Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.001, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά την τραγική εμπειρία του ατυχήματος σε στρατόπεδο στην Κόσιη, έχουμε διαπιστώσει ότι η Κύπρος δε διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης τραυμάτων πολέμου. Για το λόγο αυτό ο τραυματίας ανθυπολοχαγός στάληκε για θεραπεία στο Ισραήλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζει να δημιουργήσει ιατρική μονάδα για αντιμετώπιση των περιστατικών των τραυμάτων πολέμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.002, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη νεοδημιουργηθείσα κτηνοτροφική περιοχή Επισκοπής δεν έχουν εκμισθωθεί όλα τα οικόπεδα και, το σημαντικότερο, δεν έχει αξιοποιηθεί κτηνοτροφικά σχεδόν κανένα από αυτά, με αποτέλεσμα οι πλείστοι στους οποίους έχουν εκμισθωθεί τα οικόπεδα αυτά να εξακολουθούν να διατηρούν παράνομα υποστατικά μέσα στην οικιστική περιοχή. Σε έκθεσή της η Βοηθός Επαρχιακή Επόπτης εισηγήθηκε όπως:

1. εντοπιστούν όλα τα εν ενεργεία κτηνοτροφικά υποστατικά εντός των ορίων της κοινότητας.

2. εντοπιστούν όλα τα εγκαταλελειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά σε τουρκοκυπριακά τεμάχια και μετακινηθούν.

3. διερευνηθεί κατά πόσο τα άτομα στα οποία έχει παραχωρηθεί οικόπεδο στην κτηνοτροφική περιοχή έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης ή/και έχουν υποβάλει ή/και εξασφαλίσει άδεια για ανέγερση των νέων υποστατικών τους.

4. προωθηθούν εν νέου δικαστικά μέτρα για τους κατόχους των παράνομων υποστατικών, δεδομένου ότι τα διατάγματα κατεδάφισης που εξασφαλίστηκαν κατά τη διαδικασία που είχε προωθήσει το 1999 το Συμβούλιο Βελτιώσεως Επισκοπής δεν μπορούν, για νομικούς λόγους, να εφαρμοστούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εισηγήσεις της επαρχιακής διοίκησης έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.003, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Δημοτικό Σχολείο Φασούλλας πρόκειται να λειτουργήσει και για το σχολικό έτος 2005-2006.

Επίσης κατά πόσο είναι δυνατό η παιδική λέσχη Φασούλλας να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αντί μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.004, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται δραματική πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών στην περιοχή του Κάτω Πύργου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στον τομέα της άρδευσης των καλλιεργειών. Αρκετές μόνιμες φυτείες, π.χ. εσπεριδοειδή, έχουν ήδη ξεραθεί, αφού υπάρχει μεγάλη έλλειψη νερού για την άρδευση.

Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζει και το αρδευτικό έργο της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα της λειψυδρίας και αν έχουν ληφθεί μέτρα για αντιμετώπισή του, καθώς και των ζημιών που έχουν υποστεί οι καλλιεργητές στην περιοχή Κάτω Πύργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.005, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το δίκτυο υδατοπρομήθειας του δήμου Πέγειας αποτελείται από αμιαντοσωλήνες. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια εργασιών, προκλήθηκε ζημιά σε κεντρικό αγωγό με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν ότι κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης του αγωγού ίνες και κομμάτια αμιάντου διοχετεύτηκαν στο σύστημα υδροδότησης. Το γεγονός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν την άμεση αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός και πότε προγραμματίζεται η αντικατάσταση του συστήματος των αμιαντοσωλήνων στο δήμο Πέγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.006, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει ότι το κέντρο χειροτεχνίας, όπου διεξάγεται αξιόλογη εργασία από κάθε άποψη, βρίσκεται σε χώρο μακριά από το κέντρο της Λευκωσίας (λεωφόρος Αθαλάσσας). Το γεγονός αυτό διευκολύνει την πρόσβαση των τουριστών με λεωφορεία (ευκολία στάθμευσης), αλλά αποστερεί το κέντρο από τους πολλούς και σταθερούς επισκέπτες του κέντρου της Λευκωσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά τη μεταφορά της λειτουργίας μέρους ή ολόκληρου του κέντρου χειροτεχνίας στο παραδοσιακό κέντρο της Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.007, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τελευταία έχει συζητηθεί στην κυπριακή κοινωνία το θέμα των ωφελημάτων των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας και ο βαθμός που αυτά επιβαρύνουν τη δημόσια οικονομία. Ένα τέτοιο ωφέλημα των αξιωματούχων της πολιτείας είναι και η αστυνομική φρουρά, οι οδηγοί ή οι συνοδοί των πολιτικών προσώπων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις φρουρές, τους οδηγούς και τους συνοδούς όλων των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας αναλυτικά και για το ακριβές κόστος για τη δημόσια οικονομία της φρούρησης ή της συνοδείας των πολιτικών αξιωματούχων της πολιτείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.008, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ορισμένες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού), όταν παραλαμβάνουν έγγραφα από πολίτες για σκοπούς διαδικασιών πρόσληψης, προαγωγής κ.λ.π. δεν παρέχουν στους αιτητές απόδειξη παραλαβής των εγγράφων κατά την πάγια τακτική της κυβέρνησης. Η πρακτική αυτή δημιουργεί αμφιβολίες στους πολίτες και ενδυναμώνει την εντύπωση της ανοργανωσιάς και της ανευθυνότητας, που κακώς επικρατεί ανάμεσα στην κοινή γνώμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ακολουθείται αυτή η πρακτική της μη παράδοσης απόδειξης παραλαβής εγγράφων σε πολίτες που έχουν καταθέσει τέτοια έγγραφα για οποιοδήποτε λόγο στο εν λόγω υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.009, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω διαπιστώσει από τηλεφωνήματα που δέχομαι από εθελοντές πολλών ιδρυμάτων/συνδέσμων κ.λ.π. (π.χ. κωφών, τυφλών κ.λ.π.) ότι πλείστα των ιδρυμάτων καταφεύγουν στη συλλογή πόρων από εράνους/λαχεία/εκδηλώσεις. Eρωτώμενοι γιατί δεν αρκούνται σε βοηθήματα από το “Ραδιομαραθώνιο”, το “Τέλεθον” κ.λ.π., απαντούν ότι αυτά αφορούν κυρίως παιδιά με ειδικές ανάγκες και κυρίως με πνευματική στέρηση. Παραδέχονται μάλιστα ότι πολλοί πολίτες ενοχλούνται να “φιλοτιμούνται” από τηλεφώνου για περαιτέρω εισφορές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς κατανέμονται τα έσοδα/ωφελήματα και βάσει ποιων κριτηρίων, πραγματικών αναγκών/διαφάνειας/συνετής διαχείρισης λαμβάνονται οι αποφάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.010, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση παρέχει δωρεάν φαρμακευτική υποστήριξη στα ζευγάρια που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, προκειμένου να αποκτήσουν παιδί. Όμως, εξ όσων πληροφορούμαι, η δωρεάν χορηγία φαρμάκων διακόπτεται, όταν η γυναίκα περάσει το 40ό έτος της ηλικίας της. Η διακοπή γίνεται αυτόματα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές συνθήκες ούτε το γεγονός ότι πιθανόν η προσπάθεια να είχε ξεκινήσει πριν από το 40ό έτος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εφαρμόζει αυτό το μέτρο χωρίς διάκριση και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης. Επίσης, γιατί δεν υπάρχει οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο και γιατί δε συνεχίζεται κάποια μορφή οικονομικής στήριξης μέσω της παροχής μέρους ή του όλου της δαπάνης της αναγκαίας φαρμακευτικής αγωγής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.011, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας έχει αυξήσει το τέλος εγγραφής των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία από £1.00 σε £1.20. Το γεγονός αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια σε πολλούς ασθενείς που είναι υποχρεωμένοι να επισκέπτονται συχνά τα κυπριακά νοσοκομεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και, αν πράγματι αληθεύουν, ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.012, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και έχω παρατηρήσει ότι στον περίβολο του νοσοκομείου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και ακινητοποιημένα ασθενοφόρα. Επίσης στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου εντόπισα την παρουσία ενός μηχανικού συμπιεστή αέρος (κομπρεσέρ).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται αυτή η κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.013, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο σημείο που δολοφονήθηκε κατά το πραξικόπημα ο ήρωας Φειδίας Στόκκος δεν υπάρχει ούτε μια αναμνηστική πλάκα. Έχω επικοινωνήσει με τους οικείους του ήρωα οι οποίοι ζητούν να τοποθετηθεί μια μικρή αναμνηστική πλάκα, ώστε να κατατίθεται κάθε 15η Ιουλίου ένα στεφάνι μνήμης. Το θέμα μπορεί να έχει ευρύτερη σημασία, αφού στο χώρο του Εφεδρικού, του Αρχηγείου Αστυνομίας και του ΡΙΚ δόθηκαν μάχες κατά το πραξικόπημα. Στην περιοχή όμως δεν υπάρχει ούτε ένα μνημείο ανάμνησης των νεκρών των μαχών του πραξικοπήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας στο σημείο που έπεσε ο ήρωας Φειδίας Στόκκος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.014, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, παρά τη σαφή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο διέταξε την κατεδάφιση όλων των υποστατικών και την απομάκρυνση των μηχανημάτων της σκυροθραυστικής μονάδας στο Χλώρακα, η μονάδα λειτουργεί στα κρυφά, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των επηρεαζόμενων κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, προστέθηκε νέος κινητός σπαστήρας, ο οποίος συνδέθηκε με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που υποτίθεται ότι είχε διακοπεί από τις 19 Μαΐου. Όπως καταγγέλλουν οι επηρεαζόμενοι κάτοικοι, ο νέος ιδιοκτήτης του τεμαχίου όπου βρίσκεται η μονάδα ζητά χαλαρώσεις για ανάπτυξη του τεμαχίου και δήθεν εξωραϊσμό της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να σταματήσει αμέσως η παράνομη λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας στο Χλώρακα της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.015, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί Κύπριοι πολίτες, αλλά και ξένοι επισκέπτες διατυπώνουν συχνά παράπονα για την οχληρία που προκαλούν οικοδομικές ή άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τις ώρες της κοινής ησυχίας και ανάπαυσης.

Συγκεκριμένα, πολλοί διατυπώνουν παράπονα για οχληρία από οικοδομικές εργασίες -κυρίως λόγω ηχορρύπανσης- που διεξάγονται τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, αλλά συχνά και μετά τις τέσσερις το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και αν υπάρχουν σκέψεις για αναθεώρηση και αναπροσαρμογή του, δεδομένου ότι σήμερα η ευαισθησία των Κυπρίων πολιτών, αλλά και των ξένων επισκεπτών σε θέματα περιβαλλοντικού θορύβου και οχληρίας είναι πολύ πιο μεγάλη από την εποχή που θεσπίστηκε το όποιο, απηρχαιωμένο πλέον, νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οχληρές επαγγελματικές δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.016, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με αφορμή τα πρόσφατα αεροπορικά δυστυχήματα στην Ελλάδα και τη Βενεζουέλα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ζακ Μπαρό φέρεται να δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την κατάρτιση μαύρης λίστας αεροπορικών εταιρειών, όπως αυτή που ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σκέψη να καταρτίσει μονομερώς η Κυπριακή Δημοκρατία μαύρη λίστα αεροπλάνων ή αεροπορικών εταιρειών με κριτήριο την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική ρύπανση και αν προτίθεται να υποστηρίξει την κατάρτιση μαύρης λίστας αεροπορικών εταιρειών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.017, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε δηλώσεις του μετά τις αεροπορικές τραγωδίες στην Ελλάδα και τη Βενεζουέλα ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών Ντομινίκ Περπέν αναφέρθηκε σε κάποια υπό συζήτηση Οδηγία που αφορά τη σύσταση δικτύου υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα 25 κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις των αεροπορικών κανόνων ασφαλείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την εξέλιξη της συζήτησης σχετικά με αυτή την Οδηγία.

2. Τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας επί του θέματος.

                    3. Αν υπάρχει οποιαδήποτε εθνική νομοθεσία που να υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρείες να ανακοινώνουν όλα τα                         συμβάντα που αφορούν τις πτήσεις και την ασφάλεια των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.018, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το λεγόμενο “μαύρο κουτί” του μοιραίου αεροπλάνου Μπόινγκ που κατέπεσε και συνετρίβη στις 14 Αυγούστου 2005 στα βουνά του Γραμματικού στην Αττική ήταν χαμηλού κόστους με αποτέλεσμα να καταγράφονται λιγότερα στοιχεία σ’ αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες.

2. Αν υπάρχουν επίσημες νομοθετημένες προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο για τις συσκευές αυτές.

                    3. Αν προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να θεσπίσει υψηλού επιπέδου προδιαγραφές για τις κυπριακές αεροπορικές                         εταιρείες που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους συσκευές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.019, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις παροχής υγραερίου σε εστιατόρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια δεν καλύπτονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας. Σημειώνεται ότι τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι, π.χ. σε στρατόπεδα, αεροδρόμια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καλύπτονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας οι εγκαταστάσεις παροχής υγραερίου στην Κύπρο και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να διορθωθεί η κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.020, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη μετακίνηση των υποστατικών του χοιροστασίου Ζαβού από την περιοχή του δήμου Ιδαλίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση και ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να επισπευσθεί η μετακίνηση των οχληρών υποστατικών, πολλά από τα οποία είναι και παράνομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.021, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε ζητήθηκε από την αεροπορική εταιρεία “HELIOS AIRWAYS”, αμέσως μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005, να καθηλώσει τα αεροπλάνα της και να προβεί σε ανεξάρτητο τεχνικό έλεγχο. Επίσης να την πληροφορήσει γιατί, όταν τα αεροπλάνα BOIENG 737-800 της “HELIOS” μεταφέρθηκαν τελικά για τεχνικό έλεγχο στη Σουηδία, μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου της εταιρείας στη Βρετανία, δεν υπήρξε πρόνοια συμμετοχής της κυπριακής κυβέρνησης στους τεχνικούς ελέγχους αυτών των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.022, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί ο καθορισμός κοινού σημείου εκπομπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα αρκετοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να εκπέμπουν μέσα από τις γειτονιές με ισχύ των πομπών τους πολλαπλάσια από την επιτρεπόμενη. Για το θέμα έχω ζητήσει με προηγούμενη ερώτησή μου (ημερ. 9 Ιουλίου 2002, αρ. 23.06.008.01.151) σχετική πληροφόρηση, αλλά από τότε φαίνεται ότι δεν υπήρξε εξέλιξη στο θέμα. Η εκπομπή των ραδιοφωνικών σταθμών με ισχυρούς πομπούς δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο καθορισμός κοινού σημείου εκπομπής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών στη Λευκωσία, όπως έγινε για τις άλλες επαρχίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.023, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας επέβαλε την ποινή της υποχρεωτικής καθήλωσης των αεροπλάνων της κολομβιανής αεροπορικής εταιρείας “West Carribean Airways” μετά το πρόσφατο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στη Βενεζουέλα.

Αντίθετα, η κυπριακή κυβέρνηση φάνηκε να αδυνατεί να επιβάλει τέτοιου είδους ποινή στην αεροπορική εταιρεία “HELIOS AIRWAYS” μετά το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν επέβαλε την καθήλωση των αεροπλάνων της εταιρείας “HELIOS” μετά το δυστύχημα και, στην περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε νομικού κενού, αν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.024, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η κατασκευή σφαγείου χοίρων μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου παρά τις αντιδράσεις των γειτονικών βιομηχανιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία και την εξέλιξη του πιο πάνω θέματος, που ενδεχομένως θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, αλλά και στη βιωσιμότητα των παρακείμενων βιομηχανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.025, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

«Έχω δεχθεί παράπονα από πολίτες για την απουσία προνοιών παροχής διευκολύνσεων σε γονείς με μικρά παιδιά, όπως είναι, για παράδειγμα, η ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για αλλαγή πάνας βρεφών σε δημοτικά πάρκα και άλλους χώρους αναψυχής παιδιών.

Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις προδιαγραφές χώρων που προνοούνται από τη νομοθεσία αναφορικά με την παροχή διευκολύνσεων σε γονείς με παιδιά σε δημόσιους χώρους.

                    2. Κατά πόσο η παροχή τέτοιων διευκολύνσεων αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας χώρων                     αναψυχής και κυρίως αυτών που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.026, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στην προκήρυξη θέσεων γραμματειακού προσωπικού για τα σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο θέμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας των σχολικών μονάδων δημοτικής εκπαίδευσης και επιφορτίζει το διευθυντικό προσωπικό με καθήκοντα που αντιστοιχούν σε γραμματείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.027, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί αποκόπτονται τα ωφελήματα (επίδομα εξωτερικού) από τους δασκάλους της κυπριακής εκπαιδευτικής αποστολής στη Μεγάλη Βρετανία.

Νοείται ότι το κόστος ζωής στη Μεγάλη Βρετανία διαφέρει σημαντικά από το κόστος ζωής στην Κύπρο και είναι πολύ δύσκολο για τους δασκάλους αυτούς να αντεπεξέλθουν οικονομικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.028, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η εκκλησιαστική επιτροπή Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου έχει ζητήσει να της εκχωρηθεί μέρος κρατικής γης που γειτονεύει με το ναό, προκειμένου να δημιουργήσει κρατικό δάσος. Το θέμα φαίνεται να καθυστερεί, με αποτέλεσμα να τίθεται επ’ αμφιβόλω η υλοποίηση των σχεδίων της εκκλησιαστικής επιτροπής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του αιτήματος της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίας Βαρβάρας Παραλιμνίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.029, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η βιομηχανία μαρμάρων “ΠΑΡΘΕΝΩΝ” λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην Κάτω Πάφο. Εκατοντάδες πολίτες διαμαρτύρονται για τη ρύπανση και την οχληρία που προκαλεί η λειτουργία της βιομηχανίας μαρμάρων.

Η αναφερόμενη βιομηχανία είναι μια από τις επτά οχληρές βιομηχανίες που σύμφωνα με το δήμο Πάφου λειτουργούν μέσα στην κατοικημένη περιοχή Πάφου των οποίων οι ιδιοκτήτες ενδιαφέρθηκαν και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο να μετακινηθούν στη Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένου Βαθμού Οχληρίας στην Αγία Βαρβάρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση των οχληρών βιομηχανιών από την πόλη της Πάφου στη Βιομηχανική Ζώνη Αυξημένου Βαθμού Οχληρίας στην Αγία Βαρβάρα και γιατί επεκτείνεται και λειτουργεί ακόμη η βιομηχανία “ΠΑΡΘΕΝΩΝ” στην Κάτω Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.030, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι όσοι πρόσφυγες κάτοικοι των κατεχομένων έτυχε κατά το πικρό εκείνο καλοκαίρι του 1974 να βρίσκονται ως μόνιμοι κάτοικοι στο εξωτερικό δεν απολαύουν κανενός απολύτως ωφελήματος ως πρόσφυγες ούτε έχουν προσφυγική ταυτότητα, ακόμα και εάν έχουν επαναπατριστεί και ζουν από δεκαετίες πλέον στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για αλλαγή του καθεστώτος αυτού και αν τα δίκαια αιτήματα των επαναπατριζόμενων προσφύγων μπορεί να ικανοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.031, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιωτική βιομηχανία που είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Βασιλικού ανέλαβε να αποστειρώνει τα νοσοκομειακά απόβλητα που παραλαμβάνει από κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, η εταιρεία αυτή είχε κάποια συνεργασία με το τσιμεντοποιείο Βασιλικού, ώστε τα αποστειρωμένα απόβλητα στη συνέχεια να καίονται στους φούρνους του.

Όμως φαίνεται ότι τελικά δεν έχουν δοθεί οι άδειες ή δεν έχει τελικά γίνει η διευθέτηση με το τσιμεντοποιείο για αποτέφρωση των αποβλήτων αυτών, οπότε, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μου, τα απόβλητα αυτά απορρίπτονται σε σκουπιδότοπους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ελέγχεται η διαδικασία αποστείρωσης, αν γίνονται και κάθε πόσο αναλύσεις του τελικού προϊόντος της διαδικασίας και, εάν υπάρχουν στοιχεία των αναλύσεων, να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.032, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία της έκτης τάξης του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.033, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καταβάλλονται οδοιπορικά σε μαθητές της υπαίθρου που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία των πόλεων, όπως γίνεται για τους μαθητές που φοιτούν σε δημόσια σχολεία.

Επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο σύστημα καταβολής οδοιπορικών δε βασίζεται σε εισοδηματικά κριτήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.034, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πολλές υπέργειες διαβάσεις στους κυπριακούς αυτοκινητοδρόμους παρατηρείται μία άσχημη εικόνα λόγω έλλειψης συντήρησης. Έχω εντοπίσει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα μεταλλικά περιτοιχίσματα έχουν οξιδωθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν φθορές επί του σκυροδέματος, που προκαλούν άσχημη εντύπωση. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις εντοπίζονται υπολείμματα από την εποχή της κατασκευής τους (καλούπια, σίδερα κ.λπ.). Τέλος, σε πολλές υπέργειες διαβάσεις υπάρχουν αναγραμμένα διάφορα συνθήματα που ενοχλούν την αισθητική των οδηγών και των διερχομένων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα συντήρησης και κατά συνέπεια μη ευπρεπούς εικόνας που εντοπίζονται σε υπέργειες διαβάσεις (κόμβους) στους κυπριακούς αυτοκινητοδρόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.035, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι για πολλούς μήνες υπήρξε καθυστέρηση στο διορισμό και στην ανάληψη καθηκόντων από το νέο διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας. Όταν συνέβη το τραγικό ατύχημα της 14ης Αυγούστου, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ήταν κάτω από τη διοίκηση αναπληρωτή διευθυντή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστέρησε ο διορισμός και η ανάληψη καθηκόντων από το νέο διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας και αν αυτό επηρέασε την ικανότητα του τμήματος να αντιμετωπίσει την κρίση που δημιούργησε η πτώση του μοιραίου αεροπλάνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.036, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιωτικές εταιρείες εκδίδουν βιβλιαράκια με στοιχεία από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία διανέμουν σε υποψήφιους οδηγούς, για να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις εξασφάλισης του διπλώματος οδήγησης, στα οποία όμως εντοπίζονται σοβαρά λάθη.

Έχουν περιέλθει σε γνώση μου, για παράδειγμα, οι αναφορές τέτοιων ενημερωτικών βιβλίων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των οδηγών μοτοποδηλάτων ή μοτοσικλετών κάτω των 50 κυβικών εκατοστών, οι οποίες δε συνάδουν με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει, ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, η οποία δημιουργεί σύγχυση στους υποψήφιους οδηγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.037, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η ετοιμασία των κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του περί της Αναγνώρισης Όλων των Αγώνων του Κυπριακού Λαού για Ελευθερία και Δημοκρατία (Τιμητικές Διακρίσεις) Νόμου του 1999.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.038, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει μια ολοκληρωμένη έρευνα για τον καρκίνο σε παγκύπρια βάση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη της έρευνας και αν έχει ενισχυθεί κατάλληλα η αρμόδια υπηρεσία, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτή την πολύ σημαντική για τη δημόσια υγεία έρευνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.039, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν διατάγματα αναστολής εργασιών για το εργοστάσιο επεξεργασίας μηχανελαίων στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Σύλα στη Λεμεσό, αυτά δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι οι παράνομες εργασίες ολοκληρώθηκαν. Τώρα το παράνομο εργοστάσιο έχει υποβάλει αίτηση για νομιμοποίηση, για να εκδώσει εκ των υστέρων τις απαραίτητες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόστηκαν τα δικαστικά διατάγματα και αν το γεγονός ότι οι εργασίες έγιναν εντελώς παράνομα δυνατόν να επηρεάσει τη διαδικασία έγκρισης καλυπτικής άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.040, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει πρόσφατα ψηφίσει τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο και έχει τροποποιήσει τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο με σκοπό τη ρύθμιση και νομιμοποίηση υφιστάμενων οικοδομών, διαμερισμάτων και οικοπέδων, ώστε να καλυφθούν κυρίως παρατυπίες για τις οποίες δεν ευθύνονται οι αγοραστές, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίτλους ιδιοκτησίας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για έκδοση κατά παρέκκλιση πολεοδομικής άδειας ή πιστοποιητικού συμπλήρωσης εργασιών/ειδικού πιστοποιητικού έγκρισης έχουν, εκτός από τον ιδιοκτήτη, και οι αγοραστές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες αιτήσεις για άδειες οικοδομής έχουν γίνει παγκύπρια από την ψήφιση του νόμου;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση των αιτήσεων για την παραχώρηση αδειών οικοδομής και πιστοποιητικών συμπλήρωσης εργασιών/ειδικών πιστοποιητικών έγκρισης;

                    3. Έχουν δοθεί οδηγίες για επίσπευση της εξέτασης των εν λόγω αιτήσεων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν και άλλοι                     αγοραστές να υποβάλουν σχετική αίτηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.041, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Με αφορμή την πρόσφατη αεροπορική τραγωδία στο Γραμματικό, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 121 συμπατριωτών μας, και τα όσα καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις έρευνες που διεξάγονται αναφορικά με τα αίτια και τα αιτιατά για την πτώση του αεροπλάνου της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS”, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θεωρεί και πιστεύει ότι, με τα όσα έχουν ακουστεί από επίσημα χείλη, το τμήμα αυτό έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει, διεθνείς και τοπικές, και ιδιαίτερα σ’ αυτές που αφορούν την πτητική ικανότητα των αεροσκαφών που καλείται να ελέγξει, τα οποία αεροσκάφη πραγματοποιούν καθημερινά πτήσεις από και προς την Κύπρο.

Όταν επίσημα χείλη, διοικητικά και πολιτειακά, δηλώνουν κατά τον πλέον υπεύθυνο και επίσημο τρόπο ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας πάσχει και χρήζει αναδιοργάνωσης, ενίσχυσης και εμπλουτισμού με ευρωπαϊκών προδιαγραφών συστήματα, τα οποία μέχρι σήμερα προφανώς δεν έχει, αντιλαμβάνεσθε την αγωνία όλων μας, ιδιαίτερα όταν οι έρευνες της αστυνομίας, της ειδικής Ελληνικής Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Δυστυχημάτων, αλλά και η αυτεπάγγελτη έρευνα που διατάχθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα: Ποιος ελέγχει, μετά το δυστύχημα στο Γραμματικό, την πτητική ικανότητα των αεροπλάνων, όταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος οργανισμός, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αμφισβητείται ή βρίσκεται έκτοτε στο μικροσκόπιο τριών τουλάχιστον ερευνητικών επιτροπών σε σχέση με την ικανότητά του να ανταποκρίνεται ή όχι στις υποχρεώσεις του;

Σίγουρα, κανένας λόγος ανησυχίας δε θα υπάρχει, αν με το τέλος των ερευνών διαπιστωθεί, πράγμα που όλοι ευχόμαστε, ότι το εν λόγω τμήμα ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις του και δεν παρουσιάζει τις ελλείψεις και τα προβλήματα που σήμερα του επιρρίπτουν υπεύθυνοι παράγοντες.

Υπό το φως των πιο πάνω, θα ήθελα να έχω τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου για το ότι ο πτητικός έλεγχος των αεροσκαφών δε γίνεται επί του παρόντος από το τμήμα εναντίον του οποίου διεξάγεται έρευνα, για να διαπιστωθεί η ικανότητά του, αλλά από άλλο διεθνή οργανισμό ή άλλους ειδικούς στους οποίους έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την έκδοση του σχετικού πορίσματος, στο οποίο θα αναφέρεται αν το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της πτητικής ικανότητας των αεροσκαφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.042, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η εταιρεία “Helios Airways”, μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2005, ημερομηνία κατά την οποία συνέβη η αεροπορική τραγωδία, δε διέθετε κατάλληλα εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας, κατά πλήρη παράβαση των ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου, αν και έπρεπε να είχε ζητήσει, μελετήσει και εγκρίνει ένα τέτοιο σχέδιο, με βάση την ισχύουσα στην Κύπρο νομοθεσία από την 1η Μαΐου 2004, το έπραξε με καθυστέρηση οκτώ μηνών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού οφείλεται η εν λόγω καθυστέρηση από πλευράς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

                    2. Έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο σχέδιο ή ακόμη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.043, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει αυστηρή προειδοποίηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την παράλειψη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την έρευνα των ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας.

Η υπό αναφορά νομοθεσία ψηφίστηκε τελικά, με καθυστέρηση δεκατεσσάρων μηνών, τον περασμένο Ιούλιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.044, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, καθώς και για αυτονόμηση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

                     2. Έγιναν στο παρελθόν συστάσεις προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για το σκοπό αυτό από το Διεθνή                      Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τις συνδυασμένες αρχές Πολιτικής Αεροπορίας JAA

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.045, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ενδεδειγμένοι έλεγχοι διενεργούνται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στα αεροπλάνα των τριών κυπριακών αερομεταφορέων (“Cyprus Airways”, “Eurocypria”, “Helios Airways”).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.046, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια θα έπρεπε να ήταν η στελέχωση του Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του JAA;

                   2. Ποια είναι η ακριβής στελέχωση του τμήματος σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.047, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την οργάνωση και στελέχωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε κατά την επιθεώρησή του από την Joint Aviation Authorities Europe (JAA).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.048, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διοικητική οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας από το 1996 μέχρι σήμερα.

Αν είναι δυνατό, να επισυναφθούν το σχετικό οργανόγραμμα και η στελέχωση του τμήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.049, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Boeing 737-300, με την επωνυμία “Olympia”, της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS”, που κατέπεσε στην περιοχή Γραμματικού του νομού Αττικής, κατά τη 14η Αυγούστου, είχε παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης “Βαρσοβία-Λάρνακα” το Δεκέμβριο του 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιο ήταν το πόρισμα της Κυπριακής Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή και Συμβάντων. Εάν είναι δυνατό, να επισυναφθεί το εν λόγω πόρισμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.050, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι μηχανικοί έλεγχοι είχαν γίνει στο αεροσκάφος της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS” με την επωνυμία “Olympia”, το οποίο κατέπεσε, κατά τη 14η Αυγούστου, στην περιοχή Γραμματικού του νομού Αττικής, πριν από τη νηολόγησή του, τον Απρίλιο του 2004, και πόσοι μετά την εγγραφή και νηολόγησή του;

                   2. Ποιοι διεξήγαγαν τους μηχανικούς ελέγχους και ποια ήταν τα ακριβή αποτελέσματα του κάθε ελέγχου ξεχωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.051, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Σύμφωνα με την εταιρεία “HELIOS AIRWAYS”, το αεροσκάφος που συνετρίβη, κατά τη 14η Αυγούστου, είχε υποβληθεί σε συντήρηση ρουτίνας στις 10 και 12 Αυγούστου χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το ανησυχητικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έλαβε γνώση του γεγονότος αυτού;

2. Ποια είναι η επεξήγηση του όρου “συντήρηση ρουτίνας”;

                    3. Η συντήρηση αυτή ελέγχεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.052, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες εκπαιδευτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών λειτουργούν με άδεια από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας;

2. Υπάρχουν εκπαιδευτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

3. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις παρέχονται αδειοδοτήσεις σε χειριστές αεροσκαφών;

                    4 . Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.053, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Στις 10 Οκτωβρίου 2003 η Κύπρος υιοθέτησε ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση την οποία δεν μπορεί να δοθεί έγκριση άδειας σε πιλότο να διενεργεί πτήσεις, εάν αυτός δεν έχει εξασφαλίσει πτυχίο πιλότου σε ευρωπαϊκή χώρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα από τον Τομέα Αδειοδότησης;

2. Υπήρξαν περιπτώσεις που η πολιτική αεροπορία παρέκαμψε τον Τομέα Αδειοδότησης και ενέκρινε άδειες σε πιλότους χωρίς να διαθέτουν πτυχίο ευρωπαϊκής χώρας;

3. Πόσοι πιλότοι που δε διαθέτουν πτυχίο ευρωπαϊκής χώρας εργάζονται στις τρεις αεροπορικές εταιρείες “Cyprus Airways”, “HELIOS AIRWAYS” και “Eurocypria”;

                   4. Υπήρξαν περιπτώσεις που πιλότοι προερχόμενοι από μη ευρωπαϊκές σχολές είχαν εργαστεί ή εργάζονται χωρίς τη                     μετατροπή του πτυχίου τους σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει πανεπιστήμιο που παραχωρεί τέτοια πτυχία                      (conversion);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.054, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Το θέμα των αποζημιώσεων των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανομοιομορφία, η υποβάθμιση και η ανισότητα που επικρατούν σχετικά με το θέμα αυτό έχουν δημιουργήσει το αίσθημα στους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινοταρχών. Το γεγονός ότι οι κοινοτάρχες μη κατεχόμενων κοινοτήτων παίρνουν και μηνιαία αποζημίωση και σύνταξη είναι ενδεικτικό της ανομοιομορφίας και της ανισότητας που επικρατούν.

Αποστολή των κοινοταρχών και των συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων είναι η διατήρηση της οντότητας και της μνήμης των κοινοτήτων μέχρι την επιστροφή και επανεγκατάσταση στις πατρογονικές μας εστίες. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, η αποστολή τους είναι εξίσου σημαντική με αυτή των άλλων κοινοταρχών και συμβουλίων των μη κατεχόμενων κοινοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υπάρξει διαφοροποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης έναντι των κατεχόμενων κοινοτήτων, όσον αφορά την αποζημίωση και άλλα ωφελήματα των προέδρων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.055, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει αναφορικά με την έκδοση φυλλαδίου που θα ενημερώνει τους μαθητές για τους νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.056, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η επιδημιολογική μελέτη για τις επιπτώσεις του αμιάντου σε χωριά της ορεινής Πιτσιλιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της μελέτης αναλυτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.057, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το γνωστό πύργου του Ξυλοφάγου, ο οποίος αποτελεί ένα δείγμα μεσαιωνικής καστρικής αρχιτεκτονικής και εξ όσων γνωρίζω έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο. Την ημέρα της επίσκεψής μου στην περιοχή διεξάγονταν στρατιωτικές ασκήσεις από τους Βρετανούς, οι οποίοι επιχείρησαν μάλιστα να απαγορεύσουν την πρόσβαση προς το αρχαίο μνημείο. Σύμφωνα με τους κατοίκους, για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, η πρόσβαση στο αρχαίο μνημείο απαγορεύεται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητηθεί να εξαιρεθούν από τα πεδία ασκήσεων των Βρετανών χώροι λατρείας ή αρχαιολογικοί χώροι, ώστε να είναι απρόσκοπτα προσβάσιμοι στο κοινό και τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.058, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, το θέμα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες εκκρεμεί από το 1998 και είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στον προσφυγικό κόσμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες και την παραχώρησή τους στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.058, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, το θέμα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες εκκρεμεί από το 1998 και είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στον προσφυγικό κόσμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες και την παραχώρησή τους στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.059, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας έχει ξεκινήσει εργασίες ανέγερσης γραφείων στην περιοχή “Ρογιάτικο” της παλιάς Λευκωσίας.

Σ’ εκείνη ακριβώς την περιοχή υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν κτισμένο το ανάκτορο των Λουζινιανών βασιλιάδων.

Παραδόξως, παρά τις εξαγγελίες για κήρυξη ολόκληρης της παλιάς Λευκωσίας σε αρχαίο μνημείο, φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία έκδοσης της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας δεν ετέθη κανένας όρος που να αφορά προληπτική αρχαιολογική εκσκαφή. Συγκεκριμένα, όπως πληροφορηθήκαμε, δε ζητήθηκαν καθόλου οι απόψεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ώστε να τεθούν οι κατάλληλοι όροι. Τώρα ουσιαστικά εναπόκειται στην καλή θέληση της εργοληπτικής εταιρείας που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου αν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή τέτοιων προληπτικών αρχαιολογικών ερευνών χωρίς να απαιτήσει τις ανάλογες αποζημιώσεις για την ενδεχόμενη καθυστέρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί καθυστερεί η κήρυξη της εντός των τειχών παλιάς πόλης της Λευκωσίας ως σύνολο σε αρχαίο μνημείο;

2. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αγνοήθηκε το Τμήμα Αρχαιοτήτων;

Τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να εξεταστεί εκ των προτέρων η πιθανότητα ύπαρξης αρχαιοτήτων στο συγκεκριμένο χώρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.060, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης του περιβάλλοντος λόγω των πολλών εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων στα ανατολικά του χωριού Αγρός.

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα είναι σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον (σε μία περίπτωση υπάρχουν πεταμένες αρκετές χρησιμοποιημένες μπαταρίες αυτοκινήτων μέσα σε αργάκι). Θεωρώ αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων για απομάκρυνση των αυτοκινήτων αυτών και την ανάλογη επιδιόρθωσή τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.061, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το μεσαιωνικό πύργο στο χωριό Πύλα. Διαπίστωσα ότι το αρχαίο μνημείο έχει πρόσφατα αναπαλαιωθεί με δαπάνες του προγράμματος UNOPS, όμως βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, γιατί έχει γεμίσει από περιττώματα περιστεριών. Η κατάσταση του μεσαιωνικού καστρικού μνημείου στην Πύλα δημιουργεί γενικότερα ερωτήματα γύρω από τη συντήρηση και προβολή των μεσαιωνικών καστρικών μνημείων της Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν καθαρίζεται ο πύργος της Πύλας και γιατί δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα προβολής των μεσαιωνικών καστρικών μνημείων του νησιού μας (π.χ. κάποιο έντυπο, ηλεκτρονικό υλικό, πολιτιστική διαδρομή κ.λπ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.062, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μετά από επιτόπου επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου έχω διαπιστώσει ότι το χωριό πολιορκείται πραγματικά από τα σκουπίδια και τα ψόφια ζώα. Παράλληλα, στα βόρεια του χωριού λειτουργεί εδώ και χρόνια το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου.

Ανατολικά και δυτικά του χωριού έχω εντοπίσει περιοχές όπου απορρίπτονται συστηματικά σκουπίδια και ψοφίμια. Στην περιοχή του παλιού σκυβαλότοπου και στην κτηνοτροφική περιοχή οι σωροί από σκουπίδια και ψόφια ζώα δημιουργούν μια αποπνικτική κατάσταση, που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερα σημειώνω την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον πρώην τοπικό σκυβαλότοπο, όπου συνεχίζεται η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων. Στο χώρο αυτό δεν έχει γίνει το παραμικρό έργο αποκατάστασης του περιβάλλοντος ούτε έχουν παρθεί μέτρα για τον τερματισμό της απόρριψης σκουπιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση και γιατί ο παλιός σκυβαλότοπος δεν έχει τύχει καμιάς απολύτως διαχείρισης και προστασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.063, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως το υπουργείο του διεξήγαγε οικονομική μελέτη για πιθανή μείωση της στρατιωτικής θητείας και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς με επαγγελματικό στρατό. Προηγήθηκε πριν από δύο χρόνια εγγραφή του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Βουλής από τη βουλευτή του ΔΗΣΥ Μαρία Κυριακού, όπως και δημοσιογραφική διάσκεψη τον Ιούνιο του 2003 αναφορικά με το ίδιο θέμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, εφόσον το υπουργείο προχώρησε σε οικονομική μελέτη για το θέμα, υπήρχε πολιτική απόφαση για προώθηση του θέματος, στην περίπτωση που οικονομικά μας συνέφερε.

Ταυτόχρονα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την οικονομική μελέτη του υπουργείου για ενημέρωση των βουλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.064, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, μετά τη μετατροπή του κυπριακού διυλιστηρίου σε τερματικό, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την παροχή £6 εκατομ. υπό μορφή αντισταθμιστικών έργων τα επόμενα έξι χρόνια για την πόλη της Λάρνακας.

Αντίθετα για την κοινότητα Λειβαδιών, μια κοινότητα άμεσα επηρεαζόμενη από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, αποφασίστηκε μόνο η μείωση της συνεισφοράς της στην ανέγερση πάρκου παραλιακής περιοχής, γεγονός που αποτελεί δείγμα ανομοιομορφίας στην πολιτική της κυβέρνησης σε θέματα δήμων και κοινοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική προώθησης αντισταθμιστικών έργων για την κοινότητα Λειβαδιών, έργα τα οποία θα βοηθήσουν στη συνολική αναβάθμιση της κοινότητας και της γύρω περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.065, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Τη στιγμή που το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 2005 στο Γραμματικό παραμένει ανεξιχνίαστο και κανείς δε γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη, καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα πληροφορίες όπως αυτή που αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις των δύο πιλότων της εταιρείας “Helios Airways”, που εντείνουν τη σύγχυση και πολλαπλασιάζουν τα ερωτηματικά. Την ίδια ώρα, αποκρύβονται πληροφορίες που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα, όπως οι επικοινωνίες του Πύργου Ελέγχου Αθηνών με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καθώς και οι συνομιλίες των πιλότων των δύο πολεμικών αεροσκαφών με τη βάση τους και η έκθεση που τελικά ετοίμασαν. Είναι η άποψή μας ότι, όταν οι πληροφορίες αυτές δοθούν στη δημοσιότητα, θα σταματήσει η καταστροφική σεναριολογία και, παράλληλα, οι αρμόδιες επιτροπές που ερευνούν το τραγικό συμβάν δε θα εμποδιστούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.

Κατά συνέπεια, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα τις πιο πάνω πληροφορίες και να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις σχετικές απομαγνητοφωνημένες επικοινωνίες και τα σχετικά ίχνη των ραντάρ, τις συνομιλίες των πιλότων με τη βάση τους, καθώς και την έκθεση που συνέταξαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.066, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η αίθουσα εκδηλώσεων του ναού Αποστόλου Ανδρέα στην περιοχή του δήμου Μέσα Γειτονιάς βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Κατόπιν επιτόπου επίσκεψής μου διαπίστωσα ότι η κατάσταση της οικοδομής είναι επικίνδυνη. Ακόμη, πληροφορήθηκα ότι η εκκλησιαστική επιτροπή ζήτησε άδεια από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για κατεδάφιση της οικοδομής. Δυστυχώς, το εν λόγω τμήμα αρνείται να εκδώσει την αναγκαία πολεοδομική άδεια συνδέοντας το θέμα με την απαίτηση για παραχώρηση χώρου για δημιουργία κόλπου στάθμευσης των λεωφορείων στην ανατολική πλευρά του ιερού ναού. Για το θέμα αυτό φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία με την εκκλησιαστική επιτροπή, γεγονός που οδηγεί σε καθυστέρηση στην κατεδάφιση της ετοιμόρροπης αίθουσας εκδηλώσεων, η οποία εντούτοις συνεχίζει να χρησιμοποιείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παρέμβει, προκειμένου να λυθεί η πιο πάνω διαφορά μεταξύ του Τμήματος Πολεοδομίας και της εκκλησιαστικής επιτροπής του ναού του Αποστόλου Ανδρέα στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού, πριν θρηνήσουμε θύματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.067, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες καθόσον αφορά την άνετη ή εύκολη πρόσβασή τους σε διάφορους χώρους, όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβασή τους σε ξενοδοχεία.

Εάν η νομοθεσία μας δεν καλύπτει αυτό το θέμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί. Αν όμως η νομοθεσία είναι επαρκής, τότε δεν υπάρχει εφαρμογή της και συμμόρφωση προς αυτήν. Εάν η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων, είναι λογικό να απαιτεί και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.068, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, διατίθενται ασθενοφόρα σε όλα τα στάδια ποδοσφαιρικών αγώνων Α΄ Κατηγορίας για κάλυψη των επειγόντων περιστατικών. Δυστυχώς, αυτή η πολιτική δεν ακολουθείται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες πρωταθλημάτων Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας, με αποτέλεσμα για κάποια επείγοντα περιστατικά τραυματισμών στα στάδια να αναμένεται ασθενοφόρο για αρκετή ώρα και, ως εκ τούτου, να κινδυνεύουν ζωές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει με την διάθεση ασθενοφόρων και για τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.069, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες οικιστικές μονάδες υπάρχουν στους συνοικισμούς Τσιακκιλερού, Κοκκίνων και Αγίων Αναργύρων Α΄ και Β΄ στη Λάρνακα;

2. Ποιοι κατέχουν τις οικιστικές αυτές μονάδες σε κάθε οικισμό και ποια η σύνθεση της κάθε οικογένειας;

3. Πόσες οικίες παραμένουν αδιάθετες και ποιες;

4. Πόσες οικίες στους πιο πάνω οικισμούς κατέχονται παράνομα και από ποιους;

5. Τι ενέργειες κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την έξωση των ατόμων που παράνομα κατέχουν κατοικίες στους οικισμούς αυτούς;

6. Ποιοι κατέχουν τα καταστήματα, με ποιο ενοίκιο και από πότε;

                     7. Υπάρχουν περιπτώσεις που κατέχονται παράνομα καταστήματα; Εάν ναι, από πότε κατέχονται παράνομα, από                     ποιους και σε τι ενέργειες προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για έξωση των παρανομούντων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.070, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Μετά το ναυάγιο του πλοίου “Ζηνοβία” και συνεπεία τούτου αυξήθηκαν τα αλιευτικά αποθέματα εντός των υφάλων του πλοίου. Επίσης, πολλές μεσογειακές χώρες χρησιμοποιούν τους τεχνητούς υφάλους στη θάλασσα για αύξηση των αλιευτικών τους αποθεμάτων.

Δοθέντος του ότι υπάρχει η δεδηλωμένη θέση του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ψαράδων να συμβάλουν με εθελοντική εργασία στην τοποθέτηση τεχνητών υφάλων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένα σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.071, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση της λεωφόρου Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.072, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία της μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και του ταχυδρομείου από το παραλιακό μέτωπο, καθώς και πότε αναμένεται να γίνει η μεταστέγαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.073, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Το λιμάνι και η μαρίνα της Λάρνακας είναι δύο έργα υψίστης σημασίας για την πόλη της Λάρνακας. Μέχρι σήμερα παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της μελέτης προώθησης των διαδικασιών κατακύρωσης του έργου σε στρατηγικό επενδυτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη των διαδικασιών για την παραχώρηση κατασκευής του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας (ενοποιημένη ανάπτυξη) σε στρατηγικό επενδυτή, καθώς και ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.074, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει, ούτως ώστε οι δύο φάσεις, η δεύτερη και η τρίτη, του πολεοδομικού έργου του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, το τμήμα από το Ναυτικό Όμιλο μέχρι το δρόμο προς Πύλα (δεύτερη φάση) και το τμήμα από το δρόμο προς Πύλα μέχρι τον ΚΟΤ (τρίτη φάση), να ενοποιηθούν σε μία φάση ή να δοθούν σε δύο προσφοροδότες ταυτόχρονα, έτσι ώστε να συντομευθεί ο χρόνος εκτέλεσης του όλου έργου;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν τις καθυστερήσεις στην προσφοροδότηση του έργου;

                    3. Πότε αναμένεται η έναρξη και η ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.075, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη των εργασιών για βελτίωση των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, και ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.076, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Καθολικό αίτημα όλων των Λαρνακέων είναι όπως ο παραλιακός δρόμος Μακένζυ, ο οποίος αποκόπτεται από το αεροδρόμιο, συνεχίσει και ενωθεί με τον παραλιακό δρόμο Μενεού διαμέσου του αεροδρομίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί τέτοια πρόνοια στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου από το στρατηγικό επενδυτή και, αν όχι, τι προτίθεται να πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.078, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

«Είναι γνωστό ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για εξυπηρέτηση των ξένων εργαζομένων στην Κύπρο σε θέματα προσαρμογής τους στην κυπριακή κοινωνία, ψυχαγωγίας και οργάνωσης των δικών τους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μεγάλος αριθμός ξένων εργατών συγκεντρώνεται τις Κυριακές σε ανοικτούς χώρους, χωρίς διευκολύνσεις.

Η ανάγκη για δημιουργία αξιοπρεπών χώρων ξεκούρασης και ψυχαγωγίας έχει γίνει αποδεκτή από όλους και αποτέλεσε μάλιστα στο παρελθόν αντικείμενο εξαγγελιών από τα αρμόδια υπουργεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για δημιουργία Κέντρου Αναψυχής Ξένων Εργαζομένων, δεδομένου ότι το θέμα εκκρεμεί από το 2003, αφού στάθηκε αδύνατο να λειτουργήσει τέτοιο κέντρο στην οδό Αιγύπτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.079 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας είναι υποβαθμισμένος και υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, που αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.080 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι η αναβάθμιση της λίμνης Παραλιμνίου θα βοηθήσει αποφασιστικά στη βελτίωση και ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει μελέτες για την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.081 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Κατά την επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας διαπίστωσα ότι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο έχουν έντονη την άποψη ότι πολλοί μεταλλικοί αγωγοί του υδρευτικού δικτύου έχουν φθαρεί από το νερό της αφαλάτωσης και έχουν καταστεί επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασής τους προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη βελτίωση του υδρευτικού δικτύου στο δήμο Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.082, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ύπαρξη ή μη καταστατικού και κανονισμών λειτουργίας της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΚΕΠΕ) και ειδικότερα για τον τρόπο επιλογής των αθλητών που συμμετέχουν σε αγώνες. Επιπλέον, παρακαλείται να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για τον αποκλεισμό της αθλήτριας Μικαέλλας Σπαντίου με την επίκληση της απρεπούς συμπεριφοράς, απειθαρχίας και λόγων υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.083, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κωπηλασίας στα φράγματα, όπως γινόταν κατά το παρελθόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.084, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού θα στεγαστούν οι φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις ικανές, για να προσφέρουν συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα που χρειάζονται για τη συμπλήρωση των απαιτήσεων του πτυχίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.085 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να παραχωρήσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΤΙ στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.086, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την άρση της σκανδαλώδους και πρωτοφανούς αδικίας σε βάρος τέκνων των οποίων ο ένας γονέας έχει ελλαδική καταγωγή και για τα οποία, με βάση νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ακολουθείται πολιτική δυσμενούς διάκρισης σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στα ανώτατα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.087, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένης Θεοχάρους

«Όπως πρόσφατα έχω πληροφορηθεί, η διεξαγωγή μαθημάτων στα κρατικά ινστιτούτα επιμόρφωσης έχει διακοπεί, πλην των μαθημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ξένων γλωσσών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς αυτό συνάδει με το στόχο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για πάταξη της παραπαιδείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.088, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυπριακή κυβέρνηση, η νυν και/ή η προηγούμενη, σύμφωνα με το φάκελο του υπουργείου σας, ζήτησε ποτέ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και/ή όργανα που το πλαισιώνουν, όπως π.χ. σε επίπεδο νόμιμων αντιπροσώπων, γραπτώς ή προφορικώς, μετά το Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 μέχρι σήμερα, τα εξής:

1. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και σε περίπτωση μη αναγνώρισης αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας.

2. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Άγκυρας.

3. Σύνδεση των Κριτηρίων της Κοπεγχάγης (ανάγκη τερματισμού της συνεχιζόμενης κατοχής και παραβίασης του διεθνούς δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την Τουρκία στην Κύπρο) με την ενταξιακή της πορεία.

4. Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή και της απόφασης της Τιτίνας Λοϊζίδου με αναστολή διαπραγματεύσεων, μέχρι που να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση.

Παρακαλώ στην απάντησή σας όπως πληροφορήσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντίδραση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και/ή ιδιαίτερα πρόσφατα της βρετανικής προεδρίας στα πιο πάνω θέματα.

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν παράπονα της κυπριακής κυβέρνησης για το χειρισμό των πιο πάνω θεμάτων από τη βρετανική προεδρία και αν η όλη συμπεριφορά της βρετανικής προεδρίας από την 1η Ιουλίου 2005 μέχρι σήμερα είναι κατά τη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών και της κυπριακής κυβέρνησης συμβατή με τις υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που απορρέουν από τις συνθήκες του ’60.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.089, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση θεάτρου του ΘΟΚ στο χώρο του ΓΣΠ, στη Λευκωσία.

Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία, έγγραφα και σχέδια είναι έτοιμα από τον περασμένο Μάιο για ζήτηση προσφορών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.090, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστή και δεδομένη η σημαντική προσφορά των γραφείων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, γιατί συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η επαρχία Αμμοχώστου τυγχάνει δυσμενούς διάκρισης και στερείται των ζωτικών υπηρεσιών του ΚΟΤ, δεδομένου μάλιστα ότι η επαρχία Αμμοχώστου έχει περίπου το 40% της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό δημιουργίας γραφείου ΚΟΤ στην επαρχία Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.091, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι πρόκειται να πράξει σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς της άνισης μεταχείρισης μεταξύ εγκύων εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων δημόσιων υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι λαμβάνουν δώδεκα εβδομάδες άδεια μητρότητας, ενώ οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δέκα εβδομάδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.092, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάλυσης και κατακύρωσης προσφορών που αφορούν προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δημοτική και μέση εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.093, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για εγκατάσταση συσκευών κλιματισμού στα γραφεία και στις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Ακρόπολης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.094, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η κατασκευή στεγασμένης αίθουσας φυσικής αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Ακρόπολης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.095, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για περιορισμό του αριθμού των μαθητών στους 24 στις αίθουσες διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Ακρόπολης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.096, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς προτίθεται να λύσει το σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου Ακρόπολης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.097, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για δημιουργία ζώνης πρασίνου στην εσωτερική αυλή του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου Ακρόπολης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.098, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η δημιουργία ειδικής πτέρυγας στις Κεντρικές Φυλακές για τα άτομα που είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.099, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί σχεδιάζουν την επέκταση και αναβάθμιση του μικρού στρατιωτικού λιμανιού που διαθέτουν στην περιοχή της στρατιωτικής βάσης Ακρωτηρίου. Μάλιστα, εξόσων έχω πληροφορηθεί, οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας φαίνεται να συνεργάζονται με τους Βρετανούς στο σχεδιασμό και κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σε σχέση με τα σχέδια των Βρετανών και γιατί η κυβέρνηση συνεργάζεται στην υλοποίηση των σχεδίων των Βρετανών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.100, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Τραχωνίου στη Λεμεσό είναι η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου, ώστε να μειωθεί η τροχαία κίνηση που τώρα υπάρχει στον κεντρικό δρόμο της κοινότητας.

Σημειώνεται ότι σ’ αυτό το δρόμο έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια τρία θανατηφόρα δυστυχήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του αιτήματος της κοινότητας Τραχωνίου για κατασκευή παρακαμπτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.101, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή κυρτωμάτων στην κεντρική οδό Κωνσταντίνου και Ευριπίδου στο χωριό Τραχώνι Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.102, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία του τουβλοποιείου “Γίγας” μέσα σε οικιστική περιοχή του δήμου Ιδαλίου προκαλεί σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους. Ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες οι εκπομπές καυσαερίων προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα σε άτομα που κατοικούν ανατολικά της τοποθεσίας του εργοστασίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις έρευνες που έχει διεξαγάγει σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής πέριξ του εργοστασίου “Γίγας” στο δήμο Ιδαλίου και αν υπάρχει οποιοσδήποτε σχεδιασμός ή χρονοδιάγραμμα για μετακίνηση του εργοστασίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.103, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της περιοχής Πυργών που συνορεύουν με τις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού LTV εκφράζουν ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους από πιθανές εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή και, εάν υπάρχουν αποτελέσματα, παρακαλείται όπως τα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.104, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ελληνικές αρχές σχεδιάζουν την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων στην περιοχή της συντριβής του μοιραίου αεροσκάφους της εταιρείας “Helios Airways”. Η περιοχή αυτή προτείνεται από τις γειτονικές κοινότητες και τους συγγενείς των θυμάτων να διατηρηθεί ως χώρος μνήμης και πένθους με τη δημιουργία κάποιου μνημείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αποτροπή των σχεδίων της ελληνικής κυβέρνησης για κατασκευή και λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων στο χώρο της αεροπορικής τραγωδίας στα βουνά του Γραμματικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.105, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αβδελλερού σχετικά με τη χρηματοδότηση της κατασκευής μικρού γηπέδου ποδοσφαίρου στην αυλή του σχολείου για άθληση των παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.106, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά τη δεντροφύτευση των υψωμάτων που περιβάλλουν το χωριό, γιατί η έλλειψη βλάστησης εγκυμονεί κινδύνους, σε περίπτωση πλημμυρών, αφού την κοινότητα διέρχονται δύο χείμαρροι. Επιβάλλεται η δεντροφύτευση των γύρω λόφων, αλλά και η λήψη διαχειριστικών μέτρων στους δύο χειμάρρους, προκειμένου να αποφευχθούν τα δυσμενή αποτελέσματα από πιθανές πλημμύρες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δεντροφύτευση των γύρω λόφων και τον καθορισμό των δύο χειμάρρων, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο καταστροφικής πλημμύρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.107, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή της κοινότητας Αβδελλερού λειτουργεί περιφερειακός σκυβαλότοπος υπό άθλιες συνθήκες και με απαράδεκτη πρακτική. Από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου δημιουργούνται πολλά προβλήματα οχληρίας και, ενδεχομένως, προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και αρνητική επίδραση στη δημόσια υγεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις συνθήκες λειτουργίας του περιφερειακού σκυβαλότοπου στο Αβδελλερόν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα πλήρους και οριστικής κατάργησής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.108, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά να της παραχωρηθεί άδεια για ολοκλήρωση φράγματος, που θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδάτων της περιοχής και την υδροδότηση της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παραχωρήσει σύντομα την εν λόγω άδεια, ώστε να ολοκληρωθεί το εμπλουτιστικό φράγμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.109, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Αβδελλερού ζητά οικονομική και τεχνική βοήθεια από την κυβέρνηση για τοπιοτέχνηση του χώρου μπροστά και γύρω από τα κοινοτικά κτίρια, στο κέντρο του χωριού, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια παραδοσιακή πλατεία, που να συνάδει με τα υπόλοιπα κτίρια και να αναβαθμίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του χωριού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο προτίθεται να ενισχύσει τα σχέδια της κοινότητας Αβδελλερού για δημιουργία παραδοσιακής πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.110, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της παγκόσμιας περιβαλλοντικής οργάνωσης “Πράσινη Ειρήνη” (Greenpeace), η Κύπρος και η Τουρκία φέρονται να έχουν διαμαρτυρηθεί στον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό για τις ενέργειες της οργάνωσης, χαρακτηρίζοντάς τις ως επικίνδυνες για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με την Greenpeace οι καταγγελίες έγιναν το 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι καταγγελίες της Greenpeace

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.111, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Δημοσίων Έργων προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, στις 23 Σεπτεμβρίου 2005, επρόκειτο να κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου νέα πρόταση για μέτρα απάμβλυνσης του κυκλοφοριακού προβλήματος από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει κατατεθεί η νέα πρόταση και τι περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.112, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή και η λειτουργία δεύτερου γυμνασίου στο δήμο Αραδίππου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ριζοελιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.113, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τους λόγους για τους οποίους οι προσλήψεις και οι προαγωγές φυσιογνωστών-βιολόγων ως εκπαιδευτικών γίνονται με βάση δύο διαφορετικούς καταλόγους.

2. Αν προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να καταστήσει εργαστηριακής μορφής το μάθημα της βιολογίας της Α΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, καθώς και το μάθημα της επιστήμης του περιβάλλοντος της Β΄ τάξης λυκείου.

3. Αν προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να επεκτείνει το μάθημα της βιολογίας και στον κοινό κορμό της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου.

Σημειώνεται ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, όπου το μάθημα βιολογίας θεωρείται ως μάθημα γενικής παιδείας.

4. Κατά πόσο προτίθεται να εισαγάγει το μάθημα της βιολογίας ως εξεταζόμενο στο τρίτο επιστημονικό πεδίο επιστημών υγείας για τα ΤΕΙ και για τη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου.

5. Κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να εισαγάγει το μάθημα της βιολογίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο θετικών επιστημών, δηλαδή στα ΤΕΙ του πεδίου.

6. Κατά πόσο προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να τοποθετήσει ως υπευθύνους τμήματος βιολόγους και φυσιογνώστες για τη Γ΄ τάξη γυμνασίου, όπως γίνεται και με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων.

7. Τους λόγους για τους οποίους δεν αναβαθμίζονται οι αίθουσες εργαστηρίων βιολογίας στα γυμνάσια και στα λύκεια, με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο επιθεώρησης φυσιογνωστικών και βιολογικών μαθημάτων, και γιατί δεν κτίζονται τέτοια εργαστήρια εκεί όπου δεν υπάρχουν.

8. Τους λόγους για τους οποίους δε διδάσκεται το μάθημα της βιολογίας στις τεχνικές σχολές.

Σημειώνεται ότι έτσι θα δώσουμε στους μαθητές τη δυνατότητα να επιμορφωθούν σε θέματα βιολογίας, όπως είναι θέματα σχετικά με την υγεία.

9. Τους λόγους για τους οποίους δεν εισάγεται κανονικά το μάθημα διαφυλικών σχέσεων μετά την εφαρμογή του σε πειραματικό στάδιο στη Β΄ τάξη γυμνασίου.

Σημειώνεται ότι αυτό το σημαντικό μάθημα, με τις προεκτάσεις του στην επιμόρφωση σε θέματα AIDS, ναρκωτικών και άλλα, έχει αποφασιστεί να διδάσκεται από βιολόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.114, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ζητείται από τους γονείς να πληρώνουν το ποσό των κομίστρων για τις εκδρομές των γυμνασίων και των λυκείων που διενεργούνται εντός Κύπρου.

Πρέπει να σας αναφέρω ότι κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 συμφωνήθηκε μεταξύ των οργανωμένων γονιών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όπως κατά τη νέα σχολική χρονιά αναλάβει τα έξοδα αυτά το υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.115, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αρνείται να προωθήσει προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κ. Μαριέττα Γιαννάκου το αίτημα του σωματείου “Οι Φίλοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου” να επωφελούνται οι Κύπριοι ως “κοινοτικοί αλλοδαποί” από όλα τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), με την παραχώρηση του 8% των θέσεων σε Κυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σημειώνεται αυτή η αρνητική προσέγγιση στο πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.116, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2004, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.03.592 σχετικά με τη λειτουργία των εκπαιδευτηρίων κυνηγετικών σκύλων αναφέρεται: “Με την έναρξη εφαρμογής του περί Σκύλων Νόμου θα πραγματοποιηθούν οι σχετικοί έλεγχοι, με σκοπό να εγγραφούν σε μητρώο και να εκδοθούν οι σχετικές άδειες λειτουργίας σε όσους συμμορφώθηκαν και να καταγγελθούν/αναστείλουν τη δραστηριότητά τους όσοι δε συμμορφώθηκαν”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εκδοθεί κανονισμοί λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων σκύλων, αν έχουν εφαρμοστεί και αν νόμιμα λειτουργεί το εκπαιδευτήριο σκύλων στα Καμπιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.117, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Με βάση στατιστικά στοιχεία της Δημοκρατίας, τα περιστατικά θανάτου από καρκίνο του μαστού στην Κύπρο αυξάνονται συνεχώς φθάνοντας τα 47 άτομα το 2003 (45 το 2002, 33 το 2001).

Το Αρχείο Καρκίνου έχει ολοκληρωμένα στοιχεία μόνο μέχρι το 2002. Με βάση τα τελευταία ολοκληρωμένα στοιχεία, το αρχείο αναφέρει 306 νέα κρούσματα καρκίνου του μαστού το 2002 (281 το 2001).

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται σε πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (τεστ Παπανικολάου) αλλά όχι για άλλους τύπους καρκίνου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού στην Κύπρο; Αυτό έχει αυξηθεί ή μειωθεί τα τελευταία δέκα χρόνια; Ποιο είναι το ποσοστό ασθενών στους οποίους διαγιγνώσκεται καρκίνος του μαστού που θεραπεύονται και είναι υγιείς μετά την πάροδο πέντε χρόνων;

2. Υπάρχει ή προγραμματίζεται να υπάρξει εκτεταμένο εθνικό πρόγραμμα ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο να απευθύνεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως περιοχής ή οικονομικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και προγράμματος επιμόρφωσης για τη διαδικασία αυτοεξέτασης;

3. Υπάρχουν εξειδικευμένες μονάδες θεραπείας του καρκίνου του μαστού στην Κύπρο;

4. Τα έξοδα θεραπείας του καρκίνου του μαστού, συμπεριλαμβανομένης και της χημειοθεραπείας και άλλων φαρμάκων, καλύπτονται από το κράτος;

5. Τι ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για θεραπεία του καρκίνου και τι ποσοστό δίνεται ειδικά για θεραπεία του καρκίνου του μαστού;

6. Τι ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού δίνεται για πρόληψη του καρκίνου και τι ποσοστό δίνεται ειδικά για πρόληψη του καρκίνου του μαστού;

7. Τι ποσό δίνεται για υπηρεσίες προς τους ασθενείς με καρκίνο του μαστού και τι υπηρεσίες προσφέρονται; Εξασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα των ασθενών;

8. Προσφέρεται ανακουφιστική ιατρική φροντίδα σε καρκινοπαθείς που βρίσκονται σε τελικό στάδιο; Υπάρχει προγραμματισμός από το αρμόδιο υπουργείο γι’ αυτό το σκοπό;

9. Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία στο Αρχείο Καρκίνου για τα έτη μετά το 2002. Έχουν ληφθεί μέτρα για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος;

10. Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας η οποία έχει εξασφαλιστεί από την Europa Donna Κύπρου παραμένει ακινητοποιημένη στη Γεροσκήπου για τέσσερις μήνες. Ποιος είναι ο λόγος της μη αξιοποίησης αυτής της μονάδας; Έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για αξιοποίησή της σύντομα;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.118, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στο κέντρο της κοινότητας Κοιλίνειας στην Πάφο κατασκευάστηκε και λειτουργεί οινοποιείο, το οποίο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων, όπως προβλήματα οχληρίας και ρύπανσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι καθ’ όλα νόμιμη η κατασκευή και λειτουργία του οινοποιείου, αν λαμβάνονται μέτρα για την οχληρία και τη ρύπανση που προκαλεί και, αν όχι, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.119, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανέγερση διώροφης οικοδομής στην ελεγχόμενη περιοχή του χωριού Φικάρδου έχει προκαλέσει σωρεία διαμαρτυριών από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του προστατευόμενου χωριού. Από τα στοιχεία που έχω συλλέξει, φαίνεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ισχυρίζεται ότι τηρήθηκαν οι πολεοδομικές προδιαγραφές που καθορίζονται από το χαρακτήρα της πολεοδομικής ζώνης στην οποία βρίσκεται το τεμάχιο (ζώνη Γ2).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μετά τις αντιδράσεις υπάρχει περίπτωση να μετατραπούν προς ακόμη πιο αυστηρούς όρους οι συντελεστές ανάπτυξης, ώστε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η αισθητική παρέμβαση από νέες κατασκευές (π.χ. να επιτρέπεται η ανέγερση μόνο ισόγειων οικοδομών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.120, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις εκρήξεις στο λατομείο Φαρμακά δημιουργούνται προβλήματα σε κατοικίες που βρίσκονται μέσα στα όρια της κοινότητας Γουρρίου. Γνωρίζω ότι η κοινότητα Γουρρίου εισπράττει πολύ μικρό ποσοστό λατομικών δικαιωμάτων, γιατί το λατομείο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων άλλης κοινότητας, παρ’ όλο που ζημιές προκαλούνται κυρίως στους ιδιοκτήτες κατοικιών στην περιοχή Γουρρίου, αφού οι άλλες κοινότητες βρίσκονται μακριά από το λατομείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα περιορισμού των εκρήξεων στο λατομείο Φαρμακά και γενικά της μείωσης της οχληρίας στις γύρω κοινότητες, καθώς και αν υπάρχει σκέψη να αποζημιωθούν και με ποιο τρόπο οι κάτοικοι της περιοχής Γουρρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.121, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διάβρωση της ακτής στην περιοχή Μενεού απειλεί να καταστρέψει εξ ολοκλήρου καλλιέργειες και οικίες. Η διάβρωση προχωρεί με γοργό ρυθμό. Φαίνεται ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατό να παρθούν μέτρα θωράκισης της ακτής, μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή τα σχέδια για δημιουργία σειράς κυματοθραυστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η κυβέρνηση αρνείται να αναλάβει το κόστος της εκτέλεσης των προσωρινών έργων θωράκισης και ζητά τη συμμετοχή στην ανάληψη του κόστους των κοινοτήτων και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, πράγμα πρωτοφανές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες και αν προτίθεται να προχωρήσει σύντομα στην κατασκευή προσωρινής θωράκισης της ακτής Μενεού προς αντιμετώπιση της θαλάσσιας διάβρωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.122, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιομετόχου για μετακίνηση του περιφερειακού σκυβαλότοπου, που έχει γίνει εστία μόλυνσης, αφόρητης δυσοσμίας και συντελεί στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.123, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιομετόχου για αύξηση της κρατικής χορηγίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.124, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιομετόχου για κατασκευή πεζοδρομίων εντός της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.125, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παλαιομετόχου για μείωση της κοινοτικής συνεισφοράς στην εκτέλεση κοινοτικών έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.126, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι η νομοθεσία για τον έλεγχο του καπνίσματος έχει ψηφισθεί το 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι το κράτος αδυνατεί να εφαρμόσει όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγόρευση προμήθειας καπνού σε ανήλικο, την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους χώρους, την απαγόρευση του καπνίσματος σε οχήματα δημόσιας χρήσης, σε κέντρα αναψυχής και σε χώρους εργασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αμέλεια στην εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.127, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η τέως Υπουργός Υγείας κ. Ακκελίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2003, ανέφερε ότι στο υπό ανέγερση νοσοκομείο της Λευκωσίας θα λειτουργήσει ξεχωριστή ρευματολογική κλινική. Όμως φαίνεται ότι από τότε δεν έχουν γίνει οποιαδήποτε συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως επισημαίνουν οι Κύπριοι ρευματοπαθείς, κυριότερο πρόβλημά τους παραμένει η ανυπαρξία οργανωμένης κρατικής ρευματολογικής κλινικής, ώστε να παρέχεται από το κράτος η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή με βάση τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παραμένει η δέσμευση για ίδρυση και λειτουργία πολυδύναμης κρατικής ρευματολογικής κλινικής και ποια μέτρα λαμβάνονται για την άμεση υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.128, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της γρίπης των πουλερικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.129, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το ποσοστό βοήθειας που αναλογεί σε παθόντες, πεσόντες και πληγέντες, στα πλαίσια του ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για στήριξη των ασθενέστερων ομάδων πληθυσμού, τα οποία εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση, αποστέλλοντας αναλυτική κατάσταση.

2. Τυχόν νέες χορηγίες που θα δοθούν ειδικά σ’ αυτή την ευπαθή ομάδα πληθυσμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.130, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τρόποι, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντισυνταγματικότητας του νόμου που δίνει προτεραιότητα σε συγγενείς πεσόντων, παθόντων και πληγέντων, σε ένα προκαθορισμένο ποσοστό, για επαγγελματική αποκατάσταση στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.131, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει ειδικό πιλοτικό σχέδιο αυτοεργοδότησης γυναικών κατά το πρότυπο σχεδίων που λειτουργούν για άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.132, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για τη δημιουργία ενιαίας αρχής πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.133, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία κρατικής χορωδίας σε επαγγελματική βάση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.134, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης του νέου ολυμπιακού σκοπευτηρίου στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.135, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό ανάπτυξης των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στις ορεινές περιοχές και γενικότερα στις περιοχές της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.136, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την παροχή φοιτητικής χορηγίας σε φοιτητές οι οποίοι, παράλληλα με τη φοίτησή τους, εργάζονται μερικώς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.137, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρούλας Βασιλείου

«Μερικούς μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εκκρεμεί ακόμη ο διορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα είναι αρμόδια να δεκτεί τις σχετικές αιτήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.138, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Μελετά το ενδεχόμενο να μετρούν τα χρόνια υπηρεσίας για τους πρωτοδιόριστους στη δημόσια εκπαίδευση που ασκούσαν το φροντιστηριακό επάγγελμα; Σημειώνεται ότι οι καθηγητές στα ιδιωτικά φροντιστήρια ασκούν το επάγγελμα του καθηγητή μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

                    2. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης για το κρατικό δίπλωμα της                    αγγλικής γλώσσας και μαθητές των ιδιωτικών φροντιστηρίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.139, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διαμόρφωση της λεωφόρου Αγίου Παύλου στον Άγιο Δομέτιο και τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση του έργου;

2. Πότε ολοκληρώθηκε η μελέτη;

3. Πώς προχωρεί η διαδικασία για ετοιμασία και ζήτηση προσφορών;

                    4. Πότε υπολογίζεται η έναρξη των εργασιών και ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.140, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Σαλαμιού, Αρμίνου και Μεσάνων πληροφορήθηκα για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έναρξη των έργων αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιού, καθώς και στην κάλυψη των ατελειών από έργα αναδασμού στις κοινότητες Αρμίνου και Μεσάνων.

Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Σαλαμιού καθυστερεί πολύ η έναρξη των έργων αναδασμού και στις κοινότητες Αρμίνου και Μεσάνων δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προσβάσεις προς όλα τα τεμάχια που προέκυψαν μετά την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα έναρξης των έργων αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιού και συμπλήρωσης όλων των προσβάσεων προς όλα τα τεμάχια που προέκυψαν μετά την κατασκευή των δρόμων του αναδασμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.141, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσάνων, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για συντήρηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Κομανών.

Η εκκλησία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αρχαίων μνημείων που συντηρούνται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι το 2005 εγκρίθηκε ποσό ύψους £10.000 για συντήρηση της εκκλησίας, δεν έγινε καμία εργασία λόγω έλλειψης προσωπικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται η έναρξη των εργασιών συντήρησης της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου Κομανών στην κοινότητα Μεσάνων και ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.142, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το θέμα της αλλαγής του νομικού καθεστώτος του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, με στόχο να αποκτήσει ευελιξία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί και ταυτόχρονα στα επίπεδα που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, απασχολεί το κράτος και το αρμόδιο τμήμα εδώ και έξι περίπου χρόνια.

Η τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 58.032 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2003 προνοούσε τη μετατροπή του τμήματος σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου πριν από το τέλος του 2003.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να διαφοροποιηθεί το καθεστώς του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και η οργανωτική δομή, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και πότε προγραμματίζεται να προωθηθεί η διαδικασία για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.143, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Κεδάρων, Φιλούσας Κελοκεδάρων και Πραιτωρίου, τα κοινοτικά συμβούλια με ενημέρωσαν για το κοινό αίτημα των τριών αυτών κοινοτήτων για επίσπευση των διαδικασιών συμπλήρωσης του δρόμου προς τα ορεινά θέρετρα μέσω της κοιλάδας του Διαρίζου.

Συγκεκριμένα, τα κοινοτικά συμβούλια ζήτησαν την επιτάχυνση των εργασιών που εκτελούνται στο τμήμα του δρόμου από τον Άγιο Γεώργιο μέχρι το Κιδάσι, καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών για ζήτηση προσφορών για τα δυο τελευταία μικρά τμήματα του δρόμου παρά τη Σουσκιού και το λατομείο μπεντονίτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα συμπλήρωσης του δρόμου προς τα ορεινά θέρετρα μέσω της κοιλάδας του Διαρίζου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.144, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο χρηματοδοτεί ετησίως τη λειτουργία του γήπεδου ποδοσφαίρου των σχολείων Κύκκου Α΄ και Β΄ και, εάν ναι, να αναφερθεί το ποσό της χρηματοδότησης και οι τρόποι ελέγχου της διάθεσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.145, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το τσίρκο “Medrano” επισκέφθηκε και δίνει παραστάσεις στη χώρα μας. Στο πρόγραμμα του τσίρκου περιλαμβάνονται και επιδείξεις ζώων. Είναι γνωστό ότι παγκόσμια έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός γύρω από τη χρησιμοποίηση των ζώων σε τέτοιου είδους θεάματα και υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τη μεταφορά, την εκπαίδευση και την ευημερία των ζώων αυτών. Το γεγονός ότι γεννήθηκαν στην αιχμαλωσία δεν μπορεί από μόνο του να αθωώνει την όποια βάναυση ή βασανιστική συμπεριφορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομικό πλαίσιο που ισχύει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως το τσίρκο “Medrano”, και αν υπάρχει παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.146, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τα βελτιωτικά έργα στο παλιό λιμάνι Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.147, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επεκταθεί το νότιο κρηπίδωμα στο λιμάνι Λεμεσού κατά 500 μ., πότε θα επεκταθούν οι χώροι στοιβασίας και πότε θα αυξηθεί ο αριθμός των γερανογεφυρών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.148, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα εφαρμοστεί ο διαχωρισμός φορτίου και επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού τόσο για σκοπούς ασφάλειας όσο και για την καλύτερη λειτουργικότητα του λιμανιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.149, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή δυτικά της οδού Νίκου Παττίχη και βόρεια της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λεμεσό, περιουσία του ΕΒΚΑΦ, υπάρχει πρόβλημα από διάφορες οχληρές δραστηριότητες.

Η περιοχή αυτή, την οποία διαχειρίζεται ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, είχε δοθεί για εκμετάλλευση σε αριθμό επιχειρηματιών οι οποίοι τη χρησιμοποιούν ως χώρο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, ως χώρο ανοικτής αποθήκευσης βαριών μηχανημάτων, αλλά και ως χώρο απόρριψης κάθε είδους σκουπιδιών (ακόμα και άχρηστων μπάζων). Λόγω της μη ύπαρξης πρόσβασης (δρόμου) στο χώρο αυτό, τα βαριά φορτηγά που διακινούνται περνούν μέσα από τα στενά δρομάκια της γειτονιάς δημιουργώντας σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων ασφάλειας για τα παιδιά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα για αντιμετώπιση του προβλήματος και, αν όχι, πώς προτίθεται να χειριστεί την υπόθεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.150, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έχει χρηματοδοτήσει ειδική μελέτη βιωσιμότητας και χωροθέτησης για το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στη Λεμεσό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση του εν λόγω Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.151, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο αίτημα των Ελλήνων του Πόντου για συνταξιοδοτική στήριξη των ηλικιωμένων Ελλήνων του Πόντου που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και είναι ανασφάλιστοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.152, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο αίτημα των Ελλήνων του Πόντου που διαμένουν στην Κύπρο για διοργάνωση, αναβάθμιση και διεύρυνση προγραμμάτων ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.153, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Περίπου 10 000 Έλληνες του Πόντου που διαμένουν στην Κύπρο ζητούν διευκολύνσεις για να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, ώστε να ασκήσουν τα νόμιμα εκλογικά τους δικαιώματα στις προσεχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.154, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του αναφορικά με το αίτημα των Ελλήνων του Πόντου που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο για παραχώρηση άτοκων δανείων ή άλλων συναφών διευκολύνσεων για απόκτηση στέγης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.155, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ο δήμος Λευκωσίας θέλουν να προχωρήσουν στη διαπλάτυνση των λεωφόρων Λουκή Ακρίτα και Ναυαρίνου στον Άγιο Ανδρέα. Παρ’ όλο που το θέμα τέθηκε ξανά πριν από μερικά χρόνια με το ίδιο σενάριο και απορρίφθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Λευκωσίας, τώρα επανέρχεται και πάλι.

Ο σχεδιασμός αυτός ουσιαστικά διχοτομεί τον Άγιο Ανδρέα και μετατρέπει έναν, κατά τα άλλα, ήσυχο δρόμο σε δρόμο αυξημένων ταχυτήτων. Η νέα όδευση προνοεί πέντε λωρίδες από το γεφύρι Πεδιαίου μέχρι το κολυμβητήριο και τρεις λωρίδες μέχρι την οδό Ζανέττου. Από την οδό Ζανέττου μέχρι την οδό Γρηγόρη Αυξεντίου στον Άγιο Δομέτιο προβλέπονται δύο λωρίδες. Η κτιστή νησίδα που προνοείται όχι μόνο θα διοχετεύει κίνηση στις γειτονιές, αλλά ουσιαστικά θα διχοτομήσει τον Άγιο Ανδρέα και οι λίγες εμπορικές δραστηριότητες θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Ο σχεδιασμός θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την επέμβαση σε αρκετούς κήπους, περιτοιχίσματα και δένδρα. Αυτό σίγουρα θα υποβαθμίσει την ποιότητα ζωής σε ένα ήσυχο προάστιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι θα ωφελήσουν αυτές οι αυξομειώσεις των λωρίδων. Ποια είναι η θέση του υπουργείου στα πιο πάνω και βάσει ποιας μελέτης και ποιας πολιτικής προχωρεί στον υπό αναφορά σχεδιασμό της περιοχής.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.156, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα διατάγματα απέλασης έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα, όπως δώσει λεπτομέρειες για την υπηκοότητα των ατόμων κατά των οποίων έχουν εκδοθεί τα διατάγματα απελάσεων, καθώς και για τα χρόνια παραμονής ενός εκάστου στην Κυπριακή Δημοκρατία, δίδοντας την ημερομηνία της πρώτης άφιξής τους στην Κύπρο.

Παρακαλείται παράλληλα όπως πληροφορήσει το σώμα για τους αντίστοιχους αριθμούς και τις λεπτομέρειες ως ανωτέρω για τα προηγούμενα δύο χρόνια πριν από την ένταξη.

Τέλος, παρακαλείται όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προώθηση της θέσπισης κυπριακής νομοθεσίας για ενσωμάτωση των διάφορων κανονισμών, Οδηγιών και/ή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με το δικαίωμα των αλλοδαπών από τρίτες χώρες που έχουν ζήσει πέραν των πέντε ετών και/ή πέραν των δέκα ετών στην Κυπριακή Δημοκρατία να εξασφαλίζουν πλέον μόνιμη άδεια διαμονής και εργασίας, ποια είναι η τελική πολιτική του υπουργείου για αυτές τις επιπτώσεις και πόσοι οι επηρεαζόμενοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.157, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Αγωνιστικού Δημοκρατικού Κινήματος (ΑΔΗΚ) στην προσφυγική κοινότητα του συνοικισμού Κολοσσίου, στις 9 Νοεμβρίου 2005, το κοινοτικό συμβούλιο έθεσε ενώπιόν μας σχετικό υπόμνημα με τα φλέγοντα προβλήματα της κοινότητας που έχουν τεθεί ενώπιον των αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων για επίλυση και τα οποία ακόμα εκκρεμούν. Τα προβλήματα είναι τα εξής:

1. Κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης στην αυλή του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της κοινότητας.

2. Ενίσχυση της κοινότητας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ζητείται βοήθεια μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για εξόφληση δανείου που αφορά το μερίδιο των προσφύγων για την κατασκευή του υδατικού έργου της κοινότητας. Η κοινότητα παραπονιέται πως η οικονομική βοήθεια του κράτους δίδεται εξ ολοκλήρου στο κοινοτικό συμβούλιο της ενορίας του Αποστόλου Λουκά (αυτόχθονες).

3. Διαχωρισμός οικοπέδων για τα νέα ζευγάρια. Εκκρεμούν 300 εγκεκριμένες αιτήσεις νέων ζευγαριών.

4. Ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο κοιμητήριο.

5. Παραχώρηση τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους πρόσφυγες, για την οποία υπάρχει έντονη απαίτηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου.

Σχετικά με τα πιο πάνω προβλήματα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η προώθησή τους βρίσκεται σε εξέλιξη και πότε αναμένεται να επιλυθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.158, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης νέου σύγχρονου πυροσβεστικού σταθμού στη Λάρνακα.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.159, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη χώρου στο αρχαιολογικό μουσείο της Λάρνακας και ποια είναι τα μέτρα επέκτασής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.160, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την προέκταση των αστικών περιοχών από τα 10 στα 15 χμ. όσον αφορά τις άδειες αγροτικών ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.161, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η προοπτική ανάπτυξης και ο προγραμματισμός της κυβέρνησης για το λιμάνι της Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.162, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσου Μιχαηλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλονται οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται για την ολοκλήρωση της μελέτης και την έναρξη εργασιών για βελτίωση του παραλιακού δρόμου (Πιαλέ Πασιά) μέχρι τη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.163, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, όσον αφορά τα αίτημα της κοινότητας Κόρνου για κατασκευή πρόσβασης στον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού προς Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.164, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Τραχυπέδουλας και Μαμωνιών στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα των κοινοτήτων να τοποθετηθεί στην περιοχή κεραία για την κινητή τηλεφωνία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τοποθέτησης στην περιοχή κεραίας για την κινητή τηλεφωνία και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησής της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.165, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωριού στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα της κοινότητας για διαχωρισμό οικοπέδων σε χαλίτικο τεμάχιο.

Το κοινοτικό συμβούλιο Νέου Χωριού ζητά όπως διαχωριστούν τα οικόπεδα και δοθούν στους 35 ιδιοκτήτες των τεμαχίων που επηρεάζονται από τη ζώνη προστασίας του υδροφορέα, καθώς και σε άπορα νεαρά ζευγάρια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων σε χαλίτικο τεμάχιο και, αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που τίθεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.166, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωριού στην Πάφο πληροφορήθηκα για το αίτημα της κοινότητας για επίσπευση και οικονομική στήριξη από το κράτος της ανέγερσης περιφερειακού γηροκομείου στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επισπεύσει και να στηρίξει οικονομικά την κοινότητα Νέου Χωριού στην ανέγερση περιφερειακού γηροκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.167, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν σοβαρές πληροφορίες για χρησιμοποίηση του αεροδρομίου Λάρνακας από τη CIA για μεταφορά κρατούμενων ύποπτων τρομοκρατών σε μυστικές φυλακές στην Ευρώπη ή αλλού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των ΗΠΑ που αφορούν το πιο πάνω θέμα, κατά πόσο είναι πληροφορημένες οι αρμόδιες αρχές, αν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια και αν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη μεταφορά αεροδρόμια στην κατεχόμενη Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.168, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για αναβάθμιση και καλύτερη προβολή του αρχαιολογικού χώρου.

Επιπλέον, η κοινότητα Λέμπας ζητά όπως προσληφθεί ένας φροντιστής για το χώρο, ώστε να μην παρατηρούνται ασχήμιες στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναβάθμισης και καλύτερης προβολής του αρχαιολογικού χώρου Λέμπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.169, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υπάρχει ασθενοφόρο κατά τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου στις κατηγορίες Β΄, Γ΄ και Δ΄, έτσι ώστε να αποφεύγονται τραγικά περιστατικά, όπως αυτό που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2005, όταν ένας ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.170, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ενιαίος κατάλογος φυσιογνωστών και βιολόγων και αν αυτός τηρείται αυστηρά σε σχέση με τους διορισμούς και τις προαγωγές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.171, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο στοιχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία η αστυνόμευση των αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου ποδοσφαίρου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.172, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Καλό Χωριό Λάρνακας, το κοινοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι της κοινότητας μου υπέβαλαν τα πιο κάτω αιτήματα:

1. Διαχωρισμός νέων οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια.

2. Δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.

3. Ηλεκτροδότηση της κτηνοτροφικής ζώνης.

4. Ανακατασκευή του δρόμου της Ριζοελιάς.

5. Οικονομική βοήθεια από τον ΚΟΑ για ολοκλήρωση του κοινοτικού γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω αιτήματα. Ως γνωστόν, η κοινότητα κατοικείται εξ ολοκλήρου από πρόσφυγες συμπατριώτες μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.173, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Η αντικατάσταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην κοινότητα Ομόδους έχει κριθεί από την κυβέρνηση ως επιβεβλημένη και έχουν, όπως πληροφορούμαι, γίνει και οι κατάλληλες μελέτες για την υλοποίηση του έργου έναντι δαπάνης £466.000.

Επειδή η κοινότητα Ομόδους ανησυχεί μήπως το έργο δε συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2006, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εν λόγω δαπάνη, λόγω του επείγοντος του θέματος, θα συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.174, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πισσουρίου, το κοινοτικό συμβούλιο και ο πρόεδρος της κοινότητας μου ανέφεραν τα κάτωθι προβλήματα:

1. Ανακατασκευή του δρόμου από την κοινότητα προς τη θάλασσα. Ο δρόμος αυτός έχει πάθει καθίζηση και έχει καταστεί επικίνδυνος για τη διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των τροχοφόρων. Έχει διαπιστωθεί ότι η ολική δαπάνη για την κατασκευή του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1,5 εκατομ. λιρών.

2. Το ιατρικό κέντρο που βρίσκεται στην κοινότητα χρήζει στελέχωσης, για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει διορισμένο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό ούτε ασθενοφόρο.

3. Η κοινότητα ζητά την εκμίσθωση χαλίτικης γης για δημιουργία πάρκων πρασίνου.

Για τα πιο πάνω προβλήματα παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα για το χρόνο και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.175, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στα κρασοχώρια της Λεμεσού και μετά από συνομιλία που είχα με τοπικούς παράγοντες των κοινοτήτων, διαπίστωσα τα ακόλουθα προβλήματα:

1. Για τα σταφύλια που έχουν παραδοθεί τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ακόμη πληρωθεί οι παραγωγοί.

2. Ενώ το σχέδιο αναμπέλωσης προνοούσε εκρίζωση δύο δεκαρίων και άνω, ανά τεμάχιο, η φετινή οδηγία αναφέρει έξι δεκάρια και άνω. Τούτο προκαλεί τεράστιο πρόβλημα και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

3. Τη στιγμή που το μέτρο της εκρίζωσης σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί το στόχο της κυβερνητικής πολιτικής, ο στόχος αυτός δεν προωθείται για το λόγο ότι δεν καταβάλλεται στους αμπελουργούς η ζητηθείσα αποζημίωση.

4. Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου ζητείται να απαγορευτεί η εκρίζωση, γιατί τα σταφύλια που παράγει η περιοχή αυτή είναι πολύ καλής ποιότητας.

Επειδή είμαι της άποψης ότι τα πιο πάνω προβλήματα είναι δικαιολογημένα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αμπελουργικών Προϊόντων να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο βαθμό τα πιο πάνω προβλήματα αντιμετωπίζονται θετικά και πότε αναμένεται η επίλυσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.176, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου στην Πάφο, πληροφορήθηκα για το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για συντήρηση του ιατρείου της κοινότητας και αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζονται έργα συντήρησης και αντικατάστασης των στεγών από αμίαντο του ιατρείου της κοινότητας Χούλου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα των έργων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.177, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Έχοντας δεδομένο ότι στη σύγχρονη εποχή το ηλεκτρονικό φροντιστήριο εφαρμόζεται επιτυχώς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και θα μπορούσε να καταστεί ένας από τους τρόπους καταστολής της παραπαιδείας και των παρενεργειών της, ανακουφίζοντας οικονομικά τους γονείς και παρέχοντας περισσότερη ελευθερία χρόνου στα παιδιά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό έχει μελετήσει το ενδεχόμενο αξιοποίησης της μοντέρνας τεχνολογίας, εισάγοντας το ηλεκτρονικό φροντιστήριο ως νέα μέθοδο διδασκαλίας και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.178, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της παιδείας μας, η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική μας στον τομέα προώθησης μοντέρνων τεχνολογιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών βασιζόταν στην εισαγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών αποκλειστικά από το εξωτερικό.

Όμως το ξενόφερτο εκπαιδευτικό υλικό είναι δομημένο με βάση τα αναλυτικά προγράμματα των χωρών προέλευσης, που διαφέρουν από τα δικά μας. Το ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για τα αναλυτικά προγράμματα από την Ελλάδα.

Με δεδομένο ότι στις μέρες μας κυπριακές εταιρείες άρχισαν να παράγουν εκπαιδευτικό λογισμικό που είναι βασισμένο στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν προτίθεται να αξιολογήσει το κυπριακό εκπαιδευτικό λογισμικό και,

                    2. σε περίπτωση που αυτό κριθεί ως εφάμιλλο των ξένων, αν προτίθεται να αναθεωρήσει την πολιτική του και να                         προμηθεύεται το εκπαιδευτικό λογισμικό από την Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.179, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του εν σχέσει με την ολοκλήρωση του δρόμου Δένειας-Αστρομερίτη. Εισήγηση-αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας είναι, σε περίπτωση μη συνέχισης του δρόμου, να αναβαθμιστεί ο υφιστάμενος δρόμος Δένειας-Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.180, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Περιστερώνας Λευκωσίας για συντήρηση της παλαιάς γέφυρας της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.181, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Επειδή το 50% της γης της κοινότητας Περιστερώνας Λευκωσίας είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου υπάρχει ανεπάρκεια οικοπέδων για τους κατοίκους αλλά και ακρίβια, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων για απόκτηση οικοπέδου ή για απόκτηση πρώτης κατοικίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.182, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην προαγωγή των αντιστασιακών αστυνομικών που περιελήφθησαν στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης και οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης με τους συναδέλφους τους που ήδη έχουν προαχθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.183, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Είναι γνωστό ότι με κυβερνητικές αποφάσεις, συγκεκριμένα του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, δεσμεύονται για αόριστο χρόνο εκτάσεις ιδιωτικής γης σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή τάση, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που επιδιωχθεί από τους ιδιοκτήτες αξιοποίηση της περιουσίας τους, να μην μπορούν με κανένα τρόπο, λόγω της δέσμευσης αυτής, να προχωρήσουν στην εκμετάλλευσή της.

Παράλληλα, πέρα από τα συμφέροντα εκατοντάδων οικογενειών που θίγονται από την πολιτική αυτή της κυβέρνησης, αναφέρω ότι και πολλές άλλες αναπτύξεις για οικιστικούς σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, όπως αυτές που προγραμματίζει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, δεν μπορούν να προωθηθούν λόγω των δεσμεύσεων από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε τεμάχια γης που εξασφάλισε ο οργανισμός.

Η προστασία των αρχαιοτήτων μας, με τη λήψη μέτρων που θα αποτρέπουν την καταστροφή τους, είναι, κατά την άποψή μας, επιβεβλημένη από κάθε άποψη και μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Επίσης, είναι κατανοητή η διαφύλαξη τεμαχίων γης σε αναπτυσσόμενες περιοχές για την ανέγερση σχολείων, γυμναστηρίων και άλλων δημόσιων κτιρίων, όταν τούτο απαιτείται, ανάλογα με την ανάπτυξη της περιοχής.

Εκείνο όμως που είναι, κατά τη γνώμη μας, άδικο, παράνομο, αντισυνταγματικό και εκτός κάθε ηθικής τάξης είναι η δέσμευση ιδιωτικής περιουσίας χωρίς αυτή να απαλλοτριώνεται και να καταβάλλεται η τρέχουσα αξία της γης προς τους ιδιοκτήτες της ή η δέσμευσή της για χρόνια με επίσχεση ιδιωτική, με μόνη δικαιολογία ότι η δέσμευση ιδιωτικής περιουσίας που έγινε για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος χωρίς την καταβολή της αξίας της και για χρόνο αόριστο αποτελεί νόμιμο δικαίωμα της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να μην υποχρεώνεται να καταβάλλει την αγοραία αξία της περιουσίας ή να ικανοποιεί με κάποιο άλλο τρόπο τους ιδιοκτήτες.

Επειδή η πολιτική αυτή, όπου και όταν εφαρμόζεται, πλήττει οικονομικά πολλούς συμπατριώτες μας, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για τους ιδίους και τις οικογένειές τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διαφοροποιήσει αυτή την πολιτική και να αποδεσμεύσει όσες περιουσίες έχουν δεσμευτεί με απαλλοτρίωση ή επίσχεση ή απλή δέσμευση επί χάρτου χωρίς μέχρι σήμερα να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες τους ή, σε περίπτωση που η απαλλοτρίωση των περιουσιών είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες καταβάλλοντας τις τρέχουσες αξίες της αγοράς.

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η ανταλλαγή των δεσμευμένων περιουσιών με άλλα τεμάχια χαλίτικης γης ίσης αξίας στην ίδια περιοχή ή η χαλάρωση πολεοδομικού συντελεστή για αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη δέσμευση των περιουσιών αυτών είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων με τους ιδιοκτήτες για εξεύρεση μιας κοινής αποδεκτής συμφωνίας.

Χωρίς αμφιβολία, επειδή το θέμα αυτό, εάν δε λυθεί πολιτικά, θα απασχολήσει, όπως πληροφορούμαι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η εξέλιξή του, όσο και αν θεωρείται από νομικίστικης άποψης αμφίβολη, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις για τη χώρα μας, η οποία θα εκτεθεί κατακρατούσα την περιουσία πολιτών της Δημοκρατίας για χρόνο αόριστο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να τους αποζημιώνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.184, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

«Σε συνάντησή μου στον Πύργο Λεμεσού με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας μου αναφέρθηκαν προβλήματα, που αφορούν τα πιο κάτω:

1. Αλλαγή υδρευτικού δικτύου υδατοπρομήθειας (αμιαντοσωλήνες μικρής διαμέτρου και χαμηλής πίεσης).

2. Αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου της κοινότητας, μήκους 2 χμ. (από τη συμβολή με το δρόμο προς την Παρεκκλησιά μέχρι τα γραφεία του κοινοτικού συμβουλίου).

3. Ένταξη του αποχετευτικού συστήματος στο ΣΑΛΑ.

4. Επιβολή τελών στη μαρίνα του ξενοδοχείου “Saint Raphael”, τα οποία να καρπούται το κοινοτικό συμβούλιο του Πύργου.

5. Εκμίσθωση της γης σε χαλίτικη γη στη βιοτεχνική περιοχή.

6. Επιχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος (να είναι συνεχόμενο και όχι να διακόπτεται).

7. Μεταφορά πυλώνων (να φύγουν ή να γίνουν υπόγειοι).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων και αν προγραμματίζεται σύντομα η επίλυσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.185, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι δεν έχει ακόμα πληρωθεί η θέση Διευθυντή Γραφείου του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Αυστρίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας, με έδρα τη Βιέννη, ενώ η θέση έχει προκηρυχθεί από τον Ιούλιο και, ενώ στα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων συμπεριλαμβανόταν και η γερμανική γλώσσα, όταν αρχικά είχε δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης στον τύπο, λίγες μέρες μετά αναδημοσιεύτηκε χωρίς τη γερμανική γλώσσα στα απαιτούμενα προσόντα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά μήπως η μη συμπερίληψη της γνώσης της γερμανικής γλώσσας, που κατά τη γνώμη μας είναι αναγκαία για άτομο που θα εργαστεί σε γερμανόφωνη χώρα και σε τόσο σημαντική θέση, έγινε σκόπιμα, για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η πλήρωση της θέσης Διευθυντή Γραφείου του ΚΟΤ (Αυστρίας, Ουγγαρίας, Τσεχίας) με έδρα τη Βιέννη και γιατί η γερμανική γλώσσα δε θεωρήθηκε τελικά απαιτούμενο προσόν για τη θέση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.186, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ειδικές μονάδες που λειτουργούν στα γυμνάσια για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν είναι στελεχωμένες με κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως προνοεί η σχετική νομοθεσία, σε αντίθεση με τη δημοτική εκπαίδευση όπου η λειτουργία των ειδικών μονάδων κρίνεται αποτελεσματική.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειές του, ώστε να στελεχωθεί η ειδική εκπαίδευση σε επίπεδο γυμνασίου με το κατάλληλο ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.187, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα από ποιες διαδικασίες έγινε η απέλαση του Ιορδανού υπηκόου Maher Ghazi Ahmed Bashkuj (αρ. διαβατηρίου 9631917491 και ARC No. 5504679), από τη στιγμή που είναι παντρεμένος στην Κύπρο με την Diana Papariga (αρ. διαβατηρίου 0741479) Ευρωπαία υπήκοο από τη Λεττονία και έχουν ένα νεογέννητο μωρό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.188, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμβαδίζουν τα αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Γυμνασίου Λευκωσίας με την εξεταστέα ύλη των υπόλοιπων λυκείων, ούτως ώστε να δίνονται ίσες ευκαιρίες για διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.189, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε συμπεριλαμβάνονται τα άτομα με απώλεια ακοής στην κατηγορία αυτών που δικαιούνται οικονομική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.190, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σχέδια και προτάσεις για παραχώρηση μέρους ή όλου του δάσους της Αθαλάσσας σε ιδιωτική εταιρεία για δημιουργία γηπέδων γκολφ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι ακριβώς προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει γι’ αυτή την υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.191, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε απάντηση που είχα λάβει σε ερώτηση που κατέθεσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών του 2005, σχετικά με την εισαγωγή και λειτουργία στην Κύπρο των κινητών μονάδων μέτρησης των καυσαερίων των αυτοκινήτων, μου λέχθηκε ότι αυτά θα βρίσκονταν στην Κύπρο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της εισαγωγής και λειτουργίας στην Κύπρο των κινητών μονάδων μέτρησης των καυσαερίων των αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.192, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα, ο πρόεδρος των βοθροκαθαριστών ομολόγησε ότι δεκαπέντε αδειούχοι βοθροκαθαριστές “πετούν τα βοθρολύματα σε αποχετευτικά συστήματα και χωράφια” (εφημερίδα “Φιλελεύθερος”, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2005). Και οι δυο δραστηριότητες είναι παράνομες. Εξάλλου, στις ίδιες δηλώσεις ο πρόεδρος των βοθροκαθαριστών αναφέρει ότι οκτώ αδειούχοι βοθροκαθαριστές έχουν συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη και απορρίπτουν τα λύματα στο βιολογικό σταθμό που λειτουργεί στο αεροδρόμιο Λευκωσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργεί ο βιολογικός σταθμός στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, ποιος και πότε ελέγχει τη λειτουργία του και αν είναι νόμιμες οι άδειες απόρριψης λυμάτων των βοθροκαθαριστών σ’ αυτόν. Επίσης, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται προς περιορισμό ή και πάταξη της παράνομης απόρριψης των βοθρολυμάτων σε χωράφια και σε αποχετευτικά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.193, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα πως υπάρχουν καταγγελίες ότι κατά τη διαμόρφωση των οικιστικών ζωνών ανάπτυξης στο χωριό Κοίλη της Πάφου εξυπηρετήθηκαν τα συμφέροντα συγκεκριμένου επιχειρηματία, του οποίου τα κτήματα εντάχθηκαν στη ζώνη ανάπτυξης Η6 σε αντίθεση με γειτονικά κτήματα άλλων ιδιωτών που έμειναν στη γεωργική ζώνη, με μειωμένους συντελεστές ανάπτυξης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν εξεταστεί οι καταγγελίες για τις ενδεχόμενες πολεοδομικές παρατυπίες στη διαμόρφωση των οικιστικών ζωνών ανάπτυξης στο χωριό Κοίλη της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.194, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση 2004/467/ΕΚ της Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2004, με την οποία δόθηκε παρέκκλιση για τη διάθεση των επικίνδυνων ζωικών αποβλήτων, η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να επιβλέπει και να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των άρθρων 6, 7, 8, και 9 του ευρωπαϊκού Κανονισμού 811/2003/ΕΚ.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιους ελέγχους και πότε έκανε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και αν υπήρξαν παρανομίες ή παραλείψεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται οι πιο πάνω έλεγχοι, από ποιους, κάθε πόσο χρονικό διάστημα και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.195, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

«Στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” έχουμε επισημάνει πρόβλημα στην προώθηση των στόχων του σχολείου λόγω της μη επαρκούς απασχόλησης ειδικευμένου προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” φοιτούν 42 παιδιά, 15 από τα οποία βρίσκονται σε τροχοκαθίσματα με τετραπληγία. Εργοδοτούνται μια δασκάλα λογοθεραπείας (29 περιόδους), μια εργοθεραπείας (15 περιόδους), δύο φυσιοθεραπείας (2Χ29 περιόδους) -η μία από τις οποίες πληρώνεται από το σύνδεσμο γονέων- και μια μουσικοθεραπείας.

Ενταγμένα σε ειδικά σχολεία βρίσκονται παιδιά με σοβαρές παθήσεις, τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία, βάσει του Νόμου 113 του 1999.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλα τα παιδιά χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών που εργοδοτούνται στο σχολείο. Κυρίως η φυσιοθεραπεία γίνεται για να μη χειροτερεύσει η κατάστασή τους. Με βάση το χρόνο που έχουν οι ειδικοί δάσκαλοι στο σχολείο, είναι αδύνατο να δώσουν έμπρακτα σημαντική βοήθεια σε όλα τα παιδιά χωρίς την περαιτέρω ενίσχυση του σχολείου με ειδικευμένο προσωπικό.

Αν και η νομοθεσία δεν καθορίζει το χρόνο που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, η πρακτική που ακολουθείται στα σχολεία στα οποία είναι ενταγμένοι μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι η παροχή βοήθειας 2-3 περιόδων την εβδομάδα από κάθε ειδικό δάσκαλο, ο οποίος έχει διαγνώσει ότι υπάρχει ανάγκη παροχής στήριξης στο μαθητή.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να συμπληρώσει τα κενά που παρουσιάζονται στη στελέχωση του ειδικού σχολείου “Ευαγγελισμός”, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη βοήθεια στους μαθητές του σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.196, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

«Στο ειδικό σχολείο “Ευαγγελισμός” έχουμε επισημάνει πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, το σχολείο χρησιμοποιεί δύο λεωφορεία για μεταφορά των μαθητών σε τροχοκαθίσματα, τα οποία ήταν εμπορικά αυτοκίνητα που έχουν μετατραπεί σε λεωφορεία μεταφοράς ατόμων σε αναπηρικό τροχοκάθισμα. Το ένα λεωφορείο χρησιμοποιείται από το 1997 και έχει ήδη συμπληρώσει τα χιλιόμετρα που προβλέπουν οι κανονισμοί για τη χρήση του, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσο εξακολουθεί να είναι ασφαλές. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται ουσιαστικά από το σχολείο μόνο τον ένα από τους τέσσερις μήνες. Στον υπόλοιπο χρόνο τα παιδιά μεταφέρονται στο σχολείο είτε από ταξί που ενοικιάζει το σχολείο (χωρίς πρόνοια για μεταφορά ατόμων σε τροχοκάθισμα) είτε από τους γονείς τους.

Ταυτόχρονα, εργοδοτούνται τέσσερις ιδιώτες με λεωφορεία για μεταφορά των υπόλοιπων μαθητών. Ούτε και αυτά τα οχήματα έχουν πρόνοιες για την ασφάλεια των ατόμων που χρησιμοποιούν τροχοκαθίσματα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι μαθητές να τοποθετούνται στο διάδρομο του λεωφορείου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει μέτρα για αντικατάσταση του λεωφορείου του ειδικού σχολείου “Ευαγγελισμός”, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία που υφίστανται οι γονείς των μαθητών, αλλά και να μεταφέρονται με ασφάλεια οι μαθητές στο σχολείο. Επίσης, να ενημερώσει κατά πόσο έχει ελέγξει και έχει διασφαλίσει ότι η μεταφορά των μαθητών από τους ιδιώτες οδηγούς λεωφορείων και από τα λεωφορεία του σχολείου είναι ασφαλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.197, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ιδιώτης επιχειρηματίας έχει ανεγείρει στην περιοχή “Μαυροκόλυμπος” άγαλμα ύψους 8,5 μέτρων, το οποίο υποτίθεται ότι αναπαριστά την αρχαία θεά Αφροδίτη.

Η παράνομη αυτή ενέργεια αποτελεί την τελευταία πράξη μιας σειράς από παρανομίες που έχουν διαπραχθεί από το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη στην πιο πάνω αναφερόμενη περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ιστορικό της υπόθεσης αυτής, τις παρανομίες και παράνομες επεμβάσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για εφαρμογή της νομοθεσίας και των αποφάσεων του δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.198, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Παιδική Στέγη Λάρνακας, που στεγάζει παιδιά με προβληματική επικοινωνία γονέων ή χωρίς γονείς, μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη στέγη και να φροντίσουν από μόνα τους την εξεύρεση κατοικίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι δυνατό να παραχωρηθεί σε αυτά τα παιδιά στέγη σε κυβερνητικούς οικισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.199, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Παιδική Στέγη Λάρνακας, που στεγάζει παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας γονέων ή χωρίς γονείς, δεν έχουν ίσες ευκαιρίες να διεκδικήσουν θέση για μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνονται στα κρατικά ή ιδιωτικά φροντιστήρια για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις, αφού στερούνται μεταφορικού μέσου, προκειμένου να μεταβούν σε οποιοδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φροντιστήριο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Παιδικής Στέγης Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.200, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πού οφείλεται η καθυστέρηση στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης κυβερνητικού τεμαχίου γης, σε τοποθεσία παρά την κοινότητα Πεντακώμου, προς το Σώμα Προσκόπων Κύπρου για σκοπούς εκπαίδευσης των ναυτοπροσκόπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.201, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου για αύξηση της ετήσιας κυβερνητικής χορηγίας προς το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.202, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η “αταξία του Φρηντράιχ” είναι μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην επαρχία Πάφου τη δεκαετία του 1980 από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.

Με βάση μελέτη-έρευνα που διενεργήθηκε από το πιο πάνω ινστιτούτο από τον Απρίλιο του 2000 μέχρι το Νοέμβριο του 2002, διαπιστώθηκε ότι από σύνολο 1 050 ατόμων που κατάγονται από την επαρχία Πάφου ηλικίας 18 ετών και άνω οι 98 είναι φορείς της ασθένειας, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 9,33%.

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Υγείας, με επιστολή του ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2003, την υιοθέτηση πολιτικής και προγράμματος πρόληψης ανάλογου με το πρόγραμμα για τη μεσογειακή αναιμία που να καλύπτει άτομα που κατάγονται από την επαρχία Πάφου. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε η εισήγηση για πρόγραμμα διάγνωσης με μεθόδους μοριακής γενετικής και η προσφορά προγεννητικού ελέγχου σε ζευγάρια υψηλού κινδύνου.

Επειδή είναι πρόδηλο ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφού συνδέεται με τη δημόσια υγεία, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προβαίνει για την υιοθέτηση των εισηγήσεων του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.203, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τον Ιανουάριο του 2004 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμης Ευθυμίου, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Κίκης Καζαμίας και ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λιλλήκας αποφάσισαν τη σύσταση ειδικής διυπηρεσιακής επιτροπής η οποία είχε εντολή να ετοιμάσει μέσα σε ένα μήνα ολοκληρωμένη μελέτη για τις πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης. Με τα στοιχεία που θα συνέλεγε η επιτροπή θα ετοιμαζόταν ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση μικρών και μεγάλων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης υπό το συντονισμό του Τμήματος Αλιείας, ενώ θα διδόταν έμφαση στο θέμα του συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχέδιο δράσης έχει τεθεί σε εφαρμογή και τι ακριβώς περιλαμβάνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.204, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ένα από τα περιβαλλοντικά επιτεύγματα της παρούσας κυβέρνησης, απότοκο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της πίεσης που έχει ασκήσει η κοινή γνώμη και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, είναι ο τερματισμός λειτουργίας πολλών τοπικών σκυβαλότοπων. Οι τοπικοί αυτοί χώροι απόρριψης των σκυβάλων ήταν μια ανοικτή πληγή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σε αυτούς τους χώρους δε γινόταν ούτε η στοιχειώδης διαχείριση των σκυβάλων και η πιο διαδεδομένη πρακτική ήταν το κάψιμο των σκουπιδιών με ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Εντούτοις, παρά τον τερματισμό της λειτουργίας αρκετών από αυτούς τους σκυβαλότοπους, εξακολουθεί η απόρριψη σκουπιδιών και ψόφιων ζώων από ασυνείδητους συμπολίτες μας, διότι οι χώροι παραμένουν αφύλακτοι και δεν έχουν εφαρμοστεί μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υπήρξε πρόνοια να αποκατασταθεί το περιβάλλον σε όσους τοπικούς σκυβαλότοπους έχει τερματιστεί η λειτουργία, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κλείσουν οριστικά και να μη συνεχίσουν να αποτελούν μια συνεχή πληγή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.205, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Τις τελευταίες μέρες στον τύπο πληθαίνουν οι καταγγελίες για μετάβαση λεωφορείων στα κατεχόμενα χωρίς αδειούχο ξεναγό. Επίσης, έχουμε καταγγελίες από ξένους ότι μετέβησαν στα κατεχόμενα με οργανωμένες εκδρομές χωρίς την παρουσία αδειούχου ξεναγού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των ξένων περιηγητών, ιδιαίτερα όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, αφού αμέσως μετά το οδόφραγμα στα λεωφορεία επιβιβάζονται Τούρκοι ξεναγοί.

Επίσης, πολλά λεωφορεία από τα κατεχόμενα επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές, με ιδιαίτερη προτίμηση τα ορεινά θέρετρα, χωρίς πάλι αδειούχο ξεναγό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχεται η κατάσταση με τις οργανωμένες εκδρομές στα κατεχόμενα, αλλά και για τις εκδρομές Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές χωρίς την παρουσία Κυπρίων αδειούχων ξεναγών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.206, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το αγροτικό κέντρο υγείας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης και εξοπλισμού. Τίθεται επίσης θέμα μεταφοράς ασθενών σε νοσοκομείο, αφού λόγω του δύσβατου και του απομακρυσμένου της περιοχής, η μεταφορά των επείγοντων περιστατικών είναι επικίνδυνη και χρονοβόρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει για την ενίσχυση του αγροτικού κέντρου υγείας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και αν υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί το θέμα του νοσοκομειακού ελικοπτέρου, που ήγειρα και σε προηγούμενές μου ερωτήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.207, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες ανεξάρτητες υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν υποθέσεις για θέματα που αφορούν χιλιάδες πολίτες, π.χ. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας τους, γιατί δεν είναι στελεχωμένες με το αναγκαίο προσωπικό. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών επηρεάζει καίρια τη δυνατότητά τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες και την πολιτεία, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται και πότε να προωθήσει την ενίσχυση με το προσωπικό που χρειάζονται οι ανεξάρτητες υπηρεσίες, π.χ. το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.208, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λεμεσού δραστηριοποιείται αριθμός επιχειρήσεων στην προμήθεια καυσίμων στα πλοία που ελλιμενίζονται στο αγκυροβόλιο Λεμεσού. Φαίνεται ότι αριθμός πλοίων δεν τροφοδοτείται με καύσιμα, όταν εισέρχεται στο λιμάνι, αλλά καθώς ευρίσκεται στον κόλπο της Λεμεσού και περιμένει να εξυπηρετηθεί από τις λιμενικές εγκαταστάσεις.

Η διαδικασία αυτή γίνεται από πλωτά μέσα και εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης της θάλασσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή, ποιους κινδύνους εγκυμονεί και πώς αντιμετωπίζονται, πόσες εταιρείες ασχολούνται με αυτή την επιχείρηση και αν όλες πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.209, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην τοποθεσία “Καμένες” στο Νέο Χωριό στη χερσόνησο του Ακάμα έχει εγκατασταθεί κτηνοτροφική μονάδα ανοικτής βόσκησης. Ως αποτέλεσμα τούτου προκαλούνται πολλές καταστροφές στα κτήματα και τις γύρω καλλιέργειες. Η περίπτωση αυτή φέρνει στο προσκήνιο το ευρύτερο θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στον Ακάμα, αλλά και σε άλλες περιοχές (π.χ. Πομό, Δάσος, Ραντί κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες από την ανεξέλεγκτη βόσκηση στη βλάστηση και το φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και αν υπάρχουν προγράμματα επιδότησης της μετακίνησης των κτηνοτροφικών μονάδων από τις ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.210, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσους Ελληνοποντίους υπολογίζεται ότι έχουμε νόμιμα και πόσους παράνομα στην Κύπρο, ποια η πολιτική του κράτους έναντι των Ελληνοποντίων, αν και σε πόσους δόθηκε η κυπριακή ιθαγένεια και σε πόσους αναμένεται ότι θα δοθεί τέτοια ιθαγένεια και πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της “γκετοποίησης” των Ελληνοποντίων.

Παρακαλείται, παράλληλα, όπως δώσει επίσης στατιστικά στοιχεία κατά επαρχία, εάν υπάρχουν, τόπων διαμονής και είδος/φύση εργασίας/απασχόλησης Ελληνοποντίων.

Τέλος, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στοιχεία που αφορούν την πολιτική του κράτους για την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και/ή αποδοχή των Ελληνοποντίων στο κυπριακό κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.211, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρου Χριστοδουλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που αφορούν το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λάρνακας:

1. Πόσες αιμοδιαλύσεις έγιναν το τελευταίο εξάμηνο;

2. Πόσες προγραμματισμένες αιμοδιαλύσεις αναβλήθηκαν και πότε προγραμματίστηκε να γίνουν;

3. Πόσες συσκευές αιμοδιάλυσης διαθέτει το τμήμα και πόσες από αυτές χρησιμοποιούνται σε ημερήσια βάση;

4. Πόσα άτομα είναι εγγεγραμμένα και λαμβάνουν φροντίδα από το τμήμα;

                    5. Ποιες είναι οι δυνατότητες του τμήματος για ημερήσια παροχή φροντίδας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.212, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ισχυρισμός πως η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, ενεργώντας κατά τρόπο πλημμελή, έχει προχωρήσει στην παραχώρηση των τεμαχίων με αριθμούς 590 και 1100, στην περιοχή Μιτσερού, σε λατομική εταιρεία άνευ συνεννόησης, διαβούλευσης ή αδειοδότησης από το μέχρι τότε ενοικιαστή των συγκεκριμένων τεμαχίων. Για το θέμα φέρεται να έχει τοποθετηθεί με έκθεσή του ο κ. Γιώργος Θεοδώρου, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική έκθεσή του για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.213, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ιδιοκτήτες των σπάνιων οικόσιτων φυλών κυπριακής αγελάδας και αιγοπροβάτων διατυπώνουν σοβαρά παράπονα, γιατί δεν έχουν ακόμα λάβει την επιδότηση που δικαιούνται για τον περασμένο χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης της διατήρησης των σπάνιων οικόσιτων φυλών κυπριακής αγελάδας και αιγοπροβάτων και γιατί έχει καθυστερήσει η καταβολή των σχετικών επιδομάτων στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.214, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου για παραχώρηση επιδόματος σε σταθμάρχες/κλαδάρχες/υπεύθυνους τμημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.215, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου για παραχώρηση δύο προσαυξήσεων στους ειδικούς αστυφύλακες κατά την αφυπηρέτησή τους, καθώς και για παραχώρηση σύνταξης στους ιδίους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.216, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία καταβολής των δεδουλευμένων για τις συσσωρευμένες υπερωρίες των μελών της αστυνομίας από το 1993 μέχρι το 2003.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.217, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου για εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με εκείνο της δημόσιας υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.218, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Από επίσκεψή μου στο συνοικισμό Κολοσσίου διαπίστωσα ότι οι κάτοικοι του συνοικισμού έχουν έντονη ανησυχία για την έξαρση του καρκίνου και τα αυξημένα κρούσματα που παρατηρούνται στο συνοικισμό αυτοστεγάσεως Κολοσσίου. Ειδικότερα, οι κάτοικοι του συνοικισμού υποστηρίζουν ότι, μεταξύ άλλων, πιθανές αιτίες είναι οι τεράστιες κεραίες εκπομπών από το Ακρωτήρι, η μόλυνση της ατμόσφαιρας από βιομηχανίες και ρυπογόνα οχήματα που είναι εκτός ελέγχου, τα ψεκασμένα χόρτα και φρούτα και το σύστημα διασωλήνωσης του δικτύου υδατοπρομήθειας λόγω φθοράς και σκουριάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.219, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο λιμάνι Λάρνακας επικρατούν ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες για τους εργαζομένους συνθήκες. Σχετικές καταγγελίες έχουν καταγραφεί από τους εργαζόμενους υπαλλήλους, αλλά και τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση ραντάρ ραδιοεπισήμανσης χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες επικινδυνότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να αντιμετωπιστούν όλοι οι κίνδυνοι και οι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.220, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τον Ιούλιο του 1974, κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής, παραδόθηκαν στα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από Βρετανούς στρατιώτες, στην είσοδο του ξενοδοχείου “Catsellis Dome”, εκατόν Ελληνοκύπριοι όμηροι, οι οποίοι απήχθησαν από τους Τούρκους, μεταφέρθηκαν στη Μερσίνα και στα Άδανα και μέσω Τοκάτ στην Αμάσεια και αφέθηκαν να επιστρέψουν έπειτα από δύο μήνες. Ως αποτέλεσμα της πράξης των Βρετανών στρατιωτών, οι απαχθέντες υπέστησαν σοβαρούς βασανισμούς και γενικά επηρεάσθηκε σημαντικά η μελλοντική τους ζωή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει τεθεί στους Βρετανούς το θέμα των ευθυνών τους για την πιο πάνω πράξη και, σε περίπτωση που δεν έχει τεθεί, κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.221, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα τελευταία τρία χρόνια η έδρα για τους καθηγητές τεχνικής σχολής καθορίζεται με βάση την πιο κοντινή τεχνική σχολή και όχι το πιο κοντινό σχολείο μέσης εκπαίδευσης, όπως γίνεται με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Καθηγητές τεχνικών σχολών με μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τη μόνιμη κατοικία τους εξισώνονται σε επίπεδο μονάδων με καθηγητές που διαμένουν κοντά σε τεχνική σχολή.

Παρ’ όλο που το άρθρο 2 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου αναφέρεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί τεχνικών σχολών τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ως προς τον καθορισμό έδρας, χωρίς να υπάρχει ξεχωριστή πρόνοια στο σχετικό νόμο. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης στον όρο “μέση εκπαίδευση” συμπεριλαμβάνει και τους καθηγητές της τεχνικής εκπαίδευσης. Αυτό γίνεται φανερό και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει χωριστός κατάλογος παραδείγματος χάριν για φιλολόγους μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.222, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

« Το Μέτρο 1.2 του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 τιτλοφορείται “Ενθάρρυνση της Βελτίωσης και Ανάπτυξης της Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων”. Η σημείωση 8.1 αυτού προνοεί ότι στον επιλέξιμο κλάδο ζωοτροφών όσοι παραγωγοί πάρουν την επιδότηση του 25% έως 40%, για να εναρμονιστούν με την σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με τον “εκσυγχρονισμό ή συγχώνευση και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών, περιλαμβανομένων και αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών και εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας και προτύπων”, θα είναι υποχρεωμένοι να εισάγουν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών από χώρες της ΕΕ, ενώ μόνο ένα ποσοστό μέχρι 10% θα μπορεί να προέρχεται από τρίτες χώρες.

Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η ΕΕ επιτρέπει εισαγωγές από τρίτες χώρες υπό μορφή ποσοστώσεων, παραδείγματος χάριν για κτηνοτροφικό σίτο, κριθάρι και καλαμπόκι, και αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι αυτάρκης στην παραγωγή σιτηρών. Η Κύπρος, η οποία συμμετέχει σε αυτές τις ποσοστώσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι και αυτή αναγκασμένη να εισάγει το 90% των πρώτων υλών για την παραγωγή των ζωοτροφών της.

Επιπλέον, στην περίπτωση του σογιαλεύρου πληροφορούμαι ότι, πρώτον, καλύπτει το 20% έως 30% των αναγκών για την παραγωγή των ζωοτροφών και, δεύτερον, ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ενώ η ΕΕ δεν είναι αυτάρκης και εισάγει πέραν του 90% των αναγκών της από τη Λατινική Αμερική και τις ΗΠΑ.

Με βάση τα πιο πάνω, οδηγούμαι στο συμπέρασμα ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν μελετήσει σε βάθος την κυπριακή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όσον αφορά τους περιορισμούς που τίθενται για τους επιδοτούμενους παραγωγούς ζωοτροφών, αφού με τον περιορισμό του 10% για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες αποκλείονται όλοι οι Κύπριοι παραγωγοί από την επιδότηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κάνει ή πρόκειται να κάνει ενέργειες για τη διαφοροποίηση του πιο πάνω περιορισμού προς τους Κύπριους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.223, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Τις τελευταίες μέρες διατυπώνονται έντονα παράπονα και διαμαρτυρίες από Κυπρίους κατοίκους της Αυστραλίας για την υποχρέωσή τους να καταβάλουν χρηματικό ποσό, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα δορυφορικά προγράμματα από την Κύπρο που εκπέμπει το ΡΙΚ.

Σύμφωνα με τους Κυπρίους κατοίκους της Αυστραλίας, το μέτρο αυτό δεν ισχύει για τους αποδήμους που βρίσκονται σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ εκπέμπει στην Αυστραλία προγράμματα, τα οποία η απόδημοι παρακολουθούν δωρεάν.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.224, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων έχει προχωρήσει πρόσφατα στην εκβάθυνση του λιμανιού της Πάφου χωρίς διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και χωρίς εκ των προτέρων να ειδοποιήσει σχετικά το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Εξ όσων μάλιστα πληροφορούμαι, ολόκληρο το λιμανάκι της Πάφου έχει κηρυχθεί προστατευόμενο μνημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, τα αρχαία κατάλοιπα, μαζί με άλλα υλικά εκσκαφής, στοιβάχτηκαν κακήν κακώς σε πρόχειρο αποθηκευτικό χώρο στην περίμετρο του λιμανιού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες και τι προτίθεται να κάνει γι’ αυτό το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.225, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχεδιάζει πολύ σύντομα να ξεκινήσει την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της αντισεισμικής αναβάθμισης θα χρησιμοποιηθεί για αναγκαστική μεταστέγαση των μαθητών το κτίριο των παλιών νηπιαγωγείων και οι αποθηκευτικοί χώροι του δημοτικού σχολείου.

Πληροφορούμαι ότι οι χώροι αυτοί είναι εντελώς ακατάλληλοι και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρά στη μεταστέγαση των μαθητών σε λυόμενη αίθουσα, όπως έπραττε και σε άλλες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.226, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

« Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με την προγραμματισθείσα όδευση, ο νέος δρόμος Λεμεσού-Αγρού στην περιοχή του Καλού Χωριού θα περνά διαμέσου της περιοχής αναδασμού επηρεάζοντας καλλιεργήσιμη γη των κατοίκων του Καλού Χωριού Λεμεσού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ακριβή όδευση του δρόμου στη συγκεκριμένη περιοχή και αν πράγματι επηρεάζεται καλλιεργήσιμη γη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.227, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προχωρήσει σε επανακαθορισμό των οδών για την ανακατανομή των μαθητών στα σχολεία, ούτως ώστε να ωφεληθούν τα ήδη υποβαθμισμένα σε αριθμό μαθητών σχολεία (π.χ. Δημοτικό Σχολείο “Ελένειο”, Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου) και την ίδια ώρα να ελαφρυνθούν τα υπεράριθμα σε μαθητές σχολεία.

Παρακαλείται ακόμα να πληροφορήσει το σώμα σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αριθμητική αναβάθμιση των ήδη υποβαθμισμένων σχολείων της Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.228, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του δρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.229, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ελαιοτριβείο στο χωριό Γουδί στην Πάφο προκαλεί οχληρία και ρύπανση. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται για μυρωδιές και διαρροή αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο ελαιοτριβείο λειτουργεί με βάση την άδεια απόρριψης αποβλήτων και αν έχει ελεγχθεί περιβαλλοντικά η δραστηριότητά του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.230, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων σχετικά με την τοποθέτηση μετασχηματιστών υψηλής τάσης της ΑΗΚ μέσα στην οικιστική περιοχή.

Η παρουσία των μετασχηματιστών συνδέθηκε με τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου στην κοινότητα και γι’ αυτό το λόγο η κοινότητα Πομού ζητά την άμεση μετακίνησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν μετρήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το κατά πόσο η τοποθέτηση των μετασχηματιστών της ΑΗΚ επηρεάζει την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αλλά και για το κατά πόσο μελετάται η μετακίνησή τους από την οικιστική περιοχή της κοινότητας Πομού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.231, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει, ιδιαίτερα στις κατοικίες κοντά στη θάλασσα, λόγω της έλλειψης κεντρικού αποχετευτικού συστήματος επεξεργασίας οικιακών λυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προωθείται η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος επεξεργασίας οικιακών λυμάτων και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.232, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για διαμόρφωση (τοπιοτέχνηση) της κοίτης της εκβολής του ποταμού “Λειβάδι”.

Η μελέτη για το συγκεκριμένο έργο έχει συμπληρωθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 και αναμένεται η κατασκευή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν όσον αφορά στην κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.233, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα για δημιουργία κοινής πλαζ των κοινοτήτων Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Γιαλιάς, καθώς και για προώθηση των έργων που περιλαμβάνονται στη μελέτη που ετοίμασε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η δημιουργία κοινής πλαζ της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και της Γιαλιάς, αλλά και κατά πόσο προωθούνται έργα για αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.234, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για προώθηση των έργων για κατασκευή κοινοτικού πάρκου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προωθείται η κατασκευή κοινοτικού πάρκου και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν για το έργο αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.235, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Λαμβανομένων υπόψη παλαιότερων συζητήσεων και συστάσεων της Βουλής, αλλά και αντίστοιχων δεσμεύσεων των πανεπιστημιακών αρχών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα δίδακτρα που έχουν ορισθεί για το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος ανά φοιτητή. Θα ήταν σκόπιμο να παρατεθεί η λεπτομερής κοστολόγηση που γίνεται γι’ αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων και άλλων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα χρησιμοποιούνται. Το ερώτημα υποβάλλεται, διότι θέση της Βουλής ήταν ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί ωφέλιμα να προχωρήσει προσφέροντας αυτό το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον δεν ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό ειδικά στην περίπτωση ενός καθαρά επαγγελματικού και τρόπον τινά κερδοσκοπικού προγράμματος σπουδών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.236, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τους διαιτολόγους, τους διατροφολόγους και τους κλινικούς διαιτολόγους σε σχέση με διορισμό τους στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.237, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου (προσφυγή 821/2001 - απόφαση ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, αρ. φακ. 01/02/04/206) σε σχέση με την υπόθεση διαφύλαξης του τεμαχίου με αρ. 817, φ/σχ. LIII.56, αρ. εγγρ. 16164, που ευρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο στα Κάτω Πολεμίδια, με σκοπό την ανέγερση δημοτικού σχολείου.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρει ότι η επίδικη απόφαση για στέρηση του δικαιώματος χρήσης και έκδοσης πολεοδομικής άδειας για διαχωρισμό του οικοπέδου εκδόθηκε κατά κατάχρηση εξουσίας και κατά συνέπεια ακυρώνεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.238, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κολόσσι της επαρχίας Λεμεσού, παρατήρησα ότι στο σημείο εξόδου του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου προς το χωρικό Κολόσσι δεν υπάρχει φωτισμός, με συνέπεια να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους το συγκεκριμένο σημείο του εν λόγω δρόμου δεν έχει φωτισμό;

                    2. Προγραμματίζεται φωταγώγηση του δρόμου στο σύντομο μέλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.239, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της ΠΟΒΕΚ και των καταστηματαρχών της Λαϊκής Γειτονιάς στη Λευκωσία:

1. Να καταργηθούν οι περιορισμοί στις άδειες χρήσης των καταστημάτων, δηλαδή να παρέχεται στον ένοικο υποστατικού η δυνατότητα αλλαγής χρήσης και η εκμετάλλευση αέρα επιχείρησης.

2. Να γίνει πιο επισταμένη και πιο συστηματική η καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και στις τουαλέτες. Χρειάζεται απαραίτητα αύξηση του αριθμού των αποχωρητηρίων και δυνατότητα πρόσβασης των αναπήρων σε αυτά.

3. Να ανασταλεί η αύξηση του ενοικίου κάθε δύο χρόνια κατά 14% στους ενοίκους, η οποία επιβάλλεται ανελλιπώς εδώ και είκοσι τρία χρόνια. Η οικονομική δυσπραγία ως αποτέλεσμα της πενιχρής προσέλευσης τουριστών έχει οδηγήσει τα μισά υποστατικά στο κλείσιμο. Υπάρχει αίτημα για μηδενική αύξηση για τα επόμενα δύο χρόνια, για να καταστεί δυνατή η επιβίωση των καταστηματαρχών.

4. Να επανέλθει στη Λαϊκή Γειτονιά το Μουσείο Αργυροχοΐας-Νομισματοκοπίας με μηδενικό ενοίκιο, όπως ήταν στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

5. Να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη ή ενέργεια μετακίνησης του γραφείου του ΚΟΤ από τη Λαϊκή Γειτονιά.

6. Να αυξηθεί ο φωτισμός με σχεδιασμό που να συνάδει με το χαρακτήρα της Λαϊκής Γειτονιάς και να υπάρξει σκίαση σε επίπεδο ικανοποιητικό για την αντιμετώπιση του καύσωνα κατά το καλοκαίρι.

                    7. Να καταργηθούν τα παζαράκια που δραστηριοποιούνται πάνω στα τείχη της πόλης επηρεάζοντας δυσμενώς τα   καταστήματα της Λαϊκής Γειτονιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.240, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Επειδή υπάρχει μεγάλη και δικαιολογημένη ανησυχία για την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από εγκατεστημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση αναπνοής από σχολεία και άλλους κατοικημένους χώρους ή χώρους εργασίας και επειδή αυτή η πολιτική της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, χωρίς δημόσιο διάλογο και χωρίς συνεκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκοπεύει να διαμορφώσει υπεύθυνη, σοβαρή και μελετημένη πολιτική στο κρίσιμο αυτό θέμα υιοθετώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή της προφύλαξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.241, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση των γυμνασίων της περιοχής Αγίου Δομετίου με το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε τα παιδιά με ειδικές ικανότητες που φοιτούν σήμερα στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ένταξή τους στο γυμνάσιο την επόμενη σχολική χρονιά;

                     2. Προτίθεται να μειώσει το χρόνο διδασκαλίας στους καθηγητές λογοθεραπείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.242, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σχετικά με το Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου:

 1. Πότε προτίθεται να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης;

 2. Προτίθεται να αρχίσει άμεσα την αντισεισμική αναβάθμιση του σχολείου, καθώς και την αναπαλαίωση του διατηρητέου μέρους του;

                     3. Προτίθεται να προβεί στην αναβάθμιση του εργαστηρίου τεχνολογίας και στη δημιουργία και εξοπλισμό αίθουσας     επιστήμης και                      ηλεκτρονικών υπολογιστών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.243, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε συγκαλείται σε συνεδρίαση η Σχολική Εφορία Ριζοκαρπάσου και τι μέτρα προτίθεται να πάρει επί του συγκεκριμένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.244, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στη μετακίνηση των αποθηκών σχολικού υλικού και βιβλίων, που βρίσκονται στα Λατσιά.

Πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι υπάλληλοι στις συγκεκριμένες αποθήκες εργάζονται κάτω από απαράδεκτες συνθήκες.

Υπενθυμίζω τις υποσχέσεις που δόθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο στις 20 του περασμένου Σεπτεμβρίου για άμεση μετακίνηση των εν λόγω αποθηκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.245, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί όσον αφορά το θέμα των μετεγγραφών Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό και εγείρει κοινωνικά προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.246, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την παροχή κοινωνικής σύνταξης στους επαναπατρισθέντες Κυπρίους πολίτες.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα λήψης κοινωνικής σύνταξης έχουν μόνο όσοι διαμένουν στην Κύπρο τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα του επαναπατρισμού των συμπατριωτών μας, στους οποίους θα έπρεπε να δίνονται αυξημένα κίνητρα για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.247, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για την πάταξη του φαινομένου διάθεσης στην αγορά ακατάλληλων τροφίμων, που αποτελεί σκάνδαλο, λαμβανομένης υπόψη και της αποκάλυψης ότι μεγάλη ποσότητα ακατάλληλων τυριών προωθήθηκε προς κατανάλωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.248, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε δόθηκε η ετήσια χορηγία από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για το έτος 2005 στον ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω σωματείο παίρνει ετήσια χορηγία εδώ και δεκαπέντε χρόνια για τις πολιτιστικές του δραστηριότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.249, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δώσει το δικαίωμα επιλογής στους μαθητές μεταξύ των μαθημάτων της γερμανικής και γαλλικής γλώσσας στο σημείο ένταξης δεύτερης υποχρεωτικής γλώσσας.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η πρακτική που εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αφορά τη γερμανική γλώσσα και την εισαγωγή της από νωρίς στην εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.250, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ανάγκη αύξησης των ωρών διδασκαλίας των λογοθεραπευτών στα σχολεία και γενικότερα για την ανάγκη αναβάθμισης του έργου των δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι σε αρκετά δημοτικά σχολεία (π.χ. Πόλης Χρυσοχούς) φοιτούν μαθητές που χρειάζονται μαθήματα λογοθεραπείας επί καθημερινής βάσεως και, παρ’ όλα αυτά, ο χρόνος διδασκαλίας είναι μόλις δύο σαραντάλεπτα την εβδομάδα!»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.251, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2006, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

«Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμμορφωθούν το αργότερο μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2006 με την Οδηγία 2003/109 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία αφορά το καθεστώς για τους υπηκόους τρίτων χωρών επί μακρόν διαμένοντες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο που να θέτει σε ισχύ την εν λόγω Οδηγία, δεδομένου και του γεγονότος ότι τους τελευταίους μήνες παρουσιάζονται μαζικές απελάσεις ατόμων από τρίτες χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.252, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη μεταφορά των παιδιών με ειδικές ικανότητες στο σχολείο “Ευαγγελισμός” στο Γέρι λόγω βλάβης του μέσου μεταφοράς τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.253, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευσή του για ίδρυση περιφερειακού δημοτικού σχολείου στην Ασίνου (για τις κοινότητες Βυζακιάς, Νικηταρίου, Ποταμιού) το Σεπτέμβριο του 2007.

Αναφέρεται ότι από το 2003 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απορρίπτει το αίτημα των σχολικών εφοριών των εν λόγω περιοχών για επιδιόρθωση και συντήρηση των υφιστάμενων σχολείων με το δικαιολογητικό της επικείμενης ίδρυσης περιφερειακού σχολείου το 2007.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.254, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της διαφορετικής αντιμετώπισης των αποφοίτων πανεπιστημίων πενταετούς φοίτησης (πτυχίο, περιλαμβανομένου και μεταπτυχιακού) από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι η αναγνώριση των εν λόγω πτυχίων από την ΕΔΥ γίνεται με βάση το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, με αποτέλεσμα όσοι αποφοίτησαν πριν από το 2003 να βρίσκονται σε δυσμενή θέση και να στερούνται ωφελημάτων και προαγωγών στη δημόσια υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.255, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την προγραμματιζόμενη εκλογή των σχολικών εφοριών τον προσεχή Δεκέμβριο και σχετικά με τα σχολεία που υπάγονται στη Σχολική Εφορία Λευκωσίας, ενώ βρίσκονται στα δημοτικά όρια Στροβόλου.

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Νόμος 108(Ι) του 1997, άρθρο 4(Ι), αναθέτει τη διαχείριση στη Σχολική Εφορία Λευκωσίας, με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η εκλογή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.256, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο θάλαμος υπερβαρούς οξυγονοθεραπείας (θάλαμος αποπίεσης) στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας είναι εκτός λειτουργίας από τον Οκτώβριο του 2005.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. γιατί οι αρμόδιοι δεν έχουν ειδοποιήσει μέχρι σήμερα, ως όφειλαν, τόσο τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού όσο και την Εθνική Φρουρά (Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών), αλλά και την Αστυνομία Κύπρου (ΑΠΑ ειδική μονάδα), τις καταδυτικές σχολές και γενικά τους χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημα των υποβρύχιων καταδύσεων,

2. σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Υγείας για άμεση επιδιόρθωση της βλάβης του θαλάμου, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό τρόπο αποθεραπείας της νόσου των δυτών και γενικά το μοναδικό εργαλείο της καταδυτικής ιατρικής, και

3. ποιος είναι υπεύθυνος για το χειρισμό, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της καταδυτικής ιατρικής και συγκεκριμένα του θαλάμου αποπίεσης στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.257, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την πρόθεση για μετατροπή του Θ΄ Δημοτικού Σχολείου Πάφου σε υποχρεωτικό ολοήμερο σχολείο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, όπως:

1. αν έχουν ενημερωθεί ικανοποιητικά και εγγράφως οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο˙

2. αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του αναλυτικού προγράμματος για το συγκεκριμένο σχολείο˙

3. ποιες ενέργειες διεξάγονται για τη στελέχωση του σχολείου με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό˙

                     4. αν προτίθεται το υπουργείο να προβεί στη δημιουργία ειδικής αίθουσας για τη σίτιση των μαθητών, στην παροχή                          εξοπλισμού και στη στελέχωση του σχολείου για σκοπούς σίτισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.258, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές στη Γαλλία, σε σχέση με την εξασφάλιση διαμονής σε ιδιωτικές εστίες.

Σημειώνεται ότι, για να εξασφαλίσουν οι φοιτητές τη διαμονή τους, απαιτείται η παροχή εγγύησης από πρόσωπο που κατοικεί και έχει μισθό/εισόδημα στη Γαλλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.259, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην ανέγερση γυμνασίου στην κοινότητα Τσερίου.

Σημειώνεται ότι η ανέγερση γυμνασίου στην περιοχή Τσερίου αποτελεί αναγκαιότητα, λόγω του αυξημένου αριθμού κατοίκων, αλλά και των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές εξαιτίας της έλλειψης τοπικού ή περιφερειακού σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.260, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν τα έργα για την αντισεισμική αναβάθμιση του Γυμνασίου Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.261, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στη δημιουργία νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Αρεδιού ή στην αντισεισμική αναβάθμιση και περαιτέρω συντήρηση και επέκταση του υφιστάμενου σχολείου.

Σημειώνεται ότι στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο δεν υπάρχει αναγκαίος χώρος για κατασκευή αίθουσας πολλαπλής χρήσης και άλλων ειδικών αιθουσών διδασκαλίας ούτε και η απαραίτητη υποδομή, για να λειτουργήσει ως ολοήμερο σχολείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.262, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων μουσικής εκπαίδευσης και, αν όχι, τι σκέφτεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.263, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται από το υπουργείο το ενδεχόμενο να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών για σκοπούς προαγωγής από τη θέση του βοηθού διευθυντή στη θέση του διευθυντή.

Σημειώνεται ότι με το υφιστάμενο σύστημα παροχής μονάδων για σκοπούς προαγωγών λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα χρόνια υπηρεσίας μόνο στη θέση του βοηθού διευθυντή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε δυσμενή θέση εκπαιδευτικοί με μακρόχρονη συνολική πείρα, αλλά χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν στον κατάλογο για προαγωγή στη θέση του διευθυντή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.264, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η τοποθέτηση ηχομονωτικών κατασκευών στην περιοχή Αρχαγγέλου κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Κοκκινοτριμιθιάς.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε το 2003 και η οποία έγινε από εμπειρογνώμονες σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιων Έργων, έδειξαν το μέγεθος του προβλήματος της ηχορύπανσης στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.265, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαραθούντας μού έθεσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα το οποίο αφορά την πρόταση υπουργικής επιτροπής για δημιουργία χώρου αποθήκευσης αμιάντου. Συγκεκριμένα, ο χώρος που προτείνεται είναι ο χώρος απόρριψης αδρανών υλικών Μαραθούντας.

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ήδη βεβαρημένη από τις οχληρές εγκαταστάσεις τις οποίες φιλοξενεί. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η κοινότητα Μαραθούντας και η γύρω περιοχή υποφέρουν από σοβαρή οχληρία, που δημιουργείται από το ΧΥΤΑ Πάφου, τον εγκαταλελειμμένο σκυβαλότοπο Αγίας Μαρινούδας, την εγκατάσταση ηλεκτρικών πυλώνων, το εργοστάσιο πρέμιξ, το χοιροστάσιο και το πτηνοτροφείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει χώρο αποθήκευσης αμιάντου στο χώρο απόρριψης αδρανών υλικών Μαραθούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.266, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Στην περιοχή Κοτσιάτη-Μαρκί, μέσα σε κτηνοτροφική ζώνη που είχε οριοθετηθεί πριν από δέκα περίπου χρόνια, λειτουργούν δέκα κτηνοτροφικά υποστατικά (αιγοπρόβατα/κοτόπουλα) χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα πιο πάνω υποστατικά είχαν υποβάλει αιτήσεις για επιδότηση της εγκατάστασης σ’ αυτά ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τέσσερα περίπου χρόνια, περίοδο κατά την οποία η κυβερνητική πολιτική έδινε στους κτηνοτρόφους το δικαίωμα υποβολής τέτοιων αιτήσεων ως κίνητρο για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων αυτών είχαν απορριφθεί τότε, διότι δεν υπήρχαν άλλες εγκαταστάσεις με ηλεκτρικό ρεύμα σε κοντινή απόσταση.

Έχω πληροφορηθεί ότι έκτοτε έχει τροποποιηθεί η αγροτική πολιτική του κράτους και δε δίνεται πλέον το δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης στους πιο πάνω κτηνοτρόφους, παρ’ όλον ότι το πρόβλημα της απόστασης από άλλα υποστατικά με ηλεκτρική παροχή έχει λυθεί. Για την ηλεκτροδότησή του το κάθε κτηνοτροφικό υποστατικό καλείται να καταβάλει το ποσό των £5.000 περίπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει αλλάξει η αγροτική πολιτική σε κάποιες περιοχές που παλαιότερα καλύπτονταν και με ποιους τρόπους στηρίζεται η κτηνοτροφία στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.267, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2001 μία ομάδα ειδικών για τα ελαστικά των αυτοκινήτων του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων, με τη βοήθεια του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας, διεξήγαγε δειγματοληπτικό έλεγχο των ελαστικών 1 261 αυτοκινήτων. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν συμπεράσματα και εισηγήσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και με ποιο τρόπο έχουν αξιοποιηθεί τα πορίσματα και οι εισηγήσεις της έρευνας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.268, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας που διεξήγαγε ομάδα ειδικών για τα ελαστικά αυτοκινήτων του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτων με τη βοήθεια του Τμήματος Τροχαίας της αστυνομίας το 2001, διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των οδηγών ότι πολλοί από τους αερομετρητές στα πρατήρια πετρελαιοειδών είναι ελαττωματικοί. Η έκθεση πρότεινε να γίνει έρευνα ελέγχου των αερομετρητών στα πρατήρια και να γίνει πρόνοια, ώστε να ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι αερομετρητές στα πρατήρια πετρελαιοειδών και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.269, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την αρδευτική δεξαμενή στο χωριό Παχύαμμος. Έχω την άποψη ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η δεξαμενή όπως λειτουργεί σήμερα δεν εξυπηρετεί το σκοπό κατασκευής της, αλλά μάλλον έχει καταντήσει μια πηγή ρύπανσης και πιθανών μολύνσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα επανεξεταστεί το θέμα της αρδευτικής δεξαμενής στο χωριό Παχύαμμος με την κατασκευή νέας στεγανής δεξαμενής, για να διοχετεύεται το νερό από το φράγμα Πομού, ώστε να υπάρχει σταθερή παροχέτευση νερού στο δίκτυο των αρδευόμενων αγροτικών εκτάσεων στο χωριό Παχύαμμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.270, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου Μοναγρίου Λεμεσού για άμεση και επείγουσα αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου και φθαρμένου υδρευτικού δικτύου της κοινότητας και κατασκευή υδατοδεξαμενής σε υψηλή τοποθεσία, για να είναι δυνατή η υδροδότηση του συνόλου των κατοικιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.271, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού ζητά τη διαγραφή χρέους £128.000 για τη συντήρηση του φράγματος της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.272, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγρού Λεμεσού για επιδιόρθωση/βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.273, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού Λεμεσού ζητά τη διαγραφή του χρέους ύψους £30.000 για τη συντήρηση του αρδευτικού έργου “Αναστασία” της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.273, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού Λεμεσού ζητά τη διαγραφή του χρέους ύψους £30.000 για τη συντήρηση του αρδευτικού έργου “Αναστασία” της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του στο εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.274, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα για αναβάθμιση του Νοσοκομείου Κυπερούντας, ώστε να λειτουργεί ως περιφερειακό, για εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιφέρειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.275, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αγρού Λεμεσού για παραχώρηση γενναιόδωρων κινήτρων σε νεαρά ζευγάρια για στέγασή τους στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.276, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της έλλειψης επιστημονικά εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. ειδικού παιδαγωγού, λογοπαθολόγου) για την αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες;

2. Μελετάται η επανεξέταση της σύστασης της πολυθεματικής ομάδας αξιολόγησης μέσης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με το νόμο περί Ειδικής Εκπαίδευσης (να αποτελείται από τις ανάλογες ειδικότητες);

                    3. Μελετά την εισαγωγή της έγκαιρης διαγνωστικής αξιολόγησης (“screening test”) για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες με τη                      χρησιμοποίηση ειδικών διαγνωστικών μέσων στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.277, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε:

1. να ενημερωθούν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τις αλλαγές σε σχέση με το νέο νόμο περί Διεξαγωγής Παγκύπριων Εξετάσεων οι οποίες αφορούν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Εξετάσεων,

2. να απαντηθούν οι αιτήσεις για παροχή διευκολύνσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων, ώστε οι υποψήφιοι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να προλάβουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων και να έχουν ίση μεταχείριση με τους άλλους μαθητές, και

3. να γίνει κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών αυτών και καθορισμός κανονισμών σε σχέση με τη συνεργασία τους με το μεταγραφέα και τους όρους εξετάσεων που να στηρίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απορρέουν από την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας πολυθεματικής ομάδας.

Καλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα οποία εξασφάλισαν την παραχώρηση μεταγραφέα στις ενιαίες εξετάσεις διατηρούν αυτό το δικαίωμα και στις παγκύπριες εξετάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.278, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που κατέχουν την ιδιότητα του πρόσφυγα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.279, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορούντας ζητά την ασφαλτόστρωση του δρόμου Ορούντας-Ποταμίου.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.280, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πότε προτίθεται να προχωρήσει αρμοδίως στην επιβαλλόμενη επ’ ανδραγαθία προαγωγή ανδρών της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι, με κίνδυνο της ζωής τους, συνέτειναν στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.281, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

«Η κοινότητα Αγρού ζητά οικονομική βοήθεια για τις ζημιές που υπέστησαν φυτείες των κατοίκων από το χαλάζι.

Ποια η θέση του αρμόδιου υπουργείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.282, ημερομηνίας 25 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται όλο και πιο έντονα φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τη μεταφορά αέριων μαζών αιωρούμενης αφρικανικής σκόνης πάνω από την Κύπρο, τα οποία επηρεάζουν και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Από πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μου, αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το πρόβλημα με την αιωρούμενη σκόνη της ερήμου είναι διεθνές. Υπάρχουν παραδείγματα που η αφρικανική σκόνη μπορεί να φτάσει ακόμη και στην πολιτεία Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν πνέουν αντίθετοι άνεμοι, ενώ σκόνη από την έρημο της Κίνας κάνει το γύρο του κόσμου φθάνοντας μέχρι και τις Άλπεις. Συγκεκριμένα, στην Κίνα πληροφορούμαι ότι εφαρμόζονται κρατικά προγράμματα αντιστροφής της επέκτασης της γραμμής της ερήμου με φύτευση και παρακολούθηση των προβληματικών περιοχών.

Έχω πληροφορηθεί επίσης ότι ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της Ελλάδας κ. Σταύρος Καλογιάννης έθεσε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την αφρικανική σκόνη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έγινε πριν από μερικές εβδομάδες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται η Κύπρος από την αφρικανική σκόνη όσον αφορά το οικοσύστημα, τη γεωργία και την υγεία των κατοίκων;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιστροφή της επέκτασης της γραμμής της ερήμου στην Αφρική μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

3. Έχει προβεί η Κύπρος σε κάποιες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος, ως χώρα μέλος που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.283, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για το παράπονο του Συνδέσμου “ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ”, Α/Π 1177/2002, σε σχέση με τη λειτουργία του παιδογκολογικού θαλάμου του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.284, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει παραχωρήσει με σύμβαση μίσθωσης στη Λαϊκή Υπεραγορά Ορφανίδης ΛΤΔ τουρκοκυπριακά τεμάχια τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως χώροι στάθμευσης, η εν λόγω υπεραγορά έκανε επέμβαση σε άλλη τουρκοκυπριακή γη εμβαδού 1 400 τ.μ., την οποία χρησιμοποιεί παράνομα ως χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και ως αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση και πώληση κυλίνδρων υγραερίου. Έχω ακόμα πληροφορηθεί ότι, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες απέστειλαν επιστολές με τις οποίες καλούσαν τον ιδιοκτήτη της υπεραγοράς να κατεδαφίσει τα παράνομα υποστατικά, αυτός δεν έχει συμμορφωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα παίρνονται για υλοποίηση των αποφάσεών του;

2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της περιοχής, αφού πωλούνται σε ανοικτό χώρο κύλινδροι υγραερίου;

3. Εφόσον έγινε επέμβαση σε τουρκοκυπριακή γη, γιατί η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν παίρνει δικαστικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα γιατί δεν προβαίνει σε ακύρωση του υφιστάμενου συμβολαίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.285, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο επίπεδο της εκπαίδευσης μπορεί να διοριστεί κάτοχος του πτυχίου “Επιστήμη των Υλικών”, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Επιστήμης Υλικών).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη σχολή περιλαμβάνεται στο σχετικό οδηγό σπουδών που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι παρόμοια σχολή υπάρχει και στο υπό ίδρυση Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.286, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προβεί στα απαραίτητα έργα για διαμόρφωση της εισόδου προς το Γυμνάσιο Σολέας στην Ευρύχου.

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για πλακόστρωση, κτίσιμο τοίχου αντιστήριξης, ισοπέδωση και ασφαλτόστρωση του εδάφους μπροστά από την είσοδο του σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.287, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση του συστήματος πυραύλων S 300, αν δηλαδή βρίσκεται σε λειτουργία, αν ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και αν οι πύραυλοι έχουν οποιαδήποτε χρήση εκεί που βρίσκονται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.288, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Υπουργός Υγείας ανέφερε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ότι, με βάση τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου του, τα νέα κρούσματα καρκίνου ανέρχονται στα 1 500 το χρόνο. Εκπρόσωπος του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου σε πρόσφατη δημοσιογραφική διάσκεψη ανέφερε ότι ανέρχονται σε 2 500 το χρόνο. Ο σύνδεσμος ΕΛΑΖΩ ισχυρίζεται ότι τα νέα κρούσματα ανέρχονται μεταξύ 2 500 και 3 000 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων που καταφεύγουν στις κρατικές υπηρεσίες. Ο ευρωβουλευτής δρ Αδάμος Αδάμου σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ανέφερε ότι κάθε χρόνο έχουμε νέα κρούσματα καρκίνου γύρω στο 3%, ενώ τώρα αυξήθηκε στο 4%, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι πραγματικοί αριθμοί των νέων κρουσμάτων καρκίνου κάθε χρόνο στην Κύπρο με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τα στοιχεία του αρχείου για τον καρκίνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.289, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρατηρήσει ότι, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του Υπουργού Παιδείας για καταρτισμό συγκροτημένου στρατηγικού σχεδίου για τη δημόσια περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν έχει ακόμα παρουσιαστεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ή σε δημόσιο διάλογο ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Μία αδρομερής περίληψη που παρουσιάστηκε προ μηνών ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν ικανοποίησε τους βουλευτές μέλη της επιτροπής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα καταθέσει τη συνολική στρατηγική για τη δημόσια περιβαλλοντική εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.290, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσος χρόνος χρειάζεται για την έκδοση ιατροδικαστικού πορίσματος θανάτου μετά την παράδοση των ανάλογων ιατρικών εξετάσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι περιήλθε εις γνώσιν μου παράπονο (αρ. φακέλου 4028) σύμφωνα με το οποίο η έκδοση ιατροδικαστικού πορίσματος θανάτου εκκρεμεί εδώ και δεκαέξι μήνες, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είχαν ήδη παραδοθεί πριν από το διάστημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.291, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ικανοποίηση των αιτημάτων των δασκάλων μουσικής (κλίμακα Α2-5-7) για μισθολογική αναβάθμιση με βάση τις αρχές:

· της ίσης αμοιβής για υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα,

· της ίσης αμοιβής για την ίδια προσφορά εργασίας,

· της παροχής ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης.

Σημειώνεται ότι ανάλογη αντιμετώπιση του προβλήματος ακολουθήθηκε και στην περίπτωση των εκπαιδευτών στην τεχνική εκπαίδευση.»

Απάντηση


 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων