Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.001 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιοχή κοντά στο κρατικό δάσος Μαχαιρά, μέσα στα όρια των χωριών Σιά, Κόρνος και Δελίκηπο, ιδιωτικά και κρατικά τεμάχια γης, κατάφυτα από πεύκα και άγρια βλάστηση, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιτήδειους. Άλλοι οργώνουν και σπέρνουν κριθάρι και άλλοι εξορύσσουν χώμα για χωματουργικές εργασίες ή για βιομηχανίες τούβλων. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες μου, στις παράνομες και καταστροφικές επεμβάσεις στο περιβάλλον εμπλέκονται δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι στην Εθνική Φρουρά ή στην αστυνομία, ακόμη και δασικοί λειτουργοί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη καταστροφή των δασωμένων εκτάσεων στα χωριά Σιά, Κόρνος και Δελίκηπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.002 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο φαράγγι του Αγιασμάτου στο χωριό Κάθικας της Πάφου ιδιώτης αυθαίρετα προέβη σε χωματουργικές εργασίες και προσπάθησε να ανοίξει δρόμο, αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος, παρ’ όλο που δίπλα από το χώρο της επέμβασης υπάρχει μονοπάτι της φύσης. Επίσης, λόγω της εδαφολογικής μορφής της περιοχής η επέμβαση ενδέχεται να προκαλέσει και άλλα προβλήματα (π.χ. κατολισθήσεις). Εν ολίγοις, η αλλοίωση της περιοχής είναι εμφανής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έγιναν, προκειμένου να αρθεί η παρανομία και να αποκατασταθεί η ζημιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.003 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μεγάλης οικολογικής σημασίας παραλία της Λάρας στον Ακάμα, παγκόσμιας σημασίας βιότοπος ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου διαπίστωσα ότι αν και διάγουμε περίοδο ωοτοκίας των χελωνών, κανένας υπηρεσιακός λειτουργός δε βρίσκεται στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, παρά τη σχετική απαγόρευση, οι επισκέπτες τοποθετούν ομπρέλες στην άμμο με κίνδυνο να επηρεαστούν οι φωλιές των χελωνών. Θεωρώ ότι η περιοχή του κόλπου της Λάρας θα πρέπει να επιτηρείται την περίοδο αυτή ολόκληρο το εικοσιτετράωρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να προστατευθεί ο βιότοπος ωοτοκίας των χελωνών στον κόλπο της Λάρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.004 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι συνεχίζεται η απόρριψη οικιακών λυμάτων στο χώρο του σκυβαλότοπου Αγίας Μαρινούδας στην Πάφο, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει η λειτουργία του σταθμού επεξεργασίας οικιακών λυμάτων στην Αχέλεια, διότι φαίνεται ότι η έλλειψη κάποιων εξαρτημάτων καθιστά αδύνατη την απόρριψη των λυμάτων στη μονάδα επεξεργασίας στην Αχέλεια. Ένα άλλο πρόβλημα που επιτείνει την ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής είναι η άρνηση του ΣΑΠΑ να δεχτεί τα απόβλητα του σφαγείου, που καταλήγουν και αυτά στην Αγία Μαρινούδα, διότι φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ του ΣΑΠΑ και των δημοτικών αρχών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί αμέσως η απόρριψη οικιακών λυμάτων στην Αγία Μαρινούδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.005 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έκλεισε ο κατασκηνωτικός χώρος Forest Beach Camp στη Λάρνακα. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε τη μόνη περιοχή οργανωμένης κατασκήνωσης στην περιοχή της Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι εγκατάλειψης του κατασκηνωτικού τουρισμού στην Κύπρο;

Γιατί ο ΚΟΤ δε λαμβάνει μέτρα ενίσχυσης του κατασκηνωτικού τουρισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.006 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου στις 15 Ιουλίου 2003.

«Επειδή η Λάρνακα διαθέτει μόνο μία τηλεοπτική συχνότητα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να διαθέσει περισσότερες τηλεοπτικές συχνότητες για τη λειτουργία νέων τοπικών σταθμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.007 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Ιουλίου 2003.

«Σχετικά με το διαχωρισμό νέων οικοπέδων για πρόσφυγες στο συνοικισμό Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;
 2. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν για παραχώρηση προσφυγικού οικοπέδου στο συνοικισμό Φρεννάρους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.008 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Ιουλίου 2003.

«Σχετικά με το διαχωρισμό νέων οικοπέδων για πτωχές οικογένειες στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου, έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοιμάσει σχέδιο διαχωρισμού πενήντα τεσσάρων οικοπέδων.

Επειδή από τον προγραμματισμένο διαχωρισμό επηρεάζονται και ιδιωτικές ιδιοκτησίες, συμφωνήθηκε όπως οι ιδιοκτήτες τους υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για ανταλλαγή της επηρεαζόμενης γης τους με κρατική γη.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων ιδιωτικών τεμαχίων για ανταλλαγή τους με χαλίτικη γη και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;
 2. Πότε υπολογίζεται ότι θα καταστεί δυνατή η έναρξη/ολοκλήρωση των εργασιών για διαχωρισμό των υπό αναφορά οικοπέδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.009 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το ιστορικό Γυμνάσιο Πεδουλά, που φέτος συμπλήρωσε ενενήντα χρόνια λειτουργίας, κινδυνεύει να κλείσει οριστικά λόγω έλλειψης μαθητών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου Πεδουλά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.010 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένη Θεοχάρους στις 16 Ιουλίου 2003.

«Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας στις 19 Σεπτεμβρίου 2002, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, συζητήθηκε το θέμα, το οποίο ενέγραψα, της λειτουργίας βιομηχανικής ζώνης σε περιοχή που εφάπτεται της περίφραξης στρατοπέδου υψίστης ασφαλείας της Εθνικής Φρουράς. Κατά τη συνεδρία το Υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύτηκε να προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό του ενός τρίτου της βιομηχανικής ζώνης Παραμύθας, που γειτνιάζει με το στρατόπεδο, και αποφασίστηκε η διακοπή στην παραχώρηση αδειών δημιουργίας νέων υποστατικών στην εν λόγω περιοχή.

Έχουν περιέλθει στην αντίληψή μου πληροφορίες ότι το κοινοτικό συμβούλιο Παραμύθας συνεχίζει να παραχωρεί άδειες για την ανέγερση υποστατικών, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων στην περιοχή και δυνατόν να αυξήσει το κόστος απομάκρυνσης/μετακίνησης από την περιοχή. Να αναφέρω επιπλέον ότι η λειτουργία, καθώς και η επέκταση της βιομηχανικής ζώνης βρίσκουν αντίθετους τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι επικαλούνται την επιβάρυνση του περιβάλλοντος που ήδη υπάρχει από τη λειτουργία του σκουπιδότοπου στο Βατί, σε μικρή απόσταση από τις κοινότητές τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

 1. Πού ευρίσκεται η διαδικασία αποχαρακτηρισμού της υπό αναφορά βιομηχανικής ζώνης;
 2. Πώς χειρίζεται το θέμα της συνέχισης της παραχώρησης αδειών στην εν λόγω περιοχή ενόψει του αποχαρακτηρισμού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2003.

«Έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι ο περιφερειακός σκυβαλότοπος στον Ατσά βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω από την περιοχή και να μη διαπιστώσω ότι τα σκουπίδια καίγονται συνεχώς, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Επίσης εξακολουθούν να απορρίπτουν εκεί οικιακά λύματα όλα τα βοθροκαθαριστικά της δυτικής επαρχίας Λευκωσίας, δηλαδή της Μαραθάσας, της Σολιάς, της Πιτσιλιάς και όλων των χωριών της δυτικής Μεσαορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση στο σκυβαλότοπο του Ατσά μέχρι την τελική επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε όπως προωθήσω τα πιο κάτω θέματα:

1. Βελτίωση οδικού δικτύου:

α. Ευθυγράμμιση και βελτίωση του δρόμου “Μονάγρι-Κουκά”, αφού θεωρηθεί πολεοδομικό έργο.

β. Ανύψωση του γεφυριού που συνδέει το Μονάγρι με τον Άγιο Γεώργιο για μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών.

γ. Προσθήκη κιγκλιδωμάτων στα επικίνδυνα σημεία του κύριου δρόμου.

δ. Ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Σιλίκου-Λόφου.

ε. Ασφαλτόστρωση του δρόμου Αγίας Μαύρης-Σιλίκου.

2. Επανεξέταση των πολεοδομικών ζωνών, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της κοινότητας.

3. Επιχορήγηση της κοινότητας για κάλυψη των άμεσων αναγκών που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, καθώς και απόκτηση οχήματος για τις ανάγκες της κοινότητας.

4. Μελέτη για απαλλαγή της κοινότητας από καταβολή των τόκων για δάνεια που εξασφαλίζονται για αναπτυξιακά έργα.

5. Κατασκευή δημόσιων αποχωρητηρίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε όπως προωθήσω τα πιο κάτω θέματα:

1. Βελτίωση οδικού δικτύου:

α. Ευθυγράμμιση και βελτίωση του δρόμου “Μονάγρι-Κουκά”, αφού θεωρηθεί πολεοδομικό έργο.

β. Ανύψωση του γεφυριού που συνδέει το Μονάγρι με τον Άγιο Γεώργιο για μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών.

γ. Βελτίωση της εξόδου προς τον κύριο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών για την ασφάλεια των οδηγών.

δ. Αύξηση της επιχορήγησης για βελτίωση των αγροτικών δρόμων που χρησιμοποιούν οι αγρότες.

2. Μετακίνηση, το συντομότερο δυνατό, από την περιοχή όλων των μαντρών που είναι εγκατεστημένες εκεί χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Οι μάντρες αυτές δημιουργούν προβλήματα οχληρίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να θέσω ενώπιον των αρμοδίων το αίτημα όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επανεξετάσει την απόφασή της για εγκατάσταση πυλώνων και καλωδίων ηλεκτρισμού υψηλής τάσης κατά μήκος του ποταμού Κούρρη, λόγω του ότι η εγκατάσταση θα επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς και την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να θέσω ενώπιον των αρμοδίων το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αναφορικά με την εξεύρεση νέων πηγών νερού για πότισμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η στέγη του κοινοτικού νηπιαγωγείου (τουρκοκυπριακό υποστατικό) παρουσιάζει πρόβλημα διαρροών κατά τους χειμερινούς μήνες. Το κοινοτικό συμβούλιο, λόγω του ότι αδυνατεί να καλύψει τη δαπάνη για επιδιόρθωση της στέγης, κάλυψε τη στέγη με νάιλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει προχωρήσει στην εξεύρεση χώρου για την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών είναι ενήμερος για το θέμα και μάλιστα σε επίσκεψή του στο χωριό, στις 10 Ιουνίου 2003, υποσχέθηκε ότι θα στείλει αρχιτέκτονα για μελέτη του χώρου και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες μελέτης και εκπόνησης αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων στην Αλαμιννό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι επείγει η επέκταση της οικιστικής περιοχής της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 1988 και η περιοχή που αναβαθμίστηκε σε οικιστική περιοχή περιλαμβάνει, στη μεγαλύτερή της έκταση, τουρκοκυπριακή γη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για ανέγερση νέων κατοικιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε προγραμματίζεται νέα επέκταση της οικιστικής περιοχής στην κοινότητα Αλαμιννό και προς ποιες κατευθύνσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι επείγει η δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα προς το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια για δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα. Εάν υπάρχουν, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού προγραμματίζεται να γίνουν και πότε αναμένεται η αποπεράτωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο επιθυμεί όπως ο χωμάτινος δρόμος (μονοπάτι) που διασχίζει την περιοχή “Μεννογιάτικα” μετατραπεί σε αγροτικό δρόμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος από την Αλαμιννό προς τη Μεννόγεια βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, ενώ επίσης και η πορεία του, πολλές επικίνδυνες στροφές χωρίς παγκέττα, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους διερχομένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης και αναδιαμόρφωσης του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η οικονομική επιχορήγηση των εννέα κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κοινότητα Αλαμιννό, από την ΑΗΚ. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο έχει δοθεί υπόσχεση οικονομικής επιχορήγησης της τάξης των £20.000 σε κάθε κοινότητα της περιοχής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από την ΑΗΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η ανέγερση ανδριάντα του ήρωα Λάζαρου Γεωργίου στοίχισε συνολικά £45.000. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κάλυψε μέρος της δαπάνης, καταβάλλοντας ποσό της τάξης των £10.000, και η Επαρχιακή Διοίκηση πλήρωσε άλλες £4.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καλύψει μέρος της υπόλοιπης δαπάνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο επιθυμεί όπως τα μονοπάτια που φαίνονται στο τοπογραφικό σχέδιο της κοινότητας, πλάτους έξι ποδών, μετατραπούν σε αγροτικούς δρόμους, για να διευκολυνθεί η προσπέλαση από τους αγρότες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τα τουρκοκυπριακά σπίτια της κοινότητας, στα οποία διαμένουν τριάντα πέντε πρόσφυγες, επιδιορθώθηκαν για τελευταία φορά το 1998. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο αρκετές από τις πιο πάνω οικίες βρίσκονται σήμερα σε άθλια κατάσταση, ενώ εκκρεμεί αίτημα της κοινότητας για επιδιόρθωσή τους από το Σεπτέμβριο του 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το ιατρείο της κοινότητας χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης. Παρατηρείται έλλειψη στοιχειωδών χώρων υγιεινής, π.χ. αποχωρητηρίων, πράγμα απαράδεκτο για τη λειτουργία ιατρικού κέντρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώση μου ότι δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, στο ύψωμα παρά την αλυκή Λάρνακας, έχει ανεγερθεί πρόσφατα σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο μία ογκώδης αποθήκη από λαμαρίνες, πανομοιότυπη με αυτές που κτίζονται κυρίως για κτηνοτροφικούς σκοπούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση του τουρκοκυπριακού τεμαχίου;

2. Ποιος ή ποιοι είναι οι αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα);

3. Η παραχώρηση του τουρκοκυπριακού τεμαχίου και η ανέγερση της ογκώδους αποθήκης έγιναν σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς για την ανάπτυξη των προστατευόμενων χώρων γύρω από την αλυκή;

4. Έγινε περιβαλλοντική έρευνα, πριν εκδοθεί η πολεοδομική άδεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε ότι αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι να παραχωρηθούν γεωργικοί κλήροι, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η παραμονή των νέων στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια παραχώρησης γεωργικών κλήρων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο ότι επιθυμεί όπως κατασκευαστούν μικρές λεκάνες στην κοίτη του ποταμού Πούζη για εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε ότι στην είσοδο της κοινότητας λειτουργεί χοιροστάσιο και εντός των ορίων της κοινότητας λειτουργεί κτηνοτροφικό υποστατικό. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, τα εν λόγω υποστατικά προκαλούν τόσο οχληρία όσο και δυσοσμία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι ο ελλαδοκυπριακός δορυφόρος “HELLAS SAT” έχει προκαλέσει διεθνές επιχειρηματικό ενδιαφέρον λόγω του ισχυρού σήματος που εκπέμπει στη γηραιά ήπειρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι αναμεταδίδει για λογαριασμό των καναλιών “Euronews” και “Eurosport” διάφορα προγράμματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ξένες εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της δορυφορικής αυτής κοινοπραξίας και μάλιστα βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι η ΑΗΚ στην απόκτηση μετοχικών πακέτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο είναι το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς του εν λόγω δορυφόρου;
 2. Ποια είναι τα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης από την αναμετάδοση των διάφορων προγραμμάτων για τα κανάλια “Euronews” και “Eurosport”;
 3. Υπό ποιες συνθήκες διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για τυχόν απόκτηση μετοχικών πακέτων από την ΑΗΚ και τις πιο πάνω εταιρείες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι η Αρχή Λιμένων προωθεί την αναβάθμιση της λιμενικής μας βιομηχανίας και ειδικότερα του λιμανιού της Λεμεσού ενόψει της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πληροφορηθεί ότι για την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής προγραμματίζεται σειρά έργων, όπως η κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών, η επέκταση του δυτικού κρηπιδώματος κατά 500 μ. και η ενίσχυση των κρηπιδωμάτων με περισσότερες γερανογέφυρες, η επέκταση των χώρων στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων και η λειτουργία σταθμού παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι έργα ακριβώς προγραμματίζονται να γίνουν;
 2. Πότε πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες για ολοκλήρωση των πιο πάνω κατασκευαστικών έργων;
 3. Πότε αναμένεται να παραδοθούν τα εν λόγω έργα;
 4. Ποιο αναμένεται να είναι το συνολικό κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στην περιοχή Αγίας Νάπας και Πρωταρά σκάφη πραγματοποιούν κρουαζιέρες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας την απαραίτητη άδεια μεταφοράς επιβατών. Επίσης, παρατηρείται υπερφόρτωση σκαφών με επιβάτες που ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ τον επιτρεπόμενο σύμφωνα με την άδεια μεταφοράς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πόσο συχνά διενεργούνται περιπολίες για έλεγχο των εν λόγω σκαφών;
 2. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει κατά το έτος που διανύουμε για σκάφη που πραγματοποιούν κρουαζιέρες χωρίς την απαραίτητη άδεια μεταφοράς επιβατών και πόσες για περιπτώσεις υπερφόρτωσης σκαφών με επιβάτες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Με βάση τη Συνθήκη του Σένγκεν, η χώρα μας έχει δεσμευθεί, μέχρι την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει στη διάθεσή της ραντάρ, ακάτους, καθώς και τρία ελικόπτερα για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και πάταξης της λαθρομετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση όσον αφορά την προμήθεια των τριών ελικοπτέρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Για ποιους λόγους έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση όσον αφορά την προμήθεια των τριών ελικοπτέρων;
 2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας βάσει της Συνθήκης του Σένγκεν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.035 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 23 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου στις κοινότητες Κανναβιών και Αγίας Ειρήνης (επαρχία Λευκωσίας) τέθηκε επιτακτικά το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών για τη σύντομη έναρξη των ακόλουθων δύο πολύ σοβαρών κοινωφελών έργων στην περιοχή:

1. Κατασκευή του δρόμου Βυζακιάς-Κανναβιών.

2. Κατασκευή φράγματος στον ποταμό Καννάβια (παραπόταμος του ποταμού της Ελιάς).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία προκήρυξης / αξιολόγησης προσφορών και απαλλοτρίωσης γης για έναρξη της κατασκευής του δρόμου Βυζακιάς-Κανναβιών; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου;

β. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για το φράγμα στα Καννάβια; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η καλλιέργεια εσπεριδοειδών στο νησί μας έχει καταστεί ιδιαίτερα προβληματική. Στην πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν την επόμενη χρονιά θα επιβιώσει η εσπεριδοκαλλιέργεια στην Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για διάσωση της εσπεριδοκαλλιέργειας και ειδικότερα για τα ακόλουθα:

 1. Έχει διατεθεί εξ ολοκλήρου το ποσό που η κυβέρνηση εξάγγειλε για την ενίσχυση της εσπεριδοκαλλιέργειας για το 2002;
 2. Έχει αυξηθεί σε πενήντα λίρες το δεκάριο η βοήθεια στους εσπεριδοκαλλιεργητές της λεγόμενης “νεκρής ζώνης”;
 3. Μελετάται η μεταφορά της ευθύνης εμπορίας των εξαγωγών των εσπεριδοειδών από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, όπως ζητούν οι εσπεριδοκαλλιεργητές;
 4. Αναγράφεται στα κουτιά των χυμών που κυκλοφορούν στο εμπόριο η αναλογία του κυπριακού χυμού εσπεριδοειδών σε σχέση με τον εισαγόμενο;
 5. Γίνεται έλεγχος, ώστε στις λαϊκές αγορές να διαθέτουν τα προϊόντα τους μόνο οι μικροκαλλιεργητές και οι αγρότες και όχι οι μεσίτες και οι έμποροι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ασκούνται πιέσεις για την κατασκευή του λεγόμενου “μικρού παρακαμπτηρίου” στην κοινότητα Πέρα Πεδί Λεμεσού. Το έργο προγραμματίζεται να γίνει σε μια μαγευτική κοιλάδα μέσα στην οικιστική περιοχή της κοινότητας και πολύ κοντά σε κατοικίες. Είναι δε γνωστό ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην εκτέλεση του έργου αυτού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν με σκοπό την αντιμετώπιση του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ κατασκεύασε πρόσφατα υποσταθμό υψηλής τάσης σε χώρο ιδιοκτησίας του κ. Σιακόλα στην περιοχή “Λίμνη” της Πόλης Χρυσοχούς, όπου ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας σχεδιάζει να κατασκευάσει μεγάλο τουριστικό έργο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο συγκεκριμένος υποσταθμός τέθηκε σε λειτουργία και αν πρόκειται να εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης της περιοχής, εκτός από το υπό αναφορά έργο του κ. Σιακόλα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτέλους θα υποχρεωθεί ο κάτοχος του μεταλλείου στην περιοχή “Λίμνη”, στην Πόλη Χρυσοχούς, να προχωρήσει στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, για να σταματήσουν τα σύννεφα σκόνης, που περιέχουν ενδεχομένως καρκινογόνες ουσίες, να καλύπτουν το γειτονικό χωριό της Αργάκας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα κατεχόμενα προκλήθηκε σάλος από την πρόθεση τουρκικής αλυσίδας τροφίμων να δημιουργήσει στην Κώμα του Γιαλού εκτροφείο τόννου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εισήγηση για δημιουργία “φάρμας” ψαριών ανήκει σε κοινοπραξία επενδυτών από την αλυσίδα τροφίμων, οι οποίοι θα κατέχουν και το 51%. Το 30% θα ανήκει σε Ιάπωνες επενδυτές και το υπόλοιπο σε Τουρκοκυπρίους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του κράτους ενόψει των επιπτώσεων στη φύση και στο περιβάλλον της κατεχόμενης Κύπρου από τη σκοπούμενη ανάπτυξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σήμερα λειτουργούν εξήντα αδειούχα αγροτουριστικά καταλύματα με συνολική δυναμικότητα πεντακοσίων τριάντα κλινών. Στο σχέδιο του αγροτουρισμού που προωθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε διάφορα χωριά της υπαίθρου συμμετέχουν όσοι θέλουν να μετατρέψουν υφιστάμενες κατοικίες σε τουριστικά καταλύματα ή παραδοσιακά εστιατόρια ή τουριστικά μαγαζιά. Αυτά τα καταλύματα πρέπει να έχουν χαρακτήρα που να εντάσσεται στο παραδοσιακό περιβάλλον του χωριού. Για το σκοπό αυτό δίνονται δάνεια από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, που έχουν στόχο την προώθηση του αγροτουρισμού στον τόπο μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προβλέπεται καμιά βοήθεια από το σχέδιο του αγροτουρισμού στις περιπτώσεις λειτουργίας μικρών ξενοδοχείων ή γιατί δεν ενισχύεται οικονομικά η κατασκευή νέων καταλυμάτων που να συνάδουν με το σχέδιο του αγροτουρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο χώρος όπου μπορούν τα πλοία να αγκυροβολούν στο αγκυροβόλιο του λιμανιού της Λεμεσού εκτείνεται από το ύψος της εκκλησίας των Καθολικών στα ανατολικά μέχρι το νέο λιμάνι στα δυτικά. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα πλοία αγκυροβολούν ανατολικότερα της περιοχής αυτής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα όρια του αγκυροβολίου, καθώς και για τους λόγους που τα πλοία αγκυροβολούν έξω από την πιο πάνω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Ιουλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ρύπανση της παραλίας της Λεμεσού με πετρέλαιο που παρατηρήθηκε πρόσφατα πιθανόν να προήλθε από διερχόμενο πλοίο ή πλοίο αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού. Συχνά η παραλία της Λεμεσού ρυπαίνεται με σκουπίδια τα οποία πιθανόν να ρίχνονται από πλοία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια υπηρεσία ανήκει η ευθύνη πρόληψης της ρύπανσης, καθώς και ποια υπηρεσία αναλαμβάνει την άμεση απορρύπανση σε τέτοιες περιπτώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι η λεωφόρος Κάππαρη, κατά μήκος της οποίας υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και τουριστικά συγκροτήματα, εστιατόρια, μπιραρίες κτλ., βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω δρόμο υπάρχει ελλιπής φωτισμός, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε όλο το μήκος του δρόμου, η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ευδιάκριτη το βράδυ κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης της εν λόγω λεωφόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Κατά την 23η Ιουλίου έτυχε να επισκεφθώ την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy) και μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι δεν έχει ακόμη ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, ο χαιρετισμός που υπάρχει στην ιστοσελίδα ανήκει στον προηγούμενο υπουργό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη ανανεωθεί η υπό αναφορά ιστοσελίδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο αεροδρόμιο Λάρνακας και σε συνομιλία που έτυχε να έχω με αλλοδαπό τουρίστα έγινα δέκτης παραπόνων λόγω της έλλειψης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet services).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή τέτοιας υπηρεσίας στους πελάτες-επισκέπτες του αεροδρομίου Λάρνακας;

2. Υπήρξε στο παρελθόν ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες;

3. Παρέχεται τέτοια υπηρεσία στο αεροδρόμιο Πάφου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι οι οδοί Κοραή (δρόμος Λυκείου Παραλιμνίου) και Μεγάλου Αλεξάνδρου (συνέχεια της οδού Κοραή, με κατεύθυνση προς το συνοικισμό Παραλιμνίου) βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης των εν λόγω δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπήρξαν στο παρελθόν αιτήσεις για παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνo στην Κύπρο και, αν ναι, από ποιους;

2. Ετοιμάζεται σχετική νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καζίνo στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Ιουλίου 2003.

«Με την καθολική εφαρμογή της χρήσης της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να αυξηθούν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τριοδικό καταλύτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο τριοδικός καταλύτης των λεγόμενων καταλυτικών αυτοκινήτων αχρηστεύεται αμέσως, εάν σ’ αυτά διοχετευτεί “κανονική” βενζίνη. Επίσης, χρειάζεται συνεχής και αξιόπιστη συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, ο τριοδικός καταλύτης έχει μικρή διάρκεια ζωής και πρέπει μετά από κάποια χρόνια να αφαιρείται και να τυγχάνει μεταχείρισης ως ένα εξαιρετικά τοξικό απόβλητο, διαφορετικά δημιουργούνται καρκινογόνες εκπομπές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο για το πιο πάνω θέμα υπάρχει ενημέρωση των πολιτών και όσων εμπλέκονται στην πώληση, συντήρηση και στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων, κατά πόσο υπάρχουν εξουσιοδοτημένα κατάλληλα συνεργεία μηχανικών για την πιο πάνω εργασία, καθώς και κατά πόσο υπάρχει αξιόπιστο σύστημα παραλαβής των χρησιμοποιημένων τριοδικών καταλυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε τα πιο κάτω θέματα:

1. Να τεθεί ως θέμα προτεραιότητας η αλλαγή του δικτύου υδατοπρομήθειας, που είναι κατασκευασμένο από αμίαντο, και το έργο να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2004.

2. Να αναθεωρηθούν οι πολεοδομικές ζώνες.

3. Να αρδεύονται οι περιοχές εντός αναδασμού από νερό του ΣΑΛΑ.

4. Να επιταχυνθεί η διαδικασία σχεδιασμού για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος.

5. Να συμπληρωθεί ο πεζόδρομος μεταξύ των ξενοδοχείων “St. Raphael” και “Meridien”.

6. Να βοηθηθεί η κοινότητα στην εξασφάλιση δανείων για έργα που πρέπει να γίνουν στην κοινότητα.

7. Να μετακινηθούν τα χοιροστάσια και να ληφθούν μέτρα εναντίον χοιροστασίων που δε λειτουργούν κανονικά και προκαλούν οχληρία.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε το αίτημά τους για παραχώρηση από την ΑΗΚ οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα με τα ίδια κριτήρια που παραχωρήθηκε βοήθεια σε άλλες κοινότητες, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του σταθμού.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε την αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου και τη λήψη μέτρων για ασφαλή είσοδο στην κοινότητα από τον κύριο δρόμο.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε το αίτημά τους να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται αιματολογικές αναλύσεις σε άτομα μεγάλης ηλικίας στο κοινοτικό ιατρείο και να μη χρειάζεται τα άτομα αυτά να επισκέπτονται τη Λεμεσό.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε τα πιο κάτω θέματα:

1. Την κάλυψη εξόδων για ανέγερση κοινοτικού νηπιαγωγείου σε χώρο που θα παραχωρήσει η κοινότητα, γιατί το υφιστάμενο κοινοτικό νηπιαγωγείο κρίνεται ακατάλληλο.

2. Τη δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου στην περιοχή, για να καλύπτει τις ανάγκες των κοινοτήτων της ανατολικής Λεμεσού.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία από και προς το λύκειο της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, στην εν λόγω περιοχή προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και το οδικό δίκτυο δεν εξυπηρετεί την περιοχή του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η δημιουργία νέας οδικής αρτηρίας στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι στην οδό Ηγερίας δεν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα, παρά το ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρικοί πάσσαλοι, καλώδια κτλ.), για είκοσι πέντε και πλέον χρόνια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Για ποιους λόγους δεν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στην εν λόγω οδό;
 2. Προγραμματίζονται να γίνουν έργα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην εν λόγω οδό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως διαπίστωσα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Συγκεκριμένα, οι κατοικίες του συνοικισμού βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο από το δρόμο, με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να πλημμυρίζουν οι κατοικίες του συνοικισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει την έναρξη αποχετευτικών έργων στο συνοικισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι στην οδό Καλοψίδας έχει ανεγερθεί βιολογικός σταθμός (βοθροδεξαμενή διακοσίων πενήντα τόνων). Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η εν λόγω δεξαμενή δεν πληροί τους σχετικούς όρους κατασκευής, δηλαδή θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες που απαιτούνται;
 2. Έγινε περιβαλλοντική μελέτη;
 3. Ποιοι όροι θα τεθούν για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων;
 4. Ποια μέτρα λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την επίλυση αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση επισκευή αρκετών δρόμων της κοινότητας, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αρκετοί δρόμοι της κοινότητας δεν έχουν ονόματα διευθύνσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Προγραμματίζονται έργα βελτίωσης, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δρόμους της κοινότητας;
 2. Για ποιους λόγους αρκετοί από τους δρόμους της κοινότητας δεν έχουν ονόματα διευθύνσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.060 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα/προβλήματα που αφορούν την οικοδομική βιομηχανία στην Πάφο και τα οποία εγείρει ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Πάφου:

1. Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού.

2. Απλοποίηση έγκρισης/ανανέωσης αδειών απασχόλησης ξένου προσωπικού.

3. Επαρκή στελέχωση στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Πάφου.

4. Έλλειψη επιστημονικού προσωπικού.

5. Απλούστευση/επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής.

6. Εντατικοποίηση του ελέγχου για πάταξη του φαινομένου των παράνομων εργοληπτών.

7. Πάταξη του φαινομένου των παράνομων επιχειρηματιών ανάπτυξης γης (Developers).

8. Αντιμετώπιση φαινομένων μονοπωλιακού ελέγχου διάφορων υλικών και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον έλεγχο των τιμών στην οικοδομική βιομηχανία.

9. Νομοθετική ρύθμιση της ασφαλιστικής κάλυψης για την ευθύνη του εργοδότη. Η οικοδομική βιομηχανία αποτελεί κλάδο με ψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων. Με το υπάρχον σύστημα οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνούνται να ασφαλίσουν εργοληπτικές επιχειρήσεις με ποσά ασφάλισης πέραν των Λ.Κ. 50.000 για κάθε εργαζόμενο. Τούτο περικλείει μεγάλους κινδύνους όχι μόνο για την επιβίωση των εργοληπτικών επιχειρήσεων μετά από ένα ατύχημα, αλλά αφήνει εκτεθειμένους και τους εργαζομένους.

10. Καθιέρωση κοινώς αποδεκτού τυποποιημένου συμβολαίου για την εκτέλεση όλων των κυβερνητικών έργων.

11. Αντιμετώπιση του φαινομένου των παράνομων ξένων εργατών.

12. Δημιουργία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων συντονιστικού οργάνου του οποίου αποκλειστικό έργο θα είναι η συγκέντρωση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομηχανία και η παραπομπή τους προς επίλυση στα διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση τοποθέτηση πιστοποιούντος υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι ο αστυνομικός έλεγχος της κοινότητας όσον αφορά την τροχαία κίνηση είναι ελλιπής. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο απαιτεί ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης για τη ρύθμιση της τροχαίας το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του ότι παρατηρείται αύξηση της νεανικής παραβατικότητας, οδήγηση αυτοκινήτων από ανηλίκους κτλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση δημιουργία κυρτωμάτων στην οδό Ηλείας. Ο εν λόγω δρόμος αποτελεί το εμπορικό κέντρο της κοινότητας και κατά μήκος του δρόμου διακινούνται πάρα πολλοί πεζοί. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αρκετοί δρόμοι της κοινότητας δεν έχουν διευθύνσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται δημιουργία κυρτωμάτων στον εν λόγω δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.064 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 12 Αυγούστου 2003.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία κέντρων αποτοξίνωσης και απεξάρτησης ναρκομανών. Ήδη προγραμματίζεται η δημιουργία τριών νέων κέντρων, με στόχο την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων, και συγκεκριμένα κέντρου σωματικής αποτοξίνωσης, κέντρου ψυχολογικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, καθώς και θεραπευτικής κοινότητας για τους ανήλικους χρήστες.

Με δεδομένο, όμως, ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών ήδη υπάρχει, έχει εξαπλωθεί αρκετά και δυστυχώς υπάρχουν άτομα με πλήρη εξάρτηση από τη νικοτίνη, την ηρωίνη και τα ηρεμιστικά τα οποία δυσκολεύονται να ακολουθήσουν άμεσα προγράμματα για σωματική αποτοξίνωση, προτού εισαχθούν στην Αγία Σκέπη ή αλλού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού μπορεί να αποταθεί μια οικογένεια που έχει ενήλικο μέλος της χρήστη ηρωίνης και παρουσιάζει προβλήματα συνεργασίας, ώστε να του εξασφαλίσει την κατάλληλη ψυχολογική προστασία και αποτελεσματική σωματική απεξάρτηση;

2. Ποια προστασία παρέχεται σε ναρκομανή άτομα που είναι ευάλωτα και βορά των εμπόρων ναρκωτικών πριν και μετά τη διαδικασία σωματικής αποτοξίνωσης, όταν οι έμποροι ναρκωτικών καραδοκούν, ώστε να τα κρατούν αιχμάλωτα στα δίκτυά τους;

3. Πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης υποδομής και των παρεχόμενων προγραμμάτων (ΘΕΜΕΑ, Τοξότης/Περσέας κ.λπ.) για στήριξη γονιών και συγγενών ναρκομανών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.065 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 12 Αυγούστου 2003.

«Μετά από πρόσφατο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας αναφορικά με προβλήματα ατίθασης συμπεριφοράς παιδιών σε βάρος άλλων σε κρατική στέγη νεανίδων, ήρθε στην επιφάνεια ένα διαχρονικό αίτημα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για δημιουργία ενός κλειστού ιδρύματος που θα επιλαμβάνεται των περιστατικών βίαιης συμπεριφοράς ανηλίκων, με τη βοήθεια πολυθεματικής ομάδας ειδικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πολιτική απόφαση για την ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος και αν έχουν ζητηθεί οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.066 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λυθροδόντα τέθηκαν αιτήματα, που κρίνονται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και ασφάλειας των κατοίκων, και ζητήθηκαν διευκρινίσεις για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Κατασκευή δρόμου Λυθροδόντα-Μάνδρας του Κάμπου
  Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών για την κατασκευή του δρόμου και στη διαδικασία προκήρυξης προσφορών.
   
 2. Κατασκευή δρόμου Λυθροδόντα-Λευκάρων
  Το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή του δρόμου εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια.

Αναφορικά με την κατασκευή του δρόμου Λυθροδόντα-Μάνδρας Κάμπου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αν τηρείται, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών μελετών, πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές και πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Αναφορικά με το δρόμο Λυθροδόντα-Λευκάρων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως εξετάσει το θέμα και ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι δέον γενέσθαι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.067 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών που διεξάγονται για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη (πρώτη φάση), τις τυχόν καθυστερήσεις και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, καθώς και για τυχόν εξελίξεις αναφορικά με τη δεύτερη και τρίτη φάση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.068 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Από συχνές επισκέψεις μου στις περιοχές Σολέας-Μαραθάσας γνωρίζω ότι υπάρχει έντονη απαίτηση των κατοίκων για κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού δικτύου από Αστρομερίτη προς Ευρύχου και Τρόοδος, για να ξεπεραστεί σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι (υποβάθμιση τουριστικής περιοχής, οδικά προβλήματα, τροχαία δυστυχήματα, αστυφιλία κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται η νέα κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη-Ευρύχου-Τροόδους και, αν ναι, σε ποιες ενέργειες προβαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ζητείται επίσης όπως το συγκεκριμένο αίτημα αποσυνδεθεί από την κατασκευή και ολοκλήρωση του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη, λόγω της τριετούς καθυστέρησης που παρατηρείται, ώστε να επισπευσθεί ο σχεδιασμός και η κατασκευή του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου-Τροόδους το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.069 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου σε διάφορες κοινότητες (Γαλάτα, Δευτερά, Λυθροδόντα κ.λπ.) υπήρξε έντονος προβληματισμός για το ότι, ενώ έχουν καταγραφεί οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες πλημμύρες και παρά τις επιβεβαιώσεις των αρμόδιων υπουργών, δεν έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση προς καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.070 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Λυθροδόντα για επίσπευση της κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος και μάλιστα χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση του κόστους για τους ήδη βαριά φορολογούμενους κατοίκους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Λυθροδόντα, το κόστος του αποχετευτικού έχει ανέλθει από £1.600.000 σε £2.000.000, μετά την τελευταία επανεκτίμηση. Σημειωτέον ότι, λόγω της διαρκούς υπερχείλισης βόθρων και συσσώρευσης πολλών λυμάτων, η άμεση κατασκευή αποχετευτικού κρίνεται ως αδήριτη ανάγκη για λόγους υγιεινής, καθαριότητας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λυθροδόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.071 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπίσει το αίτημα των κατοίκων Λυθροδόντα για άμεση βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης του ΡΙΚ στο σταθμό Ξυλιά, λόγω της κακής ποιότητας λήψης της εικόνας στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.072 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατες επισκέψεις μου σε κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας (Λυθροδόντα, Γαλάτα, ευρύτερη περιοχή Σολέας και Αστρομερίτη) διαπίστωσα την ύπαρξη υδατικού προβλήματος για ύδρευση και άρδευση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ξεχωριστές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για κάθε προαναφερθείσα κοινότητα/περιοχή, ώστε να αντιμετωπίσει καίρια και αποτελεσματικά το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.073 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Το Γυμνάσιο Πεδουλά και το Λύκειο Λεμίθου κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω του καθεχρονικού μειωμένου αριθμού μαθητών που φοιτούν εκεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει, για να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο τερματισμού της λειτουργίας των εν λόγω σχολείων ή συντήρησης και αναβάθμισής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.074 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα, που τέθηκαν από τους κοινοτάρχες της περιοχής Σολέας:

1. Ποια η αξιολόγηση σχετικά με τον αριθμό των γεωτρήσεων στην περιοχή Σολέας;

2. Ο αριθμός των γεωτρήσεων κρίνεται επαρκής;

3. Πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των γεωτρήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.075 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Σε παγκοινοτική σύσκεψη των περιοχών Σολέας-Μαραθάσας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2003, στην κοινότητα Καλιάνων, τέθηκαν αιτήματα και ζητήθηκαν διευκρινίσεις για θέματα των οποίων η προώθηση κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το χρόνιο αίτημα της ευρύτερης περιοχής Σολέας για την κατασκευή φράγματος ή εξωποτάμιων δεξαμενών;
 2. Πόσες και ποιες έρευνες έχουν διεξαχθεί σχετικά με την κατασκευή του φράγματος, τι ποσά έχουν δαπανηθεί για την ολοκλήρωση των μελετών αυτών τα τελευταία χρόνια και γιατί έχουν απορριφθεί διαχρονικά οι μελέτες αυτές;
 3. Μέσα σε ποια χρονοδιαγράμματα προσανατολίζεται το υπουργείο να ολοκληρώσει τις περιβαλλοντικές μελέτες και να προχωρήσει στην προκήρυξη προσφορών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.076 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Στις διάφορες επισκέψεις μου σε τοπικές αρχές έγινα δέκτης παραπόνων αναφορικά με την αναποτελεσματικότητα των εκστρατειών καθαριότητας των τοπικών αρχών, γιατί υπάρχει συνεχής “εμπλουτισμός” του περιβάλλοντος, κυρίως στις όχθες ποταμών, από πλαστικά, σακούλες, σπασμένες καρέκλες, έπιπλα και μεταλλικά αντικείμενα.

Παράπονα γίνονται συχνά και για ανευθυνότητα των συνεργείων καθαρισμού, που, αντί να καθαρίζουν τα σκουπίδια στους ποταμούς, τα σκεπάζουν με μπάζα, αλλά και για έλλειψη ελέγχου επιτήρησης και καταγγελιών όσων ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους.

Με δεδομένα ότι οι επαρχιακές διοικήσεις δε διαθέτουν κατάλληλη υποδομή, τα κονδύλια που διατίθενται στις τοπικές αρχές (δήμους ή κοινότητες) είναι ανεπαρκή και ο καθαρισμός των κοιτών των ποταμών δεν μπορεί να γίνει με μηχανήματα, παρά μόνο χειρωνακτικά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.077 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Οι κοινότητες Μαραθάσας Γερακιές και Κάμπος διαμαρτύρονται για διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την “εισβολή” αγρινών στα χωριά τους και τις καταστροφές που αυτά προκαλούν σε οπωροφόρα και άλλα δένδρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Έχει καταρτίσει πιλοτικό πρόγραμμα για τα αγρινά, ώστε να δημιουργηθούν περιφραγμένοι χώροι για τοποθέτηση του σπάνιου αυτού ενδημικού είδους;
 2. Έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, για να εξετάσει τα προβλήματα που δημιουργούνται, ώστε να ληφθούν προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.078 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου την 21η Αυγούστου 2003.

«Έχει περιέλθει σε γνώση μου ότι από τον περασμένο Απρίλιο, που εξαγγέλθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη δωρεάν μετάβαση των Τουρκοκυπρίων που εισέρχονται από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές από το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας σε άλλες πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος εταιρειών λεωφορείων.

Συγκεκριμένα, μου έχει καταγγελθεί ότι για το θέμα της δωρεάν μετάβασης έχουν επιλεγεί πέντε περιφερειακές εταιρείες (αγροτικές και αστικές), οι οποίες, εκτός αυτού, λαμβάνουν και την κρατική επιχορήγηση που δίδεται σε κάποιες εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες έχουν επιλεγεί χωρίς να έχουν προκηρυχθεί προσφορές για τις συγκεκριμένες μεταφορές. Επίσης, δεν έχουν καθοριστεί ορθολογικά κριτήρια για την αποζημίωση των λεωφορειούχων, αφού δεν μπορεί να είναι γνωστοί οι αριθμοί των Τουρκοκυπρίων που επισκέπτονται την κάθε ημέρα τις ελεύθερες περιοχές.

Επίσης, καταγγέλλεται ότι δε γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος στα οχήματα αυτά, για να διαφανεί αν τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας της ΕΕ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για άρση της δυσμενούς αυτής διάκρισης, καθώς και για τα κριτήρια με βάση τα οποία αποζημιώνονται οι λεωφορειούχοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.079 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Για πολλοστή φορά ο αρχιμανδρίτης της ιεράς μονής Τροοδιτίσσης καταγγέλλει ότι κυκλώματα σατανιστών εμπλέκουν στα δίκτυά τους μαθητές. Με αφορμή πρόσφατο περιστατικό εντοπισμού σατανιστικών συμβόλων στην κοινότητα Φοινικαριών της επαρχίας Λεμεσού, ο αρχιμανδρίτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και ζητά τη λήψη μέτρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Σε ποιες συγκεκριμένες προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες προβαίνει η αστυνομία για εντοπισμό των “αρχηγών του κυκλώματος”;
 2. Ποιες έρευνες έχουν γίνει στο παρελθόν για το θέμα και ποια συμπεράσματα έχουν εξαχθεί;
 3. Τηρείται πρόγραμμα αστυνόμευσης και αιφνιδιαστικών αστυνομικών εφόδων σε χώρους για τους οποίους έγιναν τέτοιες καταγγελίες και σε βραδιές με πανσέληνο που υποτίθεται ότι προσφέρονται για τέτοιες τελετές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.080 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2003.

«Από δημοσιεύματα εφημερίδων διαφαίνεται πως συχνά Ισραηλινοί παραβιάζουν τις άδειες παραμονής τους στην Κύπρο, γιατί προσπαθούν να μεταβαίνουν στα καζίνα των κατεχομένων και, αμέσως μετά τη σύλληψή τους, απελαύνονται.

Σε δηλώσεις τους στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως οι ίδιοι δηλώνουν άγνοια για το ότι η μετάβαση στα καζίνα των κατεχομένων αποτελεί παράνομη ενέργεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για διαφώτιση των ξένων πρεσβειών και υπηκόων τους, ώστε οι επισκέπτες στην Κύπρο να γνωρίζουν τις σχετικές απαγορεύσεις και τη δεδηλωμένη κυβερνητική πολιτική στο θέμα των επισκέψεων ξένων τουριστών στα κατεχόμενα, μετά τη μερική άρση περιορισμού στην ελεύθερη διακίνηση και συγκεκριμένα όσον αφορά:

 1. Τις διανυκτερεύσεις,
 2. Την αγοραπωλησία και εμπορία καταναλωτικών ειδών,
 3. Την οργανωμένη ξενάγησή τους από τουριστικούς πράκτορες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Αυγούστου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι σε υγειονομικό έλεγχο που διεξήγαγε το κρατικό χημείο στο νοσοκομείο Λάρνακας τον περασμένο Μάιο εντοπίστηκε το βακτήριο της λεγεωνέλλας (Legionella) στο σύστημα ύδρευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το εν λόγω συμβάν απεκρύβη “εντέχνως” από τους αρμόδιους φορείς, τόσο από το υπαλληλικό προσωπικό του νοσοκομείου όσο και από τους ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λήφθησαν για την καταστολή και καταπολέμηση του εν λόγω βακτηρίου;

2. Πότε πρωτοεμφανίστηκε το εν λόγω βακτήριο;

3. Υπάρχει ακόμη το βακτήριο της λεγεωνέλλας στο νερό του νοσοκομείου; Εάν όχι, πότε έγινε η τελευταία ανάλυση που να αποδεικνύει το αντίθετο;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του εν λόγω βακτηρίου και την καταπολέμηση ασθενειών που προέρχονται από αυτό;

5. Για ποιους λόγους απεκρύβη το εν λόγω συμβάν από το προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου;

6. Ποια είναι η τακτική του υπουργείου όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο που ασκείται στα νοσοκομεία; Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί αντίγραφο του υγειονομικού ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 6 Μαρτίου 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά από πιλοτικά έργα για προώθηση της ελεύθερης, ανεξάρτητης και ασφαλούς διακίνησης και διαβίωσης των εμποδιζόμενων ατόμων (δηλαδή των ατόμων με αναπηρίες, των υπερηλίκων, των ατόμων με ασύνηθεις φυσικές διαστάσεις κ.λπ.) σε δρόμους, κυβερνητικά κτίρια και κτίρια δημόσιας χρήσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη στην εφαρμογή των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων, ιδιαίτερα λαμβανομένου υπόψη ότι το 2003 έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκό Έτος Αναπήρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.083 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του δήμου Πολεμιδιών λειτουργούν δύο λατομεία εξόρυξης ογκολίθων. Τις εξορυκτικές εργασίες από τους εν λόγω χώρους διεξήγαγε ιδιωτική εταιρία που κατείχε επίσης τα προνόμια λατομείου, τα οποία έχουν λήξει και για τα οποία εξετάζεται θέμα ανανέωσής τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.084 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 27 Αυγούστου 2003.

«Το 1940 η αποικιοκρατική κυβέρνηση, με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, κήρυξε κρατικά δάση συγκεκριμένες περιοχές που δεικνύονται σε σχέδια, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο. Σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνονται και κτήματα που ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Τα κτήματα αυτά δεν απαλλοτριώθηκαν ούτε καταβλήθηκε αποζημίωση και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν μέχρι τώρα να τα καλλιεργούν.

Το πρόβλημα που υφίσταται είναι ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αρνείται να διαχωρίσει ή να μεταβιβάσει κτήματα που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας, αναμένοντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε απάντησή του, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2002, σε δική μου ερώτηση, με αρ. 23.06.008.01.014, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2001, πληροφορούσε τη Βουλή ότι για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συμφωνήθηκε η ετοιμασία ειδικών κανονισμών διάθεσης δασικής γης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Δασών Νόμου. Το Τμήμα Δασών ετοίμασε και υπέβαλε στο Γενικό Εισαγγελέα προσχέδιο κανονισμών για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το εν λόγω προσχέδιο προνοείται το εξής:

“Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει τεμάχιο ή μέρος τεμαχίου γης το οποίο έχει κηρυχθεί δάσος με το νόμο, όταν συντρέχουν οι πιο κάτω λόγοι:

1. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης κατέχει νομότυπο τίτλο ιδιοκτησίας.

2. Διαχειρίζεται ενεργά για οποιοδήποτε σκοπό το εν λόγω τεμάχιο για είκοσι πέντε συναπτά έτη μετά την κήρυξή του σε κρατικό δάσος.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το τεμάχιο είναι περίκλειστο στο κρατικό δάσος, τότε ο ιδιοκτήτης δικαιούται να το ανταλλάξει με ισάξια κρατική γη ή χρηματική αποζημίωση.”.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.085 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε κάποιες χώρες της ΕΕ έχει προωθηθεί η ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων. Οι εταιρείες που πωλούν κινητά τηλέφωνα είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν τα άχρηστα ή μεταχειρισμένα τηλέφωνα, τα οποία και προωθούν για επαναχρησιμοποίηση ή αποσυναρμολόγηση και χρήση αξιοποιήσιμων τμημάτων τους. Όπως είναι γνωστό, η Κύπρος κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο στη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για την προώθηση της ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης των κινητών τηλεφώνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο γραφικό ψαρολίμανο του χωριού Κάτω Πύργος έχει κατασκευαστεί από καιρό αμφιθέατρο για υπαίθριες παραστάσεις, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μια φορά. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε επίσημη τελετή εγκαινίων για το αμφιθέατρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για αξιοποίηση του υπαίθριου αμφιθεάτρου πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια τοπική αρχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης στην κοινότητα Πλατανίστειας στη Λεμεσό. Το πρόβλημα αφορά τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του παρεχόμενου νερού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη ύδρευση όλων των σπιτιών του χωριού Πλατανίστεια με καλής ποιότητας νερό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.088 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κυνηγετικές δραστηριότητες στην κορυφή του Ολύμπου στο Τρόοδος προκαλούν πολλά και ποικίλα προβλήματα. Ο ευαίσθητος χώρος της κορυφής του νησιού μας από το ύψος του χωριού Πρόδρομος και πάνω είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες ασυμβίβαστες με το κυνήγι. Στην περιοχή υπάρχουν πολλές παραθεριστικές εγκαταστάσεις, μονοπάτια της φύσης και εξοχικές κατοικίες. Οι κάτοικοι του χωριού Πρόδρομος δίκαια διαμαρτύρονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η κήρυξη της περιοχής από το υψόμετρο του χωριού Πρόδρομος και πάνω σε περιοχή μόνιμα κλειστή για το κυνήγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σημειώνεται ανησυχητική στασιμότητα στο θέμα του εργοστασίου πυρηνελαίου στην περιοχή Δρομολαξιάς. Όπως διαπιστώνεται, παρά το ότι το εργοστάσιο έχει διακόψει τις εργασίες του μέχρι τη νέα εσοδεία, δεν έχουν αρχίσει εργασίες αναβάθμισης των εγκαταστάσεών του, ούτως ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα δυσοσμίας και οχληρίας που ταλανίζουν, κατά κύριο λόγο, τους κατοίκους της Δρομολαξιάς. Ανάλογα με τη φορά του ανέμου, ενίοτε η κακοσμία φτάνει μέχρι και το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δεχθεί σαφείς εντολές από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, που έχει ημερομηνία λήξης την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή η διεύθυνση υποχρεούται, σύμφωνα με τις εντολές, να μεριμνήσει για αποθήκευση των πρώτων υλών σε στεγασμένο χώρο, διύλιση του εξαερισμού από φίλτρο, καθώς και ανύψωση του φουγάρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός κατοικιών του χωριού Θελέτρα στην Πάφο έχει απομονωθεί από τα τεμάχια που προσφέρθηκαν από το κράτος για τη μεταστέγαση του χωριού λόγω κατολισθήσεων, παρά το γεγονός ότι είχε καταβληθεί η σχετική προκαταβολή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι συγκεκριμένοι κάτοικοι του χωριού Θελέτρα, αντί να βοηθηθούν να εγκατασταθούν στη νέα περιοχή του χωριού, ωθούνται να εγκαταλείψουν το χωριό τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μεγάλος αριθμός κυματιστών φύλλων αμιαντοτσιμέντου βρίσκεται αποθηκευμένος σε εκατοντάδες καταστήματα ειδών οικοδομής της Κύπρου.

Τα είδη αυτά δεν έχουν πλέον ζήτηση και οι περισσότεροι καταστηματάρχες και έμποροι ενδιαφέρονται να τα ξεφορτωθούν, στα πλαίσια ενός ελεγχόμενου προγράμματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι έμποροι ή καταστηματάρχες, επιδεικνύοντας ευσυνειδησία, ζητούν να υπάρξει ένα σύστημα περισυλλογής των φύλλων αμιάντου και δεν έχουν σπεύσει να τα απορρίψουν στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια για την οργανωμένη περισυλλογή των φύλλων αμιάντου από τα καταστήματα ειδών οικοδομής και τις εμπορικές αποθήκες και την ασφαλή αποθήκευσή τους ή μεταφορά τους στο εξωτερικό για ανακύκλυση ή επαναχρησιμοποίηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημιουργία και λειτουργία κρατικής χορωδίας σε επαγγελματική βάση. Το αίτημα αυτό έχει διατυπωθεί πρόσφατα και από μια μεγάλη ομάδα έγκριτων Κυπρίων μουσικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης έναντι αυτή της πρότασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του δήμου Πέγειας ιδιώτης έχει προχωρήσει στη δημιουργία θεματικού πάρκου με πουλιά, ερπετά και ζώα. Το έργο, το οποίο πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, υπολογίζεται να στοιχίσει £3.000.000 και να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος της περιοχής Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιασδήποτε μορφής κρατική βοήθεια προς υποστήριξη του μεγάλου αυτού έργου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναβάθμισης του τουρισμού στην περιοχή της Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προωθεί πρόταση της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας για θερμική αξιοποίηση των παλαιών ελαστικών των αυτοκινήτων ως εναλλακτικού καυσίμου από την εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η απόρριψη των ελαστικών σε σκυβαλότοπους και το κάψιμό τους από ασυνείδητους δημιουργούσε περιβαλλοντικά προβλήματα. Τυχόν υλοποίηση της πιο πάνω πρότασης θα μας απαλλάξει από αυτό το βραχνά, αφού, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θα απαγορεύεται η απόρριψη ελαστικών σε χώρους ταφής με τη νέα χρονιά. Εντούτοις τίθεται θέμα αν η μέθοδος αυτή είναι η μοναδική ή η καλύτερη. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες προτάσεις εξίσου σοβαρές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε μελέτη για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ελαστικών και αν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με το θέμα αυτό θα παρθούν στη βάση των πορισμάτων αυτής της μελέτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ενώπιον του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται αίτημα για παραχώρηση του 7% των θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για σπουδές σε Κυπρίους, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό φαίνεται να επιβάλλεται η σύναψη διακρατικής συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αίτημα αυτό και αν προτίθεται να το προωθήσει προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων δεν εργοδοτεί ειδικό επιστήμονα για τη διάσωση, προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση ψηφιδωτών, με αποτέλεσμα τα ψηφιδωτά της Κύπρου να έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Επίσης δεν υπάρχει επαρκές ειδικό επιστημονικό αρχείο, που να βοηθήσει στην αποκατάστασή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της πιο πάνω πολύ σοβαρής έλλειψης στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και αν υπάρχουν σχέδια για αντιμετώπισή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο παραβιάστηκε το σύστημα σφράγισης κλειστής γεώτρησης λόγω ρύπανσης από κολοβακτηρίδια και αυτή χρησιμοποιήθηκε για υδροδότηση της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λήφθηκαν, ώστε να υπάρξει τιμωρία για την πιο πάνω παρανομία, αλλά και για τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος ύδρευσης της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.098 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί και διαπιστώσει αυτοπροσώπως ότι τα λύματα από το κοινό αποχετευτικό σύστημα των καφενείων της κοινότητας Κάμπου της Τσακίστρας διοχετεύονται μέσα στον ποταμό που διασχίζει το κέντρο του χωριού και αρδεύει τις παραποτάμιες καλλιέργειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα αντιμετώπισης της επικίνδυνης για το περιβάλλον, την ποιότητα των παραγόμενων φρούτων και, συνεπώς, την υγεία των ανθρώπων κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Αυγούστου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο δήμο Αγίου Αθανασίου λειτουργεί καμίνι ξυλοκάρβουνων, το οποίο προκαλεί οχληρία στις κατοικημένες περιοχές. Παρόμοια περιστατικά μεμονωμένης λειτουργίας καμινιών κοντά σε κατοικημένες περιοχές έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, π.χ. στη Χοιροκοιτία, στην Καλαβασό, στην Κοκκινοτριμιθιά.

Από τη λειτουργία καμινιών προκύπτει επιπλέον και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού σχετικά με την παραδοσιακή ασχολία κατοίκων απομακρυσμένων και δυσπραγούντων περιοχών (π.χ. Κάτω Πύργου, Κάμπου), αφού αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της απόστασης από τους κατεξοχήν χώρους κατανάλωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία και να λήξει η παράνομη λειτουργία καμινιών ξυλοκάρβουνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου. Ενώ έχουν συμπληρωθεί τα χωματουργικά έργα, η ασφαλτόστρωση γίνεται σταδιακά και με αργούς ρυθμούς.

Οι κοινότητες Τηλλυρίας, από τον Κάμπο μέχρι τον Πομό, ζητούν την επίσπευση του πιο πάνω οδικού έργου, το οποίο, παρεμπιπτόντως, έχει μικρό κόστος, αφού ο δρόμος έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί βάσει δασικών προδιαγραφών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Ορκόντα-Κάτω Πύργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.101 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Αναφέρομαι στον αριθμό ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί στη λεωφόρο Πουλίου και Καποτά στην Παλλουριώτισσα, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Σαλαμίνος μέχρι τον κυκλοφοριακό κόμβο “ΒΑΤΑ”, στη Λευκωσία, τα τελευταία δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων με οχήματα δίκυκλα και πεζούς αυξάνονται στην εν λόγω λεωφόρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το νερόφιδο Natrix-Natrix, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ήδη προστατευόμενο και για το οποίο υποτίθεται ότι υπάρχει πρόγραμμα προστασίας, κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την Κύπρο. Μετρήσεις από ξένους εμπειρογνώμονες στο φράγμα Ξυλιάτου έχουν καταγράψει δραματική μείωση του πληθυσμού του. Λέγεται ότι το νερόφιδο στο συγκεκριμένο υδατοφράκτη, όπου είχε παλαιότερα εντοπιστεί μεγάλος αριθμός του είδους, έχει εξαφανιστεί λόγω της λανθασμένης επιλογής των αρμοδίων να εισαγάγουν στο υδατικό οικοσύστημα ένα είδος επιθετικού ψαριού του γλυκού νερού -το αφρικανικό λαβράκι- το οποίο κυνηγά και σκοτώνει τα νερόφιδα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να προστατευθεί το νερόφιδο Natrix-Natrix και να αποφευχθεί η πλήρης εξαφάνισή του, γεγονός που θα αποτελεί κόλαφο για την περιβαλλοντική πολιτική της κυπριακής πολιτείας και διεθνή περιβαλλοντικό διασυρμό, ενώ ανυπολόγιστες θα είναι οι συνέπειες στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχει σημειωθεί έξαρση του φαινομένου της εισαγωγής στην Κύπρο εξωτικών ειδών ζώων για πώλησή τους ως οικόσιτα (κροκόδειλοι, ελέφαντες, εξωτικά φίδια, χελώνες και σαύρες, π.χ. ιγκουάνα). Τα είδη αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με το κυπριακό περιβάλλον, και το μέλλον τους είναι αβέβαιο, εφόσον κανείς δε φαίνεται να λαμβάνει οποιαδήποτε πρόνοια για την ευημερία τους και την επιβίωσή τους στην Κύπρο. Πολλοί εισαγωγείς ή φιλόζωοι “ιδιοκτήτες” δεν ενδιαφέρονται τι θα απογίνουν αυτά τα ζωντανά, όταν θα ενηλικιωθούν ή όταν δε θα τα “χρειάζονται” πλέον. Φαίνεται όμως ότι ούτε η πολιτεία έχει προνοήσει γι’ αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποθαρρύνεται η εισαγωγή τους στην Κύπρο και τις μεθόδους ελέγχου της ευημερίας αυτών των ζώων και της επιβίωσής τους στο νησί μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Κύπρου, μεταξύ άλλων, ανεβάζει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του Κύπριου πολίτη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, καθώς και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυκλοφορούν από το 2002-2003 τα ηλεκτροβενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα λεγόμενα “hybrids” (υβρίδια) αυτοκίνητα. Οι μηχανές αυτών των οχημάτων λειτουργούν με ηλεκτρισμό (φορτιστή/μπαταρία) και βενζίνη (εσωτερική καύση) εναλλάξ. Αποτέλεσμα τούτου είναι να επιτυγχάνεται μέχρι και 50% εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ ανάλογη είναι και η μείωση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση με τα καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα hybrids χρησιμοποιούνται και συμπεριφέρονται όπως τα συνηθισμένα βενζινοκίνητα ή/και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ορισμένες κυβερνήσεις, όπως η πολιτεία του Κολοράντο στις ΗΠΑ, έχουν ήδη προχωρήσει στη διά νόμου παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων για αυτούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τέτοια οχήματα. Σημειωτέον ότι τα κίνητρα αυτά καλύπτουν και οχήματα που κινούνται και με άλλου είδους μορφές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας που να παρέχει οικονομικά ή άλλα κίνητρα για εισαγωγή ή/και χρήση/αγορά ηλεκτροβενζινοκίνητων αυτοκινήτων ή/και άλλων οχημάτων που λειτουργούν με πηγές ενέργειας που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Το Σεπτέμβριο του 2002 ειδική επιτροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέδωσε στον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιο Ιωαννίδη την τελική έκθεση για τη δημιουργία ιατρικής σχολής στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις τότε τροχοδρομηθείσες διεργασίες, μέσα στο 2003 θα ξεκινούσε η στελέχωση της σχολής, με την προοπτική να λειτουργήσει το 2008.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχει προγραμματισθεί η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα στο 2003;
 2. Ισχύει ο περσινός προγραμματισμός/σχεδιασμός (χρονοδιαγράμματα, πρόσληψη προσωπικού, στέγαση κτλ.) για τη δημιουργία ιατρικής σχολής; Εάν όχι, τι προνοούν οι νέοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης;
 3. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τους σχεδιασμούς, πότε υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει ιατρική σχολή στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο λόγος που το αγκυροβόλιο του λιμανιού Λεμεσού μετακινήθηκε ανατολικά, με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται η περιοχή της πόλης της Λεμεσού, είναι ότι το αξίωσαν οι βρετανικές βάσεις, κάνοντας χρήση αυτού που θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους, δηλαδή του ότι έχουν οι βρετανικές βάσεις χωρικά ύδατα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι οι Βρετανοί διεκδικούν χωρικά ύδατα για τις βάσεις και αν όντως ήταν κατόπιν δικής τους αξίωσης που μετακινήθηκε το αγκυροβόλιο του λιμανιού Λεμεσού στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την πόλη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Στρουμπιού - Πολεμίου ευδοκιμεί η τουλίπα του είδους tulipa agenensis, η οποία αποτελεί προστατευόμενο είδος. Όμως οι εντατικές καλλιέργειες, η χρήση παρασιτοκτόνων και το βαθύ όργωμα των αμπελιών απειλούν να εξαφανίσουν αυτό το είδος τουλίπας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποφευχθεί η εξαφάνιση αυτού του είδους της τουλίπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.108 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου στις 9 Σεπτεμβρίου 2003.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο και λογικό αίτημα της κοινότητας Αμαργέτης για επαναλειτουργία του αστυνομικού σταθμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 10 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακόλουθο ζήτημα:

Πού οφείλεται η ολιγωρία των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας να ολοκληρώσουν και να κοινοποιήσουν στους οικείους του μακαρίτη Νεοκλή Γαβριηλίδη τα αποτελέσματα της μεταθανάτιας έρευνας; Το θλιβερό γεγονός συνέβη στις 5 Μαΐου 1999 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και η οικογένεια επικαλέστηκε λόγους ιατρικής αμέλειας από μέρους δημόσιων λειτουργών και ζήτησε γραπτώς τη διεξαγωγή έρευνας στις 14 Ιανουαρίου 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 11 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψη ανώτερου αξιωματικού του Αρχηγείου Αστυνομίας στον αστυνομικό σταθμό Αγίας Νάπας για έλεγχο της περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2003 διαπιστώθηκε ότι από τις τετρακόσιες τριάντα δύο υποθέσεις που καταγγέλθηκαν μόνο δύο υποθέσεις εξετάστηκαν. Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκε ότι σημειώθηκαν πλαστογραφία, απείθεια και αμέλεια καθήκοντος από τους υπεύθυνους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ενάντια στους υπεύθυνους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.111 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία υποβολής αίτησης από πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανέγερση αποβάθρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.112 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2003.

«Με βάση κάποιες πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να καθορίσουν το ποσοστό της μέγιστης περιεκτικότητας νικοτίνης, πίσσας και μονοξιδίου του άνθρακα στα τσιγάρα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ελέγχουν την περιεκτικότητα σε εγκεκριμένα εργαστήρια δοκιμών, ώστε να υπάρχει ακρίβεια των ενδείξεων στα πακέτα. Επιπλέον προνοείται ότι η προειδοποίηση θα αναγράφεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει το 32% της εξωτερικής επιφάνειας της αντίστοιχης πλευράς της μονάδας συσκευασίας καπνού στην οποία τυπώνεται σε κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες.

Δεδομένου ότι τελευταία ημέρα διάθεσης στο εμπόριο των προϊόντων καπνού που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω οδηγίας είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2003, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η κυπριακή κυβέρνηση θα εναρμονιστεί με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ και, εάν ναι, πότε;

2. Έχουν ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς (π.χ. εισαγωγείς προϊόντων καπνού);

3. Θα ληφθεί πρόνοια για εισαγωγή προϊόντων καπνού που θα πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει η πιο πάνω οδηγία, με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την καλύτερη ενημέρωσή τους για τους κινδύνους που τα καπνικά προϊόντα εμπεριέχουν, μέχρι η κυπριακή κυβέρνηση να εναρμονιστεί πλήρως με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.113 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω επισκεφθεί την πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λεμεσό, η οποία βρίσκεται δίπλα από το Διοικητήριο και διαπίστωσα ότι είναι σε άθλια κατάσταση. Υπάρχει μια γενική ακαταστασία και αταξία στο χώρο που δε θυμίζει τίποτα από πλατεία. Το μνημείο του Σταυραετού του Μαχαιρά είναι περιτριγυρισμένο από ψηλά δέντρα. Το βράδυ μετατρέπεται σε δημόσιο ουρητήριο, γιατί, σε αντίθεση με όλα τα μνημεία και τους ανδριάντες σε δημόσιες πλατείες πόλεων των Ευρώπης, αυτό δε διαθέτει νυκτερινό φωτισμό. Από την άλλη η πλατεία δε διαθέτει δημόσια ουρητήρια. Ο χώρος είναι απεριποίητος, δεν υπάρχουν άνθη, πινακίδες και δεν έχουν επισκευαστεί τα λερωμένα μάρμαρα και το σπασμένο μπετόν. Επίσης, δεν υπάρχει ούτε ένα παγκάκι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν και πότε θα εφαρμοστούν τα σχέδια πεζοδρομοποίησης, ανάπλασης και ανάδειξης της πλατείας Γρηγόρη Αυξεντίου και αν μέχρι τότε προτίθεται να λάβει μέτρα προβολής, καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου του μνημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Στην απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2003 της Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνας Ακκελίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.095, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2002, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στη σύσταση ενδοϋπηρεσιακής πολυθεματικής επιτροπής, η οποία θα υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στον τομέα της βίας που να στηρίζεται στις διεθνείς συστάσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στη μελέτη “Violence and Health” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκονται η διαδικασία σύστασης της προαναφερθείσας επιτροπής, καθώς και ο καταρτισμός και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση της βίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.115 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε στις 11 Σεπτεμβρίου 1999 το διαχωρισμό κυβερνητικών οικοπέδων στα Πάνω Πολεμίδια στη Λεμεσό.

Από τότε τα σχέδια έχουν αλλάξει, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, τρεις φορές. Ως αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στους πρόσφυγες που υπέβαλαν αίτηση για παραχώρηση οικοπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί επιλέγηκε αυτός ο χώρος, ενώ ήταν γνωστό ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να επισπευσθεί ο διαχωρισμός των οικοπέδων;

3. Πότε θα είναι έτοιμες οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να παραχωρήσουν τα οικόπεδα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

«Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε επιστολή του με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2002 προς όλα τα αρμόδια τμήματα, έδωσε οδηγίες για το διαχωρισμό νέων κυβερνητικών οικοπέδων αυτοστέγασης στις πιο κάτω κοινότητες: Γέρι, Λατσιά, Τσέρι, Κοκκινοτριμιθιά, Δάλι, Νήσου, Πέρα Χωριό, Ανάγυια, Αρεδιού, Μουτταγιάκα, Τραχώνι, Επισκοπή, Κολόσσι, Αυδήμου, Ξυλοφάγου, Δρομολαξιά, Μενεού, Καλό Χωριό, Αλεθρικό, Αγκλεισίδες, Μοσφιλωτή, Τερσεφάνου, Περβόλια, Κόρνος, Δερύνεια, Παραλίμνι, Φρένναρος, Βρυσούλλες, Σωτήρα, Λέμπα, Γεροσκήπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες διαχωρισμού αυτών των οικοπέδων και πότε προβλέπεται να παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.117 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Στις 8 Αυγούστου του 2002 ο τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Μουσιούττας είχε ανακοινώσει, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το πρόβλημα της προκατάληψης απέναντι στους ηλικιωμένους, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να συμπεριλάβει ειδική αγωγή των παιδιών σε συγκεκριμένα μαθήματα του σχολείου, ώστε να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τα θέματα της τρίτης ηλικίας και τους ηλικιωμένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί για υλοποίηση της εξαγγελίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αδειούχες εταιρείες αστικών μεταφορών δε λαμβάνουν από το κράτος επιχορήγηση ανάλογη με την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι περιφερειακές εταιρείες αστικών μεταφορών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί γίνεται αυτή η διάκριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το φαινόμενο της επέμβασης ιδιωτών σε κυβερνητική γη στην περιοχή Αθηένου έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις. Βουνά ολόκληρα κατάφυτα από χαμηλή βλάστηση και δένδρα ισοπεδώνονται και καλλιεργούνται από μία μικρή ομάδα γεωργών. Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλη, καθώς και η παρανομία, ενώ ας σημειωθεί ότι για τις πράξεις τους αυτές οι παράνομοι δεν τιμωρούνται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η παράνομη εκχέρσωση και ισοπέδωση κυβερνητικής γης στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.120 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 19 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την έκτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (77/388/EEC Annex H), η παροχή υπηρεσίας για αναπαλαίωση, κατασκευή και επιδιόρθωση σπιτιών για κοινωνικούς σκοπούς υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας. Είναι δυνατό να συμπεριληφθεί στην κυπριακή νομοθεσία αυτή η πρόνοια, όπως επίσης και η πρόνοια για αναπαλαίωση αρχαίων μνημείων για πολιτιστικούς σκοπούς;

2. Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία ορίζεται ένα κτίριο ως αρχαιότητα ή ως διατηρητέο;

3. Είναι δυνατό κάποιο πρόσωπο να πωλήσει περιουσία που θεωρείται αρχαιότητα και να πάρει το συντελεστή δόμησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.121 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι βουλευτές υποβάλλουν διάφορες ερωτήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Η διαδικασία αυτή είναι όντως ένας γρήγορος και πρακτικός τρόπος ενημέρωσης του κοινοβουλίου και του πολίτη για διάφορα θέματα, τα οποία, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξεταστούν από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κανονικά οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να απαντώνται εντός τριάντα ημερών, αλλά εκ πείρας γνωρίζω ότι οι απαντήσεις δίδονται εντός ενός - δύο μηνών.

Παρά ταύτα παρατηρώ ότι το Υπουργείο Υγείας καθυστερεί πολύ να απαντήσει σε ερωτήσεις που υποβάλλουν βουλευτές μέσω αυτής της διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπάρχουν ακόμα και περσινές ερωτήσεις μου προς το Υπουργείο Υγείας οι οποίες παραμένουν αναπάντητες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από βουλευτές στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.122 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει υδατοδεξαμενή και η κοινότητα μένει χωρίς νερό, μόλις διακοπεί η παροχή νερού για οποιοδήποτε λόγο. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτεί την παραχώρηση στην κοινότητα της υδατοδεξαμενής η οποία παλαιότερα χρησιμοποιείτο από την κοινότητα Αναφωτίδας για άρδευση και η οποία τώρα δε χρησιμοποιείται. Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι η υπό αναφορά υδατοδεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, αφού βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το χωριό και υψομετρικά καλύπτει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.123 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής στον περίγυρο της εκκλησίας. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως ανεγερθούν χώροι υγιεινής στον περίγυρο της εκκλησίας, για να εξυπηρετείται τόσο το εκκλησιαστικό κοινό όσο και οι ιερείς που μεταβαίνουν στο χωριό από νωρίς το πρωί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.124 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα από την ύπαρξη ποντίκων. Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι της κοινότητας μου παραπονέθηκαν ότι δαπανούν τεράστια ποσά στην αγορά υλικών για την καταπολέμησή τους. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως αναλάβει το αρμόδιο υπουργείο την καταπολέμησή τους ή τουλάχιστο την επιχορήγηση των υλικών για την καταπολέμησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το κοινοτικό ιατρείο είναι πολύ μικρό και αποτελείται μόνο από μία αίθουσα, μέσα στην οποία στεγάζονται ο γιατρός, ο φαρμακοποιός και οι ασθενείς, ενώ επίσης δεν έχει σύστημα κλιματισμού και χώρους υγιεινής. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως ανεγερθεί ακόμα μία αίθουσα και εξοπλιστούν και οι δύο αίθουσες με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.126 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει καφενείο, λόγω του ότι δεν έχει παραχωρηθεί χώρος για να στεγαστεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετικό αίτημα στην Επαρχιακή Διοίκηση από το 1999. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως παραχωρηθεί στην κοινότητα η οικία που βρίσκεται στο τεμάχιο 63/2, για να μετατραπεί σε καφενείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.127 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε το καλοκαίρι στο εργοστάσιο Μιχαηλίδη και την κατάρρευση της στέγης του που αποτελείται από αμιαντόφυλλα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα χρονικά όρια που προβλέπονται για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε κατάλληλο χώρο, για αποφυγή, στην προκειμένη περίπτωση, της διασποράς των επικίνδυνων ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα;

2. Ποια η ευθύνη του ιδιοκτήτη σε περίπτωση παρατεταμένης εγκατάλειψης επικίνδυνων ουσιών σε απροστάτευτο χώρο;

3. Ποια τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη ή τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες μέχρι τη μεταφορά του επικίνδυνου υλικού;

4. Ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι χώροι για απόρριψη τέτοιου είδους αποβλήτων; Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο υπουργείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.128 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρά το γεγονός ότι η νοηματική γλώσσα (γλώσσα των κωφών ατόμων) διδάσκεται στα Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας» (σχολικό έτος 2003-2004, έκδοση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών 16/2003) δεν αναφέρεται πουθενά η διδασκαλία αυτής της γλώσσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν αναφέρεται η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας στο επίσημο πρόγραμμα των επιμορφωτικών κέντρων Λευκωσίας για το έτος 2003-2004.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.129 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Λειβαδιών Λάρνακας υπάρχουν πάρα πολλά εγκαταλειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά, τα οποία αποτελούν πηγή ρύπανσης και οχληρίας. Ιδιαίτερα, κάποια από αυτά βρίσκονται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και εκπαιδευτήρια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να κατεδαφιστούν και να καθαριστούν τα εγκαταλειμμένα κτηνοτροφικά υποστατικά στην περιοχή της κοινότητας Λειβαδιών Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.130 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολύ κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νικόλα στην Ορούντα, που πρόσφατα ανακαινίστηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και ξανάρχισε τη λειτουργία του ως γυναικείο μοναστήρι, σχεδιάζεται ιδιωτικής μορφής οικιστική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα καταστρέψει τον ιερό αυτό χώρο και θα διώξει τις καλόγριες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προστατεύσει το μοναστήρι του Αγίου Νικόλα στην Ορούντα, θέτοντας φραγμό στην οικιστική ανάπτυξη σε μια περιοχή ασφαλείας γύρω απ’ αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.131 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας της λαϊκής ορχήστρας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα εργοδοτούνται ή/και συνεργάζονται με την ορχήστρα και υπό ποιο καθεστώς;

2. Ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ποια τα κριτήρια για την πρόσληψη των μελών/συνεργατών της ορχήστρας;

3. Πότε, πώς και πού προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πρόσληψη των μελών/συνεργατών της ορχήστρας;

4. Ποιο το ποσό της αμοιβής του διευθυντή, του μαέστρου και των λοιπών συνεργατών της ορχήστρας;

5. Ποιος ο μέχρι σήμερα προϋπολογισμός της ορχήστρας (ανά έτος) και πόσα υπολογίζεται ότι θα είναι το 2004;

6. Υπάρχουν σχέδια, τρόποι ή/και διαδικασίες για συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών στην ορχήστρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.132 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα, κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων στη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια, στην περιοχή της υπεραγοράς “Ορφανίδης”, στη Λάρνακα, ανακαλύφθηκαν τέσσερις αρχαίοι τάφοι, πλήρεις πήλινων αγγείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, κάποιοι από αυτούς τους τάφους, αντί να ανασκαφούν, για να συλλεγούν τα αγγεία, γέμισαν με τόνους από μπετόν κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι κάποιοι τάφοι έχουν γεμίσει με μπετόν χωρίς να συλλεγούν τα αρχαία αγγεία που περιείχαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.133 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω παρατηρήσει ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στα κέντρα αναψυχής. Συγκεκριμένα, σχεδόν πουθενά οι ιδιοκτήτες τέτοιων κέντρων δεν έχουν διαρρυθμίσει χώρους ειδικά για καπνιστές, σύμφωνα με την πρόνοια του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου του 2002 (75 Ι/2002). Το θέμα αγγίζει τα όρια της πρόκλησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μεγάλων εστιατορίων για δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, αρραβώνων, γενεθλίων κ.λπ., όπου υπάρχει αρκετός χώρος, για να δημιουργηθεί σχετικά εύκολα ο απαιτούμενος από το νόμο χώρος καπνιστών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί η νομοθεσία που αφορά το κάπνισμα στους χώρους αναψυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Ασπρογιάς διαμαρτύρεται για το ότι δε χρηματοδοτείται από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων. Η πρόσφατη πυρκαγιά επεκτάθηκε στo δάσος Πάφου, γιατί η αντιπυρική ζώνη που είχε προγραμματίσει η κοινότητα δεν κατασκευάστηκε λόγω έλλειψης κονδυλίων.

Η κοινότητα από χρόνια ζητά χρηματοδοτήσεις από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σημειώνω ότι η κοινότητα Ασπρογιάς βρίσκεται στα όρια του κρατικού δάσους στην Πάφο, δηλαδή αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, διατυπώνονται περιβαλλοντικές αντιρρήσεις για τη χρησιμότητα των αντιπυρικών λωρίδων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα της κατασκευής αντιπυρικών λωρίδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.135 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης ασύλου γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες για τους αιτητές ασύλου λόγω των διαδικασιών που υιοθετεί η κυβέρνηση, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Προσφύγων Νόμου του 2000 για τις αρμόδιες αρχές παραλαβής αιτήσεων ασύλου και τα σημεία παραλαβής των αιτήσεων αυτών. Επιπλέον, παρακαλώ να μας πληροφορήσετε πώς εφαρμόζεται σήμερα πρακτικά ο πιο πάνω νόμος (σημεία υποβολής αιτήσεων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κατάρτιση των ατόμων που παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, ποιος και πότε εκδίδει βεβαίωση για υποβολή αίτησης ασύλου, ποιος και πότε χορηγεί άδεια προσωρινής παραμονής, κατάρτιση των αρμόδιων λειτουργών και εάν δίνεται σε φυλακισμένους το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.136 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι από την πλήρη ανάληψη των αρμοδιοτήτων της, την 1η Ιανουαρίου 2002, η Αρχή Προσφύγων δεν έχει αναγνωρίσει ούτε ένα πρόσωπο ως πρόσφυγα ούτε και έχει αναγνωρίσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής συμπληρωματική προστασία. Αντίθετα, όλες οι μέχρι σήμερα υποθέσεις που εξέτασε ο Κλάδος Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν απορριφθεί ως πρόδηλα αβάσιμες αιτήσεις ασύλου, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να μη δικαιούνται καν να ασκήσουν έφεση ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, σύμφωνα με το μέχρι πρόσφατα ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέσα στις συνθήκες πολιτικής αναταραχής που βιώνει η περιοχή μας, συνθήκες που προκάλεσαν νέο κύμα προσφύγων (Κούρδων, Παλαιστινίων, Ιρακινών, Ιρανών και άλλων), το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει διαπιστώσει ούτε μία γνήσια περίπτωση πολιτικού ασύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.137 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η μη κυβερνητική οργάνωση “Κίνηση Στήριξης Αλλοδαπών” (ΚΙΣΑ) καταγγέλλει την κυπριακή κυβέρνηση ότι έχει απελάσει πρόσωπα, χωρίς να τους επιτρέψει να υποβάλουν αίτηση ασύλου, παρά τις διεθνείς και με βάση τον περί Προσφύγων Νόμο του 2000 υποχρεώσεις της για μη απέλαση προσώπου που ζητά άσυλο ή που ισχυρίζεται ότι θα υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, εάν επιστρέψει στη χώρα του πριν από την εξέταση του αιτήματός του. Επίσης, η ΚΙΣΑ καταγγέλλει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει απελάσει πρόσωπα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσής τους από το Ανώτατο Δικαστήριο, παρά τις αντιθέτου δεσμεύσεις λειτουργών της κυβέρνησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενώπιον ακόμα και του δικαστηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι ανωτέρω καταγγελίες είναι βάσιμες και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη μη επανάληψη παρόμοιων περιπτώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.138 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Αναφέρομαι σε παράπονα πολιτών για το ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθυστέρησης, πληροφόρησης, καθώς και ταλαιπωρίας κάθε φορά που υποχρεώνονται να αποταθούν στο Τμήμα Αλλοδαπών (Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

 1. Το τμήμα είναι κατάλληλα στελεχωμένο, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές υποχρεώσεις του,
 2. Υπάρχει η αναγκαία ενημέρωση των ατόμων που απευθύνονται στο τμήμα για υποβολή αιτήσεων,
 3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή ή ακολουθείται γραφειοκρατική διαδικασία,
 4. Υπάρχουν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις, για να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα που απευθύνονται στο τμήμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.139 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 2 Οκτωβρίου 2003.

«Στις 26 Ιουνίου 2003 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2003. Η τροποποίηση, που αφορούσε την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “ανάπηρος”, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Ιουλίου 2003, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ.

Από πληροφορίες που έχω από άτομα τα οποία αποτείνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για δημόσιο βοήθημα, φαίνεται ότι οι λειτουργοί δεν έχουν ενημερωθεί για την υπό αναφορά τροποποίηση, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται, μετά την τροποποίηση, περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια του όρου “ανάπηρος”.

Επειδή το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι τώρα το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την πρακτική εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.140 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων της κοινότητας λειτουργούν δεκάδες βιοτεχνίες. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και των κατοίκων της κοινότητας είναι όπως οι βιοτεχνίες αυτές μεταφερθούν εκτός των ορίων της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προχωρήσει ήδη στην εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση της βιοτεχνικής περιοχής, ενώ από το 1999 είναι έτοιμα και τα σχέδια. Απομένει μόνο η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και για ποιους λόγους έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.141 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στο κοινοτικό γήπεδο της κοινότητας δεν υπάρχουν αποδυτήρια, κερκίδες και χώροι υγιεινής. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται επίσης όπως του διατεθεί κονδύλι για την ανέγερση των προαναφερόμενων χώρων, καθώς και για τη χορτοφύτευση του γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτά τα αιτήματα αυτά του κοινοτικού συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.142 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει ανάγκη από την άμεση δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου βόρεια της κοινότητας, που να περιλαμβάνει επίσης ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, υπάρχει ήδη σχεδιασμένος δρόμος, που σχεδιάστηκε πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, ο βόρειος παρακαμπτήριος Πεντάκωμου-Ερήμης, στα σχέδια του οποίου περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως κατασκευαστούν πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι στα όρια της κοινότητας, καθώς και πεζοδρόμια στην αερογέφυρα της Μουτταγιάκας, σε περίπτωση που η διαδικασία Πεντάκωμου-Ερήμης καθυστερήσει ακόμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καθυστερεί η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου Πεντάκωμου-Ερήμης και κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα της κοινότητας, σε περίπτωση που η διαδικασία έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου Πεντάκωμου-Ερήμης καθυστερήσει ακόμη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.143 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του προσφυγικού συνοικισμού Κολοσσίου για δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσεως.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.144 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Σύμφωνα με γραπτή πληροφόρηση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου, εκκρεμούν διάφορα αιτήματα ή/και έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των εξής έργων ή/και αιτημάτων του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου, που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας:

 1. Βελτίωση της συμβολής του δρόμου Ξυλοφάγου - Αυγόρου με το δρόμο Ορμίδειας - Αυγόρου (λεωφόρος Καρύων).
 2. Βελτίωση της συμβολής των οδών Μόδεστου Παντελή, Ξάνθου Σαμάρα, Σαλαμίνας και Αμμοχώστου.
 3. Αναβάθμιση του δρόμου Αυγόρου - Λιοπετρίου (οδός Μόδεστου Παντελή), κατασκευή πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου.
 4. Κατασκευή διαφόρων έργων με στόχο την κυκλοφοριακή ύφεση στη λεωφόρο Καρύων για την αποφυγή δυστυχημάτων.
 5. Αναγραφή του ονόματος της κοινότητας Αυγόρου σε καθοδηγητικές πινακίδες στο νέο αυτοκινητόδρομο Ορμίδειας - Αγίας Νάπας, καθώς και σε δευτερεύοντα οδικά δίκτυα και δρόμους στην κοινότητα.
 6. Βελτίωση του δρόμου Αυγόρου - Δάσους Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.145 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας γηπέδου καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης στην κοινότητα Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.146 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού και ολοκλήρωσης των έργων υποδομής των νέων οικοπέδων αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην κοινότητα Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.147 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Στο παρελθόν προτάθηκε και έγινε μελέτη για χρήση του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας ως γηριατρικής κλινικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση για δημιουργία γηριατρικής κλινικής στο παλαιό νοσοκομείο Λάρνακας ή/και οπουδήποτε αλλού;

2. Τι χρονοδιαγράμματα τέθηκαν για υλοποίηση της απόφασης, εάν υπάρχει, για δημιουργία γηριατρικής κλινικής στο παλαιό νοσοκομείο Λάρνακας;

3. Τι είδους και σε ποιο βαθμό παρέχονται εξειδικευμένες γηριατρικές υπηρεσίες σε άτομα τρίτης ηλικίας από τα κρατικά μας νοσηλευτήρια (αριθμός γηριάτρων κτλ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.148 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εφαρμογής της αρχής του ιατρικού ελέγχου (medical audit) και πότε υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.149 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Το σύστημα τηλεπικοινωνίας των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι δε λειτουργεί σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των οδηγών και του πληρώματος των ασθενοφόρων, όταν αυτοί ευρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει λήψη, καθίσταται προβληματική έως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το πρόβλημα αυτό είναι εις γνώσιν του Υπουργείου Υγείας εδώ και αρκετό καιρό. Όπως πληροφορήθηκα μπορεί να επιλυθεί άμεσα με την τοποθέτηση ενός πομπού, το κόστος του οποίου είναι πάρα πολύ μικρό. Παρά ταύτα, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε περιήλθε εις γνώσιν του Υπουργείου Υγείας το γεγονός ότι το σύστημα τηλεπικοινωνίας των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου Αμμοχώστου είναι προβληματικό και γιατί το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα;

2. Πόσο υπολογίζεται ότι είναι το κόστος του συστήματος/πομπού που πρέπει να τοποθετηθεί;

3. Πώς και πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να επιλύσει το πρόβλημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.150 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου όπως ενταχθεί ολόκληρη η κοινότητα Αυγόρου στο σχέδιο δανειοδότησης νεαρών ζευγαριών για απόκτηση στέγης σε χωριά της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. Το κοινοτικό συμβούλιο προτείνει επίσης όπως παραχωρείται, κατά χάριν, και χορηγία ύψους ₤5.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς έχουν προωθηθεί/ικανοποιηθεί τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.151 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, οι δύο ενορίες της κοινότητας Κολοσσίου, του Αποστόλου Λουκά (αυτόχθονες) και του Αποστόλου Ανδρέα (πρόσφυγες), έχουν μεταξύ τους διοικητικές και άλλες διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από τον καθορισμό των συνόρων της κάθε ενορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς έχει διευθετηθεί το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.152 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε επιστολή του διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος προς το Τμήμα Φυσικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης γινόταν σαφής αναφορά σε δύο παραλίες για τις οποίες υπήρχε ενδιαφέρον από τον ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό.

Όσον αφορά την παραλία στον Άσπρο Ποταμό στην Πέγεια, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος διαβεβαίωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι επρόκειτο να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον του ιδιοκτήτη του παράνομου εκεί εστιατορίου και ότι θα απαγορευόταν η τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατιών στην παραλία. Όσον αφορά την παραλία του Ασπρόκρεμμου στο γνωστό ξενοδοχείο “Άνασσα”, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος πληροφόρησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είχε γνωματεύσει ότι δεν έπρεπε να δοθεί άδεια για τοποθέτηση ομπρελών και κρεβατιών εκεί και ότι είχε ζητήσει να ληφθούν νομικά μέτρα εναντίον δύο ιδιοκτητών γης που επενέβησαν στη ζώνη προστασίας της παραλίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα πιο πάνω μέτρα έχουν υλοποιηθεί από τις 12 Σεπτεμβρίου 2001, ημερομηνία κατά την οποία γράφτηκε η εν λόγω επιστολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.153, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας τέθηκαν επιτακτικά τα αιτήματα για μετακίνηση του χοιροστασίου “MILO FARM LTD”, καθώς και για σωστή διαχείριση των καταλοίπων από τα μεταλλεία της ΕΜΕ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για αξιολόγηση και ικανοποίηση των πιο πάνω αιτημάτων. Παρακαλείται επίσης όπως καταθέσει πρόγραμμα που πιθανόν να υπάρχει, καθώς και χρονοδιάγραμμα δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.154, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας τέθηκε επιτακτικά το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών και έναρξη σε σύντομο χρονικό διάστημα τριών πολύ σοβαρών κοινωφελών έργων στην κοινότητα, που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου για βαρέα οχήματα και άρματα,

2. την κατασκευή εισόδου και εξόδου παρά την αερογέφυρα Σιας,

3. την κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που διασχίζει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για αξιολόγηση και ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος. Παρακαλείται επίσης όπως καταθέσει πρόγραμμα που πιθανόν να υπάρχει, καθώς και χρονοδιάγραμμα δράσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.155, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σιας υπήρξα δέκτης έντονων προβληματισμών και ανησυχιών για τις πιθανές επιπτώσεις στην κοινότητα από την προγραμματιζόμενη εγκατάσταση δορυφορικού σταθμού της εταιρείας “HELLAS SAT”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν εκπονηθεί περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές μελέτες και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων;

2. Το κτήμα που αγοράστηκε από την εταιρεία βρίσκεται εντός των ορίων της κοινότητας;

3. Έχουν μελετηθεί εναλλακτικές επιλογές ως προς την τοποθεσία του σταθμού και ποιοι οι λόγοι που απορρίφθηκαν;

4. Ποια περιθώρια υπάρχουν για αλλαγή του χώρου εγκατάστασης και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο, σε περίπτωση που οι μελέτες καταδείξουν ότι θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.156, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρά τη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για το θέμα των κυρτωμάτων στους δρόμους, έχουμε παρατηρήσει ότι στους συνοικισμούς Κόκκινες και Τσιακκιλερό υπάρχουν υπεράριθμα κυρτώματα, που είναι μάλιστα και εκτός προδιαγραφών. Επίσης, εδώ και αρκετό καιρό δρόμοι στους εν λόγω συνοικισμούς έχουν σκαφτεί και έχουν επιστρωθεί με χώμα αντί να ασφαλτοστρωθούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε:

1. Να ανακατασκευαστούν τα κυρτώματα εντός των προβλεπόμενων προδιαγραφών ή/και κάποια από αυτά να απομακρυνθούν.

2. Να ασφαλτοστρωθούν οι εν λόγω δρόμοι, οι οποίοι έχουν καταστεί επικίνδυνοι για την κυκλοφορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.157, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η διαμόρφωση χώρου για ταφή των σκυβάλων του διαμερίσματος Τηλλυρίας, καθώς και η λήψη μέτρων για σωστή διάθεση των οικιακών λυμάτων της περιοχής. Μέχρι σήμερα λύματα και σκουπίδια απορρίπτονται στην περιοχή Πηγή, η οποία διαθέτει αξιοσημείωτα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Συχνά τα σκουπίδια και τα λύματα καίονται προκαλώντας σοβαρή ρύπανση στην περιοχή και προβλήματα στους λιγοστούς κατοίκους των χωριών Μοσφίλι και Μανσούρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγραμματιζόμενα έργα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης σκουπιδιών και λυμάτων του διαμερίσματος Τηλλυρίας, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.158, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί την κοινότητα Τσερίου και συγκεκριμένα τη βιομηχανική περιοχή και έχω διαπιστώσει ότι το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτικού υλικού “CYPAN” προκαλεί μεγάλη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Από το φουγάρο του εκπέμπεται ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των επιθεωρήσεων που διεξάγουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.159, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Μανσούρα, το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους κατοίκους του μετά τις συγκρούσεις του 1964 και τους βομβαρδισμούς της τουρκικής αεροπορίας, έχουν σημειωθεί περιστατικά καταπάτησης περιουσιών (γης, χωραφιών, σπιτιών) από μη δικαιούχους και χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα έχουν μετατρέψει τις κατοικίες σε χοιροστάσια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να απομακρυνθούν οι καταπατητές από τις περιουσίες των νόμιμων κατοίκων του χωριού Μανσούρα στην Τηλλυρία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.160, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αυτόχθονες κάτοικοι του χωριού Μανσούρα Τηλλυρίας διεκδικούν οικονομική στήριξη από την πολιτεία, προκειμένου να ξανακτίσουν τα γκρεμισμένα σπίτια της κοινότητάς τους, τα οποία κτυπήθηκαν από τους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το 1964 από την τουρκική αεροπορία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική αντιμετώπισης του δικαιολογημένου αυτού αιτήματος των αυτόχθονων κατοίκων του χωριού Μανσούρα Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.161, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η συντήρηση του συστήματος Scoot γίνεται από ιδιώτη εργολάβο με πενταετές συμβόλαιο (2001-2006) με μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης £50.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης εργολάβος και πώς αξιολογείται μέχρι σήμερα η ποιότητα της εργασίας του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.162, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το σύστημα Scoot παρέχει τη δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων στα φώτα τροχαίας στην κίνηση των λεωφορείων (bus priority, pre-emption) και ασθενοφόρων ή άλλων οχημάτων δημόσιας ωφέλειας [οχήματα πυροσβεστικής κ.λπ. (hurry call)].

Όμως, για το σκοπό αυτό απαιτείται η εγκατάσταση επιπρόσθετου εξειδικευμένου εξοπλισμού ανίχνευσης στο οδόστρωμα, στα πεζοδρόμια, καθώς και στα οχήματα δημόσιας ωφέλειας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνουν τα πιο πάνω, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το σύστημα Scoot στον τομέα της παροχής διευκολύνσεων στα λεωφορεία και στα άλλα οχήματα δημόσιας ωφέλειας στα φώτα τροχαίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.163, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

« Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Φρεννάρους (επαρχία Αμμοχώστου), εκκρεμούν διάφορα αιτήματα ή/και έργα που αφορούν άμεσα το οδικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης των εξής έργων ή/και αιτημάτων του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους, που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας:

1. Ασφαλτόστρωση/αναβάθμιση των δρόμων που ενώνουν το Φρένναρος με άλλες κοινότητες (Λαρνακόστρατα, δρόμος κτηνοτροφικής, δρόμος κοινοτικού γηπέδου προς Σωτήρα, δρόμος σκυβάλων).

2. Εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας στους δρόμους Φρεννάρους - Βρυσούλλων και Φρεννάρους - Σωτήρας.

3. Απαλλοτρίωση στο κέντρο της κοινότητας για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.164, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης/βελτίωσης του παιδοκομικού και βρεφοκομικού σταθμού στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.165, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.166, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες από το Νότιο Αγωγό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι γεωργοί της επαρχίας Αμμοχώστου, ανά χωριό/δήμο, επωφελούνται σήμερα από το νερό του Νότιου Αγωγού;

2. Ποια είναι τα κριτήρια για παροχή νερού από το Νότιο Αγωγό για γεωργικούς ή/και άλλους σκοπούς;

3. Υπάρχουν σχέδια για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες της κοινότητας Φρεννάρους;

4. Υπάρχουν αγρότες κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής σε ολόκληρη την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου που έχουν ανάγκη/έχουν κάνει αίτηση για υδροδότηση από το Νότιο Αγωγό; Υπάρχουν σχέδια για ικανοποίηση αυτών των αναγκών/αιτημάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.167, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί η καντίνα του Δημοτικού Σχολείου Φρεννάρους δεν πληρεί βασικούς κανόνες και πρότυπα υγιεινής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα υγιεινής που εντοπίστηκαν στην καντίνα του Δημοτικού Σχολείου Φρεννάρους και πώς αυτά επιλύθηκαν ή θα επιλυθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.168, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης δεύτερου δημοτικού σχολείου, καθώς και αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στο υφιστάμενο δημοτικό σχολείο στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.169, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπεγράφη και πότε ειδική διμερής συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κύπρου και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ώστε να καταστεί εκτελεστή η απόφαση που ελήφθη από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για συμπερίληψη της Κύπρου στον κατάλογο των επίσημων τουριστικών προορισμών για τους Κινέζους υπηκόους.

Ως γνωστό, η Κίνα καθορίζει στους υπηκόους της επίσημους τουριστικούς προορισμούς, στους οποίους ταξιδεύουν για σκοπούς τουρισμού. Ύστερα από κοπιώδεις προσπάθειες της προηγούμενης κυβέρνησης, η Κίνα συμπεριέλαβε την Κύπρο στον κατάλογο των επίσημων τουριστικών προορισμών από τις αρχές του 2003. Για να τεθεί σε εφαρμογή η πιο πάνω απόφαση, χρειάζεται η τυπική υπογραφή διμερούς συμφωνίας. Εναπόκειται επομένως στην κυπριακή κυβέρνηση να προβεί στις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες. Σε μια περίοδο δύσκολη για τον κυπριακό τουρισμό είναι απορίας άξιο γιατί παρατηρείται τόση καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.170, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου

«Πρόσφατα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις ένταξης κ. Λεοπόλντ Μάουρερ μας αποκάλυψε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην απορρόφηση κονδυλίων που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει στη διάθεση της χώρας μας. Ο κοινοτικός επίτροπος ανέφερε ότι μέχρι φέτος τον Αύγουστο, η Κύπρος δεν είχε απορροφήσει παρά το 25% των διαθέσιμων κονδυλίων.

Μέχρι τώρα, όπως διευκρίνισε ενώπιον της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κύπρου-Ε.Ε., η Κομισιόν δίνει διαρκώς παρατάσεις, προσπαθώντας να διευκολύνει τις κυπριακές αρχές. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική των παρατάσεων για σχέδια χρηματοδοτήσεως που δεν ολοκληρώνονται θα τερματιστεί σύντομα. Επιπρόσθετα, προειδοποίησε ότι η προκαταρκτική εξέταση των προτάσεων που υποβάλλει η Κύπρος, η οποία γινόταν, για να υποβοηθηθούν οι κυπριακές αρχές, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, “η Κομισιόν δεν πρόκειται να εξετάζει ex-ante τις προτάσεις”.

Ενόψει αυτών των ιδιαίτερα ανησυχητικών διαπιστώσεων παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα αίτια αυτής της αδυναμίας να απορροφηθούν οι κοινοτικοί πόροι και ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει αμέσως η κυβέρνηση, ώστε να ενισχυθεί η απορροφητική ικανότητα της Κύπρου ως προς τους κοινοτικούς πόρους στους οποίους θα έχει πρόσβαση;

2. Με ποιο τρόπο έχει μεριμνήσει η κυβέρνηση, για να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να λάβουν γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων, καθώς και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση;

3. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να εγκαταστήσει κάποιο ειδικό φορέα για την πληροφόρηση, αλλά και κάποια αρχική διαμεσολάβηση μεταξύ των τοπικών παραγόντων και των κοινοτικών μηχανισμών;

Επιπρόσθετα, για την καλύτερη πληροφόρηση του σώματος, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει πλήρη στοιχεία σχετικά με τα διάφορα προγράμματα και το ύψος των κονδυλίων που ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμα, τα ποσά που έχουν αντληθεί, καθώς και τους φορείς που τα έχουν απορροφήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.171, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με ικανοποίηση πληροφορήθηκα από πρόσφατη απάντηση σε ερώτησή μου προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κυπριακή κυβέρνηση υποστηρίζει την πλήρη απαγόρευση των πτήσεων του σμήνους “Κόκκινα Βέλη” πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυπριακής κυβέρνησης όσον αφορά το αίτημα για πλήρη απαγόρευση των πτήσεων του σμήνους “Κόκκινα Βέλη” για ασκήσεις ή ακροβατικά και εάν σκοπεύει να θέσει το θέμα αυτό στις αρμόδιες αρχές των βρετανικών βάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.172, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Στην πρόσφατη έκδοση του περιοδικού “Acid News” δημοσιεύεται πίνακας με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το θέμα της υπογραφής και κύρωσης των πρωτοκόλλων και συμφωνιών για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο πίνακας αφορά όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. Από τον πίνακα αυτό συνάγεται ότι η Κύπρος έχει υπογράψει μόνο το πρωτόκολλο του 1998 για τα βαρέα μέταλλα, το πρωτόκολλο για τον έλεγχο των εκπομπών των νιτρικών οξιδίων (1988) και των πτητικών υδρογονανθράκων (1991), ενώ έχει κυρώσει μόνο τη συνθήκη της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης (1979) και το πρωτόκολλο για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης μεταφοράς αέριων ρύπων στην Ευρώπη (1984).

Από τον πίνακα φαίνεται ότι η Κύπρος έχει να υπογράψει ή να κυρώσει το μεγαλύτερο αριθμό πρωτοκόλλων από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25 (πλην της Μάλτας).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προωθηθεί η υπογραφή και κύρωση των πρωτοκόλλων για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του θείου του 1984 και του 1994, του πρωτοκόλλου για τους οργανικούς ρυπαντές (1998) και του πρωτοκόλλου για τον περιορισμό της όξινης βροχής και του όζοντος (1999) του Γκέτενμποργκ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.173, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Μανσούρας ζητά τη βοήθεια της πολιτείας για την προστασία και ανάδειξη της εκκλησίας του Αγίου Θεοδώρου Στρατηλάτη στο εγκαταλελειμμένο, από τις μάχες του 1964, μικτό χωριό Μανσούρα Τηλλυρίας. Σε πρώτο στάδιο χρειάζεται η ανοικοδόμηση μίας ξερολιθιάς (δόμη) και η κατασκευή ενός δημόσιου δρόμου για πρόσβαση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη στήριξη που προτίθεται να δώσει η πολιτεία στα σχέδια του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Μανσούρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.174, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, μετά την εξέταση του θέματος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των μεταλλείων της ΕΜΕ στη Σκουριώτισσα, έχει πραγματοποιηθεί σειρά περιβαλλοντικών μελετών. Όμως ούτε η κοινοτική αρχή του χωριού Κατύδατα ούτε οι κάτοικοι ούτε και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έτυχαν ενημέρωσης για τα πορίσματα των πιο πάνω αναφερόμενων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τα μέτρα που τυχόν πάρθηκαν καθ’ υπόδειξη των μελετητών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο και τα πορίσματα των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του μεταλλείου στη Σκουριώτισσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.175, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Όπως έχω πληροφορηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Σιας, η εταιρεία “HELLAS SAT” προγραμματίζει την κατασκευή κέντρου ελέγχου του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου στην περιοχή Σιας. Μεταξύ των άλλων εγκαταστάσεων, προγραμματίζεται και η εγκατάσταση κεραιών διαμέτρου 11,1 μ. και 5 μ., καθώς και ενισχυτών υψηλής ισχύος.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Σιας, Αλάμπρας και των γύρω χωριών ανησυχούν για τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους, λόγω της ακτινοβολούμενης ισχύος που θα εκπέμπεται, αλλά και για τις επιπτώσεις που τυχόν να προξενηθούν στο περιβάλλον της περιοχής.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής ευσταθούν και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία της υγείας τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.176, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακόλουθο ζήτημα:

Έχουμε πληροφορίες ότι τα κατοχικά στρατεύματα αντικαθιστούν στα ναρκοπέδια τις νάρκες κατά προσωπικού με αντιαρματικές νάρκες. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε κατά πόσο τούτο είναι αληθές και αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε παραστάσεις στα Ηνωμένα Έθνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.177, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η πρόσφατη επανέναρξη της συζήτησης για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην ανθρώπινη υγεία ανακαλεί στη μνήμη το περιστατικό των θανάτων από καρκίνο πέντε υπαλλήλων της ΑΤΗΚ που εργάζονταν στο σύστημα τροποσφαιρικών κεραιών στο χωριό Κοίλη της Πάφου, κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και συγκεκριμένα εάν έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα ή/και εάν έχουν καταβληθεί οποιεσδήποτε αποζημιώσεις.

2. Την κατάσταση της υγείας του προσωπικού της ΑΤΗΚ και ΑΗΚ, εάν δηλαδή έχουν διεξαχθεί επιδημιολογικές έρευνες ανάμεσα στους εργαζομένους των δύο αυτών οργανισμών που έρχονται σε επαφή με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Την πολιτική πρόληψης που ακολουθείται, εάν δηλαδή λαμβάνονται προληπτικά μέτρα και ποια για την ασφάλεια των εργαζομένων σ’ αυτούς τους οργανισμούς από την επαφή τους με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.178, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι με νόμο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων δινόταν χρονικό περιθώριο πέντε χρόνων προς τις επτά επηρεαζόμενες κοινότητες από την κατασκευή του νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΑΗΚ στο Βασιλικό, για να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν το ποσό των £8.000.000. Το χρονικό αυτό περιθώριο έχει παρέλθει προ καιρού και, όπως ήταν φυσικό, καμιά από τις κοινότητες δεν έχει αξιοποιήσει παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό των κονδυλίων αυτών. Οι λόγοι που δεν αξιοποιήθηκαν τα κονδύλια ήταν οι χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρειαζόταν να ακολουθηθούν, για να αποδεσμευτούν τα αναγκαία ποσά, καθώς και οι περιορισμοί που τίθενται ως προς τη χρήση των ποσών αυτών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προτάσεις που ετοιμάζονται για την καλύτερη και ταχύτερη αξιοποίηση των εν λόγω κονδυλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.179, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις βραδινές ώρες διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας (κούρσας) μεταξύ οδηγών στους αυτοκινητόδρομους. Το φαινόμενο εντοπίζεται ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, σε σημεία όπου δεν υπάρχουν πάροδοι. Τέτοιες περιοχές είναι, π.χ., οι ανισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, όπου ο ευθύς δρόμος που τέμνει υπόγεια τον κυκλικό κόμβο ή το ανάποδο προσφέρει μια απόσταση πέραν των 500 μ. για συναγωνισμό χωρίς παρεμβάσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία, προκειμένου να σταματήσουν οι κόντρες ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.180, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Πρόσφατα έγινε πολλή δημόσια συζήτηση για τους τραυματισμούς αστυνομικών από πολίτες.

Επειδή έχω διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια αντιπολεμικών διαδηλώσεων, όταν και εάν συνέβαινε να τραυματιστεί διαδηλωτής, δεκάδες αστυνομικοί δήλωναν τραυματίες των επεισοδίων και μετέβαιναν για εξετάσεις στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πλήρη κατάλογο των αστυνομικών που τραυματίστηκαν από πολίτες κατά το 2003, πότε και από ποιον, σε ποιο βαθμό ήταν ο τραυματισμός, εάν έχουν υποστεί κυρώσεις οι πολίτες και εάν, ανά περίπτωση, υπάρχει ανάλογο παράπονο ή καταγγελία για ξυλοδαρμό από τον κατηγορούμενο πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.181, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η μελέτη και η έναρξη των εργασιών του αντιπλημμυρικού έργου στην κοινότητα Τρούλλων Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.182, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμου Αδάμου

«Σε επίσκεψή μου στο δήμο Ιδαλίου έχω παρατηρήσει ότι ο κύριος δρόμος που ενώνει το δήμο με τις κοινότητες Πέρα Χωρίου, Νήσου και Λυμπιών (λεωφ. Γ. Γρούτα, Χαλκάνωρος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ) και ο οποίος είναι ο πιο εμπορικός δρόμος είναι κατάσπαρτος από κυρτώματα (11 συνολικά), τα οποία δεν πληρούν ούτε τις προδιαγραφές (πολύ μεγαλύτερα και ψηλότερα). Αποτέλεσμα του πιο πάνω φαινομένου είναι οι κάτοικοι του δήμου και των άλλων κοινοτήτων να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρόμο για τη μετάβασή τους στη Λευκωσία. Χρησιμοποιείται κυρίως η οδός Λευκωσίας, η οποία διασχίζει κατοικημένη περιοχή και οδηγεί στη Λευκωσία μέσω της βιομηχανικής περιοχής του Δαλιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη συμφόρηση κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει όσον αφορά το ζήτημα με τα κυρτώματα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ και αρκετό καιρό στο δήμο Ιδαλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.183, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επιχειρήσεις-σκούπα που διενήργησε πρόσφατα η κυπριακή αστυνομία στο Γέρι. Μάλιστα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η “συγκομιδή” παρουσιαζόταν καθημερινά από τα δελτία ειδήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα έχουν κατηγορηθεί και με ποιες κατηγορίες;

2. Έχουν ζητηθεί οι επιστημονικές απόψεις κοινωνιολόγων και εγκληματολόγων, πριν οργανωθούν οι επιχειρήσεις αυτές;

Πόσοι από τους κατηγορηθέντες είναι ανήλικοι, πόσοι είναι κάτω των είκοσι πέντε χρονών και ποιες κατηγορίες τούς αποδίδονται από την αστυνομία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.184, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια με πάρα πολλούς κόπους και μόχθους και πολλές προσωπικές θυσίες από τους βιοκαλλιεργητές, δειλά αλλά σταθερά, αναπτύσσεται και στην Κύπρο η παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Τα προϊόντα της βιολογικής γεωργίας ή/και κτηνοτροφίας είναι εξ ορισμού υγιεινά και απαλλαγμένα από επικίνδυνες τοξικές ουσίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα προϊόντα αυτά δεν προτιμώνται έναντι των χημικών παρασκευασμάτων στη διατροφή ευαίσθητων και ευπαθών κατηγοριών καταναλωτών, όπως είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στα κρατικά νοσηλευτήρια ή η Εθνική Φρουρά, κάτι που όχι μόνο θα λειτουργούσε θετικά στην υγεία τους, αλλά και θα στήριζε τη βιοκαλλιέργεια στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.185, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, ενώ ο νόμος περί Σκύλων έχει ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής εδώ και ένα χρόνο, δεν έχει τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του περί Σκύλων Νόμου [αριθμός 184(Ι) του 2002], ο νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της αδικαιολόγητης αυτής καθυστέρησης, καθώς και για το πότε προτίθεται επιτέλους η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ψήφισε η Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.186, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι, κατόπιν παρεμβάσεων από διάφορους παράγοντες, έχει συρρικνωθεί η συνολική έκταση των προστατευόμενων περιοχών, η έννοια των οποίων ορίζεται από την οδηγία 92/43/EΟΚ, στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην αρχική πρόταση της διεπιστημονικής ομάδας περιλαμβάνονταν στις προστατευόμενες περιοχές ολόκληρο το δάσος Πάφου, το δάσος Μαχαιρά, το δάσος Κυπαρισσίας, το δάσος Σταυροβουνίου κ.ά. Οι περιοχές αυτές φαίνεται να περιορίζονται δραστικά στην τελική πρόταση της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στη μείωση της έκτασης των προστατευόμενων περιοχών στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.187, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να εφαρμόσει τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2002, που προνοεί για τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.188, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω αντιληφθεί ότι παρά την ψήφιση του νέου περί Δασών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, που δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουλίου 2003 και ο οποίος προνοεί ανάμεσα σε άλλα και τη διεύρυνση του καταλόγου των δέντρων και θάμνων για τα οποία χρειάζεται άδεια από το Τμήμα Δασών για την υλοτόμηση ή κόψιμό τους, τα τμήματα πρασίνου των δήμων δεν έχουν ενημερωθεί, με αποτέλεσμα να παρανομούν συνεχώς εν αγνοία των.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Δασών δε φρόντισε ακόμα να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα τμήματα πρασίνου των δήμων, τους καλλιεργητές, τους υλοτόμους και γενικά το κοινό για τα δέντρα των οποίων η υλοτόμηση απαγορεύεται χωρίς τη σχετική άδεια από το διευθυντή του Τμήματος Δασών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.189, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω παρακολουθήσει πρόσφατα την προβολή κινηματογραφικής ταινίας σε γνωστό κινηματογράφο της Λευκωσίας. Παρατήρησα ότι καμία από τις πρόνοιες του περί Κατατάξεως των Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις αρχές Ιουλίου του 2003 και τέθηκε σε ισχύ, δεν εφαρμόστηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν εφαρμόζεται ο περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.190, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή Ταμασσού, δηλαδή στα χωριά Επισκοπειόν, Αναλιόντας, Πέρα Ορεινής, Καμπιά, Καπέδες, Πολιτικό, Ψιμολόφου και Εργάτες, έχουν εντοπιστεί περί τα είκοσι αξιόλογα βυζαντινά μνημεία. Από αυτά μόνο τα δέκα έχουν κηρυχθεί μνημεία και προστατεύονται από τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Χαρακτηριστική περίπτωση μνημείου που δεν έχει κηρυχθεί αρχαίο αποτελεί η εκκλησία της Παναγίας Καθολικής στην Ψιμολόφου, παρά τις πολύ αξιόλογες τοιχογραφίες που διαθέτει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει πρόθεση να κηρυχθούν αρχαία μνημεία όλες οι βυζαντινές αρχαιότητες της περιοχής Ταμασσού και, σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση, πότε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.191, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στη βόρεια πλευρά του Τροόδους και πάνω από την κοιλάδα της Σολιάς λειτουργούσε παλιά μεταλλείο χρωμίου της ΕΜΕ. Το μεταλλείο αυτό, που τώρα βρίσκεται εγκαταλελειμμένο, θεωρείται από ομάδα επιστημόνων, σύμφωνα με σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε πριν από λίγα χρόνια, πιθανή πηγή ρύπανσης των νερών της περιοχής Σολιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το μεταλλείο χρωμίου της ΕΜΕ στο Τρόοδος και αν έχουν μελετηθεί οι πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού των πηγών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.192, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο της διαμόρφωσης της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία, που στόχο έχει να την καταστήσει προσβάσιμη στα εμποδιζόμενα και ανάπηρα άτομα, καθυστερεί λόγω αντιρρήσεων του Γραφείου Προγραμματισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και υλοποίησης του έργου αυτού, που αποτελεί βασικό μέρος του πιλοτικού προγράμματος για ελεύθερη, ανεξάρτητη και ασφαλή διακίνηση και διαβίωση των εμποδιζόμενων ατόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.193, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετά υποστατικά αποθήκευσης φιαλών υγραερίου βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται οχληρία και ενδεχομένως και κίνδυνοι για τους περίοικους και τους διερχόμενους πολίτες. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις (π.χ. στο δήμο Αγλαντζιάς) αυτά τα υποστατικά λειτουργούν και χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του κράτους, ώστε να παύσει αυτή η απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.194, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω επισκεφθεί το χώρο της παραλίας βόρεια του λιμανιού Λεμεσού, εκεί όπου εκβάλλουν στη θάλασσα λύματα οινοβιομηχανιών. Η κατάσταση είναι δραματική και προσβάλλει κάθε ευαίσθητο πολίτη. Κυρίως όμως πρέπει να προσβάλλει κάθε διοικητική αρχή. Υπάρχει εκεί ένας αγωγός που οδηγεί συνεχώς λύματα σε πολύ μικρό βάθος μέσα στη θάλασσα (τρία με τέσσερα μέτρα από την ακτή). Παράλληλα όμως υπάρχει και ένας ανοικτός οχετός, υποτίθεται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του λιμανιού, που όμως τροφοδοτείται από αγωγούς αποβλήτων των οινοβιομηχανιών. Θεωρώ ότι η κατάσταση αγγίζει τα όρια του εγκλήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει, ώστε να σταματήσει αμέσως η ρύπανση της θάλασσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.195, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το νόμο που τροποποιεί τους περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμους, που ψηφίστηκε στις 12 Ιουνίου 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Ιουλίου 2002 και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2004, είναι παράνομο το καψάλισμα της ποκαλάμης. Εξάλλου, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κατά τη συζήτηση του αναφερόμενου πιο πάνω νόμου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατέθεσε τεκμηριωμένα την άποψη ότι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας των χωραφιών για τη σπορά είναι το όργωμα και όχι το καψάλισμα. Οι αγροτικές οργανώσεις όμως έθεσαν θέμα παροχής ικανοποιητικού χρόνου, ώστε να αποκτήσουν οι αγρότες τα κατάλληλα μηχανήματα. Δόθηκε η εντύπωση ότι η κυβέρνηση είχε την πρόθεση να επιχορηγήσει την αγορά τέτοιων μηχανημάτων από αγρότες ή συνεταιρισμούς αγροτών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει προχωρήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των γεωργών για απόκτηση κατάλληλων μηχανημάτων για την ποκαλάμη, καθώς και σε ποιες άλλες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.196, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για τη σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται λόγω της προχωρημένης οξίδωσης αλλά και των λαδιών που χύνονται στη θάλασσα από το πλοίο που προσάραξε στην τοποθεσία “Φερφουρής”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η μετακίνηση του πλοίου και ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση της ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.197, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η ακριτική κοινότητα Τρούλλων τα τελευταία χρόνια ζητά επίμονα την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου, που θα λύσει τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο σχολείο, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει να προχωρήσει στην άμεση επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος και πότε αναμένεται να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του πιο πάνω σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.198, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται να αρχίσουν και να τελειώσουν οι οικοδομικές εργασίες της ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου Πυργών, ποιο είναι το κόστος κατασκευής του και γιατί, ενώ δόθηκαν υποσχέσεις προς το κοινοτικό συμβούλιο Πυργών ότι θα άρχιζαν οι εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2003, ακόμη δεν έχουν αρχίσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.199, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο οι επαρχιακοί επιθεωρητές της μέσης εκπαίδευσης, σε αντίθεση με αυτούς της δημοτικής εκπαίδευσης, δεν εδρεύουν στις επαρχίες όπου είναι εντεταλμένοι να επιθεωρούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.200, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

« Στο χωριό Κρίτου Τέρα υπάρχει το λεγόμενο καζίνο. Παρ’ όλο που το κτίριο έχει συντηρηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, παραμένει κλειστό λόγω του ότι ανήκει σε ιδιώτη, με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες που βρίσκονται εκεί να παρουσιάζουν φθορές.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στην απαλλοτρίωση του εν λόγω κτιρίου, ούτως ώστε να συντηρείται καλύτερα, αλλά και να βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.201, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα εκδώσει την πολεοδομική άδεια για ανέγερση δύο περιπτέρων στον Κόλπο των Κοραλλίων, όπως έχει αποφασιστεί από την αρμόδια υπουργική επιτροπή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.202, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να παραχωρήσει στο δήμο Πέγειας επιπρόσθετη χορηγία, πέρα από αυτή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), για το ανεγερθέν δημοτικό γήπεδο, το κόστος του οποίου έχει ξεπεράσει το £1,5 εκατομ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.203, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Πότε θα αρχίσει η εκτέλεση του παρακαμπτήριου δρόμου Πέγειας, έργο το οποίο έπρεπε να είχε αρχίσει πριν από δύο χρόνια;

2. Προτίθεται να παραχωρήσει κυβερνητική χορηγία στο δήμο Πέγειας για τη βελτίωση / ασφαλτόστρωση οικιστικών, τουριστικών και αγροτικών δρόμων στην περιοχή;

3. Προτίθεται να καλύψει το κόστος της απαλλοτρίωσης δρόμου που οδηγεί στο λιμανάκι Αγίου Γεωργίου Πέγειας;

4. Πώς σχεδιάζει να επιλύσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που δημιουργούνται στο δήμο Πέγειας και συγκεκριμένα στην είσοδο του δήμου παρά τη διασταύρωση με τον Κόλπο των Κοραλλίων, στη συμβολή των οδών Μ. Κυπριανού και Ακάμαντος και σε σημεία της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου;

5. Πώς αντιμετωπίζει την εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου του πιο πάνω δήμου για μείωση του πλάτους του δρόμου στην περιοχή “Μελέτης” από εξήντα πόδια σε τριάντα πέντε πόδια;

6. Πώς αντιμετωπίζει την εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου για διαπλάτυνση των λεωφόρων Αγίου Γεωργίου και Κόλπου των Κοραλλίων μέχρι τη διασταύρωση των λεωφόρων Ακάμαντος και Μ. Κυπριανού, καθώς επίσης και τη διαπλάτυνση ολόκληρου του δρόμου από την Πάφο προς την Πέγεια και ειδικότερα στην περιοχή “Πότιμα”, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η μαρίνα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.204, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι αγρότες στην περιοχή Μαρώνι χρησιμοποιούν νερό από επεξεργασμένα λύματα, που τους παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, για άρδευση λαχανικών και οπωροκηπευτικών. Έχω την εντύπωση ότι αυτό απαγορεύεται, αφού σαφείς οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθορίζουν ότι το νερό από επεξεργασμένα λύματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δενδρώδεις καλλιέργειες ή ορισμένα κτηνοτροφικά φυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, ώστε να σταματήσει η παράνομη χρήση νερού από επεξεργασμένα λύματα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των αγροτών και την ποιότητα των προϊόντων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.205, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αποφασιστεί η ανταλλαγή του τεμαχίου 1089 φ. σχ. 45/9 με το τεμάχιο 184 φ. σχ. 44/7 (αρ. υπόθεσης ΑΔΧ/28/2002) για δημιουργία βοηθητικού δημοτικού γηπέδου στο δήμο Πέγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.206, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θεωρεί δικαιολογημένο το παράπονο του δήμου Πέγειας σχετικά με τον τρόπο κατανομής της κρατικής χορηγίας, για την οποία τα μέλη του συμβουλίου εισηγούνται όπως παραχωρείται με κριτήριο όχι μόνο τον πληθυσμό, αλλά και την έκταση του κάθε δήμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.207, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα δίκαια αιτήματα του δήμου Πέγειας για διαμόρφωση - ανάπλαση της πλατείας της Βρύσης των Πεγειώτισσων και για δημιουργία χώρου στάθμευσης με κυβερνητική χορηγία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.208, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς σκέφτεται να βοηθήσει το δήμο Πέγειας στην απόφασή του για κατασκευή ή διαμόρφωση δημόσιων πάρκων.

Συγκεκριμένα, πώς βλέπει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πέγειας για δημιουργία δημόσιου πάρκου στην περιοχή “Παλιομονάστηρο” και στην περιοχή του δάσους Μελέτης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.209, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πέγειας για μείωση του συντελεστή δόμησης σε διάφορες περιοχές του δήμου, όπως στο κεντρικό τεμάχιο του Κόλπου των Κοραλλίων, αρ. τεμαχίων 4,5,6,7, 3/3 κ.λπ. φυλ./σχέδιο XLV 25, και στην περιοχή “Άγιο Βουνί”.

Η μη μείωση του συντελεστή δόμησης τουλάχιστο στο 5% θα δημιουργήσει προβλήματα τόσο στη φυσική ομορφιά όσο και στο χαρακτήρα των πιο πάνω περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.210, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αρνείται να ανανεώσει τις πολεοδομικές άδειες για ανόρυξη μελάνου από τα ήδη υπάρχοντα λατομεία και αν υπάρχει σκέψη για αλλαγή της απόφασης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.211, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένης Θεοχάρους

«Σε πρόσφατη επιτόπια επίσκεψή μου σε ακριτικά φυλάκια, συγκεκριμένα στην περιοχή Αφυσάλου, έγινα δέκτης παραπόνων από εθνοφρουρούς που υπηρετούν εκεί ότι η πολιτεία φαίνεται να τους έχει ξεχάσει στην ακριτική αυτή περιοχή. Τους εξήγησα ότι η κατάσταση στην πατρίδα μας επιβάλλει όπως κάποιοι υπηρετούν στα ακριτικά φυλάκια και πως η οποιαδήποτε ταλαιπωρία αποτελεί μέρος της υποχρέωσής τους προς αυτήν. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εθνοφρουροί δήλωσαν πως θεωρούν άδικο το γεγονός κάποιοι να υπηρετούν σε “δυσμενή” σημεία για περίοδο πέραν των δεκατριών μηνών ή/και ολόκληρη τη θητεία τους και άλλοι να υπηρετούν τη θητεία τους μέσα ή κοντά στις πόλεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζονται οι μεταθέσεις των εθνοφρουρών.

2. Πόσο συχνά γίνονται μεταθέσεις εθνοφρουρών.

3. Κατά πόσο υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο στην υπηρεσία εθνοφρουρών σε ακριτικά φυλάκια.

4. Κατά πόσο υπάρχει σύστημα εναλλαγής όσον αφορά την τοποθέτηση εθνοφρουρών σε απομακρυσμένα / ακριτικά φυλάκια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.212, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται η απόρριψη των επεξεργασμένων λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος Πάνω Πλατρών στο φυσικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα σε παρακείμενο αργάκι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των υπηρεσιών προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος σε σχέση με την απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων σε ρυάκι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.213, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι μια ομάδα ιδιοκτητών κατοικιών στα οικόπεδα Ζαχαριάδη (περιοχή “Κόκκινες”, Περβόλια Λάρνακας) καταγγέλλουν σοβαρότατο πρόβλημα όσον αφορά στην παροχή νερού στα σπίτια τους. Η ιδιωτική διάτρηση του Ζαχαριάδη, από την οποία θα έπρεπε να προμηθεύονται νερό, είναι προβληματική και η απόδοσή της είναι σχεδόν μηδαμινή, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να χρησιμοποιούν φορητά ντεπόζιτα για την εξυπηρέτηση των άμεσων αναγκών τους. Η δε ποιότητα του νερού ήταν εξ υπαρχής ακατάλληλη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ώστε να λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά στην παροχή νερού στα οικόπεδα Ζαχαριάδη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.214, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πέρα Χωρίου Νήσου έχει ζητήσει τη διενέργεια γεωλογικών γεωτρήσεων στην περιοχή του γνωστού σκυβαλότοπου του Κοτσιάτη για έλεγχο της μόλυνσης του εδάφους και των νερών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι τίθεται τέτοιο θέμα από πλευράς των αρμόδιων αρχών και αν έχει γίνει οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση, πριν παρθούν οριστικές αποφάσεις για λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στο σκουπιδότοπο του Κοτσιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.215, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν διάφορα σχέδια για δημιουργία τεχνητών υφάλων, με στόχο την ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής. Παράλληλα, έχω πληροφορηθεί ότι το θαλάσσιο φύκι του είδους “Posidonia oceania” έχει κηρυχθεί προστατευόμενο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα προστασίας των λιβαδιών του φυκιού “Posidonia oceania”, αν υπάρχουν σχέδια για προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και, τέλος, αν λαμβάνονται υπόψη, μέσω μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όλες οι παράμετροι, προτού δοθεί η οποιαδήποτε άδεια για δημιουργία τεχνητών υφάλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.216, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Μεταλλείων δεν έχει εισπράξει τα απαιτούμενα ποσά από συγκεκριμένο λατομείο ως περιβαλλοντικό τέλος. Το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν εντοπίζεται μόνο στο συγκεκριμένο λατομείο, αλλά έχει ευρύτερες διαστάσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ακριβώς λατομεία δεν έχουν καταβάλει το περιβαλλοντικό τέλος και πόσο είναι αυτό το χρέος κατά περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.217, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ούτω καλούμενο πακέτο “Prestige”, δηλαδή νέοι κανονισμοί για την επίσπευση της απόσυρσης του μονού τοιχώματος των δεξαμενοπλοίων από τα λιμάνια της Ευρώπης. Μάλιστα, για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι νέοι κανονισμοί ισχύουν από την 21η Οκτωβρίου του 2003.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της Κύπρου στο θέμα αυτό και πώς αναμένεται να επηρεάσει τον κυπριακό στόλο των δεξαμενοπλοίων το πακέτο κανονισμών “Prestige” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.218, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 25 Απριλίου 2002 με επιστολή του ο διευθυντής του Τμήματος Δασών ζητούσε από το διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως την κήρυξη δεκαπέντε αιωνόβιων δέντρων του τόπου μας ως προστατευομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση συντήρησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η κήρυξη των δεκαπέντε αυτών αιωνόβιων δέντρων ως προστατευομένων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί παράλληλα η αποτελεσματική τους προστασία και η ανάδειξη τους ως αξιοθεάτων στις κοινότητές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.219, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η ΑΤΗΚ προτίθεται να αυξήσει το πάγιο ενοίκιο που χρεώνεται ο καταναλωτής για τη γραμμή σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι αληθείς οι εν λόγω πληροφορίες και, εάν ναι, πότε πρόκειται να γίνει αυτό;

2. Πόσα νοικοκυριά πληρώνουν στο σταθερό τηλέφωνο από £5-£7, από £10-£20 και πόσα από £20 και άνω;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.220, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται για σοβαρές παραβάσεις των περί Μέλιτος Κανονισμών, που εγκρίθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27 Σεπτεμβρίου 2002. Καταγγέλλεται νοθεία, ψευδής και παραπλανητική σήμανση δοχείων κ.ά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το βαθμό εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την ποιότητα και την ταυτοποίηση του μελιού και ειδικά των περί Μέλιτος Κανονισμών του 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.221, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι ζητούν όπως τα κυβερνητικά φυτώρια αναλάβουν την παραγωγή μελισσοτροφικών φυτών. Επίσης, προσφέρονται να συνδράμουν στην αναδάσωση καμένων περιοχών με μελισσοτροφικά φυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη το θέμα της επέκτασης των φυτειών μελισσοτροφικών φυτών κατά τις αναδασώσεις καμένων περιοχών και γενικά κατά την εφαρμογή προγραμμάτων επέκτασης του πρασίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.222, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σχετική έρευνα έδειξε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού, εισαγόμενου ή εγχώριας παραγωγής, χάνονται κατά τη διαδικασία αποθήκευσης, αποκρυστάλλωσης, εμφιάλωσης και έκθεσης προς πώληση. Αυτό οφείλεται στην άγνοια του ενδεδειγμένου τρόπου συλλογής και αποθήκευσης μελιού ή στην έλλειψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόγραμμα για δημιουργία επαρχιακών κέντρων συλλογής και αποθήκευσης μελιού με εγκαταστάσεις αποκρυστάλλωσης, τυποποίησης και εμφιάλωσης υπό επιστημονική παρακολούθηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.223, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την εισαγωγή στην Κύπρο μελιού από διάφορες χώρες. Το εισαγόμενο μέλι έχει δυσφημήσει επανειλημμένα το εγχώριο, αφενός γιατί κυκλοφορεί στην ντόπια αγορά ως κυπριακό και αφετέρου γιατί εξάγεται στο εξωτερικό ως τέτοιο. Πρόσφατα, κινεζικό μέλι εξήχθη στην Αγγλία και Γερμανία ως κυπριακό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστεί αυστηρός έλεγχος του εισαγόμενου μελιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.224, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι μελισσοκόμοι θεωρούν ότι η ταυτοποίηση του μελιού είναι αδήριτη ανάγκη. Η υπάρχουσα ταυτότητα, όπως καταγράφεται στο κυπριακό πρότυπο, είναι ελλιπής. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρωθεί με νέα στοιχεία, τα οποία θα περιγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μελιού. Η τελική προδιαγραφή θα αποτελεί την εθνική ταυτότητα του προϊόντος μας.

Ανάλογα πρέπει να αναλυθούν και τα εισαγόμενα μέλια και να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά τους, ώστε με βάση αυτά να μπορεί να εξακριβωθεί πότε οι εισαγωγείς παραβαίνουν τους νόμους του ελεύθερου εμπορίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η διαδικασία τυποποίησης και ταυτοποίησης του κυπριακού μελιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.225, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι όλες οι χώρες που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήραν βοήθεια, για να καταστήσουν τα προϊόντα τους ανταγωνίσιμα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθετα, η Ελλάδα, που είναι ήδη μέλος, πήρε 10 εκατομ. ευρώ για το 2003.

Παρατηρούμε ότι ο Κύπριος μελισσοκόμος έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος των καιρών. Οι μελισσοκόμοι θεωρούν ότι η ανέγερση εργοστασίου προς αποκρυστάλλωση, τυποποίηση και εμφιάλωση του μελιού με επιδότηση 100% θα είναι δίκαιη και θα συνδράμει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών ανταγωνισμού με τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να ανεγείρει και να λειτουργήσει εργοστάσιο προς αποκρυστάλλωση, τυποποίηση και εμφιάλωση του μελιού με ανάλογη επιδότηση στους Κύπριους μελισσοκόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.226, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Ο τομέας της έρευνας και της εισαγωγής νέων τεχνικών στη γεωργία καθίσταται καθοριστικός για την επιβίωση του τομέα αυτού της οικονομίας. Ειδικότερα, όσον αφορά στον ευαίσθητο τομέα της μελισσοκομίας, επιβάλλεται να ενθαρρυνθούν και να επιχορηγηθούν επιστημονικές εργασίες και μεταπτυχιακές σπουδές στη μελισσοκομία και να αναβαθμιστεί ο τομέας της μελισσοκομίας με την πρόσληψη προσοντούχων ατόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν σχέδια για επιστημονικές έρευνες και ανώτερες σπουδές στη μελισσοκομία, με στόχο τον καθορισμό της μελισσοχωρητικότητας στις κύριες μελισσοκομικές περιοχές της χώρας μας, τη βελτίωση και διατήρηση του είδους και των χαρισμάτων της κυπριακής μέλισσας και τη μελέτη του βαθμού εκφυλισμού της κυπριακής μέλισσας από την εισαγωγή ξένης φυλής μελισσών από την Τουρκία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.227, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης στην κυπριακή μελισσοκομία, η οποία εισέρχεται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γι’ αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί στήριξης της κυπριακής μελισσοκομίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν σχεδιάζει να ενισχύσει τον κλάδο της μελισσοκομίας με την πρόσληψη ειδικού επιστήμονα μελισσοκόμου και γεωπόνου εξειδικευμένου στη μελισσοκομική χλωρίδα και στην καλλιέργεια μελισσοκομικών φυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.228, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στο χωριό Ασκάς το κοινοτικό συμβούλιο μου ανέφερε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες το πληροφόρησαν γραπτώς ότι το κόστος λειτουργίας της βιολογικής μονάδας υπολογίστηκε γύρω στις £3.000 ετησίως. Μετά την ενημέρωση αυτή το κοινοτικό συμβούλιο ανέλαβε την ευθύνη συντήρησης της μονάδας, πλην όμως το κόστος για το σκοπό αυτό ανέρχεται στο ποσό των £10.000, αφού μόνο στην ΑΗΚ για το ηλεκτρικό ρεύμα καταβάλλεται το ποσό των £500 ανά διμηνία.

Επειδή το οικονομικό βάρος για την κοινότητα, η οποία αριθμεί 200 περίπου μόνιμους κατοίκους, είναι δυσβάστακτο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, προκειμένου το βιολογικό σύστημα να συνεχίσει τη λειτουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.229, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στο χωριό Ασκάς διεπίστωσα ότι το μέρος του κύριου δρόμου Ασκά - Παλαιχωρίου που βρίσκεται εντός της κατοικημένης περιοχής, μήκους 300 μ., δεν έχει διαπλατυνθεί και βελτιωθεί παρά τις δοθείσες υποσχέσεις. Ως εκ τούτου, τα τουριστικά λεωφορεία που επισκέπτονται το χωριό δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να εισέλθουν στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να προειδοποιούν ότι θα διακόψουν τις επισκέψεις τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η εκτέλεση του μικρού αυτού έργου αλλά τόσο σημαντικού για την κοινότητα Ασκά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.230, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Α΄ και τη συνάντησή μας με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους του συνοικισμού, ενημερωθήκαμε για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά τη λήψη απόφασης, αλλά και την έναρξη εργασιών για επιδιόρθωση, αναδόμηση ή κατεδάφιση οικιών και πολυκατοικιών.

Επίσης, ενημερωθήκαμε για την απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και οκτώ μήνες για επιδιόρθωση είκοσι οικιών στον εν λόγω συνοικισμό, όμως τα έργα δεν έχουν ακόμα αρχίσει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να αρχίσουν οι απαιτούμενες εργασίες όσο το δυνατό συντομότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.231, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από το ΤΑΕΠ σχολείων τα οποία φιλοξενούν παιδιά στην πλειοψηφία τους με πρόσφυγες γονείς και, ως επί το πλείστον, χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων, για σκοπούς διάφορων εκδηλώσεων, εκδρομών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.232, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Σε πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπίας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ στο Λανίτειο Λύκειο Α΄, στο Λανίτειο Λύκειο Β΄ και στο Λύκειο Λινόπετρας έχουμε καταγράψει προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν αμέσως.

1. Λανίτειο Λύκειο Α΄ και Β΄

α. Σπασμένα παράθυρα στις περισσότερες τάξεις.
β. Χαλασμένες θερμάνσεις από τον περασμένο χειμώνα.
γ. Καθημερινός “αυγοπόλεμος” μεταξύ μερίδας μαθητών.
δ. Έλλειψη βιβλίων.

2. Λύκειο Λινόπετρας

α. Τρομερή έλλειψη καθηγητών.
β. Έλλειψη βιβλίων.
γ. Πέραν των τριάντα πέντε ασυμπλήρωτων ωρών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.233, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βασικό αίτημα της κοινότητας Ζυγίου είναι η κατασκευή κεντρικού συστήματος οικιακών λυμάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη αυτού του έργου, αν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.234, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι. Επίσης, παρακαλείται να την πληροφορήσει για το πρόγραμμα προστασίας της παραλίας (π.χ. θωράκιση παραλίας, παράλληλοι κυματοθραύστες), ώστε να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα διάβρωσης της παραλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.235, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου δεν πληροφορείται υπεύθυνα και σε τακτικά διαστήματα από τους αρμοδίους για τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ειδικής μονάδας μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, που έχει εγκατασταθεί στη μικρή πλατεία μπροστά από τα γραφεία του. Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το σχετικό μηχάνημα ήταν για αρκετό καιρό εκτός λειτουργίας. Επίσης, δεν παρέχεται πληροφόρηση για τις μετρήσεις των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων και διοξίνης που εκπέμπουν τα φουγάρα του κοντινού τσιμεντοποιείου Βασιλικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες ενημέρωσης της κοινότητας Ζυγίου για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά και για τις εκπομπές του τσιμεντοποιείου Βασιλικού και του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.236, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική παρουσία των συμβόλων της θρησκείας και του έθνους (σταυρός της ορθοδοξίας και ελληνική σημαία) στα δημόσια σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.237, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι παραπόταμοι και τα ρυάκια του χειμάρρου Αλμυρού στις περιοχές νότια της Λευκωσίας αποτελούν έναν από τους τελευταίους βιοτόπους της χελώνας Mauremys caspica. Ο βιότοπος αυτός δε φαίνεται να αναφέρεται στους προστατευόμενους οικοτόπους που έχει προτείνει η Κυπριακή Δημοκρατία για ένταξη στο δίκτυο προστασίας της φύσης “Natura 2000”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται η κυβέρνηση να προστατεύσει τον οικότοπο της χελώνας Mauremys caspica

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.238, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της μαζικής δηλητηρίασης κυνηγετικών σκύλων στον Ακάμα κατά τη 2α Νοεμβρίου 2003, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη του εγκληματικού αυτού φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.239, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Λόγω του ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται ή/και υπάρχει ισχυρισμός των αρμοδίων για αύξηση ενεργειών που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων σε διάφορους αθλητικούς χώρους (γήπεδα κ.λπ.), με αποτέλεσμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να δηλώνει ότι είναι ανάγκη να ψηφιστεί ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, καλείται το αρμόδιο υπουργείο ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν εφαρμόζεται ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 1994, αριθμός 5(Ι), που ρυθμίζει θέματα που αφορούν αντιαθλητικές εκδηλώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.240, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρου Χριστοδουλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, που αφορούν την ασθένεια της εκ γενετής μικροωτίας με ατροφία και πρόβλημα του ακουστικού πόρου.

 1. Πόσες εγχειρήσεις έγιναν στην Κύπρο και ποια τα ονόματα των ασθενών;
 2. Πότε έγιναν οι εγχειρήσεις;
 3. Από ποιους έγιναν οι εγχειρήσεις;
 4. Ποιο ήταν το κόστος των εγχειρήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.241, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η λιμενική αστυνομία στερείται πυροσβεστικών μέσων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό της νύχτας της 28ης Οκτωβρίου 2003, όταν το σκάφος “Λαμπρινή” προσέκρουσε στο λιμενοβραχίονα του λιμανιού της Πάφου και ανεφλέγη. Η λιμενική αστυνομία άφησε το σκάφος να καίγεται, αφού παραδέχθηκε ότι δε διαθέτει πυροσβεστικά μέσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η λιμενική αστυνομία προτίθεται να εξοπλιστεί με πυροσβεστικά μέσα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.242, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ναυαγοί του σκάφους “Λαμπρινή”, που βυθίστηκε φλεγόμενο τη νύχτα της 28ης Οκτωβρίου, μέσα στο λιμάνι της Πάφου, καταγγέλλουν για ολιγωρία τη λιμενική αστυνομία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί σχετικά με το πιο πάνω αναφερόμενο περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.243, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Έχω δεχθεί σωρεία παραπόνων από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στην αποστολή και λήψη επιστολών μέσω του ταχυδρομείου.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση στην λήψη επιστολών, όπως επίσης έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο της απώλειας επιστολών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλα τα δέοντα μέτρα που έχουν ληφθεί και/ή πρόκειται να ληφθούν για επίλυση του εν λόγω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.244, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι τελευταία στην Ελλάδα γίνεται πολλή συζήτηση για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη λειτουργία των πομπών κινητής τηλεφωνίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν προδιαγραφές και κανονισμοί που να προστατεύουν τη δημόσια υγεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι πομποί κινητής τηλεφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.245, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Τριμήκληνη λειτουργεί μετασχηματιστής της ΑΗΚ, μέσα στο κέντρο του χωριού, ο οποίος ευρίσκεται σε άμεση γειτονία με κατοικίες. Η εμφάνιση αλλεπάλληλων κρουσμάτων λευχαιμίας στη συγκεκριμένη περιοχή δημιουργεί εύλογες υποψίες στους κατοίκους για το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος υποσταθμός της ΑΗΚ να επηρεάζει την υγεία των περιοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί τα περιστατικά καρκίνου στο χωριό Τριμήκληνη και αν έχουν επιδημιολογικά συσχετιστεί με την παρουσία του υποσταθμού της ΑΗΚ, όπως επίσης αν μελετάται η μετακίνησή του εκτός κατοικημένης περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.246, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας, που εξυπηρετεί τις κοινότητες Σωτήρας και Δερύνειας, γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης που, κατά τη γνώμη μας, συνιστά διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Συγκεκριμένα, ενώ το σχολείο παραδόθηκε πρόσφατα, οι αίθουσες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανακατασκευάζονται, γιατί, όπως μας έχει λεχθεί, δεν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή τέτοιων αιθουσών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για διερεύνηση του πιο πάνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.247, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

«Η παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Κύπρο, παρά τη σημασία της, που όλοι σημειώνουν, είναι πενιχρή.

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης ταινιών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι χρονοβόρες, ενώ το κονδύλι που προορίζεται για ενθάρρυνση της παραγωγής ντόπιων κινηματογραφικών ταινιών στους προϋπολογισμούς για το 2004 που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι μειωμένο.

Ακόμα και η χρήση αυτού του κονδυλίου όμως είναι προβληματική, αφού συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

 1. Το ποσό που διατίθεται για κάθε ταινία είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η κατανομή του ποσού (ύψους £150.000 ή £200.000) σε έναν ή δύο παραγωγούς ετησίως θεωρείται ανεπαρκής για τη χρηματοδότηση μιας ταινίας, οπότε αναμένεται από τον παραγωγό να προστρέξει και σε άλλους φορείς, πολλές φορές ανεπιτυχώς.
 2. Είναι γνωστό ότι οι ταινίες μεγάλου μήκους συχνά δεν ολοκληρώνονται στη διάρκεια ενός έτους, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η μεταφορά κονδυλίων από το ένα έτος στο άλλο, διαδικασία που μια κυβερνητική υπηρεσία δεν μπορεί να ακολουθήσει.
 3. Δεν υπάρχουν κίνητρα για τις ιδιωτικές αίθουσες κινηματογράφου, ώστε να προβάλλουν κυπριακές ταινίες, οι οποίες δε θεωρούνται τόσο εμπορικές.
 4. Δεν υπάρχουν κριτήρια ή δομές διανομής και προβολής κυπριακών ταινιών ούτε σε εθνικό αλλά ούτε και σε διεθνές επίπεδο.
 5. Στο νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας δε συμπεριλαμβάνονται οι κινηματογραφικές παραγωγές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πιο πάνω έχουν απασχολήσει τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και αν γίνονται σκέψεις για δημιουργία ανεξάρτητου φορέα ή ταμείου κυπριακού κινηματογράφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.248, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για πώληση του ιστορικού ινστιτούτου Μελκονιάν, παρά τη λεωφόρο Λεμεσού στη Λευκωσία, και του περιβάλλοντος χώρου σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι σκοπεύουν να αναπτύξουν εμπορικά το συγκεκριμένο τεμάχιο γης. Σημειωτέον ότι ο χώρος που περιβάλλει τα κτίρια του ινστιτούτου είναι κατάφυτος από κυπαρίσσια, ακακίες, πεύκα και άλλη βλάστηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ιστορική, κοινωνική και περιβαλλοντική αξία του χώρου αυτού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, ώστε να διασωθεί αυτός ο πνεύμονας πρασίνου και να διατηρηθεί ένα ιστορικό κτίριο και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.249, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του προσφυγικού συνοικισμού Δρομολαξιάς για παροχή οικονομικής βοήθειας, γύρω στις £75.000, για δημιουργία κοιμητηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Θα δοθεί οικονομική ή/και άλλου είδους βοήθεια για τη δημιουργία του εν λόγω κοιμητηρίου;

2. Πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.250, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του όσον αφορά το θέμα της ανέγερσης ιατρικού κέντρου στα Λατσιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.251, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων του δήμου, προς την περιοχή Τσερίου, προγραμματίζεται η ανέγερση κεραίας, ύψους 100 περίπου μέτρων, για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική μελέτη για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.252, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δήμος δεν έχει πληροφορηθεί επίσημα για την κατάληξη του θέματος της επέκτασης της λεωφόρου Καλαμών ούτε και για το τι τελικώς έχει αποφασιστεί αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης από τα Λατσιά στο δάσος της Αθαλάσσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική κατάληξη των πιο πάνω θεμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.253, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η μη ολοκλήρωση της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου παρά το εργοστάσιο “Πίττας” οξύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ήδη ο δήμος. Λόγω της μη ολοκλήρωσης της κατασκευής του κόμβου τα αυτοκίνητα από τη βιομηχανική ζώνη Γερίου-Ιδαλίου και τους δορυφορικούς οικισμούς του δήμου Ιδαλίου δεν έχουν πρόσβαση στη Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού αλλά μόνο μέσω της λεωφόρου Λεμεσού στα Λατσιά, γεγονός το οποίο προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δήμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου και τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.254, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους εκκρεμεί η κατασκευή του καναλιού στο συνοικισμό Αποστόλου Λουκά στα Λατσιά, με αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση πλήρως της αντιπλημμυρικής πολιτικής του δήμου.

Το κανάλι στο συνοικισμό Αποστόλου Λουκά είναι έργο πρωταρχικής σημασίας και η ολοκλήρωσή του επείγει, διότι χωρίς αυτό ολόκληρο το αντιπλημμυρικό έργο του δήμου Λατσιών, για το οποίο έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά από το δήμο, καθίσταται αλυσιτελές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.255, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι μαθητές λυκείου του δήμου Λατσιών είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα λύκεια της περιοχής Λευκωσίας, λόγω του ότι εκκρεμεί η κατασκευή του προγραμματισμένου από μακρού λυκείου Λατσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους εκκρεμεί η κατασκευή λυκείου Λατσιών και τι μέλλει γενέσθαι στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.256, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρωταρχικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος καθορίζει την ελληνική και την τουρκική ως τις γλώσσες διδασκαλίας του πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, η ελληνική γλώσσα έχει κοινωνική και ιστορική σημασία για το λαό της Κύπρου, άρα επιβάλλεται η χρήση της από τα κύρια εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε στο πτυχιακό είτε στο μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκονται μαθήματα σε γλώσσα ξένη προς την ελληνική ή την τουρκική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.257, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος για την υγεία όσων χρησιμοποιούν φωτιστικά στοιχεία φθορίου (φλορέντζες), διότι δεν είναι πλατιά γνωστό ότι το φθόριο είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία, η οποία παραμένει μέσα στο στοιχείο (φλορέντζα), ακόμα και όταν αυτό δε φωτίζει. Πολλοί καταναλωτές, αλλά και οι εργάτες των δήμων που συλλέγουν τα σκουπίδια σπάζουν τις άχρηστες φλορέντζες, πριν τις τοποθετήσουν στους καλάθους των αχρήστων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σκοπεύει να δημιουργήσει ειδικούς μηχανισμούς συλλογής των χρησιμοποιημένων φωτιστικών στοιχείων φθορίου, ώστε να ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους με μεθόδους που δυνατό να προκαλούν κινδύνους για την υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.258, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το φαινόμενο του “κραχτισμού” ευδοκιμεί στην τουριστική περιοχή της Κάτω Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η παρενόχληση των τουριστών από τους κράχτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.259, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργου Χατζηγεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου σε κοινότητες της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται από την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης, καθώς και για την πολιτική του υπουργείου σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.260, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω προβλήματα, τα οποία προέκυψαν μετά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού και τα οποία δημιουργούν σοβαρά κωλύματα στην ορθολογική ανάπτυξη της κοινότητας αλλά και στους κατοίκους:

1. Οι δύο κατασκευασθείσες διαβάσεις εισόδου στην κοινότητα δεν έχουν το απαιτούμενο ύψος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν σ’ αυτές τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού.
Για να καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος αυτού, αίτημα της κοινότητας είναι όπως ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για αύξηση του ύψους των εν λόγω διαβάσεων.

2. Λόγω της λειτουργίας των δύο υπεραστικών δρόμων που διασχίζουν την κοινότητα προκαλείται σοβαρή ηχορρύπανση.

3. Λόγω της κατασκευής των υπεραστικών δρόμων, τα όμβρια ύδατα οδηγήθηκαν μέσα στην κοινότητα, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα.

4. Το τμήμα του παλαιού δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού που διασχίζει την κοινότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται υπεραστικό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής.

5. Αίτημα της κοινότητας είναι η κατασκευή πεζοδρομίων στον κυκλοφοριακό κόμβο που ενώνει τους δύο δρόμους και στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται την κοινότητα, καθώς επίσης και η ασφαλτόστρωση του πλαγιοδρόμου από τη διάβαση εισόδου μέχρι το δρόμο Αγίας Βαρβάρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση των σοβαρών αυτών προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.261, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα, διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

1. Η ανάγκη για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, αποθηκευτικών χώρων, γραφείου δασκάλων, αίθουσας μουσικής, αίθουσας τέχνης, καθώς και αποχωρητηρίων δασκάλων στο δημοτικό σχολείο.

2. Η κακή κατάσταση του παλαιού κτιρίου του σχολείου και η ανάγκη να ληφθούν μέτρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των σοβαρών αυτών αναγκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.262, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Αλάμπρας και τη συζήτηση των διάφορων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα, διαπιστώθηκαν οι πιο κάτω ανάγκες:

1. Κατασκευή των δρόμων στη βιομηχανική ζώνη.

2. Μεταφορά ηλεκτρισμού και δημιουργία τηλεφωνικού δικτύου στη βιομηχανική ζώνη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των σοβαρών αυτών αναγκών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.263, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η ΑΗΚ εγκατέστησε ένα ανοικτό εργοτάξιο βαφής των ξύλινων στύλων της ηλεκτρικής στον Πύργο Λεμεσού. Όπως είναι γνωστό, οι ξύλινοι στύλοι βάφονται με ισχυρά βιοκτόνα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων.

Τόσο οι διερχόμενοι όσο και οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για την οχληρία και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την εισπνοή των αναθυμιάσεων που προέρχονται από αυτή την εργασία. Ιδιαίτερα τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού η μυρωδιά έφτασε χιλιόμετρα μακριά και ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτή η δραστηριότητα της ΑΗΚ καλύπτεται από τις κατάλληλες άδειες και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.264, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 58.424, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2003, εγκρίθηκε η δωρεάν παροχή για ένα χρόνο μόνο μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς πρόσφυγες και στους αιτητές ασύλου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει τεθεί σε εφαρμογή η εν λόγω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου;

2. Πόσοι αλλοδαποί πρόσφυγες και αιτητές ασύλου παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα;

3. Γιατί η απόφαση περιορίζεται μόνο στον ένα χρόνο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.265, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τον αριθμό αργιών στη δημόσια εκπαίδευση. Πολλοί διερωτώνται γιατί ακόμα εορτάζονται με αργία πολλές επέτειοι ή θρησκευτικές εορτές στη δημόσια εκπαίδευση, όταν αυτές δεν είναι δημόσιες αργίες. Η μείωση των διδακτικών ωρών εξαιτίας των αργιών, αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα που δημιουργούνται σε οικογένειες στις οποίες τυγχάνει να εργάζονται και οι δυο γονείς είναι αναντίλεκτα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται η κατάργηση κάποιων αργιών στη δημόσια εκπαίδευση ή η αναδιάταξή τους στο χρονιαίο πρόγραμμα (π.χ. των ονομαστηρίων του εκάστοτε αρχιεπισκόπου), ώστε να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.266, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

«Στις 25 Σεπτεμβρίου 2003 περιβαλλοντιστές με αυτοκίνητα ενοικιάσεως αλώνιζαν την περιοχή Παραλιμνίου και χωρίς τη συνοδεία αστυνομικών ή μελών της Υπηρεσίας Θήρας εισέβαλαν κυριολεκτικά μέσα σε περιβόλια, αναζητώντας τεκμήρια, για να στοιχειοθετήσουν υποθέσεις κυνηγιού αμπελοπουλιών. Απέκοψαν κλαδιά δένδρων, σύρματα, σχοινιά, αχρήστευσαν λάστιχα και μπήκαν απρόσκλητοι σε υποστατικά που χρησιμοποιούνται ως μάντρες ή ως πρόχειρα καταλύματα από τους ιδιοκτήτες τους. Έγιναν επίσης καταγγελίες για κλοπές αυγών και πρόκληση αναστάτωσης στα ζώα των μαντρών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείων να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι καταστροφές που προκάλεσαν οι επιδρομές των περιβαλλοντιστών σε περβόλια και υποστατικά στην περιοχή των Κοκκινοχωριών και ειδικότερα στην περιοχή Παραλιμνίου;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για την ασφάλεια των περιουσιών και/ή της ιδιοκτησίας των ατόμων σ’ αυτές τις περιοχές;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για αποφυγή της επανάληψης παρόμοιων επεισοδίων άσκησης βίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.267, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Κατά διάρκεια επίσκεψής μας στο χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού παρατηρήσαμε τα ακόλουθα προβλήματα σε σχέση με το αρδευτικό σύστημα:

1. Ημιτελές δίκτυο υδατοπρομήθειας.

2. Ελλιπής έλεγχος ποιότητας του νερού (υπάρχουν υποψίες πως το νερό δε χλωριώνεται).

3. Ανάγκη τοποθέτησης υδρομετρητών σε όλα τα γεωργικά τεμάχια.

4. Θέμα γεωτρήσεων (οι κάτοικοι πληρώνουν πάγιο ρεύμα χωρίς να μπορούν να κάνουν άντληση νερού).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια λύσης των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.268, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται πως στο χωριό Ασώματος στην επαρχία Λεμεσού υπάρχουν πολλά αγροτεμάχια, με συνέπεια νεαρά ζευγάρια να μη βρίσκουν οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν σχέδια για τα ακόλουθα:

1. Ευθυγράμμιση της περιοχής Ασώματος.

2. Αύξηση της οικιστικής ζώνης για διευκόλυνση των νεαρών ζευγαριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό.

3. Κίνητρα για ενθάρρυνση νεαρών ζευγαριών για ανέγερση κατοικιών στο χωριό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.269, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στο θέμα των κεραιών των βρετανικών βάσεων που βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά από το χωριό Ασώματος στην επαρχία Λεμεσού και τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του χωριού και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.270, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2003, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

«Παρατηρείται πως το δάσος στο χωριό Ασώματος (επαρχία Λεμεσού), το οποίο υπάγεται στις βρετανικές βάσεις, έγινε εστία μολύνσεως και σκουπιδότοπος για τη γύρω περιοχή. Στις 24 Ιουνίου 2003 έγινε σύσκεψη με την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, το Τμήμα Δασών, τη διοίκηση των βάσεων, την αστυνομία των βάσεων και την κοινότητα Ασώματος για συζήτηση αυτού του θέματος [Αρ. Φακ. SBA/1106/11/AK(V7)], στην οποία κατέληξαν σε κοστολόγιο ύψους £2.627,75 για καθαρισμό του δάσους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επίλυση του πιο πάνω σοβαρού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.271, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.272, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη Β΄ φάση της κατασκευής του δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια με τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου - Δεκέλειας (παράλληλος παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας) στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.273, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Ορόκληνης με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.274, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για την προέκταση της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.275, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζει να αρχίσει την ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.276, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την κυβερνητική γεώτρηση πόσιμου νερού στην κοινότητα Κοιλανίου Λεμεσού, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αυτή μπορεί να παραχωρηθεί στην κοινότητα και με οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση να κατασκευαστεί υδατοδεξαμενή, για να τροφοδοτηθούν με πόσιμο νερό υφιστάμενες κατοικίες και για να αξιοποιηθούν άλλα τεμάχια γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.277, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την ανάγκη επαναλειτουργίας του Αστυνομικού Σταθμού Κοιλανίου Λεμεσού, ειδικά μετά τα τελευταία εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην κοινότητα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν βρίσκεται στα σχέδιά του η επαναλειτουργία του εν λόγω αστυνομικού σταθμού και αν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.278, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Αναφορικά με την ανάγκη έναρξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος στο Κοιλάνι Λεμεσού, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης και λειτουργίας του πιο πάνω συστήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.279, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Το κράτος έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για συνεισφορά του 40% των κονδυλίων (όση και η αναλογία των προσφύγων που κατοικούν στο δήμο Ιδαλίου) που θα δαπανηθούν για ανέγερση υδατοδεξαμενών; Aν όχι, πότε προτίθεται να προβεί στην εν λόγω συνεισφορά;

2. Πότε προγραμματίζεται να γίνει η σύνδεση του συνοικισμού Νέας Λήδρας με τον αγωγό Τερσεφάνου-Λευκωσίας και ποια μέτρα έχουν παρθεί ή/και πρόκειται να παρθούν για την εν λόγω σύνδεση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.280, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

«Είναι γνωστό ότι:

1. στα εσπερινά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, δικαιούνται να φοιτούν άνθρωποι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω, χωρίς χρονικό περιορισμό προς τα άνω,

2. η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απαγορεύει σε αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές που το απολυτήριό τους δε συγκεντρώνει βαθμολογία, κατά μάθημα και συνολική, τουλάχιστο 50% της ανώτατης βαθμολογίας να φοιτούν σε κολέγια,

3. σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, κανένας δε δικαιούται να έχει δύο απολυτήρια και, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η ΔΑΑΕ, όσοι από τους αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές δεν έχουν απολυτήριο με βαθμολογία πάνω από 50% της ανώτερης βαθμολογίας δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου,

4. το μορφωτικό επίπεδο των αλλοδαπών σπουδαστών είναι χαμηλό. Το απολυτήριο ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου γίνεται πολύ πιο εύκολα δεκτό σε κολέγια και πανεπιστήμια του εξωτερικού από ό,τι το απολυτήριο αλλοδαπών που φοιτούν στην Κύπρο,

5. το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει κατ’ επανάληψη διακηρύξει ότι επιθυμεί και στοχεύει να κάνει την Κύπρο κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

6. η ΔΑΑΕ συμβουλεύει και επιμένει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μόρφωσης από κολέγια που δέχονται αλλοδαπούς σπουδαστές.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 • Δικαιούνται αλλοδαποί σπουδαστές που είτε δεν έχουν απολυτήριο εξατάξιου σχολείου είτε το απολυτήριό τους δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν σε κολέγιο να εγγράφονται και να φοιτούν σε ιδιωτικά εσπερινά σχολεία για εξασφάλιση των απαιτούμενων για εγγραφή και φοίτηση σε κολέγιο προσόντων;
 • Γιατί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, να συνεργαστεί και να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάγκη φοίτησης αλλοδαπών σπουδαστών σε ιδιωτικά εσπερινά λύκεια;
 • Με βάση ποιο νόμο η ΔΑΑΕ απαγορεύει σε αλλοδαπούς υποψήφιους σπουδαστές, κατόχους απολυτηρίου με βαθμολογία χαμηλότερη του 50% της ανώτατης βαθμολογίας, όμως καθ’ όλα έγκυρου για τη χώρα τους, να εγγράφονται σε ιδιωτικά κολέγια;
 • Πιστεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι με την τακτική που ακολουθεί προωθεί την επιθυμία και το στόχο του να γίνει η Κύπρος κέντρο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών;
 • Αληθεύει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αδυνατεί να εκπληρώσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις υποχρεώσεις του στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης;»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.281, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφορικά με το 226 Τάγμα Πεζικού Ιδαλίου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια μετακίνησης του συγκεκριμένου στρατοπέδου από την περιοχή στην οποία βρίσκεται, για το λόγο ότι το στρατόπεδο καταλαμβάνει και γη ιδιωτών, πολιτών του δήμου Ιδαλίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.282, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Νίκου Τορναρίτη

  «Αναφέρομαι στο ρυθμιστικό σχέδιο για κατασκευή πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο Γρηγόρη Αυξεντίου-Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Εργατών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τελικό χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του εν λόγω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.283, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τα πιο κάτω αιτήματα της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας:

  1. Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στην περιοχή “Καθαρή”.

  2. Ανέγερση αιθουσών εκδηλώσεων για τα δημοτικά σχολεία Λάρνακας.

  3. Επιδιόρθωση / συντήρηση των δημοτικών σχολείων Λάρνακας και κατασκευή περιφράξεων.

  4. Ανέγερση νέου γυμνασίου στην περιοχή Αγίου Ιωάννη.

  5. Ανέγερση νέου λυκείου για αποσυμφόρηση των λυκείων “μαμούθ” (Λύκειο Αγίου Γεωργίου, Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και Λύκειο Βεργίνας).

  6. Δημιουργία ειδικού σχολικού αθλητικού χώρου για τη διεξαγωγή μαθητικών συναντήσεων για οριστική επίλυση του οξύτατου προβλήματος που παρουσιάζεται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.284, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της Εφορείας Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λάρνακας για συντήρηση του διατηρητέου παραρτήματος του Παγκύπριου Λυκείου Λάρνακας, το οποίο χρησιμοποιείται για φοίτηση των μαθητών της πόλης και επαρχίας Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.285, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Λάρνακας για αναπροσαρμογή της υπερβολικά ψηλής συνεισφοράς του δήμου στην κατασκευή της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.286, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Λάρνακας για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τη διοχέτευση των όμβριων υδάτων και για ολοκλήρωση του υπηρεσιακού οδικού δικτύου σε ό,τι αφορά τον ενδιάμεσο δρόμο από τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια μέχρι την είσοδο στα Λειβάδια;

  2. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα για οριστικοποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του αναφερόμενου πιο πάνω δρόμου μέχρι τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου-Δεκέλειας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.287, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Λάρνακας για κατανομή της δαπάνης κατασκευής του παραλιακού πεζόδρομου, με αναλογία συνεισφοράς μεταξύ της κυβέρνησης και του δήμου τέσσερα πέμπτα προς ένα πέμπτο, ως πολεοδομικού έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.288, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λάρνακας για εξασφάλιση, κατ’ εκτίμηση, από τον προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του δρόμου Λάρνακας-Κοφίνου (έργο 16.3.3 3/458 67) ποσού £252.000, που θα δαπανηθεί για την τοπιοτέχνηση της διαχωριστικής νησίδας και άλλων συναφών έργων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.289, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λάρνακας όπως για το πολεοδομικό έργο “Πάρκο Καμάρων” η συνεισφορά της κυβέρνησης ανέλθει στα τέσσερα πέμπτα της δαπάνης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.290, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Λάρνακας για ανάληψη από την κυβέρνηση της αναλογίας των 4/5 της δαπάνης για την κατασκευή των πλατειών Ερμού, Αγίου Λαζάρου και Μεσαιωνικού Κάστρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.291, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ορούντας για κατασκευή βιολογικού σταθμού προς αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος που δημιουργείται από τη λειτουργία χοιροστασίων και ποιος προγραμματισμός υπάρχει για τη σταδιακή μετακίνηση των χοιροστασίων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.292, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Ορούντας για κατασκευή πεζοδρομίων στην κοινότητα, η έλλειψη των οποίων δημιουργεί αίσθημα οδικής ανασφάλειας και καθίσταται πρόξενος πολλών δυστυχημάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.293, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό που υπάρχει αναφορικά με τη στέγαση των κυβερνητικών υπηρεσιών στην πόλη της Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.294, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγίου Δομετίου, ο δήμαρχος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, την έντονη ανησυχία τους για τον κίνδυνο που υπάρχει να παραμείνει ημιτελές το υπό ανέγερση πολυδύναμο κέντρο, επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα επιχορηγήσει το δήμο με το υπολειπόμενο ποσό των £300.000.

  Όπως είναι γνωστό, ο ακριτικός δήμος Αγίου Δομετίου αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του γεγονότος ότι μετά την τουρκική εισβολή είναι ημικατεχόμενος και περίκλειστος, χωρίς προοπτικές ανάπτυξης.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή του πολυδύναμου κέντρου στον Άγιο Δομέτιο, το οποίο θα συμβάλει με διάφορες πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις στην ανάδειξη των ηθών και των εθίμων, του πολιτισμού και της ζωής των ανθρώπων που κατοικούν σήμερα στον εν λόγω δήμο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.295, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

  «Αναφορικά με τις ζημιές από μεγάλης κλίμακας πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από την κοινότητα Κυβίδες μέχρι την κοινότητα Λόφου μέσω Άλασσας και Αγίου Θεράποντα και σε συνέχεια παραπόνων που μου διαβιβάστηκαν, πληροφορούμαι ότι η μεγάλης κλίμακα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 6 Ιουλίου 2003 στην προαναφερθείσα περιοχή προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και ανυπολόγιστες ζημιές. Εκατοντάδες δένδρα κάηκαν και εξοπλισμός πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και υποστατικά της περιοχής έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

  Με δεδομένη την ανάγκη για στήριξη του αγροτικού πληθυσμού μέσα από την παροχή μέσων και υπηρεσιών που του είναι απαραίτητες για να προφυλαχθεί από τους κινδύνους και να διασφαλισθεί από τις φυσικές καταστροφές και με βάση την επίσης επιτακτική ανάγκη για ανασυγκρότηση της υπαίθρου με τη δημιουργία σύγχρονων, ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων για βελτίωση των εισοδημάτων των αγροτών μας, επιβάλλεται η αντιμετώπιση χωρίς αναβολή, με ειλικρίνεια και πραγματικό ενδιαφέρον, όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κυπριακός αγροτικός χώρος, ο οποίος δοκιμάζεται από πληθώρα σημαντικών προβλημάτων.

  Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση προτίθεται και πότε να ικανοποιήσει το αίτημα για άμεση παραχώρηση αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πυρκαγιά κατοίκους της κοινότητας του Αγίου Θεράποντα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.296, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Αυγόρου λειτουργεί αποθήκη φυτοφαρμάκων της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας της κοινότητας κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

  Αποτέλεσμα τούτου είναι πολλοί κάτοικοι να ταλαιπωρούνται και να διαμαρτύρονται δικαίως. Αρκετοί έχουν εξεταστεί και από γιατρό και έχει ήδη αποδειχθεί βλάβη στην υγεία τους. Οι επιπτώσεις στην υγεία επιβεβαιώνονται και από σχετική επιστολή του Υπουργείου Υγείας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα μετακινηθεί οριστικά η αποθήκη φυτοφαρμάκων της ΣΠΕ Αυγόρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.297, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσα διαμερίσματα ή/και οικίες κατέχονται παράνομα σε όλους τους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης; Παρακαλώ όπως δοθεί το όνομα του συνοικισμού, η οδός και ο αριθμός του διαμερίσματος ή/και της οικίας.

  2. Πόσα διαμερίσματα ή/και οικίες παραμένουν κλειστά σε όλους τους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης, είτε λόγω μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στο εξωτερικό είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου; Παρακαλώ όπως δοθεί το όνομα του συνοικισμού, η οδός και ο αριθμός του διαμερίσματος ή/και της οικίας.

  3. Ποια μέτρα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την έξωση των παρανομούντων και την ανάκτηση των διαμερισμάτων ή/και των οικιών από το κράτος; Παρακαλώ όπως δοθεί λεπτομερής κατάλογος των ενεργειών για καθεμιά περίπτωση ξεχωριστά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.298, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα οι δυσλεξικοί μαθητές γυμνασίου και λυκείου απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις, σύμφωνα με ειδική νομοθεσία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στη μέση εκπαίδευση στην Κύπρο σχετικά με το θέμα της κατοχύρωσης του δικαιώματος των δυσλεξικών μαθητών να εξετάζονται προφορικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.299, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης και παράνομης απελευθέρωσης αγριόχοιρων στο κυπριακό περιβάλλον παραμένει.

  Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών του Τροόδους διαμαρτύρονται για ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειές τους από τους αγριόχοιρους. Τα ζώα αυτά είναι επικίνδυνα, γιατί, εκτός των καταστροφών και των ζημιών που προκαλούν ως ξενικό είδος στο περιβάλλον, καθίστανται ενίοτε και επιθετικά έναντι της ανθρώπινης παρουσίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.300, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Η μη ύπαρξη κλειστού αθλητικού κέντρου στο Παραλίμνι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα αθλητικής δραστηριότητας και αποτρέπει τη νεολαία από το να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν αποφάσεις και σχέδια για τη δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου στο Παραλίμνι;

  2. Ποιοι είναι οι λόγοι που μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί κλειστό αθλητικό κέντρο στο Παραλίμνι;

  3. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για το πιο πάνω θέμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.301, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Η μη ύπαρξη χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα πολιτιστικής δραστηριότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι προτίθεται να πράξει για τη δημιουργία χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι;

  2. Τι προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, που δεν επέτρεψαν τη δημιουργία χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.302, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες λέσχες χαρτοπαιγνίου λειτουργούν παράνομα σε όλες τις πόλεις;

  2. Ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για την πάταξη του φαινομένου λειτουργίας παράνομων λεσχών χαρτοπαιγνίου σε κάθε πόλη;

  3. Πόσες υποθέσεις παράνομης λειτουργίας λεσχών χαρτοπαιγνίου έχουν καταγγελθεί για το 2003 σε κάθε πόλη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.303, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου, καθώς και για το αν υπάρχουν προτάσεις για αξιοποίησή της και από πότε χρονολογούνται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.304, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Ιδιαίτερα στην πρώτη τάξη του δημοτικού οι αλλόγλωσσοι μαθητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαθησιακά προβλήματα στους ίδιους και στα υπόλοιπα παιδιά, καθώς και προβλήματα στους δασκάλους. Στην Ελλάδα οι αλλόγλωσσοι μαθητές φοιτούν πρώτα σε σχολεία εκμάθησης της γλώσσας για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά εισάγονται στο δημοτικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για δημιουργία ειδικών προενταξιακών τάξεων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τα αλλόγλωσσα παιδιά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.305, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της παιδείας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι το ποσοστό των εισακτέων Κυπρίων στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα είναι 7% επί του συνόλου των εισακτέων Ελλαδιτών. Εντούτοις φέτος δεν έχουν παραχωρηθεί αυτές οι θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται προς την κατεύθυνση της παραχώρησης των θέσεων που δικαιούνται οι Κύπριοι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.306, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο χωριό Δένεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.307, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για κατασκευή φράγματος στην περιοχή “Μέρικκα” του χωριού Δένεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.308, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Δένεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε υπόψη το κοινοτικό συμβούλιο στις διαδικασίες για αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.309 ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει τα σχέδια για φτωχές οικογένειες πέραν από τα υφιστάμενα για την ακριτική περιοχή της Δένειας.

  Επίσης παρακαλείται το υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή εάν προτίθεται να υιοθετήσει νέα πολιτική για τους δικαιούχους του σχεδίου, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες, οι οποίοι δε θα αποκλειστούν, επειδή έλαβαν προσφυγική στεγαστική βοήθεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.310, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Γιατί δεν προχωρά η καταβολή της αποζημίωσης στους πατατοπαραγωγούς για την ποικιλία “VELOX” για το δεύτερο χρόνο;

  2. Η αποζημίωση που θα δοθεί στους πατατοπαραγωγούς για την ποικιλία “VELOX” θα είναι η ίδια όπως και στον πρώτο χρόνο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.311, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πολλά τουρκοκυπριακά τεμάχια, με αποτέλεσμα νεαρά ζευγάρια να μη βρίσκουν οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να λύσει το πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.312, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο προχώρησε σε επέκταση του κοιμητηρίου με δανεισμό και μικρή ετήσια συνεισφορά από την κυβέρνηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αυξήσει την ετήσια συνεισφορά της κυβέρνησης προς την κοινότητα Περιστερώνας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.313, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων της κατοικημένης περιοχής, νότια του χωριού, βρίσκονται πυλώνες της ΑΗΚ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να μετακινήσει του πυλώνες της ΑΗΚ, που δημιουργούν διάφορα προβλήματα και εμποδίζουν την οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.314, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα λατομεία της Κύπρου εργάζονται όχι μόνο για να καλύψουν την κυπριακή παραγωγή, αλλά και για να εξάγουν λατομικά υλικά στο εξωτερικό.

  Σύμφωνα με κάποια πληροφορία, πρόσφατα η Κύπρος εξήγαγε στην Ελλάδα πολλούς τόνους λατομικών υλικών, για να χρησιμοποιηθούν ως υπόστρωμα στις σιδηροδρομικές γραμμές του Οργανισμού Σιδηροδρόμου Ελλάδας (ΟΣΕ). Παρόμοιες εξαγωγές είχαν γίνει και στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στη Συρία και στην Αίγυπτο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Την πολιτική του κράτους στο θέμα των εξαγωγών λατομικών υλικών, έχοντας υπόψη την έλλειψη τέτοιων υλικών, καθώς και το μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος που συνεπάγεται η εξόρυξη και επεξεργασία τους.

  2. Τις ποσότητες κατά είδος και κατά χώρα εξαγωγής, το συνάλλαγμα που εισάγεται από αυτή την εξαγωγή, καθώς και το είδος των επιχειρήσεων που ασχολούνται με εξαγωγή λατομικών υλικών.

  Αν υπάρχουν πληροφορίες για εξαγωγή λατομικών υλικών από τα κατεχόμενα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.315, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι πολλοί πολίτες διαμαρτύρονται για την τοποθέτηση μέσα στα γραμματοκιβώτιά τους πληθώρας διαφημιστικών φυλλαδίων. Η δραστηριότητα αυτή εντείνεται κατά την περίοδο των εορτών, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία των πολιτών να φθάνει στο ζενίθ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί η ενόχληση και ταλαιπωρία των πολιτών από την εμπορική αυτή δραστηριότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.316, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εγγραφεί πριν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας και εγγραφής αυτοκινήτων αριθμός ηλεκτροκίνητων και ηλεκτροβενζινοκίνητων οχημάτων (απάντηση Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.104 του βουλευτή κ. Αντώνη Καρά).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτροβενζινοκίνητων οχημάτων, οχημάτων διπλής προώθησης και ηλιακών αυτοκινήτων που έχουν εγγραφεί πριν από και μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, καθώς και για το ποια ήταν η κατά περίπτωση έκπτωση στους φόρους σε απόλυτους αριθμούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.317, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) έχει εκμισθωθεί σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς και έναντι ποιου τιμήματος; Παρακαλώ όπως δοθεί λεπτομερής κατάλογος.

  2. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) έχει μεταβιβαστεί σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς και έναντι ποιων ανταλλαγμάτων;

  3. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) κατέχεται παράνομα από το 1974 και μετά, από ποιους και σε ποιες ενέργειες προβαίνει η κυβέρνηση για την ανάκτησή της;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.318, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει τη λύση των πιο κάτω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μέση εκπαίδευση Πάφου και τα οποία έχει ήδη θέσει αρμοδίως η Σχολική Εφορία Πάφου:

  1. Ανέγερση ενός λυκείου και ενός γυμνασίου. Η ανέγερση του νέου λυκείου έχει προγραμματιστεί να γίνει δίπλα από το Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου, σε χώρο του οποίου η απαλλοτρίωση καθυστερεί εδώ και τρία χρόνια.

  2. Κεντρικές θερμάνσεις στα σχολεία που δεν υπάρχουν.

  3. Αντισεισμικές αναβαθμίσεις.

  4. Ανέγερση κυλικείων.

  5. Αγορά λυόμενων αιθουσών οι οποίες θα στεγάσουν τους μαθητές του Λυκείου Κύκκου, όταν θα γίνει η αντισεισμική αναβάθμιση και του Λυκείου Α΄.

  6. Ακύρωση προσφορών από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, γιατί τα ποσά των προσφορών είναι πολύ πιο ψηλά από τις εκτιμήσεις του πιο πάνω τμήματος, με αποτέλεσμα να μην εκτελούνται τα πιο πάνω έργα.

  7. Ανέγερση αποθηκευτικών χώρων στα σχολεία που δεν υπάρχουν.

  8. Ανέγερση κλιμακοστασίων εκεί που χρειάζεται, γιατί το θέμα αυτό άπτεται της ασφάλειας των μαθητών.

  9. Εγκατάσταση ανελκυστήρων στα σχολεία, για να κινούνται άνετα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μέσα στους σχολικούς χώρους.

  10. Διαρρήξεις-κλοπές-πρόκληση ζημιών στα εκπαιδευτήρια. Το θέμα αυτό πρέπει να επιλυθεί με την τοποθέτηση νυκτοφυλάκων.

  11. Ανέγερση νέων γραφείων για τη Σχολική Εφορία Πάφου, καθώς και εργαστηρίου.

  12. Δημιουργία κατάλληλων χώρων για χρήση από τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

  13. Πρέπει να αρχίσει η αντισεισμική αναβάθμιση του Λυκείου Κύκκου. Να προχωρήσει το θέμα της ανέγερσης αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η κατασκευή κατάλληλου χώρου για στίβο και η δημιουργία χώρου στάθμευσης. Για να γίνουν τα πιο πάνω, πρέπει να παραχωρηθεί στη Σχολική Εφορία Πάφου ο “Ξενώνας” και να απαλλοτριωθούν τρία οικόπεδα που γειτνιάζουν με το Λύκειο Κύκκου. Επίσης, η ανέγερση γραφείων διοίκησης είναι απαραίτητη.

  14. Ανέγερση καθηγητικού συλλόγου, γραφείων βοηθών διευθυντών, γραφείων γραμματείας και διάφορων βοηθητικών αιθουσών, όπως τέχνης και μουσικής, στο Λύκειο Αγίου Νεοφύτου. Επίσης, χρειάζεται εκσυγχρονισμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης του λυκείου.

  15. Να ολοκληρωθεί το οδικό δίκτυο και να επισπευσθούν οι διαδικασίες για παροχή του απαιτούμενου ηλεκτρικού φορτίου για τη λειτουργία του Γυμνασίου Παναγίας Θεοσκέπαστης.

  16. Επιβάλλεται η απαλλοτρίωση χώρου που βρίσκεται στην περιοχή “Έξω Βρύση”, η οποία είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, για να ανεγερθεί νέο γυμνάσιο, με σκοπό τη στέγαση των μαθητών του Νικολαΐδειου Γυμνασίου, οι οποίοι τώρα φοιτούν στο πρώην τουρκοκυπριακό γυμνάσιο που είναι όμως ακατάλληλο να λειτουργεί ως σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.319, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να λύσει τα πιο κάτω προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει η δημοτική εκπαίδευση στην Πάφο και τα οποία έχει εγείρει η Εφορία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Πάφου:

  1. Ανέγερση δύο νέων δημοτικών σχολείων (το πρώτο στην ενορία Αποστόλου Παύλου και το δεύτερο σε χώρο που πρέπει να απαλλοτριωθεί στην περιοχή “Έξω Βρύση”).

  2. Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης σε σχολεία όπου δεν υπάρχει.

  3. Αναβάθμιση αντισεισμικών έργων.

  4. Ανέγερση κυλικείων.

  5. Ανέγερση αποθηκευτικών χώρων σε όλα τα δημοτικά σχολεία.

  6. Ανέγερση κλιμακοστασίων εκεί όπου χρειάζονται, γιατί το θέμα αυτό άπτεται της ασφάλειας των μαθητών.

  7. Εγκατάσταση ανελκυστήρων στα σχολεία, για να κινούνται άνετα στους σχολικούς χώρους τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  8. Ανέγερση τριών νέων δημοτικών σχολείων σε αντικατάσταση των υφιστάμενων Α΄, Β΄ και Ζ΄, που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και που δεν πληρούν τις αναγκαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

  9. Δημιουργία κατάλληλων χώρων για τη Σχολιατρική Υπηρεσία.

  10. Άμεση συντήρηση του Β΄ Δημοτικού Σχολείου.

  11. Γενική συντήρηση, περίφραξη και ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης για τις ανάγκες των μαθητών.

  12. Γενική συντήρηση και περίφραξη του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου.

  13. Συμπλήρωση της περίφραξης του Ε΄ Δημοτικού Σχολείου για την ασφάλεια των παιδιών. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν εξωτερικά κλιμακοστάσια. Το σχολείο είναι διώροφο με δύο μεγάλους εσωτερικούς διαδρόμους στους οποίους ανοίγουν όλες οι πόρτες των αιθουσών. Τα παιδιά αναγκάζονται να μπαίνουν και να βγαίνουν από την κεντρική είσοδο του σχολείου και από μια είσοδο στα νοτιοανατολικά του κτιρίου.

  14. Ανέγερση αίθουσας τεχνολογίας, αίθουσας πολλαπλής χρήσης και τριών αποχωρητηρίων για τις ανάγκες των μαθητών του Η΄ Δημοτικού Σχολείου.

  15. Ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης και νέων αποχωρητηρίων για τις ανάγκες των μαθητών του Θ΄ Δημοτικού Σχολείου.

  16. Διαμόρφωση - επίστρωση της αυλής και ανέγερση αίθουσας για παιδιά με ειδικές ανάγκες στο Ι΄ Δημοτικό Σχολείο.

  17. Επέκταση - ολοκλήρωση της κεντρικής θέρμανσης στο ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.320, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι ο ποταμός που διασχίζει την κωμόπολη βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Σε πολλά σημεία του ποταμού έχουν συσσωρευτεί σκουπίδια και ακαθαρσίες, τα νερά παραμένουν στάσιμα, ενώ επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μου, λόγω των πιο πάνω συνθηκών ο ποταμός έχει μετατραπεί σε χώρο “φιλοξενίας” κάθε λογής ερπετών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η εκτέλεση έργων εξωραϊσμού του ποταμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.321, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι πληροφορήθηκα ότι το δημοτικό στάδιο Παραλιμνίου αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα. Συγκεκριμένα πληροφορήθηκα ότι το ταρτάν του γηπέδου δεν πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές, γεγονός που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την κάθοδο ξένων αθλητών για προετοιμασία. Επίσης πρόβλημα παρουσιάζει και ο χορτοτάπητας του γηπέδου, ο οποίος χρειάζεται άμεση αντικατάσταση, όπως και το ταρτάν. Επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη επέκτασης των κερκίδων, καθώς και τοποθέτησης επιπλέον καθισμάτων. Το πρόβλημα με τις κερκίδες είναι αρκετά σοβαρό για το στάδιο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χωρητικότητας κατά τη διεξαγωγή τεσσάρων με πέντε αγώνων το χρόνο, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια των θεατών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η εκτέλεση έργων αναβάθμισης στο γήπεδο Παραλιμνίου (αλλαγή ταρτάν και χορτοτάπητα, επέκταση των κερκίδων και τοποθέτηση καθισμάτων).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.322, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στον ποταμό Γιαλιά στο Δάλι εργολάβος έχει μεταφέρει βαριά μηχανήματα εντός της κοίτης του χειμάρρου και πραγματοποιεί σειρά εργασιών. Σύμφωνα με μαρτυρίες των περιοίκων, ο εργολάβος αυτός αφαίρεσε από τον ποταμό και φόρτωσε σε φορτηγά αυτοκίνητα αμμοχάλικο.

  Είχα την εντύπωση ότι η λατόμηση από τους ποταμούς αποτελεί πλέον αδίκημα και τιμωρείται αυστηρά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική στο θέμα της διατήρησης του βιολογικού και οικολογικού πλούτου, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των χειμάρρων του νησιού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.323, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε για πολλοστή φορά η επικάλυψη με άσφαλτο του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού, παρά το χωριό Πεντάκωμο και τη μονή Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου.

  Εξ όσων θυμάμαι, το συγκεκριμένο τμήμα από την έξοδο προς Πεντάκωμο μέχρι την έξοδο προς τη μονή έχει επιδιορθωθεί πολλές φορές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε έγιναν οι επιδιορθωτικές ασφαλτοστρώσεις από τότε που δόθηκε στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού, πόσο έχουν στοιχίσει και γιατί παρουσιάζεται το πιο πάνω φαινόμενο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.324, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού Κολοσσίου στη Λεμεσό ανησυχούν για τα αυξημένα κρούσματα καρκίνου που παρατηρούνται στο συνοικισμό. Μάλιστα, οι κάτοικοι διατείνονται ότι πιθανή αιτία για την αύξηση των κρουσμάτων είναι το πεπαλαιωμένο σύστημα υδροδότησης. Φαίνεται να είχαν δοθεί υποσχέσεις ότι εντός του 2003 θα γινόταν αντικατάσταση του συστήματος άρδευσης, οι οποίες δεν τηρήθηκαν.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο σκέφτεται να αντιμετωπίσει την πιο πάνω κατάσταση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.325, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα αποχέτευσης στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος που προκαλείται από το εν λόγω αποχετευτικό σύστημα, καθώς και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.326, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα οι λάκκοι τεσσάρων σπιτιών είναι μπροστά από την είσοδο προσφυγικής οικίας και όταν γεμίσουν, την ευθύνη και την ταλαιπωρία για το άδειασμά τους την έχει ο πρόσφυγας κάτοικος. Εκτός του ότι πρέπει να πληρώσει, για να του καθαρίσουν τους λάκκους, ταλαιπωρείται από τη δυσοσμία και τις κατσαρίδες έξω ακριβώς από την πόρτα του.

  Στο παρελθόν είχε ζητηθεί από τους αρμοδίους να απομακρύνουν τους λάκκους και να τους τοποθετήσουν σε ένα μέρος μακριά από την οικία του, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση.

  Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα είναι η καθαριότητα της περιοχής. Η περιοχή είναι γεμάτη αγριόχορτα, παλιά αυτοκίνητα και τσίγκους, με αποτέλεσμα η περιοχή να γεμίζει με ποντικούς και φίδια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.327, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η χειμερινή φουσκοθαλασσιά και η θαλασσοταραχή έχουν προκαλέσει ζημιές στις καλλιέργειες των κατοίκων του χωριού Κάτω Πύργος Τυλληρίας. Παρά το γεγονός ότι πριν από δύο χρόνια κατασκευάστηκε μια προσωρινή θωράκιση της ακτής, φαίνεται ότι η εφαρμογή των σχεδίων για την κατασκευή οριζόντιων κυματοθραυστών καθυστερεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων προστασίας της παραλίας στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους σημειώνεται η καθυστέρηση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.328, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Η πρόσφατη εκδήλωση διαμαρτυρίας των μαθητών του Παγκύπριου Γυμνασίου έφερε στη δημοσιότητα για άλλη μια φορά το θέμα του ζωολογικού κήπου Λεμεσού. Οι μαθητές ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει τις επισκέψεις σχολείων στο ζωολογικό κήπο Λεμεσού και τη μεταφορά των ζώων σε χώρους που πληρούν τους όρους που τίθενται για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου διαβιώσεως των ζώων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε προτίθεται να δώσει οδηγίες για απαγόρευση των σχολικών επισκέψεων στο ζωολογικό κήπο Λεμεσού;

  2. Πότε αναμένεται να κλείσει ο ζωολογικός κήπος Λεμεσού, ο οποίος φαίνεται να μην πληρεί τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.329, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προωθεί την ενοποίηση της τιμής του παρεχόμενου νερού για σκοπούς ύδρευσης, καθώς και ενοποιημένο τιμολόγιο για τις διάφορες χρήσεις του νερού για σκοπούς άρδευσης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο στοιχίζει στην κυβέρνηση (παρακαλώ να δοθούν οι συγκεκριμένες τιμές ανά κυβικό μέτρο) το νερό από τις γεωτρήσεις, από τα φράγματα της αφαλάτωσης και από τον καθαρισμό των λυμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.330, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία λεωφορείων που εξυπηρετούσε τις κοινότητες Στατού, Αγίου Φωτίου και Κοιλίνειας αποφάσισε να σταματήσει τις υπηρεσίες της προς τις κοινότητες αυτές, διότι ήταν οικονομικά ασύμφορο για την ίδια την εταιρεία.

  Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι κοινότητες αυτές κατοικούνται κατά κύριο λόγο από ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν κατέχουν ιδιόκτητα οχήματα ή δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, οπότε η μεταφορά τους από και προς την πόλη της Πάφου είναι πλέον αδύνατη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.331, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αυγόρου διαπίστωσα ότι ο δρόμος Αυγόρου-Ορμίδειας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και γίνεται σχεδόν αδιάβατος με τις πρώτες βροχές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει έργα βελτίωσης και διαπλάτυνσης του πιο πάνω δρόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.332, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι φέτος έχει παρατηρηθεί κάμψη στις κρατήσεις γηπέδων για χειμερινές προπονήσεις από ξένες ποδοσφαιρικές ομάδες.

  Η πληροφορία αυτή, εάν ευσταθεί, πρέπει να μας οδηγήσει σε προβληματισμό, ιδιαίτερα εάν αναλογιστούμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τουριστική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, παρέχοντας τη δυνατότητα στις ολυμπιακές ομάδες χωρών, όπως π.χ. της Βρετανίας, να προετοιμαστούν αγωνιστικά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση στον τομέα του αθλητικού τουρισμού και ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στην τουριστική αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.333, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Στις 22 Ιανουαρίου 2003 υπέβαλα ερώτηση που αφορά την εγγραφή και λειτουργία κλινικών εργαστηρίων στην Κύπρο, για την οποία δεν έλαβα καμία απάντηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2004.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτηση με αριθμό 23.06.008.02.197.

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας για τα κλινικά εργαστήρια με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;

  3. Τι σχεδιασμοί υπάρχουν για στήριξη των κλινικών εργαστηρίων που ενδεχομένως να μην πληρούν τα νέα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.334, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου κατέθεσε συγκεκριμένες γραπτές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υγείας για τροποποίηση του περί Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου Νόμου [Αρ. 31(Ι) του 1996].

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει και τοποθετηθεί επί των εισηγήσεων αυτών και αν και πότε υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.335, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Από πολλές έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (π.χ. ΗΠΑ και Σουηδία) προκύπτει ότι τα κινητά τηλέφωνα κατά τη χρήση τους, και όχι μόνο, εκπέμπουν ραδιενέργεια.

  Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, η ραδιενέργεια, εάν εκπέμπεται καθημερινά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο οργανικό σημείο του ανθρώπου (εγκέφαλος), μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δημιουργώντας νεοπλασίες στα επιμέρους όργανά του.

  Αυξημένες πιθανότητες πρόκλησης βλαβών στην υγεία υπάρχουν για τους νέους ανθρώπους, επειδή λόγω του νεαρού των κυττάρων τους είναι περισσότερο ευπρόσβλητοι.

  Παρόμοιου τύπου επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία φαίνεται να προκαλούν και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι τοποθετημένες σε κατοικημένες περιοχές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Εάν και εφόσον έχουν αξιολογηθεί οι προαναφερθείσες μελέτες από τα αρμόδια τμήματα του κράτους, πόσο αναγκαία θεωρείται η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης με την οποία να τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και να προβλέπονται οι ευθύνες για τις τηλεφωνικές εταιρείες, όταν προκαλείται βλάβη στην υγεία του χρήστη κινητής τηλεφωνικής συσκευής;

  2. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την υγεία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πώς αξιολογούνται και πόσο αναγκαία θεωρείται η μη εγκατάστασή τους σε κατοικημένες περιοχές;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.336, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως με έχουν πληροφορήσει, τα διάφορα τεστ ή/και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι διάφοροι λογοπαθολόγοι-λογοθεραπευτές στην Κύπρο για σκοπούς διάγνωσης και αξιολόγησης προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες δεν είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

  Ως εκ τούτου, είτε μεταφράζονται από τον/την κάθε λογοπαθολόγο ξεχωριστά είτε χρησιμοποιούνται ως έχουν, δηλαδή στην αγγλική ή άλλη γλώσσα. Αποτέλεσμα τούτου είναι να παρατηρείται μία ανομοιομορφία και ενδεχομένως κακή εφαρμογή αυτών των μεθόδων.

  Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά εγχειρίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως αυτά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην Κύπρο, λόγω του ότι δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής διαλέκτου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια από το αρμόδιο υπουργείο για συγγραφή ή/και μετάφραση διάφορων τεστ/μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι λογοπαθολόγοι στην ελληνική γλώσσα;

  2. Πού ευρίσκεται η διαδικασία τήρησης μητρώου λογοπαθολόγων Κύπρου, για την οποία προνοεί νομοθεσία του 2001, και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.337, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πότε υπολογίζεται ότι θα μονιμοποιηθούν η 5η, 6η και 7η σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.338, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου είναι το μοναδικό από τα δέκα υπουργεία υγείας των υπό ένταξη στην ΕΕ χωρών και από τα υπουργεία υγείας των υπόλοιπων δεκαπέντε χωρών μελών που δε διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/διεργασίες δημιουργίας ιστοσελίδας για το Υπουργείο Υγείας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.339, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του κοινοτικού συμβουλίου κατά την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών και γιατί κατά την επέκτασή τους εισήχθηκαν σ’ αυτές μόνο είκοσι δεκάρια γης και όχι περισσότερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.340, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.341, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το αρδευτικό έργο της Ευρέτου είναι ημιτελές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται η ολοκλήρωση και η αναβάθμιση του αρδευτικού έργου της Ευρέτου και αν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.342, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κατασκευή του νηπιαγωγείου της κοινότητας είναι προβληματική και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου νηπιαγωγείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.343, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μείωση των αρδεύσιμων σκαλών από το φράγμα Αγιάς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους μείωσης των αρδεύσιμων σκαλών από το φράγμα Αγιάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.344, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει έγκριση και σχεδιασμός για αναδασμό εδώ και αρκετά χρόνια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο αναδασμός και πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.345, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαλλάσσει τις κοινότητες από την καταβολή του ΦΠΑ για κατασκευή αναπτυξιακών έργων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.346, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού προσφυγικών οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια στην κοινότητα Αχερίτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.347, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και η έναρξη των εργασιών για αναβάθμιση του δρόμου στην κοινότητα Αχερίτου (οδός Γ. Τζιοβάνη προς συνοικισμό Αγίου Γεωργίου).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.348, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων και η δημιουργία γηπέδου futsal στην ακριτική περιοχή της Αχερίτου και αν έχει τεθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.349, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Αναφορικά με την ύπαρξη του σκυβαλότοπου στην περιοχή της Αχερίτου, ο οποίος δημιουργεί δυσοσμία, ρύπανση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η μετακίνηση του σκυβαλότοπου και αν έχει τεθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.350, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει τα σχέδια για ενθάρρυνση προσφυγικών ζευγαριών να εγκατασταθούν στην ακριτική περιοχή της Αχερίτου, ώστε να μην αποκλείονται από αυτά, εξαιτίας της προσφυγικής βοήθειας που έλαβαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.351, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Αχερίτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.352, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ανάγκη ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου για περιφερειακές εκδηλώσεις.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν περιλαμβάνεται στα σχέδιά του η ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στην κοινότητα Λουβαρά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.353, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δρόμων Λουβαρά-Αψιούς-Μαθικολώνης-Αγίου Αθανασίου και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.354, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του δρόμου Λεμεσού-Αγρού και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.355, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λήψη σήματος του ΡΙΚ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του να εγκαταστήσει κεραία για επίλυση του προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.356, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει καθυστέρηση στη βελτίωση και αναβάθμιση των αγροτικών δρόμων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των αγροτικών δρόμων της κοινότητας Λουβαρά και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.357, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι διακόπηκε ο θεσμός των εγγυημένων δανείων για τις κοινότητες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διακόπηκε ο θεσμός των εγγυημένων δανείων και αν είναι στις προθέσεις του να επαναφέρει το θεσμό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.358, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην περιοχή του δήμου Πάφου παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίησή του, με κίνδυνο να διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε να προωθηθεί η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην περιοχή του δήμου Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.359, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

  «Αναφέρομαι σε επώνυμη καταγγελία συνάδελφου βουλευτή στα πλαίσια συζήτησης, που έγινε στις 16 Ιανουαρίου 2004, για το θέμα “Η καθυστέρηση στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία του εργοστασίου ζωοτροφών” στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι η ποιότητα του νερού βυτιοφόρων, από πηγές γειτνιάζουσες με το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου και το εργοστάσιο επεξεργασίας κρεατάλευρων Κομήτη είναι προβληματική. Πέρα από τις γενικόλογες αναφορές για την ποιότητα των νερών των βυτιοφόρων, για την οποία γίνεται αρκετή δημόσια συζήτηση κατά καιρούς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Όντως υπάρχουν στην περιοχή των χωριών Αλαμιννό, Μενεού, Αναφωτίας κ.ά. υπόγειες πηγές προμήθειας νερού που τυγχάνουν εκμετάλλευσης προς πώληση με τη χρήση βυτιοφόρων;

  2. Τηρούνται συστηματικοί υγειονομικοί έλεγχοι στις πηγές αυτές και στο νερό των βυτιοφόρων και, αν τηρούνται, ποια στοιχεία υπάρχουν; Παρακαλούμε όπως δοθούν στοιχεία με υποδείξεις/εισηγήσεις που έγιναν σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων από τις ποιοτικές μικροβιολογικές και χημικές προδιαγραφές και οι διορθωτικές ενέργειες που έγιναν.

  Υπάρχουν ενδείξεις ή μελέτες που καταδεικνύουν επηρεασμό των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τα απόβλητα (στερεά και υγρά) των πιο πάνω εργοστασίων κατά τα τελευταία χρόνια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.360, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί το σχέδιο για επαναχωρομέτρηση της Κύπρου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 1999.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης και αν έχει επιτέλους εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χωρομετρικός και μηχανογραφικός εξοπλισμός.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.361, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι εντοπίζονται προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας που απαγορεύει την εισαγωγή, κατασκευή και χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν βόριο. Είναι γνωστό ότι το βόριο σε κάποιες συγκεντρώσεις προκαλεί φθορές στις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα εσπεριδοειδή. Επίσης, πέραν κάποιου ορίου, το βόριο μπορεί να προκαλέσει φθορά και στην ανθρώπινη υγεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η νομοθεσία για την απαγόρευση της εισαγωγής απορρυπαντικών που περιέχουν βόριο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.362, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι 30% του νερού που διατίθεται στα κυπριακά νοικοκυριά για ύδρευση καταναλώνεται για τις λεκάνες των αποχωρητηρίων. Συνολικά, υπολογίζεται ότι ποσότητα της τάξης των 8 εκατομ. κυβικών μέτρων νερού το χρόνο χρησιμοποιείται για τις λεκάνες των αποχωρητηρίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει προωθήσει την υποχρεωτική χρήση του μηχανισμού διπλής απόδοσης στα καζανάκια των αποχωρητηρίων, δεδομένου ότι, σύμφωνα με μελέτες και έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό, μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση νερού της τάξης του 30-40%, δηλαδή μπορούν να εξοικονομηθούν συνολικά, σε περίπτωση καθολικής εφαρμογής, περί τα 4-5 εκατομ. κυβικά μέτρα νερού ανά έτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.363, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Επισκέφτηκα πρόσφατα τη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη απουσία έργων υποδομής και το χαμηλό επίπεδο ζωής των κατοίκων της γειτονικής χώρας. Πληροφορήθηκα ότι αρκετές χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής χρηματοδοτούν αναπτυξιακά προγράμματα για τα εδάφη που ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα οποιαδήποτε προγράμματα έχει εκπονήσει και πιθανόν έχει θέσει σε εφαρμογή η κυπριακή κυβέρνηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στην Παλαιστινιακή Αρχή, ώστε να δημιουργηθεί υλικοτεχνική υποδομή για ανάπτυξη στη γειτονική χώρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.364, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Πρόσφατα έχω συμμετάσχει σε αποστολή της οργάνωσης “Γιατροί του Κόσμου-Κύπρος” στην Παλαιστίνη. Με την ευκαιρία αυτή διαπίστωσα το υψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφοράς που χαρακτηρίζει τα μέλη της οργάνωσης αυτής. Θεωρώ ότι επιτελούν όχι μόνο φιλανθρωπικό έργο υψηλής σημασίας, αλλά και μια πολιτική πράξη ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος και το ύψος της βοήθειας που παρέχει η κυβέρνηση στην οργάνωση “Γιατροί του Κόσμου-Κύπρος” και αν προτίθεται να αναβαθμίσει την υποστήριξή της, έχοντας υπόψη το έργο που η οργάνωση επιτελεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.365, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι σε αυτοκινητοδρόμους και άλλες δημόσιες οδούς παρουσιάζεται το αποκρουστικό θέαμα πτωμάτων ζώων, κυρίως σκύλων και γάτων, θυμάτων της τροχαίας κυκλοφορίας, τα οποία παραμένουν επί του οδοστρώματος ή παραπλεύρως του δρόμου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πολλές περιπτώσεις δε τα πτώματα αυτά είναι σε τυμπανιαία κατάσταση ή σε αποσύνθεση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση ζώων στις περιοχές κοντά στους αυτοκινητοδρόμους και τα νεκρά ζώα θύματα της τροχαίας κυκλοφορίας να συλλέγονται αμέσως.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.366, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μετά τη μερική άρση των περιορισμών στη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των τεμαχίων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας που πωλήθηκαν σε Ελληνοκυπρίους. Ειδικότερα, έχω υπόψη μου συγκεκριμένες περιπτώσεις στην περιοχή Μουτταγιάκας στη Λεμεσό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πωλήσεων τεμαχίων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας πριν και μετά την άρση των περιορισμών στη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα τον περασμένο Απρίλιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.367, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του σχεδίου βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων υπήρχε διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό του 2003 ύψους £204.000.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο ποσοστό αυτού του ποσού έχει διατεθεί μέσα στο 2003, πόσοι και ποιοι βιοκαλλιεργητές έχουν επωφεληθεί, πόσες και τι είδους είναι οι καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων, αν υπάρχουν σχέδια για επέκταση του σχεδίου και στην πτηνοτροφία-κτηνοτροφία και πόσο είναι το ποσό που θα διατεθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2004.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.368, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το γήπεδο γκολφ “Secret Valley” στην κοιλάδα του ποταμού Χαποτάμι στην Πάφο κατασκεύασε υδατοφράκτη και συλλέγει σημαντικές ποσότητες νερού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κατασκευή αυτή είναι νόμιμη και αν έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες (π.χ. εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.369, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα (δύο έως τρεις μήνες) η πληρωμή επιδόματος ανεργίας σε πολλούς δικαιούχους της επαρχίας Αμμοχώστου, ενδεχομένως και άλλων επαρχιών της Κύπρου.

  Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι υπάρχουν δηλωμένοι άνεργοι στο Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου στο Παραλίμνι που υπογράφουν από τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2003 και που ακόμα δεν έχουν πάρει επιταγή επιδόματος ανεργίας.

  Σημειωτέον ότι το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε και τον περασμένο χειμώνα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Γιατί καθυστερεί η έκδοση/αποστολή των επιταγών ανεργιακού επιδόματος στους δικαιούχους της επαρχίας Αμμοχώστου;

  2. Σε ποιες άλλες επαρχίες παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα;

  3. Ποια τα σχέδια του αρμόδιου υπουργείου για οριστική επίλυση του προβλήματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.370, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Εάν και πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση/επέκταση του καφενείου στον κυβερνητικό συνοικισμό Τίμης.

  2. Εάν και πότε προγραμματίζεται η επιδιόρθωση σπιτιών στο συνοικισμό αυτοστέγασης και στον κυβερνητικό συνοικισμό Τίμης.

  3. Εάν υπάρχει απόφαση για την ανέγερση νέων κατοικιών ή το διαχωρισμό οικοπέδων που παραχωρούνται σε άπορες οικογένειες της κοινότητας, αυτόχθονες και μη, και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

  4. Εάν υπάρχει πρόθεση για την εγγραφή των δρόμων της κοινότητας και πότε θα υλοποιηθεί η πρόθεση αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.371, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής θέμα:

  Θα ανεγερθεί και πότε στην κοινότητα Τίμης περιφερειακό νηπιαγωγείο, για το οποίο έχει ανευρεθεί χώρος ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.372, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επειδή, όπως θα γνωρίζετε, στην Τίμη δεν υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, υπάρχει βούληση από πλευράς του υπουργείου να επιτρέψει ή/και ανεχθεί όπως λειτουργήσουν στην κοινότητα Τίμης παζαράκια/λαϊκές αγορές τις Κυριακές, παρόμοιες με αυτές που λειτουργούν σε άλλες κοινότητες της Κύπρου;

  2. Προωθείται η δημιουργία τουριστικής ζώνης στην παραλιακή περιοχή της Τίμης ή στην τοποθεσία “Καθαρή” της κοινότητας;

  3. Πότε θα μετακινηθούν οι πυλώνες της ΑΗΚ (σχετική άδεια έχει ήδη εξασφαλιστεί από την Πολεοδομία) στη βόρεια και νότια πλευρά της κοινότητας Τίμης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.373, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μέσα στη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς-Παλαιομετόχου βρίσκεται σε λειτουργία αριθμός κτηνοτροφικών μονάδων. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή. Προβλήματα οχληρίας, δυσοσμίας και ενοχλητικών εντόμων ταλανίζουν τους εργαζομένους στις βιομηχανίες. Επιπλέον, καθίσταται αδύνατο να εγκατασταθούν στη βιομηχανική περιοχή μονάδες παρασκευής ή συσκευασίας τροφίμων, αφού αναμφισβήτητα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι αυστηρές υγειονομικές συνθήκες που απαιτούνται στα πλαίσια της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση των κτηνοτροφικών υποστατικών από τη βιομηχανική περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς-Παλαιομετόχου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.374, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένης Θεοχάρους

  «Περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2003 ο τρόμος για την ασθένεια της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών επανήλθε σ’ όλο τον πλανήτη, μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος της ασθένειας των τρελών αγελάδων στις ΗΠΑ.  Στις 24 Δεκεμβρίου 2003 η Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2003 θα γίνονταν όλες οι απαραίτητες έρευνες από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση εισαγωγής μολυσμένου βοδινού κρέατος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα πορίσματα όλων των ερευνών που διεξήχθησαν σε σχέση με το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.375, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Έμπα της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση των ακόλουθων έργων:

  1. Ανάπλαση της πλατείας του χωριού, εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας για την έγκριση κονδυλίων.

  2. Αναμόρφωση της πλατείας της βυζαντινής εκκλησίας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων (η παράδοση του έργου επιβάλλεται να γίνει πριν από τη γιορτή της Παναγίας στις 25 Μαρτίου).

  3. Ανοικτά δημόσια έργα στην κοινότητα της Έμπας, τα οποία είναι ημιτελή και απαιτείται η ολοκλήρωσή τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο πάνω έργα και πότε αναμένεται να αποπερατωθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.376, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Έμπα της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε υπόψη το κοινοτικό συμβούλιο κατά την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.377, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

  «Με την αναμόρφωση της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια ο κεντρικός πυροσβεστικός σταθμός Λάρνακας έχει καταστεί μη λειτουργήσιμος.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο  όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση του νέου πυροσβεστικού σταθμού πλησίον του υφιστάμενου σταθμού, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.378, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.379, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Οι επαγγελματίες ψαράδες Παραλιμνίου και της ευρύτερης περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η επαγγελματική τους επιβίωση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πόσοι είναι οι δηλωμένοι επαγγελματίες ψαράδες στην επαρχία Αμμοχώστου;  Πόσοι υπολογίζεται ότι είναι οι μη επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν αλιευτικό σκάφος;

  2. Τι μέτρα λαμβάνονταν μέχρι σήμερα για στήριξη και κατοχύρωση του επαγγέλματος του επαγγελματία ψαρά;

  3. Τι σχέδια υπάρχουν για περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος;

  4. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για δημιουργία κυματοθραυστών ή άλλων κατασκευαστικών έργων στο λιμάνι;  Εάν ναι, πότε υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν;

  5. Θα ικανοποιηθεί το αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων για αύξηση της χορηγίας/αποζημίωσης για ζημιές από δελφίνια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.380, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για απομάκρυνση του χοιροστασίου που λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας και που επηρεάζει δυσμενώς τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.381, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων από σταθμό επεξεργασίας λυμάτων που δε λειτουργεί, την ευθύνη διαχείρισης του οποίου έχει το Τμήμα Υδάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.382, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Γιαλιά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.383, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για κατασκευή κοινοτικού γηπέδου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.384, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για διαχωρισμό οικοπέδων και παραχώρησή τους σε νεαρά ζευγάρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.385, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Ποταμιάς για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.386, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες παραπομπές σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων έχουν καταχωριστεί στα δικαστήρια της Δημοκρατίας τα τελευταία πέντε χρόνια;

  2. Πόσο κοστίζουν στη Δημοκρατία οι υποθέσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των εξόδων εκτιμήσεων;

  3. Με ποια κριτήρια καταβάλλονται τα εκτιμητικά έξοδα, υπάρχουν σχετικές κλίμακες των εξόδων;

  4. Πόσες υποθέσεις παραπομπών σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων έχουν εκδικαστεί και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας;

  5. Υπάρχουν σκέψεις ή προθέσεις από το αρμόδιο υπουργείο να προτείνει την ίδρυση δικαστηρίου αποζημιώσεων για υποθέσεις παραπομπών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.387, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Γιόλου για επέκταση της οικιστικής ζώνης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι κατά την πρόσφατη αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών περιλήφθηκαν μόνο είκοσι στρέμματα στην οικιστική ζώνη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.388, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο και από μακρού χρονολογούμενο αίτημα της κοινότητας Γιόλου για σύνδεση των αρδευτικών έργων “Γιόλου-Μηλιού” και “Αμμάτι” με τον υδατοφράκτη Ευρέτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.389, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Γιόλου για ανάληψη από την κυβέρνηση της υποχρέωσης αποπληρωμής των δύο δανείων της κοινότητας, που αφορούν την υδατοπρομήθεια και έργα εντός του χωριού, ύψους £67.000 περίπου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.390, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην αποπεράτωση του πολεοδομικού έργου οδικής σύνδεσης του βόρειου παρακαμπτηρίου στην Πάφο με τη βιοτεχνική περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.391, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι γερμανικά τουριστικά περιοδικά παρουσιάζουν τα κυπριακά ξενοδοχεία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, ως ακατάλληλα από περιβαλλοντική άποψη.  Αναφέρονται στη συμμόρφωση προς το πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να προωθηθεί η εφαρμογή του ISO 14001 από το μεγαλύτερο αριθμό των κυπριακών ξενοδοχείων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.392, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και η αύξηση της χορηγίας που παίρνουν οι δήμοι από το κράτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.393, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς πληροφορήθηκα από το δημοτικό συμβούλιο ότι υπάρχει πρόθεση για αξιοποίηση του πρώην ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, και μετατροπής του σε “Αίθουσα Εθνών”, αν και εφόσον παραχωρηθεί από το κράτος στο δήμο Αγλαντζιάς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης για το πρώην ξενοδοχείο “Φιλοξενία”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.394, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του συντελεστή δόμησης στο δήμο Αγλαντζιάς λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού του δήμου, στην οποία συντελεί και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.395, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία περιγραμμικού πάρκου στα όρια του δήμου Αγλαντζιάς και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.396, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στο δάσος της Αθαλάσσας από τα λύματα που χύνονταν στην περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο δάσος της Αθαλάσσας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.397, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η δημιουργία της πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά θα φέρει περίπου 10 000 νέους στον εν λόγω δήμο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει το κράτος, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα όλοι οι φοιτητές της πανεπιστημιούπολης, καθώς και οι κάτοικοι του δήμου Αγλαντζιάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.398, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι βιοτέχνες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγλαντζιάς χρειάζονται οικονομική βοήθεια από το κράτος.  Συγκεκριμένα, οι εκατό δεκαεπτά βιοτέχνες της περιοχής Αγλαντζιάς υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τις βιοτεχνίες τους στη Βιομηχανική Περιοχή Αγλαντζιάς μετά από παρέμβαση και σύσταση του κράτους και εξαιτίας αυτού αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς τους εκατό δεκαεπτά βιοτέχνες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγλαντζιάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.399, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της λεωφόρου Αγλαντζιάς στο δήμο Αγλαντζιάς, που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την πανεπιστημιούπολη, και πότε αναμένεται να αρχίσει το έργο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.400, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν δοθεί γραπτοί κανονισμοί προς τα συνεργεία τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ) από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όσον αφορά τον έλεγχο των μονοκάμπινων και διπλοκάμπινων οχημάτων, των οχημάτων τύπου βαν και των φορτηγών μέχρι 3 τόνους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικοί κανονισμοί και εάν πρόκειται να εκδοθούν σύντομα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.401, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1.   Πόσα άτομα δραστηριοποιούνται επί μονίμου ή επί προσωρινής βάσεως στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΤΟΜ) των ιδιωτικών συνεργείων τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ);

  2.   Πόσες επιθεωρήσεις έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια;

  3.   Πόσες καταγγελίες έγιναν και ποια τα αποτελέσματα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.402, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα κατασκευής υδατικού έργου στον ποταμό “Σύφυλλος” για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των κοινοτήτων Κάτω Μονής, Αγίας Μαρίνας, Ορούντας και Αστρομερίτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.403, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Κάτω Μονής για ασφαλτόστρωση του δρόμου Κάτω Μονής - Αγίου Ιωάννη Μαλούντας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.404, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Κάτω Μονής για τερματισμό λειτουργίας των λατομείων που λειτουργούν στην περιοχή και τα οποία δημιουργούν ρωγμές και κίνδυνο κατάρρευσης σε κατοικίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.405, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Κάτω Μονής για άμεση μετακίνηση των τριών χοιροστασίων που λειτουργούν στην κοινότητα και απειλούν άμεσα τη δημόσια υγεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.406, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση/δημιουργία πολυδύναμου κέντρου νεολαίας και ξενώνα διεθνούς χρήσης για τους νέους στο δήμο Δερύνειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.407, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) συνεπάγεται την εκτέλεση μιας σειράς έργων για τα οποία αρμοδιότητα έχει είτε το Υπουργείο Υγείας είτε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) είτε έχουν συναρμοδιότητα από κοινού.

  Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται και ποια τα χρονοδιαγράμματα πλήρους υλοποίησης των εξής έργων:

  1.Έργα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας

  α. Αναδιοργάνωση/αναδόμηση του Υπουργείου Υγείας.

  β. Αναδιοργάνωση, αυτονόμηση ή ημιαυτονόμηση νοσοκομείων.

  γ.  Εισαγωγή συστήματος πληροφοριών στην υγεία.

  δ. Μηχανογράφηση υπηρεσιών υγείας δημόσιου τομέα.

  ε.  Εισαγωγή προτύπων και επιπέδων στις κλινικές και τα εργαστήρια.

  στ.Εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

  ζ.  Εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην υγεία.

  η. Έλεγχος της απόδοσης των προμηθευτών.

  2.Έργα που αφορούν τον ΟΑΥ

  α. Ετοιμασία κανονισμών.

  β. Θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικογενειακού ιατρού.

  γ.  Καθορισμός προσυμφωνηθεισών τιμών με τους διάφορους προμηθευτές.

  δ. Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών.

  ε.  Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών.

  στ.Ετοιμασία συμβάσεων για υπογραφή με τους προμηθευτές.

  ζ.  Καθορισμός της αμοιβής και των εισοδημάτων των ιατρών, των οδοντιάτρων, των φαρμακοποιών και άλλων προμηθευτών. 

  η. Σφαιρικός προϋπολογισμός.

  θ. Αποστολή ασθενών στο εξωτερικό.

  ι.   Καθορισμός των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το ΓΕΣΥ.

  3.Έργα κοινής ευθύνης Υπουργείου Υγείας και ΟΑΥ

    α. Εισαγωγή του θεσμού της συνεχόμενης εκπαίδευσης στα επαγγέλματα υγείας.

    β. Εισαγωγή συστήματος πληροφοριών στην υγεία με τη βοήθεια της κοινωνίας της πληροφορικής.

    γ.  Εισαγωγή της νέας τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και θεσμών για την ποιοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

    δ. Εισαγωγή νέας πολιτικής για τα φάρμακα.

    ε.  Καθορισμός των επιπέδων φροντίδας των ασθενών.

    στ.Ταξινόμηση των ασθενειών σε ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες.

    ζ.  Καθορισμός προτύπων και επιπέδων ιδιωτικών κλινικών/νοσοκομείων και όλων των άλλων προμηθευτών.

    η. Ιατρική περίθαλψη των πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.408, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, οι εργασίες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος/προγράμματος “Υγεία του Παιδιού” δεν έχουν αρχίσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω της μη εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων.  Μέχρι και πέρυσι, πέραν του 50% των εσόδων αυτού του οργανισμού προερχόταν από κρατική χορηγία.  Ως εκ τούτου, τουλάχιστο για φέτος, παρατηρείται ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον τομέα της πρόληψης χρόνιων νοσημάτων φθοράς (λ.χ. της παιδικής παχυσαρκίας) σε παιδιά του δημοτικού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1.Το κράτος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το ίδρυμα “Υγεία του Παιδιού”;

  2.Πώς αξιοποιούνται τα στοιχεία και οι μελέτες του ιδρύματος από το Υπουργείο Υγείας;

  3.Ποιοι άλλοι φορείς, άτομα ή/και οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις μελέτες του εν λόγω προγράμματος;

  4.Κατέχει το Υπουργείο Υγείας και άλλα στοιχεία στον τομέα αυτό (λ.χ. για την παιδική παχυσαρκία), πέραν αυτών που έχει περισυλλέξει το ίδρυμα “Υγεία του Παιδιού”;

  5.Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι σχολιατρικές υπηρεσίες του κράτους ήδη αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, σε περίπτωση μη συνέχισης του προγράμματος, με ποιους τρόπους το κράτος θα έρθει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί (έρευνα και πρόληψη);

  6. Τι στοιχεία/έρευνες κατέχει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά τους ψυχοκοινωνικούς και διατροφικούς παράγοντες εκδήλωσης της παιδικής παχυσαρκίας στα παιδιά των δημοτικών σχολείων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.409, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως με έχουν πληροφορήσει, οι διάφορες υπηρεσίες του κράτους δε δέχονται πιστοποιητικά που προέρχονται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα.  Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται να εξασφαλίζουν πιστοποιητικά από ιατρούς του δημοσίου.  Αυτά αφορούν πιστοποιητικά ασθενείας, πιστοποιητικά υγείας για άτομα που απευθύνονται για εργοδότηση στις κρατικές υπηρεσίες κτλ.  Αυτή η πρακτική, εκτός του ότι αποτελεί και διάκριση εις βάρος των ιατρών του ιδιωτικού τομέα, προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στο ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα των κρατικών νοσηλευτηρίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να αλλάξει την πρακτική αυτή, έτσι ώστε να δέχεται και πιστοποιητικά που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.410, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας για καλύτερη αστυνόμευση και ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στην περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1.Υπάρχουν σχέδια ενίσχυσης της αστυνόμευσης στη Δερύνεια;  Εάν ναι, πότε, πώς και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό;

  2.Σε ποια σημεία/περιοχές του δήμου ευρίσκονται οι υποψήφιοι χώροι για ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού;  Ποιος από αυτούς θεωρείται επικρατέστερος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.411, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως με έχουν πληροφορήσει, μία ομάδα δεκαοκτώ νοσηλευτών που έχουν προσληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως πρακτικοί νοσοκόμοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στην κλίμακα Α5+3.  Όπως ισχυρίζονται οι εν λόγω νοσηλευτές/τριες, σε γραπτή τους επιστολή, άλλοι νοσηλευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αναβάθμισης (βοηθοί νοσοκόμοι) και οι οποίοι εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με αυτούς έχουν πάρει, μετά από κάποια χρόνια, με γνώμονα μόνο την υπηρεσία τους, την κλίμακα Α8+1.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1.Ισχύουν οι ισχυρισμοί των εν λόγω νοσηλευτών/τριών για άνιση μεταχείριση;

  2.Τι σχέδια υπάρχουν για επίλυση του προβλήματος και πότε αυτά θα υλοποιηθούν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.412, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κυκλοφορούν στην Κύπρο πολλά φορτηγά αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εκπομπές καυσαερίων, τις εκπομπές θορύβου κ.ο.κ.  Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, γίνονται ακόμα εισαγωγές φορτηγών αυτοκινήτων που δεν πληρούν τις πιο πάνω προδιαγραφές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται ακόμα η εισαγωγή φορτηγών αυτοκινήτων που είναι εκτός ευρωπαϊκών προδιαγραφών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.413, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Ως γνωστό, στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, καθώς και σε άλλα αγροτικά νοσοκομεία ανά το παγκύπριο, δεν υπάρχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Ακόμα και οι ειδικότητες που προσφέρονται δεν είναι επί τακτικής βάσεως. Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς είτε αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε αστικά κέντρα υγείας είτε περιμένουν για βδομάδες, μέχρις ότου τους επισκεφθεί κάποιος ειδικός γιατρός.

  Το πρόβλημα αυτό απαμβλυνόταν κάπως, ιδιαίτερα για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, από το γεγονός ότι γιατροί με παρόμοιες ειδικότητες μπορούσαν να εκδώσουν συνταγές και για φάρμακα που αφορούν άλλες ειδικότητες. Έτσι, πολλοί ασθενείς μπορούσαν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στα γενικά νοσοκομεία των πόλεων.

  Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από ασθενείς που επισκέπτονται το Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, η πιο πάνω πρακτική έπαψε να εφαρμόζεται. Μετά από πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί υποχρεούνται να δίδουν συνταγές για φάρμακα που αφορούν μόνο τη δική τους ειδικότητα.

  Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς από την επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και από άλλες απομονωμένες περιοχές αναγκάζονται να μεταβούν σε αστικά νοσηλευτήρια, για να πάρουν φάρμακα, εφόσον ο/η γιατρός της ειδικότητας που αφορά την ασθένειά τους δεν επισκέπτεται το Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πόσους και ποιους περιορισμούς θέτει η εν λόγω εγκύκλιος στη συνταγογραφία φαρμάκων; Ποιο το αιτιολογικό/ανάγκη της;

  2. Πόσοι ασθενείς επηρεάζονται και ποιες κατηγορίες/ομάδες ασθενών εξαιρούνται από αυτή την απαγόρευση;

  Τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για να διευκολύνει ειδικές περιπτώσεις ασθενών που απλά χρειάζονται ανανέωση συνταγής φαρμάκων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.414, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει και πότε θα ολοκληρωθεί το οδικό έργο αεροδρομίου-Κάτω Πάφου (λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.415, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην έγκριση δημιουργίας έξι νέων θέσεων στο δήμο Γεροσκήπου και στην έγκριση εφαρμογής δεκατεσσάρων σχεδίων υπηρεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.416, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Γεροσκήπου και της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου για δωρεάν παραχώρηση του χώρου του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, ως η συμφωνία δήμου-Μητρόπολης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.417, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Γεροσκήπου για αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου Πάφου, ώστε να καθοριστεί ως ζώνη παραθεριστικής κατοικίας η ενδιάμεση περιοχή Γεροσκήπου και η περιοχή μεταξύ τουριστικής και οικιστικής περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.418, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για την υπογειοποίηση των τριών γραμμών υψηλής τάσης που περνούν μέσα από τα δημοτικά όρια Γεροσκήπου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.419, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει και πότε θα ολοκληρωθεί η ανέγερση των κτιρίων του αστυνομικού σταθμού και του πυροσβεστικού σταθμού στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και, παράλληλα, τι προγραμματισμός υπάρχει για αριθμητική ενίσχυση τόσο του αστυνομικού όσο και του πυροσβεστικού σταθμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.420, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για την επείγουσα αναβάθμιση του υφιστάμενου σταδίου, ώστε η ποδοσφαιρική ομάδα του δήμου να αποκτήσει δυνατότητα να δίνει τους αγώνες στην έδρα της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.421, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για έγκριση του δανείου των £600.000, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών επέκτασης του Νοσοκομείου Πόλεως Χρυσοχούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.422, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για καθορισμό της συνεισφοράς της κυβέρνησης στα πολεοδομικά έργα στα 4/5 της δαπάνης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.423, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.424, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για επίσπευση κατασκευής του δυτικού δρόμου “Παρακαμπτήριος πλατείας” στο δήμο Πόλεως Χρυσοχούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.425, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Η διαμόρφωση της τρίτης φάσης του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί θεωρείται έργο ζωτικής σημασίας για το δήμο Πόλεως Χρυσοχούς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει η εκπόνηση των κατασκευαστικών σχεδίων και η υλοποίηση του έργου, ώστε, παράλληλα με την επέκταση και την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου, να αρχίσουν οι εργασίες για ανάπλαση του χερσαίου χώρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.426, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο προγραμματισμός για την κατασκευή του παραλιακού δρόμου από Λατσί προς Λίμνη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.427, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του νέου σύγχρονου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.428, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε σκοπεύει να προωθήσει την κατασκευή του απολύτως απαραίτητου έργου παράλληλων κυματοθραυστών στον κόλπο Χρυσοχούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.429, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει τις απόψεις του δήμου Πόλεως Χρυσοχούς εν σχέσει με τη νεοδημοσιευθείσα δήλωση πολιτικής για το δήμο και ειδικότερα με τα εξής:

  1. Την πρόνοια που αφορά τη μεμονωμένη κατοικία σε αγροτικές περιοχές.

  2. Τη λωρίδα προστασίας κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

  3. Τη μη συμπερίληψη της νεοενταχθείσας περιοχής της Μακούντας σε ζώνη ανάπτυξης.

  4. Την απαγόρευση δημιουργίας νέας πλαζ.

  5. Τη δυνατότητα ανέγερσης ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.430, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου από το Προδρόμι μέχρι το ξενοδοχείο “Σούλι”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.431, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω εντοπίσει τον κίνδυνο κατάρρευσης του μεσαιωνικού γεφυριού στον ποταμό Ακακίου παρά το Καλό Χωριό Κλήρου. Από το γεφύρι διακινούνται 300 βαριά φορτηγά την ημέρα τα οποία μεταφέρουν προϊόντα (άμμο, χαλίκια κ.λπ.) από το λατομείο που λειτουργεί στην περιοχή Φαρμακά. Ήδη το γεφύρι υπέστη σοβαρές φθορές, κινδυνεύει με κατάρρευση, γι’ αυτό και έχει τύχει πρόχειρης υποστύλωσης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια και τις ενέργειες του υπουργείου για την προστασία του μεσαιωνικού γεφυριού του Καλού Χωριού Κλήρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.432, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε θα εγκατασταθεί “Γ κάμερα” στο Νοσοκομείο Λεμεσού; Έγιναν διευθετήσεις για πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού; Παρ’ όλο που έχει εγκατασταθεί δεύτερο μηχάνημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπως μας έχουν πληροφορήσει, ο κατάλογος αναμονής έχει ξεπεράσει τα δύο χρόνια, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή συνανθρώπων μας.

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης αγγειογράφου επεμβατικής καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Λεμεσού;

  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.433, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που έχει καταβληθεί για το οικονομικό έτος 2003 σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.434, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που καταβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2003 στους δήμους, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.435, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που καταβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2003 σε όλα τα υπουργεία, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει ανάλογα τη Βουλή για τις ακόλουθες ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή γραφεία:

 • Νομική Υπηρεσία.
 • Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
 • Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.
 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Ανταγωνισμού.
 • Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • Γραφείο Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.
 • Ανώτατο Δικαστήριο και επαρχιακά δικαστήρια.
 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων.»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.436, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται για το μέλλον του αφαλατικού εργοστασίου στη Δεκέλεια, το οποίο άρχισε να λειτουργεί πριν από επτά περίπου χρόνια. Έχω υπόψη μου ότι σήμερα υπάρχουν εντελώς νέες μέθοδοι αφαλάτωσης και ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σχετική πολυομβρία, καθώς και ότι έχουν ήδη κατατεθεί πιο συμφέρουσες προτάσεις από την ΑΗΚ, αλλά και από επιχειρήσεις που επιδιώκουν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται σκέψεις για τερματισμό της ρυπογόνου και ενεργοβόρου δραστηριότητας του αφαλατικού εργοστασίου και για παραμονή του σε κατάσταση εφεδρείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.437, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Αυγόρου έχει αρχίσει να λειτουργεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο με περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων. Σ’ αυτήν όμως δεν περιλαμβάνεται η εκπαίδευση στον τομέα της φυτικής παραγωγής. Σε απάντηση ερώτησής μου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισμού του 2003, από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε δοθεί η πληροφορία ότι σ’ αυτή την τεχνική σχολή θα λειτουργούσε τμήμα ειδικό στη γεωργική εκπαίδευση. Αντίθετα, σε ανάλογη ερώτησή μου κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του 2004 το ίδιο υπουργείο, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με παρέπεμψε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για περαιτέρω πληροφόρηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο τομέας της φυτικής παραγωγής στην Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Αυγόρου και γενικά ποια είναι τα σχέδια του υπουργείου για τη γεωργική εκπαίδευση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.438, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Σιλίκου είναι η βελτίωση του δρόμου που ενώνει την κοινότητα με το Πέρα Πεδί. Σύμφωνα με πληροφορία μου, ο δρόμος αυτός ανήκει στη δικαιοδοσία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, η οποία προτάσσει την έλλειψη πιστώσεων, προκειμένου να προχωρήσει στην αναβάθμιση του δρόμου αυτού. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι της κοινότητας Σιλίκου θεωρούν πολύ σημαντικό το δρόμο αυτό, διότι θα επιτρέψει σε τουριστικά λεωφορεία να επισκέπτονται την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η αναβάθμιση και βελτίωση του δρόμου Σιλίκου-Κουκάς-Πέρα Πεδίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.439, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά διαπίστωσα ότι η περιοχή που επελέγη για διαχωρισμό οικοπέδων, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 1998, είναι μία περιοχή στο υπέδαφος της οποίας βρίσκονται μεγάλα στρώματα αργίλου (κόννος), κάτι που έχει ως συνέπεια τη συσσώρευση νερού και τη δημιουργία ελών με τις πρώτες βροχές. Συνεπώς, η ανέγερση οικιών από τους κατόχους κρίνεται δύσκολη, αν όχι και ανέφικτη.

  Επίσης, πληροφορήθηκα ότι το τεμάχιο που είχε παραχωρηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο για δημιουργία πάρκου παραχωρήθηκε πρόσφατα σε ιδιώτη, για σκοπούς ανέγερσης κατοικίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που έκανε η κοινότητα για δημιουργία του πάρκου και η μη ύπαρξη εναλλακτικού χώρου για δημιουργία νέου πάρκου στην ίδια περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Προγραμματίζεται νέος διαχωρισμός οικοπέδων στην εν λόγω κοινότητα;

  2. Ποιο ήταν το σκεπτικό της παραχώρησης του τεμαχίου που χρησιμοποιούνταν ως πάρκο; Έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.440, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρατηρείται ότι στην κοινότητα Δευτεράς έχουν απορριφθεί πολλές αιτήσεις των κατοίκων για άδεια πολεοδομικής ζώνης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επέκταση των οικιστικών ζωνών στην κοινότητα Δευτεράς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.441, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρατηρείται στην κοινότητα της Κάτω Δευτεράς μεγάλο πρόβλημα καθαριότητας και οχληρίας από τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν χαλίκια και άμμο από το λατομείο Μιτσερού. Η κοινότητα ξοδεύει μεγάλο χρηματικό ποσό για τον καθαρισμό του δρόμου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια/εισηγήσεις του για επίλυση του προβλήματος ή για την αλλαγή όδευσης και τη διέλευση των φορτηγών από την Ανθούπολη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.442, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύστημα άρδευσης των γεωργικών τεμαχίων που εμπίπτουν στην τουριστική ζώνη στο χωριό Πάνω Γιαλιά στην επαρχία Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.443, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρατηρείται ότι στο χωριό Πάνω Γιαλιά της επαρχίας Πάφου επείγει η ανάπτυξη και συντήρηση των δημόσιων και αγροτικών δρόμων, λόγω και της μεγάλης έκτασης του χωριού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.444, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στο χωριό Πάνω Γιαλιά της επαρχίας Πάφου θεωρείται αναγκαία η επισκευή του δρόμου Πόλεως Χρυσοχούς-Αγίας Μαρίνας-Πάνω Γιαλιάς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.445, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες κατασκευής του κοινοτικού πάρκου Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας στην επαρχία Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.446, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα ανέγερσης των κοινοτικών κτιρίων στο χώρο εκδηλώσεων της κοινότητας Αγίας Μαρίνας της επαρχίας Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.447, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στο χωριό Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο υπάρχει μεγάλης έκτασης κτηνοτροφική ζώνη (1 000 σκάλες), στην οποία όμως δεν υπάρχει κανένα κτηνοτροφικό υποστατικό. Επίσης δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι στην περιοχή. Η κτηνοτροφική ζώνη γειτνιάζει με την οικιστική περιοχή, πράγμα που θα δημιουργούσε προβλήματα σε περίπτωση ανέγερσης κτηνοτροφικών υποστατικών στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η κατάργηση της κτηνοτροφικής ζώνης και η μετατροπή της σε οικιστική ζώνη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.448, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η τοποθέτηση πινακίδων σε κυκλοφοριακούς κόμβους της περιοχής Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς στην Πάφο που να δείχνουν την κατεύθυνση του χωριού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.449, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου από την περιοχή του προφήτη Ηλία στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο μέχρι την Αργάκα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.450, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στα πλαίσια μελέτης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη δημιουργία κυματοθραυστών κατά μήκος της παραλίας στο χωριό Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς στην Πάφο, προτείνονται γενικά έργα προστασίας της παραλίας, θωράκισή της μπροστά από το κοινοτικό γήπεδο (200 μ.) και δημιουργία κοινοτικής πλαζ στην περιοχή του δασονομείου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα υλοποιηθούν τα πιο πάνω.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.451, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού λυκείου στη Δευτερά στην επαρχία Λευκωσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.452, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στην κοινότητα Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας λειτουργεί ιατρικό κέντρο με έναν ιατρό μία φορά τη βδομάδα. Το κέντρο στεγάζεται σε σπίτι το οποίο ενοικιάζεται από την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια για δημιουργία ιατρικού κέντρου στην κοινότητα, καθώς το ιατρικό κέντρο στη Λακατάμια δεν μπορεί να εξυπηρετήσει επαρκώς και την κοινότητα Δευτεράς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.453, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα λόγω της έλλειψης επαρκούς ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των κατοίκων του χωριού και των γειτονικών μ’ αυτό χωριών. Το πλησιέστερο ιατρικό κέντρο είναι αυτό της Λακατάμιας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για ενίσχυση του ιατρικού κέντρου του Παλαιχωρίου με μόνιμο ιατρό και νοσοκόμα επί εικοσιτετράωρης βάσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.454, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για αναβάθμιση του υπεραστικού δρόμου Ανθούπολης-Παλαιχωρίου από δύο σε τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.455, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα βελτίωσης του παλαιού δρόμου Παλαιχωρίου-Ασκά που διέρχεται την κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.456, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για κατασκευή του φράγματος “Μυλούρι” στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας και κατά πόσο έχουν γίνει περιβαλλοντικές μελέτες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.457, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Στο χωριό Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας παρατηρείται μεγάλη ζήτηση οικοπέδων από νεαρά ζευγάρια για ανέγερση κατοικίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Η επέκταση της οικιστικής ζώνης για διευκόλυνση των νεαρών ζευγαριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό.

  2. Η επιχορήγηση στα νεαρά ζευγάρια των ορεινών χωριών που θέλουν να εγκατασταθούν στο χωριό (άρση του περιορισμού επιχορήγησης σε κατοίκους χωριών με αριθμό κατοίκων 200 και κάτω).

  3. Η βελτίωση των οικιστικών ζωνών με πεζοδρόμια και οδικό φωτισμό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.458, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ανέγερση περιφερειακής στέγης ενηλίκων στο Παλαιχώρι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.459, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρίας Κυριακού

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του κεντρικού δρόμου που περνά μέσα από την κοινότητα Δευτεράς της επαρχίας Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακαρίου).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.460, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια έργα έχουν εκτελεστεί στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου τα τελευταία πέντε χρόνια και την ευθύνη εκτέλεσης είχε το Τμήμα Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου;

  2. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα αυτά;

  3. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες τεχνικοί στα έργα αυτά;

  4. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες εργαστηριακοί;

  Ποιοι ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων και για ποια ποσά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.461, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σχετικά με την επιδιόρθωση/βελτίωση δρόμων στην κοινότητα Σωτήρας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα των εξής έργων:

  1. Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Αγία Νάπα προς Σωτήρα στη συμβολή του δρόμου Αγίας Θέκλας - υποστατικών Καρβουνάρη.

  2. Βελτίωση των οδών Σωτήρος-Γρίβα Διγενή και Παραλιμνίου στη Σωτήρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.462, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ένταξη του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας στο κύριο οδικό δίκτυο και βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;

  2. Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου και πόση θα είναι η συνεισφορά του κράτους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.463, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Πληροφορούμαι ότι υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για κατασκευή ποδηλατοδρόμου/πεζοδρόμου παρά το δρόμο Αγίας Θέκλας-Σωτήρας. Ο ποδηλατόδρομος/πεζόδρομος αυτός θα συνδέσει την παραλιακή περιοχή με την κοινότητα Σωτήρας, θα διευκολύνει τη διακίνηση και θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική/τουριστική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται τα σχέδια/έργα κατασκευής του εν λόγω ποδηλατοδρόμου/πεζοδρόμου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.464, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σχετικά με το δρόμο Δεκέλειας-Πρωταρά, ο υπηρεσιακός δρόμος από τον κόμβο Λιοπετρίου μέχρι τον κόμβο Αγίας Θέκλας χωρίζεται στα εξής δύο σκέλη:

  1. Κόμβος Λιοπετρίου - Ισόπεδος κόμβος Σωτήρας.

  2. Ισόπεδος κόμβος Σωτήρας - Ανισόπεδος κόμβος Αγίας Θέκλας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα κατασκευής των δύο σκελών του πιο πάνω δρόμου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.465, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για κατασκευή υπόγειας ή υπέργειας διάβασης με αριστερόστροφες εξόδους μεταξύ της γέφυρας Λιοπετρίου και της εξόδου προς Σωτήρα (στο ύψος του Αγίου Στάθη).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή των εν λόγω διαβάσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.466, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ανάληψη από το αρμόδιο υπουργείο της αποπληρωμής του δανείου, ύψους £1.130.000, που σύναψε το κοινοτικό συμβούλιο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για την κατασκευή του δρόμου-άξονα κατά μήκος της παραλιακής περιοχής Σωτήρας.

  Παρ’ όλο που το έργο έγινε για να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής Σωτήρας, ουσιαστικά ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί μόνο την κυκλοφορία προς την Αγία Νάπα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να καλύψει τις δόσεις που ήδη έχει καταβάλει το κοινοτικό συμβούλιο και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.467, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας στην προσπάθειά του για δημιουργία μουσείου λαϊκής κληρονομιάς και πολιτισμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.468, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για αναβάθμιση/εξωραϊσμό και δημιουργία παραλίας στο βραχώδες παραλιακό μέτωπο της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να εντάξει την παραλία Σωτήρας στο πιλοτικό πρόγραμμα που προωθείται από το κράτος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.469, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για δημιουργία κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών από το κράτος.

  Σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από το συμβούλιο προς το γενικό διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) στις 27 Ιανουαρίου 2000. Ο ΚΟΑ απάντησε γραπτώς στις 14 Φεβρουαρίου 2002 και ανέφερε ότι ο χώρος που επιλέχτηκε είναι ικανοποιητικός.

  Εν τω μεταξύ, το κοινοτικό συμβούλιο υπέβαλε αίτηση προς το γενικό διευθυντή του Κτηματολογίου για παραχώρηση του χώρου (Αρ. Φακ.: Α.Δ.Χ. 81/2000).

  Στις 25 Ιανουαρίου 2001 υπεβλήθη σχετικό αίτημα και προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να ληφθεί και η πολιτική απόφαση από το κράτος.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να δημιουργήσει κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών στην κοινότητα Σωτήρας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.470, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, το κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας εξασφάλισε άδεια για επιδιόρθωση του κοινοτικού γηπέδου (Αρ. Φακ.: Β10/2003). Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ ενέκρινε και τη διάθεση του αναγκαίου ποσού για τις επιδιορθώσεις.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να παραχωρήσει το ποσό που απαιτείται, για να γίνουν το συντομότερο οι επιδιορθώσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.471, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας Αμμοχώστου για ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών.

  Ήδη έχει παρθεί απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον ΚΟΑ για ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Σωτήρα. Συμφωνήθηκε όπως αυτή ανεγερθεί στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες/έργα ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στη Σωτήρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.472, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε ό,τι αφορά την ανέγερση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του όλου έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.473, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας Αμμοχώστου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου-βιβλιοθήκης κτλ. στην κοινότητα.

  Ήδη έχει συμπεριληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς του 2004 κονδύλι ύψους £52.000 για την ανέγερσή του.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του όλου έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.474, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Στο άρθρο 3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται ρητά ότι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική. Η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω και της εκκρεμότητας του εθνικού μας ζητήματος, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίσημη γλώσσα την ελληνική.

  Παρά ταύτα, το σημερινό επίσημο κράτος, προφανώς διακατεχόμενο από αγγλολαγνεία ή/και ελληνοφοβία, έρχεται να υποβαθμίσει την ελληνική γλώσσα με προκλητικούς και απαράδεκτους τρόπους. Εμφανές και κραυγαλέο παράδειγμα τούτου, το οποίο βιώνει καθημερινά ο κάθε Κύπριος πολίτης, είναι η χρήση αγγλικών/λατινικών χαρακτήρων για αναγραφή ελληνικών λέξεων στις πινακίδες τροχαίας/οδικής κυκλοφορίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Γιατί χρησιμοποιούνται αγγλικοί/λατινικοί χαρακτήρες για την αναγραφή ελληνικών λέξεων σε πινακίδες της τροχαίας; Πότε και από ποιους λήφθηκε αυτή η απόφαση;

  2. Πού αλλού και για ποιους λόγους το κράτος χρησιμοποιεί την αγγλική ή/και άλλες γλώσσες, αντί των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται από το σύνταγμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.475, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 57.405 και ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2003, ενέκρινε το σχέδιο αυτοεργοδότησης επαναπατρισθέντων, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάστασή τους μέσω δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα και πότε προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη των επαναπατριζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.476, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία με μίσθωση υπηρεσιών, τα κυβερνητικά τμήματα στα οποία απασχολούνται, τη διαδικασία πρόσληψής τους και τους όρους των συμβολαίων τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.477, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει παραχωρηθεί άδεια για ανέγερση σταθμού πετρελαιοειδών στην οδό Αλέξανδρου Ραγκαβή στην περιοχή Λάρνακας μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και διατυπώνουν παράπονα, γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση και συνεννόηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποια κριτήρια δόθηκε η άδεια για την ανέγερση του σταθμού πετρελαιοειδών στην οδό Αλέξανδρου Ραγκαβή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.478, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να ενεργήσει για επίσπευση των διαδικασιών μεταστέγασης των κατοίκων της κοινότητας Μαρί στην κοινότητα Ζυγίου και αν το ποσό του £1,5 εκατομ. που διατέθηκε από την ΑΗΚ προς την κοινότητα Μαρί θα αξιοποιηθεί για την ανέγερση του οικισμού που θα στεγάσει τους κατοίκους της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.479, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της προσφυγικής κοινότητας Μαρί για διαγραφή του εκ £45.000 τοκοχρεολυσίου του αρδευτικού έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.480, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να ενεργήσει, ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα του δήμου Λατσιών για μη κατασκευή αποτεφρωτήρα στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.481, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να ενεργήσει, ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα του δήμου Λατσιών για μη ανέγερση της κεραίας εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος για τους τοπικούς σταθμούς Λευκωσίας στα δημοτικά όρια Λατσιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.482, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για ανέγερση ιατρικού κέντρου στα Λατσιά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.483, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για διασφάλιση της πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο-προέκταση της λεωφόρου Καλαμών προς Αθαλάσσα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.484, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για διασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών προς το δάσος Αθαλάσσας από τον οδικό άξονα-προέκταση της λεωφόρου Καλαμών προς Αθαλάσσα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.485, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αποπερατωθεί το έργο του ανισόπεδου κόμβου παρά το εργοστάσιο “Πίττα”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.486, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για κατασκευή καναλιού στο συνοικισμό Αποστόλου Λουκά, ώστε να αποπερατωθεί η αντιπλημμυρική πολιτική του δήμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.487, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα του δήμου Λατσιών για άμεση έναρξη κατασκευαστικών έργων ανέγερσης λυκείου στα Λατσιά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.488, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει την αντιμετώπιση του προβλήματος που θα προκύψει από τη σκοπούμενη κατάργηση της τροχαίας σύνδεσης μέσω της αερογέφυρας Λατσιών προς και από τη Λευκωσία ως συνέπεια της κατασκευής του νέου ανισόπεδου κόμβου παρά το ΓΣΠ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.489, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για λήψη μέτρων, ώστε να αντιμετωπιστούν και να εξουδετερωθούν οι βαρύτατες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής από τη λειτουργία ρυπογόνων εγκαταστάσεων στα Λατσιά και στους γύρω οδικούς άξονες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.490, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα του δήμου Λατσιών για αναθεώρηση των προνοιών του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας που επηρεάζουν δυσμενώς τους κατοίκους Λατσιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.491, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Ποια είναι τα κριτήρια συμπερίληψης του 40% της γης της κοινότητας Κοίλης στο σχέδιο “Natura”;

  2. Γιατί δεν έγινε διάλογος με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους πριν από τη λήψη της απόφασης;

  3. Πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα της κοινότητας Κοίλης για αναθεώρηση της απόφασης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.492, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αγκλεισίδων για εκπόνηση μελέτης επέκτασης του αποχετευτικού έργου της κοινότητας, έτσι που να περιλαμβάνει το σύνολο των νοικοκυριών, για να μην επιβαρύνονται δυσβάστακτα μόνο μερικοί από τους κατοίκους των Αγκλεισίδων;

  2. Γιατί παρατηρείται η ασύγγνωστη μέχρι στιγμής άρνηση ή αμέλεια των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών να παραδώσουν στο κοινοτικό συμβούλιο τα σχέδια του αποχετευτικού συστήματος, με αποτέλεσμα η συντήρησή του να καθίσταται αδύνατη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.493, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Αγκλεισίδων για προώθηση της εγγραφής των αγροτικών δρόμων και των δρόμων εντός του χωριού από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.494, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί απαράδεκτα η διαδικασία διαχωρισμού δεκατεσσάρων οικοπέδων στην κοινότητα Αγκλεισίδων για παραχώρησή τους σε άπορα ζευγάρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.495, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει η πεζοδρόμηση του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Λεμεσού, ο οποίος διέρχεται την κοινότητα Αγκλεισίδων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.496, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Στήριξης Νεφροπαθών Λάρνακας-Αμμοχώστου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους νεφροπαθείς που επισκέπτονται το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

  Τα κυριότερα αιτήματα του συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

  1. Μετακίνηση του μηχανοστασίου, έτσι ώστε ο χώρος να απελευθερωθεί και να αποδοθεί για κλινική χρήση.

  2. Αύξηση των σταθμών αιμοκάθαρσης.

  3. Πρόσληψη τέταρτου γιατρού.

  4. Επιστροφή του δρ Αναστασιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα του Συνδέσμου Στήριξης Νεφροπαθών Λάρνακας-Αμμοχώστου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.497, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει άμεση ανάγκη κατασκευής ενός φράγματος στην όχθη του χειμάρρου Ρινιά. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η δημιουργία φράγματος θα λύσει το υδατικό πρόβλημα των γεωργοκτηνοτρόφων της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.498, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εάν, πώς και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των τετρακόσιων περίπου πρακτικών νοσοκόμων για ταχύρρυθμη εκπαίδευσή τους, ώστε να αναβαθμιστούν σε νοσηλεύτριες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.499, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

  «Αναφέρομαι στην απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, η οποία επισυνάπτεται, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.03.072.

  Αναφορικά με το υδατικό πρόβλημα στην κοινότητα Γαλάτας, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα:

  Είναι φανερό πως, ενώ τα σχέδια για αντικατάσταση του παλιού αγωγού υδατοπρομήθειας της κοινότητας Γαλάτας έχουν ετοιμαστεί από το 1999, το πρόβλημα μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται. Η υλοποίηση του έργου δεν άρχισε.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην παραχώρηση της πιο πάνω δαπάνης από το Γραφείο Προγραμματισμού και για τυχόν νέα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα έναρξης των εργασιών και αποπεράτωσής τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.500, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι δίπλα στο χώρο που έχουν κατασκευαστεί πρόσφατα τα γραφεία των συντακτών και των δημοσιογράφων του Τμήματος Ειδήσεων του ΡΙΚ υπάρχουν υποστατικά με αμιάντους, σε άσχημη κατάσταση και συνθήκες, που θυμίζουν παραγκούπολη. Επίσης, στον ίδιο χώρο υπάρχουν και κεραίες μετάδοσης. Οι εργαζόμενοι στον εν λόγω χώρο ανησυχούν βάσιμα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την προοπτική κατεδάφισης των άθλιων υποστατικών και των κεραιών από το χώρο όπου στεγάζεται το Τμήμα Ειδήσεων του ΡΙΚ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.501, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνης Παπαδοπούλου

  «Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής μου στα χωριά της κοιλάδας του Διαρίζου αντιλήφθηκα την έντονη δυσφορία και τα παράπονα των κοινοτικών αρχών και των κατοίκων, γιατί δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τις επιπτώσεις του σχεδίου “Φύση 2000” στους ιδίους. Επίσης τους έχει σταλθεί εκ των υστέρων το βιβλιάριο “EU Focus on Nature Protection” και ένα φωτοτυπημένο έγγραφο (είκοσι οκτώ σελίδες) με ιστοσελίδες κάτω από το γενικό τίτλο “Natura 2000, Standard Data Form”, χωρίς όμως καμία μετάφραση ή επεξήγηση στην ελληνική γλώσσα.

  1. Πώς είναι δυνατό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστή ενημέρωση, όταν όλα τα έγγραφα που τους αποστάλθηκαν είναι σε ξένη γλώσσα;

  2. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για τη σωστή ενημέρωση των κοινοτικών αρχών και των πολιτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.502, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει ανάγκη κατασκευής ενός ολοκληρωμένου αποχετευτικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την κοινότητα.

  Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, δόθηκε υπόσχεση από τους αρμόδιους φορείς ότι το εν λόγω έργο θα γινόταν εντός του 2004.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.503, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει ανάγκη κατασκευής κοινοτικού γηπέδου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής ομάδας της κοινότητας ΑΕΚ Κελλιών.

  Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, έχει ήδη εξευρεθεί και απαλλοτριωθεί ο κατάλληλος χώρος εντός των ορίων της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω αίτημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.504, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι γίνονται σκέψεις για μεταφορά των υπολειμμάτων μεταλλευτικής δραστηριότητας τα οποία βρίσκονται στον κατεχόμενο Ξερό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Σκουριώτισσας για επεξεργασία. Οι σκέψεις αυτές εμπεριέχουν πολλούς περιβαλλοντικούς και πολιτικούς κινδύνους, που αμφιβάλλω αν έχουν εξεταστεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο βαθμό έχουν προχωρήσει αυτά τα σχέδια και αν υπάρχει προβληματισμός για τους πιθανούς κινδύνους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.505, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να τερματίσει τη μέχρι σήμερα πολιτική για μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα είδη των αναπήρων. Σε τέτοια περίπτωση οι Κύπριοι ανάπηροι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα επιβαρυνθούν επιπλέον της αναπηρίας τους με ακόμα ένα δυσβάστακτο φορτίο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να αυξήσει το συντελεστή του ΦΠΑ στα είδη των αναπήρων και τι σκοπεύει να κάνει σε τέτοια περίπτωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.506, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος Κελλιών-Τρούλλων στην επαρχία Λάρνακας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χρήζει άμεσης αναβάθμισης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται οποιαδήποτε βελτίωση ή αναβάθμιση του εν λόγω δρόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.507, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της ανέγερσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.508, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση.

  Σημειώνεται ότι η εκκλησία αποτελεί αρχαίο μνημείο και εσωτερικά έχει ήδη επιδιορθωθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

  Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, έχουν ήδη εγκριθεί κάποια κονδύλια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.509, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι γεωργοκτηνοτρόφοι της κοινότητας εξυπηρετούνται από ιδιόκτητες διατρήσεις. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως παρέχεται νερό στους γεωργοκτηνοτρόφους από το Νότιο Αγωγό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.510, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων για στέγαση φτωχών οικογενειών και σε δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην κοινότητα Κελλιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.511, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

  «Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 5Α), παραλία είναι η εδαφική έκταση των 100 υαρδών από την ανώτατη στάθμη της παλίρροιας. Σ’ αυτή την έκταση απαγορεύεται η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής. Η εδαφική αυτή έκταση δεν αποτυπώνεται σ’ οποιοδήποτε σχέδιο και δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί, γιατί με την πάροδο του χρόνου είναι δυνατό να μετατοπισθεί.

  Έχει παρατηρηθεί πως αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, και πολεοδομικές αρχές, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, έχουν παραχωρήσει άδειες οικοδομής και έχουν ανεγερθεί κτίρια εντός της παραλίας, με συνέπεια να περιορίζεται η προσπέλαση πολιτών στην παραλία, η οποία αποτελεί δημόσιο αγαθό και απολαύσιμο ελεύθερα από το κοινό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε πόσες και σε ποιες περιπτώσεις έχουν παραχωρηθεί άδειες και έχουν ανεγερθεί οικοδομές εντός της παραλίας;

  2. Σε πόσες και σε ποιες περιπτώσεις η παραλία έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια εις βάρος της ξηράς;

  3. Είναι αρμοδιότητα του κράτους η προστασία ιδιωτικών εκτάσεων από τη μετακίνηση της θάλασσας, λόγω παλίρροιας, προς την ξηρά και, αν ναι, τι μέτρα προγραμματίζει;

  4. Πώς οι πολίτες μπορούν απρόσκοπτα να χρησιμοποιούν την παραλία, στις περιπτώσεις που η παλίρροια επηρέασε εδαφικές εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.512, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτροδότησης της τουρμπίνας που εξυπηρετεί τη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας Κελλιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.513, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα της κοινότητας Κελλιών για δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος έξω από το δημοτικό σχολείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.514, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κοινότητα Κοίλης, παρ’ όλο που βρίσκεται σε υψόμετρο 638 μέτρων, δεν απολαύει της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και πότε το υπουργείο προτίθεται να άρει την προφανή αυτή αδικία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.515, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, από το Φεβρουάριο του 2003 δεν υπήρξε κανένας πτωματικός δωρητής οργάνων για μεταμόσχευση. Αυτή η πραγματικότητα δε συνάδει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε κανένα επίπεδο σύγκρισης. Παρουσιάζεται μια απελπιστική εικόνα της Κύπρου σε σύγκριση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν καταρτίσει στρατηγικές, με συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους, για αύξηση των πτωματικών δοτών οργάνων και αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων δοτών στα εθνικά αρχεία δοτών που διαθέτουν. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, στο αρχείο δοτών είναι εγγεγραμμένο το 17% του πληθυσμού, ενώ σε άλλες χώρες οι πολίτες θεωρούνται δότες, εκτός αν δηλώσουν το αντίθετο.

  Η έλλειψη αρχείου δοτών οργάνων και ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα δωρεάς οργάνων είναι εμφανής στη χώρα μας, ενώ δεν υπάρχει κάποιος συντονιστικός φορέας για την οργάνωση και προώθηση του θέματος.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει δημιουργηθεί στρατηγική για αύξηση του αριθμού των δοτών οργάνων;

  2. Προωθείται η δημιουργία αρχείου δοτών, όπως προβλέπει το άρθρο 6Α του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου του 1987;

  3. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό του αρμόδιου υπουργείου κονδύλια για τη διαφώτιση του κοινού για το θέμα της δωρεάς οργάνων;

  4. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης νομοθεσίας και των κανονισμών και υπάρχει πρόθεση για κατάθεση νέου νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.516, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αριστοφάνη Γεωργίου

  «Επειδή η πορεία συμπλήρωσης των εργασιών ψήφισης των εναρμονιστικών νομοσχεδίων φτάνει στο τέλος της και η ημερομηνία έναρξης ισχύος των νόμων πλησιάζει και επειδή τόσο οι πολίτες όσο και όλες οι υπηρεσίες του κράτους, περιλαμβανομένων και των δικαστηρίων, επιβάλλεται να έχουν σε ξεχωριστές εκδόσεις τους νόμους αυτούς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να προχωρήσει, ώστε να εκδώσει συνολικά τις εναρμονιστικές νομοθεσίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.517, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι εγκαταστάσεις του σκοπευτηρίου Λάρνακας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στη ζώνη προστασίας της Αλυκής Λάρνακας, δεν έχουν ακόμη κατεδαφιστεί. Οι σκοπευτικές δραστηριότητες έχει αποδειχθεί ότι ευθύνονται για το θάνατο μεγάλου αριθμού υδρόβιων πουλιών, γι’ αυτό και έχει απαγορευθεί η λειτουργία του σκοπευτηρίου Λάρνακας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξαν οποιεσδήποτε κυρώσεις σε όλους όσοι ευθύνονται για τη λειτουργία του σκοπευτηρίου και το θάνατο των πουλιών (εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”) και γιατί καθυστερεί η κατεδάφιση και απομάκρυνση των υποστατικών του σκοπευτηρίου Λάρνακας από την αλυκή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.518, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στα νοτιοδυτικά της Αλυκής Λάρνακας, μέσα στην προστατευόμενη ζώνη, υπάρχει ένας μεγάλος σκουπιδότοπος, όπου απορρίπτονται συστηματικά άχρηστα υλικά κατεδαφίσεων, σκουπίδια, χώματα κ.λπ. Θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης για την Αλυκή Λάρνακας και το ευαίσθητο οικοσύστημά της.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προβαίνει, ώστε να τερματιστεί η απόρριψη άχρηστων υλικών και να καθαριστεί η περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.519, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι καθυστερεί η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι και των έργων προστασίας της παραλίας. Ως αποτέλεσμα τούτου, και αυτό το χειμώνα οι αλιείς της περιοχής δεινοπαθούν και ταλαιπωρούνται από την κακοκαιρία και τη θαλασσοταραχή. Επίσης, η διάβρωση απειλεί ιδιοκτησίες, ακόμα και κατοικίες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου και των έργων προστασίας της παραλίας και γιατί σημειώνεται τόση καθυστέρηση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.520, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι με τη λειτουργία του ενεργειακού κέντρου στην περιοχή Βασιλικού θα παύσει η λειτουργία του διυλιστηρίου της Λάρνακας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέλλον των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.521, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι δύο υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) αρνήθηκαν να ενισχύσουν οικονομικά ομάδα εθελοντών πυροσβεστών του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στην αγορά και συντήρηση μικρού ευέλικτου και αποτελεσματικού πυροσβεστικού οχήματος. Στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλοι εθελοντικοί φορείς στηρίζονται αφειδώς από το κράτος στην απόκτηση εξοπλισμού, ώστε να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός στην κατάσβεση πυρκαγιών και αντιμετώπιση άλλων καταστροφών (π.χ. σεισμών).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει αρνηθεί την παροχή οικονομικής βοήθειας στην εθελοντική ομάδα των οικολόγων και ποια είναι η γενικότερη πολιτική του κράτους στα θέματα ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων στη συγκρότηση συνεργείων αντιμετώπισης καταστροφών (π.χ. σεισμών, δασικών πυρκαγιών κ.λπ.).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.522, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και μετά από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, τέθηκαν ενώπιόν μου τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής:

  1. Παροχή οικονομικής βοήθειας για δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσεως που θα βοηθήσει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

  2. Παροχή οικονομικής βοήθειας για συντήρηση του δημοτικού σχολείου που χρησιμοποιείται ως κέντρο νεότητας και μουσείο.

  Παρακαλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο και/ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.523, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Φοινί της επαρχίας Λεμεσού και μετά από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, υποβλήθηκε αίτημα για δημιουργία γηροκομείου το οποίο να εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να παραχωρηθεί βοήθεια προς την κοινότητα για ανέγερση γηροκομείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.524, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω θέματα:

  1. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συμπλήρωση του δρόμου Πάχνας-Πραστειού;

  2. Πότε θα συμπληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των κτηνοτρόφων για τις ζημιές από τη θεομηνία;

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα πιο πάνω θέματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.525, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω θέματα:

  1. Κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας για ανέγερση και λειτουργία περιφερειακού ιατρικού κέντρου σε ιδιόκτητη γη που ανήκει στην κοινότητα.

  2. Παρατηρούνται ελλείψεις στα φάρμακα που διαθέτει το υγειονομικό κέντρο, ιδιαίτερα για διαβητικούς, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται ασθενείς, μάλιστα μεγάλης ηλικίας, να μεταβαίνουν στη Λεμεσό για προμήθεια φαρμάκων, πράγμα που τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

  3. Σε περίπτωση άδειας είτε ιατρού είτε άλλου μέλους του προσωπικού του ιατρικού κέντρου δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του ιατρικού κέντρου.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα πιο πάνω θέματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.526, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω ερωτήματα, που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής:

  1. Υπάρχει σχέδιο ενημέρωσης των αμπελουργών για θέματα που τους αφορούν και σχετίζονται ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

  2. Μπορούν να διορθωθούν τα λάθη που έγιναν λόγω απειρίας κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης για εκταρική επιχορήγηση;

  3. Για ποιο λόγο το Τμήμα Δασών ζήτησε από τους κατοίκους να φυτέψουν πεύκα;

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.527, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκε από ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να δοθεί άδεια για την επέκταση του ιχθυοτροφείου της στον κόλπο της Λεμεσού, προκύπτει ότι η συγκέντρωση μεταλλικών στοιχείων, όπως ο χαλκός, ο ψευδάργυρος και το κάδμιο, στο νερό και στο βυθό της περιοχής είναι εξαιρετικά ψηλή. Οι μελετητές εκφράζουν την εκτίμηση ότι οι συγκεντρώσεις αυτές προέρχονται είτε από τα πλοία που ελλιμενίζονται στον κόλπο ή διέρχονται την περιοχή είτε από τις βρετανικές στρατιωτικές δραστηριότητες. Άλλοι μελετητές θεωρούν ως πηγή ρύπανσης τα ιχθυοτροφεία που λειτουργούν στην περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν στοιχεία και διεξάγονται έρευνες σχετικά με τη ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού;

  2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από τις στρατιωτικές δραστηριότητες των Βρετανών;

  3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.528, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, παρά τη συμβουλή της Πολεοδομίας, προχώρησε στην απόφαση για επέκταση της πλακόστρωσης της κεντρικής τουριστικής οδού της κωμόπολης με τη χρήση διακοσμημένου μπετόν. Η λύση αυτή, εκτός της βλάβης της αισθητικής, αναμένεται να επηρεάσει και το μικρόκλιμα της αστικής αυτής περιοχής. Ο δήμος Πόλεως Χρυσοχούς φαίνεται να έχει καταλήξει σε αυτή τη λύση ως προσωρινό μέτρο μέχρι την κατασκευή του αποχετευτικού. Όμως το αποχετευτικό της περιοχής δεν έχει ακόμα σχεδιαστεί ούτε υπάρχει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να χρηματοδοτήσει το πιο πάνω αναφερόμενο έργο, λαμβάνοντας υπόψη τις λογικές αντιδράσεις από διάφορους φορείς και πρόσωπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και δύο δημοτικοί σύμβουλοι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.529, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των ερευνών που διεξάγονται αναφορικά με αξιωματικό της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου που συνελήφθη να λαθροθηρεί στο χωριό Κοιλάνι της επαρχίας Λεμεσού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.530, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

  «Όπως γνωρίζετε, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσής τους. Αυτό έχει αναφερθεί και σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους απόσπασης τριών οδοντιάτρων στο Υπουργείο Υγείας, που ασχολούνται με γραφειακές εργασίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.531, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα, που συζητήθηκε αρκετές φορές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εγκληματικότητα, «Η απόκρυψη του σοβαρού εγκλήματος και οι πιθανές ευθύνες της αστυνομίας».

  Σε μία από τις συνεδρίες της επιτροπής, στις 24 Οκτωβρίου 2002, αναφέρθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας ότι μετά από έρευνα σε δύο αστυνομικούς σταθμούς, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, διαπιστώθηκε ότι σοβαρά εγκλήματα τα οποία καταγγέλθηκαν στους σταθμούς αυτούς, ενώ είχαν καταχωρισθεί στα ημερολόγια των οικείων σταθμών, δεν είχαν καταχωρισθεί στα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται στο αρχηγείο.

  Ως αποτέλεσμα, και όπως ανέφερε ο ίδιος ο Αρχηγός Αστυνομίας στην επιτροπή, δεν καταχωριζόταν ένας αριθμός καταγγελλόμενων υποθέσεων, οι οποίες ποτέ δεν εξιχνιάζονταν. Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα πως η τακτική αυτή ακολουθείται από το 1980. Στις 9 Οκτωβρίου 2002 συγκλήθηκε σύσκεψη των αστυνομικών διευθυντών όλων των επαρχιών και της ηγεσίας της υπόλοιπης αστυνομικής δύναμης. Στις 9 Οκτωβρίου 2002 δόθηκαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας γραπτές και προφορικές οδηγίες για αναθεώρηση της τακτικής αυτής και για την καταχώριση όλων των αδικημάτων από την ημερομηνία εκείνη. Ο Αρχηγός Αστυνομίας δήλωσε στην επιτροπή πως η προαναφερθείσα τακτική ακολουθούνταν, «για να παρουσιάζεται μειωμένο το ποσοστό εγκλήματος και αυξημένο το ποσοστό ανίχνευσης».

  Σε νέα συνεδρία της επιτροπής, στις 19 Μαρτίου 2003, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι θεωρούσε το όλο θέμα λήξαν, δεδομένου ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε απολογηθεί κατά κάποιο τρόπο, κάνοντας δημόσιες δηλώσεις.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πειθαρχικά και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει ή που προτίθεται να λάβει εναντίον των αστυνομικών αυτών, έχοντας υπόψη ότι η τακτική του να μην καταχωρίζονται από αστυνομικούς καταγγελίες για εγκλήματα συνιστά ποινικό αδίκημα, συγκάλυψη αδικήματος, παραπλάνηση των αρχών και των πολιτών, και κλονίζει την εμπιστοσύνη του λαού στην αστυνομία. Επειδή, λοιπόν, η τακτική αυτή ακολουθούνταν τουλάχιστον από το 1980 μέχρι το 2002, καλείται να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων στοιχείων θεωρεί το θέμα αυτό λήξαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.532, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στην Οδηγία 93/109/ΕΚ του Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι κατά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  Τα σημεία που θα ήθελα να επισημάνω είναι τα εξής:

  1. Με βάση το άρθρο 9, υπάρχει υποχρέωση των κρατών μελών για λήψη των αναγκαίων μέτρων για την έγκαιρη εγγραφή των κοινοτικών εκλογέων. Ποια μέτρα λήφθηκαν για τους κοινοτικούς εκλογείς στην Κύπρο; Επιπρόσθετα, ποια μέτρα λήφθηκαν για την εγγραφή των Τουρκοκυπρίων και σε ποια γλώσσα έχουν ενημερωθεί σχετικά;

  2. Το άρθρο 12 λέει ότι: “Το κράτος μέλος της κατοικίας ενημερώνει, εγκαίρως και με την προσήκουσα μορφή, τους κοινοτικούς εκλογείς και εκλόγιμους σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο κράτος αυτό.”

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των πιο πάνω υποχρεώσεών του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.533, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού “Economist”, ημερομηνίας 6-12 Μαρτίου 2004, αντίγραφο του οποίου σάς επισυνάπτεται, σε σχέση με την αναθεώρηση του δικαίου για τις πτωχεύσεις δίδεται στους πτωχεύσαντες το δικαίωμα μιας δεύτερης ευκαιρίας μέσα από την παραγραφή χρεών. Στην Κύπρο ο νόμος περί Πτωχεύσεως είναι απηρχαιωμένος και αντικατοπτρίζει παλαιές αντιλήψεις, άσχετες με τις σημερινές κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια η θέση του για την αναγκαιότητα τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας;

  2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ή έλαβε προς την κατεύθυνση αυτή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.534, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα των αγνοουμένων του 1974. Έχοντας υπόψη πως ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με επιστολή του, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2003, ζητά από τις δυο πλευρές να προχωρήσουν προς άμεση διερεύνηση του θέματος, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.535, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Με στόχο την αντιμετώπιση του εγκλήματος μέσα από μια ευρύτερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, εισηγούμαι την ίδρυση ινστιτούτου αντιεγκληματικής πολιτικής.

  Οι στόχοι θα είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του πολιτισμικού επιπέδου, η ενδυνάμωση (ποιοτικά και ποσοτικά) του αστυνομικού σώματος για την πρόληψη και διαλεύκανση του εγκλήματος, ο ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του σωφρονιστικού συστήματος, η προώθηση σχεδίου προληπτικής αστυνόμευσης, η διαπαιδαγώγηση/επιμόρφωση των πολιτών για αποτελεσματική συνεργασία με τις δυνάμεις ασφαλείας, η βελτίωση και η ενίσχυση των σχέσεων της αστυνομίας με τους πολίτες και ο εκσυγχρονισμός του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, του δικαίου αποδείξεως, της ποινικής δικονομίας και των εξουσιών των δικαστηρίων κατά την επιβολή ποινών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει, για να αντιμετωπίσει τα πιο πάνω θέματα. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει στην ίδρυση του ινστιτούτου αντιεγκληματικής πολιτικής, να μας πληροφορήσει για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας και τη μείωση της εγκληματικότητας στον τόπο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.536, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα των κυβερνητικών συνταξιούχων, καθώς και των συνταξιούχων των ημικρατικών οργανισμών για παραχώρηση του αντισταθμιστικού επιδόματος από την αύξηση του ΦΠΑ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.537, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο το υψόμετρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.538, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, το ύψος του ενοικίου που έχει καθορισθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την κρατική γη που προορίζεται για δημιουργία γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανέρχεται στις £111.000 (4% επί της αναθεωρημένης αγοραίας αξίας της γης, που είναι £2.770.000). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που διενεργήθηκε από ιδιώτες εκτιμητές υπολογίζεται ότι η αγοραία αξία της εμπλεκόμενης γης είναι πολύ χαμηλότερη.

  Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ανάληψη του όλου έργου από ιδιωτική επενδυτική εταιρεία ενδεχομένως να είναι ασύμφορη, αν όχι και ζημιογόνα. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ορατός κίνδυνος μη υλοποίησης του έργου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί οιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία, τι σκοπεύει να πράξει το κράτος, για να επιτύχει την υλοποίηση του έργου;

  2. Υπάρχει ενδεχόμενο επανεκτίμησης του προτεινόμενου ενοικίου, έτσι ώστε και η επένδυση για δημιουργία του γηπέδου γκολφ να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.539, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Στις τουριστικές περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου, χιλιάδες τουρίστες παρενοχλούνται καθημερινά από εκατοντάδες κράχτες. Λόγω της ελλιπούς επιβολής του νόμου, οι διάφοροι κράχτες εισέρχονται ακόμα και μέσα στα διαμερίσματα όπου διαμένουν οι τουρίστες. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια πολύ αρνητική εικόνα για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

  Από τις 15 Μαρτίου 2002 το αδίκημα της άγρας πελατών/κραχτισμού ρυθμίζεται εξώδικα και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους £50. Παρά ταύτα, λόγω της αδυναμίας απόδειξης του σοβαρού αυτού αδικήματος, κανένας παραβάτης δεν έχει προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

  Σύμφωνα με γραπτή πληροφόρηση που είχα από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (12 Δεκεμβρίου 2002), ο Επίτροπος Νομοθεσίας ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο ευρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πότε υπολογίζεται ότι το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το πρόβλημα της άγρας πελατών θα είναι έτοιμο, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων;

  2. Δίδεται εξουσιοδότηση στις τοπικές αρχές (λ.χ. δημοτική αστυνομία), είτε μέσω του υφιστάμενου άρθρου του ποινικού κώδικα είτε μέσω της υπό επεξεργασία νομοθεσίας, για αντιμετώπιση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.540, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικού σχεδίου για το δήμο Αγίας Νάπας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.541, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, από το Μάιο του 2004 τα τέλη προσγείωσης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου πρόκειται να εξομοιωθούν. Έτσι, η κατάργηση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος του αεροδρομίου Λάρνακας θα βοηθήσει άμεσα και στην τουριστική ανάπτυξη των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

  Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Ποια τέλη θα ισχύουν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από το Μάιο του 2004;

  2. Σε περίπτωση που το ένα εκ των δύο αεροδρομίων καθορισθεί ως επαρχιακό-περιφερειακό (regional), μπορεί σε αυτό να ισχύσουν διαφορετικά τέλη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.542, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως με έχουν πληροφορήσει, η Υγειονομική Υπηρεσία Αμμοχώστου αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας της. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι επαγγελματίες, καταναλωτές και το κοινό της ελεύθερης Αμμοχώστου δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πόσοι υγειονομικοί επιθεωρητές είναι τοποθετημένοι στην επαρχία Αμμοχώστου;

  2. Πόσα και τι είδους υποστατικά-επιχειρήσεις καλούνται να επιθεωρήσουν οι υγειονομικοί επιθεωρητές της επαρχίας Αμμοχώστου;

  3. Σε πόσες επιθεωρήσεις (κατά μέσον όρο) το χρόνο προβαίνει ένας υγειονομικός επιθεωρητής;

  4. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια ενίσχυσης του προσωπικού της Υγειονομικής Υπηρεσίας Αμμοχώστου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.543, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής πληροφορήθηκα ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου αδυνατούν να εξασφαλίσουν τελική έγκριση άδειας οικοδομής ή/και αλλαγής χρήσης, παρ’ όλο που τα δικά τους υποστατικά πληρούν όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε και τελική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

  Το πρόβλημα φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι οι διάφορες αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας/οικοδομής ή αλλαγής χρήσης των υφιστάμενων κέντρων αναψυχής είναι υπό την αίρεση/έγκριση των ιδιοκτητών ή/και συνιδιοκτητών είτε του εμπλεκόμενου τεμαχίου γης όπου βρίσκεται κάποιο κέντρο είτε άλλων παρακείμενων καταστημάτων/επιχειρήσεων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Αποτέλεσμα τούτου είναι, όταν ο ιδιοκτήτης της γης ή κάποιος ιδιοκτήτης παρακείμενου καταστήματος/επιχείρησης που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο δεν εγκρίνει την έκδοση άδειας είτε παρανομεί ή έχει άλλες διαφορές με το κράτος, ο ενδιαφερόμενος, παρά το ότι το υποστατικό του ιδίου πληρεί όλες τις πρόνοιες του νόμου, να μην μπορεί να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής/λειτουργίας ή/και αλλαγής χρήσης. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να πάρει ούτε και τη σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

  Οι διαφορές και οι εκκρεμότητες που έχουν οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες γης και κτιρίων ή/και καταστημάτων με το Τμήμα Πολεοδομίας, Κτηματολογίου ή/και άλλων υπηρεσιών του κράτους απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διευθετηθούν. Εν τω μεταξύ, οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων κέντρων αναψυχής έχουν όλη την καλή διάθεση να συμμορφωθούν, και αυτό πράττουν, με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Παρά ταύτα, οι κατά τα άλλα νόμιμοι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής δεν μπορούν να εξασφαλίσουν όλες τις σχετικές άδειες εξ υπαιτιότητας κάποιων άλλων, με αποτέλεσμα να καταγγέλλονται καθημερινά και να οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό.

  Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Εάν και εφόσον τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής πληρούν τις πρόνοιες του νόμου, ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο οι αιτήσεις τους να εξετάζονται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και διαφωνίες έχουν άλλοι ιδιοκτήτες ή/και συνιδιοκτήτες είτε της γης είτε παρακείμενου καταστήματος που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο;

  2. Μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία εξέτασης/έκδοσης αδειών λειτουργίας, έτσι ώστε τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής να μπορέσουν να εξασφαλίσουν άμεσα την αναγκαία άδεια λειτουργίας;

  3. Μπορεί η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους;

  4. Ενόψει και της επικείμενης τουριστικής σεζόν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια από το κράτος για άμεση επίλυση του εν λόγω προβλήματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.544, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση από το κράτος του τουριστικού προϊόντος των διάφορων επαρχιών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πόσα χρήματα δόθηκαν για το σκοπό αυτό στην κάθε επαρχία ξεχωριστά για τα έτη 1990-2003;

  2. Ποια ποσά υπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν για προβολή/διαφήμιση για κάθε επαρχία ξεχωριστά εντός του 2004;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.545, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μαρίνας στην Αγία Νάπα, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μόνο ένας ιδιώτης προσφοροδότης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού φαίνεται να προβληματίζεται σοβαρά για τη βιωσιμότητα του όλου έργου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω έργου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;

  2. Σε περίπτωση που σταματήσει η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία, ποιοι εναλλακτικοί σχεδιασμοί υπάρχουν για υλοποίηση του έργου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.546, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων ισχυρίζεται ότι, όπως εφαρμόζεται σήμερα ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος, υπερπροστατεύεται ο ενοικιαστής σε βάρος του ιδιοκτήτη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια τροποποίησης του περί Ενοικιοστασίου Νόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.547, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα της προστασίας του καταναλωτή. Έχοντας διαπιστώσει τα κενά που υπάρχουν στον τομέα αυτό, θα ήθελα να εισηγηθώ όπως υιοθετηθεί η ακόλουθη πολιτική, με βάση τα σημεία που προτείνω:

  1. Συστηματική αγωγή και ενημέρωση των παραγωγών, των κατασκευαστών και των πολιτών σε θέματα κατανάλωσης.

  2. Δικαίωμα αποζημίωσης όσον αφορά τα ελαττωματικά προϊόντα και την παραπλανητική διαφήμιση.

  3. Αναβάθμιση των υγειονομικών υπηρεσιών του κράτους στον υγειονομικό τομέα.

  4. Εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

  Λόγω της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί η άγνοιά τους αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης στο έπακρο από μεγάλο αριθμό καταστηματαρχών και βιομηχάνων. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην περίπτωση που ένας καταναλωτής αγοράζει ελαττωματικό προϊόν χωρίς να το προσέξει. Όταν το επιστρέψει στον καταστηματάρχη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο καταστηματάρχης όχι μόνο αρνείται την ευθύνη ότι του πούλησε ελαττωματικό προϊόν, αλλά προτείνει μάλιστα να το διορθώσει και να επιβαρύνει τον πελάτη με τα έξοδα επιδιόρθωσης. Επίσης, στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής επιστρέφει το ελαττωματικό προϊόν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και ζητά να του επιστραφούν τα χρήματά του, η επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε σπανιότατες περιπτώσεις, αφού τις περισσότερες φορές ο καταναλωτής αναγκάζεται να δεχθεί κουπόνι ίσο με την αξία του εμπορεύματος, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει στο ίδιο κατάστημα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, διαφορετικά χάνει τα λεφτά του. Δεν έχει δηλαδή την επιλογή ο καταναλωτής να δηλώσει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στα προϊόντα του καταστήματος αυτού και να πάρει πίσω τα λεφτά του.

  Υπάρχει βέβαια ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, αλλά παράπονα γίνονται δεκτά μόνο από καταναλωτές οι οποίοι έχουν πληρώσει συνδρομή στο σύνδεσμο. Πρέπει όμως να υπάρχει σύστημα προστασίας όλων των καταναλωτών και όχι μόνο ορισμένων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τα πιο πάνω θέματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.548, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Προτίθεται να διατηρήσει το χαρακτήρα της κοινότητας Καλαβασού ως μεταλλευτικής;

  2. Προγραμματίζει την επαναλειτουργία της γραμμής του τρένου μεταφοράς του μεταλλεύματος;

  3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.549, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Έχουμε ενημερωθεί από γονείς κωφών παιδιών ότι οι ιατρικές υπηρεσίες του κράτους προτίθενται να έχουν την αποκλειστικότητα του καθορισμού του ιατρικού κέντρου, του θεράποντα ιατρού, αλλά και του τύπου του κοχλιακού εμφυτεύματος που θα εφαρμόζεται σε κάθε παιδί. Στη διαδικασία επιλογής μάλιστα του εμφυτεύματος καθοριστικό κριτήριο θα είναι η χαμηλή τιμή και όχι η καταλληλότητα του εμφυτεύματος για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

  Γνωρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες προμήθειας των εμφυτευμάτων είναι χρονοβόρες και τους φόβους ότι αυτές είναι διάτρητες, καθώς και το αίτημα πολλών γονιών για το δικαίωμά τους στην ελεύθερη πληροφόρηση και επιλογή σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, που αφορά το μέλλον των παιδιών τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο προτίθεται να διασφαλίζει στους γονείς των κωφών παιδιών το δικαίωμα επιλογής του θεράποντα ιατρού, του ιατρικού κέντρου νοσηλείας και κυρίως το δικαίωμα επιλογής του κοχλιακού εμφυτεύματος.

  2. Εάν έχει μελετήσει το ενδεχόμενο καθορισμού των ελάχιστων προδιαγραφών και του ελάχιστου κόστους της εγχείρησης και της αγοράς κοχλιακού εμφυτεύματος, ώστε να χρηματοδοτούνται απευθείας οι γονείς για τις επεμβάσεις αυτές.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.550, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του χωριού Γέρι σημειώνεται συστηματική απόρριψη ψόφιων ζώων, άχρηστων υλικών και σκουπιδιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων του χωριού Γέρι και το περιβάλλον.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.551, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή “Κάμπος” της Ίνειας έχουν εκτελεστεί έργα ηλεκτροδότησης και οδοποιίας μέσα σε δασική περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ληφθεί υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.552, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί γεωργοί και κάτοικοι της Αθηένου καταγγέλλουν το γεγονός ότι ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών υποστατικών εκμεταλλεύονται τη φετινή πολυομβρία και ανοίγουν τις δεξαμενές των λυμάτων σε παρακείμενα χωράφια. Τα λύματα πλημμυρίζουν τα χωράφια και πολλές φορές φτάνουν μέχρι τις κατοικίες της Αθηένου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί αυτή η επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον κατάσταση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.553, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Στις 28 Μαρτίου 2003 με την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης 21357/01 του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας εκδόθηκε διάταγμα κατεδάφισης των δεξαμενών των υγρών αποβλήτων του πτηνοσφαγείου της εταιρείας “Κομήτης” στο Παλαιομέτοχο. Στη σχετική πρόσφατη εκδίκαση της υπόθεσης 16134/03 κατά της ίδιας εταιρείας το δικαστήριο δεν επέβαλε την ποινή της αναστολής της λειτουργίας του πτηνοσφαγείου, γιατί αναμενόταν η άμεση κατεδάφιση των δεξαμενών αποβλήτων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εκτελεστεί το διάταγμα και, αν όχι, γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή του διατάγματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.554, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία δε διαθέτει πλωτά πυροσβεστικά μέσα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε σκάφος στα χωρικά ύδατα της Κύπρου ή στα λιμάνια μας υποτίθεται ότι συνεργάζονται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αρχή Λιμένων και η Λιμενική Αστυνομία. Αρκετά περιστατικά τα τελευταία χρόνια έχουν αναδείξει τις ελλείψεις αυτού του συστήματος. Φαίνεται ότι καθυστερεί η απόκτηση των απαραίτητων μέσων και εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πλοία και άλλα σκάφη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε επιτέλους η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα και τον εξοπλισμό για αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε σκάφη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.555, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω διαπιστώσει ότι οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για αιτήσεις εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών των σχεδίων ανάπτυξης, για τις περιπτώσεις όπου δεν έχει προηγηθεί δημόσια ακρόαση, δεν αναφέρουν το είδος της ανάπτυξης και την τοποθεσία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν πρόκειται να δίνονται περισσότερες πληροφορίες, όταν δημοσιεύονται οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για το θέμα των παρεκκλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες της Σύμβασης του Άρχους, που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει από τον Ιούλιο του 2003.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.556, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Ερευνώντας καταγγελίες ασθενών ότι αίτημά τους για εγχείρηση στο εξωτερικό έχει απορριφθεί, πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση πάρθηκε χωρίς να εξεταστούν προηγουμένως από τον αρμόδιο γιατρό.

  Σε περιπτώσεις εγχειρήσεων ωτοσκλήρυνσης μας έχει επίσης καταγγελθεί ότι, όταν οι ασθενείς προθυμοποιούνται να αναλάβουν τα έξοδα τέτοιων εγχειρήσεων, η εξυπηρέτησή τους από το αρμόδιο τμήμα και η διευθέτηση της εγχείρησης είναι άμεση, ενώ δεν παρατηρείται το ίδιο στην περίπτωση που ο ασθενής θα μεταβεί στο εξωτερικό με έξοδα του κράτους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι η διαδικασία για έγκριση και παραπομπή ασθενών με ωτοσκλήρυνση στο εξωτερικό, πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί τα τελευταία χρόνια και πόσος χρόνος απαιτείται από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εγχείρηση;

  2. Πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα σε διευθετήσεις που γίνονται με ιατρικά κέντρα του εξωτερικού;

  3. Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα του ασθενούς σε άμεση ιατρική περίθαλψη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.557, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η μεταστέγαση των γραφείων της Αρχής Λιμένων Κύπρου σε νέο κτίριο στη Λευκωσία. Γνωρίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που διαχειρίζεται ο ημικρατικός αυτός οργανισμός εκτελείται στα δυο λιμάνια της ελεύθερης Κύπρου και ιδιαίτερα στο λιμάνι Λεμεσού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου δε μετακινούνται στη Λεμεσό, όπως θα ήταν φυσικό και αναμενόμενο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.558, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή αρκετών οικογενειών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, στο παραδοσιακό τζάκι (εστία). Η στροφή αυτή δημιουργεί σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έχει παρατηρηθεί έξαρση της παράνομης κοπής δέντρων (π.χ. χαρουπιών, ελιών, μοσφιλιών), ενώ αυξήθηκε η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις καπνοδόχους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν λαμβάνονται μέτρα, και ποια, ώστε να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα από την αύξηση της χρήσης των ξύλων σε τζάκια ως καύσιμο θέρμανσης και αν υπάρχει έλεγχος των εκπομπών καυσαερίων από τις καπνοδόχους. Επίσης, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή αν υπάρχουν κανονισμοί για τον καθαρισμό των καπνοδόχων και αν υπάρχει ενημέρωση των πολιτών για τους κανόνες ορθής χρήσης των εστιών (τζακιών).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.559, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ανθοπωλεία χρησιμοποιούν κλάδους από το άγριο φυτό Ferulacommunisl (Νάθρηξ ο κοινός), πιο πολύ γνωστό στην Κύπρο ως “αναθρήκα”, για την κατασκευή ανθοδεσμών προς πώληση. Η συλλογή των κλάδων από το άγριο φυτό γίνεται σε συγκεκριμένη περιοχή (Μοσφιλωτή) και σε μεγάλη έκταση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει το κόψιμο των άγριων αυτών φυτών και αν λαμβάνονται ειδικά μέτρα για το συγκεκριμένο φυτό. Ιδιαίτερα θέλω να πληροφορηθώ αν έχουν ειδοποιηθεί τα ανθοπωλεία για το θέμα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.560, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι με τη λειτουργία του ενεργειακού κέντρου στην περιοχή Βασιλικού θα παύσει τη λειτουργία του το διυλιστήριο Λάρνακας. Η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα κυπριακά διυλιστήρια, στα όρια του δήμου Λάρνακας και της κοινότητας Λειβαδιών, θεωρείται ιδιαίτερης οικοδομικής και πολεοδομικής αξίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέλλον της συγκεκριμένης περιοχής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.561, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η προσωρινή άδεια, διάρκειας ενός έτους, που παραχωρήθηκε σε ιχθυοτροφείο της Λεμεσού για την παγίδευση και εκτροφή τόννων έχει λήξει. Φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η εξέταση από το αρμόδιο τμήμα της αίτησης της επιχείρησης για έκδοση κανονικής άδειας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί στην εξέταση της αίτησης για άδεια εκτροφής τόννων και κυρίως αν θα συνεχίσει η εταιρεία τις δραστηριότητές της, αφού έχει λήξει η προσωρινή άδεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.562, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατηγική μελέτη για αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη της Κύπρου για τα έτη 2004-2005, η οποία άρχισε να υλοποιείται από οίκο του εξωτερικού σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση της μελέτης, μια που έχουμε εισέλθει για τα καλά μέσα στο 2004.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.563, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν πρόσφατα κατατεθεί στη Βουλή, έχει ζητηθεί από την εταιρεία “Κομήτης Λτδ” να ενεργοποιήσει τη διαδικασία που προνοείται από τη νομοθεσία, για να της χορηγηθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων, με όρους που αφορούν την εγκατάσταση δικού της συστήματος διαχείρισης αποβλήτων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος. Επιπλέον, ζητείται να κατατεθεί χρονοδιάγραμμα σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των εργοστασίων επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων της εταιρείας “Κομήτης Λτδ” στην Κοφίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.564, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της περιοχής δυτικά της πόλης της Πάφου ζητούν όπως λειτουργήσει άμεσα λύκειο στην περιοχή τους. Από στοιχεία που έχω συλλέξει, φαίνεται ότι το αίτημά τους είναι δικαιολογημένο. Παράλληλα, πληροφορούμαι ότι το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στη δημιουργία λυκείου στην ανατολική περιοχή της Πάφου και μάλιστα σε τεμάχιο που έχει δεσμευτεί ως χώρος πρασίνου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προωθείται το αίτημα για λειτουργία λυκείου στη δυτική περιοχή της Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.565, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο υγροβιότοπος Ακρωτηρίου έχει ενταχθεί από τους Βρετανούς στη Συνθήκη της Βέρνης, που αφορά την προστασία των αποδημητικών πουλιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση έχει καταγγείλει τη Βρετανία στη γραμματεία της Συνθήκης της Βέρνης για την καταστροφή του υγροβιότοπου από την κατασκευή και λειτουργία των γιγαντοκεραιών “Pluto 1” και “Pluto 2”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.566, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Ειρήνης Κανναβιών οι κάτοικοι εξέφρασαν απογοήτευση για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του φράκτη των Κανναβιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρούνται οι καθυστερήσεις αυτές και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών για το συγκεκριμένο φράγμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.567, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το χωριό Αγία Ειρήνη Κανναβιών. Στην αυλή της εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης υπάρχει ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ηλικία του κυπαρισσιού και αν υπάρχει πρόθεση να κηρυχθεί μνημείο της φύσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.568, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων, έχοντας τα ακόλουθα δύο, εξίσου σημαντικά, γεγονότα κατά νου:

  1. Το μεγαλύτερο πείραμα σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα φυτά έχει γίνει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή”, με ημερομηνία 12 Οκτωβρίου 2003, στη Βρετανία από τη Βασιλική Επιστημονική Εταιρεία. Είχε διάρκεια τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, η καλλιέργεια δύο εκ των τριών μεταλλαγμένων φυτών, που ήταν το αντικείμενο του πειράματος, της ελαιοκράμβης και του ζαχαρότευτλου, αποδεικνύεται πολύ πιο επιβλαβής από τη συμβατική καλλιέργεια. Οι επιστήμονες που έκαναν το πείραμα συμβουλεύουν να μην καλλιεργηθούν αυτά τα φυτά, επειδή παρουσιάζονται ιδιαίτερα επιβαρυντικά τόσο για τη χλωρίδα όσο και για τα ωφέλιμα έντομα των χωραφιών.

  2. Εν τω μεταξύ, πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία που είχε ως αποτέλεσμα την άρση της απαγόρευσης της καλλιέργειας των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων στην ΕΕ. Τώρα, για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, επιτρέπεται η πώληση των προϊόντων αυτών, με την προϋπόθεση ότι έχουν σαφή σήμανση.

  Λαμβανομένου υπόψη, λοιπόν, του γεγονότος ότι το μορατόριουμ της ΕΕ για την καλλιέργεια των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων έχει τερματιστεί και έχοντας επίσης υπόψη τα αποτελέσματα του πειράματος της Βασιλικής Επιστημονικής Εταιρείας της Βρετανίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης για το θέμα της καλλιέργειας των γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.569, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Βρετανία έχει προτείνει τον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου για συμπερίληψη στον κατάλογο των διεθνώς αναγνωρισμένων και προστατευόμενων υγροβιότοπων. Η συμπερίληψη του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου στη Συνθήκη Ραμσάρ αποτελεί πάγιο αίτημα του περιβαλλοντικού κινήματος της Κύπρου. Όμως οι Βρετανοί έντεχνα έχουν εξαιρέσει από την προστατευόμενη περιοχή το χώρο όπου έχουν εγκατεστημένες κεραίες, μεταξύ των οποίων και οι γνωστές “Pluto 1” και “Pluto 2”, καθώς και κάποιες άλλες περιοχές, τις οποίες εποφθαλμιούν για άγνωστες σκοπιμότητες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει εγείρει ένσταση στη συμπερίληψη του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου στον κατάλογο των προστατευόμενων υγροβιότοπων, λόγω της άρνησης των Βρετανών να συμπεριλάβουν και τις περιοχές των κεραιών στην προστατευόμενη περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.570, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε, στις 7 Νοεμβρίου 2001, ένα πλαίσιο δράσης για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα των βιοκαυσίμων στις μεταφορές. Το πλαίσιο δράσης προσβλέπει στην αντικατάσταση του ντίζελ και της βενζίνης από εναλλακτικά καύσιμα για τις οδικές μεταφορές, κατά 20%, μέχρι το 2020. Η προτεινόμενη Οδηγία επιθυμεί να καθιερώσει ένα ελάχιστο επίπεδο στις πωλήσεις των βιοκαυσίμων, που θα είναι 2% επί των συνολικών πωλήσεων καυσίμων, το 2005, και προοδευτικά θα φτάσει το 5,75%, το 2010, για όλα τα κράτη μέλη.

  Μια δεύτερη προτεινόμενη Οδηγία προβλέπει για τα κράτη μέλη μειωμένους δασμούς για τα βιοκαύσιμα, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ως θερμαντικό μέσο είτε ως καύσιμα για μεταφορές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα μέτρα προώθησης των βιοκαυσίμων και ιδιαίτερα του βιοντίζελ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.571, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκου Τυρίμου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε μελέτη για αναβάθμιση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Κλήρου, μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των υπηρεσιών υγείας στην ύπαιθρο.

  Επιθυμώ να σας αναφέρω ότι στο παρελθόν το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Κλήρου στελεχωνόταν από δύο ιατρούς, ενώ σ’ αυτό σήμερα εργάζεται μόνο ένας ιατρός.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.572, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε θα αρχίσουν τα βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο της Λάρνακας;

  2. Πότε θα αρχίσει η κατασκευή του νέου αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου, που αποφασίστηκε πριν από δεκατρία χρόνια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.573, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι έχει πράξει ή τι προτίθεται να πράξει για στήριξη όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας (ποιμνιοτροφία, χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.) μετά τις φιλελευθεροποιήσεις που ισχύουν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.574, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

  «Πριν από την εφαρμογή του νόμου για την επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δέχτηκε εκατοντάδες αιτήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της εξέτασης των αιτήσεων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι προτίθεται να πράξει, για να λυθεί το όλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε;

  2. Είναι διατεθειμένο να εξετάσει τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων κατά προτεραιότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης 2004-2006;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.575, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννου Λαμάρη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δώσει πλήρη στοιχεία για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, τους διοργανωτές, την αμοιβή των καλλιτεχνών, το κόστος για την τεχνική υποστήριξη των εκδηλώσεων (ήχος, φωτισμός κ.ά.) και τους παραλήπτες των χορηγιών (ποιος αναγράφεται στην κάθε επιταγή).

  Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο να παραχωρήσει τα ίδια στοιχεία για όλες τις εκδηλώσεις στις οποίες ήταν χορηγός ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού από την αρχή του 2003 μέχρι σήμερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.576, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξεύρεση λύσης του Κυπριακού, στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος εδώ και χρόνια, γεγονός που θα συμβάλει στην ενθάρρυνση της συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, και λαμβάνοντας υπόψη τις εκατοντάδες ξενόγλωσσων μαθητών που ήδη ζουν στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια προγράμματα διαπολιτισμικής αγωγής και εκπαίδευσης έχουν εισαχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και πόσοι εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν εμπλακεί μέχρι σήμερα σε αυτά;

  2. Μέσω ποιων προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων αναπτύσσεται η κατανόηση της κουλτούρας άλλων λαών από τους Κυπρίους μαθητές, αλλά και της κυπριακής κουλτούρας από ξενόγλωσσους μαθητές, εκτός των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, που συμβάλλουν βεβαίως στην κατανόηση της γλώσσας, αλλά όχι και της κουλτούρας;

  3. Ποια προγράμματα δικοινοτικής εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία και τον αλληλοσεβασμό των μαθητών που προέρχονται από την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα προτίθεται να εισαγάγει το υπουργείο και πότε;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.577, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Το άρθρο 18 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας διασφαλίζει το δικαίωμα ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας σε κάθε πολίτη της Δημοκρατίας. Στην Κύπρο δεν υπάρχει κρατική θρησκεία ούτε νόμος που να προνοεί για αναγνωρισμένες ή μη αναγνωρισμένες θρησκείες. Στα σχολεία μας όμως τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε θρησκευτικές εκδηλώσεις (αγιασμό, εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία, καθημερινή προσευχή), που διοργανώνουν τα σχολεία, ανεξάρτητα από την εθνική και θρησκευτική προέλευση των παιδιών.

  Με δεδομένη την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αναμενόμενη προσέλευση Ευρωπαίων πολιτών για εργασία και διαμονή, πέραν όλων όσοι ήδη διαμένουν, στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα κάθε ατόμου, ατομικά ή συλλογικά, ιδιωτικά ή δημόσια, να πρεσβεύει την πίστη του και να εκδηλώνει τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του μέσα από τη λατρεία, τη διδασκαλία και την τήρηση των τύπων της θρησκείας του;

  2. Γίνονται σκέψεις για μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών σε μάθημα επιλογής ή μετατροπή του σε ιστορία των θρησκειών, ώστε όλες οι θρησκείες να τυγχάνουν αντικειμενικής διδασκαλίας και επεξήγησης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.578, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Ζήνωνα στη Λάρνακα πληροφορήθηκα ότι ο ανοικτός χώρος δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί από την Πολεοδομία στην εκκλησία, παραμένει αναξιοποίητος. Αίτημα των κατοίκων της κοινότητας είναι όπως αξιοποιηθεί ο χώρος με τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών (γήπεδο καλαθόσφαιρας, κλειστού ποδοσφαίρου κτλ.).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.579, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της ΑΗΚ, με ποσοστό 26%, στο ελλαδοκυπριακό δορυφορικό πρόγραμμα “HELLAS SAT”. Αργότερα, ο αρμόδιος υπουργός, στις 8 Δεκεμβρίου 2003, δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ότι πρόκειται για μια επένδυση από την οποία μπορεί να επωφεληθεί και η Κύπρος στο σύνολό της, αφού θα μπει στο χάρτη της δορυφορικής επικοινωνίας και των τηλεπικοινωνιών. Κατά τη συνεδρία της εν λόγω επιτροπής ζητήθηκε η έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού ύψους $22.000.000 (£11.100.000) για τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Μάλιστα, ο ίδιος υπουργός διαβεβαίωνε τόσο τη Βουλή όσο και την κυπριακή κοινή γνώμη ότι η συμμετοχή της ΑΗΚ στην εν λόγω επένδυση είχε διασφαλιστεί και ότι ο ΟΤΕ είχε αποδεχθεί όλες τις απαιτήσεις της κυβέρνησης και της ΑΗΚ για μια προνομιακή παρουσία στη διοίκηση της εταιρείας. Κατά τη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών κατατέθηκαν επίσης στοιχεία για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, τα οποία είχαν και από προηγουμένως κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

  Στις 18 Δεκεμβρίου 2003 η ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε το συμπληρωματικό προϋπολογισμό της ΑΗΚ για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα “HELLAS SAT”.

  Όπως έχω πληροφορηθεί από στοιχεία που κοινοποίησε η εταιρεία στα μέλη της Βουλής, στις 12 Ιανουαρίου, η ΑΗΚ απέστειλε επιστολή στον ΟΤΕ, με την οποία θεωρεί ότι η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας δεν ήταν η αναμενόμενη και, μετά από την αμφισβήτηση αυτής της εμπορικής δραστηριότητας, ο ΟΤΕ προχώρησε στη χρηματοδότηση της εταιρείας, με αποτέλεσμα να χάσει το δικαίωμα η ΑΗΚ να εισέλθει στην εταιρεία με τους ευνοϊκούς όρους που είχαν συμφωνηθεί και να καταστεί η εταιρεία “HELLAS SAΤ” εταιρεία ελλαδικών μόνο συμφερόντων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη θέση της κυβέρνησης στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Τι άλλαξε από τις 18 Δεκεμβρίου 2003 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2004 στην εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, όταν μάλιστα μεσολαβούσαν και οι διακοπές των Χριστουγέννων, που να απαγορεύει τη συμμετοχή της ΑΗΚ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας;

  2. Πώς μια επένδυση που θα προήγαγε τεχνολογικά και στρατηγικά την Κύπρο αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση με τέτοια ελαφρότητα, όταν η ελληνική κυβέρνηση στήριξε το πρόγραμμα μέσω του ΟΤΕ;

  3. Αν δεν ήταν ικανοποιητική η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, τότε γιατί η κυβέρνηση δήλωσε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών το αντίθετο;

  4. Γιατί η κυβέρνηση θεωρεί το πρόγραμμα και το δορυφόρο ελλαδοκυπριακά, αφού μετέχουν μόνο ελληνικά κεφάλαια στην επένδυση;

  5. Αφού η κυβέρνηση φέρεται να προωθεί την τεχνολογία και τις τεχνολογικές εφαρμογές, γιατί στέρησε την Κύπρο από τη δυνατότητα συμμετοχής της σε ένα τόσο τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.580, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Όπως έχουμε ενημερωθεί, όταν για έκτακτη ανάγκη προστρέξει κάποιος στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και του δοθεί συνταγολόγιο για φάρμακα, παρατηρείται η εξής κατάσταση:

  Το συνταγολόγιο αυτό προορίζεται ουσιαστικά για ιδιωτικά φαρμακεία και όχι για το φαρμακείο του ίδιου του νοσοκομείου. Μάλιστα, όσοι έχουν προσφύγει στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και έχουν κάρτα νοσηλείας, υποχρεούνται να πάρουν σειρά για τα εξωτερικά ιατρεία (εάν είναι ανοιχτά), να εξεταστούν εκ νέου από ειδικό ή γενικό γιατρό (εάν υπάρχει αμέσως αυτή η δυνατότητα, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού), να πάρουν ξανά συνταγολόγιο και μόνον τότε μπορούν να περιμένουν στη σειρά στο φαρμακείο του νοσοκομείου, για να τους δοθούν τα φάρμακα.

  Ως αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς που δεν μπορούν να αναμένουν τόσες ώρες ή δεν τους εγγράφουν οι λειτουργοί του νοσοκομείου, γιατί δεν έχουν ραντεβού, αναγκάζονται να αγοράζουν τα φάρμακα στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που στην πλειοψηφία τους είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το έχει απασχολήσει το κενό αυτό και αν μελετά την απλοποίηση των διαδικασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.581, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στους τίτλους ιδιοκτησίας των προσφυγικών συνοικισμών. Από πληροφορίες που έχω, τίτλοι ιδιοκτησίας για αυτές τις κατοικίες έχουν δοθεί μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στους ενοίκους του συνοικισμού “Στρόβολος 3” και σε ενοίκους ορισμένων άλλων συνοικισμών που κτίστηκαν μετά τον εν λόγω συνοικισμό. Οι ένοικοι του συνοικισμού “Στρόβολος 2”, για παράδειγμα, στον οποίο κατοικούν από το 1976, δεν έχουν τέτοιους τίτλους ιδιοκτησίας.

  Έχοντας υπόψη πως εδώ και τριάντα χρόνια σχεδόν οι άνθρωποι αυτοί έχουν επωμισθεί κατά κύριο λόγο από μόνοι τους μεγάλο μέρος των εξόδων συντήρησης αυτών των κατοικιών στις οποίες στην ουσία είναι “φιλοξενούμενοι”, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για αυτό το θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.582, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στους δρόμους μας. Πρόκειται για το θέμα των δικύκλων που κυκλοφορούν τις βραδινές και αυγινές ώρες χωρίς φωτισμό με τους οδηγούς τους να φορούν σκουρόχρωμα ρούχα, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

  Επειδή είναι καθημερινό και συχνό φαινόμενο αυτό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υπάρχουν περιπολικά που να σταματούν τους παραβάτες και να τους επιβάλλουν πρόστιμο, μιας και η αστυνομία έχει αρχίσει εδώ και καιρό εκστρατεία για την ασφάλεια στους δρόμους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.583, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι σε φαινόμενο που παρατηρείται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στους δρόμους της Λευκωσίας. Άτομα που διενεργούν εράνους για διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις ή ακόμα και άτομα που διαφημίζουν προϊόντα κάποιας εταιρείας περπατούν στη μέση του δρόμου, μεταξύ των αυτοκινήτων, όχι μόνο όταν τα φώτα της τροχαίας είναι στο κόκκινο, αλλά ακόμα και όταν είναι στο πράσινο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία, προκαλώντας καθυστέρηση και θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά και τους πεζούς και τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το δρόμο, καθώς στέκονται μπροστά από προπορευόμενα οχήματα και ζητούν συνεισφορές ή δωρίζουν διαφημιστικά προϊόντα.

  Επειδή είμαι της άποψης ότι όσον αφορά τους εράνους, όταν κάποιος θέλει να κάνει συνεισφορά, βρίσκει πολλούς τρόπους να το κάνει, αφού αυτό γίνεται και μέσω τηλεφώνου, τηλεοράσεως, ίντερνετ, ραδιοφώνου, σε γραφεία, καταστήματα, σε κιόσκια που είναι στημένα σε κεντρικές οδούς και ακόμα από σπίτι σε σπίτι, δε χρειάζεται κατά την άποψή μου να συνεχιστεί αυτή η επικίνδυνη συνήθεια, εξαιτίας της οποίας πολύ φοβάμαι πως αργά ή γρήγορα θα θρηνήσουμε θύματα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις οδηγίες που έχει δώσει στους διοργανωτές αυτών των εράνων κ.ά., με σκοπό να μην προβαίνουν σ’ αυτές τις ενέργειες, και ποια μέτρα έχει λάβει η αστυνομία για την εφαρμογή αυτών των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και των οδηγών στους δρόμους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.584, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των πολιτών και όλων όσοι επισκέπτονται την Κύπρο για τη θέα προς τη θάλασσα, τον ουρανό, το δάσος και τις άλλες φυσικές καλλονές, έχοντας υπόψη τις άναρχες και αντιαισθητικές κατασκευές που ανεγείρονται συνεχώς. Αυτές οι κατασκευές μειώνουν την ποιότητα ζωής στην Κύπρο και πλήττουν τον τουρισμό, δηλαδή την επένδυση της οικονομίας μας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για τον τερματισμό αυτού του φαινομένου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.585, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στο θέμα της προστασίας της αγροτικής και δασικής γης από τις συνεχείς ανοικοδομήσεις. Πώς ελέγχονται τα κοινοτικά συμβούλια των χωριών που κηρύσσουν αγροτικές εκτάσεις ως οικιστικές και τις κάνουν οικόπεδα;

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.586, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στις δύο εκθέσεις των κ. Cuco και Laakso για τον εποικισμό, που, όπως ξέρετε, είναι υπέρ της Κύπρου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση για την αξιοποίηση των δύο εκθέσεων στις πρόσφατες συνομιλίες στη Νέα Υόρκη και στη Λουκέρνη και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αξιοποίησή τους στο μέλλον, νοουμένου ότι στο Σχέδιο Ανάν 5 υπήρχε πρόνοια για παραμονή μεγάλου αριθμού παράνομων εποίκων στα κατεχόμενα, στην περίπτωση λύσης του Κυπριακού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.587, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Κατά τη χθεσινή ετήσια παγκύπρια γενική συνέλευση των έκτακτων υπαλλήλων, στην οποία είχα παρευρεθεί, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς πέντε μηνών, γεγονός που τους δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα, αφού ο μισθός αυτός είναι το μοναδικό τους εισόδημα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των υπαλλήλων και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει τους καθυστερημένους μισθούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.587, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Κατά τη χθεσινή ετήσια παγκύπρια γενική συνέλευση των έκτακτων υπαλλήλων, στην οποία είχα παρευρεθεί, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς πέντε μηνών, γεγονός που τους δημιουργεί τεράστιο κοινωνικό και οικογενειακό πρόβλημα, αφού ο μισθός αυτός είναι το μοναδικό τους εισόδημα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση στην πληρωμή των υπαλλήλων και πότε η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει τους καθυστερημένους μισθούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.589, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή των Χασαμπουλιών στην Πάφο και φαίνεται ότι υπάρχει καθυστέρηση στην κατασκευή του δρόμου Νικόκλειας-Σαλαμιούς-Αγίου Νικολάου. Επιπλέον, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει κοντά στα μεγάλης γεωλογικής και οικολογικής σημασίας βράχια των Χασαμπουλιών δεν έχουν αποκατασταθεί, παρά τις δεσμεύσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Έχω επίσης παρατηρήσει επεμβάσεις στον ποταμό Διαρίζο κοντά στους βράχους των Χασαμπουλιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου δρόμου, αν υπάρχει σχεδιασμός για αποκατάσταση του τοπίου κατά μήκος όλου του έργου και ιδιαίτερα παρά τα βράχια των Χασαμπουλιών και τι θα γίνει με τις επεμβάσεις στον ποταμό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.590, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή των Χασαμπουλιών στην Πάφο. Έχω παρατηρήσει ότι δίπλα από την ιστορική πέτρα του Πραστειού υπάρχει μία κτηνοτροφική μονάδα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν αυτή μονάδα είναι νόμιμη και, εάν όχι, πότε πρόκειται να μετακινηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.591, ημερομηνίας 8 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Πάφου στην είσοδο της κοινότητας Μέσα Χωριού λειτουργεί παράνομη σκυροθραυστική μονάδα για μήνες, με καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον της περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λαμβάνονται μέτρα για άμεσο τερματισμό της λειτουργίας αυτής της μονάδας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.592, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Καμπιά, μεταξύ Φιλανίου και εγκαταλελειμμένων μεταλλίων, έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτήριο σκύλων, στο οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, επιτρέπεται σε ιδιοκτήτες σκύλων, αφού πληρώσουν £5 την ώρα, να αφήνουν τους σκύλους τους να κυνηγούν λαγούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν εκεί από λαθροκυνηγούς και εκτροφεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εκπαιδευτήριο σκύλων είναι νόμιμο και αν ελέγχονται οι δραστηριότητές του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.593, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι το υγραέριο αποτελεί μια πιο οικολογική και φιλική για το περιβάλλον πηγή θέρμανσης. Όμως η τιμή του αυξάνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι οικιακές ή βιομηχανικές του εφαρμογές να περιορίζονται ή να εγκαταλείπονται.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για προώθηση της στήριξης και επέκταση της χρήσης του υγραερίου στη θέρμανση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.594, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι ναυαγοσώστες στη Λάρνακα δε διαθέτουν ταχύπλοα μέσα, ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν στους λουομένους σε περίπτωση ανάγκης. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί πολλαπλασιάζεται ο χρόνος του ναυαγοσώστη να πλησιάσει το άτομο που κινδυνεύει, όταν το περιστατικό λαμβάνει χώρα σε κάποια απόσταση μέσα στη θάλασσα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε όλοι οι ναυαγοσώστες να εξοπλιστούν με ταχύπλοα μέσα προσέγγισης των λουομένων σε περιπτώσεις κινδύνου (π.χ. φουσκωτά σκάφη ή jet ski).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.595, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν σχέδια για κατασκευή δρόμου κατά μήκος του παραλιακού τεμαχίου της κοινότητας Παχυάμμου, μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας. Φαίνεται ότι με τα σχέδια αυτά εξυπηρετείται το συμφέρον συγκεκριμένων ιδιοκτητών γης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του υπουργείου έναντι αυτών των πληροφοριών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.596, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 55.234 και ημερομηνία 6 Μαρτίου 2002, έχει εγκριθεί πιλοτική μελέτη για διευκόλυνση της διακίνησης των ατόμων με αναπηρίες κατά μήκος και εγκάρσια της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία. Η πιλοτική μελέτη θα ενσωματωθεί στο υπό μελέτη ρυθμιστικό σχέδιο για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του εμπορικού τμήματος της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λευκωσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.597, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στη Λάρνακα λειτουργεί πλυντήριο αυτοκινήτων στο μέσο οικιστικής περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει επιτραπεί η λειτουργία του συγκεκριμένου πλυντηρίου αυτοκινήτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.598, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η λειτουργία του λατομείου στην Τόχνη προκαλεί οχληρία και ταλαιπωρία στους κατοίκους του χωριού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν μέτρα περιορισμού της οχληρίας και αν ο ιδιοκτήτης του λατομείου έχει υποχρεωθεί να επαναφέρει το χώρο στη φυσική, κατά το δυνατό, κατάστασή του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.599, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην οδό Γαλήνης 32 στη Λάρνακα λειτουργεί βαφείο αυτοκινήτων μέσα σε οικιστική περιοχή, το οποίο προκαλεί ιδιαίτερη οχληρία, δυσοσμία και πιθανόν και επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται η λειτουργία του βαφείου αυτού, όπως και άλλων παρόμοιων, μέσα σε οικιστική περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.600, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο βιολογικός σταθμός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας προκαλεί διάφορα προβλήματα οχληρίας και δυσοσμίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε να διορθωθεί η κατάσταση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.601, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

  «Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της οδού Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου, προωθείται η ανέγερση πρατηρίου βενζίνης και πετρελαίου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που εγείρονται:

  1. Γιατί, ενώ η αίτηση ανέγερσης του πρατηρίου απερρίφθη δύο φορές, τώρα γίνεται πρόταση να εγκριθεί;

  2. Γιατί η τοπική αρχή απέρριψε άλλη αίτηση για ανέγερση πρατηρίου στην ίδια περιοχή και τώρα επιμένει να εγκριθεί η συγκεκριμένη αίτηση;

  3. Γιατί έχει γίνει αλλαγή του ρυθμιστικού σχεδίου του δρόμου της οδού Κυριάκου Μάτση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.602, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων για άπορες οικογένειες στους δήμους και τις κοινότητες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

  Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να πληροφορηθώ για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιους δήμους και κοινότητες της ελεύθερης Αμμοχώστου υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα για άπορες οικογένειες και ποιος ο αριθμός τους;

  2. Σε ποιους δήμους και κοινότητες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου προγραμματίζεται διαχωρισμός νέων οικοπέδων για άπορες οικογένειες και ποιος ο αριθμός τους;

  3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός νέων οικοπέδων στις κοινότητες Φρεννάρους και Λιοπετρίου;

  4. Πότε υπολογίζεται η αποπεράτωση του διαχωρισμού των νέων οικοπέδων και πότε αυτά θα παραδοθούν;

  5. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.603, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων στη Βαθιά Γωνιά δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρών βιομηχανιών που, με βάση τις άδειες απόρριψης που τους παραχωρεί η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, θα έπρεπε να μεταφέρουν εκεί τα υγρά λύματά τους. Με βάση τις πληροφορίες μου, η δυναμικότητα του σταθμού καλύπτεται κυρίως από τα λύματα ιδιωτικής εταιρείας που διαθέτει ιδιόκτητο βιολογικό σταθμό, που όμως δεν τον λειτουργεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται σε μια ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει δικό της βιολογικό σταθμό και δεν τον λειτουργεί να χρησιμοποιεί δωρεάν τον κρατικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων στη Βαθιά Γωνιά, καθώς και πού καταλήγουν τα λύματα εκείνων των βιομηχανιών για τις οποίες οι άδειες απόρριψης που τους χορηγήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία προνοούν μεταφορά και επεξεργασία των λυμάτων στο σταθμό στη Βαθιά Γωνιά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.604, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι επί της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων, που κατασκευάζεται στην Πάφο, δεν έχει ληφθεί πρόνοια για διάβαση πεζών μπροστά από το Έκτο Δημοτικό Σχολείο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε πρόνοια για τη συγκεκριμένη διάβαση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.605, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στην έλλειψη μέσων συγκοινωνίας στην Κύπρο. Τα λεωφορεία που καλύπτουν τη διαδρομή από και προς τις κύριες πόλεις ή και εντός βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Τα δε δρομολόγιά τους είναι ανεπαρκέστατα.

  Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά. Π.χ. κάποιος που φθάνει στο αεροδρόμιο και θέλει να πάει σε άλλη πόλη πρέπει να πάρει ταξί, το οποίο θα στοιχίσει κατά μέσο όρο £20-30. Το ίδιο ισχύει και για τη διακίνηση από τα λιμάνια μας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος και την εισαγωγή νέων μέσων συγκοινωνίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.606, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική και τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς για την επάρκεια της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση και με το κοινοτικό κεκτημένο για θέματα που αφορούν τον υγειονομικό έλεγχο και την επάρκεια των εξής:

  1. Πλανόδιων πωλητών τροφίμων,

  2. μικρών υποστατικών, πολλές φορές υπό μορφή περιπτέρων, τα οποία πωλούν, διαθέτουν και/ή παρασκευάζουν ελαφριά γεύματα,

  3. καφεστιατορίων,

  4. μπαρ, τα οποία όμως διαθέτουν και φαγητό.

  Έχω ιδίαν γνώση των πολύ άσχημων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν στους πιο πάνω χώρους και των συνθηκών παντελούς έλλειψης υγιεινής μεθοδολογίας που ακολουθείται στη φύλαξη και παρασκευή ποτών και τροφίμων.

  Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο υπουργείο και οι αρμόδιες υπηρεσίες εν προκειμένω;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.607, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, για άλλη μια τουριστική περίοδο η Αγία Νάπα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αστυνόμευσης. Επαρκής αστυνόμευση σε μια τουριστική περιοχή όπως την Αγία Νάπα θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό στη μείωση της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών. Επίσης, θα συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην καταπολέμηση προβλημάτων όπως ο “κραχτισμός”, η ηχορρύπανση και η παραβίαση ωραρίου λειτουργίας από κέντρα αναψυχής. Τα όποια μέτρα πάρθηκαν στην αρχή της τουριστικής περιόδου δεν είναι αρκετά και, όπως μας τόνισε μέλος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου, για την πάταξη της ηχορρύπανσης, του “κραχτισμού” και της παραβίασης ωραρίων από κέντρα αναψυχής χρειάζονται έμπειροι αστυνομικοί οι οποίοι να γνωρίζουν την περιοχή.

  Καλύτερη αστυνόμευση θα συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών και, κατά συνέπεια, θα επιδράσει θετικά στην προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων να προβάλουν την περιοχή ως έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Υπάρχουν σχέδια άμεσης ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην Αγία Νάπα; Εάν ναι, πότε, πώς και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό;

  2. Επειδή το πρόβλημα αστυνόμευσης στην Αγία Νάπα παρατηρείται κάθε χρόνο και ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ούτως ώστε το πρόβλημα ανεπαρκούς αστυνόμευσης να καλυφθεί πάνω σε μόνιμη βάση ή, εάν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ούτως ώστε αυτό να γίνεται άμεσα, έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.608, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένης Μαύρου

  «Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  Από πρόσφατη απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, σχετικά με το έντυπο ενημέρωσης που δίδεται σε καλλιτέχνιδες που καταφθάνουν στη Κυπριακή Δημοκρατία για εργασία προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Για ποιο λόγο τα συμβόλαια εργασίας των καλλιτέχνιδων υποβάλλονται στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και όχι στο Υπουργείο Εργασίας; Αφού αφορούν εργασιακές σχέσεις, πότε προτίθεται το υπουργείο να προβεί στις ανάλογες διευθετήσεις;

  2. Στην προηγούμενη ερώτησή μας, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2003, αναφερθήκαμε στον όρο του εντύπου ενημέρωσης, ότι οι καλλιτέχνιδες έχουν “υποχρεώσεις και δικαιώματα καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο”. Μήπως ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να δίδει αναφορά και γι’ αυτά που κάνει εκτός του ωραρίου εργασίας ή οι καλλιτέχνιδες είναι αναγκασμένες να εργάζονται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο;

  3. Η απαίτηση για αιματολογικές εξετάσεις ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, όταν ανανεώνουν το συμβόλαιό τους (οικιακοί βοηθοί, σερβιτόροι, εργάτες κ.λπ.);

  4. Βάσει ποιας νομοθεσίας θεωρήθηκε δίκαιο ότι την ημέρα ανάπαυσης δεν πρέπει να καταβάλλεται στις καλλιτέχνιδες ημερομίσθιο;

  5. Ποια μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση για κατοχύρωση της μισθοδοσίας για ολονύχτια εργασία, όπως και για το χρόνο ανάπαυσης, που συνήθως αντιστοιχεί σε δύο συνεχόμενα εικοσιτετράωρα;

  6. Έχουν γίνει οποιεσδήποτε καταγγελίες από καλλιτέχνιδες για “άλλες” οδηγίες που έχουν πάρει από τον εργοδότη τους και, εάν ναι, πώς προστατεύτηκαν οι καλλιτέχνιδες αυτές από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης;

  7. Δε διευκρινίζεται γιατί, σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου, οι καλλιτέχνιδες πρέπει να παραμείνουν στο χώρο διαμονής του εργοδότη.

  8. Όπως αναφέρεται στην απάντηση, οι καλλιτέχνιδες υποχρεούνται με τη λήξη του συμβολαίου να αναχωρήσουν εντός επτά ημερών από την Κύπρο με τη συνοδεία του καλλιτεχνικού τους πράκτορα και αυτό γίνεται για λόγους ελέγχου. Μήπως η Κυπριακή Δημοκρατία εξουσιοδοτεί με αυτό τον τρόπο τους καλλιτεχνικούς πράκτορες να ασκούν καθήκοντα ελέγχου παράνομης διαμονής;

  9. Ποια ουσιαστικά μέτρα λαμβάνει το κράτος για την προστασία των καλλιτέχνιδων που υπόκεινται σε αναγκαστική παροχή υπηρεσιών σεξ και ποια ενημέρωση παρέχεται στις ίδιες για υπηρεσίες που λειτουργούν με στόχο την προστασία και στήριξή τους;

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως αποστείλει το αναθεωρημένο έντυπο ενημέρωσης προς τις καλλιτέχνιδες, όπως και τα αντίστοιχα ενημερωτικά έντυπα που δίνονται σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.609, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφέρομαι στην άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πεζοδρόμια στην Κύπρο. Εκεί όπου υπάρχουν, είναι σε πολλές περιπτώσεις σπασμένα, από καιρού εις καιρόν πλημμυρισμένα από όμβρια ύδατα και ακατάλληλα για χρήση. Χρησιμοποιούνται ακόμα και ως χώρος στάθμευσης από δίκυκλα και αυτοκίνητα, για να μην παραλείψω να αναφερθώ και στις περιπτώσεις οδηγών που χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ως μία των λωρίδων κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πεζών.

  Επιπρόσθετα, σε μεγάλες περιοχές εντός των πόλεων δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για βελτίωση της κατάστασης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.610, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δικαιολογημένο αίτημα για άμεση διαφοροποίηση των ουσιαστικά απαγορευτικών τελών, που καθορίζονται και ως “μη επιστρεπτέα”, για την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.611, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια η θέση του για τα εξής, απολύτως δικαιολογημένα, αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου και των κατοίκων Ευρύχου:

  1. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Ευρύχου/Σολέας.

  2. Παρουσία επί μονίμου βάσεως φαρμακοποιού.

  3. Τοποθέτηση πρόσθετων ειδικών ιατρών.

  4. Τοποθέτηση/διορισμός οδηγού του ασθενοφόρου επί εικοσιτετραώρου βάσεως (on call).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.612, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προχωρεί στην υλοποίηση της υπόσχεσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως αυτή περιέχεται στην επιστολή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή Ασθενών και Συγγενών του Ογκολογικού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ότι “τόσο στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όσο και στα νοσοκομεία των άλλων επαρχιών θα παρέχονται ογκολογικές υπηρεσίες, οι οποίες σταδιακά θα αναβαθμίζονται και θα βελτιώνονται, ώστε να ικανοποιούνται άμεσα και χωρίς ταλαιπωρίες οι ανάγκες των ασθενών σε παγκύπρια κλίμακα”.

  Ειδικότερα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προγραμματισμός υπάρχει για την παροχή ογκολογικών υπηρεσιών στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.613, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το κατεπείγουσας μορφής αίτημα της κοινότητας Αυδήμου για δημιουργία περιφερειακού κοιμητηρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.614, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Αυδήμου για παράταση της παροχής νερού άρδευσης και κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λαμβανομένης υπόψη της φετινής πολυομβρίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.615, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Αυδήμου για επείγουσα επιδιόρθωση/συντήρηση κατοικιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.616, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα ολοκληρωθεί η από πολλού αναμενόμενη μελέτη της ΑΗΚ για την εγκατάσταση οδικού φωτισμού στην προσφυγική κοινότητα Αυδήμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.617, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το γνωστό ως Alassa Park εκθετήριο παγιδευμένων ζώων και πουλιών, για το οποίο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες εάν λειτουργεί νόμιμα, σε τακτικά διαστήματα αφήνει λύματα να χυθούν στον υδατοφράκτη του Κούρρη και η κατάσταση με τις συχνές διαρροές λυμάτων δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη νομιμότητα του Alassa Park όσον αφορά τις πολεοδομικές άδειες, την ευημερία των ζώων κ.ά., όπως, συγκεκριμένα, το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.618, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αξιοποίηση των χοιρολυμάτων με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από το μεθάνιο-βιοαέριο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν προγράμματα επιδότησης για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και εάν είναι ικανοποιητικά ελκυστικά για τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.619, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Με την ευκαιρία της υπόθεσης της παράνομης λειτουργίας σκυροθραυστικής μονάδας στο Χλώρακα και τις προτάσεις μου για απαλλοτρίωση του χώρου για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος και συγκεκριμένα για τη δημιουργία δημόσιου χώρου πρασίνου ή πάρκου παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει μελετηθεί το συγκεκριμένο ενδεχόμενο και εάν υπάρχει προηγούμενο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.620, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις χορηγίες των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τις καλοκαιρινές συναυλίες (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2004) και ιδιαίτερα για τη συναυλία που διοργανώθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των εξήντα χρόνων της οργάνωσης ΑΟΝ-ΕΔΟΝ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.621, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δε διαθέτει γενικό διευθυντή και τα διάφορα εκτελεστικά καθήκοντα τα αναλαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι ουσιαστικά οι εκπρόσωποι των κομματικών νεολαιών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου δε διαθέτει γενικό διευθυντή, όπως συμβαίνει με όλους σχεδόν τους άλλους ημικρατικούς οργανισμούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.622, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας είναι να περιληφθεί στο σχέδιο κινήτρων στέγασης νέων ζευγαριών. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Καλλέπειας είναι κάτω των 200, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.623, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας να διανοιχθούν μικρά γεφύρια και να κατασκευαστούν αυλάκια από μπετόν στο νέο δρόμο που οδηγεί από την κοινότητα στον κύριο δρόμο Τσάδας-Λετύμβου, καθώς και πότε θα προχωρήσει στην κατασκευή πεζοδρομίων στη νέα συνοικία της κοινότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.624, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το δίκαιο αίτημα της κοινότητας Καλλέπειας για εγγραφή αγροτικών δρόμων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.625, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Σε απάντησή του προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στις 29 Μαρτίου 2002, αναφορικά με το θέμα της καθιέρωσης πεντάλεπτων δελτίων στη νοηματική γλώσσα (γλώσσα των κωφών), ο τότε Υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την κατάσταση και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των τηλεοπτικών σταθμών με την πρόνοια του συγκεκριμένου νόμου, θα λάβει επιπρόσθετα μέτρα.

  Η πρόνοια του περί Αναπήρων Νόμου [Ν. 127(Ι)/2000, άρθρο 8(3)], που αναφέρεται στα δελτία ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, εξακολουθεί να παραβιάζεται από αριθμό τηλεοπτικών σταθμών. Επίσης, παραμένει το ερώτημα αν και πότε η κυπριακή κυβέρνηση θα προβεί σε νομοθετική διευθέτηση, ώστε να καθιερωθεί το πεντάλεπτο δελτίο στη νοηματική γλώσσα και στην Κύπρο, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο πάνω σημαντικά θέματα που απασχολούν σοβαρά την κοινότητα των κωφών ατόμων και κάθε ευαίσθητο κοινωνικά Κύπριο πολίτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.626, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόγραμμα επιχορήγησης της κατασκευής λιθοδομών στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην περιοχή των κρασοχωριών δεν προχωρά κανονικά. Φαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ενημερώσει κατάλληλα τους κατοίκους και ιδιοκτήτες, ενώ διάφορα διαδικαστικά προβλήματα (π.χ. έλλειψη αιτήσεων) καθυστερούν την απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχουν τόσα κωλύματα στην ανάπτυξη αυτού του τόσο βοηθητικού για την ύπαιθρο προγράμματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.627, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η χρηματοδότηση της μετακίνησης βουστασίου από το χωριό Αναφωτίδα. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται, αλλά και ο ιδιοκτήτης του βουστασίου κτηνοτρόφος για την έλλειψη ενδιαφέροντος από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο ιδιοκτήτης κτηνοτρόφος έχει ήδη εξεύρει άλλο χώρο και έχει αρχίσει την κατασκευή υποστατικών. Αιτείται όμως οικονομικής στήριξης από το κράτος, που δυστυχώς φαίνεται να καθυστερεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να επιταχυνθεί η μετακίνηση του βουστασίου σε χώρο που έχει ήδη εξεύρει ο κτηνοτρόφος και όπου έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή υποστατικού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.628, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου χρειάζεται επιπλέον προσωπικό, για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο τμήμα της επαρχίας Λάρνακας αντιμετωπίζει 52 000 περιστατικά με δώδεκα άτομα προσωπικό, ενώ της Πάφου αντιμετωπίζει τον ίδιο αριθμό περιστατικών με μόνο οκτώ άτομα προσωπικό. Δεν υπάρχει μόνιμος υπεύθυνος για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών στην Πάφο. Το γεγονός αυτό καθιστά τη λειτουργία του τμήματος δύσκολη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωση της μόνιμης θέσης υπεύθυνου για το Τμήμα των Πρώτων Βοηθειών στην Πάφο και γιατί υπάρχει αυτή η υποστελέχωση του τμήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.629, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τρεις θέσεις γυναικολόγου στο Γυναικολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου παραμένουν κενές εδώ και τρία χρόνια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες πλήρωσης των τριών θέσεων γυναικολόγου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.630, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Είναι γνωστό ότι οι τοιχογραφίες από την εκκλησία του Αγίου Ευφημιανού στην κατεχόμενη Λύση έχουν αφαιρεθεί παράνομα από Τούρκους αρχαιοκάπηλους και πωληθεί στο εξωτερικό. Οι τοιχογραφίες περιήλθαν στην κατοχή του Ιδρύματος Μένιλ, το οποίο ήρθε σε συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου το 1986. Η συμφωνία προνοούσε την ανάληψη από το ίδρυμα της συντήρησης και επιδιόρθωσης των τοιχογραφιών ως ενιαίο σύνολο, αφού οι αρχαιοκάπηλοι τις είχαν κομματιάσει σε τριάντα οκτώ τεμάχια. Επίσης το ίδρυμα ανέλαβε να στεγάσει τις τοιχογραφίες σε παρεκκλήσι το οποίο ανέγειρε με δικά του έξοδα στο Χιούστον του Τέξας. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το παρεκκλήσι και η γη που το περιβάλλει θα ήταν υπό την κηδεμονία του Ιδρύματος Μένιλ για περίοδο δεκαπέντε χρόνων. Το ίδρυμα Μένιλ για δεκαπέντε χρόνια είχε το δικαίωμα να εκθέτει τις τοιχογραφίες για το κοινό έναντι δικαιώματος εισόδου και να κρατά τις εισπράξεις για όλη τη διάρκεια της δεκαπενταετούς κηδεμονίας του. Με τη λήξη της άδειας το Ίδρυμα Μένιλ θα αναλάμβανε, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, να παραδώσει τις τοιχογραφίες μόλις το ζητούσε η Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Η συμφωνία αυτή έληξε το 2001.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η συμφωνία αυτή είχε ανανεωθεί, με ποιους όρους, σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι τοιχογραφίες μας και εάν η Αρχιεπισκοπή έχει εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της συνέχισης της κηδεμονίας των τοιχογραφιών από το Ίδρυμα Μένιλ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.631, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μετά την 1η Μαΐου έχουν αρχίσει να εισάγονται από την Ελλάδα κρέατα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα υγιεινής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κτηνιατρικούς ελέγχους και τις ενέργειες που έγιναν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια της υγείας από τα κρέατα που εισάγονται από την Ελλάδα και από την Ευρώπη γενικά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.632, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι συχνά καλούνται από το εξωτερικό επαγγελματικές χορωδίες, για να καλύψουν τις ανάγκες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξοδεύονται υπέρογκα ποσά, μόνο και μόνο γιατί δεν υπάρχει χορωδία στην Κύπρο, για να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Άλλες φορές γίνονται εκδηλώσεις με δυσανάλογο επίπεδο, αφού, για να εξοικονομηθούν τα τεράστια ποσά που χρειάζονται για μια επαγγελματική χορωδία, οι διοργανωτές αρκούνται στις ερασιτεχνικές χορωδίες, που είναι μεν εξαιρετικές, αλλά βεβαίως δε διεκδικούν επαγγελματικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ο υποβιβασμός της εκδήλωσης στο ερασιτεχνικό επίπεδο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς υποστηρίζεται η προσπάθεια για συγκρότηση επαγγελματικής κρατικής χορωδίας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιροσλάβ Γκοσποντίνοφ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.633, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε απάντηση, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη αναφορικά με την ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στη Σωτήρα και του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας αναφέρονται τα ακόλουθα:

  “Έχουν ήδη ετοιμαστεί προσχέδια και αναμένεται η ετοιμασία τελικών σχεδίων και εγγράφων για προκήρυξη προσφορών μέχρι τον Ιούλιο του 2004 για την ανέγερση στον ίδιο χώρο του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας και της αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα περιλαμβάνει γήπεδο καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας.”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχουν όντως προκηρυχθεί οι προσφορές για την ανέγερση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας και της αίθουσας πολλαπλής χρήσης στη Σωτήρα;

  2. Πότε υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν και θα υλοποιηθούν τα έργα κατασκευής των δύο έργων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.634, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε επιστολή μου ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2004 έχω αναφέρει ότι, σχετικά με πληροφορίες που είχα, το ύψος του ενοικίου που είχε καθοριστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την κρατική γη που προορίζεται για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανερχόταν στις £111.000 (4% επί της αναθεωρημένης αγοραίας αξίας της γης, που είναι £2.770.000). Σημειωτέον ότι ανάλογη εκτίμηση, που εκπονήθηκε από ιδιώτες εκτιμητές, υπολογίζει ότι το κόστος της αγοραίας αξίας της εμπλεκόμενης γης είναι πολύ χαμηλότερο.

  Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ανάληψη του όλου έργου από ιδιωτική επενδυτική εταιρεία ενδεχομένως να είναι ασύμφορη, αν όχι και ζημιογόνος. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη υλοποίησης του έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το όλο έργο θα αναλαμβανόταν από τον ΚΟΑ ως έργο αθλητικής υποδομής, με την προοπτική, μετά την ολοκλήρωσή του, να ενοικιαστεί σε ιδιωτική εταιρεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Σε περίπτωση που όντως ο ΚΟΑ αναλάβει την εκτέλεση του όλου έργου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία δημιουργίας γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου;

  2. Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία δεν αναληφθεί από τον ΚΟΑ, αλλά ούτε και από κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία λόγω του υψηλού κόστους, τι σκοπεύει να πράξει το κράτος, για να επιτύχει την υλοποίηση του έργου;

  3. Υπάρχει ενδεχόμενο επανεκτίμησης του προτεινόμενου ενοικίου, έτσι ώστε η επένδυση για τη δημιουργία των γηπέδων γκολφ να καταστεί βιώσιμη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.635, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Αναφορικά με την κατασκευή υπόγειας ή υπέργειας διάβασης με αριστερόστροφες κινήσεις μεταξύ της γέφυρας Λιοπετρίου και της εξόδου προς τη Σωτήρα (στο ύψος του Αγίου Στάθη), σε απάντησή του, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2004, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε τα ακόλουθα:

  “Κατόπιν αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενέκρινε την κατασκευή υπέργειας διάβασης στη χιλιομετρική θέση 25+100 στον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Πρωταρά, στα πλαίσια αντισταθμιστικών μέτρων για την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης εισόδου και εξόδου. Το έργο περιλήφθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου για αξιολόγηση από το Γραφείο Προγραμματισμού. Αναμένεται η σχετική έγκριση του εν λόγω γραφείου για προώθηση του έργου.”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Το έργο έχει εγκριθεί από το εν λόγω γραφείο για προώθησή του; Αν δεν έχει εγκριθεί, πότε αναμένεται η έγκρισή του;

  2. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή της εν λόγω υπέργειας διάβασης στον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Πρωταρά και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.636, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Σε ό,τι αφορά το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ένταξη του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας στο κύριο οδικό δίκτυο και βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;

  2. Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου και πόση θα είναι η συνεισφορά του κράτους;

  Επίσης, μετά από παράκληση του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως επισπεύσει την όλη διαδικασία και συμπεριλάβει το όλο έργο στο κύριο οδικό δίκτυο για βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη για τους εξής λόγους:

  1. Με τη λειτουργία του γυμνασίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία του δρόμου.

  2. Με την ολοκλήρωση του δρόμου Σωτήρας-Αγίας Θέκλας, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας λειτουργεί και ως δρόμος πρόσβασης της Δερύνειας προς τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου.

  3. Σε περίπτωση επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος και επιστροφής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας θα λειτουργήσει και ως δρόμος πρόσβασης από τις γύρω κοινότητες και τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου προς την πόλη της Αμμοχώστου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.637, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ανάληψη της αποπληρωμής δανείου ύψους £1.130.000 από την κυβέρνηση για την κατασκευή του δρόμου-άξονα κατά μήκος της παραλιακής περιοχής Σωτήρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απαντητική επιστολή του επάρχου Αμμοχώστου, μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα:

  “Το αίτημα τέθηκε και κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στη Σωτήρα, στις 17 Ιουνίου 2003, και δόθηκε η υπόσχεση ότι το αίτημα θα διαβιβαστεί στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, με εισήγηση να εξευρεθούν τρόποι ικανοποίησής του, αφού είναι παραδεκτό ότι ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την περιοχή Αγίας Νάπας.”.

  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός κατασκευάστηκε ως πολεοδομικό έργο με τη συνεισφορά του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας να καθορίζεται στο 25% και του κράτους στο 75%.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να καλύψει τις δόσεις που έχει ήδη καταβάλει το κοινοτικό συμβούλιο και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποπληρωμή του δανείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.638, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να εγκαταστήσει εγκεφαλογράφο στο νοσοκομείο Λάρνακας και, επιπρόσθετα, σε ποιο σημείο της διαδικασίας ευρίσκονται οι διορισμοί ιατρών με ειδικότητες νευρολόγου, αιματολόγου και μικροβιολόγου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.639, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων ανακύκλησης, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να τύχουν επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυπριακή κυβέρνηση ή να συμμετάσχουν σε προσφορές για συλλογή και ανακύκληση των στερεών αποβλήτων, προαπαιτείται πολεοδομική άδεια. Χωρίς πολεοδομική άδεια και συνεπώς χωρίς την αδειοδότηση, δεν μπορούν να εξαγάγουν την παραγόμενη πρώτη ύλη σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα, πράγμα που τους προκαλεί ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα. Οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων ανακύκλησης δίκαια αιτούνται προσωρινής διευθέτησης της ανάγκης αυτής μέσω της έκδοσης “προσωρινής πολεοδομικής άδειας”, όπου αυτό είναι δυνατό, το συντομότερο. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη επίλυση του θέματος, εισηγούνται την υπόδειξη περιοχών κοντά στους χώρους υγειονομικής ταφής ή τους χώρους διαλογής των στερεών αποβλήτων, ούτως ώστε οι βιομηχανίες ανακύκλησης να εγκατασταθούν νόμιμα και μόνιμα κοντά στην πηγή της πρώτης ύλης της παραγωγής τους, δηλαδή στα σκουπίδια, μετά τη φάση της διαλογής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις θέσεις του στα δύο πιο πάνω αναφερόμενα κρίσιμα θέματα για τις βιομηχανίες ανακύκλησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.640, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι άρχισε ήδη να προωθείται σε πολλές χώρες του κόσμου η ιδέα των τσιγάρων που σταματούν να καίνε, όταν παύσει η χρήση τους από τον καπνιστή. Ήδη, παρά τις αντιδράσεις των καπνοβιομηχανιών, το μέτρο προωθείται στις ΗΠΑ και στον Καναδά και σύντομα αναμένεται να υιοθετηθεί και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αυτοκαταστρεφόμενα τσιγάρα θα αποτελέσουν την απάντηση στο πρόβλημα της πρόκλησης πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα σπίτια από τσιγάρα που έχουν αφεθεί ή τα έχουν πετάξει ασυνείδητοι.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για εφαρμογή του μέτρου αυτού και στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.641, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Με το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Εκχώρηση Εξουσιών) Διάταγμα του 2004 ο Υπουργός Εσωτερικών εκχώρησε, ανάμεσα σε άλλα, αριθμό εξουσιών για την εξέταση αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες στο διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Αριθμός αυτών των εξουσιών, πριν από την έκδοση του διατάγματος, ήταν ευθύνη των επαρχιακών γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Όταν εκδόθηκε αυτό το διάταγμα, τον Ιανουάριο του 2004, υπήρξε δημόσια αντίδραση και συζήτηση ακόμη και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Διατυπώθηκαν πολλές αμφιβολίες κατά πόσο τα κεντρικά γραφεία της Πολεοδομίας θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν με επάρκεια τον όγκο των αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του διατάγματος όσον αφορά στην ικανότητα της έγκυρης και έγκαιρης διεκπεραίωσης της εξέτασης των πολεοδομικών αιτήσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.642, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσει επιτέλους η επιδημιολογική έρευνα για τον καρκίνο στην περιοχή της συνοικίας Αγίας Παρασκευής στη Λακατάμια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.643, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου

  «Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων σε αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινοτικών συμβουλίων και άλλους παράγοντες της δυτικής Λευκωσίας τα τελευταία δύο χρόνια έδωσε τη διαβεβαίωση ότι θα αρχίσει η διαδικασία κατασκευής του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κοκκινοτριμιθιάς-Ευρύχου, από τη Βυζακιά μέχρι την Ευρύχου, με την προκήρυξη προσφορών για περιβαλλοντική και τεχνοοικονομική μελέτη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα για προγραμματισμό των εργασιών αυτών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.644, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί από τον ημερήσιο τύπο ότι στις αρχές του 2004 η διοικούσα επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου υπέβαλε προϋπολογισμό για διοικητικές και ακαδημαϊκές θέσεις, ο οποίος δεν έχει αποδεσμευτεί ακόμη, αν και οι αρμόδιες αρχές τις πολιτείας έχουν συμφωνήσει πλήρως με τα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό.

  Το Δεκέμβριο του 2002 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο νόμος που αφορούσε την ίδρυση του Ανοικτού Πανεπιστημίου και στη συνέχεια διορίστηκε η διοικούσα επιτροπή. Από τότε μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει μόνο δύο έκτακτους υπαλλήλους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η έγκριση των θέσεων για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πότε αναμένεται να αποδεσμευτεί το σχετικό κονδύλι, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου το συντομότερο δυνατό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.645, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι και ο δήμος Πολεμιδιών διαμαρτύρονται, γιατί καθυστερεί η υλοποίηση των κυβερνητικών υποσχέσεων για αντισταθμιστικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά, οφέλη έναντι των επιπτώσεων που έχει η κατασκευή της μεγάλης γέφυρας στους κυκλικούς κόμβους στον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού-Πάφου. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι αγανακτισμένοι, ενώ δεν αποκλείεται να κινηθούν δυναμικά, για να υποχρεώσουν την κυβέρνηση να σεβαστεί τις γραπτές δεσμεύσεις της. Διαμαρτύρονται ότι δεν έχει αρχίσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης λωρίδας δεξιά και αριστερά του δρόμου, στην οποία θα φυτεύονταν δένδρα, ώστε, με την ολοκλήρωση της γέφυρας, να ήταν διαμορφωμένη και να περιοριζόταν κάπως ο θόρυβος, αλλά και να μειωνόταν η οπτική ρύπανση. Η συγκεκριμένη απαλλοτρίωση της λωρίδας καθυστερεί.

  Επίσης, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμα στο δήμο Κάτω Πολεμιδιών οποιαδήποτε βοήθεια για εκτέλεση άλλων αντισταθμικών έργων στα όρια του δήμου.

  Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υλοποίηση των συμφωνηθέντων με τους κατοίκους και το δήμο Πολεμιδιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.646, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Κληρίδη

  «Αναφορικά με την απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.534, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2004, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

  Στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Cyprus v Turkey, με αριθμό 00025781/94 και ημερομηνία 10 Μαΐου 2001 (Τέταρτη Διακρατική), το Δικαστήριο επισήμανε:

  “Furthermore, and of relevance to the instant application, in 1981 the United Nations Committee on Missing Persons (‘CMP’) was set up to ‘look into cases of persons reported missing in the inter-communal fighting as well as in the events of July 1974 and afterwards’ and ‘to draw up comprehensive lists of missing persons of both communities, specifying as appropriate whether they are still alive or dead, and in the latter case approximate times of death’. The CMP has not yet completed its investigations.

  80. The Court concludes, accordingly, and subject to its subsequent considerations on the issue of private parties… that the matters complained of in the instant application fall within the “jurisdiction” of Turkey within the meaning of Article 1 of the Convention and therefore entail the respondent State’s responsibility under the Convention.

  Article 2 provides as relevant:

  ‘1. Everyone’s right to life shall be protected by law…’

  136. Having regard to the above considerations, the Court concludes that there has been a continuing violation of Article 2 on account of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation aimed at clarifying the whereabouts and fate of Greek-Cypriot missing persons who disappeared in life-threatening circumstances.

  (c) Article 5 of the Convention

  1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law…

  150. The Court concludes that, during the period under consideration, there has been a continuing violation of Article 5 of the Convention by virtue of the failure of the authorities of the respondent State to conduct an effective investigation into the whereabouts and fate of the missing Greek-Cypriot persons in respect of whom there is an arguable claim that they were in custody at the time they disappeared.”

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ενόψει του γεγονότος ότι η τουρκική πλευρά δε συνεργάζεται στο θέμα εξακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, για να εφαρμοστεί η Απόφαση της Τετάρτης Διακρατικής, που καταδικάζει την Τουρκία στο θέμα αυτό;

  2. Στην παράγραφο 80 της Απόφασης επισημαίνεται πως οι κατηγορίες στην υπόθεση αυτή υπάγονται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας, γι’ αυτό και το κράτος αυτό θεωρείται υπεύθυνο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950.

  3. Η Τουρκία έχει παραβιάσει το άρθρο 2 της Σύμβασης, το οποίο προνοεί για το δικαίωμα στη ζωή, επειδή δεν έχει διεξαχθεί αποτελεσματική έρευνα με σκοπό να διαλευκανθεί η τύχη των αγνοουμένων.

  4. Η Τουρκία έχει παραβιάσει το άρθρο 5 της Σύμβασης, το οποίο προνοεί για το δικαίωμα της ελευθερίας και της ασφάλειας του ατόμου. Δεν έχει διεξαχθεί αποτελεσματική έρευνα με σκοπό να διαλευκανθεί η τύχη των αγνοουμένων, οι οποίοι πιστεύεται ότι βρισκόντουσαν υπό τουρκική κράτηση όταν εξαφανίστηκαν.

  5. Κατά πόσο θα οργανωθεί η Κύπρος σε διάφορα διεθνή φόρα για την προώθηση της Απόφασης αυτής όσον αφορά το θέμα των αγνοουμένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.647, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Ενώ αναμενόταν η αναβάθμιση της γναθοχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για εξυπηρέτηση των ασθενών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, έχω πληροφορηθεί τη διακοπή της λειτουργίας της εν λόγω κλινικής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας της γναθοχειρουργικής κλινικής στη Λεμεσό;

  2. Τι είδους γναθοχειρουργικές υπηρεσίες και με ποιους τρόπους αυτές θα παρέχονται στους ασθενείς των δύο επαρχιών που έχουν ανάγκη τη γναθοχειρουργική κλινική;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.648, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

  «Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην επαρχία Αμμοχώστου. Είναι ένα έργο το οποίο για χρόνια τώρα ζητά η Αμμόχωστος. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπάρχει, η αποπεράτωση του νοσοκομείου τοποθετούνταν χρονικά τον Ιούνιο του 2004.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε τοποθετείται χρονικά η αποπεράτωση του εν λόγω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.649, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο βιολογικός σταθμός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της δημόσιας εταιρείας “Aqua Sol”, ιδιοκτήτριας του συγκροτήματος “AKTAION VILLΑGE APARTMENTS” στο Χλώρακα, παρουσιάζει συνεχή προβλήματα δυσοσμίας και διαρροών. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των ιδιοκτητών των γειτονικών κατοικιών, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι αρμόδιες αρχές δε λαμβάνουν μέτρα για μετακίνηση και επιδιόρθωση του βιολογικού σταθμού του εγκεκριμένου τουριστικού συγκροτήματος.»

  Απάντηση


   
       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων