Αρχείο

    

Ερωτήσεις  

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 19 Ιουλίου 2001.

« Επειδή επικρατεί η εντύπωση στην πόλη και επαρχία Λεμεσού πως υπάρχει αυξημένο ποσοστό σοβαρών ασθενειών σ’ αυτές σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κύπρο, όπως π.χ. ιογενής μηνιγγίτιδα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο είναι το ποσοστό των θεωρούμενων σοβαρών ασθενειών που παρατηρούνται στην πόλη και επαρχία Λεμεσού;
 2. Κάποιες από τις σοβαρές αυτές ασθένειες παρατηρούνται σε αυξημένο ποσοστό σε καθορισμένες περιοχές της πόλης και επαρχίας;
 3. Υπάρχει οποιαδήποτε επιστημονική εξήγηση για τα πιο πάνω φαινόμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 20 Ιουλίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Γιατί για δύο συνεχείς φορές, την Τετάρτη 11 Ιουλίου και την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2001, το οδοντιατρικό τμήμα στο Παραλίμνι δε λειτούργησε; Επίσης, γιατί δε λειτούργησε στον οικισμό Κόκκινες;
 2. Γιατί το οδοντιατρικό τμήμα στον οικισμό Κόκκινες δε λειτουργεί τα απογεύματα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα;
 3. Γιατί στην προσθετική κλινική του νοσοκομείου Λάρνακας τα ραντεβού για τις σιαγόνες των ηλικιωμένων ορίζονται για μετά από έξι μήνες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.003 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 25 Ιουλίου 2001.

«Παρά το γεγονός πως η Βουλή, κατά τη συζήτηση του θέματος για τον έλεγχο της ταχύτητας, τόνισε με πολύ έντονο τρόπο πως η προειδοποίηση των οδηγών από την αστυνομία για την ταχύτητα των οχημάτων θα αποτελούσε ένα σωστό προληπτικό μέτρο, παρατηρείται και πάλι το φαινόμενο να διενεργείται έλεγχος της ταχύτητας σε στροφές ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία του δρόμου με τους αστυνομικούς να ξεπετιούνται απότομα μπροστά στους οδηγούς και έτσι να δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο προτίθεται να δώσει ανάλογες οδηγίες στο τμήμα τροχαίας της αστυνομίας, έτσι που ο έλεγχος της ταχύτητας και του κατά πόσο γίνεται παράβαση άλλων κανονισμών τροχαίας να διενεργείται με κανονικό και ακίνδυνο τρόπο και να σκοπεύει στην ελάττωση της ταχύτητας, καθώς επίσης και στον περιορισμό του επικίνδυνου οδηγήματος και της παράβασης άλλων κανονισμών τροχαίας και όχι στην είσπραξη προστίμων και στην τιμωρία των οδηγών, όπως δυστυχώς φαίνεται να γίνεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.004 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 26 Ιουλίου 2001.

«Εδώ και τρία χρόνια έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αναδασμού στην Παρεκκλησιά και έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα υποδομής, αλλά δεν έχει δοθεί ακόμη νερό για άρδευση.

Επίσης μέρος της έκτασης που έτυχε του αναδασμού έχει περιληφθεί στην οικιστική ζώνη και άρχισαν να κτίζονται σπίτια.

Πώς το αρμόδιο υπουργείο αντιμετωπίζει το όλο θέμα αναφορικά με το σχέδιο εφαρμογής του αναδασμού στην Παρεκκλησιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.005 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 26 Ιουλίου 2001.

«Στην κοινότητα Παρεκκλησιάς λειτουργούν μεταλλεία τα οποία δεν τηρούν τους όρους άδειας, με αποτέλεσμα να προκαλούν οχληρία και να κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων. Επίσης φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν σκύρα διασχίζουν την κοινότητα με κίνδυνο την πρόκληση δυστυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ελέγχονται οι όροι λειτουργίας των μεταλλείων και τι μέτρα λαμβάνει για την προστασία των κατοίκων από τα οχήματα που μεταφέρουν το μετάλλευμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 27 Ιουλίου 2001.

«Μετά από πληροφορίες που μου έχουν δώσει εγκλωβισμένοι που διαμένουν στην Καρπασία, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να μεταθέσει δύο από τους τρεις δασκάλους που είναι διορισμένοι και στελεχώνουν το δημοτικό σχολείο στην κατεχόμενη Καρπασία και να τους αντικαταστήσει με δύο άλλους.

Οι εγκλωβισμένοι της Καρπασίας ενίστανται και έχουν μαζέψει ήδη υπογραφές, τις οποίες θα παραδώσουν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με υπόμνημα.

Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν σε έναν εκ των δύο αντικαταστατών τους να μεταβεί στην Καρπασία.

Καταρχάς η περίπτωση της Καρπασίας είναι ιδιάζουσα και πολύ περισσότερο από εθνικής πλευράς, γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει πολύ λεπτού χειρισμού.

Τα παιδιά της Καρπασίας που ζουν και βιώνουν την κατοχή έχουν συνδεθεί και συναισθηματικά με τους δύο αυτούς δασκάλους και η μετάθεσή τους μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα.

Κατά συνέπεια καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Το σκεπτικό με το οποίο επιχειρείται η μετάθεση των δύο διδασκάλων από την Καρπασία, οι οποίοι αποδεδειγμένα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στα παιδιά των εγκλωβισμένων.
 2. Είναι δυνατό οι χειρισμοί του υπουργείου να οδηγήσουν τελικά στη μείωση των διδασκάλων της Καρπασίας από τρεις σε δύο με αρνητικό αντίκτυπο στη μόρφωση των παιδιών.

Τα θέματα της παιδείας των εγκλωβισμένων δεν αντιμετωπίζονται με δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια αλλά με τη δέουσα ευαισθησία, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των παιδιών και την παραμονή των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.007 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Αυγούστου 2001.

«Κατά την επανακατασκευή μέρους του δρόμου Παχύαμμου - Κάτω Πύργου καθυστέρησε η κατασκευή των πλαϊνών ερεισμάτων του δρόμου. Ως αποτέλεσμα τούτου σημειώθηκε σειρά ατυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ευθύνες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Αυγούστου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες για υπεράντληση νερού καθώς και παράνομη εκμετάλλευση νερού στην περιοχή των χωριών Στρουμπί - Πολέμι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται και μέλη των τοπικών αρχών. Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στην επαρχιακή διοίκηση Πάφου, χωρίς όμως να εξεταστεί μέχρι σήμερα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καθυστέρηση στην εξέταση των καταγγελιών και στη διαλεύκανση του ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Αυγούστου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Δασών δεν έχει στις τάξεις του ούτε μία γυναίκα. Από προκαταρκτικές έρευνές μου φαίνεται ότι υπάρχει μία μορφή προκατάληψης στο χώρο αυτό της δημόσιας υπηρεσίας που έχει αποτρέψει και αποτρέπει την εργοδότηση γυναικών ως δασολόγων ή δασοπόνων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Δασικό Κολέγιο, μετά από πενήντα χρόνια λειτουργίας, δεν έχει ούτε μία γυναίκα απόφοιτο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση και αν υπάρχουν σχέδια και προοπτικές για αλλαγή της κατάστασης αυτής, ώστε να υπάρξει και σε αυτό τον τομέα πλήρης και ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της παροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.010 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Αυγούστου 2001.

«Έχω διαπιστώσει ότι στην περιοχή παρά το ξενοδοχείο “Άνασσα” στον κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς άγνωστοι έχουν τοποθετήσει ογκόλιθους, έχουν κατασκευάσει ορύγματα και αναχώματα και έχουν οργώσει τα παρακείμενα χωράφια με εμφανή πρόθεση να εμποδίσουν την πρόσβαση προς την παραλία του Ασπρόκρεμμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Αυγούστου 2001.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πόσο στοίχισε η επιδιόρθωση της οικίας του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, που βρίσκεται στο σύμπλεγμα των φυλακών;
 2. Γιατί δεν έχει κατοικηθεί ακόμα, αφού η αποπεράτωσή της έχει ολοκληρωθεί;
 3. Κατά πόσο ήταν ενδεδειγμένο να δαπανηθούν τόσες χιλιάδες λίρες για επιδιόρθωση της οικίας, τη στιγμή που τα κονδύλια χρειάζονταν για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των καταδίκων, κάτι που εξαγγέλθηκε, ωστόσο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Αυγούστου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η περιοχή μεταξύ του παλιού και του νέου λιμανιού Λεμεσού ταλανίζεται από μεγάλα προβλήματα ρύπανσης. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαθαρσίες, σκουπίδια, παραπήγματα και παρατηρούνται ανεξέλεγκτες δραστηριότητες και εκροές αγωγών. Ιδιαίτερα για το τελευταίο πληροφορούμαι ότι το διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έδινε χρονικό περιθώριο για εξεύρεση μιας αποδεκτής τεχνικής λύσης για το πρόβλημα της ρίψης στη θάλασσα των αποβλήτων των οινοβιομηχανιών, έχει ήδη εκπνεύσει το Νοέμβριο του 2000. Η παράνομη και επικίνδυνη ρίψη τοξικών αποβλήτων από τις οινοβιομηχανίες συνεχίζεται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η καταστροφή του περιβάλλοντος και η δημιουργία κινδύνων για την υγεία των πολιτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ συμπληρώνεται η συγκομιδή αυτού του χρόνου, οι φρουτοπαραγωγοί δεν έχουν πάρει την επιδότηση για τον περασμένο χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα πάρουν την εν λόγω επιδότηση οι παραγωγοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ ιδιοκτήτες κτημάτων στην περιοχή Λουβαρά και Καλού Χωριού, στην επαρχία Λεμεσού, κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης περιουσίας, στα βιβλία του κτηματολογίου αυτά παρουσιάζονται ως δασική γη.

Όπως έχω πληροφορηθεί, επί αποικιοκρατίας, με διάταγμα, ιδιωτικά κτήματα που περικλείονταν από το δάσος στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρήθηκαν δασική γη χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.

Λόγω αυτού του προβλήματος, το κτηματολόγιο δεν εξετάζει αιτήσεις ή αρνείται να διαχωρίσει ή να μεταβιβάσει κτήματα που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής, αναμένοντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Νοουμένου ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί για μερικές δεκαετίες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των κτημάτων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλυθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι των χωριών Αγρός, Κάτω Μύλος και Άγιος Ιωάννης στην Πιτσιλιά υποφέρουν από τη δυσοσμία των λυμάτων των αποχετεύσεων των χωριών, τα οποία διοχετεύονται εδώ και μήνες στην κοίτη ενός μικρού παραποτάμου του Κούρρη.

Παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις προς τους αρμόδιους και τα συνεχή παράπονα των κατοίκων προς την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού φαίνεται πως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί.

Σε διαβήματά μου προς την επαρχιακή διοίκηση την Τρίτη 17 Ιουλίου 2001 μου δόθηκαν διαβεβαιώσεις για επίλυση του προβλήματος. Εντούτοις η κατάσταση παραμένει δραματική και υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η χλωρίδα και η πανίδα της κοίτης. Κανένας δεν μπορεί να κινηθεί κατά μήκος του δρόμου λόγω της άσχημης μυρωδιάς. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο παραπόταμος είναι προέκταση του Κούρρη, που καταλήγει στο μεγάλο φράγμα του νότιου αγωγού, ο οποίος υδροδοτεί πολλές πόλεις και χωριά της Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σχετικά με την πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, η μετακίνηση του τουβλοποιείου “Γίγας”, το οποίο λειτουργεί εντός οικιστικής ζώνης, εκκρεμεί για αρκετά χρόνια.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ο δήμος Ιδαλίου και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε παλαιότερη εξέταση της υπόθεσης, είχαν ζητήσει την απομάκρυνση του εργοστασίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σημερινή κατάσταση του θέματος και αν υπάρχουν σχέδια για την απομάκρυνση του εργοστασίου από την οικιστική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 18 Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι συνθήκες φύλαξης και εμπορίας των φιαλών υγραερίου βιομηχανικής ή οικιακής χρήσης δεν πληρούν τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Έχω εντοπίσει περιπτώσεις όπου φιάλες υγραερίου βρίσκονται εκτεθειμένες στο ύπαιθρο, δίπλα από εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε αυτοκινητοδρόμους με πυκνή κίνηση.

Μεγάλοι κύλινδροι αποθήκευσης υγραερίου (200-20.000 κιλά) τοποθετούνται σε ακατάλληλους χώρους, χωρίς ασφάλεια και επαρκή μέτρα προστασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση και για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2001.

«Κατά την πρόσφατή μου επίσκεψη στο χωριό Καννάβια μού υπεβλήθησαν παράπονα από αμπελουργούς ότι υφίστανται σοβαρές ζημιές από την εκτροφή περδικιών τα οποία το Ταμείο Θήρας ελευθερώνει για εμπλουτισμό του κυνηγίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να κάμει για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών στην αμπελουργία και αν προτίθεται να λύσει το πρόβλημα είτε με την εκτροφή και την απελευθέρωση των περδικιών σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αμπέλια είτε με την καταβολή αποζημιώσεων στους αμπελουργούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι καθυστερεί η παροχή των απαιτούμενων κρατικών κονδυλίων για την ανάπλαση της πλατείας στις Πάνω Αρόδες και την κατασκευή μονοπατιού της φύσης στην Ίνεια, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξα από προσωπική επικοινωνία με τους κοινοτάρχες της περιοχής, η επαρχιακή διοίκηση Πάφου καθυστερεί να αρχίσει τις διαδικασίες, ώστε έγκαιρα να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 19 Σεπτεμβρίου 2001.

«Κατά την επίσκεψή μου στη βιοτεχνική περιοχή Αγλαντζιάς μού αναφέρθηκαν από το Σύνδεσμο Βιοτεχνών Αγλαντζιάς τα πιο κάτω προβλήματα:

Α. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Το πληρωθέν από τους βιοτέχνες ποσό των £236.853 δεν τους έχει επιστραφεί, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί από το 1999. Οι βιοτέχνες ζητούν είτε την επιστροφή σ’ αυτούς του ποσού που έχουν καταβάλει ως ΦΠΑ είτε την αφαίρεση από το λογαριασμό του καθενός, αναδρομικά από την ημέρα που αυτό έχει πληρωθεί, του ποσού που αντιστοιχεί σ’ αυτόν.

Β. Κρατικές χορηγίες

Οι βιοτέχνες έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση κρατική χορηγία για τα έξοδα μετακίνησής τους. Αυτοί που έχουν μετακινηθεί μετά την 1η Ιουλίου 1999 έχουν πάρει βοήθεια ύψους £1.000 ο καθένας, ενώ όσοι μετακινήθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία δεν έχουν πάρει κανένα ποσό.

Η βιοτεχνική περιοχή έχει ανεγερθεί κατά μήκος της πράσινης γραμμής και έχει συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Το σχετικό όμως κόστος υφίστανται μόνο οι βιοτέχνες.

Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης ζητήθηκε να παραχωρηθεί κατά χάριν σε όλους τους βιοτέχνες το ίδιο ποσό.

Γ. Αναλυτικό κόστος

Επανειλημμένα έχει ζητηθεί από το δήμο Αγλαντζιάς να δώσει στους βιοτέχνες το αναλυτικό πραγματικό κόστος της βιοτεχνικής περιοχής και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, για άγνωστους λόγους, το αίτημα δεν κατέστη δυνατό να ικανοποιηθεί.

Δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας

Οι βιοτέχνες έχουν επιβαρυνθεί και έχουν καταβάλει εξ ολοκλήρου το υπολογισθέν κόστος, χωρίς να εξασφαλίσουν τίτλους ιδιοκτησίας για να μπορούν να υποθηκεύουν τα υποστατικά τους.

Η τιτλοποίηση των υποστατικών στον καθένα ξεχωριστά είναι γι’ αυτούς κεφαλαιώδους σημασίας.

Ε. Χώροι στάθμευσης

Οι χώροι στάθμευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, αφού είναι γεμάτοι με άχρηστα/εγκαταλειμμένα οχήματα από μερικούς βιοτέχνες και περιοίκους με αποτέλεσμα οι βιοτέχνες και οι πελάτες τους να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Επίσης δε λαμβάνεται κανένα μέτρο για την ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης με αποτέλεσμα να επικρατεί πλήρης σύγχυση κατά τη λειτουργία της βιοτεχνικής περιοχής.

ΣΤ. Ψεκασμός

Οι βιοτέχνες υποφέρουν από την παρουσία φιδιών, ποντίκων, κουνουπιών ή διαφόρων εντόμων, χωρίς κανένας να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την καταπολέμησή τους.

Ζ. Πρόσβαση της πυροσβεστικής

Δεν έχει διευθετηθεί το θέμα πρόσβασης της πυροσβεστικής στην εσωτερική πλευρά που βρίσκεται μέσα στη νεκρή ζώνη. η δε αντιπυρική λωρίδα δεν είναι ικανοποιητική, με όλους τους εμφανείς κινδύνους.

Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθενται να κάνουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων του Συνδέσμου Βιοτεχνών Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.021 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Σεπτεμβρίου 2001.

«Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες δανειοδότησης μέσω του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, οι οποίες προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους ενδιαφερόμενους. Οι καθυστερήσεις αυτές σημειώνονται τόσο κατά την αρχική έγκριση των δανείων όσο και κατά την έκδοση ήδη εγκεκριμένων δανείων.

Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο σας για την επίσπευση των διαδικασιών και την αποφυγή αχρείαστης ταλαιπωρίας των προσφύγων και άλλων αιτητών που αποτείνονται στο φορέα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.022 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Οκτωβρίου 2001.

«Οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί και τρόφιμα και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία, στην τροφική αλυσίδα και στην οικονομία είναι ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα και αυξάνει το ενδιαφέρον ενημερωμένων και ευαισθητοποιημένων φορέων και πολιτών στην Κύπρο.

 1. Πώς τα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος διασφαλίζουν την προστασία του Κύπριου καταναλωτή από την ανεξέλεγκτη εισαγωγή γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών (ιών, βακίλων κ.λπ.) και τροφίμων;
 2. Υπάρχουν στην Κύπρο εξειδικευμένα, σωστά στελεχωμένα και εξοπλισμένα εργαστήρια, τα οποία διεξάγουν προληπτικό έλεγχο και λαμβάνουν κατασταλτικά μέτρα ή υπάρχει πρόθεση για αναβάθμιση των υπηρεσιών του Κρατικού Χημείου;
 3. Εφαρμόζεται η υπάρχουσα νομοθεσία για σήμανση των προϊόντων που περιέχουν γενετικά μεταλλαγμένα συστατικά;
 4. Ποιες προσπάθειες γίνονται για πρόληψη γενετικής ρύπανσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.023 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένη Θεοχάρους στις 9 Οκτωβρίου 2001.

«Πέραν της γνωστής καταστροφικής επίδρασης των κινητών τηλεφώνων στα νεαρά άτομα και της απόσπασης της προσοχής τους κατά την ώρα του μαθήματος είναι γνωστό ότι τα κινητά τηλέφωνα ενισχύουν το υπερεγώ των μικρών παιδιών, προάγουν την ατομικότητα και καταστρέφουν την κοινωνικοποίηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιοι κανονισμοί ισχύουν αναφορικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.024 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένη Θεοχάρους στις 9 Οκτωβρίου 2001.

«Από τη λειτουργία του λατομείου στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου Αγίου Μάμαντος - Καλού Χωριού έχει καταστραφεί η ανεκτίμητης αξίας και φυσικού κάλλους κοιλάδα του ποταμού Ξυλούρικου, η δε αρχαιότατη πέτρινη αψιδωτή γέφυρα, από την οποία πέρασε ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με την παράδοση, βρίσκεται μόλις ένα μέτρο από τη δημιουργηθείσα όχθη των μπάζων και είναι πολύ πιθανό μια δυνατή βροχή να παρασύρει τα μπάζα και να καταστρέψει τη γέφυρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνονται για την ανάπλαση του καταστραφέντος περιβάλλοντος και ποια μέτρα για την προστασία της γέφυρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Οκτωβρίου 2001.

«Η απομακρυσμένη και αποκομμένη από την τουρκική κατοχή περιοχή του διαμερίσματος Τηλλυρίας αντιμετωπίζει σε κρίσιμο βαθμό πρόβλημα με τη διάθεση των στερεών και υγρών οικιακών αποβλήτων. Όπως έχω πληροφορηθεί, τα σκουπίδια αλλά και τα οικιακά λύματα συγκεντρώνονται σε περιοχή της κοιλάδας του Μανσούρα (παρά το εγκαταλειμμένο χωριό Πηγή). Το σημείο αυτό βρίσκεται δίπλα από το χείμαρρο και τις πηγές τα νερά των οποίων χρησιμοποιούνται για αρδευτικούς σκοπούς σε ολόκληρη τη μικρή αλλά καρποφόρα κοιλάδα του Μανσούρα. Δυστυχώς, η ανάμειξη των λυμάτων με τα σκουπίδια, η ανεξέλεγκτη απόρριψη και η καύση του μείγματος κάθε Παρασκευή δημιουργούν μεγάλη οχληρία στους κατοίκους και τους γεωργούς, πιθανούς κινδύνους ρύπανσης και μια κατάσταση αποκρουστική για τους επισκέπτες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του σχετικά με την επίλυση του περιβαλλοντικού αυτού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 8 Οκτωβρίου 2001.

«Το κυκλοφοριακό είναι το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού.

Η συμφόρηση, πέρα από την αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, την απώλεια χρόνου, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, υποβαθμίζει γενικά την ποιότητα ζωής και γίνεται πρόξενος πολλών τροχαίων ατυχημάτων.

Με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της έκθεσης με τις προκαταρκτικές τελικές προτάσεις των συμβούλων - μηχανικών του κράτους που στοχεύουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Λευκωσίας, όμως τι γίνεται με τη Λεμεσό;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα εκπονηθεί μελέτη που θα στοχεύει στην αποσυμφόρηση της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.027 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένη Θεοχάρους στις 9 Οκτωβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται η πολιτική της δωρεάν χορήγησης ακουστικών βαρηκοΐας σε ενηλίκους και παιδιά;
 2. Ποια είναι τα κριτήρια, πέραν της επιστημονικής αναγκαιότητας, για τη δωρεάν χορήγηση;
 3. Σε ποιους δικαιούχους, κατά κατηγορία, έχουν χορηγηθεί ακουστικά τα τελευταία δύο χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.028 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ελένη Θεοχάρους στις 9 Οκτωβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του δρόμου Λιμνάτη - Καπηλειού - Αγίου Μάμαντος - Τριμήκληνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.029 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 10 Οκτωβρίου 2001.

«Η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα Μαυρομέρκα παρά τις δασικές βιομηχανίες παρουσιάζει σωρεία προβλημάτων μετά το κλείσιμο της μιας λωρίδας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται τόσο καθημερινά όσο και τις Κυριακές και δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο κοντά στα προσωρινά φώτα τροχαίας, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα σημεία, ιδιαίτερα στο χωριό Ακάκι, από αυτοκίνητα που μεταφέρουν μαθητές από όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συμπλήρωσης του έργου και τα μέτρα που λαμβάνονται για επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.030 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 11 Οκτωβρίου 2001.

«Το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης απογόνων προσφύγων, ανεξάρτητα του αν αυτοί προέρχονται από μητρογονία ή από πατρογονία, έχει κατ’ εξακολούθηση τεθεί από βουλευτές, οργανωμένους φορείς και πολίτες.

Ενώ η αρχή της ισότητας και οι πρόνοιες του συντάγματος δεν επιτρέπουν διαφορετική μεταχείριση πολιτών λόγω φύλου των γονέων, η ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα συνεχίζεται για είκοσι επτά χρόνια.

Πέρα από τη νομική υλοποίηση τής πιο πάνω νομικής διακήρυξης της αρχής, παρακαλούνται η Γενική Εισαγγελία και τα αρμόδια υπουργεία να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Πώς μπορεί να υπάρξει νομική διευθέτηση για νομική κατοχύρωση της αρχής και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά;
 2. Να κατατεθούν τα υπάρχοντα στοιχεία όσον αφορά ανακατατάξεις στις δημογραφικές στατιστικές της χώρας μετά την παραχώρηση της “προσφυγικής ιδιότητας” σε απογόνους προσφύγων από (α) πατρογονία και (β) μητρογονία.
 3. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) μιας τέτοιας αλλαγής στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό;
 4. Ποια η πολιτική που ακολουθεί το ψευδοκράτος στο ίδιο θέμα για μετατοπισθέντες Τουρκοκυπρίους και εποίκους και ποιες οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό;
 5. Στις επικείμενες εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας της ΠΕΠ και των δημοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων δήμων είναι συνταγματικό να περιορίζεται και πάλι το δικαίωμα ψήφου μόνο στα παιδιά πρόσφυγες από πατρογονία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 16 Οκτωβρίου 2001.

«Πόσοι από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι εγγεγραμμένοι και καταβάλλουν εισφορές ως γεωργοί ή κτηνοτρόφοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 16 Οκτωβρίου 2001.

«Πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας και στην αγορά αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Οκτωβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Υπηρεσία Θήρας αντιμετωπίζει προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου σε σχέση με την παράνομη παγίδευση πουλιών και τη λαθροθηρία.

Σύμφωνα με επίσημες καταγγελίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενώ υπήρχαν αρχικά κάποιες προσπάθειες της Υπηρεσίας Θήρας για καταστολή της παράνομης αυτής δραστηριότητας, εκ των υστέρων, ενδεχομένως μετά από πιέσεις που προφανώς ασκήθηκαν από τους παρανομούντες, διαφαίνεται ότι δε θα διώκονται οι παράνομοι αυτοί παγιδευτές, οι οποίοι εκθέτουν την Κύπρο διεθνώς.

Η προστασία των πτηνών και ιδιαίτερα των αποδημητικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την οποία στοχεύουμε, η οποία στο παρόν στάδιο παρακολουθεί στενά πώς η κυπριακή κυβέρνηση εφαρμόζει τόσο το κοινοτικό κεκτημένο όσο και τις ευρωπαϊκές συνθήκες που έχει κυρώσει (ειδικότερα τη Συνθήκη της Βέρνης).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των ενεργειών της Υπηρεσίας Θήρας, σε ποιο βαθμό υπάρχει επέμβαση στις διαδικασίες από τοπικές αρχές ή πολιτικά πρόσωπα, αν τιμωρούνται οι παραβάτες, καθώς και για τα ακριβή στοιχεία των καταγγελιών με τα συναφή στοιχεία από τις καταδίκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 26 Οκτωβρίου 2001.

« Έχω πληροφορηθεί ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγών σε δασικές ή αγροτικές περιοχές έχει οξυνθεί σε βαθμό που προκαλεί ποικίλες και έντονες αντιδράσεις. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε πολλές περιοχές της Κύπρου, αλλά ιδιαίτερα λαμβάνω παράπονα από τις περιοχές της χερσονήσου του Ακάμα, του Παχύαμμου, του Πισσουρίου κ.ά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προς αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 26 Οκτωβρίου 2001.

«Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε πολλές χώρες λόγω της ασθένειας των τρελών αγελάδων είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη σε βοδινό φιλέτο παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης οι τιμές είναι πολύ ψηλές.

Μετά από σφοδρά παράπονα από τους κύπριους εισαγωγείς και κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθούν άδειες εισαγωγής βοδινού φιλέτου από τρίτες χώρες με επιβάρυνση μόνο εβδομήντα πέντε σεντ το κιλό αντί £4-4.50 το κιλό. Ζητήθηκε επίσης από το Υπουργικό Συμβούλιο η εισαγωγή εφτακοσίων τόνων, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μόνο τριακόσιους τόνους, ενώ οι ανάγκες μας σε βοδινό φιλέτο είναι πέραν των χιλίων τόνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα γίνει η κατανομή και σε πόσους εισαγωγείς, καθώς και για το ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 26 Οκτωβρίου 2001.

« Κατά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της ΣΕΚ Λάρνακος - Αμμοχώστου 1999-2000, παράγοντας του σωματείου “Διγενής” Ορόκληνης προσπάθησε να δωροδοκήσει ποδοσφαιριστή του σωματείου “Σουρουκλή” Τρούλλων. Αφού συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από την αστυνομία, κινήθηκε νομική διαδικασία εναντίον του. Ορίστηκε η δίκη στα μέσα Νοεμβρίου 2000. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή και εισακούσθη η παράκλησή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα της δίκης ή αν η υπόθεση έκλεισε και γιατί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

« Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μάθημα της δημοσιογραφίας, όταν τούτο τυχαίνει να επιλεγεί από αριθμό μαθητών, διδάσκεται όχι από πτυχιούχους δημοσιογραφίας, αλλά από φιλολόγους.

Αν αυτό είναι πραγματικότητα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αιτία αυτής της παραδοξότητας, καθώς και για το αν υπάρχει κατάλογος διοριστέων για το μάθημα της δημοσιογραφίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

« Στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου υπάρχουν ανεξέλεγκτα χώροι ρίψης σκυβάλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι γίνεται με τη διαχείριση των σκυβάλων Λάρνακας και Αμμοχώστου;
 2. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας ή κατασκευή του περιφερειακού χώρου υγειονομικής ταφής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να επαναφυτέψει τα καταστρεφέντα δάση που βρίσκονταν σε δασική και χαλίτικη γη και κάηκαν από την τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Ορεινής Λάρνακας.

Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Νοεμβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Πώς έχουν πληρωθεί τα £16,5 εκατομ. που ήταν το προϊόν πώλησης των μετοχών της “Cycom”, της οποίας κύριος μέτοχος ήταν ο κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας, όπως εδηλώθη στο χρηματιστήριο στις 23 Μαΐου 2000; Είναι αληθές ότι μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήταν από τους υπογράψαντες τα συμβόλαια Ζαμπέλα για την πώληση των μετοχών της “Cycom” προς την “Globalsoft”; Μέτοχοι της “Cycom” ήταν πρώην μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πρώην μέλος του χρηματιστηρίου;

Είναι αληθές ότι μέρος των £16,5 εκατομ. έχει χρησιμοποιηθεί για αγορά μετοχών της “Globalsoft”; Από ποιους έχουν αγοραστεί και πού έχουν καταλήξει τα £16,5 εκατομ.;

Αν όντως αυτή είναι η πραγματική συμφωνία, γιατί δεν έχει δηλωθεί στο χρηματιστήριο η πράξη, όπως προβλέπει ο νόμος; Αληθεύει ότι εντός του 1999 ο κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας και οι συνέταιροί του προγραμμάτιζαν δημοσιοποίηση της “Cycom” και πρόσφεραν μετοχές στο προσωπικό τους; Σε ποια τιμή εξετιμήθη τότε η μετοχή της “Cycom”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Δεκεμβρίου 2001.

«Όπως πληροφορούμαι, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια επαναστατική επανάκαμψη της χρήσης των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας σε σταθερή τροχιά (π.χ. τραμ).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιεσδήποτε ολοκληρωμένες μελέτες για το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας τραμ στη Λευκωσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 12 Δεκεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι επαναπατριζόμενοι απόδημοι δικαιούνται να φέρουν μαζί τους την οικοσκευή τους, χωρίς να τους επιβάλλεται οποιοσδήποτε εισαγωγικός δασμός. Εξ όσων όμως πληροφορούμαι, αν η επαναπατριζόμενη οικογένεια θελήσει να αγοράσει στην Κύπρο οικοσκευές, τότε δεν έχει το πλεονέκτημα της αδασμολόγητης αγοράς και δυστυχώς οι περισσότεροι επαναπατριζόμενοι δεν μπορούν να εισαγάγουν την οικοσκευή τους (είναι ακατάλληλη για την Κύπρο ή είναι πεπαλαιωμένη).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα, εξηγώντας τους πιθανούς λόγους για τους οποίους δεν επιτρέπεται η αδασμολόγητη αγορά στην Κύπρο από τους επαναπατριζόμενους της απαραίτητης οικοσκευής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 12 Δεκεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γυναίκες σύζυγοι των επαναπατριζόμενων Κυπρίων δε δικαιούνται κοινωνική σύνταξη. Αυτό συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν πλήρως ανταποκριθεί στην εισφορά τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είναι διαπιστωμένο ότι οι γυναίκες αυτές ουδέποτε εργάστηκαν εκτός οικίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της πιο πάνω περίπτωσης και αν προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα με τη δέουσα προσοχή και με ενδιαφέρον προς τις επαναπατριζόμενες οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 24 Δεκεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Συγκοινωνιών και Έργων (κλίμακα Α14), που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και προωθείται για έγκριση, ουσιαστικά αποκλείει διπλωματούχους τεχνικών κλάδων της μηχανικής επιστήμης από τη διεκδίκηση της θέσης αυτής. Αντίθετα, ορισμένες πρόνοιες του σχεδίου φαίνεται να ευνοούν και να φωτογραφίζουν συγκεκριμένα άτομα που εργάζονται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Έχω την άποψη ότι τυχόν προώθηση και έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου υπηρεσίας θα δημιουργήσει αναπόφευκτα σοβαρή αναταραχή στον κλάδο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Δεκεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο ελεύθερο μέρος της Ομορφίτας οι λιγοστοί εναπομείναντες κάτοικοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, γιατί η περιοχή βρίσκεται κυριολεκτικά στην αγκαλιά του Αττίλα, αφού περιτριγυρίζεται από τα τουρκικά φυλάκια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει ειδικό σχέδιο ενίσχυσης των κατοίκων της περιοχής Ομορφίτας, όπως επανεγκατάσταση, βελτίωση υποδομής (π.χ. πεζοδρόμια, βελτίωση της άνετης πρόσβασης) οικοδόμηση γραφείου της κοινότητας και του συλλόγου Ομορφίτας κ.λπ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Δεκεμβρίου 2001.

«Έχω πληροφορηθεί ότι με το νέο χρόνο τερματίζεται σε πέντε δήμους της Κύπρου (δήμος Αγίου Δομετίου, δήμος Λεμεσού, δήμος Πόλης Χρυσοχούς, δήμος Λατσιών και δήμος Μέσα Γειτονιάς) το πιλοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LIFE) για την ανακύκλωση.

Με το πρόγραμμα αυτό έχει εργοδοτηθεί προσωπικό, έχει δημιουργηθεί υποδομή από συσκευές και υλικά και το πιο σημαντικό, άρχισε να οικοδομείται συνείδηση ανακύκλωσης στους κατοίκους αυτών των δήμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το μέλλον του προγράμματος ανακύκλωσης στους πέντε αυτούς δήμους και ποια είναι τα άμεσα σχέδια (εάν υπάρχουν) για επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης σε άλλους δήμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 28 Δεκεμβρίου 2001.

«Η κοινότητα της Ορούντας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με τα χοιροστάσια και παρά τη βελτίωση της κατάστασης, φαίνεται ότι το πρόγραμμα για μεταφορά των οχληρών εγκαταστάσεων δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια μεταφοράς των οχληρών εγκαταστάσεων των χοιροστασίων από τη Μονή και την Ορούντα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και τα τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κωφάλαλοι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπάρχει επίσημη αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα αυτό σήμερα, αν υπάρχουν προσοντούχοι και αναγνωρισμένοι δάσκαλοι και μέθοδοι διδασκαλίας και τι προτίθεται να πράξει προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της νοηματικής γλώσσας ως γλώσσας διδασκαλίας ισότιμης με τις άλλες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 3 Ιανουαρίου 2002.

« Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφόρησε ημερολόγιο για το 2002. Ανάμεσα στα πολύ χρήσιμα στοιχεία που παρατίθενται υπάρχουν αναφορές και στην πολιτική πτυχή του κυπριακού προβλήματος.

Εις ό,τι αφορά την τουρκανταρσία υπάρχει η εξής αναφορά: “1st December 1963: disturbances began between the two communities”.

Το ημερολόγιο εκδόθηκε στην αγγλική και αντιλαμβάνομαι ότι πρόθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι να το διαθέσει σε πρεσβείες, ξένες αποστολές και αλλού και ότι θα αποτελεί για τους χρήστες του πηγή επίσημης πληροφόρησης.

Με την αναφορά αυτή, που κατά λέξη σημαίνει “1η Δεκεμβρίου 1963: άρχισαν ταραχές ανάμεσα στις δύο κοινότητες”, όχι μόνο δεν αποδίδονται τα πραγματικά γεγονότα, αλλά κατανέμεται ίση ευθύνη στις δύο κοινότητες και ασφαλώς αυτό αφορά και τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Αυτή την εντύπωση θα αποκομίσει ο αναγνώστης του επίσημου αυτού κειμένου που δεν έζησε ή δεν έμαθε τα πραγματικά γεγονότα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπό αναφορά κείμενο εκφράζει τη θέση της κυβέρνησης και, αν όχι, τι μέτρα θα πάρει για την ορθή διατύπωση των γεγονότων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας αδυνατούν να ελέγξουν για πιθανή νοθεία στο μέλι από την ουσία ισογλυκόζη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει η ισογλυκόζη είναι παράγωγο επεξεργασίας του καλαμποκιού (είναι γνωστό πως το καλαμπόκι είναι ένα προϊόν του οποίου μεγάλες ποσότητες που κυκλοφορούν στην αγορά διεθνώς είναι γενετικά μεταλλαγμένες). Η ουσία αυτή, όπως με διαβεβαιώνουν ειδικοί επιστήμονες, είναι επιβλαβής για την υγεία [ιδιαίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών (π.χ. διαβητικοί)].

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι Βρετανικές Βάσεις συνεχίζουν να αποστέλλουν κατά διαστήματα στρατιωτικά αποσπάσματα στην περιοχή του Ακάμα για τη διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων με το πρόσχημα του καθαρισμού της περιοχής από τα μη εκραγέντα βλήματα παλαιότερων ασκήσεων. Εξ όσων πληροφορούμαι, υπάρχει κατατεθειμένο στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών ομάδων να αναλάβει η κυπριακή κυβέρνηση το έργο αυτό, με έξοδα των Βρετανικών Βάσεων, όπως ακριβώς συνέβη με τον καθαρισμό του βυθού στην ίδια περιοχή από την ειδική μονάδα της αστυνομίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις της κυβέρνησης έναντι της συγκεκαλυμμένης αυτής στρατιωτικής δραστηριότητας των Βρετανικών Βάσεων στον Ακάμα.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.008.01.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί ευαίσθητοι πολίτες επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου περίθαλψης τραυματισμένων ζώων. Η ανάγκη προκύπτει από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των διακοπών, όταν πολίτες βρίσκουν άγρια ζώα ή κατοικίδια πτηνά τραυματισμένα, δεν υπάρχει κανένας φορέας στον οποίο να μπορούν να απευθυνθούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πρόθεση ή σχέδια αντιμετώπισης αυτής της ανάγκης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή μεταξύ των χωριών Μάμμαρη και Κοκκινοτριμιθιά λειτουργούν παράνομα πτηνοτροφικά υποστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου το πτηνοτροφικό υποστατικό της φάρμας “Χατζηιωάννου” δεν πληρεί τους κανονισμούς και δεν έχει τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας, ενώ για το σφαγείο της εταιρείας “Πίπης” δεν έχει εκδοθεί άδεια απόρριψης αποβλήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την πιο πάνω αναφερόμενη περίπτωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προβληματίζονται για το μέλλον του πληθυσμού των ελαφιών “Ντάμα-Ντάμα” που εκτρέφονται στο δασικό σταθμό Σταυρού της Ψώκας.

Διερωτώμαι γιατί δεν εφαρμόστηκαν οι πρακτικές της στείρωσης ή γιατί δε μεταφέρθηκαν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον απ’ όπου και έχουν εισαχθεί στην Κύπρο, δηλαδή στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία και Ελβετία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα και για τις πιο πάνω εισηγήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 22 Ιανουαρίου 2002.

«Κατά την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Κεντρικές Φυλακές διαπιστώσαμε ότι άτομα με ψυχικά προβλήματα εκτίουν την ποινή τους στα κελιά των φυλακών. Αναμφίβολα ο χώρος είναι ακατάλληλος τόσο για την κράτησή τους όσο και για σκοπούς νοσηλείας.

Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997 προνοεί για τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών προσώπων και ειδικότερα για την προαιρετική νοσηλεία, που παρέχεται σε κέντρα συνήθη ή ασφαλούς κράτησης, και για την υποχρεωτική νοσηλεία, που παρέχεται μόνο σε ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς κράτησης.

Η κράτηση των ψυχικά ασθενών ατόμων στις Κεντρικές Φυλακές όχι μόνο αντίκειται στον υφιστάμενο νόμο, αλλά, λόγω του περιβάλλοντος των φυλακών, δε συμβάλλει στη θεραπεία τους, γ’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλύσει το πρόβλημα, συμμορφούμενο με τις διατάξεις του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 23 Ιανουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις κατοικίες της κοινότητας Πάνω Αμιάντου έχει αποκοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Δασών. Πρόκειται για κατοικίες που περιλαμβάνονται στην περιουσία των Μεταλλείων Αμιάντου και περιήλθαν στη διαχείριση του Εφόρου Εταιρειών. Οι κάτοικοι της κοινότητας Πάνω Αμιάντου ηλεκτροδοτούν περίπου σαράντα κατοικίες με τη βοήθεια ιδιωτικών ντιζελοκίνητων γεννητριών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια της κυβέρνησης σε σχέση με την κανονική ηλεκτροδότηση της κοινότητας Πάνω Αμιάντου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.057 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Άπορος ασθενής που χειρουργήθηκε πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εξαιτίας δισκοπάθειας συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα, γι’ αυτό και ο γιατρός που έκανε την επέμβαση ζήτησε να γίνει στον ασθενή ηλεκτρομυογράφημα. Παραπέμφθηκε για το σκοπό αυτό στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και εκεί του είπαν ότι θα του τηλεφωνήσουν μετά από επτά μήνες (!) για τη σχετική εξέταση.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

Αληθεύει ότι υπάρχει σχετικό μηχάνημα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όμως ο γιατρός που το χειριζόταν μετατέθηκε στη Λεμεσό και ο γιατρός που ήρθε στη Λευκωσία δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις, για να το χειριστεί;

Ο ασθενής πρέπει να υφίσταται για επτά τουλάχιστο μήνες τους φοβερούς πόνους αδιαμαρτύρητα;

Τι προτίθεται να πράξει το ίδιο για λύση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί συμμετοχή της στο πρόγραμμα “Συνεταιρισμός για την Ειρήνη” (Partneship for Peace) του ΝΑΤΟ.

Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη συμβεί, παρακαλούμε να μας διευκρινιστεί αν και πότε η κυβέρνηση πρόκειται να επιδείξει ενδιαφέρον και να υποβάλει αίτηση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, παρακαλούμε να μας εξηγηθούν οι λόγοι της μη υποβολής αίτησης συμμετοχής καθότι πρόκειται για μια κίνηση ύψιστης διεθνούς πολιτικής και στρατηγικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πρόδρομο Προδρόμου στις 25 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αιτηθεί συμμετοχή της στη διεθνή συνθήκη “Ανοιχτοί Ουρανοί”.

Σε περίπτωση που αληθεύουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας δεν έχει επιδείξει τέτοιο ενδιαφέρον, ζητούμε να μας εξηγηθούν οι λόγοι αυτής της ολιγωρίας και να διευκρινιστεί κατά πόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο για συμμετοχή της Κύπρου στη συνθήκη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.060 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Με ποια κριτήρια αποφασίζεται ποιος ή ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε διάφορα τηλεοπτικά προγράμματα/συζητήσεις;

Ποια μέτρα λαμβάνονται, ώστε να μη γίνεται δυσμενής διάκριση σε βάρος γυναικών βουλευτών;

Ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν στο αρμόδιο υπουργείο που βοηθούν, έτσι ώστε να υπάρχει ακριβοδίκαιη εκπροσώπηση όλων των κομμάτων;

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στοιχεία για όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2001 στις οποίες κλήθηκαν γυναίκες βουλευτές, για να συμμετάσχουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.061 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συλλέξει από συζήτηση σε πρότερη σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το θέμα «Κατασκευή του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη», υπάρχει δέσμευση του αρμόδιου υπουργείου για υποβολή έκθεσης προόδου ανά εξάμηνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως καταθέσει αντίγραφα των δύο εκθέσεων που εύλογα θα έπρεπε να είχαν ετοιμαστεί για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2001.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.062 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

Αληθεύουν καταγγελίες δικαιούχων ατόμων που λαμβάνουν βοηθήματα αναπηρίας σύμφωνα με τις οποίες, λόγω της διαδικασίας μηχανογράφησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα βοηθήματα δεν έχουν καταβληθεί από το Μάιο του 2001;

Πότε αναμένεται η καταβολή των χορηγημάτων και γιατί δε λήφθηκε πρόνοια για διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής τους με το παλιό σύστημα, παράλληλα με τη διαδικασία μηχανογράφησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.063 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 28 Ιανουαρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς ο Εθνικός Μηχανισμός για τη Γυναίκα μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίσει την ισότητα ευκαιριών στη συμμετοχή και των δύο φύλων σε τηλεοπτικά προγράμματα/συζητήσεις με ουσιαστικό χαρακτήρα (Κυπριακό, εξελίξεις, κοινωνικοοικονομικά θέματα κ.λπ.).

Τι προβλέπουν σχετικά πρωτόκολλα και συμβάσεις για το θέμα και ιδιαίτερα η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία προσπαθούμε να εναρμονιστούμε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.064 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 2 Φεβρουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι ανιχνευτές μετάλλων που χρησιμοποιούνται σε αεροδρόμια, εμπορικά καταστήματα και υπεραγορές (πληροφορίες μιλούν για εγκατάσταση τέτοιων ανιχνευτών και σε όλες τις τράπεζες) για σκοπούς ασφαλείας πιθανό να επηρεάζουν τη λειτουργία του βηματοδότη που φέρουν αρκετοί καρδιοπαθείς.

Φαίνεται μάλιστα να μη λαμβάνεται ουσιαστική πρόνοια για την πληροφόρηση των ατόμων αυτών ή την παροχή εναλλακτικής πρόσβασης σε χώρους των οποίων η είσοδος ελέγχεται από συσκευές ανίχνευσης μετάλλων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει (διοικητικά, νομοθετικά κ.ά.) για την επίλυση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.065 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Κυριάκο Τυρίμο στις 22 Φεβρουαρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Πόσοι συνταξιούχοι υπηρετούν στο δημόσιο τομέα μετά την αφυπηρέτησή τους και ποια είναι η αντιμισθία για την υπηρεσία τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.066 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Φεβρουαρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για ανέγερση του κτιρίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στο χώρο του παλαιού σταδίου του ΓΣΠ. Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής θέματα:

 1. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο στο χώρο θεμελίωσης του κτιρίου να υπάρχουν αρχαιότητες, όπως διαφαίνεται από τις αρχαιολογικές έρευνες στο λόφο της παλιάς ΠΑΣΥΔΥ;

 2. Όσον αφορά το ΓΣΠ, έχει ληφθεί πρόνοια για αξιοποίηση των μνημειακών στοιχείων του ιστορικού αυτού κτίσματος (ρολόι, νότια πύλη κ.λπ.);

 3. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια για αξιοποίηση μέρους των κερκίδων (του πετάλου) με στόχο τη διαχρονική διατήρηση της λειτουργίας του κτίσματος ως χώρου κοινωνικής συνεύρεσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, εθνικών εκδηλώσεων και ιστορικών συμβάντων;

 4. Έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο ο χώρος να αξιοποιηθεί κατά άλλο τρόπο, εναλλακτικό και σύγχρονο, ώστε να είναι χρήσιμος στο κοινό και στους πολίτες (υπόγειος χώρος στάθμευσης, πάρκο και χώροι πρασίνου στην επιφάνεια, πλατεία, κ.λπ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.067 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Μαρτίου 2002.

 «Έχω πληροφορηθεί ότι δεν υπάρχουν στην Κύπρο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους να έχει παραχωρηθεί άδεια αποβολής υλικών αμιάντου, τα οποία συγκαταλέγονται στα επικίνδυνα καρκινογόνα απόβλητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. ποιο πρόγραμμα υπάρχει για την απομάκρυνση των υλικών αμιάντου (π.χ. αμιαντόφυλλα).
2. εάν υπάρχουν εξουσιοδοτημένα από το κράτος τεχνικά συνεργεία για τις εργασίες ξηλώματος των στεγών αμιάντου, καθώς και για τις υπόλοιπες εργασίες με υλικά αμιάντου.
3. εάν υπάρχει σχέδιο για τη δημιουργία στην Κύπρο ειδικού χώρου αποβολής των υλικών αμιάντου.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.068 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 4 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι δύο πολυεθνικές εταιρείες πετρελαιοειδών “Exxon Mobil” και “BP”, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ζήτησαν από την κυπριακή εταιρεία που είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής και μεταφορέας πετρελαίου του διυλιστηρίου Λάρνακας να χρησιμοποιεί πλοία διπλού τοιχώματος για τη μεταφορά πετρελαιοειδών, εκφράζοντας ανησυχίες για ατυχήματα που μπορεί να φέρει περιβαλλοντική καταστροφή στον κόλπο της Λάρνακας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η εταιρεία αρνήθηκε με το αιτιολογικό ότι η αντικατάσταση των πλοίων της με νέα διπλού τοιχώματος δεν είναι για την ώρα υποχρεωτική.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική συμφωνία μεταξύ των εταιρειών, τις ενέργειες της κυβέρνησης, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.069 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της ελληνικής κυβέρνησης κ. Χρήστος Πρωτόπαπας δεσμεύτηκε ότι “εντός ολίγων εβδομάδων όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας θα συμπεριλαμβάνουν στα δελτία ειδήσεών τους υποχρεωτικά και το πεντάλεπτο νοηματικής γλώσσας”, όπως ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 2328/95.  Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στον περί Αναπήρων Νόμο (Νόμος που Προνοεί για τα Άτομα με Αναπηρίες), Ν. 127 (Ι)/2000, άρθρο 8(3), που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προς εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με την υποχρεωτική συμπερίληψη στα δελτία ειδήσεων όλων των τηλεοπτικών σταθμών πεντάλεπτου δελτίου στη νοηματική γλώσσα (γλώσσα των κωφών).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.070 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή του χωριού Πολιτικό κοντά στη Λευκωσία είναι εγκατεστημένες παράνομα δύο μονάδες επεξεργασίας λατομικών υλικών, μια σκυροθραυστική μονάδα και μια μονάδα κατασκευής ασφάλτου (πρέμιξ).  Επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι το παλιό λατομείο στην περιοχή Φιλανίου έχει αγοραστεί από άλλη εταιρεία, η οποία προτίθεται να το λειτουργήσει ζητώντας επέκταση των ορίων.  Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η ανανέωση της μέχρι πρόσφατα ανενεργούς πολεοδομικής άδειας έχει ήδη εγκριθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν το λατομείο και τις λατομικές βιομηχανικές μονάδες της περιοχής του χωριού Πολιτικό.»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.071 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι εφέτος λειτούργησε με επιτυχία το φράγμα Ταμασσού.  Ο υδατοφράκτης είναι πλήρης και ήδη υπερχείλισε.  Η παρουσία του νερού έχει προσελκύσει πολλά υδρόβια πουλιά που καταφεύγουν στο μοναδικό περιβάλλον που προσφέρει η νότια πλευρά του φράγματος.  Το γεγονός αυτό έχουν όμως αντιληφθεί και κυνηγοί, οι οποίοι καταδιώκουν τα πτηνά και τα ζώα που προσελκύει το νερό.

 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διευκρινίσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να αποφασιστεί η συμπερίληψη ολόκληρης της πέριξ περιοχής του νέου υδατοφράκτη Ταμασσού σε περιοχή απαγορευμένη για το κυνήγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.072 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Μαρτίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει αφαιρεθεί η λέξη “διεθνής” από την επωνυμία “Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας” και γιατί μέχρι σήμερα, παρ’ όλα τα διαβήματα, δεν έχει επαναφερθεί η λέξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Μαρτίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το τι προγραμματίζει να πράξει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, για να συνδεθεί οδικά η περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα με την τουριστική περιοχή Κιτίου διά μέσου της περιοχής του αεροδρομίου Λάρνακας, εν όψει της ανάθεσης της διαχείρισης του αεροδρομίου σε στρατηγικό επενδυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.074 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 8 Μαρτίου 2002.

«Πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η διαμόρφωση του κυκλικού κόμβου στη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου όσον αφορά την αισθητική αλλά κυρίως την ασφάλεια των οδηγών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε η τοπιοτέχνηση των κυκλικών κόμβων σε αυτοκινητόδρομους και αστικές λεωφόρους να γίνεται από ειδικούς επιστήμονες, σύμφωνα με προδιαγραφές και προπαντός κατά τρόπο ασφαλή για τους εποχούμενους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.075 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 11 Μαρτίου 2002.

«Αναφορικά με το κλείσιμο του ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Σε ποιο ποσό ανερχόταν το αποθεματικό της εταιρείας και πώς αυτό το κεφάλαιο έχει χρησιμοποιηθεί.
 2. Ποια ήταν η τύχη των εργαζομένων στο “Φιλοξενία” και κατά πόσο, κατά το κλείσιμο της εταιρείας, έτυχαν οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.076 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 11 Μαρτίου 2002.

«Αναφορικά με την αύξηση στα επιδόματα και βοηθήματα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Τον Απρίλιο του 2001 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αύξηση στα επιδόματα και τα βοηθήματα που λαμβάνουν χιλιάδες δικαιούχοι συμπατριώτες μας από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Υπηρεσία Δημοσίων Βοηθημάτων και Ηλικιωμένων).

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος χωρίς να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους οι εν λόγω αυξήσεις εξαιτίας της μηχανογράφησης της υπηρεσίας. Παρακαλώ να κοινοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των επιδομάτων και κατά πόσο εξετάζονται τρόποι παράκαμψης του κωλύματος της μηχανογράφησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 15 Μαρτίου 2002.

«Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η ΕΔΥ αποφασίζει για την αφυπηρέτηση υπαλλήλου με συντάξιμα χρόνια από τη δημόσια υπηρεσία, μεταξύ άλλων λόγων, και για πτώχευση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 68.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, με επιστολή του με αριθμό 34/2001, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2001, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2001, σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ. 5, κήρυσσε πτωχεύσαντα πολίτη από την Πάφο.

Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου για πρόσληψή του στη δημόσια υπηρεσία, το εν λόγω πρόσωπο προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και αποσπάσθηκε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο.

Η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη και καταπιεστική λόγω των πολιτικών διασυνδέσεών του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να συνετίσει τον εν λόγω υπάλληλο και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και τέλος, σε περίπτωση που ο υπάλληλος προέβη σε ψευδείς δηλώσεις, εάν προτίθεται να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.078 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 19 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πρόσφατα το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να κυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί από τους δεκαπέντε ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζουν στη Βαρκελώνη (15-16 Μαρτίου 2002), ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σχεδόν ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη του για την κύρωση του πρωτοκόλλου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. πότε αναμένεται να κυρωθεί σε νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας το πρωτόκολλο του Κιότο.
 2. πότε αναμένεται να συσταθούν τα αρμόδια όργανα και να καταρτιστεί το πρόγραμμα εφαρμογής του πρωτοκόλλου.
 3. σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάλογη διαδικασία για κύρωση του πρωτοκόλλου του Μοντρεάλ για τον περιορισμό των αερίων που προκαλούν την τρύπα του όζοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.079 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο Πεδουλά πιέζεται από δύο μεγάλες εταιρείες εμπορίας αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένου νερού να παραχωρήσει δύο σημαντικές γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου να τύχουν εκμετάλλευσης ξεχωριστά από τις δύο αυτές εταιρείες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης σε σχέση με τις επιπτώσεις τέτοιας εξέλιξης στη βιωσιμότητα των καλλιεργειών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.080 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο χωριό Σια λειτουργεί χοιροτροφική μονάδα η οποία προκαλεί μεγάλη οχληρία και περιβαλλοντική ρύπανση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, πολλά από τα υποστατικά της μονάδας είναι παράνομα. Σε γειτονιά η οποία γειτονεύει άμεσα με τη μονάδα έχουν παραχωρηθεί άδειες οικοδομής σε φτωχά νεαρά ζευγάρια, ενώ η οικιστική περιοχή της κοινότητας βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από τη μονάδα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να μετακινηθεί η συγκεκριμένη χοιροτροφική μονάδα το συντομότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 22 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών από το εγκαταλειμμένο μεταλλείο της ΕΜΕ στην περιοχή του χωριού Σια. Προβλήματα ρύπανσης δημιουργούνται επίσης και από το λατομείο Ε. Παναγή στην ίδια περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των αρμοδίων προς αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται τόσο από τη λειτουργία του λατομείου όσο και από και το εγκαταλειμμένο μεταλλείο στην περιοχή του χωριού Σια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαρτίου 2002.

«Ο κανονισμός 61.Η(1)(η) του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου (Μέρος ΧΙΙΓ, που αφορά στη χρήση των οικοδομών από ανάπηρα πρόσωπα) αναφέρεται στις “εξαιρετικές περιπτώσεις όπου το ισόγειο τμήμα οικοδομής είναι υφιστάμενο και καλύπτεται με άδεια οικοδομής”. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, σε αυτές τις περιπτώσεις η “αρμόδια αρχή απαιτεί μερική εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, νοουμένου ότι η πλήρης εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού είναι ανέφικτη:

Νοείται περαιτέρω ότι για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης ‘αρμόδια αρχή’ σημαίνει την αρχή που αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, της αρμόδιας τοπικής αρχής και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου”.

Πληροφορούμαι ότι ο πιο πάνω κανονισμός δεν έχει γίνει μέχρι τώρα σεβαστός. Από το 1999, που εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου, δεν έχει συγκληθεί η “αρμόδια αρχή”, παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί άδειες οικοδομής για εκατοντάδες οικοδομές που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να γίνει σεβαστός ο κανονισμός 61.(Η)(1)(η) από την Ένωση Δήμων Κύπρου και τις κατά τόπους τοπικές αρχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.083 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο παρά την Αλυκή της Λάρνακας αρχαιολογικός χώρος έχει ονομαστεί Hala Sultan Tekke - Χαλά Σουλτάν Τεκκέ, παρά την συνήθη πρακτική οι αρχαιολογικοί χώροι να λαμβάνουν ως ονομασία το όνομα του τοπωνυμίου της περιοχής τους. Στην περίπτωση του μυκηναϊκού οικισμού που ανασκάπτεται στην περιοχή της Αλυκής Λάρνακας το τοπωνύμιο φέρει την ονομασία “Βυζακιά”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθιερώθηκε - κατά παράβαση της ισχύουσας πρακτικής - η ονομασία Χαλά Σουλτάν Τεκκέ για τον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.084 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 29 Μαρτίου 2002.

«Με επιστολή που μας αποστείλατε στις 5 Οκτωβρίου 2001, μετά από σχετικό διάβημα και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, μας πληροφορούσατε για τη ρύθμιση που έχει γίνει αναφορικά με την παραχώρηση διευκολύνσεων για θέματα μητρότητας στις καθηγήτριες που γέννησαν μέσα στο 2000, στη βάση και της σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας για προστασία της μητρότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, παρά τη δέσμευση που αναλάβατε, μέχρι σήμερα η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου σας δεν έχει δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για ρύθμιση του θέματος.

Παρακαλείται το υπουργείο να πληροφορήσει αμέσως τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά μ’ αυτό το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.085 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Μαρτίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι είναι όχι σπάνιο φαινόμενο να παραδίδονται νεκροί στους οικείους τους για ταφή από τα νεκροτομεία των νοσοκομείων σε τυμπανιαία κατάσταση ή κατάσταση πρόωρης σήψης. Ένα πρόσφατο περιστατικό στη Λεμεσό προκάλεσε τη δικαιολογημένη αντίδραση των συγγενών και απασχόλησε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αιτίες ύπαρξης αυτών των περιστατικών και για το ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η εμφάνιση τέτοιων περιστατικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.086 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 2 Απριλίου 2002.

«Ο δημόσιος δρόμος που διασχίζει το δήμο Γερμασόγειας της επαρχίας Λεμεσού είναι πολύ στενός και, λόγω του μεγάλου αριθμού διερχόμενων αυτοκινήτων και ιδιαίτερα λεωφορείων, δημιουργείται άκρως απαράδεκτη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους υπάρχει αυξημένος τουρισμός. Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός και η εκτέλεση του παρακαμπτήριου δρόμου Γερμασόγειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κώστα Παπακώστα στις 2 Απριλίου 2002.

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Σε ποια γυμνάσια και λύκεια φοιτούν παιδιά εγκλωβισμένων, πόσα είναι και σε ποια τάξη φοιτά το καθένα;

 2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα στήριξης λαμβάνονται από το υπουργείο για την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στη σχολική κοινότητα;

Ποια η συνεργασία μεταξύ σχολείου και αρμόδιων λειτουργών του Τμήματος Ευημερίας για την κοινωνική στήριξη των παιδιών αυτών που ζουν μακριά από τους γονείς τους και σε ποιο βαθμό επιφέρει αποτελέσματα αυτή η συνεργασία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.088 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Απριλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι με την ευκαιρία των εορτασμών για τα πενήντα πέντε χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με αφετηρία το λιμάνι της Λεμεσού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκδηλώσεις αυτές και αν προτίθεται να λάβει κάποια μέτρα (π.χ. ακύρωσή τους) ενόψει των πρόσφατων γεγονότων στην Παλαιστίνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.089 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 3 Απριλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι του χωριού Κόρνος ανησυχούν για τη συχνή εμφάνιση περιστατικών καρκίνου. Πολλοί συνδέουν τα περιστατικά καρκίνου με τη λειτουργία στην περιοχή αρκετών λατομικών μονάδων και σκυροθραυστικών βιομηχανιών και άλλων εγκαταστάσεων βιομηχανικού τύπου που παράγουν σκόνη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόγραμμα διενέργειας επιδημιολογικών μελετών στα χωριά που γειτνιάζουν με τη λατομική ζώνη Σταυροβουνίου-Κόρνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 4 Απριλίου 2002.

«Ο κύριος δρόμος Λεμεσού-Αγρού λόγω πολλών στροφών προκαλεί σοβαρά προβλήματα και δυσχεραίνει τη διακίνηση των κατοίκων της Πιτσιλιάς.

Πάγιο αίτημα των χωριών της Πιτσιλιάς είναι η κατασκευή δρόμου Λεμεσού-Αγρού με νέα χάραξη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επιληφθεί του αιτήματος καθώς και για τις προθέσεις του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 4 Απριλίου 2002.

«Το Γ΄ Λύκειο Λεμεσού, που λειτουργεί από το 1971 και στο οποίο φοιτούν οκτακόσιοι μαθητές, δε διαθέτει αίθουσα πολλαπλής χρήσης, με όλα τα συνεπακόλουθα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρος για ανέγερση της αίθουσας υπάρχει, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ανασταλεί τελεσίδικα η λειτουργία του λατομείου στον Αστρομερίτη. Εξακολουθεί όμως να λειτουργεί η σκυροθραυστική μονάδα και δεν έχουν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες αποκατάστασης του τοπίου στα δύο μεγάλα σκάμματα που δημιουργήθηκαν από την πολύχρονη λειτουργία του λατομείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας και να αποκατασταθεί η ζημιά από την πολύχρονη λειτουργία του λατομείου στον Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι το κτηματολόγιο Λεμεσού έχει μεταφερθεί πρόσφατα σε νέα γραφεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, αριθμός υπαλλήλων που εργάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα του κτηματολογίου καλείται να εργαστεί σε χώρους όπου δεν υπάρχει αρκετός φυσικός εξαερισμός και φωτισμός και γενικά, σύμφωνα και με τις απόψεις του αρμόδιου τμήματος εργασίας, δεν τηρούνται οι κανονισμοί υγιεινής εργασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο κτηματολόγιο Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι οι ασθενείς που χρησιμοποιούν τη δεξαμενή υδατοθεραπείας του νοσοκομείου Λάρνακας παραπονιούνται ότι το μέγεθός της δεν είναι ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα να παρατηρείται ασφυκτικός συνωστισμός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, γενικά παρατηρούνται διάφορα προβλήματα στη λειτουργία της δεξαμενής υδατοθεραπείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη λειτουργικότητα της δεξαμενής υδατοπρομήθειας του νοσοκομείου και να υπάρξει η αναγκαία άνεση στο χώρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις της υδατοπρομήθειας όπου πραγματοποιούνται εργασίες χλωρίωσης του νερού ύδρευσης υπάρχουν αποθηκευμένες ποσότητες χλωρίου. Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις διαρροής του αερίου αυτού και ετέθη σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε ατύχημα, καθώς και για το κατά πόσο υπάρχουν σχέδια μετατροπής της μορφής αποθήκευσης του χλωρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.096 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω διαπιστώσει ότι τα περισσότερα χοιροστάσια που λειτουργούν στην Κύπρο δε διαθέτουν άδεια λειτουργίας, άδεια οικοδομής και άδεια για τις δεξαμενές απόρριψης των αποβλήτων τους. Στην ουσία, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, δεν υπάρχει επαρκής επεξεργασία των χοιροτροφικών λυμάτων με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Παρακαλώ το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση παρανομίας, καταστροφής του περιβάλλοντος και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία (ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υπογείων και επιφανειακών νερών κ.λπ.).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 5 Απριλίου 2002.

« Από πληροφορίες που έχω από εγκλωβισμένους και συγγενείς τους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, τα Σαββατοκυρίακα διακόπτεται η δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης που έχουν τα κατεχόμενα με τις ελεύθερες περιοχές, το γνωστό 0139.

Η διακοπή αυτή εμποδίζει την επικοινωνία των εγκλωβισμένων με τα παιδιά τους και τον έξω κόσμο. Το πιο σοβαρό θέμα μάλιστα είναι ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς του, για την αποκατάσταση της τηλεφωνικής σύνδεσης των κατεχομένων με τις ελεύθερες περιοχές και τα Σαββατοκυρίακα, ούτως ώστε οι εγκλωβισμένοι μας να μπορούν ανά πάσαν στιγμήν να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους και τον υπόλοιπο κόσμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.098 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιαννάκη Ομήρου στις 5 Απριλίου 2002.

« Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμόσει τις πρόνοιες του Νόμου 24(Ι) του 2001, άρθρο 12(γ), που προβλέπει για προαγωγές επ’ ανδραγαθία των αστυνομικών μαχητών της αντίστασης και πότε προτίθεται να προχωρήσει στην αναγκαία αυτή ενέργεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου στις 5 Απριλίου 2002.

« Το αρχείο του ΡΙΚ περιλαμβάνει πολύτιμο κινηματογραφικό υλικό που, ουσιαστικά, αποτυπώνει όλη την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Διάφορες πληροφορίες φέρουν αυτό το αρχείο να βρίσκεται σε όχι καλή κατάσταση, αναρμόδια πρόσωπα να έχουν πρόσβαση σε αυτό, αξιόλογα στοιχεία του να έχουν υπεξαιρεθεί από ιδιώτες και ταινίες να κινδυνεύουν να καταστραφούν με το χρόνο λόγω του ότι είναι στο αρνητικό. Κατά συνέπεια, δημιουργείται εύλογη ανησυχία για το γεγονός ότι το σημαντικό αυτό αρχείο, που αποτελεί μεγάλης σπουδαιότητας περιουσία του λαού, κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του αρχείου, για τις συνθήκες φύλαξης και επιτήρησής του και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλισή του ως πολύτιμου αρχειακού υλικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 10 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, μέσω των συνεργατικών εταιρειών, καλούνται οι αγρότες που έχουν δηλώσει τον αριθμό των ελαιοδέντρων τους να παραλάβουν την επιχορήγηση του πετρελαίου.

Στις πλείστες περιπτώσεις άτομα που έχουν δηλώσει ογδόντα ελαιόδεντρα αποζημιώνονται με £1.80. Άλλοι, οι οποίοι διαθέτουν διακόσια ελαιόδεντρα, αποζημιώνονται με £5.00.

Μήπως τα ποσά αυτά δεν είναι εξευτελιστικά και εμπαιγμός του αγροτικού κόσμου;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο υπολογίζονται αυτά τα εξευτελιστικά ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.101 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται η προετοιμασία σχεδίων και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι στροφές που υπάρχουν στο δρόμο Τσερίου - Αναλιόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.102 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια κυβερνητική πολιτική (κριτήρια, διαδικασία, προγραμματισμός) εφαρμόζεται στο θέμα της ασφαλτόστρωσης σημαντικών αγροτικών δρόμων και σε ποιες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται τέτοιες ασφαλτοστρώσεις για το έτος 2002.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.103 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 16 Απριλίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου για βελτίωση της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ μέχρι τον Πεδιαίο ποταμό, καθώς και του σχεδίου για ριζική βελτίωση των οδών Α. Ζήττη και Γρ. Αυξεντίου στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς αντίστοιχα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 16 Απριλίου 2002.

« Από προσωπική επαφή που είχα με κατοίκους της τουρκοκυπριακής συνοικίας Λεμεσού, έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που επισκεφθήκαμε με τον αρμόδιο υπουργό την εν λόγω συνοικία, ως επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, τον Ιανουάριο του 2002, και είχαμε κοινή σύσκεψη με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο θέμα των αθιγγάνων και των προβλημάτων που δημιουργούνται από την παρουσία τους στη συνοικία, δεν υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις αυτής της σύσκεψης και το πρόβλημα αυτό συνεχώς οξύνεται. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα, εάν δεν αρχίσει αμέσως να επιλύεται το όλο πρόβλημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το όλο θέμα και πώς προγραμματίζει να ενεργήσει, ούτως ώστε, το συντομότερο δυνατό, να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό για το κοινό καλό και των αθιγγάνων αλλά κυρίως και των προσφύγων που κατοικούν στη συνοικία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων για εξασφάλιση ερευνητικών αδειών και προνομίων λατόμησης στην περιοχή του δάσους Πάφου (δάσος του Ζαχαρία, Λυσός). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι σκοπούμενες λατομικές δραστηριότητες σχετίζονται με τα σχέδια για κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, καθώς και με την προβλεπόμενη εγκατάλειψη της λατομικής ζώνης Ανδρολίκου λόγω εξάντλησης των εκεί αποθεμάτων.

Ας σημειωθεί ότι το δάσος Πάφου είναι προστατευόμενη περιοχή (έχει κηρυχθεί εθνικό πάρκο), είναι κρατική περιουσία και αποτελεί το σημαντικότερο βιότοπο και πνεύμονα πρασίνου της Κύπρου. Είναι ο βιότοπος του προστατευόμενου αγρινού και άλλων σπάνιων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας της Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις αυτές, καθώς και για τις προθέσεις της κυβέρνησης έναντι των αιτήσεων για λατόμηση εντός του δάσους Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γερμανία) έχουν απαγορεύσει την εισαγωγή γαρίδων από χώρες της Άπω Ανατολής (π.χ. Ταϊβάν, Κίνα, Φιλιππίνες), γιατί βρέθηκαν να περιέχουν την ουσία χλωραμφαινικόλη, η οποία προκαλεί απλασματική αναιμία (μορφή καρκίνου).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της εμφάνισης παρόμοιων περιστατικών και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 23 Απριλίου 2002.

« Στο χωριό Αγροκηπιά το μεταλλείο της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας (ΕΜΕ), που λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια και έκλεισε, εξακολουθεί, δυστυχώς, να αποτελεί πηγή μόλυνσης των υπόγειων νερών της περιοχής και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοίκων. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει φροντίσει να επαναφέρει το χώρο του μεταλλείου στην προτέρα του κατάσταση, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν από τη σχετική άδεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή για το ποια μέτρα προτίθεται να πάρει για τερματισμό της κατάστασης όπως περιγράφεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.108 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Μαΐου 2002.

« Η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” έκανε την επίστρωση του δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού. Ο δρόμος σε ένα χρόνο παρουσίασε τεράστια προβλήματα. Εν τω μεταξύ η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” πωλήθηκε στην εταιρεία “CYFIELD DEVELOPMENT” (Κυριάκος Χρυσοχός).

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι εισέπραξε η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” από το κράτος;

 2. Τι γίνεται με τις επιπλέον εργασίες;

 3. Η κυβέρνηση θα πληρώσει στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς διαιτησία, χωρίς δίκη;

 4. Η επιδιόρθωση θα ακριβοπληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 13 Μαΐου 2002.

«Η λειτουργία του πεδίου βολής “Ξυνιού”, στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, προκαλεί έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, καθότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά τους. Από την ύπαρξη μη εκραγέντων βλημάτων στην περιοχή και την πτώση βλημάτων και πυρών σε κατοικημένες περιοχές καταστρέφονται εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και προκαλούνται κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στους κατοίκους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που προκαλούνται στους κατοίκους της περιοχής από τη λειτουργία του πεδίου βολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άντρο Κυπριανού στις 13 Μαΐου 2002.

« Παρατηρούνται πολλά προβλήματα αναφορικά με το οδικό δίκτυο στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου (στενοί δρόμοι, λακκούβες, καθιζήσεις, δρόμοι χωρίς παγκέττα, ελλιπής οδική σήμανση, απουσία κυρτωμάτων), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των κατοίκων.

Ταυτόχρονα, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους και ιδιαίτερα σ’ αυτόν που ενώνει τις κοινότητες Ξυλιάτου - Βυζακιά, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι κάτοικοι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι μέτρα προτίθεται να πάρει, για να αντιμετωπιστούν τα πιο πάνω προβλήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.111 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Μαΐου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνεχίζει, παρά τη σαφή συνταγματική και νομοθετική ρύθμιση περί του εναντίου, να χρησιμοποιεί στις εκδόσεις του σχεδόν ως αποκλειστική γλώσσα την αγγλική. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου:

 1. τα ευρετήρια των διάφορων αρχαιολογικών συλλογών του τμήματος εξακολουθούν να ενημερώνονται στην αγγλική γλώσσα.

 2. τα ευρετήρια των αντικειμένων του Μεσαιωνικού Μουσείου Κύπρου, που δημιουργήθηκαν το 1987, συντάχθηκαν στην αγγλική γλώσσα.

 3. οι διάφορες επιστημονικές μονογραφίες, που γράφονται κατά κύριο λόγο από Ελληνοκυπρίους αρχαιολόγους, είναι όλες στην αγγλική γλώσσα.

 4. το επίσημο περιοδικό του τμήματος φέρει το ίδιο όνομα που έφερε επί αγγλοκρατίας, δηλ. "Report of the Department of Antiquities" .

 5. ο τιμοκατάλογος των εκδόσεων που διατίθεται για πώληση από το Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας είναι γραμμένος στην αγγλική γλώσσα.

 6. τα μονόφυλλα του εργαστηρίου συντηρήσεως συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, για το θέμα έχει εκδώσει έκθεση και το Γραφείο του Επιτρόπου Διοικήσεως (Αρ. Φακ.: Α/Π 1097/2001) στις 22 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται προς συμμόρφωση με το σύνταγμα, τη σχετική νομοθεσία και τις υποδείξεις του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.112 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Μαΐου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατολίσθησης των πετρωμάτων στην περιοχή του ιστορικού παρεκκλησιού της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κάτω Δευτερά, παρά την όχθη του Πεδιαίου ποταμού. Από τις κατολισθήσεις κινδυνεύει να υποστεί φθορά, ακόμα και κατάρρευση το μοναδικό αυτό για προσκύνημα μνημείο της επαρχίας Λευκωσίας. Οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές δικαιολογημένα ανησυχούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επιληφθεί του θέματος και κατά πόσο έχουν παρθεί οποιαδήποτε μέτρα, καθώς επίσης και για το πιθανό πρόβλημα από τη σχεδιαζόμενη στην περιοχή ανάπτυξη υπερτοπικού δικτύου αυτοκινητόδρομου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.113 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Μαΐου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι σχεδιάζεται αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας με ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις, ο οποίος προβλέπεται να επηρεάσει δυσμενώς γεωργική γη κατάφυτη από λεμονόδεντρα, ελιές, χαρουπιές, πεύκα και κυπαρίσσια, πολλών εκατοντάδων εκταρίων, μεταξύ της Λακατάμιας και της Κάτω Δευτεράς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με το έργο που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και για τις εν γένει αντιδράσεις των τοπικών αρχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 29 Απριλίου 2002.

« Με κατάπληξη έχουμε πληροφορηθεί το περιεχόμενο του νέου βιβλίου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου», το οποίο χαρακτηρίζει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ αποτέλεσμα ακραίου εθνικισμού που δε συμβάδιζε με τα προοδευτικά κινήματα.

Επειδή το εν λόγω βιβλίο προορίζεται να διδαχθεί στα λύκεια της Ελλάδας και της Κύπρου, εύκολα μπορεί κανείς να υποθέσει ότι αυτό αποτελεί εσκεμμένη, προγραμματισμένη και συνειδητή πράξη παραχάραξης, διαστρέβλωσης και παραποίησης της ιστορικής αλήθειας και όχι απλά έργο ενός ανόητου και ανιστόρητου συγγραφέα. Η ιστορία, όπως είναι γνωστό, συνδέει τον άνθρωπο του παρόντος με τον άνθρωπο του παρελθόντος και προετοιμάζει τον άνθρωπο του μέλλοντος.

Η εποποιία του 1955-1959 αποτελεί ό,τι πιο ωραίο και υψηλό έχει να επιδείξει ο ελληνισμός της Κύπρου. Πρόκειται για έναν αγώνα που ανέδειξε τον ηρωισμό, θρύλους και ολοκαυτώματα στις πιο ευδαίμονες ώρες της κυπριακής ιστορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια μέτρα έχει πάρει ή σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να απαγορευτεί η διδασκαλία του βιβλίου στα λύκεια της Κύπρου και να αποκατασταθεί η ιστορική αλήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.115 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου στις 15 Μαΐου 2002.

« Το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων της κοινότητας Περιστερώνας είναι πρόσφυγες. Η εξασφάλιση γης για οικιστική ανάπτυξη με χαμηλό κόστος, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των προσφυγικών οικογενειών, αλλά και ευρύτερα οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους πρόσφυγες της περιοχής όσο και για την κοινότητα ευρύτερα. Δυστυχώς σήμερα πολλά νεαρά ζευγάρια εγκαταλείπουν την Περιστερώνα, αφού βρίσκουν οικόπεδα σε χαμηλές τιμές σε γειτονικές περιοχές, ενώ η κοινότητα δεν έχει πάρει ακόμα απάντηση στο αίτημά της για απαλλοτρίωση γης γι’ αυτό το σκοπό.

Η Περιστερώνα αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες με τις ακριτικές κοινότητες της περιοχής, αν και δε θεωρείται τέτοια. Δρόμοι που γειτνιάζουν ή βρίσκονται στη νεκρή ζώνη χρειάζονται επίστρωση, ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση των γεωργών, ενώ οι κάτοχοι γεωργικής γης στη νεκρή ζώνη χρειάζονται στήριξη, για να κρατήσουν την παραγωγή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση λήψης μέτρων για ικανοποίηση αυτών των αναγκών και, αν ναι, ποιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Μαΐου 2002.

« Στην περιοχή του κοινοτικού συμβουλίου Χλώρακας λειτουργεί τα τελευταία δέκα χρόνια παράνομα η βιομηχανία μωσαϊκών και σκύρων Νέαρχου Ηλιάδη που προκαλεί οχληρία και ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για την εν λόγω βιομηχανία έχει εκδοθεί διάταγμα κατεδάφισης, χωρίς τούτο να εκτελεστεί.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να πάρει για τερματισμό της παρανομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.117 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατόπιν επισκέψεών μας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού που συνορεύουν με χοιροστάσια και μάντρες, μας έχουν γίνει παράπονα για την οχληρία που προκαλείται από τα χοιροστάσια και τις μάντρες αυτές. Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Ποιο τμήμα είναι αρμόδιο, για να ελέγχει κατά πόσο τα χοιροστάσια και οι μάντρες συμμορφώνονται με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.
 2. Κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πλήρως εξοπλισμένες, για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Κατά πόσο υφίσταται στην πραγματικότητα πρόβλημα οχληρίας από χοιροστάσια και μάντρες που βρίσκονται κοντά σε κοινότητες και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει το αρμόδιο υπουργείο προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Αψιού της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο ότι η αυλή του σχολείου που βρίσκεται στο χωριό και λειτουργεί ως περιφερειακό σχολείο συνορεύει με γκρεμνό, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε προστατευτικός τοίχος, με αποτέλεσμα τα παιδιά όλων των ηλικιών που χρησιμοποιούν την αυλή, τόσο κατά τις ώρες του σχολείου όσο και μετά, να βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί, για να επιληφθεί του θέματος, ιδιαίτερα μετά από το σχετικό υπόμνημα που έχει υποβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στα χωριά Ζωοπηγή και Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού, οι τοπικές αρχές μας πληροφόρησαν ότι το κτίριο του περιφερειακού σχολείου Καλού Χωριού που χρησιμοποιείται από τους μαθητές των κοινοτήτων της περιοχής παρουσιάζει κατασκευαστικά προβλήματα και η παράδοσή του δεν έγινε κανονικά λόγω της άρνησης των τοπικών αρχών να το παραλάβουν εξαιτίας των κατασκευαστικών προβλημάτων που παρουσιάζει.

Παρά ταύτα το σχολείο λειτουργεί κανονικά και συνεπώς παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για διαπίστωση τυχόν κατασκευαστικών προβλημάτων που παρουσιάζει το πιο πάνω σχολείο και επίλυσή τους, ιδιαίτερα μετά το υπόμνημα που έχει σταλθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.120 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο για το ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιχορήγηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κοινότητες της υπαίθρου, που θα βοηθούσε, ώστε οι νέοι να παρέμεναν στην ύπαιθρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.121 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας επισημάνθηκε ότι το αρδευτικό σύστημα των περιοχών αυτών είναι ανάγκη να αντικατασταθεί λόγω οξείδωσης των σωλήνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διαπιστώσει οξείδωση των σωλήνων στο αρδευτικό σύστημα κοινοτήτων της υπαίθρου στην επαρχία Λεμεσού και, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τι μέτρα προτίθεται να πάρει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.122 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο για το ότι δε γίνεται εγγραφή αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τη διαδικασία που ακολουθείται για εγγραφή αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων, και

 2. αν υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία για εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.123 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου στο χωριό Μανδριά της επαρχίας Λεμεσού, μου έχει υποβληθεί παράπονο ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν τυγχάνουν της φροντίδας που πρέπει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται και ποια συγκεκριμένα μέτρα παίρνονται, ούτως ώστε παιδιά με ειδικές ανάγκες που κατοικούν στην ύπαιθρο να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.124 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου στο χωριό Ακρούντα της επαρχίας Λεμεσού, μου υποβλήθηκε παράπονο ότι, ενώ δόθηκε υπόσχεση στην κοινότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών για κατασκευή γέφυρας μεταξύ του φράκτη Γερμασόγειας και της κοινότητας Ακρούντας, που κρίθηκε αναγκαία μετά τους σεισμούς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην κατασκευή της γέφυρας και εάν μπορούν να τεθούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για πραγματοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου σε κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού, μου υποβλήθηκε παράπονο ότι σε ορισμένα δίκτυα υδατοπρομήθειας οι σωλήνες είναι κατασκευασμένες από αμίαντο και ότι υπάρχει υποψία ότι αυτό προκαλεί προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σωλήνες κατασκευασμένες από αμίαντο στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, όπως π.χ. στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού, προκαλούν προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και, εάν ναι, σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί για διόρθωση της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.126 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στις κοινότητες Πύργου και Μανδριών της επαρχίας Λεμεσού μάς υποβλήθηκε παράπονο από τις τοπικές αρχές για το ότι η πρόσβαση που υπάρχει από τον κύριο δρόμο προς την καθεμιά από τις δύο αυτές κοινότητες είναι επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν συνεχώς εκείνοι που επιχειρούν να εισέλθουν τόσο στο χωριό Πύργος όσο και στο χωριό Μανδριά.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μπορεί να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για όσους επιθυμούν να εισέλθουν από την κύρια οδό είτε στο χωριό Μανδριά είτε στο χωριό Πύργος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.127 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Τριμήκληνη της επαρχίας Λεμεσού ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι ο Υπουργός Υγείας υποσχέθηκε την αναβάθμιση του ιατρικού κέντρου της κοινότητας.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση του ιατρικού κέντρου και, αν ναι, μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.128 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Κωφών είναι η αναγνώριση του απολυτηρίου της Σχολής Κωφών ως ισότιμου απολυτηρίου δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Η οργάνωση των κωφών θεωρεί ότι το θέμα αυτό παρεμποδίζει τη μορφωτική και επαγγελματική ανέλιξη των κωφών ατόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.129 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τη δημόσια δέσμευση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων για κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αφαίρεσης των στεγών από φύλλα αμιάντου/τσιμέντου, που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες, το πρόγραμμα καθυστερεί λόγω ενδοκυβερνητικών διαφορών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το συγκρότημα κτιρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, στα οποία, εκτός των στεγών, εντοπίζονται φύλλα αμιάντου και στα τοιχώματα πολλών δωματίων στα οποία εργάζονται καθημερινά δεκάδες αστυνομικοί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στην εφαρμογή χρονοδιαγράμματος αφαίρεσης των υλικών αμιάντου από τα δημόσια κτίρια και ιδιαίτερα από τα κτίρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.130 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 20 Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι αριθμός ηλικιωμένων κυρίως καλλιεργητών αμπελιών στα μικρά ορεινά χωριά της Κύπρου αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τα αγρινά. Φαίνεται ότι το σχέδιο αποζημιώσεων δεν είναι ικανοποιητικό λόγω των πολύ χαμηλών ποσών που καταβάλλονται εξαιτίας της χαμηλής οικονομικής αξίας της ζημιάς. Δυστυχώς φαίνεται πως το υφιστάμενο σχέδιο αντιμετώπισης των ζημιών προσεγγίζει το θέμα μόνο από οικονομικής πλευράς και αγνοείται έτσι η κοινωνική πτυχή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να αναλάβει κατά περίπτωση τα έξοδα της περίφραξης καλλιεργημένων τεμαχίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ιδιοκτησιών ηλικιωμένων κατοίκων των χωριών αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.131 που υποβλήθηκε από βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 27 Μαΐου 2002.

«Από πληροφορίες που έχω, ανώτερος υπάλληλος υπουργείου, ο οποίος είχε αφυπηρετήσει αλλά του δόθηκε παράταση υπηρεσιών, ήταν και μυστικός ειδικός αστυνομικός, ο οποίος οπλοφορούσε. Το πρόσωπο αυτό απώλεσε κατά παράδοξο τρόπο το όπλο που του είχε παραχωρηθεί και στη συνέχεια το εν λόγω όπλο βρέθηκε στην κατοχή ανθρώπων του υποκόσμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν το εν λόγω όπλο χρησιμοποιήθηκε σε παράνομες ενέργειες, κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε, πώς βρέθηκε στα χέρια ανθρώπων του υποκόσμου και ποιοι λόγοι επέβαλαν τη χορήγηση άδειας οπλοφορίας στο εν λόγω πρόσωπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.132 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα των τελωνειακών αρχών στο σπίτι Κύπριου επιχειρηματία στη Λευκωσία ανευρέθη πιστόλι το οποίο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατείχε νόμιμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες χορήγησης άδειας οπλοφορίας περιστρόφου ή πιστολιού, τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, τον κατάλογο των ατόμων που κατέχουν σήμερα άδεια οπλοφορίας, καθώς και για τους λόγους με βάση τους οποίους έχει κατά περίπτωση τεκμηριωθεί η ανάγκη για χορήγηση άδειας οπλοφορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.133 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 29 Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η περιοχή ανάμεσα στα χωριά Δένεια και Ακάκι, στην τοποθεσία “Γεφυρούδκια”, έχει μετατραπεί σε ανοιχτό χώρο ρίψης σκουπιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που καταβάλλονται, ώστε οι περιοχές που γειτνιάζουν με τη λεγόμενη νεκρή ζώνη να μη μετατρέπονται σε απέραντους σκουπιδότοπους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 30 Μαΐου 2002.

«Επειδή μου έχει υποβληθεί παράπονο σχετικά με το δικαίωμα επιδότησης που λαμβάνουν οι ψαράδες στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την παροχή της επιδότησης στους ψαράδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.135 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη την 31η Μαΐου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι από το Μάιο του 2001, όταν με υπουργική απόφαση άλλαξε η διαδικασία προμήθειας και διάθεσης ακουστικών βαρηκοΐας σε δικαιούχους ασθενείς, δεν έχει ακόμα ικανοποιηθεί το αίτημα του Ομίλου Κωφών Λεμεσού για οικονομική βοήθεια, όσον αφορά την αγορά ακουστικών για τα μέλη του ομίλου. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 53.643, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2002, μόνο ένα μικρό ποσοστό των κωφών, οι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μπορεί να ζητήσει επιχορήγηση της αγοράς ακουστικών, με βάση τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π.225/208).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των περιπτώσεων που επιχορηγήθηκαν το 2001, για την πιθανότητα διερεύνησης των κριτηρίων, καθώς και για τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των οργανωμένων φορέων των κωφών ατόμων, όσον αφορά την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας για τα μέλη τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.136 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 3 Ιουνίου 2002.

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2002 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νόμο για παροχή επιδόματος τέκνου για τρίτο παιδί σε οικογένειες με τρία παιδιά.

Παρά το ότι έχουν περάσει τρεις και πλέον μήνες από την ψήφιση της εν λόγω νομοθεσίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες για παροχή του επιδόματος στους δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κυκλοφορήσει τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και πότε θα αρχίσει να παρέχεται το επίδομα στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.137 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 6 Ιουνίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο πυροσβεστικός σταθμός και άλλα κτίρια του αεροδρομίου Πάφου στεγάζονται σε υπόστεγα από φύλλα αμιαντοτσιμέντου. Το ίδιο συμβαίνει και στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια που υπάρχουν για αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο τουλάχιστο σε όσα κτίρια δεν προγραμματίζεται να αντικατασταθούν στα πλαίσια του προγράμματος για αναβάθμιση των αεροδρομίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.138 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Ιουνίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το νερό των πηγών ύδρευσης του χωριού Μένικο της επαρχίας Λευκωσίας έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς πόσιν κατόπιν των κατάλληλων αναλύσεων από τις αρχές. Δεν είναι η πρώτη φορά που το χωριό Μένικο παραμένει χωρίς κατάλληλο νερό ύδρευσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του νερού ύδρευσης στο χωριό Μένικο και για το πώς θα λυθεί οριστικά και ικανοποιητικά το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.139 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Ιουνίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την ανέγερση του νέου ΚΕΝ Πάφου έχουν επιταχθεί 1 500 σκάλες γεωργικής γης σε περιοχή του χωριού Αναρίτα, παρά την αντίθεση της κοινοτικής αρχής. Τα έργα για την κατασκευή του νέου ΚΕΝ έχουν ήδη αρχίσει και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Έχω όμως εντοπίσει ότι μέσα στον προγραμματιζόμενο χώρο ανέγερσης του ΚΕΝ εγκλωβίζεται μια έκταση πενήντα περίπου σκαλών, μέρος του μοναδικού πνεύμονα πρασίνου της περιοχής του κοινοτικού (κρατικού) δάσους Αναρίτας, συνολικής έκτασης διακόσιων περίπου σκαλών. Παράλληλα, έχω παρατηρήσει ότι έχουν αρχίσει έργα και στο υπόλοιπο μέρος του κρατικού δάσους, τα οποία έχουν ήδη καταστρέψει μεγάλο μέρος της χλωρίδας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έγιναν αυτές οι καταστροφικές επεμβάσεις στο κρατικό δάσος Αναρίτας και εάν υπάρχουν σχέδια που θα προκαλέσουν περαιτέρω καταστροφική συρρίκνωση του μοναδικού αυτού πνεύμονα πρασίνου της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.140 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 11 Ιουνίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Λεμεσού έχουν εισηγηθεί τη δημιουργία καταφυγίου ζώων. Ένα καλά οργανωμένο καταφύγιο ζώων, που να λειτουργεί κατ’ αξιόπιστο τρόπο, με κύριο μέλημα την ευημερία των ζώων, θα μπορέσει να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε αυτό το θέμα η πόλη και η επαρχία Λεμεσού. Η εισήγηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων έχει γίνει αποδεκτή από τις αρχές, αλλά δε φαίνεται να προωθείται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης της απόφασης για δημιουργία καταφυγίου ζώων στη Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.141 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 13 Ιουνίου 2002.

«Κατά τη σημερινή επίσκεψή μου στην περιοχή Σολέας μού υποβλήθηκαν έντονα παράπονα για μη επαρκή στελέχωση με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του αγροτικού υγειονομικού κέντρου Ευρύχου, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται ικανοποιητικά οι ασθενείς με άμεσο κίνδυνο στην υγεία τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για τη στελέχωση του εν λόγω αγροτικού υγειονομικού κέντρου προς αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και

 2. για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το θέμα της μελέτης για τη δημιουργία περιφερειακού νοσοκομείου στην Ευρύχου, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των διαμερισμάτων της Σολέας και Μαραθάσας και μερικών κοινοτήτων της περιοχής Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.142 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουνίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι ολόκληρη η πόλη και επαρχία Πάφου εξυπηρετείται μόνο από έναν πυροσβεστικό σταθμό. Η προγραμματιζόμενη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού στην Πόλη Χρυσοχούς καθυστερεί και η επαρχία Πάφου ταλανίζεται συχνά από πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές που καλύπτονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους προγραμματισμούς της κυβέρνησης για δημιουργία τουλάχιστο τριών πυροσβεστικών σταθμών, που να καλύπτουν την Πάφο στις αστικές και αγροτικές περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.143 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουνίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο αεροδρόμιο Λάρνακας έχω εντοπίσει τα εξής:

 1. Τα περισσότερα υποστατικά του αεροδρομίου, μεταξύ των οποίων αυτά των χώρων ανάπαυσης των εργατών, έχουν στέγες από φύλλα αμιαντοτσιμέντου ηλικίας είκοσι πέντε χρόνων και με εμφανή ίχνη φθοράς.
 2. Οι θύρες των ψυγείων της νεόδμητης αποθήκης του τελωνείου είναι στενές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται φθορές στα εμπορεύματα, καθυστέρηση και αναστάτωση.
 3. Η οροφή των γραφείων της νεόδμητης αποθήκης του τελωνείου από τον πρώτο κιόλας χειμώνα παρουσιάζει πρόβλημα στεγανότητας, με αποτέλεσμα να στάζει συνεχώς όταν βρέχει.
 4. Οι εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται από κουνούπια και σκνίπες, αλλά και από τις δυσάρεστες οσμές των φρεατίων αποχέτευσης.
 5. Μηχάνημα φορτοεκφόρτωσης που κινείται με μηχανή πετρελαίου (ντίζελ) λειτουργεί σε κλειστό χώρο (αποθήκη Κυπριακών Αερογραμμών) και προκαλεί προβλήματα αναπνοής στους εργαζομένους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.144 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 27 Ιουνίου 2002.

«Σύμφωνα με πληροφορίες μου, η Κύπρος δεν έχει υπογράψει ακόμα ούτε έχει φυσικά κυρώσει τη σύμβαση που υπογράφτηκε στη Βέρνη, στις 13 Σεπτεμβρίου 1973, για τον τρόπο καταχώρισης των επωνύμων και γενικά των κύριων ονομάτων στα ληξιαρχικά βιβλία και άλλα επίσημα έγγραφα (π.χ. διαβατήρια). Κατά το άρθρο 8 της σύμβασης αυτής, “εάν υπάρχουν κανόνες, που τους θεσπίζει η Διεθνής Οργάνωση Τυποποίησης (ISO), οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται”. Για την ελληνική γλώσσα υπάρχουν κανόνες, το διεθνές πρότυπο μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου σε ρομανικό ISO 843.

Η Ελλάδα υπέγραψε τη σύμβαση της Βέρνης το 1986. Η Κύπρος, παρά τις υποδείξεις των αρμόδιων φορέων, δεν υπέγραψε ακόμη τη σύμβαση αυτή. Έτσι τα ονόματα των Κυπρίων στα επίσημα έγγραφα, όπως στα διαβατήρια, αντί να μεταγράφονται κατά το διεθνές σύστημα, μπορούν να μεταφράζονται σε άλλες γλώσσες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε η Κυπριακή Δημοκρατία προτίθεται να υπογράψει, κυρώσει και εφαρμόσει τη Σύμβαση της Βέρνης για τον τρόπο καταχώρισης των επωνύμων και γενικά των κύριων ονομάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.145 που υποβλήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Ανδρέα Χρίστου στις 3 Ιουλίου 2002.

«Η Κύπρος είναι κατάσπαρτη με πέτρινα, κυρίως, γεφύρια που ανάγονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας και της αγγλοκρατίας.

Ορισμένα χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, τα περισσότερα όμως βρίσκονται σε δρόμους που είναι εκτός κυκλοφορίας. Το καθένα από αυτά - μικρό ή μεγάλο - έχει τη δική του αυθεντική κατασκευή και σχήμα και πολλά απ’ αυτά αποτελούν πραγματικά μνημεία μηχανικής και αρχιτεκτονικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει κατάσταση καταγραφής και αποτύπωσης αυτών των γεφυριών;

2. Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησής/διατήρησής τους και ποιο είναι το αντίστοιχο κονδύλι;

3. Έχουν κριθεί διατηρητέα κάποια απ’ αυτά;

Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διάσωση αυτού του κτιστού πλούτου που, πέραν των άλλων, αποτυπώνει με απαράμιλλο τρόπο το μόχθο και τη μαστοριά του Κύπριου τεχνίτη;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.146 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σύστημα κοστολόγησης που ακολουθεί η ΑΤΗΚ και όπως δώσει αντίγραφο της έκθεσης ανεξάρτητου ελεγκτή για την ορθότητα του συστήματος, με στόχο τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, μετά την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας για την αναϊσορρόπηση των τελών. Επίσης ζητείται αντίγραφο των ελεγμένων λογαριασμών για το 2001.»

Απάντηση


Eρώτηση με αρ. 23.06.008.01.147 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Δεδομένου ότι:

1. η τούρκικη προπαγάνδα αξιοποιεί το διαδίκτυο, για να προβάλλει τις θέσεις της και να παραπληροφορεί.

2. διαθέτει ιστοσελίδες για τα κατεχόμενα εδάφη (πόλεις και χωριά).

3. οι δικοί μας κατεχόμενοι δήμοι αδυνατούν να δημιουργήσουν ιστοσελίδες λόγω των ψηλών δαπανών που συνεπάγονται,

παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η ΑΤΗΚ μπορεί να παραχωρήσει δωρεάν φιλοξενία στις ιστοσελίδες των κατεχόμενων δήμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.148 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 5 Ιουλίου 2002.

«Ένα από τα κοινά, πάγια και χρονίζοντα αιτήματα των κατεχόμενων δήμων είναι η στέγασή τους, ώστε να βοηθηθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας/εργασίας τους.

Επί σειρά ετών ο δήμος Μόρφου προσπάθησε να εξασφαλίσει την παραχώρηση της κυβερνητικής κατοικίας (αρ. 47) στον περίβολο του Προεδρικού Μεγάρου. Παρά τις έντονες και επίμονες προσπάθειές του, το αίτημα απορρίφθηκε.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η εν λόγω κατοικία παραμένει αναξιοποίητη και ακατοίκητη από το 1996 (ίσως και από πιο πριν) μέχρι σήμερα, σε ποιους παραχωρήθηκε και πότε, με ποια κριτήρια και για ποιο σκοπό χρήσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.149 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2002.

«Στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου λειτουργεί χοιροτροφική μονάδα η οποία προκαλεί σοβαρά προβλήματα οχληρίας στους εργαζομένους της περιοχής αλλά και εξίσου σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Ο ιδιοκτήτης της μονάδας έχει ήδη λάβει κρατική βοήθεια για μετακίνηση της μονάδας σε άλλη κατάλληλη περιοχή, εντός κτηνοτροφικής ζώνης, εντούτοις εξακολουθεί να διατηρεί το χοιροστάσιό του δίπλα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να συμμορφωθεί ο χοιροτρόφος και να αποξηλώσει το ρυπογόνο και οχληρό χοιροστάσιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.150 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει δοθεί άδεια σε ιδιωτική εταιρεία ελικοπτέρων για πτήσεις αναψυχής πάνω από κατοικημένες περιοχές στην Αγία Νάπα. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η ίδια εταιρεία έχει αποταθεί για την εξασφάλιση περαιτέρω αδειών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες της κυβέρνησης στο θέμα αυτό, το οποίο προκαλεί οχληρία και προβλήματα ασφάλειας στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.151 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 9 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της απόφασης που αφορά τη μετακίνηση των πομπών εκπομπής των τηλεοπτικών σταθμών από τις κατοικημένες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.152 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 10 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η περιοχή μεταξύ των χωριών Μάμμαρη - Δένεια - Κοκκινοτριμιθιά, γνωστή με το τοπωνύμιο “Καυκάλλα”, έχει προταθεί, για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο “Φύση 2000” (“Natura 2000”) ως σημαντικός κυπριακός οικότοπος.

Εν τούτοις, η σημερινή κατάσταση της περιοχής είναι φρικτή. Ψόφια ζώα, σκουπίδια, σωροί από άχρηστα υλικά, μάντρες, καμίνια κ.λπ. αποτελούν το συνηθισμένο σκηνικό στην περιοχή. Ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργούν οι λάκκοι όπου απορρίπτονται ψόφια ζώα (κοτόπουλα, αιγοπρόβατα κ.λπ.) και οι οποίοι αποτελούν εστίες μολύνσεων και ασθενειών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται, ώστε να καθαριστεί η περιοχή της “Καυκάλλας” και να καταστραφούν οι διάφορες εστίες μόλυνσης και ρύπανσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.153 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Ιουλίου 2002.

«Μου έχουν υποβληθεί έντονα παράπονα σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται στο θέμα της κατασκευής κλειστού αγωγού και αντλητικού συγκροτήματος στο φράγμα Λυμπιών. Η ανάγκη εκτέλεσης των έργων αυτών έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα και οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί παραμένουν ανεκπλήρωτες για πάρα πολλά χρόνια για άγνωστους λόγους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του εν λόγω φράγματος προς όφελος των γεωργών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.154 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Παπαπολυβίου στις 16 Ιουλίου 2002.

«Μου έχουν υποβληθεί παράπονα από ελαιοκαλλιεργητές, αλλά και από άλλα άτομα που ασχολούνται με γεωργικές καλλιέργειες, ότι οι από αέρος ψεκασμοί έχουν σταματήσει με αποτέλεσμα οι παραγωγοί / γεωργοί να υφίστανται σοβαρές ζημιές. Η ενταξιακή μας πορεία επιβάλλει εξάλλου την άριστη ποιότητα του ελαιολάδου και των άλλων γεωργικών μας προϊόντων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να συναγωνιστούμε τις άλλες χώρες με την ίδια παράδοση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για την επανέναρξη των από αέρος ψεκασμών σε επιλεγμένους, αλλά και σε απρόσιτους χώρους για προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και του περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.155 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε το αέριο των χρησιμοποιημένων συσκευών κλιματισμού να συλλέγεται και να αποθηκεύεται, αντί να ρίπτεται ανεξέλεγκτα στους σκυβαλότοπους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.156 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Νοέμβριο του 1998, αποφάσισε να κηρύξει το έτος 2002 διεθνές έτος βουνών, με στόχο να τονιστεί ιδιαίτερα η προσφορά των ορεινών περιοχών στην παγκόσμια οικονομία και το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που ανέλαβε ή προώθησε η κυβέρνηση στα πλαίσια του διεθνούς έτους βουνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.157 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κυπριακή μέλισσα κινδυνεύει από την εισαγωγή ξένης φυλής μελισσών από την Τουρκία στο κατεχόμενο βόρειο μέρος του νησιού μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κινδύνους και το βαθμό υποβάθμισης και εκφυλισμού τη κυπριακής μέλισσας μετά το 1974 και τα μέτρα που έλαβε για την προστασία και διατήρηση των επιθυμητών χαρακτηριστικών της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.158 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 17 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή των περί Μέλιτος Κανονισμών, που εγκρίθηκαν από τη Βουλή στις 7 Μαρτίου 2002 και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2002, με τον αριθμό 3587.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.159 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κρατική χορηγία για το 2002 προς τον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο έχει περικοπεί δραστικά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους αυτής της περικοπής, τη στιγμή που στοιχεία του Παγκύπριου Διαβητικού Συνδέσμου δεικνύουν πως ο διαβήτης στον τόπο μας προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.160 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Το διοικητικό συμβούλιο του Κλάδου Υπαλλήλων Κοινωνικής Ευημερίας καταγγέλλει την πρόσφατη στάση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με τη μη πλήρωση της κενής θέσης του Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας, που προκηρύχθηκε πριν από ένα χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως αναφέρει τους λόγους που αποφεύγει εδώ και επτάμισι μήνες να υποβάλει προς τη συμβουλευτική επιτροπή την έκθεση για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.161 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Αναφέρομαι στην περίπτωση του δημόσιου λειτουργού Βραχίμη Χατζηχάννα, ο οποίος για τριακοστή έκτη φορά έχει προσφύγει και δικαιωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, χωρίς ποτέ οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου να γίνουν σεβαστές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πώς και γιατί αυτό το φαινόμενο;

 2. Μήπως ο συγκεκριμένος λειτουργός έχει κάτι σε βάρος του και δεν έχει βρει ακόμη το δίκαιό του μετά από τριάντα έξι δικαιωμένες αγωγές;

 3. Δεν αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο το να μη γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου;

 4. Τι πρέπει να πράξει ο συγκεκριμένος δημόσιος λειτουργός, για να βρει το δίκαιό του στη σημερινή “κοινωνία των πολιτών”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.162 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Η ταλαιπωρία στο δρόμο Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη, λόγω επιδιορθώσεων, διεύρυνσης και βελτιωτικών έργων, συνεχίζεται. Μεγάλος αριθμός παραπόνων υποβάλλεται καθημερινά από τους κοινοτάρχες και τους κατοίκους της Σολέας, της Μαραθάσας και της πεδινής περιοχής Μόρφου, γιατί είναι δύσκολη, χρονοβόρα και επικίνδυνη η διέλευση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν όλα τα βελτιωτικά έργα που γίνονται μέχρι και το χωριό Αστρομερίτης; (Να δοθεί χρονοδιάγραμμα).

 2. Γιατί δεν έγινε προσπάθεια όλα αυτά τα έργα να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου (που υπάρχει περισσότερη κίνηση), ώστε να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.163 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προκηρυχθεί η διαδικασία προσφορών για την κατασκευή της Α΄ φάσης του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Δένειας, ποιος είναι ο επιτυχών προσφοροδότης και πότε θα αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου. Επίσης να δοθεί γραπτό χρονοδιάγραμμα των εργασιών μέχρι την αποπεράτωση της Α΄ φάσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.164 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι συμβαίνει με το ανεγειρόμενο νέο νοσοκομείο Λευκωσίας.

Με δεδομένες τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του και τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί, ποιες προβλέψεις υπάρχουν όσον αφορά τις δαπάνες που θα κληθεί ο φορολογούμενος πολίτης να καλύψει μέχρι την πλήρη αποπεράτωση του έργου, πόσο ήταν το αρχικό κόστος, πόση καθυστέρηση υπάρχει και ποιο θα είναι το επιπρόσθετο κόστος; Παρακαλώ δώστε αναλυτικά στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.165 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το κράτος για πάταξη της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι τα παράνομα στοιχήματα υπερβαίνουν τα ογδόντα εκατομμύρια λίρες ετησίως;

 2. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση, για να τεθεί κάτω από έλεγχο το μέγεθος των ετήσιων επενδύσεων μας στο νόμιμο ή παράνομο τζόγο, του οποίου η έκταση και οι συνέπειες έχουν σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.166 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Με δεδομένη τη μείωση του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο τη φετινή χρονιά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει σε βάθος μελέτη για ανάλυση των αιτίων που την προκάλεσαν και αν έχει ετοιμαστεί ολοκληρωμένη στρατηγική για αντιμετώπιση της κατάστασης με συγκεκριμένους άξονες δραστηριοποίησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.167 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν διχογνωμίες στους κόλπους της κυβέρνησης αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι της ΑΗΚ στη διαδικασία παραχώρησης δεύτερης άδειας προσφοράς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα και ιδιαίτερα για το λόγο που κατά ορισμένους δημιουργεί πρόβλημα, ώστε να προωθείται προαποκλεισμός της ΑΗΚ από τη σχετική διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.168 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Με δεδομένα ότι έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από το ύψος των νοσηλίων στα κρατικά νοσοκομεία με αυτονότητες κοινωνικές συνέπειες και ότι όπως έχουν διαμορφωθεί τα κονδύλια δημιουργούν προβλήματα στα εισοδηματικά ασθενέστερα στρώματα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται ουσιαστικές επανεκτιμήσεις από τους αρμοδίους, ώστε το θέμα των νοσηλίων να αντιμετωπιστεί με γνώμονα την οικονομικά πιο ανώδυνη εξυπηρέτηση του πολίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.169 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα για τη νόσο των λεγεωναρίων, με αφορμή τα κρούσματα πνευμονίας που εντοπίστηκαν στη “Στέγη Νέα Ελεούσα”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.170 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τυχόν προσπάθειες, σχέδια ή προγράμματα που γίνονται ή ετοιμάζονται για ενθάρρυνση και προσέλκυση τουριστικού ρεύματος και προς την περιοχή της δυτικής Λευκωσίας, όπου υπάρχουν αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες και μνημεία προστατευόμενα από την ΟΥΝΕΣΚΟ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.171 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Δεν αποτελεί αντικίνητρο για τον τουρισμό το γεγονός ότι σε αρκετούς βασικούς κυκλοφοριακούς κόμβους και σε αρκετές οδούς και λεωφόρους ζωτικής σημασίας η κυκλοφορία καθίσταται δύσκολη και επικίνδυνη τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους λόγω των εκτελούμενων, μέσα στο κατακαλόκαιρο, οδικών έργων και της μετατροπής των πλείστων περιοχών σε εργοτάξια;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε πρόνοια για ολοκλήρωση των εν λόγω έργων πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.172 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου στις 25 Ιουλίου 2002.

«Αντλώντας στοιχεία από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών, η Μονάδα Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εκτιμήσει πως το επίδομα τέκνου, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο. Η εν λόγω μονάδα υπογραμμίζει επίσης πως οι δημοσιονομικές δυσκολίες στην παραχώρηση αυξημένου επιδόματος τέκνου δεν πρέπει να οδηγούν τους αρμοδίους σε παραγνώριση άλλων παραμέτρων, που είναι σημαντικές, και ότι το επίδομα τέκνου θα είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο για την επίτευξη στόχων κοινωνικής και πληθυσμιακής πολιτικής, όταν ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος των βασικών αναγκών των παιδιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι εισηγήσεις της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου στη φορολογική μεταρρύθμιση;

 2. Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο μηνιαίο επίδομα για το πρώτο παιδί και για κάθε πρόσθετο παιδί και για τις μονογονεϊκές οικογένειες καλύπτει τις σημερινές βασικές ανάγκες του παιδιού στην οικογένεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.173 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 25 Ιουλίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι για τις ανάγκες κατασκευής του δρόμου Αγρού-Παλαιχωρίου έχουν κατασκευαστεί πολλοί τοίχοι αντιστήριξης. Οι τοίχοι αυτοί, που είναι κατασκευασμένοι από μπετόν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν μια εικόνα άκρως αντιαισθητική. Πρόκειται για μια εικόνα επιφάνειας από μπετόν πολλών τετραγωνικών μέτρων, που δε συνάδει με το περιβάλλον της περιοχής. Επειδή ο δρόμος είναι ελικοειδής, αυτές οι σκληρές, άχρωμες και κακάσχημες εικόνες των εκτεταμένων κάθετων επιφανειών από μπετόν προσφέρονται προς θέαση σε όλους τους διερχομένους. Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα ισχύει για όλους τους ορεινούς δρόμους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να περιοριστεί αυτή η κακογουστιά που προσβάλλει το κυπριακό τοπίο.»

Απάντηση


 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων