Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργος Βαρνάβα

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.006 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 27 Ιουλίου 2001.

«Μετά από πληροφορίες που μου έχουν δώσει εγκλωβισμένοι που διαμένουν στην Καρπασία, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να μεταθέσει δύο από τους τρεις δασκάλους που είναι διορισμένοι και στελεχώνουν το δημοτικό σχολείο στην κατεχόμενη Καρπασία και να τους αντικαταστήσει με δύο άλλους.

Οι εγκλωβισμένοι της Καρπασίας ενίστανται και έχουν μαζέψει ήδη υπογραφές, τις οποίες θα παραδώσουν στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με υπόμνημα.

Οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις δεν επιτρέπουν σε έναν εκ των δύο αντικαταστατών τους να μεταβεί στην Καρπασία.

Καταρχάς η περίπτωση της Καρπασίας είναι ιδιάζουσα και πολύ περισσότερο από εθνικής πλευράς, γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει πολύ λεπτού χειρισμού.

Τα παιδιά της Καρπασίας που ζουν και βιώνουν την κατοχή έχουν συνδεθεί και συναισθηματικά με τους δύο αυτούς δασκάλους και η μετάθεσή τους μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα.

Κατά συνέπεια καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Το σκεπτικό με το οποίο επιχειρείται η μετάθεση των δύο διδασκάλων από την Καρπασία, οι οποίοι αποδεδειγμένα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στα παιδιά των εγκλωβισμένων.
  2. Είναι δυνατό οι χειρισμοί του υπουργείου να οδηγήσουν τελικά στη μείωση των διδασκάλων της Καρπασίας από τρεις σε δύο με αρνητικό αντίκτυπο στη μόρφωση των παιδιών.

Τα θέματα της παιδείας των εγκλωβισμένων δεν αντιμετωπίζονται με δημοσιοϋπαλληλικά κριτήρια αλλά με τη δέουσα ευαισθησία, με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των παιδιών και την παραμονή των εγκλωβισμένων στα κατεχόμενα.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 5 Απριλίου 2002.

« Από πληροφορίες που έχω από εγκλωβισμένους και συγγενείς τους που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, τα Σαββατοκυρίακα διακόπτεται η δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης που έχουν τα κατεχόμενα με τις ελεύθερες περιοχές, το γνωστό 0139.

Η διακοπή αυτή εμποδίζει την επικοινωνία των εγκλωβισμένων με τα παιδιά τους και τον έξω κόσμο. Το πιο σοβαρό θέμα μάλιστα είναι ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων.

Παρακαλώ όπως το αρμόδιο υπουργείο ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται από πλευράς του, για την αποκατάσταση της τηλεφωνικής σύνδεσης των κατεχομένων με τις ελεύθερες περιοχές και τα Σαββατοκυρίακα, ούτως ώστε οι εγκλωβισμένοι μας να μπορούν ανά πάσαν στιγμήν να επικοινωνούν με τους συγγενείς τους και τον υπόλοιπο κόσμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 10 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου, μέσω των συνεργατικών εταιρειών, καλούνται οι αγρότες που έχουν δηλώσει τον αριθμό των ελαιοδέντρων τους να παραλάβουν την επιχορήγηση του πετρελαίου.

Στις πλείστες περιπτώσεις άτομα που έχουν δηλώσει ογδόντα ελαιόδεντρα αποζημιώνονται με £1.80. Άλλοι, οι οποίοι διαθέτουν διακόσια ελαιόδεντρα, αποζημιώνονται με £5.00.

Μήπως τα ποσά αυτά δεν είναι εξευτελιστικά και εμπαιγμός του αγροτικού κόσμου;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο υπολογίζονται αυτά τα εξευτελιστικά ποσά.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 16 Απριλίου 2002.

« Από προσωπική επαφή που είχα με κατοίκους της τουρκοκυπριακής συνοικίας Λεμεσού, έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που επισκεφθήκαμε με τον αρμόδιο υπουργό την εν λόγω συνοικία, ως επιτροπή Προσφύγων της Βουλής, τον Ιανουάριο του 2002, και είχαμε κοινή σύσκεψη με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στο θέμα των αθιγγάνων και των προβλημάτων που δημιουργούνται από την παρουσία τους στη συνοικία, δεν υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις αυτής της σύσκεψης και το πρόβλημα αυτό συνεχώς οξύνεται. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι έτοιμοι να λάβουν δυναμικά μέτρα, εάν δεν αρχίσει αμέσως να επιλύεται το όλο πρόβλημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το όλο θέμα και πώς προγραμματίζει να ενεργήσει, ούτως ώστε, το συντομότερο δυνατό, να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό για το κοινό καλό και των αθιγγάνων αλλά κυρίως και των προσφύγων που κατοικούν στη συνοικία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.070 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στο νέο αυτοκινητόδρομο Δερύνειας-Αγίας Νάπας δεν υπάρχει πινακίδα στην οποία να αναγράφεται η κατεύθυνση του δήμου Δερύνειας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία πινακίδα στην οποία αναγράφεται η κατεύθυνση του χωριού Σωτήρα και η οποία βρίσκεται μετά τη Δερύνεια, όμως αυτή την περίοδο η πρόσβαση εκεί είναι αδύνατη, αφού εκτελούνται χωματουργικά έργα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.071 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί στο νοσοκομείο Παραλιμνίου γιατροί αναλαμβάνουν καθήκοντα διαφορετικά από τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, π.χ. γιατρός μικροβιολόγος αναλαμβάνει καθήκοντα παθολόγου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.072 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 17 Οκτωβρίου 2002.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί, ενώ το Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Παραλίμνι εξυπηρετεί όλη την επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου, ακόμα και το χωριό Ξυλοφάγου, δε φέρει την ονομασία “Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου”, όπως και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στο Παραλίμνι, αλλά φέρει την ονομασία “Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παραλιμνίου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.184 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργο Βαρνάβα στις 20 Δεκεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να παταχθεί το φαινόμενο της αύξησης της ιπποδύναμης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της τοποθέτησης μεγάλης διαμέτρου εξώστ, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του παραγόμενου θορύβου σε μη επιτρεπτά όρια, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει, ώστε να ελέγχει αν τα επίπεδα των ρύπων των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.156, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρά τη συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για το θέμα των κυρτωμάτων στους δρόμους, έχουμε παρατηρήσει ότι στους συνοικισμούς Κόκκινες και Τσιακκιλερό υπάρχουν υπεράριθμα κυρτώματα, που είναι μάλιστα και εκτός προδιαγραφών. Επίσης, εδώ και αρκετό καιρό δρόμοι στους εν λόγω συνοικισμούς έχουν σκαφτεί και έχουν επιστρωθεί με χώμα αντί να ασφαλτοστρωθούν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε:

1. Να ανακατασκευαστούν τα κυρτώματα εντός των προβλεπόμενων προδιαγραφών ή/και κάποια από αυτά να απομακρυνθούν.

2. Να ασφαλτοστρωθούν οι εν λόγω δρόμοι, οι οποίοι έχουν καταστεί επικίνδυνοι για την κυκλοφορία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.230, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίων Αναργύρων Α΄ και τη συνάντησή μας με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους του συνοικισμού, ενημερωθήκαμε για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται όσον αφορά τη λήψη απόφασης, αλλά και την έναρξη εργασιών για επιδιόρθωση, αναδόμηση ή κατεδάφιση οικιών και πολυκατοικιών.

Επίσης, ενημερωθήκαμε για την απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και οκτώ μήνες για επιδιόρθωση είκοσι οικιών στον εν λόγω συνοικισμό, όμως τα έργα δεν έχουν ακόμα αρχίσει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, ώστε να αρχίσουν οι απαιτούμενες εργασίες όσο το δυνατό συντομότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.231, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης από το ΤΑΕΠ σχολείων τα οποία φιλοξενούν παιδιά στην πλειοψηφία τους με πρόσφυγες γονείς και, ως επί το πλείστον, χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων, για σκοπούς διάφορων εκδηλώσεων, εκδρομών και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.232, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Σε πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσωπίας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ στο Λανίτειο Λύκειο Α΄, στο Λανίτειο Λύκειο Β΄ και στο Λύκειο Λινόπετρας έχουμε καταγράψει προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν αμέσως.

1. Λανίτειο Λύκειο Α΄ και Β΄

α. Σπασμένα παράθυρα στις περισσότερες τάξεις.
β. Χαλασμένες θερμάνσεις από τον περασμένο χειμώνα.
γ. Καθημερινός “αυγοπόλεμος” μεταξύ μερίδας μαθητών.
δ. Έλλειψη βιβλίων.

2. Λύκειο Λινόπετρας

α. Τρομερή έλλειψη καθηγητών.
β. Έλλειψη βιβλίων.
γ. Πέραν των τριάντα πέντε ασυμπλήρωτων ωρών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.246, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στο Γυμνάσιο Ειρήνης και Ελευθερίας, που εξυπηρετεί τις κοινότητες Σωτήρας και Δερύνειας, γίναμε μάρτυρες μιας κατάστασης που, κατά τη γνώμη μας, συνιστά διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Συγκεκριμένα, ενώ το σχολείο παραδόθηκε πρόσφατα, οι αίθουσες των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανακατασκευάζονται, γιατί, όπως μας έχει λεχθεί, δεν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή τέτοιων αιθουσών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για διερεύνηση του πιο πάνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.114, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για ανέγερση λυκείου στη Γεροσκήπου αντί στην Έμπα, όπως ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.215, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο της κεντρικής περιοχής του δήμου Δερύνειας, το οποίο έχει μείνει ημιτελές και στο οποίο έχουν γίνει κακοτεχνίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.216, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να γίνει η επέκταση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ζώνης στο δήμο Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.217, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει σχεδιασμός για τη διασπορά των κυβερνητικών υπηρεσιών ιδιαίτερα προς ακριτικές περιοχές, όπως π.χ. στη Δερύνεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.218, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.219, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους το Τμήμα Δημοσίων Έργων αρνείται να δώσει τη μελέτη για την αναβάθμιση, τον εξωραϊσμό και τη δημιουργία αμμώδους παραλίας στο παραλιακό μέτωπο Σωτήρας στο κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.220, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ονομαστικό κατάλογο των οικογενειών στις οποίες έχουν παραχωρηθεί οικίες στον εφεδρικό συνοικισμό Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα με την αιτιολόγηση για την παραχώρηση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.221, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης της προώθησης της αίτησης του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας που υποβλήθηκε, στις 14 Μαρτίου 2000, προς το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (κτηματολογικός φάκελος ΑΔΧ 81/2000) και η οποία αφορά το χώρο για τη δημιουργία κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.222, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο έχει παρθεί πολιτική απόφαση αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για δημιουργία κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.223, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα λειτουργίας του νέου νοσοκομείου Αμμοχώστου, καθώς και για τις διαδικασίες και τον προγραμματισμό, αν υπάρχουν, για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό του νέου νοσοκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.667, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα λειτουργήσει ο αστυνομικός σταθμός στην κοινότητα Αχερίτου, για τον οποίο υπήρχαν διαβεβαιώσεις από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι έχει εγκριθεί η λειτουργία του.

Σημειώνουμε ότι η κοινότητα Αχερίτου είναι μια ακριτική κοινότητα που γειτνιάζει με τα κατοχικά στρατεύματα, ενώ μετά τη διάνοιξη των οδοφραγμάτων το πρόβλημα ασφάλειας έχει επιδεινωθεί. Όπως καταλαβαίνετε η λειτουργία του αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Αχερίτου είναι αναγκαία και πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.668, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η κοινότητα Άχνας έχει αφαιρεθεί από τις “μειονεκτικές περιοχές”, όπως έχουν ονομαστεί, παρά το γεγονός ότι πληρεί τα κριτήρια για ένταξή της στις περιοχές αυτές και ειδικά το κριτήριο που αναφέρεται σε περιοχές με “ειδικά μειονεκτήματα”, που αφορά κοινότητες κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης μέρος της έκτασης των οποίων κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα ή βρίσκεται στη Νεκρή Ζώνη και η πρόσβαση σε αυτή δε χαρακτηρίζεται ασφαλής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.670, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για το διαχωρισμό οικοπέδων (οικιστικών και επαγγελματικών) στην κοινότητα Άχνας, ο οποίος έχει καθυστερήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.671, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το φράγμα Άχνας είτε για οικιστικούς είτε για τουριστικούς σκοπούς (δημιουργία κατασκηνωτικού/εκδρομικού χώρου ή/και προπονητικού κέντρου). Σημειώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχει παραχωρηθεί έκταση 28 σκαλών στο κοινοτικό συμβούλιο, δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανάπτυξη λόγω του χαμηλού συντελεστή δόμησης.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.672, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, έτσι ώστε να ηλεκτροφωτιστεί η λεωφόρος Γιαννάκη Τζιοβάννη στην κοινότητα Αχερίτου, η οποία γίνεται επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.673, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει, έτσι ώστε να αναγραφεί σε όλες τις πινακίδες που οδηγούν προς την κοινότητα Αχερίτου η ορθή ονομασία της κοινότητας, που είναι “Αχερίτου (Άγιος Γεώργιος Βρυσούλλων)”.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.726, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για άμεση προώθηση και υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων για βελτίωση της λεωφόρου Καρύων και μέρους της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, καθώς και για ετοιμασία μελέτης για διαμόρφωση της περιοχής από την εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Καρύων, ως μέρους του ανωτέρου έργου, καθώς και το αίτημα όπως η δαπάνη για το έργο αναληφθεί εξ ολοκλήρου από το κράτος, αφού ο δρόμος υπάγεται στο Τμήμα Δημόσιων Έργων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.727, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, με εξ ολοκλήρου δαπάνη από το κράτος, στις συμβολές της λεωφόρου Καρύων με τις οδούς Τριών Ιεραρχών και Μιχαήλ Κουτσόφτα μέχρι τις συμβολές των οδών Γ. Γ. Διγενή και Μόδεστου Παντελή.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.728, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για βελτίωση, διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του δρόμου Αυγόρου-Ορμίδειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος για την τροχαία κίνηση, αφού στον εν λόγω δρόμο έχουν προκληθεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Σημειώνουμε επίσης ότι μέρος του δρόμου βρίσκεται εντός των βρετανικών βάσεων και έτσι θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες συνεννοήσεις με τις αρχές των βάσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.729, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός οικοπέδων αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην κοινότητα Αυγόρου (Φάση Θ΄), καθώς και να συμπληρωθούν τα έργα υποδομής, δεδομένου ότι η παραχώρηση οικοπέδων και η ανέγερση νέων κατοικιών έχει αρχίσει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.730, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για εγκατάσταση οδικού φωτισμού στον κύριο δρόμο του Συνοικισμού Αυγόρου (μέρος της λεωφόρου Καρύων).»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.731, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για παραχώρηση μεγαλύτερων κονδυλίων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση όλων των χώρων πρασίνου στις διάφορες φάσεις διαχωρισμού οικοπέδων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.732, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για ένταξη ολόκληρης της κοινότητας στο σχέδιο δανειοδότησης νεαρών ζευγαριών για απόκτηση στέγης σε χωριά της αποστρατικοποιημένης ζώνης, καθώς και το αίτημα για παραχώρηση της “κατά χάριν” χορηγίας ύψους £5.000 που παραχωρείται σε κοινότητες όπου ισχύει το σχέδιο αυτό, έχοντας υπόψη ότι το Αυγόρου είναι μια ακριτική και ημικατεχόμενη κοινότητα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.733, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για βελτίωση/διαπλάτυνση όλων των εγγεγραμμένων δρόμων μέχρι τα όρια της οικιστικής ζώνης με εξ ολοκλήρου δαπάνη από το κράτος, με στόχο την οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.734, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για έναρξη των εργασιών για βελτίωση του δρόμου Αυγόρου-Δάσους Άχνας, ο οποίος συνδέει την κοινότητα με το νέο αυτοκινητόδρομο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.735, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για επάνδρωση του αστυνομικού σταθμού της κοινότητας και λειτουργία του ως περιφερειακού, έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σταθμός στεγάζεται στο κοινοτικό μέγαρο δωρεάν και το προσωπικό του αποτελείται μόνο από δύο άτομα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.736, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Αυγόρου για αυξημένη οικονομική βοήθεια για ανέγερση εκκλησίας. Η δαπάνη για το όλο έργο θα ανέλθει στις £650.000. Επίσης, ζητούμε όπως μας πληροφορήσετε πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα της κοινότητας όπως όλοι οι χώροι που θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της εκκλησίας, περιλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης, διαμορφωθούν με εξ ολοκλήρου δαπάνη από το κράτος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.918, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους έχει επιτραπεί η ανέγερση μεγάλου ιδιωτικού γυμναστηρίου σε οικιστική περιοχή στην κοινότητα Κιτίου στη Λάρνακα, το οποίο θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής.

Βρίσκουμε την απόφαση αυτή περίεργη, από τη στιγμή που η αρχική αίτηση για την ανέγερση του εν λόγω γυμναστηρίου είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Παρεκκλίσεων. Διερωτόμαστε τι έχει μεσολαβήσει, ώστε η άδεια τελικά να δοθεί.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.925, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στον προσφυγικό οικισμό ΑΗΚ στην Ορμίδεια μας τέθηκε από τους κατοίκους αίτημα για δημιουργία ενός νηπιαγωγείου μέσα στον προσφυγικό οικισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό των κατοίκων του προσφυγικού οικισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.957, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής στην κοινότητα Επισκοπής στη Λεμεσό. Παρ’ όλο που έχει γίνει όλη η προεργασία από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το κοινοτικό συμβούλιο είναι έτοιμο να συνάψει δάνειο, το έργο δεν έχει αρχίσει λόγω διάφορων προβλημάτων που προβάλλουν διάφορα κυβερνητικά τμήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.958, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού για ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα. Για το σκοπό αυτό το κοινοτικό συμβούλιο είχε προβεί σε διαβήματα προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τον Ιούλιο του 2003.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.959, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της απόρριψης του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου (ενορία Αποστόλου Ανδρέα) για παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα εξυπηρετεί τα παιδιά του δημοτικού και του νηπιαγωγείου της προσφυγικής κοινότητας, στην αυλή του δημοτικού σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.960, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας του συνοικισμού Κολοσσίου (ενορία Αποστόλου Ανδρέα) για διαγραφή του χρέους της προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η προσφυγική αυτή κοινότητα δεν έχει κανέναν οικονομικό πόρο, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καταβάλει το ποσό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.961, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα της κοινότητας συνοικισμού Κολοσσίου (ενορία Αποστόλου Ανδρέα) για ενίσχυσή της από τον κρατικό προϋπολογισμό, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η προσφυγική αυτή κοινότητα δεν έχει κανένα οικονομικό πόρο, ενώ προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περίπου διακόσια ιδιωτικά οικόπεδα χωρίς κανένα απολύτως έσοδο. Δεδομένης και της ενίσχυσης της ενορίας του Αποστόλου Λουκά, θεωρούμε το αίτημα της κοινότητας απολύτως δικαιολογημένο και για σκοπούς ίσης αντιμετώπισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.163, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, όσον αφορά τα αίτημα της κοινότητας Κόρνου για κατασκευή πρόσβασης στον υπεραστικό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού προς Λεμεσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.143, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού για την προώθηση της δημιουργίας Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας στην Αμμόχωστο μέσω πολιτικής απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.311, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αλλάξει η πολιτική για επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στα αποχετευτικά συστήματα των κατοικιών στους συνοικισμούς αυτοστέγασης. Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, ανώτερος λειτουργός του Τμήματος Πολεοδομίας στη Λάρνακα πληροφόρησε το κοινοτικό συμβούλιο Λειβαδιών ότι αδυνατεί να ανταποκρίνεται σε προβλήματα που προκύπτουν σε κατοικίες του συνοικισμού αυτοστέγασης Λειβαδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.390, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο δημοσίευμα της 9ης Ιανουαρίου 2013 στην εφημερίδα Φιλελεύθερος”, με βάση το οποίο η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) παρακολουθούσε τις ομιλίες του επίτιμου προέδρου του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Βάσου Λυσσαρίδη και του κ. Γιώργου Λιλλήκα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2009, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Περαιτέρω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα εξής:

1. Είναι πρακτική της ΚΥΠ να παρακολουθεί πολιτικές συγκεντρώσεις και να φακελώνει το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων;

2. Είναι συμβατή με τους κανόνες λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από μια υπηρεσία όπως είναι η ΚΥΠ, της οποίας αποστολή είναι η προστασία της εθνικής ασφάλειας της χώρας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.511, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ρούλας Μαυρονικόλα, Φειδία Σαρίκα και Νίκου Νικολαΐδη, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στο σώμα κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν χρηματικά ποσά από κυπριακές τράπεζες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διενεργείται καθηκόντως έρευνα αν όσοι απέσυραν χρήματα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup είχαν εκ των προτέρων πληροφόρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.701, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου βρίσκεται σε οποιασδήποτε μορφής διαβούλευση (επίσημη ή ανεπίσημη) με τις κατοχικές αρχές για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό τη λειτουργία της υποδομής μεταφοράς νερού από την Τουρκία ή για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.296, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Βαρνάβα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για την απόφαση της Αρχής Λιμένων να δώσει άδεια σε ιδιωτική εταιρεία να αναλάβει τις προσδέσεις πλοίων στις νέες εγκαταστάσεις του Βασιλικού. Όπως είναι γνωστό, στο λιμάνι της Λάρνακας η Αρχή Λιμένων διαθέτει δικά της ρυμουλκά και προσωπικό για τις προσδέσεις πλοίων. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο τμήμα υπολειτουργεί και άρα θα μπορούσε η Αρχή Λιμένων να το χρησιμοποιήσει, διερωτώμαστε γιατί η Αρχή έδωσε άδεια σε ιδιωτική εταιρεία, αντί να εκμεταλλευτεί το ήδη υπάρχον τμήμα.»

Απάντηση


 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων