Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.006 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου στις 15 Ιουλίου 2003.

«Επειδή η Λάρνακα διαθέτει μόνο μία τηλεοπτική συχνότητα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να διαθέσει περισσότερες τηλεοπτικές συχνότητες για τη λειτουργία νέων τοπικών σταθμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.377, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Με την αναμόρφωση της λεωφόρου Στρατηγού Τιμάγια ο κεντρικός πυροσβεστικός σταθμός Λάρνακας έχει καταστεί μη λειτουργήσιμος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο  όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση του νέου πυροσβεστικού σταθμού πλησίον του υφιστάμενου σταθμού, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.378, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.228, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για την τοποθέτηση από την ΑΤΗΚ κεραιών κινητής τηλεφωνίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν γίνει μελέτες, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι κεραίες αυτές είναι επιβλαβείς στην υγεία των πολιτών;

2. Με βάση ποια κριτήρια εκδίδεται η σχετική άδεια για τοποθέτηση τέτοιων κεραιών;

3. Το αρμόδιο υπουργείο προτίθεται να οργανώσει σειρά προγραμμάτων/σεμιναρίων για διαφώτιση του κοινού επί του συγκεκριμένου θέματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.254, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Εκφράζονται παράπονα από αποδήμους της Αυστραλίας ότι το κρατικό κανάλι (ΡΙΚ) δεν εκπέμπει πλέον δορυφορικά στην Αυστραλία εδώ και ενάμιση χρόνο, μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση και έχει σταματήσει. Τονίζω το γεγονός ότι οι απόδημοι είναι αυτοί που κρατούν άσβεστη την αγάπη για την πατρίδα και αγωνίζονται για τη διατήρηση της ελληνικής τους ταυτότητας.

Επειδή θεωρώ ότι οι απόδημοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση και ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην ιδιαίτερή τους πατρίδα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του αναφορικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.255, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι για την εγγραφή των Κύπριων φοιτητών σε κάποια πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας ζητείται, μεταξύ των άλλων εγγράφων, να απαντήσουν σε ποια Δημοκρατία ανήκουν, στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, και αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν με το διαβατήριό τους. Αντίγραφο του σχετικού ερωτηματολογίου επισυνάπτεται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γνωρίζει το απαράδεκτο αυτό γεγονός και, αν ναι, σε τι διαβήματα και ενέργειες έχει προβεί. Αν όχι, τι προτίθεται να πράξει αναφορικά με το εν λόγω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.942, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Η διαδικασία εγγραφής και αναβάθμισης αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς καθυστερεί, με αποτέλεσμα να παραμένει στάσιμη οποιαδήποτε ανάπτυξη στην κοινότητα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.943, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Η κοινότητα Λάγειας ζητά την επίστρωση των κεντρικών δρόμων της κοινότητας, μέχρι να γίνει πλακόστρωτο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται για το συγκεκριμένο αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.944, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν προχωρεί η αναβάθμιση του οδικού δικτύου από τους Αγίους Βαβατσινιάς προς το Μαχαιρά; Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να έχουν πρόσβαση προς την περιοχή του Μαχαιρά, και θα φέρει επισκέπτες στην περιοχή.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για κατασκευή του δρόμου Βαβατσινιάς-Μελίνης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.945, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος με την κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς.

Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά την κατασκευή ενός νέου τύπου βιολογικού σταθμού για μικρές κοινότητες με μικρό λειτουργικό κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.946, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Το Αρδευτικό Τμήμα Χοιροκοιτίας έχει συνάψει δάνειο με το Τμήμα Δανειστικών Επιτρόπων με αρ. Τ. 470.1983 για κατασκευή χωματοδεξαμενής. Αίτημα της κοινότητας Χοιροκοιτίας είναι η διαγραφή του χρέους, λαμβανομένων υπόψη των πολλαπλών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην αποπληρωμή του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς τοποθετείται για το συγκεκριμένο θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.947, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Η διαδικασία για δημιουργία κοινοτικού ιατρείου στην κοινότητα Χοιροκοιτίας καθυστερεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.948, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου στην κοινότητα Χοιροκοιτίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο έργο εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια και ότι η δημιουργία του θα εξυπηρετήσει όχι μόνο την κοινότητα Χοιροκοιτίας, αλλά και τις γύρω κοινότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1000, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Αίτημα των κοινοτήτων Ορεινής Λάρνακας εδώ και καιρό είναι η επέκταση του δικτύου ανακύκλωσης και στις κοινότητες αυτές. Επειδή παρατηρείται καθυστέρηση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του εν λόγω αιτήματος και πώς προτίθεται να προχωρήσει με το αίτημα αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1001, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Επειδή ο παλαιός δρόμος Λάγειας-Οράς έχει καταστεί πλήρως ακατάλληλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποτέ προτίθεται να προχωρήσει σε βελτιωτικές εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.187, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Επειδή πρόσφατα έγινα δέκτης παραπόνου από πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος κατέφυγε στην Επαρχιακή Επιτροπή Εξέτασης Παραπόνων Λευκωσίας σχετικά με υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί από ιδιωτικό νοσηλευτήριο και έτυχε απάντησης ότι δεν εξετάζονται παράπονα που αφορούν ιδιωτικά νοσηλευτήρια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποστολή και τις αρμοδιότητες των εν λόγω επιτροπών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.502, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. α. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;

β. Πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο και κατά έτος;

γ. Πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος;

2. Ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.485, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ζαχαρία Ζαχαρίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στα πλαίσια της αιμοδοσίας δεν αξιοποιούνται οι εθελοντές της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και Διαφώτισης (ΣΕΑΔ), σύμφωνα με τον περί Αιμοδοσίας Νόμο του 1997, ενώ έχουν όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούν και να βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνει το κράτος χρηματικά ποσά ως υπερωριακή αμοιβή σε μη εργάσιμο χρόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το ποσό που δαπανήθηκε τον τελευταίο χρόνο για το προσωπικό που επανδρώνει τα κλιμάκια αιμοδοσίας σε μη εργάσιμο χρόνο;

2. Ποιο είναι το ποσό που θα εξοικονομούσε το κράτος, εάν αξιοποιούνταν οι εθελοντές της ΣΕΑΔ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αιμοδοσίας Νόμου;

3. Γιατί δεν αξιοποιούνται οι εθελοντές της ΣΕΑΔ;

Παρακαλείται επίσης να καταθέσει τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών που αφορά τις δαπάνες για το προσωπικό που επανδρώνει τα κλιμάκια αιμοδοσίας.»

Απάντηση


 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων