Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Τάκης Χατζηγεωργίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.05.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 8 Δεκεμβρίου 2000.

«Υπάρχουν καθηγητές που παραπονιούνται ότι από τον Ιούνιο - Ιούλιο του 2000, που εργάστηκαν για τις προεισαγωγικές εξετάσεις, δεν έχουν ακόμη πληρωθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει το σώμα για τα εξής:

  1. Αληθεύει η πληροφορία;
  2. Πότε θα λάβουν οι καθηγητές τα αναλογούντα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

« Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μάθημα της δημοσιογραφίας, όταν τούτο τυχαίνει να επιλεγεί από αριθμό μαθητών, διδάσκεται όχι από πτυχιούχους δημοσιογραφίας, αλλά από φιλολόγους.

Αν αυτό είναι πραγματικότητα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αιτία αυτής της παραδοξότητας, καθώς και για το αν υπάρχει κατάλογος διοριστέων για το μάθημα της δημοσιογραφίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η κτιριακή κατάσταση του Δημοτικού Σχολείου Δρούσιας θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των δασκάλων του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχουν παρθεί μέτρα επίλυσης των προβλημάτων του εν λόγω σχολείου και, εάν όχι, πότε πρόκειται να παρθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.113 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι εταιρείες που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν σε διάφορους δήμους καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για πάρκινγκ, όπως χαρακτηριστικά τους αναφέρεται. Διαφορετικά δε λαμβάνουν τη σχετική άδεια.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο είναι νόμιμο να υποχρεώνεται ένας μικροεπιχειρηματίας να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό στην περίπτωση που δεν υφίσταται χώρος στάθμευσης.

2. Αν τα ποσά που απαιτούνται για τα εστιατόρια και τα κέντρα αναψυχής είναι κατά πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται από τους ιδιοκτήτες άλλων καταστημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.200, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

« Στο χωριό Κρίτου Τέρα υπάρχει το λεγόμενο καζίνο. Παρ’ όλο που το κτίριο έχει συντηρηθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, παραμένει κλειστό λόγω του ότι ανήκει σε ιδιώτη, με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες που βρίσκονται εκεί να παρουσιάζουν φθορές.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί στην απαλλοτρίωση του εν λόγω κτιρίου, ούτως ώστε να συντηρείται καλύτερα, αλλά και να βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.297, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπόθεση των αποζημιώσεων που η κυβέρνηση υποσχέθηκε στους πληγέντες από τη θεομηνία του Απριλίου του 2004 δεν έχει ακόμη διευθετηθεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οποιαδήποτε κωλύματα και, αν όχι, πότε θα διευθετηθεί το όλο ζήτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.298, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το γεφύρι που βρίσκεται στην κοινότητα Ποταμιάς χρήζει άμεσης επισκευής, αφού, όταν βρέχει, το χωριό μένει αποκλεισμένο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.299, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι πάγιο αίτημα της κοινότητας Αναλιόντα τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι η κατασκευή φράγματος για την επίλυση του υδατικού προβλήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα αυτό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.300, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι κάτοικοι της Ποταμιάς έχουν παραπονεθεί για άδικη κατανομή των τουρκοκυπριακών κλήρων και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών μελετούν το θέμα από το Σεπτέμβρη του 2003 (αρ. φακ. Υ.Ε 20.03.005.001).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η έρευνα αυτή και με ποια κριτήρια παραχωρούνται τα κτήματα αυτά.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.301, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ύπαρξη του παλιού βιολογικού σταθμού στην Ποταμιά δημιουργεί προβλήματα, κυρίως διότι στις δεξαμενές του πετιούνται στερεά απόβλητα από το νέο βιολογικό σταθμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο του σταθμού και, αν ναι, πότε.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.302, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το πεδίο βολής της ΜΑΔ, που βρίσκεται στην περιοχή Αναλιόντα, δημιουργεί προβλήματα στην κοινότητα, κυρίως κατά τις περιόδους που διενεργούνται ασκήσεις.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα ήταν εφικτή η μετακίνησή του και, αν όχι, με ποιο τρόπο προτίθεται να λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.381, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα προβλήματα που προκαλεί ο σκυβαλότοπος του Κοτσιάτη έχουν προκαλέσει την αγανάκτηση των κατοίκων των γύρω περιοχών, κυρίως λόγω της φήμης ότι ανακλήθηκε η απόφαση για μετακίνησή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος αυτού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.426, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας έχει υπηρετήσει στο εν λόγω σχολείο για οκτώ συνεχή έτη. Νοουμένου ότι η τοποθέτηση στο σχολείο αυτό θεωρείται ότι έχει το μεγαλύτερο βαθμό δυσμένειας από οποιαδήποτε άλλη, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που στην περίπτωση του συγκεκριμένου διευθυντή παραβιάζονται, όπως φαίνεται, οι κανονισμοί μεταθέσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.663, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 391ο Τάγμα Πεζικού στην Ορούντα βρίσκεται σε χώρο παντελώς ακατάλληλο για χρήση. Η δε κακοκαιρία των τελευταίων ημερών το έχει μετατρέψει σε απολύτως δύσβατο χώρο.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γνωρίζει το σοβαρό αυτό πρόβλημα και, αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.664, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Είναι γνωστό ότι το 2005 ονομάστηκε “Έτος Φυσικής”. Αιτία το πέρασμα ενός αιώνα από τις μεγάλες ανακαλύψεις του Αϊνστάιν για τη θερμοδυναμική.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να κάνει κατά το τρέχον έτος τόσο για την ανάδειξη της επιστήμης της φυσικής όσο και την ανάπτυξη της σχέσης των μαθητών με το συγκεκριμένο αντικείμενο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.020, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Στην Πάνω Ακουρδάλεια της Πάφου, μετά από εργασίες που έγιναν για μεταφορά νερού στην Κάτω Ακουρδάλεια, προξενήθηκαν ασυγχώρητες φυσικές καταστροφές σε σπάνιο βιότοπο (ονόματι “Πιθαρόλακκος”), εξαφανίστηκε από το χάρτη ένα μονοπάτι πολλών αιώνων που συνέδεε κάποτε την πάνω Ακουρδάλεια με την Κρίτου Τέρα και στη θέση του (υπέργεια) φαίνεται μόνο μια σωλήνα μήκους ίσως και 100 μέτρων. Η φυσική καταστροφή που υπέστη το τοπίο είναι απίστευτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να δώσει εντολές στις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναφέρουν κατά το δυνατόν το τοπίο στην πρότερη κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.142, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Μετά από πρόσφατη επίσκεψη στη Σεβέρειο Βιβλιοθήκη, που στεγάζεται στο χώρο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, διαπίστωσα ότι εκεί φυλάσσονται πρωτότυπες εκδόσεις μερικών αιώνων, ποιήματα και χειρόγραφα κείμενα του Βασίλη Μιχαηλίδη και άλλα σπάνια βιβλία. Όλα αυτά δεν έχουν συντηρηθεί ούτε έχουν αντιγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να προφυλάξει τα κείμενα αυτά από τη φθορά του χρόνου και αναπόφευκτα τον αφανισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.304, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

« Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού Αναλιόντας, κατά τη θητεία τού τέως Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου είχε εγκριθεί η δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.305, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής του 2001, δεν έχουν καθοριστεί πολεοδομικές ζώνες για το χωριό Αναλιόντας. Το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού έχει ζητήσει μέσω της επαρχιακής διοίκησης τη δημιουργία πολεοδομικών ζωνών, χωρίς όμως να πάρει απάντηση. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.306, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Στο χωριό Αναλιόντας, στο μέρος που εμπίπτει στην κατοικημένη περιοχή, επείγει η κατασκευή πεζοδρομίων με αγωγούς για τα νερά της βροχής.Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.307, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχει εγκριθεί η ευθυγράμμιση του δρόμου Τσερίου-Αναλιόντα. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού ευρίσκεται το όλο θέμα και κατά πόσο θα παραμείνει υπό την ευθύνη της επαρχιακής διοίκησης ή θα περιέλθει στη δικαιοδοσία του Τμήματος Δημοσίων Έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.308, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Το θέμα της βελτίωσης του δρόμου Καμπιών-Αναλιόντα-Καταλιόντα-Μαθιάτη-Σιας και της δημιουργίας παρακαμπτηρίων έχει συζητηθεί από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες αποφάσεις έχουν παρθεί και πότε θα προχωρήσει το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.309, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Έχει παρατηρηθεί ότι, παρά την αύξηση πληθυσμού στο χωριό Αναλιόντας, μειώνεται ο αριθμός των παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο του χωριού. Ένας από τους λόγους αυτού του φαινομένου είναι η μη λειτουργία παιδοκομικού σταθμού και παιδικής λέσχης.Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.387, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Τάκη Χατζηγεωργίου

«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στις 22 Νοεμβρίου 2006 στην Αγγλική Σχολή, ενημερώθηκε από τον τότε Αρχηγό Αστυνομίας κ. Χαράλαμπο Κουλέντη ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σχετική έρευνα. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε ότι είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις και έδωσε διαβεβαιώσεις ότι η έρευνα θα συνεχιζόταν μέχρι τέλους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρακτικά της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (σελ. 7), στη συνεδρίαση αυτή ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Η έρευνα συνεχίζεται και μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα ενήλικο άτομο ηλικίας δεκαοκτώ ετών, ανακρίθηκαν αρκετά άτομα και υπολείπεται η ανάκριση άλλων τεσσάρων που αναζητούνται. Εμπλέκονται περίπου δεκατέσσερα νεαρά άτομα ηλικίας από δεκαέξι έως δεκαοκτώ ετών για τα οποία προέκυψαν ορισμένα στοιχεία. Συνολικά υπολογίζεται ότι εμπλέκονται περίπου δεκαπέντε με είκοσι άτομα. Τα πλείστα από αυτά τα νεαρά άτομα επέδειξαν μεταμέλεια και προέρχονται από καλές και συγκροτημένες οικογένειες, οι οποίες έδειξαν να συγκλονίζονται από το συμβάν. Τα άτομα αυτά προέρχονται από έξι σχολεία, εκ των οποίων το ένα άτομο από την Αγγλική Σχολή. Ορισμένα άτομα είναι μέλη κάποιας οργάνωσης, αλλά δε θα αποκαλυφθούν οποιαδήποτε στοιχεία.

Να σημειωθεί ότι ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους ανέφερε για το θέμα τα ακόλουθα:

Η όλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, το έργο της αστυνομίας θα συνεχιστεί κα τα μέτρα που θα ληφθούν, πέρα από κατασταλτικά, θα είναι και μέτρα για πρόληψη παρόμοιων μελλοντικών καταστάσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πορίσματα της έρευνας και κατά πόσο έχουν αποδοθεί ευθύνες για τα επεισόδια αυτά.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων