικό δρόμο που συνδέει τα Λουτρά της Αφροδίτης με την τοποθεσία “Φοντάνα Αμορόζα” στη χερσόνησο του Ακάμα. Επειδή η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο περιοχής προστασίας της φύσης “Natura 2000”, στο οποίο κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί και αξιολογηθεί η μελέτη. Επιπλέον, επειδή η περιοχή είναι δύσβατη και χρησιμοποιείται κατά κόρον ο μη εγγεγραμμένος δρόμος από χιλιάδες οχήματα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στα απολύτως αναγκαία για την προστασία της περιοχής, του βιοτόπου και των περιηγητών επίπεδα.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.560, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί Λεμεσού (Ειδική Έκθεση αρ. ΥΕΣ/02/2017, Δεκέμβριος 2017) πληροφορήθηκα ότι η γεωγραφική βάση δεδομένων του Σύστηματος Πληροφοριών Γης (ΣΠΓ) του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας παρουσίαζε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο επηρέαζε σαράντα χωριά. Ως εκ τούτου, πολλές υποθέσεις δεν μπορούσε να διεκπεραιωθούν και παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επιλυθεί το πρόβλημα που παρουσίαζε το ΣΠΓ και αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υποθέσεων που παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω του υπό αναφορά προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.561, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.639 αναφορικά με τον σχεδιασμό του υπουργείου σχετικά με το μέλλον και τις προοπτικές του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) πληροφορήθηκα ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής όλων των πιθανών παραγόντων που ενδεχομένως να λειτουργούν περιοριστικά ως προς τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα, ώστε να βρεθούν τρόποι άρσης των όποιων σχετικών εμποδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά διαδικασία και, εάν ναι, κατά πόσο έχουν βρεθεί τρόποι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που ενδεχομένως να περιορίζουν τη συμμετοχή του ΙΓΕ και άλλων τμημάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε ανταγωνιστικά προγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.562, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από πολλούς φιλόζωους σε σχέση με την ποιότητα διαβίωσης της κυπριακής ράτσας αγελάδων που βόσκουν στο λιβάδι της Αλυκής Ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μικρό υπόστεγο, για να προστατεύονται τα ζώα από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο σκληρός ήλιος του καλοκαιριού και η ισχυρή βροχή του χειμώνα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και να προστατευτούν οι αγελάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.563, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει αν είναι στους σχεδιασμούς του ΓΕΣΥ να στελεχώσει το Κέντρο Υγείας Λατσιών, το οποίο καλύπτει και την περιοχή Γερίου, με παιδίατρο, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του πληθυσμού που καλύπτει το κέντρο.

Το πλησιέστερο κέντρο υγείας είναι αυτό του δήμου Ιδαλίου όπου υπηρεσίες παιδιάτρου παρέχονται μόνο την Τετάρτη και την Παρασκευή. Το Κέντρο Υγείας Ιδαλίου παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους δημότες Ιδαλίου και στην ευρύτερη περιφέρεια και καλύπτει τις ανάγκες του δήμου Ιδαλίου και των οκτώ κοινοτήτων της περιφέρειας, ένα σύνολο πληθυσμού γύρω στις είκοσι πέντε χιλιάδες. Συνεπώς, είναι σχεδόν αδύνατο να καλύπτει επαρκώς μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.564, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τη λειτουργία και στελέχωση του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΣΝΕ). Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των ιατρών και του παραϊατρικού προσωπικού και πώς έχει διαφοροποιηθεί (αναλυτικά κατά έτος) τα τελευταία έξι χρόνια, δεδομένου και των συνεχόμενων αποχωρήσεων των τελευταίων χρόνων;

2. Ποιες είναι οι ειδικότητες που καλύπτονται;

3. Πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός;

4. Χρησιμοποιείται ιατρικός εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας και αν, ναι, αυτός είναι επαρκής;

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσει αν και πώς αξιοποιούνται οι παλιές εγκαταστάσεις του ΣΝΕ μετά τη μεταστέγασή του στο νέο κτίριο το 2017.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.565, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 συζητήθηκε η ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση της Άνοιας στην Κύπρο και η ανάγκη δημιουργίας κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στήριξης ατόμων με άνοια και ιδιαίτερα ατόμων με Αλτσχάιμερ.

Όπως μας ενημέρωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, το σχέδιο ετοιμάστηκε το 2013, δεν εφαρμόστηκε όμως ποτέ λόγω της έλλειψης κονδυλίων. Το υπουργείο δεσμεύτηκε όπως αρχίσει η μελέτη αναβάθμισης και επικαιροποίησης του εν λόγω σχεδίου δράσης, ώστε να προωθηθεί πλέον η εφαρμογή του.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία επικαιροποίησης του σχεδίου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.566, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι σε κάθε οδόφραγμα οι Τούρκοι έχουν τοποθετήσει πινακίδες που καλωσορίζουν τους επισκέπτες στη λεγόμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζονται οποιοιδήποτε τρόποι αντιμετώπισης της εν λόγω τουρκικής προπαγάνδας, ώστε να μη δημιουργείται η εντύπωση στους διερχομένους και ιδιαίτερα στους ξένους επισκέπτες ότι τα οδοφράγματα λειτουργούν ως συνοριακά φυλάκια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.567, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είδη σαλιγκαριών έχουμε στην Κύπρο, ποια από αυτά είναι εδώδιμα και αν υπάρχουν είδη τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.568, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία φαίνεται να υπέβαλε αίτηση για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση για την ανέγερση του εν λόγω εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου. Όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πηγές, η ακρόαση από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ήδη πραγματοποιήθηκε και αναμένεται να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το έργο φαίνεται ότι θα ανεγερθεί σε μια έκταση πέραν των 35.000 τ.μ. και θα καλύπτει εμπορικό χώρο συνολικού εμβαδού περίπου 10.000 τ.μ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει όντως υποβληθεί αίτηση για την ανέγερση εκπτωτικού χωρίου και ψυχαγωγικού πάρκου στην περιοχή της Κοκκινοτριμιθιάς. Εάν ναι, ποια ήταν η απόφαση του Συμβουλίου Παρεκκλίσεων; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να διενεργηθεί μελέτη επιπτώσεων στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής και της πρωτεύουσας από τη λειτουργία του εκπτωτικού χωριού και ιδιαίτερα στις μικρές επιχειρήσεις, που ήδη δεινοπαθούν από την οικονομική κρίση, την πολεοδομική αναρχία, το συνεχές ωράριο και τη λειτουργία των μεγάλων εμπορικών κέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.569, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από επιτόπου έρευνα έχω διαπιστώσει τη μεγάλη οχληρία και ρύπανση από τη διαρροή λυμάτων στην περιοχή της κοινότητας Λυμπιών λόγω της λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας στα νοτιοανατολικά της κοινότητας παρά τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας. Όπως διαπίστωσα, τα λύματα των κτηνοτροφικών μονάδων ρέουν προς την ανατολική πλευρά της κοινότητας και κατευθύνονται προς Κόση και Αραδίππου. Σε συνάντηση που είχα με τον κοινοτάρχη και το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών πληροφορήθηκα ότι από το 2013 έχει αποφασιστεί η μετεγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στην κτηνοτροφική περιοχή Λυμπιών Β΄, όμως φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κόστους τόσο όσον αφορά στη μεταστέγαση όσο και σε ό,τι αφορά στην εγκατάσταση των κτηνοτροφικών μονάδων στον χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τύχουν αποζημιώσεων, ώστε να προχωρήσουν στην κατεδάφιση των υποστατικών τους, ενώ για τη μεταστέγαση απαιτούν να γίνουν έργα προετοιμασίας του δύσβατου εδάφους της κτηνοτροφικής περιοχής Β΄. Τα αιτήματά τους υποστηρίζονται από το κοινοτικό συμβούλιο Λυμπιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από τη ροή των λυμάτων στην ανατολική περιοχή της κοινότητας Λυμπιών και ποια είναι τα αντιρρυπαντικά μέτρα που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζουν τα δικαιολογημένα αιτήματα των κτηνοτρόφων και της κοινότητας Λυμπιών σε σχέση με μεταστέγαση των κτηνοτροφικών μονάδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.570, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η φετινή πολυομβρία μαζί με την ευφορία και τα άλλα ευεργετικά της αποτελέσματα έφερε και κινδύνους. Ένας από αυτούς, όπως ισχυρίζονται και ειδικοί επιστήμονες, είναι η πρόκληση αγροτικών και δασικών πυρκαγιών λόγω της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων καύσιμης ύλης εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των άγριων χόρτων και θάμνων. Διαπιστώνουμε ότι τα κράσπεδα των δρόμων, η λωρίδα ασφαλείας των αυτοκινητοδρόμων, τα κενά οικόπεδα στα χωριά και δήμους, ακόμα και οι αντιπυρικές λωρίδες στα δάση μας κ.ο.κ. καλύπτονται από πυκνή φυσική βλάστηση, που σε λίγες εβδομάδες θα μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα πρόληψης (διαφώτιση, αστυνόμευση, παρακολούθηση κτλ.) που λαμβάνονται για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων πρόκλησης αυξημένου αριθμού πυρκαγιών, καθώς και για τα μέτρα πυρόσβεσης, δεδομένης και της ανακοίνωσης της κλαδικής των δασικών υπαλλήλων, όπου καταγγέλλουν πως “η σημερινή στελέχωση του Τμήματος Δασών είναι χειρότερη από αυτήν που υπήρχε το καλοκαίρι του 2016, όταν είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές της Σολέας και της Αργάκας”. Ας σημειωθεί ότι στην έκθεση για τα γεγονότα που ετοίμασαν οι εμπειρογνώμονες είχε αναφερθεί ως ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία αντιμετώπισης των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών τα απεργιακά μέτρα των δασικών λειτουργών και η έλλειψη προσωπικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.571, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υπογραφή.

Παρακαλώ όπως κοινοποιηθούν και στατιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.572, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το 1999 με ειδική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας έχουν θεσμοθετηθεί οι προδιαγραφές των ιατρείων για τα σχολεία και οι προδιαγραφές για τον εξοπλισμό των σχολικών ιατρείων. Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, η αίθουσα αναμονής πρέπει να έχει διαστάσεις τουλάχιστον 3x4 μ., ο εξεταστικός χώρος να είναι μήκους 6 μ. και να υπάρχουν βοηθητικοί χώροι με νιπτήρα και αποχωρητήριο κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν και δεν έχουν τύχει αλλαγής από το 1999, αλλά κυρίως αν εφαρμόζονται, δηλαδή αν όντως λειτουργούν σχολικά ιατρεία σε όλες τις σχολικές μονάδες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.573, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει κατάλογο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όλων των παράνομων φραγμάτων ανά επαρχία και ανά τοποθεσία, αναφέροντας παράλληλα και το όνομα του ιδιοκτήτη. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ιδιωτικά φράγματα έχει νομιμοποιήσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, σε ποια τοποθεσία βρίσκονται τα φράγματα αυτά και ποια διαδικασία ακολούθησε για τη νομιμοποίησή τους κατά την περίοδο 2010-2019. Τέλος παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν μελετάται το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας που να διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης ιδιωτικών φραγμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.574, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κ. Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην αναγνώριση της προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών υψωμάτων του Γκολάν. Γνωρίζω ότι ήδη έχουν τηρήσει αποστάσεις από την απόφαση των ΗΠΑ τόσο ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας κ. Αντόνιο Γκουτέρες όσο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνητική ήταν και η θέση της κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Δημιουργεί ερωτήματα το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, μία χώρα που αντιμετωπίζει απειλές για προσάρτηση των κατεχόμενων από την Τουρκία εδαφών της στη βόρεια Κύπρο δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο θέμα της αναγνώρισης από τις ΗΠΑ της παράνομης προσάρτησης των κατεχόμενων συριακών εδαφών στα υψώματα του Γκολάν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.575, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα υπό εκπόνηση Τοπικά Σχέδια Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας και Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση και, εάν όχι, πότε υπολογίζεται να ανακοινωθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.576, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χριστάκη Τζιοβάνη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες και τα χρονικά περιθώρια εξέτασης σχετικού αιτήματος και έγκρισής του για την επιστροφή των χρημάτων στους δικαιούχους πολίτες όσον αφορά τις τραπεζικές εγγυητικές για εργαζόμενους που προέρχονται από τρίτες χώρες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.577, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χριστάκη Τζιοβάνη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκονται οι διαδικασίες αντικατάστασης του αγωγού υδατοπρομήθειας στον δρόμο Δερύνειας-Σωτήρας;

2. Πότε αναμένεται να προκηρυχθούν οι προσφορές και η έναρξη του εν λόγω πολεοδομικού έργου;

H αναγκαιότητα για έναρξη και άμεση ολοκλήρωση του έργου είναι μέγιστης σημασίας για ολόκληρη την επαρχία, αφού ο συγκεκριμένος δρόμος εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου. Ο συνδετικός αυτός δρόμος χρησιμοποιείται από μαθητές των σχολείων, από θρησκευόμενους, από ντόπιους και ξένους τουρίστες που εξυπηρετούνται από τη λαϊκή αγορά στη Δερύνεια, αλλά και από πολίτες που επισκέπτονται το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.578, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων Θαλασσαιμίας τα τελευταία δέκα χρόνια; Έχει τροποποιηθεί το ωράριο μέχρι σήμερα;

2. Ποιες ώρες στελεχώνονται τα Κέντρα Θαλασσαιμίας από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ανά επαρχία;

3. Από ποια μέχρι ποια ώρα πρέπει να προσέλθει στο κέντρο ο ασθενής, για να προβεί σε μετάγγιση;

4. Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ διαβούλευση με τους ασθενείς για τις ώρες και μέρες λειτουργίας των κέντρων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσωπική ζωή τους και η καθημερινότητά τους;

5. Το προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Θαλασσαιμίας απασχολείται και σε άλλα τμήματα παράλληλα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις;

6. Να κατατεθούν τα στοιχεία στελέχωσης ξεχωριστά του κάθε Κέντρου Θαλασσαιμίας (αριθμοί ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και άλλου προσωπικού).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.579, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει κατά πόσο τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και άλλων στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τα οποία έχουν αναδιαρθρωθεί και έχουν σταλεί πλέον ως εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελληνική Τράπεζα, σε περίπτωση που αυτά θα καταστούν και πάλι μη εξυπηρετούμενα, αυτόματα θα εμπίπτουν στο Asset Protection Scheme. Αυτό αναφέρεται στη συμφωνία για εγγυήσεις που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελληνική Τράπεζα, γεγονός που σημαίνει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας αποπληρωμής αυτών των δανείων, θα επιβαρυνθεί ο Κύπριος φορολογούμενος, ο οποίος ουσιαστικά θα καταβάλει αυτές τις εγγυήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.580, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί από κατοίκους της περιοχής Πυργών και Κόρνου, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή παραλαμβάνει και θάβει μεγάλες ποσότητες στάχτης/υπολειμμάτων καύσης από το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχουν γίνει αναλύσεις και είναι γνωστή η σύνθεση των υπολειμμάτων καύσης;

2. Έχουν ακολουθηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες για την ταφή;

3. Υπάρχει αδειούχος μεταφορέας αυτού του τύπου αποβλήτων;

                   4. Έχει αξιολογηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.581, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του κοινοτικού συμβουλίου Κιτίου και του μελετητικού γραφείου Δ. Μιχαήλ και Συνεργάτες Λτδ για την εκπόνηση μελέτης εξωραϊσμού μέρους της κοίτης του ποταμού Τρέμινθου. Σύμφωνα με δημοσίευμα το έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζοδρόμο, ποδηλατόδρομο, φύτευση, φωτισμό, γέφυρα για οχήματα κ.ά. και το κόστος του υπολογίζεται να ανέλθει στο €1.500.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν είναι ενήμερος για την υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης, εάν έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση για την αναγκαιότητα του έργου και ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με την υλοποίηση του πιο πάνω έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.582, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πότε ακριβώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στη συντήρηση (επάλειψη με πρέμιξ) του δρόμου Βάβλας-Οράς (μήκους 8,3 χμ. περίπου), καθώς και μέρους του δρόμου Οράς-Οδού (1 χμ. περίπου), που έχουν υποστεί έντονες φθορές.

Οι συγκεκριμένοι δρόμοι παρουσιάζουν σε πολλά σημεία ρωγμές που αναμένεται να επιδεινωθούν στο σύντομο μέλλον λόγω των βροχών και να θέσουν σε κίνδυνο τα διερχόμενα οχήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.583, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Γνωρίζετε ότι μετά την παρέμβαση του κοινοβουλίου, το 2016, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ουδεμία πρόσβαση έχει σε λογαριασμούς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) σε κόκκινα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) και μη, γι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος επί της ουσίας.

Συνεπώς, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Ποιος μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της ΣΚΤ αποφάσισε να αναδιαρθρώσει συγκεκριμένα δάνεια και αν αυτά έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, αφού όλη η πληροφόρηση πέρασε στην Ελληνική Τράπεζα;

2. Ποιος γνωρίζει αν διέγραψαν, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, οποιοδήποτε ποσό από το κάθε δάνειο, τι υπόλοιπο έμεινε ως οφειλόμενο και με ποια ρύθμιση αυτό θα εξοφληθεί; Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει παραλάβει αυτά τα δάνεια μαζί με το ιστορικό τους.

3. Σε ό,τι αφορά στις εγγυήσεις που έδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στην Ελληνική Τράπεζα, σε ποιο βαθμό θα υπάρχει διαφάνεια; Θα δοθούν αναλυτικές καταστάσεις από την Ελληνική Τράπεζα στην ΚΔ αναφορικά με το ποια δάνεια απέτυχαν, ακόμα και με τις νέες ρυθμίσεις, να γίνουν εξυπηρετούμενα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να κληθεί ο Κύπριος φορολογούμενος να τα εξοφλήσει;

                   4. Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, δε θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης και απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με όσα αναφέρονται στην ερώτησή μου; »

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.584, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί κρίθηκε αναγκαίο να καταβληθεί το ποσό των €215.000 επιπλέον ΦΠΑ για παροχή νομικής αρωγής στους αξιωματούχους της ΣΚΤ οι οποίοι θα κατέθεταν ενώπιον της Eρευνητικής Eπιτροπής. Αν οι εν λόγω αξιωματούχοι θα κατέθεταν την αλήθεια, ως όφειλαν, γιατί χρειάζονταν τέτοιες υπηρεσίες, τις οποίες πλήρωσε ο φορολογούμενος;

Επιπρόσθετα, να μας ενημερώσετε για τα εξής:

1. Ποιο δικηγορικό γραφείο ανέλαβε να παρέχει τη νομική αρωγή;

2. Εγκρίθηκε από την επιτροπεία αυτό το ποσό; Υπάρχουν σχετικά πρακτικά;

3. Πόσες ώρες εργασίας απαιτήθηκαν από πλευράς του δικηγορικού γραφείου;

4. Γιατί δεν ακολουθήθηκε διαδικασία προσφορών και δεν προηγήθηκε διακρίβωση της εν λόγω δαπάνης;

                   5. Σε ποιους αξιωματούχους παρασχέθηκε αυτή η νομική αρωγή και τι είδους νομική αρωγή παρασχέθηκε στον καθένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.585, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας τα οποία δεν είναι δικαιούχοι σύνταξης γήρατος, λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρωμένες τις ασφαλιστικές τους μονάδες. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε άτομα που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας, αλλά έχουν εργαστεί για κάποια χρόνια και λόγω σοβαρών προβλημάτων στην υγεία τους έχουν καταστεί ανίκανα για εργασία να μπορούν να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ώστε να μην εξαρτώνται από τις κοινωνικές παροχές του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.586, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο, δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας είναι μεταξύ άλλων κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και το οποίο είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένας υπήκοος της Δημοκρατίας ο οποίος κατοικεί σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνταξιοδοτείται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συνεπώς συνεισφέρει στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι δικαιούχος των υπηρεσιών φροντίδας οι οποίες θα παρέχονται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.587, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα κατασκευής μικρού φράγματος στον ποταμό που διασχίζει την προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς στην επαρχία Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.588, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο παλαιός δρόμος που συνδέει την κοινότητα Άρμου με την πόλη της Πάφου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις έχει υποστεί καθιζήσεις και έχει κλείσει, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής αυτής να έχουν αποκλειστεί και να μην έχουν πρόσβαση στις κατοικίες τους. Μια προσωρινή λύση είναι η επιδιόρθωση του παρακαμπτήριου δρόμου, μέχρι να γίνουν τα σχετικά βελτιωτικά έργα στον δρόμο αυτό.

Με βάση τα πιο πάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.589, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που συνδέει την κοινότητα Άρμου με την κοινότητα Μέσα Χωρίου, μήκους 500 μέτρων, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση, γιατί έχει καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνος.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται να γίνουν τα πιο κάτω έργα αναβάθμισης:

1. Κατασκευή γεφυριού στο σημείο που διασχίζει το αρκάκιν.

2. Διαπλάτυνση του δρόμου και επίστρωσή του με πρέμιξ και τοποθέτηση κιγκλιδώματος.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.590, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Άρμου έχουν ενταχθεί σε οικιστικές ζώνες περιοχές με ασταθή εδάφη, στα οποία όσοι έχουν προχωρήσει σε ανέγερση οικοδομών έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω υποχώρησης του εδάφους. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως οι πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας αναθεωρηθούν και οροθετηθούν με βάση και τις δικές της εισηγήσεις.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.591, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

« Στην κοινότητα Άρμου η β΄ φάση εξωραϊσμού του πυρήνα της κοινότητας έχει δανειοδοτηθεί από το 2014, αλλά τα σχετικά έργα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.592, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το Τμήμα Υδάτων προχωρήσει με την αναβάθμιση των παλαιών αρδευτικών τμημάτων Γιαλιάς και Γιαλιάς-Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Ζητά επίσης να εξεταστεί κατά πόσο η αναβάθμιση αυτή μπορεί να τύχει στήριξης de minimis από σχετικό πρόγραμμα.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.593, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προχωρήσει με την κατασκευή κεντρικού αγωγού παροχής νερού, για σκοπούς άρδευσης των τεμαχίων που βρίσκονται εντός της τουριστικής περιοχής της κοινότητας, αλλά, λόγω του ότι είναι τουρκοκυπριακά, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά και καλλιεργούνται από τους δικαιούχους γεωργούς.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.594, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το κράτος προχωρήσει σε σχεδιασμό και διαχωρισμό οικοπέδων εντός της κοινότητας με σκοπό την παραχώρησή τους σε νεαρά ζευγάρια και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.595, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, σχετικά με την ανέγερση του αστυνομικού σταθμού στο Στρουμπί αναφερόταν ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν και θα ολοκληρώνονταν το 2017.

Παρ όλα αυτά, μέχρι σήμερα το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει και η κοινότητα συνεχίζει να επιβαρύνεται τα έξοδα του ρεύματος για τη λειτουργία του υφιστάμενου αστυνομικού σταθμού.

Ως εκ τούτου, ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πότε επιτέλους αναμένεται η έναρξη και ολοκλήρωση της ανέγερσης νέου αστυνομικού σταθμού στο Στρουμπί;

2. Πώς προσεγγίζει το υπουργείο την καταβολή ολόκληρου του ποσού που αφορά τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον αστυνομικό σταθμό στα κοινοτικά κτίρια, αλλά πληρώθηκε από την κοινότητα από τη μέρα μετακίνησής του σε αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.596, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Νέων Δημμάτων ζητά όπως ο υποσταθμός της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στην περιοχή Νέων Δημμάτων-Πομού αναβαθμιστεί, ώστε να μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.597, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει προχωρήσει η διαμόρφωση και ο εξωραϊσμός με πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας. Παρ όλα αυτά υπάρχουν κάποια επιμέρους έργα τα οποία χρειάζεται να υλοποιηθούν και η κοινότητα ζητά όπως της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, για να τα υλοποιήσει η ίδια, διαφορετικά, αν γίνεται, να υλοποιηθούν από το κράτος.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.598, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα Φιλελεύθεροςέχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Πέρα Ορεινής υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα σπίτια, τα οποία ανά πάσα στιγμή θα καταρρεύσουν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η κοινοτάρχης Πέρα Ορεινής, κ. Θεοδοσία Μάου Πορτασή, έχει ζητήσει πολλές φορές από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρωγή για την επίλυση του θέματος, ώστε αυτά τα κτίρια να μην αποτελούν κίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες, αλλά οι αρμόδιοι φορείς φαίνεται να χρονοτριβούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί άμεσα το υπό αναφορά πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα Πέρα Ορεινής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.599, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σε σχέση με τη λειτουργία παιχνιδότοπων:

1. Ποιες άδειες πρέπει να έχει ένας παιχνιδότοπος, για να λειτουργεί;

2. Κάθε πόσο πρέπει να ελέγχονται οι παιχνιδότοποι, για να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των παιδιών και των θαμώνων; Ποια μέτρα λαμβάνονται; Υπάρχουν κανονισμοί για τα θέματα ασφάλειας και υγείας;

3. Πόσοι παιχνιδότοποι λειτουργούν σήμερα, καθώς και πόσες επιθεωρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και από ποιους;

4. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία παιχνιδότοπων; Χρειάζεται βελτίωση το νομοθετικό μας πλαίσιο;

5. Πραγματοποιούνται διαπιστεύσεις από τις διευθύνσεις των παιχνιδότοπων σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού; Ποιοι κάνουν τις αξιολογήσεις και κάθε πόσο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.600, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το κοινοβούλιο, αμέσως μόλις θα είναι έτοιμα τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα στο λούνα παρκ “Parko Paliatso”, που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό μητέρας και παιδιού. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού καταλογίζονται ευθύνες και τι προτίθεστε να πράξετε, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Τι έλεγχος ασκείται στο προσωπικό που χειρίζεται τέτοια μηχανήματα στα διάφορα πάρκα διασκέδασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει επανάληψη τέτοιων σοβαρών τραυματισμών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.601, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με τα κουνούπια λόγω της βαριάς βροχόπτωσης και εκτεταμένης βλάστησης. Τι έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι σήμερα για αντιμετώπιση του προβλήματος ως προς την πρόληψη και τι προτίθενται να κάνουν από δω και πέρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.602, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι γνωστή εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για άνοιγμα καταστήματος JUMBO στον χώρο των πρώην κεντρικών γραφείων του oμίλου Στεφανίδη στη Λευκωσία πλησίον του εμπορικού κέντρου “The Mall of Cyprus” και του πολυκαταστήματος IKEA.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ευσταθεί η πιο πάνω πληροφόρηση και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν από πλευράς των αρμοδίων αρχών, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως αυτό της κυκλοφορικής συμφόρησης, το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.603, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ισχύει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φορολόγηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση συμπερίληψης της αγοράς αυτοκινήτου σε μηδενικό συντελεστή φορολόγησης του φόρου προστιθέμενης αξίας ως ενός τρόπου στήριξης της αγοράς φιλικών προς το περιβάλλον μέσων κυκλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.604, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σχετικά με τον χώρο όπου θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο στη Λεμεσό, έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στην εν λόγω τοποθεσία υπάρχουν δύο αγωγοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ο ένας είναι ο Νότιος Αγωγός και ο άλλος είναι ο αγωγός δυτικών χωριών Λεμεσού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο ήταν εις γνώσιν των αρμοδίων η ύπαρξη των δύο αγωγών κατά την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

2. Δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα αναφορικά με τη συνέχιση του έργου λόγω της ύπαρξης των αγωγών;

3. Εφόσον υπάρχουν αυτοί οι δύο αγωγοί, τι μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξή τους;

4. Πόση πρέπει να είναι η απόσταση ασφαλείας του περιφράγματος από τους αγωγούς;

                    5. Κατά πόσο είχε γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη κατά τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και του εργολάβου για τυχόν                        αποζημιώσεις, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.605, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Μαρωνίου.

Επίσης πότε αναμένεται να υλοποιηθούν τα προγραμματιζόμενα έργα ανέγερσης, επεκτάσεων, βελτιώσεων, αντισεισμικής/γενικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων που έχουν προϋπολογιστεί για το 2019-21

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.606, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Από την 1η Ιουλίου 2018 ισχύουν οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017. Οι εν λόγω κανονισμοί επιβάλλουν τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας προς €0,05 συν €0,01 ΦΠΑ στους καταναλωτές, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της χρήσης της. Το κόστος της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για τους πωλητές της ανέρχεται σε €0,025 έως €0,03. Με το υπόλοιπο ποσό που απομένει από τα έσοδα πώλησης της σακούλας στους καταναλωτές (€0,020 έως €0,025) οι οικονομικοί φορείς που μετέχουν σε συστήματα διαχείρισης συσκευασιών υποχρεώνονται να διοργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, την ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων από τους καταναλωτές και την ενημέρωσή τους για τις τιμές χρέωσης των ειδών σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησής τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των πιο πάνω κανονισμών μέχρι και το τέλος του έτους 2018 πόσα χρήματα έχουν συνολικά εισπραχθεί από τη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας;

2. Οι οικονομικοί φορείς που μετέχουν σε συστήματα διαχείρισης συσκευασιών έχουν πραγματοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης, όπως υποχρεούνται βάσει των κανονισμών;

3. Εάν ναι, τότε ποιες εκστρατείες έχουν πραγματοποιηθεί και πότε;

4. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε περιβαλλοντική εκστρατεία;

5. Με ποιον τρόπο η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν οι πωλητές της λεπτής πλαστικής σακούλας στους καταναλωτές πραγματοποιούν ή όχι περιβαλλοντικές εκστρατείες;

6. Με ποιον τρόπο η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν χρησιμοποιείται ολόκληρο το χρηματικό ποσό το οποίο πρέπει στις εν λόγω εκστρατείες;

                    7. Ποια τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, σε περιπτώσεις όπου οι πωλητές δε διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ως οφείλουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.607, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου, οι παράγραφοι (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15Γ προνοούν ότι: “Στις περιπτώσεις μεταφοράς παιδιών με οχήματα κατηγορίας Μ2 και Μ3 για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας, καθώς και στις περιπτώσεις μετακίνησης ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, περιλαμβανομένων σχολικών μονάδων, σωματείων, ομίλων, οργανώσεων και επιχειρήσεων, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: γ) Παιδιά ηλικίας έξι (6) ετών και άνω συγκρατούνται από τα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης, εκτός εάν προσκομιστεί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού σύστημα συγκράτησης για παιδιά το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα και σε τέτοια περίπτωση τα παιδιά συγκρατούνται από το σύστημα συγκράτησης για παιδιά και (δ) Παιδιά ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών συγκρατούνται από συστήματα συγκράτησης για παιδιά που προσκομίζονται για κάθε παιδί από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού και προσαρμόζονται στα υφιστάμενα συστήματα συγκράτησης που διαθέτει το όχημα”. Λόγω δυσχερειών που παρουσιάστηκαν στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 30 Νοεμβρίου 2018 η ισχύς τους αναστάλθηκε μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί στην ολότητά του ο νόμος από τις 30 Ιουνίου 2019.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.608, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και πού;

2. Πόσοι και ποιοι σταθμοί βάσης έχουν ήδη εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και για πόσους και ποιους σταθμούς δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί οι αιτήσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας από τις πολεοδομικές αρχές;

                   3. Πόσοι και ποιοι σταθμοί έχουν μέχρι σήμερα εξασφαλίσει οικοδομική άδεια από τις οικοδομικές αρχές (δήμοι, επαρχιακές διοικήσεις κ.λπ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.609, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση του νέου κτιρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους;

2. Έχουν αρθεί οι ανησυχίες του Τμήματος Δασών όσον αφορά στην επιλογή του χώρου ανέγερσης του νέου κτιρίου στο πάρκο Αθαλάσσας και, αν ναι, με ποιο τρόπο;

3. Έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα σχετικά με την ανέγερση του νέου κτιρίου του κρατικού χημείου και τη συνακόλουθη απομάκρυνση από την περιοχή της Ακρόπολης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.610, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από το συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις εκθέσεις των μηνών Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 πληροφορήθηκα σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σε αστυνομικά κρατητήρια τα οποία λειτουργούν ως φυλακές. Όπως αναφέρει η Επίτροπος στην έκθεσή της, μετά από επίσκεψη που διενεργήθηκε σε κρατητήρια, τα οποία δεν αναφέρονται λόγω εμπιστευτικότητας, διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις και ανεπάρκεια όσον αφορά στις υποδομές και συνακόλουθα, όπως αναφέρει, οι χώροι δεν μπορεί να κριθούν ως συμβατοί με τις βασικές αρχές που διέπουν τη μεταχείριση κρατουμένων και με τα διεθνή πρότυπα για τους χώρους κράτησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες που επικρατούν στα εν λόγω κρατητήρια και αν έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις που καταθέτει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπό αναφορά έκθεσή της για βελτίωση των συνθηκών κράτησης και μεταχείρισης των κρατουμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.611, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κυκλοφορούν στην αγορά πλαστικές σακούλες οι οποίες ονομάζονται “οικολογικές”, αφού αποτελούνται, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, κατά 80% από ανακυκλώσιμα υλικά. Προκύπτει το ερώτημα πότε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος να ονομάσει και να πλασάρει το προϊόν που παράγει ως “οικολογικό”. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί χωρίς έλεγχο την ετικέτα “οικολογικό”;

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διενεργούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί αν οι υπό αναφορά σακούλες αποτελούνται από ανακυκλώσιμα υλικά, και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στη χρήση της ετικέταςοικολογικό”, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις σακούλες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.612, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι σε κεντρική περιοχή εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Αραδίππου υπάρχει επικίνδυνο υποστατικό, που φαίνεται να περιέχει πέραν των 50 τόνων πυρίτιδας. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, η αποθήκη πρέπει να μετακινηθεί άμεσα, αφού θέτει σε κίνδυνο εμπορικά κτίρια, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, σχολεία και νηπιαγωγεία. Σημειώνεται ότι το θέμα εξετάστηκε και σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 27 Μαρτίου 2019, με τους αρμοδίους να εκφράζουν την πρόθεσή τους για μεταφορά της επιπλέον ποσότητας πυρίτιδας σε αποθήκη σε άλλη περιοχή, μη κατοικημένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιοι για την επίλυση του υπό αναφορά σοβαρού προβλήματος;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία των κατοίκων της περιοχής;

                    3. Έχουν διεξαχθεί έρευνες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις αποθηκών με άκρως επικίνδυνα υλικά και να ληφθούν 

                        άμεσα μέτρα προστασίας του κοινού και απομάκρυνσής τους από αστικές περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.613, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.614, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, πληροφορήθηκα ότι σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής με τον πρόεδρο και τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών και τους διευθυντές του Ταμείου Θήρας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αποφασίστηκε όπως αναθεωρηθεί άμεσα η νομοθεσία που διέπει τις άδειες κυνηγίου, έτσι ώστε για την έκδοση άδειας χρήσης σκύλου στο κυνήγι να αποτελεί προϋπόθεση η δήλωση της ταυτότητας του σκύλου (όνομα και αριθμός microchip) που θα συνοδεύει κάθε κυνηγό. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην τροποποιητική νομοθεσία θα ενσωματωθούν και ποινές για τους κυνηγούς που συνοδεύονται από μη σημασμένους και αδήλωτους σκύλους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία της υπό αναφορά τροποποιητικής νομοθεσίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.615, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, πληροφορήθηκα για την εκπόνηση σχεδίου κινήτρων για τη σήμανση σκύλων σε παγκύπρια βάση, με στόχο τη μείωση των αδέσποτων κυνηγετικών σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του υπό αναφορά σχεδίου κινήτρων και πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.616, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων:

1. Υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της παράδοσης γεωργικών προϊόντων από τον γεωργό στον μεταπωλητή και της πληρωμής του γεωργού;

                   2. Υπάρχει συγκεκριμένη μερίδα γεωργών που είναι πιο ευάλωτοι στις καθυστερήσεις πληρωμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.617, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) ψήφισε νόμο σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας των πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης, όπως είναι για παράδειγμα πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, μπατονέτες και οι αναδευτήρες ποτών από πλαστικό. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν, τα κράτη μέλη πρέπει να πετύχουν τον στόχο για συλλογή 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029. Αυτά θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον κατά 25% το ανακυκλούμενο υλικό μέχρι το 2025 και κατά 30% μέχρι το 2030. Σημειώνεται ότι πεντακόσια εξήντα μέλη του ΕΚ ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας μαζί με τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τριάντα πέντε ψήφισαν κατά, ενώ είκοσι οκτώ απείχαν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου δράσης σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, ώστε να είναι έτοιμη να εφαρμόσει τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υπάρχουν κυπριακές βιομηχανίες που ασχολούνται με την παραγωγή χάρτινων αντικειμένων ή αντικειμένων μιας χρήσης από άλλα υλικά (π.χ. καλαμάκια, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, κ.ο.κ.) οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα και χρειάζονται κίνητρα για να αναπτυχθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.618, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του Υπουργού Άμυνας κ. Σάββα Αγγελίδη σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.194 αναφορικά με τη λειτουργία του Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας στο διατηρητέο κτίριο επί της λεωφόρου Λόρδου Βύρωνα στη Λευκωσία πληροφορήθηκα ότι το έργο επρόκειτο να γίνει σε δύο φάσεις:

1. διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, η οποία και ολοκληρώθηκε, και

2. διαμόρφωση του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων εντός του 2019, εάν αυτό είναι εφικτό.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το ΥΠΑΜ βρισκόταν στη διαδικασία εξέτασης των δεδομένων που προκύπτουν, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει το έργο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση και αν αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαμόρφωσης του κτιρίου και του εσωτερικού χώρου του μουσείου εντός του τρέχοντος έτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.619, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους όσον αφορά στη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών από ιδιωτικά σε δημόσια κτίρια;

2. Πόσες ήταν οι δαπάνες του κράτους για το 2018 όσον αφορά στα ενοικιαζόμενα κτίρια;

                   3. Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες μεταστεγάσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.620, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα έχω πληροφορηθεί ότι στις 18 Απριλίου 2019 παρουσιάστηκε από ομάδα μελετητών το σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου στην περιοχή Σωτήρας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σωτήρας, πρόκειται για ένα έργο με το οποίο μπαίνουν οι βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου και του παραλιακού του μετώπου. Ειδικότερα, με τον σχεδιασμό σκοπείται η συνένωση της γειτονικής ανάπτυξης της μαρίνας Αγίας Νάπας στα ανατολικά με τον ποταμό Λιοπετρίου στα δυτικά σε ένα παραλιακό μέτωπο μήκους τριών χιλιομέτρων. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο κατά μήκος ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, διαδραστική αίθουσα μάθησης για θαλάσσια και παράκτια ζωή και πάρκο φυτών και πουλιών, αφού η περιοχή είναι ενταγμένη ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας στο σχέδιο “Natura 2000”. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία εστιατορίου εντός της θάλασσας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί ανεξάρτητη στρατηγική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον (SEA) του σχεδίου σύμφωνα με τον νόμο Ν. 103(Ι)/2005. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη δέουσας εκτίμησης, γιατί, όπως ομολογείται, το έργο εντάσσεται σε περιοχή προστασίας της φύσης “Natura 2000”. Τέλος, θα ήθελα να πληροφορηθώ αν επιτρέπεται από την παρούσα νομοθεσία η κατασκευή εστιατορίου εντός της θάλασσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.621, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ειδικούς, ο λόγος που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα κατολίσθησης στην κοινότητα Πισσουρίου είναι η ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των οικιακών λυμάτων. Παράλληλα, σημειώνεται και έλλειψη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ομβρίων νερών. Ανεξάρτητα από το πρόβλημα της κατολίσθησης, το γεγονός ότι μία μεγάλη κοινότητα με πληθυσμό πέραν των 2 000 κατοίκων, η οποία είναι και παραθαλάσσια, στερείται ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής και διαχείρισης των οικιακών λυμάτων δημιουργεί σύνθετους περιβαλλοντικούς κινδύνους και απειλές. Η κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης αποτελεί πάγιο αίτημα της κοινότητας Πισσουρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Πισσουρίου και πότε προγραμματίζεται το έργο. Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και των πλημμυρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.622, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαφοράς της τιμής των καυσίμων μεταξύ των ελεγχόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχών σε σχέση με τις κατεχόμενες περιοχές, χιλιάδες Ελληνοκύπριοι οδηγοί με κάθε ευκαιρία ή επί τούτου μεταβαίνουν στα κατεχόμενα προς τροφοδοσία των οχημάτων τους με καύσιμα. Υποτίθεται ότι ένας από τους λόγους της σχετικής απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων για μείωση του φόρου κατανάλωσης των καυσίμων ήταν να μειωθεί η διαφορά στην τιμή και αντίστοιχα η αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα, τα οποία συν τοις άλλοις δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία σε σχέση με την αγορά καυσίμων από τα κατεχόμενα για ιδιωτική χρήση και αν αυτή έχει επηρεαστεί από τη μείωση στον φόρο κατανάλωσης. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πέραν της προμήθειας για ιδιωτική χρήση καυσίμων από τα κατεχόμενα εντοπίζονται και περιπτώσεις χρήσης καυσίμων από τα κατεχόμενα για εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.623, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 12 Δεκεμβρίου 2018 τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά €0,05 το λίτρο. Λίγους μήνες μετά η τιμή των καυσίμων έφτασε στα ίδια και υψηλότερα επίπεδα, ξεπερνώντας τη μείωση του φόρου κατανάλωσης που επέφερε η ψήφιση του νόμου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος που επέφερε η πιο πάνω αναφερόμενη ψήφιση νόμου μέχρι σήμερα στα δημόσια οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.624, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ομάδα ιδιωτών μηχανικών που ανέλαβε τη σύνταξη των όρων του διεθνούς διαγωνισμού για τη μελέτη του φαινομένου της κατολίσθησης στο Πισσούρι έχει ολοκληρώσει το έργο της από τον Ιανουάριο του 2019. Η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει προβεί στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι έχει ζητηθεί από τον ιδιώτη μελετητή η σύνταξη των όρων του διεθνούς διαγωνισμού να είναι μόνο στα ελληνικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχουν ετοιμαστεί οι όροι του διαγωνισμού, σε ποιες γλώσσες οι όροι θα είναι διαθέσιμοι για τους ενδιαφερόμενους και πότε προτίθεται να προκηρύξει το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.625, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ληπτών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οι οποίοι είναι ικανοί για εργασία. Συγκεκριμένα, ζητούνται ετήσια στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα για τον αριθμό των ληπτών του επιδόματος και για το χρονικό διάστημα που οι λήπτες λαμβάνουν το επίδομα. Η ερώτηση αφορά μόνο τα άτομα που λαμβάνουν το επίδομα και είναι ικανοί για οποιαδήποτε εργασία. Για παράδειγμα, αριθμός Χ ατόμων λαμβάνει το επίδομα για τέσσερα χρόνια, αριθμός Υ ατόμων για τρία χρόνια και ούτω καθεξής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.626, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

« Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες αναφορικά με την εκμετάλλευση χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Για παράδειγμα, σε οικιστικές περιοχές πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύονται παράνομα χώρους πρασίνου που γειτνιάζουν με τις κατοικίες τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία διαχείρισης των χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Η ερώτηση αφορά και τους συνοικισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.627 ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει για την καλύτερη διαχείριση των καταστημάτων στους συνοικισμούς, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πρόσφυγες, αλλά και για να αποφεύγονται στρεβλώσεις και αδικίες. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε πόσα καταστήματα λειτουργούν και πόσα παραμένουν κλειστά από τους ενοικιαστές και κατά πόσο τα ενοίκια έχουν αναπροσαρμοστεί. Επίσης, θέλουμε πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα των καταστημάτων ανά συνοικισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.628, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση δρόμων των προσφυγικών συνοικισμών και πώς αυτές οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από το κράτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.629 ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για την κατάσταση του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της κοινότητας Καμπιών, το οποίο λόγω μεγάλης ηλικίας παρουσιάζει διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο, οι σωλήνες του δικτύου είναι κατασκευασμένες από αμίαντο, γαλβανιζέ και πλαστικό. Εξ όσων πληροφορήθηκα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων διαβεβαίωσε τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβούλιου ότι θα εντάξει το έργο της αντικατάστασης μέρους του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου της κοινότητας μέσα στις προτάσεις του για υλοποίηση στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται στα πλαίσια του προϋπολογισμού για το 2020, που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, να ενταχθεί και η αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου της κοινότητας Καμπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.630, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών μίσθωσης για τις κατοικίες του συνοικισμού αυτοστέγασης στην κοινότητα Τίμης Πάφου και πότε υπολογίζεται να παραχωρηθούν στους δικαιούχους πρόσφυγες.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.631, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 10 Μαΐου 2019 υπερψηφίστηκαν από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019, οι οποίοι ρυθμίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των κλινικών εργαστηρίων εντός του ΓΕΣΥ.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κίνητρα σχεδιάζει να παράσχει στα μη διαπιστευμένα εργαστήρια τα οποία πρόκειται να συμβληθούν με το ΓΕΣΥ, για να διαπιστευθούν, και ποια κίνητρα πρόκειται να δώσει στα ήδη διαπιστευμένα εργαστήρια, ώστε να διατηρήσουν τη διαπίστευσή τους.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.632, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στις 6 Απριλίου 2019 το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατάγγελλε μία πράξη βαρβαρότητας κατά ζώου και ζητούσε πληροφορίες, ώστε να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Συγκεκριμένα, ένας σκύλος βρέθηκε φιμωμένος και δεμένος με κολλητική ταινία σε περιοχή κοντά στο φράγμα του Κούρη. Το γεγονός συγκλόνισε την κοινή γνώμη και προκάλεσε δυσμενή σχόλια στο διαδίκτυο. Τη συγκεκριμένη πράξη καταδίκασαν κόμματα και οργανώσεις.

Επειδή η ανακοίνωση του υπουργού καλούσε τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες και μαρτυρία για το περιστατικό και να απευθυνθούν στην αστυνομία ή στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένα μήνα μετά το περιστατικό έχει υπάρξει οποιαδήποτε μαρτυρία ή πληροφορία και πώς προχωρά η διευθέτηση της υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.633, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι θα πραγματοποιηθεί στην κατεχόμενη Αμμόχωστο μεταξύ 13 και 16 Νοεμβρίου 2019 το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο για  Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά για την Καλή Διαβίωση των Ανθρώπων και των Ζώων [“6th World Congress on Medicinal and Aromatic Plants for Human and Animal Welfare” (WOCMAP VI)]. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα του συνεδρίου αυτό επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αρχικά στην Αττάλεια της Τουρκίας, αλλά φαίνεται να έχει μετακινηθεί η διοργάνωσή του στην κατεχόμενη Κύπρο μετά από ενέργειες των διοργανωτών. 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τη διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου στα κατεχόμενα, καθώς και αν έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες προς μη πραγματοποίησή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.634, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο ο παυθείς Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξακολουθεί να έχει μετά την παύση του φρουρά αστυνομικών (δύο ή τεσσάρων). Αν αυτό συμβαίνει, υπάρχει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο; Πότε δόθηκε αυτή και στη βάση ποιας αιτιολόγησης;

Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσει αν και άλλοι πρώην Αρχηγοί Αστυνομίας διατηρούν φρουρά μετά την παύση, παραίτηση ή αφυπηρέτησή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.635, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχουν έρθει εις γνώσιν μου ανησυχίες των κατοίκων της κοινότητας Καλαβασού, έπειτα από πληροφόρηση της οποίας έτυχαν, ότι στον υδατοφράκτη Καλαβασού εισέρχεται νερό από παραπλήσιο ρυάκι το οποίο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουν οι κάτοικοι, περιέχει κάδμιο και νικέλιο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν γίνει οι απαραίτητες εξετάσεις για τις πιο πάνω υποψίες;

2. Εάν ναι, τότε πότε έγιναν, από ποιους και τι αποτελέσματα είχαν;

                    3. Ποια μέτρα λαμβάνετε, από τη στιγμή που πληροφορηθήκατε την καταγγελία, ούτως ώστε να αποτρέψετε την εισροή του νερού από το ρυάκι στον            υδατοφράκτη, μέχρι να προχωρήσετε σε αναλύσεις του ύδατος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.636, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος πληροφορήθηκα ότι η Επιτροπή Μνημείων της Κύπρου τοποθετήθηκε αρνητικά ως προς το ενδεχόμενο της τοποθέτησης δυο γλυπτών μνημείων, ύψους είκοσι πέντε μέτρων το καθένα, στην είσοδο της μαρίνας Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, κ. Γιάννος Καρούσος, διαφώνησε με τη γνώμη της επιτροπής και ζήτησε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας να προχωρήσει στην αδειοδότηση για την τοποθέτηση των υπό αναφορά μνημείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του Τμήματος Πολεοδομίας και Χωροταξίας και αν προτίθεται να αδειοδοτήσει την τοποθέτηση των υπό αναφορά μνημείων παρά την αρνητική γνώμη της Επιτροπής Μνημείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.637, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να εντάξει και τις τρίτεκνες οικογένειες στον ορισμό των πολύτεκνων οικογενειών, όπως συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν δημογραφικό πρόβλημα, προσφέροντάς τους όλες τις χορηγίες, επιδόματα και διευκολύνσεις που δίνονται στις οικογένειες που αριθμούν από τέσσερα παιδιά και πλέον, αυξάνοντας αναλόγως τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε να μην περιοριστούν τα δικαιώματα αυτών των οικογενειών που σήμερα καθορίζονται ως πολύτεκνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.638, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκης Παπαδούρης δήλωσε ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τη μελέτη και την πρότασή του για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους. Επειδή, εξ όσων γνωρίζω, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία (Οδηγία 2001/42/ΕΚ) και τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμος του 2005), κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα πρέπει πριν από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο να τυγχάνει εξέτασης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, μία διαδικασία που περιλαμβάνει και δημόσια διαβούλευση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια για την ανάπτυξη του Τροόδους».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.639, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση έχει επαναφέρει μερικώς το επίδομα πολύτεκνης μάνας. Παρόλα αυτά, δεν έχει επανέλθει το επίδομα μάνας για τις μητέρες που έχουν γεννήσει τρία παιδιά, κατά τον ίδιο τρόπο που έχει επανέλθει για τις μητέρες με τέσσερα και πλέον παιδιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει το επίδομα μάνας και για τις τρίτεκνες μητέρες, όπως πριν από το 2012.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.640, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Δημοτικό Σχολείο Γερίου Β΄ όπου διαπίστωσα τα μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την ευστάθεια του κτιρίου, τα οποία είχαν καταγγελθεί κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στη συνεδρία της στις 10 Οκτωβρίου 2018. Φαίνεται ότι, παρά την ιδιαίτερη φροντίδα που καταβάλλουν η διεύθυνση του σχολείου και η σχολική εφορία, τα προβλήματα παραμένουν. Επιβάλλεται να προστεθούν λυόμενες αίθουσες, για να αντιμετωπιστεί αμέσως το στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, ενώ ταυτόχρονα είναι εκ των ων ουκ άνευ η έναρξη των εργασιών για την ανέγερση νέου κτιρίου του σχολείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη κι άλλων λυόμενων αιθουσών προσωρινά και αν υπάρχει σχετική πρόνοια στον προϋπολογισμό για την ανέγερση νέου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Γερίου Β΄ μετά το 2019.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.641, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000 [Ν. 119(I)/2000], ο υπουργός διορίζει κατάλληλο πρόσωπο για να εκτελεί καθήκοντα οικογενειακού συμβούλου με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή του νόμου. Σύμφωνα με την πρόνοια του άρθρου 6(7), ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μπορεί να απαλλάξει οικογενειακό σύμβουλο, όταν αυτός αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι οικογενειακοί σύμβουλοι έχουν διοριστεί από το 2000 που ψηφίστηκε η νομοθεσία, πόσοι έχουν αντικατασταθεί λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους και πόσοι οικογενειακοί σύμβουλοι υπηρετούν σήμερα ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.642, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης των έργων που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση και ανάπτυξη του Μουτουλλά.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη επίσκεψή μας στην κοινότητα Μουτουλλά οι κάτοικοι του χωριού υπογράμμισαν το χρόνιο αίτημά τους για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες ότι, αν δεν υλοποιηθεί σύντομα, υπάρχει ορατός κίνδυνος μόλυνσης των νερών και των πηγών του Μουτουλλά, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, φημίζεται για τις θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων του. Όπως κατήγγειλαν, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις που δόθηκαν για υλοποίηση του έργου, εντούτοις παρατηρείται κωλυσιεργία στην προώθηση των διαδικασιών, καθώς και έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης, η κοινότητα Μουτουλλά ζητά επίσπευση του έργου που αφορά την ανάπλαση του πυρήνα του χωριού, το οποίο προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Μουτουλλά, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών του 2010. Το έργο χαρακτηρίζεται ως μεγαλεπήβολο, καθώς αναμένεται να προσδώσει στον Μουτουλλά την παραδοσιακή γραφική αίγλη του και να συμβάλει στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην περιοχή, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων.

Τόσο για πρακτικούς όσο και για οικονομικούς λόγους πιστεύουμε ότι τα δύο πιο πάνω έργα, το αποχετευτικό σύστημα και η ανάπλαση του πυρήνα του Μουτουλλά, θα ήταν προτιμότερο να συντρέχουν.

Τέλος, καθυστέρηση παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του κτιρίου του πρώην Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Μαραθάσας, όπου προγραμματίζεται να μεταφερθεί το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Μουτουλλά, καθώς και να στεγαστεί νηπιοβρεφοκομικός σταθμός. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν, η λειτουργία τους αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτεμβρίο του 2019, γεγονός που επιβάλλει την επίσπευση του έργου.

Είμαστε βέβαιοι ότι αντιλαμβάνεστε την ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με την εκπόνηση ενός πακέτου μέτρων για αναχαίτιση της αστυφιλίας και αναζωογόνηση των ορεινών χωριών μας. Πιστεύουμε ότι τα πιο πάνω έργα στον Μουτουλλά θα συμβάλουν στην αναχαίτιση της φθίνουσας πορείας του χωριού και στην ανάπτυξή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.643, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σχετικά με τα μέλη της αστυνομίας που υπηρετούν σε ομάδες ειδικών αποστολών και που ασκούν επικίνδυνα καθήκοντα αν καλύπτονται από ασφάλιση, σε περίπτωση που, ο μη γένοιτο, υποστούν κάποιο ατύχημα κατά την ώρα άσκησης του καθήκοντός τους. Συγκεκριμένο παράδειγμα οι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν στο φρεάτιο του Μεταλλείου Μιτσερού για αναζήτηση και ανάσυρση πτωμάτων, γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του φρεατίου. Σε περίπτωση που κάποιος χτυπούσε ή συνέβαινε κάτι ακόμα χειρότερο, ήταν ασφαλισμένος για μόνιμη ανικανότητα ή θάνατο; Να μας ενημερώσετε αν προσφέρεται τέτοια ασφάλεια που να καλύπτει τους συγκεκριμένους εργαζομένους. Όπως αναγκάζεται ο ιδιώτης εργοδότης να ασφαλίζει τους υπαλλήλους του δεν πρέπει το ίδιο να πράττει και το κράτος για περιπτώσεις εργαζομένων με καθήκοντα υψηλού κινδύνου; Σημειώνω ότι οι μισθοί τους κυμαίνονται στις πλείστες περιπτώσεις από €1 300 έως €2 000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.644, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας “LIFE+ DEMOCOPHES, Demonstration of study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale”.

Στην έρευνα αυτή τα δείγματα από τρίχες που λήφθηκαν από μητέρες ηλικίας μέχρι 45 ετών στην Κύπρο έδειξαν δύο φορές πιο υψηλά επίπεδα υδραργύρου από τον μέσο όρο άλλων χωρών. Οι μετρήσεις κατατάσσουν την Κύπρο στην τρίτη χειρότερη από τις δεκαεφτά χώρες που έλαβαν μέρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λήφθηκαν από τότε, για να προστατευθεί ο πληθυσμός;

2. Συνεχίζει ακόμη η συμμετοχή του κρατικού χημείου στο πιο πάνω πρόγραμμα;

3. Γίνονται αναλύσεις για παρακολούθηση των επιπέδων υδραργύρου σε ψάρια της θάλασσας ή των ιχθυοτροφείων;

                  4. Ποιες ενέργειες γίνονται για τη σωστή πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τις πηγές των βλαβερών αυτών χημικών και τη σωστή διατροφή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.645, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στην αστυνομική δύναμη Κύπρου υπάγονται τρεις ομάδες αυτοδυτών: της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ&ΝΑ), της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ).

Η ομάδα αυτοδυτών της ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε τους πρώτους μήνες του 2019 σε τριάντα τέσσερα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κόκκινης Λίμνης και της λίμνης “Μεμί”. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, πέραν των καθηκόντων πυρόσβεσης, ως αυτοδύτες εκπαιδεύονται δύο φορές τον μήνα, μέρα και νύχτα, σε θάλασσα και υδατοφράχτες. Κάποια άτομα της ομάδας κατέχουν διαφορετικές ειδικότητες ή ακόμα και όλες τις ειδικότητες της ΕΜΑΚ. Ανταποκρίνονται πρώτοι σε επεισόδια που λαμβάνουν χώρα σε υδατοφράχτες, αλλά και στη θάλασσα μετά από διαταγή του διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στις άλλες δύο ομάδες αυτοδυτών (Λ&ΝΑ και ΜΑΕΠ) παραχωρείται το καταδυτικό επίδομα ανά εξάμηνο, σύμφωνα με την ΚΔΠ 51/189 και την αστυνομική διάταξη 5/47. Κατά παράδοξο τρόπο, στα μέλη της ομάδας αυτοδυτών της ΕΜΑΚ αυτό το επίδομα δεν παραχωρείται. Να σημειωθεί ότι και για τους δώδεκα αυτοδύτες της ΕΜΑΚ συνολικά το επίδομα θα ανέρχεται περίπου στις €24.000 ετησίως.

Θεωρώ επίσης απαράδεκτο να καταγράφεται σε επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας (ΑΔ 5/47) ότι ομάδα αυτοδυτών, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για καταδυτικές αποστολές, εκτελούν τα καθήκοντά τους σε εθελοντική βάση. Δηλαδή, αν οι δώδεκα αρνούνταν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κόκκινη Λίμνη μετά τα πρόσφατα γεγονότα, δεδομένης της πρόνοιας για εθελοντική υπηρεσία, δε θα μπορούσε να τους υποχρεώσει κανείς να ανταποκριθούν.

Εκτός λογικής είναι και η πρόνοια 8 (4) στην ΑΔ 5/47, η οποία έρχεται σε αντίφαση με τον όρο εθελοντής, σύμφωνα με την οποία, αν ο αυτοδύτης αρνηθεί συμμετοχή σε καταδύσεις εκπαιδευτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, αποκλείεται και αποχωρεί από την ομάδα με άμεση υποχρέωση παράδοσης του εξοπλισμού του.

Πώς γίνεται να υπάρχει διάκριση μεταξύ μελών της αστυνομίας και σε άλλους να παραχωρείται το επίδομα (Λ&ΝΑ και ΜΑΕΠ), ενώ στους υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ να μην παραχωρείται; Δεν είναι αυτό δυσμενής διάκριση;

Σημειώνω ότι στον Κανονισμό 30Β των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (ΚΔΠ 51/1989), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι, όταν ο Αρχηγός είναι ικανοποιημένος που ομάδα αυτοδυτών της αστυνομίας βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για καταδυτική αποστολή, καταβάλλεται στα μέλη της το καταδυτικό επίδομα ετοιμότητας. Τα μέλη αυτής της ομάδας της ΕΜΑΚ είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεδομένης της εκπαίδευσης που έχουν, αλλά τους αρνούνται το επίδομα.

Έχουμε δει όλοι τους άντρες της ΕΜΑΚ σε πλήρη δράση τον τελευταίο μήνα. Θεωρώ απαράδεκτο να αναγκάζομαι να εγείρω θέμα για επιδόματα και ποσά τα οποία κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αμελητέα μπροστά στην αυτοθυσία αυτών των αντρών.

Αν οι άνδρες της ΕΜΑΚ καταφύγουν σε δικαστική διεκδίκηση και απαιτήσουν καταβολή αναδρομικού επιδόματος από το 2004, αντιλαμβάνεστε το κόστος για τη Δημοκρατία και κατ επέκταση για τον φορολογούμενο πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.646, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι στα συστήματα συναγερμού των σχολείων μας για τη λειτουργία τους και κατά πόσο γίνεται αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και προβληματικών συστημάτων συναγερμού. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα που αφορά το σύστημα συναγερμού της Νέας Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και παρακαλώ να ενημερωθούμε για τις ενέργειες που έγιναν ή θα γίνουν για την αντικατάστασή του.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.647, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε συνέχεια της απάντησή σας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, μετά από ερώτησή μας με Αρ. Φακ. 23.06.011.03.104, αναμένουμε να μας δώσετε ένα χρονικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διασύνδεση των αρχείων των στρατολογικών γραφείων με τα συστήματα ελέγχου διαβατηρίων των επίσημων λιμένων και αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός είναι η κατάργηση άδειας εξόδου, του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) και όλων των συναφών εγγράφων που προκαλούν ταλαιπωρία στους πολίτες

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.648, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Στα πλαίσια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους πολλές χώρες εφαρμόζουν σχέδια αναδάσωσης μεγάλων εκτάσεων σε τακτική βάση.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:
1. Υπάρχει σχεδιασμός για αναδάσωση περιοχών πέρα από τις καμένες περιοχές; Έχουν γίνει τέτοιες αναδασώσεις;
2. Υπάρχει σχέδιο με το οποίο να δίδεται βοήθεια σε οργανώσεις, για να κάνουν αναδασώσεις με υπόδειξη εγκεκριμένων περιοχών, παροχή δεντρυλλίων κ.λπ., με στόχο να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός του κράτους;»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.649, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά στους εκδρομικούς χώρους του Τμήματος Δασών:
1. Υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να εφαρμόζουν οι επισκέπτες, όσον αφορά στην οχληρία όπως για παράδειγμα δυνατή μουσική;
2. Υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να καταγγείλει τέτοιες περιπτώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.650, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Όπως έχω πληροφορηθεί, έχει διαπιστωθεί σοβαρή διαρροή στο αντλιοστάσιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην Ανθούπολη, με τις συνέπειες να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα λύματα κατέληξαν στον ποταμό Πεδιαίο, με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Λόγω ακριβώς του ίδιου προβλήματος, τον περασμένο Φεβρουάριο 2 000 τόνοι λύματα χύθηκαν πάλι στον ποταμό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει το αντλιοστάσιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην Ανθούπολη, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η διαρροή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.651, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” πληροφορήθηκα ότι οι επιχειρηματίες του λιανικού εμπορίου διαμαρτύρονται σχετικά με τη μη συμπερίληψη του τομέα στα διατάγματα τα οποία εξέδωσε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου και τα οποία επιτρέπουν την εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών και αιτητών πολιτικού ασύλου σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα η υπουργός θα έχει επαφές και με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης των διαταγμάτων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και εάν εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης των διαταγμάτων στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Επίσης παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους αριθμούς της ανεργίας ανά τομέα, τόσο για τους τομείς οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στα διατάγματα όσο και για αυτούς που δεν έχουν συμπεριληφθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.652, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι η Πολιτική 9.7.5 της Δήλωσης Πολιτικής (που εφαρμόζεται στην κοινότητα Κάτω Δευτεράς) απαγορεύει ρητά την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών σε απόσταση μικρότερη των 200 μ. από υφιστάμενες αναπτύξεις οι οποίες λειτουργούν ως “χώροι λατρείας”. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του δικηγόρου της Ενοριακής Επιτροπής του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κάτω Δευτεράς, “η απόσταση της εισόδου του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας και του πιο απομακρυσμένου σημείου του τεμαχίου με αρ. 596Φ/Σχ.30/27. Ε1, Κάτω Δευτερά, και για το οποίο χορηγήθηκε πολεοδομική άδεια για ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι 164,638 μέτρα”, ενώ “η απόσταση μεταξύ της εισόδου του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας από το κέντρο της νησίδας των αντλιών του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι 136,108 μέτρα”. Συνεπώς, εφόσον το προς ανάπτυξη πρατήριο πετρελαιοειδών βρίσκεται σε απόσταση πολύ μικρότερη των 200 μ. από την είσοδο του σπηλαίου της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, η πολεοδομική άδεια που χορηγήθηκε για την ανέγερση του εν λόγω πρατηρίου πετρελαιοειδών είναι παράνομη και εκδόθηκε κατά παράβαση της Πολιτικής 9.7.5 της Δήλωσης Πολιτικής.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του όσον αφορά στην υπό αναφορά γνωμάτευση.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;
2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;
3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχής στήριξης;»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.654, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

Στα Λειβάδια Λάρνακας υπάρχει ποταμός ο οποίος διασχίζει τον δήμο και κατ’ επέκταση περνά από κατοικημένες περιοχές και εκπαιδευτήρια. Λόγω της πολυομβρίας, η άγρια βλάστηση και οι καλαμιώνες οι οποίοι βρίσκονται στον ποταμό έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις σε όλη την έκταση του ποταμού, ο οποίος καταλαμβάνει αρκετά χιλιόμετρα εντός των ορίων του δήμου, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη παρουσία ερπετών, τρωκτικών και εντόμων, ενώ παράλληλα αποτελεί και εστία μικροβίων. Ο κίνδυνος της πιθανότητας να ξεσπάσει πυρκαγιά είναι μεγάλος και ο συνδυασμός αυτού με το ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες, εκπαιδευτήρια και καταστήματα πρέπει να σημάνει συναγερμό στους αρμοδίους, για να προλάβουμε τα χειρότερα.
Εξίσου σημαντική βέβαια είναι η έλλειψη τοίχων αντιστήριξης, αφού αυτό καθιστά την περιοχή επικίνδυνη. Επίσης, σε αρκετά σημεία η έλλειψη περίφραξης του ποταμού εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα παιδιών τα οποία επισκέπτονται τον συγκεκριμένο χώρο.
Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας διαθέτει συνεργείο για καθαρισμό του ποταμού, όμως η ύπαρξη ενός και μόνο ενσκαφέα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες για καθαρισμό στους καλαμιώνες και την άγρια βλάστηση στην τεράστια έκταση του ποταμού. Παρ’ όλες τις καλές προθέσεις της επαρχιακής διοίκησης όμως, ένα μόνο συνεργείο δεν είναι αρκετό, αφού μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού σε όλη την έκταση, θα μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα αρκετοί μήνες έως και ένα έτος.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε ο καθαρισμός των αντιπλημμυρικών καναλιών να επιτευχθεί άμεσα και ολοκληρωμένα;
2. Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τη μη ύπαρξη τοίχων αντιστήριξης;
3. Τι σκοπεύει να κάνει για την ελλιπή περίφραξη του χώρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσοι διακινούνται στην περιοχή;»


Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.655, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα


«Η Βουλή των Αντιπροσώπων με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα (30/03/2018) αποποινικοποίησε τις εκτρώσεις μέχρι τη δωδέκατη εβδομάδα της κύησης και μέχρι τη δέκατη ένατη εβδομάδα σε περιπτώσεις βιασμού.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία αναμενόταν να κατατεθεί ενώπιον της ολομέλειας και η οποία θα κάλυπτε συμβουλευτικές υπηρεσίες (pre and post abortion counselling) για γυναίκες οι οποίες πρόκειται να ή έχουν προβεί σε άμβλωση, καθώς και άλλες παραμέτρους, όπως η υποχρεωτική συμβουλευτική πριν από τη διακοπή της κύησης και η ενημέρωση για θέματα προφύλαξης και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, υπηρεσίες οι οποίες απουσιάζουν πλήρως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.656, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα


«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, τον Νοέμβριο του 2017, συζητήθηκε, μετά από αυτεπάγγελτη εξέταση, το θέμα της θεραπευτικής κάλυψης των ασθενών με ηπατίτιδα. Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι έχει προχωρήσει σε ενέργειες για εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου υγείας για την ηπατίτιδα Β και C. Για τον σκοπό αυτό αναμένονταν κατά το 2018 κλιμάκια εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) για αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της κατάστασης στη χώρα μας, καθώς και κλιμάκιο από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας (WHO) για τον συντονισμό του εθνικού στρατηγικού σχεδίου.
Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Ποια είναι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τα πιο πάνω κλιμάκια;
2. Σε ποιες ενέργειες αναδιοργάνωσης έχει προχωρήσει το υπουργείο με βάση την αξιολόγηση;
3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης του εθνικού στρατηγικού σχεδίου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;
4. Ποιο είναι το σχέδιο παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασθενείς με ηπατίτιδα στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ; Χορηγούνται στους ασθενείς τα τελευταία φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία προσφέρουν υψηλό ποσοστό ίασης;»
 

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.03.657, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα


«Παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών είναι πολύ υψηλά, ωστόσο παρατηρείται αυξητική τάση μη εμβολιασμού παιδιών από μερίδα γονέων, οι οποίοι λαμβάνουν λανθασμένη πληροφόρηση με επιχειρήματα που στερούνται επιστημονικής βάσης.
Δεδομένου αυτής της αυξητικής τάσης μη εμβολιασμού παιδιών, φαινόμενο το οποίο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις σε χώρες της ΕΕ, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:
1. Στατιστικά στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων χρόνων (αναλυτικά κατά έτος) για την κατάσταση εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών στην Κύπρο.
2. Ποια τα πορίσματα της ad hoc επιτροπής η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να επεξεργαστεί τρόπους καταπολέμησης του φαινομένου και δημιουργίας αρχείου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί;
3. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου στην περίπτωση ξεσπάσματος κάποιας επιδημίας;
4. Με ποιο τρόπο ενημερώνεται το κοινό και κυρίως οι νέοι γονείς για τα οφέλη του εμβολιασμού και το εθνικό σχέδιο εμβολιασμού της χώρας μας;
Επίσης, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την εισδοχή των παιδιών στην εκπαίδευση, θα θέλαμε να γνωρίζουμε:
1. αν η προσκόμιση κατάστασης εμβολιασμού είναι υποχρεωτική για την εγγραφή τους στο δημοτικό και αν υπάρχουν οποιεσδήποτε συνέπειες με τη μη προσκόμισή της και
2. ποια διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια από τις σχολιατρικές υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.658, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Μιχάλη Γιωργάλλα


«Η ολοκλήρωση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Υγεία (2017-2025) και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία των Νέων (2018-2025) έχουν τεθεί ως προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας.
Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε σχέση με τις δράσεις οι οποίες θα προωθούνταν στο πλαίσιο των πιο πάνω στρατηγικών για τα εξής:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία νομικού πλαισίου που να διασφαλίζει την πρόσβαση των παιδιών σε κάποιες υπηρεσίες υγείας, π.χ. υπηρεσίες Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς τη συναίνεση των γονιών/κηδεμόνων τους;
2. Έχει συσταθεί η εθνική επιτροπή στην οποία με βάση τη στρατηγική θα συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα σεξουαλικής αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων (ΣΑΥΔ);
3. Η εν λόγω επιτροπή έχει προχωρήσει στον σχεδιασμό, υιοθέτηση και εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών, πρωτοκόλλων κωδίκων πρακτικής για υπηρεσίες ΣΑΥΔ, όπως π.χ. συμβουλευτική για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, για διακοπή εγκυμοσύνης, τεστ HIV, σεξουαλική βία κ.ά.;
4. Έχει δημιουργηθεί/υιοθετηθεί λογισμικό σύστημα υποχρεωτικής καταγραφής περιστατικών/δεδομένων, όπως των αμβλώσεων ή των μη προγραμματισμένων κυήσεων κτλ., από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και γενικότερα γίνεται συστηματική καταγραφή δεδομένων/δεικτών σεξουαλικής υγείας;
5. Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη δημιουργία “κλινικών εφήβων” (One Stop-Walk in Center) φιλικών προς τους νέους (διασφάλιση του δικαιώματος της εμπιστευτικότητας, ενημέρωσης, ιδιωτικότητας) σε όλες τις πόλεις σε χώρους εκτός των κρατικών νοσηλευτηρίων, με σκοπό να παρέχουν ιατρικές, συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ΣΑΥΔ;
6. Παρέχονται δωρεάν, σύμφωνα με το σχέδιο στρατηγικής, μέθοδοι αντισύλληψης και συμβουλευτική για τη χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων από τα κρατικά νοσηλευτήρια σε νέους;
Επίσης, είναι στον σχεδιασμό του υπουργείου η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να καλύπτει το λύκειο και τη μέση τεχνική εκπαίδευση (ένταξη ως υποχρεωτικό μάθημα), αλλά και μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και ειδικές μονάδες;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.659, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Με γνώμονα την αποτελεσματική και άμεση επίλυση του προβλήματος που παρατηρείται στις σχολικές αίθουσες κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία μας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;
2. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, της αναβάθμισης των ηλεκτρικών φορτίων των σχολικών εγκαταστάσεων και της τοποθέτησης κλιματιστικών στις αίθουσες; Ποιοι προγραμματισμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα;
3. Ποιες μελέτες έχουν γίνει σε σχέση με την απόδοση των μαθητών και εκπαιδευτικών τους μήνες που παρατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες;
Θεωρώ επιβεβλημένη και άμεση προτεραιότητα την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών μας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.660, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θα εξετάσει κάθε παράπονο στα θέματα που αφορούν τη διαβίωση των εργαζομένων τρίτων χωρών στην Κύπρο.
Παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες και θεσμοί όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα και αποφάσεις που έχουν ληφθεί για την υλοποίηση της πιο πάνω δέσμευσης.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.661, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Ο Κηδεμόνας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε φιλικό διακανονισμό με ιδιοκτήτες τουρκοκυπριακής γης, με σκοπό την απαλλοτρίωση της γης στην οποία έχει δημιουργηθεί κυβερνητικός συνοικισμός προσφύγων ή παραχωρήθηκαν οικόπεδα για σκοπούς αυτοστέγασης προσφύγων;
2. Σε πόσες περιπτώσεις έγινε τέτοιος διακανονισμός τα τελευταία δέκα χρόνια αναλυτικά ανά έτος;
3. Πόσες κατοικίες/διαμερίσματα αφορούσαν περιπτώσεις όπου η γη στην οποία είναι κτισμένα έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του κράτους είτε μέσω φιλικού διακανονισμού ή με άλλο τρόπο;
4. Πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν παραχωρηθεί για κατοικίες/διαμερίσματα σε αυτές τις περιπτώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.662, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους


«Σε πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησα στην κοινότητα Χρυσοχούς στην επαρχία Πάφου έγινα δέκτης παραπόνων από τους κατοίκους ότι τα κτίρια του συνοικισμού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και χρειάζονται άμεση συντήρηση.
Ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σε τι ενέργειες και σχεδιασμούς προβαίνει, ούτως ώστε να επιλυθεί το ζήτημα αυτό.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.663, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Είναι γεγονός ότι το θέμα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί όλο και περισσότερο τον πλανήτη μας. Οι άνθρωποι βιώνουν όσο ποτέ άλλοτε τις επιπτώσεις του φαινομένου στην καθημερινή τους ζωή και γι’ αυτό το λόγο πληθαίνουν συνεχώς οι δράσεις που στόχο έχουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά η σκιώδης Υπουργός Παιδείας του Εργατικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εισηγηθεί την εισαγωγή μαθήματος για την κλιματική αλλαγή στα δημοτικά σχολεία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σκέψεις για εισαγωγή παρόμοιου μαθήματος στα σχολεία, καθώς και αν θα ληφθούν παρόμοια μέτρα, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η περιβαλλοντική συνείδηση των νέων της Κύπρου.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.664, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι προκύπτει μείζον θέμα όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου. Το κέντρο ανεγέρθηκε το 2011 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ με χρηματοδότηση από το Τμήμα Δασών μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Όπως πληροφορούμαι, το έργο μπήκε υποθήκη σε διάφορα δάνεια από τη Συνεργατική Τράπεζα και, όταν αυτά τα δάνεια δεν εξυπηρετούνταν, το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία της Συνεργατικής Τράπεζας (και τώρα μάλλον στην ΚΕΔΙΠΕΣ), με την Αναπτυξιακή Εταιρεία να καταβάλλει ενοίκιο στην τράπεζα για τη χρήση του ακινήτου.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:
1. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου ανήκει αυτή τη στιγμή στην ΚΕΔΙΠΕΣ;
2. Με ποια διαδικασία έγινε η μεταβίβαση του ακινήτου στην ΚΕΔΙΠΕΣ;
3. Οι όροι χρηματοδότησης του έργου από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 συνεχίζουν να τηρούνται; Θα συνεχίσουν να ισχύουν, ακόμα και εάν το κέντρο περάσει στα χέρια νέου ιδιοκτήτη;»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.665, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η κυβέρνηση των Φιλιππινών έχει θεσπίσει κανονισμό σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται σε όλα τα λύκεια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση να καθιερώσουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση απολυτηρίου ο μαθητής να έχει πιστοποιημένα φυτεύσει τουλάχιστον δέκα δέντρα. Προφανώς, σε αυτή την καταπράσινη χώρα της Άπω Ανατολής υπάρχει πρόγραμμα καλλιέργειας συνείδησης δεντροφύτευσης και προστασίας των δέντρων ως μίας αξίας του ανθρώπινου πολιτισμού. Έχω πληροφορηθεί ότι παρόμοια μέτρα λαμβάνονται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων χωρών. Η πρόσφατη προσωπική μου μαρτυρία, όταν μετείχα σε δεντροφύτευση ιδιωτικού αλλόγλωσσου σχολείου στη Λεμεσό, αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, όταν ρώτησε ο συντονιστής της εκδήλωσης πόσα παιδιά έχουν φυτεύσει με τα χέρια τους δέντρο, μόνο δύο από τα σαράντα παιδιά σήκωσαν το χέρι τους.
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και την ανάγκη που έχουμε στην Κύπρο για αστικό πράσινο στα πλαίσια και της στρατηγικής για προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μπορεί να εφαρμόσει παρόμοιους κανονισμούς για τα λύκεια της Κύπρου. Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια προγράμματα καλλιεργείται έμπρακτα στα παιδιά και ιδιαίτερα στους τελειόφοιτους η αγάπη στο πράσινο και στο δέντρο ως ανθρώπινη αξία.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.666, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα στην εφημερίδα “O Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι πολίτες εκφράζουν παράπονα σχετικά με τη χρήση του παλαιού δρόμου Πάφου-Λεμεσού από ποδηλάτες οι οποίοι φαίνεται να χρησιμοποιούν τον δρόμο για βόλτες και άθληση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδηγοί αυτοκινήτων, καθώς και κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο δρόμος χρησιμοποιείται από τους ποδηλάτες με τρόπο που εγκυμονεί κινδύνους για πρόκληση ατυχημάτων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις υπό αναφορά καταγγελίες και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την προστασία των πολιτών (πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί αυτοκινήτων) που χρησιμοποιούν τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού, ώστε να συνεχιστεί η χρήση του δρόμου ως ποδηλατικής διαδρομής αλλά κατά τρόπο ασφαλή, που να συνάδει με τα σύγχρονα επίπεδα οδικής ασφάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.667, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Από δημοσίευμα τη εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” έχω πληροφορηθεί ότι φαίνεται να έχουν επιλυθεί τα γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία καθυστερούσαν τη δημιουργία του θεματικού πάρκου με την ονομασία “Κήποι της θεάς Αφροδίτης” στην περιοχή Γεροσκήπου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο δήμος Γεροσκήπου έχει ήδη απευθυνθεί σε αρχιτεκτονικό γραφείο για την ετοιμασία σχετικών κατασκευαστικών σχεδίων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής του θεματικού πάρκου “Κήποι της θεάς Αφροδίτης”, καθώς και για το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησής τους.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.668, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη


«Τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Πύργου Τηλλυρίας κατέδειξαν τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν και την άμεση ανάγκη ενίσχυσής του. Ειδικότερα, πρόσφατα, λόγω της απουσίας του μοναδικού ιατρού του κέντρου, η νοσοκόμα της περιοχής αναγκάστηκε να μεταφέρει έναν ασθενή ο οποίος παρουσίασε επείγον καρδιολογικό περιστατικό με το ασθενοφόρο του κέντρου στη Λευκωσία. Ωστόσο, όταν δεύτερος ασθενής χρειάστηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο να του παράσχει τις δέουσες υπηρεσίες. Νοσοκόμος ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς και κατοικεί στην περιοχή κλήθηκε να κάνει καρδιογράφημα στον ασθενή, το οποίο στη συνέχεια απέστειλε με φαξ στο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, προκειμένου να λάβει γνωμάτευση από την επί καθήκοντι ιατρό.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για την ενίσχυση του αγροτικού υγειονομικού κέντρου στον Πύργο Τηλλυρίας, ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους περιστατικά.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.669, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει μηχάνημα ηχοεντοπιστικού συστήματος SONAR (sound navigation and ranging). Σε δηλώσεις του ο διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου κ. Γεωργίου ανέφερε ότι το εν λόγω σόναρ χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά στη θαλάσσια περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς πριν από δύο περίπου μήνες με σκοπό τον εντοπισμό αλιευτικών εργαλείων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Έχει χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αλλού το συγκεκριμένο σόναρ που διαθέτει το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου προηγουμένως και, εάν ναι, τότε για ποιο σκοπό, πότε και πού;
2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν στην Πόλη Χρυσοχούς και σε ποια βάθη κινήθηκε;»