Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 26 Ιουλίου 2002.

«Τις τελευταίες ημέρες μου έχει καταγγελθεί ότι η παραλία της Λεμεσού από την περιοχή του ΓΣΟ και ανατολικά είναι πάρα πολύ λερωμένη από τα πλοία που χρησιμοποιούν την Κύπρο είτε παραμένοντας σε αγκυροβόλιά της είτε περνώντας από το νησί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Κατά πόσο έχει διαπιστωθεί ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής που αναφέρεται πιο πάνω και εάν ναι, κατά πόσο η ρύπανση αυτή είναι ανησυχητική για την υγεία των λουομένων.
 2. Ποια μέτρα μπορούν να παρθούν ή/και παίρνονται, ώστε τα πλοία που είτε περνούν είτε χρησιμοποιούν το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου να μη ρυπαίνουν τις θάλασσές μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 26 Ιουλίου 2002.

«Επειδή μου έχουν υποβληθεί παράπονα για την άσχημη κατάσταση που παρουσιάζει το διαχωριστικό του παρακαμπτήριου δρόμου στη Λεμεσό, με την ύπαρξη αρκετών ακαθαρσιών (κάτι που δε μας τιμά ως λαό), γεγονός το οποίο έχω διαπιστώσει και προσωπικά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο τμήμα είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα του χώρου αυτού;
 2. Τι μέτρα παίρνονται εναντίον των παραβατών που λερώνουν συστηματικά και κατά αδικαιολόγητο τρόπο το διαχωριστικό αυτό, ρίχνοντας διάφορα άχρηστα αντικείμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.003 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο νέος δρόμος Κάμπου-Ορκόντα παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων λειτουργίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα δρόμο δύσχρηστο, επικίνδυνο και κακόγουστο. Αντιλαμβάνομαι ότι εμπλέκονται και θέματα περιβάλλοντος σε σχέση με την προστασία συγκεκριμένων οικότοπων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει σχεδιασμός για την ποιοτική αναβάθμιση του δρόμου Κάμπου-Ορκόντα, κατά τρόπο που να γίνει πιο εύχρηστος, ασφαλής και ευχάριστος, χωρίς σοβαρή και ανεπίτρεπτη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 30 Ιουλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα διαβήματα που έχουν γίνει προς τη βρετανική κυβέρνηση, προκειμένου να σταματήσουν οι επιδείξεις και οι ασκήσεις του ακροβατικού σμήνους της RAF “Κόκκινα Βέλη” στην Κύπρο, αξιοποιώντας το γεγονός της διεθνούς κατακραυγής εναντίον αυτού του είδους των δραστηριοτήτων που προκάλεσαν την πρόσφατη τραγωδία στην Ουκρανία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Αυγούστου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Μαρί, στη Λάρνακα, αρχίζει σύντομα τη λειτουργία του μεγάλος χώρος απόρριψης σκυβάλων. Ο χώρος αυτός προβλέπεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δεκαεννέα κοινοτήτων της περιοχής “Ορεινή Λάρνακας” και του δήμου Λευκάρων. Ο περιφερειακός χώρος απόρριψης σκυβάλων έχει χαρακτηριστεί από την επαρχιακή διοίκηση ως “προσωρινός”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την προβλεπόμενη διάρκεια λειτουργίας του “προσωρινού χώρου απόρριψης σκυβάλων στο Μαρί”, για τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. από διαρροές υγρών, επηρεασμό εδαφών και υπόγειων νερών, πυρκαγιές κ.λπ.), καθώς και αν προηγήθηκε της απόφασης αυτής οποιαδήποτε πλήρης, ενδελεχής και ανεξάρτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Αυγούστου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι, προκειμένου να γίνουν τα έργα εγκατάστασης της κεραίας των Βρετανών στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, έχουν παραχωρηθεί άδειες απόρριψης χωμάτων και λατόμησης στην Επισκοπή και στο Όμοδος, αντίστοιχα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις άδειες αυτές και για το κατά πόσο αυτές, κατά την άποψη της κυβέρνησης, συνάδουν με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της 20ής Ιουνίου 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.007 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Αυγούστου 2002.

« Έχω παρατηρήσει ότι στα διάφορα πανηγύρια ανά την ύπαιθρο αρκετοί πλανόδιοι πωλητές παιχνιδιών ή διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών (π.χ. καζαντί) πωλούν ή παρέχουν ως έπαθλα παιδικά παιχνίδια τα οποία δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας. Προσωπικά έχω εντοπίσει πολλά παιχνίδια που έχουν καταγραφεί ότι περιέχουν επικίνδυνες τοξικές ουσίες (DINP, DEHP).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα προϊόντα που διατίθενται (πωλούνται ή απονέμονται ως έπαθλα) σε πανηγύρια και άλλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Αυγούστου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να σταματήσει η εισαγωγή και να αποσυρθούν από την αγορά προϊόντα τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία, όπως π.χ. τα δισκόφρενα που περιέχουν αμίαντο και τα παιδικά παιχνίδια που περιέχουν φθαλικές ουσίες (DINP, DEHP).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου την 21η Αυγούστου 2002.

« Παρατηρείται το φαινόμενο να απολύονται από την εργασία τους, ως πλεονάζοντα, άτομα ηλικίας γύρω στα πενήντα πέντε χρόνια. υπάρχει δε ο ισχυρισμός ότι απολύονται, επειδή ο μισθός τους, λόγω ετών υπηρεσίας, είναι ψηλός.

Οι εργοδότες αποφεύγουν να προσλάβουν προσωπικό αυτής της ηλικίας με αποτέλεσμα οι απολυθέντες να παραμένουν άνεργοι.

Στην ηλικία αυτή οι υποχρεώσεις προς την οικογένεια, λόγω σπουδών των παιδιών και άλλων λόγων, είναι αυξημένες και οι γονείς αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Πρόκειται για σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή αν έχει στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων κατά ηλικία (53-63 χρόνων), για το μέγεθος του προβλήματος και αν έχουν μελετηθεί μέτρα αντιμετώπισής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.010 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πότε θα κατασκευαστεί το φράγμα στη Σολιά, ώστε τα νερά του Καρκώτη να μην καταλήγουν στη θάλασσα της Μόρφου;
 2. Αφού δεν κατασκευάζεται ο υδατοφράκτης, γιατί δεν κατασκευάζονται παραποτάμιες δεξαμενές, ώστε να αξιοποιούνται από τους γεωργούς και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για επένδυση σ’ ένα σύγχρονο αρδευτικό σύστημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.011 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα προγράμματα επιστημονικής ενημέρωσης και στήριξης που υπάρχουν για προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας στις περιοχές Σολιάς και Μαραθάσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.012 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα σχέδια και χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν από κυβερνητικής πλευράς για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην περιοχή του Ατσά Σολιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.013 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους αφέθηκαν να κλείσουν τα σχολεία των περιοχών Σολιάς και Μαραθάσας, αναγκάζοντας τους κατοίκους σε αστυφιλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.014 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα διαχωριστούν οικόπεδα στην Κοράκου, στον Οίκο και σε άλλες περιοχές της Σολιάς, της Μαραθάσας και της πεδινής περιοχής Μόρφου, ώστε να ενθαρρυνθούν νέα ζευγάρια να μείνουν στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.015 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ποια κίνητρα δίνονται για ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων στις ορεινές περιοχές, ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός και ποια ειδικά προγράμματα ανάπτυξης του αγροτουρισμού προωθούνται στις περιοχές Σολιάς, Μαραθάσας, Ορεινής και Πιτσιλιάς της επαρχίας Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.016 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πότε το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Ευρύχου θα μετατραπεί σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής μέχρι και τον Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.017 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το πότε θα γίνει το αποχετευτικό σύστημα, ώστε να τερματιστεί η μόλυνση των υπόγειων υδάτων στις περιοχές Σολιάς και Μαραθάσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.018 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει σχέδιο για επιχορήγηση της εγκατάστασης συστημάτων θέρμανσης στις ορεινές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.019 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Γινόμαστε καθημερινά δέκτες παραπόνων για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων των εθνικών μας αερομεταφορών (Ολυμπιακής και Κυπριακών Αερογραμμών) με προορισμό την Αθήνα, σε σύγκριση με τις τιμές που ισχύουν για άλλους προορισμούς που απέχουν πολύ περισσότερα χιλιόμετρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο καθορισμού των τιμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.020 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως τον τελευταίο καιρό εκδηλώνεται έντονη τουρκική προπαγάνδα με τη συμμετοχή του ψευδοκράτους σε εμπορικές εκθέσεις και μέσω του διαδικτύου, με στόχο την εξαγωγή προϊόντων, την προσέλκυση τουριστών, την προβολή των ελληνοκυπριακών ξενοδοχείων στα κατεχόμενα και γενικά την προβολή του ψευδοκράτους.

Ποιες ενέργειες γίνονται από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις πρεσβείες και τις προξενικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.021 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Αναφέρομαι στην απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση κέντρου αλλοδαπών, σύμφωνα με την οποία θα αυτοχρηματοδοτείτο και θα λειτουργούσε αυτόνομα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως θα προχωρήσει στην εκτέλεση αυτής της απόφασης και με βάση ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η εικόνα που καθημερινά δίνουν οι ατάκτως περιφερόμενοι σε ανοιχτούς χώρους (πάρκα και ανοιχτές αγορές) αλλοδαποί εργαζόμενοι δεν περιποιεί τιμή στην ίδιά μας την κοινωνία που επιδεικνύει ρατσιστική διάθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.022 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Δημοσιεύματα του τύπου φέρουν τη Βρετανία να εμπλέκεται ενεργότερα σε λύση του Κυπριακού που να είναι σύμφωνη με τα βρετανικά συμφέροντα αντί με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι πρόσφατες δηλώσεις του λόρδου Χάνεϊ και του Πήτερ Χέιν για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάσπαση και τριχοτόμηση της κρατικής κυριαρχίας, δημιουργία της “νέας Κύπρου”, ισότιμη συμμετοχή και καθεστώς των μερών αυτό αποδεικνύουν. Η κατευναστική παρέμβαση και αναφορά του Βρετανού Υφυπουργού Παιδείας δε μας ικανοποιεί. Αντίθετα, είναι “βάναυσος εμπαιγμός” της νοημοσύνης μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση είναι πλήρως ενημερωμένη για τα τεκταινόμενα και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να προστατεύσει την Κύπρο και να ανατρέψει τις ανεπιθύμητες επιπλοκές που η βρετανική διπλωματία απεργάζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.023 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου την 21η Αυγούστου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάμπου εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για τις ζημιές που προκαλούνται σε γεωργικές καλλιέργειες από τα αγρινά.

Η σημαντική αύξηση του πληθυσμού των αγρινών, λόγω των προστατευτικών μέτρων του κράτους, καθιστά ανεπαρκή τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό ζημιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει να καταβάλλει συστηματικά αποζημιώσεις στους γεωργούς που έχουν υποστεί ζημιές από τα αγρινά (που μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιητικές) ή αν προτίθεται να προβεί σε επιπρόσθετα μέτρα για ριζική επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 23 Αυγούστου 2002.

« Το θέμα του τερματισμού του συμψηφισμού της επαγγελματικής και της αναλογική σύνταξης, το οποίο αποτελεί κατάφωρη αδικία σε βάρος των συνταξιούχων, συζητήθηκε επανειλημμένα στα θεσμοθετημένα μικτά σώματα συλλογικών διαπραγματεύσεων, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναγνωρίζει την ανάγκη κατάργησης / διαφοροποίησης του θεσμού αυτού και αν προτίθεται να προβεί στη λήψη οιωνδήποτε μέτρων για άρση της αδικίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Αυγούστου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Κερύνειας οργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Συγκεκριμένα, έχω πληροφορηθεί ότι οργανώνεται εκδήλωση για την καθέλκυση πλοίου, αντίγραφου του αρχαίου εμπορικού πλοίου της Κερύνειας, το οποίο θα μεταφέρει κυπριακό χαλκό στην Αθήνα για την κατασκευή των χάλκινων μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων “Αθήνα 2004”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την οικονομική βοήθεια που η κυβέρνηση θα παράσχει για την επίτευξη της αξιέπαινης αυτής προσπάθειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Αυγούστου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μέχρι σήμερα χρήση του ελικοπτέρου Mi-26, το οποίο ενοικίασε για διάρκεια ενός έτους η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα αναμένεται να απαντηθούν τα ερωτήματα που αφορούν τη χωρητικότητα του κάδου πυρόσβεσης που χρησιμοποιεί το ελικόπτερο Mi-26, το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του και οι επιδόσεις του στον τομέα της πυρόσβεσης. Επίσης εάν ζητήθηκε οποιαδήποτε επίσημη πληροφόρηση από τη ρωσική κυβέρνηση για τα αίτια της πρόσφατης πτώσης του ίδιου τύπου ελικοπτέρου στην Τσετσενία, που στοίχισε τη ζωή σε εκατόν πέντε Ρώσους στρατιωτικούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Αυγούστου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει οδηγία για την υποχρεωτική χρήση οικολογικών υλικών στη βαφή των ισάλων των πλοίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυπριακή κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη νομοθετική εναρμόνιση με τη νέα οδηγία και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να ληφθούν μέτρα που θα υποχρεώνουν ή θα βοηθούν τα πλοία με κυπριακή σημαία να εφαρμόσουν τη νέα οδηγία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Αυγούστου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο με την ελευθεροποίηση του τομέα της κινητής τηλεφωνίας και με τη δυνατότητα που δίδεται σε άλλη μια επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας παράλληλα με την ΑΤΗΚ θα υπάρξει αύξηση των εγκαταστάσεων πομπών της κινητής τηλεφωνίας στις κατοικημένες περιοχές και συνεπώς αύξηση των εκπεμπόμενων δυνητικά επικίνδυνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 26 Αυγούστου 2002.

«Στις 19 Απριλίου 2002 πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό μέγαρο Λεμεσού σύσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με βουλευτές και δημάρχους της μείζονος Λεμεσού με μοναδικό θέμα την ίδρυση Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της σύσκεψης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύτηκε ως προς το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 • Πριν από τον Ιούνιο 2002 αναμένεται να έχει εγκριθεί το νομοθετικό πλαίσιο για το διορισμό διοικούσας επιτροπής η οποία θα είναι αρμόδια για τη λειτουργία του πανεπιστημίου.
 • Μέχρι τον Ιούνιο 2002 αναμένεται ότι η Βουλή θα έχει εγκρίνει το διορισμό της διοικούσας επιτροπής.
 • Μέχρι τον Ιούνιο 2002 αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νόμος για την ίδρυση Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών και να έχουν διοριστεί τα άτομα που θα αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή, ώστε σε ένα χρόνο να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως το πανεπιστήμιο.

Επειδή ο Ιούνιος 2002 έχει περάσει και τίποτε από ό,τι προγραμματίστηκε και αναμενόταν δεν υλοποιήθηκε, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται το όλο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2002.

«Κατά την αναχώρησή μου από το αεροδρόμιο Λάρνακας την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2002 διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι, μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων, ο έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών που κρατούσαν γινόταν από μέλη ιδιωτικής εταιρείας και όχι από αστυνομικούς. Στη συνέχεια, όταν προσπάθησα να ρωτήσω στο γραφείο του υπεύθυνου Αξιωματικού Ασφαλείας με βάση ποια αρμοδιότητα ή εξουσία μέλη ιδιωτικής εταιρείας μπορούν να ασκούν έλεγχο, αστυνομικός με στολή, με πάρα πολύ ειρωνικό τρόπο, μου απάντησε ότι αυτοί είχαν πάει μόνοι τους.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. εάν μέλη ιδιωτικής εταιρείας μπορούν να ασκούν έλεγχο για θέματα ασφάλειας εντός του αεροδρομίου Λάρνακας και, εάν ναι, με βάση ποια νομοθεσία και με ποια αρμοδιότητα,
 2. σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει, ποιος έδωσε οδηγίες όπως μέλη ιδιωτικής εταιρείας προβούν σε έλεγχο επιβατών και αποσκευών κατά την είσοδό τους στο αεροδρόμιο μετά τον έλεγχο διαβατηρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το νερό ύδρευσης σε ένα μεγάλο μέρος του χωριού Αστρομερίτης στην επαρχία Λευκωσίας είναι ακατάλληλο προς πόσιν. Για το λόγο αυτό διακόπτεται κατά περιόδους η υδροδότηση της κοινότητας. Υπάρχουν φόβοι για γενικότερη μόλυνση του δικτύου ύδρευσης σε ολόκληρη την κοινότητα. Ανησυχίες εκφράζονται και για την ύδρευση των πολλών φυλακίων της Εθνικής Φρουράς που βρίσκονται στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που καταβάλλονται, ώστε να επιλυθεί επειγόντως το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002.

«Το θέμα της διάλυσης των χημικών βιομηχανιών έχει συζητηθεί πρόσφατα στο πλαίσιο των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχει κάνει, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλήρεις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιμέτρησης επικινδυνότητας πριν από την προκήρυξη προσφορών, θέμα επί του οποίου σαφώς τοποθετήθηκε ομόφωνα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθιστούν απόρρητα τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης που αφορά την υγεία των κατοίκων της περιοχής “Τσιφλικούδια” στη Λεμεσό που επηρεάζονται από τη λειτουργία του χυτηρίου “Νέμιτσας”. Υπενθυμίζω ότι το κράτος, σύμφωνα με τη συνθήκη του Άχους, είναι υποχρεωμένο να παρέχει πλήρη πληροφόρηση στους πολίτες για θέματα υγείας και περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 5 Σεπτεμβρίου 2002.

«Αναφέρομαι σε άρθρο του περιοδικού “Άμυνα και Διπλωματία”, που βρίσκεται στις σελίδες 10-13 του τεύχους που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2002, με τίτλο “Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Η Κερκόπορτα του Αιγαίου”, (επισυνάπτω αντίγραφο), καθώς και σε άλλα πρόσφατα δημοσιεύματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, έχοντας υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου αυτού και άλλων δημοσιευμάτων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποια διαβήματα έγιναν ή γίνονται σε σχέση με τη δημιουργία του λεγόμενου FIR ERCAN (περιοχή ελέγχου κυκλοφορίας) της κατεχόμενης Κύπρου;
 2. Συμμετείχε εκπρόσωπος της Κύπρου κατά τη διάρκεια της 33ης συνεδρίας της ολομέλειας της γενικής συνέλευσης του ICAO, που πραγματοποιήθηκε στο Μοντρεάλ από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου 2001; Δόθηκε απάντηση στα επιχειρήματα της τουρκικής πλευράς από ή εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης; Αν όχι, τι προτίθεται να κάνει η κυπριακή κυβέρνηση σε σχέση με το θέμα και το έγγραφο/δήλωση που φέρεται να καταχωρίστηκε από την τουρκική πλευρά;
 3. Πώς αντιμετωπίζει η κυπριακή κυβέρνηση τις παράνομες πτήσεις από και προς τα κατεχόμενα μέσω Τουρκίας σε ευρωπαϊκούς κι άλλους προορισμούς και ποια μέτρα λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχουμε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αποφασίστηκε η δημιουργία λατομικής ζώνης στην περιοχή Ιδαλίου για εξόρυξη χώματος προς ικανοποίηση των αναγκών της βιομηχανίας τούβλων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν για την επιλογή και έκταση του χώρου έχει εκπονηθεί χωροταξική μελέτη, μελέτη για πρόσβαση φορτηγών, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Νίκο Πιττοκοπίτη στις 10 Σεπτεμβρίου 2002.

«Ο δρόμος Μεσόγης - Τσάδας είναι ανηφορικός και με πολλές στροφές, γι’ αυτό και είναι επικίνδυνος. Επιπλέον, σε περίπτωση που φορτηγά αυτοκίνητα με κατεύθυνση προς την Τσάδα χρειαστεί να σταθμεύσουν, δεν υπάρχουν χώροι στάθμευσης στην αριστερή πλευρά του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή αυτών των χώρων στάθμευσης, αφού, όπως φαίνεται, αρκετό χρονικό διάστημα μας χωρίζει από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Νίκο Πιττοκοπίτη στις 10 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρά το ότι είχε εγκριθεί η δημιουργία έργων αναδασμού στην κοινότητα Δρούσιας πριν από αρκετά χρόνια και παρά το ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε δεσμευθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων της Βουλής ότι τα έργα θα ξεκινούσαν τελεσίδικα τον Ιούλιο του 2000, μέχρι σήμερα καμιά ενέργεια ή πράξεις δεν έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η απαράδεκτη καθυστέρηση και πότε επιτέλους θα γίνει η έναρξη του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το οδικό δίκτυο που ενώνει την κοινότητα Μενίκου με τις άλλες κοινότητες βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Ουσιαστικά δεν υπάρχει σήμερα ένας ασφαλής δρόμος επικοινωνίας της κοινότητας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια της κυβέρνησης για επίλυση του μεγάλου συγκοινωνιακού προβλήματος της κοινότητας Μενίκου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 16 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Παραμύθα της επαρχίας Λεμεσού προγραμματίζεται η λειτουργία βιομηχανικής ζώνης, παρά τις αντιδράσεις των οργανωμένων φορέων της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έγιναν οι απαραίτητες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εάν λήφθηκε υπόψη η γειτνίαση της βιομηχανικής ζώνης με ευαίσθητες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς και εάν ακολουθήθηκαν οι μέθοδοι ενημέρωσης και πληροφόρησης των άμεσα ενδιαφερομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 16 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο και στη βάση ποιου συγκεκριμένου προγράμματος η κυβέρνηση σκέφτεται να αποπληρώσει τις οφειλές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου πληροφορίες αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να εκμισθώσει στην εταιρεία Centrovintial Properties Inventures Ltd μεγάλο σε έκταση τουρκοκυπριακό τεμάχιο στο κέντρο της Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ελληνική πρεσβεία και είναι ιδιοκτησία του ΕΒΚΑΦ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Το νομικό καθεστώς που ισχύει για το ως άνω τουρκοκυπριακό τεμάχιο.
 2. Το ιστορικό κατοχής (νόμιμο ή παράνομο) του ως άνω τουρκοκυπριακού τεμαχίου από το 1960 μέχρι και σήμερα και ποιοι είναι σήμερα οι νόμιμοι ή παράνομοι κάτοχοί του.
 3. Τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκδίωξη των παρανομούντων και ποιο το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.
 4. Τη σχέση της εταιρείας Centrovintial Properties Inventures Ltd με το ως άνω τουρκοκυπριακό τεμάχιο και από πότε χρονολογείται.
 5. Την υπηρεσιακή σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της εταιρείας Centrovintial Properties Inventures Ltd αναφορικά με την αξιοποίηση του ως άνω τεμαχίου, το λόγο για τον οποίο προσκλήθηκε σε υπηρεσιακή σύσκεψη και το ρόλο που διαδραμάτισε σ’ αυτή, καθώς και για τις αποφάσεις που λήφθηκαν σ’ αυτή την υπηρεσιακή σύσκεψη.

Επειδή το θέμα θεωρείται μείζονος σημασίας αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως απαντήσει το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 17 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν θα επιστρέψει και πότε τα τέλη που κατέβαλαν ερασιτέχνες ψαράδες για έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας γηπέδων γκόλφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα επωφεληθούν οι αγρότες από το σχέδιο που προωθείται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Σχετικά με την κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα κατασκευής και ποιες είναι οι προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 20 Σεπτεμβρίου 2002.

«Αναφορικά με το άρθρο της εφημερίδας “Πολίτης” με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2002 και τίτλο “Η συνεισφορά της Κύπρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: Τι θα δίδει και τι θα παίρνει η Κύπρος”, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι ενήμερο για την προκαταρκτική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι η Κύπρος, ως υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναμένεται να δώσει πεντακόσια εκατομ. ευρώ στο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάρει πίσω μόνο διακόσια τριάντα εκατομ. ευρώ.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών είχε πει πως η συνεισφορά της Κύπρου θα ήταν σαράντα εκατομ. ευρώ το χρόνο. Τελικά ποια αναμένεται να είναι η ετήσια καθαρή συνεισφορά της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό των εισροών από αυτήν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει επιπλέον φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει η νέα υπερκεραία που κατασκευάζουν μέσα στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό σχολείο στο Καλό Χωριό Λάρνακας. Πρόκειται για ένα αξιόλογο κτίριο, το οποίο μπορεί να αναπαλαιωθεί και να έχει μία καινούρια χρήση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση έχει προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες στο θέμα της συντήρησης, αναπαλαίωσης και αξιοποίησης του εγκαταλελειμμένου τουρκοκυπριακού σχολείου στο Καλό Χωριό Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

«Η λειτουργία του πεδίου βολής στο Καλό Χωριό Λάρνακας προκαλεί σωρεία προβλημάτων στους κατοίκους της κοινότητας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι πρόσφυγες. Εξ όσων έχω πληροφορηθεί δεν επιδιορθώνονται ούτε καταβάλλονται αποζημιώσεις για τις ζημιές στις κατοικίες που προκαλούν οι δονήσεις από τις εκρήξεις των ασκήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε σχέδιο αντιμετώπισης των ζημιών στις κατοικίες των κατοίκων του Καλού Χωριού, οι οποίες προκαλούνται από τις εκρήξεις στο παρακείμενο πεδίο βολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι τα ληγμένα πυρομαχικά της Εθνικής Φρουράς για χρόνια ποντίζονται στη θάλασσα, ενώ άλλα άχρηστα υλικά, πολλά από τα οποία τοξικά, ρίχνονται στους σκυβαλότοπους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τύχη των πυρομαχικών και άλλων υλικών της Εθνικής Φρουράς των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει περάσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι στην Κύπρο δε λειτουργεί Κέντρο Δηλητηριάσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ενώ σε ορισμένα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης αναγράφεται ως αριθμός τηλεφώνου για άμεση βοήθεια σε περίπτωση δηλητηριάσεως ο αριθμός 1401, αυτός μονίμως δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δε λειτουργεί Κέντρο Δηλητηριάσεων στην Κύπρο και γιατί παρουσιάζεται παραπλανητικά ότι υπάρχει τέτοιο κέντρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

« Είναι γνωστό ότι οι κυπριακές πόλεις στερούνται αξιόλογων και αποτελεσματικών συστημάτων δημόσιας κυκλοφορίας. Λόγω της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των δημόσιων μέσων συγκοινωνίας οι πολίτες της Κύπρου στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά προς το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Οι κυκλοφοριακές συνήθειες των Κυπρίων έχουν συσσωρεύσει σειρά προβλημάτων στις κυπριακές πόλεις, που αφορούν το περιβάλλον (ηχορρύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, κατάληψη ζωτικών χώρων κ.λπ.). Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν καταρτιστεί σχέδια επί σχεδίων, όμως πολύ λίγα από τα μέτρα που προνοούν οι μελέτες έχουν εφαρμοστεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να αναπτυχθούν οι δημόσιες συγκοινωνίες στην Κύπρο (στις πόλεις και στην ύπαιθρο), ώστε να μειωθεί δραστικά η εξάρτηση των μεταφορών απο τη χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι ζητήθηκε, κατά παρέκκλιση, χορήγηση πολεοδομικής άδειας για την ανέγερση πτηνοσφαγείου από την εταιρεία “Πίπης Φαρμ Λτδ” σε γεωργική ζώνη μεταξύ των χωριών Κοκκινοτριμιθιάς και Μάμμαρη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έγινε μέχρι σήμερα δημόσια ακρόαση σχετικά με την αίτηση παρέκκλισης, εφόσον επηρεάζονται τουλάχιστο δύο κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Σεπτεμβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χωροθέτηση της προτεινόμενης περιοχής “Natura” στην περιοχή “Καυκάλα” Μάμμαρη - Κοκκινοτριμιθιάς και αν έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεση προστασίας της περιοχής τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και οι γύρω κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«1. Εξέταση MRI

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η κυβέρνηση (κρατικές υπηρεσίες υγείας) δε διαθέτει μηχάνημα για εξέταση MRI. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί πολίτες που χρειάζονται να υποβληθούν σε εξέταση MRI δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να επωμιστούν τα έξοδα της εξέτασης αυτής σε ιδιωτικές κλινικές.

2. Εξέταση για οστεοπόρωση

Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες που έχω, η εξέταση αυτή προφανώς δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ιατρικών υπηρεσιών του κράτους. Η οστεοπόρωση είναι ασθένεια που επηρεάζει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, κατά κύριο λόγο τις γυναίκες, γι’ αυτό και η προληπτική αγωγή είναι σημαντική. Από μια άποψη η κυβέρνηση οφείλει να επιδοτεί και τη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία της ασθένειας και ίσως είναι σημαντικό να εκσυγχρονιστεί ο κατάλογος, ώστε να συμπεριληφθούν σ’ αυτόν και ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο κόσμος σήμερα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ποιες ενέργειες έγιναν ή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για επίλυση των δύο αυτών προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει γίνει οποιαδήποτε νέα κοστολόγηση για το Γενικό Σχέδιο Υγείας και, αν ναι, ποιο το ύψος της κοστολόγησης αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προταθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η κατάργηση της κοινότητας Πάνω Αμιάντου. Θεωρώ ότι η κατάργηση μιας κοινότητας, παρά τα όποια θετικά μπορεί να έχει για την επίλυση του περίπλοκου ζητήματος της αξιοποίησης της κρατικής περιουσίας της πρώην Κυπριακής Εταιρείας Αμιάντου, δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική λύση, ιδιαίτερα αν υπολογιστεί η σπουδαιότητα της ύπαρξης κοινοτήτων, έστω και με λίγους σε αριθμό κατοίκους, στα βουνά της κυπριακής υπαίθρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να εξηγήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους της απόφασης για κατάργηση της κοινότητας Πάνω Αμιάντου και να την πληροφορήσει εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές προτάσεις για το ζήτημα της διαχείρισης της Κυπριακής Εταιρείας Αμιάντου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Ο καταπράσινος κάμπος του γνωστού αγροκτήματος Φασουρίου κινδυνεύει από ολοκληρωτική καταστροφή. Οι παραδοσιακές φυτείες από εσπεριδοειδή εγκαταλείπονται. Στη θέση τους, στις περισσότερες των περιπτώσεων, απομένουν χέρσα τεμάχια γης. Τούτο έχει ως συνέπεια να ξεραίνονται και να καταρρέουν τα κυπαρίσσια, που αποτελούν την ιστορική και παγκόσμια γνωστή οδική δεντροστοιχία του Φασουρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να προστατευθεί ο πνεύμονας πρασίνου του Φασουρίου και να διατηρηθεί η χαρακτηριστική οδική δεντροστοιχία από κυπαρίσσια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.059 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Στη διάρκεια επίσκεψης στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός έχουμε διαπιστώσει την απουσία πισίνας που θα ενίσχυε το πρόγραμμα φυσιοθεραπείας των παιδιών. Όπως έχουμε ενημερωθεί, για τις ανάγκες αυτές το σχολείο χρησιμοποιεί μία με δύο φορές τη βδομάδα την πισίνα του ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, με τα αναμενόμενα προβλήματα και την ταλαιπωρία που προκαλεί η μεταφορά των παιδιών.

Η κατασκευή πισίνας στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός θα μπορούσε να καλύψει και τις ανάγκες της Ειδικής Σχολής Λευκωσίας που βρίσκεται πλησίον και σίγουρα θα βοηθούσε στην πιο συχνή άσκηση των παιδιών και των δύο σχολείων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το σχετικό έργο προγραμματίζεται, πότε και με ποιες προδιαγραφές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.060 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Αναφέρομαι στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος διαφυλικής αγωγής, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα διδάσκεται από καθηγητές ποικίλων ειδικοτήτων (θεολόγους, βιολόγους, καθηγητές οικιακής οικονομίας, γυμναστές κ.ά.), ενώ θα γίνεται παράλληλα ενημέρωση από ειδικούς (γιατρούς, ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς) πάνω σε συναφή θέματα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια κριτήρια έχει βασίσει την επιλογή των πιο πάνω ειδικοτήτων για τη διδασκαλία του θέματος και γιατί από το σχετικό κατάλογο έχει αποκλείσει τους κοινωνιολόγους. Συναφές ερώτημα προκύπτει και από τη διδασκαλία του μαθήματος κοινωνιολογίας από φιλολόγους και όχι κοινωνιολόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.061 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Οκτωβρίου 2002.

«Μετά από επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο Ευαγγελισμός διαπιστώθηκε η απουσία νοσηλευτικού προσωπικού εξειδικευμένου στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, όπως είναι οι επιληπτικές κρίσεις, ο πνιγμός από σίτιση, η φαρμακολογική θεραπεία κ.ά. Τέτοια περιστατικά αναφέρονται συχνά κατά τις ώρες φοίτησης των παιδιών αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στο σπίτι. Όπως είναι φυσιολογικό, οι συνοδοί και το υπόλοιπο προσωπικό δεν κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, για να αντεπεξέλθουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για επίλυση του θέματος τόσο στον Ευαγγελισμό όσο και στα υπόλοιπα ειδικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 8 Οκτωβρίου 2002.

«Αναφέρομαι στο θέμα των κυπριακών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε μουσεία των υπό ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Κατά πόσο υπάρχει κατάλογος των κυπριακών αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε μουσεία των υπό ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Σε ποιες περιπτώσεις θεωρεί η κυπριακή κυβέρνηση ότι, με βάση την πρόσφατη νομοθεσία (περί Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμο του 2002), επιβάλλεται να γίνουν διευθετήσεις για επιστροφή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 1999 η UNOPS πρόσφερε στην Κύπρο το ποσό των £330.000 για την κατασκευή παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων, αναγνωρίζοντας ότι τα πυροβόλα όπλα προκαλούν πόνο και μεγάλη ταλαιπωρία στο ζώο μέχρι να πεθάνει. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, κατασκευάστηκαν εβδομήντα παγίδες και επρόκειτο να κατασκευαστούν και άλλες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το ποσό των £330.000 χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων, πόσες παγίδες κατασκευάστηκαν και αν βρίσκονται σήμερα σε χρήση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο αστυνομικός σταθμός Κάτω Πύργου, που εξυπηρετεί μια ολόκληρη περιοχή τεσσάρων απομακρυσμένων χωριών, με πολλούς ξένους και ντόπιους επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, λειτουργεί με πολύ περιορισμένο αριθμό αστυνομικών και χωρίς αξιωματικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν αναβαθμίζεται ο αστυνομικός σταθμός Κάτω Πύργου με περισσότερους αστυνομικούς και αξιωματικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις ευρύτερες ανάγκες, όπως η δημόσια ασφάλεια, αλλά και η ευημερία των κατοίκων της περιοχής (π.χ. δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους κ.ά.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.065 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Οκτωβρίου 2002.

« Λαμβανομένου υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νόμο 92(Ι) του 1995 που προβλέπει την κατάθεση από όλους όσοι ανασκάπτουν στην Κύπρο, Κύπριων ή ξένων αρχαιολόγων, των ημερολογίων, των αρνητικών των φωτογραφιών και των σχεδίων των ανασκαφών τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή αν από τη μέρα της ψήφισης του νόμου κατατέθηκαν τα ανωτέρω από οποιοδήποτε αρχαιολόγο μετά το πέρας των ετήσιων ανασκαφών του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.066 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Οκτωβρίου 2002.

« Είναι γνωστό ότι ο αρχαιολογικός νόμος (άρθρο 35, Κ.Δ.Π. 173/82) διαλαμβάνει πρόνοια σύμφωνα με την οποία σε κάθε ξένη αποστολή που ανασκάπτει στην Κύπρο και απασχολεί τρεις επιστήμονες αρχαιολόγους ή έξι φοιτητές και άνω πρέπει να εργοδοτείται ένας Κύπριος αρχαιολόγος ή ένας Κύπριος φοιτητής αντίστοιχα και να καταβάλλεται το ανάλογο χρηματικό τίμημα.

Τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι η νομοθετική αυτή πρόνοια αγνοείται, γι’ αυτό και καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους τρόπους με τους οποίους θα ενεργοποιήσει το νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.067 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Οκτωβρίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι η ηρωίδα δασκάλα της Καρπασίας έπαυσε φέτος να εργάζεται στη δημοτική εκπαίδευση ως η μοναδικός λειτουργός του προγράμματος “Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι”. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αποφάσισε να διορίσει την κ. Φωκά στη μέση εκπαίδευση για το μάθημα της οικιακής οικονομίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους και τις σκοπιμότητες που οδήγησαν στον τερματισμό του προγράμματος “Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι”, όπως επίσης για τους λόγους της αιφνίδιας ένταξης της δασκάλας της Καρπασίας στη μέση εκπαίδευση για το μάθημα της οικιακής οικονομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.068 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 16 Οκτωβρίου 2002.

« Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000] (άρθρα 34, 35), απαγορεύεται η αποκάλυψη της ταυτότητας του θύματος και προβλέπονται μέτρα προστασίας των μαρτύρων (άρθρο 18). Το γεγονός όμως ότι οι γραπτές καταγγελίες θυμάτων και οι καταθέσεις μαρτύρων, που περιλαμβάνουν όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, δίνονται στον υπαίτιο ή κατηγορούμενο μέσω του δικηγόρου του, αφού δοθεί κατηγορητήριο για εκδίκαση υπόθεσης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος να προβεί σε απειλές ή και αντίποινα προς το θύμα ή το μάρτυρα.

Μας έχει ακόμα καταγγελθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις που αρμόδιοι αστυνομικοί ενημέρωσαν τους κατηγορουμένους για το περιεχόμενο των καταθέσεων ή καταγγελιών του θύματος, θέτοντας σε κίνδυνο την υπόληψη και σωματική ακεραιότητά του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν, ώστε να αποφεύγεται η διαρροή πληροφοριών προς τους θύτες ή άτομα που μπορεί να επηρεάσουν τη ροή μιας υπόθεσης ή τα ΜΜΕ, καθώς και κατά πόσο μελετά τρόπους αποφυγής της καταγραφής των προσωπικών στοιχείων των μαρτύρων στις καταθέσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.069 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 16 Οκτωβρίου 2002.

« Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000], άρθρο 22, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα αποκλεισμού του υπόπτου ή απομάκρυνσης ανηλίκου, έπειτα από αίτηση και της αστυνομίας, σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία ή ερευνάται ποινική υπόθεση βίας.

Παρατηρείται, όμως, το φαινόμενο παραπομπής των θυμάτων από αστυνομικούς σε άλλους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έκδοση των διαταγμάτων ή ακόμη και να αποθαρρύνονται τα θύματα από το να το πράξουν, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητά τους, πέρα από την επιπλέον ψυχολογική πίεση που προκαλεί και την εκ νέου θυματοποίηση των θυμάτων.

Στην περίπτωση δε εμπλοκής κατηγόρου ή και αιτήσεως μέσω άλλων φορέων παρατηρείται μια χρονοβόρα διαδικασία που διίσταται της φιλοσοφίας της νομοθεσίας για άμεση προστασία των θυμάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις οδηγίες που έχουν δοθεί στο σώμα της αστυνομίας σχετικά με την εφαρμογή της πιο πάνω πρόνοιας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.070 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στο νέο αυτοκινητόδρομο Δερύνειας-Αγίας Νάπας δεν υπάρχει πινακίδα στην οποία να αναγράφεται η κατεύθυνση του δήμου Δερύνειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία πινακίδα στην οποία αναγράφεται η κατεύθυνση του χωριού Σωτήρα και η οποία βρίσκεται μετά τη Δερύνεια, όμως αυτή την περίοδο η πρόσβαση εκεί είναι αδύνατη, αφού εκτελούνται χωματουργικά έργα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.071 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στο νοσοκομείο Παραλιμνίου γιατροί αναλαμβάνουν καθήκοντα διαφορετικά από τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, π.χ. γιατρός μικροβιολόγος αναλαμβάνει καθήκοντα παθολόγου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.072 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, ενώ το Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Παραλίμνι εξυπηρετεί όλη την επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, ακόμα και το χωριό Ξυλοφάγου, δε φέρει την ονομασία “Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου”, όπως και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στο Παραλίμνι, αλλά φέρει την ονομασία “Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παραλιμνίου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 18 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι από τη μη λειτουργία Γραφείου και Κέντρου Επιθεώρησης Οχημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες στους μεταπωλητές αυτοκινήτων, στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, στους μηχανικούς της επαρχίας και στο κοινό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου τα προβλήματα και οι δυσκολίες που δημιουργούνται;

2. Έχει πάρει το υπουργείο πολιτική απόφαση για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιου γραφείου και κέντρου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου;

3. Εάν ναι, πότε σκοπεύει το υπουργείο να προβεί στην υλοποίησή της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.074 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 10 Οκτωβρίου 2002 εξερράγη σφαίρα αποθήκευσης υγραερίου της εταιρείας γκαζιού “SYNERGAS” παρά το διυλιστήριο Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συμβάν αυτό, ειδικότερα γιατί δεν υπήρξε δημόσια ανακοίνωση, εάν υπήρξε διαρροή υγραερίου και σε ποιο βαθμό και εάν αυτή η διαρροή δυνατό να έχει προκαλέσει οποιαδήποτε προβλήματα υγείας ή περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.075 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Οκτωβρίου 2002.

«Την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2002, στη Λευκωσία, όσοι συμμετείχαν στη συναυλία του βρετανικού συγκροτήματος “Urban Strawberry Lunch”, που οργάνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council), έγιναν μάρτυρες πρωτοφανών γεγονότων.

Η κυπριακή αστυνομία περικύκλωσε το χώρο με ισχυρές δυνάμεις και συρματοπλέγματα (ουλαμό της ΜΑΑΔ, άνδρες της ΚΥΠ κ.λπ.), με σκοπό να αποτρέψει τη διενέργεια προγραμματισμένης εκδήλωσης διαμαρτυρίας των οικολόγων για το θέμα των βρετανικών βάσεων και της κεραίας στο Ακρωτήρι. Η αστυνομία, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής αξιωματικού, είχε οδηγίες να μην επιτρέψει εκδηλώσεις.

Το μέλος του κινήματος και της εκτελεστικής γραμματείας κ. Ρωξάνη Κουδουνάρη απομακρύνθηκε βίαια από το χώρο. Η κ. Κουδουνάρη υπέστη φυσική και ψυχική ταλαιπωρία και έχει προβεί σε γραπτή καταγγελία για τη βίαιη συμπεριφορά της αστυνομίας.

Το πλέον εξωφρενικό ήταν το γεγονός ότι τις δυνάμεις της κυπριακής αστυνομίας καθοδήγησαν, κατά τρόπο εμφανώς προσβλητικό, οι άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ύπατου Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, ο οποίος έτυχε να παρευρίσκεται στην εκδήλωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν δικαιούται η αστυνομία να εκχωρεί επιλεκτικά το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης στους Κυπρίους πολίτες και από πότε, καθ’ υπόδειξη ξένων, αποστερούνται αυτό το δικαίωμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.076 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετοί Κύπριοι συγγραφείς και εκδότες διατυπώνουν παράπονα σε σχέση με τις επιχορηγήσεις των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για εκδόσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και για τον κατάλογο των βιβλίων ή εκδόσεων ή εκδηλώσεων για εκδόσεις και βιβλία που επιχορηγήθηκαν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία τρία χρόνια.

Παρακαλείται επίσης να την πληροφορήσει αναλυτικά εάν λαμβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα του έργου και εάν το ύψος της επιχορήγησης έχει σχέση με το κόστος και την ποιότητα του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κτιριακή κατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δρούσιας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των δασκάλων του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν παρθεί μέτρα επίλυσης των προβλημάτων του εν λόγω σχολείου και, εάν όχι, πότε πρόκειται να παρθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.078 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Στα πρακτικά της συνεδρίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων της 20ής Μαΐου του 1997 για το δρόμο Δεκέλειας-Πρωταρά αναφέρεται ότι η κατασκευή και η τοπιοτέχνηση υπηρεσιακού δρόμου θα είναι μέρος του συμβολαίου.

Τελικά, ενώ ο δρόμος ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ο υπηρεσιακός δρόμος δεν αποτέλεσε μέρος του συμβολαίου. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω δρόμος δεν έχει κατασκευαστεί, αλλά ούτε και δημοσιεύτηκε οποιαδήποτε απόφαση για απαλλοτρίωση αναφορικά με την κατασκευή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή του υπηρεσιακού δρόμου με πρέμιξ από τον κόμβο του Λιοπετρίου μέχρι τον κόμβο της Αγίας Θέκλας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.079 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα από μέρους του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας να θεωρηθεί η κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας (οδός Αμμοχώστου) κύριο οδικό δίκτυο και το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη κατασκευής του. Το συμβούλιο δικαιολογεί το αίτημά του ως ακολούθως:

1. Με τη λειτουργία του γυμνασίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία του δρόμου.

2. Με την ολοκλήρωση του δρόμου Σωτήρας-Αγίας Θέκλας, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας θα λειτουργήσει και ως δρόμος πρόσβασης της Δερύνειας προς τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω ιστορικό της υπόθεσης, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος προτίθεται να αναλάβει ολόκληρη τη δαπάνη για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.080 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών στη Σωτήρα, Λιοπέτρι και Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Αναφέρομαι σε άρθρο της αμερικάνικης εφημερίδας “Washington Times”, της 12ης Οκτωβρίου 2002, με τίτλο “Turkey: our most underapreciated ally”, (επισυνάπτω αντίγραφο), καθώς και σε άλλα πρόσφατα αρνητικά για την Κύπρο και το εθνικό πρόβλημά της δημοσιεύματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, έχοντας υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου αυτού και άλλων δημοσιευμάτων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια διαβήματα έγιναν ή γίνονται σε σχέση με τέτοιου είδους δημοσιεύματα;

2. Υπάρχει κάποια εξειδικευμένη υπηρεσία του κράτους που παρακολουθεί και αντιδρά συστηματικά σε σχέση με αυτά τα θέματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.083 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μετά το 1974 το Τμήμα Αρχαιοτήτων έπαψε να κηρύσσει αρχαία μνημεία (Α΄ και Β΄ πίνακα) στην κατεχόμενη Κύπρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το Τμήμα Αρχαιοτήτων ακολουθεί αυτή την πρακτική.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.084 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι με απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαφώτισης έχει καταργηθεί η επιχορήγηση των κυπριακών ομογενειακών τηλεοπτικών προγραμμάτων στις ΗΠΑ. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω τηλεοπτικές εκπομπές για την Κύπρο αποτελούσαν έπαλξη αγώνα και δίαυλο ενημέρωσης για το κυπριακό πρόβλημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαφώτισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.085 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο βιολογικός σταθμός στην Κυπερούντα, παρά το γεγονός ότι έχει αποπερατωθεί εδώ και δύο χρόνια, δεν τέθηκε σε λειτουργία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί ο βιολογικός σταθμός του χωριού δε λειτουργεί και γιατί καθυστέρησε εξαρχής η κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 29 Οκτωβρίου 2002.

«Ένας μεγάλος αριθμός κατοικιών που κτίστηκαν το 1953, μετά από τους σεισμούς στην Πάφο, στην κοινότητα Στρουμπιού, αλλά και σε άλλες κοινότητες της επαρχίας Πάφου, έχουν στέγες από αμίαντο. Το Μάιο του 2001 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε επίσκεψή του στο Στρουμπί, έδωσε οδηγίες για αντικατάσταση όλων των στεγών από αμίαντο. Έκτοτε έχουν περάσει δυόμισι χρόνια, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι οδηγίες του Προέδρου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης και πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Σολιάς δεν υπάρχει βιοτεχνική ζώνη, με αποτέλεσμα να λειτουργούν οχληρές βιοτεχνίες μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Επίσης αποθαρρύνεται η εγκατάσταση νέων βιοτεχνιών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο για σύντομη χωροθέτηση και λειτουργία βιοτεχνικής ζώνης που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής Σολιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.088 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Οκτωβρίου 2002.

«Πολλοί πρόσφυγες δικαιούχοι στέγασης σε κυβερνητικούς οικισμούς παίρνουν τη στερεότυπη απάντηση: «Η αίτησή σας απορρίπτεται, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικιστικές μονάδες». Από στοιχεία που συλλέξαμε, πέραν των 250 οικιών κατακρατούνται παράνομα και είναι κλειστές.

Στον κυβερνητικό οικισμό Λινόπετρας, στην οδό Ηγουμενίτσας αρ. 1, κυβερνητική κατοικία κατέχεται από καθηγήτρια, διορισμένη σε δημόσιο σχολείο, και χρησιμοποιείται ως φροντιστήριο. Στην οδό Αραράτ αρ. 18 κυβερνητική κατοικία κατέχεται παράνομα από αστυνομικό και ενοικιάζεται σε άλλους πρόσφυγες.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ανακτά τις πιο πάνω κατοικίες, για να δοθούν σε οικογένειες που δικαιούνται, και τι μέτρα θα λάβει ενάντια στους παρανομούντες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Νοεμβρίου 2002.

«Όπως έχω πληροφορηθεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ελέγχου και επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής της Τηλλυρίας. Επίσης, στην περιοχή αυτή με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός ψαράδων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη και βεβαίως έλεγχος από το Τμήμα Αλιείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία σταθμού της Λιμενικής Αστυνομίας ή του Τμήματος Αλιείας ή και των δύο στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Γραφείου για την Ανατολική Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization - Regional Office for the Easter Mediterranean) που εδρεύει στην Αίγυπτο δεν αναφέρεται όνομα επίσημου εκπροσώπου για την Κύπρο (επισυνάπτω αντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας). Ως σύνδεσμος της Κύπρου με τον οργανισμό κατονομάζεται κάποιος ο οποίος φαίνεται να ανήκει στο μόνιμο επιτόπιο προσωπικό του οργανισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν έχει διοριστεί επίσημος εκπρόσωπος της Κύπρου στον εν λόγω οργανισμό;

2. Βάσει ποιων κριτηρίων και από ποιους επελέγη ο υφιστάμενος σύνδεσμος της Κύπρου με τον οργανισμό αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι ορισμένα φάρμακα για διάφορες σπάνιες ασθένειες (π.χ. για παραπληγικούς) δεν παρέχονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του κράτους. Ο μόνος τρόπος, για να προμηθευτούν οι ασθενείς αυτά τα φάρμακα, είναι μέσω του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, το κόστος αυτών των φαρμάκων φαίνεται να είναι αρκετά ψηλό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ή διαδικασία για προμήθεια ή/και επιχορήγηση αυτών των φαρμάκων μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Το νερό που συγκεντρώνεται στη λίμνη Παραλιμνίου εμπλουτίζει το υδροφόρο στρώμα της γύρω περιοχής. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ποσότητα του νερού αυτού διοχετεύεται στη θάλασσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε το νερό να αξιοποιηθεί προς όφελος των αγροτών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Το φαινόμενο του “κραχτισμού” αποτελεί μεγάλη μάστιγα για την τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια για θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση του προβλήματος;

2. Επί του παρόντος τι είδους πρακτικά μέτρα λαμβάνονται για απάμβλυνση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων βίας και εγκληματικότητας στην τουριστική περιοχή Αγίας Νάπας. Υπάρχει αίτημα του δήμου Αγίας Νάπας όπως επανδρωθεί καλύτερα ο αστυνομικός σταθμός Αγίας Νάπας, ώστε να γίνεται καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς προτίθεται να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έντονη ανησυχία προκαλούν τα σχεδόν καθημερινά κρούσματα βίας που παρουσιάζονται στην κυπριακή κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρω την έξαρση της βίας στα γήπεδα, στην οικογένεια, στα σχολεία κτλ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [World Health Organization (WHO)] δημοσίευσε πρόσφατα, 3 Οκτωβρίου 2002, την πρώτη στο είδος της έκθεση για τη βία και την υγεία (World Report on Violence and Health). Στην έρευνα, που διενεργήθηκε σε εβδομήντα χώρες, λήφθηκαν υπόψη όλες οι μορφές βίας, από τη σεξουαλική παρενόχληση έως τη βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων. (Επισυνάπτεται αντίγραφο-περίληψη).

Το αξιοσημείωτο της έρευνας είναι ότι ορίζει τη βία ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που μπορεί να προληφθεί. Στην έκθεση γίνονται και συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις για την κάθε μορφή βίας που έχει μελετηθεί. Αυτές οι εισηγήσεις απευθύνονται προς τις εθνικές κυβερνήσεις, για να αξιοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα μπορούσε να χαραχτεί μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με ποιο τρόπο σκοπεύει να αξιοποιήσει την εν λόγω έκθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ελέγχου και επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής της Τηλλυρίας. Επίσης, στην περιοχή αυτή, με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός ψαράδων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη και βεβαίως χωρίς να ασκείται έλεγχος από το Τμήμα Αλιείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχέδιο για δημιουργία και λειτουργία σταθμού λιμενικής αστυνομίας ή του Τμήματος Αλιείας (ή και των δύο) στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Νοεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο καθυστερεί η έναρξη των εργασιών για βελτίωση του παραλιακού δρόμου Πιαλέ Πασιά μέχρι τη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα (από το κάστρο Λάρνακας μέχρι την ακτή Μακένζυ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.098 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Νοεμβρίου 2002.

«Σε τηλεοπτική εκπομπή, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2002, έγινε αναφορά από πατέρα ανήλικης ότι η κόρη του, ηλικίας δεκαπέντε χρόνων, μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε στα κρατητήρια Λεμεσού όπου κρατήθηκε μαζί με άλλες ανήλικες κρατούμενες και όπου οι γονείς δεν είχαν καμία πρόσβαση. Η “καταγγελία” του πατέρα, ανεξάρτητα από τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, δημιουργεί ερωτήματα για την τακτική που ακολουθείται σε περιπτώσεις σύλληψης ανήλικων παραβατών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις κράτησης ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο γίνονται σεβαστές οι πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου Κεφ. 157.

2. Τα μέτρα που παίρνονται, σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία, για αποφυγή της δημοσιοποίησης στοιχείων ανηλίκων που εμπλέκονται σε παρόμοια περιστατικά και κατ’ επέκταση της θυματοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή Αρμενοχωρίου λειτουργεί, εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια, λατομείο μπεντονίτη, το οποίο εργάζεται είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Οι εργασίες του επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των κατοίκων του χωριού των Φοινικαριών, γιατί τα σύννεφα σκόνης που σχηματίζονται από τα μηχανήματα καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή. Σε αρκετούς, μάλιστα, κατοίκους έχουν δημιουργηθεί αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης, επειδή τα μηχανήματα λειτουργούν ασταμάτητα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο θόρυβος που δημιουργείται προκαλεί οχληρία ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία εργάζεται χωρίς διακοπή, γιατί μπορεί να εξορύξει μόνο κατά τους ξηρούς μήνες. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει ανανεωθεί η πολεοδομική άδεια λειτουργίας της από το 1977, ενώ έχει απορριφθεί η νέα αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας (16 Δεκεμβρίου 1999), όπως και η ιεραρχική προσφυγή που ακολούθησε (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 29 Ιουνίου 2000).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, καθώς και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να εφαρμοστεί ο νόμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Σχετικά με τη δημιουργία εκκολαπτηρίων υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα εκκολαπτήρια άρχισαν να λειτουργούν και πόσα υπολογίζεται να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον;

2. Σε πια περιοχή της Κύπρου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν;

3. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για ισομερή και ισότιμη κατανομή των εκκολαπτηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου;

4. Τι ποσοστό κρατικής χορηγίας δίδεται σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.101 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας φέρνει συνεχώς σε πιο στενή επαφή με τους Ευρωπαίους μελλοντικούς μας εταίρους. Αναπτύσσουμε μαζί τους στενότερες σχέσεις και αποκομίζουμε σημαντικά πρακτικά οφέλη, εμπειρίες και τεχνογνωσία. Η εξοικείωση με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτά, με την πάροδο του χρόνου, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για την Κύπρο.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι τοπικές κοινωνίες, γενικότερα, είναι οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι και επηρεαζόμενοι από την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίηση των τοπικών αυτοδιοικήσεων αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της ΕΕ. Σημαντικό μέτρο για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής της ΕΕ αποτελεί και η αποκέντρωση κονδυλίων κατευθείαν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από μέλη των τοπικών αυτοδιοικήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και από ενδιαφερόμενους φορείς ή/και πολίτες, ότι δεν τυγχάνουν επαρκούς ενημέρωσης από το κράτος για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από κονδύλια που παρέχει η ΕΕ. Πιστεύω ότι, τουλάχιστο σε αυτό το αρχικό στάδιο της ευρωπαϊκής μας πορείας, το κράτος θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, έχω παρατηρήσει ότι τα πλείστα, αν όχι όλα, ενημερωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται για αυτό το σκοπό γίνονται στην πρωτεύουσα.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς και πόσο συχνά ενημερώνονται οι τοπικές αυτοδιοικήσεις/κοινωνίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από κονδύλια της ΕΕ και πόσα λεφτά δαπανώνται ειδικά για αυτό το σκοπό;

2. Πέραν του Γραφείου Προγραμματισμού και του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, πόσοι και ποιοι άλλοι φορείς είναι εντεταλμένοι από το κράτος για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού;

3. Πόσα ενημερωτικά σεμινάρια έγιναν κατά το τρέχον έτος και πού αυτά έλαβαν χώρα;

Υπάρχει σχεδιασμός για αποκέντρωση ή παροχή κρατικών κονδυλίων σε ιδιωτικούς φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου γενικότερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της δημόσιας υπηρεσίας υπόκεινται σε ριζικές αλλαγές λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δημόσια υπηρεσία θα γίνει μέρος του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος και θα επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Ως μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος εξουσίας θα συμμετέχει ενεργά στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, στην αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο βαθμό είναι έτοιμη η δημόσια υπηρεσία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι ενημερώνονται και επιμορφώνονται για ευρωπαϊκά θέματα που σχετίζονται με τον τομέα/υπηρεσία όπου ανήκουν;

3. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συμμετάσχει σε ενημερωτικά ή/και επιμορφωτικά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

4. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι μεταβαίνουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για επιμόρφωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτοί μεταδίδουν τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν σε άλλους συναδέλφους τους; Έχω πληροφορίες ότι πολλοί από αυτούς δεν ενημερώνουν τους συναδέλφους τους.

5. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί πλήρως την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, ως του κύριου εργαλείου επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης, πότε υπολογίζεται (χρονικά) να ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση όλων των τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας; Αν κάποια τμήματα του κυπριακού δημόσιου τομέα δεν είναι μηχανογραφημένα μέχρι την ένταξη, πώς αυτά θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο ο Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση για τη μονοπωλιακή διαχείριση των συλλογικών στοιχημάτων στην Κύπρο από τον ΟΠΑΠ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο και τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης και πώς προτίθεται να χειριστεί το θέμα, καθότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχουν και λειτουργούν αδειούχες εταιρείες συλλογικών στοιχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, επαρχίας Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται να υλοποιήσει την υπόσχεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου για διαγραφή του δανείου αρδευτικού σχεδίου Πιτσιλιάς, Τ.662/1982, που παραχώρησαν προς την κοινότητα οι δανειστικοί επίτροποι;

2. Υπάρχει η δυνατότητα:

α. ενίσχυσης των σταθμών αναμετάδοσης της τηλεόρασης,

β. ύπαρξης νέας πολιτικής για κοστολόγηση εγκατάστασης ρεύματος σε νέες εγκαταστάσεις,

γ. βελτίωσης του οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου προς Καλό Χωριό και

δ. αύξησης των γραμμών τηλεφώνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Άγιος Παύλος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η αντιπροσώπευση της κοινότητας στη Σχολική Εφορεία Καλού Χωριού που έχει την ευθύνη του περιφερειακού σχολείου,

2. η αύξηση των μαθημάτων που διδάσκονται από τα κρατικά φροντιστήρια της περιοχής πέρα από τα αγγλικά και τα μαθηματικά,

3. η μεταφορά ρεύματος στον υφιστάμενο σταθμό του ΡΙΚ για χρήση τηλεοράσεων και τηλεφώνων,

4. η επέκταση του παρακαμπτηρίου Καλού Χωριού μέχρι τον κύριο δρόμο (περιοχή Αγίου Φώτου),

η παραχώρηση οικονομικών πόρων προς την κοινότητα για απαλλοτρίωση περιοχών για σκοπούς εγγραφής δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άλασσα, στην επαρχία Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία οικοπέδων για παραχώρησή τους προς νέα ζευγάρια.

2. Η μείωση της ζώνης προστασίας του φράγματος Κούρρη.

3. Η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού της πηγής Κεφαλόβρυσου, λόγω της κακής κατάστασής του, και η κατάργηση της υφιστάμενης πηγής, λόγω του ότι η χρήση της υποχρεώνει την κοινότητα να καταβάλλει αυξημένα ποσά για την κατανάλωση ρεύματος της διάτρησης.

4. Η υλοποίηση της υπόσχεσης του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τη μετακίνηση του χωριού το 1985, για παροχή νερού από το φράκτη Κούρρη για άρδευση.

5. Η αξιοποίηση του εγκαταλειμμένου σχολείου της κοινότητας ως πολιτιστικού κέντρου και η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για το σκοπό αυτό.

6. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για παροχή αποζημιώσεων και η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται να γίνουν ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πυρκαγιών.

7. Η ύπαρξη καλύτερου ελέγχου στη συντήρηση του βιολογικού σταθμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κάτω Αμίαντος στην επαρχία Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η πραγματοποίηση των έργων που απαιτούνται για ολοκλήρωση του κοινοτικού γηπέδου.

2. Η παροχή γης για ίδρυση πάρκου.

3. Η επέκταση της υδατοπρομήθειας προς την περιοχή Καρβουνά-Κάρδαμα.

4. Η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών και η παραχώρηση γης σε νεαρά ζευγάρια, για να μπορέσουν να παραμείνουν στο χωριό οι νέοι.

5. Η δημιουργία πεζόδρομων εντός της κοινότητας στον κύριο δρόμο, καθώς και στη βόρεια είσοδο, με τη διαπλάτυνση του γεφυριού, καθώς και η απαλλοτρίωση σπιτιών στη νότια είσοδο για βελτίωση του δρόμου για την ασφάλεια των πεζών.

6. Η αύξηση κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα.

7. Η υλοποίηση υποσχέσεων για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και εξοπλισμού στο ιατρικό κέντρο.

8. Η ενίσχυση σήματος τηλεόρασης.

9. Η χρήση του εγκαταλειμμένου σχολείου ως κέντρου ψυχαγωγίας και πολιτιστικού οικήματος για τη νεολαία.

10. Η ενίσχυση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, για να μπορεί να εξυπηρετεί πιο έγκαιρα και γρήγορα όσους γεωργούς υφίστανται ζημιές και δικαιούνται αποζημίωση.

11. Η κατάργηση της κοινότητας Πάνω Αμιάντου και η ενσωμάτωση της περιοχής στην κοινότητα Κάτω Αμιάντου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.108 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Σπιτάλλι της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Με βάση τα πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η μετακίνηση του πτηνοτροφείου που λειτουργεί στην περιοχή και προκαλεί οχληρία και η λήψη μέτρων για οριστικό κλείσιμό του,

2. η επέκταση των πολεοδομικών ζωνών για οικιστικούς σκοπούς για βοήθεια των κατοίκων της περιοχής,

3. η κατεδάφιση υφιστάμενου περιτειχίσματος για ευθυγράμμιση του δρόμου στην έξοδο προς την περιοχή Φασούλας για λόγους ασφάλειας,

4. η μετακίνηση πασσάλων ηλεκτρισμού και τηλεφώνων που παρέμειναν στο δρόμο και μετά τη διαπλάτυνσή του, προκαλώντας κίνδυνο στους πεζούς, χωρίς να επιβαρυνθεί η κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας σε κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, οι κοινοτικές αρχές και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών μας πληροφόρησαν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ως πολιτιστικά κέντρα κτίρια σχολείων που δε χρησιμοποιούνται πλέον λόγω κατάργησης των σχολείων στις κοινότητες αυτές.

Με βάση τα πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η χρησιμοποίηση των κτιρίων των εν λόγω εγκαταλειμμένων σχολείων ως πολιτιστικών κέντρων,

2. η παροχή οικονομικής βοήθειας στην αντίστοιχη κοινότητα για υλοποίηση της πιο πάνω επιθυμίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν πρόσφατα εισαχθεί στην Κύπρο ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προκειμένου να επιτρέψει την κυκλοφορία των εν λόγω ηλεκτρικών ποδηλάτων, πρότεινε την εγγραφή τους ως μοτοποδηλάτων, αφού ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αιτιολογικό αυτής της απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.111 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Νοεμβρίου 2002.

«Σχετικά με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας σκυβάλων για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας της μονάδας;

2. Έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.112 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνο Μιχαηλίδη την 21η Νοεμβρίου 2002.

«Επειδή πιστεύω ότι πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η ασφάλεια και η ηρεμία των κατοίκων της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λεμεσού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις ενέργειες που έγιναν, ώστε να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της πιο πάνω περιοχής από την παρουσία εκατοντάδων αθιγγάνων στην περιοχή και την εγκατάστασή τους σε ακατάλληλα υποστατικά, με αποτέλεσμα την οχληρία και παρενόχληση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα της νύκτας.

2. Τις διευθετήσεις στις οποίες η κυβέρνηση προέβη για δημιουργία ειδικών περιοχών, για να στεγαστούν οι αθίγγανοι, ώστε να ελέγχονται καλύτερα από τις αρχές της Δημοκρατίας, με γνώμονα βέβαια πάντοτε την ασφάλεια της πατρίδας μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.113 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρείες που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους δήμους καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για πάρκινγκ, όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρεται. Διαφορετικά δε λαμβάνουν τη σχετική άδεια.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο είναι νόμιμο να υποχρεώνεται ένας μικροεπιχειρηματίας να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό στην περίπτωση που δεν υφίσταται χώρος στάθμευσης.

2. Αν τα ποσά που απαιτούνται για τα εστιατόρια και τα κέντρα αναψυχής είναι κατά πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται από τους ιδιοκτήτες άλλων καταστημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λιμνάτη, επαρχίας Λεμεσού, και της συνάντησής μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η υλοποίηση υπόσχεσης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για καταβολή επιδότησης και/ή αποζημίωσης για τα έτη 2001 και 2002 που αφορά τα αμύγδαλα.

2. Η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορους χώρους εντός της κοινότητας, λόγω των προβλημάτων που παρατηρούνται, ιδιαίτερα όταν βρέχει.

3. Η μετακίνηση των πασσάλων της ΑΤΗΚ και ΑΗΚ που βρίσκονται εντός του δρόμου, με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο οι οδηγοί.

4. Η παροχή βοήθειας προς νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην κοινότητα.

5. Η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών.

6. Η δημιουργία νέου περιφερειακού σχολείου, με σκοπό τη μείωση του μεγάλου αριθμού των μαθητών του περιφερειακού σχολείου της Τριμήκληνης.

7. Παραχώρηση προς την κοινότητα για χρήση του εγκατελειμμένου κτιρίου που χρησιμοποιόταν ως σχολείο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ταυτόχρονη παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη των εξόδων.

8. Η βελτίωση του οδικού δικτύου με επιτάχυνση της συμπλήρωσης του δρόμου Άλασσας-Λιμνάτη και συμπλήρωση του έργου Αγίας Ειρήνης-Τριμήκληνης.

9. Η άμεση λειτουργία της διάτρησης για παροχή νερού στην περιοχή “Τρύπες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.115 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος, στην επαρχία Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η υλοποίηση σχεδίου για δημιουργία αποχετευτικού στην κοινότητα, όπως ήταν η υπόσχεση που δόθηκε από τους αρμοδίους.

2. Η αναθεώρηση των οικιστικών ζωνών.

3. Η παροχή οικονομικής βοήθειας προς νεαρά ζευγάρια για ανέγερση κατοικίας, καθώς επίσης και η παροχή προς αυτά της δυνατότητας, σε περίπτωση παροχής γης, υποθήκευσης της γης για εξασφάλιση οικονομικών πόρων για ανέγερση κατοικίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρο Χριστοδουλίδη στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιας περιβαλλοντικής αντιλήψεως έγιναν οι επεμβάσεις στα βουνά Ευκάλη - Σταυρίδες - Μονοδέντρι - Πίπης, στην περιοχή της κοινότητας Πυργών, από το Τμήμα Δασών για τη δημιουργία αντιπυρικών δρόμων, που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.117 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας όπως επισπευσθεί η διαδικασία διαχωρισμού νέων οικιστικών οικοπέδων για στέγαση εκτοπισθέντων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας όπως επισπευσθεί η διαδικασία διαχωρισμού νέων οικοπέδων για επαγγελματική στέγαση εκτοπισθέντων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού των οικοπέδων;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση σε δικαιούχους ενοικιαστές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας να επισπευσθεί η διαδικασία για την ανέγερση της Β΄ φάσης του εμπορικού κέντρου της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του έργου;

Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία; Τέθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.120 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Αμμοχώστου το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν παρέχει υπηρεσία είσπραξης εξώδικων προστίμων για αδικήματα που αφορούν την επιβολή βαθμών ποινής στις άδειες οδήγησης.

Εξαιτίας αυτού του κενού οι καταγγελμένοι αναγκάζονται να μεταβούν στη Λάρνακα, για να πληρώσουν το πρόστιμο και να εγγραφούν οι βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησής τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με επιπρόσθετο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πότε προτίθεται να καλύψει αυτό το κενό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.121 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η πρόνοια του περί Κηδεμονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης Αδικοπραγούντων Νόμου του 1996 για έκδοση διατάγματος κηδεμονίας με όρους κοινοτικής εργασίας δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί, παρά τις διαπιστώσεις κοινωνιολόγων ότι ο θεσμός της κοινοτικής εργασίας ενισχύει την επανένταξη των ανήλικων αδικοπραγούντων στην κοινωνία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η πιο πάνω πρόνοια δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί και πότε αναμένεται η κυβέρνηση να την εφαρμόσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.122 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 28 Νοεμβρίου 2002.

«Στην προκήρυξη θέσεων ειδικών αστυφυλάκων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2002 και αριθμό 5386, αναφέρεται πως αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο λόγος που οι θέσεις αυτές απευθύνονται μόνο σε άνδρες;

2. Πώς η διάκριση αυτή συνάδει με τη σύμβαση 34/180 των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος της γυναίκας, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε;

3. Πώς αυτό συμβαδίζει με το ρόλο και την αποστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως αρμόδιου υπουργείου για την προώθηση της ισότητας και εφαρμογής προγραμμάτων για την ισότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.123 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην Ελλάδα έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται με αυστηρότητα οι πρόνοιες του νόμου που αφορά τον περιορισμό του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους (εστιατόρια, χώροι εργασίας κ.λπ.).

Στην Κύπρο είναι εμφανές ότι οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, αυτοκίνητα κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.124 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού επιχορηγεί τις ομοσπονδίες/επιτελικούς φορείς/σωματεία με βάση το εθνικό σχέδιο υποστήριξης αναπτυξιακού αθλητισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, τη μέθοδο με την οποία κατανέμονται τα ποσά των χορηγιών στις διάφορες ομοσπονδίες, καθώς και για το βαθμό στον οποίο το σχέδιο αυτό έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Νοεμβρίου 2002.

«Οι κάτοικοι του συνοικισμού ΑΗΚ εκφράζουν σφοδρά παράπονα για τη ρύπανση που δημιουργούν τα καυσαέρια από τα φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Β΄ στο συνοικισμό τους. Συγκεκριμένα, όταν δε φυσά καθόλου άνεμος, αυτά τα καυσαέρια πέφτουν πάνω στις βεράντες των σπιτιών, στα τραπέζια και τις καρέκλες που βρίσκονται έξω, καθώς και στα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα στις αυλές των σπιτιών.

Πιστεύω ότι από τη ρύπανση που προκαλούν τα καυσαέρια πιο πολύ επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, ώστε να τερματισθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.126 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Νοεμβρίου 2002.

«Με βάση την έκθεση της Γενικής Ελεγκτού, οι επιθεωρητές του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, λόγω εργατικών διαφορών, ουσιαστικά δεν επιθεωρούν πλοία που προσεγγίζουν τα λιμάνια μας. Επιθεωρούν ελάχιστο αριθμό πλοίων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα κυπριακά λιμάνια δε διαθέτουν ευκολίες υποδοχής, όπως προνοείται στη διεθνή σύμβαση Μarbol 73/78.

Αναφέρω ότι σε πρόσφατο ατύχημα στις ακτές της βόρειας Ισπανίας προκλήθηκε τεράστια οικολογική καταστροφή και παρ’ ολίγον να προκληθεί διπλωματικό επεισόδιο, λόγω της κακής συντήρησης του υπό ελληνική σημαία πλοίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τι ασχολούνται οι επιθεωρητές των πλοίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας από τις αρχές του 2001, που προέκυψε η πιο πάνω εργατική διαφορά, και ποιες ενέργειες έχουν γίνει, ώστε να ανταποκρινόμαστε τα δύο τελευταία χρόνια στις δεσμεύσεις που απορρέουν από την υπογραφή του Μεσογειακού Μνημονίου Συνεργασίας για επιθεώρηση τουλάχιστο του 15% των πλοίων που προσεγγίζουν τα λιμάνια μας. Επιπλέον, τι ενέργειες αναμένεται να γίνουν για τη δημιουργία ευκολιών στην υποδοχή των πλοίων στα λιμάνια μας, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του 2003 δεν υπάρχει πρόνοια για τη δημιουργία αυτών των ευκολιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.127 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί από ιδιοκτήτες υδροφόρων πόσιμου νερού ότι το τμήμα του υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τον υγειονομικό έλεγχο των υδροφόρων και του νερού καθυστερεί να εκδώσει και να παραδώσει στους ενδιαφερομένους τα πιστοποιητικά υγείας που απαιτούνται.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι πωλητές πόσιμου νερού εργάζονται υπό συνθήκες ανασφάλειας. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου, να τους λένε οι αρμόδιοι “αν σας σταματήσουν για υγειονομικό έλεγχο, πέστε τους να μας τηλεφωνήσουν, για να πιστοποιήσουμε εμείς ότι έχετε υποβάλει αίτηση και ότι το πιστοποιητικό υγείας το έχουμε εμείς”.

Γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.128 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι το μέγεθος ενός pint (έτσι λέγεται το μεγάλο ποτήρι μπίρας που προσφέρεται στις μπιραρίες, στα εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.) ποικίλει από κατάστημα σε κατάστημα. Στο εξωτερικό η χωρητικότητα ενός pint ισούται με μια συγκεκριμένη ποσότητα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα pint ισούται με 0,568 λίτρα και στις ΗΠΑ ένα pint ισούται με 0,473 λίτρα.

Στην Κύπρο όλες οι μπιραρίες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, διαφημίζουν και σερβίρουν το συγκεκριμένο προϊόν ως pint, χωρίς να αναφέρουν το μέγεθος του ποτηριού. Άλλωστε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθεσία που να το καθορίζει. Αυτό το γεγονός προκαλεί πρόβλημα στην αγορά, αφού κάποια καταστήματα, εκμεταλλευόμενα την έλλειψη νομοθεσίας, σερβίρουν την μπίρα σε ποτήρια μικρότερης χωρητικότητας, παρουσιάζοντάς τα ως pint. Σημειωτέον ότι ο πελάτης δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά από ποτήρι σε ποτήρι, λόγω της μικρής διαφοράς στην ποσότητα, στο μέγεθος και στο σχήμα, η οποία όμως είναι αρκετά σημαντική τόσο για τον ίδιο όσο και για το κατάστημα. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι καθαρό ότι πλεονέκτημα έχουν τα καταστήματα που σερβίρουν σε μικρά ποτήρια, τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν και χαμηλότερες τιμές, έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σχεδόν σ’ όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά αναφέρεται η ποσότητα (π.χ. στις σοκολάτες, στα αναψυκτικά, στα απορρυπαντικά κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα ποτήρια pint στην Κύπρο και στην Ευρώπη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.129 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι οι οδηγοί των οχημάτων που κυκλοφορούν σε δυσπρόσιτες περιοχές (“safari excursions”) εκτελούν συνάμα και χρέη ξεναγών, χωρίς να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. καλή γνώση ξένων γλωσσών). Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, οι πλείστοι από αυτούς τους οδηγούς δε γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, κάτι το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλεται λόγω της φύσης των συγκεκριμένων εκδρομών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα απαιτούμενα προσόντα απόκτησης άδειας οδηγού για τα “safari excursions”, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διοργάνωσης τέτοιων εκδρομών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.130 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τα φράγματα για ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

Εξ όσων γνωρίζω, μια τέτοια πρόταση έχει κατ’ επανάληψη απορριφθεί, γιατί εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα του νερού ύδρευσης, καθώς και για το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν μελέτες βάσει των οποίων υποστηρίζεται η πιο πάνω απόφαση και ειδικότερα εάν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική μελέτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.131 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Κόρνου παρουσιάζεται οξύ υδατικό πρόβλημα. Σύμφωνα με την κοινοτική αρχή, το σύστημα των διασωληνώσεων μέσα στην κοινότητα είναι πεπαλαιωμένο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα απωλειών και να υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων. Επίσης παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στη μεταφορά επιπλέον ποσοτήτων νερού για την ύδρευση της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να λυθεί το υδατικό πρόβλημα της κοινότητας Κόρνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.132 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην αίθουσα αναχωρήσεων επιβατών στο λιμάνι Λεμεσού, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμο του 2002 το κάπνισμα απαγορεύεται και γι’ αυτό το λόγο έχουν τοποθετηθεί πινακίδες με την ένδειξη “ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ”, υπάρχουν τοποθετημένα σταχτοδοχεία και επιτρέπεται το κάπνισμα.

Παρακαλώ το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που επιτρέπεται το κάπνισμα στην αίθουσα επιβατών του λιμανιού Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.133 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι το κόστος των εκδηλώσεων που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου στα πλαίσια της προώθησης και αναβίωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανέρχεται περίπου σε £300.000 για κάθε δήμο ετησίως, ποσά τα οποία καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι οι δήμοι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή για τα ποσά που διατίθενται ως επιχορηγήσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλους τους δήμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί από ψαράδες της περιοχής Ζυγίου ότι οι συσκευές εκδίωξης δελφινιών δεν παραχωρούνται εκ περιτροπής σε όλους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια παραχώρησης συσκευών εκδίωξης δελφινιών στους ψαράδες της περιοχής Ζυγίου και πότε θα παραχωρηθούν σε όλους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.135 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 6 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την απουσία εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού στο Ειδικό Σχολείο “Ευαγγελισμός” αναφέρεται ότι, αν και έγιναν αλλεπάλληλα διαβήματα προς το Υπουργείο Υγείας για τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ζητήθηκε η τοποθέτηση νοσηλευτή, η κάλυψη του σχολείου από ιδιωτικό ή κυβερνητικό γιατρό, όπως και η οργάνωση σειράς μαθημάτων πρώτων βοηθειών για το προσωπικό του σχολείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για επίλυση του θέματος τόσο στον “Ευαγγελισμό” όσο και στα υπόλοιπα ειδικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.136 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κόρνου αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, προς την κατεύθυνση της Λεμεσού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες και τα σχέδια για επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.137 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για επίσπευση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού των οικοπέδων;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.138 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) ως εργαλείο αποτελεί το θεμέλιο λίθο και το καθημερινό κείμενο αναφοράς για κάθε επιχειρηματική δράση είτε αυτή είναι ιδιωτική είτε δημόσια. Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διάφορα τμήματα/οργανισμοί του δημόσιου τομέα καταρτίζουν και δημοσιοποιούν τόσο μακροπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια, βάσει των οποίων διαγράφουν και υλοποιούν την καθημερινή τους δράση. Τα σχέδια αυτά μπορεί να αφορούν τόσο τη γενική δράση και τον τρόπο λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού όσο και συγκεκριμένα έργα που αναλαμβάνει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.

Καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια, είτε γενικής φύσεως είτε για συγκεκριμένα έργα που αναλαμβάνουν, τα διάφορα τμήματα/οργανισμοί της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας;

2.

Πώς τα σχέδια αυτά αξιοποιούνται από το προσωπικό του κάθε δημόσιου οργανισμού;

3.

Πώς δημοσιοποιούνται τα επιχειρησιακά σχέδια είτε ενδοτμηματικά στους υπαλλήλους των διάφορων τμημάτων είτε ευρύτερα στον Κύπριο πολίτη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.139 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2002 έλεγαν ότι Τούρκοι έκλεψαν ανεκτίμητης αξίας θησαυρούς από την εκκλησία της Παναγίας στην κατεχόμενη κωμόπολη της Λύσης. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλές άλλες εκκλησίες και μοναστήρια που βρίσκονται στα κατεχόμενα έχουν συληθεί από τους Τούρκους εισβολείς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις κλοπές που έγιναν στην εκκλησία της Παναγίας στη Λύση;

2. Ποια διαδικασία ακολουθείται και ποιες υπηρεσίες του κράτους είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών;

3. Πόσες περιπτώσεις σύλησης εκκλησιών καταγγέλθηκαν ή περιήλθαν εις γνώσιν του κράτους μέχρι σήμερα, πόσες διερευνήθηκαν και σε πόσες και σε ποιες συγκεκριμένα επανακτήθηκαν τα κλοπιμαία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.140 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Η σημερινή γεωργία στην Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ανανεώσιμους και οικονομικά ασύμφορους φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο. Στην αειφορική γεωργία αρχίζει η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, που αντικαθίσταται από άλλες ανανεώσιμες και πιο οικονομικές πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική κ.ά.).

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει σχέδιο παροχής χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων και ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο καλύπτει επενδύσεις και στον τομέα της γεωργίας. Το σχέδιο τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Ιουνίου 1999 και προβλέπει την παροχή χορηγίας ύψους 30% της επένδυσης, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις £30.000.

Το διευρυμένο νέο σχέδιο χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση των ΑΠΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει και τα πιο κάτω κίνητρα για τον αγροτικό τομέα:

1.

Για επενδύσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται η παροχή ύψους 30%, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις £50.000.

2.

Για επενδύσεις με σκοπό την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ηλιακής, αιολικής, φωτοβολταϊκών ή συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας, προβλέπεται η παροχή χορηγίας μεταξύ 30% και 40% της επένδυσης, με μέγιστα ποσά χορηγίας τα οποία κυμαίνονται από £10.000 μέχρι £125.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.

Πώς και πόσο συχνά ενημερώνονται οι γεωργοί γι’ αυτά τα σχέδια;

2.

Σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο, πόσοι γεωργοί επωφελήθηκαν ανά επαρχία και τι ποσό δαπανήθηκε γι’ αυτό το σκοπό;

3.

Πώς ενημερώνονται/επιμορφώνονται οι γεωργοί για συστήματα αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως τις ηλιακές ηλεκτροτουρμπίνες άντλησης νερού (solar water pumps);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.141 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.142 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για δημιουργία μεγάλου αντιπλημυρικού έργου βόρεια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.143 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Με μια σειρά αποφάσεων του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων καταργούνται τα διάφορα κίνητρα που παραχωρήθηκαν στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και στους καταθέτες του.

Ως γνωστό τα κίνητρα αυτά παραχωρήθηκαν από το κράτος με σκοπό την ενθάρρυνση της συσσώρευσης κεφαλαίων στον οργανισμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ιδιαίτερα των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, σε ένα ζωτικό κοινωνικό τομέα όπως η στέγαση. Η πολιτική αυτή έχει αποδειχθεί πολύ επιτυχής, αφού ο οργανισμός κάθε χρόνο εξυπηρετεί χιλιάδες οικογένειες, προσφέροντας στεγαστικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια, μακροχρόνια αποπληρωμή και γενικούς όρους πολύ πιο ευνοϊκούς από αυτούς που πρόσφεραν άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα. Η υποβοήθηση της προσπάθειας των πολιτών να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αφού μετά την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση έχει καταργηθεί και το κίνητρο της φοροαπαλλαγής μέρους των τόκων των στεγαστικών δανείων.

Είναι φανερό ότι τυχόν υλοποίηση των αποφάσεων του εφόρου θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και κατ’ επέκταση στις χιλιάδες των οικογενειών που είτε έχουν εξασφαλίσει είτε προτίθενται να εξασφαλίσουν στεγαστικά δάνεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Χρειάζονται οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία ή τους όρους εντολής του οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας και της κοινωνικής προσφοράς του, όταν η Κύπρος θα καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι οι προσφερόμενες από τον οργανισμό υπηρεσίες εμπίπτουν στην κατηγορία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, ώστε να συνεχίσουν να απολαύουν κρατικής στήριξης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο;

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του οργανισμού, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και την κοινωνική του προσφορά στο ζωτικό τομέα της στέγασης;

4. Κατά την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση έχει ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων πιθανόν να καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές των καταθέσεων στον οργανισμό, γεγονός που θα επιφέρει πρόσθετα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.144 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου, ο σχεδιασμός του οποίου έγινε, όπως αντιλαμβάνομαι, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και προδιαγραφών. Συγκεκριμένα, ζητείται ενημέρωση για τα ακόλουθα:

 • Τους σκοπούς που θα εξυπηρετούνται με τη δημιουργία του,
 • τις υπηρεσίες που θα παρέχονται, ιδιαίτερα όσον αφορά οικογένειες με παιδιά,
 • τη χωρητικότητα, τη διαρρύθμιση και τυχόν πρόνοιες για φιλοξενία οικογενειών,

 • τα μέτρα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που θα φιλοξενούνται,

 • την περίοδο φιλοξενίας,

 • τους φορείς που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του κέντρου,

 • το στάδιο εργασιών και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.145 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 11 Δεκεμβρίου 2002.

«Μας έχει αναφερθεί ότι ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στην Παιδική Στέγη και τη Στέγη Νεανίδων Λευκωσίας συχνά παρενοχλούνται από τους γονείς τους, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για άσκηση βίας σε αυτά. Οι παρεμβάσεις αυτές ασκούν ψυχολογική βία στα παιδιά και στο προσωπικό των ιδρυμάτων, που στη συνέχεια καλούνται συχνά για μαρτυρία.

Παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις συνιστούν παραβίαση από πλευράς των γονιών των διαταγμάτων απομάκρυνσης και μη επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά, εντούτοις οι γονείς αφήνονται ανενόχλητοι να συνεχίζουν το έργο τους κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου (άρθρο 21).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η αστυνομία δεν παρέχει προστασία στους πιο πάνω χώρους, τη στιγμή που η προστασία αυτών των παιδιών είναι ευθύνη του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.146 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (υπόμνημα ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002) όπως αυξηθεί η ποσότητα του νερού που παραχωρείται στους γεωργούς για άρδευση μέσω του νότιου αγωγού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.147 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρ’ όλο που εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζεται σε όλες τις παράλιες περιοχές ο περί Παραλιών Νόμος, στην περιοχή Επισκοπής δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω του ότι η παραλία βρίσκεται μέσα στα όρια των βρετανικών βάσεων. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό το κοινοτικό συμβούλιο είχε συνάντηση με τις αρχές των βρετανικών βάσεων, κατά την οποία δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα υιοθετηθεί ο περί Παραλιών Νόμος, ούτως ώστε να μπορεί το κοινοτικό συμβούλιο να αναλάβει τη διαχείριση της παραλίας.

Για το θέμα αυτό το κοινοτικό συμβούλιο είχε υποβάλει σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.148 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχουν αρκετά ετοιμόρροπα υποστατικά τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν.

Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό η κοινότητα έχει υποβάλει υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.149 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο με υπόμνημα που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, ζήτησε όπως του εκμισθωθεί μέρος των χαλίτικων τεμαχίων 226, 227 και 228 Φ./ΣΧ. 53/60, στα οποία υπάρχουν λυόμενα υποστατικά που ανήγειρε η εταιρεία που κατασκεύασε τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (τμήμα Ερήμης-Αυδήμου) με σκοπό τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.150 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι με επιστολή, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, ζήτησαν από τον έπαρχο Λεμεσού, μέσω του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, να τους παραχωρηθεί ο τουρκοκυπριακός χώρος του τεμαχίου με αρ. 440 Φ./Σχ. 58/5 (κλίμακα 1:5 000), το οποίο προτίθενται να εξωραΐσουν με δικά τους έξοδα, για να χρησιμοποιείται και ως χώρος στάθμευσης.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας (τουρκοκυπριακός τομέας) και σήμερα χρησιμοποιείται από διάφορους για την τοποθέτηση άχρηστων αντικειμένων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ άσχημη εικόνα.

Προς το σκοπό αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο Επισκοπής Λεμεσού ετοίμασε και επισύναψε στην επιστολή του, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, προσχέδιο διαμόρφωσης του πιο πάνω χώρου.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση της επιστολής, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.151 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι με επιστολή τους, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2002, ζήτησαν από τον έπαρχο Λεμεσού όπως τους εκμισθωθεί το παλαιό κτίριο του γυμνασίου με σκοπό τη στέγαση του αστυνομικού σταθμού Επισκοπής.

Σημειώνεται ότι στην επιστολή τονίζεται ότι, σε περίπτωση που για διάφορους λόγους η μεταφορά του αστυνομικού σταθμού δε γίνει κατορθωτή, το κτίριο του παλαιού γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί για άλλους κοινωφελείς σκοπούς, όπως δημιουργία στέγης νέων και γερόντων.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση της επιστολής, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.152 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι με υπόμνημα που υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, ζήτησαν όπως επεκταθεί η οικιστική ζώνη τόσο βόρεια του αυτοκινητόδρομου όσο και προς άλλες κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι στο υπόμνημα τονίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την περιφερειακή σύσκεψη που έγινε στο χωριό Ερήμη το καλοκαίρι του 2001 έδωσε υπόσχεση ότι, κατά την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, η περιοχή βόρεια του αυτοκινητόδρομου θα ενταχθεί στην οικιστική ζώνη.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.153 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι, παρ’ όλο που εδώ και αρκετά χρόνια ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σχέδιο και εκτίμηση της δαπάνης για την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής για εξυπηρέτηση τόσο σημερινών όσο και μελλοντικών αναγκών της κοινότητας, το σχέδιο δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο αρμόδιο υπουργείο, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.154 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι στο παρελθόν δόθηκαν υποσχέσεις από τους αρμόδιους φορείς για κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, που διέρχεται μέσα από την κατοικημένη περιοχή.

Σημειώνεται ότι έχει γίνει και προκαταρκτική εκτίμηση και η κοινότητα αποδέχθηκε το όλο έργο ως πολεοδομικό.

Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.155 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, γύρω στα τέσσερα εκατομμύρια γυναικών και παιδιών γίνονται στόχος σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης και είναι γνωστό ότι ζουν κάτω από καθεστώς βίας και ανάρμοστων συνθηκών διαβίωσης. Το φαινόμενο της πορνείας, το οποίο συνοδεύεται από σωρεία άλλων αξιόποινων πράξεων, όπως είναι η διαφθορά, ο εκβιασμός, η διακίνηση πορνογραφικού υλικού κ.ά., απασχολεί σήμερα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη.

Στην Κύπρο έχει κατά καιρούς καταγγελθεί ότι ξένες εργαζόμενες και μετανάστριες πέφτουν θύματα ψευδών υποσχέσεων και εξωθούνται από κυκλώματα σωματεμπορίας στην πορνεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για τη δίωξη των κυκλωμάτων αυτών και την παροχή πλήρους προστασίας από το κράτος στις γυναίκες αυτές, περιλαμβανομένων:

 • της έγκαιρης πληροφόρησης ατόμων που έρχονται να εργαστούν ως καλλιτέχνιδες, οικιακοί βοηθοί και προσωπικό σε ξενοδοχεία/εστιατόρια αναφορικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν,
 • της ενημέρωσης για τα δικαιώματά τους, όταν παραβιάζεται το συμβόλαιο εργασίας, καθώς και συχνού ελέγχου των συνθηκών εργασίας,
 • της ρητής απαγόρευσης κατακράτησης των αναγνωριστικών τους εγγράφων από τους εργοδότες.»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.156 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 13 Δεκεμβρίου 2002.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι η κοινότητα θεωρεί αναγκαίο το διαχωρισμό εκατό πενήντα νέων οικοπέδων χαλίτικης γης, για να αντιμετωπισθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση των φτωχών οικογενειών της κοινότητας, καθώς και το διαχωρισμό οικοπέδων αυτοστέγασης για στέγαση των εκτοπισθέντων κατοίκων της Επισκοπής.

  Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

  2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.157 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 13 Δεκεμβρίου 2002.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια αποφασίστηκε η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής, έγινε ο σχεδιασμός και η οριοθέτηση, παραχωρήθηκαν τέσσερα βιοτεχνικά οικόπεδα και ανηγέρθησαν σ’ αυτά υποστατικά, μέχρι τώρα δεν έγιναν τα αναγκαία κατασκευαστικά έργα, γιατί δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του τεμαχίου, στο οποίο βρίσκεται η πιο πάνω περιοχή, επειδή το εν λόγω τεμάχιο ανήκει στο ΕΒΚΑΦ.

  Για το σκοπό αυτό, η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, με το οποίο ζητά όπως εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

  2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

  3. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο για τα έργα υποδομής όπως δρόμους, πεζοδρόμια και υπηρεσίες για τα πιο πάνω τέσσερα βιοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία ανηγέρθησαν και λειτουργούν στο χώρο του ΕΒΚΑΦ;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.158 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Η διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του δρόμου προς τον αυτοκινητόδρομο και ιδιαίτερα η άμεση λήψη μέτρων για την ευθυγράμμιση της επικίνδυνης στροφής.

  2. Η ολοκλήρωση του νέου δρόμου προς Ζανακιά καθώς και η ολοκλήρωση του δρόμου προς τις αρχαιότητες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.159 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η συντήρηση σχολικού κτιρίου που δε λειτουργεί πλέον με σκοπό τη μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο, με παροχή σχετικής οικονομικής επιχορήγησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.160 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τα ακόλουθα:

  1. Η επέκταση της οικιστικής περιοχής, ενός αιτήματος της κοινότητας που εκκρεμεί από το 1995.

  2. Η παραχώρηση χώρου στην τοποθεσία Εξάρχου για χρήση του ως σκυβαλότοπου τον οποίο θα διαχειρίζεται η κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.161 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για εγγραφή αγροτικών δρόμων.

  2. Η βοήθεια προς την κοινότητα για εξασφάλιση άδειας παροχής νερού από το φράγμα Σύμβουλα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.162 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η διευθέτηση επίσκεψης ιατρικής μονάδας στην κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.163 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Η διαγραφή χρέους για κατασκευή των χωμάτινων υδατοδεξαμενών του σχεδίου ενιαίας αγροτικής ανάπτυξης Πιτσιλιάς.

  2. Η παροχή οικονομικής βοήθειας για ανόρυξη διάτρησης για το αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου-Πελεκάνους.

  3. Η παροχή οικονομικής στήριξης στους μανταρινοπαραγωγούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.164 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

  1. Η δημιουργία μόνιμου ιατρικού κέντρου που να λειτουργεί και ως περιφερειακό ιατρικό κέντρο.

  2. Η δημιουργία ή παροχή οικονομικής βοήθειας για δημιουργία περιφερειακού γηροκομείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.165 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η έναρξη κατασκευής δρόμου Κελλακίου-Επταγώνειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.166 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.167 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για εγγραφή αγροτικών δρόμων λόγω και της επιδείνωσής τους εξαιτίας των βροχών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.168 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σε οκτάλεπτο διαφημιστικό τουριστικό φιλμάκι για την Κύπρο που προβάλλεται στα αεροπλάνα των Κυπριακών Αερογραμμών υπάρχει άνιση προβολή των ελεύθερων επαρχιών. Συγκεκριμένα, η Πάφος προβάλλεται για τέσσερα από τα οκτώ λεπτά που διαρκεί το φιλμάκι, ενώ από την επαρχία Αμμοχώστου προβάλλεται μόνο η Αγία Νάπα για δέκα δευτερόλεπτα και δεν αναφέρεται καθόλου ο Πρωταράς. Ο υπόλοιπος χρόνος κατανέμεται στις άλλες τρεις επαρχίες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Εξακολουθεί να προβάλλεται και για πόσο καιρό προβαλλόταν το εν λόγω φιλμάκι;

  2. Ποιος είχε την πρωτοβουλία/ευθύνη για την παραγωγή της ταινίας;

  3. Επειδή έχω πληροφορηθεί ότι το φιλμάκι έγινε από κάποια αγγλική εταιρεία, βάσει ποιων διαδικασιών δόθηκε η παραγωγή της ταινίας σε ξένη εταιρεία; Ενδιαφέρθηκαν και κυπριακές εταιρείες για την παραγωγή του διαφημιστικού αυτού;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.169 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα τέλη προσγείωσης αεροπλάνων και τα τέλη λεωφορείων που ίσχυαν κατά τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002 στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και για τα τέλη προσγείωσης και λεωφορείων τα οποία θα ισχύουν για το έτος 2003.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.170 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τον άνθρωπο η πόση/χρήση αφαλατωμένου νερού το οποίο ρέει μέσα από πεπαλαιωμένους και οξιδωμένους μεταλλικούς αγωγούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.171 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας για παροχή οικονομικής βοήθειας για αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου (των μεταλλικών αγωγών) του δήμου. Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το κόστος αντικατάστασης του δικτύου ανέρχεται γύρω στις £145.000. Σημειωτέον ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω και της φθοράς των μεταλλικών σωλήνων από το αφαλατωμένο νερό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος θα επωμισθεί το κόστος του πιο πάνω έργου;

  2. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των μεταλλικών αγωγών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.172 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Ο δήμος Δερύνειας τροχοδρομεί τη δημιουργία βοτανικού πάρκου και παιδικής χαράς κοντά στη γραμμή αντιπαράταξης, στην τοποθεσία του λατομείου, πίσω από το πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Η συνύπαρξη του πάρκου με το πολιτιστικό κέντρο καθίσταται αναγκαία και για την αναζωογόνηση της πράσινης γραμμής.

  Υπάρχει αίτημα του δήμου όπως το έργο αυτό, το κόστος του οποίου υπολογίζεται γύρω στις £200.000, γίνει πολεοδομικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς προτίθεται να συνδράμει στη δημιουργία του εν λόγω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.173 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας όπως του παραχωρηθεί οικονομική και άλλη βοήθεια για την εξασφάλιση ιδιωτικής γης/κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο λαογραφικό μουσείο, η οποία, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, θα αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος για τη φιλοξενία συλλογής παλαιών νομισμάτων και άλλων αντικειμένων, καθώς και για τη δημιουργία υπαίθριου λαογραφικού μουσείου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία έγκρισης και παροχής της βοήθειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.174 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  « Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέχω, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί οποιαδήποτε νομοθεσία που να υποχρεώνει τα ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια και κομμωτήρια να υπόκεινται σε υγειονομικό έλεγχο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γίνεται υγειονομικός έλεγχος στα εν λόγω υποστατικά;

  2. Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για αυτό το θέμα και ποια πρακτική ακολουθείται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.175 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  «Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας όπως του παραχωρείται πρόσθετη οικονομική βοήθεια για κάλυψη των λειτουργών εξόδων του, όπως συμβαίνει και με τους κατεχόμενους δήμους, ίσης με το 75%, που είναι η κατεχόμενη περιοχή του δήμου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Βάσει ποιων κριτηρίων και πόσο ενισχύονται οικονομικά οι κατεχόμενοι δήμοι;

  2. Υπάρχει πρόθεση από το κράτος να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου Δερύνειας; Εάν ναι, πότε και γιατί αυτό δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.176 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

  « Τον Αύγουστο του 2002 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισκέφθηκε τη λίμνη Παραλιμνίου (επισυνάπτεται σχετικό άρθρο). Ο ίδιος δήλωσε ότι τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου του θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του ενδημικού φιδιού (Natrix Natrix Cypriaca) που ζει στην περιοχή της λίμνης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι μέτρα λήφθηκαν μέχρι στιγμής, για να προστατευθεί το συγκεκριμένο είδος φιδιού;

  2. Τι άλλα μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της λίμνης;

  3. Ποιες διεθνείς συμβάσεις έχει υπογράψει η Κύπρος για την προστασία των λιμνών και γενικότερα των υδροβιότοπων και σε ποιες από αυτές συμπεριλαμβάνεται η λίμνη Παραλιμνίου;

  4. Έχει γίνει κάποια περιβαλλοντική ή άλλη μελέτη για την προστασία ή/και κάποιας μορφής αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.177 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννο Λαμάρη στις 18 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η συνοικία Αγίου Αντωνίου Λεμεσού (πρώην τουρκοκυπριακή συνοικία) αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα σε σχέση με την παρουσία ατόμων που περνούν στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, προερχόμενα από τις κατεχόμενες περιοχές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους αναφορικά με τον ιατρικό έλεγχο αυτών των ατόμων και με το κατά πόσο εκδίδεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό υγείας για σκοπούς εγγραφής των παιδιών στα δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.178 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννο Λαμάρη στις 18 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κολοσσίου της επαρχίας Λεμεσού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την ύπαρξη κτηνοτροφικής περιοχής εντός της κοινότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό του αναφορικά με τη μετακίνηση της πιο πάνω κτηνοτροφικής περιοχής, η οποία γειτνιάζει σε περιοχή τριακόσιων οικιστικών οικοπέδων και χώρο δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.179 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλά σχολεία της επαρχίας Πάφου δεν υπάρχει υποδομή για διευκόλυνση ατόμων με δυσκολία στην κίνηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια σχολεία της επαρχίας Πάφου δεν υπάρχει υποδομή για διευκόλυνση ατόμων με δυσκολία στην κίνηση και εάν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία υποδομής σε όλα τα σχολεία. Σημειώνεται ότι στο νεοϊδρυθέν δημοτικό σχολείο στην Πόλη Χρυσοχούς δεν υπάρχει υποδομή για εμποδιζόμενα άτομα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.180 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι σε σχολεία της επαρχίας Πάφου δεν υπάρχουν σκάλες για διαφυγή με στόχο την εκκένωση των σχολείων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια σχολεία υπάρχει άμεση ανάγκη κατασκευής σκαλών για διαφυγή και πότε προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.181 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει αποφασισθεί η άμεση ανέγερση νέου λυκείου στην πόλη της Πάφου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης του χώρου δίπλα στο Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου για ανέγερση του νέου λυκείου, ώστε να επιλυθεί το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα λύκεια στην πόλη της Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.182 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει απόφαση για αντισεισμική αναβάθμιση του Λυκείου Κύκκου στην Πάφο. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2002 προνοείται ποσό £149.000 για την υλοποίηση αυτού του έργου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η αντισεισμική αναβάθμιση του Λυκείου Κύκκου, αν υπάρχουν κι άλλα σχολεία στην επαρχία Πάφου που χρήζουν αντισεισμικής αναβάθμισης και αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για την αναβάθμιση αυτή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.183 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Νικολαΐδειο Γυμνάσιο Πάφου θα μεταστεγαστεί προσωρινά στο πρώην Γυμνάσιο Α΄ (τουρκοκυπριακό γυμνάσιο) για διευκόλυνση της λειτουργίας του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο και ότι θα παραχωρηθεί ο ξενώνας (youth hostel) της Πάφου στη σχολική εφορία της πόλης, ώστε να μειωθούν τα στεγαστικά προβλήματα του Λυκείου Κύκκου Πάφου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στους χώρους του τουρκοκυπριακού γυμνασίου είναι εφικτή η μεταστέγαση του Νικολαΐδειου Γυμνασίου κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2003-2004 και αν έχει αρχίσει η υλοποίηση των έργων υποδομής στον ξενώνα όπως προνοείται στον προϋπολογισμό του 2002.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.184 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να παταχθεί το φαινόμενο της αύξησης της ιπποδύναμης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της τοποθέτησης μεγάλης διαμέτρου εξώστ, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του παραγόμενου θορύβου σε μη επιτρεπτά όρια, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να ελέγχει αν τα επίπεδα των ρύπων των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.185 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει απόφαση για εξωραϊσμό του χώρου γύρω από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στην Πάφο με βάση το τοπικό σχέδιο της πόλης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επισπευσθεί η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων για τον εξωραϊσμό, με βάση τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που προνοούν οι κανονισμοί λειτουργίας των ενιαίων λυκείων, του Λυκείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, του Νικολαΐδειου Γυμνασίου, καθώς και του Ιακώβειου Σταδίου, ώστε να προκηρυχθούν προσφορές για την υλοποίηση του έργου ύψους £2 εκατομ., όπως προνοείται στον προϋπολογισμό του 2002.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.186 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 23 Δεκεμβρίου 2002.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα καινούρια πρατήρια βενζίνης της εταιρείας Lukoil λειτουργούν και ως “mini-markets” σε εικοσιτετράωρη βάση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Αληθεύουν οι σχετικές πληροφορίες;

  2. Στα πρατήρια αυτά έχει δοθεί άδεια λειτουργίας “mini-market”;

  3. Με βάση ποιο νόμο ή κανονισμό λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση;

  4. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πώς διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των βενζινάδικων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.187 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Ιανουαρίου 2003.

  « Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, αλλά και το λιμάνι της Λεμεσού να μετατρέπονται σε πολεμικό ορμητήριο για την προγραμματιζόμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ) και της Βρετανίας κατά του Ιράκ. Το επόμενο βήμα είναι προφανώς η χρησιμοποίηση και του αερολιμένα Λάρνακας, με το πρόσχημα για επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρησιμοποίηση της Κύπρου από τις δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στον προγραμματιζόμενο πόλεμο κατά του Ιράκ, σε ποιο βαθμό εμπλέκεται η Κύπρος και ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις του πολέμου για την Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.188 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η νομοθεσία για την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και ιδιαίτερα το άρθρο 22(1)(δ) που αφορά τα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των δημοσιογράφων δεν τυγχάνει σεβασμού και εφαρμογής.

  Συγκεκριμένα, το άρθρο 22(1)(δ) καθορίζει ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού γίνεται κυρίως αναφορικά με τη δέσμευση των αιτητών να ρυθμίσουν τους όρους απασχόλησης των συντακτών και των άλλων εργαζομένων στο σταθμό με συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική σύμβαση εργασίας με το νόμιμα αναγνωρισμένο επαγγελματικό τους φορέα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εφαρμοστούν οι πιο πάνω αναφερόμενες πρόνοιες του νόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.189 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

  « Σχετικά με αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αχερίτου της επαρχίας Αμμοχώστου για δημιουργία αστυνομικού σταθμού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην εν λόγω κοινότητα.

  2. Ποιος αστυνομικός σταθμός έχει την ευθύνη για την επιτήρηση της περιοχής και πώς ασκείται στην πραγματικότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.190 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και σε ποιο ποσό/είδος παρέχεται οικονομική στήριξη στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Βρυσούλλων κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.191 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

  «Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αχερίτου για μετατροπή του ιδιόκτητου γηπέδου του αθλητικού σωματείου “Όλυμπος” σε κοινοτικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης ή/και ικανοποίησης του πιο πάνω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.192 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στην κοινότητα Αχερίτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.193 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 16 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το παράρτημα VI της Συνθήκης MARPOL για τον έλεγχο της ρύπανσης από τα πλοία, που αφορά την αέρια ρύπανση, για να εφαρμοστεί απαιτείται το συντομότερο να τύχει επικύρωσης από την Ελλάδα και την Κύπρο.

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η Κύπρος λόγω του σημαντικού ποσοστού συμμετοχής της στην παγκόσμια ναυτιλία (4,2%) καθίσταται σημαντική στην εφαρμογή μιας πολύ κρίσιμης για το περιβάλλον παγκόσμιας συνθήκης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προωθήσει την κύρωση του παραρτήματος VI της Συνθήκης MARPOL το συντομότερο δυνατό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.194 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 17 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Παραλίμνι δεν έχουν καταχωριστεί οι εισφορές των κοινωνικών ασφαλίσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

  Ως αποτέλεσμα αυτού δημιουργούνται προβλήματα με την πληρωμή διάφορων επιδομάτων στους εργαζομένους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνονται προς επίλυσή του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.195 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2003.

  «Οι ζωικές ασθένειες θερίζουν κυριολεκτικά τα ζώα μας. Κοπάδια το ένα μετά το άλλο οδηγούνται στη σφαγή, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι ζωικές ασθένειες που απειλούν με αφανισμό τόσο τους κτηνοτρόφους μας όσο και τα ζώα τους.

  Σε χρόνο ανύποπτο έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου και καλούσα τους αρμοδίους να αφυπνισθούν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η αδιαφορία τους ήταν μεγάλη και στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν συμφέροντα κατέστρεψαν την κτηνοτροφία του τόπου.

  Πρέπει να ενθυμείσθε ότι με κυβερνητική άδεια μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές ολόκληρο κοπάδι από αιγοπρόβατα από μη ελεγχόμενη περιοχή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

  Κοπάδι από αιγοπρόβατα που κατασχέθηκε από την αστυνομία ως τεκμήριο της μεταφοράς του στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα πωλήθηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό.

  Τέλος, το ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο ζώων από τα κατεχόμενα συνέβαλε στη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η κτηνοτροφία μας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.196 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Ιανουαρίου 2003.

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, παρατηρήθηκε το φαινόμενο πηλίκια της Εθνικής Φρουράς να μην έχουν εθνόσημο, πράγμα που έχει σχολιαστεί δυσμενώς τόσο από το κοινό όσο και από τα μέλη της Εθνικής Φρουράς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τους λόγους του φαινομένου αυτού, αν αυτό είναι σε γνώση του υπουργείου και αν υπάρχει οποιαδήποτε οδηγία ή πολιτική του για την αφαίρεση και αντικατάσταση των εθνοσήμων στα πηλίκια της Εθνικής Φρουράς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.197 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων έπαψε να υφίσταται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικροβιολογικά εργαστήρια χωρίς οιονδήποτε έλεγχο. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει μικροβιολογικό εργαστήριο υποβάλλει αίτηση στην οποία η δημόσια υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα ημερών. Λόγω του ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων δεν υφίσταται πλέον, ο/η ενδιαφερόμενος/η προχωρεί στη δημιουργία εργαστηρίου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Θα επαναλειτουργήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων και πότε;

  2. Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο γι’ αυτό το θέμα και ποια πρακτική ακολουθείται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.198 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών σχεδιασμού και ανέγερσης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας στην επαρχία Αμμοχώστου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.199 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Η επικείμενη ολοκλήρωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τυχόν εφαρμογή μιας οιασδήποτε λύσης του κυπριακού προβλήματος θα φέρουν τους Κύπριους πολίτες σε μια πιο στενή επαφή με πολλές διαφορετικές κοινωνίες. Τυχόν άγνοια της κουλτούρας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής αυτών των κοινωνιών μπορεί να δημιουργήσει τάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού, που ενδεχομένως να οδηγήσουν ακόμα και σε βίαιη συμπεριφορά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχει ενιαία εθνική πολιτική για το πρόβλημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και, εάν ναι, πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη;

  2. Υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που να διαπαιδαγωγούν και να ενημερώνουν τη νεολαία και την κοινωνία, γενικότερα, για το πρόβλημα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού;

  3. Υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια για την εισαγωγή μαθήματος επίλυσης διενέξεων (conflict resolution) στη δημόσια εκπαίδευση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.200 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Σύμφωνα με τον περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμο του 1992, το δικαστήριο δύναται να εκδίδει διάταγμα περίθαλψης ανήλικων τοξικομανών σε κέντρο ειδικό για αποτοξίνωση και απεξάρτηση (διάταγμα περίθαλψης ανηλίκου). Επίσης δύναται με διάταγμα να εξουσιοδοτήσει την εισδοχή ή κράτηση καταδικασθέντος σε παρόμοιο κέντρο για σκοπούς της απαιτούμενης θεραπείας και περίθαλψης.

  Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει στην Κύπρο τέτοιο εξειδικευμένο κέντρο υποχρεωτικής θεραπείας και η σημαντική αυτή πτυχή του νομοσχεδίου για απεξάρτηση, θεραπεία και επανένταξη στην κοινωνία φαίνεται να μην εφαρμόζεται.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για μέτρα που λαμβάνονται σήμερα σε σχέση με τους καταδικασθέντες τοξικομανείς, και ιδιαίτερα τους ανήλικους τοξικομανείς, ή για μέτρα που θα ληφθούν για άμεση εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.201 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα όσον αφορά το οδικό δίκτυο.

  Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συνοικισμός Κολοσσίου έχουν ως εξής:

  1. Οι είσοδοι στο χωριό δεν έχουν φωτεινή σηματοδότηση και καλό φωτισμό.

  2. Δεν υπάρχει μεγάλη επιγραφή στην είσοδο της κοινότητας του συνοικισμού Κολοσσίου.

  3. Ερχόμενοι από Πάφο δεν υπάρχει πρόσβαση προς το συνοικισμό.

  4. Στους δρόμους μέσα στο χωριό υπάρχει ελλιπής οδική σήμανση, π.χ., όσον αφορά τις πινακίδες με το οδικό σήμα “STOP”.

  5. Χρειάζεται όπως γίνουν κυρτώματα σε διάφορους δρόμους μέσα στο χωριό.

  6. Από το χωριό Κολόσσι, οδεύοντας προς Λεμεσό, στο αλτ του συνοικισμού έγιναν πολλά δυστυχήματα. Χρειάζεται να γίνει μια σωστή μελέτη από τις υπηρεσίες για αποφυγή άλλων σοβαρών δυστυχημάτων.

  Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ετοίμασε και έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2002.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  • Έλαβε γνώση των επιστολών που έχουν αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;
  • Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με τα αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.202 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο, με επιστολή του, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2002, υπέβαλε αίτημα προς τον έπαρχο Λεμεσού για ανέγερση οικήματος το οποίο θα στεγάζει το κέντρο νεότητας του χωριού, ενώ, επίσης, θα χρησιμοποιείται και για διάφορες άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έλαβε γνώση της επιστολής που έχει αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;

  2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.203 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Σήμερα η κοινότητα τροφοδοτείται από το διυλιστήριο αφαλάτωσης Λεμεσού και από το κοινό σχέδιο υδατοπρομήθειας Ερήμης-Κολοσσίου.

  Η τροφοδότηση από το διυλιστήριο αφαλάτωσης Λεμεσού κοστίζει πολύ ακριβά στην κοινότητα, με αποτέλεσμα η κοινότητα να χρωστά σήμερα χιλιάδες λίρες στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως κοινότητα ο προσφυγικός συνοικισμός Κολοσσίου δεν έχει σημαντικούς πόρους που θα μπορούσε να βοηθήσουν την κοινότητα στην αποπληρωμή του χρέους. Σημειώνεται επίσης ότι η κοινότητα παραπονείται ότι δεν ειδοποιείται εγκαίρως και επακριβώς για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της όσον αφορά το προαναφερόμενο χρέος. Το πρόβλημα φαίνεται να έγκειται στο γεγονός ότι στο Κολόσσι λειτουργούν δύο ξεχωριστές κοινότητες.

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, παρά τις επανειλημμένες συσκέψεις που έγιναν στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για διευθέτηση του πιο πάνω προβλήματος, ούτως ώστε να βρεθεί τρόπος αποπληρωμής του προαναφερόμενου χρέους, μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Για το σκοπό αυτό το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ζητά όπως παγοποιηθούν οι τόκοι του χρέους, μέχρι να εξακριβωθεί το ποσό που χρωστά η κάθε κοινότητα ξεχωριστά.

  Προς το σκοπό αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ετοίμασε και έστειλε σχετικές επιστολές στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, χωρίς όμως να λάβει καμία ανταπόκριση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έλαβε γνώση των επιστολών που έχουν αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;

  2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.204 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω επισκεφθεί πρόσφατα το Έκτο Νηπιαγωγείο Πάφου και διαπίστωσα ότι ένα κτίριο του νηπιαγωγείου το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη αλλά και ως χώρος φιλοξενίας δύο παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι δηλαδή ο χώρος για την ειδική μονάδα που λειτουργεί στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, είναι ετοιμόρροπο. Μελέτη ειδικών επιστημόνων έχει, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση του προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.205 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 28 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες κύριες οδικές αρτηρίες των επαρχιών Αμμοχώστου και Λάρνακας χρησιμοποιούνται από ξένες ποδηλατικές ομάδες για σκοπούς προπόνησης, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Εξ όσων γνωρίζω, πολλές από αυτές τις ομάδες επιλέγουν την Κύπρο γι’ αυτό το σκοπό και λόγω του ότι προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός για ποδηλατικό τουρισμό. Εντούτοις, δε φαίνεται να υπάρχουν οι αναγκαίοι ποδηλατόδρομοι που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτές τις ομάδες. Ως εκ τούτου, βλέπουμε πολλές ομάδες ποδηλατιστών, αποτελούμενες πολλές φορές από δέκα ποδηλατιστές και άνω, να ποδηλατούν στις κύριες λωρίδες κυκλοφορίας των αυτοκινητόδρομων (λ.χ. στους δρόμους Δεκέλειας-Λάρνακας, Δεκέλειας-Αμμοχώστου κ.λπ.). Επιπλέον, και εκεί όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι είναι σχεδόν αδύνατο να αξιοποιηθούν, αφού χρησιμοποιούνται παράνομα για άλλους σκοπούς (π.χ. ως χώροι στάθμευσης, διέλευσης μοτοποδηλάτων κτλ.).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη στήριξη του ποδηλατικού τουρισμού, αλλά και την προώθηση του αθλήματος γενικότερα;

  2. Σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι πώς προστατεύονται και πώς υποχρεώνονται οι ομάδες ποδηλατιστών να εφαρμόζουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.206 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το έργο της επέκτασης του Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίου είναι στα πρόθυρα να ανατεθεί στην εταιρεία “Smart Transactions Ltd” και το συνέταιρό της από το Ιράν, την εταιρεία “Sachez”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πράγματι έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί η προσφορά υπέρ της συγκεκριμένης εταιρείας για ένα έργο για το οποίο δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.207 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Ιανουαρίου 2003.

  «Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2002, του Υπουργού Άμυνας κ. Σωκράτη Χάσικου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.050, μέχρι τον Ιουλιο του 1993 τα άχρηστα ή ληγμένα πυρομαχικά της Εθνικής Φρουράς καταστρέφονταν διά ποντισμού στη θάλασσα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν σχεδιάζεται ο καθαρισμός του βυθού από τα πυρομαχικά και η καταστροφή τους σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.208 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 51.243 και ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου 2000, έχει συσταθεί επιτροπή, η Επιτροπή Εξέτασης Εργατικών Διαφορών, που εξετάζει παράπονα αλλοδαπών εναντίον των εργοδοτών τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους σύστασης της επιτροπής, τα μέλη που την απαρτίζουν, τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να ενημερωθεί το σώμα για τον αριθμό παραπόνων που έχουν υποβληθεί, από την ημερομηνία σύστασης της επιτροπής, καθώς και για το είδος των προβλημάτων που εξετάστηκαν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.209 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο νόμος που προνοεί για την περίθαλψη τοξικομανών ανηλίκων και καταδικασθέντων προσώπων σε κέντρα αποτοξίνωσης και απεξάρτησης (Ν. 57(Ι)/1992) δεν έχει εφαρμοστεί. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου παρέχει το δικαίωμα στο νόμιμο κηδεμόνα ανήλικου χρήστη να αιτηθεί στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος περίθαλψης ανήλικου τοξικομανούς σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, παρέχεται το δικαίωμα σε πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε σε φυλάκιση ή εκτίει ποινή φυλάκισης και χρήζει θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης να αιτηθεί σε δικαστήριο, μέσω του διευθυντή των Φυλακών, την έκδοση διατάγματος μεταφοράς του σε κέντρο αποτοξίνωσης και απεξάρτησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη εφαρμογής των προνοιών του περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμου του 1992 και γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι Κανονισμοί που προνοεί το άρθρο 3 του ίδιου νόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.210 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο που σημειώθηκε στην υπόθεση της δημιουργίας και λειτουργίας κέντρου αποτοξίνωσης και απεξάρτησης στα κρατικά νοσοκομεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.211 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν ειδικά προγράμματα στήριξης παιδιών με μητέρες - χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.212 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα οικονομικής στήριξης των εθελοντικών οργανώσεων που εργάζονται στο χώρο αντιμετώπισης της εξάπλωσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, θα ήθελα να πληροφορηθώ αν έτυχε οικονομικής στήριξης το ΚΕΝΘΕΑ, που ως γνωστό πραγματοποιεί εξαιρετικό έργο σ’ αυτό τον τομέα, και γιατί δεν έχουν επιχορηγηθεί προγράμματα του ΚΕΝΘΕΑ που αφορούν την πρόληψη σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.213 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα πρόληψης, επιμόρφωσης και στήριξης για το πρόβλημα της εξάπλωσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στις οικογένειες, στο εκπαιδευτικό σύστημα (δημοτικό - γυμνάσιο - λύκειο - πανεπιστήμιο), στο στρατό και στις φυλακές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.214 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Ιανουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε μόνιμη παρέκκλιση από τις πρόνοιες των οδηγιών 88/609/ΕΟΚ και 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις παρεκκλίσεις που ζητήθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τις διαδικασίες διαπραγμάτευσής μας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θα θέλαμε να αναφέρετε τα επιχειρήματα που προβάλλονταν από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις σχετικές απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.215 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 3 Φεβρουαρίου 2003.

  «Αναφέρομαι στα βιβλία/βοηθήματα που χρησιμοποιούνται για τους μαθητές της πρώτης γυμνασίου και την καταλληλότητά τους.

  Έχω υπόψη μου, για παράδειγμα, την Ομήρου “Οδύσσεια”, ένα βιβλίο πεντακοσίων σελίδων με χιλιάδες υποσημειώσεις. Εκτός τούτου, είναι γραμμένη σε γλώσσα κάθε άλλο παρά κατανοητή για παιδιά των δώδεκα ετών, με αποτέλεσμα το κείμενο να μην είναι κατανοητό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει σχετικά με αυτό το θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.216 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 3 Φεβρουαρίου 2003.

  «1. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών

  Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ιδρύθηκε πριν από δέκα χρόνια και βρίσκεται στην οδό Ξάνθης Ξενιέρου 15 στη Λευκωσία. Απαρτίζεται από δεκαπέντε σωματεία και συντονίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Σύμφωνα με το καταστατικό της, προσφέρονται στέγη και υποστηρικτικές υπηρεσίες στα συστεγαζόμενα σωματεία που ασχολούνται με τον πολιτισμό, τις τέχνες και τα γράμματα.

  Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η Στέγη δεν είναι λειτουργήσιμο, διότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των δεκαπέντε σωματείων και δε διαθέτει σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης, αλλά ούτε και καρέκλες.

  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει αναλάβει το ξενοδοχείο “Φιλοξενία”, το οποίο θα ήταν πιο κατάλληλος χώρος για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Ποιο είναι το καθεστώς όσον αφορά αυτό το θέμα και τι προτίθεται να κάνει το αρμόδιο υπουργείο;

  2. Κρατική Βιβλιοθήκη

  Η δεκαετής έλλειψη μιας κρατικής βιβλιοθήκης είναι σοβαρό και αδικαιολόγητο σφάλμα. Μήπως το ξενοδοχείο “Φιλοξενία” προσφέρεται και γι’ αυτό το σκοπό; Τι μέτρα έχουν ληφθεί για ίδρυση μιας κρατικής βιβλιοθήκης κατά την τελευταία δεκαετία;

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γι’ αυτά τα δύο θέματα το συντομότερο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.217 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 5 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 66.283 και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2002, με την οποία προωθείται η σύσταση ανεξάρτητου σώματος (επιτρόπου), που θα επιλαμβάνεται θεμάτων ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πού στηρίχθηκε η πιο πάνω απόφαση; Η συγκεκριμένη πρόταση έχει προκαταρκτικά συζητηθεί με άλλους φορείς (π.χ. Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επίτροπο Διοικήσεως, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.);

  2. Έχει μελετηθεί κατά πόσο οι αρμοδιότητες του νέου θεσμού θα επικαλύπτονται ή/και συγκρούονται με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας, για την οποία έχει ήδη γίνει ανταλλαγή απόψεων με το κοινοβούλιο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.218 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

  «Αναφέρομαι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2002, για την πρόοδο της Κύπρου σχετικά με την πορεία της προς την προσχώρηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει, λαμβανομένου υπόψη ότι, με βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης, πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις στους ακόλουθους τομείς:

  1. Οργανισμοί κοινής αγοράς

  Στον τομέα της γεωργίας και όσον αφορά την εγκαθίδρυση των οργανισμών κοινής αγοράς χρειάζεται περαιτέρω ενδυνάμωση. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ετοιμασία ολοκληρωμένου συστήματος διοίκησης και ελέγχου.

  2. Αλιεία

  Η διοικητική υποδομή στον τομέα αυτό χρειάζεται περαιτέρω ενδυνάμωση. Το μητρώο σκαφών αλιείας δεν έχει τεθεί ολοκληρωτικά σε λειτουργία. Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις αναφορικά με την εγκαθίδρυση του αρχείου για τα αλιευτικά σκάφη (νηολόγια).

  3. Ενέργεια

  Στον τομέα αυτό η Κύπρος ενθαρρύνεται έντονα, ώστε να διασφαλίσει την προοδευτική δημιουργία αποθεμάτων πετρελαίου και τη δημιουργία αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Επίσης, πρέπει να γίνουν και προσπάθειες για τη διασφάλιση της ικανότητας αποθήκευσης αποθεμάτων πετρελαίου. Έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση όσον αφορά τη νόμιμη ευθυγράμμιση της νομοθεσίας σε σχέση με τα αποθέματα πετρελαίου και την οδηγία για τον ηλεκτρισμό.

  4. Ποιότητα αέρα και νερού

  Σύμφωνα με την έκθεση, πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα στους σημαντικούς τομείς που αφορούν την ποιότητα του αέρα και του νερού, τον έλεγχο της βιομηχανικής μόλυνσης, τις χημικές ουσίες και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση απορριμμάτων και στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας. Δεν εφαρμόζεται το κεκτημένο για το περιβάλλον.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.219 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Το πρώτο αφορά την υπεράσπιση της ταυτότητας των θυμάτων εγκλημάτων και τη μεταχείρισή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, έχω υπόψη μου την υπόθεση βιασμού εικοσιδυάχρονης Αγγλίδας τουρίστριας στη Σωτήρα Αμμοχώστου το Σεπτέμβριο του 2002. Διάφορα τηλεοπτικά κανάλια πρόβαλλαν συνεχώς στις ειδήσεις σκηνές από τη μεταφορά του θύματος με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Παρ’ όλο που το πρόσωπό της δε φαινόταν καλά, στους τηλεθεατές ήταν έκδηλη η αναστάτωση που της προκαλούσε η παρουσία των πολλών δημοσιογράφων και τηλεοπτικών / ραδιοφωνικών συνεργείων που σχολίαζαν / βιντεογραφούσαν την άφιξή της στο νοσοκομείο.

  2. Το δεύτερο θέμα αφορά την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη σκηνή δυστυχημάτων (τροχαίων / εργατικών) πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου. Είναι πολλές οι φορές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας μέλη του αστυνομικού σώματος να μην παρεμποδίζουν τους δημοσιογράφους από του να εισέρχονται στη σκηνή του εγκλήματος/δυστυχήματος και να βγάζουν φωτογραφίες.

  3. Το τρίτο θέμα αφορά την είσοδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κλινικές / νοσοκομεία και τη βιντεογράφηση / φωτογράφιση ατόμων τα οποία μόλις έχουν πληροφορηθεί το θάνατο αγαπημένων τους προσώπων.

  Αυτά τα γεγονότα πλήττουν σοβαρά το έργο των ανακριτών, αφού εμποδίζουν την περισυλλογή πολύτιμων τεκμηρίων, όπως επίσης και την αξιοπρέπεια του / των θύματος / θυμάτων.

  Και στις τρεις περιπτώσεις γνώμη μου είναι ότι παραβιάζεται το δικαίωμα της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής τόσο των θυμάτων όσο και των οικογενειών τους, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960, όπως επίσης και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950, που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει.

  Θα πρέπει να θεσπιστεί νόμος ο οποίος να απαγορεύει την παρουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη σκηνή εγκλήματος / δυστυχήματος, σε νοσοκομεία / κλινικές / οικίες κ.τ.λ., όταν η παρουσία τους αυτή εμποδίζει το έργο της αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών ή όταν η παρουσία αυτή παραβιάζει τις πρόνοιες των πιο πάνω νόμων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.220 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

  «Αναφέρομαι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2002, για την πρόοδο της Κύπρου σχετικά με την πορεία της προς την προσχώρηση. Στην έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με την έκθεση, μπορούν να γίνουν και άλλες βελτιώσεις στη λειτουργία των αγορών με τη διατήρηση των σχεδίων για τη φιλελευθεροποίηση των τομέων των τηλεπικοινωνιών, των αεροπορικών μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η προσκόλληση στο δημοσιονομικό ενοποιημένο πρόγραμμα θα βοηθήσει στη μείωση του υφιστάμενου ελλείμματος του τρεχούμενου λογαριασμού.

  2. Όσον αφορά την τελωνειακή διοίκηση, χρειάζεται επειγόντως η υιοθέτηση της εκκρεμούσας νομοθεσίας προς επίτευξη της ευθυγράμμισης στη διαδικασία εισαγωγής και εξαγωγής, την προσωρινή εισαγωγή, τα πολιτιστικά αγαθά και τις διαδικαστικές πτυχές.

  3. Η Κύπρος πρέπει να επικεντρωθεί στην πλήρη φιλελευθεροποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιών εντείνοντας την υιοθέτηση του κεκτημένου και την εγκαθίδρυση Γραφείου Ελεγκτή.

  4. Στο κεφάλαιο των μεταφορών και ειδικά στον τομέα της αεροπορίας αναμένεται η εναρμόνιση κάποιας νομοθεσίας. Οι προσπάθειες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να συνεχιστούν.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει αναφορικά με τα πιο πάνω θέματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.221 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 12 Φεβρουαρίου 2003.

  «Αναφέρομαι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2002, για την πρόοδο της Κύπρου σχετικά με την πορεία της προς την προσχώρηση. Στην έκθεση αναφέρονται τα εξής θέματα:

  1. Πρέπει να ληφθούν μέτρα για βελτίωση του συντονισμού και της εποπτείας των συνεργατικών ιδρυμάτων και τραπεζών.

  2. Η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας θα πρέπει να συνεχιστεί όσον αφορά τις υπηρεσίες επιθεώρησης στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών. Παρ’ όλο που η διοικητική ικανότητα για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος έχει περαιτέρω αναβαθμιστεί, μέσω της εργοδότησης επιπρόσθετου προσωπικού, η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει συγκροτημένες προσπάθειες σ’ αυτό τον τομέα.

  3. Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες προς ενδυνάμωση της ικανότητας εφαρμογής σε σχέση με τους ελέγχους στα σύνορα και την καταπολέμηση της πειρατείας και της πλαστογραφίας.

  4. Η Κύπρος πρέπει να επικεντρωθεί στην πλήρη φιλελευθεροποίηση της αγοράς τηλεπικοινωνιών εντείνοντας την υιοθέτηση του κεκτημένου και την εγκαθίδρυση Γραφείου Ελεγκτή.

  5. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας του Γενικού Λογιστηρίου.

  6. Τέλος, η έκθεση αναφέρει ότι μεγάλη προσοχή απαιτείται όσον αφορά τις αναγκαίες δομές για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μόνο με την ένταξη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για τα πιο πάνω θέματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.222 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαπλάτυνσης και βελτίωσης του δρόμου Δάσους Άχνας - Ορμίδιας και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.223 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ευθυγράμμισης και διαπλάτυνσης του δρόμου Δάσους Άχνας - Αυγόρου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.224 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2003, το βράδυ, τα Ηνωμένα Έθνη διαβίβασαν το αίτημα οικογένειας Τουρκοκυπρίων για επείγουσα μεταφορά του εννιάχρονου κοριτσιού τους που έπασχε από καρκίνο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας (Πρώτες Βοήθειες).

  Οι Πρώτες Βοήθειες τους παρέπεμψαν -λόγω έλλειψης, όπως λέχθηκε, αναπνευστήρα- στο Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, το οποίο όμως, ως γνωστόν, δε διαθέτει Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Μετά από δίωρη διαδικασία τηλεφωνημάτων, τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν πρωτοβουλία και έγινε διευθέτηση, για να δεχτεί το κοριτσάκι το Απολλώνειο Νοσοκομείο. Δυστυχώς, όταν το παιδάκι έφθασε στο οδόφραγμα, ήταν ήδη νεκρό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις Πρώτες Βοήθειες σε οποιοδήποτε ασθενή; Έχουν επισημανθεί γραφειοκρατικά ή άλλα προβλήματα που μπορούν να αποβούν μοιραία κατά τη διαδικασία εισδοχής;

  2. Η ενημέρωση από το θεράποντα ή άλλο γιατρό μπορεί να θεωρείται προϋπόθεση, για να γίνει δεκτό ένα άτομο από τις Πρώτες Βοήθειες;

  3. Ποια είναι η διαδικασία συντονισμού των κρατικών υπηρεσιών (π.χ. Πρώτων Βοηθειών, Μακάρειου Νοσοκομείου), όταν υπάρχει κατεπείγον περιστατικό;

  Ποια η διαδικασία για τυχόν συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.225 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 18 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στις 27 Ιανουαρίου 2002 εντοπίστηκε από περίπολο του ΤΑΕ Λευκωσίας να κάνει επαναστροφή στα φώτα της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση και της λεωφόρου Νίκης ο κ. Μιχάλης Αγγελίδης, ο οποίος ανακόπηκε από τους αστυνομικούς. Διαπιστώθηκε ότι δε φορούσε ζώνη ασφαλείας και ότι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, με αρ. εγγραφής ΗΤΑ 642, ήταν ληγμένη από το 2001. Ο εν λόγω κύριος αρνήθηκε να μεταβεί στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού για κατάθεση.

  Έγινε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού, αλλά την επομένη η υπόθεση έκλεισε.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω περιστατικό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.226 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 18 Φεβρουαρίου 2003.

  «Αναφέρομαι σε ένα θέμα υψίστης σημασίας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Έχω παραλάβει επιστολή από κάποιο κ. Τ. George από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, στην οποία γίνεται αναφορά στα γεγονότα του 1974, καθώς και σε κάποιο “κύριο D.” ο οποίος, από το περιεχόμενο της επιστολής, πιθανότατα είναι ο κ. Ντενκτάς.

  Ο κ. T. George ισχυρίζεται πως ο “κύριος D.” έδωσε οδηγίες να εκτελεστεί μια ομάδα διακοσίων εβδομήντα πέντε έως τριακοσίων δεκαπέντε Κυπρίων, εκ των οποίων οι πλείστοι ήταν γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι και οι οποίοι στη συνέχεια θάφτηκαν, ενώ, σύμφωνα με την επιστολή, οι περισσότεροι ακόμα βρισκόντουσαν εν ζωή. Η τοποθεσία η οποία αναφέρεται ως ο τόπος όπου διαπράχθηκε αυτό το συμβάν είναι τα Κόκκινα.

  Ο κ. T. George αναφέρει πως τα πιο πάνω του τα είπε ο Τουρκοκύπριος αξιωματικός που είχε διαπράξει την εκτέλεση και η τοποθεσία ταφής είναι στο Safety Deposit της ΑΝΒ CY 4230.

  Η επιστολή αυτή αναφέρεται επίσης σε αριθμό αιχμαλώτων μεταξύ εκατόν εβδομήντα και διακοσίων που είχαν σταλθεί σε διάφορες τοποθεσίες στην Τουρκία και συγκεκριμένα:

  1. Iskenderun,
  2. Osmaniye,
  3. Tasucij,
  4. Mersin,
  5. Sicifke,
  6. Adana,
  7. Bream.
  Σ’ αυτό το σημείο επαναλαμβάνεται η αναφορά στο CY 4230.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη διερεύνηση αυτού του θέματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.227 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας κεντρικού συστήματος λειτουργίας και αντίδρασης ασθενοφόρων και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.228 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο τοπικός αναμεταδότης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου που καλύπτει την κοινότητα Άγιος Παύλος Λεμεσού τίθεται εκτός λειτουργίας τις μέρες που δεν υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, ώστε να φορτιστεί επαρκώς το σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων που τον τροφοδοτεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί η ηλεκτροδότηση του τοπικού αναμεταδότη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και από σταθερή παροχή της ΑΗΚ, συμπληρωματικά της εγκατάστασης ηλιακού συσσωρευτή που ήδη λειτουργεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.229 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι Βρετανοί έχουν προχωρήσει στην κατάθεση πρότασης για ένταξη του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου στο δίκτυο των προστατευόμενων υγροβιότοπων με βάση τη Συνθήκη Ρασμάρ και ποιες είναι οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με το θέμα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.230 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιοι είναι οι όροι της επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούν οι βρετανικές κεραίες στους κατοίκους του χωριού Ακρωτήρι;

  2. Έχουν δεσμευτεί οι αρχές των βάσεων ότι δε θα συνεχιστούν οι εργασίες για εγκατάσταση της γιγαντιαίας κεραίας “Πλούτων” μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής μελέτης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.231 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η υπό κατασκευή μαρίνα Παραλιμνίου, παρά το αλιευτικό καταφύγιο, θα είναι δυναμικότητας 250 σκαφών. Σύμφωνα με τη μελέτη Ρογκάν για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Κύπρο, κάθε μαρίνα που έχει συνολική (θαλάσσια και χερσαία) δυναμικότητα πέραν των 500 σκαφών θεωρείται βιώσιμη.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της μαρίνας Παραλιμνίου, αφού θα φιλοξενεί λιγότερα από 500 σκάφη;

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.232 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εφαρμογής προγράμματος τυφλού ελέγχου (screening) αναφορικά με τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.233 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μηχάνημα της μονάδας θεραπείας διαβητικών με ακτίνες λέιζερ στην οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Λάρνακας, το οποίο λειτούργησε για δεκαπέντε χρόνια, τέθηκε εκτός λειτουργίας πριν από τρία χρόνια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί το μηχάνημα αφέθηκε εκτός λειτουργίας για τρία χρόνια;

  2. Πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να επιδιορθώσει/αντικαταστήσει το μηχάνημα; Εάν αυτό έγινε, πότε έγινε και ποιο ήταν το κόστος;

  3. Πώς καλύπτονταν οι ανάγκες των ασθενών κατά την περίοδο που το μηχάνημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας; Υπήρξαν οποιαδήποτε ιδιαίτερα προβλήματα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.234 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία καζίνου στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια/πρόθεση για παραχώρηση αδειών. Αν όχι, γιατί αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.235 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει οποιεσδήποτε συμφωνίες με άλλες χώρες για έρευνα και τεχνολογία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν ναι, με ποιες χώρες έχει υπογράψει τέτοιες συμφωνίες και ποιο είδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορούν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.236 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Σε ό,τι αφορά την ετοιμασία/εφαρμογή δεκάχρονου στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη της ελεύθερης Αμμοχώστου, στα πλαίσια εφαρμογής της Στρατηγικής Τουρισμού 2000-2001/5, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Αν έχει ετοιμαστεί ή/και εφαρμοστεί στρατηγικό σχέδιο τουρισμού για την ελεύθερη Αμμόχωστο και, αν όχι, γιατί αυτό δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα.

  2. Για πόσες και ποιες περιοχές ξεκίνησε να ετοιμάζεται/εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο.

  3. Ποιοι έχουν την κύρια ευθύνη για την ετοιμασία και εφαρμογή του σχεδίου και ποιος ο ρόλος/ευθύνη του κράτους.

  4. Ποιος αναμένεται να επωμισθεί το κόστος ετοιμασίας και το κόστος εφαρμογής του σχεδίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.237 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Μαρτίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί σχετικά με την άμεση απομάκρυνση του σκοπευτηρίου Λάρνακας από το χώρο της αλυκής, την κατεδάφιση των παράνομων υποστατικών και την εκπόνηση πλήρους μελέτης εκτίμησης των περιβαλλοντικών προβλημάτων των πηγών ρύπανσης και την απορρύπανση της αλυκής Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.238 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 7 Μαρτίου 2003.

  «Με την τελευταία αύξηση των κομίστρων των λεωφορείων έχει προκληθεί αναστάτωση στους κατοίκους της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο καθορισμού των κομίστρων μεταφοράς μαθητών γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών των κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στη Λάρνακα, στο Φρέναρος και στο Παραλίμνι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.239 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Μαρτίου 2003.

  «Αρκετοί οδηγοί μού έχουν υποβάλει παράπονα για το ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη διατήρηση της σταθερότητας των οχημάτων τους, όταν χρησιμοποιούν τους δημόσιους δρόμους, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι βροχερός.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχει ασφάλεια στους δημόσιους δρόμους για τους οδηγούς;

  2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, είτε για την κατασκευή νέων δρόμων είτε για την επιδιόρθωση και ανακατασκευή υφιστάμενων δρόμων, είναι κατάλληλα όσον αφορά την ασφάλεια των οδηγών;

  3. Ο σχεδιασμός των νέων δρόμων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να φεύγει το νερό προς τα άκρα των δρόμων;

  4. Έχουν υποβληθεί παράπονα και από άλλους φορείς αναφορικά με την ασφάλεια στους δημόσιους δρόμους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.240 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Μαρτίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας υγειονομικού κέντρου στην περιοχή Λινόπετρας και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.241 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι με βάση το νόμο που προνοεί για τον έλεγχο και την εποπτεία της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και για συναφή θέματα απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ιδιωτικού νοσηλευτηρίου είναι ο εξοπλισμός διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων ή εναλλακτικά η σύναψη κατάλληλων συμβατικών δεσμεύσεων με τρίτους για τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων του.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων:

  1. Γιατί δεν ισχύει και για τα δημόσια νοσηλευτήρια η υποχρεωτική διαχείριση και διάθεση κλινικών αποβλήτων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο (10) του Γ τμήματος του πρώτου παραρτήματος του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου;

  2. Με βάση ποια νομοθεσία (νόμο ή κανονισμό) αδειοδοτείται η λειτουργία οργανισμών διαχείρισης και διάθεσης κλινικών αποβλήτων; Υπάρχουν προδιαγραφές ή νενομισμένη διαδικασία;

  3. Σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία που αφορά τη διαχείριση και διάθεση των κλινικών αποβλήτων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.242 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι βρετανικές βάσεις χρησιμοποιούν την Κύπρο ως διαμετακομιστικό σταθμό για μεταφορά πολεμικού υλικού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. Κατά πόσο τηρούνται πιστά οι πρόνοιες της Σύμβασης της Βασιλείας, όπως κυρώθηκε με τους Νόμους 29(III)/92 και 12(III)/2000 και ειδικά αν τηρούνται καταστάσεις των εισερχόμενων/εξερχόμενων φορτίων.

  2. Αν η κυπριακή κυβέρνηση εποπτεύει και με ποιους τρόπους την τήρηση της σύμβασης σε ό,τι αφορά πυρηνικά υλικά, μηχανέλαια, βαφές, χημικά όπλα/ουσίες και βιολογικά όπλα/ουσίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.243 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 13 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα των φιλοζωικών οργανώσεων της Λεμεσού είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός δημόσιου καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Φαίνεται ότι με το αναμενόμενο κλείσιμο του μικρού καταφυγίου αδέσποτων ζώων που λειτουργεί ο δήμος Πολεμιδιών το πρόβλημα θα καταστεί οξύτερο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.244 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Μαρτίου 2003.

  «Σύμφωνα με πολλές και διασταυρωμένες πληροφορίες, οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουν παραχωρηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ΗΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αναμενόμενη επίθεση κατά του Ιράκ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Συνθήκη Εγκαθίδρυσης επιτρέπει στους Βρετανούς να παραχωρούν σε άλλες δυνάμεις τις βρετανικές βάσεις για λόγους πέραν της εξυπηρέτησης των αμυντικών αναγκών του Ηνωμένου Βασίλειου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.245 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 18 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος μηχανογράφησης στο Υπουργείο Υγείας (κρατικά νοσηλευτήρια) βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με άλλα υπουργεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιες θα είναι οι κύριες χρήσεις/προδιαγραφές του λογισμικού συστήματος των κρατικών νοσηλευτηρίων; Ποιες θα είναι οι βασικότερες λειτουργίες του;

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης του συστήματος και πότε αυτή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί;

  3. Σε ποια κρατικά νοσηλευτήρια έχει ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία στο καθένα από αυτά που δεν έχει ολοκληρωθεί;

  4. Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για τη μηχανογράφηση και πόσα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει το όλο έργο;

  5. Ο σχεδιασμός του συστήματος συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού; Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μηχανογράφηση; Πόσοι υπάλληλοι και από ποια τμήματα εκπαιδεύτηκαν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.246 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 18 Μαρτίου 2003.

  «Όπως έχω πληροφορηθεί από απάντηση σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προωθεί σχέδιο λειτουργίας Γραφείου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου για εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Αναφέρεται ότι η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του γραφείου θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία που θα προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί (έγκριση/προκήρυξη θέσεων κτλ.);

  2. Πόσα άτομα θα προσληφθούν και ποια προσόντα χρειάζεται να πληρούν;

  Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το κόστος δημιουργίας/λειτουργίας του γραφείου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.247 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 19 Μαρτίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη περιοδεία μας σε χωριά της επαρχίας Λεμεσού που επλήγησαν από τη χαλαζοθύελλα το βράδυ της 17ης προς τη 18η Μαρτίου 2003, μας τονίστηκε ότι ο ΟΓΑ δεν καλύπτει αρκετές περιπτώσεις ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. Κατά πόσο υπάρχει ειδικό σχέδιο για παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας προς τους παραγωγούς για ζημιές από θεομηνίες που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, κατά πόσο είναι δυνατή η μελέτη για δημιουργία τέτοιου σχεδίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.248 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το υπό έγκριση σχέδιο προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν προνοεί φορολογικές ελαφρύνσεις σχετικά με το ΦΠΑ. Δηλαδή, οι εταιρείες, οι βιομηχανίες και γενικά όσοι φορείς δημόσιου δικαίου χρεώνουν και χρεώνονται στις συναλλαγές τους το ΦΠΑ ουσιαστικά πλεονεκτούν έναντι των ιδιωτών, των μεμονωμένων πολιτών, που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για οικιακούς σκοπούς, γιατί οι ιδιώτες θα πρέπει να πληρώσουν (χωρίς να εισπράξουν) το ΦΠΑ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται η τροποποίηση αυτού του συγκεκριμένου σημείου στην πρόταση για την οικονομική στήριξη και προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.249 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί απελπιστικά η καταβολή του συμφωνημένου ποσού στους κτηνοτρόφους που διατηρούν υποστατικά κοντά και μέσα στην οικιστική περιοχή του χωριού Ξυλοφάγου. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την επαφή των οικιών με τις κτηνοτροφικές μονάδες είναι πολύ μεγάλα. Δημιουργούνται και κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης που προνοεί για την πλήρη απομάκρυνση των κτηνοτροφικών υποστατικών από την οικιστική περιοχή Ξυλοφάγου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.250 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 24 Μαρτίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην κοινότητα Ανόγυρα της επαρχίας Λεμεσού διαπιστώθηκε ότι από τη χιονόπτωση στις 24 Φεβρουαρίου 2003 προέκυψαν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην παραγωγή και στα δέντρα χαρουπιών που υπάρχουν στην περιοχή. Λόγω του ότι το βασικό μέρος του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής προέρχεται από την πώληση χαρουπιών και των παραγώγων τους, όπως παστέλι και χαρουπόμελο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Είναι δυνατή η παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες παραγωγούς;

  2. Τι μέτρα μπορούν να παρθούν από τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου, ώστε να καλύπτονται παραγωγοί για ζημιές από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, χιόνι ή/και ανέμους, που δεν καλύπτονται από το σχέδιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.251 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία επαναχωρομέτρησης της κοινότητας Λιοπετρίου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.252 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

  «Αναφορικά με τη δημιουργία γυμνασίου στην κοινότητα Λιοπετρίου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε ξεκίνησε, πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;

  2. Ποιες άλλες κοινότητες και πόσοι μαθητές υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται;

  Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.253 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

  «Αναφορικά με τα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης του ποταμού Λιοπετρίου παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε άρχισε, πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;

  2. Ποιοι φορείς (ή και υπηρεσίες), κρατικοί ή ιδιωτικοί, εμπλέκονται στην όλη προσπάθεια και ποιος είναι ο ρόλος/τομέας ευθύνης του καθενός; Συστάθηκε κάποια συντονιστική επιτροπή ή σώμα γι’ αυτό το σκοπό; Ποιοι συμμετέχουν και ποιος είναι υπεύθυνος/επικεφαλής;

  3. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου; Τι προβλέπεται σε αυτό (οργανόγραμμα, χρονικοί σταθμοί κτλ.);

  4. Ποιο είναι το ποσό που δαπανήθηκε μέχρι σήμερα και πόσο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η όλη προσπάθεια; Ποιο μέρος του ποσού επωμίστηκε/θα επωμιστεί το κράτος; Ποιοι άλλοι θα συνεισφέρουν στην όλη προσπάθεια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.254 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ανάμεσα στα κωφά άτομα επικρατεί αναστάτωση λόγω της επιμονής των γιατρών στην εφαρμογή κοχλιακών εμφυτευμάτων.

  Φαίνεται ότι πολλοί γονείς ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους, τη δυνατότητα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και κυρίως το να γίνει σεβαστή η ιδιαιτερότητά τους που προκύπτει από την αναπηρία τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική του υπουργείου στο θέμα της εφαρμογής των κοχλιακών εμφυτευμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.255 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως έχει ασχοληθεί με παράπονο πολίτη σχετικά με την παράνομη επίχωση του ποταμού Αμάθου στην περιοχή του δήμου Γερμασόγειας. Η έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών και το δήμο Γερμασόγειας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνει η έκθεση του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως για τις επεμβάσεις στον ποταμό Άμαθο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.256 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 27 Μαρτίου 2003.

  «Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Πάφου, το εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών ειδών “ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤ”, που λειτουργεί εντός των δημοτικών ορίων του δήμου Γεροσκήπου, εμποδίζει την οικιστική ανάπτυξη του δήμου, ενώ, επίσης, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εν λόγω εργοστάσιο προκαλεί οχληρία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και για το κατά πόσο έχουν γίνει ενέργειες για απομάκρυνση του εργοστασίου από την περιοχή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.257 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Μαρτίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι λόγω του πολέμου στο Ιράκ έχει παρατηρηθεί μεγάλη μείωση στην πληρότητα και τις κρατήσεις στα τουριστικά καταλύματα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση της πληρότητας και των κρατήσεων στον τομέα του αγροτουρισμού σε σχέση με τις κλίνες σε άλλους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.258 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννο Λαμάρη στις 2 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Λάνεια της επαρχίας Λεμεσού σχεδιάζονται ή/και εκτελούνται έργα ανάπτυξης του οδικού δικτύου και δημιουργίας νέου οδικού δικτύου εν αγνοία των κατοίκων και με μεροληπτικό τρόπο έναντι επηρεαζόμενων ιδιοκτητών τεμαχίων γης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Ποιος είναι ο γενικότερος σχεδιασμός της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως σε μια τέτοια κοινότητα με παραδοσιακή αρχιτεκτονική αξία;

  Έχει γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση των κατοίκων της Λάνειας για τα προγραμματιζόμενα έργα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.259 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το κτίριο της παλαιάς Αστικής Σχολής Καλογερά στο Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας, το οποίο διακρίνεται για την εξαιρετική αρχιτεκτονική του και χρονολογείται από το 1925, ευρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η επισκευή και αναπαλαίωση του κτιρίου, ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί ως χώρος διδασκαλίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.260 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το ελαιοτριβείο της εταιρείας “Ερωτοκρίτου Σπαρσής και Υιοί Λτδ” απορρίπτει τα ακατέργαστα λύματά του στην τοποθεσία “Βαθύ Αργάκι” Χοιροκοιτίας, παραβιάζοντας τους όρους της άδειας απόρριψης, με αποτέλεσμα να ρυπανθούν γεωτρήσεις αγροτών της περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να σταματήσει η παράνομη απόρριψη λυμάτων και να προστατευθεί το περιβάλλον.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.261 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Απριλίου 2003.

  «Είναι γνωστό ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, με βάση τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο, δεν ελέγχει τα προγράμματα του ΡΙΚ.

  Αυτό σημαίνει ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης δεν μπορεί να επιβάλει καμιά κύρωση στο ΡΙΚ για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το χαρακτηρισμό των ταινιών, την παρουσίαση ακατάλληλων σκηνών ή την παράνομη διαφήμιση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις μεθόδους ελέγχου της ποιότητας των προγραμμάτων του ΡΙΚ και της συμμόρφωσης του ιδρύματος στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.262 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο δήμος Λακατάμιας σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα αποφάσισε τη μετατροπή των δύο μικρών χειμάρρων που διαρρέουν τα δημοτικά όρια Λακατάμιας σε κλειστούς ορθογώνιους οχετούς. Μάλιστα, εξ όσων έχω πληροφορηθεί, θα αρχίσει πολύ σύντομα η κατασκευή της 1ης φάσης του ορθογώνιου οχετού στο χείμαρρο της Μάντισσας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το έργο αυτό και αν έχει προηγηθεί μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενημέρωση των πολιτών διά της διαδικασίας των τοπικών συγκεντρώσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.263 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο του θέματος όσον αφορά τη μετεξέλιξη ορισμένων ιδιωτικών κολεγίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.264 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα ότι λόγω πλημυρών καταστράφηκε το ανεκτίμητης αξίας δημοσιογραφικό αρχείο του δημοσιογράφου Ανδρέα Καουρή στην Αλάμπρα μαζί με τόμους εφημερίδων, φωτογραφικό αρχείο και εκατοντάδες γνωστά βιβλία (εκδόσεις “Εφιάλτης”, “Γρηγόρης Αυξεντίου”, “Προσέξτε κ. Πρόεδρε” και “Διάλογος με την Αλήθεια”), παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  1. Ποια βοήθεια / στήριξη παρέχει το κράτος, και ειδικά οι αρμόδιες υπηρεσίες, σε πληγέντες αυτού του είδους, όταν δηλαδή το αντικείμενο που καταστρέφεται είναι πνευματική περιουσία;

  Ποιες προσπάθειες καταβάλλονται, ώστε το κράτος να αξιοποιεί και να προστατεύει πνευματικές περγαμηνές και ιδιωτικά αρχεία που αποτελούν μέρος της σύγχρονης κυπριακής πνευματικής παραγωγής;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.265 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε ασφαλτόστρωση του δρόμου Μανδριών-Πάφου προς το εξωκκλήσι της Αγίας Βριαίνης, που είναι ένα χρονίζον αίτημα του χωριού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.266 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία τοπικού σχεδίου στην περιοχή Τσερίου, γιατί σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό εκφράστηκε ανησυχία για καθυστέρηση λόγω υποστελέχωσης του Τμήματος Πολεοδομίας.

  Σημειωτέον ότι δεν έγινε καμιά επέκταση της οικιστικής ζώνης στο Τσέρι τα τελευταία εννέα χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.267 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Δημοσίων Έργων προγραμματίζει ή προτίθεται να αναλάβει τη βελτίωση των δασικών δρόμων ανάμεσα στα χωριά Λυσός, Σταυρός, Πόλη Χρυσοχούς και Παναγιά, Σταυρός της Ψώκας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.268 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι προτίθεται να πράξει, ώστε να αντιμετωπίσει την ακαταστασία που περιβάλλει εγκαταλειμμένα υποστατικά φαρμών στην κτηνοτροφική περιοχή Τσερίου, τα οποία αποτελούν μόνιμη εστία οχληρίας;

  2. Τι γίνεται με τα πλείστα από τα υποστατικά τα οποία εγκαταλείπουν οι κάτοχοί τους και δε χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς επίσης με τα παράνομα σπίτια που κτίστηκαν χωρίς άδεια σε περιουσία που υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος;

  Σημειωτέον ότι η εν λόγω περιοχή κατάντησε σκουπιδότοπος όπου ρίπτονται κουφάρια ζώων και άλλες ακαθαρσίες, μολύνοντας τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της περιοχής, μεταφέροντας ασθένειες και υποθάλποντας την παρουσία τρωκτικών, ποντικών και άλλων ζώων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.269 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 10 Απριλίου 2003.

  «Στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο [127 (Ι) 2000], ο οποίος βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, υπάρχουν πρόνοιες (άρθρο 5) για την εισαγωγή σχεδίων απασχόλησης με την παροχή κινήτρων προς εργοδότες, τη δημιουργία θέσεων στον κρατικό, ημικρατικό, ευρύτερο δημόσιο τομέα, την παροχή προσβασιμότητας και διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας, την αναδιαμόρφωση της εργασίας με τη δημιουργία ωραρίων μερικής ή διαφοροποιημένης απασχόλησης και τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, συσκευών κ.ά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας και ποια άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας, την εξάλειψη των ανισοτήτων και την ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης, όπως προβλέπεται και από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.270 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 10 Απριλίου 2003.

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι περίπου 3 250 παιδιά με ειδικές ανάγκες φοιτούν στα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, όπως και σε ειδικές σχολές.

  Συνήθως τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν παθολογικά προβλήματα, όπως νοητική καθυστέρηση, παραπληγία, ημιπληγία, σύνδρομο William, σύνδρομο Down, αυτισμό. Πέρα από αυτά τα παιδιά, φοιτούν επίσης και παιδιά με προβλήματα λόγου, συμπεριφοράς κ.ά., που προκαλούνται από ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά αίτια. Ενταγμένα σε ειδικά σχολεία (εννέα σε όλη την Κύπρο) βρίσκονται παιδιά με σοβαρές παθήσεις, τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία, βάσει του νόμου 113 του 1999. Είναι γνωστές οι πρόνοιες του νόμου, ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δύο χρόνια, ενώ τώρα συλλέγονται στοιχεία, για να γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του.

  Πέραν των πιο πάνω, έχουμε επισημάνει σοβαρά προβλήματα φύλαξης, φροντίδας και απασχόλησης των πιο πάνω παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες, όπως και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι γονείς αδυνατούν πολλές φορές να τα προσέχουν ή το κάνουν κάτω από πολλή πίεση, με οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για τους ίδιους και για τα παιδιά τους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επισημάνει το πρόβλημα και τι μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για την επίλυσή του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.271 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

  «Όπως πληροφορήθηκα από απάντηση του αρμόδιου υπουργείου σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση, κατόπιν δέσμευσής μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εναρμονίσουμε την εσωτερική νομοθεσία μας με τις πρόνοιες της οδηγίας του Συμβουλίου με αρ. 2000/43/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 13 που προβλέπει σύσταση ανεξάρτητου οργάνου/φορέα σε θέματα ρατσισμού. Η θεσμοθέτηση του εν λόγω οργάνου/φορέα προωθείται μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 56.283 και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2002.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.272 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Απριλίου 2003.

  «Εδώ και εννέα μήνες παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα της μηνιαίας καταβολής ειδικής χορηγίας στους συνταξιούχους, ενώ οι συνταξιούχοι από τον Ιούλιο του 2002 πληρώνουν αυξημένους φόρους και επιβαρύνονται οικονομικά, με αποτέλεσμα οι συντάξεις τους να εξανεμίζονται.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να καταβληθεί η χορηγία ανά μήνα, καθώς επίσης και για το χρόνο καταβολής της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.273 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Απριλίου 2003.

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ώστε να επισπευσθεί η καταβολή των καθυστερημένων πληρωμών σε δικαιούχους δημόσιου βοηθήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.274 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου στελεχώνονται από δύο μόνο ψυχιάτρους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ή/και χιλιάδες ασθενείς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Θεωρείται επαρκής η στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου; Αν όχι, υπάρχουν σχέδια για πρόσληψη επιπρόσθετου ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού;

  2. Πόσες ήταν οι επισκέψεις ασθενών (ξεχωριστά για καθεμιά από τις δύο επαρχίες) στις εν λόγω υπηρεσίες τα πέντε τελευταία χρόνια και πόσες το πρώτο τρίμηνο του 2003;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.275 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Αμμοχώστου δεν υπάρχουν τακτικά δρομολόγια για μεταφορά εργαζομένων στις τουριστικές περιοχές που να πραγματοποιούνται βάσει των ωραρίων των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ως εκ τούτου, οι χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα, με αποτέλεσμα όχι μόνο την οικονομική επιβάρυνση των ιδίων, αλλά και τη σπατάλη ενέργειας, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας κτλ.

  Υπάρχει αίτημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων της επαρχίας Αμμοχώστου για εξασφάλιση σύγχρονων μεταφορικών μέσων και για τον καθορισμό της επαρχίας Αμμοχώστου ως αστικής περιοχής, με κέντρα μεταφοράς τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα και συνεχή δρομολόγια για μεταφορά των εργαζομένων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για απάμβλυνση/επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, πότε αναμένεται να εφαρμοστούν;

  2. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών γενικότερα στην επαρχία Αμμοχώστου;

  Ποιο είναι το πρόγραμμα/πρόθεση της κυβέρνησης για αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών σε ολόκληρη την Κύπρο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.276 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου στις 11 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατασκευή του δρόμου Χούλου-Στατού-Αγίου Φωτίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.277 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 11 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη για την κατασκευή πιστών αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων;

  2. Ποια η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής;

  3. Πόσα πιστά αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων έχουν κατασκευαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα κατά κατηγορία και είδος;

  4. Πού έχουν διατεθεί τα πιστά αντίγραφα και πότε;

  5. Ποιο είναι το κόστος αγοράς των πρώτων υλών για την κατασκευή των πιστών αντιγράφων από το 1990 μέχρι σήμερα;

  6. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής κατά κατηγορία και είδος;

  7. Ποιες οι τιμές πώλησης των πιο πάνω αντικειμένων κατά κατηγορία και είδος;

  Πόσο κερδοφόρα ήταν για το κράτος η κατασκευή πιστών αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων από το 1990 μέχρι σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.278 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά στις 11 Απριλίου 2003.

  «Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αφορμή την τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας της Βουλής ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής πρέπει να διδάσκεται από εξειδικευμένο προσοντούχο προσωπικό, έδωσε οδηγίες να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να αποκτήσουν εξειδικευμένα προσόντα όσοι από το υφιστάμενο προσωπικό (δάσκαλοι) θέλουν.

  Παρά τις προσπάθειες για εξεύρεση τέτοιων προγραμμάτων, δεν κατέστη δυνατό να γίνει τέτοια εξειδίκευση, καθώς η απάντηση όλων των διευθυντών των ΤΕΦΑΑ της Ελλάδας προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, μέσω του εκπροσώπου τους κ. Σπύρου Κέλλυ, ήταν ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν τέτοια προγράμματα, διότι η επιστήμη της φυσικής αγωγής δεν μπορεί να συμπτυχθεί σε μια σειρά μαθημάτων, όπως πρότεινε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις και τα σχέδιά του σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.279 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ντίνο Χατζηνικόλα στις 14 Απριλίου 2003.

  «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι στο δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ημερομηνίας 28 ή 29 Μαρτίου 2003, προβλήθηκε ρεπορτάζ για τη λειτουργία και τους σκοπούς των εγκαταστάσεων του BBC στο Ζύγι.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με ποιο τρόπο λήφθηκαν τα διάφορα πλάνα που έχουν προβληθεί;

  2. Τι έχει προβληθεί και ποια ήταν η είδηση;

  3. Τι έχει απαντηθεί από εκπρόσωπο του ιδρύματος σε παραστάσεις Κυπρίων εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του BBC;

  4. Έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις ΡΙΚ-BBC μετά την προβολή του ρεπορτάζ;

  Ζητείται επίσης, αν το ΡΙΚ έχει στοιχεία γι’ αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στο ρεπορτάζ, να τα καταθέσει στα αρμόδια όργανα του κράτους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.280 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλα τα βαρέος τύπου οχήματα που εγγράφονται από την 1η Ιανουαρίου 1998 θα πρέπει να φέρουν κόφτες, ώστε να μπορούν να τρέχουν μέχρι τα 80 χιλιόμετρα.

  Πληροφορίες αναφέρουν πως φορτηγατζήδες αφαιρούν ή τροποποιούν τους κόφτες ταχύτητας, για να τρέχουν περισσότερο, με αποτέλεσμα να αποτελούν κίνδυνο-θάνατο για τους ιδίους αλλά και τους άλλους οδηγούς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό παραβιάσεων που τυχόν εντόπισε στις συσκευές περιορισμού ταχύτητας και τις προληπτικές και κατασταλτικές προσπάθειες στις οποίες προβαίνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.281 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης Λατσιών και άλλων ενδιαφερομένων, οι επιπτώσεις από τις πρόνοιες του νέου αναθεωρημένου τοπικού σχεδίου Λευκωσίας είναι αρνητικές για την περιοχή τους. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στη γεωργική ζώνη, αναφορικά με την ανέγερση κατοικίας, καθιστούν αδύνατη την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, γεγονός που εκμηδενίζει την αξία των κτημάτων. Συγκεκριμένα, ποσοστό εδάφους του δήμου Λατσιών, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% της συνολικής έκτασης, θα παραμείνει αδρανές, αφού έχει κηρυχθεί ως ζώνη προστασίας, ενώ στο υπόλοιπο 60% δεν εντάχθηκαν νέες ζώνες ανάπτυξης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί εντάχθηκε τόση μεγάλη έκταση σε ζώνη προστασίας;

  2. Πώς θα αποζημιωθούν οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήτες από την απώλεια της αξίας της γης τους;

  3. Γιατί δε δόθηκε άδεια για επέκταση ζώνης στα Λατσιά, αφού σε όμορους δήμους δόθηκε στο παρελθόν άδεια για διαχωρισμό εκατοντάδων οικοπέδων;

  Γιατί προωθείται η διέλευση δρόμου, μεγάλου πλάτους, μέσα από τα δύο φαράγγια τα οποία εντάχθηκαν στη ζώνη προστασίας και τα οποία υποτίθεται ότι εντάχθηκαν στη ζώνη ασφαλείας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.282 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 14 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με ισχυρισμούς δημοτικών συμβούλων του δήμου Λατσιών, αλλά και με βάση όσα ακούστηκαν σε σύσκεψη της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, στις τελευταίες δύο αναθεωρήσεις των τοπικών σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής έγιναν τέτοιες τροποποιήσεις, που ευνοούσαν επωνύμους, οι οποίοι και επωφελήθηκαν.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με βάση ποια πολιτική έγινε ο διαχωρισμός έκτασης χίλιων σκαλών σε οικόπεδα που γειτνιάζουν με το δήμο Λατσιών;

  Οι μετατροπές που επέφεραν αυτές οι τροποποιήσεις ποιους επωνύμους ευνόησαν και ποιους αδίκησαν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.283 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 14 Απριλίου 2003.

  «Αναφέρομαι στην έκθεση, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2000 και ημερομηνία δημοσίευσης 15 Ιανουαρίου 2003, της Επιτροπής Κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. [European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)]. H έκθεση αναφέρεται στην επίσκεψη της αντιπροσωπίας της επιτροπής στην Κύπρο, κατά το διάστημα 22-30 Μαΐου 2000, σε αστυνομικά κρατητήρια, σε αστυνομικούς σταθμούς και στο ψυχιατρείο Αθαλάσσας.

  Κάνοντας αναφορά στην οκταήμερη επίσκεψή της στις ελεύθερες περιοχές, η αντιπροσωπία καταλήγει ότι η σωματική κακοποίηση ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους από τις αστυνομικές αρχές παραμένει σοβαρό πρόβλημα στην Κύπρο.

  Έχοντας μελετήσει προσεκτικά και την έκθεση της κυβέρνησης (Ιανουάριος 2003) προς την επιτροπή, έχω παρατηρήσει ότι τα ακόλουθα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς/καθόλου στην έκθεση της κυβέρνησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν προς αντιμετώπιση των πιο κάτω θεμάτων:

  1. Κατά την επίσκεψη της αντιπροσωπίας της επιτροπής στον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λεμεσού παρατηρήθηκε αρκετή καθυστέρηση μέχρι να επιτραπεί στην αντιπροσωπία η είσοδος στα κρατητήρια του σταθμού. Η έκθεση επισημαίνει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη που υπογράφουν τη σύμβαση να διορίζουν μεσάζοντες λειτουργούς, οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν, όταν παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα.

  2. Η έκθεση αναφέρει ότι ο τρόπος καταπολέμησης της κακομεταχείρισης κρατουμένων από τους αστυνομικούς είναι η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων κατά την πρόσληψη των αστυνομικών και η παροχή επαρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα σχέδια υπηρεσίας για πρόσληψη στην αστυνομική δύναμη, όπως έχουν, δεν περιλαμβάνουν τέτοια αυστηρά κριτήρια. (Ο υποψήφιος πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καλού χαρακτήρα, μέχρι τριάντα πέντε ετών και να είναι υγιής). Η έκθεση συνεχίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να αποτελούν μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης των αστυνομικών. Αυτό δε φαίνεται να συμβαίνει από την απάντηση της κυβέρνησης προς την επιτροπή. Γίνεται αναφορά μόνο σε θεωρητική επιμόρφωση, όπως βιβλία και σεμινάρια.

  3. Όσον αφορά την εισήγηση για την άμεση λήψη μέτρων από τις κυπριακές αρχές για τη διασφάλιση του δικαιώματος προσώπου που τελεί υπό κράτηση να ειδοποιήσει κάποιον για το γεγονός ότι είναι υπό κράτηση, στην απάντηση της κυβέρνησης δε γίνεται καμιά αναφορά σ’ αυτό το σημείο.

  4. Στην υπόδειξη για καταπολέμηση του προβλήματος της υπερπληρότητας στις Κεντρικές Φυλακές η κυβέρνηση απαντά ότι το πρόβλημα θα λυθεί με την αναπαλαίωση των πτερύγων 5 και 8, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2002. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αυτές;

  5. Τι γίνεται με την εισήγηση της αντιπροσωπίας της επιτροπής για τη δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελών του αστυνομικού σώματος;

  6. Ποιο είναι το πόρισμα της έρευνας που ανέλαβαν ο Αρχηγός Αστυνομίας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναφορικά με το ψηλό ποσοστό απουσιών του προσωπικού στις Κεντρικές Φυλακές;

  7. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την εφαρμογή των παραρτημάτων 63 και 79 των αστυνομικών κανονισμών από τον Ιανουάριο 2002 (έκθεση της κυβέρνησης);

  8. Ποιες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα της αποκατάστασης ορισμένων ασθενών του ψυχιατρείου Αθαλάσσας, ως επίσης και της εγκατάστασης ορισμένων διανοητικά καθυστερημένων τροφίμων του ψυχιατρείου σε ιδιωτικό ίδρυμα διαμονής;

  9. Ποια είναι η πορεία των κανονισμών που θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τον περί Ψυχικής Υγείας Νόμο του 1997;

  10. Έχει διανεμηθεί το εισαγωγικό δελτίο στους τροφίμους και τις οικογένειές τους;

  11. Ποιες αλλαγές έχουν γίνει στη σύνθεση της εποπτικής επιτροπής όσον αφορά την παρουσία υπαλλήλων του ψυχιατρείου σ’ αυτήν και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της;

  12. Η επιτροπή εισηγείται ότι στις περιπτώσεις που το δικαστήριο θα αποφασίζει αν θα συνεχίσει ο υποχρεωτικός περιορισμός ασθενούς σε ψυχιατρικό ίδρυμα αυτή θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε έκθεση ανεξάρτητου ψυχίατρου.

  13. Αναφορικά με τη μεταχείριση των φυλακισμένων που είναι ψυχικά πάσχοντες, η επιτροπή εισηγείται την ίδρυση επιπρόσθετου κέντρου για τέτοιους ασθενείς. Στην απάντηση της κυβέρνησης αναφέρεται ότι το αρμόδιο υπουργείο εξέτασε πέρσι το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ειδικού κέντρου για τέτοιες περιπτώσεις. Πώς εξελίσσονται αυτά τα σχέδια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.284 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 16 Απριλίου 2003.

  «Επειδή μου έχουν γίνει παράπονα από συμπατριώτες μας, μόνιμους κατοίκους Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, ότι τα μη ενημερωτικού χαρακτήρα προγράμματα που μεταδίδει το ΡΙΚ, μέσω δορυφόρου, στις χώρες αυτές είναι πολύ χαμηλού επιπέδου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Μπορεί να ασκηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος στο ΡΙΚ για την ποιότητα των προγραμμάτων του που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους αποδήμους;

  2. Ποιος είναι ο λόγος που το ΡΙΚ δε μεταδίδει μέσω δορυφόρου το κανονικό του πρόγραμμα;

  3. Με βάση ποια κριτήρια καθορίζεται το πρόγραμμα που το ΡΙΚ εκπέμπει μέσω δορυφόρου στους αποδήμους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.285 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Απριλίου 2003.

  «Έχω παρατηρήσει ότι τα τουριστικά λεωφορεία, όταν σταθμεύουν, αφήνουν σε λειτουργία τις μηχανές τους, με αποτέλεσμα να προκαλείται ρύπανση από τα καυσαέρια καθώς και ηχορρύπανση.

  Επίσης, η συνήθεια των Κυπρίων να αφήνουν τις μηχανές των αυτοκινήτων τους σε λειτουργία για τις ολιγόλεπτες στάσεις συνεπάγεται οχληρία και ρύπανση που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία .

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει αυτές τις δραστηριότητες και γενικά ποια μέτρα λαμβάνει η αστυνομία, ώστε να περιοριστεί η ρύπανση που αυτές προκαλούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.286 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 17 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην παραχώρηση όλων των τίτλων ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες που διαμένουν σε κυβερνητικούς συνοικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης, για να τους προσφέρει ένα μέρος της χαμένης τους φερεγγυότητας. Δε νομίζω ότι είναι λογικό μια προσφυγική οικογένεια που διαμένει σε ένα σπίτι για μια ολόκληρη ζωή να αποστερείται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

  Υπάρχουν 27 000 περίπου κατοικίες που έχουν κτιστεί πάνω σε ελληνοκυπριακή γη, σε κυβερνητικούς οικισμούς και σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, και ως γνωστό έχουν ήδη τιτλοποιηθεί 5 000 περίπου. Η ρύθμιση του νομικού πλαισίου για τις κατοικίες που κτίστηκαν πάνω σε τουρκοκυπριακή γη θα είναι για τους επηρεαζόμενους πρόσφυγες ένα μέτρο ανακούφισης για τα είκοσι εννέα χρόνια της προσφυγιάς και θα συνάδει με όλες τις μελλοντικές ρυθμίσεις που θα γίνουν με τη χρήση τουρκοκυπριακής γης για έργα κοινής ωφέλειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.287 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 18 Απριλίου 2003.

  «Επειδή υπάρχουν παράπονα από πολλούς ασθενείς όσον αφορά τη λίστα αναμονής για εξέταση στο μαγνητικό τομογράφο και επειδή η δυνατότητα που υπάρχει είναι για εκατό δεκαεννιά εξετάσεις το μήνα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να ενεργήσει για επίλυση του προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.288 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 18 Απριλίου 2003.

  «Επειδή είμαι γνώστης περιπτώσεων κατά τις οποίες ασθενείς απευθύνθηκαν στο Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας για να τύχουν άμεσου εγκεφαλογραφήματος, που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες διάγνωσης αλλά και θεραπείας τους, και πέρασαν πάνω από έξι μήνες και δεν ορίστηκε ραντεβού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την έγκαιρη διευθέτηση παρόμοιας φύσης ραντεβού, ώστε να εξυπηρετείται ο ασθενής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.289 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι ποσά έχουν διατεθεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των δήμων, κατεχομένων και μη;

  2. Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για παραχώρηση οικονομικών επιχορηγήσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των δήμων;

  3. Για τι είδους εκδηλώσεις επιχορηγούνται οι δήμοι;

  Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση για τα ποσά, τους δήμους και τις εκδηλώσεις για τις οποίες έχουν διατεθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.290 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με βάση ποια κριτήρια θα παραχωρηθούν τα νέα διαμερίσματα του υπό αναδόμηση συνοικισμού Ανθούπολης;

  2. Έχουν παραχωρηθεί νέα διαμερίσματα και, εάν ναι, σε ποιους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.291 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Έχει παρατηρηθεί ότι εργολάβοι που αναλαμβάνουν επιδιορθώσεις ή έργα συντήρησης σε προσφυγικούς συνοικισμούς προσφέρουν χαμηλού επιπέδου εργασίες και υλικά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία κατακύρωσης αυτών των εργασιών, καθώς και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου από τις κρατικές υπηρεσίες της ποιότητας των εργασιών και των υλικών οικοδομής ή άλλων υλικών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.292 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει πληροφορηθεί ότι οι αλλοδαποί που εκφράζουν παράπονα για παραβίαση των όρων συμβολαίων τους από εργοδότες υποχρεούνται να το αναφέρουν αρχικά στο κλιμάκιο αλλοδαπών της αστυνομίας, με την αιτιολογία ότι εκεί είναι καταχωρισμένοι μηχανογραφικά. Έγινε μάλιστα καταγγελία ότι αστυνομικοί του κλιμακίου αποτρέπουν με διάφορους τρόπους την καταχώριση παραπόνων.

  Εκτιμώντας ότι δεν ευσταθεί η πιο πάνω αιτιολογία, αφού και το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει μηχανογραφικά καταχωρισμένους όλους τους αλλοδαπούς αιτητές, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του έναντι των ξένων εργαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.293 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 18 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με τον περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο [119(Ι)2000] (άρθρο 25), το δικαστήριο δύναται, μεταξύ άλλων, να θέσει κατηγορούμενο υπό κηδεμονία (o περί Κηδεμονίας και Άλλων Αδικοπραγούντων Νόμος), με τον ειδικό όρο να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή αυτοελέγχου από ειδικούς.

  Είναι γνωστή η έλλειψη τέτοιων θεραπευτικών προγραμμάτων για “θύτες”, όπως γνωστές είναι και οι δυσκολίες στην εφαρμογή του άρθρου του πιο πάνω νόμου. Είναι επίσης γνωστή η έλλειψη θεραπευτικών προγραμμάτων για ενήλικα και ανήλικα θύματα κακοποίησης (σωματικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής). Όσον αφορά τα ανήλικα άτομα, ουσιαστικά το μοναδικό τμήμα που παρέχει υπηρεσίες διερεύνησης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας είναι το Τμήμα Παιδοψυχιατρικής στο Νοσοκομείο “Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄” στη Λευκωσία.

  Η ανάγκη προώθησης τέτοιων προγραμμάτων ευρύτερα και σε τοπικό/κοινοτικό επίπεδο είναι πιεστική.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν για άμεσο σχεδιασμό και προώθηση τέτοιων προγραμμάτων σε όλες τις πόλεις και ενίσχυση των υφιστάμενων στο Μακάρειο Νοσοκομείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.294 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

  «Πληροφορούμαι ότι στις τελευταίες προσφορές (αρ. 2003Τ1009 και 2003T1012) που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν την αγορά/προμήθεια στρατιωτικών εσωτερικών επενδύσεων και κοντομάνικων φανελών δεν υπάρχει πρόνοια, ώστε αυτές να είναι παραλλαγής, κάτι που μέχρι στιγμής ίσχυε.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και από ποιους;

  2. Εκτιμάται ότι η απόφαση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των επενδύσεων;

  3. Η τιμή είναι το μόνο καθοριστικό ή το σημαντικότερο στοιχείο στη λήψη της απόφασης για κατακύρωση;

  Το κράτος προτίθεται να τροποποιήσει τις προδιαγραφές, ώστε οι επενδύσεις και οι φανέλες να είναι από ύφασμα παραλλαγής;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.295 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά την ψήφιση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων, που προνοεί για την τιμωρία με εξώδικα από την αστυνομία όσων κακομεταχειρίζονται τα ζώα, δεν υπάρχει καμιά προετοιμασία για εφαρμογή της.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η αστυνομία δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία που αφορά την εξώδικη τιμωρία όσων κακομεταχειρίζονται τα ζώα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.296 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προτίθεται να ανεγείρει νέες οικιστικές μονάδες στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των κατοικιών στον προσφυγικό συνοικισμό Ανθούπολης, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αντί οικοδομών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια της πολεοδομίας και για το πώς αντιμετωπίζεται το, εκ πρώτης όψεως, δικαιολογημένο αίτημα των κατοίκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.297 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, που αφορούσε την πιλοτική λειτουργία συστήματος ανακύκλυσης κατηγορίας υλικών σε πέντε δήμους της Κύπρου, σε συντονισμό με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει ολοκληρωθεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα του προγράμματος, τα χρήσιμα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί και το μέλλον της ανακύκλυσης στους δήμους όπου έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα LIFE.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.298 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές που αφορούν την αγορά / προμήθεια στρατιωτικών στολών; Οι προσφοροδότες που προμήθευσαν προηγουμένως την Εθνική Φρουρά με στολές που παρουσιάζουν πρόβλημα αναφορικά με το χρώμα και την ποιότητα του υφάσματος θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές;

  Ο θυρεός της Εθνικής Φρουράς εκτυπώνεται στο εξωτερικό; Εάν ναι, σε ποιο βαθμό είναι διασφαλισμένη η μη χρησιμοποίησή του για αλλότριους σκοπούς;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.299 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια με βάση τα οποία κλήθηκαν σε προφορική συνέντευξη οι σαράντα πέντε υποψήφιοι οι οποίοι είχαν παρακαθίσει σε γραπτές εξετάσεις στις 8 Φεβρουαρίου 2003 με στόχο την πρόσληψή τους στην Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι σαράντα πέντε υποψήφιοι κλήθηκαν σε συνέντευξη χωρίς η επιλογή τους να έχει γίνει με αξιοκρατικά κριτήρια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.300 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 22 Απριλίου 2003.

  «Αναφορικά με το θέμα της επίσπευσης των εργασιών προγραμματισμού και κατασκευής πέντε φραγμάτων ή παραποτάμιων δεξαμενών που αφορούν τη δυτική περιοχή της Λευκωσίας (Κανναβιών-Αγίας Ειρήνης, Καρκώτη, Ακακίου-Μαλούντας, Παλαιχωρίου-Μηλουρίου και Παναγιάς), που συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, κατόπιν δικής μου εγγραφής, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμιά θετική εξέλιξη, παρά τις δοθείσες υποσχέσεις. Οι κάτοικοι των προαναφερθέντων περιοχών αισθάνονται έντονη πικρία και βαθιά απογοήτευση από τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται ο προγραμματισμός και η κατασκευή των εν λόγω φραγμάτων, που αναμφίβολα θα αποτελέσουν βασικά έργα υποδομής, για να κρατηθούν οι κάτοικοι στα χωριά τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.301 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

  «Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος του κόστους της ανακύκλυσης βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής των υλικών και της μεταφοράς τους στις μονάδες ανακύκλυσης.

  Έχω πληροφορηθεί ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια για ανακύκλυση των στερεών αποβλήτων, έχουν εφαρμόσει προγράμματα χορηγιών σε σωματεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις και ιδρύματα για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυβέρνηση προγραμματίζει να στηρίξει οικονομικά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα σωματεία, τους δήμους και γενικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα κάθε μορφής στα προγράμματα συλλογής και προώθησης στερεών αποβλήτων προς τις μονάδες ανακύκλυσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.302 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι καθημερινά δώδεκα χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού, αποτέλεσμα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων του αποχετευτικού συστήματος Λεμεσού, χύνονται στη θάλασσα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί επιτρέπεται αυτή η μεγάλη σπατάλη νερού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καλλιέργειες ή για εμπλουτισμό των ταλαιπωρημένων υδροφόρων στρωμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.303 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

  «Έχω προσέξει ότι οι επιστολές που αποστέλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους εργαζομένους και αφορούν απαντήσεις και ενημέρωση για διάφορα θέματα για τα οποία είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο τις περισσότερες φορές δεν είναι υπογραμμένες ούτε σφραγισμένες, γεγονός το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από τους παραλήπτες αυτών των επιστολών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του αυτό το θέμα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει προς επίλυση αυτού του προβλήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.304 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

  «Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο βυθό του θαλάσσιου πεδίου βολής στην περιοχή Ζυγίου υπάρχει αριθμός μη εκραγέντων βλημάτων, τα οποία προέρχονται από τις στρατιωτικές ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς.

  Η πιθανότητα ατυχήματος είναι μεγάλη λόγω του ότι στην περιοχή υπάρχουν επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν με δίχτυα και το καλοκαίρι η περιοχή προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών, ντόπιων και ξένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για το πιο πάνω θέμα;

  2. Καταστρέφονται τα μη εκραγέντα βλήματα μετά από κάθε στρατιωτική άσκηση;

  Ενημερώνονται οι κάτοικοι της περιοχής για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.305 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

  « Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ίδρυση της θυγατρικής αεροπορικής εταιρείας των Κυπριακών Αερογραμμών “HELLAS JET” και πιο συγκεκριμένα:

  1. Ποια είναι η σκοπιμότητα της ίδρυσής της;

  2. Ποιοι είναι οι μέτοχοί της και ποια τα ποσοστά μετοχών που κατέχουν;

  3. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος της ίδρυσης της εταιρείας;

  4. Πού εδρεύει αυτή η εταιρεία;

  5. Πόσο προσωπικό απασχολεί αυτή τη στιγμή;

  6. Πόσα αεροσκάφη κατέχει και πώς χρησιμοποιούνται σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.306 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής, οι κάτοικοι μου εξέφρασαν σφοδρά παράπονα για την ύπαρξη κουνουπιών, σκνιπών και άλλων εντόμων στην κοινότητά τους. Όπως γνωρίζετε, η ύπαρξη όλων αυτών των εντόμων εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για εξάλειψη της οχληρίας από τα πιο πάνω έντομα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.307 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τη μέθοδο προκήρυξης προσφορών που αφορούν την ανακατασκευή του χορτοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου.

  2. Το κόστος ανακατασκευής.

  3. Το αν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (KOA) ζητά από τα διάφορα σωματεία ή γήπεδα να υποβάλουν τις δικές τους προσφορές.

  Το ποια σωματεία ή γήπεδα έχουν πάρει τα τελευταία πέντε χρόνια χορηγία για ανακατασκευή του χορτοτάπητα και ποια είναι τα χρηματικά ποσά που έχουν χορηγηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.308 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστο Κληρίδη στις 29 Απριλίου 2003.

  «Αναφέρομαι στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2000 και ημερομηνία δημοσίευσης 15 Ιανουαρίου 2003, και ειδικότερα της Επιτροπής Κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας [European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)]. Η έκθεση αναφέρεται στην επίσκεψη της αντιπροσωπίας της επιτροπής στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε από τις 22 μέχρι τις 30 Μαΐου 2000 σε αστυνομικά κρατητήρια, σε αστυνομικούς σταθμούς και στο ψυχιατρείο Αθαλάσσας.

  Έχοντας μελετήσει προσεκτικά και την έκθεση της κυβέρνησης (Ιανουάριος 2003) προς την επιτροπή, έχω παρατηρήσει ότι θέματα/ερωτήματα που αναφέρονται στην έκθεση της επιτροπής, τα οποία παρατίθενται πιο κάτω, δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς ή δεν έχουν απαντηθεί καθόλου στην έκθεση της κυβέρνησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει ή που πρόκειται να λάβει προς αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

  1. Τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της αποκατάστασης ορισμένων ασθενών του ψυχιατρείου Αθαλάσσας, όπως και την εγκατάσταση σε ιδιωτικό ίδρυμα διαμονής ορισμένων τροφίμων του ψυχιατρείου που έχουν διανοητική καθυστέρηση (σημ. 53).

  2. Την πορεία των κανονισμών που θα εφαρμόζονται από τον περί Ψυχικής Υγείας Νόμο του 1997 (σημ. 55).

  3. Το κατά πόσο έχει διανεμηθεί το εισαγωγικό δελτίο στους τροφίμους και τις οικογένειές τους (σημ. 63).

  4. Τις αλλαγές που έχουν γίνει στη σύνθεση της εποπτικής επιτροπής όσον αφορά την παρουσία υπαλλήλων του ψυχιατρείου σ’ αυτή και τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της (σημ. 66).

  Αναφορικά με τις εισηγήσεις της επιτροπής αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα, για τα οποία ζητείται ενημέρωση:

 • Η επιτροπή εισηγείται, στις περιπτώσεις που το δικαστήριο θα αποφασίζει αν θα συνεχίσει ο υποχρεωτικός περιορισμός ασθενούς σε ψυχιατρικό ίδρυμα, αυτό να έχει πρόσβαση σε έκθεση ανεξάρτητου ψυχιάτρου (σημ. 69).
 • Σχετικά με τη μεταχείριση των φυλακισμένων που είναι ψυχικά πάσχοντες, η επιτροπή εισηγείται την ίδρυση επιπρόσθετου κέντρου για τέτοιους ασθενείς. Σημειώνεται ότι στην απάντηση της κυβέρνησης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μαζί με το Υπουργείο Υγείας εξέτασαν πέρσι το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός ειδικού κέντρου για τέτοιες περιπτώσεις (σημ. 72).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.309 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι υποχρεωτικό για τις εταιρείες ανακύκλυσης, προκειμένου να ενισχυθούν με βάση τον περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμο [Αρ. 30 (1) του 2001] μέσω της λεγόμενης ενίσχυσης de minimis (Άρθρο 7 του νόμου), να συμβληθούν με φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμο ή κοινότητα).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.310 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια με ιδιωτική εταιρεία για δημιουργία σταθμών συγκέντρωσης των στερεών αποβλήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στα πλαίσια της εφαρμογής του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει ληφθεί πρόνοια για επίσπευση των διαδικασιών, ούτως ώστε ο απαράδεκτος σκυβαλότοπος της Αγίας Νάπας να καταργηθεί το συντομότερο δυνατό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.311 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 30 Απριλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κατά και μετά την επίθεση των Αμερικανών και Βρετανών στο Ιράκ έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλης έντασης εκρήξεις στο Ακρωτήρι, έδαφος που ελέγχει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν κλήθηκε αντιπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης να εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν υπολείμματα τοξικών ουσιών που ίσως επηρεάζουν την υγεία των κατοίκων και το θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και αν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη των πυρομαχικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.312 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Μαΐου 2003.

  «Έχει επισημανθεί από καιρό η έλλειψη χώρου και ειδικών προγραμμάτων για τη στήριξη, ένταξη και άμεση προσαρμογή των ξένων εργαζομένων/επισκεπτών στην κυπριακή κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελετούσε την πιθανότητα διαμόρφωσης ενός κτιρίου στην οδό Αιγύπτου στη Λευκωσία, το οποίο θα ικανοποιούσε τις πιο πάνω ανάγκες όπως και θέματα ψυχαγωγίας των ξένων εργαζομένων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις σκέψεις που έχουν διαμορφωθεί όσον αφορά το πιο πάνω κέντρο, του οποίου οι προδιαγραφές, όπως αντιλαμβανόμαστε, θα στηρίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

  • Τους σκοπούς που θα εξυπηρετούνται με τη δημιουργία του.
  • Τις υπηρεσίες που θα παρέχονται.
  • Τη χωρητικότητα και τη διαρρύθμισή του.
  • Τα μέτρα κοινωνικής ένταξης των ατόμων που θα το επισκέπτονται.
  • Τις ώρες λειτουργίας και τους τρόπους διαχείρισης του κέντρου.
  • Τους φορείς που θα συμμετέχουν στη διαχείριση.
  • Το χρονοδιάγραμμα παράδοσής του.
  • Την προοπτική διαμόρφωσης παρόμοιων κέντρων σε όλες τις πόλεις.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι για τα πιο πάνω θα ληφθεί υπόψη η πολυπολιτισμικότητα των ξένων που βρίσκονται στην Κύπρο, η διαφορετικότητα των αναγκών και αντιλήψεών τους όπως και το γεγονός ότι ανάμεσά τους επικρατεί καχυποψία και δυσπιστία προς τις κρατικές υπηρεσίες. Θα ήταν βοηθητική, λοιπόν, για το σχεδιασμό των υπηρεσιών που θα παρέχονται και τη διαχείριση στη συνέχεια του κέντρου η συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.313 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 2 Μαΐου 2003.

  «Το πρόβλημα του ελέγχου της ηχορρύπανσης και της χημικής ρύπανσης που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα είναι πολύ μεγάλο. Πέραν των γενικών μετρήσεων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή του τεχνικού ελέγχου των αυτοκινήτων πρέπει να επεκταθεί και ο έλεγχος των εκπομπών αυτοκινήτων, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα που έχει η αστυνομία να ελέγχει την ηχορρύπανση και τη χημική ρύπανση που εκπέμπουν τα κινούμενα αυτοκίνητα στους κυπριακούς δρόμους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.314 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 2 Μαΐου 2003.

  «Από απάντηση του τέως Υπουργού Εσωτερικών σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2003, αναφορικά με το θέμα της σωματεμπορίας, έχουν προκύψει διάφορα ερωτήματα.

  Είναι γνωστά τα νομοθετικά μέτρα που έχουν παρθεί από την κυπριακή κυβέρνηση και οι υποχρεώσεις της για κοινή δράση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο η εφαρμογή των σχετικών μέτρων φαίνεται να αργοπορεί αδικαιολόγητα. Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 28 Φεβρουαρίου 2003, δεν έχουν εφαρμοστεί μέτρα για μέριμνα και προστασία των θυμάτων, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το σχέδιο λειτουργίας ενός κέντρου παροχής φροντίδας ούτε έχει εξασφαλιστεί κατάλληλος χώρος ούτε έχουν διοριστεί καταρτισμένοι λειτουργοί που να διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τέτοιου κέντρου. Παράλληλα, και παρ’ όλον ότι έχει διοριστεί ως Κηδεμόνας Θυμάτων Εκμετάλλευσης η διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (βάσει του άρθρου 10 του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000), στην ουσία ο διορισμός αυτός παραμένει ανενεργός, αφού, όπως έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της εν λόγω υπηρεσίας με επιπλέον προσωπικό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Με ποιο τρόπο και πόσο συχνά οι αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε έλεγχο για εξακρίβωση της συμμόρφωσης των εργοδοτών με τους όρους εργασίας που προβλέπονται από τα συμβόλαια (κατάλληλος χώρος εργασίας, συνθήκες διαμονής, αποπληρωμή μισθού κ.ά);

  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε οι εργοδότες να μην κατακρατούν τα αναγνωριστικά έγγραφα των αλλοδαπών γυναικών, είτε αυτές είναι καλλιτέχνιδες είτε έχουν προσληφθεί, για να απασχοληθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή νυχτερινά κέντρα;

  3. Πόσοι εργοδότες έχουν παραβιάσει συμβόλαια εργοδότησης μέχρι σήμερα και έχουν διωχθεί ποινικά;

  4. Πόσες αλλοδαπές εργαζόμενες έχουν διωχθεί ή απελαθεί μέχρι σήμερα για παραβίαση συμβολαίου και για ποιο λόγο;

  5. Πόσα παράπονα έχει εξετάσει μέχρι σήμερα η Επιτροπή Εξέτασης Εργατικών Διαφορών που έχουν σχέση με αλλοδαπούς που αφορούν τον εξαναγκασμό ή την προτροπή ατόμου στην άσκηση της πορνείας και έχουν παραπεμφθεί στο σύστημα δικαιοσύνης;

  Το αρμόδιο υπουργείο παρακαλείται επίσης όπως αποστείλει δείγματα του έντυπου υλικού ενημέρωσης τα οποία δίδονται σε κάθε αλλοδαπή εργαζόμενη (στη μητρική της γλώσσα) και την πληροφορούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση.

  Θεωρώ επίσης ότι η μετάφραση και διάδοση των βασικών προνοιών του νόμου θα ήταν απαραίτητη ως άμεσο μέτρο πρόληψης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.315 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 5 Μαΐου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν τα αστυνομικά ελικόπτερα ή έστω ένα από αυτά κάνουν περιπολίες για σκοπούς πυροπροστασίας. Κρίνω ότι είναι επιβεβλημένο να γίνονται τέτοιου είδους περιπολίες κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου ή, εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τουλάχιστο κατά την περίοδο του καλοκαιριού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.316 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Μαΐου 2003.

  «Περιέπεσε στην αντίληψή μου ότι μεγάλος αριθμός αυτόμολων Κούρδων διαμένει στις ελεύθερες περιοχές. Σ’ αυτόν προστίθενται καθημερινά επιπρόσθετοι Κούρδοι, οι οποίοι διαφεύγουν από τα κατεχόμενα και αναζητούν πολιτικό άσυλο και εγκατάσταση στις ελεύθερες περιοχές, καθώς επίσης και παροχή δημόσιων βοηθημάτων. Ο αριθμός αυτός, από τον Ιούνιο του 2001 μέχρι σήμερα, παρουσιάζει αυξητική τάση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τον τερματισμό αυτής της παράνομης διέλευσης αυτόμολων Κούρδων;

  2. Ποια στοιχεία διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων και της αστυνομίας όσον αφορά το πιο πάνω θέμα;

  3. Ποια προστατευτικά μέτρα λαμβάνονται, προληπτικά και κατασταλτικά, ώστε να προστατεύονται οι κοινωνικές δομές και η δημογραφική σύνθεση των ελεύθερων περιοχών;

  Πόσο εύκολα παρέχεται πολιτικό άσυλο και πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την πλήρη εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.317 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ενώ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τουριστικούς πράκτορες για ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής στην Κύπρο στα οποία να έχουν πρόσβαση άτομα με αναπηρίες, παρατηρείται έλλειψη τέτοιων τουριστικών υποστατικών. Το θέμα επείγει, γιατί το 2003 έχει κηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Αναπήρων και τέτοια ζητήματα τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, εξήντα εκατομμύρια ανάπηρα άτομα θα έχουν ιδιαίτερες διευκολύνσεις, για να ταξιδεύσουν σε όλη την Ευρώπη, σε διάφορους προορισμούς, με ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε τα τουριστικά καταλύματα να καταστούν προσβάσιμα σε ανάπηρα άτομα και το γεγονός αυτό να τύχει ανάλογης προβολής και στο εξωτερικό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.318 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 6 Μαΐου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το τι προτίθεται να πράξει για την παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε μειωμένη τιμή για αγροτικούς σκοπούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.319 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 6 Μαΐου 2003.

  «Ο νέος δρόμος Ορκόντα - Κάτω Πύργου Τηλλυρίας άρχισε να κατασκευάζεται πριν από τέσσερα περίπου χρόνια με σκοπό τη διευκόλυνση των κατοίκων της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας που επισκέπτονται τη Λευκωσία, αλλά και εκείνων που επιθυμούν να μεταβούν στην εν λόγω περιοχή. Όπως είναι γνωστό, η μη ικανοποιητική πρόσβαση προς την περιοχή Τηλλυρίας, εκτός από τη μεγάλη ταλαιπωρία που προκαλεί στους κατοίκους, δεν έδωσε τη δυνατότητα ισόρροπης ανάπτυξης με τις άλλες περιοχές της Κύπρου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες και να παραδοθεί ο δρόμος στο κοινό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.320 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι ψαράδες της περιοχής Πάφου ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα έχει στην ιχθυοπανίδα της θάλασσας της Πάφου η ετήσια διοργάνωση διεθνών αγώνων υποβρύχιου ψαρέματος.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αντιδράσεις των ψαράδων και τα σχέδια της κυβέρνησης σε σχέση με την αδειοδότηση της οργάνωσης διεθνών αγώνων υποβρύχιου ψαρέματος στα ανοικτά της Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.321 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι παρά τις αντιδράσεις των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων έχει παραχωρηθεί τα τρία τελευταία χρόνια δοκιμαστική άδεια για ψάρεμα με τη μέθοδο “γρι-γρι”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της δοκιμής, τις αντιδράσεις των ενδιαφερομένων και τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τη μέθοδο ψαρέματος “γρι-γρι”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.322 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει το ψάρεμα με τράτες στα κυπριακά χωρικά ύδατα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια αποζημιώσεων των ιδιοκτητών τρατών, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της απόφασης και τα κονδύλια που θα απαιτηθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί το συντομότερο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.323 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το κέντρο διασκέδασης “Broadway” στην Κοκκινοτριμιθιά λειτουργεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη οχληρία και ταλαιπωρία στους περιοίκους. Για την περίπτωση έχει εκδώσει απόφαση το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (αρ./π 654/2001) στις 30 Αυγούστου 2002. Παρά το γεγονός ότι από τις 28 Αυγούστου 2001 το κέντρο δεν έχει άδεια χρήσης μεγαφώνων και έχει σημειωθεί σειρά παραπόνων, η αστυνομία δεν επεμβαίνει για επιβολή του νόμου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η αστυνομία, η οποία εδρεύει σε παρακείμενο υποστατικό, δεν επεμβαίνει για εφαρμογή του νόμου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.324 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 7 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το προϋπολογιζόμενο κονδύλι των £30.000 που προοριζόταν για βελτιωτικά έργα στο σκυβαλότοπο-λυματότοπο Τηλλυρίας (περιοχή Πηγής) δε θα διατεθεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το λόγο της πιο πάνω απόφασης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.325 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 13 Μαΐου 2003.

  «Πληροφορούμαι ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος μάνας στις δικαιούχους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πού οφείλεται η καθυστέρηση;

  2. Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα;

  Υπάρχει σκέψη για κατάργηση του εν λόγω επιδόματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.326 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 13 Μαΐου 2003.

  «Σε επισκέψεις μου στην περιοχή Δρομολαξιάς και στις γειτνιάζουσες περιοχές, μου έχει τεθεί από κατοίκους θέμα για την έντονη δυσοσμία που επικρατεί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας εργοστασίου πυρηνελαίου στην περιοχή.

  Όπως έχω πληροφορηθεί το πιο πάνω θέμα έχει απασχολήσει στο παρελθόν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή, αφού οι απαράδεκτες συνθήκες συνεχίζουν να υφίστανται.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακολουθα:

  1. Έγιναν οποιεσδήποτε επιστημονικές μετρήσεις και ποια τα αποτελέσματά τους;

  Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για απάμβλυνση του προβλήματος και ποιο το αποτέλεσμά τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.327 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 13 Μαΐου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη και/ή η διαδικασία μετεξέλιξης της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.328 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου, το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου και το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 13 Μαΐου 2003.

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στον αποτεφρωτήρα του κτηνιατρείου Αθαλάσσας και ποια είναι τα σχέδια για αλλαγή της κατάστασης αυτής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.329 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 13 Μαΐου 2003.

  «Στον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2003 περιλήφθηκε πρόνοια για απασχόληση όλου του έκτακτου προσωπικού για περίοδο έξι μηνών, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης για διαπίστωση των αναγκών του ΧΑΚ σε προσωπικό, που διεξάγεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

  Αναφορικά με τα πιο πάνω παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Η υπό αναφορά μελέτη έχει ολοκληρωθεί; Αν όχι, πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή της;

  Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο αναφορικά με το υφιστάμενο προσωπικό, λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις είναι μόνο για έξι μήνες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.330 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 15 Μαΐου 2003.

  «Υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι τα δύο διυλιστήρια Κόρνου και Χοιροκοιτίας έπαψαν να λειτουργούν από το 2001 και 2000 αντίστοιχα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος πήρε την απόφαση για το κλείσιμό τους, πότε και με ποια δεδομένα;

  2. Προηγήθηκε ή όχι οποιαδήποτε μελέτη από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, η οποία να αιτιολογεί το κλείσιμό τους;

  3. Τι έγινε με τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό και τον υφιστάμενο εξοπλισμό;

  4. Ποιες επιπτώσεις είχε το κλείσιμό τους στους καταναλωτές ειδικά και στην κυπριακή οικονομία γενικότερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.331 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 15 Μαΐου 2003.

  «Υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η λήψη απόφασης από τη διυπουργική επιτροπή (από το Νοέμβριο 2002) για μονιμοποίηση τεσσάρων καθηγητριών αγγλικών στη δημοτική εκπαίδευση, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για οριστική επίλυση μιας αδικίας που εκκρεμεί από το 1991.

  Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή, τα σχέδια υπηρεσίας τους ετοιμάστηκαν και το θέμα εξετάστηκε και από τη ΜΕΠΕΥ.

  Με δεδομένη την πολύχρονη ταλαιπωρία που οι τέσσερις καθηγήτριες υφίστανται λόγω τοποθετήσεώς τους σε δυσμενείς θέσεις, όταν μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μεταθέσεις, διορισμοί και τοποθετήσεις άλλων δασκάλων, και τις είκοσι εννέα αντί είκοσι πέντε διδακτικές ώρες που υπηρετούν παρά την ηλικία τους (53-56 χρονών), παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα;

  2. Προτίθεται η διυπουργική επιτροπή να προβεί σε οριστική διευθέτησή του;

  Πότε προτίθεται να συνέλθει η διυπουργική επιτροπή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.332 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Οράς έχει γεμίσει από πλήθος πτηνοτροφικών μονάδων και υποστατικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η μεγάλη ανάπτυξη των πτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή δεν είναι ανεξάρτητη από την επαγγελματική δραστηριότητα του προέδρου και των μελών του κοινοτικού συμβουλίου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πτηνοτροφικών υποστατικών στην περιοχή του χωριού Ορά, για τον αριθμό των υποστατικών που εκπληρώνουν όλες τις νομικές τους υποχρεώσεις, για το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, καθώς και για τη χωροθέτησή τους σε σχέση με την οικιστική περιοχή του χωριού Ορά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.333 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι συχνά για διάφορες εργασίες της Εθνικής Φρουράς, όπως, π.χ., οικοδομικές εργασίες, καθαρισμούς χώρων από σκουπίδια, μεταφορά υλικών, χρησιμοποιούνται εθνοφρουροί. Η πρακτική αυτή εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους (π.χ. εργατικά ατυχήματα) και πιθανό να έχει και νομικά κενά.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης στο θέμα της χρησιμοποίησης των εθνοφρουρών σε εργασίες που δεν έχουν σχέση με τα στρατιωτικά τους καθήκοντα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.334 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 15 Μαΐου 2003.

  «Πληροφορούμαι ότι αστυνομικός από την επαρχία Πάφου ο οποίος είχε μετατεθεί στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου επαναμετατέθηκε στην Πάφο. Πληροφορούμαι επίσης ότι κατά τη διάρκεια της μετάθεσής του στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου δεν παρουσιαζόταν στη μονάδα του.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τους λόγους της μετάθεσης του εν λόγω αστυνομικού από την επαρχία Πάφου στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

  2. Τους λόγους της μη παρουσίας του εν λόγω αστυνομικού στη μονάδα του κατά τη διάρκεια της μετάθεσής του στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

  Τους λόγους της μετάθεσής του από την ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου στην επαρχία Πάφου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.335 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 15 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μη πρόσφυγας κατοικεί τους τελευταίους μήνες σε διαμέρισμα της τουρκοκυπριακής συνοικίας της Λάρνακας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το διαμέρισμα έχει ζητηθεί από τρεις τουλάχιστο προσφυγικές οικογένειες, αλλά ο πιο πάνω αναφερόμενος μη πρόσφυγας που κατοικεί σ’ αυτό αρνείται να το εγκαταλείψει.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την περίπτωση αυτή, καθώς και τα μέτρα και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το υπουργείο και οι υπηρεσίες να προβούν, ώστε το διαμέρισμα να δοθεί σε δικαιούχους πρόσφυγες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.336 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 20 Μαΐου 2003.

  «Πληροφορούμαι ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος τέκνου στους δικαιούχους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης αυτής, πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα αυτά και κατά πόσο υπάρχει σκέψη κατάργησης του εν λόγω επιδόματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.337 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Κουρίου δε συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το 1985 υποβλήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία αίτηση για εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, ώστε να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η εξέταση της αίτησης, όμως, από τη Γραμματεία της Συνθήκης για την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναβλήθηκε και από τότε η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε εισηγήθηκε ξανά τη συμπερίληψη του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου στον κατάλογο. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν περιλαμβάνεται ούτε στον κατάλογο των προτεινόμενων από την Κυπριακή Δημοκρατία χώρων για εξέταση από τη Γραμματεία της Συνθήκης και την Προστασία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί από το 1985 μέχρι σήμερα δεν έγινε καμιά προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία για εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, ο οποίος σήμερα είναι ένας από τους λιγοστούς αρχαιολογικούς χώρους στην Κύπρο με τόση έκταση και σημασία, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς;

  Ποια σχέση έχει αυτή η αδράνεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα σχέδια που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη για τουριστική αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.338 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρο Χριστοδουλίδη την 21η Μαΐου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να ενεργήσει σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων και της παροχής αδειών εισόδου στην Κύπρο σε άτομα που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες ούτε τελούν υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ειδικά από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λευκορωσία, όπου, βάσει πληροφόρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία δε διαθέτει διπλωματικές αποστολές).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.339 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

  «Έχω επισκεφθεί το χοιροστάσιο στην παραλία του χωριού Μονή Λεμεσού. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το χοιροστάσιο αυτό λειτουργεί επί της παραλίας, τα δε χοιρολύματα αποθηκεύονται σε πρόχειρες χωμάτινες δεξαμενές παρά την παραλία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άδεια λειτουργίας του χοιροστασίου, την άδεια απόρριψης και τα επίπεδα ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής, στην οποία λειτουργούν δύο ιχθυοτροφεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.340 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

  «Έχω επισκεφθεί στην περιοχή του χωριού Μονή το βυρσοδεψείο Πιτσιλλίδη και διαπίστωσα την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συστήματος διάθεσης των λυμάτων και οι δεξαμενές λυμάτων. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο ρύπανσης των νερών της περιοχής, αφού το χώρο δίπλα από τις δεξαμενές λυμάτων διέρχεται χείμαρρος που καταλήγει στην κοντινή παραλία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το συγκεκριμένο βυρσοδεψείο διαθέτει άδεια απόρριψης, λειτουργεί κανονικά και ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.341 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 21η Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μελετάται η επέκταση της οικιστικής ανάπτυξης του χωριού Επισκοπή σε λόφο απέναντι από το λόφο του Κουρίου, σε πολύ μικρή απόσταση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια ή τις ενέργειες αναφορικά με την πιο πάνω μελέτη, καθώς και για το αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στο ευρύτερο αρχαιολογικό περιβάλλον.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.342 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 22 Μαΐου 2003.

  «Αναφέρομαι στο περιεχόμενο της επιστολής με αποστολέα την “Ομάδα Δημοκρατικών Αστυνομικών Λεμεσού”, σχετικά με την τοποθέτηση προϊσταμένου στην ΚΥΠ Λεμεσού, που είδε το φως της δημοσιότητας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Αν έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα.

  2. Τη φύση των μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν.

  Αν θα διεξαχθεί κάποια έρευνα για εξακρίβωση των στοιχείων που προκύπτουν γύρω από το όλο θέμα, καθώς και την ταυτότητα των αποστολέων και ειδικότερα του υπογράφοντος της επιστολής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.343 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Μαΐου 2003.

  «Οι φλεγμονώδεις ρευματικές ασθένειες είναι σοβαρές, χρόνιες και περίπλοκες, αφού προσβάλλουν ζωτικά όργανα και αποτελούν διεθνώς την πρώτη αιτία αναπηρίας. Με δεδομένα τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης ρευματικών παθήσεων, τα χρονίζοντα αιτήματα των ρευματοπαθών για χορήγηση των απαραίτητων φαρμάκων σε όλους ανεξαρτήτως τους ρευματοπαθείς, καθώς και τη μη ικανοποίηση του αιτήματός τους για ίδρυση φυσικοθεραπευτικού κέντρου αποκατάστασης, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί στο νέο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας δε λήφθηκε πρόνοια για δημιουργία ρευματολογικής κλινικής;

  2. Με βάση ποιες μελέτες και επιστημονικά κριτήρια σχεδιάστηκε το νοσηλευτήριο;

  Πώς προτίθεται να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιλυθούν οριστικά τα προβλήματα των ρευματοπαθών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.344 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 26 Μαΐου 2003.

  «Όπως έχω πληροφορηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας εφαρμόζεται στα αστικά ταξί με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών ανά όχημα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι οδηγοί ταξί έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ σε παγκύπρια βάση;

  2. Πόσοι οδηγοί ταξί έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ ανά επαρχία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.345 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι την 21η Μαΐου 2003 στη Γενεύη 192 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας υιοθέτησαν ομόφωνα την πρώτη διεθνή συνθήκη κατά του καπνίσματος.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος συμμετείχε στην επεξεργασία της πιο πάνω συνθήκης και αν την έχει υπογράψει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.346 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι κοινότητες της κοιλάδας Διαρίζου έχουν δεχθεί υποσχέσεις από το 1990 για επέκταση της άρδευσης πολύ περιορισμένων εκτάσεων. Στις συγκεκριμένες εκτάσεις διεξάγεται αναδασμός, για τον οποίο επίσης παρατηρείται καθυστέρηση. Οι εν λόγω κοινότητες ζητούν μάλιστα και τη συμπερίληψη στην άρδευση γης που βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού στο φράγμα της Αρμίνου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εκτέλεσης του πιο πάνω έργου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.347 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε προωθήσει τη δημιουργία Κέντρου Άσκησης και Ψυχαγωγίας Αυτοτελώς Εργαζομένων, εκ των υστέρων κάνει λόγο για διάφορα εμπόδια και κωλύματα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού είναι τόσο αρνητική στη δημιουργία του πιο πάνω κέντρου, που θα προσφέρει στην υγιή ενασχόληση της νεολαίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.348 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

  «Εξαιτίας των συχνών δυστυχημάτων που συμβαίνουν στο νέο δρόμο Παραλιμνίου - Αγίας Νάπα εγείρονται πολλά ερωτήματα ως προς την καταλληλότητα του εν λόγω δρόμου. Ορισμένα οφθαλμοφανή λάθη/προβλήματα που παρουσιάζονται φαίνεται να είναι τα εξής:

  1. Η πυκνότητα κυκλοφορίας οχημάτων και ποδηλατιστών, η οποία επιβάλλει την περαιτέρω διαπλάτυνση του δρόμου.

  2. Η ελλιπής και προβληματική προειδοποιητική σήμανση (πινακίδες και φώτα τροχαίας) στις παρόδους εισόδου/εξόδου από και προς το δρόμο.

  3. Ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατευθύνσεως, δεν υπάρχει καθόλου απόσταση/λωρίδα ασφαλείας μεταξύ του δρόμου και του πεζοδρομίου.

  4. Απότομες και επικίνδυνες έξοδοι/είσοδοι από και προς το δρόμο.

  5. Έλλειψη εξόδου/εισόδου εκεί όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες και δημιουργία εξόδου/εισόδου σε σημείο/α όπου υπάρχει/ουν μόνο μία ή δύο κατοικίες κ.ά.

  Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  α. Ποιοι εργάστηκαν στο σχεδιασμό και κατασκευή του εν λόγω δρόμου και πότε δόθηκε στην κυκλοφορία;

  β. Πόσα δυστυχήματα (θανατηφόρα και μη) συνέβησαν από την ημερομηνία που ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία;

  γ. Πόσες είσοδοι/έξοδοι υπάρχουν από και προς το δρόμο και βάσει ποιων κριτηρίων διανοίχτηκαν;

  δ. Τι προβλέπουν οι κανόνες ασφάλειας/κατασκευής δρόμων για την απόσταση ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του δρόμου και του πεζοδρομίου ή/και χαντακιού σε ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως;

  ε. Υπάρχουν σχέδια ανακατασκευής του δρόμου; Εάν ναι, σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.349 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί ανεπανόρθωτα το επάγγελμα του τελωνειακού πράκτορα ή εκτελωνιστή. Το εισόδημα αυτής της ομάδας των ελεύθερων επαγγελματιών αντλείται κατά κύριο λόγο από υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τα τελωνεία και τις τελωνειακές διαδικασίες.

  Για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών - CONFIAD, διέθεσε τριάντα εκατομμύρια ECU για την ενίσχυση των επηρεαζόμενων εκτελωνιστών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοποίησής τους σε άλλους τομείς. Παράλληλα, τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοσαν παρόμοιου τύπου προγράμματα και σε εθνικό επίπεδο.

  Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις στατιστικές εμπορίου για το έτος 2001 η ΕΕ καλύπτει το 52% του εισαγωγικού εμπορίου της Κύπρου. Με τη διεύρυνση της ΕΕ το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 60%. Παράλληλα, ένα άλλο 20% θα εισάγεται μέσω ευρωπαϊκών λιμανιών. Κατά συνέπεια, θα αποκτά κοινοτικό καθεστώς το πρώτο λιμάνι εισαγωγής και ακολούθως θα μεταφέρεται στην Κύπρο χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις.

  Βάσει των πιο πάνω δεδομένων υπολογίζεται ότι, σύμφωνα με το ενιαίο εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΕ, μόνο για το 20% των εισαγωγών της Κύπρου θα απαιτείται η κατάθεση τελωνειακής διασάφησης.

  Στο μητρώο τελωνείου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένοι 500 αδειούχοι τελωνειακοί πράκτορες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και 600 βοηθοί τελωνειακοί πράκτορες. Αν υπολογίσουμε και τους υπαλλήλους που απασχολούν οι επιχειρήσεις αυτές, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι από την 1η Μαΐου 2004 γύρω στις 500 εκτελωνιστικές επιχειρήσεις και 2000 εργαζόμενοι (οικογένειες) θα χάσουν το εισόδημά τους και όλα όσα επένδυσαν στις επιχειρήσεις τους.

  Παράλληλα, ενώ το επάγγελμα δε φαίνεται να έχει κανένα μέλλον μετά την πλήρη ένταξή μας στην ΕΕ, οι Κύπριοι εκτελωνιστές καλούνται να επενδύσουν κατά μέσο όρο γύρω στις £1,500 για αγορά νέου εξοπλισμού (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύστημα λογισμικού) και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης του τελωνείου “ΘΗΣΕΑΣ”, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2003.

  Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για εισαγωγή προγραμμάτων αποζημίωσης, ενίσχυσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης των επηρεαζόμενων εκτελωνιστών;

  2. Σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού συστήματος) από τους εκτελωνιστές, υπάρχουν σχέδια για επιμόρφωση και παροχή οικονομικών διευκολύνσεων από το κράτος;

  3. Έγινε ή πρόκειται να γίνει μελέτη του όλου ζητήματος από το κράτος; Αν έγινε, ποια ήταν τα ευρήματα αυτής της έρευνας;

  4. Μελετήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την CONFIAD για εισαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων σε κοινοτικό επίπεδο για ενίσχυση των εκτελωνιστών των 10 υπό ένταξη χωρών;

  5. Αποσαφηνίστηκαν το τελωνειακό καθεστώς και οι διαδικασίες που θα τεθούν σε ισχύ με την πλήρη ένταξή μας στην ΕΕ;

  6. Διευκρινίστηκε ο ρόλος και το καθεστώς των εκτελωνιστών και αποθηκαρίων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου;

  7. Διευκρινίστηκε το δικαίωμα αντιπροσώπευσης στα τελωνεία στα πλαίσια του Τελωνειακού Κώδικα της κοινότητας; Αν ναι, ποιος θα είναι ο ρόλος των τελωνειακών πρακτόρων ως βασικών συνεργατών του κράτους στην είσπραξη δασμών και φόρων κατανάλωσης;

  8. Διευκρινίστηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με την είσπραξη ΦΠΑ, τους φόρους κατανάλωσης και τις τελωνειακές αποθήκες;

  Ενημερώθηκαν οι Κύπριοι εκτελωνιστές σχετικά με το πώς επηρεάζεται το επαγγελματικό τους καθεστώς και ειδικότερα για τα ζητήματα που εγείρονται πιο πάνω λόγω της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ; Αν ναι, πότε και με ποιο τρόπο έγινε αυτή η ενημέρωση;»a

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.350 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

  «Έχω παρατηρήσει ότι σε πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων της υπεραγοράς E&S (ESEL-SPOLP) Λευκωσίας υπάρχει τυπωμένη διαφήμιση τσιγάρων στην οποία δεν αναγράφεται η προειδοποίηση του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς και από ποιους γίνεται ο έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει τους διαφημιστές και εμπόρους καπνικών προϊόντων να τοποθετούν την εν λόγω προειδοποιητική σήμανση;

  Πόσοι παρανομούντες καταγγέλθηκαν μέχρι σήμερα και σε πόσους επιβλήθηκαν ποινές; Ποια τα στατιστικά στοιχεία για το ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.351 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Μαΐου 2003.

  «Παρατηρήθηκε εντός του κόλπου Λεμεσού αγκυροβολημένος στόλος ισπανικών αλιευτικών, εξοπλισμένων για αλιεία ανοικτής θάλασσας. Θεάθηκαν επίσης τέτοια σκάφη σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων περίπου έξω από το Ακρωτήρι.

  Σύμφωνα με πληροφορίες μου ξεφορτώθηκαν περίπου πενήντα τόνοι νεκρών ψαριών και εβδομήντα τόνοι ζωντανών ψαριών (ξιφίες και τόννοι) σε ιχθυοτροφείο της Λεμεσού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Παρακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία το όλο θέμα;

  2. Επιτρέπεται η αλιεία με γυροβολιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια στην Κύπρο;

  3. Το Τμήμα Αλιείας γνωρίζει ή έχει αδειοδοτήσει αυτή τη δραστηριότητα;

  Υπάρχει οικονομική ζώνη που να αφορά την αλιεία της Κύπρου και να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των τοπικών ψαράδων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.352 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά στις 2 Ιουνίου 2003.

  «Έχω επισκεφθεί το συνοικισμό Γ΄ στο Πέρα Χωρίο Νήσου. Εντός του συνοικισμού, στο τεμάχιο 357, Φ/ΣΧ 29/8 Ε1, ανεγέρθηκε παράνομα θερμοκήπιο, από το 1999, με αποτέλεσμα να προκαλείται οχληρία στους κατοίκους του συνοικισμού από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

  Στις 19 Ιουλίου 2002 εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας εναντίον του ιδιοκτήτη του θερμοκηπίου Γ. Ορφανού διάταγμα κατεδάφισής του με αναστολή δύο μηνών, δηλαδή από τις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί δεν προχώρησε στην εφαρμογή του διατάγματος κατεδάφισης μέχρι σήμερα, όπως υποχρεούται από το νόμο;

  2. Γιατί ανέχεται την παρανομία;

  3. Αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της περιοχής από την παράλειψη να ενεργήσει όπως ο νόμος ορίζει;

  Πότε τελικά θα αποφασίσει να εφαρμόσει τη διαδικασία κατεδάφισης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.353 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Τα αγροτικά χρέη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Η καταγραφή τους όσο πιο γρήγορα γίνεται και η παγοποίησή τους για περίοδο δέκα έως δεκαπέντε χρόνων, καθώς επίσης και η ανάληψη από την κυβέρνηση, μέσω στηρικτικών ταμείων της Ε.Ε., της καταβολής του επιτοκίου για τα χρόνια αποπληρωμής τους ήταν μια από τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν τροχιοδρομηθεί οι αναγκαίες διαδικασίες για έναρξη της καταγραφής και για παγοποίηση των αγροτικών χρεών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.354 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Αναφέρομαι σε αίτημα της κοινοτικής αρχής Ανάγυιας που αφορά την ανάπλαση του κύριου δρόμου της Ανάγυιας προς το Παλαιχώρι. Το αίτημα αφορά την κατασκευή οχετών και πεζοδρομίων, την ανακατασκευή του οδοστρώματος και την κατασκευή διαβάσεων πεζών σε τρία σημεία στον κύριο δρόμο που διασχίζει την κοινότητα, από το σημείο συμβολής του με το δρόμο προς τη Δευτερά προς την έξοδο προς το Παλαιχώρι εντός της κατοικημένης περιοχής, μήκους 1,3 χμ. περίπου. Το τμήμα αυτό αποτελούσε μέρος του δρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου και παρακάμφθηκε με την κατασκευή του παρακαμπτηρίου της κοινότητας Αναγυιών. Για τη βελτίωση του δρόμου αυτού απαιτείται η ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και κατασκευαστικών σχεδίων.

  Σε περιφερειακή σύσκεψη του τέως Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2002, αποφασίστηκε όπως με τη συνεργασία του κοινοτικού συμβουλίου Ανάγυιας και του επάρχου Λευκωσίας ζητηθεί η επίσπευση του ρυθμιστικού σχεδίου από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε, δεκατέσσερις μήνες μετά, το Τμήμα Δημοσίων Έργων να είναι σε θέση να ετοιμάσει τα κατασκευαστικά σχέδια και να ζητήσει προσφορές, με στόχο την έναρξη των εργασιών το 2004.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν ολοκληρωθεί τα ρυθμιστικά σχέδια και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια για συμπερίληψη του έργου στον προϋπολογισμό του 2004.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.355 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων στην περιοχή Ζυγίου για στέγαση φτωχών οικογενειών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.356 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η ιερά μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι χιλιάδες συμπατριώτες μας επισκέπτονται κάθε χρόνο τη μονή, το γεγονός ότι ο ηγούμενος της μονής είναι Κύπριος, καθώς επίσης και το γεγονός ότι στη μονή κατηχούνται πέραν των πενήντα Κυπρίων μοναχών, θα ήθελα να πληροφορηθώ κατά πόσο είναι δυνατή η οικονομική ενίσχυση της μονής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω ζήτημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.357 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει ανάγκη δημιουργίας κυρτωμάτων και διαβάσεων πεζών σε καίρια οδικά σημεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η δημιουργία κυρτωμάτων και διαβάσεων πεζών στην κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.358 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για κτίσιμο νέων γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο με τη σύμφωνη γνώμη του επάρχου Λάρνακας.

  Όπως είναι γνωστό, οι κτιριολογικές ανάγκες των κοινοτήτων καθορίζονται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων. Η κοινότητα Ζυγίου εμπίπτει στην κατηγορία Α, δηλαδή στις κοινότητες που έχουν μέχρι πεντακοσίους εγγεγραμμένους εκλογείς, ενώ θα επιθυμούσε όπως ενταχθεί στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις κοινότητες που έχουν χιλίους πεντακοσίους έναν εγγεγραμμένους εκλογείς και άνω, λόγω του ότι στην κοινότητα προωθείται η μεταστέγαση των κατοίκων του χωριού Μαρί αλλά και λόγω άλλων παραγόντων όπως η ύπαρξη τριακοσίων πενήντα παραθεριστικών διαμερισμάτων, η ύπαρξη τεσσάρων μονάδων της Εθνικής Φρουράς και η προβλεπόμενη ραγδαία ανάπτυξη της κοινότητας εξαιτίας της κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου, εξωραϊσμού του λαϊκού μετώπου κτλ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η μεταφορά της κοινότητας σε άλλη κατηγορία όσον αφορά τις κτιριολογικές ανάγκες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.359 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει άμεση ανάγκη δημιουργίας παρακαμπτήριου δρόμου, ούτως ώστε τα φορτηγά που εφοδιάζουν το τσιμεντοποιείο Βασιλικού να μην περνούν μέσα από την κοινότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι καθημερινά πάρα πολλά φορτηγά διασχίζουν τον παραλιακό δρόμο της κοινότητας και προκαλούν πραγματικό κομφούζιο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία η κοινότητα φιλοξενεί πάρα πολλούς επισκέπτες.

  Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι θα μπορούσε να γίνει απόκλιση του δρόμου που οδεύει στην κοινότητα από το αεροδρόμιο Λάρνακας, ούτως ώστε τα φορτηγά να παρακάμπτουν την κοινότητα, ενώ επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ένας δρόμος που είναι χαραγμένος δυτικά εκτός των ορίων της κοινότητας και χρειάζεται μόνο ασφαλτόστρωση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία απόκλισης για τον πρώτο δρόμο και η ασφαλτόστρωση του δρόμου που βρίσκεται εκτός των ορίων της κοινότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.360 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι, παρ’ όλο που από το 1995 έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατασκευαστικά σχέδια για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας και έχει εξευρεθεί και χώρος για την κατασκευή της βιολογικής μονάδας και της δεξαμενής για αποθήκευση των επεξεργασμένων λυμάτων, η δημιουργία του συστήματος καθυστερεί, λόγω του ότι εκκρεμεί ο υπολογισμός των αποχετευτικών τελών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί σε τελικό υπολογισμό των αποχετευτικών τελών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.361 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι εννέα ηλικιωμένα άτομα από την κοινότητα υπέβαλαν τον περασμένο Οκτώβριο αίτηση για χορήγηση του επιδόματος δημόσιου βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας, χωρίς να λάβουν μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχουν πάρει οι ενδιαφερόμενοι απαντήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.362 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι όσον αφορά τη δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου έχουν ολοκληρωθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και οι όροι προσφορών, καθώς και η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον;

  Πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.363 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί προχωρούν στην εγκατάσταση της τεράστιας κατασκοπευτικής κεραίας στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου. Εξ όσον γνωρίζω, προκειμένου να λειτουργήσει η κεραία, χρειάζεται μεγαλύτερο ηλεκτρικό φορτίο από αυτό που σήμερα παρέχεται από το δίκτυο της ΑΗΚ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει επιπλέον φορτίο ηλεκτρικού ρεύματος στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει η νέα υπερκεραία που κατασκευάζεται μέσα στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.364 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απόκτηση των κατάλληλων ευρωπαϊκών πιστοποιητικών από το Κεντρικό Σφαγείο Λευκωσίας στην Κοφίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.365 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Στις εκβολές του χειμάρρου Άσπρου στην περιοχή Τοξεύτρας, στην Πέγεια, λειτουργεί από χρόνια παράνομο κέντρο αναψυχής. Πρόσφατα το κέντρο προέβη μάλιστα σε επεκτάσεις, καταλαμβάνοντας χώρους στην παραλία και στους γύρω λόφους. Για το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε καταγγελία από ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με το παράνομο υποστατικό στον ποταμό Άσπρο, στην Πάφο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.366 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του συστήματος Scoot, κατά πόσο βρίσκεται σε λειτουργία, αν έχει γίνει αξιολόγηση της εφαρμογής του και ποιο είναι το κόστος της λειτουργίας του.

  Επιπλέον παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμού ελέγχου των φώτων τροχαίας μέσω του συστήματος Scoot, ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση λεωφορείων, ασθενοφόρων και άλλων οχημάτων δημόσιας ωφέλειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.367 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε το 1998 έναν κατάλογο των προσθέτων ουσιών που ήταν εγκεκριμένα από την ΕΟΚ. Στον κατάλογο περιλαμβάνονταν πληροφορίες για τη χημική σύσταση των προσθέτων, η κωδικοποίηση της κάθε ουσίας, η χρησιμότητά της και προπαντός οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Το έντυπο φέρει τον τίτλο “Οδηγός για πρόσθετα τροφίμων, αριθμοί ΕΟΚ”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν θεωρεί ότι έφθασε η ώρα να επανεκδοθεί ο οδηγός αυτός, αφού από το 1998 μέχρι σήμερα έχουν αποσυρθεί ως επικίνδυνα πολλά πρόσθετα τροφίμων και άλλα καινούρια έχουν εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.368 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει δυνατότητα να σημειώνονται πάνω στη συσκευασία των τροφίμων οι πιθανές παρενέργειες στην υγεία από την κατανάλωση των προσθέτων (των γνωστών “Ε”), που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.369 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να εκδώσει και διανείμει μαζικά κατάλογο των προσθέτων ουσιών στα τρόφιμα με τις πιθανές παρενέργειες που προκαλούν στην υγεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.370 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Όπως έχω πληροφορηθεί, μέσα στα κίνητρα που δίδονται στους απόδημους Κυπρίους, για να επαναπατρισθούν, συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας για το πρώτο έτος επιστροφής. Για να επωφεληθεί όμως κάποιος επαναπατρισθείς από αυτό το δικαίωμα, πρέπει να έχει αποκτήσει/επανακτήσει και επισήμως την κυπριακή υπηκοότητα (λ.χ. έκδοση διαβατηρίου, ταυτότητας κτλ.). Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της επιστροφής και της έκδοσης των επίσημων πιστοποιητικών κυπριακής υπηκοότητας, πολλοί επαναπατρισθέντες (150-200 άτομα) δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νοσηλεία (διάρκειας ενός έτους), αφού ακόμη δεν κατέχουν τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

  Υπάρχει αίτημα των συνδέσμων επαναπατρισθέντων Κυπρίων όπως τους εκδίδεται κάποιο ειδικό έντυπο που να βεβαιώνει ότι έχουν επιστρέψει και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν κάνει αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν και ως αποδεικτικό στοιχείο για σκοπούς έκδοσης κάρτας δωρεάν νοσηλείας διάρκειας ενός έτους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς και πότε σκοπεύει να λύσει αυτό το πρόβλημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.371 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει σχέδια για την κατασκευή πεζοδρομίων και την ηλεκτροφώτιση του κεντρικού δρόμου που διασχίζει την κοινότητα (παλιός δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για τα εν λόγω έργα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.372 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας κυρτωμάτων σε καίρια οδικά σημεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προγραμματίζει τη δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.373 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τρεις αγροτικοί δρόμοι (μη ασφαλτοστρωμένοι) και συγκεκριμένα οι δρόμοι Κοφίνου-Μεννόγειας, Κοφίνου-Αναφωτίδας και Κοφίνου-Αγίου Θεοδώρου γίνονται αδιάβατοι με τις πρώτες βροχές.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η ασφαλτόστρωσή τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.374 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την κοινότητα και να μετακομίσουν σε πόλεις, λόγω του ότι η αγορά οικοπέδου και η ανέγερση οικίας στη συγκεκριμένη περιοχή είναι οικονομικά αδύνατη. Έτσι, καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αγοράς διαμερίσματος σε μία από τις μεγαλουπόλεις.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζονται:

  1. ο διαχωρισμός νέων οικοπέδων για στέγαση φτωχών οικογενειών στην κοινότητα και

  2. η ανέγερση νέου κυβερνητικού οικισμού στην Κοφίνου ή και επέκταση του υφιστάμενου κυβερνητικού οικισμού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.375 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα, ότι παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν πως το Ιατρικό Κέντρο Κοφίνου θα ήταν έτοιμο περί τον Αύγουστο του 2004, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε που να πιστοποιεί τουλάχιστον την έναρξη εργασιών για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

  2. Πώς προτίθεται να προχωρήσει για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.376 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι οι σωλήνες νερού στην αυτοστέγαση και στην κτηνοτροφική περιοχή έχουν φθαρεί, με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινώς μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μου, στην αυτοστέγαση έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των σωλήνων από τις 2 Ιουνίου του 2003, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των σωλήνων στην κτηνοτροφική περιοχή.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

  2. Πότε προγραμματίζεται η αποπεράτωση του έργου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.377 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τα τρία πάρκα της κοινότητας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση (έλλειψη φωτισμού, τουαλετών κτλ.). Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι επείγει ο εξωραϊσμός των τριών πάρκων και η αναβάθμισή τους με τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών, ανέγερση περιπτέρων κτλ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η αναβάθμιση των τριών πάρκων της κοινότητας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.378 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό γήπεδο Κοφίνου το χειμώνα γίνεται ακατάλληλο για διεξαγωγή ποδοσφαιρικών συναντήσεων λόγω της εισροής όμβριων υδάτων σε αυτό.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στο κοινοτικό γήπεδο Κοφίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.379 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρά το γεγονός ότι τα σκύβαλα της κοινότητας Κοφίνου μεταφέρονται σε σκυβαλότοπο που βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Μαρί, οι κάτοικοι της κοινότητας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον παλαιό σκυβαλότοπο για την απόρριψη εκεί άχρηστων αντικειμένων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το κλείσιμο του παλαιού σκυβαλότοπου και τον εξωραϊσμό του χώρου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρήση του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.380 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο αποτάθηκε παλαιότερα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και στην επαρχιακή διοίκηση για την κατασκευή πεζοδρομίων πέριξ του κυβερνητικού οικισμού, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η κατασκευή πεζοδρομίων πέριξ του κυβερνητικού οικισμού Κοφίνου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.381 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 9 Ιουνίου 2003.

  «Με αφορμή τις πρόσφατες δραματικές εκκλήσεις των πατέρων της Ιωάννας Παφίτη και του Ντένη Λοΐζου, των παιδιών που πέθαναν αντίστοιχα στις 13 Νοεμβρίου 1999 και στις 25 Μαρτίου 1999 στα πλαίσια ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας της οποίας τύγχαναν στο Μακάρειο Νοσοκομείο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τη Γενική Εισαγγελία, η οποία είναι ταγμένη, κατά το νόμο και το σύνταγμα, να προστατεύει τους πολίτες ως προασπιστής και θεματοφύλακας της δικαιοσύνης;

  2. Γιατί δεν έτυχαν ακόμη καμίας ουσιαστικής ενημέρωσης οι γονείς των παιδιών, παρά το γεγονός ότι τα πορίσματα των θανατικών ανακρίσεων έχουν τεθεί ενώπιον της Γενικής Εισαγγελίας εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα;

  3. Έχουν προκύψει πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων γιατρών για το θάνατο των δύο παιδιών, με βάση τη διερεύνηση των πορισμάτων των θανατικών ανακρίσεων;

  4. Σε ποια μέτρα προτίθεται να προχωρήσει η Γενική Εισαγγελία και το αρμόδιο υπουργείο, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη εκεί όπου πρέπει και να τερματιστεί η αγωνία και η πικρία που αισθάνονται οι χαροκαμένες οικογένειες των παιδιών αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.382 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσο Μιχαηλίδη στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης επιδημικών ασθενειών και ιδιαίτερα της άτυπης πνευμονίας (SARS).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.383 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Παρακολούθησα πρόσφατα την παρουσίαση του βιβλίου “Οι πεταλούδες της Κύπρου” του Χριστόδουλου Μακρή, έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. Όλοι οι ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου και του διακεκριμένου καθηγητή Μωυσή Μυλωνά, σημείωσαν ότι η Κύπρος πρέπει επειγόντως να αποκτήσει ένα κρατικό μουσείο φυσικής ιστορίας, όπως διαθέτουν όλες οι χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σχέδια για τη δημιουργία κρατικού μουσείου φυσικής ιστορίας και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα μέχρι τη λειτουργία του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.384 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Κάτω Πλατρών προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να προωθήσει τη δημιουργία στην τοποθεσία “Καστρόβρυση” βοτανικού κήπου. Το έργο αυτό, που είναι υψηλής οικολογικής σημασίας και θα συμβάλει τα μέγιστα στην αξιοποίηση για εκπαιδευτικούς και τουριστικούς σκοπούς της πλούσιας χλωρίδας του τόπου, πρέπει να υποστηριχθεί γενναία από την πολιτεία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη βοήθεια που πρόσφερε ή θα προσφέρει η κυβέρνηση στη δημιουργία βοτανικού κήπου από την κοινότητα Κάτω Πλατρών στην τοποθεσία “Καστρόβρυση”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.385 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η μεταστέγαση των κατοίκων της κοινότητας στη γειτονική κοινότητα του Ζυγίου βρίσκεται στην τελική της φάση. Επίσης μου διαβιβάστηκε η επιθυμία των κατοίκων της κοινότητας όπως εφαρμοστεί το σχέδιο στέγασης και επιδότησης που εφαρμόστηκε για τη μεταστέγαση των προσφύγων στο συνοικισμό Ανθούπολης στη Λευκωσία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το θέμα της μεταστέγασης;

  2. Θα εφαρμοστεί τελικά το σχέδιο “στέγασης Ανθούπολης” και, αν όχι, ποιο σχέδιο και με ποιους όρους θα εφαρμοστεί;

  3. Το σχέδιο στέγασης με δάνεια από την κυβέρνηση θα μεταφερθεί και θα ενσωματωθεί στο πακέτο του σχεδίου μεταστέγασης για το χωριό Μαρί;

  4. Στην περίπτωση ηλικιωμένων που είναι αντίθετοι στη μεταστέγαση λόγω οικονομικών δυσκολιών ποιο σχέδιο στέγασης θα εφαρμοστεί;

  5. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να επιχορηγήσει τα παιδιά των ηλικιωμένων αυτών, πέραν της οικονομικής βοήθειας που θα πάρουν οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, για να συστεγαστούν με τους ηλικιωμένους γονείς τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.386 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι παρά τα έντονα διαβήματα που έχουν γίνει από το κοινοτικό συμβούλιο για ηλεκτροδότηση της κοινοτικής γεωργικής γεώτρησης που χρησιμοποιείται για την άντληση πόσιμου νερού, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί και η γεώτρηση εξακολουθεί να λειτουργεί με ηλεκτρογεννήτρια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η ηλεκτροδότηση της κοινοτικής γεώτρησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.387 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι πάρα πολλές οικίες της κοινότητας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, λόγω του ότι παραμένουν ασυντήρητες εδώ και χρόνια, επειδή προγραμματίζεται μεταστέγαση των κατοίκων στο Ζύγι.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η συντήρηση των εν λόγω οικιών πριν από τη μεταστέγαση στο Ζύγι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.388 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι προγραμματίζεται πλησίον της κοινότητας η κατασκευή TANK FARM για την αποθήκευση πετρελαίου, λόγω της επικείμενης διάλυσης του διυλιστηρίου Λάρνακας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του εν λόγω έργου;

  2. Πόση έκταση γης έχει απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό; (Παρακαλώ να επισυναφθεί τοπογραφικό σχέδιο, στο οποίο να σημειώνεται ο απαλλοτριωθείς χώρος.)

  3. Θα επιτρέπεται η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών οικοπέδων που βρίσκονται πλησίον του χώρου που θα κατασκευαστεί το έργο μετά την έναρξη των εργασιών;

  Τι προγραμματίζει το αρμόδιο υπουργείο ως αντιστάθμισμα προς την κοινότητα Μαρί για την κατασκευή του πιο πάνω έργου εντός των ορίων της κοινότητας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.389 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο αμιαντοσωλήνας παροχής πόσιμου νερού που φθάνει στην κοινότητα από το χωριό Αλεθρικό και καταλήγει στο ντεπόζιτο της κοινότητας σπάζει πολύ συχνά, με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι η αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα με πλαστικό σωλήνα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.390 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα Κλαυδιών υποφέρει πραγματικά από τη συχνή λειτουργία του πεδίου βολής Καλού Χωριού. Ως γνωστόν, ένα τμήμα του χωριού βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Κλαυδιών και, ως εκ τούτου, αρκετοί αγροτικοί δρόμοι της κοινότητας έχουν καταστραφεί από τη συχνή διέλευση στρατιωτικών αρμάτων κτλ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία αντισταθμιστικών έργων λόγω της λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.391 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών περιοχών Κλαυδιάς Α, Β και Γ, ποιοι είναι οι λόγοι που καθυστερεί η ηλεκτροδότηση και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την έναρξη των έργων ηλεκτροδότησης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.392 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

  «Με την ερώτησή μου με αριθμό 23.06.008.02.103, που υποβλήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002 προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητούσα να πληροφορηθώ αν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση για μονοπωλιακή διαχείριση των συλλογικών στοιχημάτων στην Κύπρο από τον ΟΠΑΠ.

  Επειδή στην απάντησή του το αρμόδιο υπουργείο δεν αναφέρει στοιχεία που να απαντούν στο ερώτημά μου, αλλά μας παραπέμπει στην τελευταία διακρατική συμφωνία για το θέμα, που υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να επισυνάψει στην απάντησή του αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.393 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Ιουνίου 2003.

  «Τελευταίως παρακολουθήσαμε την κατεδάφιση του ιστορικού κινηματογράφου “Αθήναιον” στο κέντρο της Λευκωσίας. Είχα την εντύπωση, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το πολύκροτο θέμα του μεγάρου του ΧΑΚ, ότι το κτίριο του παλιού κινηματογράφου “Αθήναιον” θα ετύγχανε συντήρησης και αναπαλαίωσης, ώστε να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν στην κατεδάφιση του κτιρίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.394 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αριστοφάνη Γεωργίου στις 12 Ιουνίου 2003.

  «Έχω διαπιστώσει ότι μικρές κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή Πιτσιλιάς, αντιμετωπίζουν, παράλληλα με τα άλλα προβλήματα που ταλανίζουν την ύπαιθρο, τεράστιο οικονομικό πρόβλημα λόγω των κοινοτικών τους χρεών.

  Ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγμα της κοινότητας Πολυστύπου, όπου το κοινοτικό συμβούλιο είναι χρεωμένο με ποσό που ξεπερνά τις £90.000, ποσό το οποίο καλείται να εξοφλήσει ένας πολύ μικρός αριθμός κατοίκων, που είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνταξιούχοι. Το μεγαλύτερο μέρος των χρεών αυτών προέρχονται από δάνεια που είχαν συναφθεί στο παρελθόν και τα οποία η κοινότητα αδυνατούσε να εξοφλήσει, αφού τα συνολικά έσοδα από τη φορολογία που καταβάλλεται προς το κοινοτικό συμβούλιο δεν αρκούν ούτε για την κάλυψη του ποσού των τόκων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προς αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς και για τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης αναφορικά με τη στήριξη των ορεινών χωριών της επαρχίας Λευκωσίας και για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ερήμωσης των χωριών από τους κατοίκους τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.395 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 15 Ιουνίου 2003.

  «Με εγκύκλιο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 11 Ιουνίου 1998 και αρ. 50(Γ)1992/Ν.42, δίδονται οδηγίες σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε οι λειτουργοί τους μετά από παράπονα/καταγγελίες σχετικά με υποθέσεις βίας στην οικογένεια να ενημερώνουν εντός επτά ημερών το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της υποχρεωτικής αυτής αναφοράς και τον τρόπο που αυτή μπορεί να επεκταθεί στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικούς γιατρούς, οδοντιάτρους, ψυχολόγους κ.ά.).»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.396 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 15 Ιουνίου 2003.

  «Έχω διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι ημικρατικοί οργανισμοί (π.χ. ΡΙΚ) αλλά και δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν υιοθετήσει απλές αρχές οικολογικής διαχείρισης του χαρτιού. Συγκεκριμένα, πολλές υπηρεσίες χρησιμοποιούν για επίσημα ή ανεπίσημα έγγραφα τη μία μόνο πλευρά των φύλλων χαρτιού, ενώ δεν υπάρχει πρόνοια για ανακύκληση του χαρτιού. Ακόμα και όταν εταιρείες ανακύκλησης χαρτιού είχαν ζητήσει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσιους οργανισμούς (π.χ. Φόρος Εισοδήματος), συνάντησαν την άρνηση και την αδιαφορία των αρμοδίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να προωθηθεί η οικολογική χρήση (επαναχρησιμοποίηση-ανακύκληση) του χαρτιού στους δημόσιους και ημικρατικούς οργανισμούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.397 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

  «Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι έχουν αποστείλει από το Μάρτιο του 2003 πρόταση για κοινή συμφωνία διαχείρισης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της σταθερής μονάδας παρακολούθησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που πρόκειται να εγκατασταθεί στο Ακρωτήρι, για να διαπιστωθεί το επίπεδο των επιπτώσεων στην υγεία από το σύνολο των κεραιών που είναι εγκατεστημένες στον ευρύτερο χώρο του υδροβιότοπου Ακρωτηρίου, χωρίς να έχουν ακόμα απάντηση από την Κυπριακή Δημοκρατία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, γιατί δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία πρόνοια για κατεδάφιση της κεραίας, εάν υπερβαίνουν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία τα όρια που καθορίζει η κοινοτική ή η εθνική νομοθεσία, και γιατί μέχρι σήμερα δεν τοποθετήθηκε το σχετικό μηχάνημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.398 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή του λόφου του Προφήτη Ηλία και για το σημερινό καθεστώς της λειτουργίας του λατομείου “Δομοκός” στην περιοχή Ορόκληνης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.399 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

  «Η κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να παραχωρήσει άδεια κυνηγίου σε περιορισμένο αριθμό κυνηγών για καταπολέμηση των κορακοειδών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έγιναν επιστημονικές μετρήσεις του αριθμού των κορακοειδών και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον;

  2. Ζητήθηκε η γνωμάτευση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σχετικά με το θέμα;

  Ποια τα κριτήρια επιλογής των κυνηγών, το σκεπτικό που οδήγησε στην επιλογή του χρόνου, ο αριθμός των κυνηγετικών εξορμήσεων, τα μέτρα προστασίας των υπόλοιπων (μη θηρεύσιμων) ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και ο αναλυτικός (κατά επαρχία) αριθμός των φονευθέντων κατά τη φετινή εκστρατεία κορακοειδών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.400 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

  «Η κοινότητα Άλασσας προτίθεται να αξιοποιήσει τα παλιά γιοφύρια της περιοχής δημιουργώντας χώρους αναψυχής με οικολογικό χαρακτήρα.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τεχνική και οικονομική υποστήριξη που προτίθεται να προσφέρει στην κοινότητα Άλασσας για την αξιοποίηση των παλιών τοξοτών γιοφυριών παρά τον υδατοφράκτη Κούρρη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.401 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απορριφθεί το αίτημα για επιχορήγηση ύψους £3.000 στην κοινότητα Σιλίκου για αγορά μονοκάμπινου οχήματος που να μπορεί να μετατραπεί σε πυροσβεστικό όχημα με κίνηση 4Χ4.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που έχει απορριφθεί το αίτημα της κοινότητας Σιλίκου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.402 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996, βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 199(Ι) 2000 (άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν διοριστεί δέκα οικογενειακοί σύμβουλοι παγκύπρια, οι οποίοι χειρίζονται πέραν των πενήντα περιστατικών ο καθένας.

  Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι χώροι για συναντήσεις και συνεντεύξεις με θύματα βίας στην οικογένεια και ότι το μοναδικό καταφύγιο για ενήλικα θύματα βίας, που διευθύνεται από μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), βρίσκεται στη Λευκωσία αφήνοντας τα θύματα από άλλες επαρχίες εκτεθειμένα.

  Βάσει των πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τα μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε οι ανάγκες για καταφύγια σε άλλες πόλεις να ικανοποιηθούν.

  2. Κατά πόσο, εφόσον, βάσει του σχετικού νόμου, ο αρμόδιος υπουργός “διορίζει κατάλληλα πρόσωπα, για να εκτελούν καθήκοντα οικογενειακού συμβούλου...”, έχει απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο το ενδεχόμενο διορισμού ατόμων εκτός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.403 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι) 94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι) 2000, άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, δεν έχουν προβεί στο διορισμό επαρκούς αριθμού καταρτισμένων λειτουργών (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι κ.ά.), που θα ασχολούνται με περιστατικά βίας. Πέραν τούτου, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη επαρκή θεραπευτικά προγράμματα παγκύπρια για θύματα και θύτες.

  Οι επιπτώσεις της βίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι σε όλους γνωστές. Τα δικαιώματα των θυμάτων βίας δεν πρέπει να καταπατούνται από το κράτος ή τις υπηρεσίες (θεσμική κακοποίηση). Η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη και η βία στην οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά ως κοινωνικό φαινόμενο από το οποίο πηγάζουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα και ως θέμα δημόσιας υγείας (ορισμός της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 1999).

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα ληφθούν για αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών και για απασχόληση ικανοποιητικού αριθμού λειτουργών καταρτισμένων σε περιστατικά βίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.404 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί της Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι)2000, άρθρο 7(Ι)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας, από τον Ιούνιο του 1999 μέχρι το 2002 έχουν ανοιχθεί 1 500 φάκελοι, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και πέραν του ενός περιστατικού βίας. Από το μεγάλο αριθμό περιστατικών προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο η ομάδα λειτουργών που έχει οριστεί είναι ικανοποιητικά στελεχωμένη και σε θέση να επιληφθεί των περιστατικών βίας, απερίσπαστη από άλλα καθήκοντα.

  Οι επιπτώσεις της βίας, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι σε όλους γνωστές.

  Τα δικαιώματα των θυμάτων βίας δεν πρέπει να καταπατούνται ούτε και από το κράτος ή τις υπηρεσίες (θεσμική κακοποίηση). Η αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη.

  Η βία στην οικογένεια πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά τόσο ως κοινωνικό φαινόμενο, από το οποίο πηγάζουν και άλλα κοινωνικά προβλήματα, όσο και ως θέμα δημόσιας υγείας. (Παραπέμπω στο σχετικό ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 1999).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.405 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων 2000-2002 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια, η οποία συστάθηκε το 1996 βάσει του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 47(Ι)94, άρθρο 16 και Ν. 119(Ι)2000, άρθρο 7(1)], οι κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο μεγάλο αριθμό περιστατικών βίας.

  Συγκεκριμένα, στην αστυνομία έχει οριστεί ένας συντονιστής και δύο συνεργάτες οι οποίοι ασχολούνται με θέματα βίας, αλλά δεν έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε καταρτισμένους αστυνομικούς η διερεύνηση περιστατικών βίας. Ως αποτέλεσμα, πολλά περιστατικά διερευνώνται ακόμη από αστυνομικούς χωρίς κατάρτιση και όχι του ίδιου φύλου όπως προνοεί το άρθρο 9 του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου [Ν. 119(Ι)/2000].

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα για θέματα βίας στην οικογένεια και που υπηρετεί ο καθένας;

  2. Στα ετήσια στοιχεία της αστυνομίας περιλαμβάνονται μόνο οι καταγγελίες από τις οποίες προκύπτει ποινική υπόθεση ή καταγράφονται και οι απλές αναφορές όπου τα θύματα αρνούνται να δώσουν γραπτή κατάθεση για ποινική δίωξη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.406 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Στην περιοχή της Ευρύχου λειτουργεί εδώ και χρόνια σε μια πευκόφυτη έκταση εργοστάσιο κατασκευής έτοιμου μπετόν, το οποίο έχει δημιουργήσει σωρεία περιβαλλοντικών προβλημάτων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η επιχείρηση αυτή λειτουργεί νόμιμα, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης, ποιος είναι ο χαρακτήρας της επιχείρησης, καθώς και ποια είναι τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τερματισμό της ρύπανσης και της οχληρίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.407 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Τα χωριά της περιοχής Λεμεσού που επλήγησαν από τις περσινές πυρκαγιές ζητούν την κατασκευή δεξαμενής πυρόσβεσης, καθώς και τη δημιουργία ορισμένων αγροτικών δρόμων που να μπορούν να λειτουργούν ως ζώνες πυροπροστασίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία ικανοποίησης του πιο πάνω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.408 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Ρέυκιαβικ, το Αμβούργο, το Άμστερνταμ, η Βαρκελώνη, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, το Λουξεμβούργο, το Πόρτο, η Στουτγάρδη και η Στοκχόλμη, συμμετέχουν με τα λεγόμενα “αστικά λεωφορεία” τύπου “Citaro” στο πρόγραμμα “CUTE” (Clean Urban Transport for Europe), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ με 20 εκατομ. ευρώ.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σχέδιο “CUTE” και τους λόγους που η Κύπρος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.409 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι μη αδειούχοι κτηνοτροφικών υποστατικών ταλαιπωρούν με τα υποστατικά τους την κοινότητα Αγίου Γεωργίου-Σιλίκου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να μετακινηθούν τα κτηνοτροφικά υποστατικά που ταλαιπωρούν την κοινότητα Αγίου Γεωργίου-Σιλίκου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.410 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Σύμφωνα με τη “Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2002 (2003/54/εκ) σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του”, τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι έμποροι προϊόντων καπνού να υποχρεούνται να παρέχουν στα κράτη μέλη πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες τους για εκστρατείες διαφήμισης, μάρκετινγκ, χορηγιών και προώθησης, οι οποίες δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η πιο πάνω σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.411 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων των μηχανημάτων που οι Βρετανοί προτίθενται να εγκαταστήσουν στην οροφή του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου έχουν διαβιβαστεί στους αρμοδίους της κυπριακής κυβέρνησης το Φεβρουάριο του 2003.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δε δόθηκε στη δημοσιότητα ή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η σχετική πληροφορία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.412 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανοί προτίθενται να εγκαταστήσουν μονάδα συνεχούς ελέγχου των εκπομπών των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από το πάρκο κεραιών που έχουν εγκατεστημένο στον υγροβιότοπο Ακρωτηρίου, κατόπιν συμφωνίας με την κυπριακή κυβέρνηση.

  Οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι η κυπριακή κυβέρνηση συμφώνησε η συσκευή συνεχούς ελέγχου να τοποθετηθεί στην οροφή του κτιρίου του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου. Σύμφωνα, όμως, με τις πληροφορίες μου, στη συγκεκριμένη τοποθεσία μετρήθηκαν στο παρελθόν οι εκπομπές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ισοδυναμούσαν περίπου με το 50% της έντασης που μετρήθηκε στα πρώτα σπίτια του χωριού ή στην περίφραξη των κεραιών παρά το δρόμο Ακρωτηρίου.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί οι υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνησαν για την ευνοϊκή για τους Βρετανούς εγκατάσταση της συσκευής συνεχούς παρακολούθησης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.413 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες καθώς και οι άλλοι αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο και παίρνουν δημόσιο βοήθημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.414 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει όσον αφορά την εργοδότηση των πολιτικών προσφύγων και άλλων αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο οι οποίοι παίρνουν δημόσιο βοήθημα και ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη του Ταμείου Δημοσίου Βοηθήματος του Γραφείου Ευημερίας από τυχόν εργοδότησή τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.415 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να αρχίσει η ανέγερση του νέου περιφερειακού δημοτικού σχολείου της περιοχής Ορεινής Λάρνακας και για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.416 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται κωλυσιεργία όσον αφορά το θέμα της ρύθμισης των αγροτικών χρεών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση και επίλυση του προβλήματος αυτού το συντομότερο δυνατό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.417 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, για να λυθεί το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων στο Τμήμα Χωρομετρίας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.418 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η οδός Ιπποκράτους προβλέπεται στο τοπικό σχέδιο Λευκωσίας ως δρόμος πρωταρχικής σημασίας. Η ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση της λεωφόρου Τροόδους και να καταστήσει μη αναγκαία για πολλά χρόνια την κατασκευή του λεγόμενου νότιου περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερούν τα σχέδια και η κατασκευή του δρόμου, πρωταρχικής σημασίας, στην οδό Ιπποκράτους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.419 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Στα πρόσφατα δημοσιευμένα σχέδια για το Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας φαίνεται ότι η περιοχή προστασίας της φύσης στο δήμο Λατσιών, που αφορά το σημαντικό από οικολογικής άποψης φαράγγι “Κακκαρίστρα”, τέμνεται από αριθμό δρόμων υπερτοπικής σημασίας (λεωφόροι, δρόμοι πρωταρχικής σημασίας κ.λπ.).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η προστασία της περιοχής περιορίζεται μόνο στην οικιστική ανάπτυξη και όχι και στο εξαιρετικά ρυπογόνο οδικό δίκτυο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.420 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Το Νοέμβριο του 2000 το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών είχε διεξαγάγει έρευνα σε τριάντα πέντε δημοτικά σχολεία της πρωτεύουσας σχετικά με την ύπαρξη στοιχειωδών διευκολύνσεων για τη διακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα (π.χ. ατόμων σε τροχοκαθίσματα κ.λπ.). Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν απογοητευτικά.

  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, μόνο σε τρία σχολεία εντοπίστηκαν κάποια ελάχιστα στοιχειώδη έργα (ράμπα πρόσβασης), αλλά και αυτά ήταν εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ενώ σημειώθηκε έλλειψη πληροφόρησης από τις διευθύνσεις των σχολείων. Το Φεβρουάριο του 2001 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ζήτησε από τις σχολικές εφορίες της πρωτεύουσας να γίνουν τα απαραίτητα έργα (αρ. φακ. Υ.Π.Π.343/68/Β).

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το θέμα της προσβασιμότητας στα δημοτικά σχολεία από άτομα με δυσκολία στην κίνηση τόσο στη Λευκωσία όσο και σε ολόκληρη την Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.421 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 23 Ιουνίου 2003.

  «Δεκάδες νεαρά ζευγάρια προσφύγων έχουν πάρει έγκριση στην αίτηση που υπέβαλαν για να τους παραχωρηθεί οικόπεδο για αυτοστέγαση στο Παραλίμνι ή και σε άλλες περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

  Υπάρχουν σοβαρά παράπονα για μεγάλη καθυστέρηση στο διαχωρισμό των νέων οικοπέδων από την κυβέρνηση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει εκτενώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων για παραχώρηση των οικοπέδων μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.422 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 24 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την αναδόμηση, αναστήλωση, συντήρηση και αναπαλαίωση οικιών και οικοδομημάτων στα χωριά της ορεινής και ημιορεινής Κύπρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.423 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά στις 26 Ιουνίου 2003.

  «Σε οικία της οδού Ζιά Πασά στο συνοικισμό Μούτταλλου στην Πάφο έχει τοποθετηθεί οικογένεια αθιγγάνων, η οποία προκαλεί με τη συμπεριφορά της σοβαρά προβλήματα στους γείτονες.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί έχει τοποθετηθεί η οικογένεια των αθιγγάνων σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου διαμένουν οικογένειες Ελληνοκυπρίων, με δεδομένο ότι τέτοιες οικογένειες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους χώρους διαμονής όπου τοποθετούνται;

  2. Πότε σκοπεύει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου να μετακινήσει την εν λόγω οικογένεια των αθιγγάνων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.424 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Θάσο Μιχαηλίδη στις 27 Ιουνίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο προγραμματισμός ανέγερσης νέου κτιρίου του κτηματολογίου Λάρνακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.425 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 30 Ιουνίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Νικητάρι ενημερώθηκα για τα ακόλουθα έργα, τα οποία η κοινότητα θεωρεί απαραίτητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων:

  1. Κατασκευή γεφυριού στην περιοχή “Αμπέλια”, που θα επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των δύο περιοχών της κοινότητας. Η ανάγκη προέκυψε μετά την επέκταση της οικιστικής ζώνης στην απέναντι όχθη του ποταμού.

  2. Διαπλάτυνση του δρόμου Νικηταρίου-Κουτραφά. Ο δρόμος αυτός συνδέει το χωριό με την Ευρύχου, όπου μεταβαίνουν καθημερινά οι μαθητές στο γυμνάσιο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για το πρόβλημα οδικής ασφάλειας. Αν και γίνονται διαβήματα εδώ και έξι χρόνια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  3. Αποπεράτωση του αγροτικού δρόμου “Μύλος του Ρούσου”. Ο δρόμος αυτός επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον Αστρομερίτη, γεγονός που διευκολύνει αφάνταστα τους κατοίκους του χωριού.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που θα ληφθούν και για το χρόνο επίλυσης των πιο πάνω προβλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι για ορισμένα από αυτά έχουν γίνει επανειλημμένα διαβήματα προς την εκτελεστική εξουσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.426 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 30 Ιουνίου 2003.

  «Έχω ενημερωθεί ότι μέρος εσωτερικού δρόμου στο χωριό Νικητάρι, που χρονολογείται από τον καιρό της αγγλοκρατίας, έχει καταστραφεί αυθαίρετα από ιδιώτη, με το πρόσχημα ότι είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, χωρίς η Επαρχιακή Διοίκηση να έχει μέχρι σήμερα λάβει οποιαδήποτε μέτρα.

  Επειδή ο δρόμος είναι ουσιαστικά η μόνη σύνδεση των δυο τμημάτων της κοινότητας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να πάρει μέτρα για επίλυση του προβλήματος, είτε δίνοντας στους κατοίκους εναλλακτική λύση, εάν ο ισχυρισμός του ιδιώτη ευσταθεί, είτε αποκαθιστώντας άμεσα το δρόμο και επιβάλλοντας κυρώσεις στον ιδιώτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.427 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι προγραμματίζεται η κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου στην κοινότητα Καλού Χωριού Κλήρου για εξυπηρέτηση κυρίως των φορτηγών που κατευθύνονται από και προς το λατομείο Φαρμακά. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο παρακαμπτήριος δρόμος αυτός διέρχεται πάλι από οικιστική ή ήδη κατοικημένη περιοχή, δίπλα από το υπό σχεδιασμό νέο δημοτικό σχολείο και από περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής και ιστορικής σημασίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει προηγηθεί της απόφασης για επιλογή της συγκεκριμένης όδευσης ολοκληρωμένη χωροταξική μελέτη και μελέτη των επιπτώσεων στο περιβάλλον;

  2. Έχει κληθεί να συμμετάσχει στα έξοδα της κατασκευής του δρόμου η λατομική εταιρεία;

  3. Έχουν παρουσιαστεί εναλλακτικές προτάσεις ενώπιον παγκοινοτικής συνέλευσης των κατοίκων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.428 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι βρίσκεται υπό σχεδιασμό η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο χωριό Λυθροδόντας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο χώρος που επιλέγηκε για την κατασκευή του βιολογικού σταθμού είναι πολύ κοντά στην οικιστική ζώνη του χωριού, δίπλα σε κατοικίες και σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το στάδιο της επιλογής του χώρου κατασκευής του βιολογικού σταθμού;

  2. Έχουν μελετηθεί εναλλακτικές προτάσεις;

  3. Γιατί κρίθηκε ως καταλληλότερος ο συγκεκριμένος χώρος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.429 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το παλιό ενετικό γεφύρι στο δρόμο Κλήρου-Παλαιχωρίου έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο, αν έχουν αξιολογηθεί οι μετατροπές που γίνονται σ’ αυτό και αν πράγματι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής του από τη διέλευση χιλιάδων φορτηγών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.430 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 1η Ιουλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν περιλαμβάνεται η κοινότητα του Κάτω Μύλου Λεμεσού στη μελέτη για κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών συστημάτων με τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.431 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτήρη Σαμψών στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι επί θητείας Λουκή Λουκαΐδη στη θέση Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας άρχισε νομική διαδικασία εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αγγλία εναντίον Άγγλου συγγραφέα, ο οποίος, σε βιβλίο που δημοσίευσε, έκανε αναφορές σαφώς μειωτικές στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ´.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των νομικών διαδικασιών και/ή μέτρων που λήφθηκαν τότε;

  2. Τι στοίχισε σε χρήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία η διαδικασία αυτή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.432 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Σχετικά με το νότιο περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (αρ. απόφασης 56.217), την 31η Ιουλίου 2002, να ακυρώσει την πρώτη όδευση του δρόμου που διερχόταν τα όρια Λακατάμιας - Κάτω Δευτεράς και να υιοθετήσει εναλλακτική όδευση, που διέρχεται την περιοχή των κοινοτήτων Πέρα, Εργάτες, Επισκοπειόν, Ανάγυια, Πάνω Δευτερά, Τσέρι, Ψημολόφου, Άγιοι Τριμιθιάς και Παλαιομέτοχο. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνοοικονομικής μελέτης για τη νέα όδευση.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η περιβαλλοντική και η τεχνοοικονομική μελέτη που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για την επανασχεδίαση του δρόμου;

  2. Εξετάζονται εναλλακτικές οδεύσεις για νέο επανασχεδιασμό του δρόμου, λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων των κοινοτήτων για τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει η όδευση του δρόμου στην οικονομική και φυσική επιβίωσή τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.433 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αγρού κατασκευάζεται ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα, περιλαμβανομένου βιολογικού σταθμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως το αποχετευτικό σύστημα Αγρού, ώστε να σταματήσει η διοχέτευση των οικιακών λυμάτων στον ποταμό Λιμνάτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.434 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Αγρού κατασκευάζεται αποχετευτικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας προβληματικής περιοχής.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί το αποχετευτικό σύστημα δε θα εξυπηρετεί ολόκληρο το χωριό, αν θα λειτουργήσει τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και πότε επιτέλους θα σταματήσει η διοχέτευση λυμάτων στον ποταμό Λιμνάτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.435 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Σύμφωνα με την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα της λειτουργίας του χυτηρίου “Νέμιτσας” στη Λεμεσό, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανέφερε ότι έχει συσταθεί εξ υπουργών επιτροπή, με πρόεδρο τον Υπουργό Υγείας, η οποία θα αποφασίσει για το πώς και πού θα μετακινηθεί το εν λόγω χυτήριο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχει συνεδριάσει ποτέ η επιτροπή;

  2. Ποιοι υπουργοί μετέχουν σ’ αυτήν;

  3. Πόσες συνεδριάσεις έχει πραγματοποιήσει;

  4. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.436 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου 2003 τίθεται σε ισχύ το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 στο Μόντρεαλ του Καναδά, μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις και σκληρή αντίσταση της ομάδας των έξι σποροεξαγωγικών χωρών, γνωστών ως “Miami Group”.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κύπρος είναι έτοιμη να εφαρμόσει τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου για τη Βιοασφάλεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.437 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει πρόσφατα ενοικιάσει τριώροφη πολυκατοικία στη λεωφόρο Αρχαγγέλου στη Λευκωσία για χρήση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Η ενοικίαση της πολυκατοικίας πληροί τους όρους που απαιτούνται για ενοικίασή της από κυβερνητική υπηρεσία;

  2. Έχει ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από την Επιτροπή Ενοικίων;

  3. Πόσο είναι το ενοίκιο που καταβάλλεται για την ενοικίαση του χώρου αυτού;

  4. Πόσοι είναι οι υπάλληλοι που στεγάζονται στην εν λόγω πολυκατοικία και ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την ενοικίαση και των τριών ορόφων;

  5. Παρουσιάζονται προβλήματα στη διεκπεραίωση της εργασίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι το κτίριο αυτό είναι απομακρυσμένο από το υπόλοιπο τμήμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.438 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Νικητάρι, το κοινοτικό συμβούλιο μου ανέφερε ότι θεωρεί προτεραιότητα την επέκταση της οικιστικής ζώνης για διασφάλιση της παραμονής νεαρών ζευγαριών στην κοινότητα.

  Υπάρχουν ήδη αιτήσεις για την υφιστάμενη οικιστική περιοχή, για την προώθηση των οποίων χρειάζεται και άμεση επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Θα ληφθούν μέτρα για μελέτη του αιτήματος της κοινότητας αναφορικά με την επέκταση της οικιστικής ζώνης;

  2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για επέκταση του δικτύου υδατοπρομήθειας στην υφιστάμενη οικιστική ζώνη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.439 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα Νικηταρίου προέβη στο παρελθόν σε διάτρηση νερού, η οποία στο τέλος αποδείχθηκε μη αποδοτική. Στη συνέχεια, προέβησαν σε άλλες διατρήσεις, με αποτέλεσμα να καλύπτουν τις ανάγκες του χωριού σε πόσιμο νερό.

  Το κόστος για τις εν λόγω διατρήσεις ήταν μεγάλο και η κοινότητα χρωστάει αυτή τη στιγμή πέραν των £60.000 για την πρώτη διάτρηση. Το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι να απαλλαγεί από το πρώτο κρατικό χρέος, ώστε να μπορέσει να αποπληρώσει το δεύτερο, που ανέρχεται στις £140.000.

  Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο χειρισμού του πιο πάνω αιτήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.440 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αναισθησιολογικά τμήματα των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λάρνακας, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς στελέχωσής τους και ιδιαίτερα μετά την παραίτηση δύο αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.441 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Μαρία Κυριακού στις 3 Ιουλίου 2003.

  «Στα πλαίσια της κατάργησης των σταυροειδών επιδοτήσεων λόγω εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καταργήθηκε η επιχορήγηση, ύψους £80/τόνο, στο υγραέριο (άοσμο και με οσμή) που χρησιμοποιεί η κυπριακή βιομηχανία καλλυντικών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή πώλησης του υγραερίου προς τις βιομηχανίες από £250/τόνο σε £330/τόνο, προκαλώντας τρομακτικές αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και στις εξαγωγικές παραγγελίες εκατομμυρίων λιρών. Με απόφασή της η Βουλή, στις 26 Ιουνίου 2003, μείωσε την τιμή του υγραερίου κατά £15/ τόνο, δηλαδή η τιμή πώλησής του έγινε £315/τόνο, όμως η τιμή του υγραερίου εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στις επηρεαζόμενες βιομηχανίες. Σημειώνεται επίσης πως στην τιμή του υγραερίου συμπεριλαμβάνεται και η επιβάρυνση των £40/τόνο που επιβάλλει το Κυπριακό Διυλιστήριο στη γραμμή φόρτωσης του άοσμου υγραερίου, παρ’ όλο που το κόστος αυτής της απλής επένδυσης έχει εξοφληθεί εδώ και πολλά χρόνια.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επιδότησης των επηρεαζόμενων βιομηχανιών, ούτως ώστε να μειωθεί η τιμή πώλησης του υγραερίου και να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις;

  2. Υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί η επιβάρυνση των £40/τόνο που επιβάλλεται στη γραμμή φόρτωσης του άοσμου υγραερίου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.442 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

  1. Πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας για διαμόρφωση/ανάπλαση των δρόμων στον ιστορικό πυρήνα της κοινότητας.

  2. Μετατροπή της κοίτης του ποταμού Κούρρη από το χωριό Καντού μέχρι τη γέφυρα του δρόμου ΜΙ σε πάρκο, γιατί η κοίτη του ποταμού έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εστία μόλυνσης.

  3. Συνεννόηση με το κοινοτικό συμβούλιο προτού παραχωρηθεί πολεοδομική άδεια προς την ΑΗΚ για κατασκευή αιολικού πάρκου στην περιοχή Ερήμης με αεροστρόβιλους ύψους εκατόν είκοσι μέτρων που θα ρυπαίνουν οπτικά και ηχητικά την περιοχή.

  4. Συμπλήρωση των βελτιωτικών έργων μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Κούρρη.

  5. Μελέτη των απόψεων του κοινοτικού συμβουλίου για τις πολεοδομικές ζώνες της περιοχής.

  6. Απομάκρυνση του χοιροστασίου και του βουστασίου που βρίσκονται στην περιοχή.

  7. Ηλεκτροδότηση της κτηνοτροφικής περιοχής, για την οποία η κοινότητα πλήρωσε το ποσό της συνεισφοράς της, δηλαδή ποσό £4.400.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.443 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

  1. Η αντισεισμική αναβάθμιση και η γενική συντήρηση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου της κοινότητας, όπως αναφέρονται στην επιστολή που στάλθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο προς τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

  2. Η κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών, καθώς και η παραχώρηση επιχορήγησης για αποπεράτωση του κοινοτικού γηπέδου.

  Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

  • για το πότε μπορεί να προχωρήσει η αντισεισμική αναβάθμιση και συντήρηση του δημοτικού σχολείου της κοινότητας, όπως έχει ήδη εγκριθεί στον προϋπολογισμό για το έτος 2003 και

  κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή βοήθειας προς την κοινότητα για την κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών και/ή για την αποπεράτωση του κοινοτικού γηπέδου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.444 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, μας πληροφόρησαν ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη από το κοινοτικό συμβούλιο των δικαιωμάτων για εργασίες λατόμησης. Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τους λόγους καθυστέρησης στην αποστολή του χρηματικού ποσού στο κοινοτικό συμβούλιο για δικαιώματα λατόμησης.

  2. Κατά πόσο υπάρχει περίπτωση συντόμευσης των διαδικασιών για αποστολή στο κοινοτικό συμβούλιο νωρίτερα του εν λόγω χρηματικού ποσού, λόγω του ότι η κοινότητα το έχει ανάγκη για έργα που πραγματοποιεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.445 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, μας ζήτησαν να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα θέματα που αφορούν την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων που κατευθύνονται από και προς τα λατομεία που λειτουργούν στην περιοχή τους, καθώς και τη συμπλήρωση του δρόμου Παρεκκλησιάς προς το σκοπευτήριο.

  Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα έλαβε ή προτίθεται να λάβει, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των πεζών της περιοχής από κίνδυνο που τυχόν να υπάρξει από τη διέλευση των βαρέων οχημάτων που κατευθύνονται από και προς τα λατομεία;

  2. Έχει γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός για τη δημιουργία μελέτης και έχει καθορισθεί χρονοδιάγραμμα για συμπλήρωση του δρόμου Παρεκκλησιάς προς το σκοπευτήριο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.446 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη τόσο της δημοσιονομικής κατάστασης όσο και του εν γένει σχεδιασμού της οικονομικής ανάπτυξης, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη θέση της κυβέρνησης για τα ακόλουθα θέματα:

  1. Τη μετατροπή ορισμένων ημικρατικών οργανισμών σε εταιρικές οντότητες μετοχικού κεφαλαίου.

  2. Τη διάθεση στην ελεύθερη αγορά ή/και στο κοινό μέρους του μετοχικού κεφαλαίου τέτοιων οργανισμών ή μέρους του μετοχικού κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών, το οποίο είναι ιδιοκτησία του κράτους.

  Είναι επίσης πολιτικά αναγκαίο η κυβέρνηση να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του αρμόδιου υπουργείου:

  α. Κατά πόσο θα επιδιώξει με αυτή τη μετοχική αναμόρφωση να συμβάλει στη δυνατότητα αυτών των οργανισμών να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες λειτουργίας τους μέσα στην ελεύθερη αγορά και στον αυξανόμενο ανταγωνισμό που ακολουθούν την ένταξη, αλλά και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, αξιοποιώντας το δημόσιο πλούτο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους ή αν θα προσανατολιστεί σε “νεφελώδεις” διακηρύξεις και επιλογές “εσωτερικών αλλαγών” σε αυτούς τους οργανισμούς, που μπορούν, δήθεν, να αυξήσουν την ευελιξία τους, διατηρώντας ωστόσο τη διοικητική/γραφειοκρατική λογική της οργάνωσης και λειτουργίας τους.

  β. Κατά πόσο θα επιχειρήσει να αντλήσει κεφάλαια μέσω της διάθεσης μέρους του μετοχικού κεφαλαίου του κράτους σε τέτοιες νέες εταιρικές οντότητες ή και σε υφιστάμενες ακόμα (π.χ. Κυπριακές Αερογραμμές), προκειμένου να αντιμετωπίσει τα οξύτατα δημοσιονομικά προβλήματα που ενδέχεται να υπονομεύσουν καίρια την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, αλλά και την οικονομία γενικότερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.447 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 4 Ιουλίου 2003.

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι ασθενείς, ηλικίας κάτω των πενήντα χρόνων, οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστης, έχουν χειρουργηθεί τα τελευταία δύο χρόνια στο Ουρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας;

  2. Πόσοι από αυτούς τους ασθενείς έχουν παραπεμφθεί για θεραπεία στο εξωτερικό;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.448 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων το θέμα που αφορά την παροχή βοήθειας για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου.

  Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας μπορεί να προωθηθεί και μέχρι ποιου σημείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.449 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

  1. τη μετακίνηση κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της κοινότητας, καθώς και του χοιροστασίου,

  2. τη χρήση νερού από το φράγμα του Κούρρη για πότισμα και τον περιορισμό του χώρου ελεύθερης βοσκής.

  Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.450 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

  1. Τη βελτίωση και διεύρυνση της οδού Μακαρίου Γ΄, που περνά μέσα από την κοινότητα με κατεύθυνση τα διάφορα θέρετρα, καθώς και τη θεώρησή του ως πολεοδομικό έργο, με σκοπό να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2004, όπως ήταν η σχετική υπόσχεση που είχε δοθεί στην κοινότητα.

  2. Τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πάφου (Αγ. Γεωργίου) και Μακαρίου Γ΄.

  3. Τη βελτίωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, που διέρχεται την κοινότητα, καθώς και του παλαιού δρόμου Ύψωνα-Πλατρών, προς το φράγμα Κούρρη, ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση λόγω της λειτουργίας του γυμνασίου και των οικοπέδων του ΟΑΓ.

  4. Την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.451 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχει ακόμη προχωρήσει η διαδικασία για ανέγερση πολυδύναμου γηροκομείου στο χώρο που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας.

  Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και τα χρονικά πλαίσια που θα απαιτηθούν για προώθηση και ολοκλήρωση της ανέγερσης του πολυδύναμου γηροκομείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.452 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω:

  1. Αιτήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής και πιο συγκεκριμένα:

  α. την αναβάθμιση του δρόμου Φασούλλας-Λεμεσού και την ένταξή του σε περιφερειακό οδικό δίκτυο,

  β. την έγκριση του σχετικού κονδυλίου και την έναρξη έργων για συμπλήρωση του δρόμου Φασούλλας-Αψιού και

  γ. τη συμπλήρωση της διαδικασίας για εγγραφή των αγροτικών δρόμων.

  2. Αίτημα για αύξηση στον προϋπολογισμό της κοινότητας του ποσού για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.

  3. Αίτημα για μείωση των τελών σύνδεσης νερού για ανέγερση ιδιωτικής κατοικίας, καθώς και εγκατάσταση επιπλέον ντεποζίτων νερού για κάλυψη των αναγκών όλων των κατοίκων της κοινότητας.

  4. Αίτημα για κλείσιμο χώρου απόθεσης παζλ.

  Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.453 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατατέθηκε έντυπο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (ΥΑΜ) (κλιμάκιο αστυνομίας) με τον τίτλο “Υποχρεώσεις και δικαιώματα αλλοδαπών καλλιτέχνιδων”. Το έντυπο, όπως μας ενημέρωσε εκπρόσωπος του Λειτουργού Μετανάστευσης, είναι μεταφρασμένο σε διάφορες γλώσσες και δίνεται στις καλλιτέχνιδες κατά την παραχώρηση άδειας παραμονής. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τόσο του Τμήματος Μετανάστευσης όσο και της ΥΑΜ, αυτή η ομάδα εργαζομένων εισέρχεται νόμιμα στην Κύπρο και ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που αποκλείει την εκπόρνευσή τους.

  Από τα πιο πάνω και το σχετικό έντυπο προκύπτουν τα ακόλουθα σημεία και ανάλογα ερωτήματα:

  1. Αφού τα καθήκοντα των καλλιτέχνιδων αφορούν μόνο την εμφάνιση σε χορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, για ποιο λόγο υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις; Η πρόνοια αυτή ισχύει και για άλλες ομάδες εργαζομένων και, εάν ναι, για ποιες;

  2. Για ποιο λόγο στην επεξήγηση των όρων του συμβολαίου εργασίας (η οποία γίνεται από την ΥΑΜ και όχι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) οι καλλιτέχνιδες “έχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο της ημέρας.” Αυτή η επεξήγηση γίνεται και σε άλλες ομάδες εργαζομένων και, εάν ναι, σε ποιες;

  3. Συνήθως στα συμβόλαια εργασίας αναφέρεται ότι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί ευθύνη του εργοδότη. Για ποιο λόγο στην περίπτωση ανανέωσης συμβολαίου καλλιτέχνιδων στους τρεις μήνες απαιτούνται νέες αιματολογικές εξετάσεις, οι οποίες κοστίζουν £45 μέχρι £50, ποσό με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες;

  4. Στο συμβόλαιο εργασίας προβλέπεται ωράριο από τις 21.00 μέχρι τις 03.30 του επόμενου πρωινού καθημερινά, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για νύχτα ανάπαυσης. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι, εάν οι καλλιτέχνιδες επιθυμούν άδεια ανάπαυσης, αυτό θα γίνεται χωρίς καταβολή ημερομισθίου. Η διευθέτηση αυτή θεωρείται συμβατή με τις επικρατούσες εργασιακές συμβάσεις;

  5. Αναφέρεται επίσης ότι, εάν ο εργοδότης δώσει “άλλες οδηγίες”, οι καλλιτέχνιδες δεν μπορούν να εγκαταλείψουν το χώρο εργασίας. Σε ποιες “άλλες οδηγίες” αναφέρεται η υπηρεσία και πώς αλλιώς συμβουλεύεται η καλλιτέχνιδα να αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση;

  6. Στο έντυπο αναφέρεται ότι οι καλλιτέχνιδες είναι ελεύθερες εκτός ωρών εργασίας να πάνε όπου θέλουν, αλλά οφείλουν να ενημερώνουν τον εργοδότη για τον τόπο της επίσκεψής τους, για τη δική τους ασφάλεια και για να υπάρχει δυνατότητα να τις αναζητήσει. Ποιος ο σκοπός αυτής της υποχρέωσης; Δε θεωρείται καταπάτηση του δικαιώματος στην προσωπική ζωή και της ελευθερίας διακίνησης; Θα μπορούσε μάλιστα κάποιος να ισχυρισθεί ότι η ρύθμιση αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά στην καταγγελία προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνιδες.

  7. Το έντυπο επίσης αναφέρει ότι σε περίπτωση διακοπής του συμβολαίου οι καλλιτέχνιδες υποχρεώνονται να παραμείνουν εργαζόμενες μέχρι τη διευθέτηση της αναχώρησής τους. Σε μια τέτοια περίπτωση πώς ρυθμίζεται ο χρόνος αναχώρησης, ο χώρος διαμονής και η σχέση με τον εργοδότη τους μέχρι την αναχώρηση;

  8. Με τη λήξη του συμβολαίου οι καλλιτέχνιδες οφείλουν να αναχωρήσουν εντός επτά ημερών με τη συνοδεία του καλλιτεχνικού τους πράκτορα. Τι εξυπηρετεί η ρύθμιση αυτή;

  Συνήθως προβλήματα εργασιακής φύσης εξετάζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γιατί στο συγκεκριμένο έντυπο προτρέπονται οι καλλιτέχνιδες να επικοινωνούν με αριθμό τηλεφώνου της ΥΑΜ σε περίπτωση προβλημάτων στην εργασία τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.454 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 8 Ιουλίου 2003.

  «Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον Άγιο Δομέτιο διαπίστωσα τη σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στη διεκπεραίωση των έργων διαπλάτυνσης της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου και κατασκευής πεζοδρόμων στο ιστορικό κέντρο του προαστίου. Η καθυστέρηση έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους. Οι κατοικίες αρκετών κατοίκων της περιοχής παραμένουν χωρίς πρόσβαση εδώ και οκτώ μήνες, ενώ πολλά καταστήματα απομονώθηκαν λόγω του κλειστού δρόμου, με αρνητικές επιπτώσεις στην εμπορική τους δραστηριότητα.

  Από τα στοιχεία που μου δόθηκαν προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πώς διασφαλίζεται ότι ένας εργοληπτικός οίκος που αναλαμβάνει ένα έργο είναι και σε θέση να το εκτελέσει (με το προσωπικό, τα μηχανήματα κ.λπ. που διαθέτει);

  2. Πώς διασφαλίζεται το δημόσιο, όταν σε έργα αξίας εκατομμυρίων λιρών το πρόστιμο για καθυστερήσεις του εργοληπτικού οίκου ανέρχεται π.χ. στις £100 ημερησίως;

  3. Τηρείται μητρώο εργοληπτών με παρατηρήσεις για την ποιότητα των έργων που παραδίδουν και τη συνέπειά τους;

  4. Στον προγραμματισμό ενός έργου περιλαμβάνεται η συνεννόηση και ο συντονισμός με σχετικές υπηρεσίες (π.χ. με την υδατοπρομήθεια, την ΑΗΚ κ.ά.);

  5. Τι είδους έλεγχος γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία για τα υλικά που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο διεκπεραίωσης ενός έργου;

  Πέραν των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να διασφαλίζεται η λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία του κοινού και, παράλληλα, να μη γίνεται σπατάλη δημόσιου χρήματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.455 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Ιουλίου 2003.

  «Σε σχέση με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό μέχρι το 2010, ειδικά για την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφασή του, με αριθμό 57.135 και ημερομηνία την 21η Ιανουαρίου 2003, ενέκρινε το σχέδιο υλοποίησης (ενέργειες παγκύπριας και περιφερειακής εμβέλειας) που υπέβαλε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, μετά από διαβουλεύσεις με πέντε υπουργεία (Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Συγκοινωνιών και Έργων και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος).

  Με βάση την πιο πάνω απόφαση, παρακαλούνται τα πέντε αρμόδια υπουργεία όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μεριμνήσει, ώστε οι ενέργειες και τα μέτρα που εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, αλλά και στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης του κράτους για την περίοδο 2004-2006.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.456 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την αντιμετώπιση των πρόσφατων περιστατικών ρύπανσης των νερών και των εδαφών από πετρέλαιο στη Λεμεσό έχει διαπιστωθεί ότι παρά την ύπαρξη του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο διοικητικών μηχανισμών.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν έτοιμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων ρύπανσης, όπου οι άμεσες αποφάσεις παίζουν αποφασιστικό ρόλο, τόσο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια του κοινού όσο και στο συνολικό κόστος καταπολέμησης της ρύπανσης;

  2. Στην περίπτωση υποψίας διαρροών από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ποια κυβερνητική υπηρεσία αναλαμβάνει να διεξαγάγει έρευνα;

  3. Πια υπηρεσία αναλαμβάνει να πιστοποιήσει τη διαδικασία εξακρίβωσης διαρροών από συγκεκριμένη δεξαμενή;

  4. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα καταπολέμησης της ρύπανσης σε τέτοιες περιπτώσεις;

  5. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη της επιθεώρησης ρουτίνας των πρατηρίων ή άλλων ιδιωτών που έχουν δικαίωμα αποθήκευσης καυσίμων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.457 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν προκηρυχθεί προσφορές σε οκτώ δήμους της Λευκωσίας και σε τρεις κοινότητες για περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία υλικών συσκευασίας.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Γιατί δεν περιλαμβάνεται σαφής όρος στις προσφορές που να υποχρεώνει τον εργολάβο να ανακυκλώνει τα συλλεγόμενα άχρηστα υλικά;

  2. Γιατί δεν περιλαμβάνονται σαφείς όροι στις προσφορές που να αφορούν τις προδιαγραφές των χώρων περισυλλογής;

  3. Γιατί δεν περιλαμβάνονται σαφείς όροι στις προσφορές για τους ποσοτικούς στόχους των προγραμμάτων;

  4. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη και για τους δήμους άλλων επαρχιών στους οποίους υπάρχει και σχετική εμπειρία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.458 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Έχω διαπιστώσει ότι δημιουργείται όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα στους κατοίκους των πόλεων από την ηχορρύπανση που προκαλεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ήδη μετρήσεις σε διάφορα σημεία της Λευκωσίας έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μεγάλη υπέρβαση των ευρωπαϊκών ορίων.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στατιστικές και ολοκληρωμένες μετρήσεις για το πρόβλημα του θορύβου στις κυπριακές πόλεις και αν υπάρχει πολιτική από την κυβέρνηση για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα σημεία που επιβαρύνονται περισσότερο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.459 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, πληροφορήθηκα με έκπληξη ότι λύματα από τις γύρω περιοχές κατευθύνονται στον ποταμό Γερμασόγειας και καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην υγεία τόσο των κατοίκων της Διερώνας που ποτίζουν τα χωράφια τους από το νερό του ποταμού Γερμασόγειας όσο και των κατοίκων που υδροδοτούνται από το νερό του φράγματος Γερμασόγειας, όπου καταλήγουν τα λύματα.

  Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις κοινότητες της περιοχής για δημιουργία βιολογικού σταθμού που θα σταματήσει τη διαρροή λυμάτων προς τον ποταμό Γερμασόγειας;

  2. Ποια μέτρα μπορούν να παρθούν στο μεταξύ, ώστε να σταματήσει η διαρροή λυμάτων προς τον ποταμό Γερμασόγειας;

  3. Ποια προβλήματα υγείας μπορεί να δημιουργηθούν στους κατοίκους που είτε ποτίζουν τα χωράφια τους από το νερό του ποταμού Γερμασόγειας είτε υδροδοτούνται από το φράγμα Γερμασόγειας, λόγω των λυμάτων που κατευθύνονται στον ποταμό Γερμασόγειας και μέσω αυτού στο φράγμα Γερμασόγειας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.460 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

  1. Επίσπευση των διαδικασιών για παροχή αποζημιώσεων από τον ΟΓΑ για ζημιές που καλύπτει ο ΟΓΑ.

  2. Παροχή βοήθειας προς την κοινότητα για τη διάθεση των μανταρινιών.

  Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για προώθηση και επίλυση των πιο πάνω θεμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.461 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

  1. τη δημιουργία νέου αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα,

  2. την επανεξέταση κριτηρίων για παραχώρηση οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην κοινότητα,

  3. την εγγραφή αγροτικών δρόμων.

  Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για προώθηση των πιο πάνω θεμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.462 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

  «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων το θέμα που αφορά την επιδιόρθωση του δρόμου Διερώνας-Ακρούντας, που απασχολεί για χρόνια τώρα τους κατοίκους, τόσο για την ανάπτυξη της κοινότητας όσο και για τη χρήση του με ασφάλεια από τους οδηγούς.

  Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και τι μέτρα μπορεί να παρθούν για ασφάλεια των οδηγών που χρησιμοποιούν τον εν λόγω δρόμο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.463 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννο Λαμάρη στις 10 Ιουλίου 2003.

  «Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι αθλήτρια που συμμετείχε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και πέτυχε την καλύτερη θέση που κατέλαβε ποτέ αθλητής για την πατρίδα μας αξιολογείται με το ένα πέμπτο των κινήτρων που προσφέρει το κράτος στους αρτιμελείς αθλητές.

  Με αφορμή αυτό το γεγονός παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αθλητές του παραολυμπιακού προγράμματος καλύπτονται μέσα από τους σχεδιασμούς του ΚΟΑ και, αν ναι, κατά πόσο αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι με τους αθλητές που λαμβάνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.464 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιάννο Λαμάρη και τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 10 Ιουλίου 2003.

  «Με αφορμή αριθμό παραπόνων που έχουμε λάβει από αθλητές παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πώς λειτουργεί ο σχεδιασμός αθλητών υψηλών επιδόσεων;

  2. Ποιοι αθλητές περιλαμβάνονται στον εν λόγω σχεδιασμό;

  3. Ποια είναι τα ποσά που εξασφάλισαν οι αθλητές και οι προπονητές τους από διάφορες κατευθύνσεις;

  4. Ποια είναι τα όρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα στήριξης;»

  Απάντηση


   

   
       

      

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων