Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.001, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κάθε ιδιοκτήτης γης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τα όρια του ακινήτου του. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας και των οποίων οι τίτλοι βασίζονται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προσφέρεται η δυνατότητα από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσω της υποβολής αίτησης, να γνωρίζουν τα όρια των ακινήτων τους με την οριοθέτηση ολόκληρης ή μέρους της περιμετρικής γραμμής τους. Όπως πληροφορήθηκα, για κάθε ακίνητο που περιλαμβάνεται σε αίτηση διευθέτησης διαφοράς συνόρων που προέκυψε μετά από οριοθέτηση το τέλος για χωρομετρική εργασία που οφείλει να καταβάλει ο αιτητής ανέρχεται στα 120 ευρώ, ενώ για οριοθέτηση ακινήτου ανά ορόσημο εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέχρι 6 ορόσημα, το τέλος το οποίο καταβάλλεται από τον ιδιώτη ανέρχεται στα 50 ευρώ, επιπρόσθετα από 7 μέχρι 12 ορόσημα το τέλος ανέρχεται στα 30 ευρώ και επιπρόσθετα από 13 ορόσημα και πάνω το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υπαλλήλων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση μίας χωρομετρικής εργασίας και τις ώρες που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το τέλος που εισπράττει το κράτος με την προσκόμιση της αίτησης από τον ιδιοκτήτη ακινήτου ανταποκρίνεται στο κόστος που επωμίζεται το κράτος για την ολοκλήρωση της χωρομετρικής εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα τελευταία τρία χρόνια. Παρακαλώ επίσης τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση του κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.003, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις στολές της Εθνικής Φρουράς. Έχουμε ενημερωθεί ότι χειμώνα-καλοκαίρι υπάρχει μία και μόνο στολή. Δεδομένων των συνθηκών καύσωνα του καλοκαιριού, πώς είναι δυνατό να μην υπάρχει καλοκαιρινή στολή για τους υπηρετούντες στην Εθνική Φρουρά και οι οδηγίες να είναι να σηκώνουν τα μανίκια των στολών πάνω; Ως αποτέλεσμα, οι υπηρετούντες στην Εθνική Φρουρά κολυμπούν στον ιδρώτα. Στην Κύπρο στολή κατάλληλη για χειμώνα δεν μπορεί να είναι κατάλληλη και για καλοκαίρι. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό ως εκ τούτου να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς διορθώνεται αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.004, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας σε εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες που έχουν αγοράσει ακίνητα σε κτιριακά συγκροτήματα και με βάση τη νομοθεσία που ψηφίστηκε για επίσπευση των πιο πάνω διαδικασιών, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσες αιτήσεις έχουν καταχωρισθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανά επαρχία και πόσοι τίτλοι ιδιοκτησίας έχουν εκδοθεί ανά επαρχία μέχρι σήμερα που αφορούν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις;

2. Πόσα έσοδα έχει εισπράξει το Κτηματολόγιο ανά επαρχία από τα μεταβιβαστικά δικαιώματα για τα συγκεκριμένα ακίνητα;

                    3. Πόσες είναι οι περιπτώσεις που την ευθύνη καθυστέρησης της έκδοσης των συγκεκριμένων τίτλων έχουν άλλα τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα                     και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.005, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευση Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Κατάλοιπων Φορτίου Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 771/2003) και συγκεκριμένα του κανονισμού 13 αυτών, δεν επιτρέπεται η λειτουργία ευκολίας υποδοχής χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια λιμάνια, καταφύγια, μαρίνες ή άλλους χώρους ελλιμενισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχουν αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής στερεών αποβλήτων και λυμάτων από πλοία και σκάφη αναψυχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών που δε χρησιμοποιούν σημεία αναχώρησης και άφιξης τα οποία διαχειρίζεται το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.006, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και συγκεκριμένα τον κανονισμό 16 αυτών, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να επιτρέψει την κατάταξη στη δύναμη της Πολιτικής Άμυνας οποιουδήποτε προσώπου άνω των δεκαέξι ετών το οποίο ζητεί να καταταγεί στη δύναμη εθελοντικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μέλος της. Μετά από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας, μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτάθηκαν κοντά μου με αίτημα την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στη δύναμη της Πολιτικής Άμυνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων προωθώντας τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.007, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από προσωπική εμπειρία, αλλά και από πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώνω ότι δεν έγινε συνείδηση για τους Κυπρίους ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ανάπηρων ατόμων σε ό,τι αφορά τους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης. Συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι χώροι στάθμευσης στους οποίους υπάρχει εμφανής σήμανση ότι αφορούν οχήματα ατόμων με αναπηρία καταλαμβάνονται από άλλα οχήματα. Οι διαμαρτυρίες είναι πολύ συχνές. Πρόκειται για θέσεις στάθμευσης σε δημόσιους χώρους, π.χ. γήπεδα, δημοτικά πάρκα, δημοτικούς χώρους στάθμευσης, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια, κατά μήκος δημόσιων οδών, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης υπεραγορών, θεάτρων, κινηματογράφων, θεματικών πάρκων κτλ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους χώρους στάθμευσης για ανάπηρα άτομα και πώς αυτοί αστυνομεύονται.

2. Ποιες είναι οι ευθύνες των διαχειριστών των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε τέτοιες περιπτώσεις;

3. Πώς πληροφορούνται οι αρμόδιοι τις παραβάσεις;

4. Μήπως χρειάζεται να λειτουργήσει γραμμή του πολίτη, για να καταγγέλλονται αμέσως τέτοια περιστατικά;

5. Μήπως απαιτούνται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να γίνεται πιο άμεσα και εύκολα η παρέμβαση των αρχών και η τιμωρία των παραβατών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.008, ημερομηνίας 21ης  Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη ετήσια γενική συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών έτυχα παραπόνων από τυφλά άτομα ότι δεν έχουν το δικαίωμα μειωμένου κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες. Είχα την εντύπωση ότι τα άτομα με αναπηρίες και οι συνταξιούχοι είχαν το δικαίωμα μειωμένης τιμής του εισιτηρίου ή της κάρτας στα λεωφορεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η κατάσταση στο θέμα αυτό και αν πρόκειται να λάβει μέτρα, ώστε τα άτομα με αναπηρία να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.009, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενάντια στην ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” (glyphosate) και τον περιορισμό της διάρκειας ανανέωσής της μόνο για επαγγελματική χρήση στα 7 έτη αντί στα 15 έτη, όπως είχε αρχικά προταθεί. Με το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει και να αποκαλύψει όλα τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατά την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ενώ παράλληλα ζητά να υποβάλει νέο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού για την καλύτερη διαχείριση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη και να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη επανεξέταση της συνολικής τοξικότητας και της ταξινόμησης της γλυφοσάτης με βάση όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων όπως του κοινοποιήσουν τα επιστημονικά στοιχεία που χρησιμοποίησε για την αξιολόγηση του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη”, ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με το πιο πάνω ψήφισμα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης του ζιζανιοκτόνου “γλυφοσάτη” στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.010, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και περί Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, η 1η Ιουνίου 2016 ήταν η τελευταία προθεσμία υποβολής αίτησης για την εγγραφή των λειτουργών κηδειών και των ταριχευτών στα αντίστοιχα μητρώα. Η 1η Αυγούστου 2016 ορίστηκε ως η ημερομηνία πρώτης σύγκλησης των νέων μελών του συλλόγου, έτσι που να καταστεί δυνατή η σύσταση τόσο του Μητρώου Λειτουργών Κηδειών όσο του Μητρώου Ταριχευτών, καθώς και η εκλογή εκπροσώπου τους στο Συμβούλιο Εγγραφής και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών του πιο πάνω νόμου, αφού από πληροφορίες που κατέχουμε παρατηρείται μεγάλη και ανεξήγητη καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.011, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια έργα υλοποιούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην επαρχία Λάρνακας και πότε θα παραδοθούν;

2. Ποια άλλα έργα δρομολογούνται;

3. Ποιο αναμένεται να είναι το κόστος όλων των έργων αναλυτικά; Υπάρχουν συγχρηματοδοτούμενα έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.012, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία κατασκευής του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.013, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους που οι κάτοικοι του χωριού Αλέκτορα δε λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα για όλα τα κανάλια εκτός του ΡΙΚ και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να επιλυθεί το εν λόγω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.014, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός για σκοπούς διαφάνειας να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τα ονόματα των φυλακισμένων στους οποίους δόθηκε αναστολή ποινής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραπέμφθηκαν στην Αγία Σκέπη για αποτοξίνωση από τη διευθύντρια των Φυλακών. Να περιληφθούν όλα τα ονόματα από την ημέρα εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τα αδικήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί οι παραπεμφθέντες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.015, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αλλαγές σε σχέση με το παντοπωλείο των Φυλακών, αλλαγές για τις οποίες είχε αναλάβει δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και του Γενικού Ελεγκτή.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις 600.000 αποθεματικό τις οποίες διέθετε το παντοπωλείο και αναμενόταν γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γινόταν με αυτό το ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το 1987 ενταφιάστηκε στη βιομηχανική περιοχή Κάτω Πολεμιδιών το τοξικό υγρό Ασκαρέλ”. Από το 1987, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Γενικό Χημείο Κράτους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το δημαρχείο Κάτω Πολεμιδιών διεξάγει συστηματικές ετήσιες επισκέψεις και δειγματοληψίες εδάφους και υπόγειων νερών.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι από το 1987 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές ετήσιες επισκέψεις και δειγματοληψίες εδάφους και υπόγειων νερών και αναλύσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα ατύχημα δεν είναι αναστρέψιμο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής του ενταφιασμένου Ασκαρέλ στο εξωτερικό για διαχείριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 19/07/2016 προκηρύχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διαγωνισμός με τίτλο Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Διαφόρων ειδών Ξυλείας και Γυψοσανίδων”. Επισυνάπτεται το έγγραφο του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή των πιο πάνω στη διαδικασία αγοράς ξυλείας από το κράτος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.018, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελία ότι στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη χάνονται ολόκληρες περιουσίες εταιρειών που έκλεισαν, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν έχουν ιδέα τι έγιναν οι περιουσίες αυτές, αλλά ούτε και δίνονται πληροφορίες από το τμήμα. Μάλιστα σε μία περίπτωση ο παραπονούμενος καταγγέλλει ότι είχε καταχωριστεί ως εκλιπών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως υπάρχει πρόβλημα με τη διαγραφή εταιρειών χωρίς τη συγκατάθεση των μετόχων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.019, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον κανονισμό 5 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 562/2003), το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα, ώστε “όχι αργότερα από την 15η Ιουλίου 2016 τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995”.

Σε σχέση με τα πιο πάνω και με την εφαρμογή του περί Αποβλήτων Νόμου [185(Ι)/2011], παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

1. Ποια μέτρα λήφθηκαν για μείωση της κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων στο 35% σε σχέση με την κατά βάρος ποσότητα που είχε παραχθεί το 1995;

2. Έχει επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος και ποιος ο προγραμματισμός του κράτους σε σχέση με την περαιτέρω μείωση της κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων;

3. Προγραμματίζεται να ξεκινήσει χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων και πότε;

4. Εξετάζεται και προγραμματίζεται η εφαρμογή του συστήματος τιμολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων “Pay as you throw”;

5. Πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσει η χωριστή συλλογή για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του περί Αποβλήτων Νόμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.020, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.021, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχουν προχωρήσει η κατακύρωση προσφορών και η εκτέλεση των έργων για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης χωρίς την πρέπουσα εκπόνηση μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.022, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κοπή πέραν των πενήντα δέντρων (πεύκα, χαρουπιές και κυπαρίσσια) στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου στη Λεμεσό, προκειμένου να ανεγερθεί αίθουσα πολλαπλής χρήσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το έργο αυτό ούτε αναζητήθηκε εναλλακτική χωροθέτηση της αίθουσας. Επίσης πληροφορήθηκα ότι στην ίδια περιοχή, και πάλι μέσα στην αυλή του Λανιτείου Γυμνασίου, προγραμματίζεται η κοπή δεκάδων δέντρων για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και της οδού Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή του σχεδιαζόμενου κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Λανιτείου Γυμνασίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.023, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι οι κοινοτικές αρχές των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Επισκοπής Πάφου έχουν καταθέσει την ένστασή τους στα σχέδια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για κατασκευή φράγματος επί του ποταμού Έζουσα. Κύριος λόγος για την ένσταση των κοινοτήτων είναι το ότι πρόκειται για μια πλούσια περιοχή σε χλωρίδα και πανίδα, η οποία εμπίπτει στο σχέδιο “Natura 2000.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια τμήματα η λογική ένσταση των κοινοτήτων, αν έχει εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και αν έχει πραγματοποιηθεί δημόσια ακρόαση για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.024, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι η Επιστημονική Επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων έχει ετοιμάσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μη κυβερνητικού ανεξάρτητου ινστιτούτου διαχείρισης κλινικής ποιότητας, που θα εποπτεύει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ας σημειωθεί ότι αυτή η εισήγηση μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί με ή χωρίς την υιοθέτηση του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει και αν υιοθετεί αυτή την εισήγηση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.025, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ένας από τους δύο ελέφαντες του πάρκου ζώων και πουλιών στην Πέγεια πέθανε πρόσφατα. Το θέμα κρατήθηκε εντέχνως μακριά από το φως της δημοσιότητας, δε δόθηκε ποτέ καμία εξήγηση για το θάνατο του ελέφαντα και το θλιβερό συμβάν έγινε γνωστό μόνο λίγες βδομάδες αργότερα, μετά από ενέργειες ακτιβιστών. Επιπλέον, πληροφορούμαι ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούνται παράνομα για επιδείξεις στο πάρκο προς τέρψιν του κοινού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν διερευνήσει το περιστατικό, ποια είναι τα πορίσματα των ερευνών τους και αν υπήρχαν υπεύθυνοι γι’ αυτό το περιστατικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.026, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από πολίτες και συγκεκριμένα από διερχόμενους οδηγούς ότι συχνά μεταφέρονται από τους Βρετανούς εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά από το λιμάνι Λεμεσού προς τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου με τη συνοδεία αστυνομικών αυτοκινήτων, ασθενοφόρων κ.ο.κ. Η εικόνα δημιουργεί τρόμο και φόβο, αφού ανακαλεί στη μνήμη πρόσφατα θλιβερά γεγονότα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι παρόμοιες μεταφορές γίνονται και από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Το ερώτημα είναι γιατί οι Βρετανοί χρησιμοποιούν το λιμάνι Λεμεσού και το αεροδρόμιο Λάρνακας, αφού διαθέτουν οι ίδιοι αεροδρόμιο στο οποίο καθημερινά προσγειώνονται δεκάδες μεταγωγικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη συχνότητα που γίνονται αυτές οι μεταφορές εκρηκτικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών.

2. Είναι ασφαλισμένη η διαδρομή και έχουν αντιμετωπιστεί όλοι οι κίνδυνοι;

                    3. Γιατί δεν παραπέμπονται οι Βρετανοί στη χρήση του δικού τους αεροδρομίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.027, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της ποινικής δίωξης κατά του πρώην Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγου εν αποστρατεία κ. Πέτρου Τσαλικίδη.

Ο κ. Τσαλικίδης ήταν Αρχηγός του ΓΕΕΦ κατά την περίοδο της φονικής έκρηξης στο Μαρί, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκατρείς συμπατριώτες μας. Γνωρίζουμε ότι η κυπριακή δικαιοσύνη είχε ασκήσει ποινική δίωξη κατά του κ. Τσαλικίδη, ο οποίος όμως επέστρεψε στην Ελλάδα και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Εναντίον του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο όμως δεν εκτελέστηκε, αφού με απόφαση του Εισαγγελέα Στρατοδικείου Αθηνών, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του στην Ελλάδα και η μη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψής του. Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσει η κυπριακή πολιτεία αν παρακολουθεί το εν λόγω ζήτημα και πώς έχει εξελιχθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.028, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την παράνομη στάθμευση οχημάτων στην ανατολική πλευρά της ακτής Ολυμπίων στη Λεμεσό, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Βαθιά. Σε επιτόπια επίσκεψή μου στην περιοχή έχω διαπιστώσει ότι, παρ’ όλο που υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης στην ακτή, εντούτοις υπάρχουν δεκάδες οχήματα σταθμευμένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις 2012-2014 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την ετοιμασία νέου σχεδίου δράσης το οποίο υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2017. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ενημερώσει σχετικά τα υπουργεία. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, κατά την ετοιμασία των όρων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και έργων πρέπει να ενσωματώνονται κριτήρια που να χαρακτηρίζουν το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο ως πράσινο”. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προμήθεια και χρήση βιολογικών τροφίμων, ο στόχος του σχεδίου δράσης ανέρχεται στο 50%. Το μέτρο αυτό αφορά το Υπουργείο Υγείας για χρήση βιολογικών τροφίμων στους παιδιατρικούς θαλάμους των δημόσιων νοσοκομείων, το Υπουργείο Άμυνας για χρήση τους στα στρατόπεδα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για χρήση βιολογικών τροφίμων στα κυλικεία των σχολείων και των ιδρυμάτων ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις διαγωνισμών για προμήθεια τροφίμων στους παιδιατρικούς θαλάμους, στα στρατόπεδα και στα κυλικεία σχολείων και ιδρυμάτων ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει τεθεί ο συγκεκριμένος όρος για προμήθεια βιολογικών τροφίμων; Ποιο ποσοστό του όρου αυτού έχει ικανοποιηθεί;

2. Εάν ο στόχος που έχει τεθεί στο σχέδιο δράσης για προμήθεια και χρήση 50% βιολογικών προϊόντων δεν έχει επιτευχθεί, ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης του στόχου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.030, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί από το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 22 Ιουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, και ζητά όπως μεταφέρουν την Οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηριστεί ή οριστεί από ένα κράτος μέλος τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η νέα Οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ και έχει ως στόχο να συμφιλιώσει τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με την προστασία των εθνικών θησαυρών. Η Οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2015 και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δύο μήνες στη διάθεσή της, για να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η μεταφορά της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, αναγκάζονται να απουσιάζουν ορισμένες μέρες το χρόνο για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον συνολικό αριθμό των ημερών ανά έτος που οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων απουσιάζουν για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό για τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.032, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κάβο Γκρέκο έχει ολοκληρωθεί μετά από μεγάλη καθυστέρηση. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής, που αναβαθμίζει το τουριστικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου, το τελικό κόστος του έργου και γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία του, παρά το γεγονός ότι ήδη έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καλοκαιρινής περιόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.033, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πoιο είναι το σημερινό πολεοδομικό καθεστώς και οι όροι λειτουργίας του παραθαλάσσιου κέντρου παροχής υπηρεσιών (εστιατόριο, μπαρ, κέντρο διασκέδασης, νυκτερινό κέντρο κ.ο.κ.) με την ονομασία “La Isla” στην περιοχή της κοινότητας Αγίου Τύχωνα στην παραλιακή περιοχή της Λεμεσού. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση κτίστηκε και λειτουργούσε παράνομα στη ζώνη προστασίας της παραλίας, γεγονός που παλαιότερα προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή. Πληροφορούμαι όμως ότι πρόσφατα η κοινότητα Αγίου Τύχωνα έχει αποταθεί στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων για την κατά παρέκκλιση έκδοση πολεοδομικής άδειας. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι το εν λόγω κέντρο διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ποικίλες δραστηριότητες, όπως π.χ. διαγωνισμούς χορού στην παραλία, πάρτι στην παραλία, διαγωνισμός jet ski, δραστηριότητες δηλαδή που αυξάνουν την οχληρία για τους κατοίκους της περιοχής και μεγιστοποιούν την πρόκληση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.034, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχουν σχεδιάσει και προωθούν την κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου στη Γερμασόγεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για το έργο έχει κατατεθεί μεγάλος αριθμός ενστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο αυτό, κατά πόσο έχει εκπονηθεί μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη οι ενστάσεις των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.035, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών ότι σε ξενοδοχεία στην περιοχή της Αγίας Νάπας διοργανώνονται εκθέσεις κοσμημάτων και επιδείξεις μόδας (fashion shows) μέσω των οποίων γίνονται πωλήσεις κοσμημάτων και ρούχων, χωρίς μάλιστα να τηρούνται οι νομοθεσίες για έκδοση αποδείξεων. Τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού με τα καταστήματα πωλήσεων ρούχων και κοσμημάτων που λειτουργούν στην περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έχει κατά συρροήν παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο και ποια μέτρα λαμβάνονται προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.036, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από κατοίκους του δήμου Στροβόλου αναφορικά με την ενδεχόμενη ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” κατά παρέκκλιση του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας για χωροθέτηση βιομηχανικής ανάπτυξης σε εμπορική και οικιστική ζώνη. Σύμφωνα με την επιστολή που έλαβα από διαμαρτυρόμενους κατοίκους της περιοχής, η λειτουργία του εργοστασίου/τυροκομείου προκαλεί πληθώρα προβλημάτων, αφού προκαλεί προβλήματα στο περιβάλλον και μεγάλη οχληρία. Σχετική είναι η επιστολή των κατοίκων της περιοχής προς την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, την οποία και σας επισυνάπτω.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την ανανέωση της προσωρινής πολεοδομικής άδειας της εταιρείας “Pittas Industries Ltd” παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν από τους κατοίκους της περιοχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει μέτρα για την απομάκρυνση του εργοστασίου από την οικιστική περιοχή Στροβόλου και ποια είναι αυτά

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.037, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ότι οι βρετανικές βάσεις απευθύνθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να επιτραπεί η απόρριψη αμιαντούχων υλικών στο εγκαταλελειμμένο μεταλλείο Αμιάντου στο Τρόοδος. Γνωρίζουμε ότι στον ίδιο χώρο έχει τοποθετηθεί ήδη σημαντικός αριθμός από εμπορευματοκιβώτια γεμάτα από αμιαντούχα υλικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια προσωρινής διευθέτησης, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Αμιάντου. Το ζήτημα της διαχείρισης των αμιαντούχων αποβλήτων παραμένει άλυτο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Κύπρου αποθηκευμένα αμιαντούχα απόβλητα μέσα σε εμπορευματοκιβώτια (πχ. Νήσου, Αχέλεια κτλ.). Γνωρίζουμε επίσης ότι παλαιότερα είχε εκπονηθεί πρόγραμμα απομάκρυνσης όλων των αμιαντούχων υλικών από δημόσια κτίρια (π.χ. στρατόπεδα, αστυνομικοί σταθμοί κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο των έργων απομάκρυνσης των αμιαντούχων υλικών από κρατικά ή δημόσια κτίρια. Επίσης να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα έχουν απομείνει, ποιες οι ποσότητες που έχουν συγκεντρωθεί, πόσες αναμένεται να συγκεντρωθούν, πόσες ποσότητες έχουν ενταφιαστεί στο μεταλλείο Αμιάντου και τι προγραμματίζεται να γίνει με τις υπόλοιπες ποσότητες. Τι σχεδιάζεται να γίνει με τις μεγάλες ποσότητες από αμιαντούχα υλικά που θα προκύψουν από την κατεδάφιση του συνοικισμού “Βερεγγάρια” στη Λεμεσό; Τι γίνεται με τα αμιαντούχα υλικά των βρετανικών βάσεων; Γιατί δεν επιλέγεται η λύση της εξαγωγής στο εξωτερικό; Έχει συμφωνήσει η κοινότητα Κάτω Αμιάντου για την αποθήκευση και άλλων εμπορευματοκιβωτίων στο μεταλλείο αμιάντου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.038, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σύμφωνα με διάταγμα απαλλοτρίωσης γνωστοποιείται ότι ακίνητες ιδιοκτησίες, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε Τουρκοκυπρίους, απαλλοτριώνονται για την κατασκευή, βελτίωση και ανάπτυξη της δημόσιας οδού που αφορά συγκεκριμένα την εγγραφή/ευθυγράμμιση του χωριτικού δρόμου Παραμαλιού-Αγίου Αμβροσίου στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με την καταγγελία, το όλο δημόσιο έργο αφορά την κατασκευή δημόσιου δρόμου, για να δοθεί πρόσβαση στο έργο “Aristo Land”, μεγάλη οικιστική ανάπτυξη που συνδέεται με κατασκευή γηπέδου γκολφ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, το έργο αυτό χωροθετείται και επηρεάζει και περιοχή προστασίας της φύσης. Από τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής φαίνεται ότι ο δρόμος τέμνει περιοχή που αποτελεί ζώνη ειδικής προστασίας. Η έκθεση της Περιβαλλοντικής Αρχής αναφέρει ότι το έργο θα έχει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην περιοχή προστασίας και ότι υπάρχει εναλλακτική όδευση. Δυστυχώς, με μετέπειτα γνωμάτευσή της η Περιβαλλοντική Αρχή ανάτρεψε το συμπέρασμα της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και το έργο αδειοδοτήθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η σκανδαλώδης ευνοϊκή στάση των αρμόδιων αρχών και σε αυτή την περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.039, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη παρουσίαση του προγράμματος της νέας παράνομης κυβέρνησης στα κατεχόμενα αναφέρθηκε ως προτεραιότητα η μεταφορά ηλεκτρισμού από την Τουρκία στα κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Είναι προφανές ότι η προώθηση αυτού του σχεδίου θα έχει μεγάλη πολιτική σημασία, ενώ θα εμπεδώσει την εξάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Στο έργο αντιδρούν και κάποια μικρά τουρκοκυπριακά κόμματα, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων και της κοινωνίας στα κατεχόμενα ευνοούν το έργο, γιατί θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αναμένω από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διεθνείς πτυχές του θέματος και για τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.040, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της κοιλάδας του ποταμού Πλατύ, κοντά στο γνωστό μεσαιωνικό γεφύρι του Τζιελεφού, λειτουργεί παράνομα κτηνοτροφική μονάδα εντός της περιοχής προστασίας της φύσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να παταχθεί η παρανομία και να προστατευθεί το ευαίσθητο περιβάλλον της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.041, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Yπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης πληροφόρησε τη Βουλή ότι λόγω Brexit πολλοί Κύπριοι απόδημοι απευθύνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία για απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου. Έχω γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από Κυπρίους αποδήμους στη Βρετανία ότι στην προσπάθειά τους να εκδώσουν διαβατήριο για τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στη Βρετανία οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αναγνωρίζουν το πιστοποιητικό γέννησης που εξέδωσαν οι βρετανικές αρχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να διευκολύνονται οι Κύπριοι απόδημοι στην απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.042, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από πρόσφατη συνάντηση που είχα με αντιπροσωπία του Συνδέσμου Νόμιμων Μπυραριών Αγίας Νάπας πληροφορήθηκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες μπιραριών Αγίας Νάπας εξαιτίας της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Σύμφωνα με το σύνδεσμο, στην περιοχή της Αγίας Νάπας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έξαρση στην εμφάνιση νέων περιπτέρων, τα οποία πωλούν αλκοολούχα ποτά και συχνά έχουν το μέγεθος καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων, τροφίμων και ποτών. Τα περίπτερα αυτά μπορούν να πωλούν εμφιαλωμένα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα λιγότερη του 5%, που σημαίνει πρακτικά όλα τα είδη της μπίρας. Ως αποτέλεσμα, τα περίπτερα και οι δημόσιοι χώροι (πεζόδρομοι, δρόμοι κ.λ.π.) μετατρέπονται σε ανοικτές μπιραρίες. Όπου υπάρχει τέτοιας μορφής περίπτερο δημιουργείται μεγάλη οχληρία, ρύπανση και οχλαγωγία. Οι νόμιμες επιχειρήσεις (μπιραρίες) χάνουν την πελατεία τους, αφού τα περίπτερα λειτουργούν είκοσι τέσσερις ώρες ανά εικοσιτετράωρο, χωρίς να έχουν τα ίδια έξοδα λειτουργίας με τις μπιραρίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι νόμιμες μπιραρίες της Αγίας Νάπας, οχληρίας και ασφάλειας που δημιουργείται με τη λειτουργία των περιπτέρων ως άτυπων μπιραριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.043, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που πληροφορηθήκαμε ότι επιτέλους το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να χρηματοδοτήσει τις τοπικές αρχές, ώστε να επεκταθεί το ωράριο των ναυαγοσωστών. Παράλληλα όμως, υπενθυμίζεται ότι πολλά θέματα που αφορούν τους ναυαγοσώστες (π.χ. εργοδότηση, κατοχύρωση, ασφάλιση κτλ.) παραμένουν σε εκκρεμότητα. Αυτά τα θέματα αναμένεται ότι θα τακτοποιηθούν μέσω του νομοσχεδίου με τίτλο Ο περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχή Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος, το οποίο καθυστερεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.044, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κ. Μάριο Ντράγκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός δημόσιου ταμείου το οποίο να μπορεί να απορροφά κόκκινα δάνεια. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου μετά τη τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωζώνης επισήμανε ότι ένα τέτοιο ταμείο θα μπορούσε να ήταν πολύ χρήσιμο για τη νομισματική ένωση. Μάλιστα, επισήμανε ότι ήδη έχουν αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες σε χώρες της Ευρωζώνης. Αφού είναι τόσο χρήσιμο ένα τέτοιο ταμείο σε επίπεδο Ευρωζώνης, γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν προχωρά στη δημιουργία δημόσιου ταμείου διαχείρισης των κόκκινων δανείων για τις κυπριακές τράπεζες; Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει δημιουργήσει τις νομοθετικές προϋποθέσεις μέσω της νομοθεσίας για τη διαχείριση των δανείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να δημιουργήσει δημόσιο ταμείο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.045, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται σε έγγραφο που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από το Υπουργείο Οικονομικών, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2016, 208 φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν έχουν πληρώσει το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας για το έτος 2015, με αποτέλεσμα να μένει ανείσπρακτο το ποσό των €10,75 εκατομ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τα πρόσωπα αυτά είναι ιδιοκτήτες γης αξίας από €800.000 και πάνω. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό ξεπερνά το 50% των οφειλών φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2015, δηλαδή οι 208 μεγαλύτερης αξίας ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας οφείλουν όσο και οι υπόλοιποι 272 853 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας για το έτος 2015. Ιδιαιτέρως αναφέρομαι σε 24 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν πληρώσει περίπου το μισό από αυτό το ποσό, δηλαδή €5,55 εκατομ. ευρώ για το 2015.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει τα στοιχεία (ονόματα και ποσά) των 208 αυτών μεγαλύτερων οφειλετών για το 2015 σε σχέση με τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας και να ενημερώσει το σώμα για το σχεδιασμό που έχει η κυβέρνηση προς είσπραξη αυτών των μεγάλων ποσών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.046, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο δήμαρχος Πάφου κ. Φαίδωνας Φαίδωνος έχει προβεί σε δημόσιες καταγγελίες κατά λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την κατάσταση των αρχαίων ευρημάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία του δημάρχου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου είναι συγκεντρωμένα χιλιάδες τεμάχια αρχαιοτήτων, τα οποία κάποιοι μακροχέρηδες τα αφαιρούν ή και τα αντικαθιστούν και οι πραγματικές αρχαιότητες παίρνουν την οδό της οποιασδήποτε άλλης εκμετάλλευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι καταγγελίες του δημάρχου Πάφου έχουν διερευνηθεί και ποιο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.047, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών και ιδιαίτερα των περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται ή έχουν σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.048, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή Περβολιών Λάρνακας (παρά το τουριστικό συγκρότημα “Amulani Beach Garden”) έχει χωροθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές δίαυλος διέλευσης σκαφών. Για να μπορούν τα σκάφη να εισέρχονται στη θάλασσα, έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) επί της παραλίας, χωρίς όμως την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών. Επίσης, τα οχήματα που ρυμουλκούν τα σκάφη χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένο χωμάτινο δρόμο επί της ζώνης προστασίας της παραλίας και σε περιοχή λουομένων, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λουομένων και οχληρία στους κατοίκους. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκε και το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξετάζοντας το παράπονο με αριθμό 1690/2015. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την έγκριση από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαύλου εντός της θάλασσας για τα ταχύπλοα σκάφη έπρεπε να απαιτηθεί η ύπαρξη νόμιμης πρόσβασης για την είσοδο και έξοδο των σκαφών στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί είναι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούν οι τρεις διαφορετικές δημόσιες αρμόδιες αρχές, για να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή όπου εγκρίνεται η ύπαρξη διαύλου να υπάρχει εγκεκριμένος χώρος για την πρόσβαση των οχημάτων ρυμούλκησης (κατά προτίμηση στο ίδιο σημείο ή κάπου κοντά).»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.049, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην παραλία της Τίμης στην Πάφο τα τουριστικά πλοιάρια βάζουν πολύ δυνατή μουσική και προκαλούν οχλαγωγία, ενώ τα ταχύπλοα που συνοδεύουν τα πλοιάρια προβαίνουν σε επικίνδυνες ενέργειες. Έχουμε δεχθεί και καταγγελίες ότι τα ταχύπλοα αυτά έχουν θεαθεί και εντός της περιοχής λουομένων, αγνοώντας τις σχετικές θαλάσσιες σημαδούρες. Επίσης, έχουμε καταγγελίες πως στην περιοχή έχουν ανεγερθεί παράνομα καταλύματα, που επίσης βάζουν πολύ δυνατή μουσική. Το φαινόμενο αυτό, που παρατηρείται κάθε χρόνο, τραυματίζει την ποιότητα του τουρισμού και ενοχλεί τους λουομένους. Επιπρόσθετα, επηρεάζει την αναπαραγωγή των θαλάσσιων χελωνών που εμφανίζονται στη θαλάσσια αυτή περιοχή κάθε χρόνο κατά τη θερινή περίοδο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιλυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα που δημιουργείται όχι μόνο στην παραλία της Τίμης, αλλά και σε όλη την παραλιακή ζώνη της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.050, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού δεν τηρείται η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για προτεραιότητα των αναπήρων κατά την εγγραφή. Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αναρτημένες σχετικές πινακίδες, αλλά τα τυφλά άτομα δεν τις βλέπουν και οι συνοδοί τους είτε δε γνωρίζουν ελληνικά ή αδυνατούν να ζητήσουν προτεραιότητα. Τα τυφλά άτομα ζητούν όπως γίνεται ηχητική ανακοίνωση σε τακτά διαστήματα ότι τα ανάπηρα άτομα έχουν προτεραιότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε τα ανάπηρα άτομα να πληροφορούνται επαρκώς για το δικαίωμα προτεραιότητας που έχουν στην εγγραφή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.051, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από καταγγελία καταναλωτή ότι κατά τη διάρκεια μίνι κρουαζιέρας στην παράκτια περιοχή της Πάφου αγόρασε ποτά από την καντίνα του πλοίου, χωρίς να του δοθεί απόδειξη. Κατόπιν προσωπικής έρευνας και εμπειρίας, αποδείχθηκε ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των σκαφών που διεξάγουν τις μίνι τουριστικές κρουαζιέρες και αν τηρούν τη νομοθεσία για την έκδοση απόδειξης και την είσπραξη του φόρου προστιθέμενης αξίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.052, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με την καθυστέρηση που υπάρχει στην ετοιμότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δεχθούν αιτήσεις αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την καταγγελία, εξακολουθούν ακόμη να δίνονται εντολές για παραπομπή οφειλετών στο δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία και κατά πόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν αιτήσεις για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.053, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι τις τελευταίες μέρες, ιδιαίτερα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε τεράστια δασική έκταση στην οροσειρά του Τροόδους, αρκετές κοινότητες έχουν αποταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητούν την ενίσχυση της πυροσβεστικής τους ικανότητας, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί προς αυτή την κατεύθυνση και για το κατά πόσο έχει γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός από το Υπουργείο Εσωτερικών που να αφορά τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις των υφιστάμενων παλιών πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και την αγορά καινούριων.

Τα γεγονότα του Ιουνίου αποδεικνύουν ότι επιβάλλεται η άμεση ενίσχυση των κοινοτήτων με πυροσβεστικά μέσα, καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού για τον τρόπο χειρισμού τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.054, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Το Κέντρο Υποδοχής Αιτητών Ασύλου στην Κοφίνου έχει αρχίσει τη λειτουργία του από τον Ιανουάριο του 2004, σε μια περίοδο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεχόταν πολλές πιέσεις για αναβάθμιση της παρέμβασής της στον τομέα αυτό. Η λειτουργία του κέντρου έγινε δυνατή χάρη στην εμπλοκή της κοινότητας Κοφίνου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση του κέντρου, η οποία είχε ανατεθεί στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κοφίνου. Η καλή συνεργασία της κοινότητας Κοφίνου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες συνέβαλε ουσιαστικά στη σωστή λειτουργία του εν λόγω κέντρου και στην επιτέλεση ενός αξιέπαινου έργου.

Η κυβέρνηση από το 2015 έχει εκφράσει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε προκήρυξη προσφοράς για ανάθεση της διαχείρισης του κέντρου στον ιδιωτικό τομέα.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τις προθέσεις του υπουργείου του όσον αφορά τη διαχείριση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, το οποίο έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια πολλή και αξιόλογη εμπειρία. Καλείται επίσης να μας ενημερώσει για μέτρα που θα ληφθούν, ώστε να συνεχιστεί η εμπλοκή της κοινότητας Κοφίνου στη λειτουργία του κέντρου, στοιχείο απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.055, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των κυρτωμάτων οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο όλης της Κύπρου. Όπως αντιλαμβάνομαι, τα κυρτώματα αυτά δημιουργούνται στο πλαίσιο των μέτρων οδικής ασφάλειας που λαμβάνονται, με σκοπό να περιοριστεί η υπερβολική ταχύτητα, αλλά και να ενισχυθεί η σήμανση των διαβάσεων πεζών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος.

2. Τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή, ώστε να παραχωρήσει άδεια για δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος.

3. Κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί κυρτώματα οδοστρώματος χωρίς τις σχετικές άδειες.

4. Αν τα κυρτώματα που δημιουργούνται πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται διαφορές στην κατασκευή τους.

5. Κατά πόσο η δημιουργία μεγάλου αριθμού κυρτωμάτων οδοστρώματος έχει εξυπηρετήσει τους σκοπούς δημιουργίας τους.

                    6. Κατά πόσο υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επίτευξης των στόχων που εξυπηρετούνται από τη δημιουργία των κυρτωμάτων οδοστρώματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.056, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στον τόπο μας είναι αναγκαία λόγω της λειψυδρίας που παρατηρείται. Δυστυχώς όλα τα στάδια παραγωγής αφαλατωμένου νερού έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα απόβλητα άλμης που παράγονται κατά την επεξεργασία του θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. Σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων γύρω από τις μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν εδώ και χρόνια παρατηρείται καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.

Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στην επαρχία Λάρνακας εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των επαρχιών Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι ανάγκες των επαρχιών αυτών ανέρχονται στα 50 εκατομ. κυβ. μ. νερού το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα προς όφελος της επαρχίας Λάρνακας τα οποία το κράτος έχει λάβει ή/και προγραμματίζει να λάβει ως αντιστάθμισμα της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης.

                   2. Κατά πόσο περιλαμβάνονται οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα στις συμφωνίες ανάμεσα στο κράτος και τους ιδιώτες που διαχειρίζονται τις μονάδες             αφαλάτωσης και, αν ναι, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.057, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης αιτημάτων από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες, αλλά και μεμονωμένα άτομα αναφορικά με την εφαρμογή προγράμματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκπαίδευσή τους σε θέματα δασυπυρόσβεσης. Θεωρώ ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το πιο πάνω αίτημα και αν προτίθεται να προχωρήσει με την ετοιμασία και την εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων ομάδων και ατόμων σε θέματα δασοπυρόσβεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.058, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 24 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Η υπογραφή και η κύρωση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για την Κύπρο, παρ’ όλο που δεν το υπέγραψε.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την ημερομηνία που έχει τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης και δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για όλα τα παράκτια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είκοσι δύο κράτη μέλη), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κυρώσει το πρωτόκολλο και να προχωρήσει με την ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.059, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο, καθώς και χάρτες των δασικών περιοχών οι οποίες εκτείνονται μέχρι και εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.060, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις προετοιμασίες για την εμπορική εξάπλωση των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές και νομικές λύσεις, ώστε με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των έξυπνων δικτύων και των έξυπνων συστημάτων μέτρησης να διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή και ποια μέτρα λαμβάνονται όσον αφορά τις πιο πάνω συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα και ιδιαίτερα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.061, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, πρόσωπο το οποίο επιθέτει ανακριβείς εμπορικές περιγραφές σε αγαθά και προμηθεύει ή προτίθεται να προμηθεύσει τα αγαθά αυτά κατά τη διεξαγωγή εμπορίου παραπλανώντας το καταναλωτικό κοινό διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή και στις δύο αυτές ποινές· σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.500 ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή και στις δύο αυτές ποινές”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των προσώπων που καταδικάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια για σχετικό αδίκημα, καθώς και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.062, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.231, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, με την οποία ζητούσαμε να μας πείτε πώς τα θέματα επανένωσης, επαναπροσέγγισης και συμφιλίωσης επιτυγχάνονται ως ουσιαστικοί στόχοι, δεδομένων και των προσπαθειών του Προέδρου της Δημοκρατίας για επίλυση του Κυπριακού, απαντήσατε ότι ο υπό έμφαση στόχος για τη νέα σχολική χρονιά ήταν “η ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης”.

1. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο έχετε διεξαγάγει οποιαδήποτε διοικητική/πειθαρχική έρευνα σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε άρνηση λυκειάρχη να επιτρέψει στη δικοινοτική χορωδία να παρουσιαστεί σε εκδήλωση του σχολείου λόγω χρήσης της τουρκικής γλώσσας σε ένα από τα τραγούδια.

2. Δε θεωρείται ρατσιστική η συγκεκριμένη απόφαση και δε διαφαίνεται ότι οι πρώτοι που δεν υιοθετούν τους στόχους του υπουργείου είναι κάποιοι εκ των εκπαιδευτικών;

3. Δεν είναι ρατσισμός να απορρίπτεται η γλώσσα αυτών με τους οποίους ο Πρόεδρος προσπαθεί να εξεύρει πολιτική λύση στο κυπριακό πρόβλημα;

4. Πού κατέληξε η δημόσια εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανέβει τουρκοκυπριακό θέατρο σε όλα τα σχολεία; Στο έργο θα γινόταν χρήση μόνο της ελληνικής γλώσσας;

5. Πώς διαχειρίζεστε τις δύο καταδικαστικές εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με συμπεριφορές εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν ρατσιστικές προθέσεις και διαθέσεις και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν στο ίδιο πρόσωπο;

6. Ως μέλος της επιτροπής Θεσμών, της αρμόδιας επιτροπής για τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι στις εκθέσεις της που αφορούν το υπουργείο σας υπάρχουν αναφορές για άρνηση συνεργασίας των λειτουργών σας με το γραφείο της. Τι μέτρα θα λάβετε, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να εξαλειφθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.063, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται καταγγελίες για παράνομη θήρευση αμπελοπουλιών με τη χρήση κυνηγετικών όπλων. Συγκεκριμένα, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει και πόσες καταγγελίες τα τελευταία χρόνια για κατοχή ή εμπορία αμπελοπουλιών σκοτωμένων από πυροβόλο όπλο, καθώς και ποιες καταδίκες έχουν επιβληθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.064, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πληθώρα προϊόντων τουρκικής προέλευσης βρίσκονται στα ράφια κυπριακών καταστημάτων λιανικής πώλησης π.χ. σε υπεραγορές. Είναι γνωστό ότι δεν απαγορεύεται η εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στην Κύπρο διά των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων.

Έχουν όμως περιέλθει στην αντίληψή μου και προϊόντα ρουχισμού και υπόδησης που έχουν κατασκευαστεί στην Τουρκία, μεταφέρονται στις ελεύθερες περιοχές και πωλούνται σε κυπριακά καταστήματα. Προφανώς, τα προϊόντα αυτά μεταφέρονται παράνομα, αφού δεν περιλαμβάνονται στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται έλεγχοι στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ώστε να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα τουρκικής προέλευσης εισέρχονται στην αγορά μέσω των νόμιμων λιμανιών και αεροδρομίων και ποια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.065, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε πρόσφατα όπως ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας δεν εφαρμοστεί στη βάση των αξιών ακινήτων όπως προέκυψε από την πρόσφατη γενική εκτίμηση στην οποία προέβη το Τμήμα Κτηματολογίου, αλλά στη βάση των κατά υπολογισμό αξιών ακινήτων με βάση αναφοράς το 1980. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η γενική εκτίμηση ακίνητης ιδιοκτησίας του 2013 είναι πρόχειρη, γεμάτη κενά και αδυναμίες, γι’ αυτό και δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για σκοπούς φορολογίας. Την ίδια ώρα όμως η αξία της ακίνητης περιουσίας στη βάση της γενικής εκτίμησης του 2013 λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία που ψήφισε η Βουλή προνοεί την κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, δεδομένων των πιο πάνω εξελίξεων, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα προχωρήσει κανονικά η νέα γενική εκτίμηση των ακινήτων που είχε προγραμματιστεί για το 2018 και πότε θα ξεκινήσει, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, λόγω προχειρότητας, κενών και αδυναμιών. Ακόμη, να πληροφορήσει ποιο ήταν το διοικητικό κόστος της γενικής εκτίμησης ακινήτων του 2013, δηλαδή πόσο στοίχισε στο κράτος η εργασία αυτή, η οποία δεν αξιοποιήθηκε πλήρως και για το σκοπό που έγινε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.066, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στον παλαιό οικισμό της κοινότητας Θελέτρας στην Πάφο, ο οποίος και εγκαταλείφθηκε μετά την ανέγερση νέου οικισμού και τη μετακίνηση των κατοίκων, υπάρχουν αρκετές κατοικίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Παρ’ όλα αυτά, οι κατοικίες αυτές έχουν παραμείνει εγκαταλειμμένες, χωρίς να υπάρχει το ενδιαφέρον από κάποιους φορείς ή τμήματα του κράτους να συντηρήσουν ή να διατηρήσουν αυτή την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Πέραν τούτου, κάποιοι πολίτες που ενδιαφέρθηκαν να συντηρήσουν και να αναπαλαιώσουν τις κατοικίες τους αντιμετωπίζουν αρκετά γραφειοκρατικά προβλήματα.

Αυτό φυσικά δε φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα μόνο για τη συγκεκριμένη κοινότητα, αφού και σε άλλες περιοχές υπάρχουν περιπτώσεις κτιρίων με παραδοσιακή αρχιτεκτονική που αφήνονται στην εγκατάλειψη χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τη διατήρηση και τη συντήρησή τους.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πώς αντιμετωπίζει το θέμα χαρακτηρισμού των κτιρίων της παλαιάς Θελέτρας ως διατηρητέων, καθώς και της παραχώρησης αδειών συντήρησής τους στους ενδιαφερόμενους πολίτες;

                  2. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τη διατήρηση των κτιρίων με ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, όταν οι ιδιοκτήτες τους τα εγκαταλείπουν και δεν                    ενδιαφέρονται οι ίδιοι για τη συντήρησή τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.067, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μεταχείριση κρατουμένων με νοητική αναπηρία σε σχέση με την υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ζωής και σωματικής ακεραιότητάς τους και κυρίως για το αν υπάρχει πρόθεση τροποποίησης των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.068, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκσυγχρονιστεί στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.151, που αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας που εκδόθηκαν την περίοδο 1997-1998 για κατοικίες σε προσφυγικούς συνοικισμούς αυτοστέγασης. Συγκεκριμένα, με την απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία εγγραφής της κατοικίας στον τίτλο ιδιοκτησίας, που μέχρι τώρα αναφέρεται μόνο σε οικόπεδο και που, όπως έχω διαπιστώσει, δεν έχει γνωστοποιηθεί στους επηρεαζομένους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.069, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δόθηκε η δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια προσφύγων να επιλύσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες ανεγείροντας κατοικία πάνω από τις κατοικίες των γονιών τους, οι οποίες βρίσκονται σε συνοικισμούς αυτοστέγασης εκτοπισθέντων.

Δυστυχώς, στις περιπτώσεις όπου ο συνοικισμός είναι κτισμένος σε τουρκοκυπριακή γη και δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί πιστοποιητικό μίσθωσης, δε δίνεται έγκριση για ανέγερση κατοικίας ούτε εγκρίνεται η παροχή της αντίστοιχης στεγαστικής βοήθειας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα επιλυθεί άμεσα το θέμα, αφού όλες οι υπηρεσίες που εμπλέκονται είναι τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και το θέμα θα μπορούσε να ρυθμιστεί ενδοϋπηρεσιακά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.070, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 60.946, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, το τμήμα της λεωφόρου Γιάννου Κρανιδιώτη που εμπίπτει στα χωριτικά όρια των Πάνω Πολεμιδιών είναι πολεοδομικό έργο που οδηγεί στα ορεινά θέρετρα και δεν αποτελεί αναπτυξιακό έργο της κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών. Για το λόγο αυτό το κόστος του οδικού φωτισμού και της κατανάλωσης νερού για τη συντήρηση των νησίδων και των πλατειών στην πιο πάνω λεωφόρο δε θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κοινοτικού συμβουλίου Πάνω Πολεμιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί το πιο πάνω θέμα, καθώς και τα οφειλόμενα ποσά προς το δήμο Λεμεσού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.071, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια προγράμματα εφαρμόζονται για την απεξάρτηση και την αποθεραπεία ατόμων που είναι χρήστες ναρκωτικών και κρατούνται στις φυλακές;

2. Ποια προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, τα οποία διασφαλίζουν ανεκτούς όρους διαβίωσης και βοήθεια για επαγγελματική αποκατάσταση, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ατόμων που αποφυλακίζονται;

                   3. Στα πλαίσια προγραμμάτων ενδυνάμωσης της αναμορφωτικής λειτουργίας της φυλάκισης παραχωρούνταν επίδομα φιλοπονίας σε κρατουμένους. Ποιο είναι                    το ύψος του επιδόματος και σε πόσους έχει παραχωρηθεί τα τελευταία χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.072, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε αρκετές περιοχές, όπου διαχωρίστηκαν οικόπεδα για άπορες οικογένειες, η εκτίμηση της αξίας των οικοπέδων, που έγινε κατά την περίοδο της μεγάλης οικοδομικής ανάπτυξης, ανέβασε πολύ υψηλά τις τιμές των οικοπέδων (π.χ. Τερσεφάνου), με αποτέλεσμα αρκετά νεαρά ζευγάρια, λόγω και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, να μην μπορούν να καλύψουν τις δόσεις για την αγορά του οικοπέδου και κάποια από αυτά να επιστρέφουν τα οικόπεδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση επανεκτίμησης της αγοραίας αξίας των οικοπέδων που παραχωρήθηκαν και αν υπάρχει δυνατότητα, όπου εντοπίζεται μεγάλη διαφορά, αντίστοιχης μείωσης της τιμής αγοράς των οικοπέδων προς όφελος των οικογενειών στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τα οικόπεδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.073, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων έγινε ενημέρωση για την πορεία της τιτλοποίησης και παραχώρησης πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κενών κατοικιών που υπάρχουν στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Λάρνακας και γιατί δεν παραχωρούνται σε ζευγάρια που έχουν ήδη εγκριθεί και βρίσκονται σε λίστα αναμονής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.074, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα, που σκοπό έχει την καταγραφή των πολλών προβλημάτων των απομακρυσμένων κοινοτήτων Κάμπου και Τσακίστρας και τη συνεισφορά στην εξεύρεση λύσεων για τη βελτίωση της διαβίωσης των τριακοσίων εναπομεινάντων μόνιμων κατοίκων στην περιοχή αυτή και την παροχή κινήτρων για επαναπατρισμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη του ερευνητικού προγράμματος ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ Κάμπος και Τσακίστρα”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.075, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με νυκτερινά πάρτι που πρόκειται να διεξαχθούν στην παραλία Γερόνησος στο χωριό Μανσούρα στην περιοχή Τηλλυρίας. Στη συγκεκριμένη παραλία εντοπίστηκαν φωλιές ωοτοκίας θαλάσσιων χελώνων. Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.049, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2012, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Προστασίας και Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Χελώνων του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) περιλαμβάνεται και η εν λόγω παραλία, όπου παρουσιάζεται σημαντική φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελώνων”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της συγκεκριμένης παραλίας, στην οποία φωλεοποιούν οι θαλάσσιες χελώνες. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει αν έχει διερευνήσει τις πιο πάνω καταγγελίες, τις ποινές που επιβλήθηκαν στους παρανομούντες και κατά πόσο έχουν δοθεί άδειες για διεξαγωγή πάρτι στη συγκεκριμένη παραλία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.076, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για παροχή φοιτητικής χορηγίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί μόνο οι μισές από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για παροχή φοιτητικής χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.077, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα προχωρήσει η κατάθεση νομοσχεδίου που θα προνοεί το δικαίωμα καταβολής σε δόσεις των οφειλών του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου εισοδήματος, του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ο.κ., κατά το πρότυπο του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου για πενήντα τέσσερις δόσεις στην καταβολή των οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος σημειώνει μεγάλη επιτυχία στην εφαρμογή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.078, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξακολουθεί να διαπιστώνεται σοβαρό ζήτημα με τη μη συνέχιση της ειδικής στήριξης που λαμβάνουν στη δημοτική εκπαίδευση τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η ειδική βοήθεια που λαμβάνουν τα παιδιά από ειδικούς εκπαιδευτικούς ή δασκάλους ή διερμηνείς νοηματικής γλώσσας στη δημοτική εκπαίδευση διακόπτεται στη μέση εκπαίδευση, γιατί, σύμφωνα με το υπουργείο, η απλοποίηση των μαθημάτων γίνεται από τους καθηγητές της κάθε ειδικότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αλλάξει αυτή την τακτική και να επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση στη μέση εκπαίδευση της στήριξης από ειδικούς εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς, όπως γίνεται στη δημοτική εκπαίδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.079, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός χωρών δέχονται για την έκδοση βίζας τα διαβατήρια που εκδίδει η παράνομη διοίκηση των κατεχομένων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι χώρες που αποδέχονται και αναγνωρίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του ψευδοκράτους και ποια μέτρα έχει λάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, χρησιμοποιώντας και την ιδιότητά της ως κράτους πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.080, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον αριθμό των κυβερνητικών κατοικιών που προσφέρθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους προς ενοικίαση στην περιοχή της κορυφής του Τροόδους. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των κατοικιών, πόσες είναι μονίμως ακατοίκητες και πόσες απ’ αυτές παρέχονται ex officio σε κρατικούς αξιωματούχους;

Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης της εκμετάλλευσής τους σε ιδιώτη επενδυτή. Ποια είναι τα υφιστάμενα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας τους και ποια είναι τα εισοδήματα από την ενοικίασή τους; Γιατί δε δίνεται το δικαίωμα και σε άλλους εργαζομένους, πέρα από τους δημόσιους υπαλλήλους, να ενοικιάζουν τις κυβερνητικές κατοικίες του Τροόδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.081, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκύψει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το χώρο στάθμευσης παρά το Αρχαίο Θέατρο Κουρίου σε σχέση με τη λειτουργία χώρου στάθμευσης από την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Κέντρου Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, η οποία και επισυνάπτεται, η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Ερμογένους αποφάσισε να χρεώνει το χώρο όπου οι θεατές σταθμεύουν τα οχήματά τους, ο οποίος μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Εξ όσων γνωρίζω, για τη λειτουργία χώρου στάθμευσης χρειάζεται άδεια από την αρμόδια αρχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αδειοδοτηθεί η λειτουργία του χώρου στάθμευσης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στον Άγιο Ερμογένη.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.082, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του κεντρικού συμβουλίου ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ στη Λευκωσία ετέθη για άλλη μια φορά αίτημα για στήριξη των ελληνικών παροικιακών σχολείων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και το μνημόνιο η στήριξη που παρέχει η κυπριακή κυβέρνηση στα ελληνικά παροικιακά σχολεία και πώς προβλέπεται να συνεχιστεί αυτή η στήριξη. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να δώσει στοιχεία για τη χορηγία που παρασχέθηκε στα παροικιακά σχολεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.083, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έγινε πολλή δημόσια συζήτηση για τη χρήση της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας “Pegasus” από το Υπουργείο Παιδείας για τη μετακίνηση των μαθητών που συμμετείχαν στη Παγκόσμια Γυμνασιάδα στην Τραπεζούντα. Για το θέμα φαίνεται ότι έχει ασχοληθεί το Yπουργείο Εξωτερικών, από το διάβημα του οποίου προέκυψε η σχετική πληροφόρηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει σχετικούς κανόνες διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν επίσημες αποστολές στο εξωτερικό, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.084, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εκτελεστικού κανονισμού για την κατοχύρωση του κολοκασίου Σωτήρας στο μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΟΠ). Γνωρίζω ότι ένας αριθμός άλλων τοπικών προϊόντων έχει εγγραφεί στο μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και ότι γίνονται προσπάθειες για εγγραφή και άλλων κυπριακών προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να εγγραφούν ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ τα δύο παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της περιοχής Τηλλυρίας, δηλαδή τα παστά σύκα και το μαλακό άσπρο τυρί με την ονομασία χαλίτζιν Τηλλυρίας”. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται μετά την εγγραφή προϊόντων ως ΠΓΕ ή ΠΟΠ για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εμπορίας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.085, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας περιελάμβανε μεταξύ άλλων την εφαρμογή του καθεστώτος Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων”. Οι κυριότεροι στόχοι του καθεστώτος ήταν η στήριξη των γεωργών με την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και η επέκταση του πρασίνου. Παράλληλα, με την προώθηση του συστήματος αυτού έμμεσα ικανοποιήθηκαν και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες όπως η βελτίωση του τοπίου, η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για την πανίδα κτλ. Ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν για την εφαρμογή του πιο πάνω καθεστώτος αφορούσε τη σύνδεσή του με το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούσαν τις δασώσεις και τη δασοκομία. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως πολύ μεγάλης σημασίας και η εφαρμογή τους κάλυπτε τα κρατικά δάση, τη χαλίτικη γη και τη γεωργική και μη γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει την εφαρμογή παρόμοιων δράσεων που περιλαμβάνουν τη

δάσωση χαλίτικης, γεωργικής ή μη γης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε ενδιαφέρον για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων και κατά πόσο η εφαρμογή του καθεστώτος Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων θεωρήθηκε επιτυχημένη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.086, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σολέας εξυπηρετούν περίπου 350 μαθητές, οι οποίοι προέρχονται από τις κοινότητες της Σολέας, της Μαραθάσας και της δυτικής Λευκωσίας μέχρι τον Αστρομερίτη. Η εξυπηρέτηση των μαθητών αυτών αναδεικνύει τη σημαντικότητα της ύπαρξης των εν λόγω σχολείων, τόσο στην πνευματική αναβάθμιση των κοινοτήτων όσο και στην παροχή κινήτρων στις νεαρές οικογένειες, για να παραμένουν στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μελέτη της πιθανής κτηριακής και υλικοτεχνικής ενίσχυσης των σχολείων με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση της περιφέρειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.087, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 29 Απριλίου 2011 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2011. Σκοπός των κανονισμών, όπως αναφέρεται και στον κανονισμό 3 αυτών, είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους. Έχω παρατηρήσει ότι, παρ’ όλο που υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, εντούτοις το μεγαλύτερο ποσοστό των μπάζων καταλήγει στην ύπαιθρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για την αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

                     2. Τον αριθμό και τη μορφή των ποινών που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα τα οποία έχουν απορρίψει απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις                      στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιοι γεωργοί τοποθέτησαν μηχανές κρότου (κανονάκια), για να διώχνουν τα πουλιά από τις φυτείες τους παρά το φράγμα της Άχνας, το οποίο θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς βιότοπους της χώρας μας για αποδημητικά πουλιά. Υπάρχει ισχυρισμός ότι η χρήση μηχανών κρότου δημιουργεί ενόχληση στα πουλιά που χρησιμοποιούν τη λίμνη του φράγματος Άχνας ως καταφύγιο ή σταθμό ή ως βιότοπο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.089, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.077 σχετικά με τα μη αδειοδοτημένα έργα συγκράτησης νερού, προκύπτει ότι ένα τέτοιο ιδιωτικό φράγμα στους Εργάτες περιήλθε στην κυριότητα του κράτους και για ένα δεύτερο φράγμα στο Χα Ποτάμι της εταιρείας “Aristo Developers Ltd” στα Κούκλια της Πάφου είχε εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Σύμφωνα με την ίδια απάντηση, για άλλα έντεκα ιδιωτικά φράγματα είχε ξεκινήσει η διαδικασία για νομιμοποίησή τους, πάντα ως ιδιοκτησία του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή γιατί μόνο στην εταιρεία “Aristo Developers Ltd” εκδόθηκε πολεοδομική άδεια μέχρι σήμερα; Είναι το φράγμα αυτό στην κυριότητα του κράτους όπως είναι όλα τα άλλα φράγματα;

2. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για έκδοση άδειας οικοδομής και αδειών έργων συγκράτησης και αδειών υδροληψίας για το ιδιωτικό φράγμα της εταιρείας “Aristo Developers Ltd”;

                  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της νομιμοποίησης των έντεκα άλλων ιδιωτικών φραγμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.090, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης προέρχεται μέχρι στιγμής κυρίως από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και εμμέσως από το κράτος (αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, παραχώρηση κτιρίου στέγασης στο φορέα, παραχώρηση IT support από το Υπουργείο Οικονομικών).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να τροποποιήσει το σχετικό νόμο, ώστε ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης να χρηματοδοτείται και από την Κεντρική Τράπεζα, όπως πληροφορούμαι ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Σε προηγούμενη απάντηση, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2015, στο ερώτημά μου με αριθμό 23.06.010.083, το Υπουργείο Οικονομικών απλά περιορίστηκε στην αναφορά ότι η οποιαδήποτε τροποποίηση πρέπει να λάβει υπόψη της την αρχή της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και παράλληλα να υπόκειται σε γνωμάτευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί τέτοια εισήγηση στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των ποσών που έχει λάβει ο φορέας από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις για τη λειτουργία του και ποιο είναι το υπολογιζόμενο κατά έτος κόστος για τα δημόσια οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.091, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πέγειας διαφωνεί με την αδειοδότηση της μεγάλης ανάπτυξης στην τοποθεσία Αη Βούνι, σε σημείο που εφάπτεται του κρατικού δάσους Πυκνήκαι σε ζώνη προστασίας Ζ1. Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της γης και κύριος μέτοχος της ανάπτυξης είναι ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου, επί των ημερών του οποίου καθορίστηκε η περιοχή προστασίας της φύσης στην ευρύτερη περιοχή και είχε εξαιρεθεί το συγκεκριμένο τεμάχιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του υπουργείου του επί του θέματος αυτού, το οποίο πολλοί θεωρούν ως μεγάλο περιβαλλοντικό και θεσμικό σκάνδαλο.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.092, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι νωρίς μέσα στο 2016 κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε την Κύπρο, για να συζητήσει την εξέλιξη των ανοικτών υποθέσεων εναντίον της Κύπρου για τα θέματα περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα που είναι ακόμη ανοικτά σε επίπεδο εναρμόνισης και εφαρμογής του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και ποια είναι η διορία που έχει τεθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διάφορα θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.093, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τόσο των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015 στο γραφείο της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς, στη σύσκεψη αυτή δε συμμετείχε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής, γεγονός που δυστυχώς δεν καταγράφηκε στην απάντηση του υπουργού στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη της 18ης Νοεμβρίου 2015, αν έχουν εμπλακεί οι τοπικές αρχές στο σχεδιασμό και πότε επιτέλους αναμένεται να λειτουργήσει το σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων της κοινότητας Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.094, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, στα αρχικά σχέδια του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου με την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν η αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που να παρέχει μόρφωση πανεπιστημιακού επιπέδου για τα πιθανά μέλη του αστυνομικού σώματος. Έχουν περάσει τρία χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και φαίνεται ότι δεν προχωρεί ο σχεδιασμός αυτός.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υιοθετεί το όραμα του κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη δημιουργία αστυνομικής ακαδημίας πανεπιστημιακού επιπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.095, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Τηλλυρίας ευδοκιμούσε παλαιότερα μία ξεχωριστή ποικιλία χαρουπιάς με εξαιρετικά χαρακτηριστικά, ώστε να θεωρείται η καλύτερη πρώτη ύλη για την παρασκευή ζωοτροφών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης της παραδοσιακής ποικιλίας χαρουπιάς Τηλλυρίας και αν μπορεί να αξιοποιηθεί όπως παλαιότερα για την παραγωγή ζωοτροφών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.096, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου είχε εξασφαλισμένη χορηγία 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή της πρώτης φάσης του εσωτερικού δικτύου αγωγών του φυσικού αερίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε κατορθωτό να απορροφηθούν αυτά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και πώς έχουν διατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.097, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με καταγγελία του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, αριθμός δημόσιων υπαλλήλων έχουν καταφέρει να παραμένουν για πολλά χρόνια αποσπασμένοι στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες εισπράττοντας υψηλά επιδόματα και απολαβές. Στη συνέχεια, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν στην Κύπρο και καταφέρνουν να οριστούν ως ειδικοί εμπειρογνώμονες της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που αποσπάστηκαν στις Βρυξέλλες, ενώ διερευνώνται εναντίον τους σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.098, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την τιμητική σύνταξη για τους ανθρώπους του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών και της παράδοσης. Έχω πληροφορηθεί ότι μετά από την εισαγωγή κριτηρίων έχει μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που τυγχάνουν αυτής της τιμητικής σύνταξης, ενώ έχει μειωθεί και το ύψος του ποσού αυτού.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που σήμερα λαμβάνουν την τιμητική σύνταξη και το συνολικό ύψος της δαπάνης ανά έτος για την καταβολή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.099, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Δεδομένης της αναθέρμανσης των τουρκορωσικών σχέσεων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί επισήμως προς την κυβέρνηση της φίλης χώρας Ρωσίας το θέμα του υπό κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στο Άκκιουγιου, στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι ακριβώς από την Κύπρο, μεταφέροντας της ανησυχίες και την αντίθεση του Κυπριακού λαού στο έργο αυτό και ποια ήταν η αντιμετώπιση των διαβημάτων αυτών -εάν έγιναν- από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.100, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Κύπρος ήταν πρωταθλητής τόσο όσον αφορά το δημόσιο χρέος (106,8% του ΑΕΠ) όσο και όσον αφορά τα δάνεια νοικοκυριών (123,51% του ΑΕΠ) και επιχειρήσεων (139,54% του ΑΕΠ).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη αυτών των τριών δεικτών το 2015 και το πρώτο εξάμηνο του 2016 και αν λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.101, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς επηρεάζεται η λειτουργία των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο μετά την απόφαση του βρετανικού λαού για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν επηρεάζεται η εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας για την ιδιωτική ανάπτυξη μέσα στην περιοχή των κυρίαρχων βάσεων και αν υπάρχει η ανάγκη για νέα συμφωνία συναντίληψης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.102, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Σύμφωνα με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011, επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής του για τα επόμενα δέκα χρόνια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία για τον πιο πάνω σκοπό πριν από την παρέλευση των δέκα χρόνων, οφείλει να καταβάλει το ποσό της διαφοράς στην Υπηρεσία ΦΠΑ. Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι δικαιούχοι που έχουν καταβάλει το εν λόγω ποσό στην υπηρεσία ΦΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα νέας αίτησης για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με την αιτιολόγηση ότι έχουν ήδη επωφεληθεί από το 5%, παρά το γεγονός ότι έχουν επιστρέψει όλο το ποσό που τους αναλογούσε.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το ζήτημα που προκύπτει σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις. Από τη στιγμή που καταβάλλεται το απαιτούμενο ποσό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι εν τέλει δεν έχουν επωφεληθεί του μειωμένου συντελεστή. Για ποιο λόγο δεν τους δίνεται το δικαίωμα νέας αίτησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.103, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις αερογραμμές “Cobalt”. Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας; Ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει και από ποιους; Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω αερογραμμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.104, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για κατάργηση σε μεγάλο βαθμό της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Πληροφορικής, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας στα γυμνάσια και Χημείας επιλογής στα λύκεια, καθώς για την κατάργηση του προγράμματος αλφαβητισμού στα γυμνάσια και ένταξή του στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Για ποιο ακριβώς λόγο έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, από τη στιγμή που ο θεσμός της εργαστηριοποίησης έχει επιδείξει μέχρι σήμερα πολύ καλά μαθησιακά αποτελέσματα; Ποια ακριβώς είναι η εκπαιδευτική σκοπιμότητα αυτής της απόφασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.105, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας εξαιτίας πρόσφατης αγοράς του ακινήτου τους ή κωλυσιεργίας που επιδεικνύουν διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα κενό στη νομοθεσία, εφόσον αυτή ορίζει πως για τους αγοραστές που δεν τους έχουν μεταβιβαστεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας πρέπει οι πωλητές να συμπληρώνουν το έντυπο ΤΦ 318-2015, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αγοραστές να το παρουσιάσουν στο Τμήμα Φορολογίας και να φορολογηθεί το ακίνητό τους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους πωλητές και όχι στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που είναι και το αρμόδιο τμήμα, να εκτιμήσουν την αξία του ακινήτου και σε τιμές του 1980 και σε τιμές του 2013. Υπάρχει η πρόθεση να διορθωθεί άμεσα αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.106, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το παρακάτω ζήτημα.

Με βάση το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2012 και αφορούσε παροχή οικονομικής βοήθειας για απόκτηση ή συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε συγκεκριμένες περιοχές, σε κοινότητες στην ύπαιθρο, καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης, έχουμε υπόψη μας περιπτώσεις πολιτών που προχώρησαν σε αγορά κατοικίας σε τέτοιες περιοχές και, αφού υπέβαλαν αμέσως τη σχετική αίτηση για την οικονομική στήριξη που παρείχε το κράτος, δύο χρόνια μετά έλαβαν την απάντηση ότι έχει ανασταλεί το συγκεκριμένο σχέδιο, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 29 Απριλίου 2013.

Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής:

1. Για ποιο λόγο οι υπηρεσίες του κράτους κωλυσιεργούν σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται αδίκως οι πολίτες και κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού;

2. Εφόσον αποφασίστηκε να δοθούν κίνητρα στους πολίτες, έτσι ώστε να αναζωογονηθούν και να αναπτυχθούν οι μη αστικές περιοχές, πώς αυτή η απόφαση αποτρέπει την ερημοποίηση των εν λόγω περιοχών και τη μετοίκηση ακόμα περισσότερων νέων στην πόλη;

                   3. Πόσα ακόμα σχολεία πρέπει να κλείσουν, για να δοθούν κίνητρα για τη στήριξη της υπαίθρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.107, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με τους αντικαταστάτες καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν επωφελούνται με κανέναν τρόπο από τις μονάδες μετάθεσής τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Από τη στιγμή που σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος κατά τον οποίο διατελούν κάποιοι καθηγητές ως αντικαταστάτες μπορεί να φτάσει και τη δεκαετία, από τη στιγμή που καλούνται να καλύψουν ανάγκες υπηρετώντας σε σχολεία ολόκληρης της Κύπρου, μετακινούμενοι κάποιες φορές σε σχολεία διαφορετικών επαρχιών ακόμα και μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και επωμιζόμενοι οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους, για ποιο λόγο δεν υπολογίζονται οι μονάδες μετάθεσής τους στην προϋπηρεσία τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.108, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες που αφορούν τη μετακίνηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου από την πόλη της Λάρνακας στο Παραλίμνι. Γενικότερα, τα σημεία στέγασης της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα για τους πολίτες, ώστε να αποφεύγεται η όποια ταλαιπωρία.

Δυστυχώς, τα τετελεσμένα της εισβολής έχουν διασκορπίσει τους κατοίκους της επαρχίας Αμμοχώστου σε όλη την Κύπρο με τους πλείστους να διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Η μετακίνηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και κατ’ επέκτασιν ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της πιο πάνω απόφασης.

2. Κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής των πολιτών που επισκέπτονται το κτηματολόγιο Αμμοχώστου και, εάν υπάρχουν, κατά πόσο η κυβέρνηση τα έλαβε υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

                   3. Κατά πόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί παράρτημα του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου στη Λάρνακα και, εάν ναι, το γραφείο αυτό θα                    μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.109, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει το μάθημα της κολύμβησης στο αναλυτικό πρόγραμμα της δημόσιας εκπαίδευσης και, εάν ναι, πότε και σε ποια μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.110, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας αποστείλει κατεπειγόντως το πόρισμα που προκύπτει από τη διοικητική έρευνα σε σχέση με τις ζώνες ασφαλείας στα λεωφορεία.

Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το συγκεκριμένο πόρισμα θα ήταν έτοιμο εντός ολίγων ημερών. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου υπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνα διετάχθη μετά το θανατηφόρο ατύχημα στην περιοχή Αρχαγγέλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.111, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που οδηγεί στην κοινότητα Σίμου (στην περιοχή Ξερόβρυση”) εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάθει καθίζηση, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Παρ’ όλες τις επανειλημμένες εκκλήσεις της κοινότητας Σίμου για επιδιόρθωσή του, ο δρόμος αυτός παραμένει στην ίδια κατάσταση.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.112, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας Τριάδας διαπίστωσα ότι δεν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα στη λήψη σήματος ψηφιακών εκπομπών στις πιο πάνω κατεχόμενες κοινότητες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να πάρει μέτρα, για να επιλυθεί το πρόβλημα, καθώς και αν προτίθεται να το επιλύσει με την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ή αν θα προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία νέας δικτυακής υποδομής επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε τέτοια συχνότητα, που θα δίνει τη δυνατότητα πληρέστερης κάλυψης των κατεχόμενων περιοχών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.113, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Για τις ανάγκες της ειδικής ζώνης του αερολιμένα Λάρνακας έχουν παραχωρηθεί τουρκοκυπριακά τεμάχια γης. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, κάποια από τα τεμάχια αυτά καλλιεργούνται από γεωργούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο καθεστώς έχουν παραχωρηθεί τα τεμάχια αυτά, ποιος έχει την αρμοδιότητα να τα παραχωρήσει και με ποια κριτήρια και διαδικασίες έχουν παραχωρηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.114, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.115, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου, αλλά και άλλων επιδομάτων, λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο εισόδημα οποιαδήποτε επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανεξαρτήτως της φύσης της.

Παρ όλα αυτά, το Υπουργείο Οικονομικών μέσω του Εφόρου Φορολογίας έχει εκδώσει εγκύκλιο με αριθμό 2007/1 και ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2007 στην οποία καθορίζει ποιες επιδοτήσεις θεωρούνται εισοδηματικής φύσης και προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημα και ποιες επιδοτήσεις είναι κεφαλαιουχικής φύσης και αφαιρούνται από το κόστος της κεφαλαιουχικής δαπάνης.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική μεταχείριση για αυτές τις επιδοτήσεις με σκοπό την παραχώρηση των επιδομάτων και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει κατά κύριο λόγο αγροτικές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.116, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Μέχρι πρόσφατα οι φοιτητές πιστοποιούσαν τα αναγκαία έγγραφα για την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στο στρατολογικό γραφείο.

Φέτος για πρώτη φορά ζητήθηκε τα ήδη πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έγγραφα να πιστοποιηθούν και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με επιπλέον κόστος για τους φοιτητές €5 ανά έγγραφο, γεγονός που τους επιβαρύνει οικονομικά, αλλά και τους ταλαιπωρεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι εξυπηρετεί αυτή η νέα γραφειοκρατική διαδικασία πέραν της φοροεισπρακτικής πολιτικής του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.117, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

«Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, το Εργαστήριο Προσθετικών Μελών του Υπουργείου Υγείας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Συγκεκριμένα, το εν λόγω εργαστήριο φέρεται να έχει παραλύσει και να μην εξυπηρετεί ασθενείς λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει ο βασικός υπάλληλός του. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες καταγγελίες, η λίστα αναμονής των ασθενών του εργαστηρίου έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτούς και στα οικεία τους πρόσωπα. Είναι φανερό ότι, εάν οι καταγγελίες αυτές ευσταθούν, απαιτούνται άμεσες ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός τα εξής:

1. Ισχύουν οι εν λόγω καταγγελίες και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό;

2. Πώς κρίνεται σήμερα η λειτουργία του Εργαστηρίου Προσθετικών Μελών;

3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την τάχιστη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Εργαστηρίου Προσθετικών Μελών, ανακουφίζοντας τους συμπολίτες μας που αποτείνονται σε αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.118, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Οι κάτοικοι του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Παραλιμνίου διαμαρτύρονται, γιατί υποχρεώνονται στην καταβολή αποχετευτικών τελών, θεωρώντας ότι οι χρεώσεις αυτές είναι παράνομες, αφού το κόστος κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος έχει αποπληρωθεί από το κράτος προς όφελος των προσφύγων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα και αν υπάρχει πρόθεση για τερματισμό της πιο πάνω χρέωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.119, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις τιμές που έχουν αποδοθεί από την πολιτεία στον ήρωα Γιώργο Τσικουρή που θεωρείται το πρώτο θύμα στον αγώνα κατά της χούντας των συνταγματαρχών της Ελλάδας, καθώς και στην αντίσταση σε αυτούς που κατέλυσαν τη δημοκρατία και συνεκτέλεσαν την προδοσία του 1974.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.120, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν:

1. τις επισκέψεις ασθενών στα αγροτικά υγειονομικά κέντρα σε όλες τις επαρχίες,

2. το ύψος των εσόδων από τα τέλη εγγραφής ασθενών στα πιο πάνω κέντρα και

3. το ύψος των εσόδων από τα τέλη παροχής φαρμάκων στους ασθενείς που επισκέπτονται τα αγροτικά υγειονομικά κέντρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.121, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

«Έχει ολοκληρωθεί προ τριμήνου η κατασκευή τριών πολυκατοικιών για μεταστέγαση κατοίκων του προσφυγικού οικισμού Άγιοι Ανάργυροι Α΄ στη Λάρνακα. Οι συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχε ρητώς αναφερθεί ότι προορίζονταν για μεταστέγαση των κατοίκων της μικρής περιοχής λόγω της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι πεπαλαιωμένες προσφυγικές οικίες του συνοικισμού, ο οποίος είναι γηρασμένος. Εντούτοις, οι εν λόγω πολυκατοικίες, ενώ είναι ετοιμοπαράδοτες, παραμένουν κλειστές και αχρησιμοποίητες από την ολοκλήρωση των οικοδομικών έργων σε αυτές.

Παρακαλείται ο έντιμος αρμόδιος υπουργός όπως με πληροφορήσει για ποιο λόγο παρατηρείται καθυστέρηση στη μεταστέγαση των συγκεκριμένων κατοίκων του προσφυγικού οικισμού. Παρακαλείται επίσης να επιβεβαιώσει ότι δεν υφίσταται καμία πρόθεση μεταστέγασης ή στέγασης άλλων προσώπων πλην των δικαιούχων στις εν λόγω πολυκατοικίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.122, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

«Καλείται ο έντιμος αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ποιο είναι το νομοθετικό καθεστώς της διακίνησης στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου οχημάτων με πινακίδες κυκλοφορίας του ψευδοκράτους, καθώς επίσης κατά πόσο έχουν εφαρμογή οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις περιπτώσεις που τα συγκεκριμένα οχήματα κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή με επικαλυμμένα τα στοιχεία της πινακίδας τους (π.χ. σε περιπτώσεις ταξί).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με τη λειτουργία εστιατορίου στην τοποθεσία Λάραστις Κάτω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το εστιατόριο βρίσκεται σε χαλίτικη γη η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία, αν το εστιατόριο διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άρση της παρανομίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.124, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λευκωσίας έχει εκφράσει τον προβληματισμό του, γιατί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών -Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων- έχει δημοσιευτεί κατάσταση τεμαχίων κρατικής γης τα οποία προβλέπεται να πωληθούν από την κυβέρνηση, τα οποία ευρίσκονται εντός των ορίων του δήμου Λευκωσίας και για τα οποία υπάρχουν ήδη σχέδια ανάπτυξης και αναφορές στο τοπικό σχέδιο και στο υπό διαβούλευση σχέδιο περιοχής, χωρίς να γίνει καμιά διαβούλευση με τις δημοτικές αρχές.

Ο δήμος Λευκωσίας έχει έντονο ενδιαφέρον για αρκετά από τα τεμάχια τα οποία περιλαμβάνονται στην κατάσταση, όπως για παράδειγμα το τεμάχιο του παλαιού ΓΣΠ όπου σχεδιάζεται (κατόπιν δημοτικού δημοψηφίσματος) η δημιουργία πάρκου και υπόγειου χώρου στάθμευσης ή το τεμάχιο του παλαιού νοσοκομείου το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του νέου αρχαιολογικού μουσείου και ούτω καθεξής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της αποκρατικοποίησης κρατικής ακίνητης περιουσίας, δεδομένου ότι η σχετική νομοθεσία δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και πώς απαντά στις λογικές αντιδράσεις του δήμου Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.125, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 14 Ιουλίου 2016 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, που, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε τη μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που ίσχυε, σε δεκατέσσερις (14) μήνες. Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής από την Πρωτοβουλία για την Αντίρρηση Συνείδησης στην Κύπρο, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας από τριάντα τρεις (33) μήνες σε δεκατέσσερις (14) μήνες, όπως ισχύει και στην περίπτωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πιο πάνω αίτημα της Πρωτοβουλίας για την Αντίρρηση Συνείδησης τον βρίσκει σύμφωνο, ποιες είναι οι απόψεις του επί του θέματος και αν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο για μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.126, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας τον Ιούνιο του 2016 έγινα αποδέκτης γραπτής καταγγελίας αναφορικά με τη μη υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας σε οχήματα πυρόσβεσης. Μετά από έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. Μεγάλη Βρετανία, η χρήση της ζώνης ασφαλείας σε πυροσβεστικά, αστυνομικά και άλλα οχήματα δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, όλα τα οχήματα φέρουν ζώνη ασφαλείας και εναπόκειται στον υπάλληλο το αν θα τη χρησιμοποιήσει ή όχι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα της αστυνομίας έχουν ζώνες ασφαλείας και, εάν όχι, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ώστε όλα τα πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.127, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.128, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Χοιροκοιτίας για τοποθέτηση οδικού φωτισμού και δημιουργίας πεζοδρομίων στον κυκλοφοριακό κόμβο Χοιροκοιτίας λόγω του νεολιθικού οικισμού, αλλά και των κέντρων αναψυχής και καταστημάτων, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η κοινότητα ως τουριστικός προορισμός.

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα και για τα υπόλοιπα αιτήματα που αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο Χοιροκοιτίας σε επιστολή που έχει αποστείλει στις 9 Αυγούστου 2016 στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η οποία επισυνάπτεται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.129, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Έχουμε δεχθεί καταγγελίες από ερασιτέχνες ψαράδες ότι τους επιβλήθηκε πρόστιμο σε προστατευόμενη, όπως αποκαλείται, περιοχή, στην οποία όμως δεν υπάρχει καμία απολύτως σήμανση. Έχουμε διαπιστώσει ότι ούτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου τμήματος ούτε σε έντυπη μορφή υπάρχει σχετική πληροφόρηση.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προτίθεται να προχωρήσει σε τρόπους ενημέρωσης των ψαράδων όσον αφορά στις περιοχές όπου επιτρέπεται το ψάρεμα με καλάμι στα παράλια της Κύπρου, αλλά και στη σήμανση των περιοχών με ευδιάκριτες πινακίδες, ώστε να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αχρείαστες περιπέτειες για τους ερασιτέχνες ψαράδες, τόσο Κυπρίους όσο και τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.130, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ζήτηση στις τάξεις του αγροτικού κόσμου για εκμίσθωση κρατικής καλλιεργήσιμης γης. Η αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα συνδέεται και με την αύξηση της καλλιεργήσιμης γης.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την υφιστάμενη πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο ως προς την εκμίσθωση κρατικής γης για σκοπούς καλλιέργειας.

2. Τους λόγους που οδήγησαν στην υφιστάμενη πολιτική.

3. Κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής, ώστε να παραχωρείται περισσότερη κρατική γη για σκοπούς καλλιέργειας.

                    4. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής, τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.131, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες, οι αιτητές που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένοι κατά την αγορά των μηχανημάτων και άλλων χρειωδών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο βελτίωσής τους να καταβάλουν το ΦΠΑ, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης.

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί ακόμη στον τόπο μας και κατ’ επέκταση της περιορισμένης ρευστότητας στις τάξεις των γεωργών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει εξετάσει το αρμόδιο υπουργείο το ενδεχόμενο μη άμεσης καταβολής του ποσού του ΦΠΑ αλλά συνυπολογισμού του κατά την τελική εκκαθάριση;

2. Εάν έχει εξετάσει το πιο πάνω ενδεχόμενο, πώς προτίθεται να προχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.132, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Με αφορμή τον πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώνα της Εθνικής Ελπίδων Κύπρου με την αντίστοιχη ομάδα της Τουρκίας, όπου, σύμφωνα με πληροφορία που λάβαμε, στη φωτεινή πινακίδα του σταδίου αναγραφόταν η Κύπρος ως “ελληνοκυπριακός τομέας Κύπρου”, εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπαγόμαστε ως μέλη στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου η οποία, ανεξάρτητα με το τι πιστεύει η Τουρκική Δημοκρατία, αναγνωρίζει επίσημα την Κύπρο, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός τα εξής:

1. Τι έχει πράξει για το προαναφερόμενο περιστατικό;

2. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς;

                    3. Έχουμε προβεί στην οποιαδήποτε καταγγελία και έχουμε ζητήσει να επιβληθούν πρόστιμα για την ενέργεια αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.133, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίνου Παπαγιάννη

«Με αφορμή τις πληροφορίες που λάβαμε, αλλά και τη σχετική επιβεβαίωση από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, για επικείμενη θεατρική παράσταση του έργου “Αντιγόνη” του Σοφοκλή στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, ερωτώνται οι αρμόδιοι τα εξής:

1. Ποιος από την Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε έγκριση, για να προγραμματιστεί αυτή η παράσταση; Δεν είναι ηθικά, ποινικά και ακόμη και από άποψη διεθνούς και κρατικού δικαίου, παράνομη μια τέτοια παράσταση;

2. Μήπως αναγνωρίσαμε το ψευδοκράτος και το Κυπριακό λύθηκε; Ή μήπως κάποιοι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να νομιμοποιήσουν και να παραχωρήσουν κρατική υπόσταση στο κατοχικό μόρφωμα;

3. Το γνωρίζουν και το εγκρίνουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ελλάδας;

4. Το Υπουργείο Εξωτερικών εγκρίνει μια τέτοια κίνηση; Ποια η θέση του;

5. Ποια η θέση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού;

6. Ποια η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών;

                     7. Ποια η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.134, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι σε διαδοχικές συσκέψεις στο Υπουργείο Υγείας για το θέμα της αναδιοργάνωσης της κρατικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πέραν της πρότασης για παράταση του ωραρίου λειτουργίας των αστικών κέντρων υγείας στη Λευκωσία, υπάρχει πρόθεση για τερματισμό της λειτουργίας του κέντρου υγείας Λευκωσίας (παλιό νοσοκομείο Λευκωσίας).

Το κέντρο υγείας Λευκωσίας εξυπηρετεί χιλιάδες πολίτες που διαμένουν στις ενορίες Αγίων Ομολογητών, Αγίου Ανδρέα, Αγίου Παύλου και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η γειτνίασή του με τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων στο άγαλμα του Σολωμού επιτρέπει και σε πολίτες από περιοχές πέραν των πιο πάνω να εξυπηρετούνται σε αυτό.

Αντιλαμβανόμαστε ότι τίθεται θέμα αντισεισμικής αναβάθμισης και ασφάλειας του κτιρίου, κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Θεωρούμε όμως απαράδεκτη την απορρόφηση του κέντρου από τα περιφερειακά κέντρα. Αντίθετα, πρέπει να επιδιωχτεί η μεταστέγασή του σε χώρο πλησίον του υφιστάμενου, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τις προθέσεις του υπουργείου του σε σχέση με το κέντρο υγείας Λευκωσίας και πώς θα διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των χιλιάδων ασθενών που το επισκέπτονται καθημερινά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο και συγκεκριμένα με το άρθρο 9 αυτού, “σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου [...] και τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και δέχονται επισκέψεις από το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναρτάται σε περίοπτη, από το κοινό, θέση”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες αρχές διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και αν το αναρτούν σε περίοπτη θέση, ευδιάκριτη από το κοινό, όπως προνοεί ο νόμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους της Κεντρικής Τράπεζας κ. Στέλιου Κοιλιάρη και αν αυτό συνδέεται με γνωμάτευση του νομικού κ. Αλέκου Μαρκίδη σύμφωνα με την οποία ο διορισμός των δύο εκτελεστικών συμβούλων ήταν αντισυνταγματικός, γεγονός που εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την παραμονή του κ. Γιώργου Συρίχα ως εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφορικά με το σχέδιο για παραχώρηση επιδόματος τέκνου στα κριτήρια λαμβάνονται υπόψη τόσο τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και οι καταθέσεις που έχει η οικογένεια στις τράπεζες.

Τα στοιχεία αυτά τα διασταυρώνει η αρμόδια υπηρεσία που εξετάζει τις αιτήσεις με πληροφόρηση που παίρνει τόσο από το Κτηματολόγιο όσο και από τραπεζικούς οργανισμούς.

Παρόλ’ αυτά σε καμία περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις που έχει μια οικογένεια σε δανεισμούς προς τις τράπεζες, που πολλές φορές είναι μεγαλύτεροι των περιουσιακών στοιχείων.

Ως εκ τούτου καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, το οποίο δημιουργεί κοινωνική αδικία σε πολλές οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.138, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Όσον αφορά το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για απόκτηση αυτοκινήτου, αναφέρεται ότι δικαιούχοι είναι άτομα των οποίων η ηλικία είναι πάνω από δεκαοκτώ (18) ετών και μέχρι εβδομήντα (70).

Στο συγκεκριμένο σχέδιο δε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά για οικογένειες οι οποίες έχουν ανάπηρα παιδιά κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας για αγορά αναπηρικού αυτοκινήτου.

Ως εκ τούτου καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει άλλο σχέδιο που αφορά τα συγκεκριμένα άτομα και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.139, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε σχέση με τις ερωτήσεις μας υπ’ αριθμόν 23.06.011.01.014 και 23.06.010.05.01.037 και των συνακόλουθων απαντήσεών σας ως του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, παρακαλώ όπως δώσετε περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με τα πιο κάτω:

1. Παρατηρούμε ότι έχουν σταλεί στην Αγία Σκέπη για απεξάρτηση έμποροι ναρκωτικών (και όχι απλοί χρήστες που έχουν καταδικαστεί για μικροπαραπτώματα με μικρές ποινές φυλάκισης, έμποροι), οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση. Συγκεκριμένα, οι καταδίκες τους αφορούσαν:

α. εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β1 με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης δέκα χρόνια),

β. εισαγωγή κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης εφτά χρόνια),

γ. εισαγωγή κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης έξι χρόνια),

δ. παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α2 με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης δέκα χρόνια),

ε. παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνια).

Αυτό που προκαλεί έντονα ερωτήματα είναι ότι οι πιο πάνω έμποροι με το πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης θα βρεθούν ελεύθεροι να κυκλοφορούν και πάλι στους δρόμους στους δεκαοκτώ μήνες. Σημειώνεται ότι αυτοί έχουν εκτίσει λιγότερο από δύο χρόνια της προβλεπόμενης ποινής τους και κάποιοι λιγότερο από ένα χρόνο. Στην απαντητική σας επιστολή αναφέρεται “όταν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα απεξάρτησης και εκδοθεί πιστοποιητικό από το Διευθυντή της Θεραπευτικής Κοινότητας, το οποίο να παραδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο κατάδικος να μην επανέλθει στις Φυλακές”.

Να σημειωθεί ότι ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016 ρητώς αποκλείει από τις πρόνοιές του τους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι πλείστες φορές με τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες είναι και χρήστες.

2. Στις περιπτώσεις απεξάρτησης, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, υπάρχει υποτροπή σε μεγάλο ποσοστό. Με ποιο μηχανισμό ελέγχει η Δημοκρατία ότι ο έμπορος, στον οποίο χαρίστηκαν εφτά ή οκτώ χρόνια ποινής, δε θα βρεθεί στους δρόμους, για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο, είτε λόγω υποτροπής είτε γιατί απλά έτσι το αποφάσισε λόγω χρηματικού κέρδους;

3. Για αυτές τις περιπτώσεις γιατί δεν καταρτίστηκε πρόγραμμα εντός των Φυλακών, ούτως ώστε να μην απαιτείται αναστολή ποινής;

4. Δεν αποτελεί κίνητρο για εμπόρους με πολυετείς ποινές φυλάκισης να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης με μόνο στόχο τη γρήγορη αποφυλάκισή τους;

5. Στο πλαίσιο ποιας νομοθεσίας υπάρχουν θεσμοθετημένες τέτοιες πρόνοιες, που να αποφυλακίζονται για οποιοδήποτε λόγο έμποροι ναρκωτικών που δεν ολοκλήρωσαν ούτε το μισό της επιβληθείσας σε αυτούς ποινής;

6. Είναι προφανές ότι οι μηχανισμοί επιτήρησης και ελέγχου στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης είναι ανεπαρκείς, όπως τις περιγράφετε, καθότι κατάδικος που διέκοψε το πρόγραμμα απεξάρτησης ακόμα καταζητείται και δεν έχετε καταφέρει να τον επαναφέρετε στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με δική σας παραδοχή.

 1 Φάρμακα τάξης Β: κάνναβη, κωδεΐνη, αμφεταμίνη, μεταμφεταμίνη, ρητίνη κάνναβης

                               2 Φάρμακα τάξης Α: κοκαΐνη, ηρωίνη, μορφίνη, όπιο, ecstasy, LSD, εθαδόνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.140, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της αρμόδιας αρχής για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας), το 2015 διεξήχθησαν συνολικά 7 610 δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός, συγκεκριμένα 1 365 αποτελέσματα, δε συνάδει με τις απαιτήσεις του νόμου. Το νερό δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές είναι ακατάλληλο προς πόσιν. Σημειώνεται δηλαδή ένα σημαντικό ποσοστό, περί το 20%, ακατάλληλων πηγών υδροδότησης. Πρόβλημα φάνηκε ότι υπάρχει με την ποιότητα του νερού στα υδατοφράγματα. Όμως οι αρμόδιοι διατείνονται ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του για μείωση του ποσοστού των μη αποδεκτών δειγμάτων με πιο εντατικούς ελέγχους και αυστηρές ποινές. Πώς σχεδιάζεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της τοξικότητας των φραγμάτων; Πότε θα είναι έτοιμη η κυβέρνηση να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο για την ποιότητα του νερού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.141, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω λάβει καταγγελία ότι την Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016, κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων που διήρκησαν πέραν των δύο ωρών στην περιοχή της πλατείας Τροόδους, ιδιοκτήτης αλόγων που διατηρεί επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες τουριστικής ιππασίας άφησε τα ζώα να δέχονται τη βροχή απροστάτευτα. Δεκάδες επισκέπτες της πλατείας Τροόδους διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη των αλόγων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ελέγχουν τις συνθήκες διαβίωσης των αλόγων που χρησιμοποιούνται για ιππασία στην πλατεία Τροόδους και αν στα πλαίσια αυτά έχει υποδειχθεί στον ιδιοκτήτη των αλόγων ότι δεν επιτρέπεται να αφήνονται τα ζώα επί μακρόν υπό καταρρακτώδη βροχή. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω αν γίνονται έλεγχοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται για ιππασία, αφού έχω δεχθεί καταγγελίες ότι ορισμένα από αυτά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κινούνται μεταφέροντας επισκέπτες ασταμάτητα επί δωδεκαώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.142, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με ανάρτηση ελληνικής φιλοζωϊκής ιστοσελίδας, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καταδίκασε ιδιοκτήτη σκύλου, γιατί τον είχε παραμελημένο και παράλληλα του φορούσε αντιγαβγιστική συσκευή, η οποία προκαλεί ηλεκτρική εκκένωση, όταν ο σκύλος γαβγίζει, με αποτέλεσμα να προκαλείται πόνος στο ζώο. Το δικαστήριο μάλιστα φέρεται να επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και 5.000 χρηματική ποινή. Επιπλέον, αναμένεται να εκδοθεί η εντολή οριστικής αφαίρεσης του ζώου από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η πώληση και χρήση αντιγαβγιστικών συσκευών με ηλεκτροσόκ στην Κύπρο και, εάν ναι, γιατί δεν απαγορεύεται όπως σε άλλες χώρες, όπως λόγου χάριν στην Ελλάδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με πρόσφατη επιστολή του προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκο Κουγιάλη ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παρουσιάζει το δραματικό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το τμήμα και ζητά την αποπαγοποίηση θέσεων, τον τερματισμό των αποσπάσεων και τη μεταφορά των υπαλλήλων σε άλλα τμήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του Κλάδου Υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.144, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσους μήνες θα υπηρετήσουν στην Εθνική Φρουρά τα άτομα που έχουν πάρει αναστολή πριν από την πρόσφατη εφαρμογή της απόφασης για μείωση της στρατιωτικής θητείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.145, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη

«Μέχρι πρότινος τα πιστοποιητικά καταγωγής των πρωτοετών φοιτητών που κατάγονται από την επαρχία της Πάφου εκδίδονταν από την Επαρχιακή Διοίκηση και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην Πάφο, ενώ τώρα η διαδικασία έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα οι φοιτητές μας ή οι γονείς τους να υποχρεώνονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, για να τα εξασφαλίσουν, με την ταλαιπωρία και τα έξοδα για τους πολίτες της Πάφου να είναι πρόδηλα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί έπαψε να προσφέρεται η υπηρεσία αυτή από τα αρμόδια κέντρα της επαρχίας στους πολίτες της Πάφου;

2. Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος έκδοσης του πιστοποιητικού καταγωγής και η δυνατότητα επαναφοράς της διαδικασίας έκδοσής του στην Πάφο για τους πρωτοετείς φοιτητές που κατάγονται από την επαρχία της Πάφου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.146, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Λυσού της επαρχίας Πάφου παρατηρείται εδώ και χρόνια σημαντικό πρόβλημα με την ύδρευση. Το πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παρ’ όλες τις υποσχέσεις που έδωσε η κοινότητα κατά καιρούς, ακόμη να δοθεί οποιαδήποτε λύση.

Η πρόταση της κοινότητας είναι να δοθεί νερό για σκοπούς ύδρευσης από το φράγμα της Κανναβιούς του οποίου οι αγωγοί φθάνουν μέχρι την κοινότητα της Σίμου. Επίσης, μεταξύ των κοινοτήτων Σίμου και Λυσού υπάρχει άλλος αγωγός που τις ενώνει και που εξυπηρετούσε στο παρελθόν τις ανάγκες των κοινοτήτων αυτών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς και πότε προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.147, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Πάφου το αρδευτικό τμήμα “Νέα Ζωή” επιβαρύνεται συνεχώς με υπερβολικά έξοδα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη συντήρηση του δικτύου. Βασικός λόγος που παρατηρείται αυτό είναι ότι οι αγωγοί νερού είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο, με αποτέλεσμα όσοι αγωγοί βρίσκονται εντός των δημόσιων δρόμων καταστρέφονται συστηματικά από τη διέλευση βαριών οχημάτων.

Το πρόβλημα αυτό γίνεται πιο έντονο στο δημόσιο δρόμο που ενώνει την κοινότητα Περιστερώνας με την κοινότητα Σκούλλης, που δυστυχώς, όταν είχε κατασκευαστεί, τα αρμόδια δημόσια τμήματα δεν είχαν μεριμνήσει για τη μετακίνηση των συγκεκριμένων αγωγών νερού παραπλεύρως του δρόμου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αγωγοί βρίσκονται ακριβώς στη μέση του δρόμου.

Με βάση αυτά το αίτημα της κοινότητας Περιστερώνας είναι είτε να δοθεί οικονομική βοήθεια, για να μετακινήσει αυτούς τους αγωγούς από τους δρόμους και να καλύψει επίσης τις ζημιές που έχει υποστεί το αρδευτικό από τα προβλήματα αυτά, είτε να αναλάβει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων την ευθύνη και την ενσωμάτωση του αρδευτικού στο Τμήμα Υδάτων της Πόλης Χρυσοχούς.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.148, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που ενώνει τις κοινότητες Στενής-Περιστερώνας-Λυσού της επαρχίας Πάφου σε αρκετά σημεία έχει υποστεί καθίζηση. Πέραν τούτου, αρκετά δέντρα που υπάρχουν σε όλο το μήκος του εν λόγω δρόμου εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών. Επίσης, αρκετά στηθαία έχουν καταστραφεί.

Με βάση τα πιο πάνω ο δρόμος καθίσταται επικίνδυνος, τίθενται θέματα ασφάλειας και χρειάζεται άμεση συντήρηση, αλλά και βελτίωση.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς και πότε προτίθεται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.149, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η Κύπρος ως νησιώτικη χώρα φαίνεται να μην έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση και στήριξη του ναυτικού και θαλάσσιου αθλητισμού, για τον οποίο κάποιες άλλες νησιώτικες χώρες έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε σχέση με άλλα αθλήματα.

Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ναυτικοί όμιλοί μας αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώθηκαν, αφού το κράτος μείωσε τη χορηγία τους σχεδόν στο 1/4.

Σε κάποιους αθλητές μας που σημείωσαν σημαντικές διεθνείς επιτυχίες δόθηκε ουσιαστική οικονομική στήριξη μόνο μετά τις επιτυχίες αυτές, αφού πριν από τις επιτυχίες τα τεράστια έξοδα προετοιμασίας καλύπτονταν από τις οικογένειες των αθλητών και από τους ναυτικούς ομίλους.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του κράτους για αυτό το ζήτημα και πώς προγραμματίζει να αναπτύξει ουσιαστικά τα αθλήματα του ναυτικού και θαλάσσιου αθλητισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.150, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ότι, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε λάβει ξεκάθαρη τοποθέτηση με επιστολή ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015 από τον πρέσβη της Κύπρου στις Βρυξέλλες κ. Κορνηλίου ότι δεν υπήρχε ανάγκη για πλήρωση δεύτερης θέσης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορά στο Υπουργείο Παιδείας, ουδέποτε ενημερώσατε το Υπουργείο Παιδείας για την εν λόγω επιστολή. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ως προς τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί μετά την επιστολή του κ. Κορνηλίου προς εσάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.151, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η πολιτεία για τη διαχείριση της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Παντελεήμονας - Μέριμνα στη Λεμεσό. Γιατί δεν εγκρίνονται εδώ και λίγο καιρό νέες εισαγωγές στην εν λόγω στέγη; Μήπως έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για τερματισμό της λειτουργίας της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.152, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η διαχείριση, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες στην Κύπρο πραγματοποιείται κατεξοχήν από μια εταιρεία μόνο. Η μονοπωλιακή αυτή κατάσταση σύμφωνα με παράπονα αρκετών επιχειρήσεων οδηγεί στην επιβολή υψηλών χρεώσεων ως προμηθειών επί των συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να δέχονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τις χρεώσεις που ισχύουν από παρόμοιες εταιρείες στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης για το πώς αντιμετωπίζεται από το κράτος ο μονοπωλιακός χαρακτήρας της συγκεκριμένης εταιρείας σε σχέση με τις χρεώσεις που επιβάλλει στις συναλλαγές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.153, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Έφορο Εταιρειών δεν μπορεί να προσφερθούν μέσω διαδικτύου, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, να απαιτείται η επίσκεψή τους στα γραφεία του εφόρου. Η ταλαιπωρία αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη, όταν επιχειρήσεις από απομακρυσμένες περιοχές χρειάζονται κάποια πληροφόρηση από τα γραφεία του εφόρου, καθώς και άλλες υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, μια λύση στα υπό αναφορά προβλήματα θα μπορούσε να είναι η προσφορά αρκετών υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Με βάση αυτό, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το εν λόγω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.154, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε αρκετές κοινότητες υπήρχαν και λειτουργούσαν πριν από μερικά χρόνια τοπικές Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες (ΣΠΕ), οι οποίες μετέπειτα αναγκάστηκαν να συγχωνευθούν σε διάφορες περιφερειακές εταιρείες και στη συνέχεια να λάβουν τη σημερινή εταιρική τους μορφή. Σε αυτές τις ΣΠΕ υπήρχαν ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δημιουργήθηκαν με τους κόπους των μελών και κατοίκων των κοινοτήτων αυτών, καθώς και λόγω του τοπικιστικού και του συνεργατικού αισθήματος και τα οποία ως εκ τούτου αφορούσαν κατεξοχήν δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο συνεργατικό κίνημα, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας (ΚΣΤ) και κανένα λόγο δεν έχουν πλέον τα μέλη και οι κοινότητες που τα είχαν δημιουργήσει. Αρκετές κοινότητες έχουν ζητήσει να αποκτήσουν τα ακίνητα αυτά, αλλά η ΚΣΤ ζητά υπέρογκα ποσά, για να τα επιστρέψει υπό μορφή πώλησης, γεγονός που οι κοινότητες αμφισβητούν και διαμαρτύρονται για το ποσό που απαιτείται.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό και ποια πολιτική υπάρχει από πλευράς κράτους, για να το αντιμετωπίσει, νοουμένου ότι κατέχει το 99% του μετοχικού κεφαλαίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.155, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από ανακοίνωσή του, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016, ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει ξεκινήσει τη διερεύνηση του θέματος της αλλαγής πολεοδομικής ζώνης στην περιοχή Χαλεπιανέςκαι των σχετικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, με αφορμή τις αποκαλύψεις του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια. Στη σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Ελεγκτής προχωρεί περαιτέρω και αναφέρει πως θεωρεί ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να διερευνηθούν από το Τμήμα Φορολογίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει στην εξέταση των ισχυρισμών του κ. Μιλτιάδη Νεοφύτου στην προαναφερθείσα αγωγή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.156, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε παλαιότερη ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.05.344, αναφορικά με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης σε όλη την Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι τα προκαταρκτικά έγγραφα διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν ολοκληρωθεί και ότι απόψεις επί του θέματος απέστειλε και η Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο και πόσο υπολογίζεται να κοστίσει η εκτέλεση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να θεσπίσουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και να συμμορφωθούν με την Οδηγία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης κατάθεσης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή, αν έχει γίνει και ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και πότε αναμένεται να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.158, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά από δική μου παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και διάβημα της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου, η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απέστειλε, στις 18 Ιουλίου 2016, επιστολή στη Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία ζητούσε όπως το τμήμα λειτουργήσει, λόγω αρμοδιότητας, ως κεντρικό σημείο για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και, λόγω της υπευθυνότητάς του για συντονισμό όλων των τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας, προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να ενημερωθούν όλοι και όλες ότι ο ορθός όρος δεν είναι κωφάλαλοι αλλά κωφά άτομα, όπως εξηγείται και στη σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ώστε να σταματήσει η χρήση του λανθασμένου και προσβλητικού για τα κωφά άτομα όρουκωφάλαλοι”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.159, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τα οποία δεν είναι ευκρινώς σηματοδοτημένα και ασφαλισμένα παραμένει. Συχνά, σκυλιά κυνηγών ή βοσκών πέφτουν θύματα αυτών των κρυφών παγίδων. Είναι ζήτημα ασφάλειας να κλείσουν όλες αυτές οι τρύπες-παγίδες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να κλείσουν όλα τα ανοικτά και μη χρησιμοποιούμενα φρεάτια τόσο για την ασφάλεια των ανθρώπων όσο και των ζώων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.160, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πώς τυγχάνουν διαχείρισης υποθέσεις εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι μετακινούνται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της ασθένειάς τους όπως ούτε οι ώρες εργασίας, αν και λόγω ιατρικής παρακολούθησης τα πρωινά δεν μπορούν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα, μετατέθηκε άτομο που είχε τοποθετηθεί στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Επισυνάπτουμε όλα τα ιατρικά έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία του υπό αναφορά ατόμου, που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πρόκειται για νεφροπαθή ο οποίος το 2013 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού από μεταθανάτιο δότη. Βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση εφ’ όρου ζωής και τα πρωινά έχει ραντεβού, προκαθορισμένα και μη, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του, με τους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με ιατρικά πιστοποιητικά, η συχνή και καθημερινή επαφή με παιδιά στον κλειστό χώρο της τάξης θέτει σε κίνδυνο την υγεία του λόγω περιορισμένης άμυνας του οργανισμού του εξαιτίας φαρμακευτικών αγωγών.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση το συντομότερο.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.161, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο είναι διαχρονικά και άπτονται της συνολικής επίλυσης με μια ενιαία στρατηγική για τον καρκίνο.

Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από καρκινοπαθείς και συγγενείς τους στην επαρχία Λάρνακας που, ενώ βρίσκονται σε κάκιστη παθολογική και ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρούνται αφάνταστα, αφού αναγκάζονται να μεταβαίνουν στη Λευκωσία, για να δεχτούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας από τις υπηρεσίες του κράτους. Τις περισσότερες φορές, λόγω μη ύπαρξης κρεβατιών, αποστέλλονται στα σπίτια τους και εδώ αρχίζει ο γολγοθάς τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η πρόθεση ή αν μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας Μονάδας Παρηγορητικής Φροντίδας στην επαρχία Λάρνακας για περίθαλψη των ασθενών με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.162, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εξακολουθεί, πενήντα έξι χρόνια μετά την ίδρυσή της, να μη διαθέτει καμία κυβερνητική υπηρεσία που να είναι υπεύθυνη για την καταχώριση σε οποιαδήποτε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα του νομικού πλαισίου που διέπει τη Δημοκρατία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ όσον αφορά τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, τα υπουργικά διατάγματα και τις εντολές, εφόσον δεν υπάρχει κανένας φορέας που να έχει αναλάβει την επίσημη ενοποίηση όλων των κατά καιρούς δημοσιεύσεων της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργώντας ένα νομικό και γραφειοκρατικό χάος. Έχω επίσης πληροφορηθεί πως το θέμα αυτό θεσμικά είναι αρμοδιότητα του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας, αλλά δυστυχώς δεν έχει προκύψει καμία πρωτοβουλία προς επίλυσιν του συγκεκριμένου πολύ σοβαρού ζητήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εν μέσω διαδικασιών για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην επίλυση αυτού του προβλήματος δεκαετιών και ποια είναι τα εμπόδια στην ανάληψη της ευθύνης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο του κράτους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.163, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Προκοπίου

«Είναι έκδηλο το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συνανθρώπους μας στην αναζήτηση περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η έλλειψη νευροχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία στους ασθενείς, οι οποίοι μας εκφράζουν πολύ συχνά τα παράπονά τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δράσεις και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών της περιφέρειας Λάρνακας από την απουσία νευροχειρουργικής κλινικής, καθώς και για το αν μελετάται το ενδεχόμενο ή αν υπάρχει η πρόθεση για σύσταση τέτοια κλινικής στα πλαίσια και της επέκτασης που ήδη διενεργείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.164, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες είναι οι τουρκοκυπριακές κατοικίες που ενοικιάζονται ως εξοχικές;

                     2. Πόσοι από τους ενοικιαστές τους είναι εκτοπισθέντες και πόσοι μη εκτοπισθέντες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.165, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Με αφορμή τη νέα διεθνή κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings 2016-2017, η οποία αποτελεί μια από τις τρεις κατατάξεις με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς μαζί με τις λίστες “QS World University Rankings” και “Academic Ranking of World Universities-Shanghai List”, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσφορία μας για την παρουσία σε αυτή στις θέσεις μεταξύ εξακόσια έως οκτακόσια του πανεπιστημίου των κατεχομένων, του Eastern Mediterranean University, το οποίο παρουσιάζεται ότι βρίσκεται στην Τουρκία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Tι έπραξε ο αρμόδιος υπουργός για το προαναφερόμενο γεγονός;

2. Μήπως αναγνωρίσαμε το ψευδοκράτος και για το λόγο αυτό υπάρχει το πανεπιστήμιο των κατεχομένων στη συγκεκριμένη λίστα;

3. Έχουμε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και καταγγελίες;

4. Γιατί επιτρέπουμε να εμφανίζεται ένα παράνομο πανεπιστήμιο σε μια λίστα με διεθνές κύρος; Ποιον βαραίνουν οι ευθύνες;

5. Παρέχουμε σωστή ενημέρωση στο εξωτερικό, ούτως ώστε να αποφεύγονται ανάλογα περιστατικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.166, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Όπως γνωρίζουμε, η πορεία κατοχύρωσης του χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης έχει διαμορφώσει καινούρια δεδομένα, αλλά και ανάγκες. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, ώστε να πετύχουμε την αναγκαία αύξηση του αιγοπρόβειου γάλακτος, και σε ποιο βαθμό έχουν αυτά αποδώσει; Όντως καταγράφεται αύξηση στην παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος;

2. Ποιοι είναι οι γενικοί σχεδιασμοί για στήριξη του τομέα;

3. Ποιοι είναι οι στόχοι σε ό,τι αφορά τις ποσότητες παραγωγής αιγοπρόβειου γάλακτος μέχρι το 2023, ώστε να υποστηριχτούν οι σχετικές αναλογίες των ποσοστώσεων (υπεροχή αιγοπρόβειου γάλακτος);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.167, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο, “ζευγάρι” σημαίνει άντρα και γυναίκα που έχουν τελέσει νόμιμα γάμο ή διατηρούν σταθερή και μόνιμη σχέση. Ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού, εφαρμόζεται σε ζευγάρια και μονήρη άτομα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Σύμφωνα με το ειδικό έντυπο το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά στην επιδότηση υπογόνιμων ζευγαριών για σκοπούς εξωσωματικής γονιμοποίησης, στον κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την αίτηση για επιχορήγηση εξωσωματικής θεραπείας περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό γάμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους εξαιρούνται του δικαιώματος διεκδίκησης επιχορήγησης εξωσωματικής θεραπείας ζευγάρια που δεν έχουν συνάψει γάμο, αλλά και μονήρη άτομα, δεδομένου ότι ο νόμος το επιτρέπει.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αφαιρέσει από τον κατάλογο των στοιχείων της αίτησης το πιστοποιητικό γάμου και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αλλαγή των εντύπων, ούτως ώστε και τα μονήρη άτομα να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.168, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι μετά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης το 2013 επανέρχεται σιγά σιγά το νεοφανές έθιμο της ρίψης πυροτεχνημάτων με την πρώτη ευκαιρία. Προσωπικά, έχω γίνει μάρτυρας εκτεταμένης ρίψης πυροτεχνημάτων σε δύο περιπτώσεις σε κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας. Διαπίστωσα ιδίοις όμμασιν ότι δεν ελαμβάνετο κανένα μέτρο προστασίας του κοινού ή αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιάς. Διερωτώμαι αν δίνονται άδειες από τις αρμόδιες αρχές για τη χρήση πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιών, και πώς επιτηρείται η εφαρμογή των όρων της άδειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση πυροτεχνημάτων, αν παραχωρείται άδεια και πόσες άδειες έχουν παραχωρηθεί το 2015 και το 2016, καθώς και πώς ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.169, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όταν το 2004 ο κυπριακός λαός κλήθηκε να ψηφίσει για λύση του Κυπριακού, στο Σχέδιο Ανάν περιλαμβάνονταν σχετικές πρόνοιες για τη σύγκλιση του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των δύο κοινοτήτων, διότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών. Έχω την εντύπωση ότι τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων από το 2004 μέχρι σήμερα και αν το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τις πρόνοιες λύσης του κυπριακού προβλήματος, όπως π.χ. την κατανομή των ομοσπονδιακών πόρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.169, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όταν το 2004 ο κυπριακός λαός κλήθηκε να ψηφίσει για λύση του Κυπριακού, στο Σχέδιο Ανάν περιλαμβάνονταν σχετικές πρόνοιες για τη σύγκλιση του επιπέδου του κατά κεφαλήν εισοδήματος των δύο κοινοτήτων, διότι υπήρχε χάσμα μεταξύ των δύο δεικτών. Έχω την εντύπωση ότι τα δεδομένα σήμερα έχουν αλλάξει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του κατά κεφαλήν εισοδήματος των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων από το 2004 μέχρι σήμερα και αν το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τις πρόνοιες λύσης του κυπριακού προβλήματος, όπως π.χ. την κατανομή των ομοσπονδιακών πόρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.170, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν εφαρμόζεται πιστά και από πότε, καθώς και πού χρήζει τροποποίησης λόγω των νέων εξελίξεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.171, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχει ανοίξει σοβαρή συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του ταμείου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι φανερό ότι το ταμείο αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρισμό από ΑΠΕ και πωλούν στην ΑΗΚ με βάση επιχορηγημένες τιμές. Τίθενται όμως μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους αποφυγής, δηλαδή του κόστους παραγωγής εκ μέρους της ΑΗΚ της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στη φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της ΑΗΚ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να επιχορηγείται μέσω της επιχορήγησης του ταμείου ΑΠΕ στις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (πιθανή κρυφή κρατική επιχείρηση ή κρατική ενίσχυση).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διατηρείται ως μυστική η φόρμουλα υπολογισμού του κόστους παραγωγής της κιλοβατώρας από την ΑΗΚ, όταν αυτός ο παράγοντας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος των εκροών από το ταμείο ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ταμείο χρηματοδοτείται από τις εισφορές καταναλωτών μέσω του “πράσινου τέλους”

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.172, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων για την εικόνα που παρουσιάζουν εδώ και πολύ καιρό οι λεκάνες των υδατοφρακτών της επαρχίας Λεμεσού. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα καθαριότητας που λαμβάνονται από πλευράς των αρμόδιων τμημάτων του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.173, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει η δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Κυπριακή Δημοκρατία το 2015 κατέβαλε προς τα Tαμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνεισφορά από ίδιους πόρους ΦΠΑ και από ίδιους πόρους ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος συνολικό ποσό ύψους €217,6 εκατομ., ενώ την ίδια στιγμή έλαβε ως χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσό που ανέρχεται μόλις στα €92 εκατομ., δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν καθαρός δότης €125,6 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της καθαρής διαφοράς συνεισφοράς και χορηγίας από το 2004 (έτος ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) και γιατί δεν έγιναν διαβήματα, για να αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια του μνημονίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.174, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τη δημοσιονομική έκθεση που κατέθεσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας την 21η Ιουνίου 2016 στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015, η κυβέρνηση έτυχε μερίσματος €52 εκατομ. από τη Cyta, σημειώνοντας αύξηση κατά 68%, ενώ το ανάλογο μέρισμα από τη Cyta το 2014 ήταν €31 εκατομ., δηλαδή φαίνεται ότι, παρά την οικονομική κρίση, η Cyta παραμένει κερδοφόρος οργανισμός και αποδίδει κέρδη στα κρατικά ταμεία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό αυτές τις συνθήκες και έχοντας αυτά τα δεδομένα, γιατί εξακολουθεί να ομιλεί δημόσια για ιδιωτικοποίηση της Cyta. Ποιες είναι οι ενέργειες του αρμόδιου υπουργού για εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση της Cyta, ώστε να παραμείνει ημικρατικός και αποτελεσματικός οργανισμός;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.175, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Πρόσφατα η κοινότητα Αργάκας έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του παραλιακού πεζοδρόμου. Παρ’ όλα αυτά, παραμένουν να γίνουν κάποια έργα που αφορούν τον πεζόδρομο και για τα οποία χρειάζεται η οικονομική στήριξη του κράτους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.176, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αργάκας προτίθεται να προχωρήσει με δικά της έξοδα και κατόπιν υποδείξεων του Τμήματος Δασών στην αναδάσωση της περιοχής του δάσους που γειτνιάζει με την κοινότητα και καταστράφηκε πρόσφατα από τη μεγάλη πυρκαγιά στην κοινότητα.

Η κοινότητα επιθυμεί να της επιτραπεί όπως τα δέντρα που θα φυτευτούν περιμετρικά του χωριού να αρδεύονται με νερό που επιθυμεί να της παραχωρηθεί από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.177, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης στην Πάφο αρκετοί πολίτες έχουν τοποθετήσει παράνομα τροχόσπιτα και έχουν κατασκευάσει πρόχειρα υποστατικά στα οποία κατασκηνώνουν, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια για το συγκεκριμένο χώρο.

Αυτό δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα ασφάλειας, αφού υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς στην παρακείμενη περιοχή.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.178, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που συνδέει τα Λουτρά της Αφροδίτης με την περιοχή “Φοντάνα Αμορόζα” στον Ακάμα χρησιμοποιείται κάθε χρόνο από χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή.

Λόγω της συχνής χρήσης αυτού του δρόμου από τα τροχοφόρα οχήματα, ο εν λόγω δρόμος καταστρέφεται. Παράλληλα, καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αφού η σκόνη που δημιουργείται προκαλεί διάφορα προβλήματα στην άγρια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

Παρόμοιο πρόβλημα υπήρχε και πριν από κάποια χρόνια στο δρόμο Λυσού-Σταυρού της Ψώκας, ο οποίος τελικά ασφαλτροστρώθηκε με πρωτοβουλία του Τμήματος Δασών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για ασφαλτρόστρωση του δρόμου αυτού με ευθύνη του Τμήματος Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.179, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τέρας στην επαρχία Πάφου αρκετές από τις κατοικίες που έχουν παραχωρηθεί ως εξοχικές παραμένουν ακατοίκητες, χωρίς να λαμβάνεται οποιαδήποτε μέριμνα από τους δικαιούχους τη συντήρηση και καθαριότητά τους.

Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων της κοινότητας, αφού η τοπική αρχή αδυνατεί να λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.180, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Επανέρχομαι στο θέμα που έθιξα με την ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.289, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από τη χρήση των αποσμητικών χώρου και ζητώ να ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων (και όχι μόνο στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού όπως λέτε στην απάντησή σας ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2016) για τα αποτελέσματα της έρευνάς σας για τα αποσμητικά χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν περιεκτικότητά τους σε χλωροφόρμιο, βενζόλιο κ.ο.κ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.181, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.182, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης, ενόψει και της εφαρμογής του CRS από την 1η Ιανουαρίου 2017, να εφαρμόσει πρόγραμμα φορολογικής αμνηστίας ή αλλιώς πρόγραμμα επαναφοράς κεφαλαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.183, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις αγορές κυβερνητικών ομολόγων (τίτλοι εξωτερικού) τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, τι ποσοστό των αγοραστών είναι Κύπριοι; Υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ανάμεσα σε αυτούς;

                    2. Στις περιπτώσεις που οι αγοραστές είναι Κύπριοι, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η αγορά έχει γίνει με                     νόμιμα                    κεφάλαια και ότι αυτά δεν αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.184, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραλείπει ή/και αμελεί να προχωρήσει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τεμαχίων γης που κηρύχθηκαν αρχαία μνημεία β΄ πίνακα από το 1966 και που ανήκουν στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προέβη και να εξηγήσει γιατί το θέμα παραμένει στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις αποφάσεις που κατά καιρούς λήφθηκαν, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες της γης να αποστερούνται του δικαιώματος αξιοποίησης ή/και εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας τους, κατ’ αντίθεση με το άρθρο 23 του συντάγματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.185, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Είναι γνωστό ότι σε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιείται η πρακτική “all inclusive”. Αυτό έχει αλυσιδωτά αρνητικό αντίκτυπο στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.186, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που προτίθεται να αξιοποιήσει τον υδατοφράκτη Άχνας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.187, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουν κατά καιρούς έρθει στο φως πληροφορίες για αποθήκευση πυρηνικών κεφαλών στη βάση Ακρωτηρίου. Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα και έγινε δημόσια αναφορά στις ανησυχίες των ΗΠΑ για το μέλλον των αποθηκευμένων βομβών με πυρηνικές γομώσεις στη βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας από την εποχή των βομβαρδιστικών Β-52. Τέτοια βάση εξόρμησης των Β-52, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ήταν κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και η βάση Ακρωτηρίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ποτέ από Κύπριο στρατιωτικό ή πολιτικό αξιωματούχο επιθεώρηση των εγκαταστάσεων στη βάση Ακρωτηρίου για διερεύνηση αυτών των πληροφοριών. Εάν δεν έγινε αυτό, ποιες είναι οι επίσημες διαβεβαιώσεις των Βρετανών για τη μη αποθήκευση πλέον πυρηνικών βομβών στο Ακρωτήρι; Γιατί δεν περιλήφθηκε το θέμα αυτό στα δύο μνημόνια συναντίληψης που υπέγραψαν οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις με τους Βρετανούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.188, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ξανανοίξει πρεσβείες στη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας.

Δεδομένης της σημασίας των διμερών σχέσεων Κύπρου-Συρίας όσον αφορά τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς δυνάμεων στην περιοχή, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσει η πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δαμασκό και, εάν δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, να ενημερώσει για τους λόγους τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.189, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είμαι αναγκασμένος να επανέλθω στο θέμα της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.05.032, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, σχετικά με τον έλεγχο των γεωτρήσεων στην κοιλάδα του ποταμού του Κάμπου της Τσακκίστρας και να ενημερώσω ότι, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην απάντησή του ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, το ρυάκι που διέρχεται από το κέντρο της κοινότητας του Κάμπου έχει στερέψει λόγω της ανεξέλεγκτης άντλησης νερού από τις γεωτρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποκατασταθεί η ροή του νερού στο γραφικό ρυάκι της κοινότητας Κάμπου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.190, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.660 αναφορικά με καταστροφή που προκλήθηκε στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα πληροφορήθηκα τα εξής: “Τον Ιούνιο του 2012, ο Δήμος Αγίας Νάπας πληροφόρησε με επιστολή τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ότι στην τοποθεσία ‘Άμμος του Καμπούρη’ στην Αγία Νάπα διεξάγονταν χωματουργικές εργασίες και αφαίρεση βράχων από εκσκαφέα, με σκοπό την δημιουργία Λιμενίσκου, χωρίς την εξασφάλιση αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος απάντησε στον Δήμο Αγίας Νάπας πως οποιεσδήποτε εργασίες εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας αποτελούν αρμοδιότητα του Επάρχου Αμμοχώστου, σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφάλαιο 59), ο οποίος καλείται να παρέμβει άμεσα στην αδειοδότησή τους ή στην κατεδάφισή τους σε περίπτωση παρανομίας. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε πως με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν.140(Ι)/2005 έως 2014], για τέτοια έργα απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), η οποία όμως, σε περίπτωση που δεν διακόπτονταν άμεσα οι εργασίες της επέμβασης, δεν θα εξεταζόταν. Στις 10 Μαΐου 2013 ο Έπαρχος Αμμοχώστου κοινοποίησε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, επιστολή προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, με την οποία κατήγγειλε τις επεμβάσεις που έγιναν και συνεχίζονταν στον συγκεκριμένο χώρο. Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέστειλε νέα επιστολή προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας, όπου τον ενημέρωνε εκ νέου, πως για τέτοιου είδους έργα με βάση τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 140(Ι)/2005 έως 2014], απαιτείται ετοιμασία Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ) και ως εκ τούτου ως Αρμόδια Αρχή θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για εντοπισμό των υπευθύνων και λήψη μέτρων για άρση των παράνομων επεμβάσεων και πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Στις 31 Αυγούστου 2015, ο Δήμος Αγίας Νάπας συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, στην οποία συμμετείχαν διάφορες υπηρεσίες. Το Τμήμα Περιβάλλοντος επανέλαβε τα πιο πάνω και ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες και να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός, για να γίνει εφικτή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την τιμωρία των ενόχων της μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” στην Αγία Νάπα, καθώς και για την αποκατάσταση του τοπίου και την επαναφορά του στην αρχική του μορφή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.191, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αποτέλεσμα τον περασμένο Σεπτέμβριο το Νοσοκομείο Αθαλάσσας να μετατραπεί σε πεδίο μάχης με απολογισμό πέντε τραυματίες ύστερα από επίθεση κατάδικου ασθενούς σε νοσηλευτές και αστυνομικούς.

Τέτοιο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό. Συνέβη άλλο ένα πριν από μερικούς μήνες και τότε είχαν κατέλθει και πάλι σε στάση εργασίας οι νοσηλευτές.

Σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, πρέπει να παραχωρείται δεσμοφύλακας από τις Κεντρικές Φυλακές ανάλογα με την επικινδυνότητα του ασθενούς, κάτι που δεν έγινε. Να σημειωθεί ότι ο ψυχίατρος που υπέγραψε την εισαγωγή του υπό αναφορά ασθενή στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας είχε καταγράψει στην αναφορά του ότι ο ασθενής ήταν επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του και συνιστούσε την παρουσία προσωπικού από τις Κεντρικές Φυλακές.

Αναμένουμε διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε, καθώς και γιατί δεν υπήρχε συνοδός δεσμοφύλακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.192, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει, δεδομένης της πολυθεματικής ομάδας που υπάρχει στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με την αναφορά εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, που αποτελείται από δύο ψυχιάτρους και τρεις ψυχολόγους, τι εμποδίζει την ενίσχυση του υφιστάμενου προγράμματος απεξάρτησης εντός των φυλακών, ούτως ώστε οι καταδικασθέντες για εισαγωγή και εμπορία σκληρών ναρκωτικών με πολυετή ποινή φυλάκισης να τυγχάνουν απεξάρτησης εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

Μετά την ολοκλήρωση της απεξάρτησης όσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα απεξάρτησης εντός των Κεντρικών Φυλακών, τι προγράμματα παρέχονται, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπιασμού, δεδομένου ότι είναι κοινώς παραδεκτό ότι εντός των φυλακών διακινούνται ναρκωτικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.193, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να διευκρινίσει για τα ακόλουθα:

1. Μετά την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με το πρόγραμμα απεξάρτησης καταδικασθέντων στην Αγία Σκέπη και τη διευκρίνιση που έκανε ότι καταδικασθέντες που εκτίνουν πολυετή ποινή φυλάκισης θα επιστρέφουν στις Κεντρικές Φυλακές και δε θα απολύονται αυτόματα, ως καταγράφηκε στις απαντήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και σε έγγραφα που εστάλησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εκκρεμεί το εξής βασικό ερώτημα: Δεδομένου ότι οι βαρυποινίτες που εστάλησαν στην Αγία Σκέπη έχουν εκτίσει μόνο ένα ή δύο χρόνια από την πολυετή ποινή τους, τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δεκαοκτώ μηνών, όταν θα επιστρέψουν και πάλι στις Κεντρικές Φυλακές;

2. Υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν προληπτικά, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπιασμού; Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις κράτησής τους, για να προστατευτούν από συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών σε σχέση με τα ναρκωτικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.194, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς συνέβη να καταλήξει δεσμοφύλακας κτυπημένος στο Γενικό Νοσοκομείο με κάταγμα στο ζυγωματικό και πρήξιμο στο μάτι μετά από ξυλοδαρμό του από δύο ισοβίτες. Πώς αναμένεται οι δεσμοφύλακες να εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και χωρίς φόβο, όταν τα μέτρα εντός των φυλακών είναι τέτοια που δε διασφαλίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την υγεία τους;

Οι εργαζόμενοι στις φυλακές δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες και δεν μπορεί κάθε τόσο να αναφύονται περιστατικά βίας, ξυλοδαρμών, βομβιστικών επιθέσεων, εμπρησμών αυτοκινήτων και πυροβολισμών εναντίον της κατοικίας τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει επίσης σε πόσες περιπτώσεις απαιτήθηκε νοσηλεία δεσμοφυλάκων εντός των Κεντρικών Φυλακών ή στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από περιστατικά βίας σε βάρος τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.195, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των επιθέσεων σε βάρος δεσμοφυλάκων;

2. Κατέληξαν οι έρευνες της αστυνομίας στα αίτια και στους δράστες;

3. Σε πόσες περιπτώσεις κρίθηκε ότι οι επιθέσεις σχετίζονταν με την επαγγελματική δραστηριότητα των δεσμοφυλάκων;

                   4. Τι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σε αυτούς από την Κυπριακή Δημοκρατία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.196, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο κοστίζει στο κράτος η ανάθεση της αστυνόμευσης των αεροδρομίων σε ιδιωτική εταιρεία και από ποιο κονδύλι αντλείται το εν λόγω ποσό

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.197, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου συνταξιούχου διευθυντή που εργάζεται στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου του οποίου τα έξοδα καλύπτονται από την πολιτεία. Η καταγγελία αυτή ισχύει και, εάν ναι, με ποια αιτιολογία θα ανανεωθεί το συμβόλαιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.198, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκβαση των διαβουλεύσεων μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τον ανάδοχο του έργου της ανέγερσης και επέκτασης της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και παράδοση του έργου ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη ενεργοποίησης ρητρών που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα για τις εν λόγω πρόνοιες του συμβολαίου και αν προτίθεστε να τις ενεργοποιήσετε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.199, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ασφαλτόστρωση του δρόμου από το δρόμο Μ1 προς την αφαλάτωση στην Επισκοπή Λεμεσού και πότε υπολογίζεται να γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.200, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να στελεχώσει με επιπρόσθετους οφθαλμιάτρους τα νοσοκομεία Αμμοχώστου και Λάρνακας και, εάν ναι, πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2015 περιλαμβάνονται οι διαγραφές μεγάλων ποσών που αφορούν οφειλές δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε, αντίστοιχα), που έγιναν μετά από διακανονισμό με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί προέκυψαν αυτές οι οφειλές και για ποιο λόγο έγιναν οι διαγραφές αυτές, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.202, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μετά από συναντήσεις που πραγματοποίησε με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με εκπροσώπους της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, ενέκρινε στις 17 Φεβρουαρίου 2014 την παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας. Η απόφαση δεν εφαρμόστηκε, καθώς υπήρχαν θέματα που εκκρεμούσαν στο ΤΚΕΑΑ αναφορικά με την έκδοση της κάρτας. Σύμφωνα με το ΤΚΕΑΑ, η κάρτα αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2017 και θα περιλαμβάνει, εκτός από την έκπτωση στα εισιτήρια των λεωφορείων, πληθώρα άλλων ωφελημάτων, όπως ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Κύπρου, καθώς και σε διάφορους εθνικούς αθλητικούς αγώνες, εκπτώσεις σε θεατρικές παραστάσεις κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το ΤΚΕΑΑ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθυστερεί την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, με αποτέλεσμα από το 2014, που εγκρίθηκε, η παροχή έκπτωσης ύψους 50% στα εισιτήρια των λεωφορείων σε ανάπηρα άτομα να καθυστερεί μέχρι το 2017 και ίσως ακόμα παραπέρα. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα διευκολύνει δεκάδες τυφλούς, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.203, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αλλά και άλλες κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με την εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού προβάτων (Νόσος της κυανής γλώσσας-blue tongue);

2. Πώς η πολιτεία θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους και κατά πόσο θα προβεί σε αποζημίωση των κτηνοτρόφων που επηρεάστηκαν.

                    3. Προγραμματίζονται ψεκασμοί σε χώρους με λιμνάζοντα νερά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.204, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με πολλούς λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, αυτά είναι είδος πολιτιστικής κληρονομιάς (national heritage) για την Κύπρο. Πρόκειται για αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες τα οποία αναπληρώθηκαν, συντηρήθηκαν και φυλάγονται με πολλή φροντίδα, κόπο, επιμέλεια και πολύ κόστος για τους ιδιοκτήτες τους. Είναι αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες διαφόρων χωρών παραγωγής και ηλικίας πέραν των τριάντα χρονών και μέχρι εβδομήντα χρονών, τα οποία διατηρούνται σε άριστη μηχανική και λειτουργική κατάσταση. Δυστυχώς, λόγω του ότι δεν κυκλοφορούν καθημερινά, όπως τα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι ιδιοκτήτες τους τα έχουν διατηρημένα και φυλαγμένα μέσα σε γκαράζ, για να προστατεύονται και να μη φθαρούν περισσότερο από το χρόνο. Όπως πολύ εύστοχα το έχει θέσει κάποιος Άγγλος ειδικός επί του θέματος, ο Mike Brewer, δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες, αλλά οι άνθρωποι που τα έχουμε υπό την προστασία μας για κάποια χρόνια, για να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές (“We are acting as Guardians looking after them for future generation”).

Πρέπει όμως περιοδικά τα υπό αναφορά αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες να μπορεί να κυκλοφορούν σε δημόσιο δρόμο για πολλούς λόγους, όπως π.χ. για σκοπούς συντήρησης ή για να οδηγηθούν στο μηχανουργείο για συντήρηση/μηχανική βλάβη, για ΜΟΤ. Αυτό όμως δε γίνεται δυστυχώς σε καθημερινή βάση αλλά κάποιες φορές το χρόνο. Για αυτό ακριβώς το λόγο, δηλαδή για το ότι δεν κυκλοφορούν, οι ιδιοκτήτες είναι αναγκασμένοι να τα δηλώνουν στη Αρχή Αδειών ως ακινητοποιημένα επ’ αόριστον. Με βάση την παρούσα διαδικασία, οι άδειες κυκλοφορίας κάθε οχήματος υπολογίζονται βάσει του κυβισμού και των ρύπων, οι οποίες το 2014 για τους περισσότερους αυξήθηκαν κατά €20 με €25. Το να ανανεώσει κάποιος την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος είναι εύκολο μέσω διαδικτύου. Το θέμα είναι ο χρόνος ανανέωσής του, ο οποίος είναι ανά εξάμηνο (ή το μέρος από τους μήνες που υπολείπονται). Για να το ακινητοποιήσει κάποιος όμως πρέπει να αποταθεί στην Αρχή Αδειών ή στο Γραφείο του Πολίτη, να περιμένει σειρά δύο με τέσσερις ώρες και να περιμένει τρεις με τέσσερις μήνες για την επιστροφή των χρημάτων του. Αντιλαμβάνεστε ότι το να κάνει κάποιος τη διαδικασία αυτή τέσσερις με δέκα φορές το χρόνο είναι αρκετά χρονοβόρο και δεν εξυπηρετεί κανενός το συμφέρον (ούτε του δημοσίου, αν αναλογιστεί κάποιος το κόστος των υπαλλήλων κτλ, ούτε του ιδιοκτήτη λόγω χάσιμο παραγωγικού εργάσιμου χρόνου). Σημειώνεται δηλαδή πολλή ταλαιπωρία, για να κυκλοφορήσει κάποιος το όχημά του κάποιες μέρες το χρόνο. Η άδεια κυκλοφορίας, όπως έχει διαμορφωθεί, στοιχίζει ένα σημαντικό ποσό, αν αναλογιστεί κάποιος ότι τα άτομα που ασχολούνται με κλασικά οχήματα συνήθως έχουν περισσότερα από ένα οχήματα. Όταν οι ιδιοκτήτες τους τα κληρονόμησαν ή τα έσωζαν από την πλήρη καταστροφή ή τα αγόραζαν, υπολόγιζαν τις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας. Δυστυχώς, δεν μπορούν να τις ανανεώσουν, για να τα κινούν μόνο μερικές μέρες το χρόνο. Σημειώνεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ιδιοκτήτες κλασικών αυτοκινήτων είναι απαλλαγμένοι τελείως από τα τέλη κυκλοφορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταργήσει την άδεια κυκλοφορίας κλασικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.205, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας μου ετέθησαν τα πιο κάτω αιτήματα:

1. Η αναγνώριση των τρίτεκνων οικογενειών όπως αναγνωρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν τα δίδακτρα στα δημόσια νηπιαγωγεία και να εξισωθούν η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και η αντιμισθία των εθνοφρουρών των τρίτεκνων οικογενειών με αυτές των πολύτεκνων οικογενειών.

2. Η επαναφορά του επιδόματος μάνας, όπως ήταν και η τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή βράβευσης της πολύτεκνης μάνας στις 12 Μαΐου 2013, καθώς και το να καλύπτει το επίδομα μάνας και μάνες που απέκτησαν πάνω από τρία παιδιά.

3. Η βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μελών της κάθε οικογένειας για την τιμολόγηση του νερού και για τα δημοτικά τέλη.

4. Η μείωση των κομίστρων των λεωφορείων για όλες τις τρίτεκνες οικογένειες και η δημιουργία οικογενειακών εισιτηρίων για χρήση τους από τις οικογένειες αυτές.

5. Η συνέχιση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών των πενταμελών οικογενειών και η συμπερίληψή τους, όπου είναι δυνατόν, και στο πρόγραμμα των ιδιωτικών σχολείων.

6. Η φοιτητική χορηγία να παραχωρείται λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα των φοιτητών ως μελών τρίτεκνης οικογένειας, ως ίσχυε προηγουμένως, ώστε να καταργηθεί η ισοπεδωτική αντιμετώπιση των φοιτητών.

7. Η παραχώρηση του επιδόματος τέκνου για τους τέσσερις πρώτους μήνες του κάθε χρόνου μέχρι την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα τέκνου, ώστε να απολαμβάνουν το ωφέλημα για μειωμένη τιμολόγηση του ρεύματος οι δικαιούχοι. Επίσης, οι αιτήσεις να εξετάζονται κατά προτεραιότητα και ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες που οι γονείς είναι άνεργοι, λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (δημόσιου βοηθήματος), χαμηλόμισθοι ή με εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχιας.

8. Η τροποποίηση του νόμου, ώστε όλες οι οικογένειες με τρία παιδιά και άνω ανεξαιρέτως ηλικίας να είναι δικαιούχες ένταξης στο σχέδιο για εθελοντική συνεισφορά του 1,5 % των εισοδημάτων τους.

9. Η συμπερίληψη και των παιδιών των τρίτεκνων οικογενειών στη μοριοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό και πότε θα ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα με αναφορά στο καθένα ξεχωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.206, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι το 2016 έχουν δαπανηθεί €61 εκατομ. για παροχές συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα τμήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επισυνάπτεται σχετικός κατάλογος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για την εξέλιξη της ετήσιας δαπάνης από το 2008 μέχρι σήμερα, να μας πληροφορήσει αν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού της δαπάνης το 2017, καθώς και ποιο είναι το κόστος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το 2017

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.207, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έχω επισκεφθεί την περιοχή του δήμου Πέγειας παρά τον Κόλπο των Κοραλλίων, όπου διαπίστωσα ότι λειτουργεί ως υπεραγορά ένα τεράστιο υποστατικό με την επωνυμία Υπεραγορά Φίλιππος. Εξ όσων πληροφορήθηκα, το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομής είναι κτισμένο εντελώς παράνομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως η Υπεραγορά Φίλιππος λειτουργεί σε υποστατικό που δεν έχει τις απαραίτητες άδειες και, εάν ναι, τι πράττει η πολεοδομική αρχή, για να αρθεί η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.208, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2016 σε ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.141 αναφορικά με τη λειτουργία γυμναστηρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες πληροφορήθηκα ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) βρίσκεται στα τελικά στάδια εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων. Επιπρόσθετα, στην επιστολή αναφερόταν ότι αναμενόταν να υποβληθούν γραπτώς, έπειτα από αίτημα του ΚΟΑ, από το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) οι λεγόμενες καλές πρακτικές, οι οποίες ισχύουν σε άλλες χώρες και αφορούν στον ισχυρισμό ότι οι μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι και οι μεγάλοι οργανωτές ταξιδιών δε ζητούν την παρουσία γυμναστή στο χώρο του γυμναστηρίου, από τη στιγμή που το ξενοδοχείο διαθέτει ασφάλιση για το χώρο και τους πελάτες του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες ενέργειες έχουν γίνει από πλευράς του ΚΟΑ προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία σχολών γυμναστικής και γυμναστηρίων και επίσης αν έχουν υποβληθεί οι εν λόγω καλές πρακτικές από τους ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.209, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί σημαντικό παγκόσμιο φαινόμενο. Χωρίς την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παγκόσμια, η θερμοκρασία του πλανήτη είναι πιθανόν να αυξηθεί από 20C μέχρι και 50C ως το τέλος του αιώνα. Αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο τοπίο και στη στάθμη της θάλασσας παγκοσμίως. Παρ’ όλο που η ΕΕ έχει συμβάλει στην προώθηση διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιματική αλλαγή και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην κατάρτιση τόσο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) όσο και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, μόνο τρία κράτη μέλη επικύρωσαν τη Συμφωνία του Παρισιού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να προχωρήσει στην επικύρωση της εν λόγω συμφωνίας.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.287, που αφορούσε στο θέμα της παράνομης εναπόθεσης εκατοντάδων παλαιών αυτοκινήτων και λάστιχων στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα μεταξύ άλλων ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού στις 11 Απριλίου 2014 εξέδωσε καταδικαστική απόφαση (Αρ. Υπόθεσης 5214/14) εναντίον του κατηγορουμένου, στην οποία περιλαμβάνεται πρόστιμο και ποινή φυλάκισης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ύψος του προστίμου και της ποινής φυλάκισης που έχουν επιβληθεί στον κατηγορούμενο, αν η ποινή φυλάκισης εκτελείται ή είναι με αναστολή και, το κυριότερο, αν έχουν απομακρυνθεί τα αυτοκίνητα από την εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.211, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος (ΠΑΣ) καταγγέλλει ότι οι προσπάθειές του να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του φαρμάκου “Exjade” στα άτομα εκείνα που οι υπεύθυνοι γιατροί κρίνουν ότι επιβάλλεται να παρασχεθεί έχουν πέσει στο κενό. Τα άτομα που επιλέγονται από τους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν το εν λόγω φάρμακο ουσιαστικά δεν έχουν καμία άλλη επιλογή και αυτή τη στιγμή η θεραπευτική αγωγή τους είναι είτε ατελής είτε προβληματική και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πρόσβαση στο εν λόγω σκεύασμα. Είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους το κράτος να δει με ουσιαστική προσοχή το θέμα και να αντισταθμίσει την αξία της ανθρώπινης ζωής και ευημερίας όχι στη βάση άλλων αριθμών αλλά στη βάση πραγματικής αξίας. Ο ΠΑΣ θεωρεί ότι η παρούσα διευθέτηση με τον περιορισμό του αριθμού των πασχόντων που εγκρίνονται για οικονομικούς κυρίως λόγους έχει πολλαπλές επιπτώσεις τόσο στην υγεία των θαλασσαιμικών, προκαλώντας την αύξηση επιπλοκών, οι οποίες δυνητικά πιθανόν να κοστίζουν ακόμα περισσότερο, όσο και στην ποιότητα ζωής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει το πρόγραμμα για την πρόσβαση στο φάρμακο “Exjade”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.212, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2015, του Υπουργού Άμυνας κ. Χριστόφορου Φωκαΐδη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.05.243, που αφορούσε στην ανακοίνωση της οργάνωσης “Truth Now” (ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2015), η οποία κατήγγελλε ότι τα οστά που φυλάγονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας έχουν εμποτιστεί με χημικά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται και/ή να καταστρέφεται το γενετικό τους υλικό, πληροφορήθηκα ότι ο Υπουργός Άμυνας είχε ορίσει ερευνώντα λειτουργό για τη διεξαγωγή διοικητικής έρευνας και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Παρακαλώ τον κ. υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω έρευνα έχει ολοκληρωθεί και, εάν ναι, ποια ήταν τα συμπεράσματα-αποτελέσματά της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.213, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η διαχείριση των δημόσιων πάρκων πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο γεωπόνο βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), όπου αναφέρεται ότι η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Το άρθρο 11, εδάφιο (2) αναφέρει ότι όποιος παραβιάζει το νόμο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση τριών ετών ή και χρηματική ποινή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσους από τους τριάντα εννιά δήμους και έξι επαρχιακές διοικήσεις εργάζονται γεωπόνοι για τη διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και, εάν δε συμβαίνει αυτό, ποιοι διαχειρίζονται παράνομα τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.214, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, που αφορά την ενίσχυση του Γραφείου Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), πληροφορήθηκα ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας υπό το συντονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων, η οποία θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα στις παραλίες. Η εν λόγω ομάδα έχει αναλάβει επίσης την αρμοδιότητα για τη σύσταση των πιστοποιητικών για τη μη διάκριση (περιλαμβανομένης της προσβασιμότητας ΑμεΑ) για τα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.215, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μελετώντας τους καταλόγους των διαγραφών των μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για τα έτη 2014 και 2015 που δημοσιοποίησε η Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής, διαπίστωσα ότι ένα σημαντικό ποσό αφορά διαγραφή αποθεμάτων από απώλεια λόγω κλοπής. Σύμφωνα με την επεξήγηση που δίνεται, πρόκειται για κλοπές υλικών και χρημάτων που εξετάστηκαν από την αστυνομία και καταχωρίστηκαν ως ανεξιχνίαστες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα συνολικά ποσά που έχουν διαγραφεί και αφορούν κλοπές και απώλειες υλικού και χρημάτων για το έτος 2014 και 2015. Ποιο είναι το συνολικό ποσό των υποθέσεων που εκκρεμούν και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν οι κλοπές και οι απώλειες υλικού και χρημάτων; Πόσες είναι οι υποθέσεις που έχουν εξιχνιασθεί, ποια ποσά αφορούν και ποιες ήταν οι συνέπειες για τους υπεύθυνους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.216, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα ο πρόεδρος του Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου της Λεύκας κ. Αχμέτ Χιζλί ανέφερε ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων στο χώρο της CMC στο Ξερό και στη Λεύκα. Σύμφωνα με τον κ. Χιζλί, στη μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που ετοίμασε η εταιρεία “Cyprus Free Zone & Marine Logistic Ltd” εντοπίζονται είκοσι περίπου σημεία τα οποία θα έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον, εάν υπάρξουν πιθανές νέες μεταλλευτικές δραστηριότητες. Από δημοσιεύματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Τούρκοι μεθοδεύουν τη λειτουργία μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή Ξερού-Λεύκας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πληροφόρηση που έχει για το θέμα η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν λαμβάνονται μέτρα για αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει υπόψη του τις πληροφορίες που συνδέουν το άνοιγμα του οδοφράγματος της Λεύκας με τα σχέδια για αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.217, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής για τη διαγραφή μη εξυπηρετούμενων δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών για το έτος 2015 αναφέρονται μεγάλα ποσά διαγραφών οφειλών δύο εταιρειών (424149Ε και 331119Ε) με την εξής αιτιολογία: “Διαγραφή υπολοίπου ποσού που παρουσιάζεται στο λογαριασμό πληρωμών εγγυήσεων για αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από την Υπηρεσία Ασφάλειας Εξαγωγών για εξαγωγές στο Ιράκ και Κουβέιτ, με βάση τη συμφωνία που υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών Κύπρου-Ιράκ στις 20 Σεπτεμβρίου 2006”. Η συμφωνία προνοούσε συμψηφισμό των χρεών των δύο χωρών. Προέβλεπε τη διαγραφή των υπολοίπων ποσών των χρεών του Ιράκ προς την Κύπρο και ταυτόχρονη εκχώρηση των δικαιωμάτων του Ιράκ από τις εξαγωγές πετρελαίου προς τις κυπριακές εταιρείες πετρελαιοειδών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προέκυψε αυτή η οφειλή προς την Κυπριακή Δημοκρατία από τις εταιρείες αυτές, ποιο είναι το συνολικό ποσό των οφειλών και γιατί έγινε η διαγραφή των οφειλών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.218, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από σχετικό υπόμνημα του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΔ) ότι η συγκέντρωση σιδήρου στην καρδία και το ήπαρ θεωρείται ως η κύρια αιτία θανάτου των θαλασσαιμικών. Η διάγνωση με τη χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας Μ.Ρ.Ι. Τ2* παρέχει τη δυνατότητα στο θεράποντα γιατρό να παρακολουθεί την κλινική εικόνα του ασθενή, προσαρμόζοντας τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ασθενής ανάλογα με τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν από τη μαγνητική τομογραφία. Εξίσου σημαντική για ένα μεγάλο ποσοστό των πασχόντων είναι η εξέταση της οστικής πυκνότητας DEXA. Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο, οι εξετάσεις αυτές όπως και όποια άλλη εξέταση πέραν των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων επιβάλλεται όπως παρέχονται περιοδικά, ανάλογα με τις οδηγίες των γιατρών (συνήθως σε ετήσια βάση), δωρεάν και απρόσκοπτα σε όλους τους πάσχοντες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει το αίτημα του ΠΑΔ για δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση των θαλασσαιμικών στην εξέταση DEXA.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.219, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα τελευταία χρόνια οι Κλινικές Θαλασσαιμίας χρησιμοποιούνται ως χώροι θεραπείας (day care) για ασθενείς ιατρών άλλων ειδικοτήτων, όπως των ρευματολόγων και των γαστρεντερολόγων, με τη στήριξη του υπάρχοντος παραϊατρικού προσωπικού. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την αύξηση των ατόμων με θαλασσαιμία, τη συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα επιπλοκών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, αλλά και την ανάγκη για επιμήκυνση του ωραρίου των κλινικών, έτσι που να καλύπτει τις ανάγκες των διάφορων κατηγοριών ασθενών, επιβάλλει την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού στις Κλινικές Θαλασσαιμίας Λεμεσού και Λάρνακας, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού στην Κλινική Θαλασσαιμίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ενισχύσει με ιατρικό και/ή παραϊατρικό προσωπικό τις Κλινικές Θαλασσαιμίας στα Γενικά Νοσοκομεία Λεμεσού και Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.220, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί πρόσφατα ότι η Σουηδία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ψηφίσει νομοθεσία που καθιερώνει κίνητρα για μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επιδιόρθωση φθαρμένων προϊόντων, υλικών και μηχανημάτων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Αυτές οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται μάλλον βιοτεχνίες, απασχολούν συνήθως άτομα με τεχνική κατάρτιση, παραδοσιακούς τεχνίτες, γυναίκες κ.ο.κ. και, επειδή δε χρειάζονται βαριά υποδομή, το σύνολο σχεδόν της επένδυσης το απορροφά το εργατικό κόστος. Έτσι υπάρχει δουλειά για πολλά εργατικά χέρια και απασχόληση για άτομα που ανήκουν συνήθως σε ευάλωτες ομάδες του εργατικού δυναμικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η στρατηγική αυτή μπορεί κατά παρόμοιο τρόπο να εφαρμοστεί στην Κύπρο, δηλαδή να δοθούν φορολογικά κίνητρα, όπως θα γίνει με τις νεοφανείς και καινοτόμες (start up) επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη αυτών των μικρών επιχειρήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.221, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω υπόψη μου ότι έχει κατατεθεί πρόταση από τους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των κουρεμένων καταθετών. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται από διάφορες πηγές εσόδων, μία από τις οποίες θα προέρχεται από την εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού των ετήσιων εσόδων του κράτους από την εξόρυξη και πώληση υδρογονανθράκων από τον πρώτο χρόνο είσπραξης των εσόδων και για όσα χρόνια το ταμείο χρειάζεται ενίσχυση. Η χρηματοδότηση του ταμείου θα γίνεται επίσης από την πώληση των θυγατρικών εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας ή/και από την εκχώρηση του αποθέματος που αναμένεται να προκύψει από την εκταμίευση όλων των χρημάτων του κυπριακού μνημονίου ή/και τη συμπερίληψη και εκχώρηση συγκεκριμένου ποσοστού από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό ή/και από την εκχώρηση μέρους των κερδών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και όλων των προστίμων που θα επιβληθούν από το δικαστήριο σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της πρώην Λαϊκής Τράπεζας αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της τράπεζας. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να μελετηθεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης της πρότασης, ούτως ώστε μελλοντικά να ληφθούν υπόψη και άλλες ομάδες που έχουν υποστεί τις συνέπειες από τις αποφάσεις του Μαρτίου του 2013.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει την ιδέα της δημιουργίας ταμείου για τη σταδιακή αποκατάσταση των καταθετών της πρώην Λαϊκής Τράπεζας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.222, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη Σκωτία έχει ψηφιστεί νομοθεσία που υποχρεώνει μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης (π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.) όπως παραδίδουν υποχρεωτικά σημαντικό ποσοστό των αποβλήτων τους από αποφάγια προς κομποστοποίηση. Αυτό γίνεται μέσω του ελέγχου του βάρους των σκουπιδιών που συλλέγονται από τις επιχειρήσεις εστίασης. Στην Κύπρο είναι γνωστό ότι η κομποστοποίηση βρίσκεται στα σπάργανα, ενώ κινδυνεύουμε με τιμωρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω μη επίτευξης των στόχων για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ανάλογοι σχεδιασμοί και πότε θα εφαρμοστούν στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.223, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορές έχει συνεδριάσει ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και αν έχει προβεί σε μακροχρόνιο σχέδιο δράσης και πολιτικής για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τις αποφάσεις του φορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.224, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Ελέγχου της Βουλής σχετικά με ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LIMITED, που ασχολείται με τη λειτουργία κέντρων αναψυχής κ.ά. και της οποίας μέτοχος φαίνεται να είναι η VERENO HOLDINGS CORP., εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά.

Επειδή σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, είναι προφανές ότι έγιναν υπερβάσεις σε πολλά και διαφορετικά θέματα, ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή του εν λόγω συμβολαίου, με απόφαση μάλιστα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι κρύβονται πίσω από την εταιρεία του Παναμά, η οποία πλέον συναλλάσσεται με το δημόσιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.225, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος φοιτητικής χορηγίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο υπολογισμού του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος και αν στον υπολογισμό περιλαμβάνεται και η έκτακτη εισφορά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.226, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει προχωρήσει με την τροποποίηση της άδειας που δίνεται για αλίευση με τη μέθοδο “γρι-γρι”, ώστε να επιτρέπεται η χρήση της και σε βάθος 35 μέτρων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αρ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 300 μέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Υπενθυμίζω ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τροποποίηση της άδειας αλίευσης, ώστε να επιτρέπεται η χρήση γρι-γρι σε βάθος 35 μέτρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.227, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα ιδιωτικά ιδρύματα παροχής υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας (γηροκομεία) είναι υποχρεωμένα να είναι εγγεγραμμένα στο ΦΠΑ και να χρεώνουν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους 19% ΦΠΑ, που επιβαρύνει οικονομικά μια πολύ ευπαθή ομάδα πληθυσμού της χώρας μας με μειωμένα εισοδήματα.

Αν λάβουμε δε υπόψη ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν κατά κύριο λόγο την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σίτισης και διαμονής, υπηρεσίες που χρεώνονται με μειωμένο συντελεστή 0-9% ΦΠΑ, αυτό κάνει ακόμα πιο άδικη τη συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση.

Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα γηροκομεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.228, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρ’ όλες τις εκκλήσεις που έγιναν κατά καιρούς από τοπικές αρχές και αθλητικά σωματεία της επαρχίας Πάφου για αναβάθμιση του στίβου των αθλητικών εγκαταστάσεων, από το 2004 δεν έχει γίνει οτιδήποτε σε κανένα γήπεδο, με αποτέλεσμα οι αθλητές να καταπονούνται κατά τις προπονήσεις τους και να μειονεκτούν σε αποδόσεις.

Πέραν τούτου, με βάση το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τον τουρισμό, μια σημαντική κατηγορία για προσέλκυση τουριστών αφορά τον αθλητισμό. Παρ’ όλα αυτά και ενώ αρκετές χώρες ενδιαφέρθηκαν να επισκεφθούν την Πάφο και να φέρουν ακόμα και εθνικές ομάδες αθλητών για προετοιμασία, λόγω έλλειψης σημαντικών αθλητικών υποδομών αυτή η κατηγορία του αθλητικού τουρισμού δεν προωθείται. Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη στην Πάφο εταιρείας από τη Σουηδία που εξειδικεύεται στον αθλητικό τουρισμό και η οποία απέκλεισε την επαρχία Πάφου, γιατί οι αθλητικές της εγκαταστάσεις δε διαθέτουν τον απαιτούμενο στίβο.

Ως εκ τούτου, τίθενται τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Πότε αναμένεται ότι ο ΚΟΑ θα προχωρήσει με την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του στίβου στην Πάφο;

2. Πως εφαρμόζεται από τον ΚΟΑ το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και τι έργα προγραμματίζονται να γίνουν στην Πάφο και πότε;

                  3. Πώς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τον ΚΟΤ παρακολουθούν την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης          του             τουρισμού στον τομέα του αθλητικού τουρισμού, αφού αυτός ο τομέας μπορεί να αναπτύξει τον τουρισμό κατά τη χειμερινή περίοδο κυρίως από χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.229, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με τη δημιουργία του χώρου Σημείο Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην περιοχή Καντού στην επαρχία Λεμεσού. Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι το ΣΜΑ θα κατασκευαστεί σε πολύ κοντινή απόσταση από τα σπίτια τους και από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής, να επαναξιολογήσει το χώρο που έχει επιλεγεί για την ανέγερση του ΣΜΑ στην περιοχή Καντού και, αν όχι, αν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίες των κατοίκων και αν έχουν παρθεί και ποια μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με βιομηχανικά οικόπεδα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές που εκμισθώθηκαν από το υπουργείο για την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κατάλογο που μας αποστάλθηκε, κατά την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2016 εκμισθώθηκε σε εταιρεία έκταση 1 522 τετραγωνικών μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης Πάφου έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους €742,22. Επίσης, εκμισθώθηκε σε ιδιώτη στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους έκταση 1 979 τετραγωνικών μέτρων έναντι ετήσιου μισθώματος €1.896,28.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το σκεπτικό και ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του ετήσιου μισθώματος στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές; Υπάρχει νομοθεσία ή απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού;

2. Το ύψος του ετήσιου μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σταθερό και παραμένει το ίδιο για όλα τα τεμάχια που βρίσκονται στην ίδια κυβερνητική βιομηχανική περιοχή;

                   3. Ποια είναι η συνήθης χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται για εκμίσθωση κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.231, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε αρκετές παράκτιες περιοχές της Κύπρου μία σημαντική αύξηση του πληθυσμού των χελωνών. Από πληροφορίες που έχω, αυτό είναι αποτέλεσμα κάποιου συγκεκριμένου σχεδίου που εφαρμόζεται από το Tμήμα Αλιείας εδώ και αρκετά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποιες περιοχές ο πληθυσμός της χελώνας έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές στην παράκτια αλιεία.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι σχεδιασμοί γίνονται από το συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση του πληθυσμού της χελώνας;

2. Ποια είναι η αύξηση του πληθυσμού της χελώνας τα τελευταία δέκα χρόνια ανά περιοχή που εφαρμόζεται το σχέδιο;

3. Πώς επηρεάζεται η παράκτια αλιεία σε συνδυασμό με το πιο πάνω σχέδιο;

4. Τι μέτρα λαμβάνονται για τυχόν ζημιές που γίνονται στους ψαράδες αυτών των περιοχών;

                    5. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο για αποζημιώσεις των ψαράδων για αυτές τις ζημιές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.232, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που εδώ και πολλά χρόνια επί διαφορετικών κυβερνήσεων καθυστερεί η καταβολή του ανεργιακού επιδόματος στους υπαλλήλους της τουριστικής βιομηχανίας που τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασιών στην επαρχία Αμμοχώστου και κατά πόσο θα παραχωρηθεί έγκαιρα αυτή τη χρονιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.233, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από παράπονο που δέχθηκα, επισκέφθηκα μαζί με το δήμαρχο του Αγίου Δομετίου την περιοχή του ποταμού Κλήρου στον Άγιο Δομέτιο όπου διαπίστωσα ότι υπάρχει μια σειρά προβλημάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης επίλυσης και τα οποία δημιουργούν κινδύνους για πλημμύρες, σε περίπτωση αυξημένης βροχόπτωσης. Αρχικά, το μικρό γεφύρι που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη εντός της Νεκρής Ζώνης πρέπει να κατεδαφιστεί αμέσως, αφού πιστεύω ότι είναι η βασική αιτία για τις πλημμύρες που δημιουργούνται στην περιοχή. Θεωρώ ότι η λύση του προβλήματος είναι η κατεδάφιση του γεφυριού ή/και η υπερύψωσή του. Επιπρόσθετα, ο καλαμιώνας επί του ποταμού χρειάζεται αμέσως καθαρισμό, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα σε λίγες μέρες χειρωνακτικά από μία ομάδα εργατών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις εργασίες αυτές (υπερύψωση ή κατεδάφιση του γεφυριού και καθαρισμό του καλαμιώνα), ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές πλημμύρες οι οποίες θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.234, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή, ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του Εθνικού Εισηγητή, που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ και ορίζεται μετά την προκήρυξη σχετικών προσφορών, τη διεξαγωγή εκτιμήσεων σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση σχετικού σχεδίου δράσης, καθώς και την υποβολή αναφορών με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επιπρόσθετα, στο Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015, στον άξονα ΙΧ ‘Αξιολόγησηʼ, προβλέπεται η συνολική αξιολόγηση και παρακολούθηση των Δράσεων του Εθνικού Συντονιστή και της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας από εξωτερικό ανεξάρτητο αξιολογητή, ο οποίος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος (1) (ιδ) του Νόμου 60(Ι)/2014, ο Εθνικός Συντονιστής καθορίζει μέχρι και τέσσερις μη κυβερνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών ως Εθνικός Συντονιστής για την υλοποίηση των προνοιών του εν λόγω άρθρου του νόμου, να υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις σχετικές εκθέσεις του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που αφορούν την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2013-2015 και να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετέχουν σήμερα στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό φακέλου 23.06.010.05.405, που αφορά στη μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο “Λατούρος” στο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι έχει επιδοθεί προσωρινό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου στην εταιρεία “Envirotrans Ltd” και στο διευθυντή της κ. Γιώργο Παυλίδη, στις 30 Μαρτίου 2016, με διορία τριών μηνών, για να μετακινήσει τα ελαστικά και να τα προωθήσει για επεξεργασία σε αδειοδοτημένη μονάδα στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η διορία που δόθηκε βάσει του διατάγματος έχει λήξει, αν η εν λόγω εταιρεία έχει προχωρήσει στη μετακίνηση των ελαστικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.236, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Με αφορμή την επιστολή μητέρας μαθήτριας που ζητά από το λυκειάρχη του σχολείου όπου φοιτά το παιδί της αυτό να απέχει από το μάθημα των Νέων Ελληνικών, όταν διδάσκονται λογοτεχνικά κείμενα Τουρκοκυπρίων, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής ποιο είναι το θεσμικό όργανο που εισηγήθηκε την εν λόγω πρόταση και τις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε η απόφαση για υλοποίησή της.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν από την εφαρμογή της απόφασης. Τον καλούμε επίσης, στις περιπτώσεις που λαμβάνονται οποιεσδήποτε αποφάσεις για αλλαγή στη διδακτέα ύλη στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας, να ενημερώνεται προηγουμένως η Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.237, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο Έφορος Εταιρειών, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο που έχει εγγράψει την εταιρεία “Ruidoso Overseas Ltd”, που ασχολείται με τη λειτουργία κέντρων αναψυχής κ.ά. και της οποίας μέτοχος φαίνεται να είναι η Vereno Holdings Corp., εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.238, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.04.258 αναφορικά με τη διαχείριση οικιακών φαρμάκων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Κύπρου, έχει ετοιμάσει σχετικό προσχέδιο κανονισμών. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το προσχέδιο συζητήθηκε στις 12 Ιουνίου 2015 σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εντός του Οκτωβρίου του 2015 προγραμματιζόταν συνάντηση με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για συζήτηση συγκεκριμένων προνοιών του προσχεδίου, καθώς και των παραγωγών για τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των κανονισμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή οι πιο πάνω κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.239, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την ύπαρξη καυσίμων στο ναυάγιο “Ζηνοβία”. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, παραμένουν στο ναυάγιο καύσιμα.Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και αν θα τύχει χειρισμού.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.240, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετοί πολίτες που υποβάλλουν προσφορές στο δημόσιο, αλλά και πολλοί άλλοι χρειάζονται σε τακτική βάση την απόκτηση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου ή πιστοποιητικού μη πτώχευσης.

Το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου εκδίδεται σήμερα ηλεκτρονικά από τους επαρχιακούς κεντρικούς αστυνομικούς σταθμούς, ενώ το πιστοποιητικό μη πτώχευσης εκδίδεται και πάλι ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στη Λευκωσία. Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι η απόκτηση των πιστοποιητικών αυτών δημιουργεί ταλαιπωρία στους πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί, αν τα πιο πάνω πιστοποιητικά, όπως και πολλά άλλα που εκδίδονται ηλεκτρονικά, εκδίδονταν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Πέραν τούτου, θα μπορούσε το πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου να εκδίδεται και από τους περιφερειακούς αστυνομικούς σταθμούς.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.241, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού και στο παλιό λιμάνι Λεμεσού η παράδοση των λυμάτων από τα μικρά σκάφη γίνεται σε συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών και ιδιωτικών βυτιοφόρων. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζει αδυναμίες, κυρίως από πλευράς ελέγχου, αφού πέραν των ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, που διά νόμου διαθέτουν δεξαμενές κατακράτησης και τηρούν βιβλίο γέφυρας με σχετικές εγγραφές για παραδόσεις, για τα υπόλοιπα σκάφη δεν υπάρχουν πρόνοιες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.242, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί Κύπριοι και ξένοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι απασχολούνται χωρίς να το δηλώνουν (αδήλωτη εργασία) ως αυτεργοδοτούμενοι ή εργάζονται σε οικοδομές και επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα είναι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι δε γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος από τους επιθεωρητές του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου Εργασίας.

Μια εισήγηση, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο αυτό, είναι ο εργολάβος ή ο ιδιοκτήτης της οικοδομής να διαθέτει βιβλίο παρουσιών για όλους τους εργαζόμενους στην οικοδομή, ακόμα και για τους υπεργολάβους (καλουψιήδες, σιδεράδες, πελεκάνοι, υδραυλικοί και υπάλληλοί τους), στο οποίο θα υπογράφουν οι εργαζόμενοι από τη στιγμή ανάληψης της εργασίας, και να το παραδίδει κάθε μήνα σφραγισμένο στο Υπουργείο Εργασίας για σκοπούς ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει διπλός έλεγχος, έλεγχος δηλαδή και των παρανομούντων που λαμβάνουν το ΕΕΕ και της αδήλωτης εργασίας Κυπρίων και ξένων εργατών. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε εργοστάσια, φάρμες, καταστήματα κ.ο.κ., με σκοπό να παταχθεί η αδήλωτη εργασία. Οι ποινές μπορεί να είναι πολύ βαριές, μέχρι και κλείσιμο της επιχείρησης για μερικές μέρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού μελετήσει αυτή την εισήγηση, αν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.243, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες χοιροτροφικών μονάδων στην περιοχή του χωριού Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας αίτημα για παραχώρηση νερού από το φράγμα Κλήρου-Μαλούντας. Εάν παραχωρηθεί νερό για ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των χοιρομητέρων και την εν γένει χοιροτροφική δραστηριότητα, γεγονός που ανησυχεί τους κατοίκους της κοινότητας Μενίκου. Επίσης, το νερό που θα διατεθεί για ύδρευση των χοιροστασίων θα αποκοπεί από την άρδευση των γεωργικών αναπτύξεων, γεγονός που ανησυχεί τους γεωργούς της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απορρίψει το σχετικό αίτημα των χοιροτρόφων για παροχή νερού προς ύδρευση των χοιροτροφικών μονάδων της περιοχής Μενίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.244, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα με το αποχετευτικό μέρους των κατοικιών της κοινότητας Αρακαπά στην επαρχία Λεμεσού εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στις κοινότητες Κοιλανίου και Κυπερούντας στη Λεμεσό. Το ανησυχητικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις τα λύματα ρέουν σε ρυάκια που καταλήγουν σε φράγματα. Στην περίπτωση του Αρακαπά τα λύματα καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας και στην περίπτωση των κοινοτήτων Κοιλανίου και Κυπερούντας στον υδατοφράκτη του Κούρη στην Άλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να σταματήσει η ροή λυμάτων στους υδατοφράκτες Γερμασόγειας και Κούρη από την ελαττωματική λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων των κοινοτήτων Αρακαπά, Κοιλανίου και Κυπερούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.245, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει θεσπιστεί ενιαία αθλητική νομοθεσία και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.246, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη επαναδιατύπωσε το αίτημά του για οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία μάλιστα αποτελεί νομική υποχρέωση του κράτους, αφού είναι μία από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το μνημόνιο το οποίο υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τρόικας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του συντάγματος (άρθρο 167), ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.247, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι τρεις χιλιάδες συμβασιούχοι οπλίτες οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν στην Εθνική Φρουρά έχουν τη δυνατότητα σπουδών με μειωμένα δίδακτρα μέχρι και 50% σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου στο πλαίσιο συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας με τα υπό αναφορά ιδρύματα. Παρ’ όλα αυτά, έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι κάποια ιδιωτικά ιδρύματα αρνούνται να παρέχουν έκπτωση σε άτομα που έχουν εξασφαλίσει μία εκ των τριών χιλιάδων θέσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την εν λόγω κατάσταση, καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προς αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα, τον παρακαλώ να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος πρόκειται να καλύψει την έκπτωση που προσφέρεται στα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.248, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου να υπόκειται στον έλεγχο της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, όπως οι υπόλοιποι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, τουλάχιστον ως προς την εξέταση θεμάτων/παραπόνων που αφορούν για παράδειγμα την προστασία των θρησκευτικών και άλλων ατομικών ευαισθησιών των τηλεθεατών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.249, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.011.01.194, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, η οποία αφορούσε τον ξυλοδαρμό δεσμοφύλακα από δύο ισοβίτες και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο με κάταγμα στο ζυγωματικό και πρήξιμο στο μάτι, και την ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.01.031, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, με την οποία ζητούσαμε ενημέρωση ως προς τον αριθμό των φυλακισμένων και των δεσμοφυλάκων που μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες ή έτυχαν περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τελευταία τρία χρόνια μετά από περιστατικά βίας εντός των Κεντρικών Φυλακών, για τις οποίες δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τα επεισόδια που κατ’ επανάληψη συμβαίνουν εις βάρος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών και συγκεκριμένα των δεσμοφυλάκων.

Το περασμένο Σάββατο, 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, νεαρός κρατούμενος κτύπησε δεσμοφύλακα, το όνομα του οποίου κατέχουμε. Την προηγούμενη Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου, το απόγευμα κρατούμενος έσπρωξε άλλη δεσμοφύλακα, εκσφενδονίζοντας τα φαγητά που κρατούσε στο πρόσωπό της. Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου η πρωινή βάρδια δεσμοφυλάκων αρνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα λόγω αισθήματος ανασφάλειας, μέχρι που μεταπείστηκε και προσήλθε κανονικά στα καθήκοντά της. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνουν συνεχώς τέτοια επεισόδια κατά των δεσμοφυλάκων των Κεντρικών Φυλακών και να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που λαμβάνετε για την προστασία τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.250, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη συνέχιση της παράνομης λειτουργίας σκυβαλότοπου στο Ακάκι. Στο χώρο, όπως πληροφορήθηκα, απορρίπτονται υλικά οικοδομής, οικιακά απορρίμματα, έπιπλα, ψόφια ζώα, συσκευασίες από υπεραγορές και φρουταρίες, χαρτοκιβώτια κτλ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, από το σκυβαλότοπο εκπέμπεται καπνός είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Σημειώνεται ότι ο παράνομος σκυβαλότοπος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τον τερματισμό της λειτουργίας του σκυβαλότοπου, καθώς επίσης για την αποκατάσταση του χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.251, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πλοιάρια αναψυχής στις περιοχές Αγίας Νάπας και Πρωταρά αφήνουν τα απόβλητά τους μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν τις θάλασσες της περιοχής. Η εν λόγω πρακτική, πέρα από τις περιβαλλοντικές συνέπειες που επισύρει, δημιουργεί προβλήματα και στον κόσμο που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες σπεύδει στις παραλίες της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο των αποβλήτων που αποβάλλουν τα εν λόγω πλοιάρια και αν έχουν γίνει πρόσφατα σχετικές δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί πόσο καθαρά είναι τα νερά της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.252, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ζητήσει από το Τμήμα Αρχαιοτήτων να προχωρήσει σε έρευνες, για να ανιχνευθούν τα πιθανά αρχαιολογικά κατάλοιπα στο χώρο που προορίζεται να ανεγερθεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, δηλαδή στο χώρο του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα, οι αρχαιολογικές ανασκαφές δεν ενδείκνυνται λόγω της πιθανής παρουσίας χημικών ή βιολογικών κατάλοιπων στο έδαφος όπου ήταν κτισμένο και λειτουργούσε το παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ερευνηθεί το έδαφος στην περιοχή του παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για πιθανά χημικά, βιολογικά ή ραδιενεργά κατάλοιπα και ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.253, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το εργοστάσιο της ΣΕΔΙΓΕΠ στον Αστρομερίτη, όπου διαπιστώνεται ότι το σύστημα διαχωρισμού των υγρών αποβλήτων είναι ανοιχτό, αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα, δημιουργεί οχληρία από οσμές και πιθανή ρύπανση από υπερχειλίσεις σε κοντινό υδατόρεμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι αδειοδοτημένο και ελεγχόμενο το εν λόγω σύστημα του εργοστασίου, αν ελέγχεται τακτικά και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.254, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λεμεσού υπάρχει αδειοδοτημένος συλλέκτης στερεών αποβλήτων διά θαλάσσης, ο οποίος εξυπηρετεί τα πλοία του αγκυροβολίου καθημερινά. Στα πλοία εντός του λιμένα υπάρχει πρόνοια για τοποθέτηση των σκουπιδιών τους σε μεγάλους μεταλλικούς συλλέκτες (skip). Για όλα τα σκουπίδια μεριμνά η Αρχή Λιμένων, που είναι αδειοδοτημένος συλλέκτης, σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους, τα οποία και παραδίδει στους χώρους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την παραχώρηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού σε επενδυτή παραμένει η αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο λιμάνι Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.255, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος κατατέθηκε ότι στην εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή μετρήθηκαν εκπομπές υδρόθειου εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα εκπομπών υδρόθειου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.256, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει νομοθεσία που διέπει τη διατήρηση των κατοικίδιων ζώων και ιδιαίτερα των γάτων. Στην Κύπρο έχουμε μόνο νομοθεσία για τους σκύλους, η οποία έχει πολλές ελλείψεις και δυσκολίες ή ελλιπώς εφαρμόζεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο για τους γάτους ως κατοικίδια ζώα ή που να αφορά ή/και να καθορίζει τα κατοικίδια ζώα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.257, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα συμβόλαια της τριμελούς επιτροπής της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Τα συμβόλαια λήγουν το 2019, παρ’ όλο που οι αρμοδιότητες της Αρχής έχουν μεταφερθεί πλέον στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να ενεργήσετε, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μην καταβάλλει άσκοπα τις υψηλές μισθοδοσίες που προβλέπονται στα συμβόλαια των μελών της Αρχής; Θα μπουν χρονοδιαγράμματα στις εκκρεμούσες υποθέσεις που διαχειρίζεται η Αρχή, ούτως ώστε να μην υπάρξει άσκοπη εκμετάλλευση του χρόνου, για να δικαιολογήσουν τα μέλη της επιτροπής την παραμονή τους μέχρι τη λήξη των συμβολαίων;

Να αποσταλούν τα συμβόλαια των τριών μελών στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.258, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέλλας Κυριακίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Νόμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.259, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

«Παρατηρώ ότι από τις 8 Ιουνίου μέχρι σήμερα μας έχουν αποσταλεί πέραν των πενήντα αιτήσεων πολιτογράφησης. Παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε πότε κατατέθηκαν οι συγκεκριμένες αιτήσεις πολιτογραφήσεως και ποιες εξ αυτών έτυχαν ειδικής μεταχείρισης ως προς την προτεραιότητα και για ποιο λόγο.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε και για το μέσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτήσεων παραχώρησης κυπριακής υπηκοότητας τα τελευταία πέντε χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.260, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει συνάψει συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία/παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και, εάν αυτό ισχύει, να μας ενημερώσει για τους όρους της σύμβασης, το κόστος και τη διάρκειά της, καθώς και ποια είναι η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.261, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να με ενημερώσει για τον αριθμό των Κυπρίων φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ERASMUS του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2010 μέχρι το 2016, τις διαδικασίες επιλογής, καθώς και το ποσό της χρηματοδότησης ανά περίπτωση.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε γιατί στο πρόγραμμα ERASMUS+ οι αιτήσεις δε γίνονται στις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.262, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Με βάση τη σχετική νομοθεσία, η κάρτα νοσηλείας των ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ανανεώνεται κάθε χρόνο μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, ενώ η κάρτα νοσηλείας των παραπληγικών ατόμων που δεν είναι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Η διαδικασία της ανανέωσης της κάρτας νοσηλείας κάθε χρόνο ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία και πολύ περισσότερο τα άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν και βασίζονται στη βοήθεια άλλων προσώπων, είτε συγγενικών είτε φιλικών, όπως παραδείγματος χάρη τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αύξησης της διάρκειας ισχύος της κάρτας νοσηλείας που παραχωρείται στα άτομα με αναπηρία και είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, παραδείγματος χάρη στα πέντε χρόνια, όπως συμβαίνει με την κάρτα νοσηλείας των παραπληγικών ατόμων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις ατόμων των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι μη αναστρέψιμη και ως εκ τούτου δε θα είναι ποτέ σε θέση να εργαστούν και τα οποία δεν έχουν εισόδημα από εργασία ή άλλες πηγές ούτε έχουν περιουσία η αξία της οποίας να υπερβαίνει την καθορισθείσα στη σχετική νομοθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.263, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να παρέχει το συντομότερο δυνατό και λεπτομερώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημέρωση σχετικά με πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ως προς τις προθέσεις του κράτους για παραχώρηση του Μακαρείου Σταδίου Λευκωσίας σε συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκωσίας για μακρόχρονη εκμετάλλευση και χρήση.

Επιπρόσθετα, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι σκέψεις ή/και οι σχεδιασμοί σχετικά με το μέλλον του σταδίου. Παρακαλούμε επίσης όπως πληροφορηθεί δεόντως η Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής του Μακαρείου Σταδίου και όπως δοθεί η σχετική πληροφόρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν δημιουργηθούν οποιαδήποτε τετελεσμένα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.264, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου

«Έχω παρατηρήσει ότι τις πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου 2016 η κυκλοφοριακή συμφόρηση στην είσοδο της Λευκωσίας επιβαρύνθηκε λόγω ενός ασήμαντου τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή Μελκονιάν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνος 68 λεπτών, προκειμένου να διανυθεί η απόσταση από τον κυκλοφοριακό κόμβο “κρεμαστά φώτα” μέχρι τη σχολή “Μελκονιάν”.

Για μια ακόμα φορά τα πράγματα αφέθησαν στην τύχη τους, έχοντας ως αποτέλεσμα ουρές χιλιομέτρων. Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για ποιο λόγο η αστυνομία δεν επεμβαίνει στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, με σκοπό τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης για αποφυγή της καταταλαιπωρίας των οδηγών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.265, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει για το πώς και με ποια διαδικασία αποφασίστηκε η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από τη Cyta στον πυρήνα του χωριού Ανώγυρας, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες του κοινοτάρχη, του κοινοτικού συμβουλίου και των κατοίκων του χωριού.

Σε περίπτωση που η διαδικασία τοποθέτησής της συνεχίζεται, σας καλούμε όπως προβείτε σε όλα τα μέτρα που ο νόμος σας επιτρέπει για τη διακοπή ή και άμεση απομάκρυνσή της, αφού δεν έχουν προηγηθεί περιβαλλοντικές ή άλλες μελέτες που να αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.266, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατά την προκήρυξη ενός διαγωνισμού με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο στις πλείστες των περιπτώσεων το περιεχόμενο του συμβολαίου είναι γνωστό είτε λόγω του ότι επισυνάπτεται το περιεχόμενο του συμβολαίου είτε λόγω του κειμένου του περιεχομένου της προκήρυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους μετά την κατακύρωση των προσφορών και την υπογραφή του συμβολαίου σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό και δε γνωστοποιείται. Παραδείγματα συμβολαίων τα οποία χαρακτηρίστηκαν εμπιστευτικά, παρ’ όλο που το περιεχόμενό τους είχε γνωστοποιηθεί πριν από την υπογραφή τους, είναι το συμβόλαιο του ΟΕΔΑ Κόσης και το συμβόλαιο διαχείρισης των λιμανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.267, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται τη διαφοροποίηση της πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου στα πλαίσια αναθεώρησης του θεσμοθετημένου σχεδίου ανάπτυξης (Δήλωση Πολιτικής). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η επαναξιολόγηση της πολιτικής γίνεται για αποθάρρυνση της διάσπαρτης ανάπτυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης και τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές που προωθούνται σε σχέση με το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.268, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για την ανάπτυξη που προγραμματίζεται να γίνει στην περιοχή Άη Βουνί στο δήμο Πέγειας από την εταιρεία “George Vassiliou Ltd & Άλλοι. Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής που αφορά Ενοποιημένες Αναπτύξεις Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων τουλάχιστον το 70% της έκτασης του χώρου πρασίνου που παραχωρείται πρέπει να αποτελεί συμπαγή έκταση με καλή γεωμετρία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω λάβει, τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας χωροθετούν όλη την έκταση του χώρου πρασίνου σε γκρεμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει επισκεφθεί το χώρο όπου προγραμματίζεται να γίνει η ανάπτυξη και αν το 70% της έκτασης του χώρου πρασίνου στο σημείο που έχει χωροθετηθεί αποτελεί συμπαγή έκταση με καλή γεωμετρία, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Πολιτικής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει αναπτύξεις τα σχέδια των οποίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χωροθέτησης του χώρου πρασίνου έτσι όπως αυτές αναφέρονται στη Δήλωση Πολιτικής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.269, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Ελένης Μαύρου

«Την τελευταία δεκαετία το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αναλάβει την ευθύνη του έργου κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αποχετευτικών συστημάτων σε μικρές αγροτικές κοινότητες. Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσα αποχετευτικά έργα έχουν κατασκευαστεί κατά την περίοδο αυτή και σε ποιες κοινότητες;

2. Ποια είναι τα ποσά κατακύρωσης των προσφορών για το κάθε έργο ξεχωριστά;

3. Ποιο είναι το τελικό κόστος κατασκευής για το καθένα από αυτά;

4. Σε ποιες εταιρείες έγινε η ανάθεση των έργων;

5. Ποια είναι η ημερομηνία λήξης των συμβολαίων, στις περιπτώσεις που είναι σε ισχύ συμβόλαια λειτουργίας των συστημάτων από τις αντίστοιχες εταιρείες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.270, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

«Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα, ότι η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κ. Λήδα Κουρσουμπά ζητεί να απαγορευτούν οι επισκέψεις μαθητών δημοτικών σχολείων στα Φυλακισμένα Μνήματα, με τη δικαιολογία να μη δημιουργούνται σε αυτά “ψυχολογικά προβλήματα”, καλείται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Να μας ενημερώσει σχετικά.

2. Να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου θέματος, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του υπουργείου.

3. Να μας απαντήσει κατά πόσο έχει σκοπό να εγκρίνει μια τέτοια πρόταση.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.271, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.272, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι παρατηρείται δυσλειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ), η οποία έχει εγκαθιδρυθεί και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 2007 [Ν. 87(Ι)/2007].

Ειδικότερα, ενώ η εν λόγω ομάδα αποτελούνταν βάσει των προνοιών του νόμου από έντεκα υπουργεία και τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), έχουν σημειωθεί τρεις αποχωρήσεις ΜΚΟ, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ποικίλες αντιδράσεις.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους αποχώρησαν οι ΜΚΟ και τι μέτρα λήφθηκαν, αν λήφθηκαν, διά να αποκατασταθεί η τάξη, ώστε να επανέλθουν και να επαναλειτουργήσει σωστά η ΠΣΟ;

2. Γιατί προεδρεύει της ομάδας ως εθνικός συντονιστής ο Υπουργός Εσωτερικών και όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφ’ ης στιγμής οι σκοποί της σχετικής νομοθεσίας άπτονται ζητήματα που αφορούν ξεκάθαρα την πρόληψη και καταπολέμηση σοβαρών αδικημάτων;

                   3. Προτίθεται το αρμόδιο, στην παρούσα φάση, υπουργείο να εξετάσει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του εθνικού συντονιστή από τον Υπουργό Εσωτερικών       στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.273, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στα Συμπεράσματα του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης καταγράφεται ότι η κατάσταση στην Κύπρο δε συνάδει με το άρθρο 27(3) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, αφού, όπως αναφέρεται, το δικαστήριο θα μπορούσε να διατάξει την επαναπρόσληψη παράνομα απολυθέντος υπαλλήλου μόνο στις περιπτώσεις που στην αναφερόμενη επιχείρηση υπάρχουν περισσότεροι από είκοσι υπάλληλοι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα και για τα μέτρα που λαμβάνονται για εφαρμογή όλων των προνοιών της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Χάρτας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.274, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μία ομάδα από ηλικιωμένους πρόσφυγες που διαμένουν στην πολυκατοικία στην οδό Άσσιας 17 στον Κυβερνητικό Οικισμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία ζητούν όπως τοποθετηθεί ανελκυστήρας στο κτίριο, γιατί λόγω ηλικίας δυσκολεύονται να ανέβουν και να κατέβουν από τα κλιμακοστάσια. Σχετική είναι και η επιστολή, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, που απέστειλαν οι ηλικιωμένοι ένοικοι της πολυκατοικίας και αρχειοθετήθηκε στη Βουλή (αρ. φακ. 23.07.014.001).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε θα ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα των ηλικιωμένων προσφύγων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.275, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το θέμα της θεσμοθέτησης της σύνταξης χηρείας για τους άνδρες κωλυσιεργεί και δεν προχωρεί με ευθύνη, κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης. Όπως αποφάσισε το δικαστήριο, η σύνταξη χηρείας αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας. Οι γυναίκες δικαιούνται σύνταξη χηρείας, οι άνδρες όμως όχι. Αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση κατά των ανδρών με βάση το φύλο. Υπάρχουν, όπως πληροφορούμαι, αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και η θέση του Γενικού Ελεγκτή, ότι πρέπει να αρθεί η διάκριση που υπάρχει όσον αφορά την παραχώρηση σύνταξης χηρείας και στους άντρες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της εισήγησης για θεσμοθέτηση της σύνταξης χηρείας και για τους άνδρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.276, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πληροφορήθηκα ότι για τους στρατιώτες οι οποίοι κατετάγησαν το καλοκαίρι του 2016 και οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπάρξει διευθέτηση, ώστε να φοιτήσουν στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους, για να μη χάσουν χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει προσπάθεια για παρόμοια διευθέτηση και για τους στρατιώτες που θα απολυθούν και έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.277, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Λύκειο Βεργίνας στη Λάρνακα διαπίστωσα τα μεγάλα προβλήματα που παρουσιάζουν τα κτίρια, η αυλή και άλλες κατασκευές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η συντήρηση του κτιρίου;

2. Ποιες εργασίες συντήρησης θα περιληφθούν στο έργο;

                  3. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των εργασιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.278, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για την TTIP (Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Ελεύθερων Συναλλαγών);

2. Ποιοι αξιωματούχοι και δημόσιοι λειτουργοί έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο “αναγνωστήριο” του Υπουργείο Εξωτερικών, για να ενημερώνονται από τα εμπιστευτικά έγγραφα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την ΤΤΙΡ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.279, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Β΄ Δημοτικό Ύψωνα, με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εγκριθεί για αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση του σχολείου και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης. Η εν λόγω έγκριση χρονολογείται από το 2011. Από τότε λαμβάνονται διαβεβαιώσεις ότι το εν λόγω έργο θα συμπεριληφθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Φέτος και πιο συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο δόθηκαν νέες διαβεβαιώσεις ότι οι εργασίες θα ξεκινούσαν το Σεπτέμβριο του 2016 και μάλιστα ότι είχε ήδη ξεκινήσει η λήψη σχετικών προσφορών. Οι διαβεβαιώσεις αυτές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συνδέσμου γονέων, προήλθαν από τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Ύψωνα, ο οποίος είχε ενημερωθεί από το υπουργείο. Σήμερα, τέλη Οκτωβρίου 2016, δεν έχει ακόμα αναληφθεί καμία σχετική ενέργεια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η αντισεισμική αναβάθμιση, επέκταση και δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.280, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρατηρήθηκε ότι αρκετοί από τους όρους που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης για το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακoς και Αμμοχώστου δεν τηρούνται (π.χ. εναπόθεση μπάζων σε μη εγκριμένους δρόμους, επαναχρησιμοποίηση υλικών -υπήρξε σχετικό δημοσίευμα στον τύπο για χρήση αλεσμένης ασφάλτου χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις- αποκοπή περισσότερων δέντρων, ωράρια εργασίας, σκόνη κτλ.).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υποβληθεί από τον εργολάβο οι απαιτούμενες από τη σχετική νομοθεσία εγγυήσεις, καθώς και οι εγγυήσεις για την τήρηση και εφαρμογή των όρων που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος κατά την εξέταση και έγκριση της σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.281, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση της Δανίας πλήρωσε 900.000 δολάρια, προκειμένου να έχει πλήρη και επίκαιρη πρόσβαση στους φακέλους των Panama Papers, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει φερόμενες υποθέσεις φοροαποφυγών. Το θέμα της επίσημης πρόσβασης στους φακέλους των Panama Papers έθεσε από τον Απρίλιο του 2016 η ΜΟΚΑΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών, εξ όσων προκύπτει από τα πρακτικά της ειδικής συνάντησης της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για τα Panama Papers στα γραφεία της MOKAΣ στις 18 Απριλίου 2016. Το θέμα ετέθη επανειλημμένα και κατά τη διάρκεια των τριών μέχρι τώρα συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό, υπό το φως της απόφασης της κυβέρνησης της Δανίας και άλλων κυβερνήσεων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απευθυνθεί στην αρμόδια πηγή, για να εξασφαλίσει το σύνολο των εγγράφων και αρχείων, και αν έχει προς τούτο επιδιωχθεί οποιαδήποτε συνεργασία με ανάλογες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Ελλάδα).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.282, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε τοποθεσία μεταξύ των χωριών Αγρός (παρά το χωματόδρομο που οδηγεί στο κρησφύγετο της ΕΟΚΑ) και Αγρίδια λειτουργεί ανεξέλεγκτα σκουπιδότοπος, όπου συνεχίζεται να γίνεται απόρριψη σκουπιδιών και απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να διατηρείται και να διαιωνίζεται μια κατάσταση ανυπόφορη, ρυπογόνα για το περιβάλλον και επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί ο χώρος από τις αρμόδιες αρχές και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποκατάσταση του χώρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.283, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου έχει δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την οδική, αλλά και δημόσια ασφάλεια. Η ανεπαρκής σήμανση, τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας και οι λιγοστοί φωτεινοί σηματοδότες κάνουν την οδήγηση, ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες, εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπου υπάρχουν τεράστια διαχωριστικά από μπετόν προς τη μεριά που γίνονται τα έργα εμποδίζεται η ορατότητα με κίνδυνο σύγκρουσης με τα διερχόμενα από την ίδια μεριά οχήματα στην έξοδο πεζών/οχημάτων από τις παρόδους, τις κατοικίες και τα καταστήματα. Επιπρόσθετα, οι προσωρινοί δρόμοι που έγιναν, για να διοχετεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων, είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ στενοί (ένας λόγος πρόκλησης ατυχημάτων), αλλά και γεμάτοι λακκούβες με ανώμαλο οδόστρωμα. Ακόμα, οι διάφορες προσβάσεις στα κτίρια (π.χ. μεταλλικά σακούλια), αλλά και στο δρόμο είναι πρόχειρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι διάφοροι χρήστες και ειδικά οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι η διακίνηση των οχημάτων διοχετεύεται διά μέσου του κέντρου της παλιάς Αγλαντζιάς (οδοί Μιχαήλ Καραολή, Μιχαήλ Παρίδη κ.ά.). Μερικοί οδηγοί κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η αστυνόμευση της περιοχής για λόγους ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων. Αυτοί οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από πεζούς ηλικιωμένους που πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, καθώς και από παιδιά που φοιτούν στο κοντινό δημοτικό σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της οδικής, αλλά και γενικότερα της δημόσιας ασφάλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.284, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εξαιτίας του έργου βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής, λόγω του τρόπου διεξαγωγής των έργων, ταλαιπωρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα, αφού η πρόσβαση στα κτίρια είναι δύσκολη, έως και ανύπαρκτη σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικά οι καταστηματάρχες έχουν υποστεί, όπως πληροφορούμαι, σοβαρό οικονομικό πλήγμα με την κάθετη μείωση του αριθμού των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά τους, με αποτέλεσμα αρκετά να έχουν κλείσει και τα υπόλοιπα να καταγράφουν σημαντικές ζημιές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αντισταθμιστικά μέτρα προτίθεται να πάρει και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της αποζημίωσης των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.285, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε πρόσφατα να ζητήσει την απαγόρευση των υδρογονωμένων λιπαρών (μαργαρίνες, φυτικά βούτυρα κτλ.) σε όλη την Ευρώπη. Πρόσφατα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) υπέβαλαν πρόταση ψηφίσματος, για να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας τον περιορισμό της μαργαρίνης το συντομότερο δυνατόν. Μαζί με το νέο ψήφισμα επισύναψαν μαρτυρία από την περίπτωση της Δανίας, όπου έρευνες έδειξαν ότι ο περιορισμός της μαργαρίνης το 2003 οδήγησε στα χρόνια που ακολούθησαν σε σημαντική μείωση στους θανάτους από καρδιαγγειακές ασθένειες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία θα απαγορεύσει τη χρήση της μαργαρίνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.286, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η απόκτηση άδειας πώλησης ποτού απαιτεί να τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις από όλους τους αιτητές, με ετήσιο κόστος €85 για όλους.

Παρ’ όλα αυτά, σε μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες οι προϋποθέσεις αυτές, αλλά και το κόστος ακόμα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν να εξυπηρετήσουν μερικές δεκάδες κατοίκους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το αίτημα για διαφοροποίηση των απαιτήσεων για έκδοση άδειας ποτού, όταν πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις σε μικρές κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.287, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο έγγραφο/συμβόλαιο που αφορά στο έργο βελτίωσης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου προβλέπεται τμηματική εκτέλεση των εργασιών. Συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε έξι (6) φάσεις και δεκατέσσερα (14) τμήματα, με ουσιαστικό όρο οι εργασίες να προχωρούν στην επόμενη φάση, αφού πρώτα ολοκληρώνονται οι εργασίες της προηγούμενης φάσης. Παρ’ όλα αυτά, οι κατασκευαστικές εργασίες σήμερα καλύπτουν όλο το επηρεαζόμενο μέρος των λεωφόρων Λάρνακος και Αμμοχώστου, αλλά και σημαντικό μέρος της λεωφόρου Αγλαντζιάς (βασικά από τα 3,6 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου που θα ανακατασκευαστεί μόνο σε 0,9 χιλιόμετρα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει εργασίες).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν τηρούνται οι φάσεις του έργου όπως προνοεί το σχετικό συμβόλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.288, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την οικονομική διαχείριση της Αθλητικής Ομοσπονδίας Παραπληγικών και Αναπήρων Κύπρου και της Παγκύπριας Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Τζούντο/Ταεκβοντό. Μεταξύ άλλων η έρευνα ανέδειξε θέματα κακοδιαχείρισης των δύο ομοσπονδιών, διατήρησης ειδικών κρυφών λογαριασμών και άλλα. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ως πολιτικός προϊστάμενος του ΚΟΑ έχει ενημερωθεί για την εν λόγω έρευνα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

                    2. Αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, ποια τα αποτελέσματά της και πώς προτίθεται να χειριστεί το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.289, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Από το 2011 έχουν γίνει αιτήσεις στο Κτηματολόγιο Πάφου από την κοινότητα Λάσας για την εγγραφή και την οριοθέτηση αγροτικών δρόμων. Παρ’ όλα αυτά, πέντε χρόνια μετά, το αίτημα αυτό δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.290, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Κατά καιρούς παραχωρείται χορηγία για καθαρισμό ιδιωτικών περιουσιών εντός κρατικών δασών. Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια τίθεται ως προϋπόθεση για την παραχώρηση της χορηγίας αυτής τα τεμάχια να εφάπτονται σε εγγεγραμμένους δημόσιους δρόμους. Το σημείο αυτό δυστυχώς λειτουργεί ως αντικίνητρο για όσους ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν τη χορηγία και να καθαρίσουν τα τεμάχιά τους εντός του δάσους.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για κατάργηση της πιο πάνω προϋπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.291, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Δρύμου για παραχώρηση νερού από το φράγμα της Κανναβιούς για σκοπούς άρδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.292, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα της κοινότητας Δρύμου για ολοκλήρωση της διαπλάτυνσης του δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα από τη Σίμου και για επίστρωση των ερεισμάτων του με μπετόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.293, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα κίνητρα που υπάρχουν ή που σχεδιάζει για τη στήριξη νεαρών ζευγαριών σε μικρές κοινότητες με στόχο την ανακοπή του φαινομένου της αστυφιλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.294, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα κατά πόσο σχεδιάζει την παραχώρηση χορηγιών για την κατασκευή ξερολιθιών σε αμπελώνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.295, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετοί αιτητές εκταρικών επιδοτήσεων εκφράζουν παράπονα ότι οι ψηφιοποιημένες δηλώσεις του ΚΟΑΠ διαφέρουν από τα στοιχεία τα οποία καταγράφουν οι λειτουργοί της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται παραπλάνηση και να επιβαρύνονται με πρόστιμα. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως ο οργανισμός καθορίζει τις εκτάσεις αυτές στις ψηφιοποιημένες δηλώσεις με τις εκτάσεις, ώστε να μην επιδέχονται οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Με βάση αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.296, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για βελτίωση και επίστρωση με μπετόν μέρους του δρόμου Αναδιούς-Σαραμάς, μήκους 500 μέτρων, στην τοποθεσία Σιμιερόν”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.297, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Σίμου έχει ζητήσει από την εταιρεία ΟΣΥΠΑ και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως στη συμβολή του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς με το δρόμο που οδηγεί προς την κοινότητα (περιοχή
Κουγιούκα”) δημιουργηθεί στάση λεωφορείου.

Παράλληλα, ζητούν όπως το δρομολόγιο της εταιρείας να μη γίνεται μόνο προς την πόλη της Πάφου, αλλά και προς την Πόλη Χρυσοχούς, επειδή βρίσκεται πιο κοντά στην κοινότητά τους και εκεί παρέχονται υπηρεσίες του δημοσίου.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει την ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.298, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Λαμβάνοντας υπόψη το σοβαρό ενδεχόμενο η χώρα μας να βρεθεί και πάλι κατηγορούμενη για παραβίαση των κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του αρμόδιου Τμήματος Περιβάλλοντος για την προστασία του βιότοπου της λίμνης Παραλιμνίου και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις από την παράνομη λειτουργία της πίστας μότοκρος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.299, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή παρά τη λίμνη Παραλιμνίου, η οποία έχει καθοριστεί ως μέρος του ευρωπαϊκού δικτύου οικοτόπων Natura 2000, έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί τις τελευταίες μέρες πίστα για αγώνες μοτοσικλετιστών.

Υπενθυμίζεται ότι, όταν πριν από λίγα χρόνια η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε εντός του χώρου Natura 2000, είχαν γίνει διαβήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κυπριακή κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί.

Από τότε η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου στερείται χώρων εξάσκησης, παρά τις επανειλημμένες της προσπάθειες για εξεύρεση χώρου. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπονήσει σχετική χωροταξική και οικονομική μελέτη, καμία δημοτική αρχή της περιοχής δε συνεργάστηκε για τη δημιουργία της αναγκαίας υποδομής, η οποία, εάν πληρούσε τις κατάλληλες προδιαγραφές, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πόλο έλξης τουρισμού. Εξάλλου, κανένας δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία της πίστας αυτής, αφού θα δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο αριθμό μοτοσικλετιστών να εξασκούνται σε ένα ασφαλή, για τους ίδιους αλλά και για το κοινό, χώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του έργου και την ανάγκη να απομακρυνθεί η πίστα από την οικολογικά ευαίσθητη περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να βοηθηθεί η Λέσχη Φίλων Μοτοσικλέτας Αμμοχώστου και να αποκτήσει μόνιμη, νόμιμη και ασφαλή πίστα για την εξάσκηση των μοτοσικλετιστών και τη διεξαγωγή διεθνών αγώνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.300, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2015, για το θέμα “Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου, καθώς και για τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται καθημερινά στην κατοικημένη περιοχή” παρουσιάστηκε μελέτη λειτουργού της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου για τις κατολισθήσεις εδαφών στην περιοχή Πισσουρίου.

Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η έκθεση όπως παρουσιάστηκε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για σκοπούς πρακτικών, αλλά και για πληροφόρηση των βουλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.301, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με το αίτημα του Συνδέσμου Γεωργοκτηνοτρόφων Τρούλλων αναφορικά με την καταβολή ενοικίων για καλλιέργεια χαλίτικης γης. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.302, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του προέδρου της σχολικής εφορίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.303, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Η λειτουργία του Σφαγείου Κοφίνου έχει τερματιστεί εδώ και μερικά χρόνια. Από τότε το κτίριο και οι εγκαταστάσεις του έχουν εγκαταλειφθεί και, όπως πληροφορούμαι, συχνά γίνονται κλοπές και άλλες ζημιές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που το κράτος προτίθεται να διαχειριστεί ή να αξιοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.304, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω ενημερωθεί ότι το Μάιο του 2016 τέθηκε σε ισχύ ο ευρωπαϊκός κανονισμός 2016/679, που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κανονισμός αυτός εισάγει μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου από ό,τι η υπό κατάργηση Οδηγία 95/46/ΕΚ.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νομική επεξεργασία του υφιστάμενου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου [Ν. 138(Ι)/2001], ώστε να ενσωματωθούν οι αναγκαίες τροπολογίες και να υιοθετηθούν πλήρως ο νέος κανονισμός και η νέα Οδηγία. Επιπλέον, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο νέος κανονισμός επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.305, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Οικονομικών αρνείται την πλήρωση κενωθείσας θέσης γεωπόνου στο δήμο Πάφου. Ο γεωπόνος που εργαζόταν στο δημαρχείο έχει παραιτηθεί εδώ και καιρό. Βάσει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, άρθρο 2Α, παράγραφος (στ), η διαχείριση πάρκων, κήπων και χώρων πρασίνου και η φυτοτεχνική διαμόρφωση αστικού και περιαστικού πρασίνου είναι εργασία ειδικού. Συνεπώς, το αίτημα του δήμου Πάφου πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του δήμου Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.306, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν προωθείται η αδειοδότηση των επαγγελματιών ψαράδων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μικρό αριθμό τουριστών στα πλαίσια της προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και ενίσχυσης του αλιευτικού τους εισοδήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.307, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά το λιμάνι της Λάρνακας, ενόψει και του προγραμματισμού της τοπικής αρχής για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και δεδομένου ότι όλη η περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας βρίσκεται σε οικιστική/τουριστική περιοχή.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο προτίθεστε να εφαρμόσετε τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 [Ν. 102(Ι)/2005] στα πλαίσια των διαδικασιών αλλαγής χρήσης του λιμανιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.308, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με το θέμα λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα Ορμίδειας της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κάθε φορά που γινόταν επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας, γινόταν και η αντίστοιχη επέκταση του αγωγού μεταφοράς της παραγόμενης άλμης στην επεξεργασία του θαλασσινού νερού στη θάλασσα;

2. Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την τοπική αρχή και μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από την υλοποίηση οποιωνδήποτε έργων στον αγωγό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.309, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αντικαταστήσει το λογοθεραπευτή του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, εάν ναι, πότε και, εάν όχι, τους λόγους για τους οποίους δε θα τοποθετηθεί άλλος στην εν λόγω θέση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.310, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι η Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών θα στεγαστεί σε κτίριο εντός του κέντρου της Λευκωσίας, το οποίο μάλιστα θα έχει νεοκλασικό χαρακτήρα. Φαίνεται μάλιστα να είναι το πλέον κατάλληλο από αυτή την άποψη το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου “Ελένειον”. Όμως πληροφορούμαι ότι σύμφωνα με την κληροδοσία του Κωνσταντίνου Λοϊζίδη μεταξύ άλλων το κτίριο θα λειτουργεί εσαεί ως εξατάξιο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για το Δημοτικό Σχολείο “Ελένειον” σε σχέση με την Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και εν γένει για το μέλλον του ιστορικού σχολείου της πρωτεύουσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.311, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού το οποίο εισπράττεται από τις αποκοπές από 0,8% μέχρι 2% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για να αξιοποιηθεί για τη συνέχιση της εργοδότησης των εποχικών ωρομίσθιων εργαζομένων.

Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά στοιχεία για τα εξής:

1. Τις εισπράξεις από τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα.

2. Τις εισπράξεις από τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

3. Τον αριθμό των εποχικών ωρομίσθιων εργατών σήμερα, τις υπηρεσίες που απασχολούνται, καθώς και το ποσό που δαπανείται για τη μισθοδοσία τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.312, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Μοσφιλωτής στη Λάρνακα λειτουργεί το εργοστάσιο ασφάλτου Αδελφοί Ιακώβου (Κατασκευές) Λτδ”. Ειδικότερα, αν και υπάρχει σχετική με την υπόθεση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για προσωρινή αδειοδότηση της εταιρείας, εφόσον αποδεχτεί εγκεκριμένους όρους λειτουργίας, οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου αρνούνται να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Οι κάτοικοι της περιοχής παραπονιούνται όχι μόνο για το γεγονός ότι το εργοστάσιο λειτουργεί, χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες, αλλά και για το ότι λειτουργεί σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένης και της Κυριακής, από τις 4.45 το πρωί, προκαλώντας θόρυβο και παράγοντας καπνούς, ενοχλώντας έτσι τους κατοίκους της περιοχής. Όπως πληροφορούμαι μάλιστα, αρκετοί έχουν παρουσιάσει συμπτώματα όπως βήχα και κάψιμο στα μάτια από τους καπνούς και τη σκόνη που εκπέμπει το εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης της πιο πάνω κατάστασης, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.313, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι σιδερένιοι πλωτήρες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή πλησίον του ψαρολίμανου Λάρνακος, περιοχής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής Λιμένων, βρίσκονται σε άκρως επικίνδυνη κατάσταση, καθότι δε φωταγωγούνται ούτε σηματοδοτούνται με οποιαδήποτε ειδικά για τη ναυσιπλοΐα φώτα ή ενδείξεις. Ως εκ τούτου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ναυτικού δυστυχήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικότερα, σε περίπτωση σύγκρουσης οποιουδήποτε σκάφους πάνω στους εν λόγω πλωτήρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και της μέρας, θα έχουμε ως πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών επί του σκάφους και ίσως τη βύθισή του. Επιπρόσθετα, όπως έχω πληροφορηθεί, ένας τέτοιος σιδερένιος πλωτήρας έχει αποκοπεί από το αγκυροβόλιο στο οποίο ήταν προσδεμένος και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με μεγάλη πιθανότητα να πλέει ακυβέρνητος στη θαλάσσια περιοχή, κάτι που ελλοχεύει κινδύνους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης των πιο πάνω προβλημάτων, καθώς και αν προτίθεται να εντατικοποιήσει τις έρευνες για εντοπισμό του σιδερένιου πλωτήρα που αποκόπηκε από το αγκυροβόλιο και να θέσει τέρμα σ’ αυτή την επικίνδυνη κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.314, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπεραγορά “Super Home Center” στη Μέσα Γειτονιά στη Λεμεσό λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Φαίνεται ότι το κτίριο έχει σοβαρές πολεοδομικές παρατυπίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύει το ότι λόγω σοβαρών παρατυπιών και παράνομων επεκτάσεων η υπεραγορά “Super Home Center” δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα νόμιμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ορισμένοι από τους πρόσφυγες που φθάνουν την τελευταία περίοδο μέσω θαλάσσης στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού μας είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών, όπως π.χ. ηπατίτιδας. Όπως έχω διαπιστώσει, μέλη των ομάδων διάσωσης, των ομάδων της Πολιτικής Άμυνας και των λοιπών αρμόδιων αρχών που εμπλέκονται στη διάσωση των προσφύγων, αλλά και στη φιλοξενία τους στο στρατόπεδο Πουρνάρα στην Κοκκινοτριμιθιά δε φορούν προστατευτικά γάντια και μάσκα. Όπως μάλιστα μου έχει καταγγελθεί, δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα να τύχουν εμβολιασμού τα μέλη της Πολιτικής Άμυνας που έρχονται συχνά σε επαφή με αυτά τα πρόσωπα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για προστασία του προσωπικού και των αυτόχθονων πολιτών που έρχονται σε επαφή με τους πρόσφυγες που είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών (π.χ. εμβολιασμοί)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.316, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Φεβρουάριο του 2014 λειτουργεί βιολογικός σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς. Εδώ και τριάντα μήνες ο σταθμός δημιουργεί έντονη δυσοσμία, που επηρεάζει την υγεία των κατοίκων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εκτός από τη δυσοσμία, το επεξεργασμένο νερό είναι εκτός προδιαγραφών, όπως έδειξαν σχετικές βιολογικές αναλύσεις.

Παρά τις πολλές υποσχέσεις από την κατασκευαστική εταιρεία και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ότι θα βελτιώσουν τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού, πέρασαν δυόμισι χρόνια και δεν κατάφεραν να επιλύσουν το πρόβλημα της δυσοσμίας και της κακής ποιότητας του επεξεργασμένου νερού.

Επίσης, σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες μου, κατά διάρκεια της κατασκευής του σταθμού παρατηρήθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο των Αγίων Βαβατσινιάς ότι έγιναν πολλές προχειρότητες και ότι υπάρχουν κατασκευαστικά λάθη στο σχεδιασμό του σταθμού, τα οποία προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στη λειτουργία του, αλλά και στο αποχετευτικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την παρούσα κατάσταση του αποχετευτικού και του βιολογικού σταθμού στο χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.317, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ζητήματα, που προέκυψαν στις 7 Νοεμβρίου 2016, κατά την εξέταση του θέματος Η παντελής έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεδομένων των αυξημένων περιστατικών που παρατηρούνται και της παραβίασης των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης ομάδαςαπό την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Στέλλας Κυριακίδου και Μαριέλλας Αριστείδου):

1. Πόσες και ποιες θεραπευτικές κοινότητες και κέντρα στήριξης λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο για εφήβους;

2. Υπάρχουν εξειδικευμένες θεραπευτικές κοινότητες για ανηλίκους στην Κύπρο;

3. Με ποια ποσά χρηματοδοτούνται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό;

4. Υπάρχει μελέτη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) για τη δημιουργία νέων δομών απεξάρτησης ανηλίκων;

5. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τη στήριξη των ανήλικων χρηστών που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου;

6. Ποιο είναι το ποσό που διατίθεται από το ΑΣΚ στην πρόληψη και ποιο στη θεραπεία;

7. Ποιοι είναι οι εθελοντικοί φορείς που υποστηρίζονται από το ΑΣΚ και με ποια ποσά αναλυτικά;

8. Οι φορείς της δομής πρόληψης/θεραπείας που στηρίζονται οικονομικά από το ΑΣΚ παρουσιάζουν ελεγμένους λογαριασμούς;

9. Πότε ελέγχθησαν για τελευταία φορά οι δομές πρόληψης και θεραπείας στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, πότε τους επισκέφθηκε τελευταία φορά εκπρόσωπος του ΑΣΚ και είχε συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί και η λειτουργία του φορέα;

10. Στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του ΑΣΚ ανέφερε ότι καλύπτεται το ποσό οδοιπορικών από και προς τα προγράμματα στήριξης σε ανηλίκους από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσό που δόθηκε, για ποια περίοδο και πόσοι ανήλικοι επιχορηγήθηκαν κατά επαρχία;

11. Πόσοι ανήλικοι χρήστες ναρκωτικών από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου έχουν επισκεφθεί και έχουν υποστηριχθεί από τα κέντρα “Περσέας” και “Προμηθέας” κατά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;

12. Πόσοι ανήλικοι εξαρτημένοι από νόμιμες ουσίες (αλκοόλ, κάπνισμα) ή άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο) από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου έχουν επισκεφθεί και έχουν υποστηριχθεί από τα κέντρα “Περσέας” και “Προμηθέας”;

13. Πόσοι προσήλθαν για βοήθεια στους σύμβουλους καθηγητές των σχολείων για χρήση ουσιών τα τελευταία πέντε χρόνια κατά επαρχία και κατά ηλικία; Γίνεται έλεγχος κατά πόσο υποστηρίχθηκαν από ειδικούς;

                     14. Ποια προληπτικά προγράμματα διοργανώνονται στη δημοτική και μέση εκπαίδευση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.318, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για τη λειτουργία του Προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Όπως πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του υπουργείου, κατά το έτος 2015-2016 λειτούργησαν δύο δημόσια νηπιαγωγεία, ένα στην Πάφο και ένα στην επαρχία Αμμοχώστου, και είκοσι οκτώ δημοτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου, το Πρόγραμμα των ΘΔΣ έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού”. Εντούτοις, όπως διαπίστωσα τόσο από την ιστοσελίδα του υπουργείου όσο και από καταγγελίες γονέων παιδιών με αναπηρίες, σε καμία επαρχία δεν προσφέρεται πρόγραμμα ειδικής μονάδας για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η λειτουργία του Προγράμματος Θερινών Δημόσιων Σχολείων εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση, ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της λειτουργίας του προγράμματος και κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό μαθητών με αναπηρίες σε όλες τις επαρχίες, με τη λειτουργία και την κατάλληλη στελέχωση ειδικής μονάδας στα θερινά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.319, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μπάζωμα του ποταμού που διέρχεται της κοινότητας Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου (σημείο 1: 34ο49΄50.29΄΄Ν 32ο24΄37.95΄΄Ε και σημείο 2: 34ο49΄΄51.97΄΄Ν 32ο24΄43.32΄΄Ε). Σχετικές καταγγελίες έχουν γίνει στο κοινοτικό συμβούλιο Κισσόνεργας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει προβεί στη λήψη μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την άρση της παρανομίας και αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.320, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη λειτουργία λατομείου μεταξύ των κοινοτήτων Ευρέτου και Σαραμά της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι εργασίες του λατομείου γίνονται κατά τις βραδινές ώρες. Οι συντεταγμένες του σημείου στο οποίο βρίσκεται το λατομείο είναι οι ακόλουθες: 34 57΄ 13.52΄΄ Ν 32 31΄ 16.66΄΄ Ε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη λειτουργία του πιο πάνω λατομείου και αν έχουν εξασφαλιστεί οποιεσδήποτε άδειες για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που το λατομείο λειτουργεί παράνομα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει για τα μέτρα που θα λάβει για την άρση της παρανομίας και την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.321, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί περιμετρικά του φράγματος της Σολέας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο χώρος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού του φράγματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τον εξωραϊσμό του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω δεχθεί καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή Βασιλικού για έντονες οσμές, που περιγράφονται ως χημικές και μοιάζουν με μείγμα ναφθαλίνης και οξιδομένων ελαίων. Το πρόβλημα παρουσιάζεται σε διαφορετική περιοχή ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου. Ενίοτε είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο των οσμών στο ύψος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού. Σημειώνεται ότι σε μελέτη αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης (master plan) της Περιοχής Βασιλικού, που εκπονήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), φαίνεται να τεκμηριώνεται η ύπαρξη αυξημένων επιπέδων οργανικών ενώσεων που προκαλούν δυσοσμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει υπόψη τους τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ και αν συνεργάζονται με τον Όμιλο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Καλαβασού για αντιμετώπιση της δυσοσμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.323, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, έτσι ώστε να απομακρυνθούν άμεσα οι εταιρείες πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας και πότε αναμένεται να απομακρυνθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.324, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομική διάταξη η οποία να απαγορεύει στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων να συνοδεύονται από μεταφραστή στις συνεδριάσεις των συμβουλίων. Επίσης, επιθυμώ να πληροφορηθώ αν είναι ευθύνη της διοίκησης να παρέχει μεταφραστή και αν τα έξοδα για μεταφραστή τα αναλαμβάνει το ίδιο το κράτος. Επιπρόσθετα, παρακαλώ όπως απαντήσετε στο αίτημα να αναλαμβάνει η διοίκηση τα έξοδα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα ξενόγλωσσα μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.325, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου έχει αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα έξοδα της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου. Ειδικότερα, το 2008 το κοινοτικό συμβούλιο πλήρωσε ποσό ύψους €17.000 για την κατασκευή χώρων πρασίνου, το 2015 €4.297,50 για διόρθωση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροδότησης, €1.800 για διόρθωση καθισμάτων και €2.100 για αντικατάσταση κολονών, ενώ κάθε χρόνο καταβάλλει €2.500 για την καθαριότητα και περιποίηση κήπου, €3.600 για φωτισμό κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Φυσικών Πόρων να παραχωρήσει μέρος του χερσαίου χώρου του αλιευτικού καταφυγίου στο κοινοτικό συμβούλιο για χρήση, περιλαμβανομένης και της κατασκευής του σταθμού της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.326, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα, κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ότι εξετάζεται αν θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μέτρου της επιβολής του ετήσιου τέλους των €350 ανά εταιρεία από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, επειδή θεωρήθηκε άδικο το τέλος αυτό, αφού δε λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της κάθε εταιρείας και τον όγκο του κύκλου εργασιών της. Επίσης, θεωρείται ότι το μέτρο αυτό ήταν έκτακτο και είχε να κάνει με το μνημόνιο, από το οποίο έχει ήδη θεωρητικά εξέλθει η Κύπρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να πάρει την τελική απόφασή του σχετικά με το τέλος των €350 για τις εταιρείες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.327, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εδώ και χρόνια γίνονται διαδικασίες για μεταφορά νερού από τις πηγές Τζινούρκου στον Κάτω Πύργο. Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλο που έχει ζητηθεί από το Τμήμα Γεωργίας, χωρίς να επιβαρυνθεί οικονομικά, να προσφέρει τις τεχνικές του γνώσεις γύρω από τη διαδικασία, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά θέμα και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.328, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική μελέτη από ξένους συμβούλους της κυβέρνησης με στόχο την τουριστική ανάπτυξη του λιμανιού και του χερσαίου του χώρου, εντούτοις και παρά τη μη συναίνεση του δήμου Λάρνακας έχουν δοθεί από την κυβέρνηση παρατάσεις στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία των υδρογονανθράκων για παραμονή των εγκαταστάσεών τους στο λιμάνι της Λάρνακας και χρήση χώρων του. Σε μια τελευταία δε εξέλιξη, η εταιρεία TOTAL, η μόνη εταιρεία που σεβάστηκε την αρνητική απόφαση του δήμου Λάρνακας και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας και ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες για δραστηριοποίησή της στο λιμάνι Λεμεσού, ενδέχεται να οδηγηθεί από την κυβέρνηση να δραστηριοποιηθεί και αυτή στο λιμάνι Λάρνακας λόγω νομικών προβλημάτων που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε στη συμφωνία με τον επενδυτή του λιμανιού Λεμεσού. Σε αυτή την περίπτωση ολόκληρο το λιμάνι της Λάρνακας, λόγω και του μικρού του μεγέθους, θα μετατραπεί αποκλειστικά σε εφοδιαστική βάση για τις εταιρείες υδρογονανθράκων, εκτοπίζοντας την οποιαδήποτε εμπορική ή/και τουριστική του χρήση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την εμπορική ή/και τουριστική χρήση του λιμανιού της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.329, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη μετακίνηση των πετρελαιοδεξαμενών υγραερίου στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας η κυβέρνηση έχει άτυπα αποδεχθεί τη μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος του διατάγματος τερματισμού χρήσης, το οποίο έθετε ως χρονικό όριο το τέλος Ιανουαρίου 2017. Έχει ζητήσει από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, και μάλιστα χωρίς να έχει ορίσει πρόστιμα ή/και αντισταθμιστικά οφέλη για την πόλη, να καθορίσουν οι ίδιες την ημερομηνία μετακίνησής τους. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η παράταση της παραμονής των εγκαταστάσεων των εταιρειών στην πόλη, διαιωνίζοντας τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στις γύρω περιοχές, καθώς και τη μη ορθολογική ανάπτυξη των παραλιακών αυτών περιοχών εξαιτίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δόθηκε στις εταιρείες η ευχέρεια να αποφασίσουν για την ημερομηνία αποχώρησής τους από την περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας και αν έχουν υπόψη τους τις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής, αλλά και πώς θα τις αντιμετωπίσουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.330, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στον Κάτω Πύργο δε δραστηριοποιείται μόνιμα κτηνίατρος ή γεωπόνος. Αρμόδιοι λειτουργοί από την Πόλη Χρυσοχούς οφείλουν να επισκέπτονται το χωριό κάθε δεκαπέντε μέρες, αλλά μερικές φορές, σύμφωνα με καταγγελίες, αδυνατούν να ανταποκριθούν. Δυστυχώς, οι κάτοικοι της περιοχής, όταν χρειάζονται άμεσα βοήθεια κάποιου από τους προαναφερθέντες ειδικούς, αναγκάζονται να μεταβούν στην Πόλη Χρυσοχούς, διανύοντας απόσταση πολλών χιλιομέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το υπό αναφορά πρόβλημα των κατοίκων του Κάτω Πύργου και, εάν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.331, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξήγγειλε μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και στροφή προς την έξυπνη γεωργία. Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε χρηματοδοτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αρδευτικών συστημάτων για εξοικονόμηση νερού.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.332, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στις ελλείψεις που έχει εντοπίσει στη στελέχωση του υπουργείου με επιστημονικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην πρόθεσή του για πραγματοποίηση σχετικής μελέτης.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη;

2. Εάν έχει πραγματοποιηθεί, ποιο το περιεχόμενο της;

3. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί, για ποιους λόγους δεν έχει πραγματοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.333, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τα ζητήματα της εξυπηρέτησης των αγροτών είναι πολύ σημαντικά σε ένα κράτος που στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς αξιολογείται η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη;

                    2 . Πώς σκοπεύει το υπουργείο να προωθήσει το ζήτημα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των αγροτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.334, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην ανάγκη για στροφή σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς δεν είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε την ποιότητα και τις τιμές που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο το υπουργείο θα προσπαθήσει να κατευθύνει τους αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση;

2. Έχουν δημιουργηθεί ή προτίθεστε να δημιουργήσετε σχετικά προγράμματα;

                   3. Σε περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί, ποια τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.335, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων συνταγογραφούν το συγκεκριμένο χάπι στους ασθενείς, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να το προμηθευτούν από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της αγοράς του συγκεκριμένου φαρμάκου από τα ιδιωτικά φαρμακεία ανέρχεται στα €200 περίπου ανά είκοσι οκτώ χάπια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει το συγκεκριμένο χάπι στο κρατικό συνταγολόγιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων θεωρούν απαραίτητη τη χορήγησή του σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.337, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται κοντά στην περιοχή των διυλιστηρίων στη Δεκέλεια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα και από τον οποίο κατά τις βραδινές ώρες χύνονται στη θάλασσα υγρά απόβλητα και ίσως πετρελαιοειδή. Οι συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο αγωγός είναι 34º 58΄ 49.2΄΄ Ν και 33º 44΄ 54.4΄΄ Ε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.338, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καταθέσει πρόταση για τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου του 2010, ώστε να απαλειφθεί η πρόνοια όσον αφορά την αποκοπή 12%, σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί στο 63ο έτος της ηλικίας του, έστω και για στοχευμένες κατηγορίες π.χ. για όλους όσοι υπηρέτησαν για τρία χρόνια στην Εθνική Φρουρά λόγω της τουρκικής εισβολής ή όσοι για λόγους πέραν της θέλησής τους δεν έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια για πλήρη σύνταξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.339, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ρωγμές στα κτίρια του Σωματείου Κοινωνικής Μέριμνας Αγίων Ομολογητών Λευκωσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει έλεγχοι για τη στατική επάρκεια και την επικινδυνότητά τους και, εάν έχει παρουσιαστεί σοβαρός κίνδυνος, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.340, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου δραστηριοποιούνται μη αδειούχα ταξί, καθώς και ταξί από τις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία πραγματοποιούν παράνομα δρομολόγια στις ελεύθερες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παταχθεί αυτή η παρανομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.341, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ιδιοκτήτες οικοπέδων πλησίον του νέου κοιμητηρίου Αγλαντζιάς για χρήση των οικοπέδων τους από το Τμήμα Δημοσίων Έργων χωρίς την εκ των προτέρων άδειά τους για κάτι τέτοιο. Όπως διαπίστωσα και από επιτόπια επίσκεψή μου στο χώρο, τα απόβλητα από τις εκσκαφές για τα κατασκευαστικά έργα στη λεωφόρο Λάρνακος κατέληξαν στα οικόπεδα αυτά.

Σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011 και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 αυτών, ο ιδιοκτήτης του έργου έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και πρέπει πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου να ετοιμάζει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, όπως προνοείται από τον Κανονισμό 5 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011 και τι προβλέπεται σε αυτό; Παρακαλώ όπως μας επισυναφθεί το σχέδιο αυτό στην απάντηση του υπουργείου.

                    2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να τερματιστεί η παρανομία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.342, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι με το καθεστώς των συνεργατών στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) καταγγέλλουν καταπάτηση των εργατικών δικαιωμάτων τους από τη διεύθυνση της ΑΝΑΔ, με την ανοχή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η ΑΝΑΔ κατηγορείται ότι καταπατά όλες τις πρόνοιες της εργατικής νομοθεσίας μη καταβάλλοντας κοινωνικές ασφαλίσεις και καταργώντας όλα τα ωφελήματα υπό την κάλυψη της μίσθωσης υπηρεσιών. Σύμφωνα μάλιστα και με την πρόσφατη Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η ΑΝΑΔ […] με παραπλανητικό τρόπο χρησιμοποιεί τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων για πρόσληψη προσωπικού με αγορά υπηρεσιών ως αυτοεργοδοτουμένων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων […]. Συνεπώς, η ΑΝΑΔ απαλλάσσεται από όλες τις υποχρεώσεις που έχει οποιοσδήποτε εργοδότης απέναντι στους υπαλλήλους του με βάση την εργατική νομοθεσία στην Κύπρο, κάτι το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω καταγγελίες και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης έναντι αυτών των καταγγελιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.343, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί διυπουργική ομάδα συντονισμού (task force) υπό το Υπουργείο Εξωτερικών η οποία στόχο έχει να διαμορφώσει την τελική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συνεπειών από το Brexit. Στην εν λόγω ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλα τα υπουργεία, οι οποίοι έχουν αναλάβει να καταγράψουν λεπτομερώς τους επηρεαζόμενους από το Brexit τομείς, με στόχο την κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Δημοκρατίας, εν όψει των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η υπό αναφορά εργασία και αν έχουν καταγραφεί οι επηρεαζόμενοι από το Brexit τομείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.344, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του σε σχέση με την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, η οποία προβλεπόταν στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα σε σχέση με τα ερωτήματα και τις εισηγήσεις του συνδέσμου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Τρούλλων. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.345, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια αρχή, με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2015, έχει άρει την αναγνώριση της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών “Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ” ως ομάδας παραγωγών στην κατηγορία “πατάτες νωπές ή διατηρημένες σε απλή ψύξη”.

Περαιτέρω, στις 5 Νοεμβρίου 2015, η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών “Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ” άσκησε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εναντίον της απόφασης για άρση της αναγνώρισής της ως ομάδας παραγωγών. Έκτοτε, εξ όσων έχω ενημερωθεί, η εν λόγω ομάδα πατατοπαραγωγών δεν έχει λάβει καμιά απάντηση σε σχέση με την ιεραρχική προσφυγή που έχει ασκήσει.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει εξετάσει την εν λόγω ιεραρχική προσφυγή;

2. Αν έχει εξετάσει την προσφυγή, ποια είναι η απόφασή του;

3. Αν δεν έχει εξετάσει την προσφυγή, για ποιους λόγους δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.346, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων έχω ενημερωθεί, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει προβεί σε προσλήψεις προσωπικού κατά το έτος 2016.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις από τον ΚΟΑ κατά το έτος 2016;

2. Αν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις, πόσες προσλήψεις έχουν γίνει και ποιες θέσεις αφορούν;

              3. Αν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις, ποιες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί για τις προσλήψεις αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.347, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Τίμης που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε σπίτια στο συνοικισμό αυτοστέγασης της κοινότητας δεν έχουν μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση κατά πόσο θα τους παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας για τα σπίτια που ανήγειραν από μόνοι τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.348, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Όσον αφορά τα μερίδια γης (τσιφλίκια) που ενοικιάζονταν από το κράτος σε γεωργούς των κοινοτήτων Κουκλιών, Τίμης, Αχέλειας, Μανδριών κτλ., εδώ και χρόνια δεν έχουν ανανεωθεί τα ενοικιαστήρια συμβόλαια. Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους γεωργούς, γιατί δεν μπορούν να τα συμπεριλάβουν στις διάφορες αιτήσεις τους προς τον ΚΟΑΠ. Πέραν τούτου, το ίδιο το κράτος χάνει αρκετά έσοδα, αφού δεν εισπράττει τα σχετικά δικαιώματα από την ενοικίασή τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.349, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Τίμης στην επαρχία Πάφου έχει εδώ και καιρό χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο λόγω της αντισεισμικής στατικότητάς του. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ότι πρέπει να κατεδαφιστεί και να ανεγερθεί νέο κτίριο.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε προγραμματίζεται η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Τίμης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.350, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Τίμης ζητά όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) προχωρήσει στην ανάπτυξη του τεμαχίου που ο ΚΟΑΓ αγόρασε εδώ και χρόνια στην κοινότητα, με σκοπό να παραχωρηθούν οικόπεδα σε νεαρά ζευγάρια.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.351, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο δρόμος που οδηγεί από την κοινότητα Τίμης προς το αεροδρόμιο Πάφου αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα όσον αφορά την ασφάλεια των οδηγών και παράλληλα να δημιουργείται αρνητική εικόνα στους τουρίστες που διέρχονται από το δρόμο αυτό.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:

1. Ο δρόμος δεν έχει οδικό φωτισμό.

2. Ο δρόμος δεν έχει επαρκή ερείσματα και στις δύο πλευρές.

3. Η οδική σήμανση του δρόμου και του αεροδρομίου στη συμβολή του με τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού είναι ελλιπής και απουσιάζει η φωταγώγηση.

4. Η συμβολή του δρόμου του αεροδρομίου με τον παλαιό δρόμο Πάφου-Λεμεσού χρειάζεται εξωραϊσμό και βελτίωση.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει τα προβλήματα αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.352, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Τίμης υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την οικιστική της περιοχή, με αποτέλεσμα η κοινότητα να μην μπορεί να αναπτυχθεί ομαλά. Εδώ και δέκα χρόνια, παρ’ όλες τις εισηγήσεις της κοινότητας, καμία διευκρίνιση δεν έγινε σε σχέση με την περιοχή.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.353, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Κατά τη συζήτηση των θεμάτων που αφορούν την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στη Σολέα, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε σε φήμες και επισφαλείς ειδήσεις που διέσπειραν διάφοροι. Μίλησε συγκεκριμένα για ειδήσεις που αφορούσαν τον κίνδυνο ανάφλεξης σε αποθήκες πυρομαχικών της Εθνικής Φρουράς. Από επίσημη πηγή έγινε επίσης αναφορά σε αποθηκευμένα πυρομαχικά και εκρηκτικές ύλες από την εποχή της δράσης της ΕΟΚΑ, για τα οποία υπήρχε ο κίνδυνος έκρηξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές και να καταθέσει σε ποια σημεία σημειώθηκαν εκρήξεις από τα πυρομαχικά ή τα εκρηκτικά της ΕΟΚΑ κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς της Σολέας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.354, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχετικά με τη νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον απεγκλωβισμό των αγοραστών ακινήτων που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, σε περιπτώσεις που οι πωλητές αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο εκποίησης, αγοραστές ζητούν όπως επιτευχθεί η προώθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε να γίνεται η μεταβίβαση των πρόσφατα εκδοθέντων τίτλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συγκεκριμένο πρόβλημα, ποια είναι η έκτασή του και ποια αναμένεται να είναι η θεραπεία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.355, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορίες ότι με το θέμα των παρανομιών των χοιροστασίων στην περιοχή του ποταμού Οβγού σε Παλιομέτοχο-Κοκκινοτριμιθιά έχει ασχοληθεί και η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ήδη από τις 19 Απριλίου 2016, με επιστολή της προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού διαπιστώνει ότι οι παρανομίες εκ μέρους των χοιροστασίων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του ποταμού Οβγού, συνεχίζονται, ζητά όπως επισπευσθεί η διαδικασία έκδοσης διατάγματος αναστολής των εργασιών, σε συνεργασία πάντα με το Γενικό Εισαγγελέα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η έκδοση διατάγματος αναστολής εργασιών των χοιροστασίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.356, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο βρίσκονταν σε εξέλιξη δύο διαγωνισμοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, που αφορούσαν στην επεξεργασία ζωικών αποβλήτων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, ενώ έχει λήξει η προθεσμία για κατάθεση των προσφορών για τη δεκαετή σύμβαση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την επεξεργασία αποβλήτων, την ίδια στιγμή υπάρχει ανοικτή σύμβαση από τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα συν ένα χρόνο με τη Cypra Bioenergy Ltd, η οποία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, καθώς η εταιρεία δεν έχει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, για τις οποίες σημειώνεται ότι της δόθηκε ένας χρόνος, για να τις εξασφαλίσει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του επί του πιο πάνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.357, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την επέκταση του δικτύου αποχετεύσεως στα σπίτια της αυτοστέγασης στην περιοχή Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό. Έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω υπερχείλισης λυμάτων, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Ισχύει αυτή η καθυστέρηση της επέκτασης του δικτύου αποχετεύσεως και, αν ναι, για ποιο λόγο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.358, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Αναφέρομαι στην απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.151, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τη διαχείριση της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων “Άγιος Παντελεήμονας-Μέριμνα” στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, “δεδομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Στέγη στις υπό αναφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις οποίες το κράτος έχει υποχρέωση να υποστηρίξει, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τερματισμό της λειτουργίας της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Παντελεήμονας, ούτε έγινε οποιαδήποτε σκέψη σε σχέση με τέτοιο ενδεχόμενο”.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε εμάς από πολίτες, το πιο πάνω δεν αληθεύει, εφόσον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που εξυπηρετούνταν από την εν λόγω στέγη έχουν λάβει κατά το τελευταίο διάστημα επιστολές με τις οποίες τους ζητούν να αποχωρήσουν από τη στέγη και να αναζητήσουν κάπου αλλού βοήθεια.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν κάτι τέτοιο ευσταθεί και, αν ναι, για ποιο λόγο τούς ζητείται να αποχωρήσουν, αφού δεν υπάρχει σκέψη για τερματισμό της λειτουργίας της στέγης αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.359, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/17/ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών και στην καλύτερη ενσωμάτωσή τους στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, ενώ ρυθμίζει πανευρωπαϊκά πρότυπα για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων και την εγγραφή σε γραφείο μεσιτών πιστώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε δύο μήνες περιθώριο στην Κύπρο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στην κυπριακή νομοθεσία, προτού την οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην υιοθέτηση της υπό αναφορά Οδηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.360, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχει τεθεί υπόψη μου η επιστολή του Κλάδου Ειδικών Ψυχολόγων της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) που αφορά στην καταγγελία κατά του διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σχετικά με την υποχρεωτική μετάθεση του δόκτορος Νίκου Αγαθοκλέους. Η ΠΑΣΥΔΥ καταγγέλλει επίσης ότι έγινε αποδέκτης έμμεσων απειλών που αφορούσαν μεταθέσεις, υπηρεσιακές αξιολογήσεις μελών της συντεχνίας κ.ο.κ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ για διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η διάπραξη των οποιωνδήποτε αδικημάτων ή παράνομων ενεργειών υπό το φως των σοβαρότατων καταγγελιών της ΠΑΣΥΔΥ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.361, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πολιτικού διαφωνεί με την προτεινόμενη ανάπτυξη πτηνοτροφείου/κονικλοτροφείου στο Πολιτικό για την οποία έχει ήδη παραχωρηθεί άδεια από το κράτος.

Αυτό που έχει ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και της κοινοτικής αρχής είναι ότι με την άδεια παραχωρείται χαλίτικη γη, πευκόφυτη στο μεγαλύτερο μέρος της, ενώ στο κέντρο της βρίσκεται το ιδιωτικό τεμάχιο 183, το οποίο δε θα είναι προσβάσιμο με την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης και των επηρεαζόμενων κατοίκων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, πριν να παραχωρηθεί η άδεια για την πιο πάνω ανάπτυξη, και αν έχουν προσμετρηθεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.362, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γιώργου Κ. Γεωργίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με αλλαγές οι οποίες τροχοδρομούνται στον κλάδο πληροφορικής και στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας του μαθήματος.

Συγκεκριμένα, πληροφορηθήκαμε πως σε σεμινάρια καθηγητών πληροφορικής ενημερώθηκαν πως θα εφαρμοστεί συνεργασία των γυμνασίων με το φορέα εξετάσεων ECDL και η οδηγία για φέτος είναι να συμπιεστεί η ύλη της Α΄ Γυμνασίου σε ένα τετράμηνο, ώστε να αφεθεί ο υπόλοιπος διδακτικός χρόνος στη διαδικασία εξετάσεων ECDL. Εργαστηριακά καλούνται οι καθηγητές με επείγουσες οδηγίες όπως προσαρμόσουν άμεσα τα εργαστήριά τους, ώστε να είναι συμβατά με την εφαρμογή της εξέτασης.

Με βάση αυτή την εξέλιξη εγείρονται τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Στη βάση ποιας μελέτης, έρευνας ή συζήτησης αποφασίστηκε να περνούν οι μαθητές αυτή την εξεταστική δοκιμασία;

2. Ποια είναι τα παιδαγωγικά κριτήρια και με ποιο σκεπτικό εισάγεται αυτή η ιδιωτικής φύσης εξέταση στα σχολεία;

3. Πόσο κοστίζει στο κράτος αυτή η αλλαγή;

4. Με ποια διαδικασία προσφοράς επιλέχθηκε αυτή και όχι άλλη εταιρεία εξετάσεων;

    5. Πώς είναι δυνατόν να παραμερίζονται τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τα νέα βιβλία που προέκυψαν έπειτα από πολυετή εργασία και τα οποία δεν πρόλαβαν οι καθηγητές να τα χρησιμοποιήσουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.363, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίνου Παπαγιάννη

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να αλλάξει το δρομολόγιο των λεωφορείων της ΟΣΕΑ που αφορά τον παραλιακό δρόμο του Πρωταρά και αντ’ αυτού το εν λόγω δρομολόγιο να πραγματοποιείται από τον παράλληλο κύριο δρόμο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.364, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια είναι υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα η αστυνόμευση στην περιοχή δικαιοδοσίας του να είναι ελλιπής. Αυτό εξάλλου φαίνεται και από την έξαρση των κλοπών και άλλων παρανομιών, που έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων. Παράλληλα, η δυσφήμηση της περιοχής ως τουριστικού προορισμού επηρεάζει τη γενικότερη ανάπτυξη της Πόλης Χρυσοχούς.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προγραμματίζει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.365, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρ’ όλο που εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκπονηθεί το διαχειριστικό σχέδιο “Natura”, που καλύπτει την περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς-Γιαλιάς, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε διάταγμα στο οποίο να καθορίζονται ξεκάθαρα οι όροι και τα κριτήρια για την οποιαδήποτε ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η έκδοση του σχετικού διατάγματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.366, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην περιοχή του κόλπου Πόλεως Χρυσοχούς, που καλύπτει μία έκταση περίπου τριακόσιων τετραγωνικών χιλιομέτρων, υπάρχουν αρκετές μικρές βιοτεχνίες, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε κοινότητες με τα συνεπακόλουθα προβλήματα που παρουσιάζονται τόσο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και όσον αφορά τη σωστή και ασφαλή λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.

Παρ’ όλο που αρκετοί ιδιοκτήτες μικρών βιοτεχνιών θέλουν να μεταφερθούν σε οργανωμένες βιοτεχνικές περιοχές, τέτοια ανάπτυξη δεν έχει δημιουργηθεί στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς και υπάρχουν μόνο βιοτεχνικές ζώνες, με αποτέλεσμα το κόστος για αγορά γης και εγκατάσταση να είναι πλήρως αποτρεπτικό για το οικονομικό μέγεθος αυτών των βιοτεχνιών.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στο ευρύτερο διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.367, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε πριν από μερικούς μήνες στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς ο Υπουργός Υγείας, στην παρουσία των βουλευτών της επαρχίας Πάφου, καθώς και υπηρεσιακών του υπουργείου, συζητήθηκαν επιτόπου τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και δόθηκαν διαβεβαιώσεις για την άμεση επίλυσή τους.

Παρ’ όλα αυτά, το νοσοκομείο συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με το πιο σημαντικό να είναι το κλείσιμο του θαλάμου ασθενών για μία εβδομάδα κάθε μήνα, λόγω του μειωμένου αριθμού ιατρών που καλούνται για εφημερία.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αναμένεται να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα, καθώς και τα όσα άλλα προβλήματα καταγράφηκαν στη συγκεκριμένη σύσκεψη και τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.368, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και δεκαετίες έχουν ανεγερθεί από το συνεργατισμό σε βιομηχανική ζώνη στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς υποστατικά τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν τις απαιτούμενες άδειες οικοδομής. Πέραν τούτου, οι οροφές των συγκεκριμένων υποστατικών είναι κατασκευασμένες από φύλλα αμιάντου, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησε προσπάθεια για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για τα συγκεκριμένα υποστατικά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρεκκλίσεων, νοουμένου ότι θα εφαρμόζονταν κάποιες προϋποθέσεις και θα γίνονταν τροποποιήσεις στα εν λόγω κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα το όλο ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα ποια μέτρα λαμβάνει για την επίλυση του προβλήματος αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.369, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αναφορικά με το τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας, καθώς και πώς προτίθεται η κυβέρνηση να στηρίξει με την πολιτική αυτή τις πολύτεκνες οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.370, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Κύπρου, πέραν του χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος που έχουν σε σχέση με τους κατοίκους των πεδινών περιοχών, αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα προβλήματα διαβίωσης, γεγονός που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για οικονομική στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών και πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ερήμωσης των κοινοτήτων αυτών και της αστυφιλίας;

2. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης για στοχευμένη παραχώρηση του επιδόματος θέρμανσης;

3. Πώς προσεγγίζει την πρόταση για την παροχή φορολογικών κινήτρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δημιουργούν επιχειρήσεις σε ορεινές

  περιοχές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.371, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διακρίσεις σε βάρος των μονογονιών γυναικών αυξάνονται συνεχώς. Παρά τις επισημάνσεις της CEDAW (Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας) στην 7η και 6η περιοδική της έκθεση για την Κύπρο και τις σχετικές πρόνοιες του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα των Φύλων 2014-2017, που αφορά στη στήριξη των ευάλωτων γυναικών, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία δράση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η στρατηγική του υπουργείου, για να εξαλειφθούν οι εν λόγω διακρίσεις εις βάρος της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.372, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις πληροφορίες για τερματισμό της διαδικασίας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της εταιρείας Ούγγρου επενδυτή σχετικά με μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή της Γεροσκήπου (κατασκευή τεχνητού νησιού στη θαλάσσια περιοχή Γεροσκήπου-Eden City Cyprus), σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικο, αυτές συνεχίζονται κανονικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι μεγαλύτερες διαφωνίες μεταξύ των δύο μερών και πότε προβλέπεται να επιτευχθεί συμφωνία. Επιπρόσθετα, εάν υπάρχει το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος προσφοροδότης να μην μπορεί να ανταποκριθεί, τότε γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιμένει στην εκτέλεση ενός ιδιωτικού έργου ανάπτυξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.373, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, αν και έχει επιλυθεί προσωρινά το θέμα χωρητικότητας στο λιμάνι Λεμεσού του χώρου που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες φυσικού αερίου, ο χώρος παραμένει περιορισμένος για την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση της “Eni” και άλλων εταιρειών φυσικού αερίου. Οριστική λύση στο πρόβλημα φαίνεται να δίνει η αξιοποίηση της περιοχής Μερρά Ζακακίου. Ο σχεδιασμός για αξιοποίηση της εν λόγω περιοχής που θα εξασφαλίσει ζωτικό χώρο στο λιμάνι Λεμεσού προωθείται τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο η υλοποίηση του έργου καθυστερεί λόγω του ότι η περιοχή εμπίπτει εντός των βρετανικών βάσεων. Για αυτό το σκοπό βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι υπό αναφορά διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι πριν από λίγα χρόνια είχε συμφωνηθεί μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Βρετανίας ότι θα επιτρέπεται εντός των βάσεων η πολεοδομική και οικοδομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια για το λιμάνι Λεμεσού σε αυτή τη συμφωνία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.374, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόνοια η οποία να προνοεί το διαχωρισμό των δανείων μεταξύ των πρώην συζύγων. Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, οι εκποιήσεις που έχουν ξεκινήσει να πραγματοποιούνται από τις τράπεζες δύναται να πλήξουν δυσβάστακτα μερικές μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες έχουν ανοικτά ζητήματα με δάνεια από πρώην συζύγους ή υποθήκες κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να προστατευθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες από επικείμενες εκποιήσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.375, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Ευημερίας δεν παρέχει καμία νομική, ψυχολογική ή οικονομική στήριξη στους μονογονιούς. Η ανυπαρξία κρατικών υποδομών φροντίδας έχει οδηγήσει πολλούς μονογονιούς σε συνθήκες φτώχιας και εξαθλίωσης, μιας και η χαμηλή προσφορά εργασίας και οι κατώτατοι μισθοί δεν επιτρέπουν στους πλείστους να εργάζονται και να πληρώνουν υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ώστε να βοηθηθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.376, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002 παρουσιάζει αδυναμίες. Αρχικά, δε συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό της οικογένειας η εν διαστάσει οικογένεια. Επίσης, ο υπό αναφορά νόμος προνοεί την απώλεια της ιδιότητας του μονογονιού, όταν υπάρξει συμβίωση ή γάμος με άλλο άτομο. Ως εκ τούτου, θεωρείται από το νόμο ότι σε περίπτωση συμβίωσης ή γάμου ο/η σύντροφος ή ο/η σύζυγος είναι νομικά υπόχρεος/η για διατροφή/συντήρηση των παιδιών του/της συντρόφου ή συζύγου του/της. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τα παιδιά γονέα υπηκόου τρίτης χώρας στερούνται το μονογονεϊκό επίδομα, ενώ είναι Κύπριοι υπήκοοι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να διευθετηθούν τα υπό αναφορά θέματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.377, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί για διάφορα περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή του δήμου Λακατάμιας. Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί σκουπίδια και άχρηστα υλικά στην κοίτη του Πεδιαίου ποταμού, ιδιαίτερα στην περιοχή Ανθούπολης, Λακατάμιας και Δευτεράς. Θεωρώ ότι η κατάσταση που επικρατεί είναι αρκούντως προβληματική και προσβλητική για τον πολιτισμό μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.378, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένοι γεωργοί στην περιοχή Ξυλοφάγου αντλούν υφάλμυρο νερό από γεωτρήσεις και, αφού το αφαλατώσουν, ρίχνουν το αλάτι πίσω, σε πηγάδια της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωτρήσεις στην περιοχή ρυπαίνονται από το αλάτι που παράγεται από τις παράνομες αφαλατώσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πρόβλημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.379, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενοικίαση συγκεκριμένου κτιρίου στο Παραλίμνι για τη μεταστέγαση του Κτηματολογίου Αμμοχώστου. Το θέμα εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή, ένεκα της όλης διαχείρισης του θέματος, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, χαρακτηριζόταν από υπερβάσεις, αλλά και δαπάνες από πλευράς κυβέρνησης σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, προκειμένου το κτίριο να καταστεί κατάλληλο για ενοικίαση, η συμφωνία θα έπρεπε να σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία.

Η επιτροπή Ελέγχου ζήτησε επίσης ενημέρωση ως προς τους ιδιοκτήτες του κτιρίου. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε εταιρεία, τη Ruidoso Overseas Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία ανήκε σε άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στον Παναμά, τη Vereno Holdings Ltd, και βασικό στέλεχος εμφανιζόταν να είναι Κύπριος από το Παραλίμνι, ο κ. Χρίστος Μακρίδης. Μέχρι σήμερα να σημειωθεί ότι δε γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε στη Βουλή ενημέρωση, ως οφείλει, για το διορισμό του κ. Χρίστου Μακρίδη στη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Για συστάσεις ο κ. Μακρίδης αναφέρει τους:

1. Νίκο Αναστασιάδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

2. Γλαύκο Κληρίδη, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

3. Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρο του ΔΗΣΥ,

4. Ιωάννη Κασουλίδη, Υπουργό Εξωτερικών,

5. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργό Οικονομικών,

6. Χριστόφορο Φωκαΐδη, Υπουργό Άμυνας,

7. Νίκο Χριστοδουλίδη, Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Παρακαλείται ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου, παρά τις ενστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, θα μεταστεγαστεί το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου και να μας εξηγήσει γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αρνήθηκε το αυτονόητο, να στείλει για νομοτεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, τη συμφωνία που υπέγραψε στη Νομική Υπηρεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.380, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η ανέγερση του μεγάρου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης και ήδη παραχωρήθηκε οικόπεδο για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το εν λόγω έργο έχει συμπεριληφθεί στο πολεοδομικό σχέδιο Λευκωσίας, αν υπάρχει σχετικό κονδύλι για την υλοποίησή του, καθώς και πότε υπολογίζεται να προχωρήσει η ανέγερση του μεγάρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.381, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο αναπτυξιακό σχέδιο για τη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού προβλέπεται η ανέγερση ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού για την αντιμετώπιση εκρήξεων, πυρκαγιών και περιστατικών έκτακτης ανάγκης, λόγω του είδους των εγκαταστάσεων στην περιοχή. Σημειώνεται επίσης ότι το σχέδιο αναφέρει ότι το κόστος πρέπει να το επιμερισθούν οι εταιρείες της περιοχής και όχι να μεταφερθεί στους φορολογούμενους πολίτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημιουργία ειδικά εξοπλισμένου και στελεχωμένου πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή, με αποτέλεσμα κατά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 30 Νοεμβρίου 2016 να σπεύσουν οχήματα και προσωπικό από τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.382, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εγκατάσταση που καταστράφηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, είχε ως σκοπό τη συγκράτηση του θείου, ώστε αυτό να μη διαφεύγει από την καπνοδόχο προς την ατμόσφαιρα. Με την πυρκαγιά και τη μη έγκαιρη κατάσβεσή της φαίνεται ότι το θείο διοχετεύτηκε στη γύρω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να διαφυλάξει την προστασία της δημόσιας υγείας, εάν έγινε διαρροή θείου, και ποιες είναι οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.383, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016, και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.384, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο στο αναπτυξιακό σχέδιο όσο και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ετοιμάστηκαν κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας υπήρχαν παραδοχές για τον υψηλό κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος στη Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτές οι προειδοποιήσεις φαίνεται να αγνοήθηκαν, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα αποθείωσης αρ. 3 του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της ΑΗΚ στο Βασιλικό, στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και, εάν ναι, για ποιο λόγο επέτρεψε την αδειοδότηση και ανέγερση/επέκταση ενεργειακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα στην περιοχή Βασιλικού, πριν υλοποιηθούν τα βασικά έργα υποδομής για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.385, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Το 2014 κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κανονισμοί, Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2014”. Αποσύρθηκαν τότε από την εκτελεστική εξουσία. Επανήλθαν αρχές του 2016 -και πρόσφατα μάλιστα, στις 30 Νοεμβρίου 2016- στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Οι κανονισμοί αφορούν τη δημιουργία σχεδίου συντάξεων με ωφελήματα πανομοιότυπα με αυτά που ισχύουν για τους παλαιούς δημόσιους υπαλλήλους. Τα ωφελήματα αυτά δίνονται με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς αναδρομικά από το 1994.

Στην έκθεση αντικτύπου (παράγραφος 2.5 της ανάλυσης αντικτύπου) αναφέρεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί δεν έχουν κανένα κόστος. Στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο κόστος για το δημόσιο ταμείο και πρόκειται για δαπάνη που θα γίνει, ενώ το κράτος δεν έχει καμιά υποχρέωση να την κάνει. Το κόστος μόνο για τα αναδρομικά υπερβαίνει τα 6 εκατομ. περίπου και αφορά τριάντα υπαλλήλους του οργανισμού. Συγκεκριμένα, αν θεωρήσει κανείς ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονταν στον οργανισμό από το 1994, η δαπάνη για την υλοποίηση συνταξιοδοτικού σχεδίου είναι γύρω στο 25% επιπροσθέτως του μισθολογίου. Το μισθολόγιο του οργανισμού είναι σε σημερινές τιμές €1,2 εκατομ., δηλαδή η δαπάνη για τα αναδρομικά είναι 1,2 x 25% x είκοσι ένα χρόνια = 6.300.000 ευρώ. Το κράτος δηλαδή με τη ρύθμιση αυτή θα κάνει δώρο σε κάθε υπάλληλο γύρω στις €200.000 και επιπλέον το κόστος εργοδότησης για κάθε υπάλληλο ο οποίος προσλήφθηκε από το 1994 ως το 2012 θα αυξηθεί κατά 20% περίπου. Τόσο περίπου είναι το αναλογιστικό κόστος για κάθε παλιό δημόσιο υπάλληλο μετά τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

Άρα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι η έγκριση των κανονισμών δε συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο; Το κόστος με βάση τους κανονισμούς αφορά τον οργανισμό, όμως ο προϋπολογισμός του οργανισμού χρηματοδοτείται κατά το μέγιστο από το Πάγιο Ταμείο. Επομένως, χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση, το κράτος παραχωρεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε τριάντα υπαλλήλους.

2. Δε δημιουργείται ένα εκρηκτικό προηγούμενο, αφού κατηγορίες εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι σήμερα δεν απολαμβάνουν του ωφελήματος της επαγγελματικής σύνταξης θα μπορούσαν να ζητήσουν το ίδιο με δυνητικό κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; Οι υπάλληλοι του οργανισμού ήταν έκτακτοι ως το 2007, οπότε και νομιμοποιήθηκαν με τροποποίηση της νομοθεσίας.

3. Ουσιαστικά, δεν ανατρέπεται η αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με το συνταξιοδοτικό του 2012, η οποία “κλείδωσε αυτά σχέδια; Η προσπάθεια που γίνεται δεν είναι μόνο να ενταχθούν εκ των υστέρων σε τέτοιο σχέδιο άτομα που δεν είχαν αυτό το ωφέλημα το 2012, αλλά να δημιουργηθεί εξ υπαρχής ένα τέτοιο σχέδιο.

Αναμένω την απάντηση του αρμόδιου υπουργού το συντομότερο, δεδομένου του κατεπείγοντος του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.386, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Με αφορμή πληροφορίες για πώληση περιουσιακών στοιχείων του συνεργατισμού στο Πελένδρι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει για τα εξής:

1. Ποια η θέση της κυβέρνησης ως βασικού μετόχου της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας στο θέμα αυτό;

2. Ποια η οικονομική λογική και ποιοι οι όροι πίσω από τη συγκεκριμένη πράξη;

        3. Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί σε ενέργειες οι οποίες να διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία του συνεργατισμού θα παραμείνουν στα μέλη και προς όφελος της κοινωνίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.387, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της κοινότητας. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα, οι πιστώσεις αυτές παραχωρούνται βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 50.397 και ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 1999.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της κοινότητας, τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που παραχωρείται στο κοινοτικό συμβούλιο, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.388, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με πόση συχνότητα γίνονται μετρήσεις ποιότητας του εσωτερικού αέρα σε κυβερνητικά κτίρια και υπηρεσίες, καθώς και ποια είναι τα αποτελέσματα. Παρακαλώ όπως πληροφορηθεί επίσης η Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται τα ποιοτικά πρότυπα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.389, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2017, μέρος ποσού ύψους €1.450.000 προορίζεται για χορηγίες προς ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία και ειδικότερα, για να καλύψει δίδακτρα και υποτροφίες Τουρκοκυπρίων μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την πρόταση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην παροχή χορηγιών για δίδακτρα και υποτροφίες σε Τουρκοκυπρίους μαθητές που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην Αγγλική Σχολή ή άλλες σχολές. Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ποσού που διατέθηκε από την ημερομηνία λήψης της υπό αναφορά απόφασης, τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων μαθητών που επωφελήθηκε ανά έτος και να ενημερώσει με βάση ποια κριτήρια παραχωρείται χορηγία στους Τουρκοκυπρίους μαθητές ή αν παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως χωρίς κανένα εισοδηματικό ή κοινωνικό κριτήριο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.390, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εργαζόμενοι στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Οικονομικών στη Λευκωσία διαμαρτύρονται συχνά για την ποιότητα του αέρα. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα εξαερισμού, που επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του υπουργείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μετρηθεί η ποιότητα του αέρα στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών, πότε έγιναν αυτές οι μετρήσεις και ποια ήταν τα διαχρονικά αποτελέσματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;

2. Σε ποιες κοινότητες που έχουν δική τους γεώτρηση υπάρχει κεντρικός μετρητής νερού για εντοπισμό των απωλειών;

         3. Πόσο συχνά γίνονται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, πώς κρίνονται τα αποτελέσματα και σε ποιες περιοχές διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό ήταν ακατάλληλο εντός του 2015 και 2016

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.392, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας και η Ένωση Οικογενειών Δολοφονηθέντων Εγκλωβισμένων (Επιτροπή Πρωτοβουλίας) ζητούν όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταχωρισθούν τα ονόματα των δολοφονηθέντων εγκλωβισμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Επίσης, ζητούν να αποχαρακτηριστεί από εμπιστευτικός ο σχετικός φάκελος που βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να υλοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.393, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταστημάτων έθεσαν θέμα για τη χρονοβόρα και με μεγάλο οικονομικό κόστος διαδικασία έξωσης ενοικιαστή ο οποίος δεν πληρεί τις υποχρεώσεις του λόγω καθυστέρησης έκδοσης των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων. Κατατίθεται από ορισμένους η εισήγηση όπως εφαρμοστεί το παράδειγμα της Βρετανίας, όπου δίνεται η δυνατότητα έκδοσης δικαστικού διατάγματος για την αναστολή των εργασιών του ενοικιαστή με την κατάθεση αγωγής από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, όταν δεν έχει καταβληθεί το ενοίκιο τριών συνεχόμενων μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το μοντέλο της Βρετανίας και αν διαπιστώνεται ότι επιβάλλεται να εφαρμοστεί και στην Κύπρο στις περιπτώσεις ενοικίασης υποστατικών για επαγγελματικούς σκοπούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.394, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταλελειμμένων στρατοπέδων στο Ζύγι. Συγκεκριμένα, να μας πληροφορήσει αν είναι ακόμα στην κατοχή του Ηνωμένου Βασιλείου, αν ναι, ποιας μορφής δικαιώματα έχουν, αν όχι, σε ποιους ανήκουν, ποιος έχει τη διαχείρισή τους και πώς προτίθεται να τα αξιοποιήσει το κράτος, αν και εφόσον είναι υπό την ευθύνη του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.395, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να εξετάσει τους λόγους που οδήγησαν και τις συνέπειες από την καταστροφική πυρκαγιά στη Σολέα εισηγήθηκε την αναθεώρηση, προς τα πάνω, των δαπανών για την πυρόσβεση. Ειδικότερα, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία ξοδεύει περίπου 0,02% του κρατικού προϋπολογισμού ανά έτος σε δαπάνες που σχετίζονται με την πυρόσβεση, ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο μειωμένο. Αντίθετα, χώρες όπως η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ξοδεύουν περίπου 0,2% του ΑΕΠ τους, ενώ συγκρίσιμες με τα έξοδα της Κύπρου είναι η Σιγκαπούρη και η Ρουμανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να εξετάσει και να υιοθετήσει την πρόταση της ανεξάρτητης επιτροπής για αναθεώρηση προς τα πάνω των δαπανών για την πυρόσβεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.396, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν διαθέτει οποιαδήποτε μελέτη από αναγνωρισμένο οίκο ή πανεπιστημιακό ινστιτούτο που να έχει υπολογίσει το κόστος στην κυπριακή οικονομία από την τουρκική εισβολή και την κατοχή της Κύπρου από το 1974 έως σήμερα.

Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθούν οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν το κόστος για την κυπριακή οικονομία για κάθε χρόνο της συνεχιζόμενης κατοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.397, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την έκθεση για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα της ανεξάρτητης επιτροπής εμπειρογνωμόνων που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πρόληψη και την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών εμπλέκονται πολλοί φορείς, όπως το Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η Πολιτική Άμυνα, ο οικείος έπαρχος, το Ταμείο Θήρας, η Εθνική Φρουρά και η αστυνομία, και, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, απαιτείται η ενίσχυση της συνεργασίας τους. Ειδικότερα, προτείνεται η απλούστευση των διαδικασιών οργάνωσης, κινητοποίησης και συντονισμού και η κατά το δυνατόν τυποποίηση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να γίνονται τόσο για την πρόληψη όσο και για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόκειται να λάβει κάποια μέτρα στα πλαίσια της πιο πάνω πρότασης, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και συνεπώς η αποδοτικότητα των υπό αναφορά φορέων στον τομέα της πρόληψης και της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.398, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας στεγάζονται σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή της πρωτεύουσας, διότι το πεπαλαιωμένο και γερασμένο κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας αδυνατεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας στη λεωφόρο Λεμεσού έχει κριθεί ακατάλληλο για αντισεισμική αναβάθμιση λόγω του κόστους και της έκτασης των απαιτούμενων εργασιών. Συνεπώς, το κτίριο του Αρχηγείου Αστυνομίας, μιας βασικής υπηρεσίας η οποία, σε περίπτωση σεισμού, αναλαμβάνει ευθύνη και υποχρέωση, ουσιαστικά κινδυνεύει να τεθεί εκτός λειτουργίας σε ένα τέτοιο περιστατικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ανεγερθεί σύγχρονο κτίριο για το Αρχηγείο Αστυνομίας που να μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες, σε πόσα ενοικιαζόμενα κτίρια στεγάζονται οι υπηρεσίες του Αρχηγείου Αστυνομίας σήμερα και έναντι ποιου ενοικίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.399, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τόσο η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου όσο και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων έχουν διατυπώσει παράπονα σχετικά με την προσβασιμότητα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Λάρνακα, υποστηρίζοντας ότι το υπό αναφορά γήπεδο ξεκίνησε τη λειτουργία του χωρίς να πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Το θέμα φαίνεται να γνωρίζει και ο διευθυντής της ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, ανέφερε ότι το θέμα προέκυψε έπειτα από διαφορά που υπήρξε μεταξύ των μελετητών-αρχιτεκτόνων της ΑΕΚ και της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι γνώστης του εν λόγω θέματος, γιατί δόθηκε άδεια λειτουργίας στο γήπεδο, αφού δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για την πρόσβαση αναπήρων, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να λάβει, ώστε να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλημα, το οποίο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.400, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Λαμβάνοντας υπόψη τη μαζική κινητοποίηση μεγάλου αριθμού εθελοντών κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στη Σολέα τον περασμένο Ιούνιο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο που να αφορά στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών κ.ο.κ.) στην Κύπρο, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες ανάγκες και έτοιμοι να ενταχθούν σε πιθανές επιχειρήσεις με ασφάλεια και αποδοτικότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.401, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Η Νεφέλη Ταλιώτου από την Πάφο, η οποία απεβίωσε το 1982, κληροδότησε μέρος της περιουσίας της, ύψους €152.939, στην Κρατική Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα της επαρχίας Πάφου. Το ποσό αυτό κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 1986 σε λογαριασμό καταθέσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2015, το συνολικό ποσό του κληροδοτήματος στις 31/12/2015 ανερχόταν στις €787.058.

Για αξιοποίηση του κληροδοτήματος προγραμματιζόταν για αρκετά χρόνια η ανέγερση συγκροτήματος μικρών οικιστικών μονάδων πάνω σε κρατική γη που παραχωρήθηκε με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1996, ενώ στη συνέχεια οι ΥΚΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση κάποιων βελτιωτικών έργων, τα οποία και πάλι δεν έγιναν. Αργότερα αποφασίστηκε η αξιοποίηση του εν λόγω κληροδοτήματος κατά την ολική ανακαίνιση της εν λόγω στέγης.

Από το 2014 οι ΥΚΕ σε συνεργασία με τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών των ενοίκων και των κτιριακών εγκαταστάσεων της στέγης, ώστε να αξιοποιηθεί σωστά το κληροδότημα.

Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι οι ΥΚΕ προχώρησαν σε προκήρυξη προσφορών για ανακαίνιση των κτιρίων της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης λήψης τελικής απόφασης;

2. Πότε αναμένεται να αρχίσουν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση των κτιρίων της εν λόγω κρατικής στέγης;

3. Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου;

4. Ποια είναι η έκταση της ανακαίνισης των κτιρίων της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.402, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Στη λεωφόρο 1ης Απριλίου, με κατεύθυνση από Αγία Νάπα προς Παραλίμνι, στα πρώτα φώτα τροχαίας παρατηρείται μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει μελέτη όσον αφορά τη δυνατότητα δημιουργίας τριών λωρίδων διοχέτευσης της τροχαίας κίνησης (μία λωρίδα προς κέντρο πόλεως, μία λωρίδα προς Δερύνεια και μία λωρίδα προς Σωτήρα) ή οποιαδήποτε άλλη μελέτη για άμβλυνση της συμφόρησης στα εν λόγω φώτα τροχαίας και, εάν ναι, ποια είναι αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.403, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αντιπλημμυρικά έργα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην επαρχία Λάρνακας και τι ποσά θα διατεθούν. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και τα ποσά που έχουν διατεθεί γι’ αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.404, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειές του για άμεση μετακίνηση γηπέδου του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας από τον αρχαιολογικό χώρο Κιτίου-Παμπούλα για τη διεξαγωγή ανασκαφών από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την αποκάλυψη του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.405, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση για επαναδιαπραγμάτευση των προνοιών της σύμβασης με τις ανάδοχες εταιρείες για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές;

2. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

3. Ποιοι διενεργούν το φυσικό έλεγχο επί του εδάφους όσον αφορά την πραγματική μεταφορική δραστηριότητα και ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα κατά έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.406, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Μετά από σχετική απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2016, (Υ.Μ.Ε.Ε.: 15,21,1) του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε ερωτήματά μου στα πλαίσια εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες και ποιες κυβερνητικές κατοικίες ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία; Να γίνει περιγραφή του κτιρίου/κατοικίας και να δοθούν στοιχεία για το εμβαδόν και το χρόνο ανέγερσής τους.

2. Από ποιους γινόταν και γίνεται χρήση μέχρι σήμερα και βάσει ποιων αποφάσεων; Να δοθούν τα ονόματα των χρηστών.

3. Ποια η ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου; Να αναφερθεί αν υπάρχει πρόνοια παράτασής του προς όφελος των υφιστάμενων χρηστών.

4. Ποιο το ύψος του μισθώματος;

5. Τι ποσό έχει εισπραχθεί από το κράτος από κάθε χρήστη ξεχωριστά μέχρι σήμερα κατά έτος;

6. Καταβάλλονται τα ενοίκια;

7. Ποια έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί από το κράτος για αυτές τις κατοικίες;

8. Ποια είναι η σημερινή αξία του κάθε κτιρίου/κατοικίας; Αυτή συνάδει με το ύψος του μισθώματος;

9. Ποια νομικά μέτρα έχουν ληφθεί εναντίον όσων δε συμμορφώνονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις και ποιος ο βαθμός συμμόρφωσής τους;

Τέλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως επισυνάψει αναλυτική κατάσταση των δημόσιων κτιρίων που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου να φαίνεται η αξία του κάθε κτιρίου και από ποιον χρησιμοποιείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.407, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχει παρατηρηθεί ότι κοινοτικοί εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους εγκαταλείπουν την Κύπρο και ορισμένοι επιστρέφουν πριν τις δημοτικές εκλογές ή τις ευρωεκλογές από παράνομα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου ο εκλογικός κατάλογος που αφορά τις εν λόγω εκλογές να είναι επικαιροποιημένος και να διαγράφονται όσοι έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο από παράνομα και νόμιμα σημεία εισόδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.408, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας ασχολούνταν με την εξέταση ενστάσεων που υπέβαλαν σχεδόν όλοι οι επηρεαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ. Η διαδικασία αυτή αναμενόταν να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των εν λόγω ενστάσεων και τι απέδωσε αυτή η διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.409, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην οποία θα συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας, ο Γενικός Εισαγγελέας και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα συνεργασίας με το δημιουργό της λίστας Λαγκάρντ Ερβέ Φαλτσιανί, αλλά και τα επόμενα βήματα των ερευνών σχετικά με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τελικά έγινε αυτή η σύσκεψη και, αν ναι, ποια αποτελέσματα έδωσε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.410, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέχρι το τέλος του χρόνου αναμενόταν να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε σχέση με τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ασκηθεί μέχρι στιγμής οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις σχετικά με την εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.411, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν καταφύγει στα κατεχόμενα δύο Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία εικοσιδιάχρονου Βρετανού και τον τραυματισμό του επίσης εικοσιδιάχρονου φίλου του στην Αγία Νάπα τον Αύγουστο του 2016. Οι κακοποιοί αυτοί έχουν συλληφθεί από τις κατοχικές αρχές και εκτίουν ολιγόμηνη ποινή φυλάκισης για παράνομες πράξεις ήσσονος σημασίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει διαδικασία για παράδοση φυγοδίκων που καταφεύγουν στα κατεχόμενα και, αν ναι, πότε έχει εφαρμοστεί και ποια είναι τα αποτελέσματά της, καθώς και γιατί δεν εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.412, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη

«Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εντάξει κάποια ενεργειακά έργα εθνικής σημασίας στην ευρωπαϊκή λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI - Projects of Common Interest).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για το θέμα της επιτάχυνσης της αδειοδότησης των έργων φυσικού αερίου σύμφωνα με τις πρόνοιες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας;

2. Ποια είναι τα νομοθετικά μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.413, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έπειτα από ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.255), ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ενημέρωσε ότι σε μετρήσεις που έγιναν από λειτουργό του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στις 14 Μαΐου 2014 και στις 25 Ιουνίου 2014 διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ορίων εκπομπής αζώτου και υδροθείου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας να προβεί στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον της εταιρείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. πότε καταχωρίστηκε η υπό αναφορά ποινική δίωξη, καθώς και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και

2. αν έχουν διεξαχθεί από το 2014 νέες έρευνες και μετρήσεις σχετικά με τα επίπεδα εκπομπής αζώτου και υδροθείου από την εγκατάσταση της εταιρείας “Cypra” στην Κάτω Μονή και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, αν έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.414, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε ερώτησή μου (αρ. 23.06.011.01.205), ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την επαναφορά του επιδόματος μάνας, πληροφορήθηκα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσει τη μερική επαναφορά του υπό αναφορά επιδόματος με εισοδηματικά κριτήρια στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του εν λόγω ζητήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.415, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντιμισθία των συνεργατών τηλεπαρουσιαστών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.416, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκταση που εμπίπτει στο δίκτυο “Natura 2000” στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές συνολικά κατά επαρχία, καθώς και για τα ποσοστά που αναλογούν σε ιδιωτική και κρατική γη κατά επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.417, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα όμβρια νερά που διέρχονται από το δρόμο της κοινότητας Κρίτου Τέρα προς τη συμβολή του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς κοντά στην κοινότητα Σκούλλη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στους οδηγούς, αφού λόγω έλλειψης επαρκών αντιπλημμυρικών κατασκευών όλα τα νερά καταλήγουν στο σημείο αυτό του δρόμου.

Δυστυχώς, με τις πρόσφατες βροχές έγιναν αρκετά τροχαία δυστυχήματα σε αυτό το σημείο, όπως και στο παρελθόν.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.418, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από αρκετούς ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής που διαμαρτύρονται για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία τούς καταγγέλλει για την ένταση της μουσικής στα υποστατικά τους.

Συγκεκριμένα, χωρίς να υπάρχει κάποιος επίσημος τρόπος καταγραφής της έντασης της μουσικής, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αστυνομικού που ελέγχει το υποστατικό να διαπιστώσει αν αυτό έχει υπερβολική ή όχι ένταση μουσικής και αν αυτή η μουσική ακούγεται ή όχι εντός των υποστατικών της επιχείρησης, όπως προνοεί και η σχετική άδεια που παραχωρείται από την αρμόδια αρχή.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

1. Πώς προσεγγίζει τα παράπονα αυτά σε σχέση με τη διακριτική ευχέρεια των αστυνομικών, που μπορεί να υπερβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις;

2. Υπάρχει πρόθεση να καταμετρείται η ένταση της μουσικής με τεχνικό τρόπο, ώστε να μην προκύπτει οποιαδήποτε υπέρβαση εξουσίας από οποιονδήποτε εξετάζει τέτοια ζητήματα;

                   3. Ποιες τεχνικές εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για παρόμοια προβλήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.419, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει διεξαχθεί κανένας οικονομικός έλεγχος στα λογιστικά βιβλία αρκετών κοινοτήτων, καθώς και στα βιβλία των περιουσιακών τους στοιχείων.

Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί σημαντικά προβλήματα, κυρίως σε κοινότητες που κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων έχει αλλάξει η σύνθεση των κοινοτικών τους συμβουλίων.

Παράλληλα, λόγω του ότι ο έλεγχος των βιβλίων τα τελευταία χρόνια έχει ανατεθεί σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς οργανισμούς, το κόστος του λογιστικού ελέγχου στις μικρές κοινότητες αποτελεί σημαντικό έξοδο.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσες κοινότητες δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα έλεγχος των λογιστικών βιβλίων για διάστημα πέραν των τριών ετών;

2. Ποιες διαπιστώσεις και παρατυπίες θεωρούνται ως οι σημαντικότερες, με βάση τα λογιστικά βιβλία των κοινοτήτων που ελέγχθηκαν;

                   3. Πώς προσεγγίζει το αίτημα για κάλυψη από το κράτος του ελεγκτικού κόστους για κοινότητες με πληθυσμό κάτω των εκατόν πενήντα κατοίκων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.420, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι κτηνίατροι έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του κτηνιάτρου στη χώρα μας;

2. Πώς εποπτεύεται η εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με την υποχρεωτική τοποθέτηση microchip σε σκύλους;

3. Πόσα καταφύγια αδέσποτων ζώων λειτουργούν στην Κύπρο και πόσα ζώα μπορούν να φιλοξενήσουν; Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές;

4. Πόσα καταστήματα κατοικιδίων λειτουργούν στη χώρα μας; Καταγράφονται τα ζώα που πωλούνται;

5. Πόσες άδειες κατοχής σκύλων έχουν εκδοθεί από τους δήμους και τις κοινότητες τα τελευταία δύο χρόνια ανά επαρχία;

6. Πόσα έσοδα έχουν οι δήμοι από την άδεια κατοχής σκύλων;

7. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων και τη στείρωση των ζώων; Υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα για στειρώσεις;

8. Σε πόσους ελέγχους έχει προβεί η Υπηρεσία Θήρας σε κυνηγούς, για να διαπιστωθεί αν τα σκυλιά που μεταφέρουν φέρουν microchip;

9. Πόσα πιστοποιητικά στείρωσης επικίνδυνων φυλών σκύλων έχουν εκδοθεί από κτηνιάτρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.421, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές είχαν ετοιμάσει όρους δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για σύναψη δημόσιας σύμβασης ενεργειακής απόδοσης σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών για την αντικατάσταση 56 000 φωτιστικών σωμάτων με LED. Ο υπό αναφορά διαγωνισμός δεν προχώρησε. Σημειώνεται ότι το έργο μετά την υλοποίησή του θα επέφερε μείωση εκπομπών ρύπων που οφείλονται στον οδικό φωτισμό κατά 48% σε σχέση με τις σημερινές εκπομπές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο ο διαγωνισμός δεν προχώρησε και πότε προβλέπεται να επαναπροκηρυχθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.422, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο ποσοστό συλλέγεται το κυπριακής προέλευσης τηγανέλαιο, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής των τηγανελαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.423, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου έχει υποβάλει προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αίτημα για οικονομική βοήθεια, ώστε να καταστεί εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να καλύψει τα βασικά έξοδα για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής Πάφου ως ενός έργου περιβαλλοντικής υποδομής και αποκέντρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.424, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εργάστηκαν για την ανάπτυξη υποδομής για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκονται οι υπό αναφορά σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποιες κοινότητες εξυπηρετούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.425, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/30/ΕΚ υπάρχει ο στόχος να αντικατασταθούν κατά 20% τα συμβατικά καύσιμα με εναλλακτικά καύσιμα στις οδικές μεταφορές μέχρι το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για επίτευξη του πιο πάνω στόχου και

2. αν τα νέα λεωφορεία που έχουν αγοραστεί ή πρόκειται να αγοραστούν από τις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο εταιρείες συγκοινωνιών έχουν υποχρεωτικό όρο για χρήση βιοντίζελ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.426, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχώρησε στην αποκοπή του μηνιαίου επιδόματος μεταφορικών από τους μαθητές του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου οι οποίοι εντάχθηκαν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στο σχέδιο για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΕΕΕ), με τη δικαιολογία ότι το υπό αναφορά ίδρυμα δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων από τις κρατικές υπηρεσίες ιδρυμάτων. Η δικαιολογία αυτή ωστόσο φαίνεται να μην ευσταθεί, αφού το καταστατικό του ιδρύματος αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το κράτος και ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει το επταμελές διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπείται σε αυτό από τους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο προχώρησε σε αυτή την ενέργεια χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία κάτι το οποίο φαίνεται να μην ευσταθεί, αν πρόκειται να επαναφέρει το επίδομα μεταφορικών για τους μαθητές του ιδρύματος οι οποίοι εντάχθηκαν στο σχέδιο για το ΕΕΕ και, εάν ναι, κατά πόσο θα προχωρήσει σε αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε όσους έχει ήδη αποκοπεί το εν λόγω επίδομα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.427, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση το Τμήμα Δασών και η Πολιτική Άμυνα να υπαχθούν σε καθεστώς ουσιωδών υπηρεσιών, ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ειδικότερα, όσον αφορά στο Τμήμα Δασών, προτείνεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής του συστήματος βάρδιας, όπως γίνεται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, γίνεται εισήγηση, ώστε να εξεταστούν τρόποι που να διασφαλίζουν την παραμονή των υπαλλήλων στους σταθμούς κατά τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες είτε με τη συμφωνία ειδικού ωραρίου είτε με κάποιο σύστημα υπερωριών.

Παρακαλώ των αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.428, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντητική επιστολή ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2016 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.322, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τις καταγγελίες από κατοίκους και εργαζομένους για έντονες οσμές στην περιοχή του Βασιλικού πληροφορήθηκα ότι το θέμα της εξέτασης των υπό αναφορά καταγγελιών ανέλαβαν να διερευνήσουν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η εξέταση των υπό αναφορά καταγγελιών και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση της δυσοσμίας και την προστασία της δημόσιας υγείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.429, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, υπάρχει η εισήγηση για αποσύνδεση των προσλήψεων δασοπυροσβεστών και αγροπυροσβεστών από τις προσλήψεις έκτακτων εργατών ή εργατών αορίστου χρόνου. Όπως σημειώνει η επιτροπή, η διευθέτηση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα, αφού το Τμήμα Δασών θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, που θα μπορεί να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, θα είναι πιο επαγγελματικό, πιο ομοιογενές και συνεπώς πιο λειτουργικό. Επιπρόσθετα, η διευθέτηση αυτή δε φαίνεται να προκαλεί κανένα οικονομικό κόστος για το κράτος, καθότι μετά την απόλυσή τους οι δασοπυροσβέστες λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει το ίδιο ύψος με τις μηνιαίες τους απολαβές, στην περίπτωση που εργοδοτούνταν ως μόνιμο προσωπικό. Σημειώνεται δε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο το Τμήμα Δασών προβαίνει στην αγορά υπηρεσιών ή στην πρόσληψη άλλων έκτακτων εργατών για εκτέλεση προγραμματιζόμενων και προϋπολογιζόμενων έργων, που θα μπορούν να εκτελούν οι δασοπυροσβέστες ως μόνιμο προσωπικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.430, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση να ενισχυθεί το σώμα δασοκομάντος με κατάλληλα εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες, οι οποίοι θα επεμβαίνουν πρώτοι, ώστε να μειωθεί ο χρόνος επέμβασης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, διατυπώνεται η πρόταση για αγορά ή ενοικιαγορά δύο πυροσβεστικών αεροπλάνων παρόμοιων με αυτά που ήδη κατέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με την επιτροπή, η περαιτέρω ενίσχυση σε πτητικά μέσα θα απέδιδε στην Κυπριακή Δημοκρατία μεγαλύτερη αποτρεπτική δύναμη και αυξημένες δυνατότητες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.432, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τριάντα οκτώ από τα σαράντα πέντε οχήματα του Τμήματος Δασών, τα οποία είναι ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι επτά ετών, είναι αναξιόπιστα και εγκυμονούν κινδύνους για το προσωπικό που τα χειρίζεται. Επίσης, αναξιόπιστες θεωρούνται και οι δώδεκα μπουλντόζες ηλικίας δεκαπέντε μέχρι σαράντα ετών, καθώς και δύο φορτηγά, τα οποία έχουν ηλικία πέραν των είκοσι ετών. Στην έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόσφατη πυρκαγιά στη Σολέα, περιλαμβάνεται εισήγηση για αγορά τριών νέων μπουλντόζων, μιας για κάθε δασική περιφέρεια. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση ενενήντα πέντε οχημάτων μεταφοράς προσωπικού από τα υφιστάμενα διακόσια, καθώς και η αγορά δύο νέων φορτηγών οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του επί των πιο πάνω εισηγήσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.433, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί αναφορικά με την απαίτηση των κοινοτήτων Μοναγρίου και Δωρού για παροχή νερού για σκοπούς άρδευσης από πηγή που βρίσκεται στην κοινότητα Σιλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το νερό από τη συγκεκριμένη πηγή διατίθεται σε ιδιώτη, ενώ οι αρδευτικές ανάγκες των προαναφερόμενων κοινοτήτων είναι αυξημένες για διάφορους λόγους. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν το αίτημα των κοινοτήτων Μοναγρίου και Δωρού έχει εξεταστεί και τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των αναγκών των δύο κοινοτήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.434, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Κύριο και βασικό μέλημα ενός κράτους είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση αξιόπιστων συνθηκών και μεθόδων, προκειμένου η χώρα να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα και να αξιοποιήσει τον πλούτο των αγροτικών προϊόντων της. Επομένως, η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η επαναφορά του θεσμού των αγροφυλάκων, ο οποίος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση παράνομων και κακόβουλων δραστηριοτήτων που προκαλούν καταστροφή σε ιδιοκτησίες ατόμων που αδυνατούν να τις προστατεύσουν από μόνοι τους.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του θεσμού των αγροφυλάκων σε ειδικές περιοχές όπως λειτουργούσε και στο παρελθόν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.435, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων στην περιοχή Μαλιάς και γύρω από την περιοχή αυτή στην επαρχία Λεμεσού προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις ανεπανόρθωτες ζημιές σε καινούριες αμπελοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται κατά κύριο λόγο νέοι αμπελουργοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη γεωργία.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, εάν λαμβάνονται, προς αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.436, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 προβλέπεται η δημιουργία επιτροπής για παρακολούθηση και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής.

Για τη δημιουργία της επιτροπής αυτής απαιτείται η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν άρχισε η επεξεργασία σχετικού νομοσχεδίου, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η δημιουργία της επιτροπής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.437, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Με την ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.626, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2013, ζητούσα ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του περί Παιδιών Νόμου. Στη σχετική απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, ενημερώθηκα ότι η διαδικασία τροποποίησης και εκσυγχρονισμού του περί Παιδιών Νόμου από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο και ότι εντός του Οκτωβρίου 2013 θα είχε οριστικοποιηθεί το τελικό προσχέδιο, για να προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και για να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι πιο πάνω προγραμματισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.438, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Πρόσφατα επισκέφθηκα το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, όπου διαπίστωσα ότι τερματίστηκε η φοίτηση των μαθητών που είχαν εμπλακεί σε επεισόδια στο γυμνάσιο Λευκάρων και έχει απαγορευθεί η επιστροφή τους στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Επιπλέον, δεν έχει διευθετηθεί η φοίτησή τους σε οποιοδήποτε άλλο γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας.

Εξαιτίας των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος αποφάσισε για τη μη επιστροφή των μαθητών στο γυμνάσιο Λευκάρων;

2. Έχει ενημερωθεί γραπτώς είτε η Υπηρεσία Ασύλου είτε οι κοινωνικοί λειτουργοί για τη συγκεκριμένη απόφαση;

3. Υπήρξε επικοινωνία με άλλα γυμνάσια της Λάρνακας για την εγγραφή των μαθητών;

4. Η φοίτηση των μαθητών στο γυμνάσιο Λευκάρων τερματίστηκε μετά το επεισόδιο που έγινε στις 3 Νοεμβρίου 2016, ενώ καθηγητής στο κέντρο στάλθηκε στις 8 Ιανουαρίου. Γιατί παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση;

5. Ο χώρος που υπάρχει στο κέντρο πληρεί τα κριτήρια που υπάρχουν για αίθουσες διδασκαλίας και οι μαθητές έχουν όλα τα απαραίτητα, για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα;

                     6. Υπάρχει επιθεωρητής υπεύθυνος να παρακολουθεί τη διαδικασία της εκπαίδευσης στο κέντρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.439, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.011.01.203 και ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2016, κατά πόσο έχουν διατεθεί τα εμβόλια για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού και, αν όχι, πότε αναμένεται, καθότι προβλέπεται επιδείνωση της επιδημίας τους επόμενους μήνες. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.440, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Έπειτα από επίσκεψή μου στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Κ.Α΄ και Κ.Β΄ Λάρνακας διαπίστωσα αρκετά προβλήματα, κάποια εκ των οποίων αφορούν και θέματα ασφάλειας και υγείας, αλλά και καλύτερης λειτουργίας των δύο κύκλων του συγκεκριμένου σχολείου. Επισυνάπτω σχετικές επιστολές και σημειώματα και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για άμεση επίλυση των προβλημάτων

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.441, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Δίπλα από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου, το οποίο εξυπηρετεί δεκαέξι κοινότητες της επαρχίας Πάφου, έχει γίνει από το 2006 απαλλοτρίωση τεμαχίου με σκοπό την ανέγερση κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα εξυπηρετεί και το περιφερειακό νηπιαγωγείο που εφάπτεται του δημοτικού σχολείου.

Παρ’ όλα αυτά, εδώ και δέκα χρόνια δεν έχει παρθεί καμία απόφαση πότε θα υλοποιηθεί το έργο αυτό, το οποίο θεωρείται αναγκαίο τόσο για το μάθημα της φυσικής αγωγής όσο και για άλλες δραστηριότητες.

Πέραν τούτου, λόγω του υψόμετρου και της τοποθεσίας που βρίσκεται η κοινότητα, κατά τους χειμερινούς μήνες οι θερμοκρασίες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα χαμηλές, που δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τη διεξαγωγή των πιο πάνω σχολικών δραστηριοτήτων.

Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και πότε προγραμματίζεται η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.442, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Τα συμβόλαια εργοδότησης υπαλλήλων από τρίτες χώρες για θέσεις φροντιστών ηλικιωμένων ή αναπήρων πολλές φορές τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργοδοτουμένους, αφού με την είσοδό τους στην Κύπρο σε σύντομο χρονικό διάστημα επιζητούν αλλαγή εργοδότη.

Στις περιπτώσεις αυτές, για να πιέσουν τον εργοδότη τους, δεν ανταποκρίνονται ή αδιαφορούν για τους όρους του συμβολαίου εργοδότησής τους, χωρίς ο εργοδότης να μπορεί να κάνει οτιδήποτε.

Παράλληλα, όταν ο εργοδότης υπογράψει την αποδέσμευση του αλλοδαπού, χάνει την εγγυητική που έχει καταθέσει, καθώς και όλα τα έξοδα τα οποία έχει κάνει για να τον φέρει στην Κύπρο. Πέραν τούτου, αν ο εργοδότης δεν υπογράψει αποδέσμευση, υπάρχει πιθανότητα ο αλλοδαπός να φύγει από μόνος του, αλλά πάλι ο εργοδότης χάνει την εγγυητική που έχει καταθέσει.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι αλλοδαποί τα τελευταία τρία χρόνια εργοδοτούνται στην Κύπρο νόμιμα και πόσοι παράνομα;

2. Πόσοι αλλοδαποί τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει εργοδότη και πόσοι από αυτούς παραβίασαν την άδεια εισόδου;

3. Πόσες εγγυητικές έχουν δεσμευτεί από τους εργοδότες αυτών των ατόμων;

4. Ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.443, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Από πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος”, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, ενημερωθήκαμε για βλάβη που παρουσιάστηκε στην εναέρια γραμμή μεταφοράς Βασιλικού-Τσερίου της ΑΗΚ, η οποία προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας μονάδας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού την Τρίτη το μεσημέρι (17.1.2017), δημιουργώντας την ανάγκη, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, να εξασφαλιστούν αμέσως από τα κατεχόμενα 15 μεγαβάτ.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Από ποιους θα δικαιολογήσουμε ότι λάβαμε ρεύμα;

2. Ποιους θα πληρώσουμε για την παροχή ρεύματος;

3. Έχουμε αντίληψη των κινδύνων που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του ψευδοκράτους;

4. Είναι εν γνώσει του οι προαναφερόμενες ενέργειες και, αν ναι, γιατί έγιναν με την ανοχή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.444, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας δώσει αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που δαπανώνται για τα τουρκοκυπριακά προγράμματα που προβάλλονται από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας. Θα επανέλθουμε σε μεταγενέστερο στάδιο για περαιτέρω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.445, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Παρακολουθούμε με ανησυχία τις εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου Μαζί στο ΡΙΚ, που παρουσιάζει η Ελίτα Μιχαηλίδου στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ). Θεωρούμε απαράδεκτη τη στάση την οποία τηρεί προβάλλοντας συγκεκριμένη πολιτική γραμμή, χωρίς να υπάρχει σεβασμός στην αντίθετη άποψη.

Πέρα από τα πλαίσια της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σύμφωνα με την οποία οφείλεται σεβασμός στην αντίθετη άποψη, το ΡΙΚ, ως κρατικό κανάλι, αποτελεί δημόσιο οργανισμό και όχι μέσο προπαγάνδας συγκεκριμένης σχολής πολιτικής σκέψης. Για το λόγο αυτό έχει κάθε υποχρέωση να προβάλλει όλες τις απόψεις, είτε αρέσουν σε κάποιους είτε όχι.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί, για να διορθωθoύν η προαναφερόμενη στρέβλωση και τα κακώς έχοντα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.446, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Ο δρόμος Δεκέλειας-Λάρνακας αποτελεί μια πολύ σημαντική οδική αρτηρία για την επαρχία Λάρνακας. Η μη ολοκλήρωση του δρόμου αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της γ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας-Λάρνακας;

2. Για ποιους λόγους δεν έχουν αρχίσει τα κατασκευαστικά έργα της γ΄ φάσης του δρόμου και πότε αναμένεται να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της δ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας-Λάρνακας;

                    4. Για ποιους λόγους δεν έχουν αρχίσει τα κατασκευαστικά έργα της δ΄ φάσης του δρόμου και πότε αναμένεται να αρχίσουν και πότε να ολοκληρωθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.447, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017 στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.315, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για την προστασία του προσωπικού της Πολιτικής Άμυνας και λοιπών αρμόδιων ομάδων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πρόσφυγες που πιθανόν να είναι φορείς μολυσματικών ασθενειών πληροφορήθηκα ότι εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας όπως αυτά καθορίζονται στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ. Επίσης, σε άλλο σημείο της απάντησής του ο κ. υπουργός αναφέρει ότι αναμένεται να αρχίσει διαδικασία εμβολιασμού του προσωπικού που συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης και φιλοξενίας των προσφύγων ως προληπτικό μέτρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στο ειδικό εθνικό σχέδιο ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ υπάρχει σχετική πρόνοια για εμβολιασμούς ως προληπτικό μέτρο και, εάν ναι, γιατί καθυστέρησε τόσο να ξεκινήσει η διαδικασία εμβολιασμού. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πόσοι εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τα αρμόδια υπουργεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.448, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου και Αδάμου Αδάμου

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το Υπουργείο Υγείας έχει καταλήξει μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς στο τελικό προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου που τιτλοφορείται Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.449, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και πού;

                    2. Πόσες από αυτές έχουν την απαραίτητη πολεοδομική άδεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.450, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Μετά την ενημέρωσή μας σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κούρρη-Ξυλούρικου, το οποίο αποτελεί έναν αναβαθμισμένο φορέα κοινωνικής φροντίδας και απευθύνεται στις δώδεκα κοινότητες της κοιλάδας Κούρρη-Ξυλούρικου (Άλασσα, Απαισιά, Κορφή, Λιμνάτη, Καπηλειό, Άγιο Μάμα, Τριμήκληνη, Λάνεια, Δωρό, Μονάγρι, Άγιο Γεώργιο και Σιλίκου), παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις της πολιτείας απέναντι σε αυτό.

Το συγκεκριμένο ΣΚΕ είναι ένας φορέας εθελοντικός ο οποίος προσφέρει κατ’ οίκον διανομή φαγητού, από την οποία επωφελούνται περισσότερες από είκοσι τέσσερις οικογένειες, κατ’ οίκον φροντίδα κατοίκων του συμπλέγματος, βρεφονηπιακό σταθμό κ.ά. Η χορηγία που λάμβανε από την πολιτεία ανερχόταν το 2015 σε €15.000. Το 2016 αποφασίστηκε η μείωσή της κατά €7.000, έτσι έλαβε μόνο €8.000.

Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει για το σκοπό αυτής της μείωσης και για το αν προτίθεται να επιστρέψει αυτή την αποκοπή σε ένα φορέα με σημαντική δράση όσον αφορά στην πληθώρα των κοινωνικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.451, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το ύψος του ποσού που δαπανείται για την ενοικίαση των υφιστάμενων κτιρίων του Υπουργείου Άμυνας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταστάθμευσης των υπηρεσιών σε νέο κτίριο;

                   2. Για ποιο λόγο στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχει πρόνοια για ποσό το οποίο θα καλύπτει την εκτιμώμενη δαπάνη για το νέο κτίριο και τι ύψος έχει αυτό το ποσό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.452, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι επαγγελματίες οπλίτες ως υποψήφιοι γνώριζαν προ μηνών τα ακριβή τους καθήκοντα και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τις υπηρεσίες.

Δεχθήκαμε σωρεία καταγγελιών από επαγγελματίες οπλίτες πως οι πολλές εικοσιτετράωρες υπηρεσίες (εννέα ανά μήνα) που τους ανατέθηκαν είναι εξαντλητικές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.453, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, στις ερωτήσεις μου με αρ. 23.06.011.01.241 και 23.06.011.01.251, αναφορικά με την παράδοση λυμάτων από σκάφη, πληροφορήθηκα ότι έχει εκδοθεί πρόσφατα εγκύκλιος από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (εγκύκλιος 28/2016) σύμφωνα με την οποία τα ακτοπλοϊκά σκάφη πρέπει να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν στο ίδιο τμήμα έντυπο συμπλήρωσης στοιχείων για παράδοση λυμάτων, στο οποίο θα καταγράφονται οι πλόες τις οποίες εκτέλεσε το σκάφος, οι επιβαίνοντες, ο αριθμός του πληρώματος το οποίο διαμένει στο σκάφος και οι ποσότητες των λυμάτων τα οποία παραδίδονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εφαρμοζεται η υπό αναφορά εγκύκλιος και, εάν ναι, πόσα ακτοπλοϊκά σκάφη έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει το εν λόγω έντυπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.454, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 24 Ιανουαρίου 2016 τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους €7,3 εκατομ. από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω του ότι το νησί το 2016 επλήγη από έντονη ξηρασία, η οποία προκάλεσε δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία. Σημειώνεται ότι η δέσμη χρηματοδοτικής ενίσχυσης αναμένει πλέον την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, εφόσον η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ποιος φορέας/υπηρεσία πρόκειται να είναι ο αρμόδιος για την κατανομή του εν λόγω ποσού, καθώς και σε ποιους τομείς πρόκειται να διανεμηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.455, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πρόκειται να προχωρήσει σε καταγγελία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την καταπάτηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα, η συνομοσπονδία κατηγορεί μεταξύ άλλων την κυβέρνηση για προβλήματα στη λήψη καινοτόμων και μη φαρμάκων, τη μείωση των επιδομάτων, την υλοποίηση προγραμμάτων χωρίς ουσιαστική ή καθόλου διαβούλευση με άτομα με αναπηρίες κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η καταγγελία στους διεθνείς θεσμούς, αλλά κυρίως για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.456, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών, όπως π.χ. εκτίμησης ενοικίων και διαχωρισμών, που αφορούν αιτήσεις πολιτών προς το Τμήμα Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λεμεσού, επειδή ο κτηματολόγος επισκέπτεται και εξετάζει φακέλους μόνο δύο φορές την εβδομάδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα τοποθετηθεί σε πλήρη βάση αρμόδιος λειτουργός ειδικά για τα συγκεκριμένα καθήκοντα στο εν λόγω τμήμα, ώστε να προχωρήσουν οι αιτήσεις, και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει η τοποθέτησή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.457, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο καθηγητής που έχει διοριστεί μόνιμα για μια ειδικότητα μπορεί παράλληλα να κρατήσει τη σειρά του στον κατάλογο διοριστέων για δεύτερη ειδικότητα που επίσης έχει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.458, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 20 Ιανουαρίου 2017 στην ολομέλεια της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο “Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Το νομοσχέδιο κηρύχθηκε ως επείγον και ψηφίστηκε αυθημερόν. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αύξηση των καταβλητέων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2017 κατά 0,81%, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και την αποφυγή δυσμενούς διάκρισης μεταξύ όσων θα καταστούν συνταξιούχοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 έναντι όσων θα καταστούν συνταξιούχοι από τις 2 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη στην ολομέλεια τέθηκε η εισήγηση για μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού της σύνταξης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το λογισμικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες δεν είναι γενικές αλλά ανάλογες με το ύψος της σύνταξης, καθώς και αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.459, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 πρόκειται να δημιουργηθεί κέντρο πολυθεματικής παρέμβασης για άτομα με αυτισμό προσχολικής ηλικίας, που θα λειτουργεί ως διαγνωστικό κέντρο για παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι και την ένταξή τους στο σχολείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και των υπόλοιπων ηλικιών (μαθητές και ενήλικες) και

2. αν το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.460, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να αγοράσει υπηρεσίες από το Ισραήλ, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομών για τη φροντίδα ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο το υπό αναφορά κέντρο πρόκειται να φιλοξενεί άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους; Γιατί υπάρχει αυτό το κενό των τριών χρόνων, αφού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας ενήλικας θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια;

2. Το υπό αναφορά κέντρο θα λειτουργεί και ως κέντρο φιλοξενίας για τα εν λόγω άτομα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του καλοκαιριού, όπως επίσης και κατά τα απογεύματα μετά το σχολείο;

3. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρόκειται να δημιουργήσει ανάλογο κέντρο που θα φιλοξενεί άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση και των υπόλοιπων ηλικιών (παιδιά προσχολικής ηλικίας και μαθητές)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.461, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2016, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.05.407, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2016, αναφορικά με την εκδίκαση των υποθέσεων των κατόχων αξιογράφων, παρατήρησα ότι δεν απαντήθηκε το σημείο της ερώτησής μου που αφορούσε την αναφορά στη συμφωνία με το Eurogroup ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2013 και η οποία αναφέρει ότι “το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα δόλιων πρακτικών σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες εκτός του προγράμματος”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συγκεκριμένα επί του πιο πάνω σημείου και αν πρόκειται να ενεργοποιήσει τη σχετική πρόνοια της συμφωνίας με το Eurogroup.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.462, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πρόσφατη πυρκαγιά στο σύστημα αποθείωσης στο εργοστάσιο της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στην ευρύτερη περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.463, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Η λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών κ. Σάβια Ορφανίδου αποσπάται, όπως έχει δημοσιευτεί, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε θέση η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα. Όπως αναφέρεται και σε δικές της αναρτήσεις, η κ. Ορφανίδου θα εξακολουθήσει να εργοδοτείται κανονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και η μετακίνησή της θα γίνει με τη διαδικασία της απόσπασης, αντιλαμβάνομαι μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας διαβιβάσει όλη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΤΕπ που αφορά στη δημιουργία της υπό αναφορά θέσης, καθώς και όπως μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

1. Την ημερομηνία έναρξης και την περίοδο της απόσπασης.

2. Το μισθό που λαμβάνει σήμερα η κ. Ορφανίδου και το μισθό που θα λαμβάνει μετά την απόσπασή της μαζί με όλα τα επιδόματα και ωφελήματα που θα της παραχωρηθούν.

3. Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της κ. Ορφανίδου, συνοδευμένη από όλη τη σχετική αλληλογραφία εντός του υπουργείου του και μεταξύ του υπουργείου του και της ΕΔΥ.

4. Αν δεν ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία με την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να μας ενημερώσει για τους λόγους που δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτή.

Επίσης, παρακαλώ όπως μας σταλεί αναφορά για τα καθήκοντα που εκτελούσε μέχρι σήμερα η κ. Ορφανίδου και την έγκριση που έχει λάβει από την ΕΔΥ με βάση τον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο [Ν. 102(Ι)/2015], ώστε να μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.464, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αμοιβές που αφορούν την απασχόληση ανταποκριτών και ειδικών συνεργατών του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.465, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως με ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αγκλεισίδων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.466, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Θελέτρας, από την εποχή που έχει μετακινηθεί στο νέο οικισμό που ανεγέρθηκε από το κράτος, ζητά όπως της παραχωρηθούν και της μεταβιβαστούν οι τίτλοι των κοινοτικών κτιρίων, του γηπέδου, της κυβερνητικής κατοικίας και κάποιων χώρων πρασίνου. Ο λόγος που τα ζητά είναι για να έχει τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει σωστά μέσα από ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Το ίδιο συμβαίνει και με το κοιμητήριο, αφού λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε επέκτασή του.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.467, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Εδώ και μερικά χρόνια το κτίριο του αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Στρουμπιού είχε κριθεί ακατάλληλο, με αποτέλεσμα ο σταθμός να μετακινηθεί προσωρινά στα κτίρια της κοινότητας, μέχρι να συντηρηθεί ή ανεγερθεί νέος αστυνομικός σταθμός.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια που ο σταθμός βρίσκεται στα κοινοτικά κτίρια, με αποτέλεσμα η κοινότητα να επιβαρύνεται κάθε χρόνο το κόστος συντήρησης του κτιρίου, αλλά κυρίως τη δαπάνη του ηλεκτρισμού, που ανέρχεται κατά μέσο όρο στις €4.000 ανά έτος.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πότε αναμένεται η ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Στρουμπιού ή πότε αναμένεται η βελτίωση του υφιστάμενου κτιρίου;

2. Πώς προσεγγίζει το υπουργείο το ζήτημα της καταβολής του ποσού που αφορά τη δαπάνη του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώθηκε από τον αστυνομικό σταθμό στα κοινοτικά κτίρια από τη μέρα μετακίνησής του σε αυτά, αλλά πληρώθηκε από την κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.468, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου κατά τους χειμερινούς μήνες καλύπτεται πάρα πολλές φορές με ομίχλη, με αποτέλεσμα η διακίνηση των τροχοφόρων οχημάτων να καθίσταται επικίνδυνη λόγω ελλιπούς σήμανσης των ορίων των δρόμων με γραμμές τόσο εντός όσο και εκτός της κοινότητας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς σχεδιάζει να επιλύσει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.469, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου εδώ και χρόνια ζητά να της παραχωρηθούν επιπλέον ποσότητες νερού για σκοπούς άρδευσης. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προτίθεται να επιλύσει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.470, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στις αγροτικές περιοχές το κατεξοχήν όχημα που χρησιμοποιείται από τους αγρότες είναι το διπλοκάμπινο. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως αγροτικά και η χρήση τους επιβαρύνεται με λιγότερους φόρους κατανάλωσης και τέλη κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα να δημιουργηθεί κατηγορίααγροτικών οχημάτων με μειωμένα τέλη κυκλοφορίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.471, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου ζητά από το κράτος την οικονομική στήριξη για τη δημιουργία των πιο κάτω έργων:

1. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για τα όμβρια ύδατα.

2. Ασφαλτόστρωση και βελτίωση του δρόμου από τη Λίμνη προς την Αγία Μονή.

3. Βελτίωση των αγροτικών δρόμων της κοινότητας (αύξηση της χορηγίας).

4. Εξωραϊσμό και επένδυση των τοίχων εντός της κοινότητας με πέτρα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.472, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα της Θελέτρας εδώ και χρόνια αιτείται μέσα από τις προτάσεις της στους προϋπολογισμούς τη συμπερίληψη διάφορων κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα. Παρ’ όλα αυτά, κανένα ποσό δε συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς για αυτούς τους σκοπούς.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει τα αιτήματα αυτά, καθώς και σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί η κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.473, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η δήλωση πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε αγροτικά τεμάχια έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις κοινότητες και στους κατοίκους, προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά, αλλά και προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι η έλλειψη στο παρελθόν συγκεκριμένης πολιτικής για το θέμα της μεμονωμένης κατοικίας έχει δημιουργήσει μία άναρχη οικιστική ανάπτυξη. Παρ’ όλα αυτά, με την πρόθεση του κράτους για εφαρμογή της νέας πολιτικής δημιουργούνται τα εν λόγω προβλήματα.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Ποια είναι τα κριτήρια, για να μπορέσει κάποιος σήμερα να ανεγείρει μεμονωμένη κατοικία σε μια κοινότητα;

2. Ποιες εισηγήσεις της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου έχουν ενταχθεί σε αυτή την πολιτική;

3. Τι γίνεται με τις πολεοδομικές άδειες και άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί σε ιδιοκτήτες αγροτικών τεμαχίων τα τελευταία χρόνια που λόγω οικονομικής κρίσης δεν μπόρεσαν να ανεγείρουν την κατοικία τους;

                   4. Πώς εφαρμόζεται αυτή η πολιτική σε κοινότητες που οι πολεοδομικές ζώνες δε χαράχτηκαν με βάση μελέτες, αλλά έπειτα από πιέσεις ή προτάσεις που                    ικανοποιούσαν συγκεκριμένες περιπτώσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, γεωργικούς και κοινωνικούς παράγοντες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.474, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Στατού-Αγίου Φωτίου βόσκουν ανεξέλεγκτα μεγάλα κοπάδια αγελάδων, τα οποία δημιουργούν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.475, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Το Aγροτικό Κέντρο Υγείας Παναγιάς εξυπηρετεί δεκατρείς κοινότητες και σε αυτό έχουν τοποθετηθεί δύο ιατρικοί λειτουργοί. Παρ’ όλα αυτά, ο ένας ιατρός έχει μετακινηθεί εδώ και επτά μήνες, χωρίς να γίνει αντικατάστασή του. Πέραν τούτου, σημαντική ταλαιπωρία παρουσιάζεται στους ασθενείς, όταν απουσιάζει ο φαρμακοποιός ή ο οδηγός ασθενοφόρου. Παράλληλα, το κτίριο όπου στεγάζεται το κέντρο υγείας, καθώς και το ασθενοφόρο χρειάζονται βελτιώσεις και συντήρηση.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του φαρμακοποιού, η κοινότητα εισηγείται όπως γίνεται ο σωστός προγραμματισμός πριν από την απουσία του, ώστε οι ασθενείς, που κατά κύριο λόγο είναι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν περιοδικά διάφορα φάρμακα, να μπορούν να τα προμηθεύονται έγκαιρα. Σε ό,τι αφορά τον οδηγό του ασθενοφόρου, η κοινότητα εισηγείται την εκπαίδευση εθελοντών οδηγών/διασωστών από την κοινότητα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το ασθενοφόρο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Με βάση αυτά καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω ζητήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.476, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Παναγιάς αποφασίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως αντισταθμιστικό μέτρο προς το κλείσιμο του γυμνασίου, αυτό να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό κέντρο. Παρ’ όλον ότι μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ, η ουσιαστική αναβάθμιση του έργου, για να λειτουργήσει σωστά, απαιτεί ακόμη σημαντικό ποσό. Παρ’ όλα αυτά, διαπιστώνεται ότι στους προϋπολογισμούς του 2017 δε συμπεριλαμβάνεται οποιοδήποτε ουσιαστικό ποσό προς αυτή την κατεύθυνση. Το έργο αυτό αποτελεί αναπτυξιακό έργο για την κοινότητα, η οποία δικαιολογημένα εκφράζει την αγανάκτησή της για τον τρόπο που το κράτος την αντιμετωπίζει.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι ποσό χρειάζεται επιπλέον, για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις και να μπορέσει να λειτουργήσει ικανοποιητικά το Περιβαλλοντικό Κέντρο Παναγιάς;

2. Ποιες εργασίες απομένουν να γίνουν, για να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις;

3. Έχει συμπεριληφθεί ή όχι ποσό στους προϋπολογισμούς του 2017 για το έργο αυτό και, αν ναι, τι ποσό είναι;

4. Πώς προγραμματίζει το υπουργείο να λειτουργήσει το περιβαλλοντικό αυτό έργο και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.477, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην ακριτική κοινότητα του Πομού γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να κλείσει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και να μεταφερθούν σε άλλη κοινότητα. Αυτό φυσικά βρίσκεται σε αντίθεση με τη θέληση των κατοίκων τόσο της κοινότητας του Πομού όσο και του Παχύαμμου, αλλά και του συνδέσμου γονέων, γιατί θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των κοινοτήτων, τη στιγμή που γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.478, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2015 στην κοινότητα Θελέτρας έχουν καταγραφεί ζημιές και έχουν εγκριθεί αποζημιώσεις στους επηρεαζόμενους κατοίκους.

Με βάση αυτά καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα σχετικά με την πληρωμή των πιο πάνω αποζημιώσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.479, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Παναγιάς έχει συμφωνηθεί να ανεγερθεί νέος αστυνομικός σταθμός και η συμφωνία προνοεί να παραχωρηθεί από το κράτος στην κοινότητα το ποσό των €350.000 και να αναλάβει η κοινότητα να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο.

Μέχρι σήμερα η κοινότητα έχει υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τους αρχικούς όρους, αλλά έχει πάρει χορηγία μόνο €245.000. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι σήμερα δεν καταβάλλεται, αν δε γίνουν επιπρόσθετες εργασίες ύψους €80.000 που δεν προνοούνται στο συμβόλαιο, όπως αυτό συμφωνήθηκε με το κοινοτικό συμβούλιο.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν είναι ενήμερο για το πρόβλημα αυτό και πώς το αντιμετωπίζει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.480, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σκεύης Κούτρα Κουκουμά

«Στην κοινότητα Σωτήρας Λεμεσού το 2012 είχαν παραχωρηθεί διακόσια περίπου οικόπεδα σε προσφυγικές οικογένειες. Το 2015 αποφασίστηκε η ακύρωση του πιο πάνω έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι της ακύρωσης του πιο πάνω έργου;

2. Έγινε περιβαλλοντική και γεωλογική μελέτη πριν από την ολοκλήρωση των μελετών και των κατασκευαστικών σχεδίων;

3. Πόσα στοίχισαν τα κατασκευαστικά σχέδια και οι μελέτες;

4. Σε ποιο στάδιο βρισκόταν η υλοποίηση του έργου, όταν λήφθηκε η απόφαση για την ακύρωσή του;

                    5. Έχει υποβληθεί αίτηση στο Κτηματολόγιο από εταιρεία ανάπτυξης γης για ανταλλαγή κτήματός της με τα τεμάχια που περιλαμβάνονται στον πιο πάνω                          διαχωρισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.481, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Ο Υπουργός Εσωτερικών ως Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτών των περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων. Έχοντας υπόψη το πιο πάνω, θα επιθυμούσαμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία των ατόμων, οργανισμών κ.ά., είτε αυτά είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, που έχουν λάβει από το 1974 και εξής, είτε με εκμίσθωση είτε με παραχώρηση, τουρκοκυπριακές περιουσίες. Παρακαλούμε επίσης όπως σημειωθεί στη σχετική λίστα ποια από τα εν λόγω πρόσωπα είναι πρόσφυγες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.482, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό, καθώς και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να μας ενημερώσουν σχετικά με το δημόσιο επίδομα που δίνει η πολιτεία στους ηλικιωμένους που έχουν διάφορα κινητικά προβλήματα ή Αλτσχάιμερ και διαμένουν σε γηροκομεία. Έχουμε λάβει πληθώρα παραπόνων από πολίτες ότι έχει αποκοπεί το επίδομα που λαμβάνουν από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα σε άτομα που τη χρειάζονται. Αν αυτό δεν αληθεύει, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το επίδομα που δίνει η πολιτεία στα άτομα αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.483, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες ενέκρινε και προτίθεται να επιχορηγήσει κατά το έτος 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.484, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το 2017, ποσό ύψους €370.000 προνοείται, για να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν από την υποχρέωση της Αρχής να συνεργάζεται με ιατρό εργασίας, για να παρακολουθεί την υγεία των εργαζομένων της σε σχέση με βιομηχανικές ασθένειες, με βάση το Νόμο 89(Ι) του 1996 έως 2003 και τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς και τις Οδηγίες 83/477/ΕΟΚ και 2003/18/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς δικαιολογείται το ύψος του υπό αναφορά ποσού και τι δραστηριότητες θα καλύπτει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.485, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. φακ. 23.06.011.01.235, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε μετακίνηση ελαστικών από το λατομείο Λατούροςστο τσιμεντοποιείο Βασιλικού, πληροφορήθηκα ότι είχε προγραμματιστεί η έναρξη της ακρόασης της υπόθεσης στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (έπειτα από αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου), μιας και ο διευθυντής της εταιρείας “Envirotrans Ltd” κ. Γιώργος Παυλίδης δε συμμορφώθηκε με το διάταγμα που εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και προνοούσε μετακίνηση των ελαστικών εντός τριών μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία και ποιες είναι οι γενικότερες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.486, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το ειδικό ένταλμα πληρωμής του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών με αύξοντα αριθμό 0004 (ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016), ποσό ύψους €114.192 μεταφέρθηκε από το Κεφάλαιο Δάνεια για Σπουδές στο Κεφάλαιο Δάνεια για Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων, με σκοπό την κάλυψη δαπάνης που προέκυψε λόγω παραχώρησης παλαιού εγκεκριμένου δανείου σε προσφυγικό σωματείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. σε ποιο σωματείο δόθηκε το πιο πάνω ποσό και ποιος ήταν ο σκοπός του δανείου,

2. πόσες αιτήσεις για δάνεια σπουδών απορρίφθηκαν με τη μεταφορά του εν λόγω ποσού σε άλλο κεφάλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.487, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τα συχνά περιστατικά βίας κατά των ζώων δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς και συζητήσεις σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο και την κουλτούρα των Κυπρίων έναντι των ζώων. Είναι γνωστό το ρηθέν από το Μαχάτμα Γκάντι ο πολιτισμός ενός λαού κρίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται έναντι των ζώων”. Είναι επίσης γνωστό ότι εργαλείο πολιτιστικής καλλιέργειας είναι η παιδεία. Υπάρχει η άποψη ότι πρότυπα πολιτισμού δημιουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνονται συστηματοποιημένα και συνεκτικά προγράμματα ανάπτυξης της φιλοζωικής συνείδησης και καλλιέργειας κουλτούρας φιλικής στάσης έναντι των ζώων. Εμβληματικού χαρακτήρα είναι και η εισήγηση της καθιέρωσης της 4ης Οκτωβρίου, παγκόσμιας ημέρας για την προστασία των ζώων, ως σχολικής εορτής, κατά την οποία με εργασίες και δράσεις θα καλλιεργείται η ευαισθησία για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ζώων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν τέτοιας μορφής προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για αυτά, αν υπάρχει συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και αν μπορεί η 4η Οκτωβρίου να καθιερωθεί ως ημέρα σχολικών δράσεων για τα δικαιώματα των ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.488, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από την απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, που αφορούσε στο θέμα της εναπόθεσης παλαιών αυτοκινήτων ελαστικών στην περιοχή Αγρού, πληροφορήθηκα ότι ο κατηγορούμενος δε συμμορφώθηκε με την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με αποτέλεσμα να ετοιμαστεί από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας νέα έκθεση, με την οποία σε περίπτωση νέας καταδίκης του ενεργοποιείται αυτόματα η ποινή φυλάκισης που του είχε προηγουμένως επιβληθεί με αναστολή. Επιπρόσθετα, πληροφορήθηκα ότι αποστάληκε από το γραφείο του επάρχου Λεμεσού στο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών προσχέδιο διατάγματος επίταξης, το οποίο, εάν εγκριθεί, επιτρέπει την επίταξη όλων των κατάλληλα αδειοδοτημένων ιδιωτικών οχημάτων, προκειμένου να συλλέξουν τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, ως και άλλα απόβλητα που βρίσκονται διάσπαρτα στην πιο πάνω περιοχή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο κατηγορούμενος έχει συμμορφωθεί με το διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ή έχει τελικά συλληφθεί και αν έχουν απομακρυνθεί το αυτοκίνητα από την περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.489, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Μάιο του 2016 έχει ανασταλεί ποινική δίωξη εναντίον επιχειρηματία για οφειλές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ύψους €820.000. Σημειώνεται ότι η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια εδώ και τρία χρόνια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για την έκβαση της εν λόγω υπόθεσης και

                   2. πόσες παρόμοιες υποθέσεις εκκρεμούν στα δικαστήρια για οφειλές τόσο μεγάλων ποσών ΦΠΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.490, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από την πρόσφατη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νόμου για τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας και αφού διευθετήθηκε ήδη η καταβολή με δόσεις των οφειλών στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τίθεται από πολλές άλλες κατηγορίες οφειλετών, π.χ. από ενοίκια κυβερνητικών κτιρίων, βιομηχανικών τεμαχίων, κ.ά., το ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να υιοθετηθεί παρόμοια πρακτική και για αυτές τις οφειλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή σχεδιασμός από την κυβέρνηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.491, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φρουταρίες ή άλλα καταστήματα εκθέτουν τα προϊόντα τους επί του πεζοδρομίου λεωφόρων με πολύ πυκνή κυκλοφορία. Πολλοί πολίτες διερωτώνται αν αυτή η πρακτική επιτρέπεται από τη νομοθεσία και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν επιτρέπεται η έκθεση φρούτων και λαχανικών προς πώληση επί λεωφόρων υψηλής πυκνότητας κυκλοφορίας και αν έχει ελεγχθεί η ποιότητα αυτών των τροφίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.492, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λίνου Παπαγιάννη

«Σε σχέση με τις εκλογικές διαδικασίες στην Κύπρο και βάσει του δικαιώματος των πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Κύπρο να συμμετέχουν σε αυτές, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Τον αριθμό των κοινοτικών που ψηφίζουν στις εκλογές.

2. Το ακριβές νούμερο ανά πόλη και το σύνολο ανά το παγκύπριο (αναλυτικά).

                   3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν οι κοινοτικοί για να έχουν δικαίωμα ψήφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.493, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει κατατεθεί πρόταση ενώπιον του διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Θεοφάνη Τρύφωνος βάσει της οποίας άτομα που λόγω αναπηρίας βρίσκονται σε τροχοκάθισμα και το ποσοστό αναπηρίας τους για σκοπούς σύνταξης ανικανότητας υπολογίζεται πέραν του 70% θα δικαιούνται να εργάζονται και να κερδίζουν μέχρι 30% του μισθού ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, ενώ αυτή τη στιγμή δικαιούνται το 15%. Σημειώνεται ότι αυτή η ρύθμιση θα λειτουργήσει θετικά ως προς την ενθάρρυνση ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες να δοκιμάσουν να εργαστούν, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την πιο πάνω πρόταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.494, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργείου Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το Υπουργείο Υγείας πρόκειται να επιλύσει οριστικά το πρόβλημα της απώλειας φακέλων σε κρατικά νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του έργου ψηφιοποίησης, κυρίως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν τα υπό αναφορά έργα, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα πολύχρονο πρόβλημα των κρατικών νοσηλευτηρίων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.495, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης καταγγελιών για παράνομη στάθμευση στους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) σε πολυκατοικίες ή για ιδιοκτήτες πολυκατοικιών που έχουν προχωρήσει στην πώληση των συγκεκριμένων χώρων. Από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.007 αναφορικά με την παράνομη στάθμευση σε χώρους αναπήρων πληροφορήθηκα ότι εξασφαλίστηκε νομική συμβουλή ως προς το κατά πόσο η αστυνομία δύναται να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους και χώρους πολυκατοικιών και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις στους οδηγούς των οχημάτων που σταθμεύουν σε χώρους οι οποίοι προορίζονται για επισκέπτες με αναπηρίες. Όπως απορρέει από τη σχετική γνωμάτευση, η αστυνομία δεν εξουσιοδοτείται βάσει του νόμου να παρεμβαίνει σε ιδιωτικούς χώρους ή χώρους υποστατικών, περιλαμβανομένου του κοινόχρηστου χώρου που προορίζεται για επισκέπτες με αναπηρίες, και να προβαίνει είτε σε καταγγελίες είτε σε παρατηρήσεις για παράνομη στάθμευση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Δικαιούται ο επιχειρηματίας ανάπτυξης γης να πωλήσει ή να παραχωρήσει χώρο στάθμευσης που προορίζεται για ΑμεΑ σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη πολυκατοικίας;

2. Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην οποία μπορούν να απευθυνθούν όσοι θέλουν να καταγγείλουν παράνομη στάθμευση σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης αναπήρων;

3. Ποιος ο ρόλος των τοπικών αρχών ή των πολεοδομικών αρχών, όταν χρειάζεται να αποκατασταθεί η εκ των υστέρων ακύρωση τέτοιων χώρων στάθμευσης, αλλά και στην προστασία τους από παράνομη χρήση;

                  4. Μελετάται από το αρμόδιο υπουργείο οποιαδήποτε ρύθμιση, ώστε να σταματήσουν τέτοιες ενέργειες, οι οποίες καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με     

                      αναπηρίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.496, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απάντηση, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2016, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2016, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενοποιημένης ανάπτυξης που προγραμματίζεται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέγειας πληροφορήθηκα ότι εντοπίστηκε ανάγκη διευκρίνισης και περαιτέρω διερεύνησης πολλών θεμάτων που σχετίζονται με την ενοποιημένη ανάπτυξη, όπως οι κίνδυνοι πλημμύρας, η διαχείριση των ομβρίων υδάτων, η διάθεση του ανακυκλωμένου νερού, ο υπολογισμός των επιχωματώσεων/εκσκαφών κατά το στάδιο κατασκευής, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Τμήματος Δημοσίων Έργων για την κυκλοφοριακή μελέτη, ο αριθμός και η επάρκεια των χώρων στάθμευσης, το ποσοστό σφράγισης του εδάφους των διάφορων κατασκευών, η καταγραφή των νυκτερίδων και των ειδών χλωρίδας κτλ. Ως εκ τούτου, ζητήθηκε από τον αιτητή όπως υποβάλει στοιχεία σχετικά με τα θέματα που χρήζουν διευκρίνισης, ώστε να τεθούν και να αξιολογηθούν σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στην υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.497, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο ΟΠΑΠ Κύπρου είχε την πρόθεση να προχωρήσει στη δωρεά ενός τομογράφου, γι’ αυτό το λόγο το Υπουργείο Υγείας επρόκειτο να προβεί σε προκήρυξη διαγωνισμού για την αγορά ενός καινούριου τομογράφου για το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στην έγκριση της δωρεάς από τον ΟΠΑΠ και ανεμένετο η έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΑΠ Κύπρου Λτδ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.498, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι μεγάλος αριθμός φακέλων ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου κατακρατείται από τους ίδιους τους ασθενείς, με αποτέλεσμα πολλοί να μην επιστρέφονται ποτέ στο νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι φακέλοι δίδονται στους ασθενείς, γιατί το εν λόγω πρόβλημα παρατηρείται τόσο έντονα ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και ποιος έχει την ευθύνη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.499, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι θα υπήρχε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μετατροπή του οίκου νοσοκόμων σε κλινική φυματίωσης στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επαναπροκηρυχθεί ο υπό αναφορά διαγωνισμός και γενικότερα ποιες είναι οι νέες εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.500, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έτυχαν χρηματοδότησης προγράμματα για προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή, όπως το πρόγραμμα “Pay As You Throw”, την προηγούμενη περίοδο. Υπενθυμίζω ότι είχαμε αναλάβει συγκεκριμένους στόχους για ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων μας (50% αύξηση της ανακύκλωσης τουλάχιστον στα χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί από τα νοικοκυριά και 70% αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και αντικατάστασης υλικών σε ενταφιασμούς αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές μέχρι το 2020). Επιπρόσθετα, έχω πληροφορηθεί ότι δε χρηματοδοτήθηκαν προγράμματα για προώθηση της κομποστοποίησης/ανακύκλωσης βιοαποικοδομήσιμων υλικών κατά την περίοδο 2007-2013. Σημειώνεται ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2017 πρέπει να έχουμε πετύχει το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οργανικών αποβλήτων μας, ειδάλλως θα μας επιβληθεί σχετικό πρόστιμο από την ΕΕ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε χρηματοδοτήθηκαν τα υπό αναφορά προγράμματα και αν το υπουργείο του προτίθεται να εφαρμόσει προγράμματα χρηματοδότησης την επόμενη χρονική περίοδο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.501, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2016 υπήρχαν πρόνοιες για τις πιο κάτω μελέτες:

1. Οδηγός Μεθόδου και Διαδικασιών Ελέγχου (Ασφάλεια) Οικοδομών Αμμοχώστου.

2. Οδηγός Επιδιορθώσεων Κτιρίων Αμμοχώστου.

3. Διαχείριση της Νεκρής Ζώνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες μελέτες και αν μπορεί να κοινοποιηθούν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.502, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα ότι το υπουργείο του βρίσκεται σε διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται Ο περί Θέσπισης Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμος του 2016”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η καθυστέρηση στην ετοιμασία του υπό αναφορά νομοσχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.503, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αρμοδιότητα για νέα έργα υποδομής όπως διερεύνηση ή πύκνωση των πράσινων σημείων και αποκατάσταση των χωματερών των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η υλοποίηση των υπό αναφορά έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.504, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό χρέωσης για πιστοποίηση υπογραφών από κοινοτάρχες ενοριών δήμων, οι οποίοι διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών;

2. Υπάρχει η ευχέρεια καθιέρωσης διά νόμου ή με διάταγμα του ύψους του ποσού χρέωσης ή των κριτηρίων για το ύψος αυτού;

                    3. Ποια αρχή είναι αρμόδια να διενεργεί έλεγχο για το ύψος του ποσού που χρεώνουν οι διορισμένοι κοινοτάρχες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες; Έχουν                      διενεργηθεί σχετικοί έλεγχοι και, αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.505, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από απαντήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016, σε σειρά ερωτημάτων μου που τέθηκαν στα πλαίσια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2017 πληροφορήθηκα αναφορικά με την κατάθεση τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου για την επιβολή διοικητικών προστίμων ως μέτρου καταπολέμησης της παράνομης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών ότι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης έχει ήδη προβεί στην ετοιμασία προσχεδίων των εντύπων που χρησιμοποιούνται τόσο για την ειδοποίηση πρόθεσης επιβολής διοικητικού προστίμου όσο και για το ίδιο το πρόστιμο, με σκοπό να υποβληθούν προς το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαζί με τα εν λόγω προσχέδια θα υποβληθεί και σχετικό σημείωμα, το οποίο θα αναφέρεται στα προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή της νομοθεσίας από το τμήμα. Επιπρόσθετα, το τμήμα θα εισηγηθεί προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, ώστε η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου να διεκπεραιώνεται από ή να γίνεται με την απαραίτητη συμβολή του υπουργείου ως αρμόδιας αρχής όσον αφορά στα θέματα εργοδοτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπό αναφορά διαδικασία και πότε αναμένεται να διευθετηθεί το θέμα, το οποίο, σημειώνεται, εμπίπτει στις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, αφού αφορά την υιοθέτηση της Οδηγίας 2009/52/ΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.506, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Τα στεγαστικά προγράμματα τα οποία προωθούνταν από το Υπουργείο Εσωτερικών και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στην ύπαιθρο και άπορες οικογένειες έχουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα παγώσει. Σε αναφορά του ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έτος 2017 δήλωσε πως τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν επαναλειτουργήσει και προχωρούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι τελικά ισχύει, όπως επίσης και για τις προθέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.507, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Η μετανάστευση αποτελεί μείζον ζήτημα για την πατρίδα μας. Ανάμεσα στις προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης ήταν και ο εξορθολογισμός της καταβολής επιδομάτων στους αλλοδαπούς, όπως και η εφαρμογή μεταναστευτικής πολιτικής.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει:

1. για τα ακριβή ποσά που έχουν δοθεί σε μετανάστες, κοινοτικούς και μη, για το έτος 2016,

2. τι επιδόματα δίνονται σήμερα και

3. τι άλλα ωφελήματα τους παραχωρήθηκαν για το έτος 2016.

Παρακαλούμε, αν υπάρχει δυνατότητα, να σταλούν αναλυτικά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.508, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος o αριθμός των αδειοδοτημένων παιδοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων που λειτουργούν παγκύπρια;

2. Ποιος ο αριθμός των παιδοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων που λειτουργούν, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες;

3. Ποιοι οι λόγοι που οι παιδικοί αυτοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία αδυνατούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας;

                   4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο σας για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.509, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Λουκαΐδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει το συντομότερο δυνατόν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του κράτους και ιδιωτικών εταιρειών, καθώς και τους σχετικούς όρους για παραχώρηση των εργασιών του Λιμανιού Λεμεσού. Επανειλημμένα τα υπό αναφορά στοιχεία έχουν ζητηθεί από βουλευτές κατά τη διάρκεια σχετικών συζητήσεων σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και πρόσφατα γραπτώς από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν προκύψει τις τελευταίες βδομάδες και του αντικτύπου που αυτά έχουν στην ευρύτερη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα του τόπου, καθώς και στους εργαζομένους, κρίνεται αναγκαίο η Βουλή να έχει πλήρη ενημέρωση για τις εν λόγω συμφωνίες μέσω της αποστολής των αυτούσιων κειμένων. Παρόμοια πρακτική ακολουθήθηκε και παλαιότερα σε σχέση με τις συμβάσεις που αφορούσαν τα αεροδρόμια, τις οποίες το αρμόδιο υπουργείο απέστειλε μετά από αίτημα της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.510, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Πομού μεγάλη περιοχή δεν έχει καθόλου λήψη του τηλεοπτικού σήματος των κρατικών καναλιών του ΡΙΚ. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην κοινότητα Παχύαμμου, όπου καμία περιοχή δεν έχει λήψη. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις των κατοίκων και των κοινοτικών αρχών για τοποθέτηση πομπού αναμετάδοσης του σήματος, μέχρι σήμερα το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.511, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού πραγματοποίησε πριν από αρκετά χρόνια περιβαλλοντική και ακτομηχανική μελέτη που αποσκοπεί στην κατασκευή κυματοθραυστών στο λιμανάκι για την προστασία της παραλίας. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί οι κυματοθραύστες.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.512, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού πραγματοποίησε μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων εντός των ορίων της συνολικού μήκους 2,8 χμ., η οποία έχει παραδοθεί στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα για προώθηση και υλοποίηση.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς και πότε προτίθεται να υλοποιήσει το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.513, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού εδώ και χρόνια ζητά την αντικατάσταση των σιδερένιων σωλήνων μεταφοράς του νερού ύδρευσης από την πηγή προς το ντεπόζιτο νερού, αφού, λόγω της οξίδωσής τους, το νερό καθίσταται επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Πομού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.514, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πομού είναι ίσως μία από τις λίγες κοινότητες στην Κύπρο οι οποίες δεν έχουν πλατεία. Εκπονήθηκε μελέτη για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πλατείας γύρω από τα κοινοτικά κτίρια του Πομού, καθώς και έργων ανάπλασης της κοίτης του ποταμού, ο οποίος διαβρώνει σταδιακά το οικόπεδο των κοινοτικών κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω έργο μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει για υλοποίηση.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Πομού και ποιες ενέργειες χρειάζεται να γίνουν από την ίδια την κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.515, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοίτη του ποταμού της κοινότητας Πομού χρειάζεται να κατασκευαστούν δύο μικρά γεφύρια, με σκοπό την ασφαλέστερη διακίνηση των κατοίκων. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά να της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια, για να τα κατασκευάσει η ίδια, ή να αναλάβουν την κατασκευή τους τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Με βάση αυτά, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.516, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Σκούλλη στην επαρχία Πάφου έχει προχωρήσει με ιδιώτη τοπογράφο στη χωρομέτρηση και οριοθέτηση μη εγγεγραμμένου δρόμου ο οποίος βρίσκεται εντός της κοινότητας και είναι ασφαλτοστρωμένος. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει κατατεθεί στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Πάφου εδώ και δύο χρόνια, με σκοπό την εγγραφή του δρόμου στα επίσημα τοπογραφικά σχέδια, ώστε να μπορέσει η κοινότητα να προχωρήσει στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο θέμα εκκρεμεί.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.517, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι που έχουν κατασκευαστεί εδώ και δεκαετίες, αλλά μέχρι σήμερα δεν είναι καταχωρισμένοι στα επίσημα τοπογραφικά σχέδια του Κτηματολογίου. Αυτό το ζήτημα δημιουργεί καθημερινά προβλήματα στους κατοίκους, αλλά και γενικότερα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όσον αφορά την ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Δυστυχώς, παρά τις διαχρονικές εξαγγελίες για επίλυση του προβλήματος αυτού με τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου όλοι οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες γης συναινούν στη δημόσια εγγραφή των αγροτικών δρόμων που διέρχονται από τα τεμάχιά τους, αλλά οι διαδικασίες στα αρμόδια τμήματα είναι τόσο χρονοβόρες, που χρειάζονται μερικά χρόνια μέχρι την επίσημη καταχώρισή τους στα τοπογραφικά κτηματολογικά σχέδια.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Τι είδους προβλήματα πιθανόν να προκύψουν από την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου;

2. Υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο;

3. Μελετάται οποιαδήποτε βελτίωση των διαδικασιών για εγγραφή των αγροτικών δρόμων, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτες και πιο γρήγορες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.518, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως το κράτος προχωρήσει σε σχεδιασμό και διαχωρισμό οικοπέδων εντός της κοινότητας, με σκοπό την παραχώρησή τους σε προσφυγικές και άπορες οικογένειες.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.519, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς έχει εκπονήσει μελέτη για τη μεταφορά νερού ύδρευσης από την πηγή του Μυλίκουρου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 4,5 χμ. από τις δεξαμενές ύδρευσης.

Το έργο αυτό, για να γίνει, εκτιμήθηκε από το Τμήμα Υδάτων στα €200.000. Η κοινότητα αναφέρει ότι μπορεί η ίδια να το διεκπεραιώσει με κόστος μόνο €80.000 και ζητά όπως της παραχωρηθεί το ποσό αυτό, για να υλοποιήσει το έργο.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.520, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η προσφυγική κοινότητα Γιαλιάς ζητά όπως της παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για την αποπεράτωση του κοινοτικού πάρκου.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.521, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανάπτυξης λόγω του ελλιπούς οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου, ζητά τη στήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για το σχεδιασμό και την κατασκευή οδικού δικτύου που θα εξυπηρετεί την κοινότητα.

Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.522, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει τις κοινότητες Γιαλιάς-Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Νέων Δημμάτων εντοπίζονται αρκετά προβλήματα τα οποία τον καθιστούν επικίνδυνο.

Συγκεκριμένα, σε διάφορα σημεία του κεντρικού δρόμου, στο τμήμα που διέρχεται από την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα με τα όμβρια ύδατα, τα οποία λιμνάζουν, αφού δεν υπάρχει διέξοδός τους σε οχετούς, με αποτέλεσμα ο δρόμος να καθίσταται επικίνδυνος με λίγες μόνο βροχές. Σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος έχουν προκληθεί ρωγμές και καταστροφές και, ως εκ τούτου, χρειάζεται επίστρωση με πρέμιξ. Σε κάποια άλλα σημεία το οδόστρωμα έχει καταστραφεί από τη διείσδυση σε αυτό ριζών των δένδρων.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η επιδιόρθωση αυτών των προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.523, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αιτείται μια λογική επέκταση και αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών της, οι οποίες, όπως είναι χαραγμένες σήμερα, δεν εξυπηρετούν καθόλου μια ορθή ανάπτυξή της.

Συγκεκριμένα, σε κάποιες οικιστικές περιοχές ο συντελεστής δόμησης είναι αρκετά υψηλός και σε άλλες περιοχές πολύ χαμηλός. Πέραν τούτου, έχουν ενταχθεί σε οικιστικές ζώνες εύφορες και καλλιεργήσιμες περιοχές και έχουν μείνει εκτός οικιστικών ζωνών άγονες και μη καλλιεργήσιμες περιοχές.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.524, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς αιτείται εδώ και χρόνια την εγκατάσταση κεραίας, για να καλύψει όλη την κοινότητα με παροχή ίντερνετ. Παράλληλα, σε αρκετές κατοικίες δεν έχουν εγκατασταθεί παροχές για σταθερή τηλεφωνία, παρά τις εκκλήσεις και τις αιτήσεις των κατοίκων.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.525, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς ζητά οικονομική βοήθεια για την επέκταση του δικτύου ύδρευσής της και την αξιοποίηση της νέας γεώτρησης που έχει εξορύξει.

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.526, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει εξορυχθεί νέα γεώτρηση για σκοπούς ύδρευσης της κοινότητας, η οποία κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα. Ως εκ τούτου, η κοινότητα ζητά όπως αξιοποιηθεί η γεώτρηση αυτή με την εγκατάσταση ηλεκτροϋδραντλίας και συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.527, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Νέων Δημμάτων ζητά όπως στον κύριο δρόμο που διασχίζει την κοινότητα προς την Πόλη Χρυσοχούς κατασκευαστεί διάβαση πεζών που να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πεζών προς την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Με βάση τα πιο πάνω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός πώς αντιμετωπίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.528, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Στην κοινότητα Νέων Δημμάτων έχουν εκπονηθεί σχέδια για τη διαμόρφωση και τον εξωραϊσμό με πλακόστρωτο της κεντρικής πλατείας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών και ποια χρονοδιαγράμματα υπάρχουν για την ολοκλήρωσή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.529, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Χοιροκοιτίας σχετικά με τη λειτουργία Θερινού Σχολείου στο Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.530, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας κ. Παντελής Χατζηγέρου έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πτηνοπανίδα στην κυπριακή φύση δεν είναι οι αλεπούδες αλλά η ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθμού των αδέσποτων γατών. Φαίνεται ότι το δεδομένο από χρόνια πρόβλημα του υπερπληθυσμού των γατών στους αστικούς χώρους έχει επεκταθεί και στις αγροτικές περιοχές και στα δάση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται η κατάθεση νομοσχεδίου που να καθορίζει τα θέματα που αφορούν τις γάτες ως οικόσιτα ζώα, καθώς και αν υπάρχουν κονδύλια και σχέδια για την εφαρμογή προγράμματος μαζικής στείρωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.531, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τις εξής εγκαταστάσεις:

1. Κεραίες και ραδιοφωνικός πομπός των Βρετανών στο Ακρωτήρι.

2. Κεραίες και ραδιοφωνικοί πομποί των Βρετανών στον Άγιο Νικόλαο Αμμοχώστου.

3. Βρετανικά ραντάρ στο Τρόοδος.

4. Κεραίες και ραδιοφωνικοί σταθμοί των Γάλλων στο Κάβο Γκρέκο.

                     5. Κεραίες στον αμερικανικό σταθμό της Μακεδονίτισσας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.532, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«To 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμος του 2016 [Ν. 76(Ι)/2016], ο οποίος προνοεί τη διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εφαρμογής του μέτρου;

2. Πόσοι και για ποιας τάξης ποσά είναι αυτοί που αξιοποίησαν το μέτρο αυτό;

3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε και έναντι πόσου χρέους με βάση τη ρύθμιση αυτή;

                    4. Ποιος είναι σήμερα ο χαρακτήρας και το ποσό των οφειλών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.533, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω γίνει δέκτης σωρείας παραπόνων σχετικά με το ενδεχόμενο ανέγερσης φάρμας αλόγων σε περιοχή της κοινότητας Ασγάτας, δίπλα από στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς και εντός περιοχής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος Ζ1, όπου δεν επιτρέπονται κτηνοτροφικές αναπτύξεις. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται δικαιολογημένα ότι ένα τέτοιο έργο θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής λόγω της δυσοσμίας που θα προέρχεται από τους στάβλους των αλόγων. Επιπρόσθετα, η χωροθέτηση της φάρμας στο συγκεκριμένο σημείο δημιουργεί εύλογους κινδύνους για ρύπανση του υδροφορέα και των νερών του φράγματος Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να προχωρήσει με την υπό αναφορά υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη δυσαρέσκεια των κατοίκων της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.534, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο κατοχικός στρατός πραγματοποίησε απροειδοποίητες βολές με αντιαρματικά όπλα, αναστατώνοντας τους κατοίκους της περιοχής Δερύνειας στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Σύμφωνα με το δήμαρχο Δερύνειας, τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους ενημέρωσαν εκ των προτέρων για τις βολές αυτές, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Σημειώνεται επίσης ότι τέτοιες βολές ενδέχεται να προκαλούν περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή της παραλίας της Δερύνειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς πρόκειται να χειριστεί την εν λόγω υπόθεση, αν έχουν ειδοποιηθεί τα Ηνωμένα Έθνη και ποιες είναι οι απαιτούμενες διευθετήσεις, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη του περιστατικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.535, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Με αφορμή τη νέα έρευνα από τη Eurostat, σύμφωνα με την οποία η ανεργία στην Κύπρο αυξήθηκε στο 14,3%, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται σε πτωτική πορεία, και τα παράπονα των πολιτών που έχουν φθάσει κοντά μας, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει:

1. πού οφείλεται η χρονοκαθυστέρηση στην κατάθεση των ανεργιακών επιδομάτων,

2. για τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων,

3. για τα ποσά που δόθηκαν από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα ανεργιακά επιδόματα κατά την πενταετία 2011-2016, τόσο γενικά όσο και κατά έτος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.536, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιες πολιτικές έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα για εξοικονόμηση πόρων από πλευράς κράτους όσον αφορά τη διαχείριση του δημόσιου στόλου οχημάτων;

2. Υπάρχει η πολιτική να εφαρμοστούν και ανάλογα μέτρα (λ.χ. GPS και έξυπνο δαχτυλίδι καυσίμων) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;

3. Πόσα οχήματα διαφόρων τύπων είχε η Δημοκρατία, κατά υπουργείο, από το 2008 μέχρι και σήμερα; Έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε μελέτη ή προγραμματίζεται η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον, είναι ενεργοβόρα και το κράτος δαπανά τεράστια ποσά για επισκευή και συντήρησή τους;

                   4. Ποιο είναι το ετήσιο ποσό που έχει δαπανηθεί από το κράτος, από το 2008 μέχρι και σήμερα, για επισκευή, εφοδιασμό με καύσιμα και συντήρηση των                        οχημάτων     που παραχωρούνται στους δικαιούχους αποκλειστικής χρήσης και μη αποκλειστικής χρήσης, με βάση τους περί της Παροχής                    Ορισμένων Ωφελημάτων σε   Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2014; Η πολιτική της                    αγοράς ή της ενοικιαγοράς νέων        αυτοκινήτων για τους εν λόγω δικαιούχους θα επιφέρει εξοικονομήσεις στα δημόσια οικονομικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.537, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ή η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει από την ημερομηνία εξόδου μας από το μνημόνιο, έτσι ώστε να επιτύχουμε την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα. Έχει επηρεαστεί οικονομικά το κράτος από την καταψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχεδίων τα οποία είχαν ως σκοπό την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.538, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος Yπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έργα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2015, καθώς και αυτά που βρίσκονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς για το 2016 και το 2017 υλοποιούνται κανονικά.

Παρακαλώ να προσκομιστεί κατάλογος έργων με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.539, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για το κλείσιμο παράνομων σκυβαλότοπων;

2. Ποια είναι τα πράσινα σημεία που λειτουργούν σε κάθε επαρχία, ποιος τα διαχειρίζεται και από πότε λειτουργούν;

                   3. Πού συλλέγονται τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων σε κάθε επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.540, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έσοδα και άλλα παρεμφερή οφέλη υπολογίζεται να έχει η κυπριακή οικονομία μέσω του σχεδίου πολεοδομικών κινήτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και που έχουν ως σκοπό την περαιτέρω ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.541, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Ποια μέτρα έχει λάβει η παρούσα κυβέρνηση που αποσκοπούν στη δικαιότερη κατανομή του τουρκοκυπριακού κλήρου που βρίσκεται στις περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο κλήρος αυτός να αξιοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό Ελληνοκυπρίων προσφύγων ή άλλων δικαιούχων και να αποτρέπεται η εκμετάλλευσή του από μη δικαιούχους;

  2. Ποια είναι η ακριβής έκταση της χαλίτικης γης στις περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι και σήμερα; Παρακαλώ τα στοιχεία να μας δοθούν για κάθε έτος ξεχωριστά και κατά επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.542, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια και την περίφραξη τα οποία αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης. Παρακαλώ επίσης να ενημερωθεί το σώμα για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με την ανέγερση νέου σχολείου στην κοινότητα της Βορόκληνης. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης και παρακαλούμε όπως απαντηθούν όλα τα θέματα που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση του σχολείου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.543, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Έχω ενημερωθεί από αριθμό ιδιοκτητών σχολών οδηγών για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο.

Τα προβλήματα αυτά είχαν καταγγελθεί και στο παρελθόν, είχε ενημερωθεί και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και αφορούσαν την έλλειψη αμεροληψίας από κάποιους εξεταστές προς κάποιες σχολές οδηγών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο παραχωρούνται άδειες οδήγησης σε μη Κυπρίους αιτητές άδειας οδήγησης.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν είναι ενημερωμένος για αυτά τα προβλήματα και τι μέτρα λαμβάνει για τη διόρθωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.544, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πάνω Ακουρδάλειας της επαρχίας Πάφου λειτουργεί αρδευτικό τμήμα το οποίο χρεώνει το νερό €0,50 ανά τόνο.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας στους γεωργούς της κοινότητας. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως το συγκεκριμένο έργο αναλάβει το Τμήμα Υδάτων και συνδεθεί το εν λόγω αρδευτικό με το ευρύτερο δίκτυο του αρδευτικού έργου Πόλεως Χρυσοχούς ή του φράγματος Κανναβιούς.

Με βάση αυτά παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.545, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Η κοινότητα Πάνω Ακουρδάλειας προμηθεύεται νερό για σκοπούς ύδρευσης από το διυλιστήριο Κανναβιούς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν παράπονα από τους κατοίκους της κοινότητας ότι το νερό είναι ακατάλληλο, γιατί έχει έντονη οσμή λάσπης.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.546, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Μεταξύ της κοινότητας Κάτω Ακουρδάλειας και της κοινότητας Κρίτου Τέρα στην επαρχία Πάφου υπάρχει ένα εξαιρετικής ομορφιάς φαράγγι από το οποίο ρέει ολόχρονα νερό. Η κοινότητα Κάτω Ακουρδάλειας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μελετήσουν τη δυνατότητα το φαράγγι να γίνει προσβάσιμο για επισκέπτες τόσο για περπάτημα όσο και για ποδηλασία.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.547, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Άννας Θεολόγου εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η πρόταση νόμου της κ. Θεολόγου, που αφορούσε τροποποίηση του νόμου της Αρχής Λιμένων. Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε για την έκδοση κανονισμών δυνάμει του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου (ΚΔΠ 15/2012), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Ιανουαρίου 2012 και αφορούν τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ). Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συντονιστική αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες προσδιορίζει τις ΕΥΖΣ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι πρόνοιες των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και ειδικότερα αν έχουν καθοριστεί και ποιες είναι οι ΕΥΖΣ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.548, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

«Με αφορμή δημοσίευμα για την απόφαση της κυβέρνησης της Νορβηγίας να εμποδίσει την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού για την Εθνική Φρουρά αρνούμενη να εκδώσει την απαιτούμενη άδεια εξαγωγής, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για το συγκεκριμένο περιστατικό και τι κυρώσεις υπάρχουν;

2. Έχει διερευνήσει αν υπάρχουν άλλες συμφωνίες με την εμπλεκόμενη εταιρεία και έχει πρόθεση να τις ακυρώσει; Επί του συγκεκριμένου, έχει περιέλθει εις γνώσιν μας το ότι εκμισθώνουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία για καταστροφή ναρκών.

3. Μπορεί, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, να αποκλειστεί κάθε νορβηγική εταιρεία από κάθε προσφορά για εξόρυξη υδρογονανθράκων από την κυπριακή ΑΟΖ;

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.549, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το τι απέγιναν το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί για την αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος που ετοιμάστηκαν από πέντε εμπειρογνώμονες που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί ήταν η κ. Ηλιάνα Νικολάου, πρώην δικαστής και τέως Επίτροπος Διοικήσεως, ο δρ Άρης Κωνσταντινίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Άριστος Τσιάρτας, η κ. Καμπανελλά και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Σε απάντησή του, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017, ο υπουργός αναφέρει ότι από πλευράς των πέντε εμπειρογνωμόνων υποβλήθηκαν απλά εισηγήσεις για τροποποίηση της περί Φυλακών νομοθεσίας: “Οι εισηγήσεις αξιολογούνται στα πλαίσια του προωθούμενου από το υπουργείο εκσυγχρονισμού της περί Φυλακών νομοθεσίας”.

Καλούμε για άλλη μια φορά τον αρμόδιο υπουργό να μας αποστείλει στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο, που γνωρίζουμε ότι του παρέδωσαν οι πέντε, μαζί με τους κανονισμούς, που επίσης του παρέδωσαν.

Ακόμα και αν κάποια σημεία από το νομοσχέδιο που ετοίμασαν οι πέντε έχουν περιληφθεί στο κυβερνητικό νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται ο υπουργός στην απαντητική του επιστολή, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το τι αποδέχθηκε και τι απέρριψε από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και τους κανονισμούς που του παρέδωσαν οι εμπειρογνώμονες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.550, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μας σε κοινότητες ορεινών περιοχών έχει τεθεί εκ νέου από τις αρχές και τους κατοίκους το αίτημα για καταβολή επιδόματος σε κατοίκους των ορεινών περιοχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προθέσεις του υπουργείου για το υπό αναφορά θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.551, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει κατανείμει ένα σημαντικό ποσό πολλών εκατομμυρίων σε δήμους ανά την Κύπρο, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”Πληρώνω με βάση την ποσότητα των σκουπιδιών μου). Ο δήμος Αγλαντζιάς, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια εφαρμόσει σε πιλοτική βάση το πρόγραμμα “Pay as you throw”, διατυπώνει το παράπονο ότι δεν είχαν κατανεμηθεί ορθολογιστικά τα κονδύλια για την εφαρμογή του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει ο δήμος σε επέκταση της εφαρμογής του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του προς εφαρμογή του προγράμματος “Pay as you throw”, αν όντως έχουν κατανεμηθεί κονδύλια και με ποιο τρόπο, γιατί δεν ενισχύθηκαν οι δήμοι της μείζονος Λευκωσίας αναλόγως του πληθυσμού τους και γιατί ο ειδικά πρωτοπόρος στο θέμα αυτό δήμος Αγλαντζιάς δεν έτυχε ιεραρχικής προτεραιότητας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.552, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των παιδιών ποντιακής καταγωγής που φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.553, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι οι δήμοι που φιλοξενούν στα όριά τους προσφυγικούς κυβερνητικούς οικισμούς, π.χ. όπως ο δήμος Αγίου Αθανασίου Λεμεσού, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα μεγάλα έξοδα και δαπάνες λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιομορφίας και ιδιαιτερότητας των κατοίκων αυτών των οικισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων είναι συνταξιούχοι με χαμηλές απολαβές και επιδόματα. Επιπλέον, αναφέρω ότι η αξία των περιουσιών τους έτυχε χαμηλής εκτίμησης, συνεπώς τα όποια δημοτικά τέλη είναι ιδιαιτέρως πενιχρά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για ειδική οικονομική στήριξη των δήμων με αυξημένο το ποσοστό προσφυγικών οικισμών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.554, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο με νόμιμη άδεια παραμονής και εργασίας;

2. Πόσοι Γεωργιανοί υπήκοοι έχουν αποταθεί για απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας και πόσοι έχουν την ήδη αποκτήσει;

                      3. Πόσοι Έλληνες υπήκοοι ποντιακής καταγωγής βρίσκονται στην Κύπρο ως κοινοτικοί εργαζόμενοι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.555, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, καθορίζονται Eιδικές Περιοχές Α΄, όπου επιβάλλονται διάφορες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καθοριστεί οι Ειδικές Περιοχές Α΄, ποιες είναι αυτές και αν έχουν σημειωθεί παραβιάσεις των προνοιών αυτού του διατάγματος, αφού έχουν τεθεί υπόψη μου σχετικές καταγγελίες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.556, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προληπτικό πρόγραμμα για τη θαλασσαιμία στην Κύπρο αποτελεί μοντέλο για το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα, τα τελευταία σαράντα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει επιτευχθεί η πρόληψη της γέννησης περισσότερων από 1 750 παιδιών με θαλασσαιμία. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα τελευταία πέντε χρόνια (2011-2015) έχει σημειωθεί μικρή αύξηση στον αριθμό των γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό γεννήσεων παιδιών με θαλασσαιμία από το 2010 μέχρι και το 2016, καθώς και ποια είναι η σημερινή πολιτική του Υπουργείου Υγείας στο θέμα της πρόληψης της θαλασσαιμίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.557, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το διαχειριστικό σχέδιο για την προστασία της φυσικής ομορφιάς και του υδροφορέα της κοιλάδας Γερμασόγειας έχει αποσυρθεί ή ανασταλεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο προστασίας της κοιλάδας Γερμασόγειας βρίσκεται σε ισχύ και τι περιλαμβάνει, αν έχει όντως ανασταλεί και ποιος ο λόγος που έγινε δεκτή η αναστολή ενός προγράμματος προστασίας της φύσης και του υδροφορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.558, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της εφαρμογής της λειτουργίας του δικτύου των σημείων συγκέντρωσης των μεγάλων δημοτικών οικιακών αποβλήτων και κλαδεμάτων, γνωστό και ως δίκτυο πράσινων σημείων”.

Διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιοχές, όπως π.χ. στη Λινού, την Αγροκηπιά, την Ορούντα κτλ. της επαρχίας Λευκωσίας, τα πράσινα σημεία έχουν κατασκευαστεί από καιρό, αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.559, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι πολύ σύντομα θα κατατεθούν οι κανονισμοί για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Βοηθού Φαρμακείου. Έχουν παρέλθει ήδη πέραν των δύο μηνών και δεν έχουν ακόμα κατατεθεί οι σχετικοί κανονισμοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σχεδιάζεται να κατατεθούν οι πιο πάνω κανονισμοί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.560, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία κατανέμεται στους δήμους ανάλογα με τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους τους. Τούτο δεν αποτελεί αντικειμενικό και δίκαιο κριτήριο, γιατί σε πολλούς δήμους οι πραγματικοί κάτοικοι είναι πολύ περισσότεροι από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο πολλοί νεοφερμένοι κάτοικοι σε δήμους, ακόμα και κάτοικοι που έχουν πλέον τη μόνιμη κατοικία τους σε άλλο δήμο από αυτό όπου είναι εγγεγραμμένοι ως ψηφοφόροι, να αμελούν για χρόνια να προβούν στην απαιτούμενη από το νόμο διαδικασία αλλαγής διεύθυνσης στον εκλογικό κατάλογο. Θεωρώ ότι ο κατάλογος πρέπει να τυγχάνει ετήσιας τροποποίησης και ανάλογης τροποποίησης πρέπει να τυγχάνει και η κρατική χορηγία, η οποία βέβαια πρέπει να αυξηθεί συνολικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προγραμματισμός για τυχόν ετήσια ανανέωση του εκλογικού καταλόγου και ανάλογη αλλαγή του τρόπου κατανομής της κρατικής χορηγίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.561, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις του Melios Zoo Park στερoύνται πλέον οποιασδήποτε πολεοδομικής αδειοδότησης. Ως εκ τούτου, η άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου, που εκδόθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στη βάση προσωρινής άδειας η οποία έχει εκπνεύσει και δεν ανανεώθηκε, έχει επίσης εκπνεύσει και δεν ισχύει.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στο κλείσιμο του ζωολογικού κήπου “Melios Zoo Park”, αφού πλέον πέραν πάσης αμφιβολίας στερείται κάθε νομιμότητας η λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.562, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με το Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (Εθνικό Σχέδιο Δράσης) Διάταγμα του 2013, μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών χημικών παρασκευασμάτων έπρεπε να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων το οποίο να αποδεικνύει ότι έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι σήμερα οι κάτοχοι πιστοποιητικού κατάρτισης επαγγέλματος χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανά επαρχία;

2. Έχουν καταγραφεί παραβιάσεις των προνοιών του διατάγματος ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από μη επαγγελματίες χρήστες ή στη χρήση εξοπλισμού εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων (δεξαμενή ψεκαστικού υγρού πέραν των 100 λίτρων) χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας